Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2003-10-02T10:56:00Z 2003-10-02T10:56:00Z 2003-10-02T10:56:00Z 1 137 785 6 1 964 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

1 inci Birleşim

1 Ekim 2003 Çarşamba

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

TBMM Başkanı Bülent Arınç, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize ve Parlamentonun sayın üyelerine hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle bir konuşma yaptı.

 

Açış konuşmasını yapmak üzere Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanına, Başkanlıkça “Hoş geldiniz” denildi.

 

İstiklal Marşı okundu.

 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 22 nci Dönem İkinci Yasama Yılı açış konuşmasını yaptı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 2003 Çarşamba günü (bugün) başlayacak olan yeni yasama yılının ilk birleşiminde, Genel Kurulda, Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konuların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

2 Ekim 2003 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.36’da son verildi.

 

 

                       

 

 

Bülent ARINÇ

             Başkan

 

                       

 

 

 

 

               Enver YILMAZ              Türkân MİÇOOĞULLARI

                Ordu                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye