Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2003-10-09T10:48:00Z 2003-10-09T10:49:00Z 2003-10-09T10:49:00Z 4 568 3238 26 6 3976 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

4 üncü Birleşim

8 Ekim 2003 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Mardin Milletvekili Mehmet Beşir Hamidi, Güneydoğu Anadolu Projesine,

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Dünya Öğretmenler Gününe,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, KOBİ’lerin önemi, sorunları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, cevap verdi.

 

Ürdün Senato Başkanı Zaid Al-Rifai’nin resmî davetine icabetle, Ürdün’e,

Uluslararası Demokrasi Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Lord Russel Johnston’ın resmî davetine icabetle, 4 üncü Rodos Doğu Akdeniz Bölgesi Genç Parlamenterler Konferansına katılmak üzere, Rodos’a,

Gidecek Parlamento heyetlerine ilişkin Başkanlık tezkereleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın (6/302),

Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın (6/309), (6/341) ve (6/416),

Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın (6/379),

Kars Milletvekili Selami Yiğit’in (6/521),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri verildiği bildirildi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

1 inci                sırasında  bulunan                        (6/260),

3 üncü     “            “                        (6/263),

5 inci                        “                       “                                            (6/270),

6 ncı                       “                     “                       (6/274),

7 nci  “                       “                       (6/275),

8 inci “                       “                       (6/277),

9 uncu                “                     “                       (6/278),

10 uncu                “                     “                       (6/281),

11 inci                  “                     “                       (6/282),

12 nci                  “                     “                       (6/284),

13 üncü                “                       “                       (6/285),

14 üncü                “                     “                       (6/286),

15 inci                  “                       “                       (6/287),

16 ncı       “            “            (6/288),

17 nci       “            “            (6/291),

18 inci       “            “            (6/296),

19 uncu     “            “            (6/297),

20 nci       “            “            (6/298),

21 inci       “            “            (6/299),

22 nci       “            “            (6/300),

23 üncü     “            “            (6/301),

25 inci       “            “            (6/303),

26 ncı       “            “            (6/304),

27 nci       “            “            (6/305),

28 inci       “            “            (6/306),

29 uncu     “            “            (6/308),

31 inci       “            “            (6/310),

32 nci       “            “            (6/314),

33 üncü     “            “            (6/315),

34 üncü     “            “            (6/316),

35 inci       “            “            (6/317),

36 ncı       “            “            (6/318),

37 nci       “            “            (6/319),

38 inci       “            “            (6/320),

39 uncu     “            “            (6/321),

40 ıncı       “            “            (6/322),

41 inci       “            “            (6/325),

42 nci       “            “            (6/326),

43 üncü     “            “            (6/327),

44 üncü     “            “            (6/328),

45 inci       “            “            (6/329),

46 ncı       “            “            (6/330),

47 nci       “            “            (6/332),

48 inci       “            “            (6/333),

49 uncu     “            “            (6/334),

50 nci       “            “            (6/335),

51 inci       “            “            (6/336),

52 nci       “            “            (6/337),

53 üncü     “            “            (6/338),

54 üncü     “            “            (6/339),

56 ncı       “            “            (6/342),

57 nci       “            “            (6/343),

58 inci       “            “            (6/345),

59 uncu     “            “            (6/346),

60 ıncı       “            “            (6/347),

61 inci       “            “            (6/348),

62 nci       “            “            (6/349),

63 üncü     “            “            (6/353),

64 üncü     “            “            (6/354),

65 inci       “            “            (6/355),

66 ncı       “            “            (6/356),

67 nci       “            “            (6/357),

68 inci       “            “            (6/358),

69 uncu     “            “            (6/359),

70 inci       “            “            (6/360),

71 inci       “            “            (6/361),

72 nci       “            “            (6/362),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

2 nci sırasında bulunan             (6/261),

4 üncü                       “                       “                       (6/269),

Esas numaralı sözlü sorulara, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun cevap verdi; (6/261) esas numaralı soru sahibi de karşı görüşünü açıkladı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

 

4 üncü sırasında bulunan, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısının(1/632) (S. Sayısı: 248) 5 inci maddesine kadar kabul edildi.

 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un AK Parti Grubu adına yaptığı konuşma sırasında partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

9 Ekim 2003 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.03’ te son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ahmet KÜÇÜK   Suat KILIÇ

        Çanakkale             Samsun

Kâtip Üye         Kâtip Üye