Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

T.B.M.M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 62

 

1 inci Birleşim

1 . 10 . 1998 Perşembe

 

 

İÇİNDEKİLER

  I. – GELEN KÂĞITLAR

II. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. – TBMM Başkanı Hikmet Çetin’in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönem 4 üncü Yasama Yılının hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle konuşması

2. – Açış konuşmasını yapmak üzere Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanına, Başkanlıkça “Hoşgeldiniz” denilmesi

3. – İçişleri Bakanlığına atanan Kutlu Aktaş’ın andiçmesi

B)TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Bilecik Milletvekili Şerif Çim’in vefatına ilişkin TBMMBaşkanlığı tezkeresi (3/1647)

2. – Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1648)

III. – SÖYLEVLER

1. – Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, 20 nci Dönem 4 üncü Yasama Yılını açış konuşması

IV. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 1998 Perşembe günü Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konuların görüşülmemesi, 2 Ekim 1998 Cuma günü Meclis çalışmasına ara verilmesi ile (11/18) esas numaralı gensoru, (9/27) ve (9/28) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri, görüşme günü ve çalışma süresi ile 735 ve 742 sıra sayılı raporların gündemdeki yerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, kısa dönem askerlik yapan ve askerlikten muaf tutulan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/5508)

2. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir İline yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/5517)

3. – İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre’nin, üniversitelerdeki başörtülü öğrencilere yapılan uygulamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/5532)

4. – Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, İSDEMİR’in zararına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/5560)

5. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesine çağdaş giyimli olmayanların konut bölgesine giremeyeceğine dair hüküm eklendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/5572)

6. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, millî dillerin korunmasına yönelik yasa tasarılarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/5574)

7. – Konya Milletvekieli Hasan Hüseyin Öz’ün, İş Bankasındaki Atatürk’e ait hisselerin CHP’ye devredilip devredilmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/5575)

8. – Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğuna aykırı davrandığı ileri sürülen kişilere uygulanan cezalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5576)

9. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Özel İskân Fonunun 1994,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TEK Elektrik Dağıtım Müessesesinin 1993,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Türkiye Elektrik Kurumunun 1993,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TRTKurumunun 1993-1994,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Vezirköprü Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Devrek Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Bolu Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Bartın Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Ayancık Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Artvin Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Antalya Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Kurumunun 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Denizcilik Bankası T.A.Ş.’nin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen T.C. Emlak Bankası A.Ş.’nin 1991,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Madencilik Fonunun 1989,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Toprak Mahsulleri Ofisinin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.’nin 1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Denizcilik Bankası T.A.Ş.’nin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen T.C. Emlak Bankası A.Ş.’nin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen 100 üncü yıl Gümüş Maden İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Üçköprü Maden İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Şarkkromları-Ferrokrom İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Alüminyum İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Mahdut Mesuliyetli Maden Arama Müessesesinin 1988-1989,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Mahdut Mesuliyetli Küre Bakırlı Pirit İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Kırka Boraks İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Mahdut Mesuliyetli Kestelek Bor Maden İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank İstanbul Alım Satım Müessesesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Halıköy Maden İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Mahdut Mesuliyetli Fosfat İşletmelerinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Ergani Bakır İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Emet Kolemanit İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Bursa Maden İşletmelerinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Bigadiç Madenleri İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Mahdut Mesuliyetli Beypazarı Tabiî Soda İşletmesinin 1988-1989,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Elektrometalurji Sanayi İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Müessesesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TÜGSAŞ Elazığ İşletmesinin 1989-1990

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.’nin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TDÇİ Hekimhan Madenlerinin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TDÇİ Divriği Madenlerinin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TDÇİ İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarının 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TDÇİ’nin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TDÇİ Karabük D.Ç.F.’nin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TRT Kurumunun 1990 Yılları hesaplarıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin soruları ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu yazılı cevabı (7/5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624.)

10. – Tokat Milletvekili AhmetFeyzi İnceöz’ün, Tokat-Zile-Turhal arası telefon hatlarında meydana gelen arızalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/5627)

11. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Bolu’da başörtülü bir öğrencinin ÖYS sınavına alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5629)

12. – Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı’nın, başörtülü öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5632)

13. – Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, Rektörler Komitesine Eğitime Katkı Payı adı altında toplanan paralara ve başörtüsü nedeniyle okuldan atılan öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5634)

14. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa Erkek Lisesi Futbol Takımına verilen cezaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5637)

15. – Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz’ün, Suudi Arabistan ile ülkemiz arasındaki çalışma mevzuatına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/5651)

16. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Rektörler Komitesinin hukukî konumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5652)

17. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Cumhurbaşkanlarının yurt dışı seyahatlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/5655)

18. – Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan’ın, halen görevde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanına ve emekli olanlara tahsis edilen araç ve koruma ekibine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/5657)

19. – Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan’ın, posta ücretlerine yapılan zamların Anadolu basınını sıkıntıya düşürdüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/5658)

20. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, hayvancılık bakanlığının kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/5660)

21. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde meydana gelen bir olaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5663)

22. – Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın’ın, başörtüsü nedeniyle üniversitelere alınmayan öğrencilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5666)

23. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Bayburt-Aydıntepe İlçesinin dispanser ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/5668)

24. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Bayburt-Aydıntepe’ye bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5670)

25. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Bayburt-Aydıntepe’nin yatılı bölge okulu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5674)

26. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Gölbaşı’ndaki Mogan ve Eymir göllerinin temizlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut’un yazılı cevabı (7/5678)

27. – Kayseri Milletvekili Ayvaz Gökdemir’in, kamuya ait bir akaryakıt tankının bedelsiz olarak kiraya verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/5683)

28. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Ege Bölgesi tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın yazılı cevabı (7/5688)

29. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Ziraat Bankası tarafından çiftçilerin gübre faturaları ile vergi iadelerinin ödenmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/5689)

30. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Ege Bölgesinde yaşanan afette zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/5690)

31. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, özel tiyatroların bazı oyunlarına getirilen yasaklara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5693)

32. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Medaş Karaman İşletme Müdürlüğünün hizmet binası ve personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5700)

33. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğretmen olarak atanmasına getirilen kısıtlamaya ve İslam ülkelerindeki üniversitelerden mezun olup denklik belgesi bulunanların görevlerine son verilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5701)

34. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin maaşlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5710)

35. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Hatay-Akbez Belediyesinde çalışanların maaşlarının ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5711)

36. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, Ankara Birlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen bir oyunun Gaziantep Valisi tarafından yasaklanmasının nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5712)

37. – Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, Tanıtma Fonundan yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın yazılı cevabı (7/5714)

38. – Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, boş tutulan lojmanlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5718)

39. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, Kocaeli-Gebze’deki Organize Sanayi Bölgesine ait alanın bir kooperatife tahsisine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/5719)

40. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Konya-Beyşehir-Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulunun tamiratı için ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5728)

41. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Konya Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu için ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5729)

42. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Meslek Yüksekokulu inşaatına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5730)

43. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Konya Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu inşaatına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5731)

44. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın;

– Konya-Doğanhisar İlçesi,

– Konya-Akşehir-Reis Kasabası,

– Konya-Akşehir-Yayla Kasabası,

– Konya-Beyşehir-Doğanbey Kasabası,

– Konya-Beyşehir-Yenidoğan Kasabası,

– Konya-Beyşehir-Karaali Kasabası,

– Konya-Hüyük-İlmen Kasabası,

– Konya-Hüyük-Selki Kasabası,

– Konya-Hüyük-Köşk Kasabası,

– Konya-Kadınhanı-Osmancık Kasabası,

– Konya-Karapınar-Taşpınar Kasabası,

– Konya-Sarayönü-Ladik Kasabası,

– Konya-Seydişehir-Gevrekli Kasabası,

– Konya-Seydişehir-Ketenli Kasabası,

Yol düzenlemesi için ayrılan ödeneğe ilişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/5735, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749)

45. – Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, Çevre eski Bakanı M. Ziyattin Tokar’ın, lojmanda kullandığı demirbaşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin yazılı cevabı (7/5753)

46. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, TESTAŞ tarafından ithal edilen cep telefonlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/5754)

47. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, bir öğretmen hakkında açılan soruşturmaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5756)

48. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, turistlerin güvenliği için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5757)

49. – Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın, Güneydoğu Anadolu’da bazıbölgelerde CINE 5 yayınlarının şifresiz olarak izlenebildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın yazılı cevabı (7/5759)

50. – Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz’ın, vakıf taşınmazlarının kiralarıyla ilgili kanuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin yazılı cevabı (7/5762)

51.– Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Telekom ve Posta İşletmelerine açıktan personel atanıp atanmadığına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in yazılı cevabı (7/5763)

52.– Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, İvedik Projesinde arsaların kooperatiflere devrinde mükerrer eğitime katkı payı alındığı ididasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5765)

53.– Sıvas Milletvekili Tahsın Irmak'ın, ARENA adlı televizyon porogramı yapımcılarının vergilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5766)

54.– Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in;

– Dövizle askerlikten yararlanan kişilere,

– Dövizle askerlikten yararlanan kişilere,

İlişkin soruları ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/5767, 5768)

55.– Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, bazı ülkelerle yapılan eğitim anlaşmalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5774)

56.– İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Genelkurmay İkinci Başkanının kanuna aykırı beyanlarda bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/5777)

57.– Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Ermenek Barajı projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5783)

58.– Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Kocaeli-Gebze'de bir arazinin sanayi kooperatifine tahsisinin yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/5784)

59.– Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Tuz Gölünün ekolojik dengesinin bozulmasına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/5789)

60.– Isparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, TRT'ye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak'ın yazılı cevabı (7/5792)

61.– Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, bazı medya kuruluşlarına verilen teşvik kredilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/5793)

62.– Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, bazı basın kuruluşlarına verilen teşvik kredilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/5794)

63.– Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ceylanpınar-Mürşitpınar Sınır Kapısının ticarete açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun yazılı cevabı (7/5796)

64.– İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul-Maslak Kız Öğrenci Yurdu çevresinde meydana gelen bazı olaylara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5799)

65.– Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın;

– TEDAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe,

– TEDAŞ'ın Marmaris II nci Elektrik Şebekesi İhalesini kazanan firmanın sahte teminat mektubu verdiği iddialarına,

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5800, 5801)

66.– Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, mahkeme kararlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/5804)

67.– Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun, IMF ile yapılanan anlaşmaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/5805)

68.– Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, TEDAŞ Siirt İşletme Başmühendisliğinde çalışan bir işçinin başka bir yere nakline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5806)

69.– Adana Milletvekili Yakup Budak'ın, Adana'da meydana gelen depremden zarar gören cami ve minarelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H.Hüsamettin Özkan'ın yazılı cevabı (7/5808)

70.– Adana Milletvekili Yakup Budak'ın, Sarıçam Deresi ıslah çalışmaları ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5813)

71.– Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, TBMM Kampüsü içerisinde milletvekillerine yasaklanmış yaya kaldırımları olup olmadığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/5815)

72.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, köylerin idarî, hukukî ve malî sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5816)

73.– İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5818)

74.– Adana Milletvekili Yakup Budak'ın, Adana'da meydana gelen deprem felaketinde zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/5819)

75.– Adana Milletvekili Yakup Budak'ın, Adana'da meydana gelen depremden zarar gören vergi mükelleflerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5822)

76.– Antalya Milletvekili Osman Berberoğlu'nun, Kepez Elektrik A.Ş.'ye ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5825)

77.– Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir'de köy okullarının kaç merkezde toplandığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5826)

78.– Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur'un, orman teşkilatında görev yapan bekçilerin maaşlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5830)

79.– İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Hakkâri-Şemdinli-Ormancık Köyünde koruculuk yapan 13 şahsın öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5832)

80.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, bakanlıkça yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/5834)

81.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Demokrasi ve Barış Partisinin Ohal Bölgesindeki gezilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/5835)

82.– Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, sekiz yıllık kesintisiz eğitim için toplanan paraya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5837)

83.– Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, kılık, kıyafet genelgesine uymayan personele ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5838)

84.– Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, TEDAŞ'ta açılan iş ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5839)

85.– Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, TEAŞ Genel Müdürlüğü Sağlık Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5840)

86.– Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, silahlı kuvvetler tarafından yapılan suç duyurularına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/5845)

87.– Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Kozaklı İlçesi Doyduk Barajı projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5846)

88.– Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Kayseri arasında yapılacak barajlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5847)

89.– Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Havran-Edremit-Ayvacık yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5852)

90.– Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Kaz Dağlarında maden arama ruhsatı verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5853)

91.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Keçiören Çocuk Islah Evinin atölyelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/5854)

92.– İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, İstanbul'da öldürülen taksi şoförlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5856)

93.– Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresinden Acil Destekleme Programı çerçevesinde Bayburt Valiliği ve belediyelerine verilen ödenek miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5860)

94.– Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, vali makam araçları alımlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5864)

95.– İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, İçel'in Mut İlçesinde kaçak kazı yapıldığına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M.İstemihan Talay'ın yazılı cevabı (7/5865)

96.– Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı araçlarına Büyük Şehir Belediyesince verilen benzine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/5866)

97.– Muğla Milletvekili Mustafa Dedeoğlu'nun, Türk Telekom A.Ş. ile GSM arasında belirlenen konuşma ücretlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yazılı cevabı (7/5867)

98.– Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, fon kaynaklı kredi verilen kişi ve kuruşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/5869)

99.– Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa-Yalova yolu üzerindeki orman fidanlığına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/5870)

100.– Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Kocaeli Büyükşehir belediyesi Çevre Entegre Projesine ruhsat verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/5872)

101.– Adana Milletvekili Yakup Budak'ın, A.Ü.Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Lehçeleri Bölümünün kapatılma kararına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5873)

102.– Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün, Türkiye'den AB ülkelerine yapılan tarım ve su ürünleri ihracatına getirilen yasaklara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R.Taşar'ın yazılı cevabı (7/5875)

103.– Denizli Milletvekili M.Kemal Aykurt'un, özel tomografi kuruluşlarına SSK'nın yaptığı sevklere ve ödemelere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Naci Çağan'ın yazılı cevabı (7/5876)

104.– Denizli Milletvekili M.Kemal Aykurt'un, özel tomografi kuruluşlarına Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5878)

105.– Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun;

– İller Bankasından köy tüzel kişiliklerine tahsis edilen paya,

– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın;

– Kırıkkale-Hacılar, Karaahmetli, Sulubük, Karakeçili, Bala arasındaki yolun karayolu ağına alınmasına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5879, 5893)

106.– İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/5880)

107.– Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Karayolları eski Genel Müdürü hakkındaki mahkeme kararına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5881)

108.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, İzmir-Karaburun Parlak Köyü Tarım Kredi Kooperatifinin memur ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R.Taşar'ın yazılı cevabı (7/5882)

109.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, İzmir-Karaburun'a bağlı Parlak ve Tepeboz köylerinin içmesuyu şebekelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/5883)

110.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, balık çiftliklerinin koyları kirlettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R.Taşar'ın yazılı cevabı (7/5884)

111.– Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, hayvancılık sektöründe yaşanan ekonomik krizi aşmak için alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5887)

112.– Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Akkuyu Nükleer Santralinin kuruluş yerine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/5888)

113.– Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ayasofya Müzesinin bakım ve onarımına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M.İstemihan Talay'ın yazılı cevabı (7/5889)

114.– Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, nükleer enerji üretimine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5890)

115.– Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, TEKEL'in özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın yazılı cevabı (7/5891)

116.– Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, kumarhanelerin kapatılmasının turizme etkilerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın yazılı cevabı (7/5892)

117.– Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Hayvancılığı Geliştirme Fonundan yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R.Taşar'ın yazılı cevabı (7/5894)

118.– Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Cumhuriyetin 75 inci Yılını Kutlama Fonuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak'ın yazılı cevabı (7/5895)

119.– Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, grevden alınan bazı yöneticilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5896)

120.– Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, başörtüsü nedeniyle hakkında soruşturma açılan öğretmen ve memurlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5897)

121.– Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Karaman-Ermenek İlçesine bağlı bazı yerleşim birimlerinin ek derslik ihtiyacına ve okullarının onarımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5899)

122.– Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, SSK Genel Müdürlüğünde işine son verilen personele ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'ın yazılı cevabı (7/5900)

123.– İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, düşünce suçlarıyla ilgili kanun tasarısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/5901)

124.– Hatay Milletvekili Atila Sav'ın, Ankara Ekin Tiyatrosunca sahneye konulan bir oyunun bazı yerlerde yasaklandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5902)

125.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, üretici köylülerin ve hayvancılık yapanların banka ve tarım kredi faizlerinde indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R.Taşar'ın yazılı cevabı (7/5903)

126.– İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kapatılan Kur'an kurslarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5906)

127.– Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya, Erzincan Özel İdare Müdürlüğüne 3838 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeye ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5907)

128.– Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün, KOP kapsamındaki projelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5908)

129.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, yabancı uyruklularla evlenen ve yurtdışına giden vatandaşlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5909)

130.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, çalışma izni için yabancılarla evlenen vatandaşlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'ın yazılı cevabı (7/5910)

131.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara-Gölbaşı-Mogan Gölündeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/5911)

132.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın;

– Kaldırım, Kayacık ve Yavşan tuzlalarına alınacak koruma görevlisi için açılan sınava,

– Tekel tarafından Ankara-Şereflikoçhisar-Kayacık-Tuzla yolunun yapımına katkı sağlanıp sağlanmayacağına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın yazılı cevabı (7/5912,5914)

133.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ziraat Bankasınca açılan personel sınavına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/5915)

134.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara-Haymana'ya bağlı bazı köylerde yaşanan dolu afetine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R.Taşar'ın yazılı cevabı (7/5916)

135.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Çankaya Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5917)

136.– İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'ın, taksi şoförlerinin can güvenliğine ve Mersin'de evinin önünden kaçırılan bir şahsa ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5919)

137.– Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, ABD'de tedavi gören bazı milletvekillerinin kendilerine düşen katkı payını ödemedikleri iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/5920)

138.– Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, İlahiyat Fakültesi ve Arap Dili ve Edebiyatı mezunlarının öğretmen olarak atanmalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5921)

139.– Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Kültür Merkezi inşaatına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M.İstemihan Talay'ın yazılı cevabı (7/5924)

140.– Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne araç alımı için ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/5926)

141.– Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'ya bağlı bazı ilçelerin öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5929)

142.– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Yaylayurt-Doğanören Köyünün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/5931)

143.– Kastamonu Milletvekili Haluk Yıldız'ın, Kastamonu yöresindeki sarımsak üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı (7/5932)

144.– Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, basın kuruluşlarına verilen kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/5935)

145.– Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Gediz İlçesine bağlı Eski Gediz Lisesi Lojmanlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5936)

146.– Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Gediz İlçesine bağlı eski Gediz'de bulunan tarihi hamamın restorasyonu için ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin yazılı cevabı (7/5937)

147.– Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın;

– TRT'ye usulsüz personel alımı yapıldığı iddiasına,

– Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın;

– TRT'nin hava tahmin raporlarında Hatay'a yer verilmediği iddiasına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Cavit Kavak'ın yazılı cevabı (7/5939, 5950)

148.– Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ve bazı ilçelerindeki organize sanayi bölgeleri için ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/5941)

149.– Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'daki bazı göletlere ve Kureyşler Barajı projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5942)

150.– Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, fındık üreticisinden tahsil edilen fon kesintilerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/5943)

151.– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Sulakyurt ve Akçakavak barajları projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5944)

152.– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın;

– Ankara-Kırıkkale arasında otoban yapılıp yapılmayacağına,

– İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün;

– İzmir-Menderes-Özdere Belediyesi kanalizasyon inşaatına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5945, 5953)

153.– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Başpınar spor sahası ve yüzme havuzu projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in yazılı cevabı (7/5946)

154.– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale M.K.E. Kurumuna ait mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili adli soruşturmaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun yazılı cevabı (7/5947)

155.– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/5948)

156.– Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın;

– Petrol Ofisinin özelleştirilmesinde Devletin zarara uğratıldığı iddiasına,

– POAŞ'ın özelleştirilmesine,

İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/5949, 5934)

157.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Ege Linyit İşletmeleri Bölge Müdürü hakkındaki mahkeme kararının uygulanmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5954)

158.– Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, elma ihracatına destek veren bir kararname çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı (7/5955)

159.– Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Gemi Trafik Kontrol Sistemi (VTS) Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara'nın yazılı cevabı (7/5956)

160.– Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5957)

161.– Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Rize'nin Çayeli İlçesinde bazı öğretmenlerin başörtülü oldukları için görevden alındığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5958)

162.– Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, öğretmen nakil işlemlerinin gecikmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5960)

163.– Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen seçme sınavının iptal edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5961)

164.– Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, merkezde görevden alınan şube müdürü sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5964)

165.– Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, basın kuruluşlarına verilen teşviklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/5966)

166.– Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, kapatılan yerel gazete sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5967)

167.– Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, mahalli basına reklam verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak'ın yazılı cevabı (7/5968)

168.– Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına alınan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/5969)

169.– Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, Süreyya Bey Barajı sahasında yer alan arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5971)

170.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, İzmir-Kemalpaşa Cumali Köyünün su deposu inşaatı projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/5973)

171.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Antalya-Beldibinde bir firma tarafından yaptırılan turistik pansiyona ilişkin Başbakandan sorusu ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın yazılı cevabı (7/5974)

172.– İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, bazı fakültelerde başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun yazılı cevabı (7/5975)

173.– Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, özel vakıflara ait üniversitelere tahsis edilen arsa ve arazilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5977)

174.– Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5978)

175.– Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/5979)

176.– Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Zehra Eğitim ve Kültür Vakfında güvenlik güçlerince yapılan aramaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5982)

177.– Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, aday bir meslek memuruna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in yazılı cevabı (7/5984)

178.– Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın, gümrüğe terk edilmiş araçların satışının Kayseri'de yapılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5986)

179.– Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, fındıkta fon uygulamasına gidileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/5987)

180.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara-Şereflikoçhisar-Devekovan Belediye Başkanının açığa alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5988)

181.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın;

– Ankara'ya bağlı bazı ilçe belediyelerine yapılan yardımlara,

– Büyükşehir Belediyelerinin borçlarına,

İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5990, 5992)

182.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Mamak Belediye Başkanı tarafından gecekondu yapımına göz yumulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5991)

183.– Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Muradiye Vakfı hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin yazılı cevabı (7/5994)

184.– Hatay Milletvekili Atila Sav'ın, Hatay'daki turistik tesis sayısına ve yatak kapasitesine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın yazılı cevabı (7/5995)

185.– Hatay Milletvekili Atila Sav'ın, genel nüfus sayımının sonuçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın yazılı cevabı (7/5996)

186.– Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verilen bazı başvurulara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun yazılı cevabı (7/5997)

187.– Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, atari salonları ve bilgisayar oyunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin yazılı cevabı (7/5998)

188.– Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, yargıtayca onaylanan bir tahliye kararına uyulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun yazılı cevabı (7/5999)

189.– Kocaleli Milletvekili Osman Pepe'nin, İzmit-Yeniköy Belediyesi sınırları içindeki arazide liman inşaatı için başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/6000)

190.– Kocaeli Milletvekili Osman Pepe’nin, İzmit – Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında görevini suiistimalden dolayı bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6002)

191.– Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, camilerin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesine dair kanun tasarısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı H. Hüsamettin Özkan’ın yazılı cevabı (7/6004)

192.– İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem’in, Beyoğlu Belediyesi tarafından yıkım kararı alınan bir otel inşaatıyla ilgili Danıştay tebliğinin geç yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6005)

193.– İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem’in, Beyoğlu Belediyesince bir otel inşaatıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6006)

194.– İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem’in, İstanbul – Beyoğlu İlçesinden Şişli İlçesi sınırlarına dahil edilen vakıflara ait bir arsaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin yazılı cevabı (7/6007)

195.– İçel Milletvekili Fikri Sağlar’ın, Rus mafyası ile işbirliği yaptığı ileri sürülen suç örgütlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6008)

196.– Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, Toplu Konut İdaresi ile Dünya Bankası arasında imzalanan ikraz anlaşmasının uygulanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in yazılı cevabı (7/6009)

197.– Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına usulsüz personel alındığı iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in yazılı cevabı (7/6010)

198.– İçel Milletvekili Fikri Sağlar’ın, Didim Kaymakamının yasadışı uygulamalar yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6011)

199.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, bakanlık özel kaleminde şifre memuru olarak görev yapan bir personelin mal varlığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6012)

200.– Kayseri Milletvekili Recep Kırış’ın, Kayseri’nin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6013)

201.– Aksaray milletvekili Sadi Somuncuoğlu’nun, Başbağlar katliamının faillerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6014)

202.– Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, kesintisiz sekiz yıllık temel eğitim yasası uyarınca toplanan katkı paylarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/6016)

203.– Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kütahya – Tavşanlı – Balıkesir yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/6017)

204.– Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, sütteki KDV oranının düşürülmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/6018)

205.– Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar’ın, Şanlıurfa İlinde trafosu olmayan köylere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6019)

206.– Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar’ın, Şanlıurfa il sınırları içindeki köylerin telefon şebekesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6020)

207.– Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar’ın, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerine 1997 yılı bütçesinden aktarılan kaynağa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/6021)

208.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman’a serbest bölge kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6022)

209.– Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ’un, Adana Çatalan Barajı ve hidroelektrik santrali projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6023)

210.– Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, Toplu Konut İdaresine ait bir taşınmazın satış ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in yazılı cevabı (7/6024)

211.– Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu’nun, İnsan Hakları Derneği Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/6025)

VI. – KOMİSYONLAR BÜLTENİ

1. – 27 Şubat 1998 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 31 Temmuz 1998 tarihine kadar komisyonlara gelen, neticelenen ve kalan işler

No :  1

I. – GELEN KÂĞITLAR

1.10.1998 Perşembe

Tasarılar

1.- 1997 Mali Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/802) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 31.7.1998)

2.- 1997 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/803) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 31.7.1998)

3.- Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Tasarısı (1/804) (Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 7.8.1998)

4.- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/805) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 11.8.1998)

5.- Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/806) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 11.8.1998)

6.- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/807) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.8.1998)

7.- Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/808) (Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.8.1998)

8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/809) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.8.1998)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/810) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.8.1998)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/811) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.8.1998)

11.- Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı (1/812) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.8.1998)

12.- Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/813) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.8.1998)

13.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri ile Madalya ve Nişanlar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/814) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 27.8.1998)

14.- Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/815) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 27.8.1998)

15.- Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/816) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.8.1998)

16.- İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/817) (Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 8.9.1998)

17.- Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/818) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 8.9.1998)

18.- 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/819) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 8.9.1998)

19.- Tütün ve Tütün Mamülleri Kanunu Tasarısı (1/820) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 10.9.1998)

20.- İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/821) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 10.9.1998)

21.- Türk Medeni Kanunu Tasarısı (1/822) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 16.9.1998)

22.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/823) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.9.1998)

23.- Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/824) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.9.1998)

24.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/825) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.9.1998)

25.- Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/826) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 22.9.1998)

26.- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/827) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 22.9.1998)

27.- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/828) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 22.9.1998)

Teklifler

1.- Yozgat Milletvekili Kazım Arslan’ın; Esenli Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1261) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 3.8.1998)

2.- Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş ve 12 Arkadaşının; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İşçi Statüsünde Çalışan Personele İlişkin Kanun Teklifi (2/1262) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 3.8.1998)

3.- Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 4 Arkadaşının; T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1263) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 3.8.1998)

4.- Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1264) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 3.8.1998)

5.- Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş’ın; İçel İlinde Kırobası Adında Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1265) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 3.8.1998)

6.- Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş’ın; Tokat İlinde Çamlıbel Adında Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1266) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 4.8.1998)

7.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 16 Arkadaşının; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı Maddesinde Değişikliği Öngören Kanun Teklifi (2/1267) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 4.8.1998)

8.- Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin’in; Devlet Memurları Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1268) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 6.8.1998)

9.- Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin’in; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1269) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 6.8.1998)

10.- Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya’nın; 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 312 nci Maddesinin Son Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1270) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 10.8.1998)

11.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in; Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 15. Maddesinin A Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

(2/1271) (Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.8.1998)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam’ın; Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1272) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 9.9.1998)

13.- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 6 Arkadaşının; Yemliha Kasabasının İlçe Olması Hakkında Kanun Teklifi (2/1273) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 17.9.1998)

14.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Turhan Güven, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 313 üncü Maddesinin Beşinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1274) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.9.1998)

15.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Turhan Güven, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1275) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.9.1998)

Tezkereler

1.- Isparta Milletvekili Ömer Bilgin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1640) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 6.8.1998)

2.- Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1641) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.8.1998)

3.- Samsun Milletvekili Murat Karayalçın’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1642 ) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.8.1998)

4.- Afyon Milletvekili Kubilay Uygun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1643 ) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.8.1998)

5.- Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1644 ) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 26.8.1998)

6.- Samsun Milletvekili Murat Karayalçın’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1645 ) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.8.1998)

7.- Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1646 ) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.8.1998)

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı: 733) (Dağıtma Tarihi: 1.10.1998) (GÜNDEME)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Kul’un 20.4.1967 Tarih ve 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 28 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1225) (S. Sayısı: 746) ) (Dağıtma Tarihi: 1.10.1998) (GÜNDEME)

3.- Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan ve 7 Arkadaşının Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/376, 2/1113) (S. Sayısı: 747) ) (Dağıtma Tarihi: 1.10.1998) (GÜNDEME)

4.- Askerlik Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı: 748) ) (Dağıtma Tarihi: 1.10.1998) (GÜNDEME)

5.- Polonya Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/728) (S. Sayısı: 749) ) (Dağıtma Tarihi: 1.10.1998) (GÜNDEME)

6.- Çek Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/723) (S. Sayısı: 750) ) (Dağıtma Tarihi: 1.10.1998) (GÜNDEME)

7.- Macaristan Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı: 751) ) (Dağıtma Tarihi: 1.10.1998) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, seçim ekonomisi uygulanmayacağı yönündeki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.1998)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel’in, Diyarbakır-Sakarya seferi yapan tirende yaşanan olumsuzluklara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.8.1998)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel’in, Siverek -Karakeçi yolunun bakımının ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.1998)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel’in, Siverek Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (Başkanlığa geliş tarihi:28.8.1998)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel’in, Şanlıurfa’nın tarım alanlarındaki elektrik yetersizliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.1998)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, Şanlıurfa Merkez İlçe ve köylerindeki öğretmen sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.1998)

7.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, Şanlıurfa ve ilçelerinin yol sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) (Başkanlığa geliş tarihi:9.9.1998)

8.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, Şanlıurfa Şehir Stadı inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Yücel Seçkiner) sözlü soru önergesi (6/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.1998)

9.-Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, Şanlıurfa’ya Merkez Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.1998)

10.-.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, Şanlıurfa’ya kültür sarayı kurulması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.1998)

11.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.1998)

12.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, Şanlıurfa’nın bazı ilçelerinin içme ve sulama suyu projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.1998)

13.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, Şanlıurfa’ya bağlı köylerin içme suyu ve yollarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.1998)

14.-Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, Şanlıurfa Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.1998)

15 .-Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un, Jet-Ski kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, İMKB’ndaki “Gözaltı Pazarı” tabir edilen uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6026) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

2.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Bakırköy Belediyesince Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bahçe duvarlarının yıkılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6027) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

3.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanının hafif raylı sistem ihalesinde belediyeyi zarara uğrattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6028) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

4.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, SSK Müdürlerinin A.B.D. gezisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6029) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

5.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan geçici işçilere ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/6030) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

6.- Niğde Milletvekili Doğan Baran’ın, Niğde’deki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6031) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

7.- Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş’in, Kırşehir’de üniversite kurulmasına ve şeker fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6032) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

8.- Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, TİGEM’e bağlı bazı çiftliklerin özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6033) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

9.- Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, memur maaşlarına yapılan zammın geç ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6034) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

10.- Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, bir holdingin kayırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6035) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

11.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Körfez Savaşının Türk ekonomisine yaptığı etkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6036) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

12.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, kamu bankalarının toplam batık kredi miktarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6037) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

13.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Konut Edindirme Fonunda biriken para miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6038) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

14.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda biriken paralara ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/6039) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

15.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/6040) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

16.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman’a Merkez Bankası Şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6041) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

17.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Keçiören Etlik Lisesinde usulsüz diploma verildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6042) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.1998)

18.- Tokat Milletvekili Hanefi Çelik’in, Şanlıurfa İlinde tarımda kullanılan elektrikle ilgili karşılaşılan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6043) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.1998)

19.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, TSE Kurumu Başkanının yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6044) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.1998)

20.-Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, et ve canlı hayvan ithalatına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6045) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.1998)

21.- Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı’nın, Balya İlçesinin haşhaş ekim alanı kapsamına alınmamasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6046) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.1998)

22.- İçel Milletvekili Oya Araslı’nın, Mersin’deki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6047) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.1998)

23.- İçel Milletvekili Oya Araslı’nın, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünde çalışan bir sendika yöneticisinin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6048) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.1998)

24.-Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki Buğday üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6049) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.1998)

25.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün fındık üretimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6050) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.1998)

26.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, okul ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6051) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.1998)

27.-Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, genel af tartışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6052) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.1998)

28.-Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, T.M.O’nce yapılan hububat alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6053) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.1998)

29.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6054) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.1998)

30.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Barutsan A.Ş. Sıvı Patlayıcı Üretim Tesisi Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6055) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.1998)

31.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, ekonomi politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6056) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.1998)

32.-Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Polatlı-Karailyas Köyündeki ekili alanda çıkan yangının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6057) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.8.1998)

33.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, hayvansal ve zirai aletler kredisi alan çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6058) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.8.1998)

34.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Polatlı-Sivrihisar yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6059) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1998)

35.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara Çevre Yolunun Samsun ve Konya yolu bağlantılarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6060) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1998)

36.- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Nizam-ı Alem Ocaklarınca, Kosova Kurtuluş Ordusunu güçlendirmek gerekçesiyle silahlı birlik kurulduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6061) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1998)

37.- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Şeriatçı olduğu ileri sürülen personel hakkında yapılan işlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6062) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1998)

38.- Bursa Milletvekili Yahya Şimşek’in, Ordu Valisi hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6063) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1998)

39.- Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Ermenek-Mut yolunun Manavgat burnu mevkiindeki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6064) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1998)

40.- Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Bucakışla-Ermenek karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6065) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1998)

41.- İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, yargı organı mensuplarının protokoldeki yerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6066) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.8.1998)

42.- Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, Sedat Peker ile bir milletvekilinin bağlantısı olduğu iddiasıyla hazırlandığı ileri sürülen rapora ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6067) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.8.1998)

43.-Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın, Alpullu Şeker Fabrikasınca yapılan şeker pancarı alımlarında yaşanan sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6068) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1998)

44.- İçel Milletvekili Turhan Güven’in, Alaattin Çakıcı ile görüştüğü ileri sürülen Devlet Bakanı Eyüp Aşık hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılamayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6069) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1998)

45.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Ankara-Yenimahalle GİMAT mevkiindeki İMOKSAN’a ait gayrimenkullere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1998)

46.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, köprü geçiş ücretlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6071) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1998)

47.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, bazı MİT görevlileri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6072) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1998)

48.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, Ordu Valisinin fındık toplamaya gelenlere koyduğu yasaklamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6073) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1998)

49.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, görev yerleri değiştirilen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/6074) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1998)

50.- Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu’nun, Gün Sazak cinayetinin faillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6075) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.1998)

51.-Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ’un, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında basında çıkan iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6076) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.1998)

52.- Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ’un, Adana raylı sistem projesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6077) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.1998)

53.-Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, YÖK’ün ünivesite adaylarına gönderdiği bir duyuruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6078) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1998)

54.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale’ye bağlı bazı köylere yapılacak köy konaklarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6079) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1998)

55.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale’deki elektrik şebekelerinin tevsii için yapılan harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6080) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1998)

56.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Balışeyh Adliye Binası inşaatına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6081) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.1998)

57.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale-Keskin ve Delice ilçelerinin kapalı spor salonu inşaatlarına ilişkin Devlet Bakanından (Yücel Seçkiner) yazılı soru önergesi.(7/6082) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.1998)

58.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale’ye bağlı bazı yerleşim birimlerindeki elektrik şebekesi tevsii için yapılan harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6083) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1998)

59.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale polisevi, çevik kuvvet binası ve karakol binası inşaatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6084) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1998)

60.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Çukurbağ Köyünde orman arazisine yapıldığı iddia edilen evlerin yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6085)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.1998)

61.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Dereköyde orman çapası yapan işçilerin parasının ödenmediği iddiasına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6086)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.1998)

62.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman’da meydana gelen dolu afetinden sonra Tarım Kredi Kooperatifine borcu ertelenmeyen bir şahsa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6087)(Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.1998)

63.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman’ın Kılbasan Beldesinde açılan sulama amaçlı sondaj kuyularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6088)(Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.1998)

64.- Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy’un, Erbaa İlçesi Özel İdare Müdürlüğüne vekaleten yapılan atamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6089)(Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.1998)

65.- İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar’ın, yasa dışı suç örgütleriyle ilişkisi olan bazı şahıslara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6090)(Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.1998)

66.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bazı firmaların Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinden aldıkları işlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6091) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.1998)

67.- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinen gruba güvenlik güçlerince yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6092)(Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.1998)

68.- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Rize-Çamlıhemşin-Fırtına Vadisi’nde ihalesi yapılan hidroelektrik santraline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6093) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.1998)

69.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara genelinde TRT yayınlarının izlenip izlenmediğine ilişkin Devlet Bakanından (Cavit Kavak) yazılı soru önergesi.(7/6094)(Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1998)

70.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Şereflikoçhisar İlçesi ve köylerindeki telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6095) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1998)

71.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, işitme engelli öğrencilerin eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6096)(Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1998)

72.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, işitme engellilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6097)(Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1998)

73.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, DİE’de geçici olarak çalışan özürlü personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Batallı) yazılı soru önergesi.(7/6098) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1998)

74.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santrali Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6099)(Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1998)

75.- İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem’in, promosyon kampanyalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6100)(Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1998)

76.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Hastanesiyle ilgili yolsuzluk iddiaları konusunda yapılan soruşturmaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6101) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.1998)

77.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, vakıf ve derneklere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6102)(Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.1998)

78.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, İstanbul Üniversitesinde türbanlı öğrencilere şantaj ve baskı ile belge imzalatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6103)(Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.1998)

79.- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Fethullah Gülen ve cemaati hakkında ileri sürülen bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6104)(Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.1998)

80.- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Türk Harb-İş Sendikası üyesi olan işçilerin Amerikan askeri işyerlerindeki grevlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6105)(Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.1998)

81.- Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın’ın, bir işadamının Siirt Valisinin emriyle gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6106) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.1998)

82.- Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ’un, “Götürü Bedel - Anahtar Teslimi İhalesi” ne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6107)(Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.1998)

83.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, İzmir’de kimsesiz çocuklar için yardım toplayan çocukları sorgulayan polisler hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6108)(Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.1998)

84.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, yurt dışındaki vatandaşların seçimlerde oy kullanmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler hakkındaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6109)(Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.1998)

85.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Devlet Güvenlik Mahkemeleri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6110)(Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.1998)

86.- Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Suriye’den pamuk alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6111)(Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.1998)

87.- Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, pamuk taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6112)(Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.1998)

88.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, 50 Kg’lık torbaların kulanımının yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6113)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

89.- Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın, Doğu ve Güneydoğulu işçilerin Ordu İline sokulmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6114) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

90.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6115)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

91.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6116)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

92.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’deki belediyelere dağıtılan araçlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6117)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

93.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Sarıyer’de Koç Üniversitesi’nin yapımı için tahsis edilen araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6118)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

94.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, iç borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6119)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

95.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılan ihalelerdeki iskonto miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6120) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

96.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir-Acıgöl İlçesi hükümet konağı inşaatı ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6121)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

97.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’de açılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6122)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

98.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, vakıf üniversitelerine ayrılan ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6123)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

99.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, basında yer alan bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6124)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

100.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, 1997-1998 yılları arasında kurulmasına izin verilen bankalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6125) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

101.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, spor klüplerine yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6126) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

102.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir genelinde yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6127)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

103.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6128)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

104.- Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, İskenderun DLH 9.Bölge Müdürlüğüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6129)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1998)

105.- Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı’nın, Balıkesir ve Giresun SEKA kağıt fabrikalarındaki üretime ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6130)(Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.1998)

106.- Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı’nın, Expo-98 fuarına katılanlara ve yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6131)(Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.1998)

107.- Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Hatay’da Suriye ile sınır ticaretine izin verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6132)(Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.1998)

108.- Hatay Milletvekili Atila Sav’ın, Trabzon Akçaabat Devlet Hastanesinde başhemşire olarak görevli bir personele yapılan uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6133)(Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.1998)

109.- Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz’in, Kırıkkale-Sulakyurt İlçesine bağlı Güzelyurt Belediyesine yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6134) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1998)

110.- Afyon Milletvekili Sait Açba’nın, Afyon’daki bazı karayolları için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6135)(Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1998)

111.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, özelleştirme kapsamına alınan SEKA fabrikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6136)(Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1998)

112.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, büyük kentlerdeki gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6137)(Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.1998)

113.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Eğitim-Sen kongresinde meydana gelen olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6138)(Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.1998)

114.- Niğde Milletvekili Akın Gönen’in, Niğde Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yurt ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Işın Çelebi) yazılı soru önergesi.(7/6139) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

115.- Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, A.B.D. askeri işyerlerindeki greve ve kaçak işçi çalıştırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6140)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

116.- Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, Çiller ailesi hakkında bir kitapta ileri sürülen iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Güneş Taner) yazılı soru önergesi.(7/6141) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

117.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’e doğal gaz götürülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6142)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

118.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, şirketlere tahsis edilen arazilere ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6143)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

119.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, şirketlere tahsis edilen arazilere ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6144)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

120.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6145)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

121.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6146)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

122.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6147)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

123.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, fonlardan belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6148)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

124.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Cumhuriyetin 75. Yıl Kutlamaları için ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6149)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

125.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6150)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1998)

126.- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici’nin, taşımalı eğitime ve diğer bazı eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6151)(Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1998)

127.- Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk iddialarına ve sorumlular hakkında yürütülen işlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi.(7/6152)(Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1998)

128.- Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, Trabzon-Vakfıkebir’de meydana gelen bir cinayetin faillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6153) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1998)

129.- Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Ordu İline çalışmaya gelen vatandaşlara izin verilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6154)(Başkanlığa geliş tarihi: 21.8.1998)

130.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, irtica ve terör olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6155) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

131.- Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel’in, İsrail’e Türkiye topraklarında üs verileceği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6156) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

132.- Niğde Milletvekili Akın Gönen’in, Niğde Üniversitesi öğrencilerinin yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6157) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1998)

133.- İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar’ın, T.H.Y.’nın özelleştirilmesine yönelik girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6158) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1998)

134.- Hatay Milletvekili Atila Sav’ın, Hatay’da nüfus cüzdanının yenilenmesi için başvuranlar hakkında güvenlik soruşturması yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6159) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1998)

135.- Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Hatay’da nüfus cüzdanı çıkarmak için başvuran kişilerden komşu ülkelerle bağlantıları olmadığı yönünde belge istendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6160) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1998)

136.- Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi’nin, Cizre’ye Sanayi ve Ticaret Odası kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/6161) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1998)

137.-Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, bazı konularda Anap ve FP arasında uzlaşmaya varıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi.(7/6162) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1998)

138.- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, ANAP ile FP yöneticileri arasındaki görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6163) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1998)

139.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, hastanelere yapılan alımlarda yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6164) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1998)

140.- Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın, İçişleri Bakanlığı tarafından bazı valilere Fazilet Partili belediyelerin izlenmesi için genelge gönderildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6165) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1998)

141.- Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın, Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın Alaattin Çakıcı ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6166) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1998)

142.-Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, doğal afetten zarar gören yerleşim birimlerine yapılan yardımlara ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/6167) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1998)

143.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın serbest bölgelerde uygulanan vergi muafiyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi.(7/6168) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1998)

144.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, serbest bölge uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Işın Çelebi) yazılı soru önergesi.(7/6169) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1998)

145.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Türk polisinin İsrail polisinden eğitim alacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/6170) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.1998)

146.- Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, Denizli İlindeki belediyelerin kadro taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. ( 7/6171) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.1998)

Meclis Araştırması Önergesi

  1.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 22 arkadaşının, İstanbul’da meydana gelen orman yangınlarının nedenlerinin araştırılarak kaçak yapılaşmanın önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1998)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

1 Ekim 1998 Perşembe

BAŞKAN : Hikmet ÇETİN

KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Levent MISTIKOĞLU (Hatay)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönem 4 üncü Yasama Yılının 1 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayımız vardır; gündeme geçiyoruz.

II. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. – TBMMBaşkanı Hikmet Çetin’in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönem 4 üncü Yasama Yılının hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle konuşması

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 20 nci Dönem 4 üncü Yasama Yılı çalışmalarına bugünden itibaren başlıyoruz. Türk demokrasisinin temel yapıtı ve kalbi olan Yüce Meclisimiz, geçmiş dönemlerde, verimli ve değerli çalışmalar yaparak, halkımızın, her zaman, büyük umudu olmuştur.

Kuşkusuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu dönemde de büyük hizmetler verecek, ülkemizin kalkınmasında, ulusun yücelmesinde, demokrasinin daha da kökleşmesinde sarsılmaz bir güven kaynağı olacaktır. Bu bakımdan, çalışmalarımızı, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı içinde sürdüreceğimize içtenlikle inanıyorum.

Yüce Meclisimizin, sorunlara, ülkemizin ve ulusumuzun yararları doğrultusunda, en doğru ve gerçekçi çözümler bulacağına inanıyorum ve biliyorum. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizin, bu yıl, kuruluşunun 75 inci yılını, büyük etkinliklerle ve coşkuyla kutluyoruz. Devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün sözleriyle ifade ediyorum ki, çok işler başardık, daha büyük işler başaracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yasama yılının ülkemize, ulusumuza ve Türkiye Büyük Millet Meclisine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum; sayın milletvekili arkadaşlarıma da sağlık içinde başarılı çalışmalar temenni ediyorum; Yüce Meclisi en içten duygu ve saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacaklardır; ancak, Bilecik Milletvekili Şerif Çim’in vefatına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır.

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki trafik felaketi, sonunda, genç bir arkadaşımızı da aramızdan aldı. Hepimiz çok üzgünüz. Ailesine, yakınlarına ve hepinize başsağlığı diliyor ve kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızı kürsüye davet etmeden önce, Başkanlığın bu tezkeresini okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Bilecik Milletvekili Şerif Çim’in vefatına ilişkin TBMMBaşkanlığı tezkeresi (3/1647)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Bilecik Milletvekili Şerif Çim 20 Eylül 1998 günü vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim.

Aziz arkadaşımızın yüce hatıraları önünde, Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

Hikmet Çetin

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

(Saygı duruşunda bulunuldu)

BAŞKAN – Allah rahmet eylesin; ruhu şad olsun.

A)ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam)

2. – Açış konuşmasını yapmak üzere Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanına, Başkanlıkça “Hoş geldiniz” denilmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız, açılış konuşmasını yapmak üzere, şu anda Genel Kurul salonuna onur vermektedirler; kendilerine, Meclisimiz adına “hoş geldiniz” diyorum ve saygılar sunuyorum. (Ayakta alkışlar)

(İstiklal Marşı )

BAŞKAN – Buyurun Sayın Cumhurbaşkanımız.

III. – SÖYLEVLER

1. – Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, 20 nci Dönem 4 üncü Yasama Yılını açış konuşması

CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL – Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, değerli milletvekilleri, ekranları başında bu toplantıyı izleyen sevgili vatandaşlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılının milletimize, memleketimize, Yüce Meclisimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Keza, Meclisimizin yeni toplantı salonunun da hayırlı olmasını diliyorum.

Önümüzdeki yüzyıl dünyasını şekillendirmekte olan küresel dönüşümlerin gerçekleştiği tarihî bir geçiş döneminde, cumhuriyetimizin 75 inci yılını kutlamaktayız. Önümüzdeki yıl ise, mirasçısı olduğumuz Osmanlı İmparatorluğunun 700 üncü yılını kutlayacağız. Hemen arkasından da yeni bir binyıla gireceğiz. Bütün bu kilometretaşları, bize, arka arkaya durum tespiti yapma imkânını sağlayacaktır. Esasen, büyük yıldönümleri, geçmişin yeniden değerlendirildiği ve bu değerlendirme ışığında geleceğin yeniden tasarlandığı tarihî anlardır. Böyle dönemler, milletlere, nereden gelip nereye gittiklerini gözden geçirecekleri bir kolektif düşünme fırsatı sağlarlar. Bu fırsatın en iyi biçimde kullanılmasının, gelecek nesillere karşı borcumuz olduğuna inanıyorum.

Hiçbir millet geçmişte yaşamaz. Milletler bugünü yaşar ve yarın için hazırlanır. Ancak, unutulmaması gerekir ki, tarihî birikimler bizi geleceğe taşıyan köprülerdir. Bu itibarla, geleceği düşünürken geçmişle hesaplaşmak gerekir. İşte bu nedenle, cumhuriyetimizin geçen yetmişbeş yılına bakarken, işe bir tarih muhasebesiyle başlamakta yarar görüyorum.

Anadolu’daki bin yıllık tarihimiz boyunca bağımsızlığımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bu uzun tarih içinde, bu topraklarda, iki büyük imparatorluk ve bir de çağdaş cumhuriyet kurduk. Atayurdumuzdan bin yıl önce beraberimizde getirdiğimiz kültürümüzü, bu topraklardaki diğer kültür ve medeniyetlerle etkileşim içinde daha da zenginleştirdik. İnsanlığın ortak uygarlığına önemli katkılarda bulunduk. Evrensel tarihe inişleriyle çıkışlarıyla damgamızı vurduk. Dolayısıyla, 2000’li yıllara hazırlanırken, öncelikle, şanlı bir tarihe ve parlak bir geleceğe sahip büyük bir milletin mensubu olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Bugün, bizi yeniden bölgemizin en güçlü devleti haline getiren cumhuriyet, her şeyden önce, doğulu-batılı, güneyli-kuzeyli, genç-yaşlı, kadın-erkek, Türk ulusal kurtuluş savaşçılarının kahramanlıklarıyla ve fedakârlıklarıyla yaratılan eşsiz bir destandır. Bu büyük varoluş mücadelesinin zaferle sonuçlanması, insanlık tarihindeki en büyük zihniyet ve hukuk devrimlerinden birinin gerçekleştirilmesini mümkün kılmış, ülkeyi yönetme hakkını ve yetkisini hanedandan millete geçirmiş, kişiyi tebalıktan çıkarmış, vatandaş yapmıştır. Büyük bir devrim ve topyekûn bir değişim olan cumhuriyet, bir destandır, sürekli bir destandır ve bu destan, milletimizin eseridir.

Cumhuriyetimizin 75 inci yıldönümünde, onun kurucusu, büyük kumandan, büyük devlet adamı, büyük dâhi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milletçe, minnet ve şükranla anıyoruz.

Değerli milletvekilleri, başta Büyük Atatürk olmak üzere, cumhuriyetimizi kuran kuşak, bilimde ve teknolojide geri kalmanın nelere mal olduğunu görerek, bir medeniyetçilik kavgası başlatmıştır. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefinde ifadesini bulan bu kavgayı, bugün de aynı hızla sürdürüyoruz. Esasen, cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne, temel amacımız değişmemiştir: Türkiye Cumhuriyetinin temelindeki iddia, vatandaşlarını çağdaş, demokratik bir devletin vatandaşı yapmaktır. Nitekim, cumhuriyet döneminde, Anadolu, tarihinin en mamur, müreffeh ve inşa edilmiş devrini yaşamaktadır. Türkiye, cumhuriyet sayesinde, her alanda evrensel frekansı yakalamıştır. Bu başarı, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür cumhuriyet nesillerinin eseridir.

Cumhuriyetin çağdaşlaşma projesi, Türkiye’yi evrensel hukuk prensipleriyle buluşturmuştur. Bu bağlamda, ırk, dil, din ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, tüm yurttaşların eşitliği ve özgürlüğü fikri, toplumsal bütünlüğümüzü sağlayan cumhuriyet misakının temelini oluşturmaktadır. Din ve vicdan hürriyetini teminat altına alan laiklik, yurttaşların fikirlerini serbestçe ifade etmelerini ve yönetime katılmalarını sağlayan demokrasi, korkunun esiri olmadan yaşamalarını mümkün kılan hukuk devleti, cumhuriyetin toplumsal sözleşmesinin ürünüdür. Eleştirel ve yaratıcı düşünce, teşebbüs hürriyeti, ancak bu zeminde serpilip gelişebilir. Çağdaş devlet modeli olan anayasal demokrasi, keza, ancak ve ancak bu zeminde kurulabilir. Bu itibarla, tüm eksikliklere ve karşı karşıya olduğu sorunlara rağmen, Türkiye, doğru yolda ilerlemektedir.

Cumhuriyet misakı etrafında birbirimize kenetlenerek, içbarışı, ülke ve millet bütünlüğünü korumalıyız. Esasen, en kıymetli varlığımız olan demokratik cumhuriyetin, Anayasamızın 2 nci maddesinde ifadesini bulan temel ilkelerinin herhangi birinden vazgeçilmesi, hiçbir şekilde söz konusu dahi edilemez. Zira, cumhuriyetin, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma vasfı, milletimizin vazgeçilmez asgarî müştereğidir. Cumhuriyet tarihimizin gurur verici başarıları, işte bu anayasal vatanseverlik zemininde elde edilmiştir. Geleceğin Türkiyesi de ancak bu zeminde evrensel uygarlığa katkıda bulunmaya devam edebilir.

Değerli milletvekilleri, tabiatıyla, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de üstesinden gelinmesi gereken sorunlar vardır; ancak, hiçbir sorun, umutsuzluğa, yılgınlığa, karamsarlığa kapılmamızı gerektirecek kadar büyük değildir. Bu çerçevede, önemli olan, demokrasinin gücüne inanmak, bugünün ötesine bakabilmek, halkımızın demokratik enerjisini, parlak ve umut vaat eden yarınlara gerektiği şekilde hazırlamak için seferber edebilmektir. Bu noktada temel sorumluluk sizlere düşmektedir. Zira, Büyük Atatürk’ün “en büyük eserim” diye tanımladığı bu Yüce Meclis, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasının ve demokrasinin en büyük teminatıdır. Yüce Meclis, bu vasfıyla, demokrasinin, sorun çözme, çare bulma, umut aşılama, hedef tayin etme, kendini yenileme ve dönüştürme yeteneğini zaman zaman ispatlamak durumunda kalmıştır, bunu da başarıyla yapmıştır. Şimdi, yine, böyle bir durum mevcuttur. Bu kere de başaracağınıza yürekten inanıyorum.

Uluslararası ilişkilerde, her alanda yerleşik kural ve kurumların sorgulandığı, yeni arayışların hız kazandığı bir dönüm noktasındayız. Türkiye’nin kaybedecek vakti yoktur. Bu arayışların içinde yer almak, bulunacak çözümlerin parçası olmak zorundayız. Bunun için de, öncelikle siyasî, ekonomik ve hukukî alanlarda gerekli yapısal reformların, daha fazla vakit kaybına meydan verilmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Unutulmaması gerekir ki, Türkiye’yi parlak geleceğine taşıma mücadelesi, hepimizin ortak mücadelesidir. Demokratik siyasî rekabet, bu mücadelenin daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlayan bir bayrak yarışıdır.

Seçimler, bu yarışta milletin hakemliğine başvurulmayı sağlayan en önemli demokratik mekanizmadır. Ancak, seçimlerin temel işlevi, belirsizliği ortadan kaldırarak demokratik çözüm ve istikrar üretmektir. Seçim müessesesinin belirsizlik, çözümsüzlük ve istikrarsızlık yaratması halinde bu işlev yerine getirilememekte, bundan da en büyük zararı rejimin göreceği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, bu konunun, rejimin kalbi olan Yüce Meclis tarafından dikkatle ele alınması bir zaruret halini almıştır. Tarihinde eşine ender rastlanan bir çoğunlukla erken seçim kararı almış olan Yüce Meclisin, seçim müessesesinin seçmen nezdinde gereken ilgiyi toplamasını sağlayacak tedbirleri tartışmasının yararlı olacağı kanaatindeyim.

Türkiye, demokratik istikrarı aramaktadır. Demokrasilerde, demokratik taleplere muşru zeminlerde çare aranır. Siyaset, başarısızlığı ve teslimiyeti kaldırmaz. Şayet, demokrasimizin ve devletimizin daha iyi işletilmesi beklentisi kamuoyuna mal olmuşsa, buna çözüm aramaktan kaçınılamaz. Demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan siyasî partilerimizin, toplumumuzun tüm kesimlerince şiddetle arzulanan yapısal değişimleri ihtiva eden bir reform projesini ortaya çıkaracak, anlamlı ve yapıcı bir tartışmayı er veya geç başlatacaklarına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak, anayasal kurumlar arasındaki ahengi gözetme görevim çerçevesinde, bu düşüncelerimi dikkatlerinize sunmakta yarar görüyorum.

Değerli milletvekilleri, dünya ekonomisinde bir daralmadan söz edilmeye başlandığı bir dönemdeyiz. Asya’da başlayan ve Rusya’ya sirayet eden malî piyasalardaki krizin Latin Amerika’ya da sıçraması ihtimali mevcuttur. Bu gelişmenin salgın bir hastalık halini almasından ve büyük bir dünya ekonomik krizine yol açmasından endişe edilmektedir. Krizin nedenleri üzerinde tartışmalar sürmektedir; ancak, henüz bir mutabakat hâsıl olmamıştır. Bununla beraber, İkinci Dünya Savaşı sonunda oluşturulan dünya ekonomik düzeninin, küreselleşen ekonominin ihtiyacını artık karşılayamadığından söz edilmektedir. Mevcut krizin dünya ekonomisinde büyük bir tahribata yol açmadan atlatılması için, küresel sorumluluklar taşıyan ekonomilerin, küresel resesyon tehlikesine karşı gereken önlemleri zamanında almaları, hayatî önem taşımaktadır.

Küreselleşmeyle birlikte dünya üretiminin yüzde 50’si gelişen pazarlara kaymıştır. Gelişmiş ekonomiler ile gelişen pazarlar arasındaki karşılıklı bağımlılık büyük ölçüde artmıştır. Eski yapıların, küresel ekonominin ulaştığı bu yeni boyutu taşıyamayacak durumda oldukları ileri sürülmektedir. İlk kez, küresel bir kriz, gelişen pazarlarda ortaya çıkmıştır. Bu itibarla, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkeler dahi, yeni küresel ekonomik şartlara uyum gösterecek küresel mekanizmaların neler olması gerektiği konusundaki arayışların, gelişmiş ekonomiler ile gelişen pazarlar arasında varılacak uzlaşılarla sonuçlandırılmasını istemektedir. Esasen, bu doğrultuda bazı öneriler de gündeme getirilmeye başlanmıştır. Dünya, 21 inci Yüzyıl için yeni bir uluslararası finans mimarisi inşa edilmesi fikrini konuşmaktadır. Dolayısıyla, bir anlamda, önümüzdeki yüzyılın küresel ekonomik düzeninin kurumsal altyapısının inşaı süreci içerisinde bulunuyoruz. Gündemde, Keynes’in görüşlerine geri dönüşe gerek olup olmadığı, Bretton Woods sisteminin yerine ne konulması gerektiği gibi sorular bulunmaktadır. Beş kıtada 135 ülkeye mal satan, bölgesel bir ekonomik merkez hüviyetini kazanmış olan Türkiye, bu gelişmelerin seyircisi olarak kalamaz. Geleceğin inşaına en aktif biçimde katılmak durumundayız.

Bu noktada, bir hususu daha dikkatinize getirmek istiyorum. Küreselleşme bir ideoloji değil, her geçen gün yeni boyutlar kazanan dinamik bir olgudur. Esasen, Türk girişimcisi, bunu çok iyi anlamıştır. Dünya pazarı için üretim yapmaya başlamıştır. Bu çerçevede rekabetin önemini kavramıştır. Ürettiği mal ve hizmetin çağdaş standartlarda olması için, bir şey yapıyorsa onu en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektedir. Bugün, gündemdeki mesele, ekonominin küreselleşmesine tekabül eden hukukî yapıların nasıl düzenlenmesi gerektiğidir, küresel yatırımcıların önlerini görmelerini sağlayan finansal şeffaflığın ve hukukî nizamın inşa edilebilmesidir. Bu da bir yandan finansal kurumların işleyişi, diğer yandan ise serbest piyasa ekonomisinin hukukî ve kurumsal altyapısının oluşturulmasıyla ilgili bir meseledir. Türkiye’nin, bu doğrultuda epeyce bir mesafe alarak, gelişmiş ekonomilerle ortaklık ilişkisi zemininde bütünleşmiş olması ve olabildiğince şeffaf bir finans sistemini başarıyla yürütebilecek kadrolara sahip bulunması, bu krizden, nispeten daha az etkilenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla, Türkiye, dünyayla rekabete açık bir ekonomi olarak kalmaya, dünyayla birlikte soluk alıp vermeye mecburdur. Uluslararası sermaye hareketlerinin kısıtlanması ve serbest ticaretin önüne yeni engeller konulması gibi korumacı refleksler, küresel pazarın ve bilgi çağının dinamikleriyle bağdaşmamaktadır.

Küreselleşme, her şeyden önce, ucuz ve çabuk iletişim imkânlarının mevcudiyeti, ulaşım sistemlerinin ucuzlaması, fikirlerin, teknolojinin ve sermayenin küresel düzeyde dolaşımını mümkün kılan teknolojik gelişme demektir. Ekonomileri birbirine her zamankinden daha fazla bağımlı hale getiren elektronik iş ortamı, teknolojik gelişmenin ürünü olan bir vakıadır.

Bütün bu gelişmeler yaratıcılığı teşvik etmekte, evrensel toplumun oluşumunu hızlandırmaktadır. Bu gelişmelere uyum sağlayabilen, bilgi toplumunun parçası olmayı becerebilen, daha iyi işleyen bir demokratik yönetimi, etkili bir denetimi ve işleyen bağımsız bir yargı sistemini kurabilen ülkelerin, önümüzdeki yüzyılda söz ve ağırlık sahibi olacaklarını unutmamalıyız. İşte bu noktada, demokratik istikrar ve ekonomik istikrar iç içe geçmektedir. Her ikisini de sağlamanın birinci şartı, kamuoyunun, hak arama konusundaki dikkat ve uyanıklığıdır.

İstikrar derken, bir kurumlar, kurallar manzumesi olan anayasal demokrasinin nasıl etkili kılınabileceği sorusu önemlidir. Anayasal demokrasilerde keyfîlik yoktur, vatandaş-devlet ilişkisi anayasal bir zemine oturur. Anayasal devlet, özgürlükler ile sorumluluklar arasındaki dengeyi kurarak, evrensel insan haklarını bu çerçeve içinde teminat altına alır.

Anayasal demokraside çoğunluğun değil hukukun üstünlüğü esastır. Bu bakımdan, bağımsız yargı denetimi ve kamuoyu denetimi, işleyen bir demokraside denetimde müessiriyetin olmazsa olmazlarıdır. Demokrasiyi güçlü kılan da yaşatan da, esas itibariyle budur.

Değerli milletvekilleri, daha önce de belirttiğim gibi, günümüzde yolsuzluklarla mücadele, demokratik siyasetin gündeminde ön sıralarda yer almaktadır. Bugün, Türkiye’nin de gündeminde bu mesele önemli bir yer tutmaktadır. Esasen, ekonomideki küreselleşmeyle birlikte bu sorun da küresel bir boyut kazanmıştır. Bu çerçevede, uluslararası işbirliği yolları da aranmaya başlanmıştır. Nitekim, OECD bünyesinde bir sözleşme hazırlanmıştır. Bu sorunla baş etmek için, öncelikle, devlet yönetimi, menfaat, nema dağıtan bir yer olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun bir yolu özelleştirme ise, diğeri kamu idaresinde şeffaflığın sağlanmasıdır.

Şeffaflık, dürüst devletin şartıdır. Dürüst devlet, işleyen devlettir; dürüst devlet, vatandaşlar arasında eşitliği koruyan devlettir; dürüst devlet, adalet duygusunun ve adalet kurumunun güçlü olduğu devlettir; dürüst devlet, güçlü denetim mekanizmaları olan devlettir.

Çözüme kavuşturulması gereken sorunlar, üstesinden gelinmesi icap eden güçlükler, demokrasinin kusuru değildir. Aksine, bunların ortaya çıkarılabilmesi demokrasinin meziyetini gösterir. Temiz toplum talepleri, ancak demokrasi içerisinde seslendirilebilir. Siyasî ahlakın veya ahlaklı siyasetin kendiliğinden ortaya çıkmasını beklemek mümkün değildir. Tutarlılığı ve dürüstlüğü ödüllendiren demokratik denetimin, açıklığın, ifade hürriyetinin ve bağımsız yargının varlığı, sadece siyasî değil, toplumsal ahlakın da temel güvencesini teşkil eder. Aynı şekilde, yasalar önünde eşitlik ve yönetenlerin yönetilenlere hesap vermesi, toplum-devlet ilişkisinin sağlıklı biçimde ortak değerler zemininde kurulabilmesi için vazgeçilmez ilkelerdir.

Yolsuzluklarla mücadelenin geleneksel reçetesi, siyasî rekabetin ve serbest piyasanın çağdaş kurumlarının yaratılmasıdır. Ancak, bunlar, kendi başına yeterli değildir. Bu kurumların işlemesini sağlayacak değerler sisteminin ve ahlakî normların da gelişmesi önemlidir. Sadece devletin değil, toplumun aşağıdan yukarıya örgütlenmesinde de belirli yurttaşlık değerleri esas alınmalıdır. Yurttaşlık kültürü, bu bakımdan, özellikle önemlidir.

Yeni bir binyılın arifesinde, siyasette “mana” ve “ideal” kavramlarının önemi üzerinde yeniden düşünmeye ihtiyaç duyulmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz dönem, gelecek kuşaklara aktarmak istediğimiz evrensel değerlere ve doğrulara yeni bir bağlılık anlayışı getirmeyi gerektirmektedir. Bu bakımdan, siyasette ahlak kavramını, ilkeler düzeyinden uygulamaya taşımalıyız. Zira, siyasî ahlak ve ahlaklı siyaset, ulusal birliğin ve toplumsal bütünlüğün çimentosudur. Bu itibarla, organize suçlarla mücadelede, aysberkin sadece görünen kısmı üzerinde durulması yeterli değildir.

Bağımsız yargı, hür basın, toplumun ortak geleceğine sahip çıkan, siyasette en geniş katılımı mümkün kılan sivil toplum kuruluşlarının varlığı, devletin, vatandaşına en yakın düzeyde karar alabilen bir biçimde yeniden yapılandırılabilmesi, yolsuzluklarla mücadele stratejisinin temel direkleridir.

Parti içi demokrasinin geliştirilmesi, partilerin malî kaynaklarının saydamlaştırılması, yolsuzluklarla ve siyasette yozlaşmayla mücadelede vazgeçilmez bir unsurdur.

Temiz toplum hedefi doğrultusunda, idarî sistemimizin reformu konusu ele alınmalıdır. İdarî reform, esas itibariyle, özelleştirme kavramıyla birlikte düşünülmelidir. Öncelikle, devleti, ekonomik ve ticarî faaliyetin içinden tümüyle çıkarmak gerekmektedir. Kamu idaresinde verimlilik, ancak bu şekilde sağlanabilir. Kaynakların israfına, yanlış kullanımına yol açan faaliyetlerden uzaklaştığı ölçüde, devlet, aslî fonksiyonlarını daha etkili bir şekilde yerine getirecektir; devlet personel rejimini, liyakati ve performansı ödüllendirecek biçimde ıslah etmek de ancak bu yolla mümkün olacaktır.

Nitelikli işgücünün devlette istihdamı için birinci şart, özelleştirme vasıtasıyla devletin küçültülerek güçlendirilmesidir. İdarî reform bağlamında, aynı zamanda, dikey kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerinde de durulması gereklidir. Bu kavram, merkezî yönetim ile yerel yönetim arasındaki yetkilerin yeniden tanzimi konusunu gündeme getirmektedir. Diğer bir deyişle, yerel yönetimler mutlaka güçlendirilmeli, ayrıca, vatandaşın devletle ilişkisinin kendisine mümkün olduğunca yakın idarî birimlere bırakılmasını sağlayacak ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışına geçilmelidir. Esasen, bu konu üzerinde, gerek parlamento içinde gerek toplumsal düzeyde mutabakat vardır. Bu mutabakata rağmen netice alınamamasının nedeni üzerinde düşünmemizde yarar olduğu kanaatindeyim.

Değerli milletvekilleri, kararlı ve dinamik bir yaklaşımla gerekli reformları gerçekleştirdiğimiz takdirde, Türkiye’nin, önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak ilk on ülke arasına girmesine kimse engel olamayacaktır. Büyük projeler büyük hayal gücü ister ve büyük hedefler etrafında birleşmeyi gerektirir. Esasen, büyük milletlerin ufukları da hayalleri de büyük olmak zorundadır.

Dünya enerji kaynaklarının yanı başında yer alan, üç denizi ve üç kıtayı birbirine bağlayan, dünyadaki en güçlü ordulardan birine sahip olan, dünyayla rekabet edebilen Türkiye, hayallerini gerçeğe dönüştürebilme kudretine sahiptir.

Türkiye’nin ulusal çıkarları, genel olarak Batı, özel olarak Avrupa’yla ilişkilerini, sağlam, karşılıklı bir ortaklık temelinde, ortak gelecek perspektifinde geliştirmesini, buna paralel olarak, Ortadoğu ve Balkanlar ile Hazar, Karadeniz ve Akdeniz havzalarını da içine alan geniş bir coğrafyanın istikrar ve barışının korunmasında, ekonomik refahının artırılmasında nâzım bir rol oynamasını gerektirmektedir. Bir başka deyişle, tarihi, coğrafyası ve ekonomik potansiyeli, stratejik önceliklerini de tayin etmektedir.

Türkiye’nin etrafında tarihten devraldığı birçok sorun mevcuttur. Ancak, yine, tarihin karşımıza çıkardığı fırsatlar da büyüktür. Türkiye’nin hasımları vardır; ancak, dostları da vardır. Dünyada yalnız olduğumuz gibi bir kaygıya hiçbir şekilde kapılmamıza gerek yoktur. Türkiye, güçlü ekonomisi, üstün savunma gücüyle kendisine karşı husumet içinde olanlara karşı yeterince caydırıcılığa sahiptir. Bu özellikleriyle dostluğu aranan bir ülkedir.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, mevcut konjonktürel sorunlara rağmen, Türkiye’nin dışpolitika öncelikleri arasında, önemini ve belirleyici yerini işgal etmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi, iki yüzyıla yaklaşan bir çağdaşlaşma sürecinin neticesi olan kendi özgür tercihidir. Bu çerçevede, millî menfaatlarımız ve geleceğe yönelik vizyonumuz, Avrupa’yla ilişkilerimizi sağlam bir ortaklık temelinde geliştirmemizi gerektirmektedir. Bu hedef, Türkiye’nin stratejik vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Türkiye, bütünleşmiş demokratik Avrupa idealine bağlılığını kararlılıkla sürdürecektir. Burada vurgulamak istediğim husus, bu ortak ideale bağlılığın, her şeyden önce, Türkiye’nin kendi menfaatlarının bir gereği olduğudur. Esasen, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üye olması, Avrupa’nın da kendi menfaatınadır. Zira, tarih, Türkiyesiz bir Avrupa’nın ve Avrupasız bir Türkiye’nin düşünülemeyeceğini ortaya koymaktadır. Ancak, Lüksemburg Zirvesi kararlarıyla, Avrupa Birliği, Avrupa tarihinin seyrini değiştirmeye kalkışmıştır. Bu zirvede, tarihe karşı yapılmış olan haksızlık ve Türkiye’ye yönelik ayırımcılık, Türk Halkını incitmiştir. Bu ayırımcılığa karşı, 14 Aralık 1997 tarihli hükümet açıklamasıyla gereken tepki gösterilmiştir. Türkiye, bu tepkisinde yalnız da kalmamıştır. Türkiye’ye karşı haksızlık yapıldığı kanaati, Avrupa’daki dostlarımız tarafından olduğu kadar, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da paylaşılmaktadır. Burada gözden kaçırılmaması gereken en önemli husus, Türkiye’nin, Avrupa Birliği bağlamındaki uzun soluklu mücadelesinde yalnız olmadığı gerçeğidir. Türkiye’nin, çoğulculuğu esas alan bir anayasal demokrasiler dayanışması olan Avrupa’da ve dünyada dostları vardır.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin içine girdiği tıkanıklığın sürmesi, tabiatıyla, arzu edilmeyen bir durumdur. Türkiye, Avrupa Birliğiyle olan müktesebatının doğurduğu haklarını sonuna kadar müdafaa edecektir; ancak, bunu yaparken, bir büyük devletten beklenen vakar ve serinkanlılığı sergileyeceği hususunda da kimsenin şüphesinin olmaması gerekir. Türkiye, hisleriyle değil, aklıyla ve sorumluluk duygusu içinde hareket eder. Uzun bir tarihî sürecin doğal sonucu olarak ortaya çıkmış tarihsel bir tercihin, konjonktürel dalgalanmalarla değişmesi söz konusu olmaz. Türkiye, haklarını savunarak, paylaşılan değerler zemininde ve ortak gelecek perspektifinde Avrupa’yla beraber yürümeye devam edecektir.

Türkiye’nin, 1963 tarihli Ankara Antlaşmasının bir gereği olarak, Avrupa Birliğiyle tamamlamış olduğu gümrük birliği, ülkemizin, küresel ekonomide yaşanmakta olan krizden olabildiğince az oranda etkilenmesinde belirleyici rol oynamıştır. Gümrük birliği iyi işletilebildiği takdirde, Türkiye’nin, bu kriz sırasında kendisine yeni ve güvenilir yatırım alanları arayan uluslararası sermaye için önemli bir cazibe merkezi olmasına katkıda bulunabilir. Esasen, ikibuçuk yılı aşan uygulama, ekonomimizin, gümrük birliğinin getirdiği yeni rekabet şartlarına başarıyla uyum sağladığını göstermektedir. Avrupa Birliğiyle gümrük birliği sayesinde, ekonomik bütünleşme yolunda her iki tarafa da önemli kazanımlar sağlamış bulunan ilişkilerimizin, bütün veçheleriyle daha da geliştirilmesini mümkün kılacak bir ortamın vakit geçirilmeksizin tesisi, Türk ekonomisinin sağlıklı büyüme perspektifleri açısından önem taşımaktadır. Bu itibarla, gümrük birliğinin derinleştirilmesinin ve bu bağlamda hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi başta olmak üzere, yeni açılımların dikkatle değerlendirilmesinin önem taşıdığına inanıyorum.

Küresel ekonominin geleceği açısından dikkatle üzerinde durulmasında yarar gördüğüm bir husus da, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğinde yaşanan gelişmelerdir. Bu gelişmelerin başında Avrupa’da EURO’nun tek para birimi olarak kabul edilmesi ve Ortak Avrupa Merkez Bankasının resmen faaliyete başlamış olması gelmektedir. Bu gelişmeler, ülkemizin 21 inci Yüzyıldaki kalkınma ve ekonomik büyüme çabalarının bekası açısından kamuoyumuzca dikkatle takip edilmesi gereken tarihsel mahiyette hadiselerdir.

Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğinin 1996’dan itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, üye ülkelerin Maastricht kriterlerine uyum çabalarının bir sonucu olarak, Avrupa pazarı, Güneydoğu Asya’da başlayan Rusya’daki gelişmelerle küresel boyut kazanan krizden nispeten daha az etkilenmiştir; bunda Maastricht şablonunun, ekonomik ve finansal dengesizlikler karşısında birlik içindeki ekonomik ve parasal istikrarı ve uyumu korumaya matuf mekanizmaları önemli rol oynamıştır. Dışticaretinin yüzde 70’ini Avrupa Birliğiyle yapan Türkiye de, gümrük birliği yoluyla bu pazarın dinamiklerinden yararlanmaktadır. Türkiye’yi diğer gelişmekte olan pazarlardan farklı kılan, Avrupa ile gümrük birliğidir. Dolayısıyla, Türkiye, böylesine bir ortaklık bağıyla ve gelecek perspektifiyle iç içe olduğu Avrupa’daki ekonomik ve siyasî gelişmelere bigâne kalamaz. Bir gün mutlaka Avrupa Birliğinin tam üyesi olacağımız düşüncesiyle, kendimizi Avrupa Birliği standartlarına hazırlamaya devam etmeliyiz. Sadece Avrupa Birliğinin genişlemeyle ilgili saptadığı kriterleri değil, parasal birlikle ulaştığı aşamayı da ulaşılması gereken bir hedef olarak almalıyız.

Kalkınmış, demokrat, müreffeh büyük Türkiye, bu hedeflere ulaştığında, Avrupa Birliğinin “de facto” üyesi olacaktır. Böylelikle, tarihiyle, coğrafyasıyla ve yaşam tarzıyla bir Avrupa ülkesi olan Türkiye’nin, önündeki mesele, bu “de facto” durumun hukuken tescilinden ibaret kalacaktır. Bunun da er ya da geç gerçekleşmesini hiç kimse engelleyemecektir. Ulusal hedeflerin gerçekleşmesi bazen beklenenden daha uzun bir zaman gerektirmektedir. Ancak, önemli olan, seçilen hedefin isabetli olması; bu hedef etrafında toplumsal bir seferberlik bulunması ve gereken sebatın gösterilmesidir.

Türkiye’nin hedefleri bellidir. Bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak yöntemler de bellidir. Bu bağlamda, tüm dikkatimizi ve gayretimizi, ülkemizin kalkınmasına, demokrasimizin daha da güçlendirilmesine ve her alanda çağdaş dünyayla buluşmaya teksif etmeliyiz. Bu, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın, toplumumuzun, üzerinde tarihsel bir mutabakata vardığı vazgeçilmez bir hedeftir. Avrasya’nın kalbinde yer alan bölgesel bir güç ve büyük bir Avrupa devleti olan Türkiye, ulusal onurunu ve gururunu da koruyarak hak olarak gördüğü Avrupa Birliği tam üyeliği hedefi doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam edecektir.

Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerimizin Lüksemburg Zirvesi sonrasında ortaya çıkan olumsuz havadan etkilenmemesi için azamî ihtimam ve dikkat gösterilmektedir. Fransa ve İspanya’ya bu yıl içinde gerçekleştirdiğimiz resmî ziyaretler, bu ülkelerle ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi bakımından son derece yararlı olmuştur.

Birkaç gün önce yapılan demokratik yarış neticesinde Almanya’da yeni bir hükümet iktidarı devralmak üzeredir. Başbakanlığı üstlenecek olan Gerhard Schröder’e içten başarı dileklerimi iletmek istiyorum. İki milyonu aşkın vatandaşımızın yaşadığı, en büyük ticaret ortağımız olan dostumuz Almanya’yla siyasî ilişkilerimizin yanlış anlamalara meydan vermeyecek bir zeminde yürütülmesi hayatî önem taşımaktadır. Almanya’da seçimler sonrası oluşacak yeni hükümet ile yeni bir diyalog başlatılarak, iki ülkeyi ilgilendiren bütün konuları, karşılıklı olarak, açık kalplilikle ele almamızda yarar görüyorum.

Amerika Bileşik Devletleriyle aramızdaki ortak çıkar, ilgi ve eylem alanları her geçen gün daha da genişlemektedir. Amerika Birleşik Devletleriyle stratejik ortaklığımız karşılıklı yarar zemininde gelişmektedir. Bu işbirliğimizin ekonomik boyutunun daha da zenginleştirilmesinde yarar görüyoruz.

İki komşu ve müttefik ülke olan Türkiye ve Yunanistan’ın iyi ilişkiler içinde olmalarında karşılıklı menfaatları vardır. İki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yolu bellidir. Türkiye ve Yunanistan’ın, bir yandan tek taraflı eylemlerden kaçınıp, birbirlerinin Ege’deki hayatî çıkarlarına saygı göstermeleri, diğer yandan ortaklaşa ciddî bir uzlaşma süreci başlatmaları gerekmektedir. Esasen, Türkiye, her zaman bu doğrultuda girişimler yapan, öneriler sunan taraf olagelmiştir. Geçtiğimiz şubat-mart aylarında Yunanistan’a iletilen; ancak, bu ülke tarafından reddedilen önerilerimiz bu bağlamda, son örneği teşkil etmektedir. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözüme kavuşturulmasının, iki ülke arasında diğer alanlarda mevcut işbirliği olanaklarının Türk ve Yunan halkları yararına geliştirilmesi yolunu açacağına içtenlikle inanıyorum.

Kıbrıs sorununda önemli bir evreye girmiş bulunmaktayız. Avrupa Birliği Lüksemburg Zirvesi kararı Ada’daki çözüm arayışlarının parametrelerini tamamen değiştirmiştir. Bu çerçevede, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de, Ada’da iki ayrı ve eşit halk ile devletin varlığının kabulünü müzakerelerin devamı için esas alan bir yaklaşım benimsemiş ve buna paralel olarak aralarındaki ilişkilerin derinleştirilmesini hedefleyen bir sürece işlerlik kazandırmışlardır. Bu çerçevede, yürürlüğe konulan projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik kalkınmasına yönelik kapsamlı bir seferberlik başlatılmıştır. Bu ortak çabanın semeresinin alınmaya başlandığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Geçen temmuz ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaretimiz sırasında Ada’ya su nakline başlanmış, Kıbrıs Türk halkının hayatî bir meselesi çözüm yoluna sokulmuştur. Önümüzdeki dönemde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle her alandaki dayanışma ve işbirliğimizin artarak güçlendirilmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesinde yarar görüyorum.

Yunan-Rum tarafının ağır silahlanma kampanyası ve gerginliği tırmandırmaya yönelik girişimleri Ada’da ve Doğu Akdenizde barış ve istikrarı tehdit etmeye devam etmektedir. Bu faaliyetlerin uluslararası alanda da artan ölçüde endişe ve tepkiye yol açtığını müşahede ediyoruz. Türkiye, Kıbrıs’a ilişkin olarak üstlenmiş bulunduğu ahdî ve tarihî sorumluluklar doğrultusunda Ada’da ve bölgede barış ve istikrarın bozulmasına müsaade etmeyeceğini tüm dünya kamuoyu önünde kararlı bir şekilde ortaya koymuştur. Silahlanma girişimlerini pazarlık kozu olarak kullanma çabalarına kesin bir tavırla karşı çıkılmıştır. Kendi topraklarımızın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin güvenliğini her koşulda sağlamak için gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

Kıbrıs’ta gelişmelerin tehlikeli bir mecraa girdiği bu dönemde Kıbrıs Türk tarafı, fevkalade önemli bir açılım gerçekleştirmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, soruna kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla iki devlet arasında bir konfederasyon kurulması önerisinde bulunmuştur; tarafımızdan da bütünüyle desteklenen bu öneri, çözüm çabalarını gerçekçi bir zemine oturtacak, Kıbrıs sorununun çözüm yollarının önünü açacak tarihî bir fırsat teşkil etmektedir. Kıbrıs’ta eşitlik temelinde bir ortaklığı ve kalıcı bir barışı gerçekten arzu eden tüm ilgili tarafları bu tarihî fırsatı gereğince değerlendirmeye davet ediyorum.

Değerli milletvekilleri, önümüzdeki yüzyılın yeni enerji coğrafyasını da kapsayan Avrasya’nın yeni, çağdaş ve modern ulaşım ağları, yeni enerji nakil hatları ve telekomünikasyon bağlarıyla dünya pazarlarıyla bütünleşmesi yönünde, geçtiğimiz kısa müddette herbiri tarihsel mahiyet taşıyan gelişmeler yaşanmıştır. Bugün gelinen aşamada, Avrasya’nın dünya ekonomisiyle bütünleşmesi yönündeki çabalar nihayet çok taraflı somut projelere dönüşmektedir.

Bunların en çarpıcısı, hiç şüphesiz, Avrasya’daki petrol ve doğalgaz kaynaklarının dünya pazarlarına “Hazar Geçişli Doğu-Batı Enerji Koridoru” olarak adlandırılan ve Bakü-Ceyhan boru hatlarıyla Türkiye üzerinden geçen enerji nakil hatlarıyla ulaştırılması konusunda ortaya çıkan uluslararası mutabakattır. Bakü-Ceyhan’ın ana enerji boru hattı olmasına ilişkin nihaî kararın önümüzdeki günlerde alınması beklenmektedir. Bakü’ye 7-8 Eylül tarihlerinde yaptığım ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev’in bu konudaki kararlı tutumunu bir kez daha müşahede etmekten memnuniyet duydum.

Hazar Geçişli Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleşmesi açısından önemli bir diğer gelişme de Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurat Türkmenbaşı’nın gönderdiği bir mektupla ülkesinin bu projenin inşaına süratle başlanmasına onay verdiğini bana ve Sayın Başbakana resmen bildirmiş olmasıdır. Böylelikle, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletlerinin öncü ve ortak girişimleriyle geliştirilen “Ana Enerji Boru Hattı Projesi” somut bir gerçekliğe dönüşmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinin bu projenin gerçekleşmesi için verdiği destek ve finansman garantisi önemli bir fırsattır. Projenin inşaatına bu yılın sonundan evvel başlanması yönünde tüm gayretler sarf edilmektedir. Hazar Geçişli Doğu-Batı Enerji Koridoru ve Bakü-Ceyhan, bölgede enerji güvenliğini teminat altına alacak, gelişmiş dünya pazarlarına en kolay, ekonomik ve istikrarlı ulaşım imkânı sağlayacak yegâne projedir.

Bu projenin hayata geçirilmesiyle Türkiye, 21 inci Yüzyılın küresel enerji haritasının tam ortasında yer alacak bir merkez ülke olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletlerinin Houston Şehrinde toplanan ve enerji pazarlarının önümüzdeki elli yıl içindeki gelişim yönünün ele alındığı 17 nci Dünya Enerji Konferasında, ülkemizin de içinde yer aldığı yeni enerji coğrafyasının küresel ekonomi açısından önemi bir kere daha vurgulanmıştır. Bu konferansın en önemli tespitlerinden biri, 20 yıl içinde dünya enerji tüketiminin yüzde 50 artacağı hususu olmuştur. Bu tüketim artışını karşılayacak yeni kaynaklar Avrasya’da bulunmaktadır. Dinamik bir enerji pazarı olan Türkiye, bu kaynakların gerek tüketiminde gerek gelişmiş pazarlara ulaştırılmasında anahtar ülke konumundadır; bu vasıflarıyla bir terminal ülkedir. Bu bağlamda, ülkemizde enerji sektörünün özelleştirilmesi yönünde son zamanlarda atılan adımların Dünya Enerji Kongresinin sonuç bildirgesinde yer alan hedefler manzumesiyle uyum içinde olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Bu noktada, ülkemizin enerji gündemindeki en önemli sorunlardan biri olan uluslararası tahkim hususuna dikkatlerinizi çekmekte yarar görüyorum. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması için Dünya Enerji Kongresinde de üye ülkelere çağrıda bulunulmuştur. Enerji konusunda imtiyaz ve tahkim, yeni yapılacak yatırımlar için önemli bir engel olmaya devam etmektedir. Bu hususta gerekli anayasal düzenlemelerin yapılması yönünde Yüce Meclisin dikkatini çekiyorum.

Tarihî İpek Yolunun yeniden canlandırılması projesi de, Bakü’de 7–8 Eylül 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen İpek Yolu Zirvesiyle bir hayal olmaktan çıkmış, elle tutulur bir gerçeklik halini almıştır. Başta, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 33 ülkenin ve 13 uluslararası kuruluşun katıldığı İpek Yolu Zirvesinin Bakü’de düzenlenmiş olması dahi başlıbaşına önemli ve o derecede de anlamlı bir hadisedir. Bu zirve, Hazar havzasının ve Orta Asya’nın açık denize çıkışı olmayan devletlerinin uluslararası pazarlarla bütünleşmeleri açısından önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir.

Tarihî İpek Yolu bir ticaret yolu olmanın yanı sıra, fikirleri ve duyguları bir yerden diğerine taşıyan bir kültür yolu da olmuştur. Bugün, İpek Yolu, birleştirdiği insanlar için yeni fırsatları, yeni potansiyelleri, yeni umutları beraberinde getirerek, dünya sahnesine bir kez daha çıkmaktadır. İpek Yolunun canlandırılması, 21 inci Yüzyılın en önemli barış projesi olmaya adaydır. Bu proje, Asya ve Avrupa halklarının birbirleriyle kucaklaşmasını sağlayacaktır. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin soğuk savaş sonrasında geliştirdiği Avrasya vizyonuyla örtüşmekte, öncülüğünü yaptığı somut işbirliği projelerinin hayata geçirilmesini mümkün kılmaktadır. Bakü-Ceyhan Boru Hattı, Kars-Tiflis Demiryolu, Doğu Karadeniz Otoyolu, İstanbul’a da bağlanacak olan Varna-Üsküp-Durres Otoyolu, İpek Yolunun fizikî altyapısının en hayatî parçalarını oluşturmaktadır. Böylelikle, tarih boyunca uluslararası ticaret güzergâhlarını birleştiren bir köprü olan Türkiye’nin bu özelliği daha da belirginleşmektedir. Neticede, Hazar, Karadeniz ve Akdeniz, insanları birbirinden ayıran değil, birbirine bağlayan denizler haline gelmektedir.

İpek Yolu Zirvesi, Amerika Birleşik Devletlerinin yanı sıra, artık, Avrupa Birliği ülkelerinin de Avrasya coğrafyasına önem atfetmeye başladıklarını göstermektedir. Zirvede, Avrasya’nın dünya ile alternatif ve çağdaş ulaşım koridorları, telekomünikasyon bağlantıları ve enerji nakil hatlarıyla bütünleşmesi gerektiği hususunda toplantıya katılan ülkelerin büyük çoğunluğu arasında ortaya çıkan mutabakat, bölgemizdeki barış, istikrar ve ortak refahın tesisine de katkıda bulunacaktır.

Avrasya’nın dünya ile bütünleşmesi sürecinde bir diğer tarihî gelişme de Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin temel şartının, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından bu yılın 4-5 Haziranında Yalta’da imzalanmış olmasıdır. Böylelikle, Karadeniz Havzasını oluşturan ekonomiler arasında ortak bir serbest ticaret alanı oluşturulması ve Karadenizin bir barış havzası haline dönüştürülmesi yönünde, bundan on yıl önce tahayyül dahi edilemeyecek, büyük bir adım atılmıştır.

Türkiye, ayrıca, Balkanlar ile Orta ve Doğu Avrupa’daki ülkelerle ikili serbest ticaret anlaşmaları aktederek, Avrasya’da geniş bir serbet ticaret alanı yaratılmasına öncülük etmektedir.

Avrasya’nın 21 inci Yüzyılın dünya siyasî ve ekonomik güç denklemlerinde oynayacağı rol, Türkiye’ye şimdiden yeni sorumluluklar, görevler yüklemektedir; zira, Avrasya’daki ülkeler, kendilerine model olarak, çağdaş, laik, demokrat Türkiye’yi seçmişlerdir.

Bu ülkelerin önemli bir kısmı, 11 milyon kilometrekarelik muazzam bir coğrafyada yaşayan büyük Türk dünyasının mensuplarıdır. Türk dünyası, Avrasya’nın somut bir gerçeğidir. Türkiye, Türk dünyasını bir araya getiren, var eden, güçlendiren ve ona anlam kazandıran değerlerin, kültür zenginliklerinin ve tarih mirasının korunmasında, üzerine düşen sorumlulukları, tarih ve gelecek bilinciyle yerine getirmektedir. Bu yıl beşincisini idrak ettiğimiz ve Kazakistan’ın yeni başkenti Astana’da 8-10 Mayıs 1998 tarihinde gerçekleştirilen Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi, kardeş ülkeler arasındaki dayanışmanın ve işbirliğinin kalıcı bir kurumsal yapıya kavuşturulmakta olduğunun göstergesidir. Türkiye’nin bu ülkelerin gençlerine sağlamış olduğu öğrenim imkânları, Türk dünyasının 21 inci Yüzyıldaki çağdaşlaşma projesinin temelini teşkil etmektedir. Avrasya’nın kalbinde, ülkemizin maddî ve manevî katkılarıyla yükselmekte olan Kazakistan’daki Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi ile önümüzdeki kasım ayı içinde açılışını bizzat yapacağımız Kırgızistan’daki Manas Üniversitesi, birer abide eser olarak Türk dünyasının ortak malı olacaktır. Böylelikle, yeni bir çağın eşiğinde, Türk dünyasını oluşturan halklar, ortak gelecek, çağdaşlık ve demokrasi vizyonunda, yeni bir dayanışmanın ve kader birliğinin temellerini atmaktadır.

Türkiye’nin öncü girişimleri, Avrasya’nın muhtelif bölgelerinde birbirlerinden kopuk cepler halinde yaşayan Türk dünyası mensupları arasında yeni dayanışma ve işbirliği köprülerinin kurulmasına da katkıda bulunmaktadır. Gagoğuzlar, Kırım Türkleri, Ahıska Türkleri ve komşu ülkelerdeki Türk azınlıkları, bulundukları ülkeler ile Türkiye arasında dostluk köprüsü oluşturmaktadırlar. Türkiye’nin arzusu, soydaşlarımızın bulundukları ülkelerin sadık vatandaşları olarak, huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamalarıdır. Bu yıl Moldova’ya ve Ukrayna’ya yaptığım ziyaretlerde, Gagoğuz Yeri’ne ve Kırım Özerk Bölgesine de giderek, Türkiye’nin tarih ve kültür bağlarıyla bağlı olduğu kardeşlerine destek ve yardımlarını esirgemeyeceğini bir kere daha teyit ettim. Yaptığım konuşmalarda, bulundukları ülkelerde demokrasinin yaşamasının, kardeşlerimiz açısından da bir teminat olduğunu vurguladım.

Türkiye’nin Avrasya’daki itibarının ve imajının her zaman yüksek tutulması, en önemli önceliğimiz olmalıdır. Bu nedenle, Türkiye’nin, 21 inci Yüzyıla girerken yapısal reformlarını tamamlaması, dünyayla her alanda bütünleşmesi, eğitim, sağlık, çevre alanlarında gelişmiş ülkelerle aynı standartlara ulaşması, sadece kendi insanının esenliği ve refahı açısından değil, Avrasya’nın barış ve istikrarı açısından da önem arz etmektedir.

Avrasya’nın parlak geleceğinde Rusya Federasyonuyla stratejik bir ortak olarak birlikte çalışmaya hazırız. Bu ülkenin istikrar ve dünyayla uyum içinde olmasında, bölgemizin olduğu kadar, Türkiye’nin de yüksek çıkarları vardır. Son dönemde Rusya’da meydana gelen çalkantıları dikkatle takip ediyoruz. Geçen yıl toplam dışticaret hacmimiz 12 milyar dolara, taahhüt işlerimiz 10 milyar dolara ulaşan ve ülkemize 1 milyon turist gönderen Rusya’nın içinden geçmekte olduğu kriz, büyük ölçüde serbest piyasa ekonomisine tekabül eden siyasî ve hukukî altyapının kurulmasıyla ilgili sancıların ürünüdür. Rusya’nın, bu krizi kısa zamanda aşacağına inanıyoruz. Başbakan Primakov’un kurduğu yeni hükümetin, bu doğrultuda toparlayıcı bir rol oynamasını bekliyoruz. Rusya’ya bu zor döneminde yardımcı olmaya hazır olduğumuzu, bir kere daha vurgulamak istiyorum.

Kafkaslarda kalıcı bir barışın sağlanması, uluslararası meşruiyetin tesisine bağlıdır. Kardeş Azerbaycan’ın topraklarının beşte 1’i üzerindeki işgalin devam etmesi ve 1,5 milyon Azerî kaçkınının çilesinin hâlâ sona ermemiş olması, Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkilerini geliştirmesinin önündeki tek engeldir. Ermenistan’ı, bir kere daha, uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyorum. Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan’la Yalta’da yaptığım görüşmede, bu hususun altını özellikle çizdim; kendisine, tarihten husumet çıkarmanın Ermenistan’a hiçbir yarar getirmeyeceğini de hatırlattım.

Cumhurbaşkanı Shevardnadze’nin liderliğinde kalkınma hamlelerini büyük bir hızla sürdüren, demokrasisini güçlendiren Gürcistan’la yakın dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz, her alanda hızla gelişmektedir. Gürcistan’ın huzur ve istikrarı, bizim için hayatî öncelikli bir konudur. Gürcistan’la işbirliğimizi iyi komşuluk sorumluluğuyla ve ortaklık dayanışmasıyla daha da ileriye götürmeye kararlıyız.

Değerli milletvekilleri, birlikte yaşanmış uzun bir tarihin neticesi olarak, günümüzde bünyesinde azınlık bulundurmayan tek bir Balkan ülkesi yoktur. Ortak tarihimizin bizlere mirası olan bu durum, artık, çatışma kaynağı olmaktan çıkarılmalıdır; bu da, ancak, anayasal demokrasilerin gelişip güçlenmesiyle mümkündür. Bölgemizde kalıcı barışa ancak bu zeminde ulaşılabilir. Zira, bir kere daha vurgulamak istiyorum ki, demokrasi, farklı dil, din ve etnik orijinden halkların korkudan ve baskıdan uzak, aynı ülke içinde ve aynı bayrak altında yaşayabilecekleri tek yönetim biçimidir; dolayısıyla, demokrasiye sahip çıkmak, barışa sahip çıkmak demektir. Etnik ayırımcılığa dayanan milliyetçilik, demokrasinin de barışın da önündeki en büyük tehdittir. Demokratik vatandaşlık kimliğinin hayata geçirilmesiyle farklı kültürler arasındaki çatışmalar önlenebilir. Aksi takdirde, etnik temizlik gibi belalar, Balkanları tehdit etmeye devam edecektir. Birkaç ay evvel Arnavutluk’a yaptığım ziyaret sırasında bu görüşlerimizi bir kere daha ortaya koydum. Yarın gideceğim Makedonya’da da aynı mesajları vereceğim.

Türkiye, barış ve ortak refah vizyonu doğrultusunda, Balkanlarda demokratik bir dayanışmayı ortaya çıkaracak yapıların güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bosna-Hersek’te uygulanan etnik temizlik kampanyaları sırasında olduğu gibi, Kosova’daki gelişmelerin kaygı verici boyutlara ulaşması karşısında da aynı kararlı tutumu izliyoruz. Uluslararası toplumu da bu yönde sorumluluklar üstlenmeye davet ediyoruz. Nitekim son olarak, Arnavutluk’a yaptığımız ziyaretin akabinde Uluslararası Temas Grubu üyesi ülkeleri ile bölge ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına bir mektup göndererek Kosova’da akan kanın durdurulması için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerimizi bildirdik. Bu mektuplarımıza aldığımız cevaplardan uluslararası toplumun Bosna-Hersek’teki ataletini Kosava’da tekrarlamayacağı izlenimini aldık; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 23 Eylül günü kabul edilen 1199 sayılı karar, bu izlenimimi doğrulamaktadır. Kosava konusunda savunduğumuz görüşlerle paralellik arz eden ve Birleşmiş Milletler Şartının 7 nci Bölümü çerçevesinde alınmış olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu kararını memnuniyetle karşılamakta ve desteklemekteyiz. Türkiye, Kosava’daki bütün etnik grupların meşru haklarını güvence altına alacak, Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi ve AGİT ilkelerine dayalı, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin tesisine imkân verecek bir çözümün, sağlıklı, adil ve kalıcı olacağına inanmaktadır. Yugoslavya yöneticilerinin, Güvenlik Konseyi kararlarındaki uyarıları dikkate almasını, bir an önce kendisinden beklenen somut adımları atmasını talep ediyoruz.

Balkanlardaki çok taraflı işbirliği çabalarında da aktif rol oynamaktayız. Bu yıl Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanlarıyla birlikte Antalya’da gerçekleştirdiğimiz üçlü zirveye bu bağlamda değinmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde ise, yine Antalya’da düzenlenecek Balkan Zirvesinin, bölgemizde barış ve istikrarın kurulmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Ortadoğu barış sürecinde yaşanan tıkanıklık, bölgede, kalıcı, kapsamlı, adil bir barışa ulaşılmasına yönelik umutları ortadan kaldırma tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Barış sürecinin akamete uğramaması, Doğu Akdenizin istikrarı açısından da hayatî önem taşımaktadır. Filistin Devlet Başkanı Sayın Yaser Arafat’ın resmî konuğumuz olarak ülkemize 31 Temmuz 1998 tarihinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ülkesinin, Amerika Birleşik Devletlerinin barış sürecini yeniden canlandırmak amacıyla getirdiği son önerileri desteklediğini; ancak, İsrail’in bu önerileri kabule yanaşmadığını dile getirmesiyle karşı karşıya kaldık. Sayın Arafat, ülkemizin, Ortadoğu’da oynadığı ağırlıklı rol çerçevesinde, başta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail olmak üzere, uluslararası kamuoyu nezdinde barış sürecinin kurtarılması amacıyla girişimde bulunmamızı talep etti.

Sayın Arafat’ın bu talebi doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Avusturya devlet ve hükümet başkanları nezdinde teşebbüste bulunduk ve görüşlerimizi bildirdik, Sayın Arafat’ın kaygılarını aktardık.

Daha önce birçok kez tekrarladığım gibi, Ortadoğu barış süreci herkes için altın bir fırsat teşkil etmektedir; bu fırsatın heba edilmemesi gerekir. Türkiye, Ortadoğu’da kalıcı, adil ve kapsamlı bir barış isteyen tüm ülkelerin hem Filistinlilerin sıkıntılarının hafifletilmesi için gayret göstermeleri hem de Ortadoğu barış sürecinin İsrail-Filistin kanalının bir an önce canlandırılması için elden gelen her şeyi yapmaları gerektiğine inanmaktadır. Türkiye, bu yönde tüm ülkelerle işbirliği yapmaya, bu yöndeki yapıcı girişimleri desteklemeye ve bunlara katkıda bulunmaya hazırdır. Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletlerinin getirdiği son önerilerin, sürecin bekası açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletlerinin önerileri zemininde, Washington’da yapılan son görüşmelerde, İsrail ile Filistin arasındaki görüş ayrılıklarının kapatılmakta olduğuna dair haberleri memnuniyetle karşılıyorum.

Türkiye’nin, Filistin ve İsrail’le yakın ve dostane ilişkileri her geçen gün gelişmektedir. Gerek kardeş Filistin halkı gerek İsrail’le gelişen ilişkilerimiz, Ortadoğu barış sürecindeki tıkanıklıkların aşılmasında etkin bir rol oynamamızı mümkün kılmaktadır. Filistinli kardeşlerimiz, İsrail’le diyaloğumuzun gelişmesinin barış sürecine katkı sağladığını kendileri ifade etmektedirler. Bu itibarla, Türkiye-İsrail ilişkilerini bahane ederek, Arap kardeşlerimizi Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışan Suriye gibi ülkelerin bu davranışı dostça değildir.

Esasen, Suriye, Türkiye’ye karşı açık bir husumet politikası izlemektedir, PKK terör örgütüne aktif destek sağlamayı sürdürmektedir. Tüm uyarılarımıza ve barışçı açılımlarımıza rağmen hasmane tutumundan vazgeçmeyen Suriye’ye karşı mukabelede bulunma hakkımızı saklı tuttuğumuzu, sabrımızın taşmak üzere olduğunu bir kere daha dünyaya ilan ediyorum. (Alkışlar)

Türkiye, komşu ve kardeş Irak’ın, uluslararası toplumla arasındaki sorunları çözüme kavuşturmasını samimiyetle arzu etmektedir; ancak, bu, Irak yönetiminin, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına tam olarak riayet etmesiyle mümkün olacaktır. Bu da, maalesef, henüz gerçekleşmemiştir.

Bu durumun neden olduğu Kuzey Irak’taki otorite boşluğu Türkiye için ciddî güvenlik sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu boşluktan yararlanarak Kuzey Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütüyle mücadele, Türkiye’nin yüksek güvenlik çıkarlarıyla ilgili bir konudur, hayatî öncelik taşımaktadır. Kuzey Irak’taki Kürt grupların kendi aralarındaki sorunların çözümü için ülkemizin öncülüğüyle başlatılan Ankara süreci, bölgede istikrar sağlamayı hedeflemektedir. Son olarak, Kuzey Irak’taki Kürt grupların Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla Washington’ta vardıkları mutabakatta Ankara süreci ilkelerine atıfta bulunulması, PKK terör örgünün Kuzey Irak’ta barınmasına izin verilmeyeceğinin, Türk sınırının ihlal edilmesine engel olunacağının taahhüt edilmesi memnuniyet vericidir. Bununla beraber, mutabakatın Türkiye’nin katılımıyla hazırlanmadığının da vurgulanmasında yarar vardır. Washington’da varılan mutabakatta, bundan sonraki ilk toplantının Türkiye’de yapılacağı öngörülmüştür. Bu gelişme, tarafımızdan dikkatle izlenmektedir.

Dörtyüz yıldır değişmeyen ortak bir sınırı paylaştığımız İran’la ilişkilerimizin, iyi komşuluk sorumluluğu, içişlerine karışmama ilkesi ve karşılıklı yarar zemininde geliştirilmesi, bölge barış ve istikrarı açısından önem taşımaktadır. Güvenlik konularında, mevcut işbirliği mekanizmalarının verimli bir şekilde işletilmesi halinde, İran’la işbirliğimiz daha da güçlendirilecektir.

Orta Asya’nın istikrarı açısından hayatî bir önem taşıyan Afganistan’daki durum, dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Kardeş Afgan halkının yıllardır çektiği acıların sona ermemiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Afganistan sorununa askerî yoldan bir çözüm olmadığına inanıyoruz. Sorunun, ancak ve ancak, Afganistan’daki tüm etnik grupların katılacağı geniş tabanlı bir ulusal uzlaşı hükümetiyle hal yoluna girebileceğini düşünüyoruz. İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanına birer mektup göndererek, bu iki noktanın asgarî müştereğimiz olduğuna inandığımızı belirttim; bu çerçevede, Afganistan’daki gruplara ortak bir çağrıda bulunmayı teklif ettim.

Türkiye, bölgesel işbirliğinin, uluslararası barış, istikrar ve refahın anahtarı olduğuna yürekten inanmaktadır. Bu bağlamda, birbiriyle etkileşim halindeki bölgesel işbirliği hareketleri içinde, öncü ve aktif bir rol oynamaktadır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve D-8 oluşumlarını, bölgemizin ortak refahının artırılmasına, geleceğin barışına katkıda bulunan girişimler olarak değerlendiriyoruz.

Mayıs ayında Kazakistan’ın Almatı Şehrinde katıldığımız ECO zirvesinde kabul edilen Almatı Deklarasyonu, haziran ayında Ukrayna’nın Yalta Şehrinde katıldığımız tarihî zirvede imzalanan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Temel Şartı, bu girişimlerin somut başarılara dönüşmekte olduğunu bir kere daha göstermiştir. D-8 çerçevesinde de somut projeler geliştirilmektedir. Bütün bunlar, Türkiye’nin, gelişen pazarlar ile gelişmiş ekonomiler arasındaki köprü rolünü ortaya koymaktadır.

İslam Konferansı Örgütü, İslam dünyasıyla dayanışma ve işbirliğimizde aktif rol oynadığımız bir zemindir. Başkanı olduğum İKÖ, Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimî Komitesi (İSEDAK) vasıtasıyla, İslam ülkelerinin kalkınma yolunda birlikte atabilecekleri ortak adımların saptanmasında yönlendirici bir faaliyetimiz bulunmaktadır. Kasım ayında, İSEDAK’ın 14 üncü toplantısı, Türkiye’nin başkanlığında, İstanbul’da yapılacaktır.

Değerli milletvekilleri, uluslararası ilişkiler alanında karşı karşıya olduğumuz bazı sorunlar, sınıraşan bir mahiyet taşımaktadır. Terör, organize suç, ırkçılık, köktendincilik bu nitelikte sorunlardır. Küresel nitelik taşıyan bu sorunlara karşı mücadelenin, aynı zamanda küresel boyutta yürütülmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, öncelikle, evrensel toplumun oluşumuna katkıda bulunan medyanın sorumlu bir tavır sergilemesi önem taşımaktadır. Medya, bu sorunlara karşı, dünya vatandaşları arasında kolektif bir bilinç gelişmesini sağlayacak sivil diyaloglar tesis edilmesine yardımcı olmalıdır. Demokratik toplumlarda bunu sağlamanın tek yolu, basının kendi kendini denetleme mekanizmalarıdır. Dünya Basın Konseyleri Birliğinin İstanbul’da yapılan 7 nci uluslararası kongresinde bu konu ele alınmıştır. İnsanlar ve toplumlar arasında kin ve nefret tohumları saçan ve terörü teşvik eden söylemlerin yarattığı tehdidin basın özgürlüğüyle bağdaşıp bağdaşmadığı sorusunun da bu bağlamda tartışmaya açılmış olması olumlu bir gelişmedir. Şiddetin, hangi sebeple olursa olsun, yüceltilmesinin demokratik bir hak olup olmadığı da haklı olarak sorgulanmaktadır. Zira, terör ve şiddet, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının vahim ihlalinden başka bir anlam taşımamaktadır. Teröre karşı küresel bilincin geliştirilmesi önemlidir; ancak, yeterli değildir. Terör ve diğer sınıraşan sorunlara karşı uluslararası işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Türkiye, ikili ve çok taraflı her düzeyde gösterdiği çabalarla, terör, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, karaparanın aklanması, organize suçlarla mücadele konusunda işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır; bu çerçevede, 43 ülkeyle güvenlik işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.

Bu noktada, kültürler ve uygarlıklararası çatışmadan söz ederek insanlığın ortak değerler etrafında buluşma taleplerine sorumsuzca karşı çıkan bazı görüşler üzerinde de durmakta yarar görüyorum. Türkiye, Kuzey ile Güneyi, Doğu ile Batıyı buluşturan kıtalararası köprü konumuyla, kültürlerin ve uygarlıkların harmonizasyonuna katkıda bulunmayı öncelikli bir görev bilmektedir. Bunu, bir kere daha dünyaya ilan etmek istiyorum.

Bu yıl içinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 50 nci yıldönümünü kutlayacağız. Günümüzde, insan hakları, artık, hiçbir ülkenin iç işi olarak görülmemektedir. İnsan haklarının uluslararası denetim mekanizmaları, insanlığın kolektif vicdanını, evrensel hukuku temsil etmekte; insanın insan olmaktan ötürü kazandığı vazgeçilmez haklarını uluslararası toplumun güvencesi altına almaktadır. İnsan hakları alanında her ileri adımı yeni bir başlangıç noktası sayan Türkiye, uluslararası denetim mekanizmalarına başlangıcından itibaren taraf olmuştur. Bu alanda eksiklerimiz varsa, bunların giderilmesi yönünde gerekli irademiz de vardır. Yüce Meclisin bu konuyla ilgili olarak gündeminde bulunan yasa tasarılarını süratle görüşerek sonuca bağlamasına büyük önem atfediyorum.

Türkiye dışpolitikasını yürütürken sürekli olarak bir imaj sorunuyla uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bu imaj sorunundan, dikkatlerimizi sadece bize hasım çevrelerin yarattığı meselelere teksif ederek kurtulmamız mümkün değildir. Lafı sahibi çoğaltır. Türk insanı ülkesinin imajından memnun hale geldiğinde, sorun büyük ölçüde aşılmış olacaktır. Bu da, Türkiye Cumhuriyetinin temelindeki, vatandaşlarını çağdaş bir devletin vatandaşı yapma iddiasına ve medeniyetçilik kavgasına sahip çıkmakla mümkündür. İşte bu noktada, içpolitika ve dışpolitika iç içe geçmektedir. Dolayısıyla, sorumluluk yine bizlere düşmektedir.

Bugün karşımızdaki en önemli mesele, yarının dünyasını anlamak ve o dünyaya kendimizi en iyi şekilde hazırlamaktır. Çok uzak olmayan bir gelecekte, içerisinde yaşadığımız Avrasya coğrafyası, dünya ekonomisinde belirleyici bir rol oynamaya başlayacaktır. Türkiye, bu dünyanın kalbidir. Ufkumuzun en az bu dünya kadar geniş olması gerekmektedir. Hep birlikte, parlak geleceğimize hazırlanma irademizi en güçlü biçimde ortaya koymalıyız. Türkiye, kalkınma çabalarını kararlılıkla sürdürmeye; eğitimden sağlığa, çevreden trafiğe, tarımdan sanayie, telekomünikasyondan turizme, enerjiden ulaştırmaya, spordan kültür ve sanata kadar her alanda çağın standartlarını yakalamaya, dünyayla rekabet gücünü daha da geliştirmeye mecburdur.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin güncel iç sorunları üzerinde kısaca durmak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, üniter vasfını, anayasal demokratik parlamenter düzenini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve ülke gündeminde hâlâ önemli bir yer işgal etmeye devam eden bölücü terör hareketine karşı devletin, dünyada hiçbir ülkede görülmediği kadar, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesi içinde kalarak sürdürdüğü meşru mücadelede çok büyük merhaleler katedilmiş olup, halen mezkûr tehdit kontrol edilebilir düzeye indirilmiş ve dağılma noktasına getirilmiş bulunmaktadır.

Terörle sürdürülen mücadelede sağlanan başarının nihaî sonuç alınana kadar aralıksız ve kararlı şekilde sürdürülmesi, bunun yanında, terörden etkilenen bölgelerimizin diğer bölgelerle olan gelişmişlik farklarını gidermeyi amaçlayan programların etkin olarak uygulanması, mümkün olan en erken zamanda bölgede normal duruma dönülmesi için gerekli şartların oluşması ve her halükârda içbarışın idamesi öncelikli görevler olmaktadır.

Bu vesileyle, terörle mücadelede ülke içinde ve dışında son derece başarılı operasyonlar sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer tüm güvenlik güçlerinin fedakâr mensuplarına, milletçe topyekûn gösterilen birlik ve beraberliğe huzurunuzda teşekkür ediyor; şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Yüce Meclise de, bu ülkenin kahraman askerlerine ve güvenlik güçlerine her zaman sağladığı destekten ötürü teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetin temel niteliklerinden olan laiklik, ülkemizde aynı zamanda içbarışın önemli şartıdır. Laiklik, din ve vicdan hürriyetinin teminatı ve şemsiyesidir. Böylece, halkının yüzde 99,5’i Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, din ve vicdan hürriyetini en iyi şekilde kullanmakta, ibadetlerini, Müslümanlığın icaplarını serbestçe yerine getirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çağdaş hukuka dayanan bir devlet olarak kurulmuştur ve devlet işleri ile din işlerini ayırmıştır.

Cumhuriyet kurulduğundan beri, bu duruma zaman zaman itirazlar olmuştur.

Dinî inançların siyaset tarafından istismar edildiği haller de görülmüştür. Bunların tümü “irtica” olarak adlandırılmaktadır. Bugünkü dünyada böyle bir cereyanın mevcut olduğu da herkesçe biliniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada tarif edilen şeklini değiştirmeye yönelik her hareket gibi, irtica da, devlete ve rejime yönelik bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve Anayasası, devlete ve rejime yönelik her tehdidi olduğu gibi, irtica tehdidini de önleyecek güçtedir. (DSP, CHP ve DTP sıralarından alkışlar)

İrticayla mücadelenin, halkın dinî inançlarına karşı çıkmak gibi gösterilmesi, din istismarının ta kendisidir. Bu mücadele, aynı zamanda, dini, istismardan koruma mücadelesidir. Ayrıca, toplum, bu çeşit tehditlere karşı hassastır; cumhuriyeti ayakta tutmaya da kararlıdır.

Örgütlü suçlarla mücadele, bugün pek çok ülkenin sorunu haline gelmiştir. Bizim ülkemizde de, devlet, bu mücadelenin içindedir.

Devletimizi ve kamuoyunu haklı olarak meşgul eden olaylar fevkalade günceldir.

Kanunları tanımayanlara ve zorbalara, devlet, her zaman haddini bildirmiştir -hiç kimse, devletten ve kanundan güçlü değildir- yine de bildirecektir.

Değerli milletvekilleri, ülkenin güncel konularından bir diğeri, uyuşturucuyla mücadeledir. Uyuşturucuyla mücadele, Türkiye’nin bundan evvelki gündemlerinde yoktu; şimdi, yavaş yavaş, iki şekilde gündeme gelmektedir: Birincisi, Türkiye’nin bir geçiş yeri, bir trafik, bir köprü olarak kullanılması, buna karşı çıkılması, bununla mücadele edilmesi; ikincisi de, Türkiye’nin kendi gençlerini koruması bakımından zarurî hale gelmiştir. Herkesin dikkatini çekiyorum buradan. Bilhassa büyük şehirlerde, lise çağındaki öğrencilerden, çocuklardan başlama ve sokak çocuğu bulunan -maaselef- büyük şehirlerimizde, bu meselenin ciddî boyutlara ulaşma istidadı vardır; bununla amansız şekilde mücadeleye devam edilmesi lazımdır.

Ülkemizin çok güncel diğer meselesi de trafik kazalarıdır. Maalesef, trafik kazaları, yine, senede 6 bin can almaya devam etmektedir. Alınmış bulunan tedbirlerin hepsi çok güzel tedbirlerdir; yenilerinin alınması lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni tedbirlerin alınmasında her zaman için büyük bir hassasiyetle davranmış ve Hükümetin getirdiği bütün yasal tedbirleri de kanunlaştırmıştır.

Güncel sorunlarımızdan bir diğeri doğal afetlerdir. Yurdumuzda, 1998 yılı başından bu yana çeşitli bölgelerimizde doğal afetler vuku bulmuştur; sel afetleri olmuştur ülkenin çeşitli köşelerinde, deprem olmuştur, toprak kayması olmuştur. Bunların hepsini size dağıttığım metne teker teker yazdım; fakat, bunlardan bilhassa Adana ve Ceyhan çevresinde 27 Haziran 1998 tarihinde meydana gelen deprem üzerinde durmak istiyorum. 145 vatandaşımızın ölümüne sebep olan bu depremde büyük hasar vardır. Meclisimizin dikkatini çekiyorum; Hükümete yardımcı olunması lazımdır. 9 385 konut, 489 işyeri yıkıktır, 18 bin konut orta hasarlıdır, 45 bin konut da şu veya bu şekilde hafif hasarlıdır. Bu, çok büyük bir bilançodur. Bu zamana kadar rastladığımız depremlerden en büyük hasar yapmış olanıdır. Hükümet, yeni kaynaklar bulmak, kıştan önce meskenlerin yapılmasına geçmek için çırpınmaktadır ki, Hükümetten, Büyük Meclisimiz hiçbir desteği esirgemeyecektir. Bu depremlerin hepsinde, bu sellerin, toprak kaymalarının hepsinde, devlet, vatandaşın yanında olmuştur, Kızılayımız da vatandaşın yanında olmuştur; anında olunmuştur ve hayatı normale çevirmek için her türlü gayret de sarf edilmiştir. Tabiî ki, canı yanan vatandaştır; evini su basan, çoluğunu çocuğunu alıp götüren afetler karşısında, vatandaş, çok hassastır. Ona büyük bir şefkatle yaklaşılması, bu olayın icabıdır.

Afet bölgelerinde, aslında, yerleşim yerlerinin de büyük sıkıntısı olmuştur. Yerleşim yerlerinde su tesisleri, kanalizasyon tesisleri, yollar pek çok zarar görmüştür ve belediyelerin bunları karşılayacak takatları da yoktur. Öyle bir yük de, yine devletin üzerindedir.

Yine, Türkiye’nin güncel sorunlarından bir tanesi, orman yangınlarıdır. Bu sene, 60 bin dekara yakın orman yanmıştır. Bu rakam, geçen seneki rakamın civarındadır. Her sene aşağı yukarı 100 bin dekara kadar orman yanıyor Türkiye’de ve bunun karşılığında da 1 milyon dekar orman dikilmesi lazım. Şimdi, burada üzerinde durmak istediğim şey, orman yangınlarında söndürme için alınacak tedbirlerin daha da geliştirilmesi; ama, ağaçlandırmanın hızlandırılması lazımdır.

Yine, burada da, Yüce Meclisimizden, Hükümetin getireceği ağaçlandırma projelerine destek istiyorum. Bunu çok önemsiyorum; çünkü, sanıyorum ki, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli varlık, yeşil Türkiye olacaktır. Yeşil Türkiye için, topraklarımızın denizlere akıp gitmemesi için ve doğanın korunması için sarf edilen gayretler, her türlü takdirin üstündedir. Bunlar halka mal olmuştur. Okullarımızdan gönüllü kuruluşlarımıza kadar, bu gayretler yürüyor.

Halkımızın şikâyetçisi olduğu diğer bir sorun -ben, sadece şikâyetçisi olunan sorunları burada genel olarak söylüyorum- hayat pahalılığıdır. Uzunca süredir yüzde 50’lerin, 60’ların üstünde seyretmiş bulunan enflasyonun, hayat pahalılığı olarak, bilhassa -gelir dağılımı zaten iyi olmayan ülkemizde- alt gelir gruplarında meydana getirdiği sıkıntılar, büyük ıstıraba sebep olmaktadır.

Yine, enflasyonun tek rakamlı duruma indirilmesi için, Yüce Meclisimizin hükümetlere destek olmasını rica ediyorum.

Bir diğer sorun... Hep beraber, 1990 sonrasında, devletin radyo-televizyon monopolünü, tekelini kaldırdık. Şimdi, halen 1 000 ‘den fazla radyo ve 300’e yakın yerel televizyon vardır. Bir de RTÜK idaresi kurduk, bu televizyonların ve radyoların yaptığı neşriyatlarla ilgili olarak. Tabiî ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, genel ahlakın korunmasını, kamu düzeninin korunmasını, genel sağlığın korunmasını emretmektedir. Bu televizyonların birçoğunda, daha doğrusu, radyo ve televizyonların birçoğunda sınırı aşan, sınırları aşan pek çok neşriyat yapılmaktadır. Bu hususta da, yine, Meclisin dikkatini çekiyorum. Bununla mücadele edilmiyor değil, ediliyor; fakat, eşyanın tabiatında zorluk var. Yani, serbestsin, hürsün dediğin bir yerde birtakım kontroller icra etmek, genellikle kolay değil. En iyisi herkesin şuurla hareket etmesi, birtakım kontrollere, limitasyonlara hacet kalmamasıdır; ama, maalesef, her zaman bu böyle olmuyor.

Değerli milletvekilleri, ülkenin gündemindeki çok önemsediğim bazı konuları sadece sayacağım. Bunlardan birisi savunmadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhuriyetin kurulduğu günden beri, savunmaya her şeyden çok önem vermiştir ve bu sayededir ki, bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri, millî bir ordu olarak, halkın ordusu olarak, devletin ve rejimin teminatı olarak ve milletin gururu olarak bölgemizde her türlü caydırıcılığın menşei olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bugün, dünyada en iyi eğitilmiş, en iyi cihazlandırılmış ve en iyi disipline sahip birkaç ordudan biri olduğunu, başkumandanlığı Yüce Mecliste mündemiç olan bu Meclise, başkumandanlığı temsil eden Cumhurbaşkanı olarak -Anayasa tabirleridir bunlar- rapor etmekten gurur duyuyorum. (Alkışlar) Tabiî ki, Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü durumda tutulması, millî güvenliğimiz açısından öncelikli bir görev. Türk Silahlı Kuvvetleri, milletin ve milletin birlik ve bütünlüğünün muhafazasında da hayatî bir sorumluluk taşımaktadır.

Değerli milletvekilleri, Türkiye çok güzel bir savunma sanayii kurmuştur. Önümüzdeki otuz sene içinde 150 milyar dolarlık savunma ihtiyacımız var. Bunun çok büyük bir kısmını Türkiye karşılayabilir; ayrıca, başka ülkelerin de savunma ihtiyaçlarını karşılayabilir. Binaenaleyh, Yüce Meclisin huzuruna getirdiğim mesele, savunma sanayiinde de hükümetlerin getireceği projelere destek verilmesidir.

Ülkenin çok önemsediğimiz diğer bir konusu, eğitimdir. Eğitim... Eğitimi anlata anlata bitiremeyiz; ama, hiç olmazsa üç cümleyi söyleyelim. Bu ülkede okuma çağında bulunan çocuklarımızın hepsi okumalı, iyi okumalı ve daha çok okumalı. Niye okumalı; 21 inci Asra eğer Türkiye toplumu, Türk toplumu, Türk Milleti bir enformasyon toplumu olarak girecekse -ki, çağın icabı odur- eğitimden başka hiçbir yolu yoktur. Girişilmiş çok büyük bir hamle var. Halen ilköğretimde 10 milyonu aşan çocuğumuz var ve bir sınıfta ortalama 58 çocuk okuyor. Büyük şehirlerde bu 70 ilâ 80’dir; ama, Anadolu’nun birçok yerinde bu rakam 25 ilâ 30’dur; yani, Çankırı’da 25 ilâ 30’dur, İstanbul’da 70’tir, Diyarbakır’da aşağı yukarı 60-65’tir,70’tir, Adana’da 70’tir ve İzmir’de 50’dir. Bu nispetlerin... Şimdi girişilmiş bulunan çok büyük hamle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 8 yıllık eğitime verdiği destek ve Hükümetin getirdiği finansman ihtiyaçlarına verdiği destek sayesinde halen 32 bin derslik yapılıyor ve -huzurunuzda vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, bu teşekkürü aynı zamanda size de bildiriyorum- vatandaşlarımız da 4 bin dersliği yapıyor; ülkenin her tarafı şantiye halinde. Sanıyorum ki, gelecek sene, bu ortalama 58 civarında olan sınıf mevcudu, 39’a indirilebilecektir; bir hamle daha yaparsak 30’a indirmiş olacağız. Şimdi, bu yürüyor, bu çok güzel yürüyor. Eksikleri, noksanları vardır; şurada şudur burada budur... Onlar eleştirilebilir; onlar sizin göreviniz veya eksikler kimin gözüne çarpıyorsa... Ama, temelde 58 çocuktan 30 çocuğa inme hamlesi yürüyor.

Şimdi, geriye kalan... 650 bin öğretmeni var Türkiye’nin. Bu öğretmen sayısı kâfi değil; yalnız ilköğretimde değil, ortaöğretimde de... Türkiye’nin öğretmen sorunu en önemli sorunlarından biridir. Yeniden öğretmen yetiştirilecektir ve kâfi sayıda öğretmen olacaktır, kâfi branşlarda öğretmen olacaktır; bu ihtiyaçların da önümüzdeki üç dört sene zarfında tamamlanması dahi büyük başarı olacaktır. Ondan sonra da, mademki bu işin üzerine bu kadar hızla gidiyoruz, devlet olarak fevkalade iyi gidiyoruz, o zaman yapılacak işlerden bir diğeri de araç ve gereçtir.

Gerçekten, bu ülkenin okullarını 21 inci Yüzyılın okulları haline getirmezsek, çağdaş toplumu, arkasından çağdaş devleti 21 inci Yüzyılda beklememiz hayal olur. Onun için, çağdaş toplumun, çağdaş devletin çağdaş eğitimden geçtiğini hep biliyoruz; bilmek yetmiyor, onu yapmamız gerekiyor. Eller kollar sıvanmıştır. Vatandaşlarımız da, en büyük hayır saydıkları eğitime yardımcı olmaya devam etmektedirler.

Burada, özellikle, yükseköğretime temas etmek istiyorum. 1932’de darülfünundan üniversiteye çevrilmiş bir tek üniversitesi bulunan Türkiye, bugün, 69’u faal 72 üniversiteye sahiptir. Bunlardan 16’sı vakıf üniversitesidir, 56’sı devlet üniversitesidir Türkiye’nin içinde.

Bu üniversitelerin kampuslarını geziyorum, bu üniversitelerin açılışlarına gidiyorum. Yirmi ilâ yirmibeş sene önce kurulmuş bulunan üniversitelerimiz, hepimizi sevindirecek şekilde, gurur verecek şekilde gelişmişlerdir. Eksikleri hâlâ vardır; ama, beş altı sene evvel başladığımız üniversiteler gelişme halinde, çok iyi de gelişiyor. Bunlara bir cansuyu verilecek. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir şeyi esirgemedi eğitimden de, yüksek eğitimden de. Önümüzdeki sene, bu kampusların tamamlanmasına ve bunların gelişmesine Hükümetin getireceği ödenek taleplerini desteklemede, Meclisimizden yardım istiyorum.

Bilhassa üzerinde durmak istediğim olay, bu üniversitelerin hastaneleridir. Bu, Türkiye’de yeni bir olay. Yani, dün, üniversite eğitimi, Türkiye’nin büyükşehirlerinin tekelindeydi. Bu tekelden çıkmıştır bu, Van’da da üniversitemiz var, Kars’ta da üniversitemiz var, Muğla’da da üniversitemiz var. Bu üniversitelerin hastaneleri var. Hemen hemen 44’e yakın tıp fakültesi var, bunların 25 tanesinde çok güzel hastaneler var. Bu hastanelerin bir kısmı örnek hastanelerdir; Çukurova Hastanesi, Kayseri Hastanesi, Diyarbakır Hastanesi... Diyarbakır Hastanesini, daha 20 Eylülde, Sayın Başbakanla birlikte ziyaret ettik. Yani, Avrupa’nın, Amerika’nın en modern hastanelerindeki alet edevat neyse, Diyarbakır Hastanesindeki de odur, hekim de o seviyededir; ama, yeni kurulmakta olan hastaneler var, eksikleri var. 760 yataklı Edirne Hastanesi, bugün büyük hizmet görüyor; ama, ufak tefek yardımlarla tamamlanıp ortaya çıkacaktır. Keza, Elazığ’da Fırat Hastanesi, Malatya’da merhum Özal’ın adına kurulmakta olan büyük hastane var. Bunların hepsi biraz destekli olacaktır. Konya’da çok güzel bir meydana gelmiştir; Trabzon’da, Samsun’da ve Sıvas’ta çok güzel hastaneler meydana gelmiştir; Bursa’da çok güzel bir hastane meydana gelmiştir. Yeniden, hastane yapan üniversitelerimizin hastanelerinin desteklenmesi suretiyle, sanıyorum ki, gerçekten, en yüksek seviyede hekimlik hizmeti, bu ülkenin her köşesine yayılmış olacaktır. Yakın zamanda, Van’da, kalp ameliyatı, beyin ameliyatı yapılır hale gelecektir.

Tabiî, üniversitelerimizin en önemli meselelerinden biri de, öğretim üyesi meselesidir. 300 öğretim üyesiyle işe başlamış bulunan Türkiye üniversitelerinin, bugün 55 000 öğretim üyesi vardır; fakat, çağa uymak bakımından bu kâfi değildir, daha da çok öğretim üyesi yetiştirme durumları vardır.

Üniversitelerin bütün şikâyeti, idarî ve malî serbestlikte rastladıkları kısıtlamalardır. Geçen sene, bütçe encümeni, 15 üniversite için “size şu kadar para veriyoruz, bunu nasıl kullanacaksanız kullanın” şeklinde bir karar aldı; onu da, Yüce Meclis tasdik etti. O istikamette atılacak adımların, üniversitelerin çalışmalarını çok kolaylaştıracağı kanaatindeyim; yani, biraz daha serbestiyet... Üniversitelere idarî ve malî serbestiyet, aranan bir şeydir; bu, üniversiteleri çok daha verimli hale getirecektir. Serbestiyetten kasıt şu: Devlet parasının kullanıldığı her yerde denetleme olacak; yani “bu parayı nereye koydun” diye soracaksınız, her kuruşun hesabı, herkese sorulacak; devlet parasını kim kullanıyorsa, ona bu sorulacak. Yalnız, burada, tabiî, biz, sorulmasın demiyoruz; ama, kullanılması kolaylaştırılsın; çünkü, verdiğiniz tahsisatlar hizmete dönüşmüyor, ertesi sene, o hizmetleri görmek için, iki misli, üç misli daha tahsisat vermek durumunda kalıyorsunuz.

Sağlık hizmetlerimizin sorunları var. Bu sorunların çözülmesi için çırpınılıyor; ama, yeşil kart, çok büyük bir hizmeti görmektedir. Meclisimiz sağlık sigortası meselesini yasalaştırır, sigorta primi verme takatında olmayan vatandaşlara devlet bu primi öder, böyle bir sistem kurarsa, sanıyorum ki, vatandaşlarımız çok iyi bir duruma gelirler. Bu ülkede, hiçbir vatandaş, hastane kapısına geldiği zaman, oradan “paran yok” diye çevrilmemelidir; nereye gidecektir o. İşte, bugün için, yeşilkart 6,5 milyon insana bunu sağlıyor, yarın sigorta sağlar. Yani, devletin finanse ettiği sigorta konulmadan, yeşilkart olayından da vazgeçilmemelidir.

Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri enerjidir. Bugün, Türkiye’nin 21 bin megavatlık (aşağı yukarı 110 milyar kilovat/saat) kurulu gücü var. Bunun, 2020 yılında, 109 bin megavata (574 milyar kilovat/saat) yükseltilmesi öngörülmektedir; bunun için de, Türkiye’nin 128 milyar dolarlık yatırım yapması lazım.

“Bu yirmi yıl sonrasını filan anladık, daha oraya epey zaman var, bugünden bahset “ diyeceksiniz; bugünden de bahsedeyim: Türkiye enerji darboğazındadır; bunu aşmak için büyük çalışmalar yapılmıştır. Şimdi, yine de, bu sene, eğer gaz tedarik edilebilirse, yapılmış santrallar zamanında devreye sokulabilirse, çok büyük sıkıntı çekmeden; Bulgaristan’dan ve Gürcistan’dan enerji alarak iki seneyi böyle geçirmek mümkündür; ama, iki sene sonra... Başlanmış santralların yine zamanında bitirilmesi şartıyla, iki sene sonra ancak, bu işin içinden çıkabiliriz. Eğer, başlanmış santrallar zamanında bitmezse, o zaman, önümüzdeki zaman içinde, enerjinin sanayileşmeyi engelleyecek boyutlara ulaşmasını Türkiye mutlaka önlemelidir. Türkiye’nin önünde 30 milyar dolarlık bir enerji yatırımı vardır; imtiyaz ve tahkim sorunu, Türkiye’nin dışarıdan kaynak bulmasını zorlaştırmaktadır ve Yüce Meclisin, bu imtiyaz ve tahkim sorununu mutlaka düşünmesini, gerekiyorsa, ülkenin yararı için, anayasa değişikliği yapmasını teklif ediyorum.

Sanayileşme çok güzel gelişiyor. Sanayileşme ve organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi bölgeleri; Türkiye, birçok sanayi şehrine sahip olma istidadındadır. Türk vatandaşına sanayileşme hevesi gelmiştir. Bence, bu heves kırılmamalıdır ve bu hevesin teşvik edilmesi istikametinde atılacak adımları takdirle karşılıyorum. Yine, burada, sanayileşme, sadece muayyen merkezlerin konusu olmaktan çıkmıştır; ülkenin her tarafında, sanayileşmeye önemli adımlar atılmaktadır. Yabancı sermaye, sanayileşme için mutlaka kullanılması gereken önemli bir olaydır. çük yatırım, büyük yatırım, yani hepsi bunun içerisindedir. Burada, tabiî ki, sanayileşmenin krizden müteessir olmadan çıkabilmesi de, yine Meclisin dikkati içerisinde olacaktır. Türkiye’de 41 tane organize sanayi bölgesi faaliyet halindedir. Bu sanayi şehirlerinin çoğunda, aynı zamanda eğitim ve kültür de beraberinde var ve 113 tane sanayi bölgesi de inşa edilmekte, yüzlerce fabrika yapılıyor.

Üzerinde durmak istediğim, Yüce Meclisi haberdar etmek istediğim diğer mesele, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kalkınması ve GAP Projesidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Projesiyle ilgili pek çok tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerin işlemesinde, eğer eksikleri varsa bunların tamamlanmasında, Hükümet gayret içerisindedir. Bu gayretlere, yine Meclisten destek istiyoruz. s

GAP Projesi ise, Türkiye’nin 32 milyar dolarlık projesidir, cumhuriyetin en büyük projesidir; 16 milyar doları yatırılmıştır; bu, bir ucundan geri ödemeye başlamıştır. Zaten, 25 milyar kilovat/saat elektriği Fırat Nehri veriyor. Dicle, bu sene elektrik vermeye giriyor, sulamaya da giriyor; Kralkızı ve Dicle Barajlarıyla, daha sonra Batman Barajıyla, Ilısu ve Cizre Barajlarıyla. Dicle geliyor şimdi ve Fırat üzerindeki beş baraj da, zaten 25-30 milyar kilovat/saat elektrik ürettiği zaman -5 sentten derseniz- senede 1,5 milyar doları ödüyor; senede 1,5 milyar doları sadece elektrikle ödüyor. Yalnız, sulamalarda geç kaldık. Sulamalar için büyük tahsisatlara ihtiyacımız var ve eğer, Türkiye, kamu maliyesini bu faiz sarmalından kurtarabilirse, tabiî ki, yatırım yapmak için elinde daha çok para olacak. Yatırımı nereye yapalım derseniz, burada çok güzel proje var.

Altyapı, ulaşım ve iletişim mutlaka Türkiye’nin ihtiyaçlarını görür durumda olmalı.

Şunu ifade edeyim ki-üzüntüyle ifade edeyim ki demenin bir yararı yok da, memnuniyetle ifade etmiyorum- maalesef ulaşımda çok sıkıntıya girdik. Yaptığımız yolları aşağı yukarı çok güzel yaptık; bunların hepsi dar geldi, onları yeni baştan genişletme peşindeyiz. Otoyol sistemimiz de halen yarımdır; Bolu Dağı duruyor, İstanbul Boğazının bir defa daha geçilmesi zarurettir; her geçen gün, kayıptır... Nasıl geçileceği, bence, mühendislerin, mimarların, teknisyenlerin işidir, tabiî siyasetçilerin de işidir; ama, beni alakadar eden kısmı, nasıl geçileceği değil, beni alakadar eden kısmı, geçilmelidir. Ankara’ya kadar geldik; Ankara’dan Adana’ya kadar gitmeliyiz. Adana’dan Gaziantep’e kadar gittik; Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya, Şanlıurfa’dan Habur’a, Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a gitmemiz lazım.

Diyarbakır ve Şanlıurfa, GAP’ın çok önemli projeleri, yani gelişme yerleri; bunların limana bağlanması lazım. Bu hususta atılmış adımlar var, güzel adımlar. Bunların gerçekleşmesi, sanıyorum ki, büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldıracak. Otoyol sistemi yapmaya devam edilmeli.

Havaalanlarımız var, bunların birkısmı yeniden işletmeye girecek; ama, memnuniyetle ifade edeyim ki, bu sene, Şanlıurfa Havaalanı inşaatına geçilmiştir.

Köy hizmetleri: Meclisimiz, köy hizmetlerine her zaman büyük tahsisatlar ayırdı. 319 bin kilometrelik köy yoluyla, bütün köyler birbirine bağlandı. İçmesuyunda hâlâ esef edilecek bir noktamız var; 76 bin üniteden 12 763 ünitenin yeterli ve sağlıklı içmesuyu yok. Bunlar da zor olan yerler; yani, dağda taşta; ama “bugünkü çağda içmesuyu olmayan köyü var Türkiye’nin” denilmesi üzücüdür. Türkiye’nin, bugün, sulanacak 85 milyon dönüm toprağı var; bunun 40 milyon dönümü sulanıyor ve 40 milyon dönümünü sulayacak projelerden bir tanesi GAP projesidir. Zaten GAP biterse, 15-16 milyon dönüm daha sulanmış olacak ve o yolda çalışmalara devam etmek lazım.

Çevre üzerindeki dikkatlerimizi sürdürmemiz gerekecek.

Tarım, Türkiye’nin büyük meselesi olmaya devam ediyor. Tarımdaki sıkıntı şudur: Tarımda çalışan nüfus, birinci meseledir, hâlâ yüzde 44’tür. İkinci mesele, tarımdaki verimsizliktir; yani, biz 100 milyon dönüm buğday ekeceğiz, hâlâ 20 milyon ton buğday çıkaracağız; 100 milyon dönüm buğday ekilen yerden 50 milyon ton buğday çıkarılması lazımdır.

Mekanizasyon iyidir; bir ara erimekte olan traktör parkı yeniden yenilenmeye başlanmıştır, Türk köylüsü yeniden traktör almaya başlamıştır. 60-70 bin traktörü Türkiye fabrikaları yapıyor ve 950 bin traktörü olan Türkiye’nin traktör parkının her sene yüzde 10’unun yenilenmesi lazımdır.

Mekanizasyonda bir gerileme yok; ama, gübrede de çok iyi sübvansiyonlar yapılmış olmasına rağmen, on senedir kullanılan gübre aynı. İşte, o konu üzerinde de yine teknisyenler durmaya devam edecekler.

Burada çok önemsediğim bir olay, eğer nüfusun yüzde 44-45’i tarımda çalışıyor veya gayri safî millî hâsılanın yüzde 15’ini alıyorsa, işte sorununuz burada; hiç başka yere aramaya gitmeyin ve 3 bin dolar seviyesine gelmiş Türkiye’de, adam başına gelir seviyesinin 400 dolara indiği yer burasıdır. Ne yapacağız derseniz, bence bu, cumhuriyetle yaşıt, Türkiye meselesidir. Tarımda çalışan nüfusta yüzde 80’lerden 40’lara gelmişizdir; 40’lardan 20’lere ineceğiz, 20’lerden 10’a ineceğiz; otuz sene daha lazım. Ben, başka tedbirler, çareler alınmasın demiyorum; ama, görünen bu. Türkiye, kendine yeten bir memleketti, dışarıdan 4 milyar dolarlık tarım ürünü alır duruma geldi.

Hayvancılıkta düştüğümüz durum gerçekten hazindir. Onun için, önümüzdeki kasım ayında, Tarım Bakanlığı bir hayvancılık şûrası yapacak. Bu işle ilgilenenlerin hepsinin gelip orada düşüncelerini söylemesi gerekir. Sonra da, Yüce Meclisin hayvancılıkla ilgili tedbirler konusunda desteğini esirgemeyeceğini biliyorum, bu desteği Yüce Meclis verecektir.

Orman, en önemli işimiz olmaya devam ediyor. Ormaniçi köyleri, önemli işimiz olmaya devam ediyor. Mera Kanunu, hayvancılığa çok büyük yararlar sağlayacaktır.

Şehircilikteki sorunlarımız devam ediyor ve şehirlerimiz büyüdükçe meselelerimiz de büyüyor.

Turizm olayı... Burada şu hususu Yüce Meclisin dikkatine birçok kere getirdim, bu defa da getireceğim: Sanıyorum ki, Türkiye, şu sıkıntının içerisinde olur bu sıkıntının içerisinde olur, etrafında bu olur; ama, Türkiye, eğer ödemeler dengesi sıkıntısı içerisinde değilse, bunların hepsini aşarız. Yani, Türkiye, olması lazım gelen ihtiyaçlarını almak için, fabrikalarını çalıştırmak için, hammaddeyi almak için, halkına lazım olan ilacı almak için, yarı mamul malları almak için, birtakım şeyleri almak için döviz sıkıntısı içerisinde değilse, diğer meseleleri aşıyoruz, görünen hep o; döviz sıkıntısı içerisine girerse, o zaman, siyasî endeksli borç para aramaya gidiyoruz; bunu da her zaman bulamıyoruz; işte o zaman bunalıma giriyoruz. Onun içindir ki, ihracata çok dikkat edilmesi lazım; 30 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Turizme çok dikkat edilmesi lazım; 10 milyar dolar seviyesine gelmiştir; 40 milyar...

Taşımacılık, bize, aşağı yukarı bir 10 milyar dolar para getiriyor ona çok dikkat edilmesi lazım; kara, deniz, hava... Nihayet “dış âlem gelirleri” dediğimiz, bilhassa dış ülkelerde işadamlarımızın ve inşaat gücümüzün yaptığı işler var. Bugün, 100 bin işçimiz dış ülkelerde çalışıyor; Orta Asya’yı yapıyor, Kafkasya’yı yapıyor, Balkanları yapıyor ve Rusya’da çok önemli işler yapıyorlar ve bu, mutlaka devam edebilmeli.

Turizm: Halen Türkiye’nin, belgeli belgesiz, 700 bin yatağı var; 1,5 milyon yatağa Türkiye çıkmalı. 25 milyon turist nasıl olsa Türkiye’ye gelecek, hiç kimsenin endişesi olmasın ve 500 milyar dolar olan dünya turizm pastasından Türkiye bir 15 milyar dolarını mutlaka almalı, bunu alacak gücü de vardır. Binaenaleyh, turizmde görülen sıkıntılar konjonktüreldir; bizim daha iyisini yapmaya devam etmemiz, bunların hepsini ortadan kaldıracaktır.

Özelleştirmeye dokunmadan geçmeyeceğim. Konuşmamın başında bir yerde söyledim, özelleştirmenin fevkalade önemi var; şöyle var: Aslında bu, değişen devletin, değişen devlet kavramının zaruretidir. Devlet ne kadar ticaretin, devlet ne kadar sanayiin içinde olmaya devam edecek?! Eğer, devlet ticaretin ve sanayiin içinde olmaya devam edecekse, devletin diğer fonksiyonlarını görmesi mümkün değildir ve onun içindir ki, bugünkü dünyada devletin, ticaretin, sanayiin içinden çıkması ve devletin, sınaî teşebbüslerinin, ticarî teşebbüslerinin vergi parasından talepte bulunmaması lazım. Onun içindir ki, özelleştirmeyi Türkiye -henüz 4,5 milyar dolarlık özelleştirme yapmış, bu sene 8 milyar dolar civarında hedefleniyor- bu sene, gelecek sene, öbür sene, yani önümüzdeki beş sene içinde tamamlarsa, devlet daha da iyi işleyecektir, her şey daha iyi olacaktır; bu, benim düşüncem.

Değerli milletvekilleri, ülkenin çeşitli sorunlarını ve hedeflerini nasıl gördüğümü sizlere anlatmaya çalıştım.

Cumhuriyetin 75 inci yıldönümünde milletimizin ve devletimizin başarıları, gelecek için ümit vericidir. Bu, aynı zamanda, ülkenin vatandaşlarına yeni sorumluluklar yüklemektedir. Geldiğimiz yerde duramayız. Daha ileri gitmeye, dünya devletleri arasındaki haklı yerimizi korumaya ve pekiştirmeye mecburuz.

İç barış, mutlaka korunmalıdır. Bunun en önemli şartı; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetin etrafında toplanmalıyız; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine hep beraber ve sadakatle sahip çıkmalıyız.

Demokrasiyi daha da geliştirmeliyiz, cumhuriyeti daha da çağdaşlaştırmalıyız, bunun için gerekli reformları yapmalıyız. Gerekli reformların hedefi, daha iyi işleyen bir devlet, daha iyi işleyen bir demokrasi, daha iyi işleyen bir ekonomi olmalıdır. Bunlar, 21 inci Yüzyılın bizden talepleridir. Her ülke, bu çırpınmanın içindedir.

Türkiye, her alanda girişmiş bulunduğu atılımlarını sürdürmelidir. İstikrar içerisinde kalkınma, en önemli hedefimiz olmaya devam edecektir.

Altyapı darboğazları, kalkınmayı engellememelidir.

Türkiye, mutlaka, enflasyonu kontrol altına alabilmeli, dünyayla rekabete devam edebilmelidir.

Ülkede büyük bir sanayileşme hevesi mevcuttur. Türkiye, bu hevesten en geniş şekilde yararlanabilmelidir.

Türkiye, bilgi çağının icaplarını yerine getirebilmelidir.

Eğitim ve kültür alanındaki girişilen gayretler, kesintisiz sürdürülmelidir.

Türkiye, bilim ve teknolojide mutlaka söz sahibi olmalı, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmelidir.

Türkiye, sosyal güvenlik şemsiyesini ülkenin bütün fertlerini kapsayacak duruma getirmelidir. Bugün, bu şemsiye yüzde 70’tir; yüzde 30 ise, şemsiyenin dışındadır. Bu şemsiyeyi yüzde 100’e çıkarmak, çağdaş devlet olabilmemizin şartıdır.

Değerli milletvekilleri, bütün gayretler, Büyük Atatürk’ün kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devletini güçlendirmek, Türk Milletini refah ve mutluluğa ulaştırmak içindir; hedef budur.

Cumhuriyetin uygarlık mücadelesinin, hedefine ulaşması için gayret sarf eden sizleri kutluyorum.

Barış ve mutluluk, huzur, güven, beraberlik, kardeşlik içerisinde yücelmek için didinen, çırpınan milletimizin hakkıdır.

Demokrat, büyük Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız.

Cenab-ı Allah, milletimizin, hepinizin, herkesin yardımcısı olsun.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım.

Sayın milletvekilleri, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına yapılan atamalarla ilgili bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum:

II. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

2. – Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1648)

4 Ağustos 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığın, 4 Ağustos 1998 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/13603 sayılı yazısı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 30 Temmuz 1998 tarihinde 20 nci seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesi kararı alındığından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesine göre, görevlerinden ayrılmaları gereken Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yerlerine;

Adalet Bakanlığına, İzmir Milletvekili Hasan Denizkurdu,

İçişleri Bakanlığına, İstanbul Valisi Kutlu Aktaş,

Ulaştırma Bakanlığına, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi gereğince, Başbakan tarafından atanmış olduklarını bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın Bakanları tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam)

3. – İçişleri Bakanlığına atanan Kutlu Aktaş’ın andiçmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasanın 114 üncü maddesine göre atanmış olan ve milletvekili olmayan İçişleri Bakanının, Anayasanın 112 nci maddesine göre andiçmesi gerekmektedir; kendisini, andiçmek üzere kürsüye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Aktaş.

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU AKTAŞ – Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan ve başarılar diliyorum.

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım:

IV. – ÖNERİLER

A)DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 1998 Perşembe günü Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konuların görüşülmemesi, 2 Ekim 1998 Cuma günü Meclis çalışmasına ara verilmesi ile (11/18) esas numaralı gensoru, (9/27) ve (9/28) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri, görüşme günü ve çalışma süresi ile 735 ve 742 sıra sayılı raporların gündemdeki yerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No: 131 Tarihi: 29.9.1998

Danışma Kurulunun 29.9.1998 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

Hikmet Çetin

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Salih Kapusuz Ülkü Güney

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Mehmet Gözlükaya Metin Bostancıoğlu DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili

Nihat Matkap Mahmut Yılbaş

CHP Grubu Başkanvekili DTP Grubu Başkanı

Öneriler:

1- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 1998 Perşembe günü başlayacak olan yeni yasama yılının ilk birleşiminde, Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konuların görüşülmemesi ve 2 Ekim 1998 Cuma günü Meclis çalışmalarına ara verilmesi önerilmiştir.

2- 27.7.1998 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 28.7.1998 tarihli 129 uncu Birleşiminde okunmuş bulunan Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (11/18) esas numaralı gensoru önergesinin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1 inci sırasında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

3- Genel Kurulun 8.7.1998 tarihli 118 inci Birleşiminde okunmuş bulunan eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila hakkındaki (9/27) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 2 nci sırasında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

4- Genel Kurulun 15.7.1998 tarihli 122 nci Birleşiminde okunmuş bulunan Başbakan Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez hakkındaki (9/28) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 3 üncü sırasında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir.

5- Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 272 nci sırasında yer alan Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli’nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulu Karma Komisyonun 735 sıra sayılı raporunun bu kısmın 6 ncı sırasına, 273 üncü sırasında yer alan Isparta Milletvekili Ömer Bilgin’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulu Karma Komisyonun 742 sıra sayılı raporunun 7 nci sırasına alınması önerilmiştir.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi, bu önerileri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım:

Öneriler:

1- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 1998 Perşembe günü başlayacak olan yeni yasama yılının ilk birleşiminde, Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konuların görüşülmemesi ve 2 Ekim 1998 Cuma günü Meclis çalışmalarına ara verilmesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İkinci öneriyi okutuyorum:

2- 27.7.1998 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 28.7.1998 tarihli 129 uncu Birleşiminde okunmuş bulunan Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (11/18) esas numaralı gensoru önergesinin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1 inci sırasında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Üçüncü öneriyi okutuyorum:

3- Genel Kurulun 8.7.1998 tarihli 118 inci Birleşiminde okunmuş bulunan eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila hakkındaki (9/27) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 2 nci sırasında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dördüncü öneriyi okutuyorum:

4- Genel Kurulun 15.7.1998 tarihli 122 nci Birleşiminde okunmuş bulunun Başbakan Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez hakkındaki (9/28) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 3 üncü sırasında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, söz isteyenlerin isimlerini almadınız.

BAŞKAN – O konuya sonra geleceğim.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Beşinci öneriyi okutuyorum:

5- Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 272 nci sırasında yer alan Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli’nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu karma komisyonun 735 sıra sayılı raporunun, bu kısmın 6 ncı sırasına; 273 üncü sırasında yer alan Isparta Milletvekili Ömer Bilgin’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu karma komisyonun 742 sıra sayılı raporunun, 7 nci sırasına alınması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Başkanlığımıza bu konularla ilgili yazılı olarak birçok söz talebi gelmiştir. Aslında, sistem tam olarak çalışmaya başladığı zaman hangi arkadaşımızın önce söz aldığı belirlenebilecektir; ama, henüz parmak izleri tam olarak alınmadığı için o sistem devreye giremiyor. O nedenle, geçmişte de uygulandığı gibi, bu istemleri bir anda kaydetmemiz ve sırasını belirlememiz mümkün görülemiyor. Onun için, grup başkanvekili arkadaşlarımızdan, Başkanlığa yardımcı olarak, söz taleplerini kaydedip Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Geçmişte de buna benzer uygulamalar oldu. Bu tespitler Başkanlığa ulaştırıldığında, kura çekilmek suretiyle söz sırası belirlenecektir. Grup başkanvekillerinin bu yönde yardımcı olmalarını özellikle istirham ediyorum.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kapusuz.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, şimdi hepsini birden okuyunca, karışabilir. Önce, söz talep eden arkadaşlarımızdan birinci soruşturmayla ilgili olan söz taleplerini alın, daha sonra ikinci sıradakini alın ki karışmasın. Şu anda peş peşe okunmuş oldu; 2 soruşturma önergesi var. 

BAŞKAN – Siz bilahara Başkanlığa o şekilde iletirseniz ben öyle yapacağım. Grup başkanvekillerimiz bugün akşama kadar Başkanlığa bildirirlerse, hangi konuda kimin söz aldığını ona göre belirleyeceğiz. Çünkü, bana gelen bazı taleplerde de hangi konuda olduğu söylenmiyor; ama...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, başka bir şey arz edebilir miyim efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kapusuz.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, bu ilk günde, bu tip çalışmalara da yeni başlanıldığı için, şimdiye kadarki uygulama böyle değil de daha değişik tarzlarda devam ettiği için, bence, bu uygulamaya esas olarak bugünden başlamak üzere, her soruşturma önergesinden sonraki söz talebini, burada, yazılı olarak arkadaşlarımızdan alırsak, birtakım kargaşalara sebep olmaz kanaatindeyim. Böylesi uygun olur diye düşünüyorum; aksi takdirde, daha sonra başka sıkıntılar doğabilir.

BAŞKAN – Tabiî... Grup başkanvekillerimiz “biz şimdi her konu için ayrı ayrı verebileceğiz” diyorlarsa, ben, bunları şimdi de almaya hazırım.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Tabiî, efendim; başka olmaz zaten...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Veren verir, vermeyen de sonra versin.

BAŞKAN – Yani, verebilenler şimdi versinler; ama, akşama kadar mutlaka verilecek; kura çekilecek ve arkadaşlara bildireceğim.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Veren verir efendim.

BAŞKAN – Sayın Kapusuz, hangi konuyla ilgili olduğu...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Evet Sayın Başkan, işte onu belirtmek istiyorum.

Bir de, hangi arkadaşlarımızın konuşmak için söz hakkının doğduğunu burada kura ile belirleme usulümüz olduğu için, bu tespit edilirse isabetli olur.

BAŞKAN – Yani, tabiî, şu anda verebilirlerse bunu uygulamakta da herhangi bir sakınca yok; fakat, arkadaşlar eğer daha sonra da verirlerse, ben, yine kura çekerek grup başkanvekillerine bugün bildireceğim.

Şimdi, saat 17.00; 18.00’e kadar grup başkanvekillerinin yardımcı olmalarını ve bu listeleri bildirmelerini rica ediyorum. Ben de kura çekerek kendilerine söz sırası veya söz kurası çıkmış olanlara bildireceğim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Yani, Sayın Başkan, bu bir usul olmamak ve bugüne mahsus olmak kaydıyla...

BAŞKAN – Evet, Sayın Kapusuz haklısınız; bu bir genel kural olmamak koşuluyla bu defaya mahsus olmak üzere uygulanacaktır. Zaten, sistem devreye girdiğinde, yerinden söz alan arkadaşlarımızın sırası otomatikman tespit edilecektir. Bugüne özel olarak, genel bir kural olmamak koşuluyla uygulanacaktır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki gensoru önergesini, eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila ile Başbakan Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez haklarındaki Meclis soruşturması önergelerini sırasıyla görüşmek için, 6 Ekim 1998 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Çok teşekkür ediyorum.

Kapanma Saati: 17.06

Türkiye Cumhurbaşkanlığı 4.8.1998 Ankara B.01.0.KKB.01 Kan.Kar. 39-08-1-98-522

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Başbakanlığın, 4 Ağustos 1998 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/13603 sayılı yazısı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 30 Temmuz 1998 tarihinde 20 nci seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesi kararı alındığından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesine göre, görevlerinden ayrılmaları gereken Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yerlerine;

Adalet Bakanlığına, İzmir Milletvekili Hasan Denizkurdu,

İçişleri Bakanlığına, İstanbul Valisi Kutlu Aktaş,

Ulaştırma Bakanlığına, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi gereğince, Başbakan tarafından atanmış olduklarını bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı

T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kan. Kar. Md. Sayı :A.01.0.GNS.0.10.00.02-

Danışma Kurulu Önerisi

No. 131 Tarihi: 29.9.1998

Danışma Kurulunun 29.9.1998 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

F.P. Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili Salih Kapusuz Ülkü Güney

DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili Mehmet Gözlükaya Metin Bostancıoğlu

CHP Grubu Başkanvekili DTP Grubu Başkanı Nihat Matkap Mahmut Yılbaş

ÖNERİLER :

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 1998 Perşembe günü başlayacak olan yeni yasama yılının ilk Birleşiminde, Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konuların görüşülmemesi ve 2 Ekim 1998 Cuma günü Meclis çalışmalarına ara verilmesi önerilmiştir.

2. 27.7.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 28.7.1998 tarihli 129 uncu Birleşiminde okunmuş bulunan Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu Hakkındaki (11/18) Esas Numaralı Gensoru önergesinin Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmının 1 inci sırasında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir.

3. Genel Kurulun 8.7.1998 tarihli 118 inci Birleşiminde okunmuş bulunan Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila Hakkındaki (9/27)Esas Numaralı Meclis Soruşturması önergesinin Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmının 2 nci sırasında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir.

4. Genel Kurulun 15.7.1998 tarihli 122 nci Birleşiminde okunmuş bulunan Başbakan Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez Hakkındaki (9/28) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Önergesinin Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmının 3 üncü sırasında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü Birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir.

5. Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 272 nci sırasında yer alan Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyonun 735 Sıra Sayılı raporunun bu kısmın 6 ncı sırasına, 273 üncü sırasında yer alan Isparta Milletvekili Ömer Bilgin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyonun 742 Sıra Sayılı raporunun 7 nci sırasına alınması önerilmiştir.

NOT : YAZILI SORULAR AYNEN FİLME ALINDI

 

 

9. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Özel İskân Fonunun 1994,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TEK Elektrik Dağıtım Müessesesinin 1993,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Türkiye Elektrik Kurumunun 1993,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TRTKurumunun 1993-1994,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Vezirköprü Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Devrek Müessesesinin 1992-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Bolu Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Bartın Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Ayancık Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Artvin Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Antalya Müessesesinin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen ORÜS Kurumunun 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Denizcilik Bankası T.A.Ş.’nin 1991-1992,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen T.C. Emlak Bankası A.Ş.’nin 1991,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Madencilik Fonunun 1989,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Toprak Mahsulleri Ofisinin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.’nin 1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Denizcilik Bankası T.A.Ş.’nin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen T.C. Emlak Bankası A.Ş.’nin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen 100 üncü yıl Gümüş Maden İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Üçköprü Maden İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Şarkkromları-Ferrokrom İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Aluminyum İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Mahdut Mesuliyetli Maden Arama Müessesesinin 1988-1989,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Mahdut Mesuliyetli Küre Bakırlı Pirit İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Kırka Boraks İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Mahdut Mesuliyetli Kestelek Bor Maden İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank İstanbul Alım Satım Müessesesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Halıköy Maden İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Mahdut Mesuliyetli Fosfat İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Ergani Bakır İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Emet Kolemanit İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Bursa Maden İşletmelerinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Bigadiç Madenleri İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Mahdut Mesuliyetli Beypazarı Tabii Soda İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Elektrometalurji Sanayi İşletmesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Etibank Müessesesinin 1988-1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TÜGSAŞ Elazığ İşletmesinin 1989-1990

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.’nin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TDÇİ Hekimhan Madenlerinin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TDÇİ Divriği Madenlerinin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TDÇİ İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarının 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TDÇİ’nin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen Karabük D.Ç.F.’nin 1989-1990,

– KİT Komisyonunca ibra edilmeyen TRT Kurumunun 1990 Yılları hesaplarıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin soruları ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu yazılı cevabı (7/5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624.)

 

 

 

VI. – KOMİSYONLAR BÜLTENİ

1. – 27 Şubat 1998 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 31 Temmuz 1998 tarihine kadar komisyonlara gelen, neticelenen ve kalan işler (1)

                         

(1) Komisyonlar Bülteni V Tutanağın sonuna eklidir.

 

 

 

 

BİRLEŞİM 1’İN SONU

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.