Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21 YASAMA YILI : 1

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 22

 

43 üncü Birleşim

25 . 12 . 1999 Cumartesi

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMA

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1. – TBMM Başkanvekili Ali Ilıksoy’un, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtarılışının 78 inci yıldönümü nedeniyle konuşması

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 arkadaşının, mafya-siyaset-para ilişkileri konusundaki iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 31.12.1999 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/418)

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. – 2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/550; 1/551; 1/509, 3/362; 1/510, 3/363) (S. Sayıları: 211, 212, 209, 210)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI

1. – Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

I. – YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

a) Yükseköğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yükseköğretim Kurulu 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

II. – ÜNİVERSİTELER

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

6. – İstanbul Teknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

21. – 19 Mayıs Üniversitesi

a) 19 Mayıs Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) 19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

22. – Karadeniz Teknik Üniversitesi

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

33. – Adnan Menderes Üniversitesi

a) Adnan Menderes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

40. – Celâl Bayar Üniversitesi

a) Celâl Bayar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Celâl Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

48. – Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

50. – K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 294)

VI. – AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1. – Konya Milletvekili Ömer İzgi’nin, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

 

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak üç oturum yaptı.

Genel Kurulun 25.12.1999 Cumartesi günkü birleşiminde, bütçe görüşmelerinden önce, Kuzeyden Keşif Harekâtına dair Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/550; 1/551; 1/509, 3/362; 1/510, 3/363) (S. Sayıları: 211, 212, 209, 210) görüşmelerine devam olunarak;

İçişleri Bakanlığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Jandarma Genel Komutanlığı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı,

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

Adalet Bakanlığı,

Orman Bakanlığı,

Orman Genel Müdürlüğü,

2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları kabul edildi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1 inci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/447) (S. Sayısı: 294) görüşmelerine devam olunarak, 2 nci maddesi kabul edildi, geçici 1 inci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü.

25 Aralık 1999 Cumartesi günü saat 11.00’de toplanmak üzere, birleşime 24.00’te son verildi.

Nejat Arseven

Başkanvekili

Şadan Şimşek Levent Mıstıkoğlu

Edirne Hatay

Kâtip Üye Kâtip Üye

No. : 55

II. – GELEN KÂĞITLAR

25.12.1999 CUMARTESİ

Teklifler

1. – Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 6 Arkadaşının; 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/406) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1999)

2. – Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 6 Arkadaşının; 442 Sayılı Köy Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/407) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1999)

3. – Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu’nun; Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıplması Hakkında Kanun Teklifi (2/408) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1999)

4. – Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu’nun; Bazı Halk Ozanlarına Devlet Sanatçılığı Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/409) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1999)

5. – Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu’nun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/410) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1999)

6. – Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu’nun; Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/411) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1999)

7. – İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu’nun; 1414 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi (2/412) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1999)

8. – Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının; Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/413) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1999)

9. – Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 4 Arkadaşının, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Üst Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/414) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1999)

10. – İzmir Milletvekili Işılay Saygın’ın; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/415) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1999)

Raporlar

1. – Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi: 25.12.1999) (GÜNDEME)

2. – Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/589) (S. Sayısı: 306) (Dağıtma tarihi: 25.12.1999) (GÜNDEME)

No. : 55’e 1 inci EK

25.12.1999 CUMARTESİ

Meclis Araştırması Önergesi

1. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 Arkadaşının, Mafya-Siyaset-Para ilişkileri konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.12.1999)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 11.00

25 Aralık 1999 CUMARTESİ

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY

KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Tevhit KARAKAYA (Erzincan)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşimini açıyorum.

2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz.

Sayın milletvekilleri, görüşmelere başlamadan önce, sizlere, bugünün önemine ilişkin olarak kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1. – TBMM Başkanvekili Ali Ilıksoy’un, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtarılışının 78 inci yıldönümü nedeniyle konuşması.

BAŞKAN – Hepimiz biliyoruz ki, Anadolu baştan başa şehit kanıyla sulanmıştır ve Ulusal Kurtuluş Savaşındaki bütün şehitlerimizin ruhunu bir kere daha yâd etmek istiyorum.

Şöyle ki, bugün, 25 Aralık 1999, Gaziantep İlimizin kurtuluş günüdür. Ulusal Kurtuluş Savaşında her birimin, her ilin, her ilçenin ayrı bir önemi vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Birinci Dünya Savaşında, Anadolu emperyalist güçler tarafından işgal edilmişti. Gaziantep İlimiz de Fransız emperyalistleri tarafından işgal edildi ve o işgal, Gazianteplilerin hiçbir yerden yardım almaksızın kendi olanaklarıyla sürdürdükleri mücadele sonunda, 25 Aralık 1921'de kurtuluşa erişti.

Gaziantepli, bu savaşta, 6 000'in üzerinde şehit vermiştir; Fransızların toplarına, tüfeklerine ve uçaklarına karşın, canıyla, dişiyle, inancıyla mücadele etmiştir. O mücadele sırasında, Gaziantep'e, 80 000'e yakın mermi atılmış ve 8 000 ev harabeye dönmüştür; ama, Antepli yılmamıştır. Antepli, Şahin Beylerin, Şehit Kâmillerin ve Karayılanların öncülüğünde Gaziantep savunmasını başarıya ulaştırmıştır.

Sayın milletvekilleri, Gaziantep savunmasında kahramanlıkları dillere destan olan ve bugün hâlâ anılan Şahin Bey ismi, âdeta Gaziantep ismiyle eşanlamlı hale gelmiştir. Şahin Bey, Kilis - Gaziantep yolunda, 28 Mart 1920'de şehit olmuştur. Yemen'de savaşan Şahin Beyin amacı, Kilis'ten Gaziantep'e nakliyat yapan Fransız Ordusunu durdurmaktır ve yöredeki köylülerden örgütlediği milislerle birlikte, birkaç ay, bunu ertelemeyi başarmıştır; ama, 28 Mart 1920'de "düşman, cesedimi çiğnemeden Gaziantep'e giremez" naralarıyla direnişini noktalamıştır ve sözünde durmuştur; Gaziantep'e, düşman, ancak Şahin Beyin cesedini çiğnemek suretiyle girmiştir.

Elbette ki, Gaziantep'te, Şehit Kâmil'in de ayrı bir yeri vardır. Gaziantep'te Şehit Kâmil, İnönü Caddesinde Türk kadınına, anasına uzanan, anasının iffetine uzanan Fransız askerine karşı taşla saldırı cesaretini gösterebilen bir çocuktur. Aynı anlayışı, Kahramanmaraş'ta, Uzunoluk semtinde, hamamdan çıkan kadınlarımıza uzanan Fransız eline karşı silahını doğrultup, Fransızları öldüren Sütçü İmam'da da görüyoruz. Anadolu'nun her yerinde aynı anlayış vardır.

Ben, bugünü, yani 25 Aralık gününü kutlayan Gaziantepli hemşerilerimle birlikte olamadım; o nedenle, bu kısa açıklamayı burada yapma gereğini duydum.

Direnişin sonunda, 25 Aralıkta kurtuluşa erişen Gaziantep'te, o direnişte şehit olanların ruhu şad olsun, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum; hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. (Alkışlar)

Bu arada, tabiî, Sayın Kültür Bakanımız burada olsaydı, Şahin Bey anıtıyla ilgili katkılarını da ifade edecektim; ama, bilahara edeceğim.

Buyurun Sayın Başkanım.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) – Sayın Başkanım, aynı duygulara biz de iştirak ediyoruz; şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Bu, bütün Parlamentomuzun isteğidir, dileğidir, hepimizin inancı da aynı yöndedir diyorum ben de; bütün arkadaşlarım adına söylüyorum.

M. TURHAN İMAMOĞLU (Kocaeli) – Sayın Başkan, çok kısa bir sözüm var. 25 Aralık, bildiğiniz gibi, İsmet İnönü'nün de ölüm yıldönümü. Kendisi, Atatürk'ün silah arkadaşı, ikinci Cumhurbaşkanımız, modern Türkiyemizin şekillenmesinde çok önemli rolü olan bir insan. Ben de Genel Kurulda kendisini rahmetle ve saygıyla anıyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

Değerli milletvekilleri, Başkanlığımızın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 arkadaşının, mafya-siyaset-para ilişkileri konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Mafya-siyaset-para ilişkilerinin incelenmesi amacıyla Anayasamızın 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası, İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz.

1- Mehmet Elkatmış (Nevşehir)

2- Nurettin Aktaş (Gaziantep)

3- Yaşar Canbay (Malatya)

4- Ahmet Karavar (Şanlıurfa)

5- Lütfü Esengün (Erzurum)

6- Yahya Akman (Şanlıurfa)

7- İsmail Özgün (Balıkesir)

8- Fahrettin Kukaracı (Erzurum)

9- Ali Sezal (Kahramanmaraş)

10- Ayşe Nazlı Ilıcak (İstanbul)

11- Osman Pepe (Kocaeli)

12- Mehmet Batuk (Kocaeli)

13- Bekir Sobacı (Tokat)

14- Kemal Albayrak (Kırıkkale)

15- Cevat Ayhan (Sakarya)

16- Nezir Aydın (Sakarya)

17- Rıza Ulucak (Ankara)

18- Eyyüp Sanay (Ankara)

19- Mustafa Geçer (Hatay)

20- Aslan Polat (Erzurum)

21- Mahmut Göksu (Adıyaman)

22- Lütfi Yalman (Konya)

Gerekçe:

3 Kasım 1996 yılında meydana gelen Susurluk kazasından sonra, mafya ve çok yönlü karanlık ilişkileri Türkiye'nin gündeminde baş sıraya oturdu. Zaman zaman, başka olaylar tarafından gölgelenen ve güncelliğini kaybetmiş görünen mafya konusu, son aylarda bazı suç faillerinin yakalanması ve Türkiye'ye iadesi gibi işlemlerle yeniden alevlendi. Bu faillerin bazılarının soruşturmasının büyük bir gizlilik perdesi arkasında yürütülmesi, sorgulanmadan cezaevine gönderilmesi zihinlerde tereddüt oluştururken, işlenen suçlar cezasız mı kalacak endişesini doğurdu.

Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının birbiriyle çelişen beyanlarda bulunmaları, hangisinin doğruyu söylediğinin anlaşılamaması, esrar perdesini daha da kalınlaştırmaktadır. Adalet Bakanı, Türkiye'nin iade talebiyle bağlı olduğunu belirtirken, İçişleri Bakanı, polisin sorgulama hakkından söz ediyor. Devleti yıpratacak ölçüye varan bu tartışma sürerken, iade edilen bir mafya liderinin, Fransa'dan getirildiği gece İstanbul Organize Suçlar Şubesinde yedi saat sorgulandığını açıklaması, zihinleri daha da karıştırıyor.

Mezkur kişi, istenilen cevapları vermesi için kendisine baskı yapıldığını söylüyor ve öldürülmekten korktuğunu ifade ediyor. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi, birçok olayı aydınlatacak belgelerin de yok olması anlamına gelir.

TBMM Susurluk Komisyonu, önemli bir görev ifa etmiş, bir araya getirdiği çok sayıda ifadeyle hadiselere ışık tutmuştur.

Son gelişmeler, mafya-siyaset-para ilişkilerini incelemek üzere yeni bir araştırma komisyonu kurulmasını gerekli kılıyor. Devleti yıpratan, halkı ümitsizliğe sevk eden, siyaseti kirleten bu ilişkilere Meclisin elkoyması zamanı gelmiştir.

Meclis araştırması önergesi, işbu hususların açıklığa kavuşturulması için verilmiştir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 31.12.1999 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi vardır. Genel Kurulun 24.12.1999 tarihli 42 nci Birleşiminde alınan karar gereğince okutup işleme alacağım:

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 31.12.1999 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/418)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Körfez Savaşı sonrasında alınan Irak ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hedeflerine ve ruhuna uygun olarak ve Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine özen göstererek, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hava unsurlarının katılımıyla, Türkiye tarafından belirlenen ilke ve kurallara bağlı olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 Aralık 1996 tarihli ve 477 sayılı Kararıyla Hükümete verdiği yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan ve sadece keşif ve gerektiğinde önleme uçuşlarıyla sınırlı bir hava harekâtı olan Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 31 Aralık 1999 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına; 477 sayılı Kararda belirtilen hususlarda bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine göre izin verilmesini arz ederim.

Bülent Ecevit

Başbakan

BAŞKAN – Başbakanlık tezkeresi üzerinde, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre görüşme açacağım.

Gruplara, hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz vereceğim.

Konuşma süreleri; gruplar ve hükümet için 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır.

Görüşme sonunda tezkereyi oylarınıza sunacağım.

Tezkere hakkında açıklamada bulunmak isterse, Sayın Hükümete de söz vereceğim.

Başbakanlık tezkeresi üzerinde söz alan üyelerin isimlerini okuyacağım. Şu ana kadar intikal eden bir isim yok.

AYDIN TÜMEN (Ankara) – Sayın Başkan, DSP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Tahir Köse konuşacak.

BAŞKAN – İktidar da konuşmayabilir yani; muhalefet istemedi.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) – Demek ki, mutabıkız efendim.

BAŞKAN – Mutabıksanız, sorun yok.

Evet, başka söz isteği?.. O zaman, gruplar adına söz isteği yok.

Sayın Bakanım, siz, hükümet adına buyurun.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Sayın Başkanım...

BAŞKAN – Efendim, buyurun.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Efendim "gruplar adına söz isteği yok" dediniz de...

BAŞKAN – Sayın Bakanım, bir dakika...

Yani, mutabıksınız efendim. O anlamda...

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Hayır efendim, değiliz.

Ben, sayın iktidarın bu uzatmadaki görüşünün beyanından sonra muhalefetin konuşmasının uygun olduğu kanaatindeydim. Grubumuz adına Sayın Ahmet Demircan Bey konuşacaklar efendim.

BAŞKAN – Evet, oldu.

Buyurun Sayın Bakanım, siz açıklamanızı yapın; bilahara sayın arkadaşlarıma söz vereceğim. (MHP sıralarından alkışlar)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; huzurlarınıza, Kuzeyden Keşif Harekâtı konusunda açıklamalar yapmak ve altı aylık uzatma süresi 31 Aralıkta dolacağı için, tekrar, hükümetimiz olarak, bir altı ay daha uzatılmasını takdirlerinize ve kararlarınıza sunmak üzere, söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Kuzeyden Keşif Harekâtının öncesini, sanıyorum, arkadaşlarımız biliyorlar. 1990 yılının sonundan 1991 yılının ortalarına kadar cereyan eden ve Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle sıcak savaşa dönüşmüş bulunan, arkasından da Birleşmiş Milletlerin, Amerika Birleşik Devletlerinin öncülüğü altında Güvenlik Konseyi kararıyla oluşturulan Körfez Harekâtı sonucunda, Irak'ın Başkanı Saddam'ın, yer yer kendisine karşı olan hareketler, isyanlar ve gruplaşmaları sindirmek, yok etmek üzere başlattığı hareketten sonra gündeme gelmiştir. O zaman, muhalefet ve Saddam rejimine karşı olan grupların hareketlerini bastırmak için yola çıkan Saddam rejimi... Netice itibariyle, Birleşmiş Milletler gücünün etkili olabilmesi için bir hareket meydana geldi. O zaman, Irak'ın resmî kuvvetleri, kendisine karşı olan güçleri hudutlarımıza doğru sürmeye başladılar ve Irak rejiminden kurtulmak isteyen büyük kalabalıklar, 500 000 kişiyi bulan bir göç hareketi neticesinde sınırlarımıza yığıldı ve sınır güvenliğimize, ekonomik ve sosyal birtakım rahatsızlıklarımıza sebep olan günler yaşadık.

İşte, bu 500 000 insana karşı insanî haklar, gıda ihtiyaçları, çeşitli barınma ihtiyaçları ve onlara ulaştırılacak yardımın güvenlik içerisinde yapılabilmesi için Türkiye'nin inisiyatifiyle ve Amerika Birleşik Devletlerinin de bu konuyu benimsemesi sonucunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar aldı ve bizim halkımızda ve literatürümüzde "Çekiç Güç" adını verdiğimiz güç oluşturuldu. Evvela, 13 devletin 21 000 askeri, 30 devletin yardımlarını bu bölgeye ulaştırdı ve sınır boylarımıza yerleşmiş bulunan bu insanlara yardımlar ulaştırıldı. Bu yardım sonucunda, evet, Kuzey Irak'ta bir güvenlik bölgesi oluşturuldu ve Saddam rejiminin kuvvetleri oraya intikal ettirilemedi.

İkinci safha: Burada hâsıl olan ortamdan sonra, bunu devam ettirmek ve güvenlik içerisinde bir Kuzey Irak oluşturmak ve 36 ncı paralelin Kuzeyine hem havadan ve hem karadan Irak'ın Saddam rejiminin güçlerinin intikalini önlemek için, yeniden bir oluşum meydana getirildi. Bir devamlılık arz eden Çekiç Güç'ün ikinci safhasına geçildi.

Bu Çekiç Güç'te, o zaman, 6 devlet bir araya geldi -biz de dahildik- 5 000 kişilik bir güç oluşturuldu. Burada da maksat, sınır güvenliğini sağlamaktır; ekonomik ve sosyal bize karşı olan olumsuzlukları gidermektir, Saddam'ın Kuzey Irak'a müdahalesini karadan ve havadan önlemektir.

Özetle bilgi sunmak istediğim bu konulardan sonra, 1996'nın sonuna gelindi. 1996'nın sonlarına doğru, zamanın Refah Partisi, o zaman "Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne uygun bir zemin hazırlıyor bu Çekiç Güç olayı" dedi ve İçtüzük mahiyetinde kabul edilmek suretiyle, Anayasa Mahkemesine iptali dava edildi ve Anayasa Mahkemesi, o zaman, Meclisin aldığı bu kararı iptal etti. O zaman, gündemde, Refahyol hükümeti vardı ve bu işin devam etmesi de gerekiyordu; bazı değişiklikler, gözden geçirmelerle, ismi, Kuzeyden Keşif Harekâtına çevrilmek suretiyle, hemen, 1 Ocak 1997'de bugünkü durum hâsıl oldu. Ondan bu yana, her altı ayda bir, huzurlarınıza, bu uzatılma talebi gelmektedir. Şimdi de, 31 Aralık itibariyle altı aylık süre dolmakta ve uzatılması gündemimize gelmiş bulunmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bizim, burada, aradıklarımız var mı; biz, ülke olarak, egemenliğimiz ve kendi inisiyatifimiz bakımından konunun içinde ne ölçüde varız; bunları açıklamamız lazım geldiğini düşünüyorum. Kuzeyden Keşif Harekâtı çerçevesinde uçuşlar, tarafımızdan belirlenen ilke ve kurallar esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, Kuzeyden Keşif Harekâtı Kurallar ve İlkeler Belgesi, bizim de katıldığımız bir anlaşmayla meydana getirilmiş bulunmaktadır. İkinci olarak, böyle kurallar ve ilkelerle yapılan Kuzeyden Keşif Harekâtında, güneyin, yani, Saddam rejiminin önleme ve mâni olma hareketleri karşısında, biz, Birleşik Barış Gücü olarak, görev kuruluşu olarak, ne yapabilirizin hesabı yapılmış, düşünülmüş; buna da, Angajman Kuralları dediğimiz bir anlaşma geliştirilmiştir. Angajman Kurallarıyla da, Irak tarafından yapılacak bir harekete karşı, bu Birleşik Görev Kuvvetinin nasıl tepki göstereceği kurallara bağlanmıştır. Ne yaparsa, bizim, orada, Kuzeyden Keşif Harekâtında görev yapan pilotlarımız nasıl mukabele edeceklerdir; işte, bu, Angajman Kuralları içerisinde belirlenmiştir; keyfîlik yoktur. Bu iki kural içerisinde, buradaki, Kuzey Irak'taki güvenlik bölgesi oluşturulmuş bulunmaktadır. Bununla, ayrıca, o bölgedeki PKK ile, terörle mücadele bakımından uygun bir ortam hazırlandığını da hepimiz biliyoruz.

Ayrıca, sosyal ve ekonomik düzenimizi ve sınır güvenliğini tehdit eden bir yeni göç hareketini de, bu vesileyle, tekrar bir göç hareketine maruz kalmamamız bakımından da iyi bir hareket, iyi bir tedbir olduğunu görmüş ve bunu tecrübeyle yaşamış bulunuyoruz.

Bütün gerginlik ve belirsizliklerin devam ettiği bu Kuzey Irak'taki mevcut ortamda, harekâtın devamı, dışpolitikamızın dengeleri açısından da önem taşımaktadır. Ülkemize, Kuzey Irak konusunda ve bölgede, olumlu, yapıcı ve etkin bir rol oynama imkânını, Kuzeyden Keşif Harekâtı vermeye devam etmektedir.

Bizim için bir başka olumlu sonuç, uzun yıllar kapalı kalmış bulunan, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 986 sayılı Kararı çerçevesinde, yeniden faaliyete geçmesinin ortamını da hazırlamış olmasıdır. Bu Kararın hazırlanması, kabul edilmesi ve uygulanır hale gelmesinde, Türkiye, önemli rol oynamıştır. Petrol boru hattının, güvenlik içinde çalışabilmesi, kesintisiz çalışabilmesi, işletilmesi, tabiî, takdir buyurursunuz ki, bizim menfaatlarımızı ve borunun daha kapasiteli çalıştırılmasına imkân sağlayan bir kolaylığı da gündeme getirmiştir.

Harekâta katılan ülkeler, PKK'nın eli kanlı bir terör örgütü olduğunda da bizimle aynı görüşü paylaşmaktadır. Bugünkü, Kuzeyden Keşif Harekâtı, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere üçlüsü tarafından yapılmaktadır. Bütün hava unsurları İncirlik'te toplanmıştır. Daha evvel, Silopi'de bulunan kara unsurları kaldırılmıştır. 3 ile 8 arasında değişen helikopter birliği de Diyarbakır'da vardır. İşte, bu birlikte görev yaptığımız ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri, 30 terör örgütü arasında PKK'yı da, bu vesileyle, önemli olarak zikretmiş bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, terörist başı Öcalan'ın, hepinizin bildiği şekilde, önce Suriye'den, sonra Rusya ve İtalya'dan iadesi konusundaki taleplerimizi açıkça desteklemiş; yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi, yargı huzuruna çıkarılması süreceni çok olumlu bir şekilde takip etmiş, desteklemiştir.

Bu konuda bizim bir başka görüşümüz, tezkerede de belirtildiği gibi, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem ve hassasiyettir. Bu görüşümüz, her halükârda devam etmektedir. Hem Irak'ın siyasî birliğine hem de toprak bütünlüğünün korunmasına önem vermekte olduğumuzu da, Kuzeyden Keşif Harekâtının süresinin uzatılması sırasında, bir defa daha vurgulamak istiyoruz.

Irak'ın, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına tamamıyla uymasını sağlayacak şekilde bir hareket içinde olmasını temenni ettiğimizi de tekrarlamak istiyorum. Bu, kardeş Irak halkının da normal hayat şartlarına dönmesini arzu ettiğimizi ifade etmektedir. Orada da -Irak'ta da- barış, sükun ve istikrar hâsıl olduğu takdirde, bundan, en çok Türk ve Irak halkları yarar sağlayacaklardır diye düşünüyoruz.

Onun için, Irak'ın sorunlarını, Birleşmiş Milletler sistemi ve kararları içerisinde bir an evvel halletmesi, çözmesi, gerek bu ülkedeki durumun gerek Irak'ın diğer ülkelerle olan ilişkilerinin normale dönmesi en samimi arzumuz olmaktadır. Türkiye, bu amaçla, elinden gelen çabayı sarf etmeye devam edecektir.

Bununla birlikte, Kuzey Irak'ta bugünkü ortamı dikkate aldığımız takdirde, barış ve istikrar henüz tam manasıyla sağlanamadığından, mevcut düzenlemenin devamında da fayda mülahaza edilmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; o sebeple, Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin uzatılması yolunda hükümetimize yetki verilmesini talep eden tezkerenin kabulünü, Yüce Meclisimizin takdirine saygıyla sunuyor, hepinizi, tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakanım.

MHP Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Kaya; buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çekiç Güç, Kuzeyden Keşif Harekâtı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşmamı yapmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum; hepinizi, Partim ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin ilgi alanında bulunan Körfez bölgesi, üç kıtanın birleşmesinden kaynaklanan jeostratejik öneminin yanı sıra, dünyanın da petrol rezervlerinin yaklaşık olarak yüzde 66'sını barındırmaktadır. Bu durum, tüm dünyanın dikkatlerini bölgeye yoğun bir biçimde çekmektedir; bu sebepten dolayı, Körfez bölgesi, dünya ülkeleri için büyük bir önem taşımaktadır.

1991 yılında yaşanan Körfez Savaşı, Ortadoğu'da güvenliği iyice sarsmıştır. Bu savaş, Ortadoğu devletlerinin birbirine olan güvenini sarsarken, ekonomik güçlerinin de savaşa harcanmasına sebep olmuştur, bölge ülkelerinin de mağdur duruma düşmesini sağlamıştır. Ortadoğu'da bu savaşları bahane bilen bazı ülkeler, bölgeye, belirli aralıklarla, devamlı kendi çıkarları doğrultusunda müdahale etme imkânlarını böylece yakalamış durumda gözükmektedirler. Bazı ülkeler, Ortadoğu'ya müdahalelerinde, ikili ilişkiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, Ortadoğu'da etkisi olan ülkelerin etkisini azaltmak, en azından sınırlamak ve Ortadoğu petrollerinin kontrolünü ellerinde tutmak gibi amaçları da gözetmişlerdir.

Değerli milletvekilleri, bugün gündemimizde olan Çekiç Güç, Kuzeyden Keşif Harekâtı, işte, bu Körfez Savaşı sonucu oluşturulmuş bir kuruluştur. Çekiç Güç, Birleşmiş Milletler adına görev yapan siyasî ve askerî bir güçtür. Türkiye tarafından istenerek, ısrarlar üzerine Türkiye'de konuşlandırılmış ve 36 ncı enlemin kuzeyine, Zaho'nun 40 kilometre kuzeyindeki yere yerleştirilmiştir. Çekiç Güç'ün amacı, Ortadoğu'da yaşanacak olası bir saldırıya karşı bölge insanlarına güvence sağlamak için, Huzur Operasyonu II'nin uygulama birliği olan küçük; fakat, etkili hava ve kara kuvvetleriyle bölgeyi kontrol etmektir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 688 sayılı Kararında, Irak'ın kitlesel göçe yol açan baskısının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğine karar vermiş ve kararın 6 ncı maddesinde de tüm üye ve tüm insanî örgütlere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yapacağı insanî yardım çabalarına katkıda bulunmaları çağrısında bulunmuştu. Türkiye de bu çağrıya uymuş ve insan hakları ihlalini engelleyecek uluslararası gücü topraklarına davet etmişti. Bu yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlanması, bu açıdan hukuka da uygundu; fakat, Çekiç Güç'ün, Körfeze Türkiye üzerinden yaptığı bazı askerî müdahaleler tartışmalıydı. Bunun yanında, Türkiye'nin de içinde olduğu bu çokuluslu gücün Türk topraklarını kullanarak Irak'ta bir güvenli bölge kurması da, uluslararası hukuka aykırı gibiydi. Burada, bir grup Batılı devlet, Güvenlik Konseyinin de göz yummasıyla, kendi istedikleri gibi kuvvet kullanma yoluna gitmiş ve yaptıkları müdahaleyi de Konseyin 688 sayılı Kararına bağlamışlardı. Oysa, Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı, yalnızca insanî yardım yapılmasından söz etmekteydi.

Çekiç Güç'ün başlıca şu anki görevi, 36 ncı enlemin kuzeyinde Irak Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini hava keşfiyle kontrol etmektir.

Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç'ün bugünkü ismi ise, Kuzeyden Keşif Harekâtıdır. Bu düzenleme, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hedeflerine ve ruhuna uygun olarak ve Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine özen göstererek, bazı ülkelerin hava unsurlarının katılımıyla, sadece keşif ve gerektiğinde önleme uçuşlarıyla sınırlı bir hava harekâtıdır. Kuzeyden Keşif Harekâtı çerçevesindeki uçuşlar, tarafımızdan belirlenen ilke ve kurallara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede "Kuzeyden Keşif Harekâtı kurallar ve ilkeler belgesi" adını verdiğimiz ve harekâta ilişkin teknik düzenlemeleri içeren bir amir belge yürürlüğe konulmuştur.

Ayrıca, gerektiğinde önleme görevinin yerine getirilmesini, böylelikle, keşif uçuşlarının öngörüldüğü biçimde yürütülebilmesini ve görevli hava unsurların zarar görmemelerini teminen, kurallar ve ilkeler belgesine atıfta bulunan angajman kuralları metninin mükazekeresi tamamlanarak, arzuladığımız şekilde uygulamaya sokulmuştur.

Harekâtın ülkemiz açısından önde gelen yararı, ülkemizin sosyal ve ekonomik düzenini ve sınır güvenliğini tehdit eden yeni bir göç hareketini önlemekte olmasıdır; harekât bölgesindeki mevcut koşullarda, henüz bu tehdidin ortadan kalktığını gösteren bir emare de bulunmamaktadır. Özellikle 1997 yılı eylül, ekim aylarından başlayarak, 1998 Şubatına kadar süren ve Irak ile Birleşmiş Milletler arasında, kitle imha silahlarının bertaraf edilmesi konusunda yaşanan krizler ve bunun sonucunda, iki ülkenin Irak'a karşı gerçekleştirdikleri "Çöl Tilkisi" adlı askerî harekât ile daha sonra, son aylar zarfında, Bağdat yönetiminin kuzey uçuşa yasak bölge kavramını tanımadığını göstermeye yönelik uygulamaları, bölgedeki şartların ne derece hassas ve değişken olduğunu; keza, her an istikrarsızlık unsurlarının yeniden gündeme gelebileceğini açıkça göstermiş; hükümetimizi gerekli tedbirleri almaya da zorlamıştır.

Irak'ta bu tür gerginliklerin ve belirsizliklerin devam etttiği mevcut ortamda harekâtın devamı, dış politikalarımızın dengeleri açısından da önem taşımaktadır.

Değerli milletvekilleri, Kuzeyden Uçuş Harekâtı, ülkemize, Irak konusunda ve bölgede olumlu, yapıcı ve etkin bir rol oynama imkânı vermektedir. Keza, harekât, ülkemiz açısından önemli bazı konularda da yararlı olmuştur. Uzun yıllar kapalı kalan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 986 sayılı kararı çerçevesinde yeniden faaliyete geçmiştir. Bu suretle, boru hattının çürüyerek zarar görmesi önlenmiş, 1997-1998 yıllarında petrol nakli ücreti olarak, sırasıyla 224 milyon ve 210 milyon dolar gelir sağlanmış, kısıtlı ölçekler dahilinde de olsa, Irak için yaratılan petrol ihraç imkânıyla, Türkiye'nin, Irak'a gıda ve ihtiyaç maddesi ihracatı imkânı artmıştır.

Petrol karşılığı gıda programı çerçevesinde, bugüne kadar 280 milyon dolara yakın ihracat yapılmış ve böylece Türkiye'nin, Körfez Savaşından bu yana ugradığı büyük zararların, gelecekte artarak sürmesinin -bir ölçüde- önlenmesi yolunda bir adım daha atılmıştır.

Bu kararın hazırlanmasında, kabul edilmesinde ve uygun hale gelmesinde Türkiye önemli rol oynamıştır. Harekâtın devam etmesi, petrol boru hattının güvenli bir şekilde, kesintisiz işletilmesine yönelik menfaatlarımızın izlenmesini kolaylaştırmıştır.

Öte yandan, boru hattından ve karayoluyla, Irak'ın, petrol ihraç imkânlarından, daha da genişletilmiş bir biçimde yararlanabilmemize yönelik bazı girişimlerimiz halen sürdürülmekle beraber, bulunduğumuz noktada elde edilmiş bazı ilave iyileştirmelerin, beklentilerimizin gerisinde kaldığını da dile getirmek zorundayız.

Kuzeyden Keşif Harekâtı, Türkiye'yi zor durumda bırakan bir göç dalgası dolayısıyla başladı; ancak, sonuçta, ne yazık ki, bölgeyi korumak, bölgeye huzur getirmek yerine, bölgeye huzursuzluk getiren bir durumla da karşılaştık. Özellikle, Kuzey Irak'ta otorite boşluğu oluştu ve bundan, o günden bugüne kadar da -terör açısından- ülkemiz büyük zararlar gördü.

Harekâtın ülkemiz açısından önde gelen yararı, ülkemizin sosyal ve ekonomik düzenini ve sınır güvenliğini tehdit eden yeni bir göç hareketini önlemiş olmasıdır. Bugün mevcut koşullarda bu tehdidin ortadan kalktığını gösteren bir gelişme de bulunmamaktadır.

Değerli milletvekilleri, Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafazası konusuna, Türkiye Cumhuriyeti olarak, büyük önem vermekteyiz. Irak'ın toprak bütünlüğüne önem verdiğimizi, saygılı olduğumuzu söylüyoruz ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının, başta Türkiye olmak üzere, bütün dünyanın çıkarına olduğuna da inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin bu konudaki politikası açıktır. Birincisi, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması; İkincisi, Türkiye Cumhuriyetinin bölgede güvenliğinin sağlanmış olması; üçüncüsü ise, Kuzey Irak'taki Türkmenlerin haklarının korunmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak'taki ikili topluluğu barışık tutmaya çalışırken, tüm vatandaşlarımıza ve Kuzey Iraklılara da güven verip, umut olduğunu da göstermektedir.

Değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletlerin 1991 yılında aldığı 688 sayılı karar, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve siyasal bağımsızlığını öngörmektedir. Irak sorununun, bu çerçevede, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir şekilde ve Irak'ın toprak bütünlüğü korunarak bir an önce çözüme kavuşturulmasının, Türkiye açısından büyük yararları bulunmaktadır. Bu sorunun çözümlenmesiyle, Çekiç Güç ve Kuzeyden Keşif Harekâtı gibi uluslararası güçlere de ileride gerek kalmayacağını düşünmekteyiz.

Değerli milletvekilleri, Kuzey Irak'ta belirsizlik halen devam etmektedir. Bu bakımdan, bu belirsizlik Türkiye'yi rahatsız etmektedir. Irak ve Kuzey Irak'taki bu belirsizlikler devam etmekte ve Irak'taki Türkmenlerin durumlarında da bir düzelme ve bir iyileşme görülmemektedir. Bu yüzden, bölgeyle olan hassasiyetimiz devam etmektedir.

Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermekteyiz; fakat, bazı ülkeler, Irak'ın toprak bütünlüğünü kendi çıkarları doğrultusunda tartışma konusu yapmaktadırlar. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün tartışmasız sağlanmasını, Irak'ta demokratik bir ortamın oluşmasını, oluşacak demokratik ortam içerisinde Irak Türkmenlerinin gereken yerlerini almasını istemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yukarıdaki durumların oluşması için biraz daha zaman gerektiğini düşünmekteyiz. Bu nedenlerle, Milliyetçi Hareket Partisi olarak -Çekiç Güç- Kuzeyden Keşif Harekâtının, görev süresinin bir süre daha uzatılmasının bölge için uygun olacağına inanmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerimle konuşmama son verirken, aziz Türk Milletini ve onun Yüce Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaya.

Demokratik Sol Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Tahir Köse; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar)

Sayın Köse, süreniz 20 dakika.

DSP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR KÖSE (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kuzeydan Keşif Harekâtının görev süresinin altı ay daha uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Demokratik Sol Partinin görüşlerini belirtmek üzere huzurlarınızdayım; hepinize saygılar sunarım.

Kuzeyden Keşif Harekâtı, bildiğiniz gibi, 1991 yılındaki Birleşmiş Milletler kararından sonra "Çekiç Güç" olarak faaliyet gösteren Çokuluslu Güç'ün, daha sonra 31 Aralık 1996 tarihinde Kuzeyden Keşif Harekâtı adı altında; her ne kadar işlevleri ve yapıları aynı değilse de, bir anlamda, Kuzey Irak'taki denetimleri sürdürmek maksadıyla yapılan anlaşmaların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı kararın neticesinde devam eden bir süreçtir.

Harekâtın esas olarak amacı, bildiğiniz gibi, Körfez Savaşı sonrasında, arkadaşlarımızın ve Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, bir göç hareketi olmuştu; bu göç hareketinden, bölge ülkelerinden en fazla Türkiye ekonomik olarak sıkıntı çekmiş ve gelen mültecilerin yerleştirilmesinde ve onların iaşelerinin sağlanmasında büyük sıkıntılar çekmişti. Bunun önlenmesi amacıyla da, o günkü adıyla Çekiç Güç kurulmuş ve belli bir süre devam etmişti; fakat, Çekiç Güç'le ilgili, Demokratik Sol Parti de, diğer bazı partilerimiz de çeşitli eleştiriler yapmaktaydı. Bu eleştirilerin haklı olan kısmı olabilirdi; ama, ondan sonra gelen Kuzeyden Keşif Harekâtı adı altında bu bölgede denetim yapan harekâtın ise, Çekiç Güç'le çok fazla alakası yok; eleştirilecek de çok fazla bir tarafı olmadığını ifade etmek istiyorum.

Bugün, Kuzeyden Keşif Harekâtının görevi neden devam ediyor? Yine, Körfez Savaşından sonra, uzunca bir süre geçmesine rağmen, Irak'ta olduğu söylenen biyolojik ve kimyasal silahların denetimi yapılamamıştır. Bildiğiniz gibi, bunun neticesinde, 1997 yılında, Irak'a karşı sıcak harekâtlar olmuş ve orada çeşitli bombalama eylemlerine girişilmiştir. Demek ki, Irak'taki sıcak çatışma ortamı ve oradaki düzensizlik hâlâ devam ediyor.

Kuzeyden Keşif Harekâtında, Türkiye'nin denetim yetkisi çok fazladır; tamamıyla Türkiye'nin kontrolünde gerçekleşen bir harekâttır; bunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin belirlediği ilke ve kuralları içeren Kuzeyden Keşif Harekâtı, kurallar ve ilkeler belgesi çerçevesinde kuzeyden keşif harekâtı görevini yapmaktadır.

Ayrıca, gerektiğinde önleme görevinin yerine getirilebilmesini teminen, kurallar ve ilkeler belgesine atıfta bulunarak, uygulamaya sokulan angajman kurallarının içeriğinin de Genelkurmay Başkanlığımız tarafından hazırlandığını anımsatmak istiyorum.

Çekiç Güç'ün, Türkiye'de- bildiğiniz gibi- ve özellikle Zaho'da, birtakım kara unsurları da vardı. Çekiç Güç'ün ortadan kalkmasıyla, bu kara unsurlarının tamamının görevleri sona erdi. Kuzeyden Keşif Harekâtı, bugün, sadece, hava kuvveti olarak görev yapmaktadır. Bunların büyüklüklerini de hatırlatmakta fayda görüyorum; Türkiye'de, bu harekât bünyesinde, Amerika Birleşik Devletleri, azamî 1 320 personel ve 32 muharip uçağı bulundurmakta, İngiltere ise, 210 personel ve 8 muharip uçağı bulundurabilmektedir. Harekâtın eşkomutanı Türktür. Kuzeyden Keşif Harekâtı çerçevesinde tüm uçuşlar, ilgili makamlarımızın izin ve kontrolü altında cereyan etmektedir. Harekâtın günlük işleyişi, her bir uçuş veya her bir uçuşuna bir Türk temsilci de katılmaktadır. Gerekli görebileceğimiz noktada da, Birleşik Görev Gücü Türkiye'den ayrılacaktır; yine, bizlerin kararıyla Türkiye'den ayrılacaktır.

Bu harekâtın görevi nedir? Bu harekâtın görevi, Kuzey Irak'ta, yeni bir göçe neden olabilecek çeşitli hareketlerin gözlenebilmesi ve bu amaçla keşif uçuşlarının yapılmasıdır. Zaman zaman bu keşif harekâtına katılan uçaklar bombalama faaliyetlerinde de bulunmaktadır bildiğiniz gibi. Bu da, zaman zaman, yine, basında ve bazı partiler tarafından da eleştirilmektedir; fakat, bu bombalama eylemlerinin ne olduğunu da söylemek istiyorum. Yine, basına da intikal ettiği, sizlerin de bildiği gibi, keşif uçuşu yapan uçaklar, yerdeki Irak uçaksavarları veya uçaklara ateş edecek diğer silahlara karşı "kilitlenme" tabir edilen işlemi yapmaktadırlar; yani, yerdeki bir silah, uçaklara doğru atışa hazır hale geldiğinden, uçaklar, bugünkü sistemleriyle bunları algılamakta ve buna karşı tedbir almakta. Tabiî ki, sizi vuracak, size karşı hedefi doğrultulmuş bir silahı imha etmek de, Keşif Güç'ün görevini yapabilmesi için gereklidir. Yoksa, hiçbir şey yokken Irak mevzilerinin bombalanması diye bir şey söz konusu değildir; bu, yanlış anlamanın neticesidir.

Teröristbaşının yakalanıp terör örgütü PKK'nın dağılma sürecine girmiş olması, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde ve Kuzey Irak'ta istikrarın ve güvenliğin artmasına da olanak sağlamaktadır. Hükümetin bu konuda sergilediği kararlı tutumun, Irak'a yönelik Birleşmiş Milletler ambargosunun kaldırılması konusunda da gösterileceğine inanmaktayız. Bu ambargonun üzerimizdeki olumsuz etkisi, petrol karşılığında gıda programı çerçevesinde elde ettiğimiz çok sınırlı bir avantajla, biraz olsun hafifletilmiştir; ama, elde edilen sonuç, çok tabiî ki, yeterli değildir. Bildiğiniz gibi, Türkiye, Körfez Savaşından en çok etkilenen ülkedir, en çok zarar çeken ülkedir.

Türkiye, bağımsız bir bölge politikası geliştirerek, Irak'la, boru hattının ötesinde, bir ticaret geliştirmelidir ve Irak'ın, yeniden, sınırları içerisinde, tam egemenlik kurabilen, istikrarlı, hukuk ve insan haklarına saygılı bir komşu haline gelmesi için çaba göstermelidir.

Bu bölgede süregelen harekâtların, zaman içerisinde, Kuzey Irak'ta artan güvenlik ve istikrarla orantılı olarak hızını kaybetmesi ve yakın bir tarihte, kitle imha silahlarının denetlenmesinin Irak tarafından engellenmesi nedeniyle var olan gerginlik, Birleşmiş Milletlerin Irak'a karşı uyguladığı yaptırımların gelecekte de süreceğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda, Kuzey Irak'ta görmeyi arzuladığımız barış ve istikrarın, yakın gelecekte de tam manasıyla sağlanamayacağına inandığımızdan, mevcut koşulların bir miktar daha devam etmesinde hükümetimiz fayda mülahaza etmiştir.

Demokratik Sol Parti Grubu olarak, hükümetimizin bu tezkeresine, Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin altı ay daha uzatılmasıyla ilgili hükümet tezkeresine olumlu oy vereceğimizi belirtir; saygılar sunarım. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Köse.

Gruplar adına başka söz isteği?..

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Grubumuz adına, Samsun Milletvekilimiz Ahmet Demircan Bey konuşacaklar.

BAŞKAN – Buyurun efendim.

FP GRUBU ADINA AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye, bulunduğu coğrafya itibariyle, âdeta, bir ateş çemberi içerisindedir. Balkanlar, Yugoslavya'nın dağılmasıyla, pek acı ve ıstırap yaşadı. Bosna ve Kosova'nın dumanı hâlâ tütmektedir.

Öbür taraftan, Sovyetlerin dağılmasının hemen akabinde, kardeş Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan'ın topraklarının dörtte 1'inin işgal altında kalması sonucunu doğurmuş ve problem hâlâ çözümsüz bir vaziyette beklemekte. Gürcistan'da, iç sorunlar, Osetya ve Abhazya gibi bölgelerde devam etmekte. Kuzey Kafkasya'da 1994'te başlayan Çeçenistan sorunu, maalesef, son aylarda tekrar alevlenerek bir insanlık dramına dönüşmüş bulunmakta ve Rus katliamları, bütün dünyanın gözleri önünde devam etmekte.

Öte yandan, yaklaşık dokuz yıl süren İran–Irak savaşı tam bitti denirken, 1990 Ağustosunda Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle başlayan Körfez Savaşı ve sonrasında etkileri halen sürmekte.

Ortadoğu’daki İsrail–Arap savaşları, yaklaşık yarım yüzyıldır bölgeyi istikrarsızlığa süreklemiş ve son yıllarda bir barış sürecine doğru gitmekte. Ufukta adil ve kabul edilebilir bir barış, halen net olarak görülmemekte.

1950’li yıllarda başlayan, 1960’lı yıllarda soykırıma dönüşen Kıbrıs’taki Rum–Yunan saldırganlığı, Türkiye’nin anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak yaptığı müdahaleyle durdurulmuş; ama, halen bir anlaşmayla sonuçlandırılamamış durumda.

Yunanistan ile aramızdaki Ege ihtilafları, Yunanistan’ın uzlaşmaz ve saldırgan tutumu nedeniyle istikrarı sürekli tehdit etmekte.

Değerli milletvekilleri, böyle bir ortama nereden gelindi, bunları iyice bilmeden, bu ortamın barış ve istikrar istikametine dönüştürülmesi kanaatimce zordur. Osmanlı İmparatorluğunun zayıflama sürecine girmesiyle birlikte, bu bölge, o dönemin emperyalist Batılı devletlerinin iştahını kabartmış ve bir şark meselesi "Orient problem" stratejik söylemini ortaya çıkartmıştır.

1800’lü yılların sonlarında Ortadoğu’da petrolün varlığının anlaşılması, Batılı ülkelerin, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa’nın bölge üzerinde daha fazla müdahaleci olmaları sonucunu doğurmuş, Birinci Cihan Harbinden mağlup olarak çıkan Osmanlı İmparatorluğu, bölge üzerindeki hükümranlığını kaybetmiş ve bölge, İngiltere ve Fransa’nın işgaline uğramıştır. Müstevlilerin Osmanlıdan kalan son parça olan Anadolu üzerindeki emellerine karşı, bayraklaşan bir mücadeleyle İstiklal Harbi yapılmış ve Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerinin ve gazilerinin canı ve kanıyla sınırlarını çizerek, Osmanlı mülkü üzerinde bağımsızlığını kuran tek ülke olmuştur.

Birinci Cihan Harbi sonrası, âdeta petrolün topografik dağılımına göre, bölgede pek çok devlet kurulmuştur. Bu devletlerin, yarı sömürge durumdan bağımsızlıklarını kazanmaları, İkinci Cihan Harbine kadar sürmüştür. Ortadoğu'da oluşan bu yeni durumda, petrolün etkisi -ki, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 70'ini karşılamaktadır bölge- ve bu bölgede İsrail'in 1949'da fiilî durum olarak ortaya çıkmasıyla birlikte istikrar iyice kaybolmuş, barış ve sükûn bölgeye bir türlü gelememiştir. Bölgedeki istikrarsızlıkta çıkarları olan ülkeler, sürekli, bu istikrarsızlığı körüklemiş ve bundan yarar sağlamışlardır.

Sayın milletvekilleri, Ortadoğu, tarih boyunca, dünyanın en önemli bölgesi olma vasfını korumuştur; üç kıtanın kavşak noktasıdır, medeniyetlere beşiklik yapmıştır, semavî dinlerin doğduğu yerdir, 20 nci Yüzyılda, dünya enerjisinin yüzde 70'ine yakınının çıkarıldığı, pazara dağıldığı yerdir; 21 inci Yüzyılda da, aynı konumunu artırarak koruyacağı görülmektedir. Böyle önemli bir bölge, daima, büyük güçlerin mücadele alanı olmuştur. Maalesef, bölge ülkelerinde, bu mücadeleyi bölgeye çeken yönetimler ve yöneticiler bulundukça, bölgeye barış ve istikrarın gelmesi güçleşecek ve gecikecektir. İstikrarsızlıkta çıkarları olanlar, istikrarı bozma hususunda gayretlerini sürdüreceklerdir. Oysa, Türkiye için, bölgede istikrar ve barıştan başka çıkar yol yoktur. Bunun böyle olduğu daha cumhuriyetin kuruluşunda fark edilmiş "yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi temel düstur haline gelmiştir.

Sayın milletvekilleri, barış ve istikrarı sağlamak, savaş çıkarmaktan zordur. Cihanda sulha ulaşabilmeniz için, bölgenizde sulhu sağlamanız lazım. Bu ise, ancak, içeride iç barışın temin edilmiş olmasına, ekonomisi, sanayisi ve savunmasıyla, kısacası, her şeyiyle güçlü bir ülke olmaya ve bu güçlü ülkenin, bölgedeki insanların ve ülkelerin haklarını adil bir şekilde savunan aktif bir dışpolitika takip etmesine bağlıdır.

Bu coğrafyada yaprak kımıldasa, Türkiye bunu izlemek ve ne anlama geldiğini belirlemek ve gerektiğinde olayları etkilemek zorundadır. Aksi takdirde, Türkiye, dün Körfez Savaşında, bugün Bosna ve Kosova'da, Çeçenistan'da olduğu gibi, en hafifinden, insanî sorunları, mülteci sorunlarını kapısında bulur ve bu sorunlarla yüz yüze kalır, ekonomik sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. Nitekim, Körfez Savaşında böyle olmuştur. Kaldı ki, Türkiye'de yaşayan insanların, bu coğrafyada, akrabaları, dindaşları, soydaşları vardır. Aynı zamanda, bu coğrafya, Türkiye'nin dış güvenlik çemberini oluşturur. Bu bölgede, Türkiyesiz barış, Türkiyesiz istikrar sağlanamaz. Türkiye'ye rağmen de herhangi bir şey yapılamamalı ve yapılamaz.

Değerli arkadaşlar, dışpolitika bir millî meseledir. Bu konular üzerinde içpolitika yapılmaması gerekir. Topyekûn millet iradesi, Türkiye'nin millî menfaatlarının takipçisi olmak zorundadır. Bu nedenle, 1990 yılının ağustos ayında başlayan Körfez krizi konusunda, Türkiye'nin, bu genel güvenlik stratejilerine uygun bir tutum sergilemesi gerekmektedir. Türkiye, Körfez Savaşında Birleşmiş Milletler kararına uygun hareket etmiştir. Ancak, Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen, bölgede istikrarı bozucu birtakım süreçler yaşanmıştır. Irak yönetimi, 1990 Ağustosunda Kuveyt'i işgal etmeden önce de, Kuzey Irak'ta, kendi insanına karşı soykırım sayılabilecek çapta katliamlar uygulamıştır, kimyasal silah kullanmıştır. Halepçe katliamı, bunun en çarpıcı örneğidir. Halepçe'den önce de sonra da, bölgede yaşayan Türkmen'ler üzerinde de çok ağır baskılar uygulamış, tehcir ve yıldırma politikaları gütmüştür. Ne yazık ki, o dönemlerde, gerek Türkiye ve gerekse Batılı güçler tarafından, Irak yönetimi, ciddî bir sorgulamaya tabi tutulmamıştır. Eğer Irak yönetimi, İran-Irak Savaşı süresince Batılı güçler tarafından ciddî silahlandırma desteği görmeseydi, belki Körfez Savaşı da yaşanmayacaktı. Irak'ın kullandığı ve ürettiği, bugün etkisiz hale getirmek için Birleşmiş Milletlerin gayret gösterdiği silahların patenti ve imalat adresi Batılı ülkelerdir.

Körfez Savaşıyla birlikte, bölgede oluşan istikrarsızlık ve Kuzey Irak'taki otorite boşluğu, ülkemizi çok yönlü etkilemiştir. Daha başlangıçta 500 000 mülteciyle karşı karşıya kaldık; boru hattı kapandı, Irak'la sınır ticaretimiz durdu, Irak'ta iş yapan müteahhitlerimiz alacaklarını alamadılar; mültecilere yardım gerekçesiyle, 22 000 müttefik askeri topraklarımızda konuşlandı; medyaya da yansıyan tatsız hadiseler oldu.

