DÖNEM : 20 CİLT : 51 YASAMA YILI : 3

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

84 üncü Birleşim

30 . 4. 1998 Perşembe

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – İçel Milletvekili Fikri Sağlar’ın, kaçakçılığın men ve takibi konusundaki kanunda değişiklik öngören kanun tasarısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun yazılı cevabı (7/4686)

2. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/4702)

3. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/4728)

4. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Hamidiye Köyünün su deposuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/4762)

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 5 Mayıs 1998 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.26’da son verildi.

Uluç Gürkan Başkanvekili

Hüseyin Yıldız Ünal Yaşar Mardin Gaziantep Kâtip Üye Kâtip Üye

Ali Günaydın Konya Kâtip Üye

 

 

 

 

 

II. – GELEN KÂĞITLAR No. : 127

30.4.1998 Perşembe

Sözlü Soru Önergeleri

1.– Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu’nun, Bartın’da yapılacak olan afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

2.– Konya Milletvekili Abdullah Gencer’in, şeker fabrikalarının pancar üreticisine olan borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

3.– Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, geçici işçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/975)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1.– Hatay Milletvekili Atila Sav’ın, Hatay’da bulunan meslek okullarının sayısına ve yapı meslek lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4911) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

2.– Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, Sinop’ta yatırım programına alınan ve ihalesi yapılan afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4912) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

3.– Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Devlet aleyhine açılan tazminat davalarına ilişkin Devlet Bakanından (Hikmet Sami Türk) yazılı soru önergesi (7/4913) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

4.– Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 50. yıldönümü kutlamaları için bakanlıklarca yürütülen çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Hikmet Sami Türk) yazılı soru önergesi (7/4914) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

5.– Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, hisseli parsel satış yasağına uyulmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Işılay Saygın) yazılı soru önergesi (7/4915)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

6.– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, 3.ligde “Play-off” ta oynamaya hak kazanan takımların doğrudan ikinci lige çıkmaları konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Yücel Seçkiner) yazılı soru önergesi (7/4916)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

7.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Küçükkoraş Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4917)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

8.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Kıraman Köyünün beton sulama kanallarının ne zaman yapılacağına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4918)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

9.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı’ya bağlı bazı köylerin yol sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4919)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

10.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Pınarkaya Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4920) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

11.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Sarayköy’ün içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4921)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

12.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Yarıkkuyu Köyünün ek kuyu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4922) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

13.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Karaağaç Köyünün içme suyu şebekesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4923) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

14.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Kavaközü Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4924) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

15.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Kayaönü Köyünün beton sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4925)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

16.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı’ya bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4926)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

17.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Büyükkoraş Köyünün beton sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4927) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

18.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı’ya bağlı bazı köylerin köprü ve sulama göleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4928)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

19.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Dokuzyol Köyünün su kanalı ve içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4929)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

20.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Ağızboğaz Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4930)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

21.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Akpınar Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4931) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

22.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Berendi Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4932)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

23.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Yukarıakın Köyünün su deposu ve yol sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4933) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

24.– Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın, Şemdin Sakık’ın ifadelerinin basına kimler tarafından verildiğine ve bunların doğru olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4934)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

25.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Ambar-Bögecik köyleri arasındaki yola ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4935) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

26.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Kayaönü Köyüne içme suyu deposu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4936) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

27.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Melikli Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4937) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

28.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı-Melikli Köyünün ilköğretim okulunun bakım ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4938)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

29.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman’a bağlı bazı köylerin yakacak sorununa ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4939) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

30.– Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Sarıveliler-Uğurlu Köyünün içme ve sulama suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4940)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

31.– Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Başyayla-Kışlaköy’ün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4941)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

32.– Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan geçici işçilere ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4942)(Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

30 Nisan 1998 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN

KÂTİP ÜYELER : Hüseyin YILDIZ (Mardin), Ali GÜNAYDIN (Konya)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşimini açıyorum.

II. – Y O K L A M A

BAŞKAN – Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Yoklama sırasında salonda bulunmayan sayın milletvekillerinin, bulunduklarına dair bir pusulayı doldurarak Başkanlığa göndermelerini rica ediyorum efendim.

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; saat 16.00'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 15.27

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 16.00

BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN

KÂTİP ÜYELER : Hüseyin YILDIZ (Mardin), Ünal YAŞAR (Gaziantep)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – Y O K L A M A

BAŞKAN – Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; Sayıştay üyelikleri seçimini yapmak ve denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 5 Mayıs 1998 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 16.26

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – İçel Milletvekili Fikri Sağlar’ın, kaçakçılığın men ve takibi konusundaki kanunda değişiklik öngören kanun tasarısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun yazılı cevabı (7/4686)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla dilerim.

D. Fikri Sağlar İçel

TBMM İçişleri Komisyonunda benimsenen bir kanun tasarısı ile, Kaçakçılığın Men ve Takibine İlişkin Yasada değişiklik yapılması öngörülmüştür. Buna göre, gümrüksüz olarak ve geçici kabul ile ihraç amacıyla yurtdışından mal getiren ancak taahhüdünü yerine getirmeyip bu malı yurtiçinde satanlara verilen hapis cezası kaldırılmaktadır.

Ekonomik suça ekonomik ceza mantığı ile yapılan bu değişiklikten, 97 firmanın yararlanacağı ve bunlara verilecek hapis cezasının da kanun yürürlüğe girdikten sonra kalkacağı bildirilmektedir. Komisyonda yaptığınız açıklamaya göre, Tasarı kapsamına halen bir bölümü yurtdışında bulunan firma sahiplerinin de yararlanacağı anlaşılmaktadır.

1. Komisyondaki açıklamalarınız çerçevesinde yasadan yararlanacak 97 firma ile, bu firmaların sahipleri kimlerdir?

2. Yasaları ihlâl edenlerin para cezası ile kurtulması ekonomi kurallarını bozmayacak mıdır?

3. Günümüzde Susurluk diye bilinen olaylar bütünü içerisinde yasadışı organizasyonların ekonomik boyutuna temel teşkil eden sürecin başlangıcı, kamuoyunda “kamuoyunda 100 bin TL ödeyerek kaçakçılığın affı” diye bilinen 3217 ve 3196 sayılı yasalarla yapılan değişiklikler kabul edilmektedir. Anılan yasalarla affedilen kişi ve firmalar hangileridir?

 

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 28.4.1998 Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.08-233-371-013150

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 2.4.1998 tarihli, 4686-11978/29410 sayılı yazınız.

İlgi yazınız eki İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar’ın 26.3.1998 tarihli 944 sayılı soru önergesinin 1 ve 2 nci sorularına ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Tüm Gümrük Başmüdürlükleri nezdinde yapılan araştırma sonucunda ve Müsteşarlığımız denetim elemanlarınca soruşturularak adlî merci-e intikal ettirilen firma sayısı 97 adettir. Bunlardan sadece T.C.K. nun evrakta sahtekârlık hükümlerini içeren 342/1 inci maddesine göre 1 adedi iki yıl hapis, 3 adedi beraat, 2 adedi takipsizlik, 1 adedi ise ağır para cezası şeklinde olmak üzere toplam 7 adedi neticelenmiştir. Bu firmalara ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. Diğer firmalara ilişkin davalar henüz neticelenmemiş olduğundan ve bu durumda sanıkların suçu sabit olmadığından, isimlerinin açıklanmasının sakıncalı olacağı düşünülmektedir. Sözkonusu firmaların görülmekte olan davaları neticelendiğinde ayrıca bilgi verilebilecektir.

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 60 ıncı maddesinin değiştirilmesi ve 1 inci maddesine bir fıkra eklenmesinin gündem maddelerini oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonunun 21.1.1998 tarihinde yapılan toplantısına iştirak edilmiştir. Komisyonda görüşülecek tasarıya göre, bahsi geçen Kanunun 1 inci Maddesinin sonuna aşağıda belirtilen fıkranın eklenmesi öngörülmüştür.

“Ancak 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119’uncu maddelerinde düzenlenen geçici kabul ve geçici muaflık hükümlerinde ve ihracatı teşvik kapsamında döviz tahsisi yoluyla ithal edilen eşyanın yurtiçinde başkalarına devredilmesi veya satılması halleri birinci fıkrasının (E) bendi dışındadır.”

Sözkonusu toplantıda 1918 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile ilgili olarak daha önce yazılı olarak uygun görüş bildirilmiş olması nedeniyle bu madde ile ilgili değişiklik teklifine itiraz edilmemiştir. Ancak 1 inci maddenin sonuna eklenmesi teklif edilen paragrafın bu fiili suç olmaktan çıkaracağı mütalaası ile uygun görülmediği ifade edilmiştir.

Gümrük Kanununun 118 ve 119’uncu maddelerine istinaden yurda geçici olarak sokulan eşyanın yurtiçinde bırakılması, satılması ya da başkalarına devredilmesi mümkün bulunmamaktadır. 1918 Sayılı Kanuna böyle bir hüküm ilave edilmesi, geçici olarak yurda sokulan eşyanın çıkarılmamasını teşvik eder mahiyet taşımaktadır. Diğer taraftan Gümrük Kanununun 149 uncu maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen yeni Gümrük Kanununda daha hafif para cezasını öngörmektedir. Bu durum, geçici olarak yurda sokulan eşyanın çıkarılmayarak kaçakçılık fiilinin oluşmasına ve 1918 ve 1615 Sayılı Kanunlara göre verilen cezalar karşısında caydırıcılığın ortadan kalkmasına neden olacaktır.

Bu nedenle, Müsteşarlığımıza gelen talepler ve milletvekilleri tarafından İçişleri Komisyonuna verilen bir önerge üzerine bu fiili suç olmaktan çıkarmayan ancak 1918 sayılı Kanunun EK MADDE-9’una paralel bir yaklaşımla hürriyeti bağlayıcı cezayı kaldıran bir düzenleme getirilmesi düşünülmüştür. Bu hüküm ile iddia edilenin aksine fiil suç sayılmakta ve para cezası ve müsadereyi öngörmektedir.

Bu duruma göre bu tür bir kaçakçılık fiili hakkında ilgili mahkemece, eşyanın gümrüklenmiş değerinin (CIF+gümrük vergi ve resimleri) üç katı para cezasına hükmolunacaktır ki, bu cezanın hesabı aşağıdaki örnekte açıklandığı gibi olacaktır :

Eşyanın;

FOB değeri = 10 milyar TL olsun,

CIF değeri (FOB değer+navlun ve sigorta) = 12 milyar TL olsun,

gümrüklenmiş değeri (CIF değer+gümrük vergi ve resimleri) = 13 milyar TL olsun,

para cezası = 13x3 = 39 milyar TLtutarında bir meblağa ulaşacaktır.

Bunun yanında, eşyanın da müsaderesi sözkonusu olacak, eşyanın müsadere edilememesi durumunda ise verilen para cezasına ilave olarak eşyanın gümrüklenmiş piyasa değeri kadar (gümrüklenmiş piyasa değeri = gümrük vergileri+CIF değer+normal ithalatçı kârı+toptancı kârı+perakendeci kârı) bir meblağ da ilave olunacaktır.

Bu durumda;

gümrüklenmiş değer (CIF+gümrük vergileri) = 13 milyar

ithalatçı kârı (% 5)+toptancı kârı (% 5)+perakendeci kârı (% 5) = toplam kâr (% 15) 13 milyar x % 15 = 1 950 000 000 TL (yaklaşık 2 milyar),

13 milyar+2 milyar = 15 milyar (gümrüklenmiş piyasa değeri) kadar bir meblağın 39 milyara eklenmesi ile 39 milyar + 15 milyar = 54 milyara varan bir cezaya hükmolunması sözkonusu olacaktır.

Görüldüğü üzere bu şekildeki bir fiile hükmolunacak ceza, iddia edildiği gibi hafif kalmamakta; caydırıcılık fonksiyonu açısından etkinliğini korumaktadır.

Ancak ilgide kayıtlı yazınızın 3 üncü sırasında yer alan soruda bahsi geçen 3196 sayılı Kanun 1567 sayılı Kanunda değişiklik yapan bir Kanun olması nedeniyle ilgili birim olan Hazine Müsteşarlığına iletilmiş, cevap geldiğinde bu hususla ilgili Başkanlığınıza ayrıca cevap verilecektir. Bunun yanısıra 1918 sayılı Kanunda değişiklik ve ilaveleri öngören 3217 sayılı Kanun bir Af Kanunu niteliğinde değildir. Bu Kanunla eklenen Ek Madde 9’da para cezası ve eşyanın müsaderesi öngörülmüş, ancak hürriyeti bağlayıcı ceza uygulaması kaldırılmıştır.

Diğer taraftan 11.6.1985 tarihindeki Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren sözkonusu Kanun ile getirilen hususlarla affedilen kişi ve firmaların, evrakların 10 yıllık saklama süresi de aşılmış olması nedeniyle, tespit edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Rıfat Serdaroğlu Devlet Bakanı

 

 

 

Firma İsmi : Dava Sonucu :

1. Birlik Yatırım San. ve Tic. A.Ş. İki yıl hapis

Selahattin Güngör

2. Fersun Amasya Meyve Sebze Suları Beraat

Gıda San. A.Ş.

Kâmil Lütfi Öztelli, Orhan Tekinli, Lütfi Akcan,

Yusuf Elmalı, Lütfi Yalçın, Cemalettin Tangal, Naim Saracoğlu,

Atilla Önen, Behiç Küpeli, İhsan Önen

3. Şaban Kani Çobanoğlu, Nevzat Birkal, Vlamıdır Haralambof, Takipsizlik Kararı verildi. Bu

Veysel Çakır, M. Tamer Çobanoğlu, Gülser Çobanoğlu, Nurhan karara itiraz talebi Sakarya Ağır

Sarahmet, Mehmet Ali Aydındağ Ceza Mahkemesince reddedildi.

4. Lever Temizlik Ürünleri Mad. San. Tic. A.Ş. Takipsizlik Kararı verildi Bu

Elida Kozmetik San. Tic. A.Ş. karara itiraz talebi Sakarya Ağır

Ceza Mahkemesince reddedildi.

5. Kent Gıda Mad. San. Tic. A.Ş. Beraat

Aydın Tahincioğlu,

6. Kent Gıda Mad. San. Tic. A.Ş. Ağır para cezası.

Aydın Tahincioğlu

7. Abde Konfeksiyon Ltd. Şti. Beraat

Emin Kırlı, Davut Şen, Göksel Armağan,

Metin Şensu, İrfan Yılmaz, Sefer Erarslan,

Fatma Nedret Güraka, Tarık Yapık, Rafet Öztürk,

Muzaffer Uluçay, Hasan Çetin.

2. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/4702) 26.3.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Ulaştırma Bakanına yönetilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Bakanlığınızın performansı ile ilgili olarak :

1. Göreve başladığınız tarihten bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar Kuruluna sevk ettiğiniz kanun taslaklarının adedi nedir? Bunlardan kaçı kanun tasarısına dönüşmüştür? hangi taslaklar Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedir?

2. Bakanlığınızca yapılan yönetmelik, tüzük ve benzeri genel-düzenleyici işlem sayısı nedir ve bunlar nelerdir?

3. Bakanlığınızın Bakanlar Kuruluna sevk ettiği taslaklar liste halinde takdim edebilir misiniz? Taslakların bütçeye katkıları nedir? Rakamsal olarak ifade edilebilir mi?

4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 1998 Yılı Program Ekinde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a) Bakanlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı nedir ve bu projelerden kaçı hakkında tarafınızdan çalışma yapılmıştır? Bunlar hangi projelerdir?

b) Bakanlığınızın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak kaç projeye katkısı olmuştur? Katkı koyduğunuz projlere nelerdir?

5. Bakanlığınızın performansı ile 54’üncü hükümetin ilgili bakanının performansını istatistiki olarak kıyaslar mısınız?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 30.4.1998 Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21-EA/658-7504

Konu : Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

İlgi : 7.1.1998 gün A.01.0.GNS.0.10.00.02.10521 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın 7/4702-10222 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir Ulaştırma Bakanı

Ek : 2 cevap formu

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın 7/4702-12001 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular :

Bakanlığınızın performansı ile ilgili olarak :

1. Göreve başladığınız tarihten bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar Kuruluna sevk ettiğiniz Kanun Taslaklarının adedi nedir? Bunlardan kaçı Kanun Tasarısına dönüşmüştür? Hangi taslaklar Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedir?

2. Bakanlığınızca yapılan yönetmelik, tüzük ve benzeri genel-düzenleyici işlem sayısı nedir ve bunlar nelerdir?

3. Bakanlığınızın Bakanlar Kuruluna sevk ettiği taslakları liste halinde takdim edebilir misiniz? Taslakların bütçeye katkıları nedir? Rakamsal olarak ifade edilebilir mi?

4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 1998 yılı program ekinde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a) Bakanlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı nedir ve bu projelerden kaçı hakkında tarafınızdan çalışma yapılmıştır? Bunlar hangi projelerdir?

b)Bakanlığınızın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak kaç projeye katkısı olmuştur? Katkı koyduğunuz projeler nelerdir?

5. Bakanlığınızın performansı ile 54 üncü hükümetin ilgili bakanının performansını istatistiki olarak kıyaslar mısınız?

Cevaplar :

1. 55 inci hükümetin kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığmızca Başbakanlığa; 2 adet Kanun Taslağı sunulmuştur.

Bunlardan;

a) “406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2813 sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Yeni Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Taslağı” ve gerekçeleri 5.1.1998 tarihinde sunulmuş, Başbakanlık tasarı hakkında bazı Bakanlıkların görüşünü almış, alınan görüşler Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. Sözkonusu görüşler inceleme safhasındadır.

b) “2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı” ve gerekçeleri 6.1.1998 tarihinde sunulmuşsa da, taslak hakkındaki ilgili bakanlık görüşlerinin önceki hükümet dönemine ait olduğu gerekçesiyle Başbakanlıkça iade edilmiştir.

Sözkonusu tasarı 3.2.1998 tarihinde yeniden bakanlıkların görüşüne sunulmuştur.

2. Bakanlığımızca yapılan, tüzük, yönetmelik ve benzeri genel düzenleyici işlem sayısı 10 olup, bunlar;

a) Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulması için 9.12.1997 tarihinde Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına sunulmuştur.

b) Posta İşletmesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde İlave Edilmesine İlişkin Yönetmelik 23.7.1997 tarih ve 23057 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

c) 2813 sayılı Telsiz Kanununa Ekli Ücret Tarifesinde Yer Alan Bazı Ücretlerin Artırılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 30.7.1997 tarih ve 23065 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

d) Kablosuz Mikrofon Sistemlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 28.8.1997 gün ve 23094 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

e) Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 28.9.1997 gün ve 23124 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

f) Posta İşletmesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 16.10.1997 gün ve 23142 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

g) Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük 18.12.1997 tarih ve 23204 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

h) TCDD Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.12.1997 tarih ve 23211 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

ı) Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.2.1998 gün ve 23265 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

j) Türk Telekomünikasyon A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği 16.3.1998 gün ve 23288 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

4. 1998 yılı program ekinde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a)  Bakanlığımızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı 18 olup, bu projeler ve yapılan çalışmalar aşağıdadır.

HUKUKÎ VE KURUMSAL DÜZENLEME

1. Ulaştırma Sektöründe Koordinasyon sağlanması amacıyla bir birim oluşturulması.

 

 

 

 

 

2. 30.9.1957 tarihli “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınması Hakkında Avrupa Anlaşması (ADR)” na Türkiye’nin katılımının sağlanması.

3. Kombine taşımacılığının AT kuralları ile uyumlu bir şekilde organize edilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılması.

 

 

4. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerin meslekî eğitime tabi tutulmalarına ilişkin bir yönetmelik düzenlenmesi.

 

 

5. Uluslararası yolcu taşımacılığına ilişkin olarak yasal düzenlemenin yapılması.

6. Yük taşımacılığı mesleğine girişe ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması.

7. Yolcu taşımacılığı mesleğine girişe ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması.

8. Altyapılarının İşletmecilere Rayiç Bedelle devrini sağlayacak düzenlemelerin yapılması.

 

 

 

9. Havayolu taşımacılığındaki ücret tarifelerine ilişkin yasal düzenlemenin yapılması.

10. SHGM’nün yarı otonom ve yaptırım gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması.

 

YAPILAN DÜZENLEME ÇALIŞMASI

1. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde düşünülen “Ulaştırma KoordinasyonKurulu Başkanlığı” ile ilgili taslak çalışma tamamlanmış, 3348 sayılı kanunda gerekli değişikliği yapmak üzere taslağa son şekli verilmiş olup, bakanlıkların görüşüne sunulmuştur. Genel görüşler doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

2. ADR Anlaşmasının tercüme ve orijinali incelenmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş olup, inceleme ve çalışmalar devam etmektedir.

3. Çalışmaları yürüten komisyon, 20.3.1997 tarihindeki toplantısında DPT Müsteşarlığının koordinatörlüğünde ilgili devlet ve özel sektör temsilcilerinden oluşacak bir alt-çalışma grubunun kurulmasını kararlaştırmıştır.

4. Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanacak “Karayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Yönetmelik”e ilgili hükümler aktarılarak konunun çözüme kavuşturulması kararlaştırılmıştır.

5. Karayolu Taşıma Kanunu Tasarı içerisinde yasal düzenleme getirilmektedir.

6. Karayolu Taşıma Kanunu Tasarı içersinde yasal düzenleme getirilmektedir.

7. Karayolu Taşıma Kanunu Tasarı içerisinde yasal düzenleme getirilmektedir.

8. DLH İnşaatı Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen demiryolu, liman, yat limanı, balıkçı barınağı ve hava meydanlarının işletmeci kuruluşlara rayiç bedeli karşılığı devrini sağlamak üzere yasal düzenleme çalışmalarına başlanılmıştır. Hazırlanan taslak kuruluşların görüşüne sunulmuştur.

9. Sivil Havacılık Kanunu değişikliği içerisinde değerlendirilmektedir.

10. SHGM’nün faaliyetlerini daha iyi gerçekleştirebilmesi için otonom ve yaptırım gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması amacıyla hazırlanmış olan SHGM Teşkilât Kanunu Tasarısı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. Gelen görüşler doğrultusunda tasarı yeniden değerlendirerek gerekli işlemler yapılacaktır.

HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEME

11. İşletme ve personel lisanslarının tahsisinde AT mevzuatı ile uyum sağlayacak değişikliklerin yapılması.

12. Stol Havaalanlarının Yapımı Mülkiyeti ve İşletimi konusunda yetki ve sorumlulukların belirlenmesine ilişkin mevzuatın düzenlenmesi.

 

13. Regülasyonla ilgili mevzuatın oluşturulması.

14. Bilgi Ağları Kanununun çıkarılması.

 

 

 

 

 

 

15. Karayolu Taşıma Kanunu Hazırlanması.

 

 

16. Yurtiçi Yük Taşımacılığı Yönetmeliğinin Hazırlanması.

17. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin CMR Konvensiyonu ile uyumlaştırılması.

 

 

 

18. TCDD Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması

 

YAPILAN DÜZENLEME ÇALIŞMASI

11. Personel lisanları yönetmeliği çalışmaları devam etmektedir.

 

12. Bu konuda uygulama esaslarını belirlemek üzere, bir taslak yönetmeliği hazırlanarak ilgili kuruluşların (DLH, DHMİ) görüşlerine gönderilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.

 

13. Çalışmalar devam etmektedir.

 

14. Konu ile ilgili kuruluşlarla koordinasyon toplantılarına başlanılmıştır. Diğer ülkelerdeki mevzuata ilişkin bilgilerin toplanması, TUBİTAK’tan döküman talep edilmesi, AB mevzuatının incelenmesi ve kurumsal yapılanma ile ilgili olarak DPT’ye başvuruda bulunulması kararları alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 

15. Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı hazırlanarak ilgili kuruluşlara görüş bildirimeleri için gönderilmiştir. Bazı kuruluşlardan henüz cevap gelmemiştir. Gelen görüşler doğrultusunda düzenlemeler yapılmaktadır.

16. Bu konudaki çalışmalar tamamlanmıştır.

17. Çalışma konusunun teknik ve hukukî boyutu nedeniyle komisyon toplantılarında çözüm yolu bulunamadığından uyumlaştırma çalışması Bakanlığımız koordinatörlüğünde üniversite öğretim üyelerince sürdürülmektedir.

18. Yeniden yapılanma etüdü çalışmaları Temmuz 1996 da tamamlanmıştır. Ayrıca, üst düzeyde bir izleme ve yönlendirmenin sağlanması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, DPT Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve Dış Ticaret Müsteşarı katılımı ile “TCDD Yeniden Yapılanma Projesi Üst Komitesi” kurulmuştur. TCDD bünyesinde oluşturulan komisyonca “Taslak Demiryolu Kanununu” ve “Taslak Sözleşme” hazırlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

 

b) Bakanlığmızın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak 6 projeye katkısı olup, bu projeler ve yapılan çalışmalar aşağıdadır.

1. Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 1974) tadil protokolünün onaylanması.

 

2. “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme” ve ek protokolü (MARPOL 1974, 1978) tadil eden protokolünün onaylanması.

3. “Hidrokarbonlarla Denizin Kirlenmesinden Doğan Zararlara İlişkin Hukukî Sorumluluk Konusunda Uluslararası Sözleşme (CLC 1969)” ve tadil protokollerinin (1984, 1992) onaylanması.

4. “Hidrokarbonlarla Kirlenmeden Doğan Zararların Tazmini İçin Uluslararası Bir Fon Kurulması Hakkında Sözleşme (FUND 1971)” ve tadil protokollerinin (1984, 1992) onaylanması.

5. Liman işletmeciliğinin otonom bir yapıya kavuşturulması veya özelleştirilmesi.

 

 

 

 

6. Posta idaresinin yeniden yapılandırılması ve pazarın serbestleştirilmesi.

1. Ticarî gemilerin güvenliği ile ilgili standartların uluslararası ilkelere uyumlu olarak iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara Bakanlığımızca katkı sağlanmaktadır.

2. Ticarî gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesinde uluslararası ilkelere uyumlu tedbirlerin alınması çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

3. Konu ile ilgili çalışmalara Bakanlığımızca da iştirak edilmektedir.

 

 

4. Konu ile ilgili çalışmalara Bakanlığımızca da iştirak edilmektedir.

 

 

 

5. TCDD ve TDİ’ce işletilmekte olan limanların işletme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir işletmeciliği sağlamak üzere otonom hale getirilmesi veya özelleştirilmesi için, gerekli idarî ve hukukî altyapı düzenlemeleri için Bakanlığımızca katkı yapılmaktadır.

6. Posta idaresinin verimliliğinin artırılması ve posta pazarının serbestleştirilmesi için mevzuat değişiklikleri çalışmalarına Bakanlığımızca katkı sağlanmaktadır.

5. 54 üncü hükümet ile 55 inci hükümet döneminde ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirilen bazı faaliyetler kıyaslamalı olarak aşağıda verilmiştir.

 

Hizmet Alanı Birim 54. Hükümet Dönemi 55. Hükümet Dönemi Artış 28.6.1996-17.4.1997 30.6.1997-17.4.1998 %

Otomatik abone sayısı Adet 1 066 525 1 061 903 5, 5

Otomatik telefon hizmeti

verilen kırsal alan yeri sayısı

(Santral+lokal) Adet 842 2 711 221

Fiber optik kablo uzunluğu Km. 2 466 5 358 117

Radyo-link alıcı verici sayısı Adet 167 282 69

Araç telefon sistemi (x)

(Kapasite) Hat 23 117 –

(Abone sayısı) Adet 11 917 5 643 - 111

GSM telefon sistemi

abone sayısı

(T. Telekom-Turkcell) Adet 352 142 421 899 20

(T. Telekom-Telsim) Adet 56 856 221 081 288

TURPAK

(Kapasite) Port 3 675 3 957 7 06

(Abone sayısı ) (xx) Adet 2 401 1 839 - 31

Kablo-TV

(Abone sayısı) (xx) Adet 51 069 15 267 - 235

 

(x) GSM’nin yaygınlaşması nedeniyle araç telefonu talebi hızla azalmaktadır.

(xx) İhale işlemlerinin başlayış ve bitiş tarihleri itibariyle farklılık göstermekte olup, dönem gerçekleşmesini yansıtmamaktadır.

