TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

11 inci Birleşim

23 Ekim 2003 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 30 Ekim 2003 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.15’te son verildi.

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                İsmail ALPTEKİN

                                                                     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

                           

                           

                Yaşar TÜZÜN                                                                               Enver YILMAZ       

                      Bilecik                                                                                              Ordu    

                   Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye