Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

T.B.M.M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 41

 

34 üncü Birleşim

22 . 12 . 1997 Pazartesi

 

 

 

İÇİNDEKİLER

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. – 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/669; 1/670; 1/633, 3/1046; 1/634; 3/1047) (S. Sayıları : 390, 391, 401, 402)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI

1. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi

2. – Kültür Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

I) Yüksek ÖğretimKurulu (YÖK)

a) Yüksek ÖğretimKurulu 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) YüksekÖğretim Kurulu 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

II) Üniversiteler

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

6. – İstanbulTeknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Boğaziçi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) MimarSinan Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) DokuzEylül Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

21. – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

22. – KaradenizTeknik Üniversitesi

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

33. – AdnanMenderes Üniversitesi

a) AdnanMenderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

40. – CelalBayar Üniversitesi

a) CelalBayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) CelalBayar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Abantİzzet Baysal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

48. – GaziOsmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Muğla Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

50. – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Osman Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/832) (S.Sayısı : 379)

IV. – SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1. – AydınMilletvekili Sema Pişkinsüt’ün, Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2. – Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam’ın, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş’ın, Hitit dili ve uygarlığı konusundaki çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay’ın yazılı cevabı (7/3966)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 10.00’da açılarak üç oturum yaptı.

Birinci ve İkinci Oturum

1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/669; 1/670; 1/633, 3/1046; 1/634, 3/1047) (S.Sayıları : 390, 391, 401, 402) görüşmelerine devam edilerek;

İçişleri Bakanlığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Jandarma Genel Komutanlığı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,

Karayolları Genel Müdürlüğü,

1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları kabul edildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

Turizm Bakanlığı,

1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları bir süre görüşüldü.

Hasan Korkmazcan

Başkanvekili

Levent Mıstıkoğlu Zeki Ergezen

Hatay Bitlis

KâtipÜye Kâtip Üye

Üçüncü Oturum

1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/669; 1/670; 1/633, 3/1046; 1/634, 3/1047) (S.Sayıları : 390, 391, 401, 402) görüşmelerine devam edilerek;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

Turizm Bakanlığı,

1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları kabul edildi.

Programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesap kanun tasarıları ile alınan karar gereğince, Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tekliflerini görüşmek için, 22 Aralık 1997 Pazartesi günü saat 10.00’da toplanmak üzere birleşime 20.31’de son verildi.

Yasin Hatiboğlu

Başkanvekili

Ünal Yaşar Haluk Yıldız

Gaziantep Kastamonu

KâtipÜye Kâtip Üye

 

II. – GELEN KÂĞITLAR

22.12.1997 PAZARTESİ

Tasarılar

1. – 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 5.3.1964 Tarihli ve 439 Sayılı, 30.4.1992 Tarihli ve 3797 Sayılı, 11.10.1983 Tarihli ve 2914 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/692) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 17.12.1997)

2. – Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/693) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 17.12.1997)

3. – 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/694) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 17.12.1997)

4. – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/695) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 17.12.1997)

5. – Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/696) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 17.12.1997)

6. – Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/697) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 17.12.1997)

7. – Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/698) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 17.12.1997)

8. – Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/699) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 17.12.1997)

Teklifler

1. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ile Hatay Milletvekili Nihat Matkap’ın; İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1011) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 17.12.1997)

2. – Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy’un; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1012) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 17.12.1997)

Sözlü Soru Önergesi

1.- Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun’un, Antalya’nın enerji altyapı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi.(6/802) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/4029) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1997)

2. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, bazı basın kuruluşlarına verildiği iddia edilen teşvik kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/4030) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1997)

3. – Afyon Milletvekili Osman Hazer’in, Afyon’a bağlı yerleşim birimlerinin imam ve müezzin ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi.(7/4031) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

4. – Afyon Milletvekili Osman Hazer’in, Kütahya Vakıflar Şefliğinin Şube Müdürlüğüne dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi.(7/4032) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

5. – Afyon Milletvekili Osman Hazer’in, Afyon’a bağlı yerleşim birimlerinin telefon santrali ve binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi.(7/4033) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

6. – Tokat Milletvekili Hanefi Çelik’in, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4034) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

7. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik-Pazaryeri doğalgaz boru hattı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi(7/4035) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

8. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İline bağlı Bozüyük İlçesinde Seramik Fakültesi veya Seramik Mühendisliği bölümü açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4036) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

9. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4037) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

10. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İli Bozüyük-Mekece Karayoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4038) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

11. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te üniversite açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4039) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

12. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik-Bozüyük’teki Çitosan Seramik Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4040) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

13. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İline bağlı Osmaneli İlçesinin askerlik şubesi ihtiyacına ilişkin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4041) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

14. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Kırıkkale Askeri Tesislerinde ve Pamukova mühimmat depolarında patlamalara karşı önlem alınıp alınmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4042) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

15. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İline bağlı İnhisar İlçesinin banka şubesi ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4043) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

16. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Balıkesir’in İnhisar İlçesinde Halk Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4044) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

17. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki tarihi camii ve Medreselere yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4045) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

18. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik Gümrük Müdürlüğüne ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4046) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

19. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki tarihi camilere Vakıflar Genel Müdürlüğünce yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4047) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

20. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik-Gölpazarı İlçesindeki Taşhan ve Vezirhan Kervansarayı’na ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4048) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

21. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İlinde tarım sektörü için gerekli olan gölet ve sulama yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4049) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

22. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik ve ilçelerine bağlı bazı yerleşim birimlerinin su sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4050) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

23. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İlindeki huzurevi ve yetiştirme yurtlarına ayrılan ödeneğe ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4051) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

24. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik-Bozüyük İlçesinin Adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4052) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

25. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik-Merkez, ilçe ve belde belediyelerine yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4053) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

26. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun kapatılmasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4054) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

27. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, kesintisiz eğitim kanununun uygulanmasıyla ilgili Bilecik İlindeki çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4055) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

28. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik-Söğüt, Eskişehir-Söğüt ve Bozüyük-Söğüt karayolları ile Bilecik’e bağlı bazı ilçelerin yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4056) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

29. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İli Osmaneli İlçesindeki Karayolları Bakımevine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4057) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

30. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bozüyük-Cihangazi-Seyitömer karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4058) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

31. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Gölpazarı-Yenipazar ve Vezirhan Beldesi-Gölpazarı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4059) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

32. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik-Yenişehir ve Bilecik- Küplü yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4060) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

33. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İlinin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4061) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

34. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik-Yenipazar İlçesinin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4062) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

35. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İline bağlı Yenipazar ve İnhisar PTT binası inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4063) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

36. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İlinin Kırsal Kalkınma Projesine dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4064) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

37. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’in, SSK Hastanesi ve SSK Dispanseri ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4065) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

38. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik-Bozüyük Küçük Sanayi Sitesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4066) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

39. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’e DSİ’nin bir biriminin kurulup kurulmayacağına ve bazı gölet projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/4067) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

40. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İli Söğüt İlçesi Kültür Sitesi projesine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi. (7/4068) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

41. – Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik İlinin çevre sorunlarına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/4069) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1997)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Çankaya Belediyesince yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3592)

2. – İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, gazeteci Metin GÖKTEPE’nin öldürülmesi ile ilgili davadan çekilen hakime ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3817)

3. – Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu’nun, Kemerköy Termik Santraline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3818)

4. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, son beş yılda polis, jandarma ve savcılıklara intikal eden faili meçhul cinayetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3820)

5. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Türkiye’de yayın yapan yayın kuruluşu, gazete ve dergi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3821)

6. – Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek’in, Yozgat Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün teknik eleman ihtiyacına ve bu ile bağlı bazı yerleşim birimlerinin yol sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3822)

7. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kırklareli Dereköy Kapısının tır geçişi ve sınır ticaretine açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3823)

8. – Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun, bir yazar hakkında Alman basınında çıkan bir habere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3825)

9. – İçel Milletvekili Turhan Güven’in, Başbakanlık Müsteşarlığına kanuna aykırı atama yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3827)

10. – Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşoğlu’nun, Bursa 2. S.S.K.Hastanesi için tahsis edilen arsaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3829)

11. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Özer Çiller’in ortağı olduğu bir firmaya Antalya-Beldibi’nde Belediye tarafından mevzuata aykırı inşaat ve yapı kullanma izni verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3833)

12. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3834)

13. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Özer Çiller’in ortağı olduğu bir firmaya Antalya-Beldibi’nde verilen inşaat ruhsatının mevzuata aykırı olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3835)

14. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3836)

15. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, bazı kamu görevlilerinin sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3837)

16. – İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın, Türk Hava Kurumundaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3840)

17. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, “Kamu Ortak Hesabının” kaldırılmasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3841)

18.– Konya Milletvekili Abdullah Gencer’in, Konya Devlet Hastanesi Başhekiminin görevden alınmasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3848)

19.– Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan’ın, görev yerleri ve unvanları değiştirilen personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3849)

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 10.00

Tarih : 22 Aralık 1997 Pazartesi

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Haluk YILDIZ (Kastamonu), Ali GÜNAYDIN (Konya)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşimini açıyorum.

III. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMiSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

l.- 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/669; 1/670; 1/633, 3/1046; 1/634, 3/1047) (S.Sayısı: 390, 391, 401, 402) (Devam) (1)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI

1. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi

2. – Kültür Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

I) Yüksek ÖğretimKurulu (YÖK)

1. – Yüksek ÖğretimKurulu 1998 Malî Yılı Bütçesi

2. – YüksekÖğretim Kurulu 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

II) Üniversiteler

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

6. – İstanbulTeknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) MimarSinan Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) DokuzEylül Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

21. – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

22. – KaradenizTeknik Üniversitesi

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

33. – AdnanMenderes Üniversitesi

a) AdnanMenderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

40. – CelalBayar Üniversitesi

a) CelalBayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) CelalBayar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Abantİzzet Baysal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

48. – GaziOsmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Muğla Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

50. – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Osman Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının görüşülmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Programımız uyarınca, bugün, onbirinci tur bütçe görüşmelerinin bitiminden sonra, 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin müzakeresini yapacağız.

Şimdi, bütçe görüşmelerine başlıyoruz.

Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Onbirinci turda, Kültür Bakanlığı bütçesi ile Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, Yüksek Öğretim Kurulu ve Üniversitelerin -53 üniversite- bütçeleri yer almaktadır.

Grupları adına söz alan arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Turhan Arınç; ANAP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyunlu, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci; Refah Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Erzincan Milletvekili Naci Terzi, Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Bülent Tanla, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş; Doğru Yol Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Namık Kemal Zeybek, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam; DSP Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Halil Çalık, Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt, Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu.

Şahısları adına: Lehinde, Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz; aleyhinde, Tokat Milletvekili Abdullah Arslan, Samsun Milletvekili Latif Öztek.

Sayın milletvekilleri, mutat olduğu üzere, soruların, gruplar adına yapılacak konuşmaların bitimine kadar, yazılı olarak Divana gönderilmesini rica ediyorum.

Şimdi, söz sırası, Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Turhan Arınç'ta. (DTP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Arınç.

Süreniz 30 dakikadır.

DTP GRUBU ADINA İ. TURHAN ARINÇ (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Demokrat Türkiye Partisi Grubu ve şahsım adına, bugün müzakerelerini yaptığımız Kültür ve Millî Eğitim Bakanlıklarının bütçeleri hakkındaki görüşlerimizi ifadeye geldim; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime, kültürün yaygın olan bir tarifiyle başlamak istiyorum. Kültür, bir milletin kendisine has dil, ahlak, hukuk, din, estetik, ekonomi, fikir ve fen hayatlarının ahenkli bir bütünüdür.

Görüldüğü gibi, kültür, maddî ve manevî unsurlardan meydana gelmektedir. Her milletin yaşadığı çevrede maddî unsurlar farklı olduğu gibi, bu farklılıkları müşterek bir üsluba kavuşturan iman ve inanç sistemi de, yine her millete göre farklı tezahür etmektedir. İşte, bu farklı tezahürler, kültürdeki millîliği ortaya çıkarmaktadır.

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk "Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür" özdeyişiyle, kültürün millet hayatındaki önemine dikkat çekmiştir. Bu konuyla ilgili olarak, Atatürk, Türk gençliği tarihini öğrendikçe, atalarını tanıdıkça, kültürünün kaynaklarını, geçmişini öğrendikçe, kendinde daha büyük işler yapma azmini bulacağını işaret etmiştir; çünkü, kültürümüzün derinliğinde, milletimizin, dünya milletler ailesi içerisindeki yerini buluruz.

Kısaca, kültürümüzde, bizi biz yapan değerler mevcuttur; çünkü, kültür birikimi, insanın nesilden nesile intikal eden başarılarının bir toplamıdır.

Konuyu kısaca açmak gerekirse; kültürümüzün içerisinde dil var, din var, ahlak var, töre var, gelenek ve görenek var, sanat var, musikî var, giyim kuşam var, yemek adı, yemek tadı, hulasa, toplum hayatının ihtiyaç duyduğu her şey var; dolayısıyla, kültür, yaşama biçimimizdir.

Elbette, kültürümüzü etkileyen unsurlarda, zaman içerisinde meydana gelen gelişmeler sonucuna bağlı olarak değişkenlik yaşanılması kaçınılmazdır; çünkü, günümüzde, çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. İnsanlık, yeni bir çağ dönüşünü yaşamakta, bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, bütün dünyayı ve değer sistemlerini yeniden oluşturmaktadır.

Bu değişkenlik yaşanırken, biz, millet olarak, özellikle, sanayileşme ve bilgi toplumunun gereği olarak, maddî kültürümüzdeki değişiklikler ile manevî kültürümüzün arasındaki uyumu ve ahengi sağlamak durumundayız. Bu dengeyi milletimizin lehine sağlayamadığımızda, milletimizin, diğer yabancı kültürlerin etkisi altına girebileceği, dolayısıyla, başka milletlerin, âdeta, sömürgesi olma durumuyla karşı karşıya gelebileceğimizi unutmamalıyız.

Burada yeri gelmişken, son yüz yıl içerisinde Batı toplumlarının yaşadığı endüstri ihtilalinden söz etmenin yerinde olacağı düşüncesindeyim. Endüstri ihtilali sebebiyle, modern Batı toplumlarının maddî kültüründe büyük değişiklikler meydana gelmiştir; buna rağmen, kültürün manevî cephesini oluşturan aile yapısı ve sosyal ve siyasal teşkilatlanmada ise önemli bir değişiklik olmamış; bu değerler korunarak, endüstri ihtilalinden önceki maddî kültüre uyum gösterdikleri gibi, bugünkü hızlı teknolojik değişime de intibak etmişlerdir.

Bu örnekle vurgulamak istediğim husus, millî kültürümüzün manevî unsurlarının bu değişkenlik sırasında yıpranmamasıdır. Günümüz bilgisayar ve robotlar dünyasında, insanın, amaç olmaktan çıkarılıp araç haline getirilmesini önlemeye hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Yoksa, ifadelerim, kesinlikle, ilim ve irfan yönünde çağın değerlerine kapalı olalım anlamında alınmamalıdır.

Kısaca, yeniden vurgulamak gerekirse, milletimizin nesillerini birbirine yabancılaştırmadan, millî kültürümüzün unsurlarını geliştirme gayreti içerisinde olmalıyız. İşte, devletimiz, bu görevin gerçekleştirilmesi hizmetini Kültür Bakanlığımıza vermiş bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı, gerçekten görevini tam manasıyla yapar hale gelirse, bütün kalbimle inanıyorum ki, Türkiye, birçok önemli problemini halletmiş olacaktır. Çünkü, Bakanlığın kuruluş amacı, millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmaktır.

Görülüyor ki, Kültür Bakanlığına, millî birlik ve beraberliğin korunmasında, sağlamlaştırılmasında önemli görevler düşmektedir. Bu bakımdan, son derece önemli bir bakanlığın bütçesini görüşmekteyiz. Zamanımın elverdiği ölçüde, Kültür Bakanlığının karşı karşıya olduğu birtakım problemlere değinmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığının kuruluşunu sağlayan 354 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1984 yılında yürürlüğe girmiş ve o zamandan bugüne kadar, Bakanlığın kuruluş kanunu, Yüce Mecliste ele alınamamıştır. Devletimizin ve milletimizin hayatında önemli bir yere sahip olan Kültür Bakanlığının kuruluş kanununun, günün ihtiyaçları ve hedefleri de dikkate alınarak, bir an evvel kanunlaşması dileğimi belirtmek isterim. Bakanlığımızın, kuruluş kanunuyla, gerek amaç ve görevler gerekse teşkilatlanma ve kadro yönünden takviye edilmesi kanaatindeyim.

Bütçe yönünden de, Bakanlığın, kuruluşundan bu yana, genel bütçe içerisindeki payının giderek azalma gösterdiği hususuna da dikkat çekmek istiyorum. Bakanlığın, genel bütçe içerisindeki payının artırılmasının yanı sıra, yapılacak düzenlemelerle, Bakanlığa, yeni ilave destekler sağlanmasını da temenni ediyorum.

Halkımıza sunmakla görevli olduğu hizmetlerin yanı sıra, ülkemizin, gerek bulunduğu jeostratejik konumu gerekse bir yandan İslam ülkeleriyle, bir yandan Türk cumhuriyetleriyle, diğer yandan da Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerinden dolayı, Bakanlığa önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi, yetişmiş kadroların yanı sıra, elbette, maddî destekle mümkün olabilecek bir durumdur.

Burada, yeri gelmişken, Kültür Bakanlığının personel politikasına değinilmesinde de fayda görüyorum. Bugün, ülkemizde, devlet ve bürokrasi yapısını düzenleyen mevzuat ve uygulamalar, gelişen ve değişen şartlara cevap verememektedir. Zaman zaman mevzuat üzerinde yapılan değişiklikler de, belirli sistematiğe dayanmadığı için, devlet yapısı içerisinde bir kaos ve karmaşaya yol açmaktadır. Bu durum, idarî bir istikrarsızlığa sebep olmaktadır. Her iktidar değişikliğinde, bütün kadrolar değiştirilmekte, idarî yapılanmalar altüst olmaktadır. Böyle bir uygulama sonucunda, devlet kadrolarında, asıl olması gereken, uzmanlık, liyakat ve tecrübe gibi vasıflar, geri plana atılmakta, en alt düzeydeki memurun bile politize olmasına sebebiyet verilmektedir.

İktidar değişikliklerinde, yeni gelen bakanın, kendi programına uygun kadrolarla çalışması, akılcı bir yol olarak kabul edilmelidir; ancak, bu uygulama, sadece kurmay olarak nitelendirilebilecek bir kadroyla sınırlı kalmalıdır. Ülkemizde, her iktidar değişikliğinde bir kadro operasyonu yapılacağı imajından, mutlak surette kaçınılmalıdır. Böyle bir stres içerisine giren devlet memurları, paniğe kapılmakta ve politize olmanın yollarını aramaktadır. Sık sık değişen kadroların ise, işe intibakı ve verimliliği, maalesef, tartışılır hale gelmektedir. Basın aracılığıyla öğrendiğimiz kadarıyla, son beş ay gibi kısa bir sürede, Kültür Bakanlığımızda da 1 000'e yakın memur, çeşitli şekillerde mağdur edilmiştir. Böylesine bir uygulamanın, kamuoyunda, elbette, tasvip görmesi beklenemez. Sayın Bakanımızın, uygulamayı gözden geçirerek, bu tayinler sırasında maddî ve manevî yönden mağdur olanları, yeniden, şevkle görev yapar bir duruma getirmesi, dileğimizdir.

Bu tür, haksız ve yersiz olarak tayin edilen kişilerin, bizzat kendilerinin maruz kaldığı maddî ve manevî ıstıraplar yanında, aielerinin, çocuklarının, çevresinin de bu olumsuzluklardan etkileneceği açıktır. Ülkemizdeki hayat şartlarının, her geçen gün zorlaştığı göz önüne alındığında, gerek kiralık ev bulma gerek eğitimde olan çocukların bir anda yer değiştirmelerinin yol açacağı psikolojik olumsuzlukların devamlı şekilde dikkate alınması gerekmektedir. Kişilerin, bu şekilde, âdeta, bir soykırım mantığıyla mağdur edilmeleri, hoş görülecek işler değildir. Sayın Bakanımızın, uygulamayı gözden geçirerek, bu tayinler sırasında maddî ve manevî yönden mağdur olanları, yeniden görev yapar bir duruma getirmesini diliyoruz.

Sayın Bakanın, atamalarda izlediği, endişeye sebep iki durum vardır: Birisi, basına intikal ettiği gibi, bazı atamalarda, atanan kişilerin disiplin cezalarının ve örgüt üyesi olduklarının görmezlikten gelindiği; bir diğeri de, önceden açılmış soruşturmaların, bizzat, Sayın Bakan tarafından geciktirildiği ve verilen cezaların kaldırılmasına yönelik gayretlerin içerisinde olduğu konusudur. Bu iki konuyu, Sayın Bakanımızın takdirlerine sunuyorum.

Önemli bir konu olan, millî kültür politikamız hususunda söyleyecek çok söz olmasına rağmen, vaktimi aşmamak üzere sözlerimi burada kesiyorum.

Sayın milletvekilleri, sizlere, Demokrat Türkiye Partisi ve şahsım adına, biraz da, Millî Eğitim Bakanlığımızın bütçesi hakkındaki görüşlerimi, birkaç kelimeyle ifade etmek istiyorum.

İki yıl sonra 21 inci Yüzyıla gireceğiz. 20 nci Yüzyılın son çeyreğinde yaşanan hızlı değişim ve gelişim rüzgârı, önümüzdeki yüzyılda fırtınalı bir yaşamın sinyallerini veriyor. Bu nedenledir ki, gelişmiş, gelişmemiş, tüm ülkeleri bir korku sarmıştır. O korku, 21 inci Yüzyıl korkusudur; o korku, gelişmiş ülkelerin 21 inci Yüzyılda da, hükümranlığını sürdürememe endişesinden kaynaklanıyor; o korku, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler arasındaki mesafenin giderek artacağı kaygısından kaynaklanıyor. Bu nedenledir ki, tüm ülkeler, bu korkuyu yenmenin, bu kaygıdan kurtulmanın çarelerini düşünüyor; çözümü de, iyi yapılanmış bir eğitim sisteminde ve onun ürünü, nitelikli beyin gücünde bulabileceklerine inanıyor ve bu inançla da, eğitim sistemlerini tüm boyutlarıyla sorguluyor, yeniden yapılanmanın kaçınılmazlığına inanarak üzerinde kafa yoruyorlar.