 

Hizmet Alanı Birim 54. Hükümet Dönemi 55. Hükümet Dönemi Artış 28.6.1996-17.4.1997 30.6.1997-17.4.1998 %

Banliyö taşıması

(Yolcu sayısı) Adet (Bin) 61 034 61 786 1

(Yolcu-Km) Km. (Milyon) 1 583 1 606 1

Anahat yolcu taşıması

(Yolcu sayısı) Adet (Bin) 15 142 18 493 22

(Yolcu-Km) Km. (Milyon) 2 346 2 976 27

Yük taşımaları

(Netton) Ton (Bin) 12 199 13 022 7

(Netton-Km.) Km. (Milyon) 6 892 7 146 4

Hizmet Alanı Birim 54. Hükümet Dönemi 55. Hükümet Dönemi Artış 28.6.1996-17.4.1997 30.6.1997-17.4.1998 %

Liman faaliyetleri

(Yükleme) Ton (Bin) 9 594 11 349 18

(Boşaltma) Ton (Bin) 14 332 15 479 8

Toplam Ton (Bin) 23 926 26 828 12

 

 

55 inci hükümet döneminde (1.7.1997-31.3.1998), 54 üncü hükümete (geçen yılın aynı dönemi) göre banliyö yolcu taşımalarında % 1 oranında, anahat yolcu taşımalarında % 27 oranında, eşya taşımalarında % 4 oranında ve limanlarımızdaki toplam elleçlemede (kontinu sistem dahil) % 12 oranında artış sağlanmıştır.

3. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/4728) 27.3.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici’ye yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Bakanlığınızın performansı ile ilgili olarak:

1. Göreve başladığınız tarihten bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar Kuruluna sevk ettiğiniz kanun taslaklarının adedi nedir? Bunlardan kaçı kanun tasarısına dönüşmüştür? Hangi taslaklar Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedir?

2. Bakanlığınızca yapılan yönetmelik, tüzük ve benzeri genel-düzenleyici işlem sayısı nedir ve bunlar nelerdir?

3. Bakanlığınızın Bakanlar Kuruluna sevk ettiği taslakları liste halinde takdim edebilir misiniz? Taslakların bütçeye katkıları nedir? Rakamsal olarak ifade edilebilir mi?

4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan 1998 Yılı Program Eki’nde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a) Bakanlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı nedir ve bu projelerden kaçı hakkında tarafınızdan çalışma yapılmıştır? Bunlar hangi projelerdir?

b) Bakanlığınızın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak kaç projeye katkısı olmuştur? Katkı koyduğunuz projeler nelerdir?

5. Bakanlığınızın performansı ile 54 üncü Hükümetin ilgili bakanının performansını istatistiki olarak kıyaslar mısınız?

T.C. Devlet Bakanlığı 29.4.1998 Sayı : B.02.0.020-08/3648

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 3 Nisan 1998 gün ve 29485 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır tarafından yöneltilen yazılı soru önergesinin yanıtları ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Gemici Devlet Bakanı

Yanıt 2 :

a) Özürlüler İdaresi Başkanlığınca bugüne kadar hazırlanan ve yürürlüğe konulan yönetmelikler şunlardır:

1. Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

2. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

3. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

4. Özürlüler Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

5. Özürlüler Şûrası Yönetmeliği

6. Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik

7. Yayın Kurulu Yönetmeliği

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan yönetmelik düzenleme çalışmaları şöyledir:

1. “Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği 3.9.1997 tarih ve 23099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

2. “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” 21.10.1997 tarih ve 23147 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

3. “Çocuk Yuvaları Yönetmeliği” ile “Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çocuk Kulüpleri Yönetmeliği” yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş ancak yeniden düzenlenmek üzere Başbakanlıktan iade edilmiştir.

4. “Kadın Konukevleri Yönetmeliği”nin Sayıştay Başkanlığının görüşleri doğrultusunda düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir.

5. “Toplum Merkezlerinin Etkin ve Verimli Hizmet Vermelerinin Sağlanması Amacıyla Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik” ile “Özürlülerin Tespiti İncelenmesi Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik”in yeniden düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

Yanıt 1-3.

Bakanlığıma bağlı kuruluşlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği ile Özürlüler İdaresi Başkanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kuruluna gönderilen Kanun Taslağı bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler şöyledir:

“2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 16 ncı maddesine Ek Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı” hakkında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına görüş sorulmuş olup, cevabı beklenmektedir.

Birleşmiş Milletler’in insan hakları anlaşmaları ve bildirgelerin temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” Devletimizin de içinde bulunduğu 100’ü aşkın ülke tarafından imzalanmış bulunmaktadır.

Sözleşmeyi imzalayan taraf devletler bu sözleşme ile çocuğa tanınan hakları, kendi millî kanunlarına yansıtmayı ve böylece hayata geçirilmesini sağlamayı taahhüt etmişlerdir.

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde “taraf devletler bu sözleşmede tanınan hakların uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal, idarî ve diğer önlemleri alırlar” hükmü yer almış olup, bu bağlamda “Çocuk Haklarının Korunması ve İzlenmesi Dairesi” kurulmuştur.

İlâveten, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanununda, Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda, Terörle Mücadele Kanununda, İcra Kanununda, Yargıtay Kanununda ve Küçükleri Muzur Neşriyattan Koruma Kanununda, sözleşmenin iç hukukumuza yansımasını sağlamak üzere değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarı Taslakları Adalet Bakanlığına hazırlanmış olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.

Yanıt 4 :

1988 yılı program ekinde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak Bakanlığıma bağlı kuruluşların sorumlu ve ilgili oldukları projeler ekteki tablolarda gösterilmiş olup toplantılara iştirak edilmektedir. (Ek : 1)

Diğer taraftan, Özürlüler İdaresi Başkanlığının kuruluşu Mayıs 1997’de gerçekleştiğinden 7 Kasım 1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1998 yılı program ekinde “Hukukî ve Kurumsal” düzenlemelerle ilgili olarak proje yer almamaktadır.

Yanıt 5 :

Bakanlığımın performansı ile 54 üncü Hükümetin ilgili bakanının performansına ilişkin olarak SYDF ve SHÇEK tarafından kaydedilen gelişmelere ait bilgiler (Ek : 2) de sunulmuştur.

Özürlüler İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen işlere ise aşağıda yer verilmiştir.

1. Hizmet binası kiralanmıştır.

2. Personel doğal gereksinmesi olan demirbaş malzemelerin hemen hemen tamamına yakın bölümü sağlanmıştır.

3. Özürlüler Uzman Yardımcılarının sınavı sonrasında 20 kişinin ataması yapılmıştır.

4. 33 meslek memurunun (Psikolog, Sosyolog, Odyolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen, Fizyoterapist) naklen atamaları yapılmıştır.

5. 1.7.1997 - 1.4.1998 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ekte sunulmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşlarımızca sakat çalıştırma yükümlülüklerine ilişkin olarak, Başbakanlığın 20.11.1997 gün 1997/71 sayılı Dış Genelgesi çıkartılmıştır. (Ek - 3)

Diğer taraftan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sosyal hizmetler alanında işbirliğini öngören “Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlaşma Alanında İşbirliği Protokolü” imzalanmış ve 27.1.1998 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanarak 24.2.1998 gün ve 23268 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. (Ek - 4)

 

 

 

Proje Adı : Nüfus ve Aile Planlaması

Hukukî ve Sorumlu Koordinasyon ve Açıklama Bitiş Kurumsal Kuruluş İşbirliği Yılı Düzenleme Bakımından İlgili Kuruluş

Çocuğun yasal korunması. – SHÇEK Gn. Md. – Emniyet Gn. Md. SHÇEK ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 1998

1994 yılında imzalanmış olan ve suç işlemiş, suça maruz kalmış, kimsesiz, terkedilmiş çocuklardan polise intikal etmiş olanlarla ilgili yasal işlemler yerine getirilirken bu çocuklarla uzman personelin ilgilenmesini öngören protokolün yasal bir zemine oturtulmasına ilişkin mevzuat düzenleme hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.

Özel ilgi ve eğitime ihtiyacı – Millî Eğitim Bak. – Sağlık Bak. Ailelerin çocuklarındaki özürü erken tanımalarına Plan

olan çocukların korunması – SHÇEK Gn. Md. imkân verecek, aileleri özürün nedenleri Dönemi – Aile Araş. Kur. Bşk. konusunda aydınlatacak, özürü kabullenmelerine – YÖK Bşk. yardımcı olacak, özürlü çocukların bakım ve eğitimi konularında ailelere yol gösterecek eğitim programları hazırlanacak, bu konularla ilgili danışmanlık hizmetlerine önem verilecek, bu alanlarla ilgili gönüllü girişimler desteklenecektir.

 

 

Proje Adı : Sosyal Güvenlik Reformu

Hukukî ve Sorumlu Koordinasyon ve Açıklama Bitiş Kurumsal Kuruluş İşbirliği Yılı Düzenleme Bakımından İlgili Kuruluş

Sosyal Güvenlik Temel – Çal. ve Sos. Güv. Bak. – Maliye Bak., Sosyal güvenlik kuruluşlarında norm ve standart Plan

yasasının çıkarılması – DPT Müst., birliğinin sağlanması için sosyal sigorta, sosyal Dönemi – Hazine Müst., yardım ve sosyal hizmetlerin temel esaslarını ve – SSK Gn. Md., kurumlarını düzenleyen mevzuat çalışmaları – BAĞ-KUR Gn. Md., başlatılacaktır. – Emekli Sandığı Gn. Md., – SHÇEK Gn. Md.

Sosyal yardım sisteminde – DPT Müst. – Çal. ve Sos. Güv. Bak. Sosyal yardımlarda ortak kriter oluşturma ve 1998

kriter ve tanım birliği – SHÇEK Gn. Md. kaynakların etkin kullanımı amacıyla mevzuat

oluşturulması. – Sosyal Yardımlaşma ve çalışması başlatılacaktır.

Dayanışmayı Teşvik Fonu

– İlgili Kuruluşlar

– 5. 54 üncü Hükümet Döneminde Hizmete Açılan Sosyal Hizmet Kuruluşları

(Sayın Prof. Dr. Sacit Günbey)

1. Van Çocuk Yuvası

2. Madin Çocuk Yuvası

3. Burdur Bucak İsmail Sarı Zihinsel Özürlü Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

4. Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon Eğitim ve Üretim Merkezi

5. Aydın Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi

6. İzmir Tülay Akdaş Zihinsel Özürlü Çocuklar Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi

7. Nevşehir Gümüşkent Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

8. Denizli Çivril Yaşlılar Huzurevi

9. Manisa Akhisar Yaşlılar Huzurevi

– 55 inci Hükümet Döneminde Hizmete Açılan Sosyal Hizmet Kuruluşları

(Sayın Hasan Gemici)

1. Aksaray Yetiştirme Yurdu

2. Kırklareli Yetiştirme Yurdu

3. Edirne Yetiştirme Yurdu

4. Eskişehir Halis Toprak Çocuk Yuvası

5. İzmir Barbaros Çocuk Yuvası

6. Edirne Çocuk Yuva

7. Kırklareli Çocuk Sitesi

8. Gaziantep Ahmet Mutafoğlu Zihinsel Özürlü Çocuklar Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi

9. Aksaray Zihinsel Özürlü Çocuklar Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi

10. Sakarya Abdülhamit Toprak Yaşlı Huzurevi

11. Süleyman Demirel Yaşlı Huzurevi

12. Muğla Yaşlı Huzurevi

13. Ankara Gökkuşağı Toplum Merkezi

14. Şanlıurfa Süleymaniye Mahallesi Toplum Merkezi

15. Siirt Ulus Mahallesi Toplum Merkezi

16. İstanbul Kocamustafapaşa Toplum Merkezi

17. İstanbul Okmeydanı Toplum Merkezi

18. Batman Yavuz Selim Mahallesi Toplum Merkezi

19. Batman Hızır Mahallesi Toplum Merkezi

 

 

1.1.1997 – 30.11.1997 Tarihine Kadar Gelen Ödenekler ve Gönderilen Ödenekler

39/b BİN TL.

