BIM 2 3 2004-04-07T07:46:00Z 2004-04-07T07:46:00Z 15 7947 45301 TBMM 377 90 55632 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22                                CİLT : 43                                          YASAMA YILI : 2

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

64 üncü Birleşim

24 Mart 2004 Çarşamba

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1821)

2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1886)

3.- İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, basın-yayın kuruluşlarının çalışanlarına yaptıkları bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1891)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1896)

5.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun,

Evlat edindirme hizmetlerine,

Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının çözümüne

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/1901, 1902)

6.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Türkiye Diyanet Vakfının kurban kesimi ihalesine ve diğer faaliyetlerine,

- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yerleri değiştirilen bürokrat ve din görevlilerine,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/1909, 1911)

7. Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, şirket kurduğu yolundaki haberlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/1913)

8.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Çayyolu II. Uydukent alanındaki altyapı sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1917)

9.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, asgarî ücrete ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1921)

10.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, yönetim kadrolarında görev yapan kadın personel sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1923)

11.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ulusal Beste Yarışmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/1925)

12.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, orman suçlarıyla ve bazı personelin sendika ve oda üyelikleriyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1928)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, uyuşturucuyla mücadele politikasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1929)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, uyuşturucudan korunma konusunda gençlerin eğitilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1930)

15.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir ilahiyatçının yaptığı konuşmayla ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/1936)

16.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, İzmir İlköğretim Müfettişleri Başkanının görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1937)

17.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinin Işıklar Barajından tarımsal sulama amaçlı faydalanmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1939)

18.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, yabancıların kayıtdışı istihdamına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1950)

19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın Harmancık İlçesi bağlantılı karayolu çalışmalarına,

- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Boğaziçi Köprüsündeki trafik güvenliğine,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1951, 1952)

20.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, bir futbol karşılaşmasındaki hakem hatası iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1953)

21.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Siirt-Şirvan Madenköy bakır sahasının ruhsat hakkına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1954)

22.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavında sıfır puan alan adayların atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1956)

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, İstanbul Valisinin kar fırtınasında yeterli önlem almadığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1958)

24.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, bir havacılık şirketine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1959)

25.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın'ın, açık kalp cerrahisi yapılan merkezlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1960)

26.- Denizli Milletvekili Haşim Oral'ın, Irak savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1963)

27.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1964)

28.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların güvenliklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1965)

29.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1966)

30.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, iade edilen soru önergelerine ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/1967)

31.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, medya kuruluşu sahiplerinin kamu ihalesine katılmasını sınırlayıcı yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1969)

32.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Osmanlı tapu tahrir defterlerinin çeviri ve kodifiyesinin durdurulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1970)

33.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'de yaşanan afet sonrasında ilgililerin sorumluluklarına ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1973)

34.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'daki bir toplu konut alanının yoluna,

- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Göcek Tüneli Projesine,

- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolundaki çalışmalara,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1974, 1975, 1976)

35.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, memurlara kapı önlerinde nöbet tutturulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1977)

36.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, sözleşmeli sağlık personeli seçme sınavının sonuçlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1978)

37.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, “112 Ambulans servisi”ne ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1979)

38.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, Pamuk ithaline ve üretimine,

- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'de doğal afet mağduru zeytin üreticilerine yönelik çalışmalara,

- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, mağdur zeytin üreticilerinin desteklenmesine,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1980, 1981, 1982)

39.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, orman işçilerinin ücretleri ile orman ürünlerinin rüsum bedellerine ve ithalatına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1983)

40.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Denizli'de hava kirliliğini önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1984)

41.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara-İzmir demiryolu projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1985)

42.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, onarımdaki Sinop Müzesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/1989)

43.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, taşımalı eğitime ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1992)

44.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çin malları ithalatının ulusal ekonomiye etkilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/1995)

45.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bakanlıklarda vekâleten görev yapan bürokratlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1996)

46.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Adana İlinde fabrikaların hava kirliliğine karşı denetlenip denetlenmediğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1998)

47.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Orman Genel Müdürlüğü görevlilerinin Orman Mühendisleri Odası şube seçimlerine müdahale ettikleri iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1999)

48.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, SHÇEK Saray Rehabilitasyon Merkezindeki atamalara,

Kadroları SHÇEK'de olmayan bazı görevlilere lojman tahsis edildiği iddiasına,

- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bağlı kurumlarda yapılan atamalara,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/2000, 2001, 2002)

49.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın Orhangazi İlçesinde bazı enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2003)

50.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya İlinin elektrik şebekesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2004)

51.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belirlenen yerler dışında kurban kesenlere kesilen cezalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2009)

52.- İstanbul Milletvekili Zeynep Damla Gürel'in, araştırma proje ödeneklerinin bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2016)

53.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Adana yöresinin endemik bitkilerinin korunmasına,

Greyfurt ihracat desteğine,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2017, 2018)

54.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, İstanbul-Ankara seferinde kullanılan yataklı vagonlardaki yeni bir uygulamaya ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2019)

55.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Nilüfer Gölyazı Beldesinin balıkçı barınağı yapımına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2020)

56.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, çocuk mahkemelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/2021)

57.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/2022)

58.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, organize sanayi bölgelerine ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/2023)

59.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, deprem konutlarının tapu dağıtımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/2024)

60.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2036)

61.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tekeli zarara uğratan firmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2056)

62.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tekelin ürünlerini pazarlayan firmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2057)

63.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2095)

64.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanatevi ve müze olarak kullanılacak tarihî ev projelerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2096)

65.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, özelleştirmelerde ödeme ertelenmesiyle ilgili soru önergesine verilen cevaba ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2141)

66.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/2162)


I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı.

Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, Rekabet Kurumunun kuruluşunun 7 nci yıldönümü ile serbest rekabet ortamının sağlanmasındaki önemine,

Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, Erzurum İlinde ikinci bir üniversite kurulmasının önemine ve yararlarına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Küre'deki Eti Bakır Anonim Şirketinin özelleştirilmesinin yaratacağı sorunlar ile bu konuda yapılması gereken çalışmalara ve özelleştirme düşüncesinden vazgeçilmesine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan cevap verdi.

Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil etmek üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in (6/904) ve (6/906) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu, soruların geri verildiği bildirildi.

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan 393 sıra sayılı, 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile 5029 sayılı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ve Bu Kanunlara Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine,

28 Mart 2004 tarihinde yapılacak mahallî idareler genel seçimleri nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 9 Mart 2004 Salı gününden başlamak üzere 15 gün ara verilmesine,

İlişkin Danışma Kurulu önerileri, kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

Ertelendi.

5 inci sırasına alınan, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/764) (S. Sayısı: 393),

7 nci sırasına alınan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/754) (S. Sayısı: 384),

8 inci sırasına alınan, Türk Ceza Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/177, 2/155) (S. Sayısı: 361),

Görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra;

6 ncı sırasına alınan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Tasarısının (1/735) (S. Sayısı: 371), yapılan görüşmelerden sonra;

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, Grubuna sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu.

Alınan karar gereğince, 24 Mart 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.30'da son verildi.

 

 

 

Nevzat Pakdil

 

 

 

Başkanvekili

 

 

Enver Yılmaz

 

Türkân Miçooğulları

 

Ordu

 

İzmir

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 


No. : 96

II. – GELEN KÂĞITLAR

8 Mart 2004 Pazartesi

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, SSK prim kazançlarına ve emekli aylıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/967) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

4.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

5.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

6.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

7.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

8- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

9.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

10.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Alanya Selçuklu Tersanesindeki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2004)

14.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

15.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal çiçek soğanı üreticilerinin ve ihracatçılarının sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir işhanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

19.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

20.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

21.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

22.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

23.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

24.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

25.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

26.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

27.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

28.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

29.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

30.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

31.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

32.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

33.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

34.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

35.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, Adli Tıp Kurumunda istihdam edilmek üzere yapılan özürlü personel sınavına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2025) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kıbrıs Barış Harekatında şehit ve gazi olanların sayısına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2026) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TMSF'nin Uzan Grubu şirketlerinin yönetimine el koymasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2027) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, ABD Savunma Bakan Yardımcısına yazdığı iddia edilen mektuba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2030) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2004)

5.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, TMSF'nin Telsim'e el koymasının bazı sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2031) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TMSF'ye olan borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2032) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

7.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2034) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2036) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

9.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, TMSF'ye devredilen bankalara borçlu olanlarla ilgili uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2037) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

10.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Ataköy Turizm Tesisleri T.A.Ş. Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2038) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

11.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2039) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

12.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2040) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

13.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, yeşil kartlı hastaların tedavi ücretlerinin ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2041) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

14.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan bazı atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2042) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

15.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci bir Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2043) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

16.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir inşaat ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2044) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2004)

17.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Millî Eğitim Vakfına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

18.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin'in, tren restoranlarında sigara içilmesine ve uçak seferlerindeki rötarlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2046) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, demiryolu ulaşımının geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2047) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

20.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde yapılan personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2048) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana'da Ortadoğu Araştırma Enstitüsü kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2049) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

22.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye aleyhine soykırım iddialarına karşı izlenen politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2050) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

23.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İnternette uydu teknolojisi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2051) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

24.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Trona maden yataklarının bulunduğu arazileri satın alanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2052) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

25.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kültür Merkezlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2053) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

26.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, okul kütüphanelerine kitap hediye edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2054) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

27.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yargılandığı bir davaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2055) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

28.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tekel’i zarara uğratan firmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2056) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

29.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tekel’in ürünlerini pazarlayan firmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2057) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

30.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlindeki bir arazi toplulaştırma projesinin ödeneğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2058) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

31.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, deniz ve hava ulaşımında maliyet azaltıcı uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2059) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

32.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2060) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

33.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, Selçuk Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

34.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2062) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

35.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yurt dışına yapılan kayıt dışı havale miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2063) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

36.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, down sendromlu ve zihinsel engelli çocukların sorunlarının çözümüne ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2065) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

38.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, boğazlardaki gemi trafiğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2066) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004)

39.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2067) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

40.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Selçuk Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2068) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

41.- İzmir Milletvekili  Erdal Karademir'in, kamuoyunda konuşulan ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2069) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

42.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Kristal-İş Sendikasının aldığı grev kararının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

43.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir taşınmazın Konyaspor'a tahsisi işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2071) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

44.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TMSF'nin 5020 sayılı Kanun kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2072) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

45.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, TMSF'nin el koyduğu bankalara ve zararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

46.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, BDDK'nın İmar Bankasıyla ilgili sorumluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2074) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2004)

47.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Maliye Bakanının oğluna ait olduğu iddia edilen firmanın yaptığı mısır ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2075) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

48.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Yeşil Kartlı hastaların tedavi giderlerinin ilgili kurumlara ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2076) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

49.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, yurt dışı teşkilatında görevlendirileceklerle ilgili yönetmeliğin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2077) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

50.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Elmadağ Hasanoğlan Beldesindeki MEB Akademisi ve Ders Aletleri Yapım Merkezi inşaatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2078) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

51.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2079) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

52.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2080) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

53.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, iki bakanlığın birleştirilmesi sırasında görevden alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2081) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

54.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, hukuka aykırı Devlet iç borçlanma senedi satışında sorumluluğu bulunanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2082) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

55.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Adana'da sabit telefon kutularının yağıştan korunmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2083) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

56.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Gaziantep Havaalanının sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2084) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2004)

57.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'da bir proje kapsamında göreve başlatılan ziraat mühendislerinin ücretlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2085) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

58.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, pirinç fiyatlarına ve üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2086) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2004)

59.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Devlet Hastanesi Acil Servisindeki güvenlik sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2087) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

60.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Eti Holding Genel Müdür Yardımcılığına yapılan  atamaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2088) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

61.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, kamuya ve özel sektöre ait santrallerden alınan elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2089) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

62.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Trafik Yılında kazaların önlenmesi amacıyla uygulanacak programa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2090) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

63.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, sigortasız işçi çalıştırılmasının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2091) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

64.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, mısır ithalatındaki gümrük tarifesinin yükseltilmesiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2097) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

65.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'da çöken bina mağdurlarına yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2098) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004)

66.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana'daki bazı okul binalarının teknik şartnamelerine ve ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2099) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

67.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, greyfurta yapılan ihracat desteğinin yükseltilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2100) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

68.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, görev yeri değiştirilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2101) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

69.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Eti Bakır İşletmeleri ile Karadeniz Bakır İşletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2102) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

70.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya'daki reklam panolarında yer alan bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2103) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

71.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, vakıf gayrımenkulü kiracısı esnafa geriye dönük stopaj uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2104) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

72.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2105) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

73.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TMSF'nin el koyduğu Uzan Grubu medya organlarının yayın politikasına müdahale edildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2106) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

74.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kamu bankalarının sorunlu kredi alacaklarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2107) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004)

75.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, TMSF'nin alacaklarını tahsil için ne gibi teminatlar aldığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2108) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

76.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2109) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

77.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, greyfurt ihracat desteğinin yükseltilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2110) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

78.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2111) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

79.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2112) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

80.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, SHÇEK'de barınırken kaçan çocuk ve yaşlılara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2113) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

81.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Antalya karayolunun Yakaköy yol ayrımında bir alt veya üst geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2114) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

