Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21 CİLT : 32 YASAMA YILI : 2

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

90 ıncı Birleşim

5 . 5 . 2000 Cuma

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’un, 5-6Mayıs 2000 tarihlerinde Fransa’nın Strasbourg Kentinde yapılacak olan Avrupa Parlamento Başkanları Konferansına katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/561)

2. – Avrupa Kıtası Habitat Global Parlamenterler Bölgesel Konsey Başkanı Peter Götz’ün, “Habitat Sürecinde Ulusal Yasama” konulu Parlamenterler Sempozyumuna Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetini davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/562)

IV. – SEÇİMLER

1. – Cumhurbaşkanı Seçimi

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Sudurağı Beldesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’in cevabı (7/1569)

2. – Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, AIDS’li kan kullanılması sonucu mağdur olan bir aileye ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1571)

3. – Hatay Milletvekili Mustafa Geçer’in, KOBİ’lere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1573)

4. – Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1598)

5. – Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1621)

6. – Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1629)

7. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, afet bölgesindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1631)

8. – Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, Ardahan Organize Sanayi Bölgesi projesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1652)

9. – İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, 17 Ağustos Marmara depreminden sonra gönderilen yardımların kullanımına ve depremzelerin konut ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1657)

10. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kütahya İline ne zaman doğalgaz verileceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1674)

11. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Esenboğa Havaalanı danışma bürolarında görevli personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1675)

12. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın;

LPG’deki kükürt oranına,

İthal akaryakıt sorunlarına,

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1682, 1684)

13. – Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener’in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından verilen bir reklama ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1695)

14. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, MKE Genel Müdürlüğünde çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1701)

15. – Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan’ın, Tüpraş’a ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1707)

16. – Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Devlet ihaleleri ile ilgili iddalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1712)

17. – Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan’ın, Antalya’daki göletlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1718)

18. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, TCK’nun 312 nci maddesine göre hüküm giyen kişilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı (7/1731)

19. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın;

Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine,

– Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın;

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara,

– Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün;

Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesinin ağaçlandırma projesine,

İlişkin soruları ve Orman Bakanı Nami Çağan’ın cevabı (7/1736, 1782, 1784)

20. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1739)

21. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın;

Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine,

– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın;

Kırıkkale Sulakyurt İlçesi Ayvatlı Köy konağı yapımına ne zaman başlanacağına,

– Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün;

Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesinin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ve yatırım projeleri için ayrılan ödeneğe,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1744, 1778, 1783)

22. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı (7/1748)

23. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir-Devlet Hastanesi inşaatına ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1764)

24. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, patates ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1765)

25. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, sağlık kuruluşlarının patates püresi tüketimine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1766)

26. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, terör suçlularının Nevşehir Cezaevine nakledilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı (7/1769)

27. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Akçaşehir Beldesinin soğuk hava deposu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1781)

28. – Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’da polisler tarafından işkence yapıldığı yolunda basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı (7/1790)

29. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, tarımsal destekleme politikasına ve Balıkesir İlinin pilot uygulama içine alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1794)

30. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir-Ovaköy köylülerinin Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1799)

31. – Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın, bir günlük gazeteye verilen ilana ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1805)

32. – Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya’nın, Şanlıurfa’da din turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1867)

33. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli Akçakale İlçesinin yol bakım ve onarım şefliği ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın cevabı (7/1931)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMMGenel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

Fransız Senatosu Fransa -Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Jacques Delong ve beraberindeki Senato Heyetinin TBMMBaşkanlığının konuğu olarak Türkiye’ye davetine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ikinci tur oylamada, gösterilen adaylardan hiçbiri, Anayasanın 102 nci maddesinde öngörülen üçte iki çoğunluğu sağlayamadığından;

Alınan karar gereğince, Cumhurbaşkanı seçimini yapmak için, 5.5.2000 Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.30’da son verildi.

Ali Ilıksoy

Başkanvekili

Burhan Orhan Mehmet Elkatmış

Bursa Nevşehir

Kâtip Üye Kâtip Üye

No. : 124

II. – GELEN KÂĞITLAR

2 . 5 . 2000 SALI

Sözlü Soru Önergeleri

1. – Van Milletvekili Hüseyin Çelik’in, Türkiye-İran geçiş yollarındaki bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.2000)

2. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, daha önceki hükümetler döneminde yapılan cep telefonu ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.2000)

3. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Samsun-Çarşamba jandarma birliklerince ve polis tarafından bir kişiye işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.2000)

4. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Bafra Kaymakamlığınca hazırlanan bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, TEDAŞ Bayburt müessesesinde görevine son verilen güvenlik görevlilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1958) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.2000)

2. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon-Bayat İlçesinin telefon şebekesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1959) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.2000)

3. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon-Sultandağı-Dereçine Kasabasının telefon şebekesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1960) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.2000)

4. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon-Sultandağı İlçesi telefon şebekesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1961) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.2000)

5. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon-İscehisar İlçesi telefon şebekesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1962) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.2000)

6. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon-Bolvadin-Kemerkaya Kasabasının telefon şebekesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1963) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.2000)

No. : 125

3 . 5 . 2000 ÇARŞAMBA

Tasarılar

1. – Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/662) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

2. – 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/663) (Çevre ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

3. – Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/664) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

4. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/665) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

5. – Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşkabad’da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/666) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

6. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/667) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

7. – Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/668) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

8. – Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/669) (Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

9. – Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/670) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

10. – Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/671) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

11. – Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/672) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

12. – En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/673) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

13. – 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/674) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

14. – 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/675) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

15. – Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/676) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

16. – Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/677) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2000)

Teklifler

1. – Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan ve 2 Arkadaşının; Türk Tekniker ve Teknisyen Odaları Birliği Kanunu Teklifi (2/517) (Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

2. – Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ekli 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/518) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

3. – Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen’in; Balıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi (2/519) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

Tezkereler

1. – Ağrı Milletvekili Celal Esin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/548) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

2. – Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/549) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

3. – İçel Milletvekili Yalçın Kaya’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/550) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

4. – Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/551) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

5. – Amasya Milletvekili Akif Gülle’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/552) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

6. – Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/553) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

7. – Malatya Milletvekili Basri Coşkun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/554) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

8. – Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/555) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

9. – Ali Aslan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/ 556) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

10. – Burhanettin Duman Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/ 557) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

11. – Zülküf Almalı Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/558) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

12. – Sami Akyürek Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/559) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

13. – Ömer Gök Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/560) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

Rapor

1. – MEDA Programı ve Avrupa Yatırım Bankasının Akdeniz Ülkelerindeki Diğer Malî Anlaşmaları Çerçevesinde Malî ve Teknik İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/652) (S.Sayısı: 414) (Dağıtma tarihi : 3.5.2000) (GÜNDEME)

No. : 126

4 . 5 . 2000 PERŞEMBE

Kanun Hükmünde Kararname

1. – Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/678) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.2000)

Teklif

1. – Kayseri Milletvekili Sevgi Esen’in; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 28. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/520) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.2000)

Raporlar

1. – Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/630) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 4.5.2000) (GÜNDEME)

2. – Bursa Milletvekili Burhan Orhan’ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 4.5.2000) (GÜNDEME)

3. – Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 4.5.2000) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1964) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

2. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Akkuyu Nükleer Elektrik Santrali ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1965) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

3. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Dünya Rekabet Yıllığı 2000 Raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1966) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

4. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, kara paranın önlenmesiyle ilgili olarak çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1967) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

5. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Ziraat Bankası çalışanlarının taleplerine ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/1968) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

6. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Sümerbank’tan kredi kullanan şirketler hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1969) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

7. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1970) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

8. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Çin’in Doğu Türkistan’ı işgaline ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1971) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

9. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, yurt dışından sağlanan krediler ile iç ve dış borca ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi(7/1972) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

10. – Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, bazı MİT görevlilerinin basın kuruluşlarında çalıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1973) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

11. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığının açtığı deprem konutları ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1974) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

12. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, genelevlerde çalışan kadınlara ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/ 1975) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

13. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, İsrail Eğitim Bakanının beyanları hakkında bir girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1976) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

14. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, 1999 yılı pancar bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1977) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

15. – Ordu Milletvekili Yener Yıldırım’ın, Devlet memurluğu sınavını kazananların atamalarının nasıl yapılacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ş.Sina Gürel) yazılı soru önergesi (7/1978) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

16. – Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, Sinop-Durağan İlçesi Sağlık Meslek Lisesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1979) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.2000)

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

5 Mayıs 2000 CUMA

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY

KÂTİP ÜYELER : Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir), Burhan ORHAN (Bursa)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 ıncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’un, 5-6Mayıs 2000 tarihlerinde Fransa’nın Strasbourg Kentinde yapılacak olan Avrupa Parlamento Başkanları Konferansına katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/561)

5 Mayıs 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

5-6 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Strasbourg Kentinde yapılacak olan Avrupa Parlamento Başkanları Konferansına TBMM Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut'un katılması hususu, TBMM'nin tatilde olması nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, TBMM Başkanı başkanlığında siyasî parti grup başkanvekillerinin katılımıyla 3 Mayıs 2000 tarihinde yapılan toplantıda kararlaştırılmıştır.

Söz konusu karar metni, aynı madde gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Nejat Arseven

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Vekili

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir diğer tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım:

2. – Avrupa Kıtası Habitat Global Parlamenterler Bölgesel Konsey Başkanı Peter Götz’ün, “Habitat Sürecinde Ulusal Yasama” konulu Parlamenterler Sempozyumuna Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetini davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/562)

4 Mayıs 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İstanbul +5 Özel Oturumu Hazırlık Komitesi" Toplantısı, 8-12 Mayıs 2000 tarihleri arasında Kenya'nın Başkenti Nairobi'de düzenlenecektir. Avrupa Kıtası Habitat Global Parlamenterler Bölgesel Konsey Başkanı Peter Götz, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetini, toplantı kapsamında 9 Mayıs 2000 tarihinde yapılacak olan "Habitat Sürecinde Ulusal Yasama" konulu Parlamenterler Sempozyumuna davet etmektedir.

Anılan toplantıya parlamenter bir heyetle icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Nejat Arseven

TBMM Başkanı Vekili

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemimize göre, Cumhurbaşkanı seçimine devam edeceğiz.

IV. – SEÇİMLER

1. – Cumhurbaşkanı Seçimi

BAŞKAN – Daha önce yapılan oylamalarda, Anayasada belirlenen çoğunlukta oy alınamamıştı. Şimdi, üçüncü tur oylamayı yapacağız.

Adayların adlarını okumadan önce, Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Akbulut ile Kilis Milletvekili Sayın Doğan Güreş'in cumhurbaşkanı adaylıklarından çekildiklerine dair önergeleri vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum.

Gereğini arz ederim. 5.5.2000

Yıldırım Akbulut

Ankara

(ANAP, MHP ve DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuşur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bütün zorluklara rağmen oylarıyla bana gönülden destek veren milletvekili arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor ve Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum.

Karşılaşılan her değişik siyasî olaydan, demokrasimizin geliştirilmesi yönünde dersler çıkarılması gerektiği inancını taşıyor, Yüce Meclisin sayın üyelerine ve Onuncu Cumhurbaşkanına, başarı dileklerimle saygılar sunuyorum. 5.5.2000

Doğan Güreş

Kilis

(DYP ve FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, şimdi, adayların adlarını, soyadlarının alfabetik sırasına göre okuyacağım: Sayın Mehmet Mail Büyükerman (Alkışlar), Sayın Ahmet Necdet Sezer, Sayın Sadi Somuncuoğlu, Sayın Nevzat Yalçıntaş ve Sayın Rasim Zaimoğlu.

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 102 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Cumhurbaşkanı seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu, yani 276 oy aranacaktır. Bu oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için dördüncü tur oylama yapılacak ve dördüncü tur oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu, yani 276 oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını yeniden arz ediyorum: Komisyon sırasında yer alan kâtip üyelerden biri, adı okunan milletvekiline, tek mühürlü birleşik oy pusulası ve zarfı verecek, diğeri ise milletvekilini ad defterinde işaretleyecektir. Oyunu kullanacak sayın milletvekili, tek mühürlü birleşik oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy hücresine girecek, tek mühürlü birleşik oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın önündeki kareyi çarpı işaretiyle işaretledikten sonra oy pusulasını hücrede zarfa koyacak, bilahara hücreden çıkacak ve Başkanlık Divanı kürsüsünün önünde bulunan oy kutularına zarfı atacaktır.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum: Oy kullanırken, adaylardan sadece birinin önündeki kare işaretlenecektir. Birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Hücrelere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur; sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır.

Ayrıca, oy pusulasında, oyun kime ait olduğunu belirleyecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya hücredeki kalemlerden başka renkli kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy, hiçbir surette işaret taşımayacaktır.

İki Sayın Kâtip Üye yerlerini aldılar

Üçüncü oylamada kullanılacak tek mühürlü oy pusulaları ve zarflar, sayın kâtip üyelere teslim edildi.

Oylamanın sayım ve dökümü için, adçekme suretiyle, beş kişilik tasnif komisyonunu tespit edeceğiz:

Sayın Abdurrahman Küçük?.. Burada.

Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu?.. Burada.

Sayın Cezmi Polat?.. Burada.

Sayın İsmail Alptekin?.. Yok.

Uluç Gürkan?.. Burada.

Ali Rıza Septioğlu?.. Yok.

Hüseyin Arabacı?.. Burada.

Tasnif komisyonuna seçilen üyeler, oylama işlemi bittikten sonra, komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Oylama işlemine Adana İlinden başlayacağız; ancak, daha önce, mazeretleri olan sayın milletvekilleriyle sayın genel başkanlar isterlerse oylarını kullanabilirler.

(Oyların toplanmasına başlandı)

Rüştü Kâzım Yücelen...

BAŞKAN – Ulaştırma Bakanı Sayın Enis Öksüz'e vekâleten Sağlık Bakanı Sayın Osman Durmuş, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'e vekâleten Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Çevre Bakanı Sayın Fevzi Aytekin'e vekâleten Orman Bakanı Sayın Nami Çağan oy kullanacaktır.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Tasnif Komisyonu üyeleri, Sayın Abdurrahman Küçük, Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu, Sayın Hüseyin Arabacı, Sayın Uluç Gürkan ve Sayın Cezmi Polat, lütfen yerlerini alsınlar.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir. Öncelikle, Tasnif Komisyonunda görev alan, sayımı yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Tutanağı okuyorum:

"Cumhurbaşkanlığı için yapılan üçüncü oylamaya 533 üye katılmış ve sonuçta, aşağıda adları yazılı sayın adaylar karşılarında gösterilen oyları almışlardır.

Üye Üye Üye

Abdurrahman Küçük Ahmet Kenan Tanrıkulu Hüseyin Arabacı

Ankara İzmir Bilecik

Üye Üye

Uluç Gürkan Cezmi Polat

Ankara Erzurum

Mehmet Mail Büyükerman : 7

Geçersiz : 8

Boş : 8

Rasim Zaimoğlu : 24

Sadi Somuncuoğlu : 43

Nevzat Yalçıntaş : 113

Ahmet Necdet Sezer : 330"

(Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer, Anayasanın 102 nci maddesine göre üçüncü oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 330 oyla, Türkiye Cumhuriyetinin 10 uncu Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. Kendilerini kutluyoruz; ülkemiz, ulusumuz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanının andiçme töreni, Genel Kurulun 16 Mayıs 2000 tarihli birleşiminde yapılacaktır.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bu konuda bir şey söylemek istiyorum.

Şimdi, Anayasamızın 102 nci maddesine göre, seçilen yeni...

BAŞKAN – Bir dakika, Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir dakika... Bir şey söyleyeceğim...

BAŞKAN – Bir dakika... Önce sözümü...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir şey söyleyeceğim efendim... Rica ederim...

Anayasanın 102 nci maddesinin son fıkrasına göre, seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar eski Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Burada takdir, yeni seçilen Cumhurbaşkanınındır. Şu anda yeni Cumhurbaşkanını seçtik, hayırlı olsun. Bana göre, kendisini davet edip, yeminini de yaptırmak ve emrivakilerle karşı karşıya bırakılmamak lazım. Dolayısıyla...

BAŞKAN – Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir dakika efendim... Sözümü bitireyim...

BAŞKAN – Buyurun içinizi boşaltın, rahatlayın Sayın Genç... Buyurun efendim, dinliyoruz sizi...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Konuşana sadakat gösterin...

11 gün çok uzun bir dönemdir. Yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmiştir, gelsin görevine başlasın. Bu memlekette çeteler var, eşkıyalar var; çetelerin, eşkıyaların yarın ne yapacakları belli değil...

BAŞKAN – Tamam Sayın Genç... Siz, bir kere, önce, bu alışkanlıklarınızı bırakınız, size yakışmıyor... Size yakışmıyor... (DSP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, alışkanlık değil, bu memlekette...

BAŞKAN – Size yakışmıyor diyorum... Sebebini...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Doğruları söylüyorum...

BAŞKAN – Siz, dinleyin önce Sayın Genç... Dinleyin bakalım... Anayasanın 102 nci ve 103 üncü maddeleriyle İçtüzüğün ilgili maddesini okursanız, sonucun, benim söylediğim gibi olduğunu görürsünüz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır... Hayır... Hayır...

BAŞKAN – Anayasayı sizin yorumlamanızla bizim yorumlamamız farklıdır; herkes farklı yorumlar; bu da hukuktur.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, Anayasayı okumuyorsunuz ki!

BAŞKAN – Zatıâliniz çok okuduğunuz için iyi yorum yapıyorsunuz... Evet!..

Sayın Genç, Anayasanın 103 üncü maddesi "göreve başlarken" diyor; okuyunuz. İçtüzüğün...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Okuyun canım...

BAŞKAN – Okuyalım.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, Anayasanın 102 nci maddesinin son fıkrasını okuyun.

BAŞKAN – Siz, Anayasanın 103 üncü maddesinin birinci fıkrasını okuyun...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, bu arada, ezkaza, yeni Cumhurbaşkanına bir şey olursa...

BAŞKAN – Bir şey olmaz, bir şey olmaz, merak etmeyin siz...

KAMER GENÇ (Tunceli) – ...Eski Cumhurbaşkanı "ben, yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görevime devam ederim" diyebilir. Lütfen, her şeyin doğrusunu konuşalım. Bu konuda bir tartışma açın.

BAŞKAN – Sayın Genç, bakın "yeni Cumhurbaşkanının andiçme töreni, eski Cumhurbaşkanının görev süresinin dolduğu gün yapılır..." İçtüzüğün 122 nci maddesi... Okur musunuz Sayın Genç!

KAMER GENÇ (Tunceli) – Anayasanın 102 nci maddesinin sonunu okursanız, daha açık.

BAŞKAN – Eh, anlayana bu kadar yeter!..

Sayın milletvekilleri, böylece, Cumhurbaşkanlığı gibi, çok önemli bir makam için seçim yapmış bulunuyoruz. 21 inci Dönem Parlamentosunun en büyük başarılarından birisi de bu olacaktır diyorum.

Sözlü sorular ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 9 Mayıs 2000 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 16.20

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Sudurağı Beldesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’in cevabı (7/1569)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın, Fevzi Aytekin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 1.3.2000

Zeki Ünal

Karaman

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere, Karaman-Sudurağı Beldesinin; vidanjör, çöp kamyonu ve itfaiye aracına ihtiyacı vardır.

Bu ihtiyaçların karşılanması konusunda Bakanlığınızca yapılmakta olan bir çalışma var mıdır?

T.C.

Çevre Bakanlığı 3.5.2000

Finansman Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.19.0.FDB.0.17.00.03-8831/1361/4688

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi a) 7.3.2000 tarih KAN. KAR. MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/1543-4490/10730 sayılı yazınız.

b) 27.3.2000 tarih B.19.0.FDB.0.16.00.03-8830/626-3102 sayılı yazımız.

c) 21.3.2000 tarih KAN. KAR. MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/1569-4534/10816 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın Bakanlığımıza ilettiği 7/1569-4534 sayılı soru önergesiyle, Karaman-Merkez Sudurağı beldesinin ihtiyacı olan vidanjör, çöp kamyonu ve itfaiye taleplerinin karşılanması konusunda Bakanlığımızca yapılmakta olan bir çalışmanın olup, olmadığı sorulmaktadır.

Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan Karaman/Sudurağı Belediye Başkanlığına ilgi (b) de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere 6.7.1995 tarihinde bir adet traktör verilmiştir. Bakanlığımızca 2000 yılında hiç araç alınmamış olup, karşılanamayan diğer talepleri ise 2000 Malî Yılı fon bütçe imkânları dahilinde değerlendirilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Fevzi Aytekin

Çevre Bakanı

2. – Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, AIDS’li kan kullanılması sonucu mağdur olan bir aileye ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1571)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Osman Durmuş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

S. Metin Kalkan

Hatay

1. Şanlıurfa İli Siverek İlçesinden Müzeyyen Işıkgöz’e doğum esnasında Şanlıurfa Kan Merkezinden alınan kanın kullanılması sonucu anne ve çocuğu AIDS’e yakalanmıştı. Rukiye Işıkgöz 23 Şubat 2000 tarihinde öldü. Aile perişan durumda. Bu olayın sorumlusu olan Kızılay ve Sağlık Bakanlığı bugüne kadar ailenin zararını telafi edecek ne tür, çalışmalar yaptı. Bu ailenin tedavi ve bakımına yönelik hangi önlemler alındı, hangi katkılar yapıldı?

2. Ailenin mağduriyeti devam ediyor. Maddî ve manevî desteğe ihtiyacı var. Bu ailenin sorunlarının çözümü, tedavi giderlerinin ve geçimlerinin karşılanması için ne yapılması planlanmaktadır? Şu an ne yapılmaktadır?

3. Olayın sorumluları hakkında hangi işlemler yapılmıştır ve sonuçları ne olmuştur?

4. Mağduriyete neden olan kişiler şu an yine aynı görevlerine devam etmekte midirler?

T.C.

Sağlık Bakanlığı 3.5.2000

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100THG0100002/9240/7634

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

İlgi : 21.3.2000 gün ve 4704 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınız ekinde yer alan Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın Işıkgöz ailesine ilişkin Sayın Bakanımız Osman Durmuş’a yönelttiği yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin düzenelenen cevabî yazı ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Osman Durmuş

Sağlık Bakanı

Soru 1. Rukiye Işıkgöz’ün 23.2.2000 tarihinde öldüğü ve ailenin perişan olduğundan bahisle olayın sorumlusu olan Kızılay ve Sağlık Bakanlığı bugüne kadar ailenin zararını telafi edecek ne tür çalışmalar yaptı. Bu ailenin tedavi ve bakımına yönelik hangi önlemler alındı ve hangi katkılar yapıldı?

Cevap 1. 6.5.1996 tarihinde Müzeyyen Işıkgöz’e sezeryan ameliyatı için gerekli olan kanın Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezinden temini ve hastaya uygulanması sonucunda verici Elisa testinin şüpheli çıkması üzerine yapılan araştırmalarda anne Müzeyyen Işıkgöz ve Çocuk Rukiye Işıkgöz’ün AIDS (+) olduğu tespit edilmiştir.

Adıgeçen şahısların tedavilerinin yapılabilmesi için derhal gerekli işlemlere başlanmış, Müzeyyen Işıkgöz’ün Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Rukiye Işıkgöz’ün ise Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevkedilmiştir. Adıgeçen hastaların tedavi protokolünün belirlenmesi ve takibi amacıyla 23.8.1996 tarihinde kurulan Üniversite ve Bakanlığımız uzmanlarınca oluşturulan Bilimsel Komisyonca hastaların tüm yetkileri değerlendirilerek tedavi protokolü belirlenmiş olup, tedavi protokolü uyarınca hastalar tedaviye alınmıştır.

Rukiye Işıkgöz’ün ölüm tarihi olan 23.2.2000 tarihine kadar periyodik aralıklarla kontrolleri gerek Şanlıurfa İlinde gerekse Ankara İlinde ilgili hastanelerde yapılmıştır. Anne Müzeyyen Işıkgöz’ün tedavisi ve periyodik kontrolleri halen devam etmektedir.

Hastaların ilk tedavi giderleri ve ilaçları Bakanlığımız tarafından temin edilmiş, ancak daha sonra ilaç giderleri temininde problem yaşanması üzerine, 3816 Sayılı Yasanın 11 inci maddesi gereği “3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” hükümleri doğrultusunda Siverek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile irtibat kurularak ilaç giderlerinin mahallinden temini sağlanmıştır. Adıgeçen hastalara 1996 tarihinden bugüne kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılanan ilaç giderlerinin toplam tutarı 1 712 744 300 TL., nakdî para yardımı 576 000 000 TL., aynî gıda ve yakacak yardımı 325 000 000 TL., toplam 2 613 744 300 TL.’dir.

Soru 2. Mağduriyeti devam etmekte olan ailenin maddî ve manevî desteğe ihtiyacı olduğundan, bu ailenin sorunlarının çözümü için tedavi giderlerinin ve geçimlerinin karşılanması için ne yapılması planlanmaktadır? Şu an ne yapılmaktadır?

Cevap 2. Müzeyyen Işıkgöz’ün tedavisi ve kontrolleri, belirlenen tedavi planına göre devam edecektir. Ayrıca aileye şimdiye kadar sağlanan maddî katkı yine Siverek İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gelecek günlerde devam edecektir. Anne Müzeyyen Işıkgöz’ün tıbbî endikasyonundaki değişiklikler İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmektedir.

Soru 3. Olayın sorumluları hakkında hangi işlemler yapılmıştır? Sonuçları ne olmuştur?

Cevap 3. Müzeyyen Işıkgöz ve Sedat Işıkgöz ve çocukları tarafından hizmet kusuruna istinaden Bakanlığımız ve Kızılay Genel Müdürlüğü aleyhine toplam 110 000 000 000 TL. (Yüzonmilyar) maddî ve manevî tazminat davası açılmış olup, halen devam etmektedir. Söz konusu davaya ilişkin Şanlıurfa Asliye Hukuk Mahkemesince verilecek kararda, Bakanlığımızın kusurlu bulunması halinde Bakanlığımız aleyhine tazminata hükmedilecektir. Bu durumda yukarıda belirtilen tazminat tutarı idare tarafından ilgili davacılara ödenecektir.

Eğer olayın personel hatasından kaynaklandığı anlaşılır ise davacılara tazminat ödenirse idare tarafından olayda kusuru bulunan personeline karşı rücu davası açılacaktır.

Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Başmüfettiş Ecz. Ünver Koyuncu ve Dr. Metin Akman tarafından müştereken düzenlenen 18.8.1996 tarih ve 101-3/33-10 nolu raporlarına istinaden düzenlenen soruşturma evrakı 27.8.1996 gün ve 6081 sayılı yazıları ekinde İl İdare Kuruluna gönderilmiştir. İl İdare Kurulu 12.9.1996 tarih ve İD.KU.02/34 nolu karar ile Op. Dr. Osman Konyalı’nın Men’i Muhakemesine, diğer sanıklar Dr. Naci Bilgin (Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi Müdürü), Necmettin Kılıç (Şanlıurfa Kan Merkezi Saymanı), Neriman Ethemoğlu (Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi Başhemşiresi) haklarında genel hükümlere göre işlem yapılmasına karar verilmiştir. Konu yasa gereği kendiliğinden Danıştay 2 nci Dairesi tarafından incelenmiş 1996/3285 Esas ve 1998/2971 Karar Nolu Davası sonucunda İl Yönetim Kurulu Kararının bozulmasına ve sanığın eylemine uyan TCK’nun 230 ncu maddesi uyarınca Lüzumu Muhakemesine ve Muhakemenin Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına 26.10.1998 gününde oybirliği ile karar verilmiştir. Şanlıurfa 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinde Esas 1999-148 sayılı 6.4.2000 tarihli alınan yazıda, “Kamuoyunca AIDS’li kan vak’ası olarak bilinen Müzeyyen, Rukiye Sedat Işıkgöz isimli şahıslara AIDS’li kan verilmesi nedeniyle Şanlıurfa Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi eski Başhekimi Op. Dr. Osman Konyalı ve Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Naci Bilgin haklarında Mahkemesinde açılan görevi ihmal davası halen derdest olup, duruşması 4.5.2000 tarihine muallaktır. Olayın mağdurlarından Kızılay ve Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı maddî ve manevî tazminat davası Şanlıurfa 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/402 sırasında kayıtlı olup devam etmektedir.

Soru 4. Ailenin mağduriyetine neden olan sorumlular halen aynı görevlerine devam etmekte midirler?

Cevap 4. Olayda adı geçen Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op. Dr. Osman Konyalı 3.1.1997 tarihinde istifa dilekçesini vermiş ve isteği Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü tarafından uygun görülmüş ve 30 Ocak 1997 tarih ve 844 sayılı yazısı ile Bakanlık Makamına sunulmuş ve istifası Bakanlığımızca kabul edilmiştir. Adı geçen şahıs halen Şanlıurfa İlinde serbest Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaktadır. Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezinden şifahî olarak alınan bilgilere göre Müdür Dr. Naci Bilgin’in 31.12.1999 tarihinde sözleşmeli olarak çalıştığı Kızılay Kan Merkezi Şanlıurfa Şubesindeki görevinden ayrıldığı ve Sayman Necmettin Kılıç ile Başhemşire Neriman Ethemoğlu’nun halen görevlerine devam ettikleri öğrenilmiştir.

Arz olunur.

3. – Hatay Milletvekili Mustafa Geçer’in, KOBİ’lere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1573)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularıma Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun yazılı cevap vermesini delaletlerinize arz ederim.

Mustafa Geçer

Hatay

Ülkemiz kalkınmasında önemli bir yeri olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)ler Hükümetler tarafından yeteri kadar desteklenmediği gibi esnaf kredilerinin gerek kısa vadeli oluşu gerekse yüksek faizli oluşu nedeniyle bir çok işletme ya faaliyetine son vermekte veya üretim araçlarının ve mallarının hacz edilmesinden dolayı faaliyetlerini sürdürememektedir.

Örneğin bir işletme iki yıl önce %12 ve % 13 faizle döviz bazında almış olduğu krediye bugünün şartları ile % 26 civarlarında faiz tahakkuk ettirilmektedir.

Soru 1. KOBİ’leri içinde bulundukları sıkıntılardan kurtarıp ekonomiye kazandırmak amacıyla yıllık döviz faizlerinin % 6’larda seyrettiği bir dönemde işletmelerin daha önceki yıllarda yüksek faizlerle döviz bazında aldıkları kredi faizleri aşağıya çekilemez mi?

Soru 2. KOBİ’lerin ekonomimiz içerisindeki işlevinin artırılması ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mı?Açıklar mısınız?

T.C.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1.5.2000

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı :B.14.0.BHİ.01-141

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 21.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1573-4548/10867 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili Mustafa Geçer’in, “KOBİ’lere ilişkin” olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/1573) esas no.lu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Hatay Milletvekili Sayın Mustfa Geçer’in Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız

Cevap 1. Hükümetimizin uygulamaya koyduğu ekonomik paket kapsamında almış olduğu kararlarla, hem döviz hem de Türk Lirası bazında kredilerin maliyetini doğrudan etkileyen faiz oranları aşağıya çekilmiş bulunmaktadır. Küçük ve orta boy işletmelere kuruluş kanunu gereğince kredi tahsisi yapan Halk Bankasının mevcut gelişmelere paralel olarak faiz hadlerinde önemli indirimlere gitmiş olması tarafımızca da takdirle karşılanmaktadır.

Cevap 2. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin ekonomideki etkinliğini artırmak amacıyla KOSGEB, ülke genelinde 37 merkez ve 3 enstitü ile finansman, teknoloji ve ihtiyaç duydukları tespit edilen diğer alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yoğun olarak vermektedir.

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duydukları finansmanı ortaklık yoluyla sağlayarak, işletmelerin sermaye piyasalarından kaynak temin edebilecek duruma gelmelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturduğu modeli geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

KOBİ’lerin gelişmelerine ve ekonomik faaliyetlerine yardımcı olmak, sanayileşmedeki katkılarını artırmak, mevcut tesislerinde ya da yeni kuracakları girişimlerine sermaye katkısında bulunmak, KOBİ’lerin teknoloji yaratma ve yenileme amacıyla ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayıcı yeni oluşumlarına ya da ortaklıklarına iştirak etmek amacıyla KOBİ Yatırımlarına Ortaklık A.Ş., TOBB,Halk Bankası, KOSGEB, TESK, Halk Finansal Kiralama ve 16 sanayi ve ticaret odasının katılımıyla 11 Ocak 1999 tarihinde kurulmuştur. Halihazırda şirket, fon temini çalışmalarına devam etmektedir.

Buna paralel olarak KOSGEB ile İMKB arasında imzalanan protokol gereğince, KOBİ’lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmeleri amacıyla KOBİ Borsası oluşturulması planlanmaktadır.

KOBİ’lerin teminat sıkıntılarına çözüm getirmek amacıyla, Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş., Federal Almanya Hükümeti ile T.C. Hükümeti arasında imzalanan “küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir kredi garanti fonu kurulmasına yardım” konulu proje anlaşması gereğince, TOSYÖV, MEKSA, TESK, TOBB kurucu ortakları ile kurulmuş, 1995 yılında KOSGEBve Halk Bankasının katılımıyla da gerçek anlamda işlerlik kazanmıştır.

Şirketin fon mevcudunun 3 496 980 DM’lik kısmını Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu (GTZ) hibe etmiştir. Buna karşılık olarak 3 496 889 DM’lık bir fon da KOSGEB tarafından oluşturulmuş ve toplam fon mevcudu nemalarla birlikte 7 649 564 DM’a ulaşmıştır. Halk Bankası fon mevcudunun 5 katına kadar garanti/kefalet vermeyi kabul ettiğinden toplam garanti/kefalet hacmi 7 649 564 DMx5=38 247 820 DM’a ulaşmaktadır. Bu tutar bugünkü kurdan (1DM=285 000 TL.) 10.9 trilyon TL.’sını ifade etmektedir. Ayrıca 1998 yılı içerisinde teknoloji tabanlı projelere garanti/kefalet verilmesi kaydıyla 1 250 000 DM’lik yeni bir fon da KOSGEB tarafından oluşturulmuştur. Aynı şekilde Halk Bankası 5 katına kadar (1 250 000x5=6 250 000) garanti/kefalet vermektedir. Şirket, kuruluşundan bugüne kadar 762 adet işletmeye toplam 6 596 milyar TL. garanti/kefalet sağlamıştır.

4. – Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1598)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.3.2000

Bülent Arınç

Manisa

Sorular :

1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler nelerdir?

2. 2000 Malî Yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hâlâ devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır?Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınız 2000 Yılı Bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1.5.2000

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı :B.14.0.BHİ.01-143

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 27.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1598-4613/11034 sayılı yazınız.

Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, “Manisa İlinde yapılacak yatırımlara” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/1598) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç’ın Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız

Cevap 1-2.

2000 Yılı (Milyon TL.)

Program Revize

ödeneği ödeneği Bitiş

(Net) (Net) Tarihi

A-OSBProjeleri :

Akhisar OSB 72 825 72 825 2002

Merkez II. OSB (Arıtma) 1 1 2001

Turgutlu OSB 72 825 307 897 2003

Salihli OSB 14 565 14 565 2003

Merkez III. OSB (Tevsii) 1 1 2002

Kula (Deri)OSB 1 1 2000 (Etüdü)

B-KSS Projeleri :

Kula KSS 194 200 208 358 2001

Turgutlu II. Bölüm KSS 194 200 231 196 2002

Merkez (Dericiler)KSS 92 245 92 245 2002

Salihli II. Bölüm KSS 1 1 2003

Akhisar-Zeytinciler KSS 1 1 2003

Akhisar-Konfeksiyoncular KSS 1 1 2004

Cevap 3. 20.7.1999 tarih ve 7173 sayılı yazımız ile DPTMüsteşarlığına gönderilen Bakanlığımız 2000 Yılı Yatırım Programı Teklifinde;

• 150 işyerlik Sarıgöl,

• 739 işyerli Selendi,

• 120 işyerlik Ahmetli,

• 100 işyerlik Gölmarmara,

• 250 işyerlik Alaşehir (Kavaklıdere),

Küçük Sanayi Siteleri ile,

Alaşehir ve Merkez (Madeni Sanatkârlar) Organize Sanayi Bölgeleri “Yeni Proje” olarak yer almaktadır 2000 Yılı Yatırım Programında hangi projelerin “Yeni Proje” olarak yer alacağı henüz kesinleşmemiştir.

5. – Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1621)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Yüksel Yalova tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.3.2000

Bülent Arınç

Manisa

Sorular :

1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler nelerdir?

2. 2000 Malî Yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hâlâ devam edem yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır?Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınız 2000 Yılı Bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır?Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Devlet Bakanlığı 2.5.2000

Sayı :B.02.0.006/01-1007

Konu :Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 27.3.2000 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-1621-4636/11057 sayılı yazılarınız.

Manisa Milletvekili Bülent Arınç tarafından tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/1621-4636 esas sayılı soru önergeleri incelenmiştir.

Manisa İlinde özelleştirme çalışmaları devam eden kuruluşlardan Sümer Holding A.Ş. bağlı ortaklarından Manisa Pamuklu Mensucat Sanayii A.Ş. ve Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’ye ait Manisa Et Kombinası bulunmaktadır. Söz konusu şirketlere ilişkin yatırım projeleri aşağıda sunulmuştur.

Sümer Holding A.Ş. bağlı ortaklıklarından Manisa Pamuklu Mensucat Sanayii A.Ş.’nin (Şirket)2000 yılı idame, yenileme ve tamamlama yatırımları için 83 milyar TL. ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenek şirkette arızalı durumda olan Uster İplik Düzgünsüzlük Cihazı alımında yılın üçüncü çeyreğinde kullanılacaktır.

Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’ye ait Manisa Et Kombinasının 2000 yılı idame, yenileme ve tamamlama yatırımları için 17.5 milyar TL. ödenek ayrılmış olup, 10 milyar TL.’si kesim salonu, kompresör dairesi, kazan dairesi ve rendiring dairesinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş makine ve ekipmanların yenilenmesi, 7 milyar TL.’si de inşaat işleri ve özellikle endüstriyel binaların tamirat işlerinin yapılması, çürüyen, bozulan doğramaların değiştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Yüksel Yalova

Devlet Bakanı

6. – Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1629)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 7.3.2000

M. Ergün Dağcıoğlu

Tokat

Tokat Organize Sanayi Bölgesi tarafından arsa satışları dışında gelirlerinin bulunmadığı, arsa satış gelirlerinin de kullanılan kredilerin yıl sonu itibari ile tahakkuk ettirilen faiz, komisyon ve gider vergisi ile kredi taksitlerinin ödenmesinde kullanıldığı belirtilerek 2 nci kısım inşaatı devam eden Organize Sanayi Bölgesinin sevk ve idare giderlerinin Bakanlıkça karşılanması istendiği halde; Bakanlığınızın 14.12.1999 tarih ve 013936 sayılı yazıları ile Organize Sanayi Bölgelerinin sevk ve idarî giderlerinin Bakanlıkça karşılanmayacağı ve bu giderlerin Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapan sanayicilerden karşılanması gerektiği bildirilmiştir.

1. Tokat Organize Sanayi Bölgesinin toplam 1 493 529 m2’lik alanının sadece 492 862 m2’lik kısmında 40 sanayici fiilen üretime geçmiş durumdadır. Geriye kalan 491 898 m2’sinde 47 sanayici inşaat aşamasında, 229 481 m2’lik bölümünde 38 sanayiciye yer tahsis edilmiş ve 279 287 m2’si halen boş durumdadır. Bakanlığınız bu bölgeyi tamamen bitmiş mi kabul etmektedir?

2. Henüz tam olarak bitirilip üretime geçemeyen Tokat Organize Sanayi Bölgesi sevk ve idare giderlerinin Bakanlıkça karşılanmamasının gerekçesi nedir?

3. Toplam alanın yaklaşık yalnızca % 30’u fiilen bitip üretime geçmiş, diğer % 70’lik kısmı halen inşaat halinde, tahsisli ya da boş olan Tokat Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis sanayicilerinin yatırımlarını tamamlayıp ülke ekonomisine kazandırmak için daha da teşvik edilmeleri gerekirken, sevk ve idare giderlerinin tümünü karşılamak zorunda bırakılmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

4. Ülkedeki ekonomik ve sosyal güçlüklere rağmen bu bölgede yatırım yapmaya çalışan zor şartlar altındaki sanayiciye üretime geçip kazanmadan böylesine yüklenilmesi doğru mudur?Doğru değil ise bu uygulamadan en kısa zamanda vazgeçmeyi ya da hafifletmeyi düşünüyor musunuz?

T.C.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1.5.2000

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı :B.14.0.BHİ.01-139

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 27.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1629-4645/11066 sayılı yazınız.

Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun, “Tokat Organize Sanayi Bölgesine” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/1629) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Tokat Milletvekili Sayın M. Ergün Dağcıoğlu’nun Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız

Cevap 1. Tokat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplam 200 hektar büyüklüğünde olup 50 hektarlık kısmı Merkez I. OSB projesi adı altında 1992 yılında tamamlanmıştır. 150 hektarlık Merkez II. OSBprojesi ise Bakanlığımız 2000 Yılı Yatırım Programında devam eden projeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla iki etaptan oluşan Tokat OSBprojesinin tamamı değil 1 inci etabının (tretuvarlar hariç) bittiği kabul edilmektedir.

Tokat II. OSB’nin 2000 Yılı Yatırım Programı ödeneği net 530 milyar 463 milyon TL. olup, 1999 yılından devreden ödenekle beraber 2000 yılı revize ödeneği 551 milyar 61 milyon TL. olmuş, bunun 84 milyar 203 milyon TL.’si harcanmış kalan ödeneği 466 milyar 858 milyon TL. olmuştur.

Cevap 2-3-4. Tokat OSBMüteşebbis Teşekkül Başkanlığı, 12.10.1999 tarih ve 299 sayılı yazısıyla, altyapı çalışmalarının devam ettiği süre zarfında, bölgelerine sevk ve idare giderlerinin kredi olarak ödenmeye devam etmesini Bakanlığımızdan talep etmiştir.

Konu ile ilgili olarak oluşturulan bir heyet mahalline giderek gerekli incelemelerde bulunmuş ve aşağıdaki hususları tespit etmiştir :

a)50 hektarlık I. etapta, tretuvarlar dışında yapılacak bir imalat kalmamıştır.

b)Müteşebbis teşekkülü oluşturan kuruluşlardan; Özel İdare Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Ticaret Odası Başkanlığının, iştirak paylarına ilişkin borçları bulunmaktadır.

c)Bölgenin I. kısmına ait sanayi parsellerinin tamamına yakın kısmı sanayiciye tahsis edilmiş II. kısma ait arsa tahsis işlemleri devam etmektedir.

d)Arsa satış gelirlerinin, faiz ve anapara borçlarının taksitleri ile genel idare giderlerini karşılayacak düzeye getirilmesi için, öncelikle I. kısım inşaatına ait kesin maliyetin çıkartılarak, sanayicilerin ödemekte olduğu arsa bedellerinin yükseltilmesi gerekmektedir. (Bakanlığımız OSBTip İç Talimatnamesi, II. Bölüm, “Müşterek Masraflar” başlıklı 27 nci maddesinde; “Sanayici, Bölge Müdürlüğünce tesis edilen yol, su, elektrik haberleşme kanalizasyon, drenaj ve tasfiye tesisleri ile sosyal müşterek hizmet binalarının işletme, bakım, yenileme ve bölge idarî masraflarına parsel büyüklüğü nispetinde katılmakla yükümlüdür. Her sanayicinin masraf hissesi, Bölge Yönetim Kurulunca önceden hazırlanacak kriterler yardımıyla tespit edilir.” denilmektedir.)

e)II. kısımdan arsa tahsis edilen sanayicilerden 2000 yılında üretime geçecek olanların elektrik taleplerinin karşılanması için, elektrik şebeke inşaatının 2000 yılında bitirilmesi ve 2001 yılında II. kısım kesin maliyet çalışmalarının başlatılarak bölgenin kendi imkânları ile faaliyetlerini sürdürebilecek hale gelmesi zorunlu olup, 31.12.2000 tarihine kadar sevk ve idare giderleri ödemesinin devam etmesi gerekmektedir.

9.11.1979 tarihinden beri, Bakanlığımızca sevk ve idare giderleri ödemesi yapılan Tokat OSBMüteşebbis Teşekkülüne 14.12.1999 tarih ve 13936 sayılı yazımızla;

– T. Vakıflar Bankasında bulunan arsa satışları hesabının kapatılarak, T. Halk Bankası Tokat Şubesi arsa satışları hesabında izlemenin yapılması,

– İştirak paylarının düzenli olarak ödenmesinin sağlanması,

– I. kısım inşaatına ait eksikliklerin öncelikle tamamlanarak kesin maliyetin çıkartılıp, sanayicilerin ödeme planının yapılması,

– Bölgenin sevk ve idare giderlerinin kredilendirilmesine 31.12.2000 tarihine kadar devam edileceğinden, 2001 yılından itibaren kendi imkânları ile faaliyetlerinin sürdürülebilmesini teminen gerekli çalışmaların yapılması,

Hususları bildirilmiştir.

7. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, afet bölgesindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1631)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

İlyas Yılmazyıldız

Balıkesir

Sorular :

1. 57 nci Anasol-M Hükümeti yerel yönetimlere yönelik uygulamalarında partizanlığı ön plana çıkarmıştır. Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 8.2.2000 tarih ve 23958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Tabiî afet nedeniyle gelir kaybı ve altyapı hasarına uğrayan belediyelere yapılacak yardımlar” belirlenmiştir. Tabiî afet nedeniyle zarar gören belediyelere bu yardımların yapılmasında yardım katsayıları hangi kriterler gözönüne alınarak belirlenmiştir?

2. Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına gerekçe teşkil eden afet bölgesindeki belediyelere yardım gibi gözükmesine rağmen uygulamada böyle olmadığı ortadadır. Bakanlar Kurulu Kararından faydalanan deprem bölgesinde afetten zarar gören belediye sayısı nedir?Belediye adı ayrı ayrı belirtilmek üzere yardım katsayıları kaçtır? Bu belediyelerin partilere göre dağılımı nedir?

3. 8.2.2000 tarih ve 23958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile afet kapsamına alınan muhalefet partilerine mensup belediyelerden bazıları haksız uygulamalara maruz kalmıştır. Yardım katsayıları düşük olarak belirlenen belediyelerin ekonomik ve malî kayıpları Bakanlığınız tarafından nasıl giderilecektir?

4. Tabiî afet nedeniyle gelir kaybı ve altyapı hasarına uğrayan belediyelere yapılacak yardıma dair Bakanlar Kurulunun 99/13715 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Fakat Saraylar Belediyesi ve Marmara Belediyesinin içinde bulunduğu Marmara Adası ekli listede bulunmasına karşın Saraylar Belediyesi bu haktan yararlanamamıştır. Aynı bölgedeki diğer belediyeler bu haktan yararlanırken Saraylar belediyesinin yararlanamamasının sebepleri nelerdir? Saraylar Belediyesinin pay oranlarını bundan sonraki yayınlanacak Bakanlar Kurulu Kararları ile düzeltilecek midir?

5. 8.2.2000 tarih ve 23958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yalova İlinde 15 belediye içinden tüm belediyelerin payları artırılırken sadece Tavşanlı Belediyesinin pay oranı 2.06’dan 1.81’e düşürülmüştür. Depremden aynı şekilde etkilenen Tavşanlı Belediyesinin payının düşürülmesinin gerekçeleri nelerdir?Tavşanlı Belediyesinin pay oranı yükseltilecek midir?

T.C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı :B.09.APK.0.22.00.00.17/534

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 27.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3890 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın afet bölgesindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bakanlığıma yöneltmiş oldukları (7/1631-4647) esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın (7/1631-4647)Esas Nolu Yazılı Soru Önergesinin Soruları ve Cevapları

Sorular :

1. 57 nci Anasol-M Hükümeti yerel yönetimlere yönelik uygulamalarında partizanlığı ön plana çıkarmıştır. Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 8.2.2000 tarih ve 23958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Tabiî afet nedeniyle gelir kaybı ve altyapı hasarına uğrayan belediyelere yapılacak yardımlar” belirlenmiştir. Tabiî afet nedeniyle zarar gören belediyelere bu yardımların yapılmasında yardım katsayıları hangi kriterler gözönüna alınarak belirlenmiştir?

2. Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına gerekçe teşkil eden afet bölgesindeki belediyelere yardım gibi gözükmesine rağmen uygulamada böyle olmadığı ortadadır. Bakanlar Kurulu Kararından faydalanan deprem bölgesinde afetten zarar gören belediye sayısı nedir?Belediye adı ayrı ayrı belirtilmek üzereardım katsayıları kaçtır? Bu belediyelerin partilere göre dağılımı nedir?

3. 8.2.2000 tarih ve 23958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile afet kapsamına alınan muhalefet partilerine mensup belediyelerden bazıları haksız uygulamalara maruz kalmıştır. Yardım katsayıları düşük olarak belirlenen belediyelerin ekonomik ve malî kayıpları Bakanlığınız tarafından nasıl giderilecektir?

4. Tabiî afet nedeniyle gelir kaybı ve altyapı hasarına uğrayan belediyelere yapılacak yardıma dair Bakanlar Kurulunun 99/13715 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Fakat Saraylar Belediyesi ve Marmara Belediyesinin içinde bulunduğu Marmara Adası ekli listede bulunmasına karşın Saraylar Belediyesi bu haktan yararlanamamıştır. Aynı bölgedeki diğer belediyeler bu haktan yararlanırken Saraylar Belediyesinin yararlanamamasının sebebi nedir?Saraylar Belediyesinin pay oranlarını bundan sonraki yayınlanacak Bakanlar Kurulu Kararları ile düzeltilecek midir?

5. 8.2.2000 tarih ve 23958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yalova İlinde 15 belediye içinden tüm belediyelerin payları artırılırken sadece Tavşanlı Belediyesinin pay oranı 2.06’dan 1.81’e düşürülmüştür. Depremden aynı şekilde etkilenen Tavşanlı Belediyesinin payının düşürülmesinin gerekçeleri nelerdir?Tavşanlı Belediyesinin pay oranı yükseltilecek midir?

Cevaplar :

1-2-3. Tabiî afet nedeniyle gelir kaybı ve alt-üst yapı hasarına uğrayan belediyelerin Bakanlığımız İller Bankası Genel Müdürlüğünce 2380 sayılı Kanuna istinaden dağıtılan payları 8.2.2000 tarih ve 23958 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 13.1.2000 tarih ve 2000/9 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kararda belirtilen katsayılar nispetinde artırılmış olup, yardımların ölçüsü ve kriterleri ise, belediyelerin gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla sahip oldukları alt ve üstyapılardaki hasarların onarımı için gereken bedeller üzerinden gelir payı çarpım katsayıları aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır.

Belediyelerin hasar toplamı

Gelir payı çarpım katsayısı = + 1

Belediyelerin 1999 yılı tahmini payı

Buna göre yapılan hasar tespitleri yukarıdaki formül doğrultusunda belirlenen katsayılar ile yalnızca belediyelere ait alt ve üstyapı tesislerinde meydana gelen hasarlar dikkate alınmaktadır.

Söz konusu yardım ve yatırımlardaki kriterler, öncelikle yerleşim yerlerini nüfus yoğunluğu, proje özellikleri ve acil ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlığımıza teklif edilecek projelere ilişkin DPT’nin uygun görüşü ve belediyelerin kendi içindeki encümen yetki kararları çerçevesinde değerlendirmek suretiyle, Etüt Proje Programına alınmakta ve yıllar itibariyle uygulamaya konulan programlara ve bütçe imkânlarına bağlı olarak yapılmaktadır.

Bu sebeple Belediye paylarının artırılmasında herhangi bir ayrım veya haksızlığın yapılması söz konusu değildir. Bu yardımlar yayımlanan tebliğler doğrultusunda, aynı kıstaslar dikkate alınarak yapılmış olup, talepte bulunan belediyelerin hudutları dahilinde yapılan teknik çalışmalar sonucu tespit edilen hasar tutarlarına göre bir önceki yılın payları esas alınarak yardım oranları tespit edilmektedir.

4. Depremden en çok zarar gören Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinde belediyelerin talebi olmaksızın resen hasar tespitleri yapılmıştır. Bakanlığımızın İller Bankası ve Karayolları Genel Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan tespitler sonucunda, Kocaeli İlinde 45, Sakarya İlinde 39, Yalova İlinde 15 ve Bolu İlinde 24 olmak üzere toplam 123 belediyede hasar tespitleri yapılmıştır.

Depremden daha az zarar gören illerimizde ise belediyelerin talepleri üzerine hasar tespitleri yapılmıştır. Bu şekilde İstanbul İlinde 74, Eskişehir İlinde 1, Bursa İlinde 10, Balıkesir İlinde 4 ve Zonguldak İlinde de 2 belediyede hasar tespiti yapılmıştır.

Balıkesir İli Saraylar Belediyesi ise 24.9.1998 tarih ve 23473 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış (Değişiklik 10.2.2000 tarih ve 23960 sayılı)olan tebliğ hükümleri gereği İller Bankası Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak tabiî afet nedeniyle uğradığı hasarın tespiti talebinde bulunmamıştır.

5. Deprem bölgesinde depremin oluşunu takip eden günlerde, enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı ve teknik çalışmaların yapılmasına imkân veren şartların oluştuğu yörelerde, gerek resen gerekse belediyelerin talepleri üzerine hasar tespitleri yapılmıştır. İki ayrı zaman ve şartlarda değişik ekiplerce yapılan hasar tespitlerinde farklılık olduğundan, Yalova İli Tavşanlı Belediyesinin, belediye hudutları dahilinde ikinci defa yapılan hasar tespiti, birinci tespitten az olduğundan durum pay artış katsayısını etkilemiştir.

8. – Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, Ardahan Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1652)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla. 9.11.1999

Saffet Kaya

Ardahan

Soru 1. 1996 yılında programa alınan Ardahan Organize Sanayi Bölgesi yapımında 3 yıldan bu yana önemli bir gelişme olmamıştır. 2000 yılı programında Bakanlığınız söz konusu Sanayi Bölgesi için ne gibi çalışmalar yapmaktadır?

T.C.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1.5.2000

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı :B.14.0.BHİ.01-145

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 15.11.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/249-2600/6595 sayılı yazınız.

b) 24.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1652-4859 sayılı yazınız.

Ardahan Milletvekili Sayın Saffet Kaya’nın, “Ardahan Organize Sanayi Bölgesi Projesine” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (6/249) esas nolu sözlü soru önergesi TBMMİçtüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından dolayı ilgi (b) de kayıtlı yazınızla yazılı soru önergesine çevrilmiş olup, söz konusu önergeyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Ardahan Milletvekili Sayın Saffet Kaya’nın Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız

Cevap :

• Ardahan Organize Sanayi Bölgesi 2000 Yılı Yatırım Programında 150 hektar (50 hektarı ilk etapta yapılacak) karakteristiği ile devam eden projeler arasında yer almaktadır.

• 2000 Yılı Program ödeneği net 14 milyar 565 milyon TL.’dir.

• Yer seçimi kesinleşmiş, seçilen yere ilişkin kamulaştırma talimatı Bakanlığımızca 22.7.1997 tarihinde müteşebbis teşekküle verilmiş ve 80,9 hektarlık alanın kamulaştırması için Bakanlığımızca 91 939 milyon TL. ödenmiştir.

• Jeolojik ve jeoteknik raporlar ile 1/1000 ölçekli halihazır haritası tamamlanmıştır. Altyapı (yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) projeleri henüz Bakanlığımıza intikal etmemiştir.

• Altyapı projelerinin tamamlanmasını müteakip altyapı inşaatı ihalesi yapılabilecek ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, projeye mümkün olabilen ödeneğin temin edilmesine çalışılacaktır.

• Proje için verildiği yılın fiyatlarıyla 99,2 milyar TL. kredi kullandırılmıştır. Bu kredinin 1999 yılı fiyatlarıyla karşılığı 99,6 milyar TL.’dir.

9. – İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, 17 Ağustos Marmara depreminden sonra gönderilen yardımların kullanımına ve depremzedelerin konut ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1657)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Bülent Ecevit tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Osman Yumakoğulları

İstanbul

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonucunda yurt dışında ve yurt içinde birçok aynî ve nakdî yardımlar yapılmıştır. Ve yapılmaya devam edilmektedir.

Soru 1. Bugüne kadar yurt içinde yapılan aynî yardımlar nelerdir? Bunun ne kadarı hangi illere dağıtılmıştır?

Soru 2. Bugüne kadar yurt içinde yapılan nakdî yardımların miktarı ne kadardır? Bunların ne kadarı hangi yerlere harcanmıştır?

Soru 3. Bugüne kadar yurt dışından yapılan aynî yardımlar nelerdir? Açıklar mısınız?

Soru 4. Bugün ne kadarı yurt dışından yapılan nakdî yardımların miktarı ne kadardır? Bunların ne kadarı hangi yerlere harcanmıştır?

Soru 5. Bugüne kadar yurt dışından ve yurt içinden yapılan nakdî yardımlar hangi bankalarda muhafaza edilmektedir?Ve bugüne kadar toplanan paraların getirisi ne kadardır?

Soru 6. Deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlarımızın konut ihtiyacı kaç adettir?3 aylık süre içerisinde kaç kişinin konut ihtiyacı giderilmiştir?

T.C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı :B.09.APK.0.22.00.00.17/542

Konu : Yazılı soru önergesinin yazılıya dönüşmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 24.3.2000 tarih ve Kan Kar. Md.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1657-2710/6840 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 9.12.1999 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-110-1/6106 sayılı yazısı.

c) Başbakanlığın 28.3.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-110-1/6106 sayılı yazısı.

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın Sayın Başbakana yönelttiği ve Sayın Başbakan tarafından da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevap verilmesi uygun görülen (6/265) esas numaralı sözlü soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca üç birleşim içinde cevaplandırılamadığından yazılı soru önergesine çevrilmesi nedeniyle cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın (6/265-270) Esas Nolu Sözlü Soru Önergesinin Soruları ve Cevapları

Sorular :

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonucunda Yurt dışında ve yurt içinde birçok aynî ve nakdî yardımlar yapılmıştır. Ve yapılmaya devam edilmektedir.

1. Bugüne kadar yurt içinde yapılan aynî yardımlar nelerdir?Bunun ne kadarı hangi illere dağıtılmıştır?

Soru 2. Bugüne kadar yurt içinde yapılan nakdî yardımların miktarı ne kadardır? Bunların ne kadarı hangi yerlere harcanmıştır?

Soru 3. Bugüne kadar yurt dışından yapılan aynî yardımlar nelerdir? Açıklar mısınız?

Soru 4. Bugün ne kadarı yurt dışından yapılan nakdî yardımların miktarı ne kadardır? Bunların ne kadarı hangi yerlere harcanmıştır?

Soru 5. Bugüne kadar yurt dışından ve yurt içinden yapılan nakdî yardımlar hangi bankalarda muhafaza edilmektedir?Ve bugüne kadar toplanan paraların getirisi ne kadardır?

Soru 6. Deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlarımızın konut ihtiyacı kaç adettir?3 aylık süre içerisinde kaç kişinin konut ihtiyacı giderilmiştir?

3 Aylık süre içerisinde kaç kişinin konut ihtiyacı giderilmiştir?

Cevaplar :

– T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesinde açılan “Marmara Bölgesi Depremzedelerine Merkezî Yardım Hesabı”nda 28.3.2000 tarihi itibariyle yurt içi ve yurt dışından toplanan nakdî yardımların toplamı 166 751 834 093 726 TL.’dir.

Ayrıntılı dökümü ise şöyledir :

Tüm toplanan paralar: Tüm toplanan paraların TL. karşılığı :

126 231 349 350 829 TL. 126 231 349 350 829

688 582,42 USD 388 180 938 111

683 139,43 DEM 199 183 319 163

100,61 GBP 93 031 149

200,53 FRF 17 181 811

16 615,79 NLG 4 237 691 082

Tüm toplanan paralar: Tüm toplanan paraların TL. karşılığı :

0,45 SEK 30 326

0,06 CHF 21 224

47 500,30 BEC 881 774 180

0,92 ATS 37 578

14 023 560,00 USD* 7 000 000 209 800

9 784 290,00 USD* 4 999 998 980 300

22 824 797,00 DEM* 6 000 000 036 884

9 202 850,00 DEM* 2 500 000 216 750

900 000,00 USD* 477 900 000 000

7 800 762,00 USD* 4 150 000 064 000

8 341 403,00 DEM* 2 300 073 399

1 230 000,00 USD* 891 506 000 000

2 424 215,00 DEM* 687 776 461 866

45 861,00 GBP* 41 433 349 766

188 022,00 FRF* 16 905 157 024

13 084,00 NLG* 3 294 525 032

81 372,00 SEK* 6 289 830 976

47 613,00 CHF* 16 434 984 266

2 688 215,00 BEC* 37 113 947 320

30 896,00 ATS* 1 245 881 200

Genel Yardım Toplamı 166 751 834 093 726

* Üzerinden aktarma yapılan paralar

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinin 22.8.1999 tarih ve 221 sayılı yazısı ile Türk lirası yardımları için en son yapılan Devlet iç borçlanması senetleri ihalesinde oluşan maksimum faiz oranı, döviz yardımları için ise, beş büyük bankanın döviz için yıllık mevduata uyguladığı ortalama faiz oranı T.C. Ziraat Bankası tarafından uygulanmaktadır.

Yukarıdaki toplam yardımdan 153,2 trilyon TL. aktarma yapılmış, bunun 52.1 trilyon TL. tutarındaki miktar Afetler Fonuna, 26.1 trilyon TL. tutarındaki miktar Bölge Koordinatörlüğüne ve 75 trilyon TL. tutarındaki miktar ise Bakanlığımıza tahsis edilmiştir.

Dış ülkelerden yapılan aynî yardımlardan büyük meblağ gönderenler (özet olarak), Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı, Almanya’dan ise şehirler olarak toplanan yardımlarla birlikte Türk dernekleri ve Alman cemiyetleri tarafından toplanan yardımlar da dahil olmak üzere Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Danimarka, Fas, Fransa, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, KKTC, Litvanya, Macaristan, Malezya, Norveç, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, S. Arabistan, Singapur, Slovakya, Ürdün, Yunanistan tarafından ve dernekleri aracılığı ile de çeşitli yardımlar ülkemize ulaşmış olup, aynî yardımlarda genel olarak bu ülkeler tarafından muhtelif yardım malzemeleri, çadır, battaniye, tıbbî malzeme ve ilaç, seyyar mutfak ile yiyecek konteynerleri, gıda malzemeleri, çeşitli giyecekler, ısıtma aletleri, sahra hastanesi, çocuk maması ile çocuk malzemesi, uyku tulumu, aydınlatma teçhizatı ve ceset torbası vb. gibi diye sayabiliriz. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler tarafından da aynî yardım gönderilmiş olup, yine ülkeler olarak Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturalya, Belçika, Danimarka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Letonya, Macaristan ve Tayvan tarafından da çeşitli tarihlerde göndermeyi vadettikleri aynî yardımlar, olacağını ifade etmişlerdir ve bu yapılacak yardımlar da ülkemiz tarafından memnuniyetle kabul edilecektir.

Ayrıca Avrupa Birliği ile Uluslararası örgütler tarafından ileride 3 milyon EURO (3.1 milyon ABDDoları)tutarında insanî yardım malzemesi gönderileceği bildirilmiştir, fakat intikali henüz gerçekleşememiştir.

Yukarıda saydığımız aynî yardımları, yurt içinden vatandaşlarımızca, dernekler ve kurum kuruluşlar tarafından gönderilen yardımlar olarak da sayabiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti depremin hemen akabinde tüm imkânlarını seferber etmiş, vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur. Türk Milletinin sınırsız fedakârlığından aldığı destekle depreme maruz kalan yurttaşlarımızın yaralarının sarılmasında son derece başarılı olmuştur.

Depremzede vatandaşlarımızın hiçbiri açıkta bırakılmamış olup, kışlık, çadır, prefabrik konut, kamuya ait sosyal tesisler ve otellere yerleştirilmiştir.

Günde 100 binden fazla kişiye üç öğün yemek verilmiş olup, 1 Nisan 2000 tarihinde bu uygulamaya son verilmiştir. Ancak, kuru gıda dağıtımı yapılmaktadır, Bolu, Düzce ve Kaynaşlı’da da müşterek mutfak olmaması nedeniyle yemek uygulamasına devam edilmektedir.

Düzce depremi nedeniyle dış ülkelerden gönderilen yardımlar içindeki çadır sayısı 27.3.2000 tarihi itibariyle toplam 40 820 adettir.

Bölgede başlatılan büyük seferberlik neticesinde yaklaşık 95 geçici iskân alanında altyapı çalışmaları sürdürülmüş ve bu alanlarda Bakanlık olarak Bolu ve Düzce’de yapılanlarla birlikte toplam 32 000 prefabrike konutun alt ve üstyapıları 30 Kasım tarihi itibariyle tamamlanarak vatandaşımızın hizmetine sunulmak üzere İl Valiliklerine teslim edilmiştir. Böylece düzenli çadır kentlerde kalan bütün depremzedeleri içine alacak sayıda prefabrike konut tamamlanmıştır. 1 Aralık 1999 itibariyle depremzedelerin bulundukları İl Valiliklerine başvurarak prefabrike konut talep etmeleri halinde, kendilerine prefabrike konut tahsis edilmeye başlanmıştır. Ayrıca, özel sektör ve dış ülkelerin yaptıkları 8 000 prefabrike konutlarla birlikte bu sayı toplam 40 000’e ulaşmıştır.

Prefabrike konutlarla birlikte çevre düzenlemeleri ile birlikte sosyal tesisleri de yapılarak depremzedelerin hizmetine sunulmuştur.

Hükümet olarak bütün çabamız vatandaşlarımızın deprem acılarını biran önce unutup normal hayatlarına biran önce geri dönmeleridir. Bu nedenle müteahhidinden işçisine kadar tüm çalışanları ortak bir noktada birleştirerek çalışmalar geceli gündüzlü ağır hava şartlarına rağmen büyük bir özveri ile sürdürülmüştür. Ülkede bir ilk gerçekleştirilmiş, altyapı ve üstyapı birlikte ve çok kısa sürede bitirilerek geçici iskân sorununun çözümlenmesi konusunda önemli bir adım atılmış ve 40 000 prefabrike konut, 17 Ağustos tarihinden başlamak üzere 3.5 ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Kalıcı konutların da zamanında temellerinin atılıp, en kısa zamanda teslim edilmeleri için, Bakanlığımızın tüm çalışanları ile birlikte azamî gayret, göstermektedir.

 

10. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kütahya İline ne zaman doğalgaz verileceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1674)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Yardımcısı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.

22.3.2000

Ahmet Derin

Kütahya

Her ay yayınlanan, DİEBaşkanlığı Çevre İstatistiklerine göre, kükürtdioksit konsantrasyonunun en yüksek olduğu İl, Kütahya İlimizdir. Partikül madde (duman) konsantrasyonunda da en yüksek 4 üncü veya 5 inci İl olmaktadır. Kesin çözüm doğalgaz olduğuna göre, İlimize doğalgaz ne zaman verilebilecektir?

T.C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı :B.15.O.APK.0.23.300-791-7521

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMMBaşkanlığının 3.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1674-4774/11339 sayılı yazısı.

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin’in tarafıma tevcih ettiği, 7/1674-4774 esas no.lu yazılı soru önergesi TBMMİçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin’in Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

(7/1674-4774 Esas No.lu)

Talep :

Her ay yayınlanan, DİEBaşkanlığı Çevre İstatistiklerine göre, kükürtdioksit konsantrasyonunun en yüksek olduğu İl, Kütahya İlimizdir. Partikül madde (duman) konsantrasyonunda da en yüksek 4 üncü veya 5 inci İl olmaktadır. Kesin çözüm doğalgaz olduğuna göre, İlimize doğalgaz ne zaman verilebilecektir?

Cevap : Kütahya İli, mevcut doğalgaz ana iletim hattımıza yaklaşık 60-65 km mesafede olup, bu hattan çekilecek bir bağlantı hattı ile bu şehrimize gaz verilmesi teknik açıdan mümkündür.

Ancak, Şehirlerde doğalgaz kullanılabilmesi için öncelikle bir dağıtım şirketi oluşturulması ve bu şirketin de 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlar Kurulu tarafından o şehirde gaz dağıtımı yapılabilmesi için yetkilendirilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımız bünyesinde şehiriçi doğalgaz dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olup, şirketin kuruluşundan yetkilendirilmesine kadar uyulması gereken prosedür, bu çalışmaların tamamlanmasını müteakip kesinleşecektir.

11. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Esenboğa Havaalanı danışma bürolarında görevli personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1675)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Enis Öksüz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 21.3.2000

Zeki Ünal

Karaman

Şanlıurfa’dan gelecek yolcularımı karşılamak üzere 11 Mart 2000 tarihinde Esenboğa Hava Limanı iç hatlar salonunda beklerken uçağın Şanlıurfa’dan saat kaçta kalktığını; danışma bürosundan öğrenmek istedim.

Saat 12.45’de büroya giderek, oradaki görevliye sordum. O da “Kalkış saatini yolcu hizmetler servisinden öğrenebilirsiniz” dedi. Oraya gittim, servisteki görevli bayan, bilgisayara bakarak Şanlıurfa uçağının 10.15’de kalkması gerektiğini, bunun dışında bigileri olmadığını ifade etti. Anlaşılan iki saatlik rötardan Yolcu Hizmetleri Servisinin haberi yoktu. Aynı görevliye telefonla öğrenmek mümkün değil mi diye sordum. O da umursamaz bir eda ile mümkün değil dedi Kimliğimi öğrenince sağolsun bana pratik bir yol gösterdi ve istediğim bilgileri VİP’den öğrenebileceğimi söyledi. Teşekkür ettim.

Sorularım şunlardır :

1. Danışma bürolarında istihdam ettiğiniz görevlilerin maaşı nedir?

2. Danışma büroları basit bir soruya cevap vermekten aciz iseler, oradaki görevliler maaşlarını hangi hizmetlerinin karşılığı almaktadırlar?

3. Yolcu Hizmetler Servisinin Şanlıurfa’dan kalkan uçağın kalkış saatini ve iki saatlik rötarını bilmemesi olağan bir durum mudur?Öyle ise, bu servisin esas fonksiyonu nedir?

4. VİP, yolcu hizmetleri servisinin bir alt seksiyonu mudur?Öyle değil ise, neden öğrenmek istediğim bilgileri ancak oradan alabileceğimi söylemişlerdir?Bu durumu, bakanlığınızın yönetim anlayışı ile bağdaştırmak mümkün müdür?

5. Basit bir bilgiyi vermekten imtina eden, sorumsuz, lakayıt ve bilgisiz görevliler hakkında ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz?

T. C.

Devlet Bakanlığı 2.5.2000

Sayı :B.02.0.006/01-1009

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :3.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4973 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/1675-4775 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir.

Havalimanlarında Türk Hava Yolları dışında çeşitli kuruluşların personeli çalışmaktadır. Ancak, genel bir kanı olarak çıkan problemlerden THY sorumlu tutulmaktadır. Danışma büroları Türk Hava Yollarına değil, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Bu sebeple, danışmadaki görevliler de DHMİ personelidir ve maaşları bilgimiz dışındadır.

11 Mart 2000 günü, uzun bayram tatilinin son günü olması nedeniyle Türk Hava Yollarında oldukça yoğun bir gün yaşanmış ve PTT hatlarındaki arıza nedeniyle sistemler zaman zaman çalışmamıştır. Şanlıurfa’ya geç intikal eden, bu nedenle 2 saat rötarla kalkan TK 767 numaralı uçağın Şanlıurfa’dan saat 12.46’da çekilen kalkış mesajı Ankara’daki Türk Hava Yolları ünitelerine saat 13.09’da intikal etmiştir.Ankara’ya tarifeli inişi 11.45 olan bir uçağın kalkış mesajının 13.09’da alınması, görevlilerin uçağın rötarlı kalktığı bilgisine geç ulaşmasına sebep olmuştur.

Parlamenterin VİP salonuna yönlenderilmesi rahat etmesini temin içindir.

Türk Hava Yolları, yolcu ile doğrudan iletişimde bulunan personelini sürekli olarak eğitime tabi tutmaktadır. Davranışlarında kusur görülen, görevini layıkı ile yapmayan personele gerekli uyarılar yapılmaktadır ve bu konunun üzerinde titizlikle durulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Yüksel Yalova

Devlet Bakanı

12.—İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın;

LPG’deki kükürt oranına,

İthal akaryakıt sorunlarına,

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1682, 1684)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın M.Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

1. Türkiye’de satılan LPG de yüzde kaç oranında kükürt bulunmaktadır?

2. Avrupa Birliği standardı nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın M.Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

1. İthal edilen akaryakıtın (benzin, mazot vs.) kalite kontrolleri nerede, kimler tarafından ve hangi sıklıkta yapılmaktadır?

2. İthal ürünün menşei şahadetnamesindeki bilgilerin çoğu kez yanlış çıktığı ve akaryakıt ithal edenlerin kalitesiz akaryakıt ithal ettikleri doğru mudur?

3. Bu gibi durumlarda ne gibi müeyyide uygulanmaktadır?

4. Son 5 yılda hangi firmalar cezaya çarptırılmıştır?

T. C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 1.5.2000

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-793-7523

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 3.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4974 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın tarafıma tevcih ettiği, 7/1682-4786 ve 7/1684-4788 esas no.lu yazılı soru önergeleri TBMMİç Tüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M.Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın Yazılı Soru Önergeleri ve Cevapları

(7/1682-4786 ve 7/1684-4788 Esas No.lu)

(7/1682-4786 Esas No.lu)

Soru 1. Türkiye’de satılan LPG de yüzde kaç oranında kükürt bulunmaktadır?

Cevap 1. Türkiye’de satılan LPG ürününün kükürt içeriği TS2178 sayılı standarda göre maksimum 350 mg/m3 tür.

Türkiye’de tek tip LPG üretilmekte ve pazarlanmaktadır.Ancak otogaz ile ilgili Avrupa Birliği EN-589 otogaz standardı baz alınarak uyum çalışmaları kapsamında TSE tarafından “TS-EN-589” sayılı standart hazırlanarak yayımlanmıştır.

Soru 2. Avrupa Birliği standardı nedir?

Cevap 2. Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış LPG Standardı bulunmamaktadır. Ancak, otogaz olarak kullanılan LPG ile ilgili EN-589 standardı mevcuttur.

(7/1684-4788 Esas No.lu)

Soru 1. İthal edilen akaryakıtın (benzin, mazot vs.) kalite kontrolleri nerede, kimler tarafından ve hangi sıklıkta yapılmaktadır?

Cevap 1. İthal edilen akaryakıtın kalite kontrolleri, Dış Ticaret Müsteşarlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan 25.12.1996 tarih ve 22858 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Yönetmeliği kapsamında yer almakta olup, ithal aşamasında sınır kapılarından giren akaryakıtın denetim ve kontrolü Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Soru 2. İthal ürünün menşei şahadetnamesindeki bilgilerin çoğu kez yanlış çıktığı ve akaryakıt ithal edenlerin kalitesiz akaryakıt ithal ettikleri doğru mudur?

Cevap 2. İthal ürünün menşei şahadetnamesindeki bilgilerin zaman zaman alınan numuneye ait analiz sonuçlarını karşılamaması söz konusu olabilmektedir.

Soru 3. Bu gibi durumlarda ne gibi müeyyide uygulanmaktadır?

Cevap 3. Bu gibi durumlarda söz konusu ürün ithalatı durdurulmaktadır.

Soru 4. Son 5 yılda hangi firmalar cezaya çarptırılmıştır?

Cevap 4. Bu konuda tarafımıza intikal eden herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

13. —Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener’in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından verilen bir reklama ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1695)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Yüksel Yalova tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 27.3.2000

Abdüllatif Şener

Sivas

Sorular :

1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından TÜPRAŞ hisselerinin satış ilanları bazı televizyon ve gazetelere hangi kriterler göz önünde bulundurularak verilmiştir?

2. Özelleştirme tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştiren Özelleştirme İdaresi Başkanlığının söz konusu reklamları verirken objektif kriterler göz önünde bulundurulduğuna ve kamu oyunun tüm kesimlerinin yeterince bilgilendirildiğine inanıyor musunuz?

3. Çok daha yüksek tiraja sahip olan Zaman, Akit, Yeni Şafak ve Millî Gazete gibi gazetelere hiç reklam verilmezken çok daha düşük tirajlı, üstelik özelleştirme politikalarını şiddetle eleştiren bazı gazetelere hangi maksatla reklam verilmiştir?

4. Reklam pastasını belli gruplara dağıtmanın dışında bu uygulamayı açıklayacak başka bir gerekçe olabilir mi?

5. Özelleştirme uygulamalarının bir türlü sağlıklı bir yapıya kavuşturulamadığı, bir çok özelleştirmenin iptal edildiği, kamuoyunda dillendirilen talan ve peşkeş iddialarının gündemden hiç düşmediği bir dönemde bu konuya yeterince titizlik göstermeyen sorumlular hakkında ne zaman soruşturma başlatacaksınız?

T. C.

Devlet Bakanlığı 3.5.2000

Sayı :B.02.0.006/01-1046

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :3.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1695-4886/11548 sayılı yazınız.

Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener tarafından tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/1695-4886 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir.

Türk ekonomi tarihinin en büyük ve en geniş katılımlı ilk halka arzı olarak, özelleştirme sürecinde yerini alan TÜPRAŞ halka arz uygulamasında, halka ve geniş kitlelere ulaşmak için planlı ve programlı bir iletişim stratejisi hazırlanmış ve uygulanmıştır. Son derece dikkatli bir şekilde hazırlanan bu strateji oluşturulurken ve uygulanırken, ihale ile seçilen profesyonel kuruluşlarla birlikte çalışılmış, bu çerçevede reklam ajansından ve medyada ulaşılabilirliği ölçme ve satın alma kuruluşlarından destek alınmıştır.

Bu halka arzda, televizyonda toplam izlenme oranlarını ölçen ve bu konuda ölçülebilen kanallar arasında veriler hazırlayan tek kaynak olan AGB Anadolu Şirketi verileri ile yazılı basında satın alma ve okunurluk oranlarını ölçen bu konuda yine tek kaynak olan Basın İzleme Araştırma Kurulu -BİAK ve PİAR-GALLUP raporları incelenmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda kamuoyuna en etkin bir şekilde ulaşılabilecek mecralar kullanılmıştır.

Yurt içi basın ve diğer medya kuruluşları, Ulaslararası Reklamcılar Derneği, Türkiye Reklamcılar Derneği ve T. Reklamverenler Derneği temsilcilerinden oluşan BİAK ile sosyo-ekonomik durum, yaş, cinsiyet, okunurluk, eğitim, tiraj, okur profilleri gibi konularda araştırma yapan ve Türkiye’de bu konuda veriler yayımlayan tek kuruluş olan ve yine televizyon verileri konusunda tek kaynak olan AGB-Anadolu Şirketi verilerinin incelenmesi sonucu ve danışman ajansla birlikte belirlenen iletişim kampanyası paralilelinde, toplam izlenme oranları (GRP-Gross Rating Point) en yüksek olan televizyon kanallarında halka arz reklam filmleri gösterilmiştir. Seyredilme oranları en yüksek ilk 6 kanal dışında ekonomi ağırlıklı yayın yapan 3 kanalda da reklam filmleri gösterilmiştir. Ayrıca bununla da yetinilmemiş halka arzın niteliği ve büyüklüğü de göz önüne alınarak Samanyolu TV ve Kanal 7 gibi televizyon kanallarında da halka arz filmleri yayımlanmıştır. Buna ilave olarak, yapılan girişimler sonucunda, halka arza aracılık yapan banka ve aracı kurumlardan bir çoğu, kendi kaynaklarından karşılanmak üzere kendi seçtikleri gazetelerde TÜPRAŞ halka arz ilanları ve televizyon reklam filmleri yayınlamışlardır.

Halka arz uygulamasının geniş kitlelere duyurulması için yalnızca ulusal yazılı ve görüntülü medya kuruluşları kullanılmamış, rafineri bölgeleri başta olmak üzere özellikle yurt çapında yerel yazılı ve görüntülü medyaya özel önem verilerek tanıtım ve reklam filmleri yayımlanmış, yine yurt çapında 31 ilde Bilboard (afişleme) çalışması yapılmıştır. Bunun yanısıra dinlenme oranları en yüksek 13 radyo kanalında halka arz reklamları yayımlanmıştır. Yine ulusal basında okunurluk oranları ve tiraj kriterleri dışında, halka arzı çok geniş kitlelere maletmek için, araştırmalarda görülen en yüksek tiraja sahip gazetelerin dışında, Cumhuriyet Gazetesi, Zaman Gazetesi, Spor Gazetelerinde de TÜPRAŞ halka arz ilanları yayımlanmıştır.

Ayrıca yapılan tüm bu tanıtım faaliyetlerinin yanısıra, büyük kitlelere ulaşabilmek için çeşitli uygulamalar yapılmış halka arza aracılık yapan T. İş Bankası, T. Garanti Bankası, Akbank, Vakıflar Bankası gibi bir çok büyük bankanın tüm kredi kartı müşterilerine gönderdikleri kredi kart ekstre gönderim mektuplarının içine TÜPRAŞ halka arz tanıtım broşürleri konulmuş, yine tüm aracı banka ve aracı kuruluş şubelerinde afişleme ve broşür dağıtma çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun yanısıra halka arz modeline ilişkin tüm ayrıntılar ile halka ve çalışanlara sunulan tüm avantajlı alım seçeneklerinin anlatıldığı herkesin arayabileceği 800’lü ücretsiz bilgi hatları kurulmuştur. Öte yandan TÜPRAŞ’ın halka arzı ile ilgili her tür ayrıntılı bilgilerin yer aldığı, hatta elektronik ortamda kredi kartı ile başvuru kabul edilebildiği TÜPRAŞHalka Arzı Web Sitesi oluşturulmuş ve hizmete açılmıştır. Peşin fiyatına 7 taksitle hisse satışı gibi bu web sayfası ile kredi kartı uygulaması da, bu alanda ülkemizde yapılan ilklerden biri olarak sermaye piyasalarında yerini almıştır.

Çok geniş kitlelere ulaşabilmek için yurt içinde dağıtılan tirajı yüksek gazetelerde TÜPRAŞ broşürleri ve başvuru formları gazete eki olarak dağıtılmış, aynı ek Ön Talep Toplama dönemi boyuncu THY İstanbul, İzmir ve Ankara iç hat seferlerinde yolculara dağıtılmıştır. Bunun yanısıra TÜPRAŞ çalışanlarına ve yöre insanına halka arzı anlatmak, doğrudan, birinci elden bilgi vermek amacıyla tüm rafinerilere gidilerek tanıtım toplantıları düzenlenmiştir.İzmit, Aliağa, Kırıkkale ve Batman’da yapılan bu toplantılarda, Özelleştirme İdaresi, TÜPRAŞ yönetim ve aracı kuruluş liderleri en üst düzeyde temsil edilerek çalışanlara ve yöre halkına bire-bir bilgi verilmiştir. Her türlü medya etkinliğinin kullanıldığı tüm bu faaliyetlerde izah edilen halka arz uygulaması ve modelinin kamuoyuna daha iyi ve tüm yönleriyle ayrıntılı olarak yansıtılması için, tüm basın kuruluşlarının katıldığı bir çok basın toplantısı yapılmıştır.

Sonuç olarak, büyük bir titizlikle, planlı ve programlı bir şekilde yürütülen ve bu konuda ülkemizde yapılan en kapsamlı iletişim faaliyetleri sonucunda, arzu edilen talep 3-4 kat fazlasıyla yaratılmış, bu halka arz ve özelleştirme uygulamasına katılarak TÜPRAŞ’a ortak olmak isteyen vatandaşlarımızın sayısı TÜPRAŞmensubu da şirketlerine ortak olma, hissedar olma taleplerini belirtmişlerdir. Tüm bu yurt içi talebin o günkü değerlerden parasal karşılığı 2.5 milyar ABD dolarının üzerindedir. Sadece oluşan bu yurt içi ön talep dahi Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı en büyük halka arz uygulamasının başlangıcını oluşturmuştur.

Yapılan bu tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasıyla halka arz sonunda, ülkenin her kesiminden insana ulaşılmış, kamuoyuna en ayrıntılı bilgiler verilmiş ve bu çalışmalar sonucuda yurt içinde 369 566 yatırımcı TÜPRAŞhissesi almak için kesin başvuruda bulunmuştur. Bu başvurular sonucunda yurt içinde 24 887 631 lot talep gelmiştir. Bu adet, 31 000 TL. olarak belirlenen bir hisse fiyatı ile çarpıldığında yaklaşık 1.3 milyar ABDDolar düzeyinde toplam yurt içi talebi ifade etmektedir. Başvuru sayılarını yatırımcı grupları bazında dağılımı % 99 küçük tasarruf sahibi, % 1’i ise diğer gruplar, talep büyüklüklerinin yatırımcı grupları bazında dağılımı ise % 90 küçük tasarruf sahibi, % 10 diğer gruplar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 1830 TÜPRAŞmensubu da 169 553 lot talep ile hissedar olma kesin başvurusunda bulunmuştur.

Halka arz oranı % 15’den, % 31.5 oranına çıkarılarak tamamlanan TÜPRAŞ halka arzı; 31 000 TL. olarak belirlenen bir hisse fiyatından hesaplandığında toplam 1 milyar 235 milyon ABD doları düzeyindeki bir hisse satışını ifade etmektedir.

Bu halka arzda TÜPRAŞ çalışanlarının başvurularının tamamı karşılanmış, diğer yurt içi gruplarının başvuruları ise, arzın talebi karşılama oranına göre karşılanmıştır. Böylece halka arzın toplam tahsis oranı % 78 yurt içi yatırımcılar, % 22 yurt dışı yatırımcılar şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Bu tutar ülkemizde bugüne kadar yapılan en büyük halka arz olmuş, sermayenin tabana yayılma ilkesi hayata geçirilmiş, 370 bin yurt içi yatırımcı başvurusuyla yine en yüksek katılımlı halka arzı gerçekleştirilmiştir. Böylelikle TÜPRAŞ, ülkemizde % 35’i halka açık olan ve halka açık kısmı 1 milyar ABD Dolarının üzerinde bulunan, hissedarlık yapısı açısından derinliği olan nadir şirketler arasında yer almış olarak ve güçlü sermaye yapısıyla ülke ekonomisine ve hissedarlarına hizmet etmeye devam edecektir. Ayrıca bu halka açıklık oranı, TÜPRAŞ hisselerinin Gelişmekte Olan Piyasaların en önemli göstergelerinden olan bazı finansal endekslere de dahil olmasını sağlayacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Yüksel Yalova

Devlet Bakanı

14.—Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, MKEGenel Müdürlüğünde çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1701)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Cevat Ayhan

Sakarya

Soru :

Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü teşkilâtında çalışan,

8. Derece 1. Kademe

4. Derece 1. Kademe

1. Derece 4. Kademe

mühendislere ödenen aylık ücretin özel hizmet tazminatı, diğer yan ödemeler ve varsa ikramiyeler dahil brüt ve net ele geçen olarak miktarı nedir?

T. C.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 3.5.2000

Sayı :B.14.0.BHİ.01-159

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :3.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1701-4897/11574 sayılı yazınız.

Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, “MKEGenel Müdürlüğünde çalışan mühendislerin ücretlerine” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/1701) esas no.lu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan’ın Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde Çalışan Mühendislerin Ücretlerini Gösterir Liste

Derece ve Brüt Söz. Net

Kademesi Ücreti Ücreti

8/1+850 449 880 000 352 729 000

4/1+1600 499 366 800 393 000 000

1/4+3600 508 364 400 380 508 000

MKEKGenel Müdürlüğünde sözkonusu derece ve kademede görev yapan mühendisler, 399 sayılı Kanun hükmünde kararnameye tâbi sözleşmeli personel olarak istihdam edilmektedirler.

Bu nedenle, ilgililere özel hizmet tazminatı, diğer yan ödemeler ve ikramiye ödenmemektedir.

15.—Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan’ın, TÜPRAŞ’a ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1707)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Yüksel Yalova tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda müsaadelerinizi arz ederim.

Saygılarımla.

Namık Kemal Atahan

Hatay

22.3.2000 tarihinde halka hisse arzı yapılmakta olan TÜPRAŞ’ın ileride iki ayrı şirkete bölüneceği iddiası 25.3.2000 tarihli Milliyet Gazetesinin Açık Pencere köşesinde yer almıştır.

Doğru olup olmadığı hakkında yazılı açıklama yapar mısınız?

T. C.

Devlet Bakanlığı 3.5.2000

Sayı :B.02.0.006/01-1044

Konu :Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :3.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4976 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan tarafından tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/1707-4895 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir.

414 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 3291 Sayılı Kanuna istinaden Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 10.7.1990 tarih ve Özelleştirme 90/3 sayılı kararına istinaden özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesi gereğince özelleştirme programına alınmış sayılan, TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin Özelleştirme Stratejisi, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 3.7.1995 tarih ve Özelleştirme 95/50 sayılı ÖYK Kararı ile belirlenmiştir.

Söz konusu strateji kararında; TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesinin “satış” yöntemi ile yapılması, yapılacak satışın İzmir/Aliağa, İzmit ve Kırıkkale Rafinerilerinin birlikte veya ayrı ayrı satışı şeklinde gerçekleştirilmesi yönünde karar alınmış olmakla birlikte şirketin kâr yapısındaki değişme ile rafineri sektöründeki global ekonomik değişiklikler ve buna bağlı talep yapısı göz önüne alınarak anılan tarihte alınmış olan ÖYK Kararında belirtilen hususlara ilave olarak; 12.10.1999 tarih ve 99/68 sayılı ÖYK Kararı ile de TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesinin, hisselerinin tamamının veya idare tarafından belirlenecek bir kısmının, yurt içi ve yurt dışında halka arz, çalışanlara satış, borsada normal ve/veya özel emir ile satış, menkul yatırım fonları veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış veya bunlardan bir veya birkaçının birlikte uygulanması yoluyla yapılmasına ve TÜPRAŞ’a ait bina, sosyal tesis, lojman, arazi gibi taşınmaz varlıkların rafineriler ile birlikte veya ayrı ayrı satılması ile birlikte TÜPRAŞhisselerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kısmının blok olarak veya gecikmeli halka arzı içerecek şekilde blok olarak bir yatırımcı veya yatırımcı grubuna satış yoluyla gerçekleştirilmesine yönelik yöntemleri içeren ve bahsekonu bu yöntemlerden herhangi birinde öncelik gözetmeksizin uygulanması yönünde geniş bir ÖYK kararı alınmıştır.

Bu Kurul Kararları çerçevesinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından içinde bulunulan ekonomik konjonktür ve talep yapısı göz önünde bulundurularak yapılan inceleme sonucunda tespit edilen satış yöntemleri içerisinde, halka arz yönteminin diğer yöntemlere göre öncelikle uygulanmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu yöntem siyasî otorite tarafından da kabul görmüştür.

12.4.2000 tarihinde başarı ile sonuçlanan TÜPRAŞ halka arzını müteakip, TÜPRAŞ’ın geri kalan kamu hisselerinin özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilecek uygulama daha önce alınmışÖYKKararları çerçevesinde yapılacaktır. Ancak yapılan son halka arz uygulamasının başarılı sonucu da dikkate alındığında piyasa koşullarının da uygun ortamı yaratması halinde, uygulamaya halka arzlar ile devam edilmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Yüksel Yalova

Devlet Bakanı

16.—Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, devlet ihaleleri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1712)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 28.3.2000

Mehmet Bekaroğlu

Rize

Son günlerde basında Bayındırlık Bakanlığının yaptığı ihaleleri alan işadamlarının partileri üzerine geniş spekülasyon yapılmaktadır. Sayın Koray Aydın ihale alanların çoğunun ANAP’lı işadamları olduğunu iddia ederken ANAPTeşkilât Başkanı Sayın Taranoğlu ise ihalelerin çoğunun MHP’li işadamlarının aldığını açıklamaktadır. Bu durum, yani devlet ihalelerinin bu şekilde paylaşılıyor olması halkımızı rahatsız etmektedir.

Bu nedenle:

1. Bu spekülasyonlar doğru mudur? Bu konunun araştırılması için herhagi bir çalışmanın yapılması düşünülüyor mu?

2. Bu iddialar hakkında kamuoyuna bir açıklama yapılacak mıdır?

3. Devlet ihalelerinin siyasî rant aracı olarak kullanılmasının önlenmesi için herhangi bir tedbirin alınması düşünülüyor mu?

T. C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 1.5.2000

Kurulu Başkanlığı

Sayı :B.09.0.APK.0.22.00.00.17/504

Konu :Rize Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu’nun yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :a) TBMM Genel Sekreterliğinin 3.4.2000 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02 -4916-11615 sayılı yazı

b) Başbakanlığın 7.4.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-199-13/1734 sayılı yazısı.

İlgili (a) yazı gereğince, ilgi (b) yazı ilişiğinde alınan Rize Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu’nun, ihaleler konusunda Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığımın koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri, TBMM 7/1712 esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Söz konusu önergede yer alan hususlara ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Rize Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu’nun (7/1712-4916) Esas Sayılı

Yazılı Soru Önergesinin Soruları ve Cevapları

Sorular :

Son günlerde basında Bayındırlık Bakanlığının yaptığı ihaleleri alan işadamlarının partileri üzerine geniş spekülasyon yapılmaktadır. Sayın Koray Aydın ihale alanların çoğunun ANAP’lı işadamları olduğunu iddia ederken ANAPTeşkilât Başkanı Sayın Taranoğlu ise ihalelerin çoğunun MHP’li işadamlarının aldığını açıklamaktadır. Bu durum, yani devlet ihalelerinin bu şekilde paylaşılıyor olması halkımızı rahatsız etmektedir.

Bu nedenle:

1. Bu spekülasyonlar doğru mudur? Bu konunun araştırılması için herhagi bir çalışmanın yapılması düşünülüyor mu?

2. Bu iddialar hakkında kamuoyuna bir açıklama yapılacak mıdır?

3. Devlet ihalelerinin siyasî rant aracı olarak kullanılmasının önlenmesi için herhangi bir tedbirin alınması düşünülüyor mu?

Cevaplar :

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olarak her yıl çok sayıda ihale yapmaktadır.

Bakanlığımız yapmış olduğu bu ihaleler sonucu gerçekleştirmiş olduğu alt ve üst yapı yatırımlarıyla ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

1848 yılında kurulan ve 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisinin Ankara’da açılışıyla birlikte de oluşturulan ilk Bakanlıklar arasında yer alan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı; gerçekleştirmiş olduğu tüm hizmet ve faaliyetlerinde hukuka, yasalara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak faaliyet göstermeyi temel hedef edinmiştir.

İcraatlarında bu temel hedeften sapma gösterenlere, kim olursa olsun gerekli yasal işlemi yapmaktan kaçınmamıştır.

57 nci T. C. Hükümetinin göreve geldiği tarihten itibaren Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile bağlı ve İlgili Kuruluşları tarafından çok sayıda işin ihalesi yapılmıştır. Yapılan ihalelerde müteahhitler arasında hiçbir biçimde ayrım yapılması söz konusu olmamıştır.

İhaleler ne kadar yasalara ve mer’i hukuka uygun yapılsa da bazen amaçlı olarak, bazen de iyi niyetli de olsa çeşitli nedenlerle zaman zaman usulsüzlük söylentileri ve spekülasyonları olabilmektedir. Bu söylentileri ve spekülasyonları tamamen ortadan kaldırabilmek mümkün olamamaktadır.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen deprem zararlarının telafisi konusunda gerek Hükümetimizce gerekse de Bakanlığımızca olağanüstü çaba harcanmış, gece gündüz çalışılarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmeye çalışılmıştır.

Hükümetimizin ve Bakanlığımızın göstermiş olduğu performans ve başarı hem Yüce Türk Milleti tarafından hem de tüm uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır.

Doğal olarak elde edilen bu başarıyı çekemeyenler ile bu başarıdan pay alamayanlar çeşitli spekülasyonlara yol açabilecek söylenti ve dedikoduları da yapabilmektedirler.

Bilindiği gibi kamu ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kanunun gelişen ve değişen günümüz koşularına göre yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 1993 yılında hazırlanarak TBMM gündemine alınan ve görüşülmediği için kadük olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, geçen zaman içinde geliştirilerek yeniden düzenlenmiş, görüş ve önerileri alınmak üzere Bakanlıklara gönderilmiştir.

Maliye Bakanlığı, Hükümet Çalışma Programında her iki Bakanlığa birden tevdi edilen bu görevin müştereken yürütülmesi için oluşturulacak bir komisyon marifeti ile “Avrupa Topluluğu”na uyum çalışmaları kapsamında, topluluk mevzuatına uyumlu bir Kanun tasarısı hazırlanmasını önermiştir.

Bakanlığımızca da uygun görülen bu teklif üzerine Maliye Bakanlığı ile müşterek bir çalışma komisyonu kurulmuş ve bu Komisyon çalışmalarını sürdürerek, 2886 sayılı Kanunda yapılabilecek değişiklikleri belirlemiştir.Önerilen değişikliklerle; uygulama projesi yapılan yapım işlerinde “Anahtar Teslimi Götürü Bedel”, uygulama projesi yapılmayan yapım işlerinde “Teklif Birim Fiyat” almak suretiyle, diğer işlerde ise “Götürü Bedel”le ihaleye çıkılması benimsenmiş, birim fiyatlara dayalı keşiflerle ihale yapılmasından vazgeçilmiştir. Böylece işlerin süresinde ve keşif artışı olmaksızın bitirilmesi sağlanacağı gibi, ihalelerde sözü edilen rekabet ortamı geliştirilecek ve de usulsüzlük ve yolsuzluklar önlenmiş olacaktır.

Müşterek Komisyon tarafından önerilen diğer değişiklikler ise şunlardır :

a) Yasanın kapsamı genişletilerek KİT’ler dahil bütün Kamu Kurum ve Kuruluşları bu yasa kapsamına alınmıştır.

b) Devletin “Satım” işleri, kapsamından çıkartılmış, bunun için ayrı bir yasa düzenlenmesi önerilmiştir.

c) “Uygulama Projesi” olmayan işlerin ihalesi yasaklanmış, ancak ihaleden önce uygulama projesi yapılması için zaman olmayan işlerde (Afet olması durumları gibi) ön projeyle ihalesine izin verilmiştir.

d) Ödenek yetersizliği nedeniyle uzun yıllar bitirilemeyen yıllara sari işlerde ihale yapılabilmesi için, en az % 20 ödeneğinin bulunması şartı getirilmiştir.

e) “İhale Komisyonu” dışında; yeterlik komisyonu, teknik komisyon gibi başka hiçbir komisyon kurulmayacak, ihaleyi, “İhale Komisyonu” sonuçlandıracaktır.

Bu amaçla düzenlenecek “Yapım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği”nde İhale Komisyonunun çalışmalarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak, isteklilerden asgarî düzeyde belge istenecektir.

f) Mevcut yasada ihale tarihinden en az 10 gün olan ilan edilme süresi yapılan düzenlemeyle 30 güne çıkarılacaktır.

g) Günün şartlarında geçerliliğini yitiren teminat miktarları olan % 3 geçici teminat % 6 kesin teminat yeniden düzenlenerek, teklif edilen bedelin en az % 4’ü geçici teminat, % 10’da kesin teminat olarak belirlenmiştir.

h) Uygun bedelin tespitinde; Maliye Bakanlığı, teknik değerlendirme gerektiren yapım, hizmet ve alım ihalelerinde uygun bedelin, teknik ve malî yönden yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip teklifin, teknik değerlendirme gerektirmeyen işlerde ise en düşük teklifin olması değerlendirilmektedir.

i) Kesinleşen ihale sonucunun, 15 gün içinde Resmî Gazete’de ilan edilmesi şartı getirilmiştir.

k) İhale usulleri; “Açık İhale Usulü”, “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ve “Pazarlık Usulü” şeklinde belirlenmiş, “Yarışma Usulü” ise ihale usullerine tâbi olmayan işler kapsamına alınmıştır.

“Emanet Usulü” ile yapılacak işler, sadece işgücü, malzeme, makine, araç ve gerece sahip idarelerin, bu imkânlarını kullanarak emaneten yapabilecekleri işler olarak sınırlandırılmıştır.

Mevcut yasada emaneten yapılması öngörülen diğer işler ise; “Pazarlık Usulüne” aktarılmış ve pazarlık usulü ile bu işlerin yapımına imkân sağlayacak şekilde parasal sınırların yükseltilmesi planlanmıştır.

l) Sözleşme devirleri; üç yıl içinde bir defa yapılacak şekilde sınırlandırılmıştır.

m) İş artışı % 20 ile sınırlandırılmış (mevcut yasada % 30’dur.), uygulama projesi yapılmayan yapım işlerinde ise, bu sınır % 50 olarak benimsenmiştir. % 50’den fazla artışlarda, işin % 100’ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu Kararının alınması şartı getirilmiştir.

Yapılması öngörülen bu düzenlemelerin Bakanlıkların nihaî görüşlerine sunulmasından sonra tasarıya son şeklin verilerek, Bakanlar Kuruluna sunulması planlanmaktadır.

17.—Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan’ın, Antalya’daki göletlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1718)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim.

Mehmet Zeki Okudan

Antalya

Antalya’da ki göletlerle ilgili olarak;

— Yeşilyayla Göleti,

— Çomaklı Göleti,

—Sülekler Sulama Projesi ve kanalların betonlanması ile ilgili,

— Taşkesiği Göleti yapımı, akarsu için yapılan kanalların tamiratı,

—Manay drenaj kanallarının temizliği (ekili 3 000 dönüm arazinin batması, mahsulün heder olmasına neden olmuştur. Bu yıl ise hiç ekilememiştir.) sondaj çalışmalarının yapıldığı pompaların takılması,

Mamatlar Göleti,

Yeşiloba Göleti,

Kazağacı Göleti,

—Kızılaliler Köyündeki kanalet çalışmalarına devam edilip edilmeyeceği,

— Kızılcadağ’da pompaların yerleştirilmesi ve boru döşeme işlemleri,

1. Proje çalışmalarına ne zaman başlandı?

2. Hangi aşamalardan geçerek bu günkü duruma geldi?

3. Şu andan itibaren bu projelerin tamamlanması için hangi takvim uygulanacak?

T. C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 1.5.2000

Kurulu Başkanlığı

Sayı :B.15.0.APK.0.23-300-794-7524

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1718-4934/11684 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Zeki Okudan’ın tarafıma tevcih ettiği, 7/1718-4934 esas no.lu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M.Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

Antalya Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Zeki Okudan’ın Yazılı Soru Önergesi ve

Cevabı (7/1718-4934)

Sorular :

Antalya’da ki göletlerle ilgili olarak;

— Yeşilyayla Göleti,

— Çomaklı Göleti,

—Sülekler sulama projesi ve kanalların betonlanması ile ilgili,

— Taşkesiği Göleti yapımı, akarsu için yapılan kanalların tamiratı,

—Manay drenaj kanallarının temizliği (ekili 3 000 dönüm arazinin batması, mahsulün heder olmasına neden olmuştur. Bu yıl ise hiç ekilememiştir.) sondaj çalışmalarının yapıldığı pompaların takılması,

Mamatlar Göleti,

Yeşiloba Göleti,

Kazağacı Göleti,

—Kızılaliler Köyündeki kanalet çalışmalarına devam edilip edilmeyeceği,

— Kızılcadağ’da pompaların yerleştirilmesi ve boru döşeme işlemleri,

1. Proje çalışmalarına ne zaman başlandı?

2. Hangi aşamalardan geçerek bu günkü duruma geldi?

3. Şu andan itibaren bu projelerin tamamlanması için hangi takvim uygulanacak?

Cevaplar :

1. Yeşilyayla Göleti;

DSİGenel Müdürlüğünün 1997 yılında yatırım programına girmiştir. Bugüne kadar verilen ödenekler ile sıyırma kazısı ve derivasyon çalışmaları tamamlanmıştır.Emanet olarak dolgu çalışmalarına başlanmış olup, 2000 yılı için tefrik edilen 120 milyar TL. ödeneği çerçevesinde dolgu ve enjeksiyon işlerine devam edilecektir.

2. Çomaklı Hacıbekar Göleti;

1999 yılında planlaması bitirilerek, 2000 yılı yatırım programına alınmıştır.Keşif bedeli 1.2 trilyon TL. olup, 2000 yılı ödeneği 1 milyar TL. dir. İşin 2000 yılı ödeneğinin keşif bedelinin % 10’undan az olması nedeni ile 2000 yılı içinde ihale edilmesi mümkün olmamaktadır.Ancak DSİGenel Müdürlüğünün makine imkânları ile ulaşım yolları ve malzeme ocakları tanzim edilecektir.

3. Sülekler Sulama Projesi;

Sülekler Köyü için DSİGenel Müdürlüğünün hazırlanmış herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.Ancak kadim su hakları nedeni ile mevcut toprak ark ve kanalları talep üzerine zaman zaman temizlenmekte ve iyileştirme çalışmalarında bulunulmaktadır.

Sulama kanalı yapımı işinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olduğu öğrenilmiştir.

4. Taşkesiği Göleti;

DSİGenel Müdürlüğünün yatırım programında bulunmamaktadır.

5. Manay drenaj kanalları ve sondaj çalışmaları;

Her yıl muntazam olarak temizlik çalışmaları yapılmaktadır. Halen 2 adet ekskavatör, 1999 yılı Kasım ayından bu yana, söz konusu çalışmalara devam etmektedir.

Eski göl alanı tabanında turbalık zemin olması nedeni ile her yıl bir miktar çökme olmaktadır.Bunun sonucu olarak gölün tahliyesi için açılan tünel askıda kalmıştır. Tünel kotunun altında kalan arazide oluşan göl çanağına müdahale edilememektedir. Kuruyan zeminin yanma ve çökmesi nedeni ile mevcut suyun tahliyesi de sakıncalı görülmektedir.

1999 da 5 adet sondaj kuyusu açılmış ve kuyu verileri Bakanlığım DSİ Genel Müdürlüğünce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yapacağı proje çalışmaları sonucuna göre pompa karekteristikleri belirlenecek ve pompaların temini cihetine gidilecektir.

6. Mamatlar Göleti;

DSİGenel Müdürlüğünün yatırım programında bulunmamaktadır.

7. Yeşiloba Göleti;

DSİGenel Müdürlüğünün yatırım programında bulunmamaktadır.

8. Kozağacı Göleti;

Gölet ve sulama 1989 tarihinde sulamaya açılmış, 1994 de Sulama Birliğine devredilmiştir. Köylünün talebi üzerine göletin üst kotlarında bulunan 200 ha arazinin de sulanabilmesi için dipsavak çıkışından pompa ile sulamaya yönelik etüd çalışmaları yapılmış ve bu yıl ihale müsadesi sağlandıktan sonra Sari Emanet olarak işin taşeron ihalesi yapılacaktır.

9. Kızılaliler;

Taşkın ve tahliye amaçlı olan kanalların bir kısmı temizlenmiştir. Kalan kısımlarda ise, arazi şartları ve makine imkânları ölçüsünde çalışmalara devam edilecektir.

Sulama kanalı çalışmalarının Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilâtı tarafından yapılmakta olduğu öğrenilmiştir.

10. Kızılcadağ;

1998 de açılan 4 adet kuyunun elektrik işleri 1999 da tamamlanmıştır. Pompaların Mayıs 2000 de montajları yapılacak ve sulama sezonu başında tesis hazır hale getirilecektir. YASkooperatifi olması nedeni ile sulama şebekesi ile ilgili çalışmalar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

18.—Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, TCK’nun 312 nci maddesine göre hüküm giyen kişilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı (7/1731)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim. 24.3.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Uygulamaya konulduğu tarihten bugüne kadar T. Ceza Kanununun 312 nci maddesinden kaç kişi hüküm giydi? Hüküm giyen kişilerin tahsil, yaş ve mesleklerine göre dağılımı nedir?

2. 12 Eylül 1980 tarihinden beri söz konusu maddeden hüküm giyenler kimlerdir?

3. T.Ceza Kanunu kapsamında Bakanlığınızca bilimsel bir araştırma yapılmış mıdır? Sonucu nedir?

4. Halen söz konusu maddeden cezaevlerinde kaç mahkûm bulunmaktadır? İsimleri nedir?

T. C.

Adalet Bakanlığı 1.5.2000

Bakan :586

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10.4.2000 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-5089 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1731-4978 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

Adalet Bakanı

Sayın Tevhit Karakaya Erzincan Milletvekili

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/1731-4978 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

Bakanlığımız Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yaş gruplarına ve karar türüne göre bilgi toplanılmasına 1994 yılında başlanmış olup, TürkCeza Kanununun 312 nci maddesi ile ilgili olarak açılan davalar, sanık sayıları ve karar türleri ekli listede gösterilmiştir.

Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Ulusal Yargı Ağı çalışmaları devam ettiğinden, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin işledikleri suçların madde numaralarına göre dağılımını gösteren bilgiler, bilgi işlem kayıtlarında bulunmamaktadır.

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde iken, milletvekili seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan TürkCeza Kanunu Tasarısını bu konudaki eleştiri ve önerileri değerlendirerek yeniden düzenlemek, buna paralel olarak Türk Ceza Kanununun Yürürlüğe Konulmasına Dair Kanun Tasarısına son şeklini vermek amacıyla, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Komisyon çalışmalarına devam etmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof Dr. Hikmet Sami Türk

Adalet Bakanı

T. C.

Adalet Bakanlığı

Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

CEZA MAHKEMELERİNE TCK’NUN 312 NCİ MADDESİ İLE İLGİLİ

AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI

TCK312

Açılan Dava Sanık Sayısı

Yıllar Sayısı Erkek Kadın Toplam

1989 46 63 4 67

1990 210 408 27 435

1991 104 179 17 196

1992 94 171 19 190

1993 87 147 12 159

Açılan TCK 312

Dava 11-14 Yaş 15-17Yaş 18+Yaş Toplam

Yıllar Sayısı Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam

1994 167 2 0 2 3 264 57 0 0 0

1995 139 0 0 4 0 359 95 0 0 0

1996 537 4 2 13 2 573 103 0 0 0

1997 317 0 0 26 3 576 125 0 0 0

1998 323 1 0 18 0 513 42 0 0 0

Not :Yaş gruplarına göre bilgi toplanılmasına 1994 yılından itibaren başlanmıştır.

CEZA MAHKEMELERİNDE TCK’NUN 312 NCİ MADDESİ İLE İLGİLİ

ÇIKAN DAVALARIN KARAR TÜRLERİ

TCK 312

Çıkan

Dava Karar Türleri

Yıllar Sayısı Mahkûmiyet Berat Düşme Diğer

1994 132 52 37 1 42

1995 206 105 59 8 34

1996 400 226 56 46 72

1997 658 550 67 4 37

1998 407 218 108 29 52

Not :Karar türüne göre bilgi toplanılmasına 1994 yılından itibaren başlanmıştır.

19.—Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın;

Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine,

– Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın;

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara,

– Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün;

Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesinin ağaçlandırma projesine,

İlişkin soruları ve Orman Bakanı Nami Çağan’ın cevabı (7/1736, 1782, 1784)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Nami Çağan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim. 3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır?Bu ödeneğin ne kadari cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları göz önüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman Bakanı Nami Çağan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 3.4.2000

Mustafa Niyazi Yanmaz

Şanlıurfa

Ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte yangın mevsimi başlamıştır.

İstanbul ve Zonguldak’ta toplam 213 dönüm alanda binlerce ağaç yanıp kül olmuştur.

1. Tüm dünyada orman yangılarının söndürülmesinde önemli rol oynayan yangın söndürme uçak ve helikopterlerinde, yeni alım ve kiralama yöntemiyle güçlü bir filo oluşturulması yönünde ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

2. Ülkelerin en önemli millî servetleri olan ormanların telefinin önüne geçmek maksadıyla 2000 yılı için Bakanlığınız ne gibi önlemler almaktadır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı Sayın Nami Çağan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saffet Arıkan Bedük

Ankara

DYPGrup Başkanvekili

Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesinin Bakanlığınıza sunmuş olduğu ağaçlandırma projesini ne zaman sonuçlandırmayı düşünüyorsunuz?Bu proje için 2000 yılında ne kadar ödenek ayırdınız?

T. C.

Orman Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 2.5.2000

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

Sayı :KM.1.SOR-386-1301

Konu :Yazılı soru önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi :TBMM’nin 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/589 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın “Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin” 7/1736 esas no.lu, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mustafa Niyazi Yanmaz’ın “Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin” 7/1782 esas no.lu, Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük’ün, “Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesinin ağaçlandırma projesine ilişkin” 7/1784 esas no.lu yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazılarımız ilişikte gönderilmiştir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Nami Çağan

Orman Bakanı

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mustafa Niyazi Yanmaz’ın Orman Yangınlarının Önlenmesi

Amacıyla Yapılan Çalışmalara İlişkin 7/1782 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesi

Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı

1. Ülkemizde orman yangınları ile mücadele faaliyetleri Bakanlığımızın koordinatörlüğünde ve bütün ulusal güç unsurlarının katılımı ile sürdürülmektedir.

Yangınla mücadele organizasyonumuz;

a) Yangınların çıkmasının önlenmesi,

b) Çıkan yangınların görülüp anında haber verilmesi,

c) Yangınlara en hızlı ve etkin biçimde müdahale edilmesi ilkeleri göz önünde tutularak oluşturulmaktadır.

Bakanlığımızca, ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına ve diğer doğal afetlere havadan müdahale konusunda etkin bir sivil havacılık gücü oluşturulması ve böyle bir gücün havacılık konusunda uzmanlığı kanıtlanmış bir kuruluş tarafından yönetilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Bu görüşler ışığında, uygun nitelikte hava araçları ile donatılmış bir havacılık gücünün oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Bununla beraber yurt içinde var olan potansiyel de her fırsatta desteklenmektedir. Bu çerçevede THK uçakları kiralanmakta, C-130 Askerî Nakliye Uçaklarının yangınlarda kullanılması konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği yapılmakta, S-2E uçakların performans denemelerine yardımcı olunmaktadır.

2. Ormanlar sadece bir yörenin değil, bütün bir toplumun, onun da ötesinde tüm insanlığın ortak değerleridir. Bu gerçeğin bilincinde ormanlarımızın korunması konusunda her türlü özveri gösterilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Orman yangınları ile mücadele çalışmalarımız, hazırlanan “Yangın Eylem Planları” kapsamında sürdürülmektedir. söz konusu planlar bir yandan halkımızın bilinçlendirilmesi hususlarını içermekte, diğer yandan da çıkabilecek yangınların görülmesinden söndürülmesine kadar yapılacak çalışmaları zaman ve yer bazında detaylandırmaktadır.

Halkın bilinçlendirilerek yangınların önlenmesi amacıyla; yazılı ve görsel basında çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmakta, ayrıca mahallinde avcı, çiftçi ve çobanların eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Mahallî destek kampanyalarıyla konunun hassasiyeti hatırlatılmaktadır.

Diğer yandan yangın söndürme çalışmalarında görev alacak olan teknik ve idarî personel ile yangın ekip işçilerinin hizmet içi eğitimleri yapılmaktadır.

Bunlara ek olarak, çıkabilecek yangınlara ulaşımı sağlayacak olan orman yollarının ve yangınları belli alanda tutmak maksadıyla yapılmış bulunan yangın emniyet yolları ve şeritlerinin bakımları tamamlanmakta, ihtiyaç duyulan yerlerde ise yenileri tesis edilmektedir.

Diğer yandan Bakanlığımız 2000 yılı yangınla mücadele organizasyonunu da en etkili olacak biçimde planlamış bulunmaktadır.

2000 yılında ormanlarımız bundan önceki yıllarda olduğu gibi 779 yangın gözetleme kulesinde sürekli olarak gözetlenecek, 701 haber merkezinden haber akışı sağlanacaktır.

Gözetleme kulelerimizin en önemli sorunlarından birini oluşturan enerji sağlama sorununun kökünden çözümü için gözetleme merkezlerimize 512 adet fotovoltatik sistem alınmıştır. Bunlardan 82 adedi geçen yıl monte edilmiş olup, 430 adedi 2000 Yılı Yangın Mevsiminin ilk aylarında hizmete girecektir.

Yangınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi de etkin bir haberleşmedir. Bakanlığımız 1995 yılında yayınlanan 5/5151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği özel telsiz sistemine sahip bulunmaktadır. Halen 12 121 adet muhtelif cins telsizden oluşan sistemin modernize edilmesi amacıyla bu yıl 5 440 adet telsiz Yangın Mevsiminin başlangıcında hizmete sokulacaktır.

Haberleşme gereksiniminin bütünüyle giderilmesi için 1999 yılının Aralık ayında 9 933 adet çeşitli tipte telsizin alım ihaleleri yapılmış ve dosyaları kredi görüşmeleri için Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.

Orman yangınlarına müdahale için 715 adet ilk müdahale ekibi oluşturulmuş, bunlardan 571 adedinin yangına çok hassas işletmelerde konuşlandırılması planlanmıştır.

Müdahale organizasyonuna ilişkin en önemli sorunu, ekiplerde çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi konusu oluşturmaktadır. Bu sorunun kökünden çözümü için yangın işçilerine yapılan harcamaların Döner Sermaye gelirleri yerine Ulusal Bütçeden ödenmesi için Kanun Tasarısı hazırlanmış olup, Tasarı komisyonlardan geçerek TBMM gündemine alınmıştır.

Yangın ekiplerinin uygun nitelikli araç, makine ve teçhizatla donatılması için 1997 yılında 980 adet arazi aracı, 1999 yılında 146 adet yeni arazöz ile 644 adet arazi aracı alınarak hizmete sunulmuş, bunlara ilaveten 1999 yılı Aralık ayında 273 adet arazöz, 685 adet arazi aracı, 127 adet dozer, 127 adet greyder ve 300 adet kros tipi motosikletin alımına ilişkin ihaleler yapılarak dosyaları Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.

Ülkemiz, orman yangınları ile mücadele konusunda aynı bölgeyi paylaştığımız ülkeler arasında en başarılı konumda bulunmaktadır.

5 Nisan 2000 tarihinde yurdumuzun kuzeybatı bölgelerinde meydana gelen yangınlar gerçekten istisnaî koşullarda ortaya çıkmış olmasına karşın devletimizin ve halkımızın güç birliği içinde kısa sürede kontrol altına alınmıştır.

Yanan sahalar en kısa sürede yeniden ormanlaştırılmaktadır. Zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmaları başlatılmış olup, sahaların güvenliğini sağlamak bakımından Harita Genel Komutanlığınca hava fotoğraflarının çekimi konusunda anlaşmaya varılmış bulunmaktadır.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın Erzincan İline Ayrılan Yatırım Ödeneklerine İlişkin 7/1736 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı

1. Bakanlığımız 2000 yılı bütçesi ile çeşitli ormancılık faaliyetleri için Erzincan İline toplam 1 368 870 000 000 TL. ödenek ayrılmıştır.

Yatırım ödeneği olarak; 400 hektar ağaçlandırma tesisi, 1 259 hektar ağaçlandırma bakımı, 350 hektar erozyon kontrolü tesisi, 3 000 hektar erozyon kontrolü bakımı, 1 milyon 900 bin adet fidan üretimi, 600 kg tohum üretimi, millî parklar ve av yaban hayatı faaliyetleri, 3 000 hektar orman kadastrosu, 3 km. orman yolu sanat yapısı, 1 adet sera tesisi ve 2 köye koyunculuk kredisi verilmesi için toplam 538 milyar 985 Milyon TL. tahsis edilmiştir.

Cari harcama ödeneği olarak; toplam 834 milyar 885 Milyon TL. tahsis edilmiştir.

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmıştır.

3. Bakanlığımızca 2000 yılında Erzincan İlinde yapılması planlanan yatırımlar yılı içerisinde tamamlanacaktır. Ormancılık faaliyetleri süreklilik arz etmekte olup, tespit edilen potansiyel ağaçlandırma sahalarındaki çalışmaların 2030 yılına kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

4. Erzincan İlinde iklim şartları ormancılık faaliyetleri açısından elverişli olup, 2000 yılı programı ile ilgili çalışmalar uygulama aşamasına gelmiştir. Programların gerçekleştirilmesinde herhangi bir aksama olmayacaktır.

Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük’ün Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesinin Ağaçlandırma Projesine İlişkin 7/1784 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı

1999 yılında Şereflikoçhisar’da 119 hektar ağaçlandırma çalışması yapılmış olup, 2000 yılında bu sahada bakım çalışmaları yapılacaktır. 2000 yılı birim fiyatlarına göre yatırım tutarı 374 Milyar TL. tutan projenin, bütçe imkânları ölçüsünde en kısa zamanda tamamlanmasına gayret gösterilmektedir.

20.—Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1739)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim. 3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı carî harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları göz önüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T. C.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 3.5.2000

Sayı :B.14.0.BHİ.01-157

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1739-4986/11751 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, “Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/1739) esas no.lu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız

Cevap 1. Erzincan İlindeki projelere, 2000 Malî Yılı Bütçesinden; Küçük Sanayi Sitelerine (KSS) net 296 Milyar 157 Milyon TL., Organize Sanayi Bölgelerine (OSB)net 145 Milyar 650 Milyon TL. olmak üzere toplam net 441 Milyar 807 Milyon TL. ödenek tahsis edilmiştir.Ancak Bakanlığımızca bu projeler için toplam 115 Milyar 982 Milyon TL. ek ödenek sağlanarak Erzincan İli toplam revize ödeneği 557 Milyar 789 Milyon TL.’ye çıkartılmıştır.

OSB’lerin carî harcamaları, ödeneğinin % 20’sini geçmeyecek şekilde, Müteşebbis Teşekkülün gerekli belgeleri düzenleyip Bakanlığımıza göndermesi ve Bakanlığımızca uygun görülmesi durumunda karşılanmaktadır.

Cevap 2. Erzincan İlindeki OSB ve KSS projeleri için 1999 yılında Genel Bütçeden toplam 280 Milyar TL. tahsis edilmesine rağmen, ilgili projelere Bakanlığımızca ek ödenek sağlanmış ve adıgeçen projeler için 31.12.1999 tarihi itibariyle toplam 502 Milyar TL.’lik harcama yapılmıştır.

Cevap 3.

Proje Adı Planlanan Bitiş Tarihi

Refahiye KSS 2001

Merkez İmalatçılar KSS 2002

Tercan KSS 2003

İmalatçılar (Deprem Has. Onarım) KSS 2001

Merkez OSB 2001

Cevap 4. Erzincan İlinde devam eden OSB ve KSS projelerinin planlanan tarihlerde bitirilebilmesini teminen, gerekli ödeneklerin kısıtlı bütçe imkânları çerçevesinde teminine çalışılacaktır.

21. —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın;

Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine,

– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın;

Kırıkkale Sulakyurt İlçesi Ayvatlı Köy Konağı yapımına ne zaman başlanacağına,

– Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün;

Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesinin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ve yatırım projeleri için ayrılan ödeneğe,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1744, 1778, 1783)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim. 3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı carî harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları göz önüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 4.4.2000

Kemal Albayrak

Kırıkkale

1. Kırıkkale Sulakyurt İlçesi Ayvatlı Köyü muhtarlığınca köy konağı yapımı için arsa ve benzeri bilgileri Kırıkkale Valiliği kanalı ile Bakanlığa iletildiği halde henüz köy konağı yapımına başlanmamıştır.

Kırıkkale Sulakyurt İlçesi Ayvatlı Köyüne ihtiyacı olan köy konağı yapımına ne zaman başlanacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saffet Arıkan Bedük

Ankara

DYPGrup Başkanvekili

1. Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesi, altyapı hasarlarının önlenmesi ve ödenmesiyle ilgili Bakanlığınıza 18.10.1999-469 tarih sayılı yazısında bölgenin sel taşkını ve heyelandan korunması için müracaat etmişlerdir.Söz konusu belediyenin talebiyle ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır?Bunlar nelerdir?Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Resmî Gazetede afet bölgeleri tespitinde bu beldemizin konmama sebebi nedir?Söz konusu belediye ne zaman afet bölgesi kapsamına alınacak ve mağduriyetleri giderilecektir?

2. Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesi İmar Uygulamalarıyla ilgili projesine 2000 yatırım yılı programında ayırdığınız 150 Milyon ödeneği yeterli buluyor musunuz? Bu projenin tamamlanabilmesi için 28 181 819 968 TL. miktara ihtiyaç bulunmaktadır. 2000 yılı ek bütçesinde bu miktarı ayırmayı düşünüyor musunuz?

T. C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 1.5.2000

Sayı :B.09.0.APK.0.22.00.00.17/518

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/5089 sayılı yazı.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın (7/1744-4991) Esas No.lu, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın (7/1778-5037) Esas No.lu ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün (7/1783-5043) Esas No.lu Yazılı Soru Önergeleri incelenmiş olup, cevapları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın (7/1744-4991 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesinin Soruları ve Cevapları

Sorular :

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılından Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları göz önüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Cevaplar :

Bakanlığımız, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşumuz Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili kuruluşumuz İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce Erzincan İline ait yatırımların 2000 Malî Yılı ödenekleri, 1999 yılı toplam harcamaları ile işlerin başlama ve bitiş tarihlerine ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü :

Erzincan İlinde yapımı sürdürülen projelerin yatırım programına göre başlama ve bitiş yılları aşağıdadır.

İşin Başlama 2000 Yılı Ödeneği

Proje Adı Bitiş Yılı (Milyon TL.)

Merkez Öğretmen Lojmanı 1992-2001 69 370

Kemaliye Adliye Lojmanı 2000-2001 2 500

Merk. Sağlık Meslek Lisesi 1992-2001 297 300

Otlukbeli Hükümet Konağı 1983-2000 177 669

Çayırlı Hükümet Konağı 1996-2001 40 750

Üzümlü Hükümet Konağı 1991-2001 100 000

Ilıç Hükümet Konağı 1999-2001 22 000

TOPLAM : 709 589

Ayrıca, bu yatırımların 1999 yılına ait harcama toplamı ise 2 913 995 000 000 TL. olmuştur.

Afet İşleri Genel Müdürlüğü :

Erzincan İlinde, 20 yerde 59 konut 2000 Yılı Yatırım Programında 236 740 000 000 TL. proje tutarı ve 23 642 000 000 TL. ödenekle yer almaktadır. 1999 yılında ise, yatırımlar için 50 925 000 000 TL. harcanmıştır.

2000 Yılı Yatırım Programındaki işler, Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce 2001 yılında bitirilecek şekilde programlanmış olup, programda yer alan yatırım ödenekleri, illeri tarafından düzenlenen ve Bakanlığımıza gönderilen hakedişlere göre gönderilmektedir.

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü :

Belediye ve köylere proje karşılığında ve katkı niteliğinde yardımlar yapılmakta olup, 1999 yılı içerisinde Erzincan’ın 4 köyüne 11 950 000 000 TL., 2000 yılında ise 5 belediyesine 26 000 000 000 TL. ve 16 köyüne 22 360 000 000 TL. olmak üzere toplam 48 360 000 000 TL. ödenek tahsis edilerek gönderilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü :

2000 yılında Erzincan İline 851 313 000 000 TL. ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 796 832 000 000 TL.’si yatırım, 54 481 000 000 TL.’si ise carî harcamalar içindir.

1999 yılında ise 559 070 000 000 TL. ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin tamamı kullanılmıştır.

Erzincan İlinde yapımı sürdürülen projelerin Yatırım Programına göre başlama ve bitiş yılları ile 2000 Malî Yılı ödeneği aşağıda yeralmaktadır.

İşin Başlama 2000 Yılı Ödeneği

Proje Adı Bitiş Yılı (Milyon TL.)

(Erzincan-Pülümür) Ayr.-12 Bl. Hd. 1986-2005 396 400

Erzincan Çevre Yolu 1998-2005 1

Kemah-İliç-Divriği 1986-2002 258 200

Kemaliye-16. Bl. Hd. 1999-2002 99 100

İliç-16. Bl. Hd. 1999-2002 1

Ulalar Geçişi (KİTGİ) 1997-2001 14 800

Erzincan İl Sın.-Bağıştaş-Kemaliye (Asfalt) 2000-2000 14 165

İliç-Malatya İl Sınırı (Asfalt) 2000-2000 14 165

Yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi, ödeneklerin kullanımına bağlıdır.

Bilindiği gibi ödeneklerin kullanımı, Bütçe Kanunu gereği Maliye Bakanlığınca aylık harcama programına bağlanmış durumdadır.

İklim şartları nedeniyle inşaat mevsiminin kısalığından dolayı, Erzincan İli gibi doğu bölgelerinde yer alan diğer illerde de ödeneklerin biran önce çözülüp projelerin kullanımına sunulması gerekmektedir.

İller Bankası Genel Müdürlüğü :

İller Bankası Genel Müdürlüğünün Erzincan İlindeki yatırımları harita, imar planı, içmesuyu ve yapı işleri olarak ayrı ayrı başlıklar halinde aşağıda açıklanmıştır.

Harita İşi :

Erzincan İline bağlı 2000 Yılı Yatırım Programımızda bulunan Bahçeliköy ve Tercan İlçelerinin tahdit çalışmaları tamamlanmış ve toplam keşfi 48 400 000 000 TL. olup, ihale çalışmaları sürmektedir. Ayrıca, Dörtler ve Yalnızbağ ilçelerinin keşif çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu işler, 2000 yılı içerisinde ele alınarak ihaleleri yapılacaktır.

İmar Planı İşi :

İller Bankasının programında bulunan Ulalar ve Uluköy (Erzincan) imar planları emanet olarak yapılmakta olup, çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

Otlukbeli (Erzincan) imar planı işi 2000 yılı çalışma programında bulunmaktadır.Ön çalışma işlemleri (Doküman toplama) bitirildikten sonra ihale edilecektir.

Ayrıca, Refahiye (Erzincan), İliç (Erzincan) Belediyelerinin imar planlarındaki revizyon istekleri ele alınmış ve her iki işe ait çalışmalar bitirilerek, Refahiye 20.7.1999, İliç 21.9.1999 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çalışmalardan başka İliç Belediyesi, Bakanlığımıza yeniden müracaat ederek yeni taleplerde bulunmuş olup, mahalline eleman gönderilerek istekler yerinde incelenmiş ve uygun bulunan taleplere ilişkin gerekli imar planı değişiklikleri yapılarak, onama kararı alınmak üzere ön tasarılar İliç Belediyesine gönderilecektir.

İçmesuyu İşi :

Erzincan İli için İller Bankasının 2000 Yılı Yatırım Programında yer alan ödenekler;

Tercan içme suyu tesisi için Toplam 24 000 000 000 TL.

Çukurkuyu, Ulular, Kavakyolu ve Demirkent

Grup içme suyu tesisi için Toplam 55 000 000 000 TL.

Geçit içme suyu tesisi için Toplam 44 000 000 000 TL.

Genel Toplam 123 000 000 000 TL.

Belirtilen bu rakamların tamamı yatırım harcamalarıdır.

1999 yılında Erzincan İli için ayrılan ödeneğin Genel Toplam 276 000 000 000 TL. olup, yapılan yıllık yatırım (Boru bedeli ile) toplam ise 479 870 000 000 TL. dir.

Erzincan İlinde devam eden işlerin 2000 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Yörenin iklim şartları dikkate alınarak, iş programı yapılmaktadır. Bu anlamda herhangi bir gecikme olmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Yapı İşleri İşi :

Erzincan İli ile ilgili olarak, 2000 yılı İller Bankasının Yatırım Programında 4 adet tesis bulunmaktadır. Bunlara 2000 Yılı Yatırım Programında toplam 665 606 000 000 TL. yıl ödeneği ayrılmıştır.

1999 yılında ayrılan ödeneklerden Erzincan (Merkez) işhanı-otel için 105 186 000 000 TL., çağlayan (Erzincan) Belediye Binası için 20 000 000 000 TL. olmak üzere toplam 125 186 000 000 TL. harcama gerçekleştirilmiştir.Otlukbeli Belediye Binası ile Tercan Çadırkaya Belediye Binası inşaatları ise belediyelerince tamamlanma aşamasında olup, İller Bankasından para talebinde bulunulmamaktadır.

Bu tesislerden Çağlayan (Erzincan) Belediye Binası inşaatının 2000 yılında, Erzincan (Merkez)İşhanı-Otel inşaatının 2001 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün (7/1783-5043) Esas No’lu Yazılı Soru Önergesinin Soruları ve Cevapları

Sorular :

1. Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesi, altyapı hasarlarının önlenmesi ve ödenmesiyle ilgili Bakanlığınıza 18.10.1999-469 tarih sayılı yazısında bölgenin sel taşkını ve heyelandan korunması için müracaat etmişlerdir.Söz konusu belediyenin talebiyle ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır?Bunlar nelerdir?Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Resmî Gazetede afet bölgeleri tespitinde bu beldemizin konmama sebebi nedir?Söz konusu belediye ne zaman afet bölgesi kapsamına alınacak ve mağduriyetleri giderilecektir?

2. Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesi İmar Uygulamalarıyla ilgili projesine 2000 yatırım yılı programında ayırdığınız 150 Milyon ödeneği yeterli buluyor musunuz? Bu projenin tamamlanabilmesi için 28 181 819 968 TL. miktara ihtiyaç bulunmaktadır. 2000 yılı ek bütçesinde bu miktarı ayırmayı düşünüyor musunuz?

Cevaplar :

1. Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Çalören Belediyesinin 18.10.1999 tarih ve 469 sayılı yazısında belirtilen tabiî afetin 1999 yılı öncesine ait olması nedeniyle; 24.9.1998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığının “Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ”in, esaslarına uyulmadığından İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce bir işlem yapılamamıştır.

2. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce, Çalören Belediyesinin imar uygulamaları nedeniyle yapacağı “imar yollarının betonlanması” işine ait talebinin proje tutarı 1996 yılı birim fiyatlarına göre 27 231 819 968 TL.’dir. Belediye katkısı 3 900 000 000 TL. olup, 10.12.1996 gün ve 18135 sayılı Bakanlığımız talimatıyla 150 000 000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Belediye katkısı ve yapılan tahsis miktarı düşüldükten sonra 23 181 819 968 TL. proje bakiyesi bulunmaktadır.

2000 yılı içerisinde Çalören Belediyesine ait bir yatırım programı bulunmamaktadır. Belediyelerden Bakanlığımıza gönderilen projeler de bütçe imkânları ölçüsünde değerlendirilebilmektedir.

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın (7/1778-5053) Esas No.lu

Yazılı Soru Önergesinin Soru ve Cevapları

Soru :

1. Kırıkkale Sulakyurt İlçesi Ayvatlı Köyü muhtarlığınca köy konağı yapımı için arsa ve benzeri bilgilerin Kırıkkale Valiliği kanalı ile Bakanlığa iletildiği halde henüz köy konağı yapımına başlanmamıştır.

Kırıkkale Sulakyurt İlçesi Ayvatlı Köyüne ihtiyacı olan köy konağı yapımına ne zaman başlanacaktır?

Cevap :

1. Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce köylere İller Bankası köy kalkınma payından proje karşılığı ve katkı niteliğinde yardım yapılmaktadır.

Söz konusu köyün yardım isteği Bakanlığımıza intikal etmiş ancak, yapılması istenilen tesise ait proje gönderilmediği gibi, arsa mülkiyet belgesi olarak gönderilen tapu fotokopisinin de onaysız olduğu anlaşılmıştır.Gönderilen evrakların yetersiz olması nedeniyle işlemler tamamlanamamıştır.Eksiklikler tamamlandığı takdirde konu yeniden değerlendirilebilecektir.

22. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı (7/1748)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Adalet Bakanlığı 1.5.2000

Bakan : 583

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10.4.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-5089 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1748-4995 esas no.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

Adalet Bakanı

Sayın Tevhit Karakaya

ErzincanMilletvekili

TBMM

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/1748-4995 esas no. lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

Bakanlığımızın 2000 Malî Yılı Bütçesinden, Erzincan Kapalı ve Açık Cezaevlerinin genel onarımı için 10 000 000 000 TL, Kemaliye Adliyesi lojman onarımı için 2 500 000 000 TL ödenek ayrılmış olup, onarım işinin bu yıl içinde bitirilmesi planlanmıştır. Ayrıca, cezaevlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk üç ayda cari harcama kalemlerinden toplam 9 500 000 000 TL ödenek gönderilmiş olup, istek halinde yine gönderilecektir. Adliyenin cari harcamaları için de 2000 Malî Yılı Bütçesinden ihtiyaç oranında ödenek tahsis edilecektir.

Öte yandan, 1999 yılında, Erzincan İli adliye ve lojmanları için ödenek ayrılmamış, cezaevi onarımı için yatırım ödeneğinden 10 000 000 000 TL harcanmış, bütçe imkânları ölçüsünde adliye ve cezaevlerine cari harcamaları için toplam 90 673 000 000 TL ödenek gönderilmiştir.

Bakanlığımızca hazırlanan ve Maliye Bakanlığına gönderilen harcama programlarında, ödeneklerin mevsim koşullarına göre dağıtılması, kış mevsiminin erken geldiği bölgelerde yatırımların genellikle Mayıs, Haziran,Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılması dikkate alınmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr.Hikmet Sami Türk

Adalet Bakanı

23. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir-Devlet Hastanesi inşaatına ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1764)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Bilindiği gibi 150 yataklı Nevşehir DevletHastanesi inşaatı 1991 yılından beri devam etmekte olup, inşaatın ikmali için takriben 1 500 000 000 000 TL (birbuçuk trilyon)’dan fazla ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Hastaneye İlimizde şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Zira, mevcut hastanenin yetersizliği nedeniyle Nevşehir’deki hastalar Kayseri ve Ankara’ya sevk edilmektedir. Bu nedenlerle, hastanenin inşaatının bir an evvel ikmal edilerek işletmeye açılması gerekmektedir.

Sorular :

1. Nevşehir Devlet Hastanesinin İnşaatının ikmal edilerek işletmeye açılması için 2000 yılı birim fiyatları ile daha ne kadar paraya ihtiyaç duyulmaktadır?

2. 2000 yılı için Nevşehir Devlet Hastanesine ne kadar ödenek ayrılmıştır?

3. 2000 yılı içerisinde hangi tarihlerde ne kadar ödenek gönderilmiştir? Bundan sonraki ödeneklerin gönderilmesi bir takvime bağlanmış mıdır?

T.C.

Sağlık Bakanlığı 1.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B100APK0000000/958

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10 Nisan 2000 tarih ve A.010.GNS.0.10.00.02.-/5089 sayılı yazıları.

Nevşehir Milletvekili Sayın MehmetElkatmış tarafından, Nevşehir Devlet Hastanesi inşaatı ile alakalı olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Doç. Dr. Osman Durmuş

Sağlık Bakanı

Nevşehir Milletvekili Sayın MehmetElkatmış’ın Nevşehir İli Devlet Hastanesi

İle İlgili Vermiş Oldukları Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır:

Sorular :

1. Nevşehir Devlet Hastanesinin İnşaatının ikmal edilerek işletmeye açılması için 2000 yılı birim fiyatları ile daha ne kadar paraya ihtiyaç duyulmaktadır?

2. 2000 yılı için Nevşehir Devlet Hastanesine ne kadar ödenek ayrılmıştır?

3. 2000 yılı içerisinde hangi tarihlerde ne kadar ödenek gönderilmiştir? Bundan sonraki ödeneklerin gönderilmesi bir takvime bağlanmış mıdır?

Cevaplar :

1. Nevşehir Devlet Hastanesiyle ilgili olarak Valiliğin talebi 1 trilyon 500 milyar TL’sıdır.

2. Nevşehir Devlet Hastanesi yatırım programında 931000030 proje numarası ile yer almakta olup yıl ödeneği 99 milyar 100 milyon TL’sıdır. İnşaatın yapımı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürütülmekte olduğundan ödenek bu bakanlığın bütçesine aktarılmıştır. 150 yataklı hastanenin fizikî gerçekleşmesi % 56 seviyesinde olup 2001 yılında bitirilmesi planlanan yatırımlar arasında yer almaktadır.

3. 2000 yılı boyunca gerekli ödenek Maliye Bakanlığının serbest bırakma oranlarına göre inşaatın yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca gönderilecektir.

24. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, patates ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1765)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Bilindiği gibi ülkemizde 5.5 milyon ton patates üretilmektedir. Maalesef üretilen bu patatesler iç tüketimle eritilememektedir. Bu sebeple de patates üreticilerimiz büyük sıkıntı içerisindedirler. Maalesef patates sanayiide kurulamamıştır. Türkiye’de patates unu ve diğer ürünleri üreten sadece Satüdaş isimli bir sanayi kuruluşu vardır. Bu kuruluş patates unundan başka diğer patates ürünlerini ve bu arada patates püresi de üretmektedir. Ancak bazı firmalar patates püresi ithal ederek, özellikle bir kısım resmî kuruluşlara da satmaktadırlar (örneğin sağlık kuruluşlarına). Bu durum karşısında yerli sanayi ve dolayısıyla patates üreticilerimiz zarar görmektedirler. Bu konudaki sıkıntılar ve yakınmalar Hükümetinizce de malûmdur.

Sorular

1. Yurt dışından son üç yılda hangi patates ürünleri ne kadar ithal edilmiştir?

2. Bu ürünleri hangi firmalar ithal etmektedir?

3. Yerli sanayiinin korunması için patates püresi ithalatını yasaklamayı veya cazip olmaktan çıkarmayı düşünüyor musunuz?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : KDD–SÖ.1.01/1387

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 17.4.2000 tarih ve B.02.0.-KKG.0.12/106-201-34/1815 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’a ait 7/1765 -5013 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi : Mehmet Elkatmış

Nevşehir Milletvekili

Esas No. : 7/1765-5013

Soru 1. Yurt dışından son üç yılda hangi patates ürünleri ne kadar ithal edilmiştir?

Cevap 1.

Dondurulmuş Patates (GTİP 20.04.10.99.00.00)

1997 yılı 3 014 ton

1998 yılı 4 415 ton

1999 yılı 1 821 ton

Patates Püresi

1997 yılı 1 592 Kg

1998 yılı 45 488 Kg

1999 yılı 91 531 Kg

Soru 2. Bu ürünleri hangi firmalar ithal etmektedir?

Cevap 2. Bu ürünleri ithal eden başlıca firmalar aşağıda belirtilmiştir.

Yüksel İthalat İhr. Ltd. Dondurulmuş parmak patates

Emre Gıda Dondurulmuş parmak patates

Ekin Dış Tic. Dondurulmuş parmak patates

Elit Gıda Dondurulmuş parmak patates

Merko Gıda Dondurulmuş parmak patates

Lamp-Weston Dondurulmuş parmak patates

Aviko B.V. (1999 yılı temmuz ayından itibaren ithal

başvurusu gözükmemektedir.)

Soru 3. Yerli sanayiinin korunması için patates püresi ithalatını yasaklamayı veya cazip olmaktan çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Cevap 3. Ülkemizde patates sektörünü rekabet edebilir düzeye getirmek için patates ve ürünleri ithalatı titizlikle kontrol altında tutularak sektörü etkilememesi amaçlanmaktadır. Patates püresi ithalatı ise, sektörü etkilemeyecek kadar azdır.

25. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, sağlık kuruluşlarının patates püresi tüketimine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1766)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Bilindiği gibi ülkemizde 5.5 milyon ton patates üretilmektedir. Maalesef üretilen bu patatesler iç tüketimle eritilememektedir. Bu sebeple de patates üreticilerimiz büyük sıkıntı içerisindedirler. Maalesef patates sanayiide kurulamamıştır. Türkiye’de patates unu ve diğer ürünleri üreten sadece Satüdaş isimli bir sanayi kuruluşu vardır. Bu kuruluş patates unundan başka diğer patates ürünlerini ve bu arada patates püresi de üretmektedir. Ancak bazı firmalar patates püresi ithal ederek, özellikle bir kısım resmî kuruluşlara da satmaktadırlar (örneğin sağlık kuruluşlarına). Bu durum karşısında yerli sanayii ve dolayısıyla patates üreticilerimiz zarar görmektedirler. Bu konudaki sıkıntılar ve yakınmalar Hükümetinizce de malûmdur.

Sorular :

1. Bakanlığınıza bağlı sağlık kuruluşlarında son üç yılda ne kadar patates püresi kullanılmıştır?

2. Bu patates püreleri hangi firmalardan ve kaç liraya alınmıştır?

3. Ülkemizdeki patates sanayinin gelişmesi ve üreticinin ürünlerinin değerlenmesi için Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda yerli patates püresi kullanılmasına öncelik vermeyi düşünüyor musunuz?

T.C.

Sağlık Bakanlığı 3.5.2000

Tedavi hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100THG0100002/9240/7635

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih ve 5089 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile Nevşehir Milletvekili Sayın MehmetElkatmış tarafından verilen sağlık kuruluşlarının patates püresi tüketimine ilişkin soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Osman Durmuş

Sağlık Bakanı

Soru 1. Bakanlığınıza bağlı sağlık kuruluşlarında son üç yılda ne kadar patates püresi kullanılmıştır?

Cevap 1. Bakanlığımıza bağlı 784 hastane mevcut olup, Bakanlık Personeli ve Hastane personeli 220 000 mevcut yatan hasta sayısı 50 000 civarında olup, yine Bakanlığımıza bağlı 12 Sağlık Meslek Lisesinde 51 012 öğrenci eğitim görmekte bunlardan 580’i pansiyoner, 710’u ise yatılı olmak üzere toplam 1290 öğrenciye iaşe verilmektedir. 7 Sağlık Meslek Lisesinde de yatılı öğrenim görülmektedir. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde ve sağlık meslek liselerinde hastalara ve yatılı öğrencilere iaşe hastane baştabipliği ve okul müdürlüklerince iç piyasadan kuru gıda ve sebze alımı yapılarak karşılanmakta olup, bu alımlarla ilgili istatistiki bilgiler Bakanlığımıza gönderilmemektedir. Ancak yataklı tedavi kurumlarında yıllık ortalama patates tüketimi 4000-4500 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Ülkemizde üretilen patatesin pazarlanmasında ve değerlendirilmesinde karşılaşılan sorunların çözümü için Bakanlar Kurulunun 4.2.2000 tarihindeki toplantısında aldığı karar gereğince ilgili Bakanlardan oluşan komisyonun görüşleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen raporlara istinaden Bakanlığımıza bağlı hastaneler ve sağlık meslek liselerinde patatesli ve patates katkılı menülere ağırlık verilerek patates tüketiminin artırılmasına yönelik hazırlanan genelgemiz 17.2.2000 tarih ve 2366 sayılı genelgemizle 81 İl Valiliğine gerekli talimat verilmiştir. (Ek-1 genelge)

Soru 2. Bu patates püreleri hangi firmalardan ve kaç liraya alınmıştır?

Cevap 2. Bakanlığımıza bağlı hastaneler ve sağlık meslek liselerinde hastalara, personele ve öğrencilere verilen iaşe hizmetleri için gerekli olan tüm gıda maddeleri ilgili hastane ve okul müdürlüklerinde iç piyasadan ihale yoluyla karşılanmakta olup, bu alımlarla ilgili Bakanlığımızda istatistiki bilgi bulunmamaktadır.

Soru 3. Ülkemizdeki patates sanayiinin gelişmesi ve üreticinin ürünlerinin değerlenmesi için Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda yerli patates püresi kullanmayı öncelikle düşünüyor musunuz?

Cevap 3. Bakanlığımıza bağlı hastaneler ve sağlık meslek liselerinde patatesli ve patates katkılı menülere ağırlık verilerek patates tüketiminin artırılmasına yönelik hazırlanan genelgemiz 17.2.2000 tarih ve 2366 sayılı genelgemizle 81 İl Valiliğine gerekli talimat verilmiştir.

T.C.

Sağlık Bakanlığı 17.2.2000

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100THG0100007/2366

Konu : Patates tüketimi

Ülkemizde üretilen patates ihracatında ve pazarlamasında karşılaşılan sorunlar nedeni ile çiftçilerin elinde kalmış ve değerlendirilememiştir.

Bakanlar Kurulunun 4.2.2000 tarihinde yapılan toplantısında, patatesin; Bakanlıklar ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilâtında personele çıkarılan yemeklerde, okul, öğrenci yurdu, toplu yemek verilen işyerlerinde, deprem bölgesinde daha fazla kullanılması, yurt içinde ve yurt dışında yardım olarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple, Bakanlar Kurulu Kararına uygunluk arz eden, Bakanlığımıza bağlı olan kurumlarda patates tüketiminin artırılması için gereken hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yumrulu besin maddelerinden olan patatesin içerdiği karbonhidrat nişasta olup kan şekerini yükseltici etkisi bulunmamaktadır. 100 gramında 76 kilokalori enerji içermekte olup, C vitamini ve B grubu vitaminlerden, Potasyum ve Fosfordan zengindir.

Besleyici değeri yüksek olan ve ülkemiz ekonomisini yakından ilgilendiren bir besin olan patatesin tüketiminin artırılması için yemek çıkaran sağlık kurumlarındaki konu ile ilgili kişilerin, işletme yönetmeliğinde yer alan besin dengesini bozmadan, patatesli veya patates katkı maddeli menülere ağırlık verilmesini ve bu konuda ilgililerin gereken hassasiyeti göstermesini rica ederim.

Ecz. Kâmil Serdaroğlu

Bakan A.

Müsteşar Yardımcısı

26. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, terör suçlularının Nevşehir Cezaevine nakledilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı (7/1769)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Bilindiği gibi Nevşehir İli sınırları içinde bulunan Kapadokya Bölgesi ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Bu turizm merkezimizin tam merkezinde ise bir cezaevi bulunmaktadır. Son yıllarda çok miktarda terör suçlusu ve özellikle de son aylarda bir kısım mafya liderlerinin bu cezaevine nakledildiği görülmektedir. Bu durum ise turizmi menfi yönde etkilemektedir. Bu nedenle;

Sorular :

1. Terör suçlularının ve mafya liderlerinin turizm bölgesi olan Nevşehir Cezaevine nakledilmesi turizmi olumsuz etkilemez mi?

2. Gerek terör suçlularının, gerekse mafya liderlerinin Nevşehir Cezaevinden alınması düşünülmekte midir?

T.C.

Adalet Bakanlığı 28.4.2000

Bakan : 579

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10.4.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-5089 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1769-5017 esas no.lu yazılı soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

Adalet Bakanı

Sayın Mehmet Elkatmış

NevşehirMilletvekili

TBMM

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/1769-5017 esas no. lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

3713 Sayılı TerörleMücadele Kanunu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük ve Müşahade ve Sınıflandırma Merkezlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre terör suçundan hükümlülerin ilk müşahadeleri, altışar aylık denemeleri ve sınıflandırma işlemlerinde 2000 yılında uygulanacak esaslar 6.1.2000 tarihli ve 2-3 sayılı Bakanlığımız Genelgesinde gösterilmiştir.

Terör ve organize suç örgütü mensubu tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerine yerleştirilmesinde tutuklu ve hükümlü mevcudu ile cezaevlerinin yapısal nitelikleri gözönüne alınmaktadır. Avrupa ülkelerinin bazılarında, Paris, Roma, Kopenhag gibi turizm merkezlerinde de sıkı güvenlik önlemlerinin uygulandığı ve tehlikeli suçluların yerleştirildiği cezaevleri bulunmaktadır.

Öte yandan, çözümü için yoğun gayret sarf edilen cezaevi sorununun en önemli parçasını, artan tutuklu ve hükümlü mevcudunun cezaevlerine yerleştirilmesi oluşturmaktadır. Toplam tutuklu ve hükümlü sayısı 71 000’e ulaşmış olup, bu sayı her yıl yaklaşık 5 000 kişi artmaktadır.

Bugün itibarıyla, kapasite olarak kapalı cezaevlerinin mevcudu karşılamasındaki güçlükler nedeniyle, yapımı devam eden F tipi kapalı cezaevlerinin faaliyete geçmesinden sonra, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan terör ve organize suç örgütü mensuplarının bu cezaevlerine alınmaları konusu değerlendirilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

Adalet Bakanı

27. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Akçaşehir Beldesinin soğuk hava deposu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1781)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

31.3.2000

Zeki Ünal

Karaman

Karaman-Merkez-Akçaşehir Beldesine, soğuk hava deposu yapılmasına ilişkin 1.2.2000 tarihli yazılı soru önergem, TBMM Başkanlığına 17.2.2000 tarih ve 201 sayılı yazıyla iade edilmiştir.

Halbuki Bakanlığınıza bağlı İller Bankasınca bu tür hizmetlerin gerçekleştirildiği bilinmektedir. Hatta yeni edindiğimiz gayrî resmi bilgilere göre, söz konusu belediyeye soğuk hava deposunun yapılması ihale aşamasında olup; bakanlığınızın iznini beklemektedir. Bakanlıktan izin çıktığı an Konya Bölge Müdürlüğünce ihalenin yapılacağı belirtilmiştir.

Sorularım şunlardır :

1. Üst bürokratların konuyu bilmemesi mümkün olmadığına göre, Bakanlığınız konuyu ne şekilde değerlendirmektedir?

2. Bu cevap bürokratların bilgileri dahilinde verilmiş ise, ilgililer hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır?

T.C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.09.0.APK.0.517

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 10.4.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.-00.02/5089 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın Karaman-Merkez-Akçaşehir beldesinde elma üreticileri için bir soğuk hava deposu yapılması konusundaki 1.2.2000 tarihli ve TBMM 7/1354 esas sayılı yazılı soru önergesinin iade edilmesine ilişkin ilgi yazınız ekinde alınan 7/1781-5040 esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Sayın Milletvekilinin atıfta bulunduğu 7/1354 esas sayılı yazılı soru önergesi sehven iade edilmiştir. Bilindiği üzere bu tür tesislere ihtiyaç duyan Belediyelerin, İller Bankası GenelMüdürlüğümüzden talepte bulunup, projelerini intikal ettirmeleri halinde, belirli kriterlere göre değerlendirmek suretiyle, bütçe imkânları ölçüsünde yatırım programına alınmakta ve DTP’nin uygun görüşü doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

Akçaşehir (Karaman) Soğuk Hava Deposu Tesisi 1998 yılında İller Bankası programına girmiş olup, 2000 yılı programında % 30 katılım, 200 milyar TL proje toplamı ve 62 milyar TL özkaynak ve 26,571 milyar TL katılım olmak üzere toplam 98,571 milyar TL yıl ödeneği ile yer almakta olup, tesisin ihale edilmesi için Yönetim Kurulunun 22/08/1998/33-879 sayılı kararı alınmıştır.

Fakat 29.7.1998 tarih ve 1998/24 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yatırım harcamaları ile ilgili bölümünde “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yürüttükleri yatırım programında yer alan yıllık veya yıllara sari projeler, ihale ilanına çıkmış veya dış kredi anlaşması yapılmış veya yapılacaklar hariç olmak üzere durdurulduğundan tesis bugüne kadar ihale edilememiştir.

1998/24 sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesi gereği Başbakanlıktan ihale müsaadesi istenmiş olup, ihale müsaadesi geldiğinde tesisin 2000 yılı içinde ihalesi yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

28. – Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’da polisler tarafından işkence yapıldığı yolunda basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı (7/1790)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Turhan Tayan

Bursa

Son günlerde Bursa basınında, Bursa polisinde işkence yapıldığına dair ciddi iddialara yer verilmektedir. Basın ve televizyonlardaki görüntüler de bu iddiaları doğrular niteliktedir.

İnsan hakları, hukuk devleti inanç ve anlayışının öne çıktığı günümüzde bu iddialar ciddiye alınarak incelenmeli ve gerçekler su yüzüne çıkarılmalıdır.

Bu bağlamda Bursa Olay Gazetesi köşe yazarı Yüksel Baysal’ın tutuklu Tamer Taylan’a ait mektubu içeren köşe yazısı.

1. Bu yayın ve iddialar karşısında Cumhuriyet Savcılıkları ne gibi bir işlem yapmıştır?

2. Ceza Muhakemeleri yasası, işkence ile mücadele yasası gereği kamuoyuna intikal eden bu iddialara karşı Cumhuriyet Savcılarımızın görevlerini tam olarak yaptıklarını söyleyebilir misiniz?

T.C.

Adalet Bakanlığı 1.5.2000

Bakan : 581

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10.4.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-5089 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1790-5065 esas no.lu yazılı soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

Adalet Bakanı

Sayın Turhan Tayan

BursaMilletvekili

TBMM

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/1790-5065 esas no. lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

Soru önergesinde sözü edilen yazının Olay Gazetesinin 4.4.2000 tarihli nüshasında yayınlanmasından önce, önergede adı geçen kişinin eşi tarafından 10.3.2000 tarihli dilekçe ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğu ve 2000/11201 hazırlık sayısıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 6.4.2000 tarihli ve 2000/3a-2258 sayılı yazısından anlaşılmıştır.

Öte yandan, Başbakanlık ve Bakanlığımızca çıkarılan Genelgeler doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarından soru önergesinde sözü edilen konular hakkında gereken hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

Adalet Bakanı

29. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, tarımsal destekleme politikasına ve Balıkesir İlinin pilot uygulama içine alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1794)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla

İlyas Yılmazyıldız

Balıkesir

Sorular :

1. Tarımda mevcut destekleme politikalarının değiştirilerek, tarımda doğrudan destek projesi kapsamında, hedef çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve kayıt sisteminin oluşturulması amacıyla pilot bölgelerde uygulama başlatılmasına ilişkin karar, Resmî Gazetenin 14 Mart 2000 tarih 23993 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Söz konusu projenin uygulama alanı olarak; 1-Ankara-Polatlı İlçesi, 2-Antalya-Serik ve Manavgat İlçeleri, 3-Adıyaman-Merkez ve Kâhta İlçeleri, 4-Trabzon-Akçaabat ve Sürmene İlçeleri olmak üzere 4 bölge pilot bölge olarak tespit edilmiştir. Nüfusunun % 55’i köyde yaşayan ve nüfusunun % 80’i tarımsal sektörle geçinen, toprakları itibariyle tarımın her çeşidinin yapıldığı Balıkesir İlinin tespit edilen pilot bölge içinde yer almaması büyük bir eksikliktir. Balıkesir İli hedef çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve kayıt sisteminin oluşturulması amacıyla pilot bölgeler uygulaması içine alınması konusunda Başbakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Ne zaman Balıkesir İli pilot bölgeler arasına alınacaktır?

2. Tarımsal ürünlerin fiyatları ve üretici gelirlerinde istikrar sağlamak, iç ve dış talebe göre üretimi yönlendirmek, kaynakların uygun kullanımını temin etmek, modern girdilerin ve yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştıracak verimliliği, dolayısıyla üretimi artırmak, üretici gelirlerini ve refah seviyesini yükseltmek, Tarım Destek Politikalarımızın oluşturulmasında önemli bir etkendir. Bölgesel ve özel konumu itibariyle her türlü ürünün yetiştirildiği Balıkesir İlinin pilot bölgeler içine alınmamasının gerekçeleri nelerdir? Balıkesir İlinin, pilot uygulama içine alınması, tarımın çeşitliliği, Türkiye’deki hayvansal üretimde ön sıralarda yer alması, beyaz et üretiminin üçte birinin, kimyasal gübre üretiminin dörtte birinin yapılması ve tarım aletleri sanayinin gelişmişliği gözönüne alındığında uygulamanın neticelerinin doğru alınması açısından çok önemli ve yararlı sonuçlar vermesi muhtemeldir. Bu nedenle pilot uygulama yapılacak iller arasına Balıkesir İlinin dahil edilmesini tekrar gözden geçirmeyi düşünür müsünüz?

3. 57 nci Hükümetin Tarımsal Destekleme Politikaları nelerdir? Bugüne kadar hangi uygulamalar hayata geçirilmiştir?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 3.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : KDD–SÖ.1.01/1400

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 17.4.2000 tarih ve B.02.0.-KKG.0.12/106-202-3/1816 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız’a ait 7/1794 -5070 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi : İlyas Yılmazyıldız

Balıkesir Milletvekili

Esas No. : 7/1794-5070

Soru 1. Tarımda mevcut destekleme politikalarının değiştirilerek, tarımda doğrudan destek projesi kapsamında, hedef çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve kayıt sisteminin oluşturulması amacıyla pilot bölgelerde uygulama başlatılmasına ilişkin karar, Resmî Gazetenin 14 Mart 2000 tarih 23993 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Söz konusu projenin uygulama alanı olarak; 1-Ankara-Polatlı İlçesi, 2-Antalya-Serik ve Manavgat İlçeleri, 3-Adıyaman-Merkez ve Kâhta İlçeleri, 4-Trabzon-Akçaabat ve Sürmene İlçeleri olmak üzere 4 bölge pilot bölge olarak tespit edilmiştir. Nüfusunun % 55’i köyde yaşayan ve nüfusunun % 80’i tarımsal sektörle geçinen, toprakları itibariyle tarımın her çeşidinin yapıldığı Balıkesir İlinin tespit edilen pilot bölge içinde yer almaması büyük bir eksikliktir. Balıkesir İli hedef çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve kayıt sisteminin oluşturulması amacıyla pilot bölgeler uygulaması içine alınması konusunda Başbakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Ne zaman Balıkesir İli pilot bölgeler arasına alınacaktır?

Soru 2. Tarımsal ürünlerin fiyatları ve üretici gelirlerinde istikrar sağlamak, iç ve dış talebe göre üretimi yönlendirmek, kaynakların uygun kullanımını temin etmek, modern girdilerin ve yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştıracak verimliliği, dolayısıyla üretimi artırmak, üretici gelirlerini ve refah seviyesini yükseltmek, Tarım Destek Politikalarımızın oluşturulmasında önemli bir etkendir. Bölgesel ve özel konumu itibariyle her türlü ürünün yetiştirildiği Balıkesir İlinin pilot bölgeler içine alınmamasının gerekçeleri nelerdir? Balıkesir İlinin, pilot uygulama içine alınması, tarımın çeşitliliği, Türkiye’deki hayvansal üretimde ön sıralarda yer alması, beyaz et üretiminin üçte birinin, kimyasal gübre üretiminin dörtte birinin yapılması ve tarım aletleri sanayinin gelişmişliği gözönüne alındığı, uygulamanın neticelerinin doğru alınması açısından çok önemli ve yararlı sonuçlar vermesi muhtemeldir. Bu nedenle pilot uygulama yapılacak iller arasına Balıkesir İlinin dahil edilmesini tekrar gözden geçirmeyi düşünür müsünüz?

Cevap 1-2. Bilindiği gibi ülkemizde tarımsal reformların başlangıcı olarak değerlendirilebilecek, tarım sektörünün bugün var olan sorunlarının en başında gelen ve tarım politikalarına yön veren kurumlararası koordinasyonsuzluğu giderecek olan “Tarımda Yeniden Yapılandırma ve DesteklemeKurulu” Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 21.12.1999 tarih ve 23913 sayılı Resmî Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Bu kurulun görevleri arasında tarım ve tarımsal destekleme politikalarının yeniden yapılandırılması ve tarımsal veri tabanı oluşturulması gelmektedir. IMF ve Dünya Bankası ile varılan mutabakat neticesinde mevcut tarım politikalarının rasyonalize edilmesi ve tarımda “Doğrudan Gelir Desteği Sistemi” nin (DGD) uygulamaya konulması kararına varıldığından kurulun yapılan ilk toplantısında DGD çalışması ele alınmış ve özellikle pilot uygulama için gerekli çalışmayı yapmak üzere kurul temsilcisi kuruluşların katılımı ile bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Ülkemizde mevcut destekleme sistemini daha etkin hale getirmek, kaynakların optimal kullanımını sağlamak ve çiftçi gelirlerini arttırarak yeni gelir seçenekleri yaratmaya yönelik olmak üzere DGD ile ilgili pilot uygulamanın 2000 yılında başlatılması, 2001 yılında ülke düzeyinde yaygınlaştırılarak 2002 yılında ulusal düzeyde tamamlanması öngörülmüştür.

Pilot proje uygulamasında, alternatif makenizmaların test edilmesi ve çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması, gelir desteğinin adil dağıtılması, dolaylı olarak tarımsal sübvansiyonların yerine konacak olan DGD’ne karşı çiftçi davranışlarının izlenmesi amaçlanmıştır.

Pilot projede iller ve ilçeler belirlenirken; ortalama işletme büyüklüğü dikkate alınarak bu ölçüden sapmalar, kadastro ve tapulama işlemlerinin yapılıp yapılmadığı, monukültür veya polikültür tarımı, üretim fazlası ürünün olup olmadığı, iklim ve topografik yapı vb kriterler dikkate alınarak gelecek yıllara yönelik veri tabanı oluşturmak amacıyla seçilmiştir. Köylerde tamamen tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.

Pilot uygulamalarda tapu ve kadastro kayıtlarının yanı sıra ziraat odaları ve Tarım veKöyişleri Bakanlığının taşra teşkilâtlarındaki mevcut kayıtlardan da yararlanılarak uygulama sonuçları değerlendirilmiş, sonuçların olumlu olması halinde 2001 yılında ülke geneline yaygınlaştırılarak 2002 yılında ise tüm ülkede uygulanması kararlaştırılmıştır.

2000 yılı için uygulama, pilot proje şeklinde olup, Balıkesir İlinin dahil edilmesine dair talep önümüzdeki yıl ülke geneline yaygınlaştırıldığında dikkate alınacaktır.

Soru 3. 57 nci Hükümetin Tarımsal Destekleme Politikaları nelerdir? Bugüne kadar hangi uygulamalar hayata geçirilmiştir?

Cevap 3. Üretimin yönlendirilmesi ve ekonomik dengelerin korunması amacıyla üreticinin üretime devam etmesini sağlayarak, üretimini artırmasını ve yeni ürünleri üretime katmasını özendirmek amacıyla destekleme politikası yürütülür.

Ülkemizde fiyat yolu ile destekleme uzun yıllardan beri en yaygın olarak baş vurulan destekleme modelidir. Bu tür destekleme yöntemiyle; hükümetler hangi ürünleri hangi fiyattan satın alacağını belirleyerek alım yapacak kuruluşu görevlendirmektedir.

5 Nisan 1994 kararlarıyla birlikte 1994 yılında destekleme kapsamında alınan ürün sayısı 8’e (arpa, buğday, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, şekerpancarı ve tütün) düşürülmüş olup; bu uygulama günümüzde halen devam etmektedir.

