Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 YASAMA YILI : 4

T.B.M.M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 68

 

29 uncu Birleşim

8 . 12 . 1998 Salı

 

 

İÇİNDEKİLER

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, mafya-çete-siyaset ilişkisi hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6285)

2. – KaramanMilletvekili Abdullah Özbey’in, Kahramanmaraş-Ekinözü İlçesi Kandil Köyü sağlık ocağının ebe ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6287)

3. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Şereflikoçhisar İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6293)

4. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Nallıhan İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6294)

5. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Kazan İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6295)

6. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Kızılcahamam İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6296)

7. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Kalecik İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6297)

8. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Haymana İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6298)

9. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Güdül İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6299)

10. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Evren İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6300)

11. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Elmadağ İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6301)

12. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Çubuk İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6302)

13. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Çamlıdere İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6303)

14. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Beypazarı İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6304)

15. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Bala İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6305)

16. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ayaş İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6306)

17. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Akyurt İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6307)

18. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Yenimahalle İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6308)

19. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Sincan İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6309)

20. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Polatlı İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6314)

21. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa-Gürsu Millî Eğitim Müdürünün görevden alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6324)

22. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6331)

23. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon İlindeki sağlık yatırımları ile ilgili ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6332)

24. – Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil denetim elemanlarına ödenmesi gereken ek ders ücretlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6333)

25. – Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, Sinop Merkez Anadolu Lisesinin araç-gereç ve öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6334)

26. – Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, pancar alım fiyatlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6348)

27. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6362)

28. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Iğdır’daki kamu yatırımlarına ve Nahcivan sınır kapısının açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6394)

29. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Ardahan’daki kamu yatırımlarına ve sınır kapılarının açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6401)

30. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Ankara-Cebeci’de bulunan Adlî Tıp Kurumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6409)

31. – Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya’nın, işaretle oylamada elektronik oylama sistemine başvurulmasının hukuki dayanağına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/6422)

32. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde başörtülü öğrencilerin muayene edilmediği iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6426)

33. – Samsun Milletvekili İrfan Gürpınar’ın, Samsun-Havza Belediyesinin temsil, ağırlama ve tanıtım giderlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6446)

34. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in;

– Ermenek Barajı ihalesine,

– Karaman-Ermenek-Güneyyurt sulama suyu projesi için ayrılan ödeneğe,

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6448, 6451)

35. – Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu’nun, Alaattin Çakıcı’ya ait konuşma kasetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6452)

36. – Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç’in, Menzil Şeyhi olarak bilinen bir şahsa ve faaliyetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6456)

37. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, pamuk üretimi ve üriticisine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6473)

38. – Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, Trabzon İl Özel İdare emrine gönderilen paraların hangi bankalarda nemalandırıldığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6487)

39. – Aydın Milletvekili Muhammet Polat’ın, Tariş’in gerçekleştirdiği pamuk alımlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6488)

40. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale-Sulakyurt-Ayvatlı Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6492)

41. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman stol tipi havaalanı projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6493)

42. – Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkkılıç’ın, mevsimlik işçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6512)

43. – Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ’un, Adana Şakirpaşa Havaalanına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6522)

44. – Konya Milletvekili Hüseyin Arı’nın, Konya-Ereğli Şeker Fabrikasının çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut’un yazılı cevabı (7/6529)

45. – Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu’nun, Muğla İli Yatağan İlçesi Akçay Deresinde kirliliğe yol açan bir fabrikaya ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut’un yazılı cevabı (7/6532)

46. – İçel Milletvekili Oya Araslı’nın, Mersin’de Devlet Tiyatrosu açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay’ın yazılı cevabı (7/6535)

47. – Tokat Milletvekili Hanefi Çelik’in, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olup ek ders ücreti alamayan ilköğretim müfettişlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6552)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.

Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Dünya Özürlüler Gününe ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı Hasan Gemici cevap verdi.

Hatay Milletvekili Atilâ Sav, İtalyan hukukçuların, Abdullah Öcalan'ın, uluslararası bir mahkemede yargılanması önerisine,

Ardahan Milletvekili Saffet Kaya da, Ardahan İli Köy Hizmetleri Müdürlüğünün çözümlenemeyen sorunlarına,

İlişkin, gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Fransa ve Norveç'e gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in,

Romanya'ya gidecek olan:

Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun,

Kültür Bakanı İstemihan Talay'a, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın,

Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna,

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, İstanbul Milletvekili ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit'i, Anayasanın 109 uncu maddesi uyarınca görevlendirdiğine,

Romanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vekâlet edeceğine,

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile

İstanbul Milletvekili Refik Aras'ın, İç ve Dış Borçlar Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın (3/1211) (S. Sayısı 774), (3/1646, 3/1775) (S. Sayısı 775) yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığı ve hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine ilişkin, Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde, raporların kesinleşeceği,

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 22 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde aranacak koşullar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/30) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin, gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı ,

Açıklandı.

TBMM İçtüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca, TBMM Genel Kurulu ile komisyonların çalışmalarının teminine ve görüşülmesi istenilen kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri okundu; ilgili kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine, gündemdeki sıralarına göre devam edileceği açıklandı.

Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın Irak'a yaptığı resmî ziyarete refakat eden heyete, Diyarbakır Milletvekili Ferit Bora ile Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine resmî ziyarette bulunan Başbakan A. Mesut Yılmaz'a refakat eden heyete, İçel Milletvekili Halil Cin'in,

Türkmenistan ve Kırgızistan ile Avusturya'ya resmî ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e refakat eden heyete, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın,

İştirak etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkereleri ve

26.11.1998 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanarak dağıtılan ve İçtüzüğün 112 nci maddesi gereğince, 3.12.1998 Perşembe günkü gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmının 1 inci ve 2 nci sırasında yer alacak olan; Devlet eski Bakanı, Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller hakkındaki (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 779 sıra sayılı raporu ile, Turizm eski Bakanı ve Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkındaki (9/17) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 780 sıra sayılı raporunun görüşmelerinin, 30.12.1998 Perşembe günkü birleşimde yapılmasına ve her iki raporun görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına,

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkındaki (9/44), Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkındaki (9/45), Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez hakkındaki (9/46) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 10.12.1998 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına,

İlişkin Danışma Kurulu önerileri ile

TBMM İçtüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulundan bir talep gelmediğinden; Genel Kurulun 24.11.1998 tarihli 23 üncü Birleşiminde kabul edilen, 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının, Genel Kuruldaki görüşmelerine ilişkin, Danışma Kurulunun 16.11.1998 tarihli 144 numaralı önerisinde yer alan önerilerin kabulüne dair Genel Kurul kararının kaldırılmasına ilişkin Başkanlık önerisi, yapılan görüşmelerden sonra,

Kabul edildi.

(10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki görüşmeler, ilgili komisyon Genel Kurulda hazır bulunmadığından, ertelendi.

Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 106 arkadaşının, kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin, Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücalede Kanununun 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla, Devlet eski Bakanı, Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller hakkında kurulan (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu ile (S. Sayısı: 779),

İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve 71 arkadaşının, kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin, Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve 13 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla, Turizm eski Bakanı ve Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkında kurulan (9/17) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun (S. Sayısı: 780),

Görüşmeleri tamamlandı; TBMM İçtüzüğünün 112 nci maddesi gereğince, Yüce Divana sevke ilişkin verilen önergelerin, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra reddedildiği ve komisyon raporlarının kabul edilerek, Yüce Divana sevklerine gerek olmadığı açıklandı.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçildiğinde, ilgili komisyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmadıkları anlaşıldığından, grupların da mutabakatıyla, denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 8 Aralık 1998 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.27'de son verildi.

Kamer Genç

Başkanvekili

Abdulhaluk Mutlu Levent Mıstıkoğlu

Bitlis Hatay

Kâtip Üye Kâtip Üye

 

 

 

No : 36

II. – GELEN KAĞITLAR

7.12.1998 PAZARTESİ

Tasarılar

1. – Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/855) (Millî Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : (30.11.1998)

2. – Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun ile Mülga 2613 ve 766 sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/856) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.12.1998)

Teklifler

1. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1338) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1998)

2. – Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu’nun; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1339) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1998)

3. – Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 35 Arkadaşının; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1340) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1998)

Tezkere

1. – Mehmet Yıldırım Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1832) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1998)

Rapor

1. – Bankalar Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/843) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi: 7.12.1998) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

l. – İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul-Bakırköy Spor Kompleksinin kiraya verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6593) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1998)

2. – Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, kamu kuruluşlarına alınan işçi ve memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6594) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1998)

3. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kütahya İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6595) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1998)

4. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, ilköğretim müfettişlerinin ek ders ücretlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6596) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1998)

5. – Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı-Doğubeyazıt-Yağmurdüşen Köyünde 1984 yılında su baskını afetinde evsiz kalan vatandaşlara yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6597) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1998)

6. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, hakim ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6598) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1998)

7. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Din Şurası’nda yaptığı konuşmaya ilişkin Devlet Bakanından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6599) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1998)

8. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, başörtülü bir öğrenciye yapılan muameleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6600) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1998)

9. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, İstanbul Emniyet eski Müdürü Kemal Yazıcıoğlu döneminde verilen silah ruhsatlarına ve bir polis memurunun mal varlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6601) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.12.1998)

l0. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Dini Yayınlar Fuarının iptal edilip edilmediğine ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6602) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1998)

11. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman İlindeki çiftçilerin pancar avanslarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6603) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1998)

12. – İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6604) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1998)

13. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, Türk Ticaret Bankasına ilişkin Devlet Bakanından (Zekeriya Temizel) yazılı soru önergesi (7/6605) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1998)

14. – İçel Milletvekili Oya Araslı’nın, pamuk üreticilerinin destekleme primlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6606) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1998)

15. – İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar’ın, Güneydoğu’da bozulmuş BCG aşısı kullanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6607) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1998)

 

No : 37

8.12.1998 SALI

Tasarı

1. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/857) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1998)

Genel Görüşme Önergeleri

1. – Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 21 arkadaşının, tekstil sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1998)

2. – Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 21 arkadaşının, esnaf ve sanatkarların sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1998)

3. – Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 21 arkadaşının, ücretlerdeki reel kayıplar ve ücretlilerin içinde bulunduğu durum konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/33) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1998)

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

8 Aralık 1998 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN

KÂTİP ÜYELER : Ahmet DERİN (Kütahya), Haluk YILDIZ (Kastamonu)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşimini açıyorum.

III.– YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, elektronik sistemle yoklama yapılacaktır.

Yoklama için, 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, bu süre içerisinde elektronik oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini rica ediyorum.

Sayın milletvekilleri, yoklama işlemi başlamıştır.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şu anda toplantı yetersayısı bulunmamaktadır.

METİN ÖNEY (İzmir) – Sayın Başkan, 15.30'a kadar...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, 10 dakika ara verelim, yeterli.

BAŞKAN – Toplantı yetersayısı olmadığı için, 15.30'da yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.10

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.30

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN

KÂTİP ÜYELER : Ahmet DERİN (Kütahya), Haluk YILDIZ (Kastamonu)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Birinci oturumda toplantı yetersayısı bulunamamıştı; o sebeple, çalışmalarımıza yoklamayla başlıyoruz.

Yoklama süresi 5 dakikadır.

Yoklama, elektronik cihazla yapılacaktır.

Sayın milletvekillerinin, bu süre içerisinde, elektronik oy düğmelerine basmak suretiyle, salonda bulunduklarını bildirmelerini rica ediyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Bu sebeple, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili Meclis araştırması komisyonunun 743 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeyi yapmak ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 9 Aralık 1998 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 15.37

 

 

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, mafya-çete-siyaset ilişkisi hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6285)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 12.10.1998

Tevhit Karakaya Erzincan

Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında; mafya-çete-siyaset ilişkileri hakkında ortaya çıkanların, buzdağının görünen kısmı olduğunu belirtip asıl bilinmeyenlerin buzdağının suyun altındaki bölümü gibi olduğunu söylediniz. Ayrıca şahsınızın da, kamuoyunun bildiğinden biraz daha fazla bilgiye sahip olduğunuzu ifade ettiniz.

1. Anayol Hükümeti döneminde “20 gün daha iktidarda kalsam Susurluk’u (mafya-çete-siyaset ilişkisi) çözerdim.” dediniz. Bugün, 18 aydır iktidardasınız. Susurluk’u niye çözemediniz?

2. Devletin bütün imkânlarını kullanabilecek durumda olmanıza rağmen çözmek için neyi bekliyorsunuz?

3. Budapeşte’deki yumruk olayının Susurluk (mafya-çete-siyaset ilişkisi) ile bir ilgisi var mı? Bu olayın üstüne niye gitmediniz? Saldırganları niye affettiniz?

4. Bu ilişkileri çözmeye gücünüz yetmiyor mu?

5. Susurluk (mafya-çete-siyaset ilişkisi) olayı meydana geldikten bir iki hafta sonra irtica ülkenin birinci ve öncelikli tehdidi haline geldi. Bu yıl Alaattin Çakıcı yakalanıp kasetler ortaya çıktığında ise Suriye sorunu patlak verdi. Yani mafya-çete-siyaset ile ilgili bir olay ortaya çıktığında hemen başka bir sorun ortaya atılmaktadır. Hükümetiniz mafya-çete-siyaset ilişkilerini örtbas etmek için mi bu tür olayları gündeme getirmektedir?

6. İrticanın gündemin 1 inci sırasında olduğunu söylüyorsunuz. Mafya-çete-siyaset ilişkileri, terör, Suriye sorunu sizce ülke gündeminin kaçıncı sıralarında yer almaktadır?

T.C. İçişleri Bakanlığı 3.12.1998 Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.287499

Konu : Yazılı soru önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01-O.GNS.0.10.00.02-7/6285-15497/36034 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 3.11.1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-865-8/6159 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.

1, 2. Halen mücadele edilen suç türleri, ekonomik ve siyasî değişmelerden etkilenmek suretiyle örgütlü yapılanmasını tamamlamakta ve gelişme kaydetmektedir.

Geniş bir zemin üzerinde suç faaliyetlerine karşı mücadele mevcut hukuk çerçevesinde sürdürülmektedir.

Örgütlü suçlarla mücadelede; organize suçlar, ülkemizin kamu güvenliği açısından öncelikle ele alınmaktadır. Kara paranın aklanmasının önlenmesi çerçevesinde; mal varlığı, büyük miktardaki para hareketlerinin takibi, tapu kadastro durumu, ihaleler ve suç oluştuktan sonraki paranın istikametine dikkat edilmesi ile söz konusu faaliyetlerin takibi mücadelenin esaslarındandır.

Susurluk konusu ile iltisaklı hususlar dikkate alınmakta, her türlü olumsuz haber ve değerlendirmelere karşın yakalamalar devam etmektedir.

3, 4. 24.11.1996 tarihinde Macaristan’ın Budapeşte şehrinde Sayın Başbakanımız Mesut Yılmaz’a yapılan saldırı olayına karışan sanıkların ifadelerinde; Susurluk’la bir ilişkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

5. Organize suçlarla yapılan bu mücadelelerde; (115) olayla ilgili yakalanan (684) sanıktan (237)’si adlî makamlarca tevkif edilmiş, (80)’i serbest bırakılmış olup, firari şahıs olarak (92) kişi aranmaktadır.

6. Ülkemizi meşgul eden bir çok sorun mevcuttur. Bu sorunlarla yasalar dahilinde gerekli mücadele verilmektedir. Herhangi bir sıralama yapılması söz konusu değildir.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

2. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Kahramanmaraş-Ekinözü İlçesi Kandil Köyü sağlık ocağının ebe ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6287)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Dr. H. İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 6.10.1998

Abdullah Özbey Karaman

Kahramanmaraş-Ekinözü İlçesine bağlı bulunan Kandil Köyü sağlık ocağının acilen bir ebeye ihtiyacı vardır. Mezkur köyümüze ne zaman bir ebe tayin edilecektir?

T.C. Sağlık Bakanlığı 3.12.1998 Hukuk Müşavirliği Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/4784

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6287-15499/36036 sayılı yazıları.

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey tarafından, Kahramanmaraş-Ekinözü İlçesi Kandil Köyü Sağlık Ocağının ebe ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey tarafından, “Kahramanmaraş-Ekinözü İlçesi Kandil Köyü Sağlık Ocağının ebe ihtiyacı” ile ilgili olarak tevcih olunun yazılı soru önergesinin cevabıdır:

Soru : “Kahramanmaraş-Ekinözü İlçesine bağlı bulunan Kandil Köyü sağlık ocağının acilen bir ebeye ihtiyacı vardır. Mezkur köyümüze ne zaman bir ebe tayin edilecektir?”

Cevap : Ebe, hemşire ve sağlık memuru gibi yardımcı sağlık personeli ile emrine atanmakta ve il içindeki dağılımı mahallî ihtiyaçlara göre valilikçe yapılmaktadır. Ancak, il içindeki dağılımın sağlıklı yapılamaması halinde, bazı sağlık ocaklarımızın personel sıkıntıları husûle gelmektedir.

Kahramanmaraş-Ekinözü İlçesi Kandil Köyü Sağlık Ocağına ebe ihtiyacının vilâyet emrine tayin olunmuş ebeler arasından il içinde görevlendirme yolu ile karşılanması için Kahramanmaraş Valiliğine 2.11.1998 tarihinde talimat verilmiştir.

Bütün sağlık kuruluşlarımızın personel ve sair ihtiyaçları dikkatle tâkip edilmekte olup, kadro ve bütçe imkânları ölçüsünde bir ân evvel karşılanması cihetine gidilmektedir.

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim.

3. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Şereflikoçhisar İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6293)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul-okul, bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4004

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6293-15513/36052 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Şereflikoçhisar İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Şereflikoçhisar İlçesinde okulu taşımalı eğitime alınan ve ihtiyaç fazlası olan sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 29’unun Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik önceki okullarda okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmeni ihtiyacı ilköğretim okullarında sınıf, lise ve dengi okullarda branş öğretmenleri tarafından doldurulmaktadır.

Okullarda hizmetli açığı bulunmamaktadır. Derslik/öğrenci oranı 40’ın üzerinde olan derslik sayısı 15’tir.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

241 136 769 285 İş bitme aşamasında 30 derslik

Zafer İÖO 112 183 000 000 İş bitme aşamasında 18 derslik

İbrahim Baltacı İÖO 0 İhale aşamasında 8 derslik

Anadolu Lisesi 71 117 366 320 İç ve Dış Sıva Bitti 16 derslik

4. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Nallıhan İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6294)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Nallıhan İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Nallıhan İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul-okul, bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4007

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6294-15515/36054 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Nallıhan İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Nallıhan İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 25’inin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi 10 okulda diğer branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki 1 hizmetli açığı Millî Eğitim Vakfı tarafından sözleşmeli personel çalıştırılarak kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 12’dir.

İlçede okul binalarında ilave kat inşaatı, 1 Ağustos 1997 tarihinden sonra başlayan okul inşaatı yoktur.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

5. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Kazan İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6295)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Kazan İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Kazan İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul-okul, bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4008

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6295-15516/36055 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Kazan İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Kazan İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 17’sinin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, iki okulda din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi hizmet içi eğitim kursundan geçen sınıf öğretmenleri, diğerlerinde branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki hizmetli açığı Millî Eğitim Vakfı tarafından sözleşmeli personel çalıştırılarak kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 6’dır.

İlçede bir okulda ilave kat inşaatı vardır. 15.10.1998 tarihinde başlayan bu inşaat 16.7.1999 tarihinde tamamlanmış olacaktır. 1 Ağustos 1997 tarihinden sonra başlayan okul inşaatı yoktur.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

6. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Kızılcahamam İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6296)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Kızılcaham İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Kızılcahamam İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul-okul, bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4009

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6296-15517/36056 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Kızılcahamam İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Kızılcahamam İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 27’sinin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, öğretmen ihtiyacı olan okullarda diğer branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki hizmetli açığı Millî Eğitim Vakfı tarafından sözleşmeli personel çalıştırılarak kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 25’tir.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

Çeltikçi İÖO 11 306 000 000 Temel bitti 5 derslik

Kâzım Karabekir İÖO 0 İhalesi yapıldı 8 derslik

Çeltikçi İÖO 10 daireli loj. 50 000 000 000 Bağış 10 daire

Kızılcahamam öğr. pansiyonu 11 546 344 000 Son kat döşeme kalıbı bitti 200 öğrenci

7. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Nallıhan İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6297)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Kalecik İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Kalecik İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul-okul, bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4011

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6297-15518/36057 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Kalecik İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Kalecik İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik 4 sınıf öğretmeninin okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, öğretmen ihtiyacı olan okullarda diğer branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki toplamı 7 hizmetli açığı Millî Eğitim Vakfı tarafından sözleşmeli personel çalıştırılarak kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 13’dir.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

Ahiler İÖO 0 Temel betonuna 8 derslik

başlanıldı.

Hasayaz İÖO 0 Temel betonu atıldı 8 derslik

8. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Haymana İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6298)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Haymana İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenleri eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Haymana İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4012

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6298-15519/36058 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Haymana İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Haymana İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 48’inin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki, hizmetli açığı ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılanlar hariç, 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik bulunmamaktadır.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

Altıpınar İÖO 67 950 000 000 Temel kalıpları bitti 3 derslik

Balçıkhisar İÖO 0 Su basma kalıpları çakıldı 5 derslik

Kerpiç İÖO 0 Su basma kalıpları çakıldı 8 derslik

Yurtbeyli İÖO 0 Sıva yapıldı 3 derslik

Bahçecik İÖO 0 İhalesi yapıldı 8 derslik

9. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Güdül İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6299)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Güdül İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenleri eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Güdül İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4013

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6299-15520/36059 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Güdül İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Güdül İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 14’ünün Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, öğretmen ihtiyacı olan okullarda diğer branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullarda hizmetli açığı, 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik bulunmamaktadır.

İlçede okul binalarında ilave kat inşaatı, 1 Ağustos 1997 tarihinden sonra başlayan okul inşaatı yoktur.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

10. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Evren İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6300)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Evren İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenleri eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Evren İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4014

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6300-15521/36060 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Evren İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Evren İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 6’sının Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi hizmet için eğitim kursundan geçen sınıf öğretmenleri, bunların olmadığı okullarda da diğer branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki, hizmetli açığı ve 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik bulunmamaktadır.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

Merkez İÖO 0 İhalesi yapıldı 8 derslik

Eti Holding A.Ş. İÖO 64 350 000 000 Bağış 8 derslik

11. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Elmadağ İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6301)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Elmadağ İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenleri eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Elmadağ İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4015

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6301-15522/36061 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Elmadağ İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Elmadağ İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 22’sinin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, öğretmen ihtiyacı olan okullarda diğer branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki toplam 5 hizmetli açığı sözleşmeli personel ihtiyacı personel çalıştırılarak kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik bulunmamaktadır.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

Hasanoğlan İÖO 0 Temel kazısı yapıldı 8 derslik

Lalahan İÖO 0 Temel kazısı yapıldı 8 derslik

Hasanoğlan M.E. Akademesi 951 592 376 501 Kaba işler devam ediyor 45 derslik

12. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Çubuk İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6302)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Çubuk İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenleri eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Çubuk İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4016

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6302-15523/36062 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Çubuk İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Çubuk İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 102’sinin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. İlçenin öğretmen ihtiyacı bulunmamaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, köylerdeki 2-4 saat dersi olan okullarda branş dışı öğretmenler, diğerlerinde branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki toplam 5 hizmetli açığı Millî Eğitim Vakfı tarafından sözleşmeli personel çalıştırılarak kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 7’dir.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

Barbaros İÖO 178 129 000 000 İş bitti 24 derslik

Kışlacık İÖO 0 İhalesi yapıldı 8 derslik

Esenboğa İÖO 120 000 000 000 Bağış 8 derslik

Sabiha Şaşmaz İÖO 65 000 000 000 Sıva yapılıyor. Bağış 8 derslik

Genel lise inşaatı 115 279 350 194 Çevre tanzimine başlanacak 24 derslik

Çıraklık eğt. merkezi 81 580 472 043 Çevre tanzimine başlanacak 12 derslik

Anadolu lisesi yapılması 93 072 426 959 Tuğla duvarlar yapılıyor 16 derslik

Ticaret mes. lisesi 46 359 783 000 Sıva yapılıyor. Bağış 16 derslik

13. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Çamlıdere İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6303)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Çamlıdere İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenleri eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Çamlıdere İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4017

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6303-15524/36063 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Çamlıdere İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Çamlıdere İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 10’unun Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, çoğunlukla branş öğretmenleri, branş öğretmeni bulunmayan okullarda diğer öğretmenler tarafından verilmektedir.

Okullardaki, toplam 4 hizmetli açığı okulların kendi imkânlarıyla kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 3’tür.

İlçede okul binalarında ilave kat inşaatı, 1 Ağustos 1997 tarihinden sonra başlayan okul inşaatı bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

14. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Beypazarı İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6304)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Beypazarı İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenleri eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Beypazarı İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4012

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6298-15519/36058 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Beypazarı İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Beypazarı İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 42’sinin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, öğretmen ihtiyacı olan okullarda müdür yardımcıları ile diğer branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki toplam 4 hizmetli açığı sözleşmeli personel çalıştırılarak kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 61’dir.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

21 204 000 000 İş bitti 6 derslik

Karaşar Y.İ.B. İÖO 75 979 000 000 Kara döşeme yapılıyor 8 derslik

Faruk Kefelioğlu İÖO 0 Temel bitti. Kalıp 5 derslik

yapılıyor.

Üreğil İÖO 0 İhalesi yapıldı. 8 derslik

Kırbaşı İÖO 0 İhalesi yapıldı 3 derslik

Karaöz Vakfı Anadolu Lisesi 190 000 000 000 İş bitti bağış 21 derslik

Kırşeyhler Köyü İÖO 65 000 000 000 Temel betonunu atıldı 8 derslik

15. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Bala İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6305)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Bala İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Bala İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4019

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6305-15526/36065 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Bala İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Bala İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 30’unun Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, çoğunlukla branş öğretmenleri, branş öğretmeni bulunmayan okullarda diğer öğretmenler tarafından verilmektedir.

Okullardaki toplam 30 hizmetli açığı Millî Eğitim Vakfı tarafından sözleşmeli personel çalıştırılarak kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 27’dir.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

Karaail Y.İ.B. İÖO 276 409 000 000 Karo döşemesi bitti 8 derslik

Abaslı İÖO 5 387 000 000 Boya yapılıyor 3 derslik

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

Keklicek İÖO 0 Temel kazısı yapılıyor 3 derslik

Beynam İÖO 0 Temel kazısı bitti 3 derslik

Köseli İÖO 0 Henüz başlamadı 5 derslik

Ergin İÖO 0 Temel kazısı yapılıyor 5 derslik

16. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ayaş İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6306)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Ayaş İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Ayaş İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4020

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6306-15527/36066 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Ayaş İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Ayaş İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 8’inin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, öğretmen ihtiyacı olan okullarda diğer branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki toplam 3 hizmetli açığı okulların kendi imkânlarıyla kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 6’dır.

İlçede okul binalarında ilave kat inşaatı, 1 Ağustos 1997 tarihinden sonra başlayan okul inşaatı bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

17. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Akyurt İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6307)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Akyurt İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Akyurt İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4021

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6307-15528/36067 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Akyurt İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Akyurt İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 6’sının Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, branş öğretmenleri ile din kültürü ahlâk bilgisi dersi hizmet içi eğitim kursundan geçen sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki hizmetli açığı Millî Eğitim Vakfı tarafından sözleşmeli personel çalıştırılarak kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 29’dur.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

İsmail Pek İÖO 120 000 000 000 Henüz başlamadı. Bağış 18 derslik

Merkez İÖO 38 380 000 000 Temel kazısı yapıldı. 24 derslik

Büğdüz İÖO 23 268 000 000 Temel kazısı yapıldı. 8 derslik

İsmi Hayırseverce 120 000 000 000 Zemin kat betonu atıldı. 18 derslik

Belirlenecek. Bağış.

18. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Yenimahalle İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6308)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Yenimahalle İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Yenimahalle İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4022

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6308-15528/36068 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Yenimahalle İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Yenimahalle İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 261’inin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklikle öğretmen açığı yaratılmamış, daha önce var olan öğretmen açığı tamamen kapatılmıştır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, branş öğretmenleri ile din kültürü ve ahlâk bilgisi ders hizmet içi eğitim kursundan geçen sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki toplam 10 hizmetli açığı Millî Eğitim Vakfı tarafından sözleşmeli personel çalıştırılarak kapatılmakta, 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 1 158’dir.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

Öğretmen Kubilay İÖO 98 000 000 000 TL. 8 derslik

Yuva Köyü İÖO 55 000 000 000 8 derslik

Mehmet Ulucan Köyü İÖO 65 000 000 000 18 derslik

Batıkent Ticaret Lisesi 294 587 000 000

19. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Sincan İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6309)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Sincan İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Sincan İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4023

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6309-15529/36069 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Sincan İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Sincan İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 139’unun Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, iki sınıf öğretmeni hariç branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullardaki toplam 16 hizmetli açığı okulların kendi imkânları ve Millî Eğitim Vakfı tarafından sözleşmeli personel çalıştırılarak kapatılmaktadır. 40’ın üzerinde öğrencisi olan derslik sayısı 717’dir.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

Fevzi Çakmak İÖO 94 198 000 000 İş bitmek üzere 18 derslik

Fatih İÖO 192 257 000 000 İş bitti 24 derslik

Fevzi Çakmak İÖO 2 0 Henüz başlanılmadı 8 derslik

Yılmaz Balabanlı İÖO 30 000 000 000 İş bitti. Bağış 8 derslik

Ali Aktürk Zih. Özl. Çoc. Ok. 180 000 000 000 Proje çalışması yapılıyor 14 derslik

Koç İÖO 280 000 000 000 Bağış 24 derslik

Sühendan Kürklü İÖO 20 000 000 000 Bağış 5 derslik

Özcan Sabancı Kız Mes. Lis. 75 000 000 000 Bağış 14 derslik

Öğretmenevi 99 198 810 505 Lokal Bin. devam ediyor 40 kişi

Fatih Kız Mes. Lis. 321 079 778 376 Çevre tanzimi devam ediyor 24 derslik

Süleyman Demirel And. Lis. S. Sal. 19 873 296 000 Su basman dolgusu yapılacak +0 derslik

İstasyon Mah. Ek bina inş. 90 876 778 861 İş bitti 18 derslik

20. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Polatlı İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6314)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. 1998-1999 öğretim yılında 1 Ağustos 1998’den 13 Ekim 1998 tarihine kadar Ankara İli Polatlı İlçesinde kaç öğretmenin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir? Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlerin eski ve yeni okulları hangileridir? Olur ile görevlerinden alınan öğretmenlerin eski görev yerleri ile yeni tayin edildikleri görev yerlerindeki öğretmen açığı sayısı ne kadardır? Öğretmen açığı sayısı eski okullarında mı, yeni okullarında mı daha fazladır?

2. Kadrosunun olduğu okul yerine başka okulda görev yapan kaç öğretmen vardır?

3. Ankara İli Polatlı İlçesinde okul binalarında ilave kat inşaatı yapılan kaç okul vardır? Bunların inşaatları ne zaman başlamıştır? Ne zaman sona erecektir?

4. İlçede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine hangi okullarda branş dışı öğretmenler girmektedir? Okul, okul bu derse giren öğretmenlerin branşı nedir?

5. İlçede hangi okullarda hangi branş öğretmenleri yoktur?

6. İlçede hizmetli açığı bulunan okullar hangileridir?

7. İlçede 40’dan fazla öğrencisi bulunan kaç sınıf bulunmaktadır? (İlköğretim, lise ve dengi)

8. İlçede 1 Ağustos 1997’den itibaren kaç okul inşaatı başlatılmıştır? 13 Ekim 1998 tarihi itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4024

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15758-7/6314-15548/36104 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Polatlı İlçesinde Kaymakamlık Olur’u ile görev yeri değiştirilen öğretmenlere ve öğretmen açığı olan okullara ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi, öğretmenlerden azami oranda yararlanılması, atıl kapasite yaratılmaması amacıyla Polatlı İlçesinde sınıf ve diğer branş öğretmenlerinden toplam 61’inin Kaymakamlık Olur’u ile okulu değiştirilmiştir. Bu değişiklik okulu değiştirilen öğretmenlerin branşında açık yaratmamıştır. İlçedeki öğretmen ihtiyacının 1998 yılı 3 üncü atama döneminde Ankara Valiliği emrine atanan öğretmenler tarafından karşılanması planlanmaktadır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi, bir öğretmen hariç branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okullarda hizmetli açığı yoktur.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’a düşürmek amacıyla yapılan yatırımlarla ilgili liste ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

Projenin Adı : Yapılan Harcama : Son Durum : Derslik Sayısı :

13 Eylül İÖO 141 108 000 000 İş bitti 18 derslik

Türkovası İÖO 0 İhalesi yapıldı 5 derslik

Merkez Anaokulu 0 İhalesi yapıldı 5 derslik

Endüstri Meslek Lisesi 80 000 000 000 İş bitti. Bağış 6 derslik

Çokören Köyü Satılmış 65 000 000 000 Son kat betonu atıldı 8 derslik

Yılmaz İÖO Bağış

Poyraz Köyü İÖO 50 000 000 000 Temel betonu atıldı. Bağış 8 derslik

A. Salim Güvener Varisleri 30 000 000 000 Henüz başlanmadı 5 derslik

Endüstri Mes. Lis. Atel. Tev. İnş. 192 228 534 021 Çevre tanzimi devam ediyor 26 derslik

Anadolu lis. spor salonu 25 132 798 000 Temel betonları atıldı 16 derslik

Temelli çok programlı lis. inş. 34 422 093 000 1 inci kat tabliyesi atıldı 8 derslik

21. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa-Gürsu Millî Eğitim Müdürünün görevden alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6324)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Millî Eğitim Bakanına yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Bursa Gürsu Millî Eğitim Müdürü iken görevden alınan Hüseyin Algan ile ilgili olarak:

1. Hüseyin Algan Gemlik Millî Eğitim Müdürü iken 3 defa görevden alınmıştır.

Görevden alınma sebepleri nelerdir?

2. Hüseyin Algan, Gürsu Millî Eğitim Müdürü iken (7) defa görevden alınmıştır.

Görevden alınma sebepleri nelerdir?

İdarî yargı kaç defa görevden alma kararlarını hangi gerekçe ile iptal etmiştir?

Son görevden alma kararı ne zaman verilmiştir? Sebebi nedir?

3. Hüseyin Algan Gemlik ve Gürsu’daki görevden alma ve başka yere atanma nedeniyle bugüne kadar ne kadar harcırah almıştır? Hukuka aykırı işlemlerde ısrar nedeniyle devletin ödediği harcırahları sorumlulardan tahsil etmeği düşünüyor musunuz?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4024

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 2.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6324-15587/36170 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın “Bursa-Gürsu Millî Eğitim Müdürünün görevden alınmasının nedenine ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızın aslî görevi, eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili ve verimli bir şekilde yürütmektir. Çağın değişen şartlarına uygun olarak, yönetimin dinamizmini artırmak ve yönetimde etkinliği sağlamak üzere, verimliği düşen yöneticiler arasında kanunların verdiği yetkiye dayanılarak değişiklik yapılmaktadır.

Hüseyin Algan Gemlik ve Gürsu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevlerinde, idareyle istenilen uyum ve dinamizm içinde olmadığı ve verimli çalışamadığı gerekçeleriyle Bursa Valiliğinin görevden alınması tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu görevden alınmış, açmış olduğu idarî davaların lehine sonuçlanması sonucu görevine iade edilmiştir.

İlgili en son aynı gerekçelerle, Valilik teklifi de dikkate alınarak 21.5.1998 tarih ve 30158 sayılı kararname ile görevden alınmış, idarî yargı tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine 17.9.1998 tarih ve 41652 sayılı kararname ile aynı göreve atanmıştır.

Mevcut mevzuat doğrultusunda ilgiliye atamalarından dolayı toplam 417 568 000 lira harcırah ödenmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

22. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6331)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı saygılarımla arz ederim. 20.10.1998

İsmet Attila Afyonkarahisar

Bilindiği üzere, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi mevcut bulunan bir binada büyük tadilat yapılarak 29 Kasım 1997 tarihinde Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından açılmıştı. Ancak, bugüne kadar geçen süre zarfında kamuoyunda Onkoloji Teşhis Merkezinin tadilatı, işleyişi ve yeterliliği konusunda tartışmaların sürdüğü ve dökme su ile değirmenin döndürülemeyeceği, sürgün yeri olarak kullanıldığı ifade edilmektedir.

Sorular :

1. Onkoloji Erken Teşhis Merkezi binasının tadilatına ne kadar para harcanmıştır? Ve tadilat hangi ihale usulüne göre yapılmıştır?

2. Kanserin erken teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere hangi cins alet ve cihazlar vardır? Ne zaman alınmış veya temin edilmiştir? Beherinin fiyatı nedir?

3. Merkeze yeni alınacak tıbbî cihaz var mıdır? Varsa nelerdir?

4. Merkezde görevli sağlık ve yardımcı sağlık personelinin adedi ile bunların adı, soyadı, ihtisası ve görevleri nedir?

5. Ankara’da verilen 1 aylık eğitimle kanser uzmanı doktor yetiştirildiği doğru mudur? 1 aylık eğitim ile onkoloji uzmanı olunuyor mu?

6. Merkezde laboratuvar uzmanı var mıdır? Tahlilleri kimler yapmaktadır?

7. Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezinde şimdiye kadar kaç hastada kanser tespiti yapılmıştır? Hastaların adı, soyadı, konulan teşhis nedir? Tedavileri nasıl yapılmaktadır? Kanser tespit edilip, tedaviye alınan vakalar için neler yapılmaktadır? Kanser ilaçları uygulanabilmekte midir? Ayrıca, kanser tedavisinde çok önem taşıyan ışın tedavisi için neler yapılmıştır veya yapılacaktır?

T.C. Sağlık Bakanlığı 3.12.1998 Hukuk Müşavirliği Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/4788

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6331-15633/36198 sayılı yazıları.

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila tarafından, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi ile ilgili olarak Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımca cevaplandırılması Başbakan tarafından tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Atilla tarafından, “Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi binası tadilâtı” ile ilgili olarak Başbakana yöneltilen yazılı soru önergesinin cevabıdır:

Sorular :

“Bilindiği üzere, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi mevcut bulunan bir binada büyük tadilat yapılarak 29 Kasım 1997 tarihinde Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından açılmıştı. Ancak, bugüne kadar geçen süre zarfında kamuoyunda Onkoloji Teşhis Merkezinin tadilatı, işleyişi ve yeterliliği konusunda tartışmaların sürdüğü ve dökme su ile değirmenin döndürülemeyeceği, sürgün yeri olarak kullanıldığı ifade edilmektedir.

1. Onkoloji Erken Teşhis Merkezi binasının tadilatına ne kadar para harcanmıştır? Ve tadilat hangi ihale usulüne göre yapılmıştır?

2. Kanserin erken teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere hangi cins alet ve cihazlar vardır? Ne zaman alınmış veya temin edilmiştir? Beherinin fiyatı nedir?

3. Merkeze yeni alınaccak tıbbî cihaz var mıdır? Varsa nelerdir?

4. Merkezde görevli sağlık ve yardımcı sağlık personelinin adedi ile bunların adı, soyadı, ihtisası ve görevleri nedir?

5. Ankara’da verilen 1 aylık eğitimle kanser uzmanı doktor yetiştirildiği doğru mudur? 1 aylık eğitim ile onkoloji uzmanı olunuyor mu?

6. Merkezde laboratuvar uzmanı var mıdır? Tahlilleri kimler yapmaktadır?

7. Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezinde şimdiye kadar kaç hastada kanser tespiti yapılmıştır? Hastaların adı, soyadı, konulan teşhis nedir? Tedavileri nasıl yapılmaktadır? Kanser tespit edilip, tedaviye alınan vakalar için neler yapılmaktadır? Kanser ilaçları uygulanabilmekte midir? Ayrıca, kanser tedavisinde çok önem taşıyan ışın tedavisi için neler yapılmıştır veya yapılacaktır?”

Cevap : Öncelikle, bazı hususların daha iyi anlaşılabilmesi bakımından Onkoloji Teşhis Merkezinin işleyişine ilişkin bazı bilgiler vermeyi lüzumlu görüyorum:

Kanser erken teşhis ve tarama merkezlerimiz il devlet hastanelerine entegre olarak tesis edilen birimler olup, bunlara yeni personel ataması yapılmamakta ve hastane bünyesinde çalışan personel görevlendirilmektedir. İdareleri de, hastane baştabiplerine aittir. Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi de bu statüde çalışmakta olup, sevk ve idaresi hastane baştabipliğine aittir. Bu şartlar altında, aynı hastane içinde yapılan görevlendirme için “sürgün” tavsifi, isabetli değildir.

Bu merkezimiz de il devlet hastanesine entegre olarak kurulmuş olup, hastanenin bütün teşhis ve laboratuvar birimlerinden faydalanılmakta, ayrıca merkezimizde patoloji, biyokimya, hematoloji laboratuvarları da bulunmaktadır.

Bu birimlerde yeterli sayıda sağlık personeli (Uzman, teknisyen vb.) görev yapmaktadır. Teşhise yönelik her türlü tıbbî iş ve işlemler bu görevlilerce yapılmaktadır.

Merkeze yeni alınacak tıbbî cihaz yoktur. Ancak tıp teknolojisine ve hizmet gereklerine göre ihtiyaç duyulduğu zaman, bütün merkezlerimizle birlikte bu merkezimize de ek tıbbî teçhizat sağlanacaktır.

Bu merkez erken teşhis merkezi olup, kanser kontrol programının birincil (korunma) ve ikincil (Erken tanı-tarama) korunmaya yönelik hizmet vermektedir. Tedavi ise, kanser kontrol programının üçüncül korunma kısmını oluşturmakta ve bu merkezlerin görev ve hizmet alanları dışında kalmaktadır. Kanserli hastaların tedavileri üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Ankara Onkoloji Hastanesi gibi tamamı ile kansere yönelik çalışan merkezlerde gerçekleştirilmektedir.

Erken teşhis merkezimizin kemoterapi ünitesinde ise kemoterapi konusunda eğitim almış görevlilerce tedavisi düzenlenen hastalara verilen tedavi protokolü çerçevesinde idame tedavileri uygulanmaktadır. Işın tedavisi bu merkezimizin görev ve hizmet alanı dışında kalmaktadır.

Kanser, kronik hastalıklar içerisinde erken dönemde teşhis edilebildiği takdirde, gerek insan sağlığı, hastalık prognozu, gerekse tedavi maliyetleri açısından önlenebilir hastalıklardandır. Kanser, günümüzün en önde gelen sağlık sorunlarından birisidir. Bu, ülkemiz için olduğu gibi dünyanın bütün ülkeleri için de böyledir.

1950’li yıllardan itibaren başta akciğer kanseri olmak üzere her türlü kanserin görülme sıklığından belirgin artış bütün dünyanın ilgisini kanser konusuna çekmiştir. Ülkemizde 1970’li yıllarda sebebi bilinen ölümler arasında 4 üncü sırada yeralan kanser, son yıllarda kalp-damar hastalıklarından sonra maalesef 2 nci sıraya yükselmiştir. Ülkemiz için de önemliliği giderek artan kanser konusunda etkinlik, kanserden korunmaya verilmektedir.

Bir hastalığın toplumda görülme sıklığının yüksek olması, ölüm sebepleri arasında üst sıralara tırmanması ve önemli ölçüde sakatlıklara yol açması, o hastalığı halk sağlığı yönünden önemli bir duruma getirmektedir.

Kanser, özellikle gecikmiş vak’alarda, ölümlerin yanı sıra, tedavisinin gereği olarak önemli organ ve uzuv kayıplarına sebep olduğundan hastalarda ciddî boyutlarda sakatlıklara da sebebiyet vermektedir.