Böylesi bir ortamda, ülke olarak, toplum olarak, bizim de, eğitim sistemimizi sorgulamamız, ülkemizi, 21. Yüzyıl bilgi toplumu dünyasının, seçkin ve saygın bir üyesi konumuna getirebilecek şekilde yapılandırmamız gerekiyor; bunun için kaybedecek 1 dkikamız bile yoktur. Bu konuda, Millî Eğitim Bakanlığında yoğun çalışmaların yapılmakta olduğunu duyuyor ve medyadan izliyoruz. Bunun ilk aşaması olarak, zorunlu eğitim süresinin 5 yıldan kesintisiz 8 yıla çıkarılmasını takdirle karşılıyoruz. Bunda katkısı olan, emeği geçen, bürokratından Bakanına, Başbakanından parlamenterine kadar herkesi kutlamak gerekir diye düşünüyorum. İlköğretimde atılan bu ileri adımı, ortaöğretimde, yükseköğretimde, hatta yaygın eğitimde gerekli hamlelerin izlemesini bekliyoruz.

Bu kısa açıklamadan sonra, ben, eğitimin temel unsuru ve mesleklerin en kutsalı olan öğretmenliğe ve bu onurlu mesleğin mensubu olan öğretmenlerimizin durumuna değineceğim.

Sayın milletvekilleri, öğretmen, Atatürk cumhuriyetinin ve O'nun çağdaşlığa yürüme projesinin temel ögesidir. Öğretmenin, eğitimde taşıdığı önem, hiçbir yönden tartışılamayacağı gibi, geniş ölçüde teknolojiye dayanan bir eğitim düzeyinde ise, öğretmenin rolü ve niteliği azalmayacak; aksine, artacaktır. Bu anlayış, cumhuriyetin oluşum aşamasında tüm ağırlığıyla egemen olmuş, ara sıra ihmal edilmişse de günümüze değin de sürüp gelmiştir.

Öğretmenin, değişimle ilgili anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesindeki rolü, hiçbir zaman, bugünkü kadar önemli olmamıştır. Bu durumun, 21. Yüzyılda daha da önem kazanacağı kuşkusuzdur.

Reformların planlanması ve uygulanması, bu reformların amaçları ve araçları üzerinde fikir birliği anlayışı için bir fırsat olmalıdır. Öğretmenlerin benimsemediği veya katılımlarının olmadığı hiçbir reform asla başarılı olamaz.

Bugün, gerçekten, sosyoekonomik ve politik çalkantılar içerisinde bulunan dünyamızda, eğitim ve öğretmen üzerindeki tartışmalar, yeni boyutlar kazanmıştır. Öğretmen yetiştirme, her ülke için büyük bir önem taşımaktadır. Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesindeki ifadesiyle "Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." Öğretmenlik, özel bir ihtisas mesleği olduğuna göre, öğretmen yetiştirmenin, her şeyden önce, sağlıklı bir sisteme dayandırılması ve böylece, bütünlüğün sağlanması ve örgüt yapısının, uzman öğretmenlik anlayışına uygun bir yapıya döştürülmesi gerekmektedir. Bu ilkeye uygun olarak, öğretmen yetiştirmede eğitimin niteliğini belirleyen temel unsurların, gerekli potansiyeli ve özellik taşıyan öğrenci seçimi, programların çağdaşlığı, öğretim elemanlarının niteliği, eğitim ortamı ve fiziki koşullara sürekli ve planlı bir hizmetiçi eğitim olduğu gerçeği, bütün çalışmalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Günümüz öğretmeninin görevi, bilgi aktarıcılığı değil, kişiliği geliştirmek ve eğitim sürecine, tüm ilgililerle birlikte katılmak olduğuna göre, öğretmen, özellikle, her şeyden önce, çocuk sevgisiyle dolu, özgür ve bilimsel düşünme gücüne ve yaratıcı bir dinamizme sahip kişi olarak yetiştirilmelidir.

Sayın milletvekilleri, en değerli varlığımız olan çocuklarımızı, büyük bir güven duygusuyla emanet ettiğimiz, onları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, millî, manevî, insanî ve ahlakî değerlere bağlı, ülkesinin ve milletinin yücelmesi için ter dökmenin en büyük erdem olduğuna inanan ve öyle davranan kişiler olarak yetiştirilmelerini kendilerinden beklediğimiz değerli öğretmenlerimize, emeklerinin karşılığını ödediğimizi söyleyemeyiz. Kılığıyla kıyafetiyle, tutumuyla, davranışıyla örnek olmaya mecbur olan öğretmenlerimizi geçim sıkıntısı içinde görmek, çok üzücü ve o denli de düşündürücüdür.

Geçen yıl, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesiyle ilgili yaptığım konuşmada, aynen şunları söylemiştim: "Ne zaman öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili bir öneride bulunulsa, bunun sağlayacağı yararlar bir yana itilir ve hemen bütçeye getireceği yük üzerinde durulur. Sonunda, öneri, ya kale alınmaz ya da alınsa bile reddedilir. Bu alışkanlıktan, artık vazgeçmek durumundayız. Bu aziz varlığımız olan çocuklarımızı, büyük bir güvenle teslim ettiğimiz ve özverili çalışmalarına tanık olduğumuz değerli öğretmenlerimizi geçim sıkıntısından kurtaracak, eğitimden başka hiçbir şey düşünmeden, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, yarınlara en iyi şekilde hazırlamalarını gerçekleştirecek bir hayat standardı sağlamalıyız.

Sekiz gün sonra Öğretmenler Günü kutlanacaktır; yıllardır söylenegelen ve inanılırlığını yitiren sözler ve vaatler tekrarlanacaktır. Şunu açıkça ifade ediyorum: Bu tutum, öğretmenleri tedirgin ediyor, yönetime karşı güven duygusunu yitirmelerine neden oluyor. Geliniz, hep birlikte, ek ders ücretlerinin günümüz şartlarına uygun bir biçimde artırılması, ekgösterge uygulamasının, giriş derecesinden başlatılması, özel hizmet gösterge tavanının yükseltilmesi, fiilî hizmet zammı verilmesini sağlayalım.

Bakanlıkça hazırlanan yasa tasarılarının, bir an önce, Hükümetçe, Komisyonumuza sevk edilmesini ve burada da, en kısa zamanda vereceğimiz olumlu kararlarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulmasını sağlayalım. Bunu, öğretmenlerimizden esirgemeyelim. Öğretmenlerimize vereceğimiz değerin, çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi, ülkemizin geleceğine verdiğimiz değerin de bir kriteri olduğunu unutmayalım." Evet, o gün söylediklerimi, ne acıdır ki, aradan 1 yıl 20 gün geçtikten sonra, burada tekrarlamak zorunda kalıyorum; çünkü, değişen pek bir şey olmadı. Verdiğimiz umutlarla, değerli öğretmenlerimizi avutacağımızı sandık ve sanmaya devam ediyoruz; ancak, haksızlık etmek de istemiyorum. Değişen tek şey, Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesiyle birlikte istihdam politikasında da köklü ve yararlı değişiklikleri öngören kanun tasarısını Hükümete sunması oldu. Burada, Sayın Bakan ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Yakın bir gelecekte, bu tasarının, hükümetin teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesini ve burada da, öncelikle ele alınarak kanunlaşmasının sağlanmasını temenni ediyorum.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Genel Kurula indi.

İ. TURHAN ARINÇ (Devamla) – Sayın Bakan "indiğini" ifade ediyor; teşekkür ediyorum.

Ancak, bu şekilde, bizlerin yetişmemizde ve bugünlere gelmemizde büyük emeği olan değerli öğretmenlerimize, bir nebze olsun, borcumuzu ödeyebileceğimize inanıyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, YÖK ve üniversitelerle ilgili, kısaca birkaç cümle söylemek istiyorum. Yükseköğrenim kurumlarındaki rahatsızlıklar, tüm kurumlarıyla ülkemizde hissedilmektedir.

Son günlerdeki öğrenci olayları ve güvenlik güçleriyle olan çatışmalar, radyo, televizyon ve basılı yayınlar kanalıyla evimize kadar girmekte ve bundan, yükseköğrenim gören gençlerimizin aileleri de psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir.

Öğrencilerimizin, taşlı sopalı birbirlerine giren ve birbirlerinin en basit görüş ve fikirlerine dahi katlanamayan, güvenlik güçlerine karşı gelen insanlar olarak değil; okuyan, araştıran, memleket meselelerinde görüş bildiren, aydın kişiler olmasını istiyoruz.

Öğrenci olaylarına sebep olarak gösterilen öğrenci harçları, öğrenci kredileri ve öğrenci yurtlarıyla ilgili olarak çok ciddî tedbirler alınması gerekmektedir. Her şeyden önce, öğrencilerin problemlerini kaşıyanların kullandıkları kozları, ellerinden almanın çarelerini mutlaka aramalıyız.

Öğrenci olaylarının temeline indiğimizde, genelde, sağ sol olaylarından ziyade, başlangıç noktasında, kredi ve harçlarla ilgili sorunlar gündeme gelmektedir. Tabiî, bazı güçler de bunları kaşımaktadır.

Önemli bir konuya daha değinmek istiyorum : Altyapısı dahi oluşturulmadan, neredeyse, iller dışında ilçelerde bile üniversite bölümlerinin açılması için yapılan siyasî baskılar neticesinde kurulan okulların, ne yurtları düşünülmüş ne de sosyal imkânları düşünülmüştür. Burada, diyoruz ki, bu öğrenciler ne istiyor?.. Belli değil mi ne istedikleri?!

YÖK ve üniversiteler arasında, zaman zaman basına da yansıyan idarî problemlerden kaynaklanan kavgalar hepimizi üzmektedir. Üniversiteler ile YÖK'ün kavgası, üniversite yöneticilerinin, kendi üniversitelerinin problemleriyle yeterince ilgilenmelerine engel olmaktadır. YÖK ile üniversiteler arasındaki yetki kavgaları, hoş olmayan manzaralar da yaratmaktadır. Artık, YÖK'ün görevini tamamladığına inanıyoruz. YÖK, sadece, üniversiteleri kontrol eden; ama, idarî tayinlere ve yatırımlara karışmayan bir konuma çekilmelidir.

Üniversiteler, kendi problemlerinin çözümünde daha aktif rol almalıdır, bu kavgalar bitmelidir. Biz, üniversiteleri kavga eden, öğrencileri kavga eden bir ülke olmaktan kurtulmalıyız. Üniversitelerimizin huzur yuvaları olmaları için, hepimize görev düştüğüne inanıyorum. Kavga eden çocuklar bizim çocuklarımız; onları itmek değil, kazanmak için çalışmalıyız.

Türkiye'de kavga değil, uzlaşmanın ve hoşgörünün egemen olmasını diliyor; şahsım ve Demokrat Türkiye Partisi adına, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile YÖK ve üniversitelerimizin bütçelerinin hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN– Teşekkür ederim Sayın Arınç.

Söz sırası, ANAP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Karakoyunlu'da.

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)

Sayın Karakoyunlu, Grubunuzun süresi 30 dakika, ona göre paylaşırsınız efendim.

Herhalde, 15'er dakika kullanacaksınız.

YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) – Evet efendim.

BAŞKAN – Peki.

ANAP GRUBU ADINA YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisimizde, aşağı yukarı 40–45 arkadaşımız, Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçelerini izlemek üzere, burayı teşrif etmiş durumda. Geçtiğimiz dönemdeki, 53 ve 54 üncü Hükümetlerin Kültür Bakanları yok; 20 nci Dönemde, Kültür Bakanlıklarıyla ilgili olarak, partilerinin grup sözcüleri sıfatıyla, bakanlıkların eleştirilerini ve grup görüşlerini ortaya koyanlardan da pek az arkadaşımız var.

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) – Biz varız Sayın Karakoyunlu.

YILMAZ KARAKOYUNLU (Devamla) – Dolayısıyla, bir araya gelip, meseleyi daha rahat bir şekilde değerlendirme şansımız olabilir. Bir an için, sizleri, bir tahayyülatı garibaneye davet etmek istiyorum. Şöyle düşününüz, gözlerinizi kapatınız : Türkiye'deki bütün tıp fakültelerinin, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne bağlandığını ve yönetildiğini hayal ediniz yahut bütün elektrik santrallarının Eczacılık Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yönetildiğini düşününüz. Yahut köpekli basın toplantıları da dahil olmak üzere, çevre sorunlarının tamamının Futbol Federasyonu tarafından yönetildiğini hayal ediniz veya bütün mühendislik fakültelerinin tamamının TRT tarafından idare edildiğini düşününüz. Bunlar ne kadar garip geliyorsa, Türkiye'de sanat ve kültür üreten kurumların teknik üniversiteye bağlanması ve YÖK denetimi altında disipline edilmesi de aynı derece garabet ifade etmektedir. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) Keşke muhterem YÖK Başkanımız da Meclisi teşrif edip, Hükümet meyanında yer alsaydı ve bu konudaki görüşlerimizin, eleştirilerimizin cevaplandırılmasında bize yardımcı olabilselerdi.

Değerli milletvekilleri, çok kısa bir şekilde takdim ettiğim bu garabet matrisinden, isabetli bir vektör elde edebilmek için bir araya geldik, derlendik, toparlandık ve şu söylediğim garip manzaranın oluşmasına hüviyet veren siyasî tercihleri tartışmak üzere toplandık.

Bu arada, Meclisin müzakere tercihleriyle ilgili bir eleştiri getirmek istiyorum. Dünyanın en önemli meselelerinden biri olduğunu kabul ettiğimiz ve gelecek yüzyılda Türkiye'nin dünya üzerindeki kimliğinin ifadesi olarak oluşturulmasına gayret ettiğimiz kültür meselelerinin, 15 dakika gibi kısa bir süre içinde ele alınmasını da uygun bir müzakere yöntemi olarak kabul edemediğimi ifade etmek istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığımızın değerli mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Grubum adına bu mesele üzerinde görüşleri arz etmek üzere huzurunuzdayım ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizin, bu mesele üