BIM 2 4 2004-04-26T06:43:00Z 2004-04-26T06:43:00Z 46 25397 144765 TBMM 1206 289 177781 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 45

 

70 inci Birleşim

7 Nisan 2004 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Uşak Milletvekili Alim Tunç'un, Dünya Sağlık Günü münasebetiyle, yol güvenliğinin insan yaşamındaki önemine ve trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

2. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Erzurum'un bazı ilçelerinde meydana gelen depremin olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı

3. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, SSK'ya ait İzmir-Konak tesislerinde bazı bölümlerin poliklinik olarak kullanılmasının yararlı olacağına ilişkin gündemdışı konuşması

B) Tezkereler ve Önergeler

1. - İngiltere-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunun ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/520)

2. - (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının Başkan ve Başkanvekili seçimini yaptıklarına ilişkin tezkeresi (3/521)

3. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in (2/64) esas numaralı kanun teklifindeki imzasını geri aldığına ilişkin önergesi (4/160)

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclİs SoruşturmasI ve Meclİs AraştIrmasI Önergelerİ

1. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177)

2. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) Sözlü Sorular ve CevaplarI

1. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurt dışında bulunan Sivas olayı sanıklarının iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması

2. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin emniyet amirliği binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)

3. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin hükümet konağı inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)

4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde kültür merkezi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473)

5. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475)

6. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'ta Sarıçay üzerindeki yıkılan köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/479)

7. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)

8. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482)

9. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

10. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485)

11. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486)

12. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/488)

13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491)

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/492)

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

17. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)

18. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/495)

19. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/496)

20. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/497)

21. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/498)

22. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

23. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesinin bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)

24. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)

25. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)

26. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504)

27. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505)

28. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508)

29. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

30. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından  sözlü soru önergesi (6/511)

31. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512)

32. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/514)

33. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)

34. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525)

35. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526)

36. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

37. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528)

38. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529)

39. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

40. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/531)

41. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532)

42. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533)

43. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

B) YazIlI Sorular ve CevaplarI

1. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş'in, IMF heyetinin çeşitli toplum kesimleri temsilcileriyle görüşmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1968)

2. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, BDDK'nın bir taşınmazı kiralamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1997)

3. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TMSF'nin Uzan Grubu şirketlerinin yönetimine el koymasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2027)

4. - Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, TMSF'nin Telsim'e el koymasının bazı sonuçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2031)

5. - İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, TMSF'nin el koyduğu bankalara ve zararlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2073)

6. - Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, BDDK'nın İmar Bankasıyla ilgili sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2074)

7. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TMSF'nin el koyduğu Uzan Grubu medya organlarının yayın politikasına müdahale edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2106)

8. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, TMSF'nin alacaklarını tahsil için ne gibi teminatlar aldığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2108)

9. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2132)

10. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/2160)

11. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde uçakla süne mücadelesi yapılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2202)

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/666) (S. Sayısı : 357)

2. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146)

3. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 152)

4. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 305)

5. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349)

6. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı : 358)

7. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 359)

8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 360)

9. - Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı : 365)

10. - Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 367)

11. - Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/684) (S. Sayısı : 369)

12. - Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/631) (S. Sayısı : 364)

13. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/553) (S. Sayısı : 373)

14. - Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları(1/646)(S. Sayısı : 366)

15. - Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı : 368)

16. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/466) (S. Sayısı : 375)

17. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/467) (S. Sayısı : 376)

18. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/472) (S. Sayısı : 377)

19. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 378)

20. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/480) (S. Sayısı : 379)

21. - Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (S. Sayısı : 380)

22. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/680) (S. Sayısı : 381)

23. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/709) (S. Sayısı : 382)

24. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/712) (S. Sayısı : 383)

25. - Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/519) (S. Sayısı : 387)

26. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/677) (S. Sayısı : 388)

27. - Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu  Raporu (1/707) (S. Sayısı : 389)

28. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 390)

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.

Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Bursa'nın fethinin 678 inci yıldönümüne,

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Malatya'da kayısı üreticilerinin zararına yol açan don olayının yarattığı sorunlara ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Eskişehir Milletvekili Muharrem Tozçöken'in, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 159 uncu yıldönümüne ve polis teşkilatının içinde bulunduğu sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu cevap verdi.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Kıbrıs konusunda gelinen noktaya, önümüzdeki sürece ve İsviçre'de yapılan görüşmeler ile Annan Planının aldığı son şekle ilişkin gündemdışı açıklamada bulundu; aynı konuda CHP İstanbul Milletvekili Onur Öymen, AK Parti Adana Milletvekili Ömer Çelik, grupları adına, Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar, şahsı adına görüşlerini belirttiler.

İstanbul Milletvekili Onur Öymen, Adana Milletvekili Ömer Çelik'in, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle bir açıklama yaptı.

Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemize ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in (2/16) esas numaralı kanun teklifini;

Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/957), (6/963), (6/964),

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in (6/981),

Esas numaralı sözlü sorularını;

Geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında bulunun kanun teklifi ile soruların geri verildiği bildirildi.

Tokat Milletvekili Ergün Dağcıoğlu'nun, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ve Devlet eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin duyuruda bulunuldu.

Tunus Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Siyasî İşler Komisyonu Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini Tunus'a davetine icabet edilmesine;

Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına,

Bir milletvekiline ödenek ve yolluğunun verilebilmesine,

İlişkin Başkanlık;

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, Suriye'ye,

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in, Macaristan'a,

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, Rusya Federasyonuna,

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık;

Tezkereleri kabul edildi.

İçişleri Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Grubunca aday gösterilen Hatay Milletvekili Mehmet Soydan;

(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğine, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut,

(9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğine, Van Milletvekili Cüneyt Karabıyık,

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1'er üyelik için Grubunca 3 katı olarak gösterilen adaylar arasından adçekme suretiyle;

Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlükler bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 306 ve 240 ıncı maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında kurulması kabul edilen (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca kendilerine düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından, her grup için ayrı adçekme suretiyle tespit edilen milletvekilleri;

Seçildiler; Başkanlıkça, (9/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının :

1 inci sırasında bulunan (6/456)

11 inci sırasında bulunan (6/478),

40 ıncı sırasında bulunan (6/523),

54 üncü sırasında bulunan (6/540),

59 uncu sırasında bulunan (6/545),

64 üncü sırasında bulunan (6/550),

95 inci sırasında bulunan (6/582),

109 uncu sırasında bulunan (6/600),

138 inci sırasında bulunan (6/631),

142 nci sırasında bulunan (6/635),

Esas numaralı sorulara, Sağlık Bakanı Recep Akdağ,

5 inci sırasında bulunan (6/464) esas numaralı soruya, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan,

Cevap verdi.

2 nci sırasında bulunan (6/458),

3 üncü sırasında bulunan (6/459),

4 üncü sırasında bulunan (6/462),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi.

7 Nisan 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.00'da son verildi.

Nevzat Pakdil

Başkanvekili

 

Ahmet Küçük

Mehmet Daniş

 

Çanakkale

Çanakkale

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

 

 

 

                                                   II. - GELEN KÂĞITLAR                                        No. :105

7 Nisan 2004 Çarşamba

Meclis Araştırması Önergeleri

1. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.2004)

2. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.2004)

BİRİNCİ OTURUM

7 Nisan 2004 Çarşamba

Açılma Saati : 15.00

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim.

Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet, bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin cevap süresi 20 dakikadır.

Gündemdışı ilk söz, Dünya Sağlık Günü nedeniyle söz isteyen, Uşak Milletvekili Sayın Alim Tunç'a aittir.

Buyurun Sayın Tunç. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Uşak Milletvekili Alim Tunç'un, Dünya Sağlık Günü münasebetiyle, yol güvenliğinin insan yaşamındaki önemine ve trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlıklı yaşam, her insanın vazgeçilmez ihtiyacı ve en temel hakkıdır. Sağlıklı toplum yapısına ulaşmak, tarihin her döneminde, her ülkenin ortak amacı olmuştur. Çağdaş dünyada da, bireyin ve toplumun sağlık ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek, devletin en öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Devletin bir başka görevi ise, vatandaşın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak, ona sağlığını koruma bilinci vermek ve bunun için gerekli altyapıyı oluşturmaktır.

Kazalar, özellikle trafik kazaları, tüm dünyada, en önemli erken ölüm ve sakatlık nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde, her yıl, trafik kazalarında 127 000 kişi ölmekte, 2 500 000 kişi yaralanmakta, 5 - 29 yaş arasında, diğer tüm nedenlerden daha fazla insan trafik kazasında ölmektedir. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 7 Nisanda kutlanan Dünya Sağlık Gününde trafik kazalarından korunmayla ilgili olarak küresel bir kampanya başlatmış ve bu yıl, 7 Nisan Dünya Sağlık Gününü, yol güvenliğine ayırmıştır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maalesef, ülkemiz, trafik kazalarından en fazla mustarip olan ülkelerin başında gelmektedir. Son yıllarda, ülkemizde, her gün ortalama 900'ün üzerinde trafik kazası meydana gelmekte, 20'nin üzerinde insan ölmekte, 300'ün üzerinde insan ise yaralanmaktadır.

Trafik kazaları ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olup, ülke genelinde, 2003 yılında 422 302 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda, maalesef, 95 324 vatandaşımız yaralanmış, 2 818 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 9 000 000, sürücü ehliyetli insan sayısı da 14 000 000'un üzerinde olup, ortalama 7 kişiye 1 araç düşmektedir.

Kazaların yüzde 96,5'inin insan kaynaklı hatalar sonucu oluştuğunu söylersek, eğitimin ne denli önemli olduğunu söylememize gerek olmaz diye düşünüyorum. Trafik eğitimi, geniş açıdan, anahaber bültenlerinden eğlence programlarına, yerli dramalardan yarışmalara kadar, özellikle çocuk ve gençlerin TV izlediği saatlerde verilmeli; bu eğitim de, izleyicilerin açık ya da gizli kabul sınırları içerisinde, yapımcı, yönetmen, senarist, sunucu ve oyuncular tarafından profesyonel bir anlayış içinde ve özenle işlenerek sunulmalıdır. Bu ilgi, yasal ve etik açılardan sorumlu bir yayıncılığın göstergesi olarak destek görecektir.

Değerli arkadaşlar, durum böyleyken, yayın kuruluşlarının birçoğunun, trafik eğitimiyle ilgili programları yayınlarken, ya kanunda belirtilen sürelere uymadıkları ya da bu tür programları gece 24.00'ten sabah 06.00'ya kadar yayımladıkları gerçeği ciddî bir eleştiri konusudur. Geceyarısı yayımlanan trafik haber ve programları, sadece yetişkinler tarafından değil, birey olarak en fazla eğitime muhtaç olan uykudaki çocuk ve gençler tarafından da izlenememektedir. Bir yayıncının yasal yükümlülüğünü yerine getirmek adına dahi olsa, herhalde, kendi yayınını izlettirmemek ya da izlenmeyeceğini bilerek yayınlamak gibi bir kastının olmadığı düşünülür.

Yayıncılar, kamunun ilgisini ne çekiyorsa, o, kamunun yararınadır ya da neyi ne zaman yayınlarsan seyrederler gibi doğru olmayan yaklaşımlarda bulunmamalıdır. İstatistiklere bakıldığında, trafik kazalarında ölü ya da yaralı olarak mağdur olmuş yüzbinlerce aile ve birkaç milyon özürlü vatandaşımız bulunmaktadır. Yayıncılar ve gazeteciler kamu yararına hizmet etmeli; kamunun ruhuna ve vicdanına, en azından, saygı duymalıdır. Televizyon yayıncılığında kamu yararının gözardı edilmediğine ilişkin güzel örnekler olmasına rağmen, daha iyilerinin yapılabileceği açıktır. Hükümetimizin acil sağlık hizmetlerinin ülke düzeyinde yaygınlaştırılması çalışmaları, saniyelerin bile büyük önem kazandığı kazalarda ölüm ve yaralanmaları azaltmada etkili önlemlerden sadece birisidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Tunç, 1 dakika eksürenizi başlatıyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız.

Buyurun.

ALİM TUNÇ (Devamla) - Teşekkür ederim.

Değerli arkadaşlar, trafik kazalarının önlenmesinde sektörlerarası işbirliğinin geliştirilmesi de son derece önemlidir. Yol güvenliğinin sağlanmasında altyapı ve mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, trafik güvenliğine ilişkin eğitici ve uyarıcı yayınların izlenme oranlarının yüksek olduğu saatlerde yayımlanmasının sağlanması, sürücü adaylarına verilen eğitimlerin kalitesinin artırılması, sürücü sağlık raporları verilmesinin gözden geçirilmesi, gerekli durumlarda ve belirli aralıklarla sürücü muayenelerinin tekrarlanmasına yönelik düzenlemelerin uygulanması, bu konuda atılacak en temel adımları teşkil etmektedir.

Değerli arkadaşlar, yine, bu konuda duble yolların yapılması... Özellikle benim seçim bölgemde, Banaz'da trafik kazalarının çok fazla olması... İnşallah, bu yıl bu sorunun giderileceğini umut ediyorum.

Trafik kazalarını, sadece Dünya Sağlık Günü olan bugün değil, bugünden başlayarak mutlak başarıyı elde edene kadar, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm sektörlerin ve Yüce Meclisin...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Tunç, lütfen, teşekkür eder misiniz.

Buyurun.

ALİM TUNÇ (Devamla) - Her birimizi gerek birey gerekse vekili olduğumuz Yüce Türk Milletinin daha sağlıklı yaşaması ve trafik kazalarından uzak, güvenli yollara sahip olması için üzerimize düşenleri yapmaya davet ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tunç.

Gündemdışı ikinci söz, 25 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde Erzurum İlinde meydana gelen depremlerle ilgili söz isteyen Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya aittir.

Sayın Ilıcalı, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

2. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Erzurum'un bazı ilçelerinde meydana gelen depremin olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 25 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde meydana gelen deprem hakkında konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum.

Erzurum'da 25 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde 5,1 ve 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, ağırlıklı olarak Aşkale, Ilıca, Çat İlçelerinin yanı sıra 4 belde, 73 köy etkilenmiştir. Toplam 10 kişinin ölümüne, 51 kişinin yaralanmasına yol açan bu depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bunun yanı sıra, geçimini genellikle tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylü halkımızın toplam 358 adet büyükbaş, 307 adet küçükbaş hayvanı telef olmuş, deprem nedeniyle 73 köyde 1 800 konut, 1 500 ağıl, 3 ilçe ve 4 beldede de 450 konut olmak üzere, toplam 2 250 konut zarar görmüştür.

Öncelikle, hizmetler olarak, hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için 5 000 çadır kurulmuş olup, halen bu çadırlarda yaklaşık 25 000 kişi yaşamaktadır.

Devletimiz ve hükümetimiz, sağ olsun, sıcaklığını göstermiş ve depremden hemen bir gün sonra Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanımız Zeki Ergezen Bey ve Sayın İçişleri Bakanımız Abdülkadir Aksu deprem bölgesini ziyaret etmişler, ondan önce de seçim bölgemizde bulunan Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ da, depremin olduğu ilk günden itibaren, milletvekilleriyle beraber halkımızın arasında olmuştur.

Bu arada, depremdeki mağduriyetimize karşılık, gerçekten, hükümetimizin vermiş olduğu desteğe, özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanımızın şahsında Afet İşleri Genel Müdürlüğüne, Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarımıza, tüm bürokratlara teşekkürü bir borç biliyorum. Sivil savunma, kurtarma ekiplerine, Kızılay Genel Başkanlığına, Jandarma Bölge Komutanlığımıza, askerî birliklere, bu arada "devlet-millet el ele" yi en güzel şekilde gösteren sivil toplum kuruluşlarından Cihan Haber Ajansına, Deniz Feneri ekibine, Aziziye eğitim kurumlarına, Erzurum Semt Pazarcıları Derneğine ve birçok derneğe, İstanbul'daki Erzurum Vakfına, bu manada ciddî yardım yapan Polat Holdinge, Evyap Holdinge, ismini unuttuğum daha birçok kişiye, kuruluşa teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, kaymakamlarımıza, başarılı çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür etmek istiyorum.

Bu arada, tabiî ki, yapılan önemli çalışmaların yanı sıra, yapılamayan, şu anda beklediğimiz bazı çalışmaları da hatırlatmak istiyorum. Bu konuşmamı yapmadan önce, depremden zarar gören köylerin muhtarlarıyla yapmış olduğum telefon konuşmasında, altını çizeceğim bazı hususları da burada -sayın hükümetimizi temsilen bakanımız da burada, sağ olsunlar- bir hatırlatmak istiyorum.

Bunlardan birincisi, özellikle barınacakları konutlar konusu. Tabiî ki, bizim bölgemizdeki iklim koşulları çok ağırdır; Nisan ayı olmasına rağmen, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 25 dereceye ulaşmaktadır. Geçtiğimiz hafta, çadırlarda, -25,-30 derecelerde yaşanmıştır. Bu manada da, barınacak konutların bir an önce yapılması son derece önemlidir.

Diğer önemli bir husus, çiftçi ve besicilerimizin Ziraat Bankasına olan borçlarının makul bir süre ertelenmesi için, bize çok önemli ölçüde talepler gelmektedir.

Diğer bir husus, Et Balık Kurumu tarafından öncelikli olarak buralarda kesim yapılması ve depremde zarar gören besicilerimizin paralarının derhal ödenmesi önemlidir.

Yine, Erzurum Ticaret Odamızın önerdiği esnaf ve tüccarımızın zorunlu ödemelerinin en az üç ay ertelenmesi; Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzün gönderdiği nakdî yardımların artırılması; sağlık hizmetlerimizde elde edilen başarının sürekli bir şekle dönüştürülmesi; Bağ-Kur borçlarından dolayı sağlık hizmetleri alamayan deprem mağdurlarına kolaylık getirilmesi ve yine çok önemli bir ihtiyacımız olan seyyar banyo ve tuvaletlerin karşılanması çok önemlidir. Bu konuda da, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine teşekkür ediyoruz. Bu yönde, diğer büyükşehir belediyelerimizin de yardımlarını bekliyoruz.

Tabiî ki, burada, 25 000 kişiyi etkileyen önemli bir durum olmuştur. Bunun için de, devlet-millet el ele vermek durumundadır. Bu manada da çok ciddî yardımlar yapılmaktadır. Şu anda, Erzurum Valiliğimiz, depremle ilgili yardımlar için Ziraat Bankası Merkez Şubesinde 999 999 nolu bir hesap açmıştır. Buraya, bu zamana kadar yardım yapanlara ve yapacaklara da şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.

Konuşmamın 5 dakikalık bölümü şu anda bitti. Başkanım ne kadar süre verirseniz...

BAŞKAN - Devam ediyor daha süreniz.

MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Evet...

Şimdi, bundan sonraki bölümü de, Sayın Başkanın müsamahasına sığınarak tamamlamak istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Ilıcalı, 1 dakikalık eksürenizi başlattım.

Buyurun.

MUSTAFA ILICALI (Devamla) - 1 dakikalık eksüremi, inşallah, iyi bir şekilde değerlendiririm; çünkü, deprem bölgesinde herkes beni dinliyor.

Şimdi, bizim, yapılması gereken 2 250 konut vardır. Bunda, bakanımız çok büyük bir gayret göstermiştir; tekrar teşekkür ediyorum. Yer seçim çalışmaları önemlidir. Yalnız, burada, bir inşaat mühendisi milletvekili olarak şunu hatırlatmak isterim ki, daha önce yapılan deprem konutları kullanılamamıştır; köydeki yaşantıya uygun olacak bir mimarîyle, onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir mimarî plan uygulanması oldukça önemlidir. Bunun için de, yaptığım görüşmelerde, yaklaşık 200 trilyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yönde de, dün, yine, Sayın Başbakanımızla yaptığımız görüşmeden, Bayındırlık ve İskân Bakanımızla yaptığımız görüşmeden sevindirici haberler aldık. Devlet Planlama Teşkilatına bakanlığımız yazıyı yazmış olup, Yüksek Planlama Kurulundan bu ödeneğin serbest bırakılmasına yönelik kararın bir an önce alınması önemlidir; çünkü, inşaat süresi oldukça kısa, iklim şartları ağırdır.

Bunun haricinde, aynı durumlar, Doğu Anadolu Bölgesinin diğer yerlerinde de olabilir. Üzülerek... Buradaki konutlar elli altmış yıl öncesinin konutlarıdır; yapı tekniği zayıftır. Aynı durumlarla karşılaşmamak için, Sayın Bakanımızdan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Ilıcalı, lütfen, teşekkür eder misiniz.

MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakikada, şu çok önemli önerileri, başlıklarıyla...

BAŞKAN - Buyurun.

MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Değerli Başkanıma.

Değerli milletvekilleri, bu durumlar, diğer yerlerde de meydana gelebilir. Doğu Anadolu, bir deprem bölgesidir; aktif faylar vardır bilindiği gibi. Bunun için, gelmeden tedbir almak manasında, buradaki köylerin rehabilitasyonu için de, bir örnek köy için de -hükümetimiz için çok büyük bir örnek teşkil edecektir- uluslararası ilişkiler kurularak, örneğin, Avrupa Konseyi, Kalkınma Bankası veya başka yerlerden birtakım destekler alınarak, tüm köylerin rehabilitasyonunun yapılması önerisinde bulunmak istiyorum.

Diğer taraftan, Doğal Afet Sigortası Kanunu bizden önceki dönemde çıkmıştır. Burada, tabiî, ağır şartlar vardır. Bundan dolayı da, biliyorsunuz, belediyelerin olduğu yerlerde, bu zorunlu sigorta mecburiyeti getirilmiştir; fakat, bundan istifade edilememektedir; ruhsat şartları, iskân şartları... Bu yönde de, Meclisimize önemli bir görev düşmektedir. Kullanılabilir hale getirmemiz için, gerekli yasal değişikliğin yapılmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu manada, benden daha fazla, Sayın Bakanımızın söyleyeceklerini değerli hemşerilerimiz merak etmektedirler.

Ben, beni sabırla dinlediğiniz için, Başkanımın da müsamahasından dolayı teşekkür ediyor, tekrar, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ilıcalı.

Gündemdışı konuşmaya, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Zeki Ergezen cevap vereceklerdir.

Sayın Bakan, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, 28 Mart seçimlerinin sonuçlarının partilerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum ve bu vesileyle, sizlere saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum.

Mustafa Beye teşekkür ederiz; çünkü, hakikaten, Bingöl depremi kadar etkili olan Aşkale depremi, Türkiye kamuoyunun gündemine oturmadı, herhalde ölü sayısının az olmuş olmasından -ki, sevindirici- veya Bingöl'deki bir pansiyon faciasının burada yaşanmamış olmasından veyahut da seçimlerin gölgesinde kalmış olmasından dolayı medyada da gerektiği kadar yer almadı.

25 Mart 2004'teki depremin şiddeti 5,1; 28 Mart 2004'teki depremin şiddeti 5,3. Depremin şiddeti çok büyük değil, çok küçük; ama, sonuç çok kötü; beldelerde, köylerde 2 000'in üzerinde bina yıkılmış, yerle bir olmuştur. Akla şu geliyor: Yani, bizim binalarımıza omuz vursanız yıkılacak veya çok güçlü bir tank geçse, köylerdeki evler yıkılacak; depreme bile gerek yok! Maalesef, Türkiye'deki yapıların durumu bu.

Aşkale, Çat, Ilıca ilçeleri ile Kandilli, Yeniköy, Yavi, Dadaşköy beldeleri ve 73 köyde hasar meydana gelmiş, 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 46 vatandaşımız yaralanmış, 600'ün üzerinde büyükbaş veya küçükbaş hayvan telef olmuş, belde ve köylerde 2 250'ye yakın da ev -oturulamayacak durumda- yıkılmıştır.

Olay günü, Sağlık Bakanı, İl Valisi ve kaymakamlar gerekli duyarlılığı fazlasıyla göstermişler; Sayın Başbakanımız telefonla olayı devamlı takip etmiş, gerekli talimatlar verilmiş; seçimden hemen sonra da biz -Bayındırlık Bakanı olarak ben, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Sağlık Bakanı, Kızılay Başkanı, İlin Valisi- bu köyleri, beldeleri gezdik, manzaranın hiç hoş olmadığını bizzat müşahede ettik. Şu anda, Bayındırlık Bakanlığımızın 64 elemanı, gece gündüz, mahallinde çalışmaktadır, üst düzey görevliler de mahalline gidip gelmektedir. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Hak sahipliği çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yer seçimi çalışmalarının 15 Nisana kadar bitirileceği kanaatindeyiz. Proje çalışmaları son aşamaya geldi. Kaynak temininde de, dün, en son, karar verilmiş oldu. Temenni ediyoruz, Bingöl depremindeki başarıyı burada da gösteririz, vatandaşlarımızın yüzünü güldürürüz, vatandaşlarımızın duasını alırız; çünkü, Bingöl'de, gerçekten, halkımızın teveccühüne mazhar olduk, dualarını aldık, gerçekten, geçmiş yılların yaralarını da sarmış olduk.

İlk etapta, Bayındırlık Bakanlığı olarak, acil olarak 700 milyar ödenek gönderdik. Cenaze sahiplerine hane başına 1'er milyar ilk yardım yapıldı. Diğer ihtiyaç sahiplerine, yaklaşık 800 aileye, 250 000 000, ihtiyaçları oranında yardım yapıldı; bu devam ediyor. 5 000'e yakın çadır -burada Kızılay Başkanlığına, Kızılay ekibine ve Bölge Başkanına teşekkür ediyorum; bugüne kadar görebildiğimiz çadırların en mükemmeli, en güzeli; her türlü şarta uygun çadırlar, kış şartlarına da uygun çadırlar; gerçekten çok sevindirici - 40 kadar konteyner - bunlar okul ve sağlık ocağı olarak kullanılıyor- 10 000 battaniye, 2 400 katalitik soba bu vatandaşlarımızın ihtiyacı için temin edilmiş ve vatandaşlarımıza verilmiştir. Pancar paraları peşin ödendi, ki, o gün, biz -Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı ve ben- oradayken paralar peşin ödenmeye başlandı. Doğrudan gelir desteği 7 trilyon, formalitelere bakılmadan, hemen ödendi. 300'ün üzerinde hayvan kesildi ve bunların paraları -2 trilyona yakın- peşin ödendi. Ayrıca, çadıra benzer bir sistemle, hayvan barınakları da yapılıyor; çünkü, kış şartları ağır olduğu için... Çadırların kurulduğu bütün yerlere kum ve çakıl çekildi, vatandaş çamurda dolanmaktan kurtuldu. Seyyar banyo, tuvalet, Kızılay, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları tarafından 80 adet kuruldu. Buradan, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarına, arkadaşlarına, Kızılay Başkanına teşekkür ediyorum. Bu, gerçekten, büyük bir ihtiyaçtı; bu ihtiyacı mahallinde tespit etmiştik.

Ayrıca, Ilıca ve Aşkale'de de sıcak yemek vermeye devam ediliyor. Bu arada, gıda temin edilince Ilıca'da sıcak yemek vermeye ihtiyaç kalmadı; ama, Aşkale ve köylerinde sıcak yemek vermeye devam ediliyor. Yani söyleyeceğimiz şu: Başta Başbakanımız, İlin Valisi, ilçelerin kaymakamları, ilgili bakanlar, kendilerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Burada, bütün bakan arkadaşlarımıza, başta Başbakanımıza, İlin Valisine, kaymakamlarına, Kızılay Başkanına ve milletvekillerine -ki, o seyahatimizde milletvekilleri de bizlerle beraberdiler, çok duyarlı gördüm, öyle de olması gerekirdi- teşekkür ediyoruz.

Hükümetimiz, bu konuda, gerçekten, çok duyarlı, çok hassas; vatandaşımızı memnun etmenin azim ve gayreti içerisindedir. Bütün imkânsızlıklara rağmen, en iyi imkânları sunmanın çalışmaları yapılıyor. Biz, buradan, Erzurum milletvekillerine, Erzurumlulara, gözünüz arkada kalmasın diyoruz, rahat olun, 1 Eylül gelmeden, inşallah, sizleri sağlıklı binalara kavuşturacağız diyoruz. Ben, bunu, buradan çok rahat söyleyebiliyorum; çünkü, çalışmalar bu denli hızlı yürüyor.

Bakınız, 1999 yılında Erzurum'da meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlarımız halen konteynerlerde kalıyorlar. Afyon depremi biz işbaşına gelmeden bir yıl önce olmuştu, yaralarını biz sarmaya başladık. Demek ki, hükümetlerin farkını göstermek lazım. 1999 depreminde meydana gelen yaraları da, inşallah, bu kısa zamanda çözeceğiz.

Bir çalışma daha başlattık. Türkiye'de, gerçekten köylerimizin durumu çok kötüdür. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerini, köy bazında tek tek tarıyoruz. Bunların yeniden yapılması konusunda proje çalışmaları ve kaynak temini konusunda gayretimiz var.

Tabiî, her zaman sevinç olmuyor. Seçim sonuçları sevinçli oldu; ama, Erzurum depremi üzücü oldu. Bu depremden önce; yani, 4 ve 6 Martta da sel felaketleri oldu. Bu sel felaketinde de 17'ye yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, çeşitli yerlerde 400'e yakın ev yıkıldı, değeri 40 trilyon liranın üzerinde olan yol, içmesuyu, kanalizasyon ve köprü yok oldu. Birçok köyümüzün yolu halen kullanılmayacak durumdadır; ama, ilgili Bakanlarımız, valilerimiz, bürokratlarımız bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Dolayısıyla, bahar yeni geliyor, çalışmalara yeni başlıyoruz. Arkadaşlarımızın gözü arkalarında kalmasın; bunları, Allah rızası için, milletimizin mutluluğu için, en iyi şekilde, eksiksiz yerine getireceğiz.

Ben, Mustafa Beye tekrar teşekkür ediyorum. Erzurumlu kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, kalanlarına başsağlığı diliyoruz.

Saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Gündemdışı üçüncü söz, İzmir Konak'taki SSK tesisleri A-Blokun, SSK poliklinikleri olarak kullanılmasıyla ilgili olarak söz isteyen, İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'e aittir.

Sayın Ersin, buyurun.

3. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, SSK'ya ait İzmir-Konak tesislerinde bazı bölümlerin poliklinik olarak kullanılmasının yararlı olacağına ilişkin gündemdışı konuşması

AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmir'i tanıyanlar için söylüyorum; İzmir Konak'taki tarihî Kemeraltı Çarşısının girişinde birkaç bloktan oluşan SSK tesisleri var. Bu tesislerin bir bölümü, 20 Haziran 1983 tarihine kadar İzmir Adliyesi olarak kullanıldı; ancak, İzmir Adliyesi, şimdi, Bayraklı'daki kendi binasına taşındı. Dolayısıyla, İzmir Adliyesi tarafından kullanılan Konak'taki SSK tesisleri A-Bloktaki 69 büro, şu an, boş ve atıl durumdadır. Dolayısıyla, bu büroların SSK poliklinikleri olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde kullanılması için gündemdışı söz aldım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, genel olarak, hasta yoğunluğuna karşılık, SSK hastanelerinin fizikî yetersizliği ve personelin de sayı itibariyle yeterli olmaması nedeniyle, hem hastalar hem de personel büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Esasen, gerek genellikle yaşlı olan SSK'lı hastaların saatlerce mua-yene ve ilaç kuyruklarında bekletilmesi ve gerekse insanüstü bir gayretle ve ağır koşullarda çalışmak zorunda kalan personel için bu durum insan ve hasta haklarına aykırıdır. SSK hastaneleri, hem hastalar ve hem de personel için hastane değil çilehane olmuştur. İzmir'de de durum aynıdır, Türkiye genelinde SSK hastanelerindeki olumsuzluklar daha da ağır bir biçimde İzmir'de yaşanmaktadır. İzmir'de gitgide ağırlaşan ve çekilmez hale gelen bu sorunu bir ölçüde de olsa hafifletebilmek mümkündür. Bunun için, İzmir Adliyesinin tahliye ettiği Konak'taki SSK tesislerinin -A-Blokta bulunan 69 adet büronun- SSK poliklinikleri olarak düzenlenmesi ve bu şekilde kullanılması gerekir. Bu tesisler, hem Konak'ın en merkezî yerinde olması ve hem de ulaşım kolaylığı nedeniyle gerek hastalar için gerekse burada çalışacak SSK personeli için büyük rahatlık ve kolaylık sağlayacaktır. Sigortalıların İzmir'deki SSK hastanelerinde yaşadığı muayene ve ilaç kuyrukları ile personelin iş yükünün bir ölçüde de olsa azaltılması bakımından bu yerin SSK poliklinikleri olarak kullanılması şarttır. Sayın Bakan, bu konuyla ilgili olarak verdiğim bir soru önergesine cevap olarak, bu büroların satışı için çalışmalar yapıldığını belirtmektedir.

Sayın milletvekilleri, bu tesisler sigortalıların primleriyle yapıldığına göre, yine sigortalıların hizmetine sunulması gerekir. Bu yerlerin satılarak parasının başka alanlarda kullanılması, sigortalılara yapılabilecek en büyük haksızlıktır. İnsanlar muayene ve ilaç kuyruklarında çile çekerken, bu sorunu bir ölçüde de olsa giderebilecek olan olanağı kullanmayıp, bu yerleri satarak parasını başka alanlarda kullanmak, bu büyük soruna duyarsız kalmak demektir.

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, Konak SSK tesislerindeki A-Blokta bulunan 69 adet büro, SSK poliklinikleri olarak düzenlenmeli ve bu amaçla kullanılmalıdır. Büroların satılması doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca, büroların satılması, sigortalıların yararına da değildir.

Bu arada, yine, önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum.

Sayın milletvekilleri, SSK'nın yanlış kira politikaları yüzünden, Konak tesislerindeki diğer bloklarda bulunan büroların yüzde 70-80'i boş; yani, SSK'nın, işçilerin primleriyle, sigortalıların primleriyle yaptığı bu tesislerdeki kira politikası yüzünden, bu tesislerde var olan, SSK tesislerinde var olan büroların yüzde 78'i şu an boş duruyor; dolayısıyla bu da, SSK'nın kira gelirinden yoksun kalmasına neden oluyor. Yani, SSK, hem kira politikasını gözden geçirmeli hem de A-Bloktaki tesisi SSK poliklinikleri olarak kullanmalıdır.

Bu durumu Sayın Bakanın bilgisine ve ilgisine sunarken, hepinize de sevgi ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ersin.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım.

B) Tezkereler ve Önergeler

1. - İngiltere-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunun ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/520)

                                          7.4.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

TBMM Başkanlık Divanının 5 Nisan 2004 tarih ve 34 sayılı Kararı ile İngiltere-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunun ülkemizi ziyaret etmesi kararlaştırılmıştır.

Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

                               İsmail Alptekin

                        Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                 Başkanı Vekili

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım.

2. - (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının Başkan ve Başkanvekili seçimini yaptıklarına ilişkin tezkeresi (3/521)

                                          6.4.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, başkan, başkanvekilliği, kâtip ve sözcü üyeliklerine seçim yapmak üzere, 6.4.2004 Salı günü saat 14.30'da Ana Bina Zemin Kat TRT Karşısı Üyeler Lokantası yanı Soruşturma Komisyonu Toplantı Salonunda 10 üye ile toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir.

                        Ayhan Sefer Üstün

                                           Sakarya

                        Komisyon Başkanı

 

 

Adı ve Soyadı

Seçim Bölgesi

Aldığı Oy

Başkan         :

Ayhan Sefer Üstün

Sakarya

10

Başkanvekili :

Metin Kaşıkoğlu

Düzce

10

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Bir önerge vardır; okutuyorum :

3. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in (2/64) esas numaralı kanun teklifindeki imzasını geri aldığına ilişkin önergesi (4/160)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Vermiş olduğum Altınoluk'un ilçe olması ile ilgili 2/64 esas numaralı kanun teklifindeki imzamı geri çekiyorum.                                      

                        Ali Kemal Deveciler

                                          Balıkesir

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; önce, ilk önergeyi okutuyorum :

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclİs SoruşturmasI ve Meclİs AraştIrmasI Önergelerİ

1. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak tespit edilebilmesi, çözüm önerilerinin ve ülkemizin zeytincilik politikalarının belirlenebilmesi için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

                                          4.3.2004

  1- İsmail Özgün                                    (Balıkesir)

  2- Ali Aydınlıoğlu                            (Balıkesir)

  3- Tevhit Karakaya (Erzincan)

  4- İlyas Arslan                                       (Yozgat)

  5- Avni Doğan                         (Kahramanmaraş)

  6- Mücahit Daloğlu   (Erzurum)

  7- Temel Yılmaz                              (Gümüşhane)

  8- Mehmet Yüksektepe                  (Denizli)

  9- Metin Kaşıkoğlu   (Düzce)

10- Talip Kaban                                    (Erzincan)

11- Fetani Battal                                      (Bayburt)

12- Ahmet Yaşar                                       (Aksaray)

13- Ruhi Açıkgöz                                  (Aksaray)

14- Mustafa Dündar        (Bursa)

15- Muharrem Candan      (Konya)

16- Hasan Angı                                          (Konya)

17- Mehmet Kılıç                                          (Konya)

18- Mustafa Cumur     (Trabzon)

19- Hikmet Özdemir    (Çankırı)

20- Ahmet Faruk Ünsal             (Adıyaman)

21- Feyzi Berdibek     (Bingöl)

Gerekçe :

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde başta olmak üzere, 90 000 000 zeytin ağacına sahip olan ülkemiz, geçimini zeytin tarımından sağlayan 400 000 civarında ailesiyle ekonomimizde önemli bir yere sahiptir. Yarattığı istihdamda 1 000 000 tarım işçisine iş, zeytinyağı sektörü, sanayi ve pazarlamaya kadar olan alanları da toplarsak 8 000 000'a yakın kişinin geçimine katkı sağlamaktadır.

Ülkemizdeki zeytincilik çok eskilere dayanmasına rağmen, diğer ülkelerdeki zeytin ve zeytinyağı sektörüyle rekabetimiz dünya ölçülerinde çok geridedir. Ülkemizde mahsul alınan zeytin ağacı sayısında her yıl artış olmasına rağmen zeytin üretim miktarında yıldan yıla farklılıklar olmaktadır. Bu farklılıklar, ülkemizde, zeytinyağı üretimini etkilemesiyle birlikte bu sektörün, tabanfiyatı ve pazarlanması sorunlarını da birlikte getirmektedir. Yaşanılan bu belirsizliğin tüketime olan etkisiyle, yeterli üretim ve pazarlamanın yapılamaması sektörü çıkmaza sokmuştur.

Sağlık açısından da son derece faydalı olan zeytinyağı, diğer üretilen yağlarla rekabet ortamını bulamadığından zeytinyağı sektörü ekonomideki istenilen yerini alamamıştır.

Ülkemiz yemeklik zeytinyağının yüzde 95'inin Balıkesir Körfez ilçelerinden üretildiği dikkate alındığında, bu bölgede zeytinyağı borsası kurulması, zeytin üreticilerinin mahsulünü gerçek fiyattan satmasında ve rekabet gücüne kavuşmasında önemli rol oynayacağı bir gerçektir.

Zeytinyağı primleriyle ilgili olarak kilogram başına ödenen primin Avrupa Birliği ülkelerindeki seviyelere getirilmesi için çalışılmalıdır, üreticiyi tatmin edecek hale getirilmelidir.

Ayrıca, mutlak surette dökme ham zeytinyağı ihracatı serbest bırakılmalıdır. İhracatın serbest bırakılması zeytinyağının gerçek fiyatını bulmasına yardımcı olacaktır.

Türkiye, Uluslararası Zeytinyağı Konseyine üye olmalıdır; üye olduğumuz takdirde uluslararası zeytinyağı piyasasında söz sahibi olacaktır.

Ülkemizde zeytin üretimimizin artırılarak, politik, idarî ve ekonomik tedbirlerin alınarak, zeytinyağı prim sistemine geçilip, üreticilerin desteklenmesiyle uluslararası piyasada rekabet edebilecek seviyeye acil olarak getirilmesi gerekir.

Bu konuda devletin politikasını belirleyip çözüm yollarını bulması için Meclis araştırması komisyonu kurulması ülkemiz menfaatları açısından gereklidir.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Diğer önergeyi okutuyorum:

2. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde faaliyet gösteren misyonerlik faaliyetlerinin dününü, bugününü, yaptığı faaliyetleri, nedenlerini, sonuçlarını, hedeflerini ve alınması gereken tedbirleri etraflıca araştırmak için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.

  1- Asım Aykan                                 (Trabzon)

  2- Osman Nuri Filiz                                 (Denizli)

  3- Ziyattin Yağcı                                 (Adana)

  4- Ali Osman Başkurt                                 (Malatya)

  5- Mustafa Ilıcalı                                 (Erzurum)

  6- Yekta Haydaroğlu                                 (Van)

  7- Abdulbaki Türkoğlu                                 (Elazığ)

  8- Mustafa Cumur                                 (Trabzon)

  9- Mehmet Sarı                                 (Gaziantep)

10- Serpil Yıldız                                 (İzmir)

11- Mahmut Durdu                                 (Gaziantep)

12- Osman Seyfi                                 (Nevşehir)

13- Seracettin Karayağız                                 (Muş)

14- Veli Kaya                                 (Kilis)

15- Mehmet Erdemir                                 (Yozgat)

16- Bayram Özçelik                                 (Burdur)

17- Ahmet Uzer                                 (Gaziantep)

18- Recep Yıldırım                                 (Sakarya)

19- Adem Tatlı                                 (Giresun)

20- Recep Koral                                 (İstanbul)

21- Feyzi Berdibek                                 (Bingöl)

22- Mehmet Sekmen                                 (İstanbul)

Gerekçe :

Ülkemiz ve milletimiz, tarih boyunca, ekonomik, sosyal ve kültürel saldırıya maruz kalmıştır. Günümüzde, benzer çalışmaların yeni muhtevalar kazanarak sürdürüldüğü görülmektedir.

Milletimizin yaşadığı büyük depremler sonrası karşılaşılan sıkıntılar ve ekonomik krizler sebebiyle insanlarımızın mağduriyetini fırsat bilen bu zihniyet, insanî yardım görüntüsünde misyonerlik faaliyetleri yapmaktadır. Özellikle mağdur ve genç insanlarımızı hedef alan bu çalışmalar milletimizin ve devletimizin geleceğini tehdit eden boyuta ulaşmıştır.

Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne zarar verici hususları bilmek ve halkımızı millî ve manevî bütünlüğümüz konusunda bilinçlendirmemiz gerekmektedir.

Bu nedenle, bu araştırmanın millî ve manevî bütünlüğümüze katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/12,28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 7.4.2004 Çarşamba günü(bugün) saat 17.00'de Halkla İlişkiler Binası B Blok 2 nci Kat 4 üncü Bankoda bulunan Meclis Araştırması Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yapmalarını rica ediyorum.

Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca ilan tahtalarına asılmıştır.

Sayın milletvekilleri gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) Sözlü Sorular ve CevaplarI

1. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?..Yok.

Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

Sayın Gülçiçek, buyurun.

Süreniz 5 dakikadır.

ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılması amacıyla vermiş olduğum sözlü soru önergesi nedeniyle söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta 33 kişinin yaşamını yitirdiği olayların suçlularından, yurtdışına kaçan Adem Ağbektaş'la ilgili, hükümete, ne yapıldığını sormayı, bir milletvekili olarak kendim için görev saydım. Sayın Başbakanın da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden benim soruma yanıt vermesinin bir görev olduğunu düşünmekteyim. Sivas olayının, ülkemizin de ötesinde bir anlamı olması nedeniyle, Sayın Başbakanın doğrudan konuyla ilgilenmesini beklerdim.

Değerli arkadaşlarım, Sivas'ta bir vahşet yaşanmıştır. 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinde, 8 saat, dünyanın gözü önünde, 33 kişi, benzin dökülüp, kibrit çakılarak yakılmışlardır. Bu eylemi yapan insanlıkdışı katiller,bir insanlık suçu işlemişlerdir. Olayın açtığı yaraları sarmak ve yargının suçlulara verdiği cezanın infazını yerine getirmek hükümetlerin sorumluluğudur, görevleri arasındadır.

Hükümetin görevi, insanlık suçu işleyenleri affetmek değildir. AKP Hükümeti ne yaptı; Topluma Kazandırma Yasasını (Eve Dönüş Yasasını) çıkararak, Hizbullah terör örgütü mensuplarını affettirdi.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sivas suçlularının yurtdışına nasıl kaçtıklarını ya da kaçırıldıklarını tespit etmek ve kamuoyuna açıklamak hükümetlerin görevidir. Hükümetlerin görevi, suçluların elini kolunu sallayarak yurtdışına gitmesine göz yummak değildir.

2 Temmuz 1993 Sivas katliamı suçlusu olan bazı kişilerin Almanya ve Suudî Arabistan'dan sığınma hakkı istediklerini gazete haberlerinden öğrenmiş bulunmaktayız. Emniyet yetkilileri, ölüm cezasına çarptırılan Harun Kavak, Mehmet Yılmaz, Metin Ceylan, Sedat Yıldırım ile yedibuçuk yıl hapse mahkûm olan Adem Ağbektaş ve Serhat Özgentürk'ün Almanya'ya iltica ettiklerini bildirdiler. Yine, haklarında ölüm cezası olan iki kardeşin, Ali Temiz ve Sadettin Temiz'in Suudî Arabistan'a iltica ettikleri ortaya çıkmıştır.

Değerli milletvekilleri, şimdi tekrar soruyorum: Bu sanıklarla ilgili, bakanlıklar gerekli girişimlerde bulunmuşlar mıdır?

Bu sanıkların iltica talepleri, bulundukları ülkelerce kabul edilmiş midir?

İltica ettikleri ülkelerden iade talebinde bulunulmuş mudur?

Sivas katliamı suçluları, Topluma Kazandırma Yasasından yararlanmak için başvuruda bulunmuşlar mıdır?

Başvuru yapanlardan kaç kişi söz konusu yasadan yararlanmıştır?

Bu sorularımın yanıtlarının bir an önce verilmesi dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gülçiçek.

2. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin emniyet amirliği binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

Sayın Eraslan?.. Yok.

3. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin hükümet konağı inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde kültür merkezi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

5. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

6. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'ta Sarıçay üzerindeki yıkılan köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/479)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

7. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

8. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

9. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirttiğim soruların Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                              Fahrettin Üstün

                                              Muğla

Ülkemiz tarımında önemli bir yer tutan tohumun ithalatında kontrol mekanizmasının iyi işletilmediği ve bunun sonucunda da sahte ve kalitesiz tohum ithalatı yapılmakta, bu da maliyeti yükseltmektedir; ürün kalitesini düşürmekte, ayrıca, hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. Bu da, daha fazla ilaç kullanımı demektir, daha yüksek maliyet demektir. Bu durum, daha fazla dövizin yurtdışına gitmesine neden olmaktadır.

Ayrıca, birim alanda en fazla ürün ve en yüksek maliyet de seracılıkta olup, sera ürünleri ihraç kalemlerimizden biridir.

Bu nedenle:

1- Seracılığı desteklemeyi düşünüyor musunuz? Seracılıkla ilgili ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

2- Tohum ithalatında gerekli kontrollerin  yapılmasında Bakanlıkça ne gibi önlemler alıyorsunuz? Kontroller sonucunda kalitesiz ve hastalıklı tohum çıkmış mıdır? Çıkmışsa, bunların sayıları nelerdir? Bu konuda çiftçilerimiz  bilgilendirilmiş midir? Hastalıklı tohum ithalatının önüne geçebilecek misiniz?

3- Bakanlıkça üretilecek maliyeti düşük ve kaliteli tohuma ülkemiz çiftçisi ne zaman kavuşacaktır?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muğla Milletvekilimiz Sayın Fahrettin Üstün'ün biraz önce okunan sorularına kısaca cevap vermek istiyorum. Kendisi, seracılık, tohumculuk ve özellikle tohum maliyetleri konusunda Bakanlığımızın faaliyetleriyle ilgili bilgi almak istemektedir. Ben, kısaca, şöyle cevaplandırmak istiyorum:

Seracılıkla ilgili faaliyetler, Bakanlığımızca, yurt genelinde yürütülmekte olan "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımız ve il özel idare kaynakları kullanılarak, yeni seraların tesis edilmesi -söz konusu proje kapsamında- sağlanmaktadır. Bunun yanında, il müdürlüklerimizce, üreticilere, teknik bilgilere yönelik eğitim ve yayın hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca, örtüaltı sebze üretiminde bilinçsiz ve hatalı ilaç kullanımının önlenmesi amacıyla, Antalya Kumluca İlçesinde pilot çalışmaları başlatılacak olan "Tarımsal Ürünlerde İlaç Kalıntılarının Önlenmesi Projesi"nin 2004 yılında uygulamaya konulması söz konusudur. Böylece, ihracatımızda da zaman zaman problemlere neden olan ilaç kalıntıları önlenecek, güvenilir tarımsal ürün elde edilmesi sağlanması hedeflenecektir.

Diğer taraftan, sera ürünlerinin kaliteli, sağlıklı ve dünya standartlarında olması için, 2003 yılında, 25329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kontrollü Örtüaltı Üretimin Uygulanması Yönetmeliği" çıkarılmış olup, bu yönetmeliğe bağlı olarak iyi tarım uygulamalarının da seralarda uygulanması amaçlanmıştır. Bu konuyla ilişkili olarak örtü altıyla ilgili dış ve iç kaynaklı projelerin uygulanması da yapılmaktadır.

Tohum ithalatına gelince; Bakanlığımız ana hizmet birimlerinden Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce kontrol belgesi ile ithal izni düzenlenmekte, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce de ithal permisi düzenlenip kontrolleri yapılarak ithalatına izin verilmektedir. Bu uygulamalar, 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak hazırlanan tüzük ve Ziraî Karantina Yönetmeliği ve talimatlarınca yapılmakta; ithali söz konusu tohumluklar, giriş kapılarında inspektörlerce kontrolü yapıldıktan sonra analiz yapılmak üzere zirai mücadele araştırma enstitülerine gönderilmektedir. Analiz sonucu temiz çıkan tohumların girişine izin verilmekte, hastalıklı veya zararlıyla bulaşık tohumlar ya imha edilmekte ya da geldiği yere iade edilmektedir.

Bakanlığımızın bitkisel üretim konusundaki temel politikası, üstün niteliklere sahip yeni bitki çeşitlerinin kesintisiz bir şekilde ülke tarımının hizmetine sunulmasıdır. Bu hususta, çiftçilerimizden gelecek üstün vasıflı ve kaliteli her türlü tohumluk taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla Bakanlığımız, ilke olarak bir yandan yurtiçi tohumluk üretimini artırma yönünde çaba göstermekte, diğer yandan ise, ileri teknolojilerin ülkemize transferini mümkün kılmak için gerekli her türlü destek ve kolaylığı sağlamaktadır. Bu bağlamda, yurt dışından ithal edilecek üstün vasıflı tohumluklara gümrük muafiyeti uygulanmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu uygulamayla birlikte, alternatif bir tedarik politikası olarak Bakanlığımızca uygulanmakta olan tohumluk ithalatında gözönünde bulundurulan önemli husus ise, yurtiçi tohumluk üretimini artırmak ve her türlü tohumluk ihracatını özendirmektir. Bakanlığımızın izlediği tohumculuk politikalarıyla, kamunun üretimden çekilmesi, bu konuda özel sektörün öncülüğünde ülkemizde kaliteli tohumluk üretiminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Elbette Bakanlığımızın araştırma fonksiyonundan vazgeçmesi söz konusu değildir; ancak, üretime özel sektörün sokulması ve daha büyük ölçekli girmesi doğru bir düşünce olarak ifade edilebilir.

Günümüzde büyük ölçüde kamu ağırlıklı olan buğday, arpa gibi bitki türlerinin tohumculuğunda gerekli mevzuatın çıkarılması, rekabet ortamını doğuracak ve bu durumda, üretilen tohumlukların kalitesi artacaktır.

Hatırlarsanız, bundan bir müddet önce tohumculuk konusunda çıkardığımız bir kanunla -âdeta, telif hakları kapsamında- bu konuda çok önemli bir gelişmenin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Tohumculuk kuruluşlarından, ileriye dönük üretim projeksiyonu ve planı yaparlarken, Bakanlığımızca izlenen tohumluk politikalarıyla uyum içerisinde olmaları istenilmektedir. İlgili firmaların, kısa vadede altyapı hazırlıklarını tamamlamaları, orta vadede çeşit transferi ve ebeveyn tohumluk ithalatına dayalı yurtiçi üretim kapasitelerini artırmaları, uzun vadede ise çeşit geliştirme, tohumluk üretimi ve tohumluk ihracat çalışmalarını artırarak son aşamada tedariklerini geniş ölçüde yurtiçi üretimle karşılayacak duruma gelmeleri hususu Bakanlığımız tarafından takip ve teşvik edilmektedir.

Ben, bundan sonra bir başka sözlü soru önergesine cevap verirken daha detaylı olarak açıklayacağım; ama, şimdi, kısaca...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakanım, ben size 1 dakika eksüre vereyim, tamamlayın; sonrakileri daha sonra cevaplandırırsınız.

Buyurun.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Tamam.

Tohumculuk konusunda iki ana alan vardır; birincisi, tahıl grubu, ikincisi de, sebze çeşitleriyle ilgili olarak bu hibrit tohumculuğu dediğimiz alan. Bakanlığımız, bu yıl, bu her iki konuda da çok kapsamlı bir çalışmanın içerisine girmiştir. Tahılla ilgili konuda, Türkiye'de, ne çeşit ne araştırma ne de bunların üretimiyle ilgili bir sorun sorun vardır; yoktur; sadece, kullanılması konusunda çiftçilere eğitim ve bunların belli, kabul edilebilir bir fiyatla satılması konusunda sorun vardır; ama, esas temel sorun, tohumculuktaki sorun, sebze tohumculuğundadır. Onunla ilgili gelişmeleri, düşündüklerimizi, Bakanlığımızın politikalarını, bundan sonra gelecek sorularda cevaplandırmaya çalışacağım.

Teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

10. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

11. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

12. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/488)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?..

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, 13 üncü sıradaki soru önergesini Sayın İçişleri Bakanımız adına ben cevaplandıracağım.

BAŞKAN - Soru önergesini okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun, Sayın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

                                 Atilla Başoğlu

                                              Adana

1- Kardeşiniz Mehmet Azmi Aksu, soru önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisine verildiği tarih itibariyle hangi görevde bulunmaktadır? Adı geçen şahsın ataması hangi tarihte hangi meziyetleri gerekçesiyle yapılmıştır?

2- İzmir Valiliğine atanan Yusuf Ziya Göksu ile akrabalığınız var mıdır? Adı geçen şahsın ataması hangi tarihte, hangi meziyetleri gerekçesiyle yapılmıştır?

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adana Milletvekilimiz Sayın Atilla Başoğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması istenen sözlü soru önergesinde yer alan hususları, İçişleri Bakanımız adına sizlere aktarmak istiyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

"Sayın Başoğlu, sanırım, bu sözlü soru önergesiyle, yalnız Türk kamu yönetiminin değil, aynı zamanda, dünyanın gelişmiş ya da az gelişmiş pek çok ülkesinde karşılaştığımız 'nepotizm' denilen hastalığa işaret etmek istediler. Ancak, biraz sonra gerekçelerini izah edeceğim gibi, işaret edilen husus, en azından benim şahsımı ilgilendiren bölüm için doğru değildir.

Soruya konu kişilerden birisi, benim kardeşim Mehmet Azmi Aksu'dur. Bu kişi, 27.12.2002 tarihinden itibaren Türkiye Şeker Fabrikası AŞ Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Adı geçen, devlet memurluğu görevine 6.5.1974 tarihinde ziraat yüksek mühendisi olarak Ankara Tavukçuluk Enstitüsünde başlamış, çeşitli kamu kurumundaki mühendis kadrolarındaki çalışmaları, 23.6.1977 tarihine kadar devam etmiştir. Bu tarihten itibaren onbir yıl süreyle Ziraî Donatım Kurumunda bölge müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. Bilahara, bölge müdürü olarak sekiz yıl ve genel müdür yardımcısı olarak ise altı yıl kamunun çeşitli birimlerinde başarıyla vazife yapmıştır.

Yukarıda da anlatıldığı üzere, kıdem ve liyakat açısından yeterli olan Azmi Aksu, bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının takdiriyle genel müdür olarak atanmıştır. Atama, hem Devlet Memurları Kanununun liyakat ve kıdem esasına ve hem de adı geçenin meslekî müktesebatına uygundur.

Soru önergesine konu olan ikinci kişi ise, İzmir Valisi Sayın Yusuf Ziya Göksu'dur.

Hemen şu hususu açıkça ifade edeyim ki, Sayın Valiyle üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlığım bulunmamaktadır.

Malumları olduğu üzere, valilik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesiyle düzenlenen istisnaî memuriyetlerden biridir.

Valiler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca İçişleri Bakanının imzası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla atanmaktadırlar. İzmir Valisi, mülkî idare amirliği mesleğine 1968 yılında başlamış, yedi yıl kaymakamlık, bir yıl şube müdürlüğü, dokuz yıl mülkiye müfettişliği, bir yıl sivil savunma genel müdürlüğü yaptıktan sonra 1989 yılında valiliğe atanmıştır.

Daha önce Isparta (üç yıl) ve Denizli Valiliği de (yedi yıl) yapan Sayın Vali, İzmir Valiliğini, meslekî bilgisi, başarısı ve liyakatiyle kazanmıştır.

Bütün arkadaşlarımın ve kamusal aklın kabul edeceği gibi, demokratik bir toplumda, bir siyasî şahsa yakınlık bir avantaj olamayacağı gibi bir dezavantaj da olmamalıdır.

Sayın Başoğlu'nu tenzih ediyorum; ama, popülizm adına hiçbir biçimde, onurlu bir meslekî geçmişi olan kişileri siyasî malzeme yapmanın uygun olmayacağına inanıyorum."

Saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sözlü soru önergesi cevaplandırılmıştır.

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/492)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Hazır.

Sözlü soru önergesini okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

                                 Atilla Başoğlu

                                              Adana

Soru :

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı BİT'lerde yolsuzluk soruşturmalarında görev alarak işlem yapılmasına gerek görmeyen mülkiye başmüfettişlerinin akıbetleri ne olmuştur? Soru önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisine verildiği tarih itibariyle hangi konum ve makamda bulunmaktadırlar?

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adana Milletvekilimiz Sayın Atilla Başoğlu tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Başbakan adına İçişleri Bakanımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip buyurulan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı BİT'lerde yolsuzluk soruşturmalarında görev alarak, işlem yapılmasına gerek görmeyen mülkiye başmüfettişlerinin akıbetlerinin ne olduğuna ilişkin sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

"Bakanlığımda yapılan dosya incelemelerinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı BİT'lerle ilgili iddialar hakkında, 1994 yılından itibaren 230 adet rapor veya fezleke düzenlendiği anlaşılmıştır. Bu raporların 101 adedi, hakkında rapor düzenlenen kişiler hakkında yasal takibe gerek bulunmadığını işaret eden raporlardır. Bir başka deyişle, Sayın Başoğlu'nun sorusuna konu olan türden raporlardır.

Bugüne kadar bu işlerde görevlendirilen mülkiye müfettişi sayısı 62 olmuştur. Bahse konu mülkiye müfettişlerinden 3'ü yaş haddinden emekli olmuştur. Ayrıca, görevlendirilen kişilerin arasında vali olanlar da, başka kamu görevine atananlar da olmuştur.

Örneğin, Ömer Türk 30.9.1999 tarihinde Iğdır Valisi, İlhan Atış 23.11.2001 tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Hüseyin Avni Coş 7.2.2003 tarihinde Bingöl Valisi, Enver Salihoğlu 7.2.2003 tarihinde Rize Valisi olarak atanmışlardır.

Öte yandan, İstanbul Belediyesinde inceleme görevini sürdüren mülkiye müfettişlerinden 5'inin, çeşitli tarihlerde, Bakanlığım dışındaki bazı görevlere geçici veya naklen atandığı, 2 kişinin de geçmişte Bakanlık içinde geçici görevler üstlendiği ve şu anda görevlerine mülkiye müfettişi olarak devam ettikleri anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, sözü edilen belediyede inceleme yapanlardan, halen, mülkiye müfettişi unvanı kullanan kişi sayısı 54 olup, bu mülkiye müfettişlerinden geçici görevde bulunanların dışında kalanlar, halen Bakanlığın teftiş kurulunda görev yapmaktadır."

Arz ederim; saygılarımla.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

17. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

18. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/495)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

19. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/496)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

20. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/497)

BAŞKAN- Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

21. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/498)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

22. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soru önergesini okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı Sami Güçlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

                                 Atilla Başoğlu

                                              Adana

1- Bacanağınız Mehmet Oğuz, soru önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisine verildiği tarih itibariyle hangi görevde bulunmaktadır? Adı geçen şahsın ataması hangi tarihte, hangi meziyetleri gerekçesiyle yapılmıştır?

2- Teyzenizin oğlu Doç. Dr. Hasan Ekiz, soru önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisine verildiği tarih itibariyle hangi görevde bulunmaktadır? Adı geçen şahsın ataması hangi tarihte, hangi meziyetleri gerekçesiyle yapılmıştır?

3- TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in kardeşi Nihat Pakdil, soru önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisine verildiği tarih itibariyle hangi görevde bulunmaktadır? Adı geçen şahsın ataması hangi tarihte, hangi meziyetleri gerekçesiyle yapılmıştır?

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Adana Milletvekilimiz Sayın Atilla Başoğlu, bugün, sözlü sorularda epey dikkat çekici hususlara yer veriyor; bunlardan bir tanesi de benimle ilgili. Evvela ben, soruya tekrar dikkat çekmek için, bacanağım Mehmet Oğuz'la ilgili ilk soruyu cevaplandıracağım; sonra, sırasıyla diğer soruları cevaplandıracağım. Yalnız, bu soruların veriliş tarihlerini de belirteyim: Atilla Beyin bu sorusu, 2003 yılının haziran ayında verilmiş; fakat, tabiî, Mecliste cevaplandırılması çok önem arz ediyor; dolayısıyla, üzerinde durarak cevaplandırmak istiyorum.

Bacanağım Mehmet Oğuz'la ilgili; Bakanlığımızın kayıtlarında Mehmet Oğuz isimli 2 personele rastlanmış olup, birincisi 74-917 sicil numaralı Mehmet Oğuz olup, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü emrinde ekonomist olarak görev yapmış ve 1998 yılında emekliye ayrılmıştır;  22 789 sicil numaralı bir başka Mehmet Oğuz ise, Sakarya Hendek İlçesi emrinde tekniker olarak görev yapmış, o da, 2000 yılında emekli olmuştur. Benim, gerçekten, Mehmet Oğuz isminde bir bacanağım vardır; Konya Karayolları Bölge Müdürlüğünde yirmibeş yıl şoför olarak çalışmış ve 2003 yılında emekli olmuştur. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ben, milletvekillerimizin bilgilerine sunuyorum.

Evet, maalesef, basında bir ifade çıktıktan sonra, bunun silinmesi gerçekten çok zor; bu ifade, basında da yer aldı. Sanıyorum, Atilla Bey de, buradan hareketle kullandı; ama, maalesef, hadise böyle. Ben, basında her çıkışında, bunu düzeltici ifadeler gönderdim; ama, bu bilgi duruyor maalesef.

İkinci konu Hasan Ekiz'le ilgili ve Atilla Bey "teyzenizin oğlu Doç. Dr. Hasan Ekiz'in görevi nedir ve hangi meziyetlerinden dolayı atandı" diye soruyor. Ben, bilgileri, yine, yazılı metinden okuyacağım; sonra, belki düşüncelerimi ifade edebilirim. Doç. Dr. Hasan Ekiz, 1979 yılında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme Islahı Bölümünden mezun olmuş, 1998 yılında Washington Eyalet Üniversitesinden mastır ve daha sonra, Türkiye'de Üniversitelerarası Kuruldan doçent unvanı almıştır. Adı geçen, 12.11.1979 ve 1987 arasında Eskişehir Ziraî Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü emrinde mühendis, 1987 - 1996 yılları arasında Konya Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü emrinde mühendis, 1996-2002 yılları arasında Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Enstitüsünde müdür ve 2002 - 2003 yılları arasında yine aynı enstitüde mühendis olarak görev yaptıktan sonra, 21.1.2003 tarihinde Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü olarak atanmıştır; halen bu görevini sürdürmektedir. Hasan Ekiz'le aynı şehrin, aynı kazanın çocukları olmaktan öteye aramda bir akrabalık bağı bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunuyorum.

Üçüncü şahıs Nihat Pakdil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Nevzat Pakdil'in kardeşidir  ve Sayın Pakdil'in, bugün bir tesadüf eseri Meclisimizi yönetiyor olması da ayrıca bir ilginçlik arz ediyor.

Ben, ilkönce Nihat Pakdil'in özgeçmişini kısaca arz edeceğim. Nihat Pakdil 1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olup, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde Suni Tohumlama Anabilim Dalında doktor unvanını almıştır. 1981 yılında Ankara Veteriner İşleri Müdürlüğünde veterinerlik, 1981-1983 yılları arasında askerlik görevini tamamlamış, 1983-1987 yılları arasında Ankara İl Müdürlüğü emrinde veterinerlik, 1987-1992 yılları arasında Ankara Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde veterinerlik, 1992 - 1995 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yapmış, 1995 - 1996 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü emrinde şube müdürlüğü yapmış, 1996-1997 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 1997 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veteriner olarak çalışmış, 1997-1999 yılları arasında, iki yıla yakın, Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı yapmış; 1999-2000 yılları arasında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veterinerlik yapmış; daha sonra, 2000 yılı mayıs ayı ile 2003 yılı şubat ayları arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve 2003 yılı şubat ayının başında, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olarak atanmış. Daha önce, yani genel müdür olarak atanmadan önce, üç yıla yakın genel müdür yardımcılığı yapmış, yine ondan önce, iki yıl genel müdür yardımcılığı yapmış ve ilk genel müdür yardımcılığı da Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde olan bu arkadaşımızın, 2003 yılı başında genel müdürlük görevine getirilmesinin, Sayın Meclis Başkanvekilimizle bir ilgisinin olmayacağı ortadadır; çok teknik bir konudur. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Meclisimizin üyelerinin çok büyük bir ekseriyeti tarafından bilindiği gibi, bugün, Tarım Bakanlığının, piyasaya dönük ithalat, ihracat, sertifikalandırma, ziraî mücadele ve benzeri birçok alanda, çok önemli sorumluluğu olan bir genel müdürlüğüdür ve bu arkadaşımız, bu genel müdürlüğün bünyesinde onbeş yıla yakın bir süre çalışmış ve çeşitli kademelerinde bulunmuş bir elemandır. Dolayısıyla, ben, çok kısa olarak, bu olayın, Sayın Nevzat Beyin bir varlığının, bir dahlinin olması ihtiyacını  taşımadığını ifade etmek istiyorum.

Dolayısıyla, ben, bu şahıslarla ilgili değerlendirmelerimi bu şekilde yapıyorum; ama, sonuçta da şöyle bir ifadeyle tamamlayayım: Biz, Türkiye'de, ehliyet konusunu öne çekmeliyiz; yani, bu, bizim İktidarımız döneminde çok bariz bir şekilde öne çekilmeli. Ben, kendi bağlı kurumumda, yani, Tarım Bakanlığında, bu ehliyet konusunun, çok daha farklı bir şekilde öne çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Uygulamalarımı yakından takip eden arkadaşlarımın da bunu gözleyeceklerine ve bu konuda bana hak vereceklerine inanıyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

23. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesinin bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

24. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

25. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

26. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

27. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

28. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

29. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                        Mehmet Yılmazcan

                              Kahramanmaraş

Ilıca-Ekinözü karayolu 73 kilometre olup, 15 kilometresi asfaltlanmış, 60 kilometresi stabilize durumdadır. Yol güzergâhı üzerinde bulunan ve Türkiye'nin insan sağlığı açısından ilk on içme kaynağından biri olan içmeler, geliştirilmesi öngörülen yerler arasındadır. Turizm açısından da yılın her mevsiminde, içturizm (Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri) ve dışturizm (Irak, Suriye,Suudî Arabistan) olarak ülkemize ve ilimize gelir sağlamaktadır.

Sorular :

1- Yukarıda önemi arz edilen ve acilen asfaltlama ihtiyacı olan Ilıca-Ekinözü yolunun stabilize kısmını 2003 yılı asfaltlama sezonu içinde asfaltlamayı düşünüyor musunuz?

2- Böyle bir çalışmanız mevcut mudur?

3- Ayrıca, Suçatı-Ilıca (Zeytin Ilıcası) yolu 27 kilometre olup, tamamı asfalttır.

Yol çok virajlı ve standartlara uymamaktadır. Mevcut yolun standartlarını 2003 yılı içinde yükseltmeyi düşünüyor musunuz?

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mehmet Yılmazcan'ın sözlü soru önergesini, Bayındırlık Bakanımız adına cevaplandıracağım -çok kısa bir cevap- bu  vesileyle, tekrar, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Turizm potansiyeli yönünden önemi çok iyi bilinen Ilıca-Ekinözü yolu ile Suçatı-Ilıca arası, bir diğer adıyla Zeytin Ilıcası yollarında ihtiyaç duyulan ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzce yapımı planlanan tüm çalışmalar bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde peyderpey yapılmaktadır.

Arz eder; Meclisi, tekrar, saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

30. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından  sözlü soru önergesi (6/511)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?... Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

31. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

32. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/514)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

33. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

34. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

35. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

36. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını talep ederim.

Saygılarımla.

                                    Ahmet Ersin

                                               İzmir

10 Nisan sabahı Urla ve Seferihisar'da meydana gelen 5,6 şiddetindeki deprem en çok Seferihisar'ı vurmuş ve dehşete kapılan halk, bazıları büyük hasar gören evlerine girememiştir. Halen çadırlarda yaşayan Seferihisarlıların, elektrik ve su ihtiyaçları çok kısıtlı olarak karşılanabilmekte ve salgın hastalık riski vardır.

Depremden sonra, gerek Sayın Bakan ve gerekse diğer yetkililerin depremzedelere verdiği sözler, aradan birbuçuk aydan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen tutulmamıştır.

Nitekim, Yeni Asır Gazetesi, bu konuyu "Verdiğiniz Sözler Nerede" başlıklı haberiyle gündeme taşımıştır.

Gerçekten de;

1- Seferihisar'daki depremzedeleri gözden çıkardınız mı?

2- Kira yardımı yapılacağını, toplu konut inşa edileceğini ve hasarlı konutlar için kredi verileceğini ilan ettiniz. Vatandaşa umut dağıttınız. Verdiğiniz sözleri yerine getirmek için ne bekliyorsunuz?

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak yardımlar hakkında Bayındırlık ve İskân Bakanımıza yöneltmiş olduğu sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, tekrar, saygılarımı sunuyorum.

10.4.2003 tarihinde, merkez üssü Urla İlçesi olan ve Seferihisar İlçesini de etkileyen 5,6 bü-yüklüğündeki deprem sonrasında, depremden etkilenen afetzede ailelerin acil yardım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla valilik emrine 185 milyar Türk Lirası gönderilmiştir. Ayrıca, deprem afeti olan yerler için, Bakanlığımız, 18.4.2003 gün ve 4972 sayılı etkililik oluru almış, depremden etkilenen Urla ve Seferihisar İlçelerine bağlı köy yerleşim yerlerindeki hasar tespit çalışmaları da tamamlanarak, hasar tespit sonuçlarına göre, Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce, köylerde ağır hasarlı 52 konut ile orta hasarlı olarak belirlenen 156 konut ve ağır hasarlı 1 ve orta hasarlı 11 işyeri için hak sahiplerinden talep ve taahhütname alınması için İzmir Valiliğine 27.5.2003 gün ve 6780 sayılı yazımızla talimat verilmiştir.

Bunun yanı sıra, konutları ağır hasarlı olan ailelere, TOKİ tarafından, Seferihisar'da 180, Urla'da 72 konutun yapımı devam etmektedir. Kira yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanmaktadır.

Bu konuda Bakanlığımızın yapacağı bir işlem olmamakla birlikte, 7269 sayılı Kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliğe göre acil yardım ödemeleri yapılmıştır. Talep ve taahhütnamelerin alınmasını müteakip, konut ve onarım kredisi işlemlerine başlanabilecektir.

Arz eder, Yüce Meclisi, tekrar, saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

37. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

38. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

39. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soru önergesini okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

                                Berhan Şimşek

                                           İstanbul

1- 18.12.2002'de Ankara'da hunharca katledilen, Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin aydınlatılması yolunda yapılan çalışmalar hangi aşamaya ulaşmıştır?

2- Kullanılan silah ve mermilerin menşei tespit edilebilmiş midir?

3- Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölümünden önce bazı cemaatler, vakıflar ve gizli istihbarat örgütleri hakkında yapmış olduğu araştırmaların, cinayetin işlenmesinde bir ilgisi bulunmakta mıdır?

4- Bu cinayet, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve benzeri faili meçhul cinayetler dizisinin bir devamı mıdır?

5- Anayasanın 138/3 üncü maddesindeki hükmü ihlal etmemek kaydıyla, dosyanın genel kapsamı nedir?

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, buyurun.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Berhan Şimşek tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması istenilen sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere, İçişleri Bakanımız adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini, tekrar, saygıyla selamlıyorum.

"Sözlü sorunun cevaplanmasına geçmeden önce, yine Sayın Şimşek'in, merhum Hablemitoğlu'nun ölüm yıldönümü vesilesiyle yaptıkları gündemdışı konuşma sırasında, cinayetle alakalı çalışmalarımız ve bu olayın aydınlatılması hususundaki samimî duruşumuzu ifade etmiştim. Şimdi, bu fırsattan faydalanarak, bir kez daha, bu güzel ülkemizin barış, huzur ve kardeşliğini hedef alan menfur bütün terör eylemlerini şiddetle kınadığımızı ve aynı zamanda bu eylemlerin faili meçhul kalmaması için bütün gücümüzle çalıştığımızı ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, malumunuz, 18.12.2002 günü saat 20.20 sıralarında, Çankaya İlçesi Portakalçiçeği Sokak Saadet Apartmanı No:40 adresli binaya ait otoparkta Dr. Necip Hablemitoğlu, kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olayla ilgili tahkikatın Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü de ifade edeyim. Yürütülen bu soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğünde, talimatımla, özel çalışma ve değerlendirme grubu oluşturulmuştur. Olay yerinde yapılan araştırmalarda biri Luger, diğeri MKE olmak üzere 2 adet, 9 milimetre çaplı boş kovan bulunmuştur. Bu kovanlar kriminal laboratuvarlarda incelenmiş olup, daha önceden gerçekleştirilen herhangi bir olayla ilişiği tespit edilememiştir. Olay, yasadışı örgütlerce de bugüne kadar üstlenilmemiştir.

Biliyorsunuz, ilkönce, çalışmalarımızı Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerini işleyen örgütlere yönlendirmiştik. Şu ana kadar, menfur cinayetin aynı örgütsel bağlantıyla işlendiğine ilişkin inandırıcı delillere ulaşmış değiliz. Buna karşın, bir yandan bu örgütlere yönelik dikkatimizi korurken, diğer yandan başka seçeneklerin de olabileceğini değerlendirerek çok yönlü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tarz olayların aydınlatılması titiz ve uzun soluklu bir çalışmayı gerektirmektedir. Güvenlik mensuplarımız da faillerin tespit edilerek yakalanması için çok yönlü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ümit ediyorum ki, yakın bir gelecekte, emniyet güçlerimiz bu olayı aydınlatacak ve faillerini adalete teslim edecektir."

Yüce Heyetinizi, yeniden, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Şimşek, çok kısa olmak üzere, buyurun.

BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'de otuz yıla yakındır faili meçhul cinayetler işlenmekte ve bu, toplumsal yara haline gelmiş bir süreç yaşattı ülkemize. Bunlardan biri de Hablemitoğlu cinayetidir. Aradan geçen bunca zaman sonrasında, ki, onaltı ay gibi bir zaman geçti... Bu konuyla ilgili, ben, Sayın Hablemitoğlu'nun ölüm yıldönümünde bir konuşma yapmıştım ve Sayın Bakanımız o zaman çok ilginç bir açıklamada bulunmuştu: "Biraz zor olacak bu cinayeti..." Buna benzer, bu çizgide bir sözdü. "Şahidi yoktur" denilmişti. Şimdi, onaltı ay geçmiş olmasına rağmen... Dünyanın hiçbir yerinde bir katilin, yanında birisini taşıyarak "bak, ben cinayet işleyeceğim, gel sen de şahit ol" ya da herhangi bir cinayete kurban gidecek birisinin, bir maktulün, yanında birisini taşıyıp "bana şahitlik yap, beni öldürecekler" diye bir anlayışta olabilmesi mümkün değil.

Tabiî ki, Sayın Bakanımın ve değerli milletvekili arkadaşlarımın da benim duygumda olduğunu biliyorum. Bu cinayeti işleyenlerin bir an önce yakalanması ve adalete teslim edilmesi gerek. Yalnız, korkum tozlu raflarda kalmasıdır. Hem bölgemiz hem ülkemiz belirli bir sıcak süreçten geçmektedir. Bu tür cinayetlerin aydınlatılmaması, yarınki günlerde, birilerine, bazılarına da güç verecektir, kuvvet verecektir. Bu cinayetin, gerçekten, bir an önce aydınlatılmasının, belki de olabilecek birçok şeyin önünü keseceğini düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şimşek.

Biz de, bir an önce, katil veya katillerin bulunmasını temenni ediyor ve güvenlik güçlerimizin daha hassas çalışmaları ümidini taşıyoruz.

Sayın milletvekilleri, soru önergesi cevaplandırılmıştır.

40. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/531)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

41. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

42. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen Hazine garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

43. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soru önergesini okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını talep ederim.

Saygılarımla.

                                    Ahmet Ersin

                                               İzmir

İzmir-Konak İlçesindeki İmariye, Kosova, Yeşildere, 19 Mayıs ve Vezirağa Mahallelerinde can ve mal güvenliği bakımından çok ciddî bir heyelan yaşanmaktadır. Yaklaşık 500 000 metrekare alandaki 3 000 konutun tamamı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, afete maruz bölgedeki tüm konutların boşaltılması gerektiği tespit edilmiştir.

1 - Bakanlık olarak, bu bölgede yaşayan 12 000'den fazla yurttaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için hiçbir önlem almayacak mısınız?

2 - Yapılan araştırmalarda afete maruz tüm konutların boşaltılması gerektiği belirtildiğine göre, bölgedeki konut sahipleri için sosyal konut yapmayı düşünüyor musunuz?

BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Ersin'in biraz önce okunan sözlü soru önergesinin cevabını aktarmak istiyorum: "1978 yılında meydana gelen heyelan olayı nedeniyle bu bölgenin Bakanlığımız tarafından etüdü yapılmış ve bölgenin tamamında nakledilmesi gereken 3 377 konut belirlenmiştir. Söz konusu bölgenin tamamı için, Bakanlar Kurulunda 31.3.1978 tarih ve 7/15319 sayılı afete maruz bölge kararı alınmıştır. Bakanlığımız, 1978 yılında nakil kararı alarak gerekli yasal ve teknik önlemleri almış bulunmaktadır.

Ayrıca, bu bölgede 925 kişi hak sahibi kabul edilmiş ve konutları yapılarak teslim edilmiştir. Geriye kalan 2 452 konut sahibi kanunî süre içerisinde müracaat etmediğinden hak sahiplikleri düşmüştür. Bakanlığımız, 7269 sayılı Yasada belirlenen yetki ve sorumluluklarını yerine getirmiştir.

Söz konusu, 1978 yılında alınan afete maruz bölge kararı gereği bu bölgede yer alan 2 452 konutun ve daha sonra kaçak olarak yapılan diğer konutların, 7269 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi gereğince valilikçe yıktırılması gerekmektedir; ancak, bu işlem yapılamamıştır. Bu bölgede alınacak diğer önlemlerin ilgili belediye tarafından alınması gerekmektedir."

Arz eder; Yüce Meclisi, tekrar, saygıyla selamlarım.

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, sözlü sorulara ayrılan süre tamamlanmıştır.

Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylamasına başlıyoruz.

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/666) (S. Sayısı : 357) (x)

BAŞKAN - Oylama için 5 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 257

Kabul : 256

Ret : 1 (xx)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına devam ediyoruz.

2. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146)

3. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 152)

4. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 305)

                                                   

(x) 357 S. Sayılı Basmayazı 31.3.2004 tarihli 67 nci Birleşim tutanağına eklidir.

(xx) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, tasarıların ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

5. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.

6. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı : 358)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

7. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 359) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu 359 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI İDARÎ YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - 22 Mayıs 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

                                                   

(x) 359 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 297

Kabul : 297 (x)

Tasarı yasalaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz.

8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 360) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 360 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 360 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI

YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü-meti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 230

Kabul : 230 (x)

Tasarı, kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

Sayın milletvekilleri, Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

9. - Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı : 365) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 365 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

DOKU TİPİ TAYİNİNE YARAYAN REAKTİFLERİN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI VE EK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından 13 Ekim 1980 tarihinde imzalanan "Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması (ETS 84)" ve Ek Protokol (ETS 89)'ünün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

                                                   

(x) 365 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı: 217

Kabul : 217 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun.

Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz.

10. - Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 367) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ?..Yerinde.

Hükümet ?...Yerinde.

Komisyon raporu 367 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?..Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

ULUSLARARASI BAĞ VE ŞARAP ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti adına 2 Temmuz 2001 tarihinde Paris'te imzalanan "Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 367 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 214

Kabul : 209

Ret : 3

Çekimser :  2 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

11. - Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/684) (S. Sayısı : 369) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 369 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesine oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (KEİ) ÖRGÜTÜ KEİ BÖLGESİNDEKİ EŞYANIN KARAYOLUYLA NAKLİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI KONUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 6 Mart 2002 tarihinde Kiev'de imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırası"nın çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 369 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma  rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 197

Kabul : 197 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun.

Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

12. - Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/631) (S. Sayısı : 364) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 364 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

SİNEMATOGRAFİK ORTAK YAPIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Türkiye tarafından 10 Ocak 1997 tarihinde imzalanan "Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 364 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 211

Kabul : 211(x)

Kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

13. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/553) (S. Sayısı : 373) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 373 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 373 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BAŞTA TERÖRİZM VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR OLMAK ÜZERE BÜYÜK ÖNEMİ HAİZ SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 3 Mart 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı: 216

Kabul : 216 (x)

Sayın milletvekilleri, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.39

                                                    

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 17.51

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

14. - Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/646) (S. Sayısı 366) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 366 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN LAHEY

ANLAŞMASININ CENEVRE METNİNE KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 2 Temmuz 1999 tarihinde Cenevre'de düzenlenen Diplomatik Konferans'ta kabul edilen "Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metni"ne katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü  maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

                                                   

(x) 366 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 197

Kabul : 197 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

15. - Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı : 368) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?... Yerinde.

Komisyon raporu 368 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

MARKA KANUNU ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - 27 Ekim 1994 tarihinde Cenevre'de yapılan diplomatik konferans ile kabul edilen "Marka Kanunu Andlaşması"na katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                                                    

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 368 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın, elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 195

Kabul: 195 (x)

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

16. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/466) (S. Sayısı : 375) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 375 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 375 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UGANDA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 1 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 199

Kabul : 199 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

17. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/467) (S. Sayısı : 376) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 376 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GABON CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GENEL TİCARÎ, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 21 Eylül 2000 tarihinde Libreville'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

                                                   

(x) 376 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 196

Kabul : 196 (x)

Tasarı, kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

18. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/472) (S. Sayısı : 377) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet? Yerinde.

Komisyon raporu 377 sıra sayısıyla bastırıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KONGO CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 28 Eylül 2000 tarihinde Brazaville'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 377 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakikalık süre vereceğim.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, teknik bir arıza var, onun için bazı makineler çalışmıyor; fakat, şu anda sistem açık olduğu için, herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bu bakımdan, affınızı istirham ediyorum.

Teşekkür ederim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 215

Kabul : 215 (x)

Kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

19. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 378) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 378 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOSTA RİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 16 Nisan 2001 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

                                                    

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 378 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylamasının sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 202

Kabul : 202 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

20. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/480) (S. Sayısı : 379) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 379 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesine oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE JAMAİKA HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 17 Nisan 2001 tarihinde Kingston'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü-meti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 379 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 194

Kabul : 194 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

21. - Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (S. Sayısı : 380) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 380 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 380 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KARAYİP DEVLETLERİ BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - 10 Aralık 2001 tarihinde Venezuela'nın Margarita Adasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum :

Kullanılan oy sayısı : 196

Kabul : 196 (x)

Sayın milletvekilleri, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

22. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/680) (S. Sayısı : 381) (xx)

                                                    

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 381 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 381 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR, EĞİTİM, BİLİM, BASIN-YAYIN, GENÇLİK VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 9 Haziran 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 2 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 195

Kabul : 195 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

23. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/709) (S. Sayısı : 382) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 382 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR, SANAT, EĞİTİM, BİLİM, TEKNOLOJİ, SPOR, DİNLENCE VE GENÇLİK ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 14 Ekim 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 188

Kabul : 188 (xx)

                                                   

(x) 382 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(xx) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

24. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/712) (S. Sayısı : 383) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 383 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇEK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR, EĞİTİM, BİLİM, GENÇLİK VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - 2 Ekim 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum..

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

                                                   

(x) 383 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 194

Kabul : 194 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

25 - Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/519) (S. Sayısı: 387) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 387 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

HUKUKÎ VEYA TİCARÎ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - Türkiye tarafından 13 Aralık 2000 tarihinde Lahey'de imzalanan "Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme"nin ekli çekince ve beyanlar ile onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli  hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 387 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Oylama için 2 dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum :

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum :

Kullanılan oy sayısı : 198

Kabul : 198 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

26. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/677) (S. Sayısı : 388) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 388 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. -  25 Mart 2000 tarihinde Tunus'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 388 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının   açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 188

Kabul : 188 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

27. - Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu  Raporu (1/707) (S. Sayısı : 389) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 389 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA

KANUN TASARISI

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti adına 1 Eylül 1980 tarihinde imzalanan "Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol"ün beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 389 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN- 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakikalık süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum :

Kullanılan oy sayısı : 187

Kabul : 187 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine başlıyoruz.

28. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 390) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 390 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, bu anlaşmanın müzakerelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KARAYOLU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - 11 Haziran 2002 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü-meti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                                                   

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 390 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 190

Kabul : 190 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 8 Nisan 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 19.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

(x) Açıkoylamanın kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.