Gelen Büyük Küçük Aynî-Nakdî Koruyucu

Aylar Ödenek Onarım Onarım Yardım Aile Tefriş Carî

1996 Devir 457 672 243

Ocak 100 000 000 294 736 854 55 835 041

Şubat

Mart

Nisan 163 022 684 12 692 157

Mayıs

Haziran 50 000 000

30.6.1997 itibariyle 607 672 243 163 022 684 12 692 157 294 736 854 55 835 041

Temmuz 500 000 000

Ağustos 125 000 000 240 917 017 19 621 237

Eylül

Ekim 500 000 000 67 862 877 9 618 128 179 410 258

Faiz 9 204 109

Kasım 400 000 000 25 302 437 35 653 228 35 295 020 1 309 638 105 608 884 58 358 440

Toplam 1 534 204 109 266 219 454 35 653 228 103 157 897 10 927 766 125 230 121 237 768 698

Genel Toplam 2 141 876 352 429 242 138 35 653 228 115 850 054 10 927 766 419 966 975 293 603 739

T.C. Başbakanlık 20.11.1997 Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-383-26694

Devlet Bakanlığına

Genelge

1997/71

Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve döner sermayeli kuruluşlar sakat çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, verimlilik, hizmet ilkesi ve ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak, ilgili mevzuat gereğince, toplam serbest memur kadrolarının % 2’sine tekabül eden kadro sayısını belirleyecek ve sakat memur istihdamı için tahsis edeceklerdir.

Sakatlara tahsis edilen boş kadrolar için, takip ve denetimin sağlanması amacıyla, kurumlarca; ilk defa Devlet Memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos veya Ekim-Kasım dönemlerinden bir ya da bir kaçında sınav yapılabilecektir. Söz konusu boş kadrolara mevcut mevzuat çerçevesinde açıktan atama için İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı veya Devlet Personel Başkanlığının görüş veya izni gerekli ise, taleplerin bu kurumlara intikal etmesini müteakip işlemlerin en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır. Bu hususta ayrıca Başbakanlıktan izin alınmayacaktır. Sakatlar için dönemler itibariyle yapılacak sınavların 657 sayılı Kanunun değişik 46 ve 47 nci maddeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığınca duyurulması amacıyla kurum ve kuruluşlar; sınava girmek için belirlenen son başvuru tarihinden en az bir ay önce olmak kaydıyla, Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar bu kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, alınacak sakat personel sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınavların tarihleri ve başvuru için gerekli belgeler ile diğer bilgileri adı geçen Başkanlıkta olacak şekilde bildireceklerdir.

Kurum ve kuruluşlar Devlet Personel Başkanlığının duyurusu üzerine, 6.12.1985 tarih ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği” çerçevesinde ve özür grupları ve ulaşılabilirlikleri gözönüne alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilmek suretiyle sınavı yapacak veya yaptıracaklar ve sınavların sonuçlarına göre söz konusu kadrolara atama yapılması cihetine gideceklerdir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine 30.5.1997 tarih ve 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 3 üncü fıkrada; kurum ve kuruluşların çalıştırdıkları ve işten ayrılan sakat personel sayısını üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlü olduğu ve bu kurum ve kuruluşların personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden adı geçen Başkanlığın sorumlu bulunduğu hükme bağlandığından, bahsi geçen kurum ve kuruluşlar, 12.5.1983 tarihli ve 83/6526 sayılı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edilen sakatlara ilişkin bilgileri ekli bilgi formuna uygun olarak, her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibariyle doldurarak, takip eden ayın ilk iki haftası içerisinde Devlet Personel Başkanlığında olacak şekilde (il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler İçişleri Bakanlığı kanalıyla) intikal ettireceklerdir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mesut Yılmaz Başbakan

35’den 40’a kadar filme alanacak.

4. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman - Merkez - Hamidiye Köyünün su deposuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/4762)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 2.4.1998

Zeki Ünal Karaman

Karaman Merkez - Hamidiye Köyünün, su deposu 1964 yılında yapılmış olup, boruları çürümüş, boruların değiştirilmesi ayrıca pompaları bozuk, yeni bir pompa verilmesi talepleri vardır.

Sorularım şunlardır:

1. Köyün su deposu ne zaman yenilenecektir?

2. Boruları ne zaman değiştirilecektir?

3. Yeni bir pompa verilecek midir?

T.C. Devlet Bakanlığı 29.4.1998 Sayı : B.02.0.014/031.1627

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16.4.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4762-12124/29704 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde Devlet Bakanlığıma intikal eden; Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’a ait soru önergesi incelenmiştir.

Karaman - Merkez - Hamidiye Köyünün içmesuyu, 1973 yılında açılan sondaj ve buna bağlı olarak köy içine 5 adet çeşme yapılmış daha sonra şebekeli sisteme çevrilerek 1993 yılında Q:1.5 Lt/sn, Hm: 80 mss niteliğinde dalgıç motopomp monte edilerek tesis hizmete açılmıştır.

Ancak, zamanla nüfus artışından dolayı 20 m3’lük depo ve motopomp yetersiz kalmıştır.

Anılan ünite 1998 program tekliflerinde olmasına rağmen ödenek yetersizliği nedeniyle programa alınamamıştır. İleri ki yıllarda bütçe imkânları dahilinde değerlendirilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı

 

 

birleşim 84’ün sonu