Kanser, aynı zamanda erken dönemde teşhis edilmediği takdirde, yüksek oranda öldürücü bir hastalık olduğu için, bu hastalığa yakalanan fertlere ve aile fertlerine psikolojik olarak da derin zararlar vermektedir.

Bütün bu yönleriyle kanser; hem halk sağlığı hem de ülke ekonomisi yönünden büyük bir önem arz etmekte ve bu yüzden de kanser ile savaşmak önemli ve kaçınılmaz bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalıkla en etkin savaşım stratejisi ise, “erken teşhis” olup bununla ilgili tedbirleri almaktır.

Bu tespitler ışığında, proje ve hedefimiz; her (1) milyon nüfusa bir kanser erken teşhis merkezi oluşturmaktır. Buna ilâveten;

– Kanser erken teşhis merkezlerini il devlet hastanelerine entegre ederek, her ilde kanser ile ilgili birim oluşturmak,

– Bu birimlerde; kanser eğitimi görmüş personelin istihdamını sağlamak,

– Sağlık çalışanlarını kanser konusunda duyarlı kılmak,

– Halkı kanser konusunda bilinçlendirmek, kanser savaşına katılımını sağlamak,

– Yöresel olarak kanser ihbarlarını değerlendirmek ve epidemiyolojik araştırmalar yapmak,

– Sosyal ve ekonomik sebeplerle hekime gidemeyen hastaların kabulünü sağlamak,

– Kanserin erken devrede teşhis edilmesini sağlamak,

– Zamanında uygun tedavi ile kanserden doğan ölümleri ortadan kaldırmak, azaltmak veya hastalık döneminde kaliteli yaşantı sağlamak,

– Zaman içinde bu birimlerin standardını yükseltmek,

– Riskli grupları ve aileleri taramak,

– Kanserden ölümleri azaltmak, ortalama yaşam süresini uzatmak,

hususları hedeflenmiş olup; çalışmalarımız bu hedefler doğrultusunda sürdürülmektedir.

Kanser hastalığının yukarıda değinilen özelliklerini ve kanserde erken teşhisin önemini dikkate almak suretiyle, 55 inci Hükümet olarak bu konuya çok hassas bir şekilde yaklaşmış bulunmaktayız. Hükümetimiz zamanında kurulan (5) kanser erken teşhis merkezinin biri de Afyon’umuzun il merkezinde kurulmuştur. Bu yıl içinde ayrıca (8), 1999 yılında 15 ve 2000 yılında 12 kanser erken teşhis merkezi faaliyete geçirilmesi planlanmıştır.

Diğer sorular hakkında ise; yörenin milletvekili olan sayın önerge sahibi tarafından bu merkezimizin bizzat yerinde incelenmesi ve verilerin değerlendirilmesi suretiyle bilgi edinilebileceği açık olup, bu şekilde yapacakları bir inceleme ile, söz konusu merkezimizde, kamu kaynakları ölçüsünde ve yeterli sayıdaki kamu görevlileri eliyle yeterli seviyede sağlık hizmetinin verildiği anlaşılacaktır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim.

23. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon İlindeki sağlık yatırımları ile ilgili ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6332)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Afyon’da mahallî basında çıkan haber, makale, köşe yazılarında ve beyanatlardan anlaşıldığına göre; davetiye ve emanet usulüyle yapılan ihalelerde yolsuzlukların olduğu ve Sayın Sağlık Bakanı tarafından bu usulün terk edilmesi gerektiği dile getirilmesine rağmen özellikle sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından gelen talimatlar çerçevesinde ihalelerin Afyon Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünün devreden çıkarılarak yapılması kamuoyu ve bu işle iştigal edenler tarafından dikkat çekici bulunmaktadır.

Anasol-D Hükümeti olarak göreve başladığı günden itibaren Afyon İli dahilinde yapılan Sağlık Bakanlığı ihaleleri hakkındaki aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı cevaplandırılması hususunda gereğine müsaadelerinizi arz ederim.

20.10.1998 İsmet Attila Afyon

Sorular :

1. Anasol-D Hükümetinin kuruluşundan bugüne kadar Afyon İlinde yapılan sağlık yatırımlarının ihaleleri hangileridir?

2. Sağlık yatırımları hangi usul ile ihale edilmiştir?

3. Sağlık yatırımlarının Devlet Planlama Teşkilâtının Devlet Yatırım Programında var mıdır? Yoksa sebebi nedir? Nasıl devam ettirilecektir?

4. Sağlık Bakanlığı 1998 yılı Devlet Yatırım Programına alınmadan (fonlardan sağlanan kaynaklarla) yapılan yıllara sâri büyük yatırımların ileriki yıllarda ödeneği nasıl karşılanacaktır? Bu gibi yatırımlar sâri yıllarda ödenek sıkıntısı ile karşılaşmayacak mıdır?

5. Ayrı ayrı yatırımlarının keşif bedeli ne kadardır?

6. Bu yatırımların başlangıç bütçe ödeneği ne kadardır?

7. Bu yatırımların müteahhitleri hangi firmalar veya kişi veya kişilerdir?

8. Müteahhitler hangi kriterlere göre seçilmişlerdir?

9. Yeniden yapılmasına teşebbüs edilen veya mevcut binalarda değişiklik yapılması suretiyle bu tesislere yeni alınan tıbbî araç-gereç ve cihazlar var mıdır? Varsa nelerdir? Satın alma bedeli ayrı ayrı ne kadardır? Hangi usul ve yöntem ile alınmıştır?

10. Bu ihalelerin yapılmasında Afyon Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü niçin devreden çıkarılmıştır?

11. Bunların teknik işlemleri nasıl ve kimler tarafından yapılmıştır? Hak edişler nasıl hesap edilmiş ve ödenmiştir?

12. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin ihtiyaç programı, projesi ve bunun gibi teknik işlemleri ve buna dayanılarak keşif özeti ve yapım projesi var mıdır? Kime yaptırılmıştır?

13. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi işinin verildiği firma hangisidir? İhalesi ne şekilde yapılmıştır? Bu firmanın kontrol mühendisi kimdir?

14. Müteahhitlerde ve firmalarda yeterlik aranmış mıdır? Aranmadı ise sebebi nedir?

15. 1998 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkındaki tebliğe uyulmuş mudur? Uyulmadı ise sebebi nedir?

T.C. Sağlık Bakanlığı 3.12.1998 Hukuk Müşavirliği Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/4789

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6332-15634/36199 sayılı yazıları.

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila tarafından, Afyon İlinde yapılan sağlık yatırımları ve ihaleler ile ilgili olarak Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımca cevaplandırılması Başbakan tarafından tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Atilla tarafından, Afyon’da yapılan sağlık yatırımları ve ihaleler ile ilgili olarak Başbakana yöneltilen yazılı soru önergesinin cevabıdır:

Cevap : Belirli bir ülkede sağlık ile ilgili olarak yapılan yatırımların ve bu konuda yapılan harcamaların o ülkede insan sağlığına verilen önemin en başta gelen ölçütlerinden olduğu kabul edilmektedir. Sağlık hakkı, Anayasamızın 65 inci maddesinde özellikle belirtilmiş ve “ekonomik ve sosyal haklar” arasında sayılmıştır. Ülkemizin her yöresindeki insanlara kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı sağlayacı düzenlemeler yapmak ve bunun için gerekli olan teşkilâtı kurmak, Devletimizin ödevlerindendir. Ancak, Anayasamızın 65 inci maddesinde belirtildiği üzere Devlet, ekonomik ve sosyal haklar ile ilgili ödevlerini malî imkânlarının elverdiği ölçüde ve ekonomik istikrarın korunması ilkesini de gözeterek yerine getirmek durumundadır. Bu yüzden, bütün ülkemizde ve illerimizde yapılan sağlık yatırımları ve bunun için gereken harcamalar gerçekleştirilirken, söz konusu ilkeler gözetilmektedir.

Sağlık alanında atılımlar yapmayı ve bunun için öncelikle sağlık kurum ve kuruluşlarımızın alt yapısını yenileyip arzu edilen seviyeye getirmeyi hedeflemiş olan 55 inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, diğer illerimizde olduğu gibi Afyon İlimizde de sağlık hizmetlerinin gereken seviyede verilebilmesi için gerekli ve hatta zaruri olan bazı yatırımlara başvurmuş ve bunun için vilayet emrine malî kaynaklar aktarmıştır. Bu kaynaklar ile gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin mahallin yetkilileri tarafından yapılmakta olduğu, malûmları bulunan bir husustur.

Modern idare anlayışında kabul gören odur ki: Devletin ve merkezî idarenin yapması gereken şey, genel ve objektif nitelikli düzenlemelerde bulunmak, uyulması gereken standartlar koymak, kamu hizmetleri için kaynak temin ederek bu kaynağı gerekli hizmetler için ilgili idarelere tahsis etmek ve önceden konulmuş standartlara uygun faaliyet gösterilip gösterilmediğini denetlemektir.

Afyon İlimiz için yapılan yatırım ve harcamalar da, yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde olmuştur. Bunlar ile ilgili olarak herhangi bir yolsuzluk tespit edildiğinde gereğinin yapılacağı açıktır.

Konular hakkında, yörenin milletvekili sayın önerge sahibi tarafından mahallî yetkililerden bilgi alınması ve bunların değerlendirilmesi ve yapılanların isabetli olduğunun anlaşılması da mümkündür.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim.

24. – Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil denetim elemanlarına ödenmesi gereken ek ders ücretlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6333)

20.10.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Zeki Ertugay Erzurum

1. 4 Nisan 1998 tarihinde 23307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4359 sayılı Kanun ile ilköğretim müfettişleri eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil edilmiş olup, Kanunun 7 nci maddesinde “...Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil denetim elemanlarına da ek ders ücreti ödenir.” denilmekte olmasına rağmen, kanun gereği ödenmesi gereken ek ders ücretleri bugüne kadar ödenmemiştir.

Ek ders ücreti ödenmesi uygulamasına Bakanlığınızca ne zaman başlanacaktır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4036

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15928-7/6333-15635/36211 sayılı yazısı.

Erzurum Milletvekili Sayın Zeki Ertugay’ın “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil denetim elemanlarına ödenmesi gereken ek ders ücretlerine ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

439 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde, 4359 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yapılan değişiklik ile ilköğretim müfettişlerine de ek ders ücreti ödenmesi öngörülmüştür. Ek ders ücretleri, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak esaslar çerçevesinde ödenebildiğinden, söz konusu esaslar yürürlüğe girinceye kadar ilköğretim müfettişlerine ödenememektedir.

Diğer taraftan esaslar malî haklara ilişkin hükümler içerdiğinden Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşüne sunulması gerekmektedir.

İlköğretim müfettişlerinin ek ders ücretlerini en kısa zamanda alabilmeleri için ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle anılan esaslarla ilgili süreç başlatılmış, Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınmış, hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar”la ilgili Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulunun imzasına açılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle ek ders ücretleri ödenmeye başlanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

25. – Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, Sinop Merkez Anadolu Lisesinin araç-gereç ve öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6334)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Kadir Bozkurt Sinop

İlimizin son yıllarda ÖSS ve ÖYS, eğitim ve öğretim alanlarında gösterdiği başarılarda Sinop Merkez Anadolu Lisesinin payı gerçekten büyüktür. Okulumuzun bu başarılarına rağmen ihtiyaçları ile ilgili taleplerin Bakanlığınıza iletilmelerine rağmen bu güne kadar netice alınamamış, cevap verilememiştir. Bu bağlamda okulun; 4 adet matematik (ing), 1 adet kimya (ing), 2 adet ingilizce, 1 adet fen bilgisi (ing) öğretmenimize ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir.

– İhtiyacı olan branşlardaki öğretmenler ilimize ne zaman atanacaktır?

– Ayrıca fizikî mekan sıkıntısı ve kontenjan artırımları nedeniyle birleştirilmiş vaziyette hizmet veren fizik-fen laboratuvarına ve kurulması gereken kimya laboratuvarına gerekli malzeme, araç-gereç temini için 23.10.1996 tarih ve 850/20053 sayılı yazıları ile ekli ihtiyacı listesi ile istekte bulunulmuş ancak bu güne kadar cevap verilememiştir. Özetle eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği ve eğitim kalitesi açısından ihtiyaçlar ne zaman giderilecektir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4029

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15928-7/6334-15638/36216 sayılı yazısı.

Sinop Milletvekili Sayın Kadir Bozkurt’un “Sinop Merkez Anadolu Lisesisinin araç-gereç ve öğretmen ihtiyacına ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Sinop Merkez Anadolu Lisesinin İngilizce öğretmeni ihtiyacı öğretmen atanarak, matematik (İng.), kimya (İng.), fen bilgisi (İng.) öğretmeni ihtiyacı mahallî imkânlar, çerçevesinde ilgili mevzuatı doğrultusunda öğretmen görevlendirilerek karşılanmıştır. Okulda boş geçen ders bulunmamaktadır.

Ayrıca ilgili okula eksik olan kimya laboratuvar takımı ders aracının tahsisi yapılmış, sevkiyatı ve teslim alınması ile ilgili Sinop Valiliğine bilgi verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

26. – Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, pancar alım fiyatlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6348)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

1. Yıllar itibariyle pancar alım fiyat politikalarında çelişkili uygulamalar yapılmakta ve bu nedenle üretimde istikrarsızlıklarla karşılaşılmaktadır. Örneğin geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre % 150 artışla 11 000 TL. olarak açıklanan alım fiyatı halen içinde bulunduğumuz 1998 yılı için artış % 50 artış yapılarak 16 500 TL. olarak açıklanmıştır. Bu fiyat çiftçilerimizin ve Pankobirlik’in beklediği kilogramda 22 000 - 23 000 TL. karşısında düşük kalmıştır.

Açıklanan bu fiyatın önümüzdeki yıllarda pancar ekiminde düşüşlere neden olmaması için ek fiyat düşünüyor musunuz?

2. Pancar alım fiyatlarını taahhüt alım döneminden önce avans fiyat olarak açıklamayı düşünüyor musunuz?

3. Üretimde süreklilik ve istikrar sağlanması bakımından verilmekte olan ayni ve nakti avansların ödeme zamanı, miktarı ve katî bedel ödemelerinin tarihini pancar yetiştirme sözleşmesine koymayı düşünüyor musunuz?

4. Pancar üreticileri için yeni bir uygulama olan kota sistemini kaldırmayı düşünüyor musunuz?

5. Katma Değer Vergisi Kanunun 17 nci maddesi tarımsal amaçlı kooperatifleri katma değer vergisinden istisna etmesine rağmen, aynı kanunun 30 uncu maddesine gerekli şekilde düzenleme yapılmadığından Pancar Ekicileri Kooperatifleri bu ististanadan yararlanamamaktadırlar. İlgili maddenin istisna imkânlarını sağlayacak şekilde yeniden düzenlemeyi düşünüyor musunuz?

6. Bursa-Balıkesir yöresi pancar üreticilerine tahditli pancar ekimi yaptırarak sonra Susurluk Şeker Fabrikasının pancar ihtiyacının karşılanmadığı mülâhazası ile büyük nakliye paraları ödeyerek Eskişehir, Uşak ve Konya Fabrikalarından pancar getirip işlemeye devam edilecek mi?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4.12.1998 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı : B.14.0.BHİ.01-504

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6348-15669/36269-15923 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın “Pancar alım fiyatlarına” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6348) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yalım Erez Sanayi ve Ticaret Bakanı

Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın yazılı sorularına ilişkin cevaplarımız

Cevap 1. Son yıllarda pancar fiyatları ve izlenen destekleme politikaları nedeniyle ülkemizde pancar ekimine ilgi artmıştır. Alternatif ürün fiyatları, üretim maliyetleri ve Dünya fiyatları dikkate alınarak belirlenen pancar fiyatı, ülkemiz şartlarında tatminkâr bir seviyede belirlenmiş, pancar üreticisi AB ülkeleri fiyatlarının da üzerinde kalmıştır. Bu durum pancarın şeker maliyetindeki payının da son yıllarda yükselmesine neden olmuştur.

Pancar Fiyatı

Türkiye AB Türkiye’de

Ekim Artış Şeker Maliyetinde

Alanı* Oranı Pancarın Oranı

Yıllar Bin ha TL/kg. US $/ton % US $/ton %

1991 323 202 48.4 62 56.7 49.1

1992 331 330 48.0 63 60.6 46.4

1993 354 500 45.5 52 56.1 43.5

1994 346 1 000 33.7 100 57.9 48.2

1995 254 2 500 54.7 150 63.5 59.7

1996 348 4 400 54.2 76 60.6 69.1

1997 388 11 000 72.7 150 53.8 73.6

1998 411 16 500 62.9 50 53.6 68.0**

(*) T.Ş.F.A.Ş. ve bağlı ortaklıklarınca ekilen alandır.

(**) Beklenen

Cevap 2. Pancar fiyatları, yürürlükte olan 6747 sayılı Şeker Kanunun 8 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmektedir. Bakanlar Kurulunca tespit edilen pancar fiyatları avans niteliğinde olmamakla birlikte üreticilere her yıl kesin bedel ödemelerinden yaklaşık bir yıl önce başlamak üzere çapa, sulama ve söküm faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak ayni ve nakdi avans verilmektedir. 1990-1997 döneminde verilen avansların toplan pancar bedeline oranı % 25-43 arasında değişim göstermiştir.

Ödenen Ayni ve Nakdi

Avansların Pancar

Bedeline Oranı

Yıllar %

1990 24.61

1991 31.21

1992 28.93

1993 37.11

1994 42.13

1995 43.31

1996 39.22

1997 36.53

1998* 19.00

(*) 1998 yılı için avans ödemeleri devam etmektedir.

Cevap 3. Pancar üreticilerine verilmekte olan ayni ve nakdi avansların, bedel ödemelerinin zamanları (ay bazında) ve ilgili diğer hususlar “Şeker Pancarı Yetiştirme Sözleşmesi” 4 üncü maddesinde yer almaktadır. Söz konusu sözleşme maddesi çerçevesinde:

T.Ş.F.A.Ş., pancar ziraatinin emniyetli bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla belirlenecek limitler dahilinde, taahhüt alımından sonra ayni avans, bakım ve söküm dönemlerinde nakdi avans ödemelerinde bulunmaktadır. Nakdi avanslardan;

1. Avans (Çapa Avansı) Nisan-Mayıs-Haziran,

2. Avans (Sulama Avansı) Temmuz-Ağustos,

3. Avans (Söküm Avansı) Eylül-Ekim,

4. Avans ise Kasım-Aralık

sonuna kadar ödenmektedir. Bu avans ödemelerinin dışında tarımsal verimliliği artırmak amacıyla sondaj avansı ve gerekli durumlarda mücadele amacıyla mevsimlik avans ödemelerinde bulunulabilmektedir. Bakiye pancar bedelleri ise sözleşme gereğince Nisan ayı sonuna kadar ödenmek durumundadır.

Önümüzdeki yıllarda da avansların verilme zamanı ve pancar bedel ödemelerine ilişkin tarihler pancar yetiştirme sözleşmelerinde aynı şekilde yer alacaktır.

Cevap 4. Şeker üretiminde politikamız, ithalat ve ihracata meydan vermeyecek şekilde iç tüketimin yerli üretimle karşılanması şeklindedir. Bunda temel gerekçe, sektörün ülke ekonomisine katkıların yanısıra Dünya şeker fiyatlarının kamış şekeri nedeniyle ülkemiz fiyatlarına göre düşük olmasıdır. Tarım ve sanayi kesimi ile bu kesimlerle ilgili arz ve talep sahibi sektörlerin ayakta tutulması, ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sektör yüksek vergi oranları ile korunmaktadır. İhracat ise düşük dünya fiyatlarına karşı destek gerektirdiğinden avantajlı görülmemektedir.

Ülkemizde pancar üretimi, uzun yıllardan beri fiyat ve destek mekanizmaları ile dengelenmeye çalışılmış, ancak istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Bunun neticesinde ülkemiz dönemsel olarak şeker ithalatçısı ya da ihracatçısı olma konumundan kurtulamamıştır.

Şeker üretiminde istikrarın sağlanması, pancar üretiminin kontrol altına alınması ile mümkündür. Pancarda uygulanan fiyat ve destek politikalarının üretimin istikrarı için yetersiz kalması, fiyat dışında bazı mekanizmaların da uygulamaya konulmasını gerekli kılmaktadır.

Bu nedenle, şeker üretiminde istikrarın, kendi kendine yeterliğin ve AB’ye uyum sağlanmasına yönelik olarak “Pancar Üretiminde Kontenjan Uygulaması”na geçilmiştir.

Bu uygulamaya göre; her bir üretici taahhüt ettiği firesi düşürülmüş miktardaki şeker pancarını fabrikasına teslim etmekle yükümlüdür. Fabrika yönetimince oluşturulacak komisyon tarafından tespit edilecek mücbir sebepler dışında üreticilerin teslim edecekleri pancar miktarı taahhütlerinden en çok % 50 daha fazla veya eksik olabilir. Taahhüt edilen pancar miktarının % 50 üzerinde satın alınacak pancarlar ortalama fiyatın % 20 noksanı ile fiyatlandırılacaktır. Taahhüdün % 50 altında teslimat yapılması halinde noksan pancar bedelinin % 20’si oranında bedelden kesinti yapılacaktır.

Söz konusu uygulama;

– Pancar üretiminin şekerdeki iç talep doğrultusunda artırılarak şeker üretiminin garanti altına alınmasını,

– Şekerde pazar büyümesine uyumu,

– Fabrikalarımızın verimlilik ilkelerine göre optimal kapasite ile çalıştırılmasını,

– Üreticilerimizin düzenli ve haklı gelir sağlamalarını,

– Desteklerin rasyonel kullanımını,

– Uluslararası taahhütlerimiz çerçevesinde öngörülen tarım politikalarına uyumu,

– İstikrarlı üretimin sağlanması suretiyle yerli ve yabancı sermayenin sektöre girmesine uygun ortam hazırlanmasını

öngörmektedir.

Uygulama, bu yıl yasalaşması beklenen Şeker Kanunu Tasarısının üretimi düzenleyen hükümleriyle uyum arzetmektedir.