Birleşmiş Milletlerin, 5 Nisan 1991 tarihli 688 sayılı kararına dayanarak, ABD, 10 Nisan 1991'de, 36 ncı paralelin kuzeyini yasak bölge ilan etti, 11 Nisan 1991'de de Türkiye Dışişlerine başvurarak, insanî yardım amacıyla askerî personel ve malzeme getirme izni istedi. Sadece insanî yardım amacıyla, 17 Ocak 1991 tarihli 126 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına dayanılarak, 30 günlük izin verildi; mayıs ve haziranda iki defa uzatıldı; Huzur Harekâtı böylece başlamış oldu.

12 Temmuz 1991 tarih ve 91/1993 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla ikinci aşamaya geçildi. Halk arasında "Çekiç Güç" diye bilinen bu Güç'ün süresi müteaddit kereler uzatılarak, 1996 Aralık ayına gelindi.

Sayın milletvekilleri, bu dönemde, gerek Parlamentoda gerek kamuoyunda Provide Comfort, yani, yaygın adıyla, halk arasındaki söylemiyle Çekiç Güç, tartışmalara neden olmuştur. Parlamentoda, uzatma görüşmeleri sırasında ağır suçlamalar yapılmıştır. Hatta, seçim kampanyalarında dahi önemli gündem maddesi olarak yer almış, kamuoyuna mal olmuştur. Ancak, aynı dönemde giderek azan PKK terör eylemleriyle de Çekiç Güç'ün kamuoyu tarafından alakaları kurulmuştur. Tabiî, bu kadar tartışma boşuna değildir. Birleşmiş Milletler politikalarına ters olarak Irak'ın toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların yapıldığı iddiaları, Kuzey Irak'ta NGO'lar -hükümetdışı kuruluşlar, sivil toplum örgütleri diye adlandırılan kuruluşlar- tarafından da desteklenen bir oldubittiye doğru gidiş gözlenmekteydi. Birleşmiş Milletler kararları Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapmasına rağmen, Kuzey Irak'ta önceleri insanî amaçlarla başlayan Çekiç Güç'ün, zaman içerisinde amacını aşarak, Irak'ın toprak bütünlüğü ve bölge istikrarını rahatsız edecek davranışlar sergilediği iddiaları yaygın bir şekilde gündemde tutulmuştur.

54 üncü hükümet, Çekiç Güç'e son veren ve bu organizasyonu, sadece Birleşmiş Milletler kararlarını takip edecek Kuzeyden Keşif Harekâtı şekline çeviren kararları Meclise sunmuş, 477 sayılı kararla bu yeni dönem başlamıştır.

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç'ün kaldırılmasıyla, 1991-1996 yılları arasında kamuoyunda sıkça konuşulan bu konu, Türkiye'nin gündeminden düşmüştür. O gün, 25 Aralık 1996'da "değişen bir şey olmuyor" diyenler, zaman içerisinde çok şeyin değiştiğini gördüler. Artık, halkın dilinde Çekiç Güç diye bir konu yok; kimse, böyle bir gücün, teröristlere yardım ettiğini iddia etmiyor.

Evet, 31 Aralık 1996'dan sonra çok şey değişti. Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren askerî koordinasyon merkezi; yani, karadaki birlik Türkiye'ye nakledildi, daha sonra faaliyetine son verildi. NGO'lar bölgeyi terk etti; onlarla işbirliği yapanlar bölgeyi terk etti; yani, bölgedeki Türkiye aleyhtarı faaliyetler, asgarîye inmiş oldu. Boru hattı açıldı; bölgede sınır ticareti başladı.

Sözün burasında, Keşif Harekâtının, Çekiç Güç'ten farklı olan tarafını anlamak için, neleri içerdiğini de hatırlamakta yarar var. Kuzeyden Keşif Harekâtı, Türkiye, Amerika ve İngiltereden oluşan bir güç; 36 ncı paralelin kuzeyini, özellikle, uçuşa kapalı bölgeyi, hükümet tezkeresinde de -bugünkü görüştüğümüz konuyu sevk eden hükümet tezkeresinde de- belirtildiği gibi, Türkiye tarafından belirlenen ilke ve kurallara bağlı olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 Aralık 1996 tarihli ve 477 sayılı kararıyla hükümete verdiği yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan ve sadece keşif ve gerektiğinde önleme uçuşlarıyla sınırlı bir hava harekâtıdır. Bu vesileyle, Çekiç Güç sıkıntısını, bir şekilde, ülke gündeminden düşüren 54 üncü hükümeti, şükranla yâd ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Kuzeyden Keşif Harekâtının, şartlara uygun olarak faaliyetini sürdürüp sürdürmediği hususunda da birtakım endişeler var. Yaklaşık birbuçuk yıl önce körfez saldırısına bu gücün katılması, bu konudaki endişeleri de gündeme getirmiştir. Hükümetin bu konuyu iyi takip etmesi ve Türkiye'nin menfaatlarını çok iyi kollaması ve bu konuda da Meclise, gerektiğinde bilgi vermesi gerekir.

Bölgede, barışın ve istikrarın tesisi öncelikle bölge ülkelerinin sorunudur. Türkiye, bölgeyle ilgili kararların alındığı her oluşumun içerisinde olmaya mecburdur. Maalesef, bölgeyle ilgili kararlar bölgenin çok uzağında, ta Washington'da alınmaya çalışılmaktadır. Böyle oldubittilere Türkiye seyirci kalmamalı, kalamaz.

Değerli milletvekilleri, son zamanlarda, Kuzey Irak'ta, sessiz sedasız birtakım adımlar atılmakta, birtakım oluşumların önü açılmaktadır. Bu durumla ilgili, Türkiye'nin tavrını Meclis merak etmektedir. Sayın Dışişleri Bakanının bu konuda Meclisi ve milleti bilgilendirmesi gerekmektedir.

Bölgedeki istikrarsızlığı besleyen ve bölgenin geleceğini belirsiz kılan bu durumun kısa zamanda giderilmesi, Irak'ta yaşayan tüm insanların zarar gördüğü, ülkemizin de zararına olan bu huzursuzluğun, ülke ve bölge menfaatlarına uygun, Irak'ta yaşayanların da menfaatlarına uygun bir biçimde çözülmesi hususunda Türkiye üzerine düşeni yapmalıdır.

Biz Fazilet Partisi olarak, bu konuyla ilgili, ülke ve bölge yararına, makul her türlü girişimi desteklemeye hazırız.

Bu düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demircan.

Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Sühan Özkan; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)

ANAP GRUBU ADINA İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Keşif Güç'ün Görev Süresinin Uzatılmasına Dair 26 Aralık 1995 tarih ve 477 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla ilgili olarak Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygılarla selamlıyorum.

Genel anlamda, uluslararası hukuk açısından, söz konusu harekâtın temeli Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararıdır. Bu karar doğrultusunda, bu harekât, meşruiyetini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarından almakta olup, tümüyle Türkiye'nin kontrolü dahilinde ve egemenliğinde faaliyette bulunagelmiştir.

Askerî ve teknik detayları bir kenara bırakırsak, bu harekât, Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılı olunması noktasından hareket etmekte ve bütün faaliyetlerinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasını ve özellikle meşru müdafaa konsepti içerisinde kalma zorunluluğunu korumaktadır.

Komutanlık kademesinde Türk ve Amerika Birleşik Devletleri eşkomutanlığı hususunun geçerli olması ve Türkiye için herhangi bir malî külfet getirmemesi, harekâtın süresini, kapsamını ve lüzumunu Türkiye'nin tayin etme hakkı, Türkiye'nin egemenlik haklarının her konuda ve koşulda mutlak olduğu hususlarındaki mutabakat, harekâtın Türkiye açısından sadece belli bir zaruretle sınırlı olması gerçeğini ortaya koymaktadır.

26 Aralık 1995 tarihinde alınan bu yetki, muhtelif zaman dilimleri içerisinde Yüce Meclis tarafından uzatılmış ve bu yetkiyi doğuran zaruret ortadan kalkmadığı için, genelde, bu yetkinin verilmesiyle ilgili olarak yapılan tartışmalarda, özellikle Kuzey Irak'ın geleceğe dönük yapılanmasında Türkiye'nin politikalarının neler olması konusunda değerli gruplar geleceğe dönük temenniler ve görüşler bildirmişlerdir.

Ben de, teknik anlamda, harekâtın geçmişini, nasıl gelişeceğini bir tarafa bırakarak, bundan sonra, Kuzey Irak'ta izlenecek politikaların neler olması konusunda, kısaca, Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamaya çalışacağım.

Hepinizin bildiği gibi, Kuzey Irak, özellikle, imparatorluk mülküdür ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin çok yakınında ve Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini, ulusal bütünlüğünü, misakımillî hukukunu çok önemli ölçüde etkileyen bir bölgedir. 36 ncı paralelin kuzeyinde oluşturulan güvenlik şeridi, bölgedeki unsurlara geniş hareket etme imkânı sağlamış ve bu meyanda, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ve bugüne kadar çok ciddî kayıplara sebep olan terör örgütüne de geniş bir hareket imkânı sağlamıştır. Türkiye, imparatorluk mirasçısı olarak tarihsel, sosyolojik ve kültürel bağlarla bölgeyle çok yakından ilgili olmak zorundadır. Kuzey Irak, sadece, Türkiye için, sınırlarının bir bölümünde komşu bir bölge olmaktan öte, Türkiye'nin geleceğinde, mutlaka ve mutlaka, şekillendirilmesi için çaba göstereceği bir alan olmak zorundadır. Bu konularda Türkiye'nin, diğer ülkelerin ön aldığı politikalara uyum gösterme gibi bir zaaf içerisinde olma zorunluluğu yoktur ve bu tarihî açıdan da vebal olur.

Onun için, ben, kısaca, Irak'ta izlenen politikaların ana hatlarında bugüne kadar neler yapıldı; bundan sonra, özellikle, neler yapılması gerektiğini ifade etmeye çalışacağım.

Bölgeye yönelik politikalar, bölgedeki statükoda Irak'ın egemenliğini tekrar tesis edici tarzda geliştirmek doğrultusunda olabilir; ama, bu politik mücadelede, sadece birtakım politik unsurların, birtakım siyasî unsurların takipçisi olmamak durumundayız. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü muhafaza politikasını sürdürmek istiyor ise, bundan sonra takip eden ve sadece kendini korumaya çalışan bir negatif politikayı terk ederek, bölgede şekillendirici bir politik yaklaşımı mutlaka belirlemelidir.

Türkiye'nin halihazırdaki yaklaşımı, Kuzey Irak belasının bir an önce defedileceği, Irak'ta birliğin korunacağı ve Saddam Hüseyin'in Zaho'ya geri döneceği varsayımına dayanmaktadır. Bu yaklaşım, mutlaka terk edilmelidir. Bağdat, Kuzey Irak'ta egemenliğini tekrar fiilen tesis etse de, etmese de, Türkiye, daha uzun süre Kuzey Irak politikalarının içerisinde olacaktır. Kuzey Irak politikaları, bu anlayışla, geliştirilmelidir.

Türkiye, bölgeyi, sadece geçici bir süre için askerî arka bahçesi olarak değil, Irak'ın bölgede egemenliğini kurmasından sonraki dönemde de sosyokültürel etki alanı olarak algılamalıdır. Musul ve Kerkük de dahil olmak üzere, bölgenin her yerinde izlenebilecek televizyon ve radyo sistemleri kurmalı, haber akışı üzerinde etkili hale gelmelidir. Esasen, bu sınıra yerleştirilecek güçlü aktarıcılarla bu etki, kolaylıkla sağlanabilir ve sağlanmaktadır. Türkiye'den gidecek sanatçıların bölgede konser düzenlemelerinden, bölgenin yerel televizyon program aktarımlarına kadar her yolun denenmesinde fayda vardır.

Geçenlerde, bir günlük televizyon programlarında en çok izlenen televizyonlara ve programlarına baktığımız zaman, bunun Türkiye'deki yayınlardan kaynaklandığını görmek imkânımız vardır.

Esasen, bütün bunlar, bölge insanının talebi olmak durumundadır. Türkiye'deki popüler sanatçılar, Kuzey Irak'ta ciddî bir popüleriteye erişmişlerdir. Cizre başta olmak üzere, Şırnak ve bölgedeki diğer sınır yerleşim merkezleri, Batı Berlin, soğuk savaş döneminde demirperde gerisine yönelik olarak hangi işlevi görmüşse, Kuzey Irak'a yönelik olarak aynı işlevi görmek zorundadır.

Bölgedeki üniversitelerde Türkoloji bölümünün kurulması taleplerine şimdiye kadar cevap verilmemiş olması hatadır. Keza, sadece Erbil'de açılmış olan Türk ortaokul ve liselerine benzer okulların sayısının mutlaka artırılması gerekmektedir.

Türkiye, bölgeye yönelik politikasını sadece Kürdistan Demokratik Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği ekseninde belirlememelidir. Bu tür bir politika, Türkiye'nin hareket alanını sınırlandırmakta, bölge halkıyla arasına mesafe koymaktadır.

Türkiye, bölge halkını, gerek Berdinan gerek Soran bölgesinde kazanıcı politikalarla geliştirmek zorundadır. Esasen, Kızılayın bölgede yaptığı yardımların gelişirilmesi ve tanıtımın daha iyi yapılması durumunda, epeyce mesafe alınacağı bir gerçektir. Keza, bölgede Türk işadamlarının yapacağı yatırımların, ekonomik olduğu kadar sosyal entegrasyon boyutları da olacaktır.

Türkiye'nin bölge ekonomisi üzerinde büyük etkisi mevcuttur; ancak, bu etki, Türkiye'nin bilinçli politikasının ürünü olmaktan çok, Türk ekonomisinin gücü ile Kuzey Irak ekonomisinin güçsüzlüğünden kaynaklanmaktadır. Oysa, Kuzey Irak'a yönelik ekonomik politikaların stratejik bir boyutu olma zorunluluğu vardır. Bölge ekonomisi, tam anlamıyla Türkiye'ye entegre olmalıdır. Türkiye, bölgede, barış ve güvenliğin yerleşmesini destekleyecek işadamları gruplarını desteklemeli, istikrarsızlıktan yana olanlara karşı ambargo uygulamalıdır.

Tükiye, şimdiye değin, Kuzey Irak'ta, Kürdistan Demokratik Partisi ve bir ölçüde, Kürdistan Yurtseverler Birliği kanalıyla politik yaşama müdahale etmiştir. Oysa, Kuzey Irak'ta, irili ufaklı birçok siyasal unsur mevcuttur. Türkiye, bu unsurlardan bir veya birkaçıyla temas içerisinde olmalı ve bölgede barışın sağlanmasına katkıda bulunacak bu oluşumlara, siyasî, askerî ve maddî destek vermelidir. Bu politika, Türkiye'yi, Kürdistan Demokratik Partisi veya Kürdistan Yurtseverler Birliğine mahkûm olmaktan kurtaracaktır. Bu örgütlere verilecek kısıtlı vize satma hakkı, bu örgütler için ciddî para kaynağı olacaktır.

Türkiye'nin bugüne kadar izlediği Türkmen politikası zayıf, istikrarsız ve yanlışlarla doludur. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne gösterdiği hassasiyet doğrultusunda, Türkmen millî hareketini doğru yolda geliştirecek politikalara mutlaka destek vermelidir. Kuzey Irak'ta gerçekleştirilecek ve demokratik bir Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamasından sonra meydana gelebilecek yeni düzende, Türkmenlerin ve Türkmenlere yönelik baskıların, mutlaka, göz önüne alınması lazımdır.

Yeniden yapılanma içerisinde söz sahibi olabilmek için, bu konuda, mutlaka, politikalarda ön alma zorunluluğu vardır. Türkmenlerin fiziksel varlığı dahi tehdit altında kaldığı takdirde, Türkiye'nin Kuzey Irak politikasında ciddî zaaflar doğabilir. Türkmenlerin Irak'tan göç ederek, Türkmen varlığının Türkiye ve Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ekseninde eriyerek kaybolmalarına izin verilmemelidir. Kerkük, Musul ve diğer bölgelerden kaçanların, elbirliğiyle, yerleşik hale gelmeleri için gereken altyapı oluşturulmalıdır. Bölgede uzun yıllar içerisinde gelişmiş olan Türkmen-Kürt geriliminin azalmasına Türkiye yardımcı olmalıdır.

Türkiye, 1995'te ciddî bir şekilde gündeme getirdiği güvenlik şeridini resmen kuramamıştır; ancak, bu konuda gelişmeler olmuştur. Güvenlik şeridi daha etkin hale gelmeli ve Kürdistan Demokratik Partisinin PKK ile daha etkin bir mücadele vermesine yardımcı olunmalıdır. PKK ile savaş, sadece Kürdistan Demokratik Partisi bölgesi kırsalıyla kısıtlı kalmamalı, Kürdistan Yurtseverler Birliği bölgesine ve kentsel alanlara da taşınmalıdır. Kuzey Irak, PKK için güven alanı olmaktan tamamen çıkarılmalıdır.

Kürt ve Türkmen sorunlarının birer Ortadoğu sorunu olduğu ve Arap devletlerini yakından ilgilendirdiği de göz önünde tutularak, Kuzey Irak ile ilgili politikalar konusunda Arap dünyasıyla temas yolları sürekli açık tutulmalıdır.

Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü esas alarak, uluslararası güvence altına alınmış, örneğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ve Türkiye tarafından bir özerk yapılanmayı, Kürt, Türkmen ve Şîî bölgeleri için geliştirmeli ve savunmalıdır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Kuzey Irak'ta durum, hiçbir zaman 1991 yılı öncesindeki gibi olmayacaktır. Onun için, Türkiye, bu bölgede, gerek tarihsel sorumluluğunun gereklerini gerekse bundan sonra Türkiye Cumhuriyetine 21 inci Yüzyılda biçilen misyonun, görevin ve Türk Halkının, bundan sonra, bölgede millet olarak en önemli toplum olma özelliğinin gereklerini yerine getirirek, gerekli politikaları geliştirmeli ve öncü olarak bu politikaları uygulama yoluna sokmalıdır. Onun için, bu Harekâta, ANAP Grubu olarak destek verdiğimizi ifade ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özkan.

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Çelik imzasız bir kâğıt göndermiş; ancak, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili arkadaşlarımız huzurda yoklar. Gönderdiğiniz metinde de bir imza yok. O nedenle, eğer, Sayın Sobacı ve Sayın Parlak uygun görürlerse, Sayın Çelik'i şahsı adına konuşmaya çağıracağım. Eğer, arkadaşlarımız uygun görürse tabiî.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Peki, Sayın Başkan.

BAŞKAN– Sayın Çelik, ancak, şahsınız adına size söz verebileceğim; çünkü, grup adına söz verme şansım yok; burada imzalı belge gerekir veya grup başkanvekilinin...

MURAT AKIN (Aksaray)– Geldi Sayın Başkan.

BAŞKAN – Geldi mi?..

TURHAN GÜVEN (İçel) – Benim Salonda olmam söz konusu olmamalı Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yani, Sayın Güven, şimdi bunu söylüyorsunuz; ama, burada da imzalı belgeniz olması gerekir.

TURHAN GÜVEN (İçel) –Efendim, önceden verdik.

BAŞKAN – Nasıl vermişsiniz efendim?

TURHAN GÜVEN (İçel) –Çok önceden verdik.

BAŞKAN – Allah... Allah...

TURHAN GÜVEN (İçel) – Taa, konuşmaların başında verdik.

BAŞKAN – Görevinizi bihakkın yapın o zaman Sayın Güven.

TURHAN GÜVEN (İçel) –Bana görevimi öğretemezsiniz.

BAŞKAN – Evet, öğretiyorum. O zaman, konuşturmamam lazım olduğunu da söylüyorum. Geldiğiniz için konuşturacağım.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Biz, önceden, bir hafta önceden verdik hepsini; önünüze gelecek.

BAŞKAN – Sayın Güven, neyi verdiniz, onu söyler misiniz Allah aşkına?

TURHAN GÜVEN (İçel) –Biz, bütün konuşmacıların listesini size bir hafta önceden verdik.

BAŞKAN – Sayın Güven, neyin konuşulduğunu biliyor musunuz?

TURHAN GÜVEN (İçel) – Evet..

BAŞKAN – Bir dakika arkadaşlar... Neyi konuşuyoruz?

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Bilmiyor!..

BAŞKAN- Bir dakika... Sayın Güven, neyi konuşuyoruz efendim?

TURHAN GÜVEN (İçel) – Çekiç Güçle ilgili konuşmaya başladık.

BAŞKAN – Çekiç Güçle ilgili yazılı bir beyanınız var mı efendim konuşmacı olarak? (DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

TURHAN GÜVEN (İçel) – Verdik efendim biz.

BAŞKAN – Sayın Güven, bakınız, biz, burada, görevimizi, İçtüzük, yasalar çerçevesinde yapıyoruz.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Oldu efendim, oldu. Tamam, ben geldim; o zaman. söz verin.

BAŞKAN – Biz, burada, kuralları uyguluyoruz. Eğer, biz, kuralları uygulamazsak, vatandaşa kurallara uymasını söyleme hakkımız da doğmaz. Ben, burada bir kuralı hatırlattım. Arkadaşlarımızdan da onay almak suretiyle, en azından, Grubunuzun şahsi görüşlerini ifade etmesine olanak sağlayacak bir imkânı ararken, zatı âliniz Salona girdiniz. Durumdan haberdar olmadığınız için "verdim" diyorsunuz. Durumdan haberdar değildiniz.

TURHAN GÜVEN (İçel) –Grup Başkanvekilinin burada olmasını şart koşuyorsunuz. Ben geldim, o zaman, söz verin efendim. 

BAŞKAN – Bunu söylerseniz olur; ama "ben, bir hafta önceden yazdım, verdim" derseniz, yanlış beyan olur Sayın Güven.

TURHAN GÜVEN (İçel) –Doğrudur; bu, üç gün evvel geldi... Yani, mesele, konuyu çözmektir, engellemek değildir; olay budur.

BAŞKAN – Sayın Güven, engelleyen kim Allah aşkına?

TURHAN GÜVEN (İçel) –Siz efendim. "Grup Başkanvekili yok, yazı yok konuşturmam" diyorsunuz; olur mu böyle şey!..

BAŞKAN – Ne yapacağım ya? Ben mi sizi getireceğim buraya?

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, tuhaf oluyor... Garip oluyor...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Çelik.

DYP GRUBU ADINA KEMAL ÇELİK (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin altı ay daha uzatılması konusundaki Başbakanlık tezkeresi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum, hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum.

Sayın Millî Savunma Bakanımız ve diğer konuşmacılar, bu konuda gerekli açıklamayı yaptılar. Daha doğrusu, Körfez Savaşından sonra 36 ncı paralelin kuzeyinde oluşan fiilî durumu, Çokuluslu Çekiç Güç'ün görev yaptığını, daha sonra, 1996'dan itibaren de Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hava unsurlarının katılımıyla sadece keşif ve önleme uçuşlarıyla sınırlı bir hava harekâtının, keşif harekâtının burada görev yapması hususunu Sayın Bakan açıkladılar. Zaten, özellikle 1991 ve 1995 yılları arasındaki Çekiç Güç burada, bu Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok tartışıldı. Oradaki otorite boşluğunun doldurulması yönündeki Çekiç Gücün Türkiye'nin yararına olup olmadığı konusu çok tartışıldı. Otorite boşluğunun oluştuğu bu sorunlu bölgede PKK'nın üslenmesinden dolayı, biz Türk Milleti olarak çok büyük sıkıntılar çektik. PKK, Kuzey Irak'taki boşluk sebebiyle burayı bir üs olarak değerlendirdi ve Türkiye de bundan zarar gördü. Bunu gören 54 üncü hükümet, giriştiği temaslar sonucunda -bana göre, son derece başarılı çalışmalar yapılmıştır- oradaki otorite boşluğunu kaldırıcı bazı girişimlere, bazı teşebbüslere başlamıştı. Özellikle, 1996 yılında, sadece, Çekiç Güç'ün kaldırılmasıyla kalınmamış, oradaki aşiret liderlerinden, söz sahibi olan aşiret liderlerinden Barzanî ve Talabanî, Türkmenlerle birlikte Ankara'ya davet edilerek, Ankara süreci başlatılmıştır. Bu, Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli bir gelişmeydi. Ankara sürecinde, Türkiye'nin başkanlığında -tabiî ki Amerika Birleşik Devletleri de vardı- Barzanî ve Talabanî Ankara'daydılar; yani, o bölgenin geleceği, 1996'da, Ankara'da çizilmeye başlanmıştı ve oradaki, varlığı bir türlü kabullenilmeyen Türkmenler de, üçüncü bir unsur olarak bölgede devredeydi.

Bu gelişmeler sonucunda, Keşif Harekâtının gelişmesi sonucunda, Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı açılmış, sınır ticareti tekrar başlatılmış, bölge ekonomik olarak canlanmaya başlamıştı; ama, sonradan -hükümet değişikliklerinden sonra, bana göre- Kuzey Irak biraz ihmal edilmiştir. Bu ihmalin sonucu; yani, Ankara sürecinin devam ettirilmemesi sonucu, oradakiler kendi kaderleriyle baş başa bırakılmış, bunun üzerine de Amerika Birleşik Devletleri, tabiî ki boşluğu doldurmaya karar vermiştir ve 1998'de Washington'da, Barzanî ve Talabanî ile anlaşmaya gidilmiştir. Bu anlaşmada Türkiye yoktu, Türkiye'nin hükümet yetkilileri de yoktu o zaman. Bir unsur daha yoktu -burada Barzanî ve Talabanî vardı- Türkmenler de yoktu. Böyle bir gelişme oldu, bunu özellikle hatırlatmak istiyorum.

Bakınız, Ankara Süreci bitirilip, Washington süreci başladıktan sonra, anlaşma yapıldı denildi; ama, bugün bakıyoruz ki, oradaki otorite boşluğu yine devam ediyor. Bugün, bakıyoruz ki, Kuzey Irak'taki otorite boşluğu, 1996 öncesine tekrar geldi; yani, Amerika'nın bir araya getirdiği unsurlar da, pek barışık bir şekilde devam etmediler. Gazetelerden okuyorsunuz, Mesut Barzani'nin oğlu, başbakan olarak bir hükümet kuruyor. Bu hükümetin içerisinde Talabani yok, Türkmenler de yok sayılır, var olduğu ifade ediliyor; ama, Barzani'ye yakın bazı kişiler var. Şimdi, buradan da görüyoruz ki, bu hususa Talabani razı değil, bu hususa Türkmenler tabiî ki razı değil; yani, otorite boşluğu devam ediyor.

Değerli arkadaşlarım, Kuzey Irak, bizim açımızdan son derece önemli bir bölgedir. Misakımillî sınırlarımızın hangi şartlar altında çizildiğini gayet iyi biliyorsunuz. Kuzey Irak ve Ortadoğu, bizim nüfuz alanımızdır. Bosna, Kosova ne kadar nüfuz alanımızsa, Kuzey Irak ve Ortadoğu bizim nüfuz alanımızdır; çünkü, Türkiye, eskiden bir dünya devletiydi, bundan sonra da, Türkiye, bir dünya devleti olacaktır. Dünya devleti olan bir ülke, elbette, dünya politikası izleyecek, büyük politika izleyecektir; ama, biz, Kuzey Irak'ı kendi haline bırakmışızdır.

Ben, Sayın Millî Savunma Bakanımızın, bu konudaki hassasiyetini bilerek diyorum ki, Ankara sürecine, yani 1996'daki Ankara sürecine geri dönmenin formüllerini arayalım; Washington'lu çözüm önerileri, daha doğrusu Washington'da dikte ettirilmeye çalışılan çözüm önerileri çare değildir. Çare olamadığı da iki yıldan beri görülmüştür. O zaman, Türkiye, tekrar, bu inisiyatifi ele almalıdır. Ele almadığımız takdirde, orada, otorite boşluğu devam edecektir ve Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi, bundan sonra da zarar görmeye devam edecektir. Bu konu, son derece hassastır.

Değerli arkadaşlarım, bölgede, biliyorsunuz, Irak ile beraber bizi ilgilendiren bir konu daha var; Suriye. Suriye'de son günlerde birşeyler oluyor, Suriye ile İsrail arasında görüşmeler oluyor. Bunu, özellikle, dikkatle izlememiz gerektiğine inanıyorum. Hükümetimizin -inşallah- dikkatle bunu takip ettiğine inanıyorum. Takip etmesi de gerekiyor; çünkü, İsrail-Suriye barışının Türkiye'ye etkileri vardır, dünya barışına katkısı vardır; ama, acaba, bu barış görüşmeleri sürecinde İsrail'in Türkiye ile ilgili pazarlıkları, Türkiye ile ilgili çekinceleri, Türkiye ile ilgili masaya getirdikleri hususlar var mıdır? Örneğin, bazı gazetelerden izliyoruz, okuyoruz; Golan Tepeleri ile Hatay'ın mukayese edilmesi diye bir şeyin söz konusu olduğu söyleniyor; yani, Golan Tepeleri ve Hatay'ın aynı statüde değerlendirildiği, Suriye tarafından değerlendirileceği ve İsrail ile olan barış görüşmelerinde, bunun da masaya getirileceği söyleniyor. Hep söylenir, söylenir, inanmayız; sonra da karşımıza gelir. Onun için, ben, şimdi bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Hatay'ın konumu bellidir, Hatay'ın Türklüğü bellidir, Hatay'da verilen mücadele bellidir; Hatay, asla, bir Golan Tepesi değildir; bunu, burada hatırlatmak istiyorum. (Alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, onun için, bakınız, Ehud Barak geldi, hemen Suriye konusuna el attı. Biz, bu konuyu ciddiyetle inceleyelim.

Su meselesi var; Türkiye'deki nehirlerden Irak'a giden su meselesi var. Onun da masaya geleceği söyleniyor; bunu da dikkatle izleyelim. Biz, Suriye'den çok çektik; Suriye, onbeş yıldır teröre destek verdi ve sıfır maliyetle, Türkiye'yi milyarlarca dolar zarara soktu. Suriye, daha bunu unutmamalı ve Suriye konusu çok iyi bir şekilde takip edilmeli diyorum.

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bunları takip etmek bir diplomasi olayı; diplomasi, son derece önemli. Türkiye, bir dünya devleti olarak, bir büyük devlet olarak, diplomasiye son derece önem vermeli. Kuzey Irak'taki Çekiç Güç dendiği zaman, aklıma, bu Çeçenistan hareketi geliyor, Çeçenistan olayları geliyor. Kuzey Irak'ta, Çekiç Güç vasıtasıyla, bazı şeyleri durdurabiliyoruz; Kosova'da, Birleşmiş Milletler vasıtasıyla bazı şeyleri durdurabiliyoruz; Bosna'da NATO marifetiyle Sırp zulmünü durdurabiliyoruz. Diplomasi, son derece önemli hale geldi; bazı ülkeler savaşta kazansa da, günümüzde, masada kaybetmeye mahkûm hale geliyor. Onun için, Türkiye diplomasisinin çok önemli olduğuna inanıyorum ve Çeçenistan konusunda, Sayın Başbakanın Çeçenistan ziyaretindeki zamanlamayı da, Türk diplomasisi açısından talihsizlik olarak görüyorum. Oraya gidildi, Çeçenler ile PKK teröristlerini bir tutan bazı demeçler verildi ve maalesef, "Çeçenistan, Rusya'nın bir iç işidir" denildi. Türkiye bunu dememeli, Türkiye'nin diyeceği şudur- diplomasiye bu açıdan temas ediyorum- evet, çokuluslu güçler vasıtasıyla, nasıl, Bosna'da Boşnakları kurtardıysa, Kosovalıları kurtardıysa, Kuzey Irak'taki Kürtleri kurtardıysa, Çeçenistanlıları da çokuluslu güçle kurtarmanın yollarını aramalıdır. Yoksa, "bu, Rusya'nın bir iç işidir" demek, hiçbir zaman çare değildir. Bunu, özellikle, bu Kuzeyden Keşif Harekâtı vasıtasıyla, benzerlik kurduğum için söylemek istiyorum. Yoksa, Türkiye "oraya boşuna gitmedim" demek için bir anlaşma imzalayıp, dönmekle büyük devlet olmaz.

Değerli arkadaşlarım, Kuzey Irak'taki olaylar bundan sonra daha iyi izlenecek, bundan eminim, ben, bunları hatırlatmak istedim. Hükümetimiz, özellikle bu konuda hassas olmalı. Millî Savunma Bakanımızın hassasiyetini biliyorum; ama, tekrar ediyorum: Kuzey Irak'ta kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede politika yapalım.

Örneğin, şu soruyu soruyorum: Bu Kuzeyden Keşif Harekâtı acaba ne zaman bitecek? Tamam, altı ay uzattık da, altı aydan sonra tekrar uzatacak mıyız; bunun bir planlaması var mı; Kuzey Irak'la ilgili ne düşünüyoruz? Orada, millî marşlarını bestelediler, sınırlarına bayraklarını çektiler; acaba, bunlarla ilgili ne düşünüyoruz; bunlarla ilgili bir politikamız var mı; bunlarla ilgili inisiyatifi tekrar ele almayı düşünüyor muyuz?

Bunları ben hatırlatıyorum; ama, şuna inanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti, Türk diplomasisi, yapılan ufak hatalara rağmen, en doğruyu bulacak, en gerçekçi şekilde hareket edecek ve Türkiye'nin millî menfaatlarını en iyi şekilde koruyacaktır diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çelik.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Sayın Başkan, evvela, bir yanlış anlaşılmadan ötürü özür diliyorum.

BAŞKAN – Estağfurullah efendim, sizin onu yapmayacağınızı biliyordum...

TURHAN GÜVEN (İçel) – Çünkü, saat 24.00'e kadar bizi çalıştırdığınız için, aklımda hep, Çokomilk gibi, bütçe kalmış; çok özür diliyorum.

BAŞKAN – Estağfurullah Sayın Güven. Benim, İçtüzüğü harfiyen uygulama konusundaki kararlılığımı biliyorsunuz. Hatta, arkadaşıma söz imkânı sağlamak için, Sayın Sobacı'dan, Sayın Parlak'tan ricada bulundum. O nedenle, bu yanlışlar olur, hepimiz yapıyoruz zaman zaman.

Şahısları adına Sayın Bekir Sobacı ve Sayın Evliya Parlak.

Buyurun Sayın Sobacı.

Süreniz 10 dakika efendim.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu, Kuzeyden Keşif Harekâtı konusunda söz almamın sebebi, değerli konuşmacılar ve uzatma süreleri içerisinde öteden beri zikredilen konular belli, kronoloji sıralaması ortada. Ben, biraz, bölgesel reel politiğin, yakın tarihimizle arka planındaki ilişkilere işaret ederek, yapılan hatalara, kanaatimce bazı göndermelerde bulunmak için söz aldım.

Elbette, Osmanlının parçalanmasından sonra, İngiliz ince siyaseti, o günkü hâkim İngiliz siyaseti, Ortadoğu'da belirli çıbanbaşı bölgeleri bırakmıştır; işte Kıbrıs, bunlardan biri de Kuzey Irak; niye, ileriye dönük ötelemesinin sebebi, daha sonraki düzenlemelerde ihtiyaç duyacağı içindir; ama, bu krizlerin bize bir faydası var; genç Türkiye Cumhuriyeti diplomasisinin performansını artırmış ve adeta eğitmiştir.

Şimdi, bu manada yakın tarihimize baktığımızda, elbette biliyoruz ki, Ortadoğu'da halkıyla kopuk yönetimleri oluşturan, Batı'dır. 1969'larda, Saddam'a ihtilal yaptırarak Mısır'a kaçırtan, Mısır'da eğiten CIA'dır; 1969'larda, Kaddafi'yi, Libya'da yeşil kitaplarıyla sansasyon yapıp, şişiren Batı'dır ve Kral Sunusi'ye karşı onu iktidar yapan da Batı'dır.

Bu gerçekleri yerine koyduktan sonra, bugün, sanki, Ortadoğu'da her şey dondurulmuş gibi bir anlayışla, çok rutin bir çalışma yapıyoruz gibi bir yaklaşımı, ben, burada kınamak istiyorum. Şurada, Dışişleri diplomatlarımızı ve bakanımızı da görmek isterim. Sayın Çevik de işaret ettiler, bugün, İsrail ile Suriye arasındaki barış görüşmeleri, Ortadoğu'nun geçmiş tarihi ve süreciyle çok alakalıdır, âdeta ana çekirdeğini oluşturmaktadır.

Değerli arkadaşlar, bu manada baktığımızda, onbeş sene PKK teröründen çektik; şu anda da, yine, Apo'nun idamı çok anaproblem olarak Meclisin ve kamuoyunun gündeminde. Ben, daha önce konuşmalarımda da söyledim, onbeş yıl, Kamışlı gibi bir yerden, Nusaybin'den bağırsanız sesinizin ulaşacağı bir yerden PKK'yı yönetti. Cudi Dağı, Gabar Dağı ve oradan da diğer bölgeleri telsizle yönetti ve idare etti.

Şimdi, biz, acaba onbeş yılda bu sesi susturamaz mıydık ve stratejik konsept ve güvenlik belgeleri oluşturanlar, Türkiye'nin etnik fotoğrafındaki kaşımalara biraz yoğunlaşsalardı, bu kaşımalarda Irak'a ve İran'a değil, Suriye'ye rol verileceğini, anaaktörün Suriye olacağını görmeliydi; çünkü, İran ve Irak, bu kaşımada alet olamazdı, kendi problemlerini de kaşımış olurlardı.

İşte bu manada, 80'li yılların başına kadar... Aslında, Suriye'deki iktidar oluşumları 47'lerde Fransa'nın çekilmesinden sonra, demografik ve etnik dağılımın aleyhine olmasına rağmen, Hafız Esat yönetiminin oluşturulmasında, Türkiye, fotoğrafı iyi okuyamadı, geleceği iyi okuyamadı. Bizim diplomasimiz bu okumayı becerebilseydi, İhvanı Müslüminin aktifliğinde, Türkiye bu hareketi bir kart olarak elinde tutmalıydı; ama, biz, 1982 Hama olayları dahil, Türkiye'ye geçiş yapan İhvanı Müslimin üyelerini, kendi ellerimizle Hafız Esat'a teslim ettik. Cevap; cevap, Suriye tarafından onbeş senelik PKK desteğidir. İşte bunlar, bizim diplomatik hatalarımızdır.

Değerli arkadaşlar, 1967'de, Arap-İsrail savaşında, Hafız Esat Hava Kuvvetleri Komutanıydı ve bir tane kurşun atmadan Golan'ı İsrail'e teslim eden Hafız Esat'tır; peşinden, Suriye'ye Devlet Başkanı olmuştur. Bu gerçekleri gözardı edemeyiz. Şimdi, Golan, İsrali'in su kaynağı. İsrail, onu vermeyecek; ama, buna karşılık, pazarlıkçı ve öteden beri iyi diplomasi bilen Ortadoğu tilkisi Hafız Esat, Suriye'nin finansmanını istediğinde, karşımıza neler çıkabilir?

Bir beyin jimnastiği olarak söylemek istiyorum: Ürdün -Kral Hüseyin'in ölümünden sonra oradaki yönetim değişikliklerini biliyoruz- savaşta, Akabe Limanını kullandı, silahların taşınmasında serbest bölge gibi bir işlev gördü, para kazandı; barışta da, başka bir manada, yine, Ürdün, kendini finanse etti.

Burada, önümüzdeki dönemde, finansman ihtiyacı olan iki bölge var:

1- Kuzey Irak'taki oluşum

2- Suriye

Şimdi, soruyorum Dışişleri yetkililerimize: Yarın... Kuzey Irak'ta, o karanlık anafordan profiller ortaya çıkmaya başladı; yani, istikrardı, bilmem ne... Ne olacak orada; otonomi mi olacak? Şimdi, ben, buradan ikaz ediyorum: Oranın etnik karakterinin özelliklerinden dolayı bir istikrara kavuşamayacağına inanıyorum ve orada, 36 ncı paralelin kuzeyinde, bu tarihten sonra, grupları birbiriyle vuruşturarak asıl kaşıyan bizahiti Saddam olmaya başlayacaktır. Amerikan teknolojisi, kilitlenen silah sistemlerini vurabilir; ama, henüz, beşinci kol faaliyetlerini vuracak bir algılama sistemi yok.

Bu manada, Türkiye'nin önü çok büyük sıkıntılara gebedir. Pentagon albayının, Körfez Savaşı başladığında, bizim bütün gazetecilerimizin de orada olduğu brifingte çizdiği harita, Pentagondan habersiz söylenilen sözler miydi?! O zaman, Türkiye, çok ciddî bir yol ayrımının ve kaosun önündedir, değerli arkadaşlar.

PKK nasıl büyüdü? Irak'ı İran'a karşı savaştırdılar, beslediler; büyümüş olan, azmanlaşmış olan Saddam'ı, ondan sonra yok etmenin sürecini başlattılar. Diplomatik çalışmalarda, uluslararası reel politikada meyveler sabırla devşiriliyor. Çok uzun sürdü. Savaş bitti, ondan sonra Saddam'ı tasfiye sürecini başlattılar.

Bu arada, PKK'nın büyütüldüğünü görüyoruz. Güneydoğu'da tek örgüt haline getirildi -bunu, biz biliyoruz- değişik örgütler tasfiye edildi ve PKK büyütüldü. Niye; Kuzey Irak'ta üslendirildi ve Türkiye, PKK belası sebebiyle istemeye istemeye Körfez Savaşına girmek zorunda, üslerini açmak zorunda bırakıldı. İşte, PKK'yı büyütenlerin, kolektif şirket statüsünden giderek anonim şirket statüsüne getirenlerin İran falan değil, Batı olduğunu çok iyi biliyoruz. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Ermenistan, Rusya, Avrupa; hepsi, bu şirketin, PKK'nın birer ortağı oldular.

Değerli arkadaşlar, işte bu manada baktığımız zaman, önümüzde çok yoğun bir diplomatik çalışmanın, bilinçli, üniversitelerimizdeki akademik bilgiye sahip, bölgeyi iyi bilen, tarihsel arka planını iyi bilen birikimleri, Dışişleri Bakanlığı, önüne koyarak bir politika geliştirmek zorunda; burada, Meclisin üzerine düşecek bir görev varsa, eminim ki, bunu da yapmaya hepimiz hazırız.

İşte bu manada, Refahyol döneminde, elbette, petrol boru hattı açıldı. Demek ki, diri tavırlar konulunca sonuç alınıyor. Türkiye bunu yaşadı. İşte en son, Apo'nun Suriye'den çıkarılması. Arka planına değinmiyorum, hiç önemli değil; ama, yarın, Suriye'nin finansmanı konusunda ve Kuzey Irak'ın finansmanı konusunda, hâkim güç Amerika ve Batı, Yumurtalık-Kerkük petrol boru hattı yerine, Kuzey Irak'tan, Kerkük'ten, Suriye'nin Lazkiye Limanına bir petrol boru hattı döşeyerek, Suriye'nin finansmanını, desteklenmesini gündeme getirdiği zaman biz ne yapacağız? O zaman, Kuzey Irak'taki kaosu, Yumurtalık'ı çalıştırmak pahasına da olsa desteklemek zorunda mı kalacağız? İşte, Türkiye'nin önündeki ikilemleri bunlardır. Onun için, sanki Ortadoğu'da her şey sütlimanmış gibi bu görüşmeleri rutin bir görüşme gibi algılamak, Türkiye'nin, karşısına çıkacak diplomatik satrançta hazırlıksız yakalanma gibi bir sıkıntıyı ve handikapı da önümüze koyacaktır diye düşünüyorum.

İşte, bu manada, değerli arkadaşlar, İsrail - Suriye ilişkilerinin ve orada oluşturulmak istenilen barışın, Türkiye'yi ilgilendiren ya da Türkiye'yi sıkıntıya sokacak sonuçlarının neler olacağı konusunda, Dışişleri Bakanlığının, Türk diplomasisinin, hariciyenin ve bütün birikimimizin buraya yoğunlaşmasında zaruret görüyorum; çünkü, biz, 100 milyar doları, maalesef, oraya gömen bir ülkeyiz. Bu manada, işte, Türkiye'nin verdiği bütün tavizlerin, IMF'e verdiği tavizlerin, ekonomi politikalarındaki güdümlemelere boyun eğmesinin, o PKK terörüyle ve o terörle ne kadar alakalı olduğunu biliyoruz.

İşte, bu manada, 1960'larda, İsrail'in, katır sırtlarında, Kuzey Irak'a, Molla Mustafa Barzani'ye, yeşil dolarları ulaştırdığını bize arşivler gösteriyor ve söylüyor. Evet, Suriye, daha 1960'larda Kuzey Irak'la ilgiliydi.

O manada baktığımız zaman, uluslararası diplomasi camiasında "Çeçenistan, Rusya'nın iç meselesidir" denildiğinde, yarın, Saddam, kalkıp da "Çeçenistan'ı iç mesele kabul ediyorsunuz da, benim kuzeyimde olanları niye iç mesele kabul etmiyorsunuz" diye bir diplomasi atağına geçerse, bunun cevaplarını hazırlamak zorunda kalanlardan biri de biz olacağız diyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sobacı.

Şahsı adına ikinci söz, Hakkâri Milletvekilimiz Sayın Evliya Parlak'ın.

Buyurun Sayın Parlak.

Süreniz 10 dakika efendim.

EVLİYA PARLAK (Hakkâri) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım.

Ben de, görüşmekte olduğumuz Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresini uzatan Başbakanlık tezkeresi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım.

Ben, kişisel görüşlerimi arz ederken, bu harekâtın bir evveli olan Çevik Kuvvet'i ve onun da nedeni olan göç olayını, yüce bilginize, canlı bir şahit olarak arz etmek için çıkmış bulunmaktayım.

1991 Şubat ayının başında, Türkiye'nin sınırlarına –ki, şubat ayının başı da, karakışın bütün şiddetiyle sürdüğü bir tarihti– Hakkâri-İran sınırından başlayan ve Silopi'ye kadar Irak sınırını kapsayan Şemdinli-Çukurca-Uludere ilçeleri ve köylerine 500 000 mülteci dayanmış durumdaydı. Bu insanlar, Saddam'dan can korkusuyla kaçan insanlardı ve bölgenin özelliği itibariyle, çoğu da –gerek Türkmenler gerekse Kürtler– bizim insanımız, akrabalık bağlarımız olan insanlardı. O zamanki hükümet, bunların, sadece, çok dar bir sınır teşkil eden Şemdinli-Çukurca-Uludere mıntıkasındaki köylere ve ilçe merkezlerine yerleştirilmesine müsaade etti. Gerçekten, Türkiye'de, o gün, Türk milletinin verdiği yardımı, insan sevgisini ve dünya devletlerine örnek olan çabalarını da vurgulamak istiyorum. İlk günden itibaren, önce ilden ve yakın illerden başlamak üzere, günden güne –belki, biz, bu yıl, yaşadığımız depremde bile o özveriyi gösteremedik– Tekirdağ'dan, Edirne'den, TIR'larla, kamyonlarla, hem çadır hem ilaç hem yiyecek geldi.

Şimdi, benim o konuda yakın bir tanık olmamın sebebi de, o zaman iktidarda bulunan partinin il başkanı olarak... Valilikçe kurulan bir komite vardı; bütün il başkanlarından ve sivil toplum örgütlerinin başkanlarından oluşuyordu; dolayısıyla, içindeydik bu işin.

Bu yardımlar, Birleşmiş Milletler kanalıyla belli bir süre devam etti; ama, gerçekten, şubat sonunda, mart ayından itibaren, bu 500 000 insanın ihtiyaçlarını karşılayan yalnız Türkiye Cumhuriyeti halkı oldu, milleti oldu ve bununla da gurur duyduk. Yabancı devletler, gerçekten, o tarihte –yaşayan bir insan olarak vurgulamak istiyorum- PTT Genel Müdürlüğü -o zaman Telekom falan yok- uydu cihazlarını seyyar olarak bölgeye yerleştirmiş; bütün dünya televizyonları -bizde de o zaman sadece TRT vardı- orada bulunuyordu. Bu kamplarda en ufak bir anormallik görüldüğü takdirde, dünya basınına, televizyonlar "Türkiye Cumhuriyeti, mültecilere şu şekilde yanlış bir muamele yapmıştır" diye yansıtırlardı. Maalesef, bizim TRT, o tarihlerde -şikâyetçi olduk, Sayın Cumhurbaşkanına da arz ettik- sadece, bir bakan gelirse onun peşine takılırdı; iyi olan şeyleri dahi yayınlamaktan aciz durumdaydı.

Nihayet, bir olayı da arz etmek istiyorum. Ekmek dağıtımından, çadır dağıtımından, insanların düzene sokulmasından bıkılmış durumdaydı. Siz ekmek veriyorsunuz; öyle bir psikoloji içinde ki bu mülteciler, kış ortasında... Çünkü, çok ölü vermiş; günde, belki binlerce çocuk, kadın, yaşlı gömülüyor. Artık, greyderler mezar açıyor, o şekilde, toplu olarak gömülüyorlardı. Ramazan Bayramında namazı -bütün samimiyetimle arz ediyorum- Çukurca Camiinde 18 cenazeyle beraber kıldık; çünkü, o gece ölenler oraya getirildi, cenazeler sabahleyin yıkanıp defnedilecekti. Böyle bir şart altında yaşarken, bir gün, mültecilerin öyle bir taş atışı başladı ki, kamp kaymakamıyla birlikte üç beş arkadaş kaçmaya başladık. Bizim askerler, haliyle, havaya ateş ettiler; bir iki mülteci yaralandı. Bütün dünya basınına, televizyonlar "Türk askeri, mültecileri taradı" diye geçti. Rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı ve gerçekten, bundan çok büyük üzüntü duyduğunu, bölge valisine, komutanlara ve nihayet valimize iletmiş. Sonunda, bizi aradığını söylediler. Kendilerine arz ettiğimde "bizim TRT ne yapıyor" dedi. Dedim ki: "Vallahi, bekliyor; birisi gelirse, bir bakan veya zatıâliniz, onun peşine takılacak; başka bir şey yaptığı yok." Türkiye, bütün bu özverisine rağmen şanssızlıklar yaşadı.

Şimdi, Çekiç Güç'e doğru gidecek olayı anlatmak istiyorum. Zaman geçiyor; bunlara, sabit, kalıcı ve bizim ilçeleri, köyleri de kurtarıcı bir çare aranıyor. Bizim, iç tarafa almamız mümkün değil. Şemdinli, Çukurca ve Uludere İlçeleriyle köylerinde konuşlandırmamız mümkün değil; çünkü, arazi olarak dar bir alanı kapsıyor; 500 000 insanı yerleştirmek mümkün değil. Gerçekten -ki, bunun canlı tanığı da, o zamanki İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu Bey'di ve şu anda yok; sık sık orada bulunuyordu- yaptığımız toplantılarda bunun bir çaresinin, Irak'ta, bunların göç ettiği köylere güvenlik götürmek olduğu düşünüldü. Güvenliği sağladıktan sonra, Irak'a geri geçirelim ve Irak toprakları içerisinde -Birleşmiş Milletler veya Türkiye Cumhuriyeti de katılsın buna- koruması sağlansın ve yardımı, biz, buradan oraya götürelim ki, kendi köylümüzü kurtaralım, ülkemizi kurtaralım diye. Bu fikir, rahmetli Turgut Özal'a iletildi, zamanın Başbakanı Sayın Yıldırım Akbulut'a iletildi ve nihayet, bu görüş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince de kabul edildi ve Çekiç Güç kurulduktan sonra, bu mülteciler, Kuzey Irak'a götürüldü. Bir yerde, Türkiye, hem yardımını devam ettirdi hem de o kadar sıkıntılı bir hayattan kendi vatandaşını kurtarmış oldu.

Ben, çok iyi hatırlıyorum; bunu çok eleştiren partiler oldu, iktidarlar oldu; ama, zaman gösterdi ki, en büyük eleştiriyi yapanlar, iktidara geldiklerinde bunu uzatmakta fayda gördüler.

İşte, 1996'dan bu yana ismi değişti- belki, etkinliği de değişik şekle girmiş olabilir- ama, sayın hükümetimizin getirdiği bu öneri, bana göre, Kuzey Irak'taki durum devam ettiği müddetçe, hele Saddam'ın zihniyeti Irak'ta hâkim olduğu müddetçe, uzatmamızda fayda olduğunu arz etmek istiyorum.

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Parlak.

Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup, oylarınıza sunacağım:

rkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Körfez Savaşı sonrasında alınan Irak ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hedeflerine ve ruhuna uygun olarak ve Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine özen göstererek, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hava unsurlarının katılımıyla, Türkiye tarafından belirlenen ilke ve kurallara bağlı olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 Aralık 1996 tarihli ve 477 sayılı Kararıyla Hükümete verdiği yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan ve sadece keşif ve gerektiğinde önleme uçuşlarıyla sınırlı bir hava harekâtı olan Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 31 Aralık 1999 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına; 477 sayılı Kararda belirtilen hususlarda bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine göre izin verilmesini arz ederim.

Bülent Ecevit

Başbakan

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, bütçe görüşmelerine başlayacağız; ancak, zamanımız sınırlı. Bu arada "İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ahat Andican'ın İstanbul'a gitme durumu var" dedi Sayın Zeki Çakan. İsterseniz, bir grubun konuşması bitinceye kadar görüşmelere başlayalım derim; ama, takdir sizin.

Buyurun.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Sayın Başkan, bildiğiniz gibi, Danışma Kurulunun kararı var. Biz, müzakerelerin sıhhatli yürüyebilmesi için, o zaman arasında yürütülmesinde fayda mülahaza ediyoruz; yalnız, sadece Ahat Andican Bey içinse -Grup için değil- ona "evet" diyebiliriz.

BAŞKAN – Evet; Grup Başkanvekili arkadaşımız rica etti, ben onu...

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Sadece Ahat Bey içinse...

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Sadece Ahat Bey için.

MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) – Herkes iftarını burada yapsın! İstanbul'a niye gidiyor; bizim canımız yok mu?!

BAŞKAN – Efendim, peki; biz görevimizi yaptık. O zaman...

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Sadece Ahat Bey için kabul ettiler.

BAŞKAN – Ahat Bey yok!..

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Burada efendim.

BAŞKAN – Sayın Ahat Andican bütçeyle ilgili konuşmasını tamamlayıncaya kadar çalışma süresinin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, program uyarınca, bugün, onbirinci turda yer alan kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine devam edeceğiz.

Onbirinci turda, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimizin bütçeleri yer almaktadır.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. – 2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/550; 1/551; 1/509, 3/362; 1/510, 3/363) (S. Sayıları: 211, 212, 209, 210) (1)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI

1. – Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

I. – YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

1. – Yükseköğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Yükseköğretim Kurulu 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

II. – ÜNİVERSİTELER

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

(1) 211, 212, 209, 210 S.Sayılı Basmayazılar 19.12.1999 tarihli 37 nci Birleşim Tutanağına eklidir.

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

6. – İstanbul Teknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

21. – 19 Mayıs Üniversitesi

a) 19 Mayıs Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) 19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

22. – Karadeniz Teknik Üniversitesi

a) Karadeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Karadeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

33. – Adnan Menderes Üniversitesi

a) Adnan Menderes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

40. – Celâl Bayar Üniversitesi

a) Celâl Bayar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Celâl Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

48. – Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

50. – K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet hazır.

Sayın milletvekilleri, 1.12.1999 tarihli 27 nci Birleşimde, bütçe görüşmelerinde soruların, gerekçesiz olarak, yerinden sorulması ve her tur için soru-cevap işleminin 20 dakikayla sınırlandırılması kararlaştırılmıştır. Buna göre, turda yer alan bütçelerle ilgili soru sormak isteyen milletvekilleri, tur üzerindeki görüşmelerin başlamasından itibaren sorularını sorabilirler. Sorularını sorabilmeleri için, şifrelerini yazıp, parmak izlerini tanıttıktan sonra, ekrandaki söz isteme butonuna basmaları gerekmektedir. Mikrofonlarındaki kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başlayan milletvekillerimizin söz talepleri kabul edilmiş olacaktır. Tur üzerindeki görüşmeler bittikten sonra, soru sahipleri, ekrandaki sıraya göre sorularını yerinden soracaklardır. Soru sorma işlemi 10 dakika içerisinde tamamlanacaktır. Cevap işlemi için de 10 dakikalık süre verilecektir. Cevap işlemi 10 dakikadan önce bitirildiği takdirde, geri kalan süre için sıradaki soru sahiplerine söz verilecektir.

Bu hususu bilgilerinize sunuyorum.

Onbirinci turda, grupları ve şahısları adına söz alan üyeleri okuyorum: Anavatan Partisi Grubu adına, Ahat Andican, Agâh Oktay Güner; MHP Grubu adına, İrfan Keleş, Melek Denli Karaca, Halil Oral, Bekir Ongun, Hüseyin Kalkan; Demokratik Sol Parti Grubu adına, Süleyman Yağız, Güler Aslan, Hasan Erçelebi; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Hüseyin Çelik, Mehmet Sağlam; Fazilet Partisi Grubu adına, Akif Gülle, Sait Açba; şahısları adına, Ahmet Kabil ve Hüseyin Çelik.

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ahat Andican...

Efendim, süreyi nasıl paylaşıyorsunuz Sayın Başkan?

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – 15'er dakika...

BAŞKAN – 15'er dakika...

Buyurun Sayın Andican.

Süreniz 15 dakika.

ANAP GRUBU ADINA A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu yüzyıl başında, Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan genç Türkiye Cumhuriyetinin temel sorunlarından biri, eğitimdi ve 20 nci yüzyılı bitirmeye neredeyse birkaç günün kaldığı şu dönemde de, yetmişaltı yıllık Türkiye Cumhuriyeti deneyimimizden sonra, yine, en önemli sorunlarımızdan biri, eğitim olarak karşımızda duruyor. Kuşkusuz, o dönemdeki temel sorun, kitlesel bir çabayla, 10 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk Milletini okuryazar kılabilmekti; ama, bugün, yeni yüzyıla girerken temel sorunumuz, 65 milyonluk nüfusumuzu yüksek düzeyde evrensel okuryazar hale getirmek; bilgi ve teknoloji çağı olacağı kesin olan önümüzdeki yüzyılda, bu milenyuma uygun, rekabetçi Türk toplumunu yaratabilmektir.

Gerçekten, küreselleşmeden ve bilgi yoğun sosyal yapılanmadan en çok etkilenen alan, eğitim alanıdır. Artık, bu alanda, eski konseptlerin yerini, yavaş yavaş, yeni konseptlere bıraktığını görüyoruz ve bunlara da, kısaca bir göz atmakta yarar olduğunu düşünüyorum.

Günümüz eğitim anlayışında öğrenme işlemi bireyselleşmektedir, yaygınlaşmaktadır ve insan merkezli olmaktadır. Dolayısıyla, bugüne kadar uygulanan geleneksel sınıf kavramı değişmekte ve eğitimin merkezine birey yerleşmektedir. Mutlak fırsat eşitliği diye, neredeyse uzun bir dönemdir üzerinde ısrarla durduğumuz konu, artık, herkese, yetenekleri ve kapasitesi oranında eğitim anlayışı haline dönüşmektedir ve evrensel okuryazarlık, entelektüel sermaye oluşturma süresi başlamıştır.

Artık, eğitim, yalnızca bilgiyi aktarma olmaktan çıkmıştır. Bilginin nereden bulunabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini öğretmeye dönüşmüştür. Tabiî, bu nedenle de, doğal olarak, öğretmenler arasında, öğretmenlik formasyonunda da ciddî bir değişime ihtiyaç vardır. Artık, standart bilgiyi aktaran öğretmen yerine, rehberlik yapan, karşılıklı bilimsel etkileşime uygun yapıda bir öğretmen anlayışı gündeme gelmektedir.

Bir başka konu da, giderek yükselen evrensel değerler haline dönüşen demokratikleşme, insan hakları ve açık toplum yapılanması veya anlayışına özgü bir sosyal değerler sistematiği, eğitimin temel unsurlarından biri haline dönüşmektedir. Eğitim -biz, tabiî, bu olayı, bugüne kadar hep merkezî olarak yürüttük- yerelleşmektedir. Gönüllü kuruluşların ve bölge halkıyla birlikte velilerin katılımı, büyük oranda, hem eğitimin kalitesinin yükseltilmesi açısından hem de demokratik katılımın sağlanması açısından önem taşımaktadır. İnsanlar için, özellikle, yüksek düzeyde eğitim almış olan insanlar için, yaşam boyu eğitim de bir diğer unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Formel eğitimi, okulöncesi eğitimden başlatarak lisansüstü eğitime kadar birçok kategorilere ayırmamız mümkündür ve genel olarak istatistikler açısından değerlendirdiğimizde, ne yazık ki, bu alanlarda, bu kategorilerde benzeşik temel sorunların devam ettiğini görüyoruz. Bu sorunları, her kategori için, 15 dakika içinde ayrı ayrı analiz etme imkânına sahip değiliz; ama, bazılarına değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu beş alanda da öğrenim gören kitlelerle ilgili yeterli kapasite artırımını sağlayamadığımızı düşünüyoruz. Zaten, istatistikler de bunu gösteriyor .

5 yaş ile 24 yaş arası kabul edilen eğitim çağındaki nüfusun okullaşma oranında, bu çabada, cumhuriyetin kurulduğu gün, Büyük Atatürk'ün bizim için bir hedef olarak koyduğu bu çabada, maalesef, ideali yakalayabilme noktasında olamadık. Özellikle, ilköğretim düzeyinde yüzde 90'ları aşmıştık; fakat, ilköğretim düzeyinin, sekiz yıllık eğitimle, ortaöğretimin bir bölümünün katılmasıyla, sanıyorum, şu anda, okullaşma oranı, yine yüzde 80'lere düşmüş durumda.

Tabiî, bu ideali yakalamak, yalnızca hedef koymakla olmuyor; toplumun bir dönüşüm sürecinden geçmesi lazım. Okullaşma oranı tarım toplumlarında daha düşük, sanayileşen toplumlarda ise giderek yükseliyor ve 21 inci Yüzyılın toplumu olacağını buradan defalarca ifade ettiğimiz bilgi toplumlarında ise, artık, bu, tavana vuruyor; neredeyse, yüzde 100'lere yaklaşması bekleniyor. Bugün, önümüze koyacağımız hedef, ilköğretim düzeyinde yüzde 100'leri yakalamaktır. Yükseköğretim düzeyinde de- birçok oranlar vermemiz mümkün- çağdaş düzeyleri, yüzde 35, yüzde 40'ları yakalamak zorundayız.

Bu hedeflerin, sadece rakamsal düzeyde yakalanmış olmaları da başarılı olduğumuzu göstermeyecek kuşkusuz; çünkü, burada, ilköğretimden başlayarak nitelikli öğrenci, nitelikli eğitim önplana çıkmak durumunda ve bugüne kadar olan, anlatıma dayalı eğitim sisteminin yerine, ilköğretimde, senaryolu eğitimin ortaya konulması, öğrencinin de katıldığı etkileşimli bir eğitimin ortaya konulması lazım. Liselerde ve üniversitelerde de, geleceğin rekabetçi toplumuna uygun bir yapıya sahip öğrenci yetiştirme sistematiğini benimsememiz ve uygulamamız gerekiyor.

Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi bakımından da, tabiî, yalnızca öğrencilere değil, devlete ve özellikle siyasetçilere de büyük görevler düşüyor ve bu tip bir eğitimi başarabilmek için, uygun altyapıyı da, ancak, siyasî mekanizmalar ve devlet sistematiği gerçekleştirebilir, hazırlayabilir diye düşünüyorum. En önemli sorun olan, sistemin ihtiyaç duyduğu finansal gereksinimleri de, ancak, siyasetçiler ve devlet mekanizması bu eğitime sağlamak durumundadır ve imkânına sahiptir.

Merkezî yönetim olarak da, yerel yönetimlerle, her okul bölgesindeki vatandaşlarımın -biraz önce söylediğim gibi- katılımlarını sağlayacak nitelikte bir eğitim altyapısı ve ona uygun finansal ve teknolojik altyapıyı gerçekleştirmemiz lazım ve tabiî- burada, bir şeyin altını çizmek istiyorum, bir özlemdir bu- okullarımızı -ilköğretim okullarımızdan da bahsediyorum- standart bir okul, sadece eğitim döneminde açık olan bir yapı halinden çıkarıp, bölgesinde bir eğitim ve kültür yapısı haline dönüştürecek bir yapılanmayı gerçekleştirmemiz lazım.

Eğitim ve öğretimin başarılı veya başarısız olmasında en önemli bir başka süreç veya değişken de, öğretim elemanları ve öğretmenlerdir. Eğer, onların yetiştirilmeleri ve nitelikleriyle ilgili bir gerçekleştirme, bir düzenleme, bir iyileştirme yapamazsak, tüm mesleklerde ve alanlarda insan gücünün kalitesini belirleyen öğretmenlerin bu stratejik rolü oynayacakları bir yapılanma gerçekleştiremezsek, sonuçta da başarılı olma şansına sahip değiliz.

Hepinizin bildiği gibi, öğretmenler, cumhuriyetin ilk yıllarında, gerçekten, bölgesel bir önder, stratejik bir kamuoyu önderi olarak görev yapmışlardı ve statüleri de çok yüksekti; ama, 76 yıllık cumhuriyet deneyimimizde, maalesef, sayısal olarak, öğretmenlerin sayılarını artırmada başarı sağladığımızı düşünebiliriz -henüz, yüzbinleri aşan ihtiyacımız veya açığımız var- ama, öğretmen yetiştirme stratejilerinde çok tutarlı olduğumuzu söyleyemeyiz.

Ben, hemen aklıma gelenleri şöyle bir sıralamıştım, sizinle paylaşmak isterim: Bakın, bugüne kadar, köy öğretmen okulları, köy enstitüleri, iki-üç yıllık eğitim enstitüleri, yüksek öğretmen okulları, eğitmen kursları, vekil öğretmenlik, yedek subay öğretmenlik, mektupla ya da hızlandırılmış kurslarla öğretmenlik, yüksekokul veya fakülte mezunu öğretmenler gibi, neredeyse on onbir alan veya yöntemle öğretmen yetiştirmeyi amaçlamışız ve bunlar, çeşitli, farklı yöntemler tabiî. Bugün, hâlâ, yüzbini aşkın öğretmen açığımız var ve öğretmen yetiştirme noktasında stratejik bir planlamaya hâlâ da sahip olduğumuzu söylemek, çok iyimser bir yaklaşım olur diye düşünüyorum.

İstihdamın uygun olmamasının ötesinde, nitelikli öğretim kadrosu elde edemedik, dengeli bir dağıtımı da- elimizdekiler açısından- sağlayamıyoruz ve hâlâ, merkezî yönetimle, tayin, terfi gibi, bölgesel yönetimler aracılığıyla yapabileceğimiz işleri bile merkezden yürütmeye çalışıyoruz ve tabiî, bütün bunlardan daha da önemlisi, öğretmenlerimize, ancak ekonomik koşullarının iyileştirilmesiyle sağlayabilecekleri sosyal statüyü de veremedik. Bugün, öğretmenler için, maalesef, iki iş yapma istisna olmaktan çıkmış, bir genel geçer kural haline dönüşmüştür ve yine, öğretmenlerimiz, bu yaşam şartları içerisinde, büyük şehirlerde görev istememe noktasına gelmişlerdir.

Dolayısıyla, bu noktada, bunu aşabilecek öğretim kadrolarının ekonomik statüleriyle birlikte niteliklerini de iyileştirecek uygulamaları ve önlemleri, siyasetçiler olarak bizler ve merkezî yönetim olarak da Bakanlık, hızla, belli bir stratejik planlama içerisinde ele almalı ve bunu uygulama fazına geçirmelidir.

Başka bir konu da, meslek alanında yetiştirilmemiş öğretmenlerin, çeşitli şekillerde, bu meslek formasyonuyla yetiştirilmemiş, bir zorunluluk gereği, başka alanda yetiştiği halde öğretmen olmuş insanlar açısından değerlendirdiğinizde veya branş öğretmenleri açısından değerlendirdiğinizde, bir sorun daha var; bu insanların çoğu, imkân bulur bulmaz, meslekten ayrılmak gibi bir alternatifi gündemde tutmaktadırlar ve yapılan bir araştırmaya göre yüzde 75 civarındaki görüş budur.

Bütün bu açıklamalardan varmak istediğim nokta şu: Millî Eğitim Bakanlığı, öğretim elemanı, öğretmen yetiştirme ve istihdam politikasını uzun vadeli olarak planlayıp ortaya bir strateji koymak zorundadır ve belirlenecek temel hedef ve doğrultu ışığında YÖK'le müşterek olarak, gerçekten öğretmen, kalıcı öğretmen, yüreğini bu işe koyacak öğretmen ve ekonomik açıdan da saygın konumda olan öğretmen yetiştirme sürecini başlatmak zorundadır diye düşünüyorum.

Bu anlamda, siyasetçilere de düşen görev -biraz önce söylediğim gibi- eğer, eğitimli ve gelecek yüzyılın bilgi toplumuna uygun bir toplumsal yapı oluşturmak istiyorsak, bunun, ancak, bu niteliğe uygun eğitimci ve öğretmenlerin yetiştirilmesinden geçeceğinin bilinci içerisinde, uygun teknolojik ve finansal altyapıyı, ülke kaynaklarını rasyonel kullanarak bu sahaya, eğitim sahasına ve özellikle öğretmen yetiştirme sahasına da aktarmamız gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığının, koordinasyonu sağlayıcı bir kuruluş halinde merkeziyetçi yapısından uzaklaştırılarak, bölgesel nitelikte eğitim kurulları oluşturularak, bölge halkının, velilerin, öğrencilerin ve bölgedeki gönüllü kuruluşların katılımıyla, bölgenin gereklerine göre şekillenen öğretim kurumları oluşturmak suretiyle, gelecek yüzyıla uygun bir eğitim sistematiğine geçmesi lazım.

Böyle bir yapılanmaya geçildiği zaman da şöyle bir şans ortaya çıkacaktır: Öğretmenler açısından gerçekten bir rekabet ortaya çıkacak, belki sözleşmeli bir sistem ortaya çıkacak ve orada başarılı olan öğretmenin devam ettiği bir sistem ortaya çıkacak. Merkezden tayin edildiği için ve "nasıl olsa, her halükârda göreve devam ediyorum" diyerek, bu konuyu, bir anlamda niteliğini, kendisini yenilemeyi geri planda bırakan öğretmenler de, bir anlamda, yavaş yavaş ortadan kalkmış olacaktır diye düşünüyorum.

İşte, bu söylediklerimiz, biraz, tabiî, çerçevesi değiştirilerek, yükseköğretim kurumlarına da aynen uygulanabilir. Onun kapısında biriken milyonlarca gencimizi düşünürseniz, yine, yetersiz öğretim elemanları boyutunu düşünürseniz, bugün, yirmibeş yıllık meslek yaşantısına rağmen 350-400 milyon alan profesörü düşünürseniz ya da 250 milyon lira alan doçenti düşünürseniz ve bu noktada ne kadar nitelikli bir eğitim yapılabileceğini de değerlendirmemiz mümkündür. Bunların çözümü için de, YÖK sistematiğinde yeniden yapılanmaya gitmemiz gerekmektedir diye düşünüyorum.

Daha önce, burada, yine bu kürsüde belirtmiştim, pramidal YÖK sistematiği yerine, yatay bir üniversiter YÖK sistematiği ve üniversiter sistem oluşturmak zorundayız. Üniversitelerin, çerçeve bir yasayla, kendi imkânlarına, kendi koşullarına ve kendi özelliklerine göre rahat hareket edebilecekleri bir imkânın, yasal çerçevenin kendilerine kazandırılmasını sağlamak zorundayız ve bu üniversitelerin kuruluşlarında da, yine, uzmanlaşmış üniversiteler oluşturmak zorundayız. İlle bir üniversite kurulması için, fen- edebiyat fakültesi başta olmak üzere üç fakülte kurulur anlayışından uzaklaşmamız lazım. Gerekiyorsa, tek fakülteyle dahi üniversite kurulabilmeli, uzmanlaştırılmış bir üniversite olabilmeli. Vakıfların kurdukları üniversitelerde özellikle, bunun önünü açabilirsek, daha hızlı hareket edebilen, daha kolay uygulama yapabilen ve şartlara göre değişken ve şartlara göre rekabetçi üniversitelerin ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. Aksi takdirde, devlet üniversitelerinde, gördüğümüz, bir süre sonra statikleşme ve durağanlaşma anlayışı, bundan sonraki üniversitelerimizde de devam edecektir diye düşünüyorum.

Zannediyorum sürem dolmak üzere. Benden sonraki değerli konuşmacının da süresine tecavüz etmek istemiyorum. Beni sabırla dinlediniz; hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, bu dönem için, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sağ olun, teşekkür ederim (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Ahat Andican.

Sayın milletvekilleri, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.12

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.00

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY

KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Tevhit KARAKAYA (Erzincan)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. – 2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/550; 1/551; 1/509, 3/362; 1/510, 3/363) (S. Sayıları: 211, 212, 209, 210) (Devam)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam)

1. – Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

I. – YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1. – Yükseköğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Yükseköğretim Kurulu 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

II. – ÜNİVERSİTELER (Devam)

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

6. – İstanbul Teknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

21. – 19 Mayıs Üniversitesi

a) 19 Mayıs Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) 19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

22. – Karadeniz Teknik Üniversitesi

a) Karadeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Karadeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

33. – Adnan Menderes Üniversitesi

a) Adnan Menderes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

40. – Celâl Bayar Üniversitesi

a) Celâl Bayar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Celâl Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

48. – Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

50. – K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.

Anavatan Partisi Grubu adına, ikinci konuşmacı Balıkesir Milletvekili Sayın Agâh Oktay Güner.

Buyurun Sayın Güner. (ANAP sıralarından alkışlar)

Süreniz 15 dakikadır.

ANAP GRUBU ADINA AGÂH OKTAY GÜNER (Balıkesir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, Kültür Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçelerini görüşeceğiz; bu vesileyle, vatan coğrafyamızı kanlarıyla, canlarıyla şekillendiren, ona ruh veren Antep'in ve Maraş'ın kahraman evlatlarını, aziz şehitlerimizi, yüce gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, çok iyi bildiğiniz gibi, kültür, bir yaşama üslubudur. Yaşama üslubunun en önemli unsuru da dildir. Dil şuuruna sahip ve dili millî kimliğin temeli sayan Fransa gibi ülkelerde, kültür bakanları başbakandan sonra gelir, bizde, ne yazık ki, Bakanlar Kurulu listesinde sondan bir öncedir. Avusturya'da, başbakana bağlı bir devlet sekreteryası kültür işleriyle sorumludur; Belçika'da, Fransızca konuşulan bölümde ikinci sıradadır, Almanca konuşulan bölümde dördüncü sıradadır; Avrupa Birliği devletlerinin hepsinde de en geç -on veya onbirinci- sırada kültür bakanlarını görüyoruz. Bizim ülkemizde Kültür Bakanlığını kuranlardan Allah razı olsun diyorum; ama, ne yazık ki, "1975'ten 1999 yılına kadar, Kültür Bakanlığı bütçe içinde hangi payı alıyor" sorusuna cevap aradığımız zaman, 1975'te binde 50, 1985'te binde 60, 1995'te binde 40, 1996'da binde 33; 1998'de binde 31; 1999'da binde 30 olduğunu görüyoruz; yani, Kültür Bakanlığı bütçesine yüzde 1 payı çok görmüşüz.

Aziz arkadaşlarım, bu, fevkalade üzüntü verici bir durumdur. Bütün iyiniyetli Kültür Bakanlarına rağmen, Bakanlığın, özlenen hizmeti verememesinin temelinde bu maddî yetersizlik yatmaktadır.

Cumhuriyetin 76 ncı yılında, cumhuriyete temel olan millî mücadeleyi başlatan "Kuvayı Milliye" tabirini ilk defa kullanan, ilk kurşunu atan Balıkesir'de, cumhuriyetin 76 ncı yılında, hâlâ, kültür sitesinin bir temelden ibaret kalması da, bu acı rakamların bir sonucudur.

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'yi yöneten ve Türkiye'nin yönetimine talip olan bütün kadrolar, şu gerçeği görmek zorundadırlar: Türkiye'nin yaşamakta olduğu sosyal buhran, kültür meselelerine büyük ağırlık vermemizi elzem kılıyor. Biz, dilin, anadilin, anadil öğretiminin, tarihin, tarih şuurunun ve mimarînin, musikinin, millet hayatındaki yerini layık olduğu ölçüde görüp değerlendirmedikçe ve bununla ilgili tedbirleri almadıkça, millet olma iddiamız, daima, yara almaya müsait halde kalacaktır.

Bugün, Avrupa Birliğine girme iddiasını, bu Yüce Meclis, millî bir hedef haline getirmiştir. Avrupa Birliğinin bütün üyelerinde, kültür bakanlıklarının fonları, bütçeleri; bu konuda gayret gösteren gönüllü kuruluşların fonları, kültür hayatıyla ilgili harcamaları, akıl almaz rakamlara ulaşmıştır.

Avrupa Birliği bir bütünlüktür; ama, bu bütünlük içerisinde, Fransız kültürü, İngiliz kültürü, Alman kültürü, İtalyan kültürü, İspanyol kültürü birbiriyle yarışıyor. Bu yarışın temel esası da, kendi milletine ait klasik kültürü öğrenmek, araştırmak ve kendi gençliğine öğretmekte yatıyor.

Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da, bir Almanya'yı ele aldığınız zaman, soğuk bir günde, yoksul bir adamı paltosuyla örten Aziz Martin'in, Almanya'da dinî ve millî bir sembol haline geldiğini, ve her sene kasım ayının ilk haftasında, okullardaki bütün çocukların başlarında öğretmenleri, yan şeritlerde anneleri, babalarıyla, ellerinde fenerlerle, Martin ilahileri söyleyerek, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topladıklarını görüyorsunuz. Paskalya bayramları, kırmızı yumurtanın okul bahçelerine saklandığı, çocukların ilahîlerle, manilerle, şiirlerle bu yumurtaları aradığı bir meşher haline dönüyor. Noelde yapılan hazırlıklar ise, gayretler ise tek kelimeyle muhteşem. Din ve milliyet bugün Almanya'da öyle yoğrulmuştur ki, kiliseye gitmeyen, inanmayan, ate olan insanlar bile bu törenlere katılır ve bu, millî kimliğin, dinle nasıl güçlendiğinin müstesna bir örneğini sergiler.

O zaman, biz, kendimize dönelim. Biz, çocuklarımıza ne veriyoruz? Çocuklarımızı millî mukaddesleriyle barıştırmak ve onları millî kimlikleriyle bütün dünyaya açmak için hangi gayretin içerisindeyiz? Daha nice bin soru Kültür Bakanlığının ne kadar ağırlıklı ve ne kadar önemli bir bakanlık olduğunu gösteriyor.

Bu dar rakamlar karşısında gönlümüz, aklımız Kültür Bakanlığından bambaşka hizmetler bekliyor. Sevgili Talay'ın, o her zaman eksik olmayan tebessümüyle "Sayın Güner, hani para, nerede yapayım" diyeceğini duyar gibi oluyorum; ama, ben, yine, bir kere huzurunuzda ifade edeyim.

Değerli arkadaşlarım, Waterloo'da Avrupa'nın kaderini tayin eden bir savaş oldu. Waterloo Meydan Muharebesinde Napolyon'un kuvvetleri, İngiliz müttefik kuvvetlere mağlup oldu. Waterloo'ya bugün giderseniz, Belçika'dadır, muhteşem bir çadır müzede orta yuvarlak platforma çıkarsınız, renkle, ışıkla o muharebeyi bütün heybetiyle, bütün dehşetiyle size bir saat yaşatırlar. Burası sadece bir müze değildir; aynı zamanda, hatıra eşyalarıyla bir satış meşheridir. Neden bizim Malazgirt'te, neden bizim Çanakkale'de, neden bizim Sakarya Meydan Muharebesinin cereyan ettiği o mübarek topraklarda böyle müzelerimiz olmasın?! Bu müzeleri kurduğumuz zaman, vatan çocukları hem millî tarihlerini canlı bir biçimde yaşayacaklar ve hem de yabancılara tarihimizin güzelliklerini diri ve canlı bir biçimde anlatma imkânına kavuşacağız.

Huzurunuza getirdiğim ikinci proje, takdirlerinize sunduğum teklif Orhon Anıtlarıyla ilglidir. 14 asır öncesinden bugüne, millî kimliğimizi lif lif tahlil eden, bugün dahi, o bilge kişilerin taşa çiviyle kazıdıkları sosyal yaralarımızı ve millî güzelliklerimizi dipdiri bize anlatan bu anıtlar, artık, 14 asırdır, yağmura, kara, soğuğa, sıcağa dayanamaz hale geldi; bunları, cam bir muhafaza altına almaya mecburuz. Yolu Berlin'e düşenler, orada, Almanların, bizden çalıp götürdükleri Devler Tapınağını ve bir Anadolu Köy Evini bütünüyle yeniden kurduklarını ve en az bu mekân kadar bir cam binanın içinde muhafazaya aldıklarını görürler. Artık, Orhon Anıtlarının, çadırda yaşayan göçebe Türkün değil, yerleşik medeniyete sahip Türkün eseri olduğunu, etrafındaki koruganları açarak, arkeolojik kazıları tamamlayarak, bütün dünya irfanına açmalıyız.

Çanakkale Savaşları, Türk Milletine Yarbay Mustafa Kemal'i hediye etti; ama, Çanakkale, bir muhteşem kadronun eseridir. Çanakkale'de yer alan ordu komutanlarını, üç gün top ateşine rağmen, tabyaların yıkılmayan topçu paşalarını, oradaki o muhteşem kadroyu, Çanakkale'de bir mekânda, büstleriyle millî hafızaya açmanın zamanı gelmiştir.

Değerli arkadaşlarım, diğer bir acı gerçek de, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin meçhul asker anıtının olmadığıdır. Bu yokluğu bir kurşun gibi yüreğimizde hissetmeliyiz. Bütün zaferlerimizin omuzlayıcısı ve temel unsuru olan yiğit Mehmetçiğe, artık, bir meçhul asker anıtını yapmalı ve milletin ebedî şükran duygusunun ifadesi olarak, bunu, büyük tarihe hediye etmeliyiz.

Türk dünyasına gönderilecek elçiler, kültür ve eğitim ataşeleri, sadece diplomatik misyonla başarılı olamazlar; bunların, Türk edebiyatını, Türk dilini, Türk tarihini, Türk coğrafyasını çok iyi bilmeleri elzemdir. Fransızların ve İtalyanların başarıyla uyguladığı, yazarlardan, ilim adamlarından dünyanın büyük kültür merkezlerine, hele hele bağımsızlığını kazanmış Türk Devletlerine, elçiler ve ataşeler tayin etmenin zamanı gelmiştir.

Değerli arkadaşlarım, Osmanlı Devletimizin 700 üncü Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle yapılan gayretleri şükranla karşılıyorum ve bu gayret sahiplerinden Kültür Bakanlığı ilgililerine de tebriklerimi sunuyorum. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kalıcı eser bırakma gayreti, özellikle şükrana ve tebrike layıktır. Türk musikisi koro sanatçılarını, tiyatro ve operamızın değerli sanatçılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde şükranla selamlarken, bütün üyelerin hissiyatına tercüman olduğuma inanıyorum.

Aziz arkadaşlarım, ancak, daha yapılacak çok iş var. Osmanlı sefirlerinin, dönüşlerinde devlete sundukları sefaret dönemleriyle ilgili belgeler büyük ağırlık taşıyor. Bunların muhtevası, bizim kültür hayatımızla, sosyal hayatımızla yakından ilgili. Çok iyi bildiğiniz gibi, Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Paris Sefaret Takriri, Osmanlı Devletinde matbaanın kurulmasına; Ebu Bekir Ratip Efendinin Viyana Sefaret Takriri de, Osmanlı Devlet ve askerî teşkilatının Sultan III üncü Selim zamanında yeniden düzenlenmesine yol açmıştır. Avusturyalı tarihçi Hammer'e göre, Osmanlı Devletinin kuruluşundan 1774 Küçük Kaynarca Barışına kadar 36 değişik devlete 205 sefaret heyeti gönderilmiştir. Bu sefirlerin hepsi devlete raporlarını vermişlerdir; ama, ne yazık ki, şu anda, arşivlerimizde 42 tanesi tespit edilebilmiştir. Sayın Kültür Bakanımızın bu konuda hamiyet göstererek, üniversiteyle işbirliği yaparak, Osmanlı kültür mirasının sağlıklı bir biçimde tespitine imkân verecek bu belgeleri bugünkü alfabemize çevirerek, tıpkı basımını yaptırması yanında, bugünkü dile çevirmesi de fevkalade faydalı olacaktır.

Değerli arkadaşlarım, hiç şüphesiz, o dönemde Türkiye'ye gelen ve dönen sefirlerin kendi memleketlerine verdiği sefaret takrirleri de aynı şekilde ele alınırsa, biz, millî tarihimizin çok büyük bir bölümünü, bütün kültür tespitleriyle, sosyal tespitleriyle inceleme imkânına kavuşacağız.

Dünyadaki gelişme, bütün globalleşme masallarına rağmen, üstün teknolojiye sahip olan milletin, kendi kültürünü, bir kartalın kocaman kanatları gibi, dünya üzerine hâkim kıldığını gösteriyor. Artık, yatak odamıza, 60 kanal, kendi kültür ürününü, dünyanın her yerinden getiriyor. Bu gelişme karşısında yapacağımız bir tek şey vardır; millî kültürümüze sahip olmak ve onu bütün güzellikleriyle çocuklarımıza aksettirmek.

Millî Eğitim bütçesinde sözcü olsaydım, şunu söyleyecektim: Türkiye, bir ilkokul mezunları cennetidir. Eğer, Türkiye, eğitimde, ilmî araştırmaya, kaliteye ve yüksek eğitimdeki oranı artırmaya belli zaman dilimi içinde eremezse, biz, Avrupa Birliğinin ilkokul mezunu işçileri olmaktan öte bir değer ifade etmeyiz.

Bu acı gerçeğin ışığında dil konusuna tekrar döneceğim ve dilin tabiî gelişmesinin bırakılarak, zorla, kanunla, emirle binlerce kelimenin ölüme terk edilmesinin düşünce dünyamızı nasıl fukaralaştırdığını yüksek takdirlerinize sunacağım. O sebeple, Kültür Bakanlığı, yayın desteklemelerinde, dili zenginleştiren, dilin zenginliğine önem veren, millete mal olmuş kelimeleri mezarlığa terk etmeyen yazarlara ağırlık verirse, bu çok büyük bir himmet olacaktır.

Aziz arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara, ne yazık ki, bir millî kültür merkezinden mahrumdur. Bu merkezin çatısı altında bir Türk musikisi konservatuvarı kurulmalıdır. Dünya başkentleri içerisinde kendi milletinin konservatuvarına sahip olmayan tek başkent, ne yazık ki, Ankara'dır. Cumhuriyeti kuranların himmetiyle meydana getirilmiş tiyatro ve opera binalarının dışında da, kültür adına sergileyebileceğimiz, ciddî, abidevî binaları, ne yazık ki, yapamadık. Halbuki, Ankara, 6 000 kişinin, 7 000 kişinin aynı anda tiyatro seyredebileceği, konser dinleyebileceği kapalı salonlara layıktır ve bu büyük bir ihtiyaçtır.

Benim talep ettiğim bu kültür merkezinin çatısı altında, Türk musikisi konservatuvarının dışında, Türk tiyatrosu da olmalıdır. Meddahıyla, ortaoyunuyla, Karagözüyle, tarihî kimliği koruyarak, çağdaş yorumlara kavuşturarak vatan çocuklarına sunacağımız millî tiyatro, bizim Avrupa Birliğinde de en güçlü dayanaklarımızdan birisi olacaktır.

Aziz arkadaşlarım, bugün, turistlerin, modern binaları değil, tarihî binaları gördükleri, modern kendi musikilerini değil, bizim musikimizi dikkatle ve ibretle inceledikleri, minyatürün, tezhibin ve diğer bizim millî süsleme sanatlarımızın bütün dünyada ne kadar itibar gördüğü ortadadır. İşte bu konuda ciddî bir hamleye muhtacız. Kendi kültürümüzden korkmak yerine, kendi kültürümüzü.

BAŞKAN – Sayın Güner, size 2 dakika süre veriyorum; lütfen, toparlayınız.

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım, toparlıyorum.

Kendi kültürümüzü, kalkınmamızın itici gücü haline getirmek mecburiyetindeyiz. Bugün, Türkiye’de, yılda 2 milyona yakın insan, kırdan, köyden, şehirlerin etrafındaki gecekondu kemerlerine taşınıyor. Biz, bu kemerleri sadece planlamanın, sosyal planlama bölümünde yer alan rakamlarıyla değerlendirirsek, çok kifayetsiz kalırız. Bu büyük göçün meydana getirdiği kültür şokunu, toprağından ve kültür muhitinden kopmuş insanların, şehir kültürüne adapte olma gayretlerini, kaç sosyoloğumuz inceledi, kaç devlet adamımız sosyologlara sordu ve çare getirdi. İşte, buhran burada yatmaktadır.

Dikkat buyurunuz, Türkiye’de insanlar konuşmayı değil, hemen kavgayı tercih ediyorlar. Halbuki, insanlar, güçlüklerini, sıkıntılarını konuşmayla çözmelidirler; ama, kültür buhranı ve bunun üzerine yığılan ekonomik buhran, hayat pahalılığı, insanımızı, konuşmak ve düşünmek yerine, öfkeyle önünde ne varsa, onu yıkmaya sevk ediyor. Kaybedecek zamanımız yoktur, kaybedecek insanımız yoktur, kaybedecek güzelliğimiz yoktur. Hepimiz, hep birlikte, bu muhteşem kültür mirasını, ecdadın bize bıraktığı ve maalesef her gün biri eriyen tarihî eserleri kurtarmayı, nükleer santral yapmaktan daha aziz ve önemli bilmek zorundayız. Nükleer santrala karşı değilim; icabında mum ışığında oturursunuz, ama Alâeddin Camii gittiği zaman, Allah vermesin Selimiye yıkıldığı zaman, bu vatanın tapusunu kaybedersiniz. Erzurum’daki tarihî eserler perişandır, Balıkesir'dekiler perişandır, Konya'dakiler perişandır; İstanbul'da binlerce mezar, sökülüp Avrupa pazarlarında taş olarak satılmaktadır; Kültür Bakanlığına devredilmiş olan türbelerin hiçbirisi onarılamamıştır. O zaman, Kültür Bakanlığına, daha cömert, daha anlayışlı bütçelerin yakın olmasını dileyelim.

Bu ölçülerle, Kültür Bakanlığı bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum, sizleri hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Güner.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 5 arkadaşımız söz almıştır.

Süreleri eşit mi paylaşıyorlar efendim?

İSMAİL KÖSE (Erzurum) – Evet efendim.

BAŞKAN – Şunu söyleyeyim. Süre uzatımı konusundaki hassasiyetimin bilinmesini isterim. Ben, 6'şar dakikalık sürelerin içerisinde arkadaşlarımı uyaracağım. Eğer konuşmalarını sürdürürlerse, bilsinler ki, kendilerinden sonra gelecek olan arkadaşların konuşma sürelerinden bu hakkı kullanıyorlar.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) – Sayın Başkanım, Sayın İrfan Keleş 10 dakikasını kullanacak; diğerleri eşit olarak devam edecekler.

BAŞKAN – Peki efendim; ben, 10 dakikanın içerisinde Sayın Keleş'i uyaracağım. Diğer arkadaşlara 5'er dakika düşüyor.

Buyurun Sayın Keleş. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA İRFAN KELEŞ (Çankırı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de Gaziantep'in kurtuluş gününü yürekten kutlayarak, aziz şehitlerimize minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum.

MHP Grubu adına, bugün müzakeresini yaptığımız Kültür Bakanlığının bütçesi hakkında görüşlerimizi ifade etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclisi ve televizyonları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımızı, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Bilimadamlarının üstünde birleştiği tanıma göre kültür, bir milletin hayat tarzıdır; hayatı algılama, yorumlama ve ona göre yaşama biçimidir; bir milleti, başka milletlerden ayıran temel değerlerin bütünüdür. Bu temel değerlere, o milletin millî değerleri denilmektedir. Bu değerleri, altı noktada toplayabiliriz: Dil, örf ve âdetler, din, sanat, dünya görüşü ve tarih. İşte, bu altı değeri bir olan topluma "millet" deniliyor. Demek ki, bir toplumun millet olabilmesi için, o toplumun, ortak bir dilinin, kendine özgü örf ve âdetlerinin, ortak bir iman ve inancının, kendine has millî bir sanat anlayışının, içinde yaşadığı kültürün ortaya koyduğu bir hayat felsefesinin ve müşterek bir tarihinin olması gerekir. Bunlar, bizi başka milletlerden ayıran temel unsurlardır. Müslüman Türk insanı, diğer milletlerden bu özellikleriyle ayrılır. Diğer taraftan, bu millî değerler, bizi birbirimize bağlayan sosyal akrabalık bağlarımızdır. Bu temel değerler, bizi birbirimize kaynaştırır, bir ve beraber yapar; yani, bu temel değerler, bir milletin asgarî müşterekleridir. Biz, bu değerlerle birbirimizin kardeşi olduğumuzu anlar, onlarla millî şuura ulaşırız. Aralarında şuur birliği olmayan milletlerin geleceğinden söz etmek mümkün değildir. Onun içindir ki, Ulu Önder Atatürk "Türk çocukları ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak azim ve kararında olacaklardır" buyurmaktadır.

Değerli milletvekilleri, şimdi, açıkyüreklilikle kendimize şu soruları sormalıyız: Acaba, biz, kültürümüze gereken önemi verdik mi, bu alanda yeterli çalışmaları yapabildik mi? Bu sorulara olumlu cevap vermek -üzülerek ifade etmek isterim ki- mümkün görünmemektedir. Eğer, biz, millî kültürümüzü yaşatma konusunda, aklın ve ilmin ışığında gerekli çalışmaları yapmış olsaydık, Türk Dili kendi öz vatanında garip kalır mıydı, ikinci sınıf dil muamelesi görür müydü?! Geleceğin nesillerini yetiştirmek üzere kurduğumuz Yükseköğretim Kurulunun başında "Türkçe ilim dili olamaz" diyen insanlar görev alabilir miydi?! (MHP sıralarından alkışlar)

Fazla uzağa gitmeye gerek yok; gelin, Ankara sokaklarını şöyle bir dolaşalım, bazı mağaza ve eğlence yerlerinin isimlerine şöyle bir bakalım: Papazınbağı, Flamingo Pastanesi, Monalisa Restaurant, Mc Donalds vesaire... Söyleyin allahaşkına, dünyanın hangi başkentinde böyle bir durumla karşılaşırsınız?! Sanki, Ankara, şehit kanlarıyla yoğurduğumuz, Anadolu'nun bağrında "bende üstünlük arayan varsa, Türk olarak yaratılmışlığımdır" diyen Atatürk'ün başkent yaptığı bir şehir değil de, yabancı kültürlerin at oynattığı bir şehir görünümünde değil midir?!

Şimdi, burada, kuruluş amacı Türk kültürünü korumak ve yaşatmak olan Kültür Bakanlığımızın Sayın Bakanına sormak istiyorum: Bu konuda ne gibi önlemler alıyorsunuz? Türkçe, Türk vatanında horlanmaya devam edecek mi?

Dilsiz millet olmaz. Dil, bir milletin düşünce sistemidir; kâinatı kendisine göre seslendirmesidir; kafa yapısının formülleridir; bizi birbirimize bağlayan ilk bağdır. O, ağzımızda, annemizin ak sütüdür. Biz, onunla düşünür, onunla sevgimizi ifade eder, onunla Türk olmanın şuuruna varırız; onunla destanlarımızı yazmış, onunla ağlamış, onunla gülmüşüz. Ne hazindir ki, kimimiz dilimizi yozlaştırmak, kimimiz de onu horlayarak başka milletlerin dilini öne çıkarmak gayreti içinde olmuşuz. Dünyanın hangi ülkesinde anadilden başka dille üniversite eğitimi yapılmaktadır?! Bu, ne biçim Atatürk'ü anlamaktır?! Atatürk ilke ve inkılaplarının özü Türk milliyetçiliği değil midir?! Atatürk'ü doğru anlayabilseydik, çoktan, çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkmış olurduk.

Değerli milletvekilleri, bir insan, Orhun Abidelerini, Ergenekon Destanını, Kutadgu Bilig'i, Dede Korkut'u, Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaşı Veli'yi, Köroğlu'nu, Karacaoğlan'ı, Fuzulî'yi, Nedim'i, Yahya Kemal'i, Mehmet Akif'i okuyup anlamamışsa, nasıl köklerini bilecektir?! Bu çeşmelerden içmeyenler, bu aziz milleti nasıl anlayacaklardır?!

Değerli milletvekilleri, din, toplumda, barış, kardeşlik, sevgi ve dostluk duygularının güçlenmesinin teminatıdır; o milletin iman ve inanç sistemidir. Mensubu olmaktan onur duyduğumuz İslam Dini, daima, ilmi teşvik etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milletinin, göğsünü gere gere "ben Müslümanım" diyebileceği, Türklüğünden ve dininden kaynaklanan vecibeleri rahatça yerine getirebileceği bir Türkiye istemektedir.

Bir milletin coğrafyasını asıl vatan yapan, o topraklar üzerindeki sanat eserlerimizdir. Hangi türden olursa olsun, bu eserler korunmadan, onlara sahip çıkmadan, vatandan bahsedilemez. Evrensel kültür, sadece bir aşıdır; hiçbir şekilde millî kültürün yerine geçemez, ondan önce gelemez. Türkiye'nin kültür coğrafyası, onun manevî vatanıdır. Vaktiyle, eserler bıraktığımız her toprağı kaybetmiş olsak bile, o yerler, bizden bir iz ve hatıra taşır. Bu düşüncenin hiç akıldan çıkarılmaması gerekir.

Öncelikle, Türkiye'deki tarihî eserlerimizin koruma altına alınması ve daima eski fonksiyonunu hissettirecek canlılıkta tutulması gerekir. Türk Milleti, Anadolu'ya geldiği günden beri, bir taraftan şehit kanlarıyla Anadolu topraklarını yoğurmuş, diğer taraftan da, Müslüman Türk kültürünü nakış nakış bu topraklara işlemiştir; mimarîden musikiye, edebiyattan güzel sanatlara, her alanda ölümsüz eserler meydana getirmiştir. Sanat eserlerimiz, şehitlerimiz gibi, bu vatanda Müslüman Türklüğün mührüdür. Coğrafya, şehit kanlarıyla, sanat eserleriyle vatan olmuştur. Dünyada hiçbir toprağa, Türk Milletinin Türkiye'de ödediği bedeli, hiçbir millet ödememiştir.

Bakınız, hepimiz Çanakkale'yi çok severiz; niçin; bir vatan parçası olduğu için, 253 000 şehit yattığı için; ama, Çanakkale, Mehmet Akif'in mısralarında bir başka güzelleşmiş, bir başka vatan olmuştur. Sakaryayı çok severiz; asırlar boyu Karadenize çoşkuyla akar; ama, Necip Fazıl'ın dilinde şahlanan Türk ruhunun sembolü olmuştur. Selimiyesiz Edirne'yi, Süleymaniyesiz İstanbul'u düşünebilir misiniz? Bir açık hava müzesi gibi Ahlat'taki Türk mezarları, Türklerin Anadolu'ya buradan girdiğinin, ilk defa buraları yurt tuttuğunun göstergesi değil midir?

Çok özür diliyorum, zamanımı çok fazla aştım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Keleş.

İkinci sözcü, Çorum milletvekili Melek Denli Karaca.

Buyurun Sayın Karaca. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA MELEK KARACA (Çorum) – Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; Kültür Bakanlığının 2000 yılı bütçesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün burada bu konuşmayı yapma vazifesi, rahmetli arkadaşımız Sıtkı Turan Beye verilmişti; ancak, Cenabı Allah'ın takdiri neticesi, vazife bize devrolunmuştur. Bu vesileyle de, onu ve diğer arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her millet, maddî imkânları ve manevî değerleriyle bir kültür bütünüdür. Bir milletin dil, din, tarih, ahlak, sanat, edebiyat, örf, töre ve hayat tarzının bütünü, kültürü teşkil etmektedir. Yani, kültür bir nevi millî şahsiyettir. Ülkelerin kendine has kültür zenginlikleri vardır ve medeniyet, bu zengin kültürlerin bir araya gelmesiyle gelişmektedir.

Yüce milletimizin, Asya bozkırlarından başlayıp çağlar içerisinden süzülüp gelen ve üç kıtada izlerini gördüğümüz 4 000 yıllık bir kültür birikimi vardır. Bu kültür birikimi İslam kültürüyle birleşerek sentez oluşturmuş ve kimliğini bulmuştur; ancak, dili, dini, âdet ve ananeleri, örfleri ayrı, tarihî farklılıkları olan milletler de evrensel medeniyetin unsurları çerçevesinde karşılıklı hoşgörüyle, millî kültürlerinden kopmadan, siyasî, ekonomik, sosyal ve teknolojik işbirliği yapabilirler ve yapmalıdırlar da.

İşte, Yahya Kemal'in dediği gibi, kökleri mazide olan atiyi hazırlamak, 21 inci Yüzyılın büyük, güçlü Türkiyesinin inşaı, ancak ve ancak kendi dinamiklerimizin kaynağı olan millî kültürümüzden kopmadan modern hayata uyum sağlamak, teknolojide atılımlar yapmakla mümkün olacaktır.

Büyük Atatürk, millî mücadelenin daha ilk yıllarında, vatan müdafaasıyla birlikte millî kültüre de büyük önem vermiş, millî kültürün vatan ve milletin bütünlüğü, vatanın bölünmezliği üzerindeki birleştirici gücünü daima göz önünde bulundurmuştur.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyamızda silahla yapılan savaşların yerini kültür savaşları almıştır. Bir milleti tarih sayfasından silmenin en kolay yolu, onu kişiliksiz bırakmaktan, yani kültüründen, benliğinden koparmaktan geçmektedir. İşte, ülkemiz de böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

Batılı olmadan modernleşmek, Batıdan alınacak yeniliklerin bünyeye sıhhatli bir şekilde uyumu mümkün iken, Batılı olmak uğruna nesiller birbirine yabancılaştırılmış, yabancı hayranlığı nesillere egemen kılınmıştır.

Burada, Profesör Osman Turan'ın kitabındaki bir cümleyi hatırlamamak mümkün değildir. Rahmetli hocamız şöyle yazmış: "Batılılaşmak uğruna ne gördüysek, ne bulduysak almışız; ancak, bir hata yapmışız. Aldıklarımızı Türklük ve İslamın potasından geçirip, Batının ilim ve teknolojisinden istifade edip, potanın üzerinde kalan müzahrefatı atamamışız ve neticede, millî benliğimizin esasını teşkil eden kültürümüzün yozlaşmasına sebep olmuşuz."

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Birliği adaylığımızın kesinleştiği şu günlerde, endişelerimizden, Avrupa birliğine karşı olmak gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Endişelerimiz, toplumumuzu dejenere eden, temel kültür unsurlarımızı tehdit eden gelişmelerdir ki, bunların başında da kültürün temeli olan dilin dejenerasyonu gelmektedir.

Dil, insan topluluklarını bir araya getirerek millet olma özelliğini kazandıran en güçlü unsurdur.

Millî Eğitim Temel Kanununun 10 uncu maddesinde, Türk dilinin millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olduğu yer almıştır. Ancak, bugün, öztürkçe diye ortaya atılan iddiaların geleneklerimizi nasıl mahvettiğini, onlarca TV kanalının yayın yaptığı ülkemizde dilimizin nasıl katledildiğini, yine Batı hayranlığı uğruna caddelerimizin, işyerlerimizin nasıl yabancı kelimelerin istilasına uğradığını dehşetle görmekteyiz. Dilimiz tahrip edilirken, bir taraftan da ahlakî değerlerimizin de yok edilmeye çalışıldığını, Türklüğün özünde olan ve daha sonra da İslamla bezenmiş olan ahlak ve namus anlayışımızın, bazı kesimlerde, yerini, günübirlik geçici zevk ve eğlencelere bıraktığını da üzüntüyle takip etmekteyiz.

Günlük basınımızda da bir yandan meşru olmayan hayat biçimini özendirici ve teşvik edici, diğer yandan "haftalık parasız ilave" adı altında evlerimizin harimine sokulan, Türk toplumunun ahlak anlayışına ters düşen, genç neslimizi kültür bunalımına ve ahlakî dejenerasyona sürükleyebilecek yayınlar; müzikte, sanatın her dalında, toplumsal hayatın her karesinde sürekli yozlaşma...

Şimdi, soruyoruz, kendi kültürel değerleri tanıtılmayan nesiller, yarına güveni nasıl sağlayabilecekler?! İşte, bu konularda da demokratik rejimin vazgeçilmez unsuru olan medyamıza da, bütün basın kuruluşlarımıza da büyük görevlerin düşmekte olduğunun bilincinde ve inancındayız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığının kuruluş amacı millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, değerlendirmek, yaymak ve dolayısıyla, millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmaktır. Kültür Bakanlığının çalışması, bu amaçlar doğrultusundadır ki, Bakanlığımızın bu ölçüde çalışabileceği siyasî irade teessüs etmiştir. İnşallah, 57 nci hükümetimizin hizmet kervanına dahil olan Kültür Bakanlığımızın, millî kültürümüzü yozlaşmadan koruyacak her türlü tedbiri alacağına inanıyor ve bekliyoruz.

Şunu da ilave etmek istiyoruz ki, geçmişteki bakanlarımızın da çok olumlu çalışmaları olmuştur...

BAŞKAN – Sayın Karaca, süreniz tamam; ama, takdir sizin.

MELEK KARACA (Devamla) – Çok kısa, bunu geçiyorum o zaman.

Netice olarak, kültür birliğimizi ve millî değerlerimizi kaybetmeden, Avrupa Türk topluluğu olabilmeli, diri, yapıcı, birleştirici unsurlarıyla, Türk kimliğimizin kazanımlarıyla birlikte, Avrupa Birliği içerisinde şahsiyetli olarak yerimizi almalıyız. Türklükten vazgeçmeden Müslüman Avrupalı, Türklükten vazgeçmeden demokrat ve hoşgörülü olarak, tarihî ve vicdanî sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz.

Ayrıca, Çorum Kültür Müdürlüğünün ihtiyaçlarını anlatacaktım; ama, yazılı olarak Sayın Bakanımıza takdim edeceğim. Ancak, netice olarak şunu söylemek istiyorum: İlimizde, 418 kişilik modern tiyatro binası yapılmıştır. Sanayileşen ilimizin kültürel açıdan kalkınmasına büyük katkıda bulunacağına inandığımız yerleşik tiyatronun, Çorum'a gelmesi kaçınılmaz olmuştur. İşte, bu modern binamızda Anadolu insanımızın töresine, ahlak yapısına, millî mefküresine, inançlarına ters düşmeyecek sanat ağırlıklı yerli ve yabancı eserlerin oynatılmasını dileyerek, Çorum'un tamamını özetleyemediğim kültür sorunlarını -Sayın Bakanıma sonra takdim edeceğim- bakanımıza arz ediyor, en yakın zamanda telafisini rica ediyoruz.

Sözlerime son verirken, Kültür bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Karaca.

Sayın Halil Oral; buyurun.(MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ORAL (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına görüşlerimizi dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, milletimizin ve bütün inananların ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik eder, hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım.

Eğitim, ülkelerin ve milletlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik alanda yaşanan hızlı gelişme ve değişmelerinden azamî faydayı sağlamak ve millî bünyede meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için kullanabilecekleri en önemli araçlardan biridir.

Eğitimin hedefi, muhatabı olduğu milletin çocuklarının kültürel tekâmülünü sağlamak ve hedefe ulaştırmaktır. Bilgi ve kültür düzeyi gelişmemiş, kimliksiz bir nesille, yeni bir yüzyılı yakalamak ve milletlerarası yarıştan kopmadan koşabilmek, asla mümkün değildir.

Onun için, millet olarak, taklit etmeyen, bağımsız düşünebilen, yorum yapan, üreten, geleceğe ümitle bakan ve yeni çağlar açabilecek bir gençliğe ihtiyacımız vardır. Türk millî eğitim sistemi, millî, manevî ve ahlakî değerlerle donatılmış, vatan ve millet kavramını iyi özümsemiş, evrensel boyutta insan sevgisine açık, din kültürünü almış, dinin istismarına karşı duyarlı, başka din ve kültürden insanlarla birlikte yaşayabilecek kadar hoşgörülü Türk gençliğini, eğitim sistemi içinde hazırlamalıdır.

Özlenen bu hedeflere ulaşabilmek için, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bilgi çağında dünya milletlerinin kabul ettiği toplam kalite yönetimi ilkelerinin acilen Türk millî eğitiminin hizmetine sunulmasını teklif etmekteyiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk millî eğitiminde tartışılan sorunlar ile tartışılması gereken sorunlar arasındaki fark, çok dikkat çekmektedir. Zorunlu eğitimin süresinin uzatılması gibi son derece önemli bir konunun, sadece, imam-hatip liseleri ekseninde tartışılması, Türk millî eğitimine onarılması mümkün olmayan büyük zararlar vermiştir.

Türk millî eğitimi, ihtirasları ve ideolojik saplantıları meslekî yeteneklerinden fazla olan, siyasî konjonktüre göre tutum değiştiren birkısım bürokrat kesiminden hızla uzaklaştırılmalıdır. Eğitim ve öğretimde, iktidarlara, bakanlara, hatta bürokratlara göre anlayışından süratle kurtularak, siyaset ve partilerüstü, kalıcı ve istikrarlı bir millî eğitim modeli oluşturulmalıdır.

Bu vesileyle, Sayın Bakanımızın şahsıyla ilgili olarak gösterdiği ilkeli, tutarlı ve hukukun kararlarına saygılı tavrını tebrik ediyorum; fakat, kraldan daha fazla kralcı yaklaşımıyla, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerinde yapılan taraflı, yanlı ve ideolojik atamalar, yüzlerce eğitim yöneticisini mağdur etmiştir. Eğitim camiamızın bir an önce bu atama ve uygulamalardan uzaklaştırılıp, endişelerinin ve mağduriyetlerinin giderilmesi, önlenmesi gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri; eğitim sistemimizde rehberlik ve yönlendirmeye ağırlık verilmelidir. Bir gerçeği kabul etmeliyiz ki, 15 yaşından sonra, hiçbir meslek disiplininin eğitimini sağlayamayız. Yabancı dil eğitimi, bale, şan ve tiyatro eğitimi gibi, imam, hatiplik ve bin yıllık geleneğimiz olan hafızlık eğitimini sağlamak da oldukça güç ve zordur.

BAŞKAN – Sayın Oral, süreniz tamam; ama, takdir sizin.

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Teşekkür ederim.

Türk Milleti, eğitim ve kültürde hiçbir medenî milletten geride kalmayacak kadar büyük ve yüce bir millettir.

Eğitimin asıl unsuru olan Türk dili, bugün can çekişmektedir; Türk dilinde nesiller arası bağlar kopmuştur. Acaba, bugün, Büyük Önder Atatürk'ün eşsiz eseri Nutuk'u kaç gencimiz ve aydınımız anlayacak, okuyacak ve yorumlayacak kadar kültür ve dil zenginliğine sahiptir?

Büyük şairimiz Necip Fazıl Kısakürek, "Elâlem uğraşıyor fethetmeye Merih'i Sen cebinde kaybettin Güneş dolu tarihi" derken, günümüzün çok anlamlı bir tablosunu çizmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın sağladığı, 24 üncü maddesinde vücut bulan din ve vicdan hürriyeti çerçevesinde, doğru din eğitim ve öğretimini verecek tek kurumun okullarımız olduğu unutulmamalıdır. Bu hak, siyasî geleceklerini irtica, laiklik, din ve devlet kavramları ile milletimizin manevî değerlerinin omzuna basarak siyaset yapanların, siyasî malzemelerininin ellerinden alınmasına vesile olacaktır.

Öğretmenlerimizin içerisinde bulundukları sosyal ve ekonomik sıkıntıların, bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Öğretmen personel kanunu çıkarılmalı ve ders ücreti politikası yeniden ayarlanmalıdır.

Öğretmenlik mesleği, özelliklerinden dolayı yıpranma payı uygulanan meslek grupları arasına alınmalıdır.

Öğretim yılına hazırlık yardımı, günün ekonomik şartlarına uyarlanarak en az bir maaş seviyesine yükseltilmeli ve her iki yarıyılda da ödenmelidir.

Bu vesileyle, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Millî Eğitim Bakanlığı 2000 yılı bütçesini destekliyor; bütçenin, ülkemize, Türk insanına ve millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Oral.

Sayın Ongun, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA BEKİR ONGUN (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2000 yılı YÖK bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum.

Bu arada, 25 Aralık gününün Gaziantep'in kurtuluş günü olduğunu hatırlatarak, Şair Yavuz Bülent Bakiler'in şu mısralarıyla Gaziantep'in kurtuluşunu kutlamak istiyorum:

"Ben Şahinim ağam, mavzer omzumda yük,

Ben yumruklarımla dövüşeceğim,

Yumruklarım memleketim kadar büyük."

Bütün şehitlerimizi, burada, minnetle yad ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, yeryüzünde en değerli varlık insanoğludur. Bu sebeple, yapılan ve yapılacak olan yatırımların en değerlisi, insana yapılan yatırımdır. Milliyetçi hareket, milletin ebet müddet olduğuna inanan ve asırlık hedefleri olan bir harekettir. Yeni hedefimiz, lider ülke Türkiyesini gerçekleştirmektir.

Türk Milletinin 2000'li yıllara hazırlıklı olarak yeni bir diriliş ve yükseliş çağına ulaşması için, üniversitelerimizin ve YÖK'ün yeniden yapılanması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, üniversite önlerinde yığılmalar, yıllardır Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olmuştur. Bütün yapılan çalışmalara rağmen çözüm bulunamamıştır ve üniversite önündeki yığılmalar gün geçtikçe artmaktadır; ancak, gençler mi üniversite önlerinde yığılmaktadır, yoksa, sistem mi gençleri üniversite önünde yığmaktadır konusu, tartışılması gereken esas konudur. Temel eğitim politikası değişikliğine rağmen, ortaöğretim kurumlarının yapısı değiştirilememiştir. Böylece, sistem, yükseköğrenim yapmak istemeyenleri de üniversite önlerine yığmaktadır. Sistem, öğrenciye, üniversiteye girecek yeterlilikte olduğunu gösteren diplomayı vermiştir. Bu sebeple, öğrencinin bu hakkı kullanması engellenemez.

1999 yılından itibaren uygulamaya geçirilen üniversiteye girişte uygulanan sınav sisteminin, ne adalet, ne de fırsat eşitliği açısından savunulur tarafı bulunmamaktadır. Meslek liselerinin puanları hesaplanırken getirilen sistem tam bir faciadır. Meslek liselerinin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı, mühendislikleri tercih etmeleri halinde 0,5 katsayı yerine 0,2 katsayıyla çarpılmaktadır. Bu durumda, meslek lisesi mezunları genel lise mezunlarına göre 30 ile 70 puanlık bir dezavantajlı duruma düşmektedir. Esasen, meslek liselerindeki başarılı öğrencilerin önüne engel konulmamalıdır. YÖK, meslek okulu mezunlarının akademik eğitim yapamayacakları görüşündedir. Ayrıca, YÖK'ün, söz konusu düzenlemeyi yaparken, süresi 3 yıl ve 4 yıl olan meslek okullarını aynı kategoriye alması, ayrı bir skandaldır.

BAŞKAN – Sayın Ongun, 5 dakikalık süreniz tamam; takdir sizin.

BEKİR ONGUN (Devamla) – YÖK'ün yaptığı bu düzenleme, meslekî ve teknik öğretimi bitirecektir. Millî Eğitim Bakanlığının ise, bunu görmeyerek 16 ncı Meslekî ve Teknik Eğitim Şûrasını toplaması da, herhalde, meslekî eğitimin cenaze törenini düzenlemek olmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aynı zamanda, üniversitelerimizde öğrencilerimizin eğitim ve öğretimini verecek olan öğretim görevlilerinin de yükselmek için tabi tutuldukları KPDS sınavları ise, ayrı bir sorundur. Bu sınavda, meslekî konularda dil sınavı yapılmamakta, özellikle, İngiliz ve Amerikan kültürü üzerinde sorular sorulmaktadır. Meslekî yönden kendisini en iyi şekilde yetiştirmiş bir bilim adamı, KPDS sınavında yeterli puanı alamadığı için harcanmakta ve Anadolu insanının önü kesilmektedir. Aslında, buna bile gerek olmamalıdır. Yapılacak bilimsel çalışmalarda her türlü kolaylık mevcuttur.

Türkçe niçin bilim dili olmasın?

BAŞKAN – Sayın Ongun, arkadaşınıza süre kalmıyor, onu bilesiniz.

Beşinci konuşmacı Sayın Hüseyin Kalkan, süreniz kalmıyor, takdir sizin.

BEKİR ONGUN (Devamla) – Tamam efendim.

BAŞKAN – Buyurun.

BEKİR ONGUN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde üniversitelerimiz, hiç istemediğimiz, 1980 öncesi anarşi ortamına sürüklenmek istenmektedir. Biz, bu filmleri çok gördük. Üniversitelerimizi bu olaylara sürüklemek isteyen yöneticilerimizi çok iyi tanımalıyız, bunları -şurada üzerine basarak söylüyorum- bellemeliyiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu duygu ve düşüncelerle, 2000 yılı bütçesinin Türk Milletine hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ongun.

Sayın Kalkan, buyurun efendim.

MHP GRUBU ADINA HÜSEYİN KALKAN (Balıkesir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üniversitelerimizin 2000 yılı bütçeleri hakkında, Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum; Yüce Heyeti en derin saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye'nin 2000 yılına hazırlıklı girebilmesi, dünyadaki sosyal ve bilimsel gelişmelere katılımıyla mümkün olabilecektir. Bu ise, toplumun tüm kurum ve kuruluşlarının dünyadaki değişim ve gelişmelere ayak uydurmasıyla gerçekleşebilir. Bu değişim ve gelişmelerin lokomatif gücü üniversitelerdir; ancak, Türkiyemizde üniversitelerimizin mevcut durumu göz önüne alındığında, gerek mevzuat gerekse üniversitelerimizin eşgüdümünden sorumlu kurumun başındaki kadronun zihniyeti, değişime lokomatif olma değil, tam tersine, ağır, hantal vagonlar durumundadır. Bu nedenle, üniversitelerimiz konusunda, önce köklü zihniyet, sonra da mevzuat değişimine gitmemiz gerekir. Bu zihniyet ve mevzuatla, üniversitelerimizin bütçelerini ne kadar desteklersek destekleyelim, olumlu neticeler almamız mümkün değildir. Zihniyetimizin temelinde ilim olmalıdır. İlmî olmayan hiçbir davranışı, hiçbir anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Her şeyden önce, Anayasamızda, temel özgürlüklerden sayılan okuma hakkı üzerine hiçbir dayatmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu dayatma, ilmî değildir, ahlakî değildir, insanî değildir. (MHP sıralarından alkışlar)

YÖK, zaman zaman çıkardığı, 2547 sayılı Yasaya aykırı yönetmeliklerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini de gaspetmekte ve kanunsuz davranışlar sergilemektedir. YÖK, yetki gasplarıyla rektörlükleri baskı altında tutmaktadır. Üniversitelerarası eşgüdümü sağlamakla yükümlü YÖK, bugünkü yapısı, kanun ve yönetmelik tanımaz tavrıyla, üniversitelerimizin önünü tıkayan kurum haline gelmiştir. YÖK Başkanı, bir rektörü çağırıp "istifa et" diyebiliyor. Hukuk devletinde böyle bir şey yok arkadaşlar. (MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar)

Bu YÖK Başkanını, Sayın Cumhurbaşkanım, maalesef, Meclisi de kale almadan tekrar YÖK Başkanlığına atamıştır. Evet, yasal olarak Sayın Cumhurbaşkanının bu hakkı vardır; ama, milletin vicdanı da yaralanmıştır.

Esas, burada kurumları, müesseseleri konuşmamız gerekirken, maalesef, mevcut uygulamalar yüzünden, kişileri konuşmak durumunda kalıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Kalkan, size 2 dakika daha süre veriyorum; toparlayınız.

HÜSEYİN KALKAN (Devamla) – Onun için, bir daha kişileri konuşmamak için, sistemi konuşmak için, Türkiye'de bir değişiklik yapılması lazım. Bu değişiklik de şöyle olacaktır: Maalasef, YÖK'ün başındaki kişinin icraatlarından dolayı, bu Meclis, YÖK hakkında araştırma komisyonu kurulmasına oybirliğiyle karar vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, maalesef, bu Meclisi kale almamış ve milleti kale almamıştır. Bizim niyetimiz üzüm yemektir, bağcı dövmek değildir. Şu anda yapılacak şey, Sayın YÖK Başkanı istifa etmelidir ve Cumhurbaşkanını da rahatlatmalıdır. (Alkışlar)

Bunun akabinde de, bir daha, kişileri tartışmayacak şekilde, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasını, bu Yüce Meclis, en kısa zamanda, tekrar, aynı durumlarla karşılaşmamak için yeniden düzenlemelidir.

Bakınız, şu anda, YÖK'ün başında bulunan kişi, istifa etmelidir. Niye istifa etmelidir; bir kamu kurumunun başındaki kişi, kalkıyor "ben falanca partiye oy verdim" diyor. Bunu diyemez!.. Herhangi bir üniversite rektörü, söz gelimi, ben Fazilet Partisine oy verdim deseydi, görevden almaya zorlanır mıydı zorlanmaz mıydı; görevden alınırdı. (Alkışlar)

Evet, onun için, ben falanca partiye oy verdim diyerek, hem de koalisyon ortağı bir partiye yeşil ışık yakmaya hakkı yoktur. Kamu kurumunun başındadır. Herhalde, YÖK Başkanını da, tezelden görevden alacak bir makam olmalıdır ve bunu görevden almalıdır; suç işlemiştir.

Neler var neler... Zaman bitiyor. Bakınız, Zaman Gazetesi -dikkat ediniz- YÖK hakkında ve İstanbul Üniversitesi hakkında yayınlar yapıyor ve bu yayınlar, birdenbire kesiliyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kalkan.

HÜSEYİN KALKAN (Devamla) – Yayınlar niye kesildi; çünkü, tehdit edildi "sizin Fatih Üniversitenizi kapatırız" denildi. Demokratik hukuk devletinde aba altından sopa göstermek var mıdır?! ("Bravo" sesleri, alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kalkan.

HÜSEYİN KALKAN (Devamla) – Evet, yapılan tahribat daha çok. Üniversitelerimiz, Türkiye'nin 2000'li yıllara girişinde lokomotif olacak. Pırıl pırıl, aydın ilim adamlarının önü, hangi zihniyetle ki, gafletten olduğunu söylemek istiyorum; aksi halde, diğer kelimeyi kullanmak istemiyorum şu Yüce Meclisin çatısı altında.

"Türkçe'yle ilim yapılamaz" deniliyor. Geçen gün belgesini de gördüm. 72 tane üniversitenin başındaki zat, bunu diyemez, "Türkçe bilim dili olamaz" diyemez! ("Bravo" sesleri, alkışlar) Bu zihniyetten dolayı da, pırıl pırıl genç ilim adamlarının önünü... Yardımcı doçentler, bugün, yabancı dil kaygısıyla...

BAŞKAN – Sayın Kalkan, teşekkür ediyoruz.

HÜSEYİN KALKAN (Devamla) – Bu, ülkenin çok önemli bir meselesidir Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önemli de, arkadaşlarınız süreyi size tanısalardı keşke!

HÜSEYİN KALKAN (Devamla) – Kimsenin hakkını yemiyorum şu anda Sayın Başkan.

Genç bilim adamlarının önünü, yabancı dil kaygısıyla... Evet, bir bilim adamının yabancı dil bilmesi şarttır. Ben de bilim adamıyım, en azından YÖK Başkanı kadar. Ancak, yabancı dil kaygısıyla, genç bilim adamlarının önü kesilmemelidir. Evet, yabancı dilde...

BAŞKAN – Sayın Kalkan, bakınız...

HÜSEYİN KALKAN (Devamla) – ... bu ülkenin önünü kesmeye kimsenin hakkı yoktur.

BAŞKAN – Sayın Kalkan...

HÜSEYİN KALKAN (Devamla) – Yüce Meclisin, benim düşünüp söyleyemediklerimi anlayacağını düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Demokratik Sol Parti Grubuna mensup üç arkadaşımız konuşacak.

Sayın Grup Başkanvekili arkadaşlarımız, bu arkadaşlarımız süreyi eşit mi paylaşacak efendim?

AYDIN TÜMEN (Ankara) – Evet.

BAŞKAN – 10'ar dakikayla...

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) – Evet efendim.

BAŞKAN – İlk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Yağız'ın.

Buyurun Sayın Yağız.

Konuşmanızın 10 uncu dakikasında sizi uyaracağım.

DSP GRUBU ADINA SÜLEYMAN YAĞIZ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığımızın bütçesiyle ilgili olarak, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini açıklama üzere, huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Heyetinize ve bizleri ekranları başında izleyen yüce ulusumuza saygılar sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, önceki dönemde olduğu gibi, bu dönemde de Kültür Bakanlığımızın bütçesi üzerinde konuşmak bana nasip oldu. Geçen dönemdeki konuşmamda Kültür Bakanlığımızın çeşitli faaliyetlerinin yanı sıra, Alevî- Bektaşi kültürüne verdiği öneme de değinmiştim ve bu vesileyle, Alevîlere yönelik iftiralara son verilmesi çağrısında bulunmuştum; ancak, konuşmam bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı, bu arada bölücülük yapmakla dahi suçlandım. Oysa, Sünnî kökenli bir Alevî dostu olarak amacım kesinlikle bölücülük yapmak değildi; tam tersine, Alevî- Sünnî kardeşliğine katkıda bulunmak, Alevî- Sünnî kardeşliğinin daha da pekişmesini sağlamak idi.

Zaten, geçen dönemdeki konuşma sürem yetmiş olsaydı, bu konuda bir de şiir okuyacaktım; o arzumu, bugün yerine getirmek istiyorum.

Şiir, Alevî dedesi Aşık Daimi'ye ait.

"Göremiyor isem gerçek varlığı,

Sünnî isem, Alevî isem ne çıkar.

Sanat edindiysem sahtekârlığı,

Sünnî isem, Alevî isem ne çıkar.

İnsanlık giderken ileriye ,

Bizler inadına kaldık geriye;

Gelmedikçe cehaletten beriye,

Sünnî isem Alevî isem ne çıkar.

Kemaletim, hidayetim olmazsa,

Marifet suyundan kabım dolmazsa,

Benden insanlığa eser kalmazsa,

Sünnî isem, Alevî isem ne çıkar.

Gayet inatçıysam, gayet zorbalı,

Gündüz tespihli isem, gece kavgalı,

Olmadıkça insanlığa faydalı,

Sünnî isem, Alevî isem ne çıkar.

Daimiyem, nefse galip olmazsam,

İlme, fazilete talip olmazsam,

Ele, dile, bele sahip olmazsam,

Sünnî isem, Alevî isem ne çıkar." (DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığının, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerini Meclisteki kritik oylamalar nedeniyle izleme olanağım olmadı; ancak, görüşmelerin tutanaklarını okuyabildim, onunla yetinmek zorunda kaldım. Tutanaklara baktığımda, hemen her parti sözcüsünün eleştiri ve taleplerinin yanı sıra, Kültür Bakanlığımızdan övgüyle söz ettiğine tanık oldum. Bu konuda birkaç örnek vermek istiyorum:

Örneğin, Fazilet Partili Sayın Zeki Ünal aynen şöyle demiş: "Her şeyden evvel, Sayın Bakana teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar, vermiş olduğu dokümanları inceleme fırsatımız olmasa da, geçen dönemde de, aynı şekilde, temel bazı eserlerin basılarak buraya getirildiğini ve onları incelediğimiz zaman da, gerçekten, kültür köklerimizle ilgili çok ciddî, muhtevalı eserler olduğunu gördüğümüzü, bundan dolayı da, Sayın Bakanı tebrik ettiğimizi, ben, burada belirtmek istiyorum" .

Yine, örneğin, Fazilet Partili Aslan Polat da, kendi seçim bölgesi Erzurum'a yatırım yapılmamasından yakınmış; ama, o da, yine, Bakandan övgüyle söz etmiş "Bakanım oldukça kapsamlı bir çalışma vermiş" demiş.

Yine Fazilet Partili Sayın Cevat Ayhan da, konuşmasında, Kültür Bakanımıza teşekkür etmiş. Sayın Ayhan'ın sözleri şöyle: "Sayın Bakanın yaptığı hizmetlere teşekkür ederiz, güzel eserlerini alıyoruz, gerek Osmanlı Devletinin kuruluşunun 700 üncü yıldönümü münasebetiyle gerekse diğer vesilelerle güzel eserler bastırıyorlar. Yeni nesillere bu eserlerin aktarılması, medeniyetimizin tanıtılması bakımından mühimdir".

MHP'li Sayın Lütfi Ceylan da, konuşmasına şöyle başlamış: "Ben, Sayın Bakanın, Türk kültürünün geliştirilmesi, yükseltilmesi konusunda, özellikle bize gönderdiği kitapları okuduktan sonra, gayretine, samimiyetine çok daha fazla inandım. Kendilerine başarılar dilerim."

DYP'li Sayın Oğuz Tezmen de şöyle demiş: "Gerçekten, Sayın Bakanı kutluyorum, güzel çalışmalar yapmakta."

Bizim Gruptan Sayın Gaffar Yakın da, benim çok hassas olduğum cemevi konusuna değinmiş, Sayın Yakın şunları söylemiş: "Alevî insanlarımız cemevleri yaptırıyorlar ve yaptırmak istiyorlar. Bu gelişme, sanki, caminin karşısında bir cemevi tarzında bir olgu yaratıyor. Bu, şu anda olmasa bile, beş-on yıllık süreç içerisinde, kültürel birliğimize ve sosyal yapımıza zarar verebilir. Bunun, Kültür Bakanlığı içerisinde, kültür merkezleri tarzında, Kültür Bakanlığı bütçesinden bu insanlarımızın bu ihtiyacının kazandırılması, demokrat olmanın, laik Türkiye Cumhuriyetinin görevi olduğuna inanıyorum."

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cemevi olgusu, Sayın Yakın'ın da ifade ettiği gibi, Alevî kardeşlerimiz açısından çok önemlidir ve en vazgeçilmez bir taleptir; ancak, bazı çevreler, cemevi talepleri karşısında, konuyu, cami-cemevi zıtlaşmasına götürmek istiyorlar. Bazı radikal gruplar da, cenazelerini cemevlerine götürerek, Alevî kardeşlerimizi, terörün içindeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa, şunu çok iyi biliyorum ki, Alevî kardeşlerimizin kesinlikle böyle bir niyeti yoktur. Alevîler, sadece ve sadece, en doğal gereksinmeleri olan bir talebi dile getirmektedirler. Terör gruplarının cemevlerine gelmesinden ise, son derece rahatsızlık duyuyorlar ve bu tür girişimleri, güçleri yettiği ölçüde önlemeye çalışıyorlar.

Değerli milletvekilleri, ben bu konuyu çok işleyen bir yazarım. Türkiye'nin, cemevi konusuna kesin bir çözüm bulması gerekiyor ve konuyu, hiçbir zaman, cami-cemevi çekişmesi zıtlaşmasına götürmemek gerekir. Konuyu bu noktaya çekmek isteyenler, kesinlikle provokatörlerdir. Bu itibarla ben, yazılarımda "caminin karşısına cemevi" demek yerine "caminin yanına cemevi" ifadesini kullanmayı tercih ediyorum. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden, Alevî, Sünnî herkese, bu ifadeyi kullanmaları çağrısında bulunuyorum. Göreceğiz ki, bir tek sözcük bile, çok şeyin değişmesine olanak sağlayacaktır.

Tabiî, bu konu, kültürel açıdan Kültür Bakanlığımızı ilgilendirirken, inanç açısından da Diyanet İşleri Başkanlığımızı ilgilendirmektedir. Demokratik Sol Parti olarak biz, Alevîlerin de, Diyanet İşleri Başkanlığında temsil edilmesi görüşünü savunuyoruz; ancak, bu konuda, önce Alevî vakıf ve derneklerinin kendi aralarında, sonra da siyasî parti grupları arasında mutabakat sağlanması gerekiyor; çünkü, bildiğim kadarıyla bazı Alevî derneklerinin temsilcileri, yöneticileri, Alevîlerin de Diyanette temsil edilmesi görüşüne katılmıyorlar; dahası, Diyanetin cemaatlere bırakılmasını istiyorlar; fakat, biz, irtica riskinin, belli ölçelerde de olsa, sürmesi nedeniyle, Diyanetin devlet kurumu olarak devam etmesinden yanayız; yoksa, bizim de nihaî hedefimiz, Diyanetin -yani, din hizmetlerinin- bütünüyle cemaatlere bırakılmasıdır; ancak, bu noktaya varabilmemiz için, irticaın bir risk olmaktan çıkarılması, bir başka deyişle, dinsel devlet yönetimi talebinin gündemden düşürülmesi gerekir.

Değerli milletvekilleri, Demokratik Sol Partinin uhdesinde bulunan Kültür Bakanlığı, faaliyetlerinde, son derece barışçı ve uzlaşmacı hareket etmektedir; kültürel değerlerimiz arasında herhangi bir fark gözetmemektedir; bir yandan halk kültürlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, öte yandan klasik ve çağdaş kültürlerin gelişmesine de büyük katkı yapmaktadır. Kültür Bakanlığımız, eski ve yeni kültürlerimizin tanıtımı konusuna da büyük önem vermektedir. Kültür Bakanlığımızın bugüne dek çıkardığı yayınlar ve faaliyetleri bunun kanıtlarıyla doludur.

Kültür Bakanlığımızın önemli hizmetleri arasında yer alan bir konuya daha değinmek istiyorum; o da web sitesidir. Kültür Bakanlığımızın dört dilde hazırlanan web sitesi, tam 10 000 sayfadan oluşmaktadır. Siteye girildiğinde, hem kültürel hem de turistik bir gezi yapma olanağı bulabilirsiniz. Web sitesi, kültürümüzün dünyaya açılan penceresidir...

BAŞKAN – Sayın Yağız, size tanınan süre tamamlandı; tabiî, takdiri sizin.

Buyurun, devam edin efendim.

SÜLEYMAN YAĞIZ (Devamla) – Teşekkür ediyorum.

Sitede tüm kültürel değerlerimize yer verilmekte; hatta, bunların görüntülü ve sesli örnekleri de bulunmaktadır. Örneğin, sitenin "Halk Ozanları" bölümüne girdiğinizde, burada bir türküyü de dinleme olanağı bulabilirsiniz. Yine, örneğin, tangodan söz edilen bölümde, tangonun görüntüsü de ekrana gelmektedir. Web sitesini, bugüne dek 200 000 kişi ziyaret etmiştir. Bu vesileyle, Kültür Bakanlığı bürokratlarını da kutlamak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığımızın kuşkusuz çok değerli çalışmaları var; ama, süremin dolması nedeniyle ayrıntılara giremeyeceğim; ancak, bir iki ifadede daha bulunmak istiyorum.

Kültür Bakanlığımız, kültürel faaliyetlerinde herhangi bir ayırımcılık yapmamaktadır; kültürel birikimlerimizi, kültürel zenginlik olarak görmektedir. Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşma da, bu konuda çok somut bir kanıt olarak görülebilir. Ben şahsen, Sayın Bakanımızı kutluyorum; zira, Bakanlığı sırasında altını çizdiği uzlaşmacı ilkeler doğrultusunda hareket etmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında, muhalefete mensup milletvekillerinin dahi Sayın Bakanın çalışmalarını takdir etmeleri, bunun bir kanıtıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinize ve yüce halkımıza sevgiler, saygılar sunuyorum.

Sayın Başkan, izin verirseniz bir de Gaziantep İlimize değinmek istiyorum; çünkü, ben, İstanbul Milletvekili olmama karşın Gaziantep kökenliyim. Değerli hemşerilerimin kurtuluş yıldönümlerini yürekten kutluyor; hepsine sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Yağız.

İzmir Milletvekili Sayın Güler Aslan; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

DSP GRUBU ADINA GÜLER ASLAN (İzmir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler hakkında, Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım; Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi, irfan ordusunun fedakâr öğretmenlerini ve aziz yurttaşlarımızı içtenlikle sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Sözlerime geçmeden önce, üst üste yaşamış olduğumuz deprem felaketinin ulusal bir acıya dönüşmesi neticesinde yitirmiş olduğumuz binlerce yurttaşımızı, aramızdan ayırmış olduğu yüzlerce öğretmen ve öğrencimizi minnet ve rahmetle anıyor; tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu acıların son olması dileğiyle, yaklaşmakta olan 2000 yılınızı ve ramazan bayramınızı yürekten kutluyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümetimiz, eğitime ve gençliğe yatırımı, ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak görmekte ve eğitim kurumlarında ideolojik kutuplaşma ve çatışmalara fırsat vermemektedir. Millî eğitim politikasına egemen olan çağdaş ve demokratik çizginin, önemli atılımlar gerçekleştirdiğini sevinçle gözlemlemekteyiz ve bu çizgi, daha ileriye götürüldüğü sürece, eğitimin tüm sorunlarının aşılacağına olan inancımız artar ve geleceğe umutla bakabiliriz.

Demokratik, laik cumhuriyetin gelişmesinde, eğitim sisteminin çağdaş yurttaşlar yetiştirmede başarılı olması gerekmektedir. Eğitim, cumhuriyetimizin temeli ve geleceğidir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öğretmenlik mesleğinin, insanoğlunun var olduğu günden beri ilk oluşan mesleklerden birisi olduğu gerçeğiyle, yirmibeş yılını bu mesleğe adamış ve emekli olmuş bir öğretmen olarak, bunun onurunu yaşamaktayım. Bu meslek, toplumun, en gözde, en fazla değer verdiği bir ihtisas mesleğidir. Eğitim sürecini hızlandırmak ve eğitimin niteliğini yükselterek, vatandaşların alışkanlıklarını ve anlayışlarını, kültür ve ekonomi arasında sürekli bir ilişki kurarak değiştirmek ve nitelikli insangücü oluşturmak lazımdır. Nitelikli insangücü, nitelikli eğitimin sonucudur. Nitelikli eğitim ise, öğretmenin niteliğiyle ilgilidir. Yeni nesillerin, verimli, yapıcı, yaratıcı niteliklere sahip birer meslek adamı, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincine varmış vatandaşlar olarak yetiştirilmelerinden öğretmenler sorumludur.

Türk millî eğitiminin amacı, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refahını ve mutluluğunu artırmak, diğer yandan millî birlik ve bütünlük içerisinde, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve Türk Milletini, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline getirmektir ki, bu da nitelikli öğretmen kadroları sayesinde gerçekleştirilecektir.

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir gençlik yetiştirmek, Yükseköğretim Yasasınca, üniversitelere verilmiş bir görevdir. Üniversiteler, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik cumhuriyete olan bağlılığın gerçek aydınlanma olduğunu ve bilimin, her zaman aydınlığa yürüyüşle gerçekleşeceği bilinciyle, çağdaş bir Türkiye'nin yaratılması için, her zaman, görevini titizlikle yerine getirmektedir. Bu üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerinin ekonomik durumlarının, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzeltilmesi, atamaların doğru ve yerinde yapılması beyin göçünü önleyecek, öğretim görevlilerinin tüm birikimlerini ülke yararına kullanmasını sağlayacaktır. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artırılması için gerekli unsurlardan biri yetişmiş insangücü, diğeri ise yeni bilgiler üretmektir. Hiçbir teşvik unsuru içermeyen mevcut bürokratik yapı sayesinde, üniversitelerimizin bu konularda atılım yapmaları imkânsız hale gelmiştir. Yükseköğretim sistemimizin sorunlarını belirleyerek çözüm üretme arayışında olmak hepimizin görevidir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğitime yapılan harcamalar, ekonomik büyümeyi hızlandırmanın yanı sıra, üretimi artırır, kişisel ve sosyal gelişmeye katkı sağlayarak, sosyal sınıflar arasındaki uçurumları ortadan kaldırır. Toplam malî kaynaklar içinde eğitime ne kadar pay ayrılacağı, her ülkede hükümetlerin alması gereken önemli bir karardır. Buraya yapılan yatırımın, gerek sosyal gerekse kişisel getirisi fazla olduğundan, eğitim harcamalarının artırılması, teşvik edilmesi gereken bir unsurdur.

Ülkemiz üniversitelerinde mevcut olan sorunları ortadan kaldırmak için şu çözümleri üretebiliriz:

Öğretmenlerimizin maddî durumunun iyileştirilmesi;

Üniversiteler arasında rekabetin artırılması teşvik edilerek kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak;

Üniversitelerin katma bütçeden aldıkları gelir dışında, ek gelir sağlamalarını teşvik etmek;

Eğitimin kalitesini yükselterek, öğrenci talepleri ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek;

Üniversite araştırmalarının kalitesini artırabilmek;

Öğrenim için ücret ödeyen öğrencilerin program seçerken daha dikkatli davranarak daha kaliteli eğitim standardı talep etmelerini sağlamak;

Malî yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerin, malî yardımdan daha iyi bir şekilde yararlanabilmelerini sağlamak;

Özel üniversitelere ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak;

Okullarımızda Türkçenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.

1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ile başlayan Türk yükseköğretimi, 1923-1924 öğretim yılından 1998-1999 eğitim yılına kadar geçen cumhuriyet döneminde, üniversite sayısını 1'den 72'ye, öğrenci sayısını 2 914'ten 1 471 768'e, öğretim elemanı sayısını 307'den 61 677'ye yükseltmiştir. Türkiye, bu süre zarfında, öğrenci sayısını 505, öğretim elemanı sayısını ise 200 kat artırmış ve yükseköğretim, İstanbul'dan Anadolu'nun en ücra köşesine kadar yayılmıştır. 19'u vakıf üniversitesi olmak üzere, ülkemizde halen, 70'i faal, 72 üniversite bulunmaktadır.

Cumhuriyetin ilanının hemen ardından başlatılan eğitim seferberliğiyle, yükseköğretim kurumlarının Anadolu'ya yayılmasının ilk adımları atılmış ve 1925 yılında Ankara'da Hukuk Mektebi, 1926'da Gazi Eğitim Enstitüsü, 1930'da ise Ziraat Enstitüsü kurulmuştur. Atatürk'ün büyük önem verdiği Darülfünun 1933'de lağvedilerek, yerine, İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Bu reform, çağdaş üniversitenin ülkemizdeki gerçek başlangıcıdır. 1955-1957 yılları arasında kurulan Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesiyle, yükseköğretimin Anadolu'ya yayılması hız kazanmıştır. 1973-1981 yılları arasında üniversiteler tam anlamıyla Anadolu'ya yayılmıştır. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde eğitime daha fazla önem vermeliyiz; öğretmen açığını kapatmalı, üniversitelerimizin sayısını çoğaltmalıyız. Böylece, hem terörü önler hem de gelişmeyi sağlarız.

Ulu Önder Atatürk'ün "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar" yetiştirme buyruğu, üniversitelerimizin önünde önemli bir görev olarak durmaktadır sözleriyle konuşmamı tamamlamak istiyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, 2000 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; Yüce Heyete, tüm izleyicilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Üçüncü söz, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Erçelebi'ye ait.

Buyurun. (DSP sıralarından alkışlar)

DSP GRUBU ADINA HASAN ERÇELEBİ (Denizli) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı çerçevesinde, Millî Eğtim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversitelerimizin bütçeleri hakkında, Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Avrupa Birliği yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin, eğitimini de Avrupa standartlarına ulaştırması, kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu anlamda, 55 inci hükümet zamanında atılan çağdaş bir adım olan kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitime, bugün, halkımız tarafından benimsenerek sahip çıkılması, olumlu ve sevindirici bir olaydır. Buradan cesaretle, en yakın zamanda, okulöncesi eğitimi ve ortaöğretimi de içine alacak şekilde, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması, Türkiye'yi, çağdaş dünyaya daha da yakınlaştıracaktır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 4306 sayılı Yasanın yarattığı ekonomik kaynaktan yaklaşık 45 trilyon lira ayırarak, temel eğitime devam eden 10 milyon öğrencimize, sağlıklı büyümeleri, zekâlarının gelişmesi için ve aynı zamanda hayvancılık sektörü ile köylümüzü de desteklemek amacıyla, her öğrencimize, günde bir yumurta yedirip bir bardak süt içirmeliyiz. Bu projenin, bir an önce, Millî Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulmasını diliyoruz. Ayrıca, bir düşünce ve zekâ sporu olan satrancın, okullarımıza ders olarak konulmasını da istiyoruz.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepimizin yetişmesinde büyük emeği olan öğretmenlerimizin, yeni bir yüzyılın, yeni bir bin yılın başında, Avrupalı meslektaşları gibi, sendikalı ve sözleşmeli olmaları yasalaşmalıdır. Böylece, bir taraftan öğretmenlerimize meslekî örgütlenme olanağı sağlanırken, öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı, sadece öğretmen tayin eden bir yapıdan da kurtarılmış olacaktır.

Öğretmenlerimize ödenen aylık, 300 dolar civarındadır. Bu para, bazı kuruluşlarımızda çalışan şoför, işçi ve sekreterin aldığı ücretin yarısı ya da üçte 1'i kadardır. Öğretmenlerimiz için, atama, yükselme ve ücret politikalarını belirleyen ayrı bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; deprem bölgesine yapılacak kalıcı konutlar bittiğinde, şu anda yapılan prefabrike konutlardan sökülüp takılabilenleri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne vererek, yükseköğrenim gençliğimizin yurt sorununu önemli ölçüde çözebiliriz. Öte yandan, sabit prefabrike konutlar da, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencileri ve araştırma görevlilerimiz için, yabancı dil öğretilen dil köyleri haline dönüştürülebilir. Böylece, yörenin deprem bölgesi olmaktan çıkarılıp, bir kültür merkezi olmasını ve ekonomik canlılığını da sağlayabiliriz, ekonomik kaynaklarımızı da rasyonel kullanmış oluruz.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üniversite kapıları önünde bekleyen yaklaşık 1,5 milyon gencimizin geleceğini, sadece yılda bir kez yapılan üniversite seçme sınavlarının sonuçlarına bırakamayız. Devlet Planlama Teşkilatının ülkemiz ihtiyaçlarını göz önünde tutarak yapacağı insangücü planlamasıyla bu gençlerimizi uygun alanlarda eğiterek, ülkenin ekonomik kalkınmasına katıp, artı değer yaratmalarını sağlamalıyız. Teknik liseler ile endüstri meslek liseleri mezunlarının üniversite seçme sınavlarında önüne konulan engelleri kaldırarak, bu gençlerimizi meslekî teknik yükseköğretime özendirmeliyiz; onlar da alanlarında mühendis olabilmelidirler.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversitelerimizin en önemli sorunu öğretim elemanı sorunudur. Öğretim elemanlarının temelini, çekirdeğini oluşturan araştırma görevlilerinin seçimi, atanması, yetiştirilmesi ve öğretim üyeliğine yükseltilmesi, yasal olarak ve uygulama olarak karma- karışıktır. Henüz bilimsel basamakların başında bulunan gençler, neredeyse canından bezdirilerek üniversiteden ve bilimden soğutulmaktadır. Üniversitelerdeki araştırma görevlisi gençlere sahip çıkmamız, sorunlarını çözmemiz, üniversitelerimize yapacağımız en büyük ve en yararlı hizmet olacaktır.

Yurt dışına gönderilen master veya doktora öğrencisinin devletimize maliyeti, aylık 2 250 dolardır. Bu gençleri, yurt dışına master, doktora öğrencisi olarak göndermek yerine, master ve doktoralarını yurt içinde yaptırarak, doktora sonrası, bilgi, görgü artırmak amacıyla bir yıllığına yurt dışına göndermek daha yararlı olacaktır.

Üniversitelerimizdeki öğretim üyelerinin ücretleri çok azdır. Bir profesörün aylık 900 dolar civarındaki ücreti, bazı kuruluşlarımızdaki işçi, şoför veya sekreterin maaşları kadardır. Üniversitelerimizdeki öğretim üyelerimize ödenen bu ücret sistemi devam ederse, sahip olduğumuz az sayıdaki öğretim üyelerimizi vakıf üniversitelerine veya yurt dışındaki yabancı üniversitelere kaptırmak zorunda kalacağız.

Henüz binalarını, araç ve gereçlerini tamamlayamamış olan üniversitelerimiz başta olmak üzere, tüm üniversitelerimiz ekonomik sıkıntı içindedir. Bazı üniversitelerimizde uygulanan torba bütçe uygulaması, ayırım yapılmadan tüm üniversitelerimizde uygulanmalıdır. Üniversitelerimizde ekonomik özerkliği sağlayamazsak, yönetsel ve bilimsel özerklikten söz edemeyiz.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2000 yılı Millî Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversiteler bütçesinin, ülkemize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve yöneticilerimize yararlı olmasını, başarılar getirmesini diler; Yüce Heyetinize, Demokratik Sol Parti Grubu adına, saygılar sunarım. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erçelebi.

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik; buyurun.

Efendim, süreleri eşit paylaşıyorsunuz; 15 inci dakikada uyaracağım sizi.

DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÇELİK (Van) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığının 2000 yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, insanın, diğer canlılardan farklı olarak, biyolojik ve maddî ihtiyaçları yanında, ruhî ve manevî ihtiyaçları vardır. Kültür Bakanlığı, ruh ve mana dünyamıza, bediî zevklerimize, millî hatıralarımıza, bizi biz yapan ve diğerlerinden farklı kılan birikimlerimize, temsil dünyamıza hizmet eden, hizmet etmesi gereken bir bakanlıktır.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda, ne yazık ki, insan da gittikçe âdeta makineleşmekte, renksiz, şiirsiz, ruhsuz bir âlemde yaşamaya itilmektedir. Hal böyle olunca, Kültür Bakanlığının faaliyet alanı içine giren sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi ve koordine edilmesi, kütüphanecilik, müzecilik, yayın faaliyeti, ülkedeki doğal ve kültürel varlıkların korunması, millî ve manevî değerlerin yaşatılması ve nesilden nesile aktarılması çok daha fazla önem kazanmaktadır.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bir taraftan Avrupa Birliğine girerek modern ve medenî dünyanın bir parçası olma gayretinde olan, öte yandan Türk dünyasının ağabeyi konumunda olan ve nihayet İslam âlemi içerisinde yer alan bir ülkedir. Kültürel politikalarımız tespit edilirken, bu gerçek asla gözardı edilmemelidir.

İçinde bulunduğumuz yıl, Osmanlı'nın kuruluşunun 700 üncü yıldönümü, geçen yıl ise, Cumhuriyetin 75 inci kuruluş yıldönümü olduğu için, konuşmamda ağırlıklı olarak Osmanlı-Cumhuriyet ikilemi üzerinde durup, bu konuda tavrımızın ne olması gerektiğini arz edeceğim.

Milletlerin hayatında, belli kesitler ve değişen şartlara bağlı olarak yeni dönemler olabilir; ama, tarihte devamlılık esastır. İnsanların ömrü gibi, devletlerin de ömrü vardır; ancak, kültürel zenginliğe sahip milletler, farklı siyasal organizasyonlar altında da olsa yaşamaya devam ederler.

Yerleşik medeniyete geçtikten sonra, Türklerin Anadolu'da Selçuklularla başlayan serüveni Osmanlılarla devam etmiş ve nihayet 1923'te kurulan cumhuriyetimizle farklı bir safhaya girmiştir; fakat, söz konusu mazi, hatasıyla sevabıyla bizimdir, bize aittir.

Kurulan her yeni sistem, kendisini kökleştirmek için eskiyle hesaplaşır. Köklü inkılaplar geçirmiş bütün milletlerin hayatında bu tür geçiş dönemleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti kurulunca da, geçmişle ciddî bir hesaplaşma içine girilmiş ve geçmişe reddiyeci yaklaşımlarla yaklaşılmıştır; ancak, sular durulmaya başladıktan sonra, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, tutulması gereken akılcı yolun nasıl olması gerektiğini bizzat göstermiş ve gelinen nokta itibariyle çok ciddî bir özeleştiri yapmıştır.

Ünlü gazetici ve edebiyatçı Ruşen Eşref Ünaydın'ın kendisiyle yaptığı bir görüşmede Atatürk, Alman düşünür Ludwig Büchner'in bir yazısından bahisle -bundan sonra okuyacağım ifadeler Atatürk'e aittir- "Manevî boşlukları doldurulmamış, beslenmemiş milletlerin, hangi maddî düzeyde olursa olsun, bir gün çökeceğini anlatıyor, ispatlıyordu. Bunu ben kolay anlayabilirdim; askerdim, bir ordunun morali bozulmuşsa, hangi maddî gücü bulunursa bulunsun savaşı kazanamazdı. Ludwig Büchner, milletlerin de böyle olduğunu ispatlıyordu." Atatürk, Ruşen Eşref'e hitaben devam ediyor: "Her neyse, bugün şu kitabı okuyordum. Yazar, bir yerinde 'Tarihten, zaferlerden, büyük adamlardan yoksun milletler, maddî imkânları geniş olsa da, ciddî bir sallantıya dayanamazlar, çöküp giderler' diyor. Birdenbire düşündüm; laikiz dedik, rejimimizi tehlikeye düşürmemek için saltanat devrini kötüledik, kazanılmış büyük zaferleri bile birkaç satırla geçiştirmeye başladık. Latin harflerini aldık, yeni kuşakları binlerce yıllık geçmişinin hazinesinden yoksun bıraktık." Atatürk devam ediyor "Biliyorsun, bunları yapmak zorundaydık biz! Batı'nın bir parçası olmak gerekti. Ama, ya açılan manevî çukurlar? Bunlar, yaptıklarımızı giderek tehlikeye düşürür! Bugünün meselesi değil elbet bunlar. Ama, biz yüz sene sonrasını bugünden düşünmek zorundayız. Türk soyu ve ulusuyla kıvanacağımız varlıklarımızı tarihin tozlu raflarından indirip ortaya koymalıyız. Nasıl bir soydan geliyoruz? Neler yapmışız? Uygarlığımızın dünya uygarlığına katkısı nedir? Misakımillî sınırları içinde kalan topraklarımızın geçirdiği tarih dönemleri nelerdir? Yer altındaki ve yer üstündeki hazinelerimizin envanteri nedir? Yetiştirdiğimiz büyük adamların hayatları, gerçek düşünceleri nelerdir? Bütün bunları arayıp ortaya koyacak bir müesseseye ihtiyacımız var. Böylece, milletimizin manevî temelleri sağlamlaşır, morali yükselir, büyük hamlelere girişir. Tarihimize ve dilimize önem vermek zorundayız."

Değerli milletvekilleri, bu mülakat, Milliyet Gazetesinin 15 Kasım 1974 tarihli nüshasında yayımlanmıştır; detayları merak eden değerli milletvekillerimizin bu kaynağa müracaat etmelerini öneririm.

1929 yılında, Ruşen Eşref ile aralarında geçen bu mülakatta dile getirilen endişelerin giderilmesi içindir ki, Atatürk, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin kurulmasını istemiştir. Söz konusu müesseseler, işin özünde, Batı medeniyetine geçiş sürecinde yaşanacak kültür bunalımını bertaraf etmeyi amaçlamışlardır; ama, bunun ne kadar başarıldığı, ayrı bir konudur.

Hal böyleyken, özellikle son zamanlarda, Türklerin İslam potasında meydana getirdikleri kültür ve medeniyeti "Arap kültür ve medeniyeti" şeklinde vasıflandırarak dışlama, zaman zaman hor görme eğiliminde olanlar arzı endam etmeye başlamış, hatta, bunlardan bazıları, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, bu mülahazalarla küçümsemeye varacak kadar ileri gitmiştir.

Değerli milletvekilleri, dünyanın hiçbir kültür ve medeniyeti saf değildir. Bütün kültür ve medeniyetler birbirlerinden etkilenmişlerdir. Yeryüzünde katışıksız dil, mimarî, musikî, plastik sanat yoktur. Avrupa kültürlerini incelediğimiz zaman, Hıristiyanlığın özellikle Katolisizmin, bu kültürlerin neredeyse her zerresine sindiğini görürüz. Bizde de durum budur. Bundan dolayı, boşuna aşağılık kompleksine kapılmaya gerek yoktur. Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra, başta Kur'an-ı Kerim'in Arapça nazil olmasından dolayı Müslaman Araplarla, Arapçayla çok ciddî bir temas dönemi başlamıştır. Aynı şekilde Farsça ve Fars kültürü de çok ciddî şekilde Arapçanın ve Arap kültürünün tesir sahasına girmiştir.

Sayın milletvekilleri, Fransız filozofu Alain der ki:"Aslanın vücudu, yediği diğer hayvanların vücudundan meydana gelir; ama, aslan, her zaman kendisidir." İşte, meselenin püf noktası budur. Aslan, öğle yemeğinde bir geyik yediği zaman, boynuzları çıkmıyor; akşama da bir tavşan yediğinde, kulakları uzamıyor. (DYP sıralarından alkışlar) Yaratıcı, ona, yediği her şeyi aslana dönüştürme mekanizması vermiştir; milletler de böyledir; mühim olan, aslî varlığı ve karakteri korumadır.

Özellikle, siyaset ve hukuk literatürümüzde Arapça kelime ve terimler ciddî bir yer işgal eder. Devletimizin adını oluşturan üç kelimenin ikisi Arapçadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terkibinde, cumhuriyet ve devlet Arapçadır, Türkiye'nin "iya"sı ise Latin kökenlidir. Hükümet Arapça, hak, hukuk Arapça, meclis Arapça, millet Arapça, vekil Arapça, dolayısıyla milletvekili de Arapçadır. Meclisimizi teşkil eden milletvekillerimizin yüzde 97'sinin adı ya Arapça veya Farsçadır; ama, Ali, Ahmet, Hüseyin, Hüsamettin, Vecdi, Saffet, İsmail ve bu gibi isimler Arapçadır; Bülent, Nevzat, Şadan, Dengir gibi isimler Farsçadır; İstemihan, Emrehan, Mihrali gibi isimler Arapça, Farsça karışımı isimlerdir diye bir sıkıntımız var mı?! İstesek de, kendimizi bin yıllık tarihin kültür birikiminden soyutlayamayız, buna gerek de yok. Bizim İbrahimimiz Avrupa' da Abraham'dır, Yusufumuz (Joseph) Jozef'tir, Ademimiz (Adam) Edım'dır, Bünyaminimiz Benjamin'dir. Bunlar, kutsal kitaplardan alınmış ve dinî kültürden gelme isimlerdir; Avrupalıların da bundan dolayı bir sıkıntısı yoktur. Türkçede kullandığımız balık isimlerinin birkaçı istisna edilirse, hemen hemen hepsi Rumcadır. Gemicilikle ilgili terimlerin büyük bir çoğunluğu Rumcadır. Bunlar, kültürel temas sonucu kazandığımız zenginliklerdir.

Değerli arkadaşlar, yine, son zamanlarda, sözümona, cumhuriyetçilik adına, Atatürkçülük adına Osmanlıya saldırma gayretleri görülmektedir; reddi- miras lafları sıkça kullanılmaktadır. Bu tavır, Kültür Bakanlığımızın Anadolu medeniyetleriyle ilgili olarak hazırlattığı bazı tablolarda da sezilmektedir. Antik dönemlere vurgu yapılırken, İslamî dönem, âdeta büyük çapta gözardı edilmiştir. Günümüzde, Osmanlıya reddimiras yaptığını söyleyenlerin tavrı, babasını reddeden; ancak, malına mülküne sahip çıkan evladın tavrına benzemektedir. Osmanlının vârisi olmadığını iddia eden bir kişinin, başta İstanbul olmak üzere, bu ülke toprakları üzerinde oturma hakkı yoktur; çünkü, unutulmasın ki, İstanbul, Osmanlı öncesinde Konstantinopolis, Ankara ise Angora idi. Bugün, üzerinde yaşadığımız vatan toprakları, evvelemirde, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. Polis teşkilatımızın, Sayıştayın, Yargıtayın, Danıştayın, Ziraat Bankasının, Parlamentomuzun tarihçesinden söz ederken, 100 küsur yıl, yerine göre 1,5 asırlık bir dönemden bahsediyoruz. İstanbul Üniversitesinin giriş kapısı üzerinde kuruluş 1453 diye yazar. Bu yıl, Mülkiyeliler, Mülkiyenin 140 ıncı kuruluş yıldönümünü kutladılar. Biz, kendimizi ne kadar soyutlarsak soyutlayalım, biz, Osmanlının maddî ve manevî vârisiyiz. Vâris olmak, aynı olmak, aynîleşmek anlamına gelmez. Tanpınar'ın dediği gibi, değişerek gelişmek, gelişerek devam etmek esastır ve esas olmalıdır.

Günümüzde Osmanlı düşmanlığı yapanların yanıbaşında, bir de maziperest diyebileceğimiz kesimler vardır. Geçmişte takılıp kalmış, bir türlü bugüne gelemeyen, modern dünyanın değerlerini paylaşamayan tipler. Körükörüne geçmişle övünmenin hiçbir anlamı yoktur. Bugün, güç unsurlarını başkalarına kaptırmış, özne değil, nesne konumunda olanların geçmişteki güçlü dedeleriyle övünmeleri, olsa olsa züğürt tesellisi olabilir. Kel olan bir kızın ninesinin sırma saçlarıyla övünmesi çok anlamlı değildir. Biz, atalarımızın övdüğümüz veya övündüğümüz vasıflarına layık olabiliyorsak, ancak o zaman tavrımız anlamlı olur. Yeni nesillere güven vermek, nasıl bir geçmişten geldiklerini onlara öğretmek için, Osmanlı da dahil, geçmişimizdeki güzellikleri elbette önplana çıkaracağız ve bunlarla övüneceğiz; ama, kuru kuruya övünme, tekrar edelim ki, sadece züğürt tesellisidir. Osmanlıları özel bir çabayla karalamak ne kadar yanlışsa, onlara âdeta kudsiyet izafe etmek de o derece yanlıştır. Doğruya doğru eğriye eğri demek zorundayız. Değerlendirmedeki kıstasımız bugünün yükselen değerleri değil, o günün şartları ve dünyası olmalıdır.

Victoria dönemi ki, İngiltere'nin altın çağı, Osmanlı'nın da çökmeye başladığı dönemdir. Bu dönemde, Osmanlı Devletini bir başından diğer başına dolaşan ve derinlemesine inceleyen İngiliz diplomat David Urquhart, bu ülkeyi, yani Osmanlı Devletini, ruh ve fazilet planında yaşanan bir dünya olarak tanımlıyordu. The Spirit Of The East, yani Doğu'nun Ruhu isimli kitabında, birçok yönüyle Müslüman-Türk olan Şark'ı, Garp'a örnek olarak takdim ediyordu. Batı, rönesans ve reform hareketleriyle bilimsel üstünlüğü ele geçirip maddeten güçlü hale gelince, Doğu'nun maddî ezikliği zamanla manevî bozulmaya da yol açtı. Bundan dolayıdır ki, Osmanlı'nın yıkılış sebeplerinin de iyi tahlil edilip, günümüz için dersler çıkarılması gereklidir.

Doğru Yol Partisi, liberal muhafazakâr bir parti olarak eski, eski olduğu için değil, kötü ise atılması gerektiğini; yeni, yeni olduğu için değil, iyi ise alınması gerektiğini savunur. Başta da belirttiğimiz gibi, çağdaşlık adına, hele hele Atatürkçülük ve cumhuriyet adına geçmişi karalayanlarla da geçmişe takılıp kalanlarla da hemfikir değiliz. İnsan, diğer canlılardan farklı olarak üç zaman boyutunu birlikte yaşar. Geçmişe hatıraları ve tecrübeleriyle bağlı olduğu gibi, şimdiki zamanı yaşar ve gelecekle ilgili de tasavvurları, planları, endişeleri, hesapları ve emelleri vardır. Osmanlı bizim geçmişimiz, cumhuriyet bugünümüz, inşallah, tam demokratik, kalkınmış, hür ve medenî dünyayla entegre olmuş müreffeh Türkiye Cumhuriyeti ise geleceğimiz olacaktır.

Bu arada, birçok faydalı projeye olduğu gibi, Yeni Türkiye Dergisinin gerçekleştirdiği 10 ciltlik Osmanlı ve Great Ottoman-Turkish Civilisation isimli yayın projelerine parasal destek sağlayan Sayın Kültür Bakanımız İstemihan Talay'a, bu güzel hizmetinden dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum; ancak, ne hazin ve hazin olduğu kadar da ayıp olan bir şey vardır ki, o da, bu projeyi gerçekleştiren Sayın Hasan Celal Güzel'in bugün cezaevinde bulunmasıdır.

Ancak, Osmanlı'nın kuruluşunun 700 üncü yıldönümü kutlamalarının, etkinliklerinin Osmanlı'nın şanına yaraşır bir düzeyde gerçekleşmediğini de belirtmek istiyorum.

Ankara Milletvekilimiz Sayın Saffet Arıkan Bedük'ün de burada dile getirmemi istediği bir şey var. Soru faslı bittiği için, müsaadenizle...

BAŞKAN – Sayın Çelik, süreniz tamam; ama, takdir sizin...

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) – Bitiriyorum efendim.

Sayın Milletvekilimiz Saffet Arıkan Bedük, Sayın Kültür Bakanımızdan, Ankara'da büyük bir kültür ve kongre merkezinin inşa edilmesini talep etmektedir. Bunun kendisine nasip olmasını diliyor, bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum efendim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çelik.

Doğru Yol Partisi Grubu adına, ikinci konuşmacı Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Sağlam; buyurun.

DYP GRUBU ADINA MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim ve Yükseköğretim Kurumlarının bütçeleri üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Eğitimin önemi, herkesçe malum. Ülkemiz açısından ise, özellikle genç bir nüfusa sahip olduğumuz düşünülürse ve 21 inci Yüzyılda en büyük zenginliğin de donanımlı insan olduğu kabul edilirse, eğitimin ve eğitim sistemimizin ülkemiz için ne kadar hayatî bir konu olduğunu anlamakta güçlük çekmeyiz.

Millî Eğitim Bakanlığımıza 3,5 katrilyona yakın ödenek ayrılmış. Bunun yedide 1'e yakını -500 trilyona yakını- yatırımlara gidiyor. Buna rağmen okullarımızın, özellikle yardımcı hizmetlerinin görülmesinde, ışıklandırmasında, ısınmasında ilave ödeneğe ihtiyacımız olduğunu söylüyor Sayın Bakan. Buna katılmamak mümkün değildir. Aslî eğitim görevi kadar, eğitimi kolaylaştırıcı hizmetlerin de, mutlaka zamanında yapılması önem arz eder.

Millî eğitim sistemimizi, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yaygın eğitim olarak gruplandırmak geleneksel olmuştur. Şimdi, bu sıra içerisinde gidersek, okul öncesi eğitim, maalesef, ülkemizde, daha çok, çalışan anne ve babaların çocuklarını bıraktıkları bir müessese gibi anlaşılmış, daha yeni yeni eğitim sisteminin bir aşaması olarak kabul edilmeye başlamıştır. Bu anlayışın daha da ciddîyetle üzerinde durulmasında büyük yarar vardır. Okulöncesi eğitim, Türkiye'de, mutlaka zorunlu eğitimin bir parçası haline getirilmelidir.

İlköğretim konusunda son yılların en büyük tartışması, ilköğretimin 8 yıla çıkarılmasıyla ilgili konu olmuştur. Biz, Doğru Yol Partisi olarak ilköğretimin, daha doğrusu zorunlu eğitimin 12 yıla çakarılmasından da yanayız; ancak, ilköğretimin 8 yıla çıkarılmasında Zorunlu Eğitim Yasasına konan maddelerle birçok ülkede yapılanın aksine "yönlendirmesiz, kesintisiz" tabiriyle bir 8 yıllık eğitim uygulaması başlamıştır. Bu "kesintisiz" sözcüğünün literatürde bulunmadığını, Türkiye'de icat edildiğini çoğu kez söyledim, bir kere daha Yüce Mecliste dile getirmek zorundayım. Yarın zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardığımızda da, kesintisiz zorunlu eğitim haline gelirse, dünyada ne kadar gülünç duruma düşeceğimizi burada kabul etmek bile istemiyorum.

Şimdi, ilköğretimle ilgili verilen sözlere şöyle bir bakalım...

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – Siz de söz vermiştiniz...

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Oradan laf atan arkadaşımıza hatırlatayım; 30 kişilik sınıflar vaat etmiştiniz, her okula bilgiişlem vardı, herkese 4 üncü sınıftan itibaren yabancı dil vardı, öğretmensiz okul kalmayacaktı, doğuda ve güneydoğuda kapalı okul kalmayacaktı.

Şimdi, bir bakınız, Sayın Cumhurbaşkanının ağzından 30 kişilik sınıflar bugün 58 kişidir. O zaman 2000 yılını telaffuz ediyordunuz; işte, 2000 yılına beş gün kaldı, zaman böyle çabucak gelir gider. Siz, şimdi, bu 30 kişilik sınıfları nasıl ortaya koyacaksınız veya koydunuz, göreceğiz. Hâlâ ortalama sınıf mevcudu 48'dir Türkiye'de. Her okula bir bilgisayar, Sayın Bakanın bütçe konuşmasında, her ilçede seçilecek iki okula bir bilgisayara indirilmiştir; ama, 2000 yılına da beş gün kalmıştır.

Şimdi, öğretmensiz okul hayaldir, hâlâ öğretmen açığı devam ediyor, 4 üncü sınıftan itibaren yabancı dil verebilmeniz hayaldir; çünkü, yeteri kadar yabancı dil öğretmeniniz yok; ilanlarınıza, ihtiyacınıza yetecek kadar yabancı dil öğretmeni cevap bile vermiyor.

Şimdi, gelelim ortaöğretime; ortaöğretimde bütün beş yıllık planlara bakınız, bütün medenî ülkelerde olduğu gibi, ortaöğretimdeki öğrenci miktarının üçte 2'sinin mesleki teknik eğitime kaydırılması amacı vardır, hedefi vardır. Türkiyemizde de bu böyle. Millî Eğitim Bakanlığı, haklı olarak olayı vurgulamak için, millî eğitim şûrası düzenliyor. 16 ncı Millî Eğitim Şûrasının konusu, meslekî teknik eğitim; ama, Yüksek Öğretim Kurulu, giriş sisteminde yaptığı değişikliklerle, meslekî teknik ortaöğretime, öyle önemli bir balyoz indiriyor ki, bugün, iyi talebelerin, son iki yıldır, artık, meslekî teknik ortaöğretime müracatları bıçak gibi kesiliyor.

Şimdi, bir taraftan meslekî eğitim şûrası toplayacaksınız, bir taraftan da, girişte, meslekî teknik ortaöğretim mezunlarına darbe vuracaksınız. Böyle bir devlet tezadı olmamak gerekir, olmaması gerekirdi. Meslekî teknik eğitimimizi yeniden rayına oturtmak için giriş sistemindeki bu inattan vazgeçilmeli ve çocuklarımızın, süratle, tekrar, en az üçte 2'sinin -yüzde 65'in- 16 ncı Şûrada da kararlaştırıldığı gibi, meslekî teknik eğitime gitmeleri sağlanmalıdır.

Yükseköğretim konusuna ayrıca geleceğim için, şimdilik yaygın eğitimle ilgili bir iki kelime söylemek istiyorum. Yaygın eğitim olayı, artık, dünyada "öğrenen toplum, öğrenen birey" adı altında ve giderek ikinci şans okulları, nonformal eğitim vesaire gibi, bütün dünyanın, toplumda bir şey bilenlerin bilmeyenlere öğrettiği ve bilmeyenlerin de mutlaka bir şey bilmek üzere efor sarf ettikleri bir kavram haline gelmiştir. Hayat boyu eğitimin, bir ölçüde, toplum ve insan için değeri giderek daha fazla anlaşılmaktadır.

Gelelim yükseköğretim kurumlarına: Bildiğiniz gibi YÖK, çok çeşitli bakımlardan eleştiriye uğramıştır; ama, Türkiye'de yeni üniversitelerin açılmasında, yükseköğretimin koordinasyonunda, Anadolu'ya öğretim üyesi gönderilmesinde, uluslararası düzeyde Türk devletlerinden onbeşbine yakın öğrencinin gelerek Türkiye'de eğitim görmesinde, Manas ve Kırgızistan'da uluslararası üniversite açılmasında büyük katkıları olmuştur. Eleştirilerin en başında Türk yükseköğreniminin yönetilmesi bakımından, YÖK'ün, özellikle son birkaç yıldır uyguladığı yönetim anlayışı gelmektedir. Bu yönetim anlayışı içerisinde, bakarsanız, büyük ölçüde, Yüksek Öğretim Kurulu kurulduğu günden son yıllara kadar birçok değişikliğe uğrayan Yükseköğretim Kanununda, bütün bu değişikliklerin temel hedefi, giderek, üniversitelere daha fazla inisiyatif vermek; belirli olağanüstü şartların gerektirdiği bir kanun olarak, 1981'de çıkan bu kanunda, giderek, üniversitelerimizi daha rahatlatıcı, onlara daha rahat bir bilim atmosferi sağlayıcı yönde değişiklikler görürsünüz. Ama, 1995'ten itibaren bu eğilimin tersine döndüğünü; giderek, tekrar merkezîleştiğini, yükseköğretimle ilgili kararların- hatta Yükseköğretim Kanununu zorlayarak- daha fazla merkezden alınmaya başladığını görürsünüz.

Bunlar arasında, özellikle üzerinde durmak istediğim iki nokta var. Bunlardan birisi, yükseköğretimin temelini teşkil eden araştırmalarla ilgili; diğeri ise, yine yükseköğretimin en önemli şartlarından birisi olan yeterli düzeyde öğretim üyesi yetiştirilmesiyle ilgili. Türkiye'deki araştırma ve geliştirmelerle ilgili kurulan millî bilimsel komisyonlar, bir anda, üniversitelerden gelen üyelerle kurulup, giderek, bilimsel dergilerin çıkarılmasıyla araştırma geliştirme faaliyetinin teşviki amaçlanırken, maalesef, 1996'da çıkarılan bir yönetmelikle, bu, değiştirilmiş ve bunların tamamının YÖK Başkanı tarafından atanması gibi bir usule getirilmiştir.

Arkasından, yine, akademik konularda en yüksek organ olan Üniversitelerarası Kurulun bu yetkisi, bir ölçüde kurulan ve 15'er kişilik iki kuruldan 12'şer üyesinin bizzat YÖK Başkanı tarafından atanan insanlara, kurullara "danışman kurullar" adı altında verilmiştir. Daha da kötüsü, yeni yükseköğretim yönetim anlayışı içerisinde, televizyonda ağlayan rektörler, istifaya zorlanan rektörler var. Daha da görülmemiş olanı -dünyada bir örnek olduğunu hatırlamıyorum, bilmiyorum, bilenler varsa lütfen hatırlatsınlar- disiplin yönetmeliğiyle akademik personelin akademik unvanlarının alınması uygulamasıdır. Ne sıkıyönetim rejimlerinde ne askerî rejimlerde ne de bu ülkenin olağanüstü hiçbir döneminde, hiçbir akademisyenin, hiçbir sebep ve bahaneyle akademik unvanı alınmamıştır. Öyle bir disiplin yönetmeliği hazırlıyorsunuz ki, disiplin suçundan dolayı bir profesörün unvanını gasp ediyorsunuz. Halbuki, ülkemizde, mahkeme kararıyla bile akademisyenin akademik unvanı alınmaz, ta ki, akademik unvanını alışında bir sahtekârlık ortaya çıkmış ise; ancak, onu da, o zaman, o unvanı veren makamlar alabilirler.

Dolayısıyla, bu tip uygulamalar, özellikle, üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişiklikten sonra, YÖK'ün sergilediği yönetim anlayışı... Dünyanın en iyi sistemini getirmiş olabilirsiniz. Diyorsunuz ki, ben bu sistemi bu sene uygulayacağım. Bu ne demektir; bu, lise ikinci sınıftan sonra alan uygulamasına geçildiği için, kendi alanını iki sene evvel seçmiş ve bambaşka bir sistemle üniversiteye girecekmiş gibi kendisini hazırlamış olan gençlerin, bir anda, kendisini başka bir imtihanla karşı karşıya bulması demektir. Bu, 1,5 milyon insanın kazanılmış hakkını, müktesep hakkını gasp etmektir.

İlave olarak, sınav soruları çalındı bahanesiyle, bu sınavlar bir kere de ertelenmiştir. "Bahanesiyle" diyorum; çünkü, eğer, görevinizi layıkıyla yaparsanız, sınav sorularının çalınması mümkün değildir. Her yerde söyledim, tekrar söylüyorum: Sınavların, emniyet ve asayiş güçlerinin dışında, ilave olarak görevlendirilmiş olan akademisyen rehberleri vardır, akademisyen bekçileri vardır âdeta; bunlar, gözlerini sınav soruları dağıtılıncaya kadar sınav evrakından ayırmazlar, ayıramazlar. Bunlar hakkında hiçbir şey söylenmeden, sınav evrakı çalındı denildi, aradan sekiz ay geçti, hâlâ, kimin çaldığı, ne olduğu da belli değil. Sekiz sene geçse de belli olmayacaktır; çünkü, fiilen buna imkân yoktur.

Şimdi, sınavlar ertelenmiştir, bu gençler üzerinde, kazanılmış hakları yenilen bu gençler üzerinde psikolojik baskılar daha derinleşmiştir. İşin kötüsü, bu yeni sistemin en büyük avantajı olan sınav sonuçlarını öğrendikten sonra ona göre tercih yapma durumunda olan gençlerimize, bir haftacık süre verme esirgenmiştir. Sayın YÖK Başkanına toplantı sırasında soruyorlar: Bir hafta süre vermeniz mümkün olamaz mı? "Hayır, gündemimizde böyle bir şey yok" diyor.

Değerli milletvekilleri, Üniversiteler Kanunu, üniversitelerin, ekimin ilk haftasında açılacağını emreder. Bunun anlamı şudur: 1 Ekimde de açabilirsiniz, 8 Ekimde de açabilirsiniz, hiçbir kanunî sakınca yoktur. İşte, bütün üniversiteler, 1 Ekim yerine, 8 Ekimden sonra açılacak deseydiniz, o bir haftacığı bu gençlerden esirgemezdiniz, onlar da, hem ortaöğretim başarı puanlarını net bilerek hem de sınavdan aldıkları puanları net bilerek, bütün hayatlarını etkileyecek olan seçimlerini doğru yaparlardı; ama, 1,5 milyon gencin, bir o kadar ailenin sorunlarına bu kadar duyarsız kalabilme, Meclisin, siyasî partilerin bütün ricalarına rağmen duyarsız kalabilme -ve Türkiye'nin en büyük gazetesinin sürmanşetini hatırlıyorum "bu nasıl inattır" diye- bir kamu kuruluşuna, gerçekten yakışmayacak durumdur; hele, bilim ve teknolojiyi, yükseköğrenimi koordine etmekten sorumlu bir kamu kuruluşuna. (DYP, MHP ve FP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, ne yapılması gerekir; şimdi, bunlar üzerinde durmak istiyorum: Her şeyden evvel, Yüksek Öğretim Kurulundaki bu yönetim anlayışından, yalnız yönetim anlayışından değil, yapıdan kaynaklanan bazı sorunlar da vardır. Türkiye'de 29 üniversite varken, 24 tam zamanlı üyeden oluşan bir Yüksek Öğretim Kurulu vardı. Sonra, bu 24 kişinin 9 kişisi tam zamanlı hale getirilip diğerleri yarı zamanlı bir kurul haline dönüştürüldü. Prof. İhsan Doğramacı, 1991 yılında, bu 9 kişilik tam zamanlı ekibin yetmediğini, genişleyen üniversite sistemini yönetemediğini fark etmiş, 15 kişilik tam zamanlı yeni bir yüksek öğretim kurulu için kanun gücünde kararname çıkarmıştı; ama, kararnamenin Resmî Gazetede yayımlanması tartışmaları ve hükümet değişikliğiyle, o, kalmıştı. Şimdi yapılması gereken, mutlaka, 74'e ulaşan üniversiteler karşısında, bir ölçüde, bu yapıyı götüremeyen Yüksek Öğretim Kurulu yapısının, süratle, 9 kişilik tam zamanlıdan asgarî 12 kişilik tam zamanlıya dönüştürülmesidir.

İkincisi, üniversitelerde giderek genişleyen kampusların süratle tamamlanmasıdır.

BAŞKAN – Sayın Sağlam, size 2 dakika süre veriyorum; toparlayınız lütfen.

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Üçüncüsü, yükseköğretimde, özellikle üniversite açılmasına ve kampusların tamamlanmasına paralel olarak öğretim üyesi yetiştirilmeye giderek daha fazla ağırlık verilmelidir. Bugün, aşağı yukarı 48 civarında öğrencimize meslek okullarında, 35-40 civarında öğrencimize de lisans okullarında bir öğretim üyesi düşmektedir. Halbuki, dünya, bunun aşağı yukarı yarısıyla götürüyor. Yükseköğretimde bir taraftan genişleme yaparken, diğer taraftan öğretim üyesi yetiştirmeye devam etmeliyiz.

Ayrıca, araştırma geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmanın zamanı çoktan gelmiş, geçiyor. Ar-ge harcamalarına, biz, sadece, gayri safî millî hâsılanın binde 4'ünü ayırıyoruz; bunu mutlaka geliştirmemiz gerekli. Ayrıca, bu araştırmaların yüzde 75'ini devlet yapıyor; bunu tam tersine çevirip, yüzde 75'ini özel sektör yapar hale getirmeliyiz.

Şimdi, bakınız, dünyadaki gelişmiş 7'ler Türkiye'yi de içlerine kattılar, biz, gelişmiş 20'lere davet edildik. Gelişmiş 7'lerin son toplantısı 19 Haziran 1999'da Köln'de yapıldı. Vardıkları karar şu; diyorlar ki: Bir ülkenin ekonomik başarısının da, toplumsal huzurunun da yegâne yolu, donanımlı vatandaşlar yetiştirmektir.

Bizim, yükseköğretimi, mutlaka donanımlı vatandaşlar yetiştirecek bir düzeye getirmedikçe, Avrupa Topluluğu içerisinde yerimizi almamız mümkün değildir. Büyük Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi sonunda "dünyanın her tarafında mesleğini layıkıyla icra edecek şekilde Türk çocukları yetiştirilmelidir" dediği gibi, biz, bu Avrupa rekabeti, dünya rekabeti karşısında, dünyanın her yerinde mesleğini yapacak şekilde gençler yetiştirecek gibi yükseköğretimimizi yeniden tanzim etmeliyiz, yeniden düzenlemeliyiz.

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sağlam.

Fazilet Partisi Grubu adına, Amasya Milletvekili Sayın Akif Gülle...

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Saat 16.00 oldu Sayın Başkan.

BAŞKAN – Efendim, daha 16.00'ya iki üç dakika var. 16.00'da ara vereceğimize dair de bir Genel Kurul kararı yok; ama, eğer, bir konuşmacı arkadaşımız varsa...

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Efendim, konuşmacımız, bu tatkibatın böyle işlediğini bilerek, bir başka yere gittiği için yoklar. Müsaade ederseniz, bu tatbikatı sürdürüyoruz.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) – Sayın Başkan, karar almak isterseniz, karar alalım efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Her zaman 16.00’dan 18’e kadar ara veriyorduk.

BAŞKAN – Aslında çalışma süremizin sonu değil, ama bu usul haline getirildi; bu doğru değil. Eğer, Genel Kurul çalışma düzenini bu esasa uyduracaksa, bu konuda da karar alınması gerekir diye düşünüyorum; ama, her şeye rağmen, bazı ihtiyaçların dikkate alınması vesilesiyle, saat 17.30’da toplanmak üzere -grup başkanvekili arkadaşlarımız bilsin- birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.58

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati :17.40

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY

KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. – 2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/550; 1/551; 1/509, 3/362; 1/510, 3/363) (S. Sayıları: 211, 212, 209, 210) (Devam)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam)

1. – Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

I. — YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1. – Yükseköğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Yükseköğretim Kurulu 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

II. — ÜNİVERSİTELER (Devam)

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

6. – İstanbul Teknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

21. – 19 Mayıs Üniversitesi

a) 19 Mayıs Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) 19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

22. – Karadeniz Teknik Üniversitesi

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

33. – Adnan Menderes Üniversitesi

a) Adnan Menderes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

40. – Celâl Bayar Üniversitesi

a) Celâl Bayar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Celâl Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

48. – Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

50. – K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.

Diğer gruplar konuşmuştu; sıra, Fazilet Partisine gelmişti.

Fazilet Partisi Grubu adına, Amasya Milletvekili Sayın Akif Gülle... (FP sıralarından alkışlar)

Süreleri eşit mi paylaşıyorlar Sayın Başkan?

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Evet efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Gülle.

FP GRUBU ADINA AKİF GÜLLE (Amasya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, şahsım ve Grubum adına, hepinizi, en içten duygularla selamlıyorum.

Bugün, çok önemli iki bakanlığımızın bütçesini müzakere ediyoruz; bu vesileyle, bizi biz yapan, bugünlere taşıyan değerlerle, yarınlarda, varlığımızın temellerini oluşturacak, ayakta kalmamızı sağlayacak eğitim sistemimiz ve kültür hayatımızı konuşuyoruz, tartışıyoruz.

Değerli milletvekilleri, eğitim ve kültür, her fert için olduğu gibi, her toplum için de, elbette, büyük önem arz ediyor; fakat, inancım odur ki, bizim için çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Eğitim tarihi ve kültür hayatı bakımından hiçbir komplekse girmeden, geçmişiyle gurur duyabilecek birileri aranıyorsa, o, elbette, biziz. Zira, geriye dönüp bir baktığımızda, sonuna geldiğimiz, geride bırakmaya hazırlandığımız bin yılda, bizim, ayrıcalıklı bir yerimiz var. Hem bu bin yıllık tarihin yapılmasında, yazılmasında, şekillenmesinde hem de başka kültürlerin ve uygarlıkların harekete geçirilmesinde İslam-Türk medeniyetinin geliştirdiği söylemlerin, yetiştirdiği düşünürlerin belirleyici bir rol oynadığı cümle âlemin malumudur. Bir yandan, doğudan, kültür, sanat, düşünce, siyaset ve iktisat tarihine dev bir miras, bir pratik bıraktık, öte yandan da, bizim ortaya koyduğumuz performans, özellikle Batı Avrupa'nın yaşadığı dönüşümleri harekete geçirdi. Bir büyük düşünür Nietzsche "Eğer İslam düşünürlerini tanımasaydık aydınlanma düşüncesi diye bir şeyi geliştiremeyecektik" diyor.

Değerli milletvekilleri, bir düşünürümüzün ifadesiyle, geleceği, yaşanmış canlı tarihle düşünmek ve bu tarihi yeniden okuyarak yarınlara bakmaya mecburuz. Yoksa, teknolojinin ürettiği ve yaşamımızı renklendirecek oyuncaklar için heyacanlanmaktan başka bir şey yapamayız. Bu ise, bizim, hâlâ, çocukluk psikolojisinden kurtulup olgunlaşamadığımız anlamına gelir.

Geçmiş bin yıllık siyasî, ekonomik, kültürel, estetik haritasının çizilmesinde, şekillendirilmesinde, başlangıçta doğrudan, zamanla da dolaylı olarak en belirleyici rollerden birine sahip olmamıza rağmen bugün geldiğimiz nokta, sanki bu gerçeği gereği gibi kavrayamadığımızı ortaya koyuyor ve de gösteriyor. Geçmiş bin yılda ortaya koyduğumuz başarılı, derinlikli ve her zaman yeniden icat edilebilecek, çağdaşlaştırılabilecek birikim, deneyim, pratik ve performans, Avrupa Birliğinin kapısında bulunduğumuz bugünlerde, bize, geleceğe daha bir dikkatle ve heyecanla yürümemizin gerektiğini gösteriyor. İşte bu noktada, Kültür Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımızın da önemi öne çıkıyor.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ülke için kültür politikalarının üç ayağı vardır. Bunlardan birincisi, bir milletin tarih boyunca biriktirerek günümüze taşıdığı kültürel miras ve bu kültürel birikimi oluşturan millî kimlik. İkincisi, geleceğe dönük bir kültür politikası ve bu politika doğrultusunda uygulanmaya konulmak üzere hazırlanmış planlar ve programlar. Üçüncüsü ise, bu politikayı uygulamak üzere kullanılacak bütçe; yani, ekonomik kaynaklar. Maalesef, bugün için, her iki bakanlığımızda da gereği gibi bir millî politikanın üretildiğini ve yürütülebildiğini söylemekten mahrumuz.

İşte, ekranlarımız; işte, sinemamız; işte, yayın dünyamız, gazetelerimiz. Dünya çapında ses getirebilecek kaç eser üretebildik? Kültür ve sanat dünyamızı yabancı isim ve yapımlar yağmalıyor. Batı'nın klasikleri için bile değil, ne oldukları bilinmeyen pazar malları için reklam ve propaganda kartellerinin kopardıkları yaygaralarla, maalesef, eriyip gidiyoruz. Bizden olan, bizim olan değerlerimize gereği gibi baktığımız, anladığımız yok; ama, bir Millî Eğitim Bakanlığımız bir de Kültür Bakanlığımız var.

Hepimizin şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerekiyor. Bu duruma içleri yanarak şahit olanlarımız dahil hiç kimse "efendim, ne yapalım, bir kültür emperyalizminin etkisindeyiz" deyip, bu hadiseyi duymazlıktan gelemez. Bu acıklı halimize her şeye rağmen direnen bir halk kitlemiz var; o da, zayıf ve cılız bir ses halinde ve de çaresiz bir durumda.

Değerli milletvekilleri, bu ülkede Yunus Emre'yi, Dadaloğlu'nu, Pir Sultan Abdal'ı, Karacaoğlan'ı ortadan kaldırmaya çalışan, yozlaşmış, sınırlı bir elit tabaka idi. Aynı anlayış Nef'ilerin, Itrilerin, Hafız Postların, Şeyh Galiplerin, Sinanların geleneğini de, maalesef, yedi bitirdi. Bunun sonunda, kimlikten ve kişilikten kaçış paniğe dönüştü. Üzülerek belirtelim ki, şimdilerde ödüller, övgüler, madalyalar bu kaçışın cazgırlarına ve en hızlılarına verilir hale geldi. Avrupa Birliğine girmeye hazırlandığımız şu günlerde, Avrupa'nın kendi kültürünü, moral değerlerini nasıl koruduğunu bir düşünmemiz gerekmiyor mu? Kimliği olmayan, başkasının arkasına takılıp giden taklitçiye kim değer verir? Bırakın değer vermeyi, kim saygı duyar?

Bazı aydın çevreler bu durumdan memnun olabilirler; ama, biz, Parlamento olarak, bakanlıklar olarak, şu soruyu kendimize tekrar tekrar soralım: Nerede bizim millî kültür politikalarımız?

Tarihin bize miras olarak bıraktığı müzelerimizin ve kütüphanelerimizin içler acısı durumları meydanda. Bırakınız sayılarını artırmayı, mevcutları korumaktan dahi aciziz. Paha biçilmez kıymetli eserlerimiz birer birer çalınıyor, maalesef elden çıkıyor. Gençliğimiz kültürden yoksun bir ortamda, yoz bir hayata doğru koşuyor. Gençliğimiz gereği gibi okumuyor, düşünmüyor ve de üretmiyor. İstatistikler, bize, bu acı gerçeği hep haykırıyor. Okumayan, düşünmeyen, konuşmayan, tartışmayan bir halk mı hedefliyoruz ki, düşünenleri, üretenleri, konuşanları hapislerde süründürüyoruz; yoksa, bu mudur kültür politikamız?

Değerli milletvekilleri, Osmanlı'nın 700 üncü Kuruluş Yıldönümü geldi ve geçiyor; Bakanlığımız, maalesef, dişe dokunur fazla bir şey yapamadı. Şu anda, lütfen hafızalarınızı yoklayınız, 700 üncü Yıl etkinlikleriyle ilgili, şimdilerde, her birimiz neyi hatırlıyoruz? Pekâla, bir on yıl sonra, bu yıldönümünden neleri hatırlayacağız? Çocuklarımız, torunlarımız, elli yıl, yüz yıl sonrasında neyi hatırlayacaklar; hangi faaliyet, onları, bugünle, hatta yediyüz yıl öncesiyle buluşturacak ve kaynaştıracak? Bu sene içerisinde, hiç olmazsa, Osmanlı'yı anlatan bir film yapamaz mıydık; 75 inci yılla beraber 700 üncü Yıl anısına bir üniversitesi kuramaz mıydık; ciddî bir Osmanlı ansiklopedisi çıkaramaz mıydık; bu da olmazsa, yenilenmiş bir Türk ansiklopedisi düşünemez miydik?! Bugün için, Afrika'nın küçük ülkelerinin bile birer millî ansiklopedilerinin var olduğu düşünülürse, bu durum, hepimizi rahatsız etmiyor mu?

Değerli milletvekilleri, bugün için, güzel Türkçemiz, Türk ekonomisinden daha da zavallı bir durumdadır. Bugün, başta İngilizce olmak üzere, yabancı dillerin karşısında can cekiştiren bir Türkçe'yle karşı karşıyayız. Türkçemizi bu istiladan kurtarmak için, Kültür ve Millî Eğitim Bakanlıklarımızın neler yaptıklarını öğrenmek istiyoruz. Milyonlarca dolar karşılığı banka kurtaranların, dilimiz ve kültürümüzü korumak için ne kadar imkân ayırabildiklerini de buradan tekrar duymak istiyoruz.

Türk dünyasının, Türkiye'nin dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız ve ırkdaşımız var. Onların ve çocuklarının kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hiçbir plan ve program göremiyoruz; yoksa, onları da yok mu farz ediyoruz?

Özellikle, Kültür Bakanlığımızın bazı prestij eserlerinin dışında, belirli, planlı ve de programlı yayınlarını görmekten de, maalesef, aciziz. Kültür Bakanlığının eserlerinin fiyatları oldukça yüksek, özellikle Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarıyla mukayese ettiğimiz zaman. Baskısı, özensiz ve düzensiz. Bakanlık, yayımladığı eserleri gereği gibi dağıtımdan da aciz. 62 milyonluk bir ülkenin Kültür Bakanlığı, bize gelen bilgilere göre, her eserden 3 000 -5 000 adet basıyor, bunu da satamıyor. Yayınları, bırakınız özel kitabevlerinde, Millî Eğitim yayınevlerinde bile bulabilmek pek mümkün olmuyor.

Bu arada, döner sermaye işletmesi gelirlerinin, amacı dışında, yönetmeliğe aykırı olarak kullanıldığı duyumları da bize kadar ulaşıyor. Tarihî ve kültürel varlıklarımızın korunmasında kullanılması zorunlu olan bu paraların, maalesef, birtakım yeni binaların yapımlarında kullanıldığı belirtiliyor. Böyle bir yanlış uygulamanın olup olmadığını da Sayın Bakanımızdan öğrenmek istiyoruz.

Diğer taraftan, Kültür Bakanlığı, zaman zaman belirlenmiş kriterlerle, bazı dernek ve vakıflarla işbirliğine giderek ortak çalışmalar yürütüyor. Bunlardan bir tanesi, Bakanlık ve Mimarlar Odası tarafından hazırlanan, basılan afişlerin, daha sonra, Atatürk Dil ve Tarih Kurumunca incelenmesi neticesinde, ulusal birliği zedeleyici ve ilmî eksikliği olduğu belirtilerek, dağıtımının durdurulmasıdır. Burada, devletimizin uğradığı maddî kaybın yanında, Kültür Bakanlığının içine düştüğü trajikomik durum da, elbette, düşündürücüdür. Aynı şeylerin tekrar edilmemesini arzu ediyoruz. Benzeri bir durum daha önce de yaşanmış, basılan bir kitap, arkasından toplanılmıştı.

Değerli milletvekilleri, bununla beraber, Kültür Bakanlığında müşavir kadrosunda çalışan arkadaşlarla ilgili bir uygulamanın da yanlışlığını ifade etmek istiyorum. Müşavirler arasından bir kısmı ayrılarak, önce, emekli olmaya davet ediliyor -siz, buna “zorlanmış” deyin- bu isteğe uymayanlar, deprem bölgelerinde, Harcırah Kanununa aykırı olarak, yollukları dahi ödenmeden geçici olarak görevlendiriliyorlar. Bu gelişmelerin, Sayın Bakanın talimatıyla yapılıp yapılmadığını bilmek istiyoruz.

BAŞKAN – Sayın Gülle, size ayrılan süre tamamlandı; takdiri sizin.

AKİF GÜLLE (Devamla) – Uzun yıllar devletin değişik kademelerinde hizmet etmiş bürokratların bu şekilde rencide edilmelerinin uygun olmadığını düşünüyorum. Ayrıca, Kültür Bakanlığının, bugün, yöneticilerinin çok büyük bir miktarının vekâlet kadrolarındaki yöneticiler olmasının da uygun olmadığını düşünüyorum.

Son olarak, Sayın Kültür Bakanımızın, bu seneki Mevlânâ'yı anma törenlerine katılmamasını, çok büyük, ciddî bir eksiklik olarak telakki ediyorum. Şu ana kadar, bütün Mevlânâ ihtifallerinden Şebi Arûs'da, kültür bakanlarımız, dünya çapındaki bu organizasyonda yer alırlardı; ama, maalesef, Sayın Kültür Bakanımız bu seneki toplantıya katılmadı. Bu konuda bir milletvekili olarak üzüntülerimi belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum; sağ olunuz. (FP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

Afyon Milletvekili Sayın Sait Açba, buyurun.

FP GRUBU ADINA SAİT AÇBA (Afyon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK bütçesi üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hızla değişen dünyamızda, değişimin öncülüğünü, bilgi üreten toplumlar yapmaktadır; bilgiyi üretmenin yolu da, düzenli ve sağlıklı bir eğitim ve öğretimden geçmektedir. Toplumun hayat kalitesini, bilgi ve eğitilmiş insanlar belirlemektedir. Bugün, sorunlarımızı aşmaya yetecek bilgi ve tecrübeden yoksun oluşumuzun temelinde, yetersiz eğitim ve öğretim gelmektedir. Toplumu geleceğe hazırlayacak çözümler, esas itibariyle, eğitim ve öğretim alanında elde edilecek başarılardan geçmektedir. Eğitim ve öğretimde belirli hedeflere ulaşamayan toplumların, hem bugününü hem de geleceğini kurtarması imkânı yoktur.

Dünyada en dinamik sistemler, yenileşmeye açık olan sistemlerdir. Eğitim, toplumsal dinamizmin miğferi olduğuna göre, eğitim sisteminde yapılacak her değişikliğin eğitim sistemiyle bütünleşmesi ve başarıya ulaşması açısından toplumsal desteğinin olması zorunluluğu vardır. Siyasal otoritenin, toplumsal talepleri bilim potasında eritmek suretiyle, toplumsal uzlaşma çerçevesinde, eğitim sisteminde değişikliklere ve reformlara başvurması gerekmektedir. Bu süreç, açık demokratik rejimlerin karar sürecidir, gelişmiş ülkelerin dinamizminde böyle bir süreç yatmaktadır.

Çağdaş ve demokratik ülkelerde eğitim, rejimin devamlılığını sağlayan bir araç değildir. Eğitime, rejimin devamlılığını sağlayan bir araç olarak bakan, bilimi dışlayan, ideolojik kaygıyla yaklaşan ülkeler "kapalı rejim" dediğimiz antidemokratik rejime sahip olan ülkeler olup, bunlar, her alanda başarısız kalmışlardır ve çağdaş dünyanın hep gerisinde kalmışlardır.

Ülkemizde, son yıllarda, eğitim alanında ciddî bir trajedi yaşanmaktadır. "Eğitim reformu" adı altında, sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitim olarak ortaya çıkan yapısal değişikliklerin bilimsel temeli yoktur; halkın talepleriyle özdeşleşmemektedir; kısacası, toplumsal ve ahlakî zemini yoktur. Millet iradesini yansıtan bir değişim olduğunu söyleme imkânı içinde değiliz.

Bu yasa, halkın talepleriyle çıkarılmış bir yasa değildir. Türkiye'de, yıllardır halka tahakküm eden antidemokratik güçler, Meclis iradesi üzerine koydukları ipotekle, halka rağmen, baskıcı ve bilimi dışlayan metotlarla, eğitim konusunu, 54 üncü hükümet döneminde Millî Güvenlik Kuruluna getirmişler. Anayasal kurum olmasına rağmen, hiçbir demokratik ülkede benzeri olmayan Millî Güvenlik Kurulunu, medyanın da sunî gündemleri eşliğinde ve despotik bir tavırla, birkısım insanların eğitim hakkının elinden alınması için paravan olarak kullanmışlardır. "Millî Güvenlik Kurulu kararları kayıtsız şartsız uygulanmalıdır, asla taviz verilmemelidir. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim çağdaşlığın gereğidir, rejim tehlikededir, laiklik tehlikededir, laik-antilaik çatışması kapıdadır" sürmanşetlerinin sergilendiği bir ortamda, Meclis içindeki bazı siyasî partiler de, yine çeşitli işçi ve işveren konfederasyonlarının patronları ve ünlü brifinglerle bazı yargı mensupları ve Çankaya'nın iştirakiyle bir demokrasi korosu oluşturulmuş ve bu koro, medya gücüyle sesini giderek yükseltmiş; büyük sermayenin desteğiyle milletvekili pazarları kurularak yeni bir hükümet dizayn edilmiş ve sekiz yıllık kesintisiz eğitim reformu, işte bu şartlar içinde gerçekleşmiştir.

55 inci hükümet ve onun devamı olan 56 ncı hükümet, özgürlük vaat etmemiştir hiçbir zaman. Özgürlük vaat edemezdi; çünkü, kendi özgür değildi. İnsan hakları vaat etmemiştir; çünkü, insan haklarını gasp eden haksız kazanç erlerinin gayretleriyle kurulmuştur.

Yine, 54 üncü ve 55 inci hükümet, hiçbir zaman için demokrasi de vaat etmedi; çünkü, halka rağmen kurulmuştu; kısacası, antidemokratik cephenin hükümetleriydiler. Perde arkasındaki güçler, hükümetin kuruluşunu, imam-hatip, Kur'an kursu ve İslamî sermaye eksenine yerleştirmişlerdir. Meclis iradesini by-pass etmişlerdir. İşte, böyle bir ortamda, imam-hatip okulları kapanmış, Kur'an kursları kapanmış, çıraklık eğitimine darbe vurulmuş ve anadolu liseleri kapatılarak, sözde bir reforma imza atılmıştır.

Tek tip insan modeline endeksli üçüncü dünya modeli olan bir eğitim sistemiyle, Türkiye'nin çağı yakalaması mümkün değildir. Eğitimdeki temel hedef, özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın ufuklarından haberdar olan, donanımlı ve yetenekli kişiler yetiştirmek olmalıdır. Türkiye, tek tip eğitim anlayışı yerine, bireye öncelik veren, özgür insanı yetiştirmeyi hedefleyen ve öğrenci, öğretmen, veli ve eğitimde beklentisi olan diğer toplumsal kesimleri de hesaba katan, renkli, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışa geçmek zorundadır. Kısacası, kapsamlı, çağdaş bir eğitim reformuna ihtiyacımız vardır.

Kapsamlı eğitim reformu çerçevesinde, ülkemizde oldukça yetersiz düzeyde olan okulöncesi eğitime gereken önem verilmelidir. Okulöncesi eğitim, millî kültüre ait resim ve figürlerin ağır bastığı eğitim araç ve gereçleriyle desteklenmeli; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları kanalıyla tüm ülke içinde yaygınlaştırılmalıdır.

Zorunlu eğitimde öğrencilere tercih ve yönlendirme imkânı verilmeli, kademeli olmalı ve temeleğitimin süresi kısaltılmalıdır. Bugün, gelişmiş ülkelerde ilkokulu kısa tutma eğilimi hızla yayılmaktadır. İlkokul, sadece oyun ortamında çocuğu sosyalleştirme ve anadilini iyi öğretme dönemidir. Çocuğun psikososyal evrelerinden hareketle, eğitimi planlamak ve okul çatısını bilimsel gerçekler üzerine bina etmemiz gerekmektedir. Genel eğitimde çocuğu uzun süre tutmanın, çocuğu donduracağı, gelişmesini önleyeceği, bugün, hemen hemen, bütün gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilen bir olgudur.

Bedensel, zihinsel ve ruhsal özellikleri nedeniyle normal eğitim sisteminden yararlanamayan çocuklarımız için, özellikli eğitim imkânlarının yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Bu alanda hizmet veren özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin de desteklenmesine ihtiyaç vardır.

Globalleşen dünyada bireyler, toplumlar ve uluslararası diyaloğun sağlanmasında yabancı dil bilmenin ve öğrenmenin önemi büyüktür. Bu nedenle, yabancı dil öğretimi, modern imkân ve araçlarla kolaylaştırılmalıdır. Sömürgeci anlayış çerçevesinde değerlendirebileceğimiz yabancı dille eğitim, bazı zorunlu haller dışında kaldırılmalıdır.

Din eğitimi, bir eğitim konusu olmanın ötesinde, bir demokrasi ve insan hakları konusudur. Din ve vicdan hürriyetinin en geniş alanını kapsayan bireyin dinini öğrenme ve öğretme hakkı, ülkemizde, özgürlükçü, demokratik bir ülkede olması gereken sınırlar içinde değildir; hatta, din eğitimi konusunda elde edilen demokratik kazanımlardan geriye bile gidilmiştir. Din eğitimi konusunda zihniyet bulanıklığının, çağdışılığın ve totaliter anlayışın gerçek anlamda yansımış olduğu bir tabloyu, Sayın Başsavcının parti kapatma iddiasındaki ifadelerinde görmemiz mümkündür. Başsavcının "din eğitiminin, laik ve demokratik düşünebilen vatandaş yetiştirilmesinin önünde en önemli engel olduğunu, her demokratik devletin, bazen anayasa ve yasalarla hüküm koymak suretiyle, bazen de yüksek mahkeme içtihatlarıyla din eğitimini denetim altında bulundurduğunu, milyonlarca çocuğun dinî eğitim görerek düşünce yapısının ve eğitime göre şekillenmesine rıza gösteren bir devletin laik devlet olamayacağını" ifade ederek demokrasiden bahsetmesi, bu ülkedeki zihniyet bulanıklığının en tipik örneğidir.

Türkiye tarafından imzalanan, gerek Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi gerekse Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi, yine, Anayasamızda öngörülen din eğitimiyle ilgili hususların dikkate alındığı bir ortamda, gerçekten, Türkiye'nin geldiği konumu çok iyi bir şekilde görmemiz mümkün olabilecektir.

Kapsamlı bir eğitim reformunda, meslek eğitiminin yaygınlaştırılması, eğitimde yerelleşmenin sağlanması, öğretmenin sürekli eğitiminin sağlanması, medya eğitimine yer verilmesi ve eğitim yapılarınının da tek tip olmaktan çıkarılmasına ihtiyaç vardır.

Üniversitelere gelince: Üniversite, insana, üniversiter düşünce metodolojisinin öğretildiği kurumlardır. Üniversiter düşünce, dogmalardan, önyargılardan soyutlanarak doğruya, gerçeğe, hakka ulaşmaya matuf düşünmeyi ifade etmektedir. Üniversiteler, insana, belli bir düşünce modelinin, belli bir hayat felsefesinin kabullendirildiği kurumlar değildir. Üniversiteler, belli bir dünya görüşünün, bulundukları ülke devletinin benimsediği resmî ideolojinin insanlara kabullendirilmesi amacı güdemezler; doğruya, gerçeğe ve hakka ulaşma uğruna, insana, her şeyi sorgulayabilme, tartışabilme imkânının sunulduğu kurumlardır. Şüphesiz, bu tanımlamalar, demokratik bir devletin demokratik bir üniversitesi için geçerli tanımlamalardır; ama, Türkiye'nin üniversiteleri, 12 Eylül ürünü olan ve antidemokratik yetkilerle donatılmış bulunan YÖK elinde, maalesef, totaliter bir anlayışla yönetilmektedir. Belli hayat ve kıyafet tarzının dayatılması, dayatmalara boyun eğmeyenlerin eğitim haklarının gasbedilmesi, YÖK'ün birincil görevi olmuştur. Temel hak ve hürriyetlerin gasbedilmesinde, 55 inci ve 56 ncı hükümetler, maalesef, YÖK ile birlikte aynı yarış içinde olmuşlardır. YÖK, şu anda, otonom bir yapıya sahiptir; hükümetlerden de bağımsızdır. Davul hükümetlerin üzerindedir; ama, maalesef, tokmak YÖK'ün elindedir. Antidemokratik tüm icraatlar hükümetlere fatura edilmektedir ve hükümetler de, acziyetin doruğunda yaşamaktadır. YÖK'ün, kalkınma planlarında olduğu gibi, aslî fonksiyonuna çekilmesi gerekmektedir; yani, koordinasyonu sağlamaktan sorumlu bir organ haline getirilmesine ihtiyaç vardır.

K Başkanının da, Anayasaya göre sorumsuz olan Cumhurbaşkanınca atanması, hem Anayasanın özüne hem hukuk devleti anlayışına hem de çağdaş, demokratik ülkelerin uygulamalarına ters düşmektedir. Bu nedenle, YÖK Başkanı ve üyelerinin, Parlamentoya karşı sorumlu olacak şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmesine ihtiyaç vardır. Yine, aynı şekilde, üniversite rektörlerinin de, demokratik bir tarzda, tek dereceli seçimle, üniversite öğretim üyeleri tarafından ve dekanların da, ilgili fakülte öğretim üyeleri tarafından seçilmesi noktasında gerekli düzenlemelere acilen ihtiyaç vardır.

BAŞKAN – Sayın Açba, 2 dakika eksüre veriyorum; lütfen toparlayınız.

SAİT AÇBA (Devamla) – Teşekkür ediyorum.

Yükseköğretim sisteminin, geniş perspektifli bir kalite analizinin çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Kalite analizinin ışığında üniversiteler kategorize edilerek, fizikî imkânları ve öğretim kadrosu yetersiz üniversitelerin gerekli imkânlara kavuşturulması için acil tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır.

Devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri arasındaki dengesizliklerin giderilmesi konusunda acil tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yine, ülkedeki devlet üniversitelerinin, uluslararası üniversitelerle yarışabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır.

Bugün, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde en önemli problemlerden biri, eğitim görevini yerine getiren üniversite öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin almış oldukları ücretlerdir. Bu ücretler, maalesef, Türkiye'de ağırlaşmış olan ekonomik şartlar çerçevesinde oldukça gülünçtür. Bugün için öğretmenlerin ücretine baktığımızda, maalesef, Türkiye'de araştırma sonuçlarında ortaya konan yoksulluk sınırında, bir bakıma, 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı olan 180 milyon liralık bir rakam olduğunu düşünecek olursak, öğretmenlerimize verilen ücret, onların yaşam şartları karşısında ne kadar zor durumda bulunduklarının en önemli göstergesidir. Dolayısıyla, eğitim sektöründeki tüm ücretler konusunda ciddî iyileşmelere ihtiyaç vardır.

Bugün, hepimizin bildiği gibi, Türkiye'nin bütçesi tamamıyla faize endekslenmiştir; ama, bir de, bunun üzerine uygulanan yanlış ekonomik ve malî politikalar sonucunda, Türkiye'nin malî problemleri ağırlaşmış ve gerçekten, Türkiye'deki hükümetler görevini yapamaz hale gelmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SAİT AÇBA (Devamla) – Ben, bütçelerin hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Açba.

Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.

Şahsı adına, lehinde olmak üzere, Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)

Süreniz 10 dakika.

AHMET KABİL (Rize) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığının 2000 yılı bütçesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi ve dinleyen herkesi saygıyla selamlıyor, aziz milletimizin ramazanını kutluyorum.

Sayın milletvekilleri, eğitimde amaç, ülke hedeflerine uygun, nitelikli insangücünü, Millî Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ilkelere uygun olarak yetiştirmektir. Aynı zamanda, eğitim, sosyal devletin, herkese, eşit koşullarda, fırsat eşitliği içerisinde vermesi gereken en temel kamu hizmetidir.

Ülkemizde, öğretmen dağılımı homojen değildir. Büyük şehirlerde ve şehir merkezlerinde öğretmen yığılmasına rağmen, kırsal bölgelerimizde öğretmen eksikliği devam etmektedir. Çankaya Lisesinde ihtiyacın 2 katı öğretmen varken, Anadolu'daki liselerin birçoğunda, ders saati esasına göre, ihtiyacın üçte 1'i öğretmen vardır. Bu nedenledir ki, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye girme ortalaması Türkiye'de yüzde 20 iken, Rize'de ve Anadolu'nun birçok ilinde yüzde 5 seviyesindedir.

Mahrumiyet bölgesinde hizmet veren öğretmenlerimize mahrumiyet zammı vermek suretiyle öğretmen dağılımında adalet sağlanmalıdır.

1999 yılında uygulanan sınav sistemine göre, Çankaya Lisesinden mezun olan öğrencinin 170 puanla girdiği fakülteye, Rize Lisesinden mezun olan öğrenci 180 puanla giremiyor. Bu, haksızlık değil de nedir?! Öğretmen ve tesis eksikliği olan bölgelerde artı puan verilmesi gerekirken, adil olmayan bazı kriterlerle puan düşürülüyor.

Bu sınav sistemi neticesinde, bakın daha neler olmuştur: 1 364 lise birincisi açıkta kalmıştır, 364 okulda 875 adayın ortaöğretim puanı yanlış hesaplanmıştır, meslekî ve teknik lise mezunlarının önü kesilmiştir. Bu sistem mutlaka değişmelidir.

Sayın milletvekilleri, geçen ay Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilen af tasarısının 12 nci maddesi öğrencilere sınav hakkı verilmesiyle ilgilidir. Öğrencilerin bir yıl daha kaybetmemesi için, öğrenci affını bu tasarıdan çıkarıp, ayrı bir teklif olarak ele alıp kanunlaştırmak gerektiği kanaatindeyim.

12 nci maddenin mahiyeti, her ne suretle olursa olsun, üniversitelerden ilişkileri kesilen öğrencilere sınav hakkı verilmesidir; yani, bir af değil bir hak verilmesidir. Kimse bilmeden sınıf geçmeyecek, sınavda başarılı olan ya sınıf geçecek veya devam hakkı sağlayacaktır; ama, anlayamadığım husus, bu madde metni gayet net olmasına rağmen, İstanbul Üniversitesinin Sayın Rektörü, siyasî ve maksatlı, yanlış bir yorumla, sanki, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tasarıyı geçirmekle Anayasayı, kanunları, Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik cumhuriyeti ihlal etmiş gibi milletvekillerini kınama cüretini göstermiştir! (ANAP, MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar) Anlamsız ve talihsiz bildiriyi hazırlayıp senatoda onaylatmış, daha sonra, Marmara Bölgesindeki bazı rektörlere de imza attırmak suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Millî Eğitim Komisyonları üyelerine fakslamış ve ayrıca kamuoyuna duyurmuştur. İşte, bildiri...

Bildiri metninde, âdeta, komisyonların ve milletvekillerinin yetkilerini kendine göre belirlemiş, tanzim etmiş ve ilave görevler vermiştir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanunların Anayasaya uygunluğunun denetim yetkisini de kendisine almıştır. Bu duyuruları burada okuyup, zamanınızı almayacağım; ancak, kurumların yetkileri nedir, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurumlarla konumu nedir, bu konuda, bu kürsüden, duyuruya imza koyan sayın rektörlere seslenmek istiyorum:

Demokratik hukuk devletinde, bütün kurumların görev ve yetkileri anayasa ve kanunlarla belirlenmiştir. Her kurum kendi alanında verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Anayasamızın 6 ncı maddesinde "hiçbir kimse veya kuruluş, kaynağını Anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz" denildiği halde, bu sorumsuz duyuruların hangi yetkiyle kaleme alındığını anlamak mümkün değildir. (MHP ve FP sıralarından alkışlar)

Yine, Anayasamızın 7 nci maddesiyle, yasama yetkisi, Türk Milleti adına, yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen yasaların Anayasaya uygunluğunun denetimi, üniversite senatosuna veya rektörlere değil, Anayasa Mahkemesine verilmiştir.

Atatürkümüzün "en büyük eserim" dediği Yüce Meclis, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar, hiç kimsenin ikazına gerek kalmadan, cumhuriyetin temel niteliklerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik cumhuriyetimizi her şartta korumayı bilmiştir.

Türkiye, 75 yılda, 1 üniversiteden 74 üniversite seviyesine gelmişse, bu Yüce Meclisin inisiyatifiyle olmuştur.

Üniversite rektörlerinin ve senatolarının yetkilerini ve çalışma alanlarını belirleyen yasalar da, bu Yüce Meclis tarafından yapılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üniversitelerimize özerklik vermişse; bu, diğer kurumların yetkilerine müdahale hakkı değil, akademik özgürlük hakkıdır.

Üniversite yöneticilerimizin aktif siyasetçi gibi davranmaları ve gençlerimizin farklı ideolojik gruplara ayrılmasını teşvik edecek faaliyetlerden kaçınmaları gerekir.

Aktif politika yapmak isteyenlerin yeri üniversitelerimiz değil, halkın tasvibinden geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisine giden siyaset yoludur. (ANAP, MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar)

İstanbul Üniversitesi, en eski ve en köklü üniversitemiz olmasına rağmen, son yıllarda devamlı problemli ve her türlü kargaşanın merkezi olmuştur. Bunun da sebebinin Rektörden kaynaklandığı anlaşılmıştır. (ANAP, MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar)

Çağımızda, bilgi ve iletişim teknolojisinin akıl almaz bir hızla geliştiği ve rekabetin kaynağının bilgi olacağı görülmektedir. Rektörlerimizden siyaset yapmalarını değil, bu bilgi yarışına ayak uydurmalarını bekliyoruz.

Af metninde laikliğe aykırı hiçbir ifade yoktur. Esasen, bu metni ferdileştirmek, Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olacağı gibi, birkaç sayın rektörün dışında kamu vicdanını da rahatsız edecektir. Sayın Rektör, metindeki "her ne suretle olursa olsun uzaklaştırılanlar" ifadesinden rahatsız olmuştur. Kanaatimce, bu da yönetmeliklerin farklı uygulanması alışkanlığından kaynaklanmaktadır.

Ders yılı başında yönetmeliklerin adil uygulanmasıyla, kız öğrencilerin başörtüsüyle, erkek öğrencilerin kulağında küpe, uzun saçına toka takarak, top sakal veya tel sakalla derse girmeleri yasaklanmıştı. Bu uygulama iki gün sonra keyfî olarak değiştirilip, Türk geleneklerine, Türk kültürüne aykırı, erkek öğrencilerin tel sakalla, top sakalla, küpeyle derse girmeleri serbest bırakılmış; ancak, başörtüsü simge olarak kullanılıyor gerekçesiyle yasak devam ettirilmiştir. Bu mudur yönetmeliğin uygulaması?! İşte, bu, çifte standart; işte, bu, keyfiliktir. (ANAP, MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar)

Başörtüsü simge oluyor da, tel sakal, tek kulağa küpe simge olmaz mı?! Bana göre bunlar da simgedir. (ANAP, MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar) Başörtüsü istismar ediliyorsa, istismarcıları tespit etmek, onlarla mücadele etmek yerine, inancı gereği başörtüsü takanların hepsini irticacı ilan etmek, başörtülü olan yüzde 80 Türk kadınına saygısızlıktır. (ANAP, MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar) Bunun adına “pire için yorgan yakma” denir. Buna, kimsenin hakkı yoktur. Avrupa Birliğine girme sürecinde, artık, ülke gündeminden bu tür tartışmaların çıkarılması lazım.

Anayasamızın 42 nci maddesinde "kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz" denildiği halde, birkısım öğrencilerin eğitimini engellemek, eğitimdeki fırsat eşitliğini de ihlaldir. Hiç kimse, başarısızlığını örtmek ve öne çıkmak için; yediden yetmişe bütün Türk Milletinin müşterek değeri Atatürkçülüğe sığınmasın. Atatürkçülük, laiklik, milliyetçilik, dindarlık, kimsenin tekelinde değildir.

Ben, millî iradenin bir temsilcisi olarak, bildiri sahibi hocalarımızı, Anayasaya, kanunlara, dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine saygıya çağırıyor, yetki sınırlarını aşmadan görevlerini eksiksiz yapmaya ve siyasî açıklamalar yerine, bilim adına açıklamalar yapmaya davet ediyorum. (ANAP, MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar)

Kalkınmış ülkelerde bilim adamları, ayda, gezegenlerde yeraltı suyu arama seviyesine gelmişken, bu bildiriyi hazırlayan en büyük üniversitemizin sayın rektörünün, zaman zaman siyasî tartışma başlatmaktan başka hangi başarısı vardır?!

BAŞKAN – Sayın Kabil, 1 dakika süre veriyorum; lütfen, toparlayınız.

AHMET KABİL (Devamla) – Sayın milletvekilleri, bu konuşmamla, sakın, bildiri sahibi sayın hocalarımıza haksızlık yaptığımı düşünmeyin. Böyle düşünen varsa, komisyon üyelerine gönderilen ölçüsüz bildirileri herkese vermeye hazırım. Emenim ki, bana hak vereceksiniz.

Sözlerime son vermeden, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın, konuşmamda bahsettiğim konulara ilgi göstereceğini ümit ediyor, Avrupa Birliğine girme konusunda, Avrupa Birliğinin meslekî eğitim ve genel eğitim konularındaki normlarını şimdiden yürürlüğe koyduğu için kendilerini ve personelini kutluyorum.

Sayın Kültür Bakanımızın, bazılarının "Atatürk düşmanı" diye ilan ettikleri Sayın Mehmet Akif Ersoy için şu anda elime geçen davetiyesini aldım. Bunun için ve başarılı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor; Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı bütçelerinin memleketimize, milletimize, millî eğitim camiasına ve Kültür Bakanlığı çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılar sunuyorum. (ANAP, MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kabil.

Hükümet adına, Kültür Bakanımız Sayın İstemihan Talay.

Sayın Bakanım, süreleri eşit mi paylayaşacaksınız efendim?

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) – Evet efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Büyük Atatürk "Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür ve millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız" ifadeleriyle, milletimizin üstün başarılara, sağlam temeller üzerine oturmuş, dinamik ve etkili bir kültür anlayışıyla ulaşabileceğini belirtmiş bulunmaktadır. Bu tespitler, Büyük Atatürk'ün, geniş ufuklu, tarihsel ve stratejik değerlendirmelerinin bir ürünü ve sonucudur.

Ortaasya'dan dalga dalga gelen göçlerle Anadolu'yu yurt tutup, Avrupa'nın içlerine kadar uzanan ve üç kıtada büyük bir devlet kuran Türk Milletinin, ulusal varlığını, binlerce yıldır, bütün zorlukları aşarak devam ettirebilmesinin sebebi, bu gerçeğe dayanmaktadır. Bu gerçek, Büyük Atatürk'ün ifade ettiği kültür temelidir ve köklere bağlı kalarak, köklerden kopmadan, fakat, dogmaların tuzağına düşmeden, çağın gereklerine uygun, dinamik bir kültür politikasıyla, Türkiye Cumhuriyetinin, daima ileriyi hedefleyen bir kültür anlayışını benimsemesini ve uygulamasını öngörmektedir.

Türk Ulusu, çok geniş bir dünya coğrafyasında tarihsel serüvenini devam ettirirken, dilini, inanç, gelenek ve göreneklerini güçlü bir şekilde sürdürmüş, öte yandan, bu geniş coğrafyada diğer halkların kültürlerini etkilediği gibi, o halkların kültürlerinden de etkilenmiştir.

Diğer taraftan, Türk Ulusu, bin yıldan beri de, Anadolu'daki, geçmiş tüm uygarlıkların mirasçısı ve koruyucusudur.

Bütün bu gerçekler, ne kadar zengin ve muhteşem bir kültür birikimine sahip olduğumuzun açık göstergeleridir. Bu zenginliği, ayırım yapmadan, bütüncül bir şekilde tanımak, kavramak ve benimsemek, hepimizin üzerine düşen bir sorumluluk ve görevdir.

Kuşkusuz ki, bir toplumun kendini en iyi şekilde tanıması sağlam bir eğitimle mümkündür. Eğitimin içeriğinde tarih, sanat ve kültür birikimini ve bilincini sağlamak, ulusal değerlerin pekişmesi ve güçlü bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması için de önemlidir. İnsanların ve toplumun kendilerini daha iyi tanıması, ancak böyle mümkün olabilir.

Kültür Bakanlığı olarak, çok uzun bir tarihsel sürecin yarattığı kültür değerlerimizi, ulusal barışın, iç huzurun ve kardeşliğin bir ortak paydası olarak değerlendiriyoruz; çünkü, tarihten gelen hoşgörü ve dayanışma duygularımız, ülkemizdeki farklı özellikleri barıştıran ve bağdaştıran niteliklere sahiptir. Bu denklemde, farklı olana hoşgörüyle bakmak nasıl gerekliyse, farklı olanın kendi farklılığını bir üstünlük ve baskı aracı olarak kullanmaması da o ölçüde zorunludur. Havrayı, kiliseyi ve camiyi aynı mekânda yan yana bulundurabilen bir ulusun, bugün, teferruat olarak görülmesi gereken bazı konular üzerinde uzlaşamaz bir görüntü vermesi, doğru değildir. Bu, özelliklerimizi yeterince tanımadığımızı göstermektedir. Oysaki, Anadolu'nun ve Türk Ulusunun manevî mimarlarının başında yer alan Hacı Bektaş Veli, Mevlânâ ve Yunus Emre, asırlarca öteden hepimize "önce kendinizi tanıyın" diye seslenmektedir.

Kültür birikimleri, toplumsal ve bireysel yaratıcılığın da temelini teşkil etmektedir. Sanatta, toplumsal faaliyetlerde ve yaşamda yaratıcılık, ulusal zenginliği belirleyen en önemli unsurlardır. Alt kültür gruplarındaki farklılıklar, bu nedenle, kültürel zenginliğe de katkıda bulunmaktadır. Ancak, bütün bu farklılıkların, daha üstün bir birikim olan ulusal kültürün zenginleşmesine katkı sağlaması, alt kültürlerin çatışmasına fırsat vermeyen, bu alt kültürleri bir siyaset ve rant aracı olarak görmeyen, hoşgörülü ve uzlaşmacı ulusal politikaların uygulanmasıyla mümkündür. Kültürel alanda, kem söz, kılıçtan daha derin yaralar açabilir. Dolayısıyla, proje üreten, tartışmaların odak noktasına halkın refahını taşıyan gelişmiş bir demokrasinin yaratılması, din, inanç, ırk, mezhep, cinsiyet gibi kültürel değerleri sömüren bir yüzeysel ve ilkel demokrasi sınıflamasından kurtulmanın en önemli ve emin yolu olarak görülmelidir.

Bu noktada, Amasaya Milletvekili Sayın Akif Gülle'nin konuşmalarına bir başka örnek olması açısından -benzerliği açısından demiyorum- bir ara, köşe yazarlığı yapan bir eski kültür bakanının, Sayın Fikir Sağlar'ın, 17 Ağustos 1999 tarihli Milliyet Gazetesindeki yazısını şu cümleyle bitirdiğini ifade ediyorum; benim Hacı Bektaş törenlerine katılmamam nedeniyle, şu cümleyle yazısını bitiriyor: "İki yıldır katılmayarak bu inanca sıcak bakmadığını açıkça belirten Kültür Bakanı varken ve ülke, “dün, dündür” anlayışıyla yönetilirken, tabiî ki, unutulur." Şimdi, aynı çerçevede Sayın Akif Gülle de, benim Mevlânâ törenlerine katılmamamı, Sayın Fikri Sağlar'ın, sanki, bu katılmamayla, bizim, Alevî-Bektaşî kültürüne karşı olmamız gibi, Mevlânâ'ya da karşı olduğumuz şeklinde bir iddiayı veya o şekilde bir anlatımı dile getirdiler.

AKİF GÜLLE (Amasya) – Bir eksiklik olarak ifade ettim.

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) – Oysaki, devlet yaşamında, istediğiniz zamanda bazı programlara katılamama gibi bir durum doğmaktadır. Özellikle, bir Sayın Devlet Bakanımızın orada bulunduğunu dikkate alırsak; ayrıca, bizim, her türlü maddî ve manevî desteği o törenler için verdiğimizi ifade edersek ve bu arada, Devlet Tasavvuf Müziği Topluluğumuzun, Sayın Ahmet Özhan Başkanlığında, bu törenlerde Kültür Bakanlığı kurumu olarak gerekli görevleri üstlendiğini belirtirsek ve bir adım daha ileri giderek, Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin Divanı Kebir'i, bu kitaptan, Türkçeden İngilizceye olarak, 5 tanesi benim zamanımda çevrildi -bu, Amerika'da satılıyor- 4 tanesi de çıkmak üzere. Bizim "kim olursan, ne olursan gel" diyen Mevlânâ'ya gitmememizin altında başka bir amaç aramak mümkün değildir. (Alkışlar)

Dolayısıyla, kültür değerlerimizi istismar etmek veya sömürmek yerine, eğer, birbirimizi anlayacak bir şekilde, birbirimizin mazeretlerini dikkate alarak bir değerlendirme yoluna gidersek, benim burada anlattığım şekilde bir demokrasi anlayışını da gündeme getirmiş oluruz.

Çağdaş yönetim anlayış ve tekniğinde, kültür, yaratıcılığın olduğu kadar, kalkınmanın da bir aracı olarak değerlendirilmektedir. Kişilerin ve toplumların uzun birikimlerinin bir ürünü olan kültür, kalkınma olgusunun dengesini, sürekliliğini ve başarısını yaratan en önemli faktördür. Ekonomik refah, kuşkusuz ki, demokratik rejimin güçlenmesine, derinlik kazanmasına da katkılar sağlar. Bütün kurumlarıyla beraber sağlıklı işleyen bir demokrasi, toplumsal barışın da güvencesidir. Dolayısıyla, sanata, eğitime ve kültürel gelişmeye yönelik olarak yapılacak bütün yatırımlar, kendisini, en kısa zamanda ve çok büyük katmadeğerlerle, topluma, huzur, barış, uzlaşma, sağlam bir demokrasi rejimi, kalkınma ve toplumsal yaratıcılık olarak geri yansıtır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızca, 1999 yılında, Osmanlının 700 üncü yıl kutlamaları, sanatsal ve kültürel etkinlikler olarak başlatılmıştır. Bu çerçevede, İsrail'de eski halılar, Fransa'da ve Hırvatistan'da açtığımız Topkapı sergilerimiz büyük ilgi toplamıştır. Yurt içinde İsrail ve Polonya’dan getirdiğimiz sergiler de halkımızın beğenisini kazanmıştır.

Marmara ve Düzce’deki deprem felaketleri ulusça büyük acılar yaşamamıza yol açmıştır. Bu nedenle, birçok etkinliğimizi erteledik ve sınırlandırdık. Böyle çok önemli bir depremde, oradaki kurumlarımızda görevli arkadaşlarımızın, o depremin büyük acılarını yaşarken; sabah gidip, akşam, yani hiç uğramadan görev yapan bazı müşavirlerin, orada, o arkadaşlarımıza destek olacak şekilde görevlendirilmelerini, herhalde, onlara yönelik özel bir durum olarak değil, bir görevin gereği olarak, deprem felaketinin bir sonucu olarak yorumlamak da mümkündür diye düşünüyorum.

1999 yılında bakanlığımız, Antalya Opera ve Balesi, Antalya Orkestrası ve Bursa Bölge Orkestrasının kurulmasıyla, 3 yeni sanat kurumu kazanmış bulunmaktadır. Çukurova’nın da kadroları tamamlanarak, bu orkestranın da kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Topkapı Sarayında ve diğer müze ve kültür varlıklarımızda önemli ve olumlu restorasyon çalışmaları sürdürülmüştür.

Türk sinemasının ve özel tiyatroların desteklenmesi çabaları devam ettirilmiştir.

Yayın faaliyetlerimizde önemli bir artış gerçekleştirerek, 230 adet eserin kitaplıklarımıza kazandırılması sağlanmıştır; bunlar, döner sermaye işletmelerimizde çok ucuz fiyatla satılmaktadır. Ayrıca, bir kitapta yapılan hatanın veya herhangi bir basılı belgede yapılan hatanın, bakanlığımız tarafından tespit edilerek -bundan geri adım atılma anlamında değil- düzeltme anlamında bir tavır içine girilmesi de bence eleştirilecek değil, bir bakıma takdir edilmesi gereken bir durumdur diye düşünüyorum.

Halk Kültürlerini Araştırma Genel Müdürlüğümüzün düzenlediği; Yörüklerde yerleşik kültür ve yörük şehirleri, Hacı Bayram Veli sempozyumu, ozanlık geleneği içinde Aşık Veysel’in yeri ve Türk kültürüne katkıları, uluslararası geleneksel tiyatro festivali gibi etkinlikler, ülkemizin kültür birikimlerine, bunların korunmasına ve yaşatılmasına bakanlığımızca verilen önemi ortaya koymaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür ve Sanat Teşkilatı TÜRKSOY'la ortak çalışmalarımız devam etmektedir. 30 Kasım-1 Aralık 1999 tarihlerinde, Türk Dili konuşan ülkeler kültür bakanları Ankara'da toplanmıştır ve ilişkilerimizin ve bağlarımızın güçlenmesi bakımından çok önemli bir vesile teşkil etmiştir. Bu yıl Bursa'da, Türk Dili konuşan ülkelerden gelen ressamlar buluşması ve İstanbul'da karikatürcülerin buluşması bu şekilde gerçekleştirilmiş, sergilerle bu ilişkiler çok güçlü bir hale getirilmiştir.

Bu arada, web sitemizin açıldığını ve 4 dilde 10 000 sayfaya ulaştığını; bunun, aynı zamanda, Türk kültürünü ve Türkiye'yi tanıtan bir proje olduğunu da burada bilgilerinize sunmak istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2,5 yıla yaklaşan görev süremde, Kültür Bakanlığında, toplumun geneline eşit hizmet götürmeye gayret eden, kültürümüzü ve millî değerlerimizi korumak için çaba sarfeden ve bu doğrultuda bakanlık imkânlarını en verimli şekilde kullanmaya çalışan, geçmişiyle barışık, gelecekten umutlu, laik, demokratik cumhuriyetin ve Atatürkçü düşüncenin temel ilkelerine uygun, çağdaş kültür politikalarını kararlılıkla uygulayan bir çizgi takip edilmiştir; 2000 yılında da aynı kararlılık devam edecektir.

Sözlerimi tamamlarken, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın gazi kenti Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu yürekten kutluyorum. Ayrıca, Şahin Bey Anıtının yapılmasına her türlü desteği vereceğimizi burada ifade ediyorum. Ayrıca, istiklalimizin şairi büyük edebiyat ve kültür adamı Mehmet Akif Ersoy'u, ölümünün 63 üncü yıldönümünde saygıyla anıyorum ve 27 Aralık 1999 tarihinde Kültür Bakanlığı Millî Kütüphane salonunda saat 15.00'te bir anma toplantısı düzenlediğimizi burada sizlerin bilgilerinize sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım.

Buyurun Sayın Bakanım. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, Yüce Meclisimiz, çok güzel bir tablo daha sergilemektedir. Fikir birliğiyle, Türk millî eğitiminin geldiği yerden daha iyiye götürülebilmesi için, çok güzel fikirler, öneriler söylenmektedir. Katkılarından dolayı, bütün milletvekillerine, bütün gruplara teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, eğitimde, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün, çağdaşlığa, akılcılığa ve bilimselliğe dayalı düşünce sistemi doğrultusunda, 21 inci Yüzyılın bilgi çağı dünyasının odağında bir Türkiye yaratmayı hedefliyoruz. Eğitimde, Atatürk ilke ve inkılaplarından asla ödün vermeyiz.

Kendi millî değerlerini kavramış ve davranış haline getirmiş, kendisiyle barışık, toplum değerlerini benimsemiş, toplumla barışık, çağdaş uygarlık değerlerini kavramış, dünyayla barışık insan ve yurttaşlar yetiştirmek, hedefimizdir. Öğrenmeyi bilen, sorumluluk riski alabilen, karar verme yeteneği gelişmiş, geçmişini ve gününü doğru yorumlayan ve geleceğini buna göre planlamasını bilen, grup çalışmasına önem veren, insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışına sahip, teknolojiyi, sadece alan ve kullanan değil, üretebilen ve satabilen niteliklere sahip bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Bu hedeflere ulaşabilmek için, Bakanlığımız, 21 inci Yüzyılın eşiğinde, eğitimin her kademesinde çağdaş bir yapıya ulaşabilmek ve okullaşma oranını, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ölçütleri düzeyine çıkarmak için, çalışmalarımıza hız verilmiştir.

Sizlere bir kitap dağıttık; konuşma metnimi de sunuşumu da yazılı olarak sundum. O nedenle, izin verirseniz, birtakım bilgi eksikliğinden ya da biz o bilgileri ulaştıramadığımızdan, birtakım milletvekili arkadaşlarımın burada dile getirdikleri konularda görüşlerimi açıklamak istiyorum.

Sayın Andican, gönüllü kuruluşların ve bölge halkıyla birlikte velilerin, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve demokratik katılımın sağlanması açısından önemini belirtmiş, önerilerini söylemiştir.

Sayın milletvekilleri, bu, Millî Eğitim Bakanlığının uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir modeli size açıklama fırsatını vermiştir. Bugüne kadar, okullarımız, müdürlerimiz tarafından yönetilmekteydi. Şimdi, demokratik bir yönetim kurulu oluşturmuş bulunuyoruz. Bu yönetim kurulu, okul müdürü veya bir müdür yardımcısı, öğretmenler arasından seçilmiş iki öğretmen, veliler arasından seçilmiş iki veli, öğrenciler arasından seçilmiş iki öğrenci, varsa okulun derneği ve vakfının temsilcileri, bölgenin seçilmiş kişileri, muhtarı, gerekirse, belediye başkanını temsilen bir kişi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir yönetim kuruludur. Böyle bir yönetim kurulu, okulla çevreyi birleştirecektir. Böyle bir yönetim kurulu, demokratik yapısıyla birçok problemi okulda çözecektir.

Bu yönetim kurulunun dışında, bir de eğitim bölgeleri oluşturmuş bulunuyoruz. Eğitim bölgelerimiz, çok sayıda okulun bulunduğu bir bölgeyi veya bir ilçeyi kapsamaktadır; örneğin, Sinop. Sinop'ta, bizim, bir okullar caddemiz vardır; başlangıçta bir ilköğretim okulu, sağda ilköğretim okulu, karşısında endüstri meslek lisesi, Atatürk lisesi, anadolu lisesi, öğretmen lisesi, ticaret lisesi, endüstri meslek lisesi; bir ucundan bir ucuna okul; işte, bu, bir eğitim bölgesidir. Bunlar bir arada olmayabilirler; o ilçe, bir eğitim bölgesidir.

Biraz önce sözünü ettiğim demokratik yapılı okulların yönetim kurullarından seçilecek bir müdür, seçilmiş iki veli, öğrenciler arasından seçilmiş iki öğrenci, yine, muhtarlar arasından veya belediyeyi temsilen seçilmiş kişiler, dernekler, vakıfların temsil edileceği bir kurul. İşte bu kurulların işleyişi, halkımızı, eğitimin içine sokacaktır. Bu nedenle, okullarımız ve eğitim bölgelerimiz, sadece okul olmanın dışında, bir de kültür merkezi haline gelecektir. Bu uygulamayı başlattık; basın yayın organlarında çıktı; genelgesini de yayınladık.

Sayın İbrahim Halil Oral, toplam kalite yönetiminin millî eğitime sokulmasını öneriyor; çok teşekkür ederim. Millî Eğitim Bakanlığınca, merkez, taşra ve yurtdışı örgütüyle, bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin, toplam kalite yönetimi anlayışıyla gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla, toplam kalite yönetimi uygulama yönergesi hazırlanmış ve bir proje çerçevesinde yürürlüğe konulmuştur.

Toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde, bugüne kadar, merkez ve taşra örgütünden 274 yönetici, 892 okul müdürü, 12 yaygın eğitim enstitüsü yöneticisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 13 yönetici olmak üzere, 1191 yönetici, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Seminerine katılmıştır. Toplam kalite yönetimi konusunda Türkiye'de "ulusal kalite hareketi" adıyla bilinen KalDer (Kalite Derneği) tarafından başlatılan kampanyaya biz de bakanlık olarak katıldık ve bu konudaki iyi niyet bildirgesi protokolünü de Kal-Der'le birlikte imzaladık. Bu konuda, daha geniş bilgi, sizlere dağıtmış olduğum Millî Eğitim Bakanlığı "2000 Yılında Millî Eğitim" adlı kitabımızın 109 ve 111 inci sayfalarında vardır.

Sayın Sağlam "her ilçede 2 okula bilgisayar sınıfı kuruldu mu?" diyor.

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, bu proje Dünya Bankasıyla birlikte, Dünya Bankası kredisiyle yürüttüğümüz bir projedir. Bu nedenle birtakım gecikmelere neden olmuştur; ancak, temel eğitim kapsamında birinci fazda 80 il ve her ilçede en az 2 ilköğretim okuluna bilglisayar sınıfı kurulması için sınıflarda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sözleşmeler imzalanmış ve 120 günlük süreler verilmiştir. Bunun 30 günü geçti; inanıyorum ki, mart ayı içerisinde bu bilgisayarları dağıtmış olacağız en az 2 okula; ancak, bu yetmemektedir. 2 451 ilköğretim okuluna 2 837 bilgisayar dağıtılması yetmemektedir. Bu ay içerisinde, 2 451'den sonraki, 3 000 ilköğretim okuluna daha bilgisayar sınıfı kurulması için okullar belirlenmiş, temel eğitim programı sonunda 15 000 bilgisayar kurulacak hale gelmiştir. Yani, o projenin, Dünya Bankasıyla birlikte yürüttüğümüz projenin ikinci fazı başlamıştır.

Sayın Sait Açba’nın "4306 sayılı Yasa halkın talebini yansıtmıyor, hukukî değildir, zorlamıdır" sözünü bir haksızlık olarak görüyorum. 4306 sayılı Yasa Türk Milletinin Yüce Meclisinden geçmiş bir yasadır. Buna karşı olanlar, Anayasaya aykırı olduğunu söyleyenler Anayasa Mahkemesine başvurmuş, Anayasa Mahkemesi de bu talebi reddetmiştir. Artık, bir daha 4306 sayılı Yasanın, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin diretme olduğunu, dayatma olduğunu söylemek bir haksızlıktır, bir insafsızlıktır. (DSP sıralarından alkışlar)

"Sekiz yıllık zorunlu eğitim 5+3 mü olsun, 8 mi olsun" konusunda ise, en son konuşacak kişiler, maalesef, bu kürsüde, hâlâ "parçalı olmalıydı" iddiasında bulunuyorlar.

Sayın milletvekilleri, 23 Nisan 1997 tarihli Hürriyet Gazetesinden bir kupürü yanımda getirdim; bakın, ne diyor: "Çiller'in dün, Başbakanlıkta Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve Bakanlık bürokratlarıyla toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, formülü, sekiz yıllık temel eğitim, aralıksız ve kesintisiz olacaktır. Sekiz yıl, herkes okuyacaktır. Sekiz yılın üstüne bir ihzarî, hazırlık sınıfı olacak, ondan sonra liseler veya meslek okulları olacak. Meslek okulları daha önem kazanacak. Meslek okullarından mezun olanlar, mezun olduklarında hem iş bulabilme imkânına sahip olacaklardır."

TURHAN GÜVEN (İçel) – Tamam, doğru...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Devamla) – Artık, bu konu bitmiştir. Sayın Çiller'in söylediği gibi, sekiz yıllık temel eğitim, aralıksız ve kesintisiz olacaktır. Meclisin iradesi böyledir, milletin iradesi böyledir. Artık, bunu konuşmanın fuzulî işgalden başka bir sebebi yoktur. (DSP sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN ARI (Konya) – Reform yapalım.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Devamla) – Sayın milletvekilleri, size, bir miktar da Avrupa Birliğinden söz etmek istiyorum.

Bugün, bir gazetenin bilim ve teknik ekinde "Türk Millî Eğitimi ve gençlik Avrupa Birliğine çoktan girdi" başlığı var. Bu başlık doğrudur, bu haber doğrudur; çünkü, bendeniz, 11 Ocak 1999 tarihinde Bakan olduktan sonra, Avrupa Birliğinden 3 toplantıya davet edildim. Bunlardan biri, Kore-Seul'de 26 Nisan ve devamı günlerindeydi. Meslekî ve teknik eğitimi konuştuk. Haziran 1999'da, Macaristan'da, Budapeşte'de Avrupa Birliği eğitim bakanları toplantısı.

Sayın milletvekilleri, Türkiye 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Avrupa Birliğine aday ülkeler arasına girdi; ama, Türk millî eğitimi, bakın, daha haziranda, daha geçen günlerde, Avrupa Birliği toplantılarında temsil ediliyordu.

Budapeşte'de, Haziran 1999 tarihinde, Avrupa Birliği eğitim bakanları toplantısının konusu, sanayi-eğitim işbirliğiydi. Orada, 16 ncı Millî Eğitim Şûrasında aldığımız kararları, o kararları nasıl uygulayacağımızı anlattık ve destek gördük ve takdir gördük.

Yine, bu ayın içerisinde, 2-3 Aralık 1999 tarihlerinde, Strasbourg'da, Avrupa Birliği, Güney Avrupa ülkeleri eğitim bakanları toplantısına çağrıldık. Bu toplantıda da Türkiye'yi temsil ettik. Bu toplantının konusu da, meslekî ve teknik eğitimdi. Bu toplantıda üç oturum yapıldı. Oturumun birinde, eğitim konusunda ülkeler ne yapıyorlar, bunu anlattılar. Biz, sekiz yıllık eğitim sistemimizde -artık kesintili, kesintisiz demek istemiyorum- okullaşmayı anlattık. Ne kadar okul yaptığımızı, ne kadar derslik yaptığımızı, fizikî yapılanmayı yeterli görmediğimizi, teknolojiyle donatmaya başladığımızı, öğretmen yetiştirmede, asla ve asla, eğitim fakülteleri veya fakültelerin öğretmen yetiştiren bölümlerinin dışında öyle gelişigüzel öğretmen alımı yapmadığımızı, yapmayacağımızı, kararlı olduğumuzu anlattık.

Ayrıca, Avrupa Birliğinin bütün Avrupa'da uyguladığı 3 projesi var:

Leonardo da Vinci Projesi. Bu, meslekî ve teknik eğitim projesidir.

Sokrates Projesi. Bu, temel eğitim projesidir.

Bir de, Gençlik Değişim Projesi.

Sayın milletvekilleri, Türk millî eğitimi olarak, bu projelerin tamamına dahiliz. (DSP sıralarından alkışlar) Bu projelerin tamamına dahiliz ve mesafe aldık.

Yine, Avrupa Birliğinin eğitimle ilgili direktörlüğünden aldığımız yazılara göre, biz, bu projeleri, diğer ülkelerden çok önde, onsekiz ay içerisinde bitirebilecek durumdayız.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, size, 2 dakika ilave süre veriyorum.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Devamla) – En son katıldığım toplantıda, Güneydoğu Avrupa eğitim bakanları toplantısında, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Bosna - Hersek, Slovenya, Romanya, Macaristan vardı. Gördük ki, eğitim bakımından, biz, bu ülkelerin hepsinden ilerideyiz ve bu, bize telaffuz edildi; telaffuz edildiği tarih, 2 - 3 Aralık 1999'dur.

Sevgili milletvekilleri, diğer konulara girmek istemiyorum. Sürem de bitti.

Bunları ben yaptım demek haksızlıktır; bunları, bu Yüce Meclis yaptı; bunları, eğitimde çağı yakalamak iradesi olan Bakanlığımız yaptı.

Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Süreye gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı, ayrıca teşekkür ediyorum.

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Sağlam.

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, benim adım da zikredilmek suretiyle bir konu oldu. Bir açıklık getirmek istiyorum müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Konu nedir efendim?

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Efendim, sekiz yıllık zorunlu eğitimle ilgili...

BAŞKAN – O gazete haberi yanlış mı efendim?

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Evet, onu açıklayacağım müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Gazete haberini yalanlıyorsunuz...

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Evet...

Yalnız, çok önemli bir şey var efendim. Gerek 53 üncü hükümetin...

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, mikrofonu açarsanız, arkadaşımız konuya açıklık getirmek istiyor. (DYP sıralarından "sataşma var" sesleri)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sataşmadım efendim, gazete kupürünü okudum.

BAŞKAN – Neyin sataşması var sayın milletvekilleri?.. Konuya açıklık getirmek ayrı, sataşmak ayrı. Sataşma değil.

Sayın Bakanımız, yanlış anlaşıldığını ifade edecek ve düzeltme isteğinde bulunacak sanıyorum.

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Yerimden mi konuşayım, kürsüden mi efendim?

BAŞKAN – Buyurun, yerinizden açıklayınız efendim.

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanımız, bir gazete kupüründen, Sayın Çiller'in, benimle birlikte "sekiz yıllık kesintisiz eğitim sürecektir" dediğini okudular. Şimdi, gazete kupürü ne yazıyor, o, gazetecinin kendi takdiridir; ama, gerek 53 üncü hükümetin gerek 54 üncü hükümetin programını tetkik buyururlarsa Sayın Bakan, her iki programda da Doğru Yol Partisi iktidar ortağıdır ve Millî Eğitim Bakanlığı Doğru Yol Partisinin uhdesindedir. Sekiz yıllık kesintisiz eğitimin uygulanmasında yönlendirmenin esas olduğu, orada açıkça yazılıdır; bütün beyanatlarımız da bu yoldadır. Bunun bu şekilde düzeltilmesinde yarar var. Daha sonra yaptığımız bütün açıklamalarda da, yönlendirmenin gerekli olduğunu her seferinde söylemişizdir.

Arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, sadece orada değil; ayrıca, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da –ki, Doğru Yol Partisi zamanında hazırlanmıştır– sekiz yıllık zorunlu eğitimin, özellikle yönlendirmeli ve kademeli olacağı ifade edilmiştir. Açıklama getirmek için söyledim.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) – Sayın Bakan, böyle gazete kupürlerine dayalı olarak iddialarını delillendirmek yerine... Millî Eğitim Bakanı... Üç hükümet programı Sayın Başkan... Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında var o.

BAŞKAN – Meramınızı arz ettiniz, konu açıklığa kavuştu.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) – Ama, ayıp oluyor, gazete kupürleriyle burada...

BAŞKAN – Efendim, o gazete kupürünün tekzip edildiğini söylersiniz, olur biter.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) – Hayır; ayıp oluyor...

BAŞKAN – Aleyhinde olmak üzere, Sayın Hüseyin Çelik; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)

Süreniz 10 dakika efendim.

HÜSEYİN ÇELİK (Van) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, Türkiye, Avrupa Birliğine aday ülke olarak kabul edildi. Bütün milletimiz için bu sürecin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Biraz önce, Sayın Millî Eğitim Bakanımız, millî eğitimdeki bazı gelişmelerden söz ettiler.

Değerli milletvekilleri, biz, ne muhalefet olarak kara tablolar çizelim ne de sizler iktidar olarak tozpembe tablolar çizin. Durumumuz neyse onu objektif bir şekilde ortaya koyarsak, gelecek için çok daha iyi planlar, programlar yapmış oluruz.

Değerli milletvekilleri, bakınız, Birleşmiş Milletler her yıl bir rapor yayınlar; bunun adı “Human Development Report”tur; yani, İnsan Gelişimi Raporudur. Burada, ülkelerin eğitimde yakalaşmış oldukları seviye, sağlık, insan hakları, hatta, o ülkede kullanılan kâğıt miktarı vesaire gibi kıstaslar esas alınır. Geçen yıl, Türkiye, 174 ülke arasında 69 uncu sıradaydı; fakat, üzülerek belirteyim ki, 1999 yılında, Türkiye, tam 17 basamak birden düşerek 86 ncı sıraya düşmüştür. Paraguay, Fiji, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan, bu anlamda gösterdikleri çabalardan dolayı bizim önümüzdedirler; en azından, bu bir yıllık süre itibariyle. Dolayısıyla, değerli milletvekilleri, başta da söylediğim gibi, meseleyi olduğu gibi ortaya koyarsak, problemi daha iyi teşhis etmiş olur ve çözümü için de çok daha kalıcı, akılcı şeyler yapmış oluruz diye düşünüyorum.

Bizim genç bir nüfusumuz var. 65 milyonluk Türkiye'nin 35 milyonu, 30 yaşın altındaki nüfustur ve öğretim çağında olan, öğretim altında olan 15 milyon gencimiz vardır. Londra Üniversitesinde, Avrupa Birliğiyle ilgili bir konferansa katılmıştım. Orada, Yahudi asıllı bir İngiliz profesör kalkıp "zinhar, Türkiye'yi Avrupa Birliğine almayın; çünkü, eğer, Türkiye'yi Avrupa Birliğine alırsanız, Avrupa'yı çekirge afeti istila eder" dedi. Bu çekirge afetinden kastı şuydu: 35 milyonluk genç nüfus... "Eğer, kapıları açarsanız, bunlar, âdeta, Avrupa'yı istila eder" demişti. Genç nüfusumuz bizim için çok büyük bir değerdir, çok büyük bir potansiyeldir. Bu genç nüfusun bir de sağlıklı olduğunu, bir de eğitimli olduğunu düşünün; Türkiye'nin önünde duracak güç olmaz bu durumda.

Yıllardan beri Millî Eğitim Bakanlığımızın adı, Millî Eğitim Bakanlığıdır. Hepimiz, okul çağlarımızdan itibaren bundan şikâyet ederiz; niçin ismi Millî Eğitim Bakanlığı olduğu halde, sadece buralarda öğretim yapılır.

Değerli milletvekilleri, bilgiyi disketlere depolamanız mümkündür. Compact diskler var; bir kütüphane dolusu bilgiyi bir compact diske yükleyebilirsiniz; ancak, eğitim verildiği zaman, o bilgilerin insanda bir yaşama biçimine dönüşmesi lazım, o bilgilerin özümsenmesi lazım. Eskilerin tabiriyle, ilmiyle amel edilen nesillerin oluşturulması, yetiştirilmesi için, Millî Eğitim Bakanlığımızın millî öğretim bakanlığından kurtarılması lazım. Millî Eğitim Bakanlığı, ismi gibi, gerçekten eğitim yaptıran bakanlık olmalıdır.

Bir uçak yolculuğu esnasında, ben, Türkiye'deki insan hakları ihlallerinden söz edince, Sayın Millî Eğitim Bakanımız dediler ki: "Biz, okullara, çok yakında, insan hakları dersi koyacağız." Ben de espri yaptım, dedim ki: "Sayın Bakanım, zaten Türkiye'de bunca ahlaksızlığın sebebi, okullarda ahlak dersinin olmamasıdır." Yıllardan beri okullarda ahlak dersi vardır. Bugün, bankaların içini boşaltanlar, o köşe dönenler, binbir türlü ahlaksızlığı bu toplumun önünde pervasızca sergileyen insanlar, ahlak dersi almadıkları için bunu yapmıyorlar ki... Derim ki, gelin, eğitimi, gerçekten, gençlerimize bilgiyi özümseten, onlarda bilgiyi bir yaşama biçimi haline getiren bir düzeye getirelim.

Taşra üniversitelerimize önem verilmesi gerekiyor. Taşra üniversitelerine binalar yapılıyor, gerçekten masraflar yapılıyor, yatırım bütçesinden ciddî masraflar yapılıyor; ama, öğretim üyesi açısından ciddî sıkıntılarımız mevcuttur. Sayın Millî Eğitim Bakanımız, Sayın YÖK Başkanımız buradayken, onlara da, bunu, özellikle söylemek istiyorum. Gerçekten, bugün, taşra üniversitelerinde "gelişme güçlüğü ödeneği" adı altında üniversite öğretim üyelerine bir ödenek ödenmektedir. Bu ödenek, 15 Ocak itibariyle sona ermektedir. Bunun, mutlaka yükseltilmesi ve ivedilikle Bakanlar Kurulunun gündemine getirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, olağanüstü hal bölgesindeki öğretmenler Türk Hava Yollarıyla seyahat ederken yüzde 50 indirimli uçak biletinden yararlanıyorlar; ama, maalesef, üniversite öğretim üyeleri bu haktan yoksundur. Onlara da bu hakkın getirilmesi mutlaka gereklidir.

Millî Eğitim Bakanlığındaki bir uygulamadan söz edeceğim. Bildiğiniz gibi, teftiş mekanizması, müfettişlik mekanizması, pedagojik bir rehberlik mekanizmasıdır aslında. Teftiş, tabiî ki, orada aksayan, eksik, aksak tarafların tespiti için de gereklidir; ancak, üzülerek söyleyeyim ki, eski bir teftiş kurulu başkanımızın ifadesiyle, ülkemizde, özellikle Millî Eğitim Bakanlığında teftiş mekanizması, bir jurnal mekanizmasına çevrilmiştir. Bunun, özellikle göz önünde bulundurulması ve teftiş mekanizmasının, gerçekten teftiş mekanizması haline döndürülmesi gerekmektedir.

İdareci atamalarında partizanlıklar vardır. Bunları huzurunuzda belirtiyorum.

Kültür Bakanımıza buradan seslenmek istiyorum. Bakın, biz, çok fazla kitap okuyan bir ülke değiliz; çok az kitap okuyan bir ülkeyiz. Bu görsel iletişim araçları, televizyonlar, âdeta bizim nesillerimizi esir aldılar. Değerli milletvekilleri, bakın, yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de bir Türk vatandaşının günde ortalama televizyon seyretme oranı 7 saat 20 dakikadır. 60 yıllık vasatî bir ömürde 20 yılımız uykuda geçiyor. Bu durumda, 20 yıl da televizyonun başında geçiyor. Eğer bugün televizyonlarımız gerçekten çok ciddî, okul gibi eğitim yapan televizyonlar olsaydı, belki bunun yine mahzuru olmazdı. Ciddî, kaliteli yayın yapan televizyonlarımız vardır, bunları tenzih ediyorum; ancak, birçok televizyon kanalımızın, magazin kültürünün esas alındığı, tavernacı bir zihniyetle yayın yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla, bunların toplumumuza çok daha faydalı olmadığı kanaatindeyim. Yazılı kültürden mahrum olan, kitaptan mahrum olan, kitap okumayan bir toplumun iflah olması mümkün değildir.

Avrupa Birliğine girmekten söz ediyoruz. Avrupa Birliği standartlarına ulaşmamız için, öncelikle müesseselerimiz bazında Avrupa Birliğine hazır olmamız lazım. Bugün, Avrupa Topluluğunda enflasyonu en yüksek ülke İspanya'dır; 4, 7'dir. Yüzde 60'lık enflasyonu, biz, canımıza minnet kabul ediyoruz. Milli geliri en düşük olan Yunanistan'dır, 12 700 dolardır; bizde 3 000'ler mertebesindedir.

Evet, her tarafta okullarımız vardır, çocuklarımız okula gitmektedir; ama, bu okulların standardı nedir, bu okulların kalitesi nedir; gerçekten, Avrupa Birliği ülkeleriyle yarışacak, onlarla at başı gidecek düzeyde bir eğitim yaptırabiliyor muyuz? Dünyada en az yabancı dil öğrenen, en az yabancı dil bilen ülkeler arasındayız. Doğu Avrupa ülkelerindeki insanların büyük bir çoğunluğu, bu konuda bizden çok çok daha ileridedir, Ortadoğu ülkeleri bizden çok daha ileridedir. Suudi Arabistan'a, İran'a gidiyorsunuz; sokaktaki vatandaş, meramını anlatacak kadar İngilizce, Fransızca vesaire biliyor. Bu konuda, biz, ciddî bir sıkıntı içerisindeyiz.

Üniversitelerimizdeki KPDS uygulaması... Değerli milletvekilleri, bakın, bendeniz, KPDS sınavlarına birkaç kere giren ve yüksek puanlar alan bir kardeşiniz olarak bu konuda bir sıkıntım yok; ancak, üniversite öğretim üyelerinin önüne KPDS sınavları bir bariyer olarak, bir engel olarak getiriliyor. Bir üniversite öğretim üyesinin yabancı dil bilmesi elbette gereklidir; ancak, KPDS uygulaması, gerçekten, İngilizlerin bile geçmekte zorluk çekebilecekleri bir uygulamadır. Dolayısıyla, bu KPDS meselesindeki aksaklıkların giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da huzurlarınızda belirtiyorum.

Ders kitapları meselesinde, ülkemizde ciddî bir sıkıntı vardır. Her yıl yeni bir uygulamayla karşı karşıyayız. Kitap tercihi, bir yıl veliye bırakılır, ertesi yıl okul idaresi ve öğretmenler birlikte bunu belirler.

BAŞKAN – Sayın Çelik, size 1 dakika süre vereceğim; lütfen toparlayınız.

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Bu keşmekeşten kurtulmamız lazım.

Duyuyoruz ki, Talim Terbiye Kurulunda da çok ciddî operasyonlar yapılıyor. Eskiden, ders kitaplarının tavsiyesinde, temininde, Talim ve Terbiye Kurulu çok ciddî bir müesseseydi. Talim ve Terbiye Kurulu da, öyle anlaşılıyor ki, ya yozlaştı veyahut da birileri bunun yozlaşmasını özellikle istiyor, orada da bazı operasyonlar yapılıyor.

Değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle, Kültür Bakanlığımızın ve Millî Eğitim Bakanlığımızın 2000 yılı bütçelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (Alkışlar)

BAŞKAN –Teşekkür ederiz Sayın Çelik.

Sayın milletvekilleri, onbirinci tur görüşmelerini böylece tamamlamış oluyoruz.

Şimdi, sorular bölümüne geçiyoruz.

Sorular için, 10 dakika süre vereceğim, yine cevaplar için de 10 dakikalık süre vereceğim, o süreyi eşit kullanacağım; ancak, sorular için süreyi başlatmadan önce, Sayın Kültür Bakanımızın konuşmasının sonunda Şahin Bey Anıtına yaptığını söylediği maddî ve manevî katkılarını biz de şükranla anıyoruz. Özellikle Güzel Sanatlar Genel Müdürümüzün bu konudaki ilgileri için, ona da ayrıca teşekkür ediyorum.

Burada, Sayın Kültür Bakanımızdan, bir hususta, özel bir isteğimiz olacak. Biliyoruz katkı sağlayacak; ama, bu katkının miktarının 50 milyara kadar ulaşmasını özellikle istirham ediyoruz; çünkü, gerek Gaziantep Valiliğimiz gerekse Şahinbey Kaymakamlığımız, bu konuda, epeyce mesafe aldı. O arada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı da 15 milyarlık bir katkı sağladı kendi ölçeğinde.

Sayın Kültür Bakanımızın, Gaziantep Şahin Bey Anıtına, Gaziantep Vilayeti Özel İdaresi nezdinde gönderilmek üzere, bir 50 milyarlık taahhüdünü almak istiyorum. Bu konuda bir açıklamada bulunabilir mi?

TURHAN GÜVEN (İçel) – Sayın Başkan, yazılı başvurun.

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) – Gerekli desteği vereceğimi ifade etmek istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Sayın Başkan, milletvekillerine de, zatıâlinizin Sayın Bakana tevcih ettiği kadar süre tanınmasını arz ederim.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, soru sorma işlemini başlatıyorum.

Sayın Üstünbaş, buyurun efendim.

HASAN BASRİ ÜSTÜNBAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, aracılığınızla, Millî Eğitim Bakanımıza ve Kültür Bakanımıza birkaç sorum var.

Millî Eğitim Bakanımıza birinci sorum:Meslek liseleri bu sene yapılan imtihanlarda mağdur edilmişlerdir; 2000 senesinde yapılacak olan imtihanlarda bir düzeltmeye gidilecek midir?

İkinci sorum:Master ve doktora pogramları 8 üniversiteye verilmiştir. Bu kaldırılıp, yeterli kadrosu olan üniversitelerde de master ve doktora pogramları açılacak mıdır?

Üçüncü sorum:Master ve doktorada, KPDS imtihanı nedeniyle mağdur olan çok sayıda öğretim üyesi vardır. Bu KPDS imtihanındaki, 65-70 sınırı daha aşağılara çekilecek midir; bunun için, herhangi bir çalışmaya girilecek midir? Girilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum, üniversite öğretim üyesi olarak, Mecliste bulunan bir parlamenter olarak.

Dördüncü sorum:Bazı üniversitelerde -istenirse isimlerini de veririm- doçentlik imtihanının bütün kademelerini başarıyla vermiş olan bilim adamlarına kadrolar verilmemektedir, ilan edilmemektedir. Bunun sebepleri araştırılıyor mu? Araştırılması gerekli.

Kültür Bakanımıza da Kayseri'yle ilgili iki sorum var. Kendisiyle daha evvel görüşmüştüm, yapmış olduğu yardımlardan dolayı da teşekkür ediyorum; ama, tutanaklara geçmesi için sorularımı tekrar soruyorum.

Kayseri Kültür Sarayı, on seneden beri inşaatı devam etmekte olan bir saray; çok güzel, birçok kültür aktivitesinin rahatlıkla yapılabileceği bir saray. Bu sarayın inşaatı ne zaman bitecektir?

Bir diğer sorum: Kayseri, bir Selçuklu şehri...

BAŞKAN – Diğer arkadaşları da biraz düşünelim Sayın Üstünbaş.

HASAN BASRİ ÜSTÜNBAŞ (Kayseri) – Hemen bitiriyorum.

Birçok tarihî eser şu anda harap durumdadır. Bunlara ilgili çalışmalar var mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.

Sayın Levent, buyurun efendim.

MÜKERREM LEVENT (Niğde) – Sayın Başkan, aracılığınızla, Millî Eğitim ve Kültür Bakanlarımızın aşadaki sorularıma cevap vermelerini, saygılarımla arz ederim:

Niğde Millî Eğitim Müdürü, geçici görevlendirme, yolluk ve harcırah almaya devam edecek midir ve Niğde'de öğretmen kıyım ve tayinleri devam edecek midir?

Niğde Üniversitesinde, üniversitenin başında bulunan Ramazan Taşdurmaz, siyasî bir partiden aday olmuştur. Bu zat, Niğde'nin bütün haklarını gasp etmiştir. Bütün bir Niğde halkını karşısına almış ve aynı zamanda da, ailesine üniversitenin bütün ihalelerini peşkeş çekmiş ya da kendilerine temin etmiştir. Dolayısıyla, Niğde Üniversitesi soyulmaktadır. Mahallî basın, kendisine "hırsız" damgasını vurarak_ Uzun zaman almasına rağmen, mahkemeye verecek cesareti gösterememiştir; aksine, yapmış olduğu her yolsuzlukta, kendisinin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yakın arkadaşının damadı olduğunu söyleyerek bu yolsuzluklarını yüzsüzce devam ettirmektedir. YÖK Başkanı Sayın Gürüz'e soruyorum:Acaba, bu şahsı tanıyor musunuz, yoksa, o da sizin şirketinizin yönetim kurulu üyesi mi?

Sayın Kültür Bakanım, iki üç defa Niğde Müzesi için para istedim, vermediniz; çok teşekkür ediyorum, artık istemiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Levent.

Sayın Ongun, buyurun efendim.

BEKİR ONGUN (Aydın) – Sayın Başkan, aracılığınızla, Kültür Bakanımıza ve Millî Eğitim Bakanımıza şu sorularımı sormak istiyorum:

Kültür Bakanımızdan soruyorum:Turizm alanlarındaki ören yerlerine giriş fiyatları, genellikle yıl ortasında, özellikle, haziran ayında ayarlanmaktadır. Oysa, turizmciler, rezervasyonlarını daha önce yapmaktadırlar. Bu sebeple, rezervasyonlardan önce fiyat ayarlaması yaparak turizmcileri bu zarardan kurtarmayı düşünüyor musunuz?

İkinci sorum, Millî Eğitim Bakanımıza; Erciyes Üniversitesi Rektörüyle ilgili olarak: Sayıştay, tıp fakültesi döner sermayesinden aldığı ücretlerle ilgili olarak müteaddit defalar zimmet çıkardığı halde, bu ücretleri almaya devam ediyor mu veya geri ödedi mi?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ongun.

Sayın Durhan, buyurun.

NAMIK HAKAN DURHAN (Malatya) – Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Millî Eğitim Bakanına sormak istiyorum.

1. Malatya İnönü Üniversitesine bağlı araştırma hastanesi için, özellikle son üç yıldır, çok büyük miktarlarda tıbbî cihazlar ve medikal malzemeler alınmaktadır. Bu alımlar, ciddî bir denetime tabi tutuluyor mu; alınan cihazlar amacına uygun kurulmuş, kullanılıyor mu?

2. Üniversiteler, kendi bünyelerinde vakıflar kurmuşlar ve birçok ihtiyaçlarını bu vakıflar aracılığıyla temin ettikleri gibi, kantin, otopark gibi yerler ile temizlik işlerini bu vakıflara yaptırmaktadırlar. Bu vakıflar, ciddî bir denetime tabi tutuluyorlar mı?

Malatya'da, şu anda, sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni olarak 200'e yakın öğretmen ihtiyacı vardır. Bu durum Vali ve İl Millî Eğitim Müdürü tarafından Bakanlığa bildirilmesine rağmen, hâlâ bir tedbir alınmamıştır. Malatya'yı ziyaretimizde, bir köyümüzden altıncı sınıf öğrencisi, başta matematik olmak üzere, anabranş öğretmenlerinin olmadığını, gelecek yaşantısında eğitim yetersizliğinin yaratacağı olumsuzlukların vebalini kimin üstleneceğini bizlere yöneltmiştir. Aynı soruyu, Sayın Bakanıma da, ben, buradan yöneltmek istiyorum.

Okulların bakım ve onarımları için ve sekiz yıllık eğitime geçtikten sonra okullardaki yetersizliği ortadan kaldırmak için neler yapılmaktadır?

Saygılarımla arz ederim efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Durhan.

Sayın Taşkın, buyurun efendim.

MÜKREMİN TAŞKIN (Nevşehir) – Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Kültür Bakanımıza ve Sayın Millî Eğitim Bakanımıza aşağıdaki sorularımı sormak istiyorum.

Arz ederim.

Sayın Kültür Bakanımıza sorularım:

1. Bakanlığınız merkez döner sermaye saymanlığına bağlanan Nevşehir'deki ören yeri gelirleri ne zaman Nevşehir Özel İdare Müdürlüğüne iade edilecek?

2. Her yıl birçok kongrenin ve toplantının yapıldığı Nevşehir'e, hem tanıtım hem turizm hem de kültürel açıdan uluslararası seviyede hizmet verecek bir kongre merkezi düşünüyor musunuz?

3. Her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri sırasında, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden insanlar gelmekte, Hacıbektaş İlçemiz, bu insan seline hizmette yetersiz kalmakta, insanlar perişan olmaktadır. Törenlerin, büyük hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin büyüklüğüne yakışır şekilde düzenlenmesi için bir projeniz var mıdır; yoksa, bir proje hazırlamak gerekmez mi?

Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan cevaplandırmasını istediğim sorularım:

1. Şu anda, 30 000'nin üzerinde öğretmen ve idareci eğitimcinin Bakanlıkla mahkemelik olduğu söylenmektedir; gerçek ve tam sayı kaçtır? Bu kadar personeliyle mahkemelik olan Bakanlığın sağlıklı çalışabileceğini düşünebiliyor musunuz?

2. İl, ilçe millî eğitim ve okul müdürleri sudan sebeplerle görevlerinden uzaklaştırılmakta, çoğu da mahkeme kararıyla görevlerine dönmektedirler; ancak, tekrar görevden alınmakta, tekrar mahkeme süreci devam etmektedir. Bu durumda olan il, ilçe millî eğitim ve okul müdürü sayısı kaçtır?

Arz eder, teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Taşkın.

Ben, başlangıçta almıştım. Burada Sayın Kalkan gözüküyor; ama, Sayın Kalkan herhalde iptal etmiş. Evet.

Sayın Öztürk gözüküyor.

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) – Saat 11'de açtık, hâlâ sıra gelmedi Sayın Başkan.

KADİR BOZKURT (Sinop) – Bu şekilde olmaz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Efendim, ne yapalım, başka zaman da siz soruyordunuz. Ben hakkaniyeti..

Buyurun.

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) – Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Kültür Bakanıma ve Sayın Millî Eğitim Bakanıma sorular sormak istiyorum.

Sayın Kültür Bakanım, Bakanlığınız bürokratları, sivil toplum teşkilatları ve alt komisyonumuz son iki aydır çok verimli bir çalışma yaparak telif hakları yasasındaki değişiklikleri, ülke menfaatlarına ve dünya standartlarına uygun hale getirmiştir. Bilhassa bu konuda bürokratlarınıza teşekkürlerimi bir borç biliyorum.

Şimdi, sorularımı soruyorum:

1. Aslında, 1994 yılında çıkması gereken bu yasanın, bugüne kadar halledilmemesiyle ülkemizin ekonomik kaybı yaklaşık ne olmuştur?

2. Yine, bu yasa, bugüne kadar çıkmamakla "Geceyarısı Ekspresi" adındaki milletimize ve devletimize olmadık hakaretler eden filme ne kadar telif hakkı ödenmiştir?

3. Vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin üniter yapısına düşmanca saldıran, devlet güvenlik mahkemeleri tarafından toplanan 9 CD'ye telif hakkı ödenmiş midir?

Sayın Millî Eğitim Bakanım, öğretmen personel yasası ne zaman çıkacaktır; takipçisi olacağımı söylediğim öğretmen ders ücretleri, günün gerçeklerine uygun hale ne zaman getirilecektir; okul müdürleri ve yardımcılarının makam maaşları, günün gerçeklerine ne zaman uydurulacaktır?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, soru sorma süresi tamamlanmıştır.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Biz hiç soru sormadık Sayın Başkan, muhalefete sıra gelmedi, haberiniz olsun.

BAŞKAN – Efendim, neyse...

Soru sormak isteyen arkadaşların isimlerini okuyacağım:

Sayın Oral, Sayın Yaman, Sayın Gülle, Sayın Zamantılı, Sayın İlimen, Sayın Uzunhasan, Sayın Göksu, Sayın Kaya, Sayın Kayayerli, Sayın Ünal, Sayın Güner, Sayın Sobacı, Sayın Çalış, Sayın Karakuş, Sayın Arı, Sayın Baycık, Sayın Karakoyunlu, Sayın Akın, Sayın Karapaşaoğlu, Sayın Aslan, Sayın Serdengeçti, Sayın Vursavuş, Sayın Parlak, Sayın Küçük, Sayın Karakelle, Sayın Çelik, Sayın Dağcıoğlu ve Sayın Arıkan Bedük.

Bu arkadaşlarımız, isterlerse bakanlarımıza yazılı olarak başvurabilirler.

Sayın bakanlarım, size de 10 dakikalık süre veriyorum; lütfen sürenizi...

Buyurun efendim.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Üstünbaş'ın, mastır ve doktora programıyla ilgili sorusuna şunu söylemek istiyorum...

İsterseniz, önce KPDS sorununu çözelim.

Şimdi, kamu personeli dil sınavı, (KPDS) dediğimiz sınavlar devlet lisan sınavıdır. Bu sınav sonucunda yabancı dil tazminatı alabilmek için sınava giren kamu görevlilerinin, 100 üzerinden 70 puan almaları gerekir. Başka bir deyişle, KPDS'den 70'den aşağı not alanların yabancı dil bilmediği, Türkiye Cumhuriyetinin kabul ettiği bir husustur. Doçentlik için kabul edilen alt sınır da 70'tir; doktoraya giriş için ise, hiçbir yabancı dil engeli yoktur. Doktora yeterlik sınavını başarmış sayılmak için aranan şartlardan biri de, KPDS'den 60 puan almaktır. Devletin yabancı dil bilmediğini kabul ettiği bir kişinin ise, doktora ve doçentlik gibi akademik unvanları almasını, istemesini haklı bulmuyorum. Bir kamu kuruluşunda 70 puanın altında alan kişiye "siz yabancı dil bilmiyorsunuz" diyeceğiz; ama, akademik unvan peşinde olan bir kişiye "sen yabancı dil biliyorsun" demenin eşitlik kurallarına da aykırı olduğuna inanıyorum. Kaldı ki, akademik çalışma yabancı dili gerektirir.

Üniversitelerimizde kadro açığı vardır. Bundan önce bir üniversite kuruluşu sırasında söylemiştim -çok sayıda fakülte ve üniversite kurulması isteniyor- en kısa zamanda, yeniden kadroların ihdas edilmesi konusunu ve öğretim üyelerinin ücretleri konusunu Yüce Meclisin huzuruna getireceğim.

Söz ücretten açılmışken Sayın Bozkurt Yaşar Öztürk'ün sorusuna cevap vereyim. Öğretmen personel yasasına, ayrı bir yasaya, Devlet Personel Yasasının dışında ne kadar gerek olup olmadığı konusunda düşünmemiz gerekiyor. Aksi halde, öğretmen personel yasası, doktor personel yasası, mühendis personel yasası gibi yasalar olacaktır. O nedenle, kaldı ki, bizim, Millî Eğitim Bakanlığı olarak böyle bir hazırlığımız var; bunu sunabilirim.

Ekders ücretleri, Millî Eğitim Bakanı olarak ilk yaptığım işlerden biridir ve bu yılın başlarında ekders ücretleri konusu hiç şikâyete mahal vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Eğer, günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesini kastediyorsanız, yeniden bakarız.

Makam ücretleri de aynı şekilde. Kaldı ki, ekders ücretleri hakkında şu fikrimin de bilinmesini isterim: Derse girenin de, girmeyenin de ekders ücreti almasını mantıklı bulmuyorum. Eğer, bir öğretmenevi müdürüne ekders ücreti altında bir ücret, müdüre ekders ücreti altında bir ücret verirsek, ekderse girip girmemenin ayrımını yapamamış oluruz. O nedenle, makamla ilgili yöneticilik tazminatı ya da işletme tazminatı diye, bir tazminat diye bunun ayrılması gerektiğini düşünüyorum.

Sayın milletvekilim, Niğde'de partizan tayinler olduğunu söylüyorsunuz. Somut olaylar ve konular verirseniz, biliniz ki, gereğini yaparım. Niğde Üniversitesinde belirtilen olay soruşturma konusudur. Belki herkes her şeyi söyler; ancak, hiç kimse, Millî Eğitim Bakanlığında yargı kararları uygulanmıyor diyemez; hiç kimse, yargı kararı uygulandıktan sonra hiçbir haklı sebep olmadan alınıyor diyemez.

Sayın Taşkın'ın "kaç dava var, ne oldu" diye sordukları sorularına cevap veriyorum.

BAŞKAN – Sayın Millî Eğitim Bakanım, Sayın Kültür Bakanımızın süresine tecavüz ediyorsunuz.

MİLLî EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Devamla) – Sayın Kültür Bakanımız, sürenizden 1 dakika alacağım.

477 451 öğretmen var. İl müdürlerinden 38 dava söz konusu; göreve iade 14, bu davalar nedeniyle görevden alınan 8. Müdür yardımcılarından dava sayısı 121 -bunlar devam eden davalar, dönemimde açılmış davalar değil- iade 74, davası haksız bulunarak görevden alınan 56. Şube müdürü; dava sayısı 116, iade 76, görevden alınan 54. İlçe müdürü; dava sayısı 296, iade 117, görevden alınan 116. Şube müdürü; dava sayısı 265, iade 137, görevden alınan 99.

Şimdi, lütfen... 407 451; buna yöneticiler dahil değil. Bir de yöneticileri koyarsak, 550 000’e yakın öğretmen sayısı karşısında, bu davaların ne kadar az olduğu da görülmüş olur.

Diğer sorulara yazılı cevap vereceğim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kültür Bakanım.

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) – Sayın Üstünbaş'ın Kayseri Kültür Sarayıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtlamak istiyorum: Belli bir aşamaya gelmiştir. Önemli bir ihtiyaçtır. Şu andaki rakamlara göre, bitmesi için 1,5 trilyon lira daha paraya ihtiyaç vardır. Önümüzdeki yıllarda daha hızlandırarak bir çalışma programını gündeme getireceğimizi burada belirtiyorum; ama, bitiş tarihi konusunda bir şey söylemem şu anda mümkün değil.

Tarihî eserlerle ilgili olarak, 1999 yılında Kayseri İlimize 60 milyar liralık bir kaynak vermişiz; 2000'de bu kaynak 90 milyar lira olacaktır.

Sayın Mükerrem Levent'i eğer kırdıysam özür diliyorum; çünkü, ödenek imkânı olmadığı için böyle bir sonuç doğduğuna inanıyorum. Başka taleplerinde, imkânlarımız ölçüsünde yardımcı olduğumuzu kendileri biliyorlar; ama, bu uyarılarını memnuniyetle karşılayarak, 2000 yılı için, müzenin iyileştirilmesi açısından, bazı ödenekleri oraya aktarma konusunda gayret içinde olacağız.

Sayın Taşkın'ın, Nevşehir Özel İdaresine ören yeri gelirlerinin verilmesiyle ilgili isteğini şöyle yanıtlamak istiyorum: Birçok ilde ören yerleri gelirleri, özel idareler tarafından amaçları dışında kullanılmıştır, köy yollarının yapımında veya köye hizmet açısından. Elbette, onlar da gerekli hizmetlerdir, yatırımlardır; ama, bizim zaten Bakanlık olarak sıkıntımız, Kültür Bakanlığı bütçesinin çok sınırlı olması ve kaynaklarımızın darlığı nedeniyle üzerimize düşen görevleri yapma noktasında zorlanmamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla, bunun Nevşehir özel idaresine verilmesi söz konusu değildir. Buradan elde edilen kaynaklar, genel anlamda, kültür hizmetleri için, restorasyon hizmetleri için kullanılmaktadır; Nevşehir'de de bu tip yatırımlara öncelik verilmektedir.

Hacıbektaş'taki anma törenlerini belediye başkanlığı ve valilik yürütmektedir; geleneksel olarak bu şekilde devam etmiştir; ancak, Kültür Bakanlığı, sanat kurumlarıyla ve maddî katkılarla, bu çalışmaları desteklemektedir. Hacıbektaş'ta başlattığımız kültür merkezi inşaatının da kısa sürede tamamlanması için bir çaba içinde bulunduğumuzu ifade ediyorum.

Sayın Öztürk'ün telif haklarıyla ilgili sorduğu sorulara detaylı bir biçimde yazılı olarak yanıt vereceğim; ama, bu konuda, hakikaten, Bakanlığımız -özellikle, değerli komisyon üyelerimizin ve Sayın Başkanın da çok önemli destekleri ve çalışmalarıyla- bu yasayı, en çağdaş bir biçimde hazırlama konumundadır ve yakında, Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal edecektir.

Sayın Agâh Oktay Güner'in ve Sayın Hüseyin Çelik'in dile getirdikleri, Ankara'da yapılması istenen kongre ve kültür merkeziyle ilgili çalışmalar da belli bir aşamaya gelmiştir; yani, bunların uygulama projelerinin ihalesi aşamasına gelindiğini ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.

Soru sorma işlemimiz de bu şekliyle tamamlanmıştır.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, Sayın Bakana, özellikle, Ankara'ya böyle güzel bir eseri kazandırdığı için teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Biz de teşekkür ediyoruz efendim.

Sayın milletvekilleri, şimdi sırasıyla, onbirinci turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi hususunu ve bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım...

BEKİR SOBACI (Tokat) – Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz.

BAŞKAN – Tabiî, isteme hakkınız vardır.

Kültür Bakanlığı 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım: Kabul edenler...

İhtilaf var; oylamayı elektronik cihazla yapacağım ve 2 dakikalık da süre vereceğim.

Vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar varsa, kime vekâleten oy kullandığını ve oyunun rengini belli eder şekilde pusulayı Başkanlığımıza göndersinler.

Oylamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şu anda gözüken, kabul 138; ama, vekâleten oy kullanan arkadaşlarımız var.

Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü’ye vekâleten Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu...

BEKİR SOBACI (Tokat) – Pusulalar dahil mi?

BAŞKAN – Hayır, pusulalar dahil değil. Sayın Sobacı, hiç merak etmeyin, o konuda şüpheniz olmasın.

... Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin Özkan’a vekâleten, Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay ile Devlet Bakanı Sayın Yüksel Yalova’ya vekâleten, Devlet Bakanı Sayın Edip Safter Gaydalı, yani 3 bakanımız vekâleten oy kullanmışlardır.

Böylece, 139’u da geçmiş oluyoruz, diğerlerini saymama gerek yok.

Kültür Bakanlığı 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi böylece kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum :

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI

1. – Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 12 556 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Kültür Sanat Hizmetleri 105 596 500 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan

Transferler 2 787 300 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 120 939 800 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kültür Bakanlığı 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

2. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Kültür Bakanlığı 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 52 459 471 757 000

— Toplam Harcama : 51 004 386 619 000

— İptal Edilen Ödenek : 1 796 628 199 000

— Ödenek Dışı Harcama : 341 543 061 000

— 1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 102 197 718 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kültür Bakanlığı 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

B) MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 352 839 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Okul Öncesi ve İlköğretim Hizmetlerinin

Gerçekleştirilmesi ve Geliştirilmesi 1 614 879 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

112 Genel, Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin

Gerçekleştirilmesi ve Geliştirilmesi 807 008 100 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

113 Çıraklık ve Yaygın Eğitim 81 141 900 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

114 Yükseköğretim, Yurtdışı Eğitim Öğretim ve

Dış İlişkiler 27 616 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

115 Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik 2 726 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

888 4306 Sayılı Kanun Gereğince Elde Edilen

Gelirlerle Gerçekleştirilen İlköğretim Hiz-

metleri 420 000 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan

Transferler 13 404 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 30 716 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 350 330 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Millî Eğitim Bakanlığı 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamlarını okutuyorum :

Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 1 603 585 723 469 000

— Toplam Harcama : 1 435 674 491 051 000

— İptal Edilen Ödenek : 121158 376 769 000

— Ödenek Dışı Harcama : 22 926 503 008 000

— 1050 S.K. 55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Gerç. Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 69 679 358 657 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Her iki bakanlığımıza da hayırlı olsun diyoruz.

Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime 15 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 19.45

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati : 20.00

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Tevhit KARAKAYA (Erzincan)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 43 üncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. – 2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/550; 1/551; 1/509, 3/362; 1/510, 3/363) (S. Sayıları: 211, 212, 209, 210) (Devam)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam)

1. – Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

I. — YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1. – Yükseköğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Yükseköğretim Kurulu 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

II. — ÜNİVERSİTELER (Devam)

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

6. – İstanbul Teknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

21. – 19 Mayıs Üniversitesi

a) 19 Mayıs Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) 19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

22. – Karadeniz Teknik Üniversitesi

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

30. – GebzeYüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

33. – Adnan Menderes Üniversitesi

a) Adnan Menderes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

40. – Celâl Bayar Üniversitesi

a) Celâl Bayar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Celâl Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

48. – Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

50. – K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.

Yüksek Öğretim Kurulu 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

I. – YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK)

a. – Yükseköğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

111 Yüksek Öğretim Kurulu 3 969 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 10 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 979 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum :

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 980 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 3 973 220 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 979 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Yükseköğretim Kurulu 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Yükseköğretim Kurulu 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

Yükseköğretim Kurulu 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 2 780 278 002 000

— Toplam Harcama : 1 368 895 378 000

— İptal Edilen Ödenek : 1 411 382 624 000

— 1050 S.K. 83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 593 492 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 8 938 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 1 754 330 894 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Ankara Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

II. – ÜNİVERSİTELER

1. – Ankara Üniversitesi

a. – Ankara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 20 404 890 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 37 711 410 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 58 116 300 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum :

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 149 980 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 57 966 310 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 58 116 300 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Ankara Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 28 587 808 390 000

— Toplam Harcama : 28 328 336 491 000

— İptal Edilen Ödenek : 254 749 835 000

— 1050 S.K. 55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 4 722 064 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 22 770 900 000 000

— Yılı Tahsilatı : 28 954 976 701 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Ankara Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 18 631 197 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 15 263 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 3 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 33 894 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum :

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 278 019 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 33 616 680 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 33 894 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Orta Doğu Teknik üniversitesinin 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 16 408 924 009 000

— Toplam Harcama : 15 958 116 119 000

— İptal Edilen Ödenek : 403 448 674 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 47 359 216 000

— 1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 25 408 400 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 12 049 200 000 000

— Yılı tahsilatı : 15 755 936 756 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

3. – Hacettepe Üniversitesi

a. – Hacettepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 26 901 849 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 32 543 150 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Giderleri 10 001 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 59 455 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum :

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 2 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 162 498 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 59 290 002 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 59 455 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 28 750 751 256 000

— Toplam Harcama : 28 145 344 180 000

— İptal Edilen Ödenek : 565 916 947 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 39 490 129 000

— 1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 159 441 797 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 21 936 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 29 349 644 704 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Gazi Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

4. – Gazi Üniversitesi

a. – Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 15 674 499 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 27 100 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 101 001 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 42 876 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum :

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 10 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 229 988 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 42 646 002 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 42 876 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gazi Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Gazi Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 22 017 649 009 000

— Toplam Harcama : 20 984 759 083 000

— İptal Edilen Ödenek : 771 269 219 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 261 617 707 000

— 1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 1 098 288 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 15 699 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 21 147 020 883 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gazi Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

İstanbul Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum :

5. – İstanbul Üniversitesi

a. – İstanbul Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 24 808 800 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 52 962 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 77 772 500 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 2 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 599 996 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 77 172 502 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 77 772 500 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İstanbul Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

MEHMET BATUK (Kocaeli) – Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan.

b. – İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– İstanbul Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı maalesef yoktur efendim

20.30'a kadar birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati : 20.20

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 20.30

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Tevhit KARAKAYA (Erzincan), Mehmet AY (Gaziantep)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. – 2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/550; 1/551; 1/509, 3/362; 1/510, 3/363) (S. Sayıları: 211, 212, 209, 210) (Devam)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam)

1. – Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

I) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1. – Yükseköğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Yükseköğretim Kurulu 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

II) ÜNİVERSİTELER (Devam)

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

6. – İstanbul Teknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

21. – 19 Mayıs Üniversitesi

a) 19 Mayıs Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) 19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

22. – Karadeniz Teknik Üniversitesi

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

30. – GebzeYüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

33. – Adnan Menderes Üniversitesi

a) Adnan Menderes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

40. – Celâl Bayar Üniversitesi

a) Celâl Bayar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Celâl Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

48. – Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

50. – K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Komisyon ve hükümet yerinde.

Daha evvel, İstanbul Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının oylanması sırasında karar yetersayısının aranılması istenmişti; ara verdik. Şimdi, karar yetersayısı arayarak oylamaya geçiyorum.

İstanbul Üniversitesinin 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Sayın Başkan, niye saymıyorsunuz?

BAŞKAN – Efendim, oturumu açmadan evvel, zatıâlilerinizin partisinde bulunan Kâtip Üyeyle saydık, öyle açtık; kavga çıkmasın diye. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) İtimat buyurun, rica ederim... Yanımda, Fazilet Partili bir üyemiz var.

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) – Sayın Başkan, girenlerin hepsinin kabul oyu verdiğini nereden biliyorsunuz?

BAŞKAN – Ellerini kaldırdılar. Sayın Pamukçu, bundan sonraki oylamada bir daha istersiniz; ben haksızsam sizden özür dilerim.

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) – Girenlerin hepsinin kabul oyu verdiğini kabul ederek...

BAŞKAN – Bunlar iktidar efendim; aksini yapacaklarını hiç düşünebiliyor musunuz?! Zatıâlileriniz kabul oyu verebilir misiniz hiç?! Böyle bir şey var mı; yok efendim. Rica ederim...

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 39 531 889 621 000

— Toplam Harcama : 38 523 971 422 000

— İptal Edilen Ödenek : 627 525 468 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 380 392 731 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın Pamukçu, oylarken baktım, herkesin eli kalkmıştı efendim.

Teşekkür ederim itimadınıza!

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 31 813 700 000 000

— Yılı tahsilatı : 37 458 343 650 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İstanbul Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum :

6. – İstanbul Teknik Üniversitesi

a. – İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13 621 893 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 14 223 600 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 7 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 27 845 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

rü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 150 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 149 848 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 27 695 502 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 27 845 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 13 916 807 510 000

— Toplam Harcama : 13 542 235 619 000

— İptal Edilen Ödenek : 363 485 855 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 11 086 036 000

—1050 S.K. 83 üncü Mad. ve Dış

Proje Kredilerinden Ertesi Yıla

Devreden : 95 000 000 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 11 454 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 14 169 033 806 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a. – Boğaziçi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 349 748 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 5 923 550 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 002 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 274 300 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 97 494 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 16 176 805 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 274 300 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 7 940 369 424 000

— Toplam Harcama : 7 602 412 194 000

— İptal Edilen Ödenek : 337 957 230 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 5 984 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 7 315 530 751 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Marmara Üniversitesinin 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini...

III. —YOKLAMA

(FP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

BEKİR SOBACI (Tokat) – Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama isteminde bulunan milletvekillerinin isimlerini alıyorum...

A.TURAN BİLGE (Konya) – 20 kişi yok Sayın Başkan...

BAŞKAN – Sayacağız efendim... 20 kişiniz var mı efendim? (FP sıralarından "var" sesleri)

BEKİR SOBACI (Tokat) – Fazlasıyla var efendim. (DSP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Bağırmayalım efendim... Bir dakika... "Var" diyorlarsa, vardır...

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) – 20 kişiden fazlasını yazmayın...

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) – Efendim, beklemeyin; tespit edilebilenler yazılsın...

BAŞKAN – Efendim, olmaz; 20 isim tespit etmeden olur mu?..

Yoklama isteminde bulunan milletvekillerinin isimlerini okuyorum :

Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Yakup Budak, Sayın Bülent Arınç, Sayın Bekir Sobacı, Sayın Suat Pamukçu, Sayın Mehmet Batuk, Sayın Ahmet Nurettin Aydın, Sayın Rıza Ulucak, Sayın Mehmet Ergün Dağcıoğlu, Sayın Ahmet Derin, Sayın Sait Açba, Sayın Musa Demirci, Sayın Nurettin Aktaş, Sayın Süleyman Metin Kalkan, Sayın Osman Aslan, Sayın Mahmut Göksu, Sayın Mehmet Bekâroğlu, Sayın Eyyüp Sanay, Sayın Özkan Öksüz, Sayın Alaattin Sever Aydın.

Yoklama yapılacaktır.

Yoklama için 3 dakika süre veriyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. – 2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/550; 1/551; 1/509, 3/362; 1/510, 3/363) (S. Sayıları: 211, 212, 209, 210) (Devam)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam)

1. – Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

I. — YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1. – Yükseköğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Yükseköğretim Kurulu 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

II. — ÜNİVERSİTELER (Devam)

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

6. – İstanbul Teknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

21. – 19 Mayıs Üniversitesi

a) 19 Mayıs Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) 19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

22. – Karadeniz Teknik Üniversitesi

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

33. – Adnan Menderes Üniversitesi

a) Adnan Menderes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

40. – Celâl Bayar Üniversitesi

a) Celâl Bayar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Celâl Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

48. – Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

50. – K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Marmara Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

8. – Marmara Üniversitesi

a. – Marmara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 759 548 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 18 405 950 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 10 002 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 29 175 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum :

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 152 754 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 29 022 745 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

T O P L A M 29 175 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Marmara Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Marmara Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 15 056 212 560 000

— Toplam Harcama : 14 768 801 751 000

— İptal Edilen Ödenek : 101 651 467 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 185 759 342 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 10 884 650 000 000

— Yılı tahsilatı : 14 660 871 180 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Marmara Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a. – Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 840 740 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 7 016 260 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 857 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum :

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 3 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 107 188 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 12 749 804 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 857 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 6 568 695 223 000

— Toplam Harcama : 6 373 357 701 000

— İptal Edilen Ödenek : 137 289 158 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 58 048 364 000

—1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 69 546 000 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 4 502 300 000 000

— Yılı tahsilatı : 6 099 110 215 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Mimar Sinan Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

10.– Mimar Sinan Üniversitesi

a. – Mimar Sinan Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 461 600 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 880 600 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 342 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 50 997 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 8 291 202 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 342 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mimar Sinan Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN —Mimar Sinan Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 3 885 196 886 000

— Toplam Harcama : 3 853 349 742 000

— İptal Edilen Ödenek : 35 511 344 000

— Ödenek Dışı Harcama : 9 272 941 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 5 608 741 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 002 775 000 000

— Yılı tahsilatı : 3 630 388 377 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mimar Sinan Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Ege Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

11. – Ege Üniversitesi

a. – Ege Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 15 442 320 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 26 810 180 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 100 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler...Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 42 352 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 142 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 42 202 800 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 42 352 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Ege Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 21 112 609 347 000

— Toplam Harcama : 20 335 352 343 000

— İptal Edilen Ödenek : 752 787 365 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 24 469 639 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 16 793 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 20 317 416 536 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Ege Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a. – Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13 273 799 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 20 425 300 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 100 001 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 33 799 100 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 141 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 33 657 102 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 33 799 100 000 000

BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 17 609 306 852 000

— Toplam Harcama : 17 091 038 202 000

— İptal Edilen Ödenek : 480 870 248 000

— Ödenek Dışı Harcama : 1 196 759 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger. Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 38 595 161 000

— 1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 241 562 407 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B — C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 12 657 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 17 999 602 285 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Trakya Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

13. – Trakya Üniversitesi

a. – Trakya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 9 103 150 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 9 087 850 000 000

BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 18 192 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 82 497 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 18 109 502 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 18 192 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Trakya Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Trakya Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 8 443 427 926 000

— Toplam Harcama : 8 217 477 267 000

— İptal Edilen Ödenek : 241 027 163 000

— Ödenek Dışı Harcama : 38 599 657 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 23 523 153 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 6 341 450 000 000

— Yılı tahsilatı : 8 035 477 678 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Trakya Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Uludağ Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

14. – Uludağ Üniversitesi

a. – Uludağ Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 343 800 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 14 036 900 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 24 380 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 66 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 24 313 702 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 24 380 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Uludağ Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 13 303 271 358 000

— Toplam Harcama : 12 798 034 776 000

— İptal Edilen Ödenek : 284 403 867 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 220 832 715 000

—1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 180 402 000 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 9 323 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 12 739 072 102 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Uludağ Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Anadolu Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

15. – Anadolu Üniversitesi

a. – Anadolu Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 9 775 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 11 421 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 10 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 21 206 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 14 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 223 315 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 20 982 671 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 21 206 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Anadolu Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 15 755 388 714 000

— Toplam Harcama : 15 129 590 484 000

— İptal Edilen Ödenek : 564 364 207 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 61 434 023 000

—1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 5 647 727 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 8 284 900 000 000

— Yılı tahsilatı : 15 169 118 089 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Anadolu Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Selçuk Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

16. – Selçuk Üniversitesi

a. – Selçuk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 11 491 159 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 15 353 340 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler...Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 26 844 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 224 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 160 760 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 26 682 516 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 26 844 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Selçuk Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 12 890 884 101 000

— Toplam Harcama : 12 746 733 277 000

— İptal Edilen Ödenek : 131 449 490 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 12 701 334 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 9 505 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 12 800 392 022 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Selçuk Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Akdeniz Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

17. – Akdeniz Üniversitesi

a. – Akdeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 9 349 600 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 8 477 900 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 2 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 17 829 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 5 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 114 903 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 17 714 592 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 17 829 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Akdeniz Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 8 702 463 034 000

— Toplam Harcama : 8 374 056 668 000

— İptal Edilen Ödenek : 315 405 982 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 13 000 384 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 6 433 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 8 338 050 079 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Akdeniz Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Erciyes Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

18.– Erciyes Üniversitesi

a. – Erciyes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 837 950 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 10 731 050 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 100 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 19 669 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 260 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 163 589 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 19 504 151 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 19 669 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Erciyes Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Erciyes Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 10 323 423 308 000

— Toplam Harcama : 9 249 530 551 000

— İptal Edilen Ödenek : 937 966 113 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 135 926 644 000

—1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 834 058 256 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 7 155 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 9 718 539 667 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Erciyes Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum :

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a. – Cumhuriyet Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 587 050 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 8 018 350 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 606 400 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 2 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 87 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 16 516 403 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 606 400 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Cumhuriyet Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 8 507 132 503 000

— Toplam Harcama : 8 241 154 211 000

— İptal Edilen Ödenek : 156 075 138 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 109 903 154 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 5 950 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 8 223 034 072 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Çukurova Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

20. – Çukurova Üniversitesi

a. – Çukurova Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16 656 420 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 15 535 180 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 2 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 32 193 600 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 5 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 104 990 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 32 088 605 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 32 193 600 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Çukurova Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Çukurova Üniversitesinin 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 15 826 411 222 000

— Toplam Harcama : 15 574 149 468 000

— İptal Edilen Ödenek : 138 064 113 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 114 197 641 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 12 658 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 15 551 866 387 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Çukurova Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

19 Mayıs Üniversitesinin 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

21. – 19 Mayıs Üniversitesi

a. – 19 Mayıs Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 448 300 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 10 887 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri ile Gerçekleştirilen

Hizmetler 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 21 337 100 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 74 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 21 262102 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 21 337 100 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

19 Mayıs Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – 19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 11 306 025 694 000

— Toplam Harcama : 10 473 138 418 000

— İptal Edilen Ödenek : 792 226 208 000

— Devreden Ödenek : 148 459 817 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 189 120 885 000

—1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesİ

Yıla Devreden : 575 962 970 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 7 776 700 000 000

— Yılı tahsilatı : 10 194 165 838 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

19 Mayıs Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

22. – Karadeniz Teknik Üniversitesi

a. – Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 690 590 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 12 646 910 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir

TOPLAM 23 340 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 164 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 23 175 502 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 23 340 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 11 765 875 880 000

— Toplam Harcama : 11 352 792 752 000

— İptal Edilen Ödenek : 232 098 753 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 180 984 375 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 8 813 800 000 000

— Yılı tahsilatı : 11 017 159 246 000

BAŞKAN— (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Atatürk Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

23. – Atatürk Üniversitesi

a. – Atatürk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16 649 620 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 21 445 580 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 38 096 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 4 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 150 344 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 37 945 852 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 38 096 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Atatürk Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 18 690 328 252 000

— Toplam Harcama : 17 586 080 582 000

— İptal Edilen Ödenek : 1 000 531 890 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 103 715 780 000

—1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 563 368 170 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 16 165 624 000 000

— Yılı tahsilatı : 16 999 488 346 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Atatürk Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

İnönü Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

24. – İnönü Üniversitesi

a. – İnönü Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 187 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 7 188 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 17 376 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 59 896 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 17 316 704 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 17 376 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İnönü Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 8 133 961 646 000

— Toplam Harcama : 7 874 792 609 000

— İptal Edilen Ödenek : 204 828 061 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 54 340 976 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 5 892 450 000 000

— Yılı tahsilatı : 7 971 235 920 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İnönü Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Fırat Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

25. – Fırat Üniversitesi

a. – Fırat Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 851 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 10 080 050 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 2 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 20 933 750 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 149 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 20 783 752 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 20 933 750 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Fırat Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 9 996 456 534 000

— Toplam Harcama : 9 824 418 376 000

— İptal Edilen Ödenek : 94 224 950 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 77 813 208 000

—1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesİ

Yıla Devreden : 470 800 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 7 223 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 9 057 430 151 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Fırat Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Dicle Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

26. – Dicle Üniversitesi

a. – Dicle Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 11 001 100 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 11 260 400 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 22 262 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 4 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 100 998 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 22 157 502 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 22 262 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dicle Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Dicle Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 9 517 388 786 000

— Toplam Harcama : 9 360 727 326 000

— İptal Edilen Ödenek : 104 670 314 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 51 991 146 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 7 844 700 000 000

— Yılı tahsilatı : 9 332 229 732 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dicle Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 849 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 9 468 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 18 318 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 60 964 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 18 257 735 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 18 318 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 8 477 084 360 000

— Toplam Harcama : 8 169 586 182 000

— İptal Edilen Ödenek : 273 922 341 000

— Ödenek DışıHarcama : 656 925 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 34 232 762 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 6 615 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 7 886 060 402 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Gaziantep Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

28. – Gaziantep Üniversitesi

a. – Gaziantep Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 7 780 950 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 4 457 150 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 239 100 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 300 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 134 696 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 12 104 104 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 239 100 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gaziantep Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Gaziantep Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 5 657 563 974 000

— Toplam Harcama : 5 321 042 495 000

— İptal Edilen Ödenek : 329 234 961 000

— Ödenek Dışı Harcama : 1 426 953 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 8 713 471 000

—1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesİ

Yıla Devreden : 32 176 411 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 4 239 850 000 000

— Yılı tahsilatı : 4 697 490 613 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gaziantep Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Hayırlı olsun Sayın Taşar. ("Mehmet'e de hayırlı olsun" sesi)

Hayır; Sayın Taşar takip ediyordu...

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a.– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 067 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 101 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 169 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 99 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 6 069 502 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 169 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 2 924 132 359 000

— Toplam Harcama : 2 666 247 694 000

— İptal Edilen Ödenek : 257 884 665 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 2 278 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 2 846 373 093 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

30. — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a. — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 224 150 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 925 350 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 149 500 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 75 055 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 6 074 444 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 149 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b.— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Genel toplamı okutuyorum:

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 2 986 051 738 000

— Toplam Harcama : 2 827 401 848 000

— İptal Edilen Ödenek : 156 465 170 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 2 184 720 000

—1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 48 342 460 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 2 147 800 000 000

— Yılı tahsilatı : 2 912 820 932 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Harran Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum :

31.— Harran Üniversitesi

a. — Harran Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 941 400 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 4 032 600 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 975 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B — C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 5 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 57 995 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 10 917 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 975 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Harran Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Harran Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 4 823 459 017 000

— Toplam Harcama : 4 616 096 631 000

— İptal Edilen Ödenek : 214 530 673 000

— Ödenek Dışı Harcama : 7 881 486 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 713 199 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 4 041 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 5 115 114 312 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Harran Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum :

32. — Süleyman Demirel Üniversitesi

a.— Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 318 100 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 8 091 900 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 100 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 510 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 50 979 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 16 459 020 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 510 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 8 055 282 066 000

— Toplam Harcama : 7 590 880 154 000

— İptal Edilen Ödenek : 281 379 897 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 183 022 015 000

—1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 221 143 529 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 5 379 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 7 404 422 202 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

33. — Adnan Menderes Üniversitesi

a.— Adnan Menderes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 831 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 701 800 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 2 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 535 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 64 847 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 10 470 152 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 535 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Adnan Menderes Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 3 844 934 115 000

— Toplam Harcama : 3 797 204 154 000

— İptal Edilen Ödenek : 47 467 263 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 262 698 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 2 904 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 3 678 224 819 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 70 inci bütçeyi de bitirdik, birleşime 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 22.01

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati : 22.18

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Tevhit KARAKAYA (Erzincan), Mehmet AY (Gaziantep),

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. – 2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/550; 1/551; 1/509, 3/362; 1/510, 3/363) (S. Sayıları: 211, 212, 209, 210) (Devam)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam)

1. – Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

I. — YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1. – Yükseköğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Bütçesi

2. – Yükseköğretim Kurulu 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

II. — ÜNİVERSİTELER (Devam)

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

6. – İstanbul Teknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

21. – 19 Mayıs Üniversitesi

a) 19 Mayıs Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) 19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

22. – Karadeniz Teknik Üniversitesi

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

33. – Adnan Menderes Üniversitesi

a) Adnan Menderes Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

40. – Celâl Bayar Üniversitesi

a) Celâl Bayar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Celâl Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

48. – Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

50. – K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

34. — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a. — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 967 570 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 065 430 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 034 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 10 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 50 970 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 9 983 020 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 034 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1999 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 4 176 900 720 000

— Toplam Harcama : 4 084 710 035 000

— İptal Edilen Ödenek : 85 674 750 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 6 515 935 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 505 700 000 000

— Yılı tahsilatı : 4 311 304 524 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Mersin Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

35. — Mersin Üniversitesi

a. — Mersin Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 840 360 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 904 240 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 745 600 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 52 497 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 10 693 102 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 745 600 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mersin Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Mersin Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 4 586 228 984 000

— Toplam Harcama : 4 393 009 353 000

— İptal Edilen Ödenek : 177 109 446 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 16 110 185 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 467 650 000 000

— Yılı tahsilatı : 4 278 596 911 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mersin Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Pamukkale Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

36. — Pamukkale Üniversitesi

a. — Pamukkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 910 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 4 770 300 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir. 999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 11 682 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 45 747 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 11 636 252 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 11 682 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Pamukkale Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Pamukkale Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 6 336 455 124 000

— Toplam Harcama : 6 247 632 406 000

— İptal Edilen Ödenek : 35 388 887 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 53 433 831 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 845 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 6 285 553 092 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Pamukkale Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Balıkesir Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

37. — Balıkesir Üniversitesi

a. — Balıkesir Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 653 950 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 191 050 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 845 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 150 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 65 398 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 7 779 452 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 845 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Balıkesir Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Balıkesir Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 3 823 633 511 000

— Toplam Harcama : 3 689 804 491 000

— İptal Edilen Ödenek : 116 110 490 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 17 718 530 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 2 969 600 000 000

— Yılı tahsilatı : 3 657 209 947 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Balıkesir Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

38. — Kocaeli Üniversitesi

a. — Kocaeli Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 12 170 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 6 777 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 100 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 19 048 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 68 947 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 18 979 052 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 19 048 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Kocaeli Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 7 046 075 495 000

— Toplam Harcama : 6 858 440 095 000

— İptal Edilen Ödenek : 77 289 845 000

— Ödenek Dışı Harcama : 6 583 933 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 116 929 488 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 4 779 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 6 288 025 794 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Sakarya Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

39. — Sakarya Üniversitesi

a. — Sakarya Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 062 920 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 4 761 080 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 824 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 26 989 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 12 797 010 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 824 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sakarya Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Sakarya Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 6 012 529 972 000

— Toplam Harcama : 5 965 258 555 000

— İptal Edilen Ödenek : 33 843 190 000

— Ödenek Dışı Harcama : 5 146 252 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 18 574 479 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 871 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 5 717 111 533 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sakarya Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Celâl Bayar Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

40. — Celâl Bayar Üniversitesi

a. — Celâl Bayar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 529 760 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 5 595 240 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 125 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 10 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 62 980 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 12 062 010 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 125 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Celal Bayar Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Celâl Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Celâl Bayar Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Celâl Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 5 622 096 016 000

— Toplam Harcama : 5 445 258 325 000

— İptal Edilen Ödenek : 164 156 074 000

— Ödenek Dışı Harcama : 184 929 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 12 866 546 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 4 145 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 5 236 714 254 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Celâl Bayar Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

41. — Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a. — Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 256 300 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 918 200 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 174 500 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 46 497 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 12 128 002 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 174 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 4 729 696 716 000

— Toplam Harcama : 4 571 941 695 000

— İptal Edilen Ödenek : 149 031 520 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 8 723 501 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 488 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 4 732 950 012 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

42. — Mustafa Kemal Üniversitesi

a. — Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 847 700 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 715 300 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 564 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 160 511 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 8 403 488 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 564 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mustafa Kemal Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN —Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 3 681 511 559 000

— Toplam Harcama : 3 586 040 821 000

— İptal Edilen Ödenek : 57 533 421 000

— Ödenek Dışı Harcama : 4 275 983 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 42 213 300 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 2 973 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 3 313 370 713 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

43. — Afyon Kocatepe Üniversitesi

a. — Afyon Kocatepe Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 935 220 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 4 130 280 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

T O P L A M 9 066 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 167 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 8 898 502 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 9 066 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 4 212 563 170 000

— Toplam Harcama : 4 025 222 148 000

— İptal Edilen Ödenek : 117 748 494 000

— Ödenek Dışı Harcama : 29 191 520 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 98 784 048 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 022 100 000 000

— Yılı tahsilatı : 3 724 456 985 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Kafkas Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

44. — Kafkas Üniversitesi

a. — Kafkas Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 156 050 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 913 050 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 069 100 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 2 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 89 996 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 5 979 102 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 069 100 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kafkas Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Kafkas Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 2 768 964 750 000

— Toplam Harcama : 2 715 285 282 000

— İptal Edilen Ödenek : 53 679 468 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 2 375 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 2 754 168 572 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kafkas Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

45. — Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a. — Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 392 650 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 901 350 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 294 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 10 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 48 334 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 7 245 656 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 294 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 3 524 771 669 000

— Toplam Harcama : 3 367 213 119 000

— İptal Edilen Ödenek : 129 702 163 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 27 856 387 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum :

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 2 564 850 000 000

— Yılı tahsilatı : 3 410 660 461 000

BAŞKAN— (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Niğde Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

46. — Niğde Üniversitesi

a. — Niğde Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 616 930 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 502 070 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 119 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 10 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 67 501 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 8 051 489 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 119 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Niğde Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Niğde Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 4 582 019 936 000

— Toplam Harcama : 4 452 239 718 000

— İptal Edilen Ödenek : 101 662 167 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 28 118 051 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 124 400 000 000

— Yılı tahsilatı : 4 434 406 895 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Niğde Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

47. — Dumlupınar Üniversitesi

a.— Dumlupınar Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 438 150 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 879 850 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 318 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum :

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 5 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 57 385 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 7 260 610 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 318 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Dumlupınar Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 4 523 857 736 000

— Toplam Harcama : 4 178 509 910 000

— İptal Edilen Ödenek : 135 348 486 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 209 999 340 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 091 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 4 198 046 138 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dumlıpınar Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

48. — Gaziosmanpaşa Üniversitesi

a. — Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 693 560 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 776 440 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 470 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 64 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 8 405 002 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 470 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 3 825 138 796 000

— Toplam Harcama : 3 758 937 728 000

— İptal Edilen Ödenek : 51 873 940 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 743 119 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 091 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 4 198 046 138 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Muğla Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

49. — Muğla Üniversitesi

a. — Muğla Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 999 950 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 378 050 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 378 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 80 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 7 297 002 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 378 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Muğla Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Muğla Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 3 951 611 592 000

— Toplam Harcama : 3 870 246 110 000

— İptal Edilen Ödenek : 43 269 238 000

— Ödenek Dışı Harcama : 8 813 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 38 105 057 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 2 856 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 3 515 574 772 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Muğla Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

50. — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

a. — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 506 210 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 580 290 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 087 500 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 86 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 10 000 502 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 087 500 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 4 566 435 278 000

— Toplam Harcama : 4 543 219 696 000

— İptal Edilen Ödenek : 37 167 419 000

— Ödenek Dışı Harcama : 13 951 837 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 310 400 000 000

— Yılı tahsilatı : 4 117 048 541 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

51. — Kırıkkale Üniversitesi

a. — Kırıkkale Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 245 255 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 883 745 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 9 130 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 83 997 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 9 046 002 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 9 130 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Kırıkkale Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 3 927 862 774 000

— Toplam Harcama : 3 718 740 104 000

— İptal Edilen Ödenek : 195 521 958 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 13 600 712 000

— 1050 S.K.83 üncü Mad.ve

Dış Proje Kredilerinden Ertesi

Yıla Devreden : 107 377 351 000

BAŞKAN — (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 3 111 000 000 000

— Yılı tahsilatı : 3 694 906 330 000

BAŞKAN — (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Osman Gazi Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

52. — Osman Gazi Üniversitesi

a. — Osman Gazi Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 063 749 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 8 793 250 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 857 000 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 49 497 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 16 807 502 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 857 000 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Osman Gazi Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Osman Gazi Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 7 928 540 335 000

— Toplam Harcama : 7 786 997 638 000

— İptal Edilen Ödenek : 119 741 474 000

— 1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla

Devreden Ödenek : 21 801 223 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 6 049 500 000 000

— Yılı tahsilatı : 7 288 166 253 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Osman Gazi Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Şimdi, son üniversiteye, Galatasaray Üniversitesine geldik.

NİDAİ SEVEN (Ağrı) – Ağrı Dağı Üniversitesi var mı?

BAŞKAN – Kurun da okuyalım efendim. Sizi seçtik getirdik buraya; niye, kur muyorsunuz?! Oradan laf atmak kolay, icraat yapmak lazım.

Galatasaray Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

53. — Galatasaray Üniversitesi

a. — Galatasaray Üniversitesi 2000 Malî Yılı Bütçesi

A – C E T V E L İ

Program

Kodu A ç ı k l a m a L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 633 315 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 241 135 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 874 450 000 000

BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – C E T V E L İ

Gelir

Türü A ç ı k l a m a L i r a

1 Vergi Gelirleri 50 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 29 928 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet

Katkısı 3 844 472 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 874 450 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, böylece, Galatasaray Üniversitesi 2000 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b. — Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN– Galatasaray Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Kesinhesabı

A – C E T V E L İ

L i r a

— Genel Ödenek Toplamı : 1 934 525 606 000

— Toplam Harcama : 1 874 920 638 000

— İptal Edilen Ödenek : 74 641 254 000

— Ödenek Dışı Harcama : 15 036 286 000

BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – C E T V E L İ

L i r a

— Bütçe tahmini : 1 380 400 000 000

— Yılı tahsilatı : 1 637 164 826 000

BAŞKAN– (B) cetvelini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Galatasaray Üniversitesi 1998 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, böylece, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversitelerin 2000 malî yılı bütçeleri ile 1998 malî yılı kesinhesapları kabul edilmiştir; hayırlı olmalarını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, onbirinci tur görüşmeler de böylece tamamlanmış bulunuyor.

Şimdi, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının müzakeresine kaldığımız yerden başlıyoruz.

2. —Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 294) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.

Geçen birleşimde, tasarının geçici 1 inci maddesi üzerinde, Fazilet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Doğru Yol Partisi grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı.

Şimdi, söz sırası, şahsı adına Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'da.

Sayın Cevat Ayhan?.. Yok.

Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu?..

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) – Mustafa Baş konuşacak Sayın Başkan.

BAŞKAN – Adınız var mı efendim?..

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Tamam, varmış.

Sayın Mustafa Baş, buyurun. (FP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geçici 1 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, üç günden beri bu tasarıyı müzakere ediyoruz ve biz, bir şey anlatmaya çalışıyoruz, bunun mukabilinde de bazı tezler söyleniliyor. Şimdi, bu noktada, Sayın Bakanımız -madde madde geçeceğim- benim soruma cevap verirken, Koç Üniversitesiyle ilgili ilk imar uygulamalarını, 1995 yılında, Refah Partili Sarıyer Belediye Başkanının yaptığını söylemişti. Sayın Bakanım, bu bilgi size yanlış verilmiştir, bu bilgiyi tetkik etmeniz gerekmektedir. Sarıyer Belediyesinin hiçbir imar uygulaması, imar verme durumu yoktur; ancak, Sarıyer Belediyesine Koç Vakfı müracaat etmiştir, burada bir plan tadilatı yapılıp yapılamayacağını Büyükşehir Belediyesine sormuştur, Büyükşehir Belediyesi de, buranın devlet ormanı olduğundan dolayı bir plan tadilatı yapılamayacağını söylemiştir. Zaten, belediyeler, buraya imar ruhsatı vermedikleri için, Bayındırlık Bakanlığı, yetkisinde olmamasına rağmen, resen 1/50 000'lik bir mevzi plan yapmıştır. Bayındırlık Bakanlığının ayrıca burada 8 100 hektarlık bir alanı, Büyükşehir ve Sarıyer Belediyelerinin mücavir alanından Bahçeköy Belediyesi mücavir alanına, yine, yetkisiz olarak transfer etmiştir, dolayısıyla burası, belediyelerin mücavir alanlarından çıkmıştır. Mücavir alandan çıkmış olan bir yerde, belediyelerin imar uygulaması yapamayacağını, bir hukukçu olarak Sayın Bakanımızın bilmesi lazımdır. Sorumuza vermiş oldukları cevap hususunda kendilerine, alt birimlerinden yanlış bilgi verildiğini ve yine, bizim burada haklı olduğumuzu ifade ediyoruz.

İkincisi, bu konuyla ilgili şunun üzerinde duruluyor: "Efendim, burada üniversite kuruluyor; bunda kamu yararı var" deniliyor. Arkadaşlar, soruyorum size: Şimdi, kamu yararı bakımından, bu bölgenin orman alanı olarak kalıp, bütün İstanbul'a hizmet etmesi, bu ormanlığın içerisinde üniversite kurulmasından daha mı sonra gelir? Birinci derecede kamu yararı, işte, Ortadoğu Üniversitesinde olduğu gibi olur; ormanlık olmayan bir alanda üniversiteyi kurarsınız, sonra, ormanı üretirsiniz, bir orman meydana getirirsiniz. Nasıl bir mantıktır ki, üniversite kurulabilecek başka yerler olmasına rağmen, üniversiteyi ormanın içerisinde kuruyoruz ve buna da "kamu yararı" diyoruz. Kesinlikle, kamu yararı gerekçesine, ormanlığın içerisinde üniversite kurulmasını dayandıramayız.

Bir başka husus var. İşte, size rakamları veriyorum. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, o zamanki uygulaması ile 8 100 hektarlık alanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesinin mücavir alanından alıp, Bahçeköy'e bağlıyor. Sarıyer Belediyesinin 75 teknik elemanı var, Bahçeköy'ün 1 teknik elemanı var; Sarıyer Belediyesinin 90 zabıtası var, Bahçeköy'ün 3 zabıtası var; Sarıyer Belediyesinin 159 memuru var, Bahçeköy'ün 4 memuru var; Sarıyer Belediyesinin 44 binek otomobili var, Bahçeköy'ün 3 binek otomobili var. Şimdi, size soruyorum: Bu kadar büyük bir ham araziyi, orman arazisini -ülkemizde gecekondulaşmanın, âdeta yağmalaşmaya dönüştüğü bir noktada- alıp, bu iki belediyeden -Büyükşehir ve Sarıyer Belediyesinden- memuru olmayan, zabıtası olmayan, aracı olmayan böyle aciz bir belediyeye bağlamak kamu yararıyla izah edilebilir mi; kesinlikle izah edilemez.

Bir başka husus da şudur: Biz, bu konuyla ilgili gensoru verdik. O zaman, bu gensoru konusunda da diğer parti gruplarından birçok arkadaşlarla konuşmuştuk; aslında, bugün olduğu gibi, herkes bize hak veriyordu; fakat, grup disiplininin dışına çıkamadıkları için, o zaman, bizim bu gensorumuz reddedildi; ama, yargıda her zaman bizim savunduğumuz tezler haklılık kazandı.

Değerli arkadaşlar, şimdi, bugün, burada, aslında yargı by-pass ediliyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu karar çıkarsa yargı by-pass'ı yapılacak.

BAŞKAN – Sayın Baş, süreniz bitmek üzere, lütfen toparlayın efendim.

MUSTAFA BAŞ (Devamla) – Bir başka husus da, MHP'den Sayın Grup Başkanvekili çıktı dedi ki: "Efendim, ne yapalım, orada çok güzel binalar yapılmış, bunları yıkalım mı?"

Şimdi, size soruyorum: İstanbul'da Park Otel yapılmış, çok güzel, İstanbul'un göbeğinde, her yerden gözüküyor; efendim, Uyum Villaları da yapılmış, her ikisi hakkında yıkım kararı var. Diyebilir miyiz ki, bunlar buraya çok güzel yakıştı; kalsın, yıkılmasın(!)..

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Baş, süreniz bitti; lütfen toparlayın.

MUSTAFA BAŞ (Devamla) – Efendim, büyükşehir belediyesi buraların yıkım kararını almış, durdurmuş ve Uyum Villalarının birçoğunu yıkmıştır. Diyebilir miyiz ki, bunlar buraya çok güzel yakışmış, bunlar dursun(!)..

Bir arkadaşımız teklif etti, bu ormanlık arazi içerisindeki binaları, gelin, özürlüler yılı dolayısıyla özürlülere vakfetsinler, başka müsait arazilerde üniversite kurulsun.

Değerli arkadaşlar, hep beraber kulislerde konuşuyoruz, hepimizin yüreği bu noktada yanıyor; ama, gruplarımız, bize, âdeta, istemediğimiz bu zehiri çikolata kaplatarak içirmek istiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Rica ediyorum Sayın Baş, toparlar mısınız.

MUSTAFA BAŞ (Devamla) – Bitiriyorum.

Gruplarımız, maalesef, bize, âdeta bunu çikolata kaplayarak burada içirmek istiyor. Gelin, hep birlikte bu yanlışı durduralım.

Bakınız, bugün Oktay Ekşi yazıyor -son olarak söylüyorum- Sayın Cumhurbaşkanının yeğeni uçak taşımacılığı yapmak istiyor. Uçak taşımacılığı yapmak için 3 uçağa ihtiyaç var;

1 uçağı var sayın yeğenin; 15 Temmuzda yönetmelik değişiyor "bir uçakla da yapılabilir" deniliyor. Yani, zenginlere göre, arkası olanlara göre, gücü olanlara göre kanunlar, yönetmelikler böyle düzenleniyor.Biz, Meclis olarak, çıkardığımız bu kanunlara, bu yönetmeliklere, sahip çıkmayacaksak, bunun hesabını halka veremeyiz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Baş.

Şimdi söz sırası, Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman'da.

Sayın Lütfi Yalman?.. Yok.

Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik...

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) – Söz hakkımı Sayın Kukaracı'ya devrediyorum efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kukaracı. (FP sıralarından alkışlar)

FAHRETTİN KUKARACI (Erzurum) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde de arz ettiğimiz gibi, tasarı, Anayasa Mahkemesinin kararlarına, dolayısıyla Anayasaya aykırıdır. Ayrıca, Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulunun bozma kararına da aykırıdır. Vakıf üniversitelerine yardım ve arazi tahsisi için ayrı bir kanun düzenlenmesi gerekirdi; o düzenlemede, tahsisin amacı, kapsamı, verilecek arazinin vasıf ve miktarı, tahsisin gerekleri, koşulları, sınırları belirtilmesi gerekirdi; bu, yapılmamıştır.

Kanunlar tedvin edilirken, kanun koyucu, genellik, eşitlik ve soyutluk prensiplerine uymak zorundadır. Bu, bir vecibedir. Bu tasarıda, bilhassa geçici 1 inci madde sebebiyle, bu ilkeler tamamen gözardı edilmiştir. Tasarı kanunlaşırsa, keyfî, ayrıcalıklı uyugulamalara kılıf bulunmuş, Yüce Meclisimiz bu haksızlığa alet edilmiş olacaktır. Buna, muhterem Meclisimiz asla müsaade etmemeli, bu haksızlığa dur demelidir.

Değerli milletvekilleri, günlerden beri bu kürsüde söylenenler, ortada bir haksızlık olduğunu, Mavramoloz Ormanlarında ağaç katliamı yapıldığını, bu vakfın hiçbir engel tanımadığını, planlar değiştirdiğini, sınırlar değiştirdiğini, kararlar ve kanunlar değiştirdiğini, hükümetlerin de buna seyirci kaldığını gözler önüne sermektedir.

Değerli arkadaşlarım, "burada korunması gereken şey sadece devlet ormanı değil, milletin hukukudur. Yapılan ağaç katliamı, aynı zamanda, milletin istikbalinin katlidir. İncinen milletin iradesi, tecavüz edilen hak, mağdurların, mazlumların, kimsesiz ve yetimlerin hakkıdır. Biz, bu keyfîliğe, hukuk tanımazlığa izin veremeyiz ve vermemeliyiz.

Değerli arkadaşlarım, buraya gelmeden önce kütüphaneye uğradım, acaba bilgilerim yanlış mı diye sözlüklerden “sosyal demokrat” sözcüklerine yeniden baktım, zayıfların, kimsesizlerin, işçi, memur, dul ve yetimlerin yanında olması gereken sosyal demokratların, aksine, rantiyenin, devletten beslenerek güçlenenlerin yanında olduklarını gördüm. Geliniz arkadaşlarım, bu görüntüyü değiştirelim; milletin değerlerini korumak olan aslî görevimizi yapalım.

NECDET SARUHAN (İstanbul) – Biz, demokratik solcuyuz, sosyal demokrat değiliz.

FAHRETTİN KUKARACI (Devamla) – Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulunun tahsisinin dayandığı YÖK Kanununun ek 18 inci maddesi 1992 yılında iptal edilmiş olmasına rağmen, ağaçlar kesilmeye, yollar açılmaya, binalar yapılmaya devam etmiştir. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun bozma kararına rağmen, yapım yine devam etmiştir. Hiçbir engel, Koç Üniversitesinin devam eden yapımını durduramamıştır. Ne hazindir ki, bu tesis, her yönüyle kanunsuz olmasına rağmen, bitirilmiş ve sayın devlet büyüklerimiz tarafından da açılışı yapılmıştır. Mahkeme kararları, yasaklar, yıkımlar, zor ve baskılar herhalde sadece zayıflar, kimsesizler ve mazlumlar içindir.

BAŞKAN – Efendim, süreniz bitmek üzere, toparlarsanız, minnettar kalacağım.

Arkadaşlarınıza da sual sorma imkânı tanımış olursunuz.

FAHRETTİN KUKARACI (Devamla) – Muhterem arkadaşlarım, dün konuşan bir değerli arkadaşımız, orman arazisine kanunsuz kurulan Koç Üniversitesi için “büyük, devasa ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasında olabilecek teknik cihazlarla mücehhez bir üniversiteyi kurmuş. Şimdi, deniliyor ki: Bu üniversiteyi kurma işine son verelim; yani, yıkalım orayı, o hakkı ondan alalım!”

Bu sözler, Hallacı Mansur'u yaralayan gül gibi beni de yaraladı. Hazreti Ömer'in diliyle, arkadaşımız bir başka Ömer'e sesleniyorum: Camiyi yıkalım; ama, adaleti yıkmayalım.

Saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kukaracı.

ÖMER İZGİ (Konya) – Sayın Başkan...

BAŞKAN—Sayın İzgi, yerinizden mi?..

ÖMER İZGİ (Konya) – Sayın Başkan, kürsüden açıklayayım.

BAŞKAN – Mikrofonu açtım efendim; nasıl emrederseniz?

ÖMER İZGİ (Konya) – Kürsüden konuşacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, benim hiçbir sataşma cümlem yok efendim; hangi cümlemde sataştığımı sormanız lazım.

BAŞKAN – Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına; Ömer Beyin ismini zikretmeden Gruba söylemişsiniz, o da, yerinden düzeltecek efendim.

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Sataşma yok Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Var.

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Hangi cümlemde sataştım?

Sataştıysam sözümü geri alayım. Ben sataşmadım.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Sayın Başkan, sözünü geri almış efendim.

BAŞKAN – Sözünüzü geri mi aldınız?

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Hayır efendim; sataşma yok.

BAŞKAN – Sayın Baş, bir dakika efendim.

Ömer Beye rica ettim yerinden söylemedi; rica ediyorum, iki dakikada söylesin.

Buyurun efendim.

VI. —AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.—Konya Milletvekili Ömer İzgi’nin, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ÖMER İZGİ (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Fazilet Partisinden biraz önce konuşan değerli milletvekili arkadaşım Sayın Baş, Ömer İzgi diye adımdan bahsetmediler; ama, eliyle de beni işaret ettiler. (FP sıralarından gülüşmeler) O elle işaretini de, Meclisteki bütün milletvekili arkadaşlarım gördü.

Kaldı ki, ondan sonra konuşan değerli arkadaşım da, bizzat adımdan bahsederek, yine, benim dünkü sözlerime atıfta bulundular. Onun için, açıklamada bulunmak zorunluluğu doğdu.

Bir kere, Sayın Baş'ın ifade ettiği gibi, dün, ben, burada yapmış olduğum konuşmamda "ne yapalım, bunlar bir kere olmuş" demedim, böyle bir acz ifadesinde bulunmadım; dünkü konuşmamın zabıtları mevcut. Orada demek istediğim; buraya yapılan tesisler, bir tahsis işlemine dayanıyor. Bu tahsisi yapan, Bakanlar Kurulu. O halde, orada, şantiyenin başladığı zamanda ve binaların yapımına kadar dayanılan gerekçe Bakanlar Kurulu tahsisidir dedim. O halde, tahsis hakkını elde etmiş olanın kanunsuz bir bina yapımına geçtiğini iddia etmek çok yanlış olur.

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Olur mu efendim?! Nasıl olur?!

ÖMER İZGİ (Devamla) – Bu itibarla, orada tahsis hakkını elde etmiş olan arkadaşlarımız, orada o devasa tesisleri yapmışsa ve bugün, orada, o devasa tesisler var ise...

Bir, bunların yıkılmasından elde edilecek bir fayda yok. Zarar, o binalar yok edilecek, millî servet ortadan kalkacak.

İkinci zarar, devlet, o binaları yıkmak için bir masraf yapacak, onları oradan söküp nereye taşıyacaksa oraya taşıyacak ve oraya, gerekirse, yeni bir toprak çekecek, oraya fidan dikecek. Ne kadar fidan dikecek; o tesisler için tahsis edilen arazi kadar. Halbuki, bu yasa, o arazinin 2 katı kadar orman yapma imkânını tanıyor. O halde, devlet, yapılması istenilen orman arazisindeki ağaçlandırmanın 2 katını daha elde edecekken, bina izinlerini kaldırır da yıkarsa, 1 katını ağaçlandırabilecek; devletin zararı var dedik.

Burada bir önemli şey daha var:

Değerli arkadaşlarım, 1992 yılında yapılmış olan bu tahsise dayalı olarak, o vakıf, oraya o tesisleri kurmuş ise, bugün de, çıkaracağımız bir yasayla, onun elinden o imkânları alıyorsak, devlet, yüzde yüz kazanılacak olan açılacak bir tazminat davasıyla karşı karşıya kalacak. O tesisler, oraya, gecekondu olarak yapılmadı, bir günde de yapılmadı...

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Gecekondu olarak yapıldı.

ÖMER İZGİ (Devamla) – ... Bakanlar Kurulu tahsisine dayalı olarak; yani, yasal olarak başlanıldı ve yapıldı. O itibarla, bir de, üstelik, hem devleti o tesislerden mahrum edeceğiz hem o tesislerde öğrenim görecek öğrencilerin okumasını engelleyeceğiz hem o tesisler kalkınca, elde edilecek ormanlar yarı nispetinde devlete faydalı olacak, bir de, devlet, o tesislerin bugün sürüm değeri ne ise, onu, tazminat olarak, yüzde 99 değil, yüzde 100 ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, mahrum kalınan tazminat eki de, bu davayla birlikte gelecek. O nedenle, biz dedik ki... Sayın Baş, değerli arkadaşım... Ben, burada, Sayın Erbaş'ın yapmış oldukları konuşma için kendilerine teşekkür ediyorum. Aslında, Sayın Erbaş, yapmış oldukları konuşmalarında dediler ki... (FP sıralarından "Baş" sesleri)

BAŞKAN – Erbaş kim?! Sayın Baş...

ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Ankara) – Bir de Erbaş'ı çıkarma!

TURHAN GÜVEN (İçel) – Erbaş da var.

ÖMER İZGİ (Devamla) – Sayın Baş, yapmış oldukları konuşmalarında dediler ki: "Arkadaşlar, bu yapılan fakülte önemli değil; ama, benzeri fakülteler de orman arazilerine yönelecek ve bunlar, kötü örnek teşkil edecek." Bu konuşmalarıyla, aslında, çözüme parmak bastılar. Ben de "işte, sorun burada çözülecek; yani, bu yapılanın dışında yenilerine imkân vermemektir çözüm" dedim ve ekledim: "O tahsis neye göre verilmişti; 6831 sayılı Yasanın 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki, halen, şimdi de mevcut olan izne imkân veren hükümden dolayı verilmişti; ama, şimdi, hükümet; yani, 57 nci hükümet, değerli arkadaşlarımızın duyarlı davranışlarını da göz önüne alarak, yeni bir yasa teklifiyle huzurlarınıza geliyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın İzgi, lütfen toparlar mısınız.

ÖMER İZGİ (Devamla) – ... ve o maddeyi şöyle değiştiriyor: Devlet ormanları içinde, üzerinde ağaç olmayan ve ağaçlandırmaya müsait bulunmayan açık orman alanlarından Orman Bakanlığınca belirlenen yerlerde, genel ve katma bütçeli idareler ile mahallî idareler ve il özel idarelerine, bedeli karşılığı, her türlü bina ve tesis yapımına izin verilebilir; vakıf üniversitelerine yapılacak tahsislerde de, aynı koşullar aranır. Yeni gelecek olan bu değişiklikle, artık, bundan sonra, yeni Koç'ların karşımıza çıkması da önlenmiş olacaktır ve bu şekilde, inşallah, Yüce Meclisin kararıyla şu değişiklik gelir, sorun kökünden çözülür." Ben, Sayın Baş'ın ifade ettikleri gibi, bir acz ifadesinde bulunmamıştım.

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Çok teşekkür ederim Sayın İzgi.

V.—KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2. – Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 294) (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, soru kısmına geldik.

17 arkadaşımız, sual sormak için müracaat etmişler. 10 dakika sual sorma hakkınız var.

Sayın Arınç’tan başlıyoruz; buyurun Sayın Arınç.

BÜLENT ARINÇ (Manisa) – Sayın Başkan, müzakerelerden gördüğümüz kadarıyla, bu tasarıya meşruiyet kazandıran şey, orman arazisi üzerinde fiilen binaların yapılmış olmasıdır. 2547 sayılı YÖK Kanununun ek 17 nci maddesinde, giyim kuşamın yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak şartıyla serbest olduğu hükmü var. Buna rağmen, Sayın YÖK Başkanı ve rektörler, kılık kıyafet yasağını amansızca sürdürüyorlar ve gerekçe olarak da bazı Danıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi kararının gerekçelerini ileri sürüyorlar. Kılık kıyafet yasaklamasında Danıştay kararına bu kadar yapışan uygulamanın, şimdi, Danıştay kararlarına rağmen, üzerlerine bina yapıldığı düşüncesiyle buna meşruiyet kazandırmalarını bir yanlışlık olarak, bir çifte standart olarak görüyorum. Mahkeme kararları, Anayasanın 138 inci maddesine göre uygulanması gerekli kararlardır. Danıştay kararları kesinlikle gözardı edilmemeli ve kanunsuzluğa izin verilmemelidir. Sayın Millî Eğitim Bakanı bu konuda ne düşünüyor?

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

Sayın Mehmet Özyol; buyurun efendim.

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) – Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanımdan aşağıdaki sorumu cevaplandırmasını arz ediyorum.

Hükümet, vakıf üniversitelerine bedelsiz olarak orman alanlarını, ormanların kıyılmasına, doğanın ve dengesinin bozulması riskine rağmen, sorumsuzca tahsis ederken; Anadolumuzda fen ve edebiyat fakülteleri olduğu halde, ilgili illerde, mesela seçim bölgem Adıyaman İlinde, vatandaşa 10 000 metrekare arazi tahsis edilmemesi sebebiyle, üniversite kurulmasına dair imkân verilemeyeceği ifade edildiği söylenilmektedir. Eğer bu böyle ise, bu çifte standart nasıl izah edilecektir? Bu hususun cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özyol.

Sayın Dağcıoğlu; buyurun efendim.

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) – Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma bir soru arz etmek istiyorum.

Tasarının, Plan ve Bütçe Komisyonuna intikali sırasında...

BAŞKAN – Efendim, mikrofona çok yaklaşmayın, ses boğuluyor. Uzaktan konuşursanız net duyulur.

İnşallah yorumsuz soruyorsunuzdur; değil mi?!. Yorumsuz, net ve öz sorarsanız, diğer arkadaşlarımıza da bu imkânı tanımış olursunuz.

Buyurun efendim.

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) – Yorumsuz soruyorum, evet.

Tasarının gerekçesinde "kendilerine arazi tahsisi yapılan vakıfların, Orman Bakanlığının göstereceği arazide tahsis edilen alan kadar bir bölümün, tahsisten itibaren en geç beş yıl içinde ağaçlandırılması ve ilk beş yıl bakım giderlerinin üstlenmesine" diyor. Daha sonra, Genel Kurul görüşmeleri esnasında, hangi arkadaş hangi hesaba göre nasıl belirledi, bilemiyoruz; ama, bu konuda bir merhale katedildi ve 2 katı -misliyle değil de, 2 misli- ağaçlandırılmasına karar verildi. Bu, Genel Kurulda da kabul edildi ve değiştirildi. Buradaki hesaplama mantığını anlamak mümkün değil. Bunu izah edebilirse Sayın Bakanım, çok memnun olacağım.

BAŞKAN – Diğer soru efendim...

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) – Çünkü, bu kanun tanımaz insanlar, mislini, 2 misline çıkardığımız zaman, yeni...

BAŞKAN – Sayın Dağcıoğlu, sorunuz anlaşıldı.

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) – Efendim, bir saniye...

Mislini, 2 misline çıkardığımız zaman, şimdi buradan çıkan kanunu tanıyacaklarını nasıl tespit edeceğiz? Bunu, Sayın Bakanımın cevaplamasını arz ediyorum.

BAŞKAN – Başka sual var mı efendim?.. Yok.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Başkan, soruda "2 misline çıkarıldığı zaman" ifadesinden sonrası anlaşılmıyor. 

MUSTAFA GÜL (Elazığ) – Sayın Bakan duymuyor Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Bakan duyar efendim, nasıl duymaz; Bakan her şeyi duyar.

Sayın Pamukçu, buyurun efendim.

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) – Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana şunu soracağım: Şimdi, bu kanunla, daha önce, 1992'den beri oluşmuş fiilî bir duruma bir kılıf hazırlanıyor, bir kanunla, fiilî durum kanunlaştırılıyor. Orman köylüleri, yakınlarında bulunan ormandan ağaçları keserek kışlık ihtiyaçlarını gidermiş olsalar, bu köylüler için de bir kanun çıkarılarak böyle bir tahsisatta bulunulabilir mi?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Ben teşekkür ederim efendim.

Sayın milletvekilleri, mikrofona yaklaşmazsanız... Boğuk çıkıyor sesiniz.

Sayın Aydın, buyurun efendim.

ALAATTİN SEVER AYDIN (Batman) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Delaletinizle, Sayın Bakana şu soruları sormak istiyorum:

1. Kanunsuz yapılan Koç Üniversitesini meşru hale getirmek için çıkarılmak istenilen bu kanunun kabulüyle, hükümet, halkı kanunsuzluk yapmaya teşvik etmiyor mu?

2. Böyle, kanunlara aykırı hareket eden kişilere ve kanunsuz davranan kişilere, ileride de özel kanun çıkarmayı düşünüyorlar mı?

3. İleride, acaba, 57 nci hükümet, kanunsuzlukları meşru hale getiren bir hükümet olarak yâd edilmeyecek mi?

Arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

Sayın Gündüz, buyurun efendim.

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) – Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanın, aşağıdaki sorularıma cevap vermesini istiyorum:

1. 250 000 metrekarelik alanı içinde yer alan Boğaz manzaralı bir koruluk için yıllık 90 000 dolar; 40 yıl için de 4,5 milyon dolarlık bir rakam, rayiç bedele göre düşük değil midir?

2. 2,5 metrekarelik bir mezar yeri arsasının bedeli karşılığında vatandaşa tahsisi için bir sürü güçlükler çıkarılır iken, 250 000 metrekarelik bir koruluğu, kişiye özel ve adrese teslim bir kurye kanunuyla bir holdinge tahsis, içinize siniyor mu?

Arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Gül, buyurun efendim.

ABDULLAH GÜL (Kayseri) – Efendim, Sayın Bakana sorum şu:

Şimdi, bu kanun tasarısıyla, üniversiteye, arazi tahsisi için iki sene eğitim yapma mecburiyeti getiriliyor.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – İki öğretim yılı...

ABDULLAH GÜL (Kayseri) – Evet, öğretim yılı... İki sene...

Şimdi, bunun makul gerekçesini ben bir türlü bulamadım. Biz, kanunla üniversiteyi kurduğumuza göre, üniversiteyi, biz, iki yıl, niçin barakalarda eğitim yapmaya mecbur kılacağız? Bu üniversitenin bir kaynağı olduğuna göre, bunlar, iki sene sonra bana arazi tahsis edilecek ve oraya ben compandum kuracağım diye, binalarımı yapacağım diye, iki sene niçin bu kaynağını israf etsin ve barakalarda eğitime gitsin?

Şimdi, mesela, bu, aynı zamanda, diğer birçok üniversitenin de önünü kesmektedir. Misal vermem gerekirse; en eski eğitim kurumlarından birisi olan İstanbul Erkek Lisesinin -Almanca eğitim yapıyor- bir vakfı var. Almanya ve Türkiye arasında yapılan bir anlaşmayla, bildiğiniz gibi, İstanbul'a Batı Üniversitesi kuruluyor. Şimdi, anlaşmaya da koymuşunuz, arazi tahsis edeceğim diye; öntahsis de yapılmış. Yani, şimdi, bu adamlar, hemen üniversitesini kuracak; binalarını yapacak, en iyi laboratuvarlarını kuracak. Şimdi, siz, bu iki yıl mecburiyetiyle, bunlara, hayır, iki sene sen git, barakalarda bekle, oralarda hizmet yap; sonra, sana arazi vereceğim diyorsunuz! O zaman, şu akla gelmiyor mu: Burada, deminden beri tartışılan bu vakıf üniversitesine -ki, işte, bu, Koç Üniversitesine- acaba bir kılıf bulmak için mi bu iki yıl getiriliyor? Başka bir makul sebebi ne olabilir? Yani, niçin siz, üniversiteyi... Adam hemen kuruyor, kaynağı da var; verin; iki sene mecburiyetini niye getiriyorsunuz? Arazi şudur; git binalarını yap buraya arkadaş demeniz gerekir. Yoksa, bunun başka bir makul sebebi yok. Bunun, diğer vakıf üniversitelerinin önünü kesmekten başka bir anlama geldiği kanaatindeyim. Bunun gerekçesini açıklarsanız memnun olurum efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Gül.

Sayın Ateş, size söz vermeden evvel, geçen birleşimde -Dışişleri Bakanlığı bütçesinde- yanlış anlamışım, size söz vermedim; özür diliyorum.

Buyurun şimdi. (MHP sıralarından "Bravo Sayın Başkan" sesleri, alkışlar)

AZMİ ATEŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, bu nezaketinize, anlayışınıza, ben de teşekkür ederek, delaletinizle, Sayın Bakana iki soru sormak istiyorum:

Birincisi; Sarıyer sırtlarında ormanlık bir alan içinde yer alan, İstanbul'un akciğeri mesabesindeki 250 000 metrekarelik bir saha, komik bir bedel karşılığında, ısmarlama bir kanunla Koç Holdinge tahsis edildiğine göre, Devlet İhale Kanunu gereği, açık artırma usulüyle başkalarından da teklif alınması gerekmez miydi.

İkinci sorum; bu ormanlık alan Koç Holdinge tahsis edildiği için mi, TEMA Vakfının erozyon dedesi ve yeşil çevreciler ortada gözükmüyor?! Hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun egemenliğini gösteren bu uygulamayı nasıl izah ediyorsunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ateş.

Sayın Enginyurt, kısa ve öz; buyurun efendim.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan sormak istiyorum; 1992 yılından itibaren, Bakanlar Kurulu tahsis kararı da olmak üzere, bu arazi Koç Vakfına devredilmişken ve binaların yapılması sağlanmışken, 57 nci hükümetle, bu arazi vakfının tahsisinin alakası nedir? Öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

Sayın Sobacı, buyurun efendim.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma, aşağıdaki soruları... (MHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Bir dakika efendim... Susarsanız dinleyeceğiz. Bir dakika... Sayın Sobacı soruyor. (DSP sıralarından "süre bitti" sesleri)

Efendim, affedersiniz, böyle bir şey var mı?.. Yanlış ifade ettim demin. (DSP sıralarından "10 dakika dediniz" sesleri)

Affedersiniz, bütçelerde, bir Danışma Kurulu kararı var. Soru sorma, kanunlarda tahditli değil ki efendim...

EROL AL (İstanbul) – Neyse canım, fırçalama bizi...

BAŞKAN – Ben yanlış ifade etmişim; özür dilerim.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Süreyi durdurmuyorsunuz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Benim öyle bir yetkim yok Sayın Bakanım; keşke olsa...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – 10 dakikayla tahdit ettiniz sandık.

BAŞKAN – Arkadaşlarımız bir yerde kesecekler; ben onlardan rica edeceğim.

Buyurun Sayın Sobacı.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanıma aşağıdaki soruları arz ediyorum:

Bu üniversitenin tahsisi ve kurulmasıyla alakalı yapılan yazışmalarda, 94 adet yazışmada, Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünün çok özel bir gayreti var 1992'den bu tarafa. Acaba, Sayın Bakanımın deruhte ettiği Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü, diğer vakıf üniversitelerinde de ısrarlı ve çok kısa sürede cevaplı yazışmalarını yapmış mıdır diğer üniversitelerin kurulması için?

Bir diğer sorum; Sayın Millî Eğitim Bakanımız, bu kadar, günlerdir tartıştığımız bu üniversite tahsisi ve kurulması hakkında gidip Sarıyer'de, bu talan edilen bölgeyi bir defa gezmiş midir, görme ihtiyacı hissetmiş midir; görmüş müdür?

Bir diğer sorum; hazırlanan ÇED raporuna göz atmış mıdır? ÇED raporu hakkında benim bilgim yok şu anda; sağlık koruma bandı olarak kaç metre bir alan ve uzaklık belirtilmiştir? Çünkü, burası orman mühendislerinin ve orman fakültesinin de verdiği raporlara göre, birinci derecede yangına hassas bölgedir ve yarın, bu bölgede orman yangınları başladığı zaman, bu ÇED raporuyla ilgili ve hükümetlerin gayretleriyle ilgili sorumluluğu kabul edecek cesareti kendinde buluyorlar mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

Sayın Dengir; buyurun efendim.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) – Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana şu soruların tevcihini rica ediyorum, cevaplarını istiyorum:

Sayın Kukaracı konuşmasında, sosyaldemokrat anlayışın temel prensip ve anlayışlarını kısaca anlatmıştı. Sayın Bakan buna istihzayla gülerken DSP'li bir sayın milletvekili "demokratik soluz" diye düzeltme ihtiyacını hissetmişti. Acaba, demokratik sol düşünceye inananlar, kamu yararını, birkaç holdingin haklarının savunuculuğu yanında, yasaların ihlalini mi savunmaktadırlar; ki, ben böyle bir düşünce içerisinde değilim. (DSP sıralarından "ne alakası var?" sesleri, gürültüler)

Kaldı ki, inanıyorum ki, demokratik sol düşünce, özellikle de hukukun üstünlüğünün temel prensibi olarak aldığı kanısındayım; bu yasayla ortadan kaldırılmak istenen şey, aslında, hukukun üstünlüğünün bir yana, kanuna aykırılığın bir diğer kanunla ortadan kaldırılmasıdır. Bu, birinci sualimdi.

İkinci sualim; yap-işlet-devret yasasının 3 üncü maddesi; ki, sonradan çekilmiştir, acaba, hükümet yapabileceği bazı işleri Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkarılacak yasalarla temizlemek mi istemektedir? Bu, acaba, demokratik düşünce tarzına ve hukukun üstünlüğü anlayışına uygun mudur?

Üçüncü sorum: Yapılmış olan Koç Üniversitesinin tapusu var mıydı; belediyeden alınan bir inşaat izni var mıydı; bina bitmişse, temel üstü vizesi var mıydı?Bunlar yok idiyse, kaçak bir inşaata, sayın grupların ne şekilde rey vereceklerinin veya Sayın Bakanın, bunu içine sindirip sindiremeyeceğinin cevabını istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Fırat.

AYDIN TÜMEN (Ankara) – Sayın Başkan, soruyu gruplara mı soruyor Sayın Bakana mı efendim?

BAŞKAN – Hayır efendim; düzelttiler, Sayın Bakana sordular sonra.

AYDIN TÜMEN (Ankara) – Sayın Bakan, Demokratik Sol Partinin fikrini açıklayacaktır; ama, eğer, Demokratik Sol Partiye yönelik sorduysanız, biz, hukuka saygılıyız; bunu bilmenizi isteriz.

Sayın Bakan cevap verecektir.

Teşekkür ederiz.

BAŞKAN – Sayın Batuk, buyurun.

MEHMET BATUK (Kocaeli) – Arkadaşlarım, benim soracağım soruyu sorduğu için, tekrar etmemek üzere teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

Sayın Budak, buyurun.

YAKUP BUDAK (Adana) – Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma bir soru yöneltmek istiyorum.

Daha önce de Koç Grubuna 1 milyon 600 bin metrekare, 55 inci hükümet zamanında tahsis edilmişti. Şimdi de ısmarlama bir kanunla, Sarıyer Ormanlarından 250 000 metrekare bir orman arazisi tahsis ediliyor. Acaba, hükümetin gündeminde Koç'a başka arazileri tahsis etmek için yeni kanun tasarıları var mı? Başka gruplara da tahsis yapmak için müracaatları var mı?Onu öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Çulhaoğlu, son soru için buyurun.

MEHMET METANET ÇULHAOĞLU (Adana) – Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanın cevaplaması dileğiyle sormak istiyorum.

1992 yılında, Bakanlar Kurulunca tahsis işlemi neticesinde, Koç Üniversitesi yapımına müsaade etmişler. 1992 tarihinde tahsis işlemine imza atan hükümet hangi parti hükümeti; imza atan Bakanlar Kurulu üyeleri kimlerdir? 1992 yılından bugüne kadar Orman Bakanları ve hükümetler ne gibi işlemler yapmıştır?

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

Sorular bitti efendim.

NİDAİ SEVEN (Ağrı) – Son söz milletvekilinindir.

BAŞKAN – Efendim, rica ederim...

Sayın Bakan, buyurun.

NİDAİ SEVEN (Ağrı) – Sayın Başkan, çok kısa bir soru sormak istiyorum.

BAŞKAN – Bitti efendim... İstirham ederim... Sizi görmedim; hatta "son soru" dedim; affedersiniz...

NİDAİ SEVEN (Ağrı) – Efendim, sıra bana gelince mi süre bitiyor?!.

BAŞKAN – Vermiyorum efendim...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, çok sayıda milletvekilinin sorduğu soru, üç dört gündür konuştuğumuz, sorulan, cevapları verilen, konuşmacılar tarafından tekrar edilen konuların yeniden sorulmasıdır. O da ne; ilk tahsis ne zaman verildi; kimler verdi; daha sonra kim ne yaptı? Dilerseniz, bir defa daha tekrar edeyim.

Efendim, bu konuyla ilgili ilk tahsis, 1992 yılında, Bakanlar Kurulu kararıyla verilmiştir. Dönemin Başbakanı Sayın Süleyman Demirel, dönemin Orman Bakanı Sayın Vefa Tanır'dır. Bu Bakanlar Kurulu kararı iptal edildikten sonra, 1995 yılında, Sayın Tansu Çiller'in başında bulunduğu hükümetin Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci'nin oluruyla -bu defa Bakanlar Kurulu kararıyla değil- orman tahsisi yapılmıştır.

Sayın milletvekilleri, bir Bakanlar Kurulu kararına göre tahsis yapılmış ve Bakanlar Kurulu kararına dayalı olarak inşaata başlanmış ise...

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Bakanlar Kurulu kararıyla nasıl inşaata başlanır?!.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Devam edeyim Sayın Baş...

Bakın, ben, herkesi dinledim...

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Bunu nasıl söylersiniz; siz bakanlık yapıyorsunuz?!.

BAŞKAN – Sayın Baş, karşılıklı konuşmayalım...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Evet, devam edeceğim... (FP sıralarından gürültüler)

Bakanlar Kurulu kararıyla verilmiş, daha sonra, bakan oluruyla tahsis yapılmış...

TURHAN GÜVEN (İçel) – İmar izni, imar izni...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Gayet güzel; imar izni verilmiş ve bunun üzerine inşaat başlamış.

Arkadaşlar, bunlar, hukukî dayanaklardır; o inşaatın yapılabilmesi için, bunlar hukukî dayanaklardır.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Hangi belediye vermiş bu imar iznini?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – “Hangi belediyeyle ilgili ?” sorunuza cevap vereyim. (FP sıralarından gürültüler)

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)—İmar izni reddedildi büyükşehir belediyesince...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Devamla)—Sayın milletvekilleri, sabırla sizleri dinledim. Sorularınıza cevap almak istiyorsunuz; izin verin, cevap vereyim.

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) – Meclise eksik bilgi veriyorsunuz Sayın Bakan. Büyükşehir Belediyesi, imar izni vermedi. Konu, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına intikal etti. Bayındırlık ve İskân Bakanı yasa değişikliği yaptı. Ondan sonraki bakan, yasayı yeniden bozdu... (DSP sıralarından gürültüler)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Türkiye Cumhuriyeti...

BAŞKAN – Sayın Bakanım bir dakika... Beni dinler misiniz efendim.

Sayın milletvekilleri, süremiz dolmak üzere.

Bu maddenin bitimine kadar... (FP sıralarından "Olmaz efendim" sesleri)

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (FP sıralarından "önergelerimiz var" sesleri)

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Önergelerimiz var... Olmaz efendim!..

BAŞKAN – Sizin önergeniz var efendim...

BEKİR SOBACI (Tokat) – Sizden önceki Sayın Başkan, yarım saat süre uzattı...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, önergelerimiz var; olmaz efendim!..

BAŞKAN – 3 tane önerge var; 5'er dakikadan 15 dakika efendim. (FP sıralarından gürültüler)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sarıyer, İstanbul Belediye Meclisi kararı... Karar no: 103...

BAŞKAN – Bir dakika efendim...

Sayın milletvekilleri, 17 kişi sual sordunuz. (FP sıralarından "sorarız" sesleri)

Bir dakika efendim... Ben kızmıyorum. Bir dakika... Niye celalleniyorsunuz?!

17 kişi soru sordunuz; Sayın Bakan, cevapları bitirmesin mi efendim? (FP sıralarından "yarın versin" sesleri)

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, cevapları bitirsin; ama, madde bitimine kadar yarım saatten fazla süre alır. Zaten, Meclis saat 11.00'de başlıyor çalışmaya. İstirham ederiz efendim!.. Sayın Başkan, Sayın Koç için, bu Meclisin, bu kadar daha istismar edilmesine ihtiyaç yok.

BAŞKAN – Efendim ben karar aldım, oyladım. Müsaade edin, Bakan sizin suallerinize suallerinize cevap versin. (FP sıralarından gürültüler)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Türkiye Cumhuriyeti, Sarıyer, İstanbul Belediye Meclisinin, 1.3.1995 tarihli 103 sayılı kararının son bölümünü okuyacağım. O tarihte, bu belediye, Refah Partili Başkan tarafından yönetiliyordu. (DSP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Yarın cevabını vereceğiz kürsüden.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – "Rumeli Fenerköyü mücavir alanda, Koç Üniversitesi yüksekeğitim tesisleri ve kampusu alanına ait 1/25 000, 1/5 000 ölçekli nazım imar planında temenni karar, bu doğrultuda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da yapılmasına komisyonumuzca karar verilmiştir. Yüce Meclisin onayına arz olunur şeklindeki İmar Komisyonu raporu, komisyondan geldiği şekliyle oya sunuldu, oy çokluğuyla kabul edildi.

Yusuf Tülün Mehmet Gümüş

Meclis Başkanı Kâtip”

(DSP sıralarından alkışlar)

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) – Ne alkışlıyorsunuz Allahaşkına?! Eksik bilgi veriyor; ne alkışlıyorsunuz?!.

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Yarın kürsüde bunun cevabını vereceğiz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Arınç, kılık kıyafetten söz ederek, bu karara bağladılar.

Efendim, kılık kıyafet konusunda, idare mahkemelerimizin, Danıştayımızın kararları vardır. Daha sonra da, iki vatandaşımız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştur. Bütün bu kararlardan sonra, kılık kıyafetle ilgili yapılan uygulamanın hukuka uygun olduğu sonucu çıkmıştır. Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu kararlarında “laik bir üniversitede yükseköğrenim görmeyi kabul eden bir öğrenci, bu üniversitenin kurallarını önceden kabul etmiş demektir” görüşünü egemen almaktadır. (DSP sıralarından alkışlar)

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Laik olmayan bir üniversite var mı Sayın Bakan? Laik olmayan bir üniversite var mı Türkiye'de?!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Ben, soruya cevap verdim efendim. (FP sıralarından gürültüler)

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) – Uzatma oylaması yarım kaldı Sayın Başkan!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Özyol "Adıyaman'da da böyle bir talep olursa verilecek midir" deniliyor. Kanun, şartları mevcut olan herkese aynı şekilde uygulanır.

Dağcıoğlu "hesaplama mantığı anlaşılmadı" dediler; 2 katına çıkarıldı... Şimdi, ne kadar arazi tahsis edilmişse, o kadar arazi ağaçlandırılması kanun tasarısında vardı; sizin de gerekçede okuduğunuz gibi. Daha sonra, Genel Kurula verilen bir önergeyle, 2 katı olarak söylenildi. Burada anlaşılmayan hesabın ne olduğunu da ben anlamadım! (DSP sıralarından alkışlar)

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) – Nasıl anlaşılmıyor o kadar net ki Sayın Bakan?!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Azmi Ateş, benim daha önce açıkladığım bedellerin az olduğunu söyledi. Bu bedeller, Bakanlığımız tarafından hesap edilmemektedir. Bedellerin hesabı, Orman Kanununun 17 nci maddesine dayanmakta ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

AZMİ ATEŞ (İstanbul) – İhale Kanununun gereği yerine getirilmiş mi?

BAŞKAN – Sayın Bakanım, cevap verme işlemi bitti mi efendim?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Bir tane daha...

BAŞKAN – Sayın Bakan, çok acele cevap verin; çünkü, süremiz bitti.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Sobacı, Bakanlığımda, bütün hizmetlerin geciktirilmeden yürütülmesi...

BAŞKAN – Siz niye itiraz etmiyorsunuz suallere cevap alamayınca! Şimdi edin itiraz!

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Tamam...

BAŞKAN – Şimdi edeceksiniz! Karar almadım... Sayın Bakanı konuşturmayacaksınız! Ben, demin karar almadım kapanıp kapanmaması hususunda... Şimdi itiraz edin! İşinize geldiği...

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, yarım dakika daha konuşma hakkı var.

BAŞKAN – Nereden var efendim?!

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – 12'ye yarım dakika var.

BAŞKAN – Hayır efendim, yok!

Kapattım efendim!

Programa göre, kuruluşların bütçe ve kesinhesapları ile bütçe günlük programı üzerindeki görüşmeler saat 24.00'den önce bittiği takdirde diğer kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 26 Aralık 1999 Pazar günü saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 00.01

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.