Devlet destekleme alım kapsamına alınan ürünlerin fiyatları Bakanlar Kurulunca belirlenmekte ve fiyatları Resmî Gazetede yayımlanmaktadır. Alımlarda görevli kuruluşlar da yine Bakanlar Kurulunca belirlenmekte ve kurumların bu alımlarından dolayı oluşan zararları, görev zararı kabul edilerek hazine tarafından karşılanmaktadır.

Tarımsal üretimdeki masrafların başında girdiler gelmektedir. Çiftçilerin modern teknolojiyi benimsemeleri ve maliyetleri düşürmek için girdiler desteklenmektedir.

1961 yılında başlayan gübre desteklemesi yöntem ve destekleme miktarındaki değişikliklerle bugüne kadar devam etmiş; bugün gübre desteklemesi gübre cinslerine göre belirlenen maktu miktarlar üzerinden doğrudan gübre üretimi yapan fabrikalara, ithalatçılara ve dağıtıcı kuruluşlara yapılmaktadır.

1985 yılından itibaren sertifikalı tohum destekeme kapsamına alınmış ve daha sonra bu kapsama sertifikalı fidan da dahil edilmiştir. Bakanlığımız tarafından belirlenen tohum cinsleri yine belirlenen kg. veya fidan başına destekleme miktarları ölçüsünde üretici kuruluşlara destekleme yapılmaktadır.

Bitki ve hayvan hastalıklarına karşı kullanılan tarımsal ilaçlara 1987 yılından itibaren sübvansiyon uygulanmaktadır. Çiftçilere veteriner sağlık ilaçları için fatura bedelinin % 20’si, ziraî mücadele ilaçları için ise fatura bedelinin % 0-30 oranında sübvansiyon uygulaması yapılmaktadır.

Çiftçiler, kamu veya özel sulama şebekelerinden gelen su için ücret ödemezler. Sulanan alanlarda üretim yapan çiftçiler işletme ve bakım masrafları karşılığı belli bir katkıda bulunurlar.

Tarımsal sulama için kullanılan elektrik fiyatları diğer amaçlar için kullanılan elektrik fiyatlarına göre daha düşük olarak kullandırılmaktadır.

Tarım sektörüne verilen desteklerin büyük bölümünü tavizli kredilerden oluşan faiz farkları oluşturmaktadır. T.C. Ziraat Bankası tarafından tarım sektörüne değişik kalemlerde ve değişik faiz oranlarında kredi verilmektedir. Geçmiş yıllarda normal ticarî kredi faiz oranları % 120-130’lar seviyesinde iken banka üreticiye % 50-% 70 faiz oranıyla kredi kullandırmıştır. 2000 yılında tarımsal üretim için verilen kredi faiz oranları mart ayında % 40.36’ya, nisan ayında da % 39.50’ye düşürülmüştür.

Yine reform kapsamında mevcut destekleme sistemleri yerine alternatif destekler üzerinde çalışılmış, bu kapsamda eylül ayında bakanlığımız tarafından hazırlanan “Parite Uygulaması” ile ilgili çalışma Bakanlar Kuruluna sunulmuştur.

Diğer taraftan, prim sistemi uygulaması ile, doğrudan gelir desteği uygulamaları devam etmektedir. Bu sistemlerle, tarımda yönlendiricilik, yani ürün planlaması esas alınacaktır. Bu sayede, üreticiler fiyat desteğine ve bir yıl önceki serbest pazarda oluşan fiyatlara bağlı üretim yapmaktan kurtarılacak, ürünler arası paritelerde dikkate alınarak, ülkenin iç ve dış pazar talebine göre üretim yapmaları teşvik edilecek ve desteklenecektir. Böylece, yanlış politikalardan kaynaklanan ürün fazlası oluşumu veya yeteri kadar üretilememe sorunu çözüme kavuşturulacaktır.

Ancak, tarım sektörünün mevcut yapısına bakıldığında, herhangi bir yönledirmenin bu yapı içinde gerçekleştirilmesi imkânsız görülmektedir. Bu nedenle, öncelikle yapısal problemin halledilmesi gerekmektedir. Ülkemizde tarımda yapılacak yönlendirme ile ürünler arasındaki dengesizlik ve üretimleri yurt içi ve yurt dışı talebe göre teşvikinin yapılması için öncelikle hizmetlerin tek bir kurumun yetkisinde toplanmasının sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda “Tarım Hizmetlerinin Yeniden Düzenlenmesi” hakkında kanun tasarısı hazırlanmış, kamuoyu gündemine sunulmuş ve gereği için Başbakanlığa gönderilmiştir.

Ayrıca kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği ve soya fasulyesinde “Prim Sistemi Uygulaması” na geçilmiş olup, başvurunun sona erdiği 30.4.2000 tarihinden itibaren ödeme için gerekli işlemler başlatılacaktır. Diğer ürünlerde de bu sistemin uygulanması için çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemizde aşırı üretim nedeniyle stoka üretim yapan ürünlerde, üretimin yurt içi ve yurt dışı üretim miktarı düzeyinde yapılması ve üretimden çekilecek alanlarda öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla “Alternatif Ürün Projesi” hazırlanmıştır. Proje, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu tarafından kabul görmüş olup, bu konuda çalışmalar başlatılmıştır.

Ayrıca “Tarımsal Üretimde Kullanılan Girdilerin Dünya Fiyatları ile Uyum Projesi” adı altında bir çalışma yapılmış olup, Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Bu proje ile bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan girdilerin üreticiye daha ucuz fiyatla sunulması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve üretici gelirleriyle beraber tüketici alım gücünün de artırılması amaçlanmaktadır.

Bunların dışında “Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Dağıtılacak Tohumluk Hakkındaki Karar” 20.8.1999 tarih ve 23792 sayılı Resmî Gazetede “Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da 14.10.1999 tarih ve 23876 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Üreticinin ürün ve ürün grubu bazında dikey ve yatay teşkilâtlanmasını sağlayacak “Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu” hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur. Tarımda üretici birlikleri; bitkisel üretimin gelişmesini sağlayacak, bu amaçla teknik ve ekonomik yönden üreticilere rehberlik yapacak, tarımsal konulardaki haksız rekabeti önleyecek, fiyatın oluşmasında etkili olabilecek, üreticilere gübre, tohum, ziraî mücadele ilaçları, mekanizasyon ve diğer tarımsal girdilerin teminini sağlayacak üyelere eğitim ve yayım hizmeti götürecek, ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında üyeler arası dayanışmayı sağlayacak, üreticilerin haklarını korumak üzere iç ve dış pazarlarda kalite standardı ve maliyet açısından rekabet gücü yüksek üretim hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak, gerekli araştırma ve ıslah çalışmaları faaliyetlerini yürütecek, gerektiğinde uluslararası ve ulusal düzeyde ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunacaktır.

Tarım sektörü, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevini günümüze kadar sürdürmüştür.

Bakanlığımızın yeni yüzyıldaki hedefi;

– Tarımsal veri tabanı ve çiftçi kayıt sistemi oluşturmak,

– Tarımla ilgili ekonomiyi kayıt altına almak,

– Verimlilik ve üretimi artırarak üreticinin refahını yükseltmek,

– Tarımsal üretimi yönlendirici kılarak tarımda sürdürülebilirliği sağlamak,

– Dünya ülkeleri ile rekabet edebilecek üretim çeşitliliği ve kalitesini yakalamak,

– Tarım ürünleri dış ticaret dengesinin ihracat lehine gelişmesini sağlamak,

– Ürünler arası fiyat paritesi ile üretim planlamasını sağlayarak kaynak israfını önlemek,

– Yerine konulması mümkün olmayan tarım topraklarının yanlış ve amaç dışı kullanımını önlemek,

– Tarım-sanayi entegrasyonunu sağlamak ve sanayi yatırımlarını kırsal alana kaydırmak,

– Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak,

– Sanayiye yeterli, sürekli, kaliteli, standart ve uygun fiyattan hammadde sağlamak,

– Sağlıklı, sürdürülebilir çevrenin oluşturulmasını sağlamaktır.

30. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir-Ovaköy köylülerinin Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1799)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın aracılığınız ile Tarım Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını yüksek delaletlerinizle arz ederim.

İsmail Özgün

Balıkesir

Sorular :

1. Balıkesir İli Ovaköy köylüleri tarafından Tarım Kredi Kooperatifinden alınan yem karşılığı imza atan ve borçlarını ödeyemeyen köylülerin hapse atıldığı doğru mudur?

2. Kefil olmadıkları halde, kefil olmuş gibi gösterilip mağdur duruma düşen vatandaşlarımız için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

3. Borçlarını ödeyemeyen köylülerimizin sorunu için bir çözüm yolu getirecek misiniz?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 3.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : KDD–SÖ.1.01/1401

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1799-5078/11985 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün’e ait 7/1799 -5078 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi : İsmail Özgün

Balıkesir Milletvekili

Esas No. : 7/1799-5078

Soru 1. Balıkesir İli Ovaköy köylüleri tarafından Tarım Kredi Kooperatifinden alınan yem karşılığı imza atan ve borçlarını ödeyemeyen köylülerin hapse atıldığı doğru mudur?

Cevap 1. Balıkesir İli Ovaköy köylüleri, kooperatif yetkilileri tarafından defaatle yazılı ve sözlü uyarıda bulunmasına rağmen en az üç yıl geçtiği halde borçlarını ödemeyerek mevzuat gereği icraya verilmiştir. Ortaklardan 7 kişi, icra emrinin kendilerine tebliğ edilmesini takiben 7 gün içinde mal beyanında bulunmadıklarından İcra İflas Kanunu uyarınca hapis cezasına çarptırılmışlardır.

Soru 2. Kefil olmadıkları halde, kefil olmuş gibi gösterilip mağdur duruma düşen vatandaşlarımız için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Cevap 2. Kefil olan ortaklar tarafından borçlara bir itiraz yapılmamış ve senetler usulüne uygun olarak düzenlenmiştir. Kefil olmadığı halde kefil gibi gösterilmiş ortak bulunmamaktadır.

Soru 3. Borçlarını ödeyemeyen köylülerimizin sorunu için bir çözüm yolu getirecek misiniz?

Cevap 3. Ödeme güçlüğü çeken ortaklar için, herhangi bir kanun veya kararname olmaksızın borçlarının afedilmesi veya ertelenmesi söz konusu olamamaktadır.

31. – Siirt Miletvekili Ahmet Nuretttin Aydın’ın , bir günlük gazeteye verilen ilâna ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1805)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın H. Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim.

10.4.2000

Ahmet Nurettin Aydın

Siirt

Sorular :

1. Ankara Ticaret Borsası tarafından organize edilen Hayvancılık Kongresinin kapanış kokteylinde alkol alırken Star Gazetesi muhabirine yakalandığınız şeklindeki haberler, Star Gazetesinin 3 Nisan 2000 tarihli nüshasında yayınlanmıştı. Bu haberin kamuoyunda daha fazla yer işgal etmemesi ve yıpranmamanız için, isteğiniz üzerine Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından söz konusu haberin yayınlandığı gazeteye 6 milyar TL’lık bir teşekkür ilânı verildiği doğru mudur?

2. 5 Nisan 2000 tarihinde Star Gazetesinde yayınlanan ve başka hiçbir gazetede yer almayan bu ilânın sadece Star Gazetesinde verilmiş olması bir tesadüf müdür? Yoksa olayın büyütülmemesi için bir sus payı mıdır?

3. Söz konusu 6 milyarlık ilânın parasını, Bakanlığınız temsil ağırlama giderlerinden mi karşılayarak Ankara Ticaret Borsasına aktardınız?

4. Demokrasinin küçük bir nebzesinin dahi uygulandığı ülkelerde bu tür bir skandala yol açan bir Devlet Adamının akıbeti ne olabilir?

5. Doğu ve Güneydoğuda hayvancılıkla uğraşan milyonlarca insanımızı zor durumda bırakan hayvan nakillerinin engellenmesi ve hayvancılığı geliştirme projelerinin askıya alınması gibi olumsuz icraatlarınızın yanında böyle bir skandala yol açtığınız için istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 3.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : KDD–SÖ.1.01/1402

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5373 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde gönderilen Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’a ait 7/1805 -5102 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi : Ahmet Nurettin Aydın

Siirt Milletvekili

Esas No. : 7/1805-5102

Soru 1. Ankara Ticaret Borsası tarafından organize edilen Hayvancılık Kongresinin kapanış kokteylinde alkol alırken Star Gazetesi muhabirine yakalandığınız şeklindeki haberler, Star Gazetesinin 3 Nisan 2000 tarihli nüshasında yayınlanmıştı. Bu haberin kamuoyunda daha fazla yer işgal etmemesi ve yıpranmamanız için, isteğiniz üzerine Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından söz konusu haberin yayınlandığı gazeteye 6 milyar TL’lık bir teşekkür ilânı verildiği doğru mudur?

Cevap 1. İddialar kesinlikle doğru değildir.

Soru 2. 5 Nisan 2000 tarihinde Star Gazetesinde yayınlanan ve başka hiçbir gazetede yer almayan bu ilânın sadece Star Gazetesinde verilmiş olması bir tesadüf müdür? Yoksa olayın büyütülmemesi için bir sus payı mıdır?

Cevap 2. Sözü edilen ilânın şahsım ve bakanlığımla bir ilgisi yoktur.

Soru 3. Söz konusu 6 milyarlık ilânın parasını, Bakanlığınız temsil ağırlama giderlerinden mi karşılayarak Ankara Ticaret Borsasına aktardınız?

Cevap 3. Böyle bir husus söz konusu değildir.

Soru 4. Demokrasinin küçük bir nebzesinin dahi uygulandığı ülkelerde bu tür bir skandala yol açan bir Devlet Adamının akıbeti ne olabilir?

Cevap 4. Konunun şahsım ve bakanlığımla bir ilgisi yoktur.

Soru 5. Doğu ve Güneydoğuda hayvancılıkla uğraşan milyonlarca insanımızı zor durumda bırakan hayvan nakillerinin engellenmesi ve hayvancılığı geliştirme projelerinin askıya alınması gibi olumsuz icraatlarınızın yanında böyle bir skandala yol açtığınız için istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Cevap 5. Türk hayvancılığına yaptığım hizmetler, toplum tarafından gerekli anlayış ve takdiri görmektedir. Görevime başarılı bir şekilde devam ediyorum.

32. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya’nın, Şanlıurfa’da din turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1867)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim.

Mehmet Yalçınkaya

Şanlıurfa

Şanlıurfa İlimiz kutsal dinlerin merkezidir. Hz. İsa’nın 2000 doğum yılı Hrıstiyan alemi için büyük bir önem arz etmektedir.

Bu nedenle sorularım :

1. Başta ülkemiz ve Şanlıurfa İlimizin tanıtımı açısından büyük imkânlar yaratacak din turizmi ile ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mı?

2. Eğer böyle bir çalışmanız var ise nelerdir?

3. Bu çalışmalarınızı, hangi ülkelerde ne şekilde yapmaktasınız?

T.C.

Turizm Bakanlığı

Hukuk Müşavirliği 4.5.2000

Sayı : B.170.HKM.0.00.00.00./1161-12369

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

İlgi : a) 27 Nisan 2000 tarih ve 02-7/1862-2886/7341 sayılı yazınız,

b) 21.12.1999 tarih ve 2297-36587 sayılı yazımız,

ilgili (a) yazınız ile, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Yalçınkaya’ya ait 6/316 esas numaralı sözlü soru önergesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından 7/1867 esas numarasıyla yazılı soruya çevrildiği bildirilmiştir.

Söz konusu sözlü soru önergesi 21.12.1999 tarih ve 2297-36587 sayılı yazımızla cevaplandırılmıştır.

Cevabımızın bir örneği yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Erkan Mumcu

Turizm Bakanı

T.C.

Turizm Bakanlığı

Hukuk Müşavirliği 21.12.1999

Sayı : B.170.HKM.0.00.00.00./2297-36587

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Yalçınkaya tarafından Başkanlığınıza verilen sözlü soru önergesi yazılı olarak cevaplandırılmıştır.

Şanlıurfa’da din turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız aşağıda özetlenmiştir.

2000 yılında tüm dünyada kutlanacak olan, İsa’nın doğumunun 2000 yılı etkinlikleri çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülen İnanç Turizmi Projeleri ile ülkemizin bu türe yönelik sahip olduğu büyük potansiyelin değerlendirilmesi, üç büyük dine (Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik) ait önemli dinsel eserlerin iyileştirilmesi tanıtılması, böylece ziyaretçi sayısının buna bağlı olarak da döviz girdilerimizin artırılması hedeflenmiştir.

İnanç Turizmi Projesi kapsamında, 1993 yılında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle yapılan işbirliği sonucunda dinsel, sanatsal ve mimarî açıdan önemli olan eserlerin yer aldığı bir envanter hazırlanmıştır.

Şanlıurfa İli, söz konusu envanter kapsamında, 10 adet Müslümanlık, 2 adet Hristiyanlık ve 1 adet Musevilik dinlerine ait olmak üzere toplam 13 eserle yer almaktadır.

Bunlar;

Müslümanlık;

– Ulu Cami (Merkez)

– Hz. İbrahim Peygamberin doğduğu Mağara ve Mevlid-i Halil Cami (Merkez)

– Balıklı Göl (Halil-ür Rahman ve Ayn-ı Zeliha Gölü)(Merkez)

– Hz. Eyyüp Peygamber ve Makamı (Merkez)

– Hz. Ömeriye Cami (Merkez)

– Halil Ür Rahman Cami (Döşeme Cami) (Merkez)

– Rızvaniye Cami (Zulumiye Cami) (Merkez)

– Eyyüp Nebi Köyü (Hz. Eyyüp, Hz. Elyasa ve Rahime Hatun Türbeleri) (Viranşehir)

– Şuayip Şehri (Harran)

– Ulu Cami (Harran)

Hristiyanlık;

– Der Yakup Kilisesi (Nemrutun Tahtı) (Merkez)

– Deyr-i Mesih (İsa) Kilisesi (Merkez)

Musevilik;

– Harran

İnanç Turizmi Projesi kapsamında, Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesiEyyüp Nebi Köyünde bulunan Hz. Eyyüp, Hz. Elyasa ve Rahime Hatun Türbelerinin, çevre düzenleme projeleri 1994 yılında Bakanlığımızca ihale edilmek suretiyle elde edilmiştir. Projelerin uygulamasına 1995 yılında yine Bakanlığımız katkıları ile başlanmış olup, halen uygulama devam etmektedir.

1994-1999 yılları arasında;

– Eyyüp Nebi Köyü projelerine,

– Dergâh Balıklı Göl çevre düzenleme projelerine,

– Harran İlçesi ile Antik Kent arasındaki yolun ıslahına,

– Harran-Şuayip Şehri-Soğmatar arasındaki yolun ıslahına,

Toplam 335 347 milyar TL. maddî katkı sağlanmıştır.

Musevi cemaati tarafından kutsal sayılan Der Yakup Kilisesi’nin (Nemrut’un Tahtı) yolunun ıslahı ve çevre düzenleme projelerinin yapımı ve uygulamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bakanlığımca, Şanlıurfa kent dokusunun restorasyonu ve yeni rekreasyonel alanların planlanarak düzenlenmesi amacıyla, uygulamanın başındaki yerel kadroların yönlendirilerek, teknik ve malî yönden desteklenmeleri fiilen başlatılmış olup, çalışmaar kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Bakanlığım söz konusu desteklemeleri kapsamındaki çalışmalar ana başlıkları itibarı ile Millet Han’ın Turizm Amaçlı Restorasyonu, Balıklı Göl’ün batı ve kuzey yönünde yer alan eski kentsel dokunun yenilenmesi ve Lahepli Bahçe Temalı Park Düzenlemesi olarak sıralanabilir.

Öncelikle Millet Han’ın Maliye Bakanlığından tahsisi gerçekleştirilmiştir. Urfa kentsel dokusunun restorasyonunun, kalenin aydınlatılması, ihtiyaç duyulan turizm kompleksleri ile konferans salonu yapımlarının sağlanması amacıyla Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulundan malî destek temini yönünde girişimde bulunulmuştur.

Ülkemizdeki önemli dinî merkezlerin tanıtım amacıyla, 1995 yılından itibaren devam eden ve yabancı basın mensupları, tur operatörleri, seyahat acentaları ve ilgili çevrelerin tanıtımı ile gerçekleşen “İnanç Turizmi Etkinliği” kapsamında Şanlıurfa’nın dinî potansiyelinin tanıtımına da yer verilmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda, 1995 yılından itibaren her yıl çeşitli güzergâhlarda yerli ve yabancı basın ile yabancı tur operatörlerine tanıtım turları düzenlenmektedir. 1998 yılında anılan proje İstanbul-Adana-Mersin-Tarsus-Payas-Antakya-Gaziantep-Adıyaman-Şanlıurfa-Mardin-Diyarbakır güzergâhında “İnanç Turizmi Tur’ 98 II” adı altında düzenlenmiştir.

Enchantment Productions adlı kuruluşa mensup yapımcı Victoria Barret’in beraberinde ekip tarafından çekimleri 3 Ağustos-7 Eylül 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Nuh’un Gemisinden İmparatorluğa : Türkiye’de Hristiyanlığın İzleri” isimli film projesinde Şanlıurfa’nın de yer alması sağlanmıştır.

Şanlıurfa’ya çeşitli dillerde basılan “Güneydoğu Anadolu ve GAP Bölgesi” broşürlerimizde geniş ölçüde yer verilmiş, 1998 yılında da 70x100 boyutunda bir Şanlıurfa afişi yaptırılmış ve gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımca hazırlanarak 6 dilde bastırılan İnanç Turizmi Haritasında Şanlıurfa’da yer almaktadır.

Şanlıurfa yurt dışı fuarlarımızda afişlerinin sergilenmesi ve broşürlerinin dağıtılması yoluyla geniş ölçüde tanıtılmaktadır. Bu yöremize, Bakanlığım İnternetteki tanıtım sayfalarında da metin ve görsel malzeme kullanılarak geniş ölçüde yer verilmiştir. Ayrıca, basım aşamasında olan “İnanç Turizmi” broşüründe ve “İnanç Turizmi Rehberi” kitapçığında da İnanç Turizmi için çok büyük önem taşıyan bu kentimiz ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır.

2000 yılının İnanç Turizmi için yarattığı fırsattan azamî ölçüde yararlanmak üzere, Bakanlığımca yurt dışından çok sayıda basın mensupları, din adamları ve tur operatörleri davet edilerek, tanıtım turları vasıtasıyla ülkemizin inanç merkezleri tanıtılacaktır. Bu amaçla hazırlanan tur programlarında Şanlıurfa ağırlıklı olarak yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Erkan Mumcu

Turizm Bakanı

33. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlırfa İli Akçakale İlçesinin yol bakım ve onarım şefliği ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın cevabı (7/1931)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Zülfükar İzol

Şanlıurfa

Taşıt trafiğini olumsuz etkileyen bozuk köy yollarının biran önce ıslah ve bakımı gerekmektedir. Uzun bir ağ oluşturan köy yollarına ve diğer yollara zamanında müdahele yapılabilmesi için Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce Akçakale İlçesinde bir bakım ve onarım şefliğinin kurulması gerekmektedir.

Şanlıurfa İlimize bağlı Akçakale İlçemizde bir bakım ve onarım şefliği kurulması hakkında çalışmalarınız var mıdır?

T.C.

Devlet Bakanlığı 5.5.2000

Sayı : B.02.0.010/031-5823

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 16.12.1999 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/335-3086/7707 sayılı yazısı.

b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 3.5.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1931-3086/7707 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’a ait soru önergesi incelenmiştir.

Şanlıurfa İlimizin Harran İlçesinde bulunan bakımevindeki mevcut iş makineleri ile Akçakale İlçesinin köy yollarının bakımları yapılmakta olup, ayrıca Harran ve Akçakale İlçelerinin birbirlerine çok yakın olması nedeniyle Akçakale İlçesinde bir bakımevi kurulmasına gerek duyulmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz

Devlet Bakanı

BİRLEŞİM 90 IN SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.