82.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Antalya karayolunun Askeriye Köyü mevkiinde bir alt veya üst geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2115) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

83.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Denizli'deki bir yol inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2116) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

84.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2117) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

85.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, motorlu araçların fenni muayenelerinin amaca uygun gerçekleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2118) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

86.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Acıpayam-Çameli-Fethiye yol projesine ilişkin Bayındırlık  ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2119) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

87.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Yüreğir SSK Hastanesi Başhekiminin görevden alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2120) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

88.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2121) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

89.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi sonrası görev verilmeyen üst düzey yöneticilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2122) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

90.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2123) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

91.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Merkez-Günalan Köyündeki enerji nakil hatları ve trafoya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2124) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

92.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, Sugözü Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2125) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

93.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin'in, akaryakıt istasyonlarının denetimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2126) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

94.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2127) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

95.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, elektrik üretimi ve ithaline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2128) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

96.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Balıkesir ve Samsun'da gözaltına alınan bazı eylemci sendika yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2129) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2004)

97.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, 4207 sayılı Kanunun gereklerinin yerine getirilmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2130) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

98.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, töre adına işlenen cinayetlere karşı kadınların korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2131) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

99.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2132) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

100.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, akaryakıt taşıyan araçların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2133) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

101.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki bir konferansta bir ilahiyatçının yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2134) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

102.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, evden kaçan ve sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2135) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

103.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarihi eserlerin tahribatının gözlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2136) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

104.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2137) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

105.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, İzmir-Bergama-Ovacık'ta altın üreten bir şirketin malî durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2138) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

106.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, özelleştirmelerde alınan teminatlara ve ödemelerin ertelenmesi kararlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2139) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

107.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, gazilerin Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2140) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

108.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, özelleştirmelerde ödeme ertelenmesiyle ilgili soru önergesine verilen cevaba ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2141) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

109.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2142) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

110.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yerli mallarının kullanımının teşvik edilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2143) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

111.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Bingöl İlindeki okul ihalelerini alan inşaat şirketine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2144) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

112.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, okul koruma derneklerinin 5072 sayılı Kanun karşısındaki durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2145) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

113.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, domuz çiftliklerinin denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2146) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

114.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Halıcılar Köyünü Burdur-Antalya karayoluna bağlayan yolun asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2147) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

115.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Askeriye Köyü Göletinin sulama kanallarının yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2148) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

116.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2149) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

117.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, belli bir marka yolcu otobüslerinin karıştığı yangınlı kazalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2150) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

118.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2151) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

119.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, İsdemir ve Erdemir'in demir-çelik ürünleri üretimine ve satışına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2152) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

120.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2153) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

121.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2154) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

122.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, GSM operatörlerinin uyguladıkları konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2155) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

123.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2156) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

124.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2157) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

125.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2158) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

126.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2159) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

127.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2160) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

128.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2161) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

129.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2162) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)


           No. : 97

24 Mart 2004 Çarşamba

Tasarılar

1.- Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/769) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2004)

2.- Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/770) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

3.- Türkiye'de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/771) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/772) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/773) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

6.- Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/774) (Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

7.- Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) (Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî İşbirliği (ÇERÇEVE) Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/776) (Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2004)

Teklifler

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 66 Milletvekilinin; 12 Eylül 1980 Tarihinden Sonra, Çalışmadan Alıkonulan, Kapatılan ve Münfesih Sayılan Meslekî Dernek ve Kuruluşların Yeniden Açılması ve Hazineye Devredilen Taşınmazların Geri Verilmesi ile İlgili Yasa Önerisi (2/264) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

2.- Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve 20 Milletvekilinin; Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/265) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/266) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/267) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/268) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

6.- Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/269) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

Tezkereler

1.- Tokat Milletvekili Feramuz Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/500) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

2.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/501) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/502) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)
BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

24 Mart 2004 Çarşamba

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN (Karaman)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşimini açıyorum.

Sayın milletvekilleri, kâtip üyelerimizden birinin hazır bulunmaması nedeniyle, İçtüzüğümüzün 55 inci maddesi hükmü uyarınca, çalışmalarımıza başlayabilmemiz mümkün bulunmamaktadır.

Başkanlığımızca daha önceden her iki siyasî parti grup başkanvekilleri ve kâtip üyelerle yapılan görüşmeler sonucunda, seçimler münasebetiyle Genel Kurulda hazır bulunmayacakları tespit edilmiş; bu nedenle, ara versek bile Divanın teşekkül edemeyeceği kanaatine varılmış olup, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 25 Mart 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

 

Kapanma Saati : 15.03