Sonuç olarak yukarıda açıklanan nedenlerle, 1998 yılında başlanan pancar üretiminde kontenjan uygulamasının önümüzdeki yıllarda da etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Cevap 5. Katma Değer Vergisi Kanununa göre tarımsal amaçlı kooperatifler katma değer vergisi istisnasından yararlanamamaktadır. Bu konuda yapılması öngörülen yeni düzenlemelerin değerlendirilmesi ve gerekli değişikliklerin TBMM’ye götürülmesi hususu, söz konusu kanunun yürütücüsü durumundaki Maliye Bakanlığına aittir.

Cevap 6. 1998 yılında Susurluk Şeker Fabrikasına 90 000 dekar ekim kontenjanı verilmiş, buna karşılık ancak 87 300 dekar taahhüt alınabilmiş ve 81 143 dekar ekim gerçekleştirilmiştir. Susurluk Şeker Fabrikası verilen ekim kontenjanını dolduramamış olduğundan bölge pancar üretimi, fabrikanın optimal kapasite ile çalıştırılabilmesini imkânsız kılmıştır.

1998 yılında söz konusu bölgede 420 bin ton pancar (işlenen olarak) üretilebilecektir. Fabrikanın nominal kampanya süresi ve işleme kapasitesine göre pancar ihtiyacı 630 bin tondur.

Fabrikanın tam kapasite ile çalıştırılabilmesini teminen Uşak, Eskişehir ve Konya fabrikalarından pancar getirtilmek suretiyle yeterli ham madde sağlanması yoluna gidilmektedir. Bu suretle 1998/99 kampanyasında Susurluk Şeker Fabrikasında işlenecek pancar miktarı 1 milyon tona çıkarılarak kapasite kullanım oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir. 1999 yılında fabrikanın nominal kampanya süresi ve işleme kapasitesi çerçevesinde, pancar ihtiyacını karşılayacak düzeyde ekim kontenjanı tahsis edilecektir.

Kooperatif fabrikası durumundaki Konya Şeker Fabrikasından Susurluk Şeker Fabrikasına pancar getirtilmesi ve işlenmesi, ilgili fabrikanın talebi üzerine işletme masrafları ve belirli bir kâr marjı karşılığında yürütülmektedir.

27. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6362)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim.

1. 55 inci Hükümet döneminde Bakanlığınız merkezteşkilâtı ile taşra teşkilâtlarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarına;

a) Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil başkan, müşavir, bölge müdürü ve işletme müdürü seviyesinde kaç personel görevden alınmış ve yerlerine kaç kişi atanmıştır?

b) Kaç daire başkanı, uzman, şube müdürü, şef ve memur görevden alınmış, yerlerine kaç kişi atanmıştır?

c) Bakanlığınızda çalışmakta iken, kendi istekleri dışında başka kurum ve kuruluşlara kaç personel tayini gerçekleştirilmiştir? Ayrıca Başbakanlıktan kaç personelin tayini Bakanlığınıza yapılmıştır?

d) Bu atamalarla birlikte kaç personel, müktesebinin altında bir kadroya atanarak mağdur edilmiştir?

2. Sorularıma, 54 üncü Hükümet döneminde, Bakanlığınıza yapılan atama, görevden alma ve tayinlerle kıyaslama yapılarak, sayısal doküman halinde tarafıma acilen bildirilmesini arz ederim.

Lütfi Yalman Konya

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4.12.1998 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı : B.14.0.BHİ.01-506

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6362-15684/36295-15923 sayılı yazınız.

Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın “Personel atamalarına” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6362) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yalım Erez Sanayi ve Ticaret Bakanı

Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın yazılı sorularına ilişkin cevaplarımız

55 inci ve 54 üncü Hükümet döneminde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtında görevden alınan ve göreve atanan personel durumunu gösterir liste

55 inci Hükümet döneminde atananlar

1. Müsteşar –

2. Müsteşar Yard. –

3. Genel Müdür

Yargı kararı gereği 2

Açık bulunan kadro 3

4. Genel Müdür Yrd.

Yargı kararı gereği 2

Açık bulunan kadro 7

5. İl Müdürü

Açık bulunan kadro 10

6. Bakanlık Müşaviri

Yargı kararı gereği 3

Açık bulunan kadro 2

7. Müstakil Daire Başkanı

Açık bulunan kadro 1

8. Kurul Başkanı

Açık bulunan kadro 2

9. I inci Hukuk Müşaviri

Açık bulunan kadro 1

10. Daire Başkanı (Bağımlı)

Hizmet gereği 11

11. Uzman

Hizmet gereği 1

12. Şube müdürü

Hizmet gereği 7

13. Şef

Hizmet gereği 4

Toplam : 55

55 inci Hükümet döneminde alınanlar

1. Müsteşar –

2. Müsteşar Yard. –

3. Genel Müdür

Yargı kararı gereği 2

4. Genel Müdür Yrd.

Yargı kararı gereği 2

Hizmet gereği 2

55 inci Hükümet döneminde alınanlar

5. İl Müdürü

Soruşturma gereği 3

6. Bakanlık Müşaviri –

7. Müstakil Daire Başkanı –

8. Kurul Başkanı –

9. I inci Hukuk Müşaviri –

10. Daire Başkanı (Bağımlı)

Hizmet gereği 11

11. Uzman

Hizmet gereği 1

12. Şube müdürü

Hizmet gereği 7

13. Şef

Hizmet gereği 4

Soruşturma gereği 3

Toplam : 33

54 üncü Hükümet döneminde atananlar

1. Müsteşar

Açık bulunan kadro 1

2. Müsteşar Yard.

Açık bulunan kadro 1

Yargı kararı gereği 1

3. Genel Müdür

Açık bulunan kadro 1

Yargı kararı gereği 1

4. Genel Müdür Yrd.

Açık bulunan kadro 2

Yargı kararı gereği 3

5. İl Müdürü

Açık bulunan kadro 6

Yargı kararı gereği 5

6. Bakanlık Müşaviri

Açık bulunan kadro 3

7. Müstakil Daire Başkanı

Açık bulunan kadro 2

8. Kurul Başkanı –

9. I inci Hukuk Müşaviri –

Toplam : 26

54 üncü Hükümet döneminde alınanlar

1. Müsteşar –

2. Müsteşar Yard.

Hizmet gereği 1

3. Genel Müdür

Hizmet gereği 1

4. Genel Müdür Yrd.

Yargı kararı gereği 2

Hizmet gereği 4

5. İl Müdürü

Hizmet gereği 6

6. Bakanlık Müşaviri

Hizmet gereği 1

7. Müstakil Daire Başkanı –

8. Kurul Başkanı –

9. I inci Hukuk Müşaviri –

Toplam : 15

55 inci ve 54 üncü Hükümet döneminde Bakanlığınız ilgili kuruluşları ve bağlı ortaklıklarında görevden alınan ve göreve atanan genel müdür ve genel müdür yardımcılarının durumunu gösterir liste :

55 inci Hükümet döneminde göreve atanan

1. Genel Müdür

Yargı kararı gereğince göreve iade edilen : 4

Açık bulunan genel müdürlük görevine atanan : 14

Toplam : 18

2. Genel Müdür Yardımcısı

Yargı kararı gereğince göreve iade edilen : 5

Açık bulunan genel müdür yrd. görevine atanan : 12

Toplam : 17

55 inci Hükümet döneminde görevden alınan

1. Genel Müdür

Soruşturma gereği görevden alınan : 2

Yargı kararı gereğince görevden alınan : 2

Aylıktan kesme cez. tec. nedeniyle görevden alınan : 1

Hizmet gereği görevden alınan : 6

Toplam : 11

2. Genel Müdür Yardımcısı

Soruşturma gereği görevden alınan : 3

Yargı kararı gereğince görevden alınan : 3

Aylıktan kesme cez. nedeniyle görevden alınan : 1

Hizmet gereği görevden alınan : 10

Toplam : 17

54 üncü Hükümet döneminde göreve atanan

1. Genel Müdür

Yargı kararı gereğince göreve iade edilen : 4

Açık bulunan genel müdür görevine atanan : 4

Hizmet gereği göreve atanan : 4

Toplam : 12

2. Genel Müdür Yardımcısı

Açık bulunan genel müdür yrd. görevine atanan : 11

Toplam : 11

54 üncü Hükümet döneminde görevden alınan

1. Genel Müdür

Soruşturma gereğince görevden alınan : 5

Yargı kararı gereği görevden alınan : 1

Hizmet gereği görevden alınan : 10

Toplam : 16

2. Genel Müdür Yardımcısı

Soruşturma gereğince görevden alınan : 7

Hizmet gereği görevden alınan : 2

Toplam : 9

 

28. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Iğdır’daki kamu yatırımlarına ve Nahcivan sınır kapısının açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6394)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Kemal Albayrak Kırıkkale

1. Iğdır İlimizin özellikle Nahcivan sınır kapısı ticaretinde sıkıntılar mevcuttur. İlimizin sınır ticaretindeki menfaati açısından bu ilimizin sınır kapılarının tamamen açılması konusu düşünülüyor mu?

2. Iğdır ilimizdeki kamu yatırımları şu an durmuş durumdadır. Niçin durdurulduğunun bildirilmesini,

T.C. Devlet Bakanlığı 3.12.1998 Sayı :B.02.0.013/2.00-02689

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 5.11.1998 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6394-15720/36353 sayılı yazınız.

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın Sayın Başbakana yönelttiği ve Sayın Başbakanımızca tarafımdan cevaplanması tensip edilen yazılı soru önergesi konusunda Bakanlığıma bağlı kuruluşlarca hazırlanan cevapların sureti ekte gönderilmiştir.

Bilgilerine arz ederim.

Işın Çelebi Devlet Bakanı

T.C. Başbakanlık 1.12.1998 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (İktisadî Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) Sayı :B.02.1.DPT.0.08.02-45/144

Konu :Yazılı soru önergesi

Devlet Bakanlığına

(Sn. Işın Çelebi)

İlgi : 12.11.1998 tarih ve B.02.0.013/2.00-02584 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak tarafından Sn. Başbakan’a yöneltilen 7/6394-15720 sayılı yazılı soru önergesinin bir sureti iletilerek, verilecek cevaba esas olacak bilgilerin DPT Müsteşarlığı koordinatörlüğünde hazırlanması ve Bakanlığınıza iletilmesi istenmiştir.

Söz konusu yazılı soru önergesinde yer alan sorular ve cevapları aşağıdadır:

Soru 1. Iğdır ilimizin özellikle Nahcivan sınır kapısı ticaretinde sıkıntılar mevcuttur. İlimizin sınır ticaretindeki menfaati açısından bu ilimizin sınır kapılarının tamamen açılması düşünülüyor mu?

Bu soru ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 19.11.1998 tarih ve 63164 sayılı yazının bir kopyası Ek-1’de, Gümrük Müsteşarlığından alınan 27.11.1998 tarih ve 036727 sayılı yazının bir kopyası ise Ek-2’de verilmektedir.

Soru 2. Iğdır ilimizdeki kamu yatırımları şu an durmuş durumdadır. Niçin durdurulduğunun bildirilmesini.

Cevap : 1998 yılı yatırım programı ile Iğdır İli kamu yatırımlarına 2 575 172 milyon TL. ödenek tahsis edilmiş (Ek-3) ve yıl içinde toplam 300 000 milyon TL. ek ödenek sağlanmıştır. Iğdır da dahil olmak üzere hiçbir ilimizde kamu yatırımlarının durdurulması söz konusu değildir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Orhan Güvenen Müsteşar

T.C. Başbakanlık 19.11.1998 Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.DTM.0.02.04.01-106/63164

Konu :Soru önergesi

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına

İlgi : 12.11.1998 tarih ve B.02.0.13/2.00-02584 sayılı yazı.

Devlet Bakanlığı makamından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olacak bilgilerin Müsteşarlığınız koordinatörlüğünde hazırlanarak Bakanlıklarına gönderilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu soru önergesinin Müsteşarlığımızı ilgilendiren bölümünde “Iğdır ilimizin özellikle Nahçıvan sınır kapısı ticaretinde sıkıntılar mevcuttur. İlimizin sınır ticaretindeki menfaati açısından bu İlimizin sınır kapılarının tamamen açılması konusu düşünülüyor mu?” denilmektedir.

Malumları olduğu üzere, sınır ticaretinin düzenlenmesine ilişkin 27.12.1996 tarih ve 96/9025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Sınır Ticareti Yapmaya Yetkili Kılınan İller, Sınır Kapıları ve Ülkeleri Gösterir Liste”de Iğdır İli Dilucu Gümrük Kapısı yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu Karar’ın 5 inci maddesinde, “ilgili il valilerinin talebi üzerine, sınır ticareti yapılacak illerin tespiti ile gümrük kapılarının bu ticarete açılması ve kapatılması, mağaza ve depo açılması ile açık pazar yerlerinin kurulması; Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinatörlüğünde, Millî Savunma, Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinden müteşekkil bir Komisyonun teklifi üzerine ilgili Devlet Bakanlığınca kararlaştırılır” hükmü yer almaktadır.

Bilgilerine arz olunur.

Kürşad Tüzmen Müsteşar Vekili

T.C. Başbakanlık 27.11.1998 Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-303/036727

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına

İlgi : 18.11.1998 tarihli, B.02.1.DPT.0.08.02-43/5034 sayılı yazılarınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ekinde gönderilen Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak tarafından Başbakanımız, Sayın Mesut Yılmaz tarafından cevaplandırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 7/6401-15728 sayılı ve 7/6394-15720 sayılı soru önergelerinin 1 inci maddesi ile ilgili cevaplarımız aşağıda belirtilmiştir.

1. Ardahan İli sınırları içerisinde Türkgözü ve Aktaş Gümrük Müdürlüğü bulunmaktadır.

Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı 1 inci sınıf Türkgözü Gümrük Müdürlüğü faaliyettedir. Bu Gümrük Müdürlüğü her türlü gümrük işlemlerini yapmaya, ayrıca canlı hayvan, hayvansal ürün ve bitki ve bitkisel ürün ithal ve ihracına yetkilidir.

Aktaş Gümrük Müdürlüğü ise 6.2.1997 tarihli, 22900 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile gümrük tesisleri inşaatının ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip faaliyete geçmek üzere Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Bu Gümrük Müdürlüğünün faaliyete geçmesi için çalışmalar devam etmektedir.

2. Iğdır İli sınırları içerisinde Dilucu ve Borualan Gümrük Müdürlüğü bulunmaktadır.

Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı 1 inci sınıf Dilucu Gümrük Müdürlüğü faaliyettedir. Bu Gümrük Müdürlüğü her türlü gümrük işlemlerini yapmaya, ayrıca canlı hayvan, hayvansal ürün ve bitki ve bitkisel ürün ithal ve ihracına yetkilidir.

Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı 3 üncü sınıf Borualan Gümrük Müdürlüğü ise ihtiyaçlarının tamamlanmamış olması nedeniylefaaliyete geçirilememiştir. Ayrıca, Borualan Gümrük Müdürlüğünün faaliyete geçebilmesi için ihtiyaçlarının tamamlanmış olması ile birlikte İran makamları tarafından karşı taraf kapısının açılması için herhangi bir faaliyette bulunulup bulunulmadığı hususu ve İran’ın bu kapıya ilişkin görüşü ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığından görüş sorulmuştur. Dışişleri Bakanlığından alınan 9.7.1997 tarihli, 3394 sayılı yazıda ise, İran makamlarının bu yönde bir çalışması olmadığı belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Müsteşar a. Fethi Şahin Horoz Gümrükler Genel Müdürü

29. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Ardahan’daki kamu yatırımlarına ve sınır kapılarının açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6401)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Kemal Albayrak Kırıkkale

1. Ardahan İlimizin hassas bir konumda olması nedeni ile ekonomik ve sınır ticaretinin gelişmesi açısından sınır kapılarının açılması düşünülüyor mu?

2. Ardahan’daki kamu yatırımlarının bazıları ödenek yetersizliğinden dolayı devam etmemektedir. Gerekli ödenek gönderilecek midir?

3. Iğdır’da önceden kurulmuş olan Tekstil ve iplik fabrikası şu an boş durmakta, lojmanlar dahil harap olmaktadır. Bu tesisler şeker fabrikası için değerlendirilebilir mi?

T.C. Devlet Bakanlığı 3.12.1998 Sayı :B.02.0.013/2.00-02688

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 5.11.1998 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6401-15728/36361 sayılı yazınız.

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın Sayın Başbakana yönelttiği ve Sayın Başbakanımızca tarafımdan cevaplanması tensip edilen yazılı soru önergesi konusunda Bakanlığıma bağlı kuruluşlarca hazırlanan cevapların sureti ekte gönderilmiştir.

Bilgilerine arz ederim.

Işın Çelebi Devlet Bakanı

T.C. Başbakanlık 1.12.1998 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (İktisadî Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) Sayı : B.02.1.DPT.0.08.02-44/145

Konu :Yazılı soru önergeleri

Devlet Bakanlığına

(Sn. Işın Çelebi)

İlgi : 12.11.1998 tarih ve B.02.0.013/2.00-02583 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak tarafından Sn. Başbakan’a yöneltilen 7/6401-15728 sayılı yazılı soru önergesinin bir sureti iletilerek, verilecek cevaba esas olacak bilgilerin DPTMüsteşarlığı koordinatörlüğünde hazırlanması ve Bakanlığınıza iletilmesi istenmiştir.

Söz konusu yazılı soru önergesinde yer alan sorular ve cevapları aşağıdadır.

Soru 1. Ardahan İlimizin hassas bir konumda olması nedeni ile ekonomik ve sınır ticaretinin gelişmesi açısından sınır kapılarının açılması düşünülüyor mu?

Soru ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 19.11.1998 tarih ve 63163 sayılı yazının bir kopyası Ek-1’de, Gümrük Müsteşarlığından alınan 27.11.1998 tarih ve 036727 sayılı yazının bir kopyası ise Ek-2’de verilmektedir.

Soru 2. Ardahan’daki kamu yatırımlarının bazıları ödenek yetersizliğinden dolayı devam etmemektedir. Gerekli ödenek gönderilecek midir?

Cevap : 1998 yılı yatırım programı ile Ardahan İli kamu yatırımlarına 1 668 002 milyon TL. ödenek tahsis edilmiştir (Ek-3) ve Ardahan’da dahil olmak üzere hiçbir ilimizde kamu yatırımlarının durdurulması söz konusu değildir.

Soru 3. Iğdır’da önceden kurulmuş olan tekstil ve iplik fabrikası şu an boş durmakta, lojmanlar dahil harap olmaktadır. Bu tesisler şeker fabrikası için değerlendirilebilir mi?

Cevap :

Şeker Sanayiinin Durumu

Ülkemizde şeker üretimi halen 29 şeker fabrikasında sürdürülmekte olup bunların 24 adedi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞFAŞ)’ne aittir. Diğer şeker fabrikalarının iki adedi (Kütahya ve Adapazarı) TŞFAŞ’nin bağlı ortaklığı, üç adedi (Konya, Kayseri, Amasya) ise özel statüdedir.

1998 yılında, toplam 122 000 ton/gün pancar işleme, 120 gün ortalama kampanya süresi ve yüzde 13.86 randımana göre 2 029 bin ton/yıl olan toplam şeker üretim kapasitesinin, 103 000 ton/gün pancar işleme (1 713 bin ton/yıl şeker) bölümü TŞFAŞ ve bağlı ortaklıklarına, 19 000 ton/gün pancar işleme (316 bin ton/yıl şeker) bölümü ise özel şeker fabrikalarına aittir.

Ülke genelinde mevcut fabrikaların 16 adedinin kapasiteleri kârlı çalışmak için gereken minumum 6 bin ton/gün işleme kapasitesinin altındadır.

1989-1998 yılları şeker pancarı ve şeker üretim, tüketim ve dış ticaret verileri Tablo-1’de (Ek-4) yer almaktadır.

1995/96 kampanya döneminde şeker üretiminin yurtiçi talebin altında 1.375 bin tonluk bir düzeyde gerçekleşmesi nedeniyle 1996 yılında yurtiçi talebin karşılanması ve kampanya öncesi güvence stoku seviyesinin garanti altına alınabilmesi için 665.5 bin tonluk şeker ithalatı yapılmıştır. 1997 yılında şeker pancarı fiyatlarının yüksek bir düzeyde açıklanacağı beklentisi ile ekim alanları bir önceki yıla oranla yüzde 12’lik bir artış göstermiş, elverişli iklim koşullarının da etkisi ile şeker üretimi 2 371 bin tonluk bir düzeyde gerçekleşmiştir. 1 900 bin ton olan yurtiçi talep üzerindeki bu üretim düzeyi sonucunda yıl sonu stok seviyesi 1 718 bin ton, 1998 yılı kampanya başı stok seviyesi ise 570 bin ton olmuştur. 1998 yılında da şeker pancarı alım fiyatlarının yüksek bir düzeyde ilan edileceği beklentisi ve elverişli hava koşullarının etkisi ile ekim alanlarının 502 353 hektara, pancar üretiminin 20 milyon tona, şeker üretiminin ise 2 575 bin tona yükseldiği tahmin edilmektedir. Artan pancar üretimi, 1997 yılında deneme üretimine açılmış olan Yozgat Şeker Fabrikası ve kampanya süresinin uzatılması ile işlenebilecektir. 1998/99 yılı kampanya dönemi sonunda ulaşılacak yurtiçi şeker arzının ihracata yönlendirilmesi gerekecek, bu ise rekabet gücüne sahip olmadığımız şeker ihracatı sonucunda görev zararı oluşmasına yol açacaktır.

Iğdır ve Aralık Bölgesi

Iğdır ve Aralık bölgesinde son üç yılda ortalama olarak 257 500 ton pancar üretilmiştir. Bu miktarın Ağrı Fabrikasının işlediği pancar içindeki payı yaklaşık yüzde 60 dolayındadır. Geri kalan miktar Kars ve Erzurum fabrikalarına gönderilmektedir. Bölgede şeker pancarı ekimi ve üretimi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.

Ekim (Dekar) 1995 1996 1997 1998

Iğdır 61 295 57 980 55 968 67 980

Aralık 6 500 6 485 5 900 6 940

Toplam 67 795 64 465 61 868 74 920

Üretim (Ton) 1995 1996 1997 1998*

Iğdır 206 135 220 057 233 517 260 000

Aralık 19 135 19 185 18 639 21 100

Toplam 225 615 239 242 252 156 281 100

* 30 Eylül 1998 itibariyle

Iğdır’da üretilen şeker pancarının işlenmek üzere Kars, Erzurum, Van-Erciş ve Ağrı fabrikalarına sevk edilen miktarları aşağıdadır.

Gönderilen Gönderilen Fabrika Miktar (Ton)

1995 Kars 14 325

Erzurum 48 753

Erciş 7 234

Ağrı 136 168

1996 Kars 58 159

Erzurum 14 913

Ağrı 146 985

1997 Kars 75 113

Ağrı 158 404

1998 Kars 100 000

Ağrı 160 000

Iğdır’da yeni bir şeker fabrikası kurulması durumunda Erzurum, Kars ve Ağrı şeker fabrikaları hammadde temininde zorlukla karşılaşacaklar ve kampanya süreleri fabrikaların optimal kampanya süresinin altında kalacaktır. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda söz konusu bölgede pancar potansiyelinin artmasına ve 2000’li yıllarda yurtiçi talepte beklenen artışa bağlı olarak konunun yeniden değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Mevcut tekstil fabrikası tesislerinin 600 dekar arazisi, 24 lojmanı ve 1 ofis binası bulunmaktadır. Bölgeye uzaklığı 23 km. dir. Arazi büyüklüğü uygun sayılabilecek durumdadır. Bölgeye mesafesi, pancarın taşınması açısından Türkiye ortalama pancar taşıma mesafesine göre oldukça düşüktür. Bu nedenle maliyeti olumlu yönde etkileyecek bir unsur olarak görülmektedir. Lojmanlar, şeker fabrikası kurulması halinde değerlendirilebilir. Ofis binasının ise muhtemelen fabrikaya bağlantılı duruma getirilmek üzere tadilatı söz konusu olabilir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Orhan Güvenen Müsteşar

T.C. Başbakanlık 19.11.1998 Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.DTM.0.02.04.01-106/63163

Konu : Soru önergesi

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına

İlgi : 12.11.1998 tarih ve B.02.0.13/2.00-02583 sayılı yazı.

Devlet Bakanlığı makamından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olacak bilgilerin Müsteşarlığınız koordinatörlüğünde hazırlanarak Bakanlıklarına gönderilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu soru önergesinin Müsteşarlığımızı ilgilendiren bölümünde “Ardahan İlimizin hassas bir konumda olması nedeni ile ekonomik ve sınır ticaretinin gelişmesi açısından sınır kapılarının açılması düşünülüyor mu?” denilmektedir.

Malumları olduğu üzere, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin 27.12.1996 tarih ve 96/9025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Sınır Ticareti Yapmaya Yetkili Kılınan İller, Sınır Kapıları ve Ülkeleri Gösterir Liste”de Ardahan İli Türkgözü Gümrük Kapısı yer almaktadır. Bu kapsamda, Ardahan İli Türkgözü Gümrük Kapısından sınır ticareti yapılması imkân dahilinde olup, anılan kapıdan 1998 yılı Ocak-Eylül döneminde 104 356 ABD Doları tutarında ihracat ve 20 606 393 ABDDoları tutarında ithalat gerçekleşmiştir.

Ayrıca, söz konusu Kararın 5 inci maddesinde, “İlgili İl Valilerinin talebi üzerine, sınır ticareti yapılacak illerin tespiti ile gümrük kapılarının bu ticarete açılması ve kapatılması, mağaza ve depo açılması ile açık pazar yerlerinin kurulması; Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinatörlüğünde, Millî Savunma, Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinden müteşekkil bir Komisyonun teklifi üzerine ilgili Devlet Bakanlığınca kararlaştırılır” hükmü yer almaktadır.

Bilgilerine arz olunur.

Kürşad Tüzmen Müsteşar Vekili

T.C. Başbakanlık 27.11.1998 Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-303/036727

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına

İlgi : 18.11.1998 tarihli, B.02.1.DPT.0.08.02-43/5034 sayılı yazılarınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ekinde, gönderilen Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak tarafından Başbakanımız, Sayın Mesut Yılmaz tarafından cevaplandırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 7/6401-15728 sayılı ve 7/6394-15720 sayılı soru önergelerinin 1 inci maddesi ile ilgili cevaplarımız aşağıda belirtilmiştir.

1. Ardahan İli sınırları içerisinde Türkgözü ve Aktaş Gümrük Müdürlüğü bulunmaktadır.

Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı 1 inci Sınıf Türkgözü Gümrük Müdürlüğü faaliyettedir. Bu Gümrük Müdürlüğü her türlü gümrük işlemlerini yapmaya, ayrıca canlı hayvan, hayvansal ürün ve bitki ve bitkisel ürün ithal ve ihracına yetkilidir.

Aktaş Gümrük Müdürlüğü ise 6.2.1997 tarihli, 22900 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile gümrük tesisleri inşaatının ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip faaliyete geçmek üzere Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Bu Gümrük Müdürlüğünün faaliyete geçmesi için çalışmalar devam etmektedir.

2. Iğdır İli sınırları içerisinde Dilucu ve Borualan Gümrük Müdürlüğü bulunmaktadır.

Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı 1 inci sınıf Dilucu Gümrük Müdürlüğü faaliyettedir. Bu Gümrük Müdürlüğü her türlü gümrük işlemlerini yapmaya, ayrıca canlı hayvan, hayvansal ürün ve bitki ve bitkiselürün ithal ve ihracına yetkilidir.

Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı 3 üncü sınıf Borualan Gümrük Müdürlüğü ise ihtiyaçlarının tamamlanmamış olması nedeniyle faaliyete geçirilememiştir. Ayrıca, Borualan Gümrük Müdürlüğünün faaliyete geçebilmesi için ihtiyaçlarının tamamlanmış olması ile birlikte İran makamları tarafından karşı taraf kapısının açılması için herhangi bir faaliyette bulunup bulunulmadığı hususu ve İran’ın bu kapıya ilişkin görüşü ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığından görüş sorulmuştur. Dışişleri Bakanlığından alınan 9.7.1997 tarihli, 3394 sayılı yazıda ise, İran makamlarının bu yönde bir çalışması olmadığı belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Müsteşar a. Fethi Şahin Horoz Gümrükler Genel Müdürü

30. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Ankara-Cebeci’de bulunan Adlî Tıp Kurumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6409)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın M. Oltan Sungurlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda tasviplerinizi arz ederim.

Kemal Albayrak Kırıkkale

1. Adalet Bakanlığına bağlı olarak Ankara Cebeci’de bulunan Adlî Tıp Kurumu, gerek yer (morg, laboratuvar, uzman hekim odaları) gerekse personel açısından yetersiz olduğundan buraya intikal eden işlemler zamanında yapılamıyor. Bunun için Bakanlığın aldığı herhangi bir tetbir var mıdır?

2. Buradaki Adlî Tıp Kurumunun mahalle arasında olması sebebi ile zaman zaman buraya intikal eden ölüm olayları mahalle sakinlerince ve oradaki çocuklarca tedirginliğe sebep olmaktadır. Bu yerin başka bir yere nakli konusunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

3. Adlî Tıp Kurumlarının sayılarının çok az olması dolayısı ile hassas olan bu Kurumun ne zaman koruma altına alınacağının bildirilmesi.

T.C. Adalet Bakanlığı 7.12.1998 Bakan : 2155

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 12.3.1998 tarihli ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, A.01.0. GNS.0.10.00.02-6/902-11527/28533 sayılı yazınız.

b) 5.11.1998 tarihli ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/6409/11527/28533 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve sözlü olarak cevaplandırılması istenilen, ancak üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca yazılı soruya çevrildiği ilgi (b) yazınız ile bildirilen Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın 7/6409 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Denizkurdu Adalet Bakanı

Sayın Kemal Albayrak

Kırıkkale Milletvekili /TBMM

Bakanlığıma yöneltilen ve sözlü olarak cevaplandırılması istenilen, ancak üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca yazılıya çevrilen 7/6409 EsasNo.lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Soru önergesine konu olan hususlarla ilgili olarak yaptırılan inceleme sonucunda;

1. Ankara Adlî Tıp Grup Başkanlığının halen Ankara/Cebeci semtinde bulunan binada hizmet verdiği, faaliyet gösterdiği hizmet binası mahalle arasında ve yetersiz bulunduğundan adlî tıp hizmetlerinin daha verimli sağlanabilmesi için Ankara Adlî Tıp Grup Başkanlığının uygun bir hizmet binası ve ortamına kavuşturulmasının gerektiği, bu nedenle Ayaş’a taşınmış olan Keçiören Yarıaçık Cezaevi sosyal ve idarî binalarının bu amaçla kullanılmasına karar verildiği,

2. Ancak mevcut binanın Ankara Adlî Tıp Grup Başkanlığı hizmet binasına dönüştürülmesi işinin, belirlenen keşif bedeli üzerine ilave bedelle bitirilemeyeceği anlaşıldığından tasfiyesine karar verildiği, bu hususla ilgili gerekli çalışmaların devam ettiği,

3. Ankara Adlî Tıp Grup Başkanlığında halen 14 uzman, 9 mühendis, 5 tabip, 3 biyolog, 1 eczacı, 1 adlî tıp şube müdürü, 1 kimyager, 3 laborant, 2 şef, 16 memur, 1 silah muayene memuru, 2 şoför, 7 daktilograf, 1 teknisyen yardımcısı, 1 sağlık teknisyen yardımcısı ve 9 hizmetli olmak üzere toplam 76 personelin görev yaptığı, Adlî Tıp Kurumunun personel ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/674) halen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunduğu,

4. Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına bağlı Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Malatya, Trabzon ve Diyarbakır’da olmak üzere 7 yerde Grup Başkanlığı ile Antalya, Edirne, Eskişehir, Kayseri, İzmit, Denizli, Van, Erzurum, Konya, Samsun, Sivas, Elazığ ve Afyon’da olmak üzere 13 yerde adlî tıp şube müdürlüğünün bulunduğu, yeterli sayıda yetişmiş uzman eleman ve kadroları ile uygun hizmet binaları temin edildiğinden 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 9 ve 33 üncü maddeleri ile Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince, gerekli yerlerde adlî tıp grup başkanlıkları ile ağır ceza merkezlerinde adlî tıp şube müdürlüğünün kurulmasının düşünüldüğü,

Anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Denizkurdu Adalet Bakanı

31. – Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya’nın, işaretle oylamada elektronik oylama sistemine başvurulmasının hukukî dayanağına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/6422)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Sayın Başkan Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talep olunur. 27.10.1998

Saygılarımla. Ahmet İyimaya Amasya

Sorular :

1. İçtüzükte, şekillerinin “el kaldırma”, “ayağa kalkma”, “bölünerek sayılma” olarak sınırlanması ve elektronik oylamanın yalnızca açık oylama usulünde öngörülmesi karşısında (Mad. 139), işari oylamada “elektronik yöntem”e başvurulmasının hukukî dayanağı nedir?

2. Mevcut uygulama, işari oylamayı eylemsel olarak “gizli oylama”ya döndürdüğüne göre bunun olası yansımaları üzerinde düşünülmüş müdür?

3. Anayasanın 11,95/1; İçtüzüğün 181 hükümlerine rağmen bu uygulamaya devam edilecek midir?

4. Özel bir düzenleme olmadıkça, hukukun üretildiği parlamentoda, İçtüzüğün açık kuralının, açıkça çiğnenmesini “Hukuk Devleti” bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 7.12.1998 Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Sayı : Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0. 10.00.02-7/6422-15776/36437

Sayın Ahmet İyimaya

Amasya Milletvekili

İlgi : 27.10.1998 tarihli yazılı soru önergeniz.

İşaretle oylamada elektronik oylama sistemine başvurulmasının hukukî dayanağına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap (1,2,3,4) : İşaretle oylama, İçtüzüğün 139, 140 ve 141 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler uyarınca yapılan işaretle oylamalar, özellikle ihtilaflı ve itirazlı hallerde vakit kaybına neden olmakta ve Genel Kurulun rasyonel çalışmasını engellemektedir. Örneğin: Genel Kurulun 14.7.1998 tarihli 121 inci Birleşiminde Turizm Bakanı İbrahim Gürdal hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunda yapılan işaretle oylama yaklaşık bir buçuk saat sürmüştür.

Yoklama ve oylamaların çok daha kısa sürelerde ve sağlıklı olarak sonuçlandırılabilmesini ve Genel Kurulun daha verimli çalışmasını teminen; Genel Kurul salonunun yenilenmesi çalışmaları sırasında, üyelerin şifreleri ve parmak izleriyle çalışan bir elektronik yoklama ve oylama mekanizması kurulmuş ve kullanımına başlanmıştır.

Sistem kullanıma açılmadan önce 5.10.1998 tarihinde Başkanlığımda T.B.M.M. başkanvekilleri ile yapılan toplantıda; yeni Genel Kurul salonunda elektronik sistemle yapılacak çalışmalar tartışılıp değerlendirilmiştir. Bu toplantıda yapılan tespit ve varılan mutabakatların bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bu tespit ve mutabakatlar arasında işaretle oylamanın İçtüzükte yazılı olduğu gibi öncelikle el kaldırma suretiyle, ihtilaflı (Başkan ve kâtip üyeler arasında) ve itirazlı haller ile karar yeter sayısının arandığı durumlarda ise elektronik sistemle yapılacağı belirtilmiştir.

İşaretle oylamalarda oy kullanan üyelerin ne tür oy kullandıkları tutanağa dercedilmemekte ve oylama sonuçları rakam olarak Genel Kurula ifade edilmemektedir. İçtüzükte öngörülmemiş olmakla birlikte, işaretle oylamanın yukarıda belirtilen hallerde elektronik sistemle yapılması halinde de, üyelerin ne tür oy kullandıklarına dair çıktı alınamadığından, aynı sonuca ulaşılmakta ancak, oyların sayımı elektronik sistemle gerçekleştirilerek birleşimi yöneten Başkanın ve görevli kâtip üyelerin masalarındaki ekranlara yansıtılmakta, böylece oylama sonuçları tereddüt ve itiraza meydan vermeyecek şekilde çok kısa sürede alınmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, işaretle oylamalarda kullanılan oyların elektronik sistemle sayılması İçtüzüğe aykırılık oluşturmamakla birlikte, en kısa sürede gerçekleştirilecek bir İçtüzük değişikliğinde bu hususa da açıklık getirilecektir.

5.10.1998 tarihinde TBMMBaşkanı Başkanlığında Başkanvekilleri ile yapılan toplantıda, yeni Genel Kurul Salonunda elektronik sistemle yapılacak çalışmalara ilişkin tespit ve mutabakatlar

1. İlk haftalarda, açılış yoklaması için 10 dakika, istem üzerine yapılacak yoklamalar için 5 dakika süre verilecek.

2. Yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamaması halinde verilecek ara için mevcut uygulamaya devam edilecek (Gruplara da sorarak 1 saat içinde olmak kaydıyla başkanların takdirinde olacak).

3. Oylamalarda 5 dakika süre verilecek.

4. Yoklama süresince ve toplantı yeter sayısı bulunamadığı hallerde yoklama pusulası verilmeyecek ve verilen pusulalar kabul edilmeyecek.

5. Toplantı yeter sayısı sağlanıp görüşmelere başlandıktan sonra gelen yoklama pusulaları kabul edilecek.

6. Oylama işlemi bittikten sonra oy kullanmak isteyen üyelerin oyları kabul edilmeyecek.

7. İstem üzerine kısa aralıkla yoklama yapılıp yapılmama hususu (hakkın suiistimaline mahal vermemek kaydıyla) Başkanların takdirinde olacak.

8. İşaretle oylama, ihtilaflı (Başkan ve Kâtip üyeler arasında) ve itirazlı haller ile karar yeter sayısının arandığı durumlarda elektronik sistemle, diğer hallerde ise üyelerin el kaldırması suretiyle yapılacak.

9. Yoklama ve açık oylamalarda süresi içinde sisteme giremediğini yine süresi içinde ifade eden üyelerin talepleri, mükerrerliği kontrol edilmek kaydıyla dikkate alınacak; kontrolü mümkün olmayan işaret ve gizli oylamalarda dikkate alınmayacak.

10. Karar yeter sayısının bulunamaması halinde en fazla 3 defa ve Başkanların takdirinde makul sürelerle ara verilecek.

11. Karar yeter sayısı istendiğinde toplantı yeter sayısı ne olursa olsun sadece karar yeter sayısına bakılacak.

32. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başörtülü öğrencilerin muayene edilmediği iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6426)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Konya

Sorular :

26.10.1998 tarihli gazetelere göre Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine muayene için müracaat eden başörtülü öğrencilerin muayeneye kabul edilmediği haberleri yer almıştır.

1. Bu haber doğru mudur?

2. Doğru ise Sağlık Bakanı olarak olayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

3. Olayı tasvip etmiyorsanız; ne gibi tedbir ve işlemleriniz olmuştur?

T.C. Sağlık Bakanlığı 3.12.1998 Hukuk Müşavirliği Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/4781

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6426/36481 sayılı yazıları.

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından, “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başörtülü öğrencilerin muayene edilmediği” iddiası ile ilgili olarak yöneltilen soru, üniversite hastaneleri Bakanlığımıza bağlı olmadığı için Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne intikal ettirilmiştir.

Adı geçen Rektörlükten alınan ve yapılan inceleme sonucu iddianın doğru olmadığını bildiren 20.11.1998 tarih ve B.30.2.ULU.0.70.00.01/020/21314 sayılı yazı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

T.C. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü 20.11.1998 (Genel Sekreterlik) Bursa Sayı : B.30.2.ULU.0.70.00.01/020/21314

Konu : Yazılı soru önergesi

Sağlık Bakanlığına

İlgi : 20.11.98.B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/4627 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile 26.10.1998 tarihli gazetelerde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine muayene için müracaat eden başörtülü öğrencilerin muayeneye kabul edilmediği haberlerinin yeraldığı belirtilmekte ve bilgi istenilmektedir.

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi kayıtlarında yapılan tetkik sonucu haberin doğru olmadığı tespit edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Ayhan Kızıl Rektör

33. – Samsun Milletvekili İrfan Gürpınar’ın, Samsun-Havza Belediyesinin temsil, ağırlama ve tanıtım giderlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6446)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla arz ederim.

3.11.1998

İrfan Demiralp Samsun

Havza Belediyesinin temsil, ağırlama ve tanıtım maksatlı olarak maksadını çok aşan miktarlarda harcamalar yaptığı konusunda halk içinde genel bir söylenti vardır. Aynı büyüklükte olan Vezirköprü Belediyesinin aynı türden harcamaları dikkate alındığında mukayese dahi edilmeyeceği ifade edilmektedir. Bu nedenle Nisan 1994 tarihinden bugüne kadar Havza ve Vezirköprü Belediyelerinin yapmış oldukları temsil, ağırlama ve tanıtım maksatlı harcamalarının belirlenmesi gerekmektedir.

Nüfusu yirmibinin altında olan Havza İlçesinde, temsil, ağırlama ve tanıtım için yapılan harcamaların miktarı Bakanlığınız genel kriterlerine göre normal midir?

T.C. İçişleri Bakanlığı 4.12.1998 Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.MAH.0.65.00.002/80953

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :TBMMBaşkanlığının 16.11.1998 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6446-15843/36604 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Samsun Milletvekili İrfan Demiralp’in “Havza Belediyesinin temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin” yazılı soru önergesi hakkında Samsun Valiliğinden alınan 27.11.1998 tarihli ve 1682 sayılı yazıda;

Konunun Mahallî İdareler Kontrolörü görevlendirilerek incelettirildiği, inceleme raporundan; yapılan harcamaların 1997 yılı dahil olmak üzere Mülkiye Müfettişleri ve Kontrolörler tarafından denetlendiğinin ve harcamalardan dolayı kimsenin yargılanmadığının, bu denetlemelerde kişi borcuna alınan ödenek bulunmadığının, ancak Havza Belediyesinin yapılan harcamalarda Yönetmelik hükümlerine tam olarak uyulmadığı hususunda 1997 yılına ait teftiş layihalarında tenkid edildiğinin anlaşıldığı belirtilmektedir.

Vezirköprü ve Havza Belediyelerine ait temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerini yıllar itibariyle gösterir liste ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

Vezirköprü ve Havza Belediyelerinin Harcamaları

Vezirköprü Belediyesi muhasebe kayıtlarının incelemesinde,

1994 yılında temsil, tören ve tanıtım gideri olarak 75 961 000 TL.,

1995 yılında temsil, tören ve tanıtım gideri olarak 172 494 000 TL.,

1996 yılında temsil, tören ve tanıtım gideri olarak 457 579 000 TL., Ağırlama gideri olarak 99 000 000 TL. olmak üzere toplam 556 579 000 TL.,

1997 yılında temsil, tören ve tanıtım gideri olarak 1 693 000 000 TL., Ağırlama gideri olarak 86 000 000 TL. olmak üzere toplam 1 779 000 000 TL.,

1998 yılında temsil, tören ve tanıtım gideri olarak 4 292 000 000 TL., Ağırlamagideri olarak 276 000 000 TL. olmak üzere 4 568 000 000 TL. (Cumhuriyet Bayramındaki havai fişek gösterimi, bayraklarla donatım, ışıklandırma, ilçenin tanıtıcı kitaplar basımı, ilçenin tanıtıcı televizyon gösterimi ve sanatsal faaliyetler bedelleri) kalemlerinden harcandığı,

Havza Belediyesi muhasebe kayıtlarının incelenmesinde,

1994 yılında temsil 32 150 000 TL., ağırlama 26 583 000 TL., tören 71 974 000 TL, tanıtım 101 987 000 TL. olmak üzere toplam 232 694 000 TL.,

1995 yılında temsil 241 804 000 TL., ağırlama 674 637 000 TL., tören 336 531 000 TL., tanıtım 291 194 000 TL. olmak üzere toplam 1 544 166 TL.,

1996 yılında temsil 155 640 000 TL., ağırlama 1 360 170 000 TL., tören 236 518 000 TL., tanıtım 325 319 000 TL. olmak üzere toplam 2 077 647 000 TL.,

1997 yılında temsil 276 325 000 TL., ağırlama 1 034 970 000 TL., tören 551 419 000 TL., tanıtım 173 194 000 TL. olmak üzere toplam 2 085 908 000 TL.,

1998 yılında temsil 15 000 000 TL., ağırlama 1 012 000 000 TL., tören 294 882 000 TL., tanıtım 377 432 000 TL. olmak üzere toplam 1 699 314 000 TL. (Yapılan harcamaların büyük çoğunluğunun 25 Mayıs Atatürk’ün Havza’ya geliş programında yapıldığı) kaleminden harcandığı görülmektedir.

34. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in;

– Ermenek Barajı ihalesine,

– Karaman-Ermenek-Güneyyurt sulama suyu projesi için ayrılan ödeneğe,

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6448, 6451)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

2.11.1998 Abdullah Özbey Karaman

Ermenek Barajı ile ilgili 3.7.1998 tarihinde vermiş olduğum yazılı soru önergeme bu güne kadar herhangi bir cevap almış değilim. 3.7.1998 tarihindeki sorularımı tekrar ederek, yeni sorularım da şunlardır:

1. Ermenek Barajının BM Mühendislik firması ile bir Avusturya firması tarafından yap-işlet-devret modeline göre inşaa edileceği ve ihalesinin yapıldığı bir yerel basında yayınlanmıştır. Ermenek Barajının ihalesi yukarıdaki firmalara yapılmış mıdır? İhalesi yapılmış ise ihale tutarı ne kadardır?Baraj maliyeti yaklaşık kaç dolar olarak tahmin edilmektedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

2.11.1998

Abdullah Özbey Karaman

Yöre halkı açısından büyük önem arz eden Karaman Ermenek Güneyyurt sulama suyu projesi inşaatının tamamlanması çerçevesinde 1996 yılında, 1997 yılında ve 1998 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneklerin ne kadarı harcanmıştır? 1998 yılı sonu itibari ile tüm projenin fizikî gerçekleşme oranı nedir? Bu projenin kalan kısmının ihalesini yapmayı düşünüyor musunuz? Yapılacaksa ne zaman ve yaklaşık ihale tutarı ne kadardır?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-1889/21126

Konu :Yazılı soru önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 16.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16092 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey’in tarafıma tevcih ettiği 7/6448-15850 ve 7/6451-15853 esas no.luyazılı soru önergeleri, TBMMİçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey’in yazılı soru önergesi ve cevabı (7/6448-15850)

Ermenek Barajı ile ilgili 3.7.1998 tarihinde vermiş olduğum yazılı soru önergeme bugüne kadar herhangi bir cevap almış değilim. 3.7.1998 tarihindeki sorularımı tekrar ederek, yeni sorularımda şunlardır:

Soru :

Ermenek Barajının BMMühendislik firması ile bir Avusturya firması tarafından yap-işlet-devret modeline göre inşaa edileceği ve ihalesinin yapıldığı bir yerel basında yayınlanmıştır. Ermenek Barajının ihalesi yukarıdaki firmalara yapılmış mıdır? İhalesi yapılmış ise ihale tutarı ne kadardır? Baraj maliyeti yaklaşık kaç dolar olarak tahmin edilmektedir?

Cevap :

3.7.1998 tarihinde tarafıma tevcih etmiş olduğunuz yazılı soru önergenize, TBMM Başkanlığına muhatap 31 Temmuz 1998 tarih ve B.15.0.APK.0.23.300-1198-12902 sayılı yazınız ile cevap verilmiştir.

30 Nisan 1997 tarihli Türkiye-Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının enerji alanında işbirliğini öngören hükümleri çerçevesinde; iki ülke arasında 10 Ekim 1997 tarihinde imzalanan anlaşmada yer alan Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaatı ile elektromekanik teçhizatın Avusturya ve Türk firmalarından oluşan Konsorsiyum tarafından kredi temini suretiyle yapımının öngörülmesi sonucu, Avusturya tarafı resmî yoldan Avusturya firmalarını bildirmiş, daha sonra grubun Türk inşaat firması ortağını seçerek işin yapımını üstlenecek konsorsiyumu oluşturmuşlardır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmede konsorsiyum üyelerinin her birinin ayrı ayrı daha önce yapmış oldukları projeler, teknik kapasiteleri ve deneyimlerinin gözönüne alınması neticesinde konsorsiyumun üstleneceği projeyi yapabileceği kanaatine varılmıştır. Ermenek Barajı ve HES Projesinin kurulan konsorsiyum ile müzakerelerde bulunarak söz konusu konsorsiyuma yaptırılmasında projenin iç ve dış finansman ihtiyacının tamamını karşılamak üzere sağlanacak kredilerin Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmaması, 22 Nisan 1998 tarih ve 98/10997 sayılı kararnamenin yürürlükten kaldırılması ile bu konuda Bakanlar Kurulu Kararının istihsali için DSİ Genel Müdürlüğü Bakanlığımızdan talepte bulunmuştur.

Bakanlığımca konu incelenmiş ve söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının istihsali amacıyla 4 Haziran 1998 tarih ve 8938 sayılı yazı ile konu Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. Bunun üzerine Bakanlar Kurulunca 9 Haziran 1998 tarihinde alınan 98/11625 sayılı Karar, Başbakanlığın 14 Eylül 1998 tarih ve 5233 sayılı yazısı ekinde Bakanlığıma gönderilmiş, 17 Eylül 1998 tarih ve 2085 sayılı yazı ile de konu DSİ Genel Müdürlüğüne iletilerek gereğinin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu projeye talip olan konsorsiyum;

– BMMühendislik ve İnşaat Limited Şirketi (Lider)/Türkiye

– ABBEnergie AG/Avusturya

– Elin Energievesorgung GmbH/Avusturya

– J.M. Voith AG/Avusturya

– Voest Alpine MCE/Avusturya

– Verbundplan GmbH/Avusturya firmalarından oluşmuştur.

Bakanlığımı yetkili kılan 9 Haziran 1998 tarih ve 98/11625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesinin inşaatı ile elektromekanik teçhizatının temin ve tesisi işinin yukarıda belirtilen Avusturyave Türk firmalarından oluşan konsorsiyuma ihalesinin yapılabilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü 9 Kasım 1998 tarih ve 5442 sayılı yazı ile yetkilendirilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğünce işin yapımını üstlenecek konsorsiyuma; proje ile ilgili olarak daha önce yapılmış bulunan çalışmaların, mevcut rapor ve dokümanların verilerek, yeterliliği bu proje için uygun bulunan konsorsiyumdan projenin yapımına ait teknik ve malî koşulları içeren teklif istenmesine karar verilmiştir.

Proje Hükümetler arası ikili görüşme sonucu müzakereler yoluyla ihale edilecek olup, anlaşma sağlanırsa 2000 yılı başında işe başlanarak 8 yıl sürecektir. Projenin tutarı yaklaşık 500 milyon ABD$’dır.

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey’in yazılı soru önergeleri ve cevapları (7/6451-15853)

Soru :

Yöre halkı açısından büyük önem arz eden Karaman Ermenek Güneyyurt sulama suyu projesi inşaatının tamamlanması çerçevesinde 1996 yılında, 1997 yılında ve 1998 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneklerin ne kadarı harcanmıştır? 1998 yılı sonu itibari ile tüm projenin fiziki gerçekleşme oranı nedir? Bu projenin kalan kısmının ihalesini yapmayı düşünüyor musunuz? Yapılacaksa ne zaman ve yaklaşık ihale tutarı ne kadardır?

Cevap :

DSİ Genel Müdürlüğü yatırım programı ve uygulama planında küçük su işlerinde yerüstüsuyu sulamaları kapsamında yeralan; Karaman-Ermenek Güneyyurt sulaması ile 1 200 hektar tarım arazisinin sulanması öngörülmüş olup, 1987 yılında yatırım programı ve uygulama planına sari emanet olarak yapılmak üzere alınmıştır. Cari yıl fiyatları ile söz konusu işe 1996 yılında 27,256 milyar TL., 1997 yılında 110 milyar TL., 1998 yılında ise 100 milyar TL. harcanmış olup, bugüne kadar 1998 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 1 275 trilyon TL. harcama yapılarak % 61’lik kısmı tamamlanmıştır.

Karaman-Ermenek Güneyyurt sulamasının kalan kısımlarının tamamlanması için 1998 yılı yatırım programı ve uygulama planına 1,1 trilyon TL. keşif bedelli ihale olarak yaptırılması öngörülen “Karaman-Ermenek Güneyyurt sulaması ana kanal ikmali ve şebeke inşaatı” adı altında yeni bir iş alınmıştır. Bu işin 15 Aralık 1998 tarihinde ihalesinin yapılması için ilana çıkılmıştır. Söz konusu işe 1999 ve sonrasında ayrılabilen ödenekler çerçevesinde devam edilecektir.

35. – Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu’nun, Alaattin Çakıcı’ya ait konuşma kasetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6452)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın yazılı olarak İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim.

Mustafa Yünlüoğlu Bolu

1. Emniyet Genel Müdürlüğü arşivlerinde Alaattin Çakıcı’ya ait açıklanmayan konuşma kasetleri var mıdır? Sayıları ne kadardır?

2. Bu kasetler içinde Sayın Başbakanın Çakıcı’yla yaptığı iddia edilen konuşma var mıdır?

3. Kasetler şu ana kadar kamuoyuna niçin duyurulmamıştır? Sorumlular hakkında bir işlem başlatılmış mıdır? Sonuçları ne olmuştur?

4. Kasetler kamuoyuna ve yargıya ne zaman açıklanacaktır?

T.C. İçişleri Bakanlığı 7.12.1998 Emniyet Genel Müdürlüğü Sayın : B.05.1.EGM.0.12.01.01/290529

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 16.11.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/6452-15854/36622 sayılı yazısı.

Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Önergede belirtilen konu ile ilgili yapılan çalışmalar Cumhuriyet Savcılığı denetiminde olduğundan, sonuçları İstanbul Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

36. – Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç’in, Menzil Şeyhi olarak bilinen bir şahsa ve faaliyetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6456)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımlaarz ederim.

Erdoğan Yetenç Manisa

1. Menzil Şeyhi olarak bilinen ve Adıyaman’da “dergâh” adı verilen yer açan şahıs, bu faaliyetlerini hangi hukukî çerçevede sürdürmektedir?

2. Bu yere Türkiye’nin her tarafından otobüs seferleri düzenlenirken, insanlar İslam’ın ve bilimin gerçeklerine aykırı hurafelerle kandırılırken, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ne yapmaktadır? Cumhuriyetin 75 inci yıldönümünde böylesine bir ilkelliği, ayıbı ve Cumhuriyete dönük kalkışmayı ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz?

3. Menzilciler olarak bilinen, laik cumhuriyet karşıtı bu grupların, Adıyaman dışında İstanbul, Afyon ve diğer illerde bu tür yerler açmasına neden göz yumulmaktadır?

4. Bu kişinin ve bu yerlerin çalışmaları, Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun hükümlerine aykırı değil midir? Şayet aykırı ise bu faaliyetlere neden göz yumulmaktadır?

5. İrticai faaliyetlerle mücadele konusunda hükümetinizin altına imza attığı Millî Güvenlik Kurulu kararları doğrultusunda, bu tür yerler kapatılacak mıdır? Bu tür faaliyetler durdurulacak mıdır?

T.C. İçişleri Bakanlığı 7.12.1998 Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01/290528

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 16.11.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/6456-15858/36626 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

1. Durak (Menzil) Köyü; Erol Ailesi 1970 yılında Adıyaman İli, Kahta ilçesiAkıncılar bucağı Göçeri köyüne bağlı Menzil Haraba Mezrasının bir bölümüne yerleşen, (67) hanesi olan köy tüzel kişiliği hükmünde bir yerleşim birimidir.

2. Durak (Menzil)Köyüne gerek otobüslerle, gerekse özel araçlarla zaman zaman bir kısım vatandaşlarımız gelmektedir. Vatandaşlarımızın ziyaret, hastalıklarına şifa arama ve kötü alışkanlıklarından kurtulma amacıyla geldikleri, şahsın evinde yemek yiyip, topluca namız kıldıkları, yapılan sohbetlere katıldıkları, kendilerine yapılan telkinler neticesinde kumar, fuhuş ve içki gibi bazı kötü alışkanlıkları terk ettikleri halk arasında söylenti olarak yayılmıştır.

Bugüne kadar kamu düzenini bozucu, yasalara aykırı, Devlet aleyhine sözlü veya fiilî faaliyetlere rastlanılmadığı anlaşılmıştır.

3. Sözkonusu grubun İstanbul’da “Halil-ur Rahman Adalet, Hizmet, Eğitim ve Kültür Vakfı” adı altında, Afyon’da ise, merkezi Ankara’da bulunan “Hayat Ticaret Limited Şirketi”ne bağlı 1992 yılında kurulan “Hayat Jeotermal” kaplıca tesisi adı altında faaliyetlerini sürdürdükleri anlaşılmıştır.

Güvenlik kuvvetlerinin haber alma elemanlarınca, sürekli denetim yapılmaktadır.

4. Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun” hükümlerine aykırı bir durum tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

5. Yapılan takip, tarassut ve istihbari çalışmalar sonucu irticai faaliyet yürütüldüğüne dair delillendirici bir suç unsuruna rastlanılmamıştır. Tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Ayrıca, “Dergâh” adı altında herhangi bir tesis açılmasına izin verilmemektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

37. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, pamuk üretimi ve üreticisine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6473)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Mustafa Kul Erzincan

Kütlü (işlenmemiş) pamukta eylül ayında açıklanan taban fiyat Türkiye’nin her yerinde pamuk üreticisinin tepkisine neden olmuştur. Hükümetin açıkladığı taban fiyatları Ege pamuğu için 195 000, GAP pamuğu için 170 000, Çukurova pamuğu için 165 000 TL. olup, ayrıca 10 sent de prim verilmektedir. Oysabu yıl bir kilo pamuğun maliyeti 280 bin liradır. Pamukta prim sisteminin uygulanmaya konması yerinde bir karar olmasına rağmen 10 sent oldukça düşük bir rakamdır. Prim miktarı, alım fiyatının yarısı kadar olduğunda bir anlam ifade etmektedir.

1. Pamuk üretiminde girdi maliyeti ne kadardır?

2. Bu yıl pamuğa verilen taban fiyatı, geçen yıldan bu yana pamuk üretimindeki girdi fiyatlarının üzerinde midir?

3. Türkiye’de ne kadar pamuk üreticisi vardır ve bunların kaç tanesi Çukobirlik üyesidir?

4. Hükümetin açıkladığı taban fiyatı yalnızca Çukobirlik alımlarını kapsadığı için geriye kalan üreticiler için bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz?

5. Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nin elinde bulunan fiyatlara müdahale yetkisinin Bakanlar Kurulunca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesinin, birliklerin özerkleştirilmesi çabalarına etkisi ne şekilde olacaktır?

6. Pamuk ithalatına konmuş olan fonun kaldırılması gündemde midir?

7. Pamuk ithalatına konan fon kaldırılırsa yerli üretici bundan ne şekilde etkilenecektir?

8. ABD’nin Türkiye’ye daha çok pamuk satmak için lobi faaliyetleri yaptığı doğru mudur?

9. Pamuk ihracatına konan fonun üreticiyi desteklemek amacıyla kaldırılması söz konusu mudur?

10. Pamuk borsalarında oluşan ve üreticilerin aleyhine olan fiyat krizine Bakanlık olarak müdahale etmeyi düşünüyor musunuz?

11. Sel nedeniyle mağdur olup birkaç kez tarla bozan çiftçilerin pamuğunun, nemli olduğu gerekçesiyle değerlendirilmediği doğru mudur?

12. Bakanlık olarak hava koşullarından dolayı nemli pamuğa sahip olan üreticiler için bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4.12.1998 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı : B.14.0.BHİ.01-508

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6473-15883-36662/16098 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un “Pamuk üretimi ve üreticisine” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6473) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yalım Erez Sanayi ve Ticaret Bakanı

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un yazılı sorularına ilişkin cevaplarımız

Tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan kriz ve pamuk ürününün durumu dikkate alınarak bu yıl pamukta prim sistemi uygulamasına geçilmiştir. Böylelikle, sadece Birlikler kanalıyla yapılan pamuk alımı değil, tüm pamuk üreticilerinin sistemden yararlanması gerçekleştirilmiştir.

Cevap 1, 2. Tariş’in mevcut alım fiyatı Dolar bazında (Eylül/98 itibariyle) 71 Cent, Çukobirlik’in ise 58 Cent (GAP 62 Cent) olup, dünya fiyatının çok üzerindedir. Verilen bu fiyatlara 10 Cent’lik prim tutarı da eklendiğinde Ege pamuğu fiyatı 81 Cent/Kg-Kütlü’ye, Çukurova pamuğu fiyatı 68 Cent/Kg-Kütlü’ye (GAP pamuğu 72 Cent/Kg-Kütlü’ye) ulaşmaktadır. Bu fiyatlar, çok çeşitli ve subjektif maliyet hesapları karşısında Tarım Bakanlığınca belirlenen maliyetler esas alınarak hesaplanmıştır.

Cevap 3. Ege, Akdeniz, Çukurova ve GAP Bölgesinde toplam 312 853 pamuk üreticisi olup, bunların 54 871’i Çukobirlik ortağıdır.

Cevap 4. Açıklanan fiyatlar yalnızca Çukobirlik değil, Tariş ve Antbirlik ortağı 87 983 üreticiyi de kapsamaktadır. Dolayısıyla Birlikler bazında toplam 142 854 ortağı ilgilendirmektedir. Öte yandan gerektiğinde Birliklerce ortak dışı alım yapılabilmesi için imkân yaratılması ve finansman sağlanması çalışmaları sürdürülmektedir.

Cevap 5. Birlikler kendi nam ve hesaplarına alım yaptıklarından, alım fiyatlarını belirleme yetkisi de kendilerine aittir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, prim sistemi kapsamında verilen yetkiler çerçevesinde Hazine Müsteşarlığının da görüşü alınarak, müdahale fiyatlarını belirlemiştir. Birlikler tarafından ise inisiyatif kullanılarak, müdahale fiyatlarından alım yapılmaktadır. Dolayısıyla bu hususun Birliklerin özerkleştirilmesiyle ilgisi bulunmamaktadır.

Cevap 6, 7. Bilindiği üzere pamuk ithalatında 13.9.1998 tarihinden geçerli olmak üzere % 5,2 (yaklaşık 8 Cent civarında) gümrük vergisi uygulaması yapılmaktadır. Üreticilerin korunması açısından bu verginin kaldırılması gündemde değildir.

Cevap 8. ABD’nin kendi pamuk ihracatını artırabilmek amacıyla GSM kredisi ile teşvik sağladığı bilinmektedir. Ancak ülkemiz pamuk ithalatında alınan % 5,2 oranındaki gümrük vergisi ABD de dahil tüm ülkelere karşı uygulanmaktadır.

Cevap 9. Yerli üreticilerin korunması bakımından pamuk ihracatında alınan 35 Cent/Kg. DFİF kesintisi 13.9.1998 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.

Cevap 10. Yukarıda açıklandığı üzere dünyada yaşanan kriz nedeniyle pamuk ürününün iç ve dış piyasa fiyatları hızla düşmüştür. Bakanlığımızın borsalarda oluşan fiyatlara müdahale yetkisi olmayıp, bu zaten ekonominin genel ilkelerine de aykırı bir davranış olacaktır.

Cevap 11, 12. Birlikler üreticilerin mağdur olmamaları bakımından nem oranı yüksek pamukları da kurutulduktan sonra almaktadır.

38. – Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, Trabzon İl Özel İdare emrine gönderilen paraların hangi bankalarda nemalandırıldığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6487)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Kemalettin Göktaş Trabzon

TBMMBaşkanlığına Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle; 18.1.1998 tarihinde vermiş olduğum soru önergeme 24.2.1998 tarihinde Sayın İçişleri Bakanı imzasıyla cevap gelmiştir. Soruların bir kısmına eksik cevap verilmesi ve bir kısmına da cevap verilmemesi üzerine 24.7.1998 tarihinde yeni bir soru önergesi verdim. Bu soru önergeme de 7.10.1998 tarihinde Sayın İçişleri Bakanı imzasıyla cevap geldi. Soruların bir kısmına yine eksik cevap verilmesi ve bir kısmının da bir önceki önergeme verilen cevapla çeliştiği için sorularımın İçtüzük gereği açık, doğru ve net bir şekilde cevaplandırılması için tekraren soruyorum.

1. TBMMPlan ve Bütçe Komisyonundan 1997 yılı için Trabzon Valiliği İl Özel İdare emrine daha çok yol betonlama ve asfaltlama çalışmaları için gönderilen paraların hangi bankalarda ne kadar nemalandırıldığını sormuştum. 24.2.1998 tarihli cevabınızda; gelen ödeneklerin T.C. Ziraat Bankası, Emlak Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasındaki cari hesaplarda tutulduğu ve uygun bir şekilde nemalandırıldığını bildiriyorsunuz. 7.10.1998 tarihli cevabınızda ise; gelen ödeneklerin İl Özel İdare Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankasındaki cari hesabına intikal ettirildiği ve nakit olarak bulunan mevcutların ne kadar faiz getirdiğinin tespit edilemiyeceğini bildiriyorsunuz. Paralar hangi tarihte gelmiştir ve hangi bankalara hangi tarihlerde yatmıştır? Hangi tarihlerde ne kadar çekilmiştir, 24.2.1998 tarihli yazılı soru önergeme verilen cevapta, paralar en uygun şekilde nemalandırılmıştır deniyor. Paraların kaldığı süre içinde bankalardan ne kadar nema alınmıştır?

2. Çarşıbaşı-Yavuz Grup Yolu için 29.5.1997 tarihi ile 30.6.1997 tarihleri arasında gönderilen 7 milyar TL. ödeneğin Trabzon İl Özel İdaresinin ilgili bankanın ilgili cari hesabında tam 13 ay tutalarak ikinci soru önergemin tarihi olan 24.7.1998 tarihinden 4 gün sonra İl Daimi Encümeninin 28.7.1998 tarih ve 463 sayılı kararı ile Çarşıbaşı Köylerine Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarıldığını bildiriyorsunuz. Bu para 13 ay zarfında ne kadar nemalandırılmıştır ve ilgili birliğin hesaplarına aktarılan para ne kadardır? Bu para bankada 13 ay tutulmak suretiyle devlet zarara uğratılmadı mı? Keyfi olarak parayı bankada bekleten Vali hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

3. Maçka-Galyan Grup Yolu için gönderilen ödenekten kalan 3 290 000 000 TL. nereye harcanmıştır? Harcanmamışsa paranın akıbeti ne olmuştur? Para neden bekletiliyor?

4. 24.7.1998 tarihinde TBMMBaşkanlığına verdiğim yazılı soru önergemdeki 4 üncü soruya tam ve net cevap verilmemiştir. Buna göre 4 milyarın üzerindeki ödeneklerin hangi ilçelerdeki hangi köylere ait olmak üzere ve hangi tarihlerde ihaleleri yapılmıştır?

5. Arsin-Santa Grup Yoluna gönderilen paradan 2 835 000 000 TL., Maçka-Galyan yolundaki ödenekten 3 290 000 000 TL., harcanmamıştır. Toplam 6 125 000 000 TL. köy yollarının beton ve asfaltlanması için gönderildiği halde 15 aydan beri bu para neden bekletilmektedir?

a) Bu durum görevi ihmal değil mi?

b)Devleti zarara uğratmak değil mi?

6. Yomra-Özdil Grup Yolu için gönderilen ödeneğin 4 070 137 000 TL. sinin harcandığı; kalanın da 24.7.1998 tarihinde verdiğim yazılı soru önergesinden 10 gün sonra İl Daimi Encümeninin kararıyla 50 milyar TL. Köy Hizmetlerine gönderildiği belirtiliyor. Buna göre;

a) Bu ödenek neden bir yıldan fazla bekletildi?

b) Bu, görevi ihmal değil mi?

c) Bu, devleti zarara uğratmak değil mi?

d)Yomra-Özdil Grup Yoluna henüz başlanmadığına göre ne zaman başlanıp bitirilecektir?

7. Trabzon Araklı İlçesinde her iki soru önergemde de belirttiğim köylerin kendilerine verilen süre içinde beton yol yapımı için işçiliği kabul etmedikleri ve paranın da değer kaybını önlemek için asfalt plenti satın alındığını bildiriyorsunuz. Halbuki Araklı İlçesine bağlı Ayvadere, Yiğitözü, Yassıkaya, Pervane, Taştepe, Kestanelik, Turnalı, Halilli, Kayaiçi, Merkezköy, Buzluca, Kaymaklı ve Aytaş Köylerinin Muhtarları Araklı Kaymakamlığına işçiliği kabul ettiklerini beyan etmişler ve bu durumu Araklı Kaymakamlığının 30.9.1997 tarih ve 724 sayılı yazısıyla Trabzon Valiliğine iletilmiştir.

a)Araklı Kaymakamlığının mevzu bahis yazısı Trabzon Valiliği kayıtlarında yok mudur?

b)Ayvadere, Taştepe, Kestanelik, Turnalı, Kayaiçi, Merkezköy, Kaymaklı, Aytaş, köy yollarının en son durumları nedir?

8. Trabzon İlimizin hangi ilçelerinde “...Köylerine Hizmet Götürme Birliği” vardır?

9. Mülkiyeti “Köylere Hizmet Götürme Birliği”ne ait olup, geçici olarak kullanımı Trabzon Valiliği emrinde olan araç ve malzeme var mıdır? Araç ve malzeme varsa hangi tarihten itibaren Trabzon Valiliğinin emrinde kullanılmaktadır?

T.C. İçişleri Bakanlığı 8.12.1998 Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.MAH.0.65.00.002/80959

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 - 7/6487-15935 36710 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın “Trabzon Valiliği İl Özel İdaresi emrine gönderilen paralara” ilişkin aynı konulu üçüncü yazılı soru önergesi hakkında Valilikten alınan bilgilerden;

1. 1997 yılı bütçesinden Trabzon Valiliği İl Özel İdaresi emrine gönderilen paraların, özel idare cari hesaplarına intikal ettiği ve muhasebe kayıtlarında ayrı işlem görmelerine rağmen harcamalarının bütçe hesaplarından yapıldığı, diğer taraftan, vadeli ve cari hesaplardaki para miktarlarının sürekli değişmekte olduğu, dolayısıyla gönderilen paraların tek başına getirdiği nemaların hesaplanmasının mümkün olmadığı, genel olarak hesap edilebildiği, Özel İdarenin diğer paralarında olduğu gibi bu çeşit ödeneklere ait paraların da ilgili mevzuat ve Başbakanlık Genelgesi uyarınca en iyi şekilde nemalandırıldığı,

2. Arsin-Santa ve Maçka-Galyan grup yolları için gönderilen ödenekten artan paraların genelde olduğu gibi mevzuat gereği Özel İdare bütçesine dahil edilerek, genel harcamalar arasında kullanıldığı, Devletin zarara uğramasının sözkonusu olmadığı,

3. Çarşıbaşı-Yavuz grup yolunun alt yapısı asfalt yapımına uygun olmadığı için beklendiği, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce yolun bakımının yapılarak, takiben Çarşıbaşı Köylere Hizmet Götürme Birliğine 7 000 000 000 TL. nin 28.7.1998 tarih ve 463 sayılı İl Daimi Encümen Kararı ile aktarıldığı ve istinat duvarının yapıldığı, mevcut yolun asfalt yapımının Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünce ihale edildiği, il özel idaresince aktarılacak kaynağa göre asfaltın yapılacağının İl Müdürlüğünce belirtildiği,

4. Maçka ve Galyan grup yolunda 4 km. asfalt yapıldığı, 1997 yılı birim fiyatlarına göre yapılan işin değerinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 11 750 000 000 TL. olduğunun bildirildiği, bu yol için düşünülen 10 687 500 000 TL. lik ödenekten daha fazla iş yapıldığı, yolun yapımı için nakliye ve işçilik idarece karşılandığından ödenen paranın az gibi gözüktüğü, kaldığı ifade edilen 3 290 000 000 TL. nin bütçenin tümü içinde değerlendirilerek yedek parça alımı ve makine parkının güçlenmesi için harcandığı,

5. Trabzon İline bağlı tüm ilçelerde Köylere Hizmet Götürme Birliği bulunduğu,

6. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ait olup da Valilik emrinde çalışan araç bulunmadığı, anlaşılmıştır.

Gönderilen ödeneklerden 4 milyar TL. nin üzerinde olanların ihalelerine ait liste Ek-1’de,

Ayvadere, Taştepe, Kestanelik, Turnalı, Kaymaklı ve Aytaç köy yollarına yapılan hizmetlerin listesi Ek-2’de,

sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

4 000 000 000 TL. nin üzerinde geçen yıl yapılan ihalelerin listesi

S.No. İşin Adı Ödenek miktarı İşin durumu

1 Köprübaşı-Çifteköprü-Yağmurlu-Güneşli

beton yol ve sanat yapısı 14 425 000 000 TL. Bitti

2 Sürmene-Gültepe-Armutlu beton yol inşaatı 10 000 000 000 TL. Bitti

3 Sürmene-Muratlı köprü inşaatı 26 000 000 000 TL. Bitti

4 Sürmene-Ortaköy-Koyuncular beton yol

inşaatı 4 350 000 000 TL. Bitti

5 Sürmene-Küçükdere Zayi mevkii

Aşağıçavuşlu beton yol inşaatı 10 000 000 000 TL. Bitti

6 Sürmene-Aşağıovalı-Yukarıovalı beton yol

inşaatı 5 850 000 000 TL. Bitti

7 Sürmene-Ormanseven beton yol inşaatı 5 000 000 000 TL. Bitti

8 Hayrat-Dereyurt-Taflancık beton yol inşaatı 8 412 500 000 TL. Bitti

9 Çaykara-Ulucami-Yeşilalan-Baltacılı-

Aşağışahinkaya 12 850 000 000 TL. Bitti

10 Maçka-Temelli beton yol inşaatı 4 000 000 000 TL. Bitti

11 Araklı Köprüüstü-Kükürtlü-Çukurçayır

beton yol inşaatı 8 850 000 000 TL. Bitti

12 Tonya-Kayacan-Kalemli beton yol inşaatı 12 825 000 000 TL. Bitti

13 Düzköy-Aykut beton yol inşaatı 5 700 000 000 TL. Bitti

14 Şalpazarı-Simenli-Sütpınar beton yol inşaatı 5 137 500 000 TL. Bitti

Araklı İlçesine ait köylerin yollarına yapılan hizmetlerin listesi

Köyün Adı Yılı Yapılan işin cinsi Miktarı

Ayvadere 1997 Tesfiye 2 km.

Ayvadere 1997 Onarım 2 km.

Ayvadere 1997 Stabilize kaplama 3 km.

Ayvadere 1997 Malzemeli bakım 7 km.

Ayvadere 1997 Beton yol kaplama (E) 0.3 km.

Ayvadere 1997 İstinat duvarı 60 metreküp

Ayvadere 1998 Beton yol kaplama (E) 0.2 km.

Ayvadere 1998 Tesfiye 0.5 km.

Ayvadere 1998 Stabilize kaplama 3 km.

Ayvadere 1998 Malzemeli bakım 1 km.

Ayvadere 1998 Beton yol kaplama 0.5 km.

Taştepe 1997 Tesfiye 1.5 km.

Taştepe 1998 Tesfiye 1 km.

Taştepe 1998 Beton yol kaplama (PE) 1.5 km.

Kestanelik 1997 Tesfiye 3.5 km.

Kestanelik 1998 Onarım 1 km.

Kestanelik 1998 Stabilize kaplama 1 km.

Turnalı 1997 Beton yol kaplama (E) 0.2 km.

Turnalı 1998 Stabilize kaplama 1 km.

Kaymaklı 1997 Stabilize kaplama 2 km.

Kaymaklı 1997 İstinat duvarı 50 m.

Kaymaklı 1998 Tesfiye 2 km.

Aytaş 1997 İstinat duvarı 60 metreküp

Aytaş 1998 Onarım 1 km.

39. – Aydın Milletvekili Muhammet Polat’ın, Tariş’in gerçekleştirdiği pamuk alımlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6488)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMMİçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Muhammet Polat Aydın

Sorular :

1. Tariş ne kadar pamuk alımı gerçekleştirmiştir?

2. Bu alımların maddî tutarı nedir? Ne kadarının ödemesi yapılmıştır?

3. Geçen yıllara göre, Tariş’in gerçekleştirdiği pamuk alımlarının ve bu alımların karşılığında yapılan ödemelerin karşılaştırması nedir?

4. Pamuk üretici belgesi getiren üreticilere, 20 cent prim verilmesi ile ilgili Ziraat Bankasına talimat ne zaman verilecektir?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4.12.1998 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı :B.14.0.BHİ.01-511

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6488-15937/36719 sayılı yazınız.

Aydın Milletvekili Muhammet Polat’ın “TARİŞ’in gerçekleştirdiği pamuk alımlarına” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6488) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yalım Erez Sanayi ve Ticaret Bakanı

Aydın Milletvekili Muhammet Polat’ın yazılı sorularına ilişkin cevaplarımız

Dünyada yaşanan kriz ve tekstil sektöründeki talep daralması, tüm hammaddelerde olduğu gibi pamuk ürününü de etkilemiş ve ürünün iç ve dış piyasa fiyatları hızla düşmüştür. Geçen sene sezon başında Ege Pamuğu dünya fiyatı karşılığı 75 Cent/Kg-kütlü’ye tekabül etmekteyken fiyatlar 62 Cent’e kadar düşmüştür. Bu dönemde Ege pamuğu için belirlenen 195 000 TL/Kg-kütlü pamuk müdahale fiyatı (Eylül 1998 itibariyle dolar karşılığı 71 Cent civarında) üzerine Kg. başına 10 Cent ödenmesi öngörülerek, bir yandan üreticilerimize dünya fiyatlarının hayli üzerinde bir fiyat verilmiş ve üreticinin gelir düzeyi geçen yıla kıyasla % 63 oranında artırılmış, öbür yandan da sanayicinin rekabet edebileceği maliyetlerle üretim ve ihracat yapabilmesi amaçlanmıştır.

Dünya pamuk fiyatlarındaki büyük düşüşler ile mevcut diğer gelişmeler çerçevesinde üreticinin mağdur olmaması bakımından prim sistemi uygulaması getirilmiş, ihracatın serbest bırakılması sağlanmış ve ithalata % 5.2 oranında gümrük vergisi konulmuştur. Ayrıcabirlikler malî imkânlarını zorlayarak öngördükleri alım miktarlarının üzerine çıkmaktadırlar.

Cevap 1, 2, 3. Uygulama sonucunda Tariş’in ürün alım ve alım değeri ile borç ödeme durumu aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

23.11.1998 tarihi itibariyle Tariş, üreticilerden 40 344 milyar TL. değerinde 205 969 ton kütlü pamuk alımı yapmış ve üreticiye toplam 36 305 milyar TL. ödemiştir. Ödeme tutarının alım bedeline oranı %90’a ulaşmıştır. Geçen yıl aynı tarih itibariyle Tariş üreticilerden 22 716 milyar TL. değerinde 154 241 ton kütlü pamuk alımı yapmış ve üreticiye toplam 17 520 milyar TL. ödemiştir. Buna göre ödeme tutarının alım bedeline oranı % 69 olarak gerçekleşmiştir.

DFİF ile Ziraat Bankası kaynaklarından aktarılan kredilere göre birliklerce ürün alım bedelleri hızla ödenmektedir.

Cevap 4. Mevcut düzenlemelere göre üreticilere Kg. başına 10 Cent prim ödenmesi öngörülmüş olup, prim tutarlarının ödeme günündeki dolar kuru karşılığı olarak 1999 yılı bütçesinden karşılanması planlanmıştır.

40. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale-Sulakyurt-Ayvatlı Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6492)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın M. Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Kemal Albayrak Kırıkkale

1. Kırıkkale Sulakyurt ilçesi Ayvatlı Köyü arazilerinin sulanabilmesi için bakanlığınızca herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa 1999 yılı içerisinde bitirilecek midir?

2. Ayvatlı Köyü içi dere yatağında olduğundan konutların güvenliği açısından dere yatağına set yapılması gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır, varsa ne zaman bitirilecektir?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 3.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı :B.15.O.APK.0.23-300/874/20986

Konu :Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :TBMMBaşkanlığının 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6492-15943/36725 sayılı yazısı.

Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak’ın tarafıma tevcih ettiği 7/6492-15943 Esas No.luyazılı soru önergesi TBMMİçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak’ın yazılı soru önergesi ve cevabı (7/6492-15943)

Soru 1. Kırıkkale Sulakyurt İlçesi Ayvatlı Köyü arazilerinin sulanabilmesi için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma var mıdır?Varsa 1999 yılı içerisinde bitirilecek midir?

Cevap 1. Bakanlığıma bağlı DSİ Genel Müdürlüğünce Kırıkkale-Sulakyurt İlçesi Ayvatlı Köyü arazilerinin sulanabilmesi için bölgede yeraltısuyu rezervine ilişkin hidrojeolojik etüd çalışmaları devam etmekte olup, etüd çalışmaları sonucunda yeraltısuyu ile sulanabilecek sahalar belirlenmiş olacaktır.

Soru 2. Ayvatlı Köyü içi dere yatağında olduğundan konutların güvenliği açısından dere yatağına set yapılması gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır, varsa ne zaman bitirilecektir?

Cevap 2. Bakanlığıma bağlı DSİ Genel Müdürlüğünce Sulakyurt İlçesi Ayvatlı Köyünün içinden geçen kuru dereyle ilgili mahallinde gerekli incelemeler yapılmış ve meskûn bölge içinde sınırlı ölçüdeki taşkın etkisinin dere yatağında makineli çalışma yapılarak önemli ölçüde çözümlenebileceği tespit edilmiş olup, anılan çalışma en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

41. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman stol tipi havaalanı projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6493)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 5.11.1998

Zeki Ünal Karaman

Ulaştırma Bakanlığına 6.10.1998 tarihinde verdiğim yazılı soru önergeme verilen cevabi yazıda Karaman stol tipi havaalanının DPT Müsteşarlığınca 1998 yılı yatırım programından çıkarıldığı belirtilmektedir.

Sorularım şunlardır:

1. Karaman stol tipi havaalanı programdan niçin çıkarılmıştır?

2. Sözkonusu havaalanı önümüzdeki yıllarda hiçbir zaman ele alınmamak üzere mi programdan çıkarılmıştır? Yoksa Bakanlığınızın geçici bir tasarrufu mudur?

T.C. Devlet Bakanlığı 3.12.1998 Sayı : B.02. 0.013/2.00-02685

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : a) 16.11.1998 tarihli ve Kan.Kar.Md.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6493-15944/36726 sayılı yazınız.

b) 1.12.1998 tarihli ve B.02.1.DPT.0.08.01/939/5293 sayılı yazı.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın tarafıma yönelttiği yazılı soru önergesi konusundaki ilgi (a) yazınız üzerine Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca hazırlanan ilgi (b) cevabın sureti ekte gönderilmiştir.

Bilgilerine arz ederim.

Işın Çelebi Devlet Bakanı

T.C. Başbakanlık 1.12.1998 Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı (İktisadî Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) Sayı : B.02.1.DPT.0.08.01/939/5293

Konu : Karaman Havaalanı

Devlet Bakanlığına

(Sayın Işın Çelebi)

İlgi : Devlet Bakanlığı (Sayın I. Çelebi)’nin 17.11.1998 tarih ve 2613 sayılı evrak formu eki TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16 Kasım 1998 tarih ve 36726 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile gönderilen “Karaman Stol Havaalanı” İnşaatı projesinin 1998 Yılı Yatırım Programında yer alan 98E030230 no.lu “Stol Havaalanları inşaatı” toplu projesi detayından niçin çıkarıldığına dair Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın soru önergesi incelenmiştir.

1998 Yılı Yatırım Programı 98E030230 no.lu “Stol Havaalanları İnşaatı” toplu projesi detayı belirlenirken Konya-Karaman arasına bölgesel bir havaalanı yapımının gündeme gelmesiyle yapılan değerlendirme sonucu projelerden sadece birinin iz bedel ile alınmasına karar verilmiş ve projeye fizibilite etüdü ve ÇED olumluluk belgesinin alınması durumunda ödenek tahsisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Ancak yıl içerisinde bu konularda herhangi bir çalışma yapılmadığından projeye ödenek tahsis edilmemiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Orhan Güvenen Müsteşar

Stol Havaalanları İnşaatı Toplu Projesi

1998 Detay Programı

Proje No. Proje Adı Yeri 1998 Yatırımı

98E030230 Stol Havaalanları İnşaatı 300 000

1 Adıyaman/Kahta Havaalanı Adıyaman 10 000

2 Aksaray Havaalanı* Aksaray 1

3 Antalya/Gazipaşa Havaalanı Antalya 4 000

4 Balıkesir/Merkez Havaalanı Balıkesir 40 000

5 Bingöl Havaalanı Bingöl 25 000

6 Bitlis/Tatvan Havaalanı* Bitlis 1

7 Çanakkale/Bozcaada Havaalanı Çanakkale 50 989

8 Çorum Havaalanı Çorum 30 000

9 Edirne/Demirhanlı Havaalanı Edirne 30 000

10 Gümüşhane/Salyazı Havaalanı* Gümüşhane 1

11 Hatay Havaalanı* Hatay 1

12 Iğdır Havaalanı Iğdır 25 000

13 İzmir/Çeşme Havaalanı* İzmir 1

14 Karabük Havaalanı* Karabük 1

15 Kastamonu Havaalanı Kastamonu 30 000

16 Kırşehir Havaalanı* Kırşehir 1

17 Konya Karaman Arası Havaalanı* Konya/Karaman 1

18 Kütahya Havaalanı* Kütahya 1

19 Mardin Havaalanı Mardin 25 000

20 Niğde Havaalanı Niğde 20 000

21 Ordu/Ünye Havaalanı Ordu 10 000

22 Şırnak Havaalanı* Şırnak 1

23 Yozgat Havaalanı* Yozgat 1

                      

(*) Fizibilite Etüdleri ve ÇED Etüdleri hazırlanıp, Çevre Bakanlığından ÇED Olumluluk Belgesi alınmadan ödenek tahsisi yapılmayacaktır.

42. – Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, mevsimlik işçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6512)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep etmekteyim.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 10.11.1998

Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri

55 inci Hükümetimiz,

1. Mevsimlik işçiler 12 ay çalışacak diye söz vermişken, neden 2 ay önce işlerine son verildi?

2. İlgili Bakan tarafından tamamının kadroya geçirileceği vaadedilmişti. Kadroya geçirme konusunda ne gibi çalışmalarınız var?

3. Bünyenizde 30 bine yakın işçi var iken Köy Hizmetlerinin işlerini neden taşeron firmalara veriyorsunuz?

T.C. DevletBakanlığı 4.12.1998 Sayı : B.02.0.014/031.2998

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : 19.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6512-16008/36868 sayılı yazınız.

Kayseri Milletvekili Sayın Memduh Büyükkılıç’a ait yazılı soru önergesindeki konular incelenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz emrinde 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapan mevsimlik işçilerin iş akitleri, 1998 yılı bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle 7.11.1998 tarihinden itibaren askıya alınmıştır.

Geçici işçilerin tamamının kadroya geçirileceğine ilişkin bir vaadimiz olmamıştır. Kamuoyunda yaptığımız açıklamalarda, çalışmalarımızın yıllardır yılda 5-6 ay çalıştırılan sonra çıkartılan işçilerin sürekli çalışmasını sağlamak olduğu belirtilmiştir.

Bu işçilerden 11 bin dolayındaki bölümü Millî Eğitim, Sağlık ve Spor Bakanlıklarında kadrolu memur statüsüne geçirilmiştir. Geri kalan geçici işçilerin ise 1999 yılından itibaren 12 ay süreyle çalıştırılması sağlanmıştır. Bunlara kadro temini konusu ise ileriki yıllarda değerlendirilecektir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale yoluyla müteahhitlere yaptırılan işler dışında yabancı işçi çalıştırılmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı

43. – Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ’un, Adana Şakirpaşa Havaalanına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6522)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Tuncay Karaytuğ Adana

Sayın Bakan, Adana Şakirpaşa Havaalanını incelemesi sırasında “Havaalanı Baharlı’ya kurulacak, konu Yüksek Planlama Kurulundan geçti, bu yıl içinde ihalesi gerçekleşecek.” şeklinde bir demeç vermiştir.

1. Adana Şakirpaşa Havaalanının fiziksel yetersizliklerinin giderilmesi için başlatılan çalışmalar neden kısa sürede bitirilememiştir?

2. Adana Şakirpaşa Havaalanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir karar Devlet Planlama Teşkilâtından geçerek Başbakanlık YüksekPlanlama Kuruluna sunulmuş ve onay alınmış mıdır?

3. Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulunun gündeminde ülkemizde başlanmış ve bitirilmesi gereken; ancak ödeneksizlik nedeni ile bitirilemeyen hayati projeler varken havaalanı inşası gibi bir projenin gündeme alınmasının önceliği nedir?

4. Yaşadığı deprem felaketi nedeni ile 70 900 binanın hasar gördüğü ve bunların yaklaşık 10 000 tanesinin de yıkık ve ağır hasarlı olduğu, organize sanayi bölgesi de bu felaketten nasibini aldığı için ekonomik yaşantısı çökerek durma noktasına gelmiş Adana’ya ödeneksizlikten yardım gönderilmezken, böyle bir projeye girişmenin anlamı nedir?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı 4.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.11.0.APK.010.01.21./EA/-1694-22/06

Konu : Adana Milletvekili Sayın Tuncay Karaytuğ’un yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.11.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6522-16045/36939 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Tuncay Karaytuğ’un 7/6522-16045 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

A. Ahmet Denizolgun Ulaştırma Bakanı

Adana Milletvekili Sayın Tuncay Karaytuğ’un 7/6522-16045 sayılı yazılı soru önergesi ve cevabı

Sayın Bakan, Adana Şakirpaşa Havaalanını incelemesi sırasında “Havaalanı Baharlı’ya kurulacak, konu Yüksek Planlama Kurulundan geçti, bu yıl içinde ihalesi gerçekleşecek” şeklinde bir demeç vermiştir.

1. Adana Şakirpaşa Havaalanının fiziksel yetersizliklerinin giderilmesi için başlatılan çalışmalar neden kısa sürede bitirilememiştir?

2. Adana Şakirpaşa Havaalanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir karar Devlet Planlama Teşkilâtından geçerek Başbakanlık YüksekPlanlama Kuruluna sunulmuş ve onay alınmış mıdır?

3. Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulunun gündeminde ülkemizde başlanmış ve bitirilmesi gereken; ancak ödeneksizlik nedeni ile bitirilemeyen hayati projeler varken havaalanı inşası gibi bir projenin gündeme alınmasının önceliği nedir?

4. Yaşadığı deprem felaketi nedeni ile 70 900 binanın hasar gördüğü ve bunların yaklaşık 10 000 tanesinin de yıkık ve ağır hasarlı olduğu, organize sanayi bölgesi de bu felaketten nasibini aldığı için ekonomik yaşantısı çökerek durma noktasına gelmiş Adana’ya ödeneksizlikten yardım gönderilmezken, böyle bir projeye girişmenin anlamı nedir?

Cevap :

Adana Şakirpaşa Hava Limanı İç Hatlar Terminal Binası Tadili, VIP, CIP salonları teşkili ve tesisat galerisi yapımı işlerine ilişkin sözleşmede bitim tarihi 18.12.1998 olarak belirtilmesine rağmen; iç hatlar giden yolcu ve CIP salonu 4.8.1998 tarihinde, gelen yolcu ve VIP salonu ise 23.11.1998 tarihinde tamamlanarak hizmete verilmiştir.

Ayrıca, güvenlik amacıyla hava limanının 8 km. çevresinde 20 adet korumalı nöbetçi kulübeleri yapımı, deprem nedeniyle hasar gören dış hatlar terminal binasının asma tavanının tadili ile yine deprem nedeniyle zarar gören apron ve otopark aydınlatma direklerinin yenilenmesi işleri gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası tarifeli ve tarifesiz seferler ile iç hat seferlerine açık bulunan Adana Şakirpaşa Hava Limanı; Adana ve Mersin yöresinin gelişen turizmi ile ticaret ve sanayi hacminin yüksek olması sebebiyle son yıllarda yetersiz kalmış olup, hava limanının şehrin içerisinde kalması ve yoğun yapılaşma nedeniyle genişletilmesi de mümkün olamamaktadır.

Bu nedenle; Adana ve Mersin illerimize hizmet vermek üzere Baharlı mevkiinde tespit edilen arazide konvansiyonel boyutlarda yeni bir havaalanı yapımı planlanmıştır.

Söz konusu hava alanının yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmesi için Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuş olup, konu müsteşarlıkça Yüksek Planlama Kuruluna sunulmuştur.

Yapımı planlanan yeni havaalanı bütçe dışı bir finans modeli olan yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, söz konusu projeye herhangi bir kaynak ve ödenek aktarımı söz konusu olmayacaktır.

44. – Konya Milletvekili Hüseyin Arı’nın, Konya-Ereğli Şeker Fabrikasının çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut’un yazılı cevabı (7/6529)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Delaletinizle aşağıdaki soru önergemin “Çevre Bakanı” tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.11.1998

Hüseyin Arı Konya

Sorular :

İlgi : a) 21.3.1996 tarih ve B.140/000003/SÖ-2/0366 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığına vermiş olduğum yazılı soru önergesi.

b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 29.3.1996 gün ve 3713 sayılı cevabî yazısı.

1. 1989 yılından beri faaliyette olan Konya-Ereğli Şeker Fabrikasının “Atıksu” arıtma tesisleri olmadığından şehrin üç köyünün merasını kirletmekte, ayrıca o bölgede bulunan ve 229 tür kuşun yaşadığı kuş cenneti olan Akgöl sazlığında yaşamı bitirmektedir. Konu ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ilgi (a) ile sorduğum soru önergeme ilgi (b) ile vermiş oldukları yazılı cevapta söz konusu fabrikanın atık su arıtma tesisinin 1997 yılı içerisinde bitirilerek faaliyete geçirileceğinin belirtilmesine rağmen maalesef bugüne kadar bu tesis yapılmamış ve çevreyi kirletmeye devam etmekte, insanların, canlıların sağlık ve yaşamlarını tehdit etmektedir.

2. Ayrıca; anılan fabrikanın bilhassa bugünlerde (Kampanya/üretim döneminde) yanan kömürden hasıl olan yoğun baca gazından arıtma filtresi olmaması, çevre kirlenmesi yaratarak hem civarda bulunan köy halkının sağlığını direkt etkilediğinden, son derece hayati öneme haiz bir problem olarak “İvedi” önem arz etmektedir.

3. Yukarıda belirttiğim ve Ereğli için gün be gün ağırlaşan bu çevre kirliliğinin önlenebilmesi için Bakanlığınızca çok acil olarak ne gibi önlemler almayı planlıyorsunuz?

T.C. Çevre Bakanlığı 7.12.1998 Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.01/4650-10482

Konu : Konya-Ereğli Şeker Fabrikası

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 19.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6529-16055/36970 sayılı soru önergesi.

İlgi yazınızda Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Arı’nın Ereğli Sazlıkları ile ilgili soru önergesi incelenmiş olup, konu ile ilgili Bakanlığımız çalışmaları aşağıda verilmektedir.

Soru 1. 1989 yılından beri faaliyette olan Konya-Ereğli Şeker Fabrikasının “Atıksu” arıtma tesisleri olmadığından şehrin üç köyünün merasını kirletmekte, ayrıca o bölgede bulunan ve 229 tür kuşun yaşadığı kuş cenneti olan “Akgöl” sazlığında yaşamı bitirmektedir. Konu ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ilgi (a) ile vermiş oldukları yazılı cevapta söz konusu fabrikanın atık su arıtma tesisisin 1997 yılı içerisinde bitirilerek faaliyete geçirileceğinin belirtilmesine rağmen maalesef bugüne kadar bu tesis yapılmamış ve çevreyi kirletmeye devam etmekte, insanların, canlıların sağlık ve yaşamlarını tehdit etmektedir.

Cevap 1. Ereğli Şeker Fabrikası arıtma tesisi yaptıracağına dair 24.11.1994 tarihinde iş termin planı vermiş ve 1996 yılı içerisinde işletmenin açılacağını taahhüt etmiştir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ülkemizdeki şeker fabrikalarının tamamındaki mevcut arıtım tesislerinin bitirilmesi için bir program yaptığını, DPT’den ödenek verildiği taktirde yatırımın tamamlanacağını belirtmektedir.

Daha sonra, 29.9.1995 tarih ve 2099 sayılı yazılarında konunun genel müdürlük tarafından Başbakanlığın tasarruf tedbirleri nedeniyle, çalışmalarının geçici olarak durdurulma zorunda kaldıkları ifade edilmiştir.

Ayrıca, Bakanlığımızın arıtma tesisleriyle ilgili 21.8.1997 tarih ve 97/14 sayılı genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlerde fabrikanın atık sularını tam arıtma yapılmadan DSİ kanalına deşarj ettiği ve bunun Akgöl’e ulaşarak kirliliğe sebep olduğu belirlenmiştir. Bunun üzerine Valilik Makamı 16.8.1997 tarih ve 763 sayılı olurları ile Ereğli Şeker Fabrikasına ve Ereğli Belediye Başkanlığına ayrı ayrı olmak üzere 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci ve 20 nci maddesine istinaden 193 500 000 TL. idarî para cezası uygulamıştır.

Bakanlığımızın 31.3.1998 tarih ve ÇKÖ 1155-2457 talimatları neticesinde Ereğli’deki diğer sanayi kuruluşları ile birlikte Ereğli Şeker Fabrikasına da arıtma tesislerini yaptırmadıkları taktirde faaliyetlerinin durdurulacağı bildirilmiştir. Halen tesisin atıksu deşarj izni ve gayrisıhhi müessese ruhsatı bulunmamaktadır.

Bakanlığımızın bu ısrarlı girişimi sonunda anılan tesis 3.4.1998 tarih ve 5251 sayılı yazılarında bir İsveç firması ile anlaşma yapıldığını ve arıtma tesisinin 1998 tarihi sonuna kadar tamamlanacağını taahhüt etmiştir.

2.10.1998 tarihli yazılarında ise arıtma tesisi inşaat çalışmalarının devam ettiği yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek ekipmanların imalatlarının büyük oranda gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Soru 2. Ayrıca; anılan fabrikanın bilhassa bugünlerde (Kampanya/üretim döneminde) yanan kömürden hasıl olan yoğun baca gazından arıtma filtresi olmaması, çevre kirlenmesi yaratarak hem civarda bulunan köy halkının sağlığını direkt etkilediğinden, son derece hayati öneme haiz bir problem olarak “ivedi” önem arz etmektedir.

Cevap 2 : Söz konusu fabrika, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği gereği emisyon izni almak zorundadır. Tesisin emisyon izin belgesi bulunmamaktadır. Fabrikada kampanya döneminde yakılan düşük vasıflı kömürlerin yoğun emisyona neden olduğu ve bacada toz ve gaz arıtma sistemlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Fabrikanın yakma sistemlerinde kullanılan yakıtın yanmasıyla oluşacak emisyonlar, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirlenen baca gazı emisyon sınır değerlerini sağlamalıdır. Bu amaçla fabrikada kullanılan yakıtların Yönetmelikteki emisyon limitlerini sağlayan daha iyileriyle değiştirilmesi ve emisyon izin başvurusunun ilgili makama yapılması için tesis ikaz edilmiştir. Gerekli iyileştirme tedbirlerinin alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Soru 3. Yukarıda belirttiğim ve Ereğli için gün be gün ağırlaşan bu çevre kirliliğinin önlenebilmesi için Bakanlığınızca çok acil olarak ne gibi önlemler almayı planlıyorsunuz?

Cevap 3 . Yukarıda da belirtildiği gibi şeker fabrikası atık su arıtma tesisini tamamlamak için inşaat çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar Bakanlığımızca takip edilerek en kısa sürede arıtma tesislerinin devreye girmesi sağlancaktır. Aksi durumda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde fabrika hakkında faaliyetin durdurulması da dahil her türlü yasal işlem uygulanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. İmren Aykut Çevre Bakanı

45. – Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu’nun, Muğla İli Yatağan İlçesi Akçay Deresinde kirliliğe yol açan bir fabrikaya ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut’un yazılı cevabı (7/6532)

13.11.1998

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın İmren Aykut tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Zeki Çakıroğlu Muğla

Muğla İli Yatağan İlçesi Akçay Deresinde bütün balıklar ve diğer canlılar ölmüştür. Ölümlerin kimyasal madde üreten bir fabrikadan atılan atıkların neden olduğu iddiaları vardır.

Sorular :

1. Ölüm nedeni hakkında Çevre İl Müdürlüğü ya da başka bir kurum tarafından araştırma yapılmış mıdır?

2. Kimsayal madde üreten işletmenin adı nedir?

3. Bu işletme hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?

4. Önlemler ve denetlemelerde ihmali görülenler var mıdır? Ne gibi idarî soruşturma başlattınız?

5. İnsanların sağlığıyla, derede yaşayan canlıları katleden, su içme durumunda kalacak diğer canlılara zarar verecek bu tehlikeye karşı şu ana kadar neden ciddi bir önlem alınmamıştır?

6. Adı geçen fabrikanın çevreye zarar vermemesi için kesin ve etkili sonuç alıcı şekilde ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir?

T.C. Çevre Bakanlığı 7.12.1998 Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.01/4649-10481

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 25.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6532-16063/37002 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroğlu’nun, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Akçay Deresinde kirliliğe yol açan fabrikaya ilişkin soru önergesinin cevaplandırılması istenilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda verilmektedir.

Soru 1. Balıkların ölüm nedeni hakkında Çevre İl Müdürlüğü ya da başka bir kurum tarafından araştırma yapılmış mıdır?

Cevap 1. Balık ölümleriyle ilgili mahallî ve ulusal basında çıkan haberler Muğla Çevre İl Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edilerek aynı gün (9.11.1998) tarihinde yerinde incelemelerde bulunulmuştur. Yapılan incelemede;

– Başer Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından işletilen zeytinyağı fabrikasının kesikli olarak çalıştığı,

– Arıtma tesisi olduğu halde, fabrikada yapılan bakım ve işletme sırasında oluşan atık suların standartlara ve yöntemlere aykırı olarak arıtılmadan alıcı ortamlara deşarj edildiği,

– İşletmeden kaynaklanan atık suların 1-1,5 m.’lik bir PVC boru ile Akçay Deresine bağlandığı tespit edilmiştir.

Soru 2. Kimyasal madde üreten işletmenin adı nedir?

Cevap 2. Tesis kimyasal madde üreten bir işletme olmayıp, Başer Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ne ait bir zeytinyağı fabrikasıdır.

Soru 3. Bu işletme hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Cevap 3. Yerinde yapılan ve düzenlenen tutanaklar sonucunda adı geçen işletme, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci madde 3 üncü fıkra hükmünü ihlâl etmesi nedeniyle aynı kanunun 21 inci maddesi gereğince 1 710 000 000 (birmilyaryediyüzonmilyon lira) para cezasıyla cezalandırılmış olup, fiilin tekrarı halinde tesisin faaliyetine son verileceği işletme yetkililerine bildirilmiştir.

Soru 4. Önlemler ve denetmelerde ihmali görülenler var mıdır? Ne gibi idarî soruşturma başlattınız?

Cevap 4. Valilikçe Çevre İl Müdürlüğü tarafından iki ayrı ekiple incelemelerde bulunulmuş ve konunun önemine binaen titizlikle takip yapılmış olup, herhangi bir ihmal söz konusu değildir.

Soru 5. İnsanların sağlığıyla, derede yaşayan canlıları katleden, su içme durumunda kalacak diğer canlılara zarar verecek bu tehlikeye karşı şu ana kadar neden ciddi bir önlem alınmamıştır?

Cevap 5. Fabrikanın arıtma tesisi bulunmaktadır. Arıtma tesisisin sürekli çalıştırılması için Çevre İl Müdürlüğünce takibi yapılmaktadır. Akçay Deresindeki balık ölümleri fabrikanın normal çalışması sırasında çıkan atık sulardan olmayıp, fabrikanın ekipmanlarının temizlenmesi sonucu oluşan kimyasal atık sulardan kaynaklanmaktadır.

Soru 6. Adı geçen fabrikanın çevreye zarar vermemesi için kesin ve etkili sonuç alıcı şekilde ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir?

Cevap 6. Konu Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce sürekli takip edilecektir. Herhangi bir kirlenme tespit edilirse, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. İmren Aykut Çevre Bakanı

46. – İçel Milletvekili Oya Araslı’nın, Mersin’de Devlet tiyatrosu açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay’ın yazılı cevabı (7/6535)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.

Prof. Dr. Oya Araslı İçel

Kültür alanında büyük atılımlar yapmış bulunan Mersin, Devlet Tiyatrosuna ivedi olarak gereksinim duyan kentlerimizin başında gelmektedir.

Nüfusu 2 milyona yaklaşan Mersin’de tiyatroya olan açlık, turne oyunları ile giderilmeye çalışılmakta; turneye gelen toplulukların tamamı kapalı gişe oynamaktadır. Ancak turneye gelen özel tiyatroların genelde güncel-aktüel oyunlarla perde açmaları ve bilet ücretlerini yüksek tutmaları, Mersin’de Devlet Tiyatrosu gereksinimini gündeme getirmektedir.

Mersin’de DevletOpera ve Balesinin sahnesinin, dekor ve kostüm atölyelerinin ve bunların personelinin bulunuşu kuşkusuz, DevletTiyatrosunun bir müdürlük olarak faaliyete geçmesini kolaylaştıracaktır.

Mersin Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, Sahne Sanatları Bölümünde Tiyatro Ana Sanat Dalı bulunuşu ise, Devlet Tiyatrosu üniversite yardımlaşması ve etkileşimi açısından uygun bir ortam hazırlayacaktır.

1. Bu koşullar dikkate alınarak Mersin’de bir Devlet Tiyatrosu açılması yolunda proje yapılmış mıdır?

2. Böyle bir proje varsa, bunun gerçeğe dönüştürüleceği tarihle ilgili bir belirleme yapılmış mıdır?

T.C. Kültür Bakanlığı 4.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-502

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı Kan.Kar.Müd.’nün 30 Kasım 1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-37016 sayılı yazısı.

İçel Milletvekili Sayın Oya Araslı’nın “Mersin’de Devlet Tiyatrosu açılıp açılmayacağına ilişkin” 7/6535-16067 esas no’lu yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. İstemihan Talay Kültür Bakanı

Cevap : Devlet Tiyatrolarımız en son 1997 yılı sonunda açılan Van, Sıvas, Konya ve Erzurum’daki tiyatro müdürlüklerimiz ile toplam 12 şehirde yerleşik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanısıra öncelikle Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş ve Kocaeli illerinde de Devlet Tiyatrosunun kurulması hususunda Bakanlar Kurulu Kararı mevcuttur. Kadro temini sağlandığında bu illerde de faaliyete geçilmesi planlanmaktadır.

Ancak, Mersin’de henüz Devlet Tiyatrosunun yerleşik düzende faaliyete geçirilmesi düşünülmemektedir. Zira Mersin halkının tiyatroya duyduğu özlemin Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğümüz tarafından turnelerle giderilmesine çalışılmaktadır. Bu yönde Mersin’e yaklaşık 27 km. mesafede bulunan Tarsus’da, Mersin’de dikkate alınarak yeni bir sahne daha açılmış ve bu sahnede düzenli olarak haftada 2 veya 3 gün oyunlarımız sergilenecektir.

Ayrıca, Mersin Devlet Opera ve Balesinin dekor ve kostüm atölyelerinden ve personelinden Devlet Tiyatrolarının yararlanması da mümkün değildir. Zira iki kuruluşun bütçesi ve personel durumu kendi ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Amacımız ileriki tarihlerde yeterli bütçe ve kadroya sahip olunduğunda Devlet Tiyatrolarının da her ilde faaliyete geçmesidir.

47. – Tokat Milletvekili Hanefi Çelik’in, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olup ek ders ücreti alamayan ilköğretim müfettişlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6552)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların aracılığınızla Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.11.1998

Hanefi Çelik Tokat

1. 4359 sayılı Yasa yürürlüğe girmesinin üzerinden 7 ay süre geçmiş olmasına rağmen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olup ek ders ücreti alamayan ilköğretim müfettişlerine ek ders ücreti verilmemektedir. İlköğretim müfettişlerine ek ders ücreti vermeyi düşünüyor musunuz?

2. Adı geçen kanunda “kimlere, haftada kaç saat ek ders ücreti ödeneceğinin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği” hükmü vardır. Konuyu, konuyu hazırlamakla yükümlü bakanlık olarak konu ile ilgili çalışmalarınız var mıdır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4037

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 30.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16355-7/6552-16175/37222 sayılı yazısı.

Tokat Milletvekili Sayın Hanefi Çelik’in “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olup ek ders ücreti alamayan ilköğretim müfettişlerine ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

439 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde, 4359 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yapılan değişiklik ile ilköğretim müfettişlerine de ek ders ücreti ödenmesi öngörülmüştür. Ek ders ücretleri, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak esaslar çerçevesinde ödenebildiğinden, söz konusu esaslar yürürlüğe girinceye kadar ilköğretim müfettişlerine ödenememektedir.

Diğer taraftan esaslar malî haklara ilişkin hükümler içerdiğinden Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşüne sunulması gerekmektedir.

İlköğretim müfettişlerinin ek ders ücrelerini en kısa zamanda alabilmeleri için ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle anılan esaslarla ilgili süreç başlatılmış, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınmış, hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar”la ilgili Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulunun imzasına açılmıştır. Kanun hükmünde kararnamenin yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle ek ders ücretleri ödenmeye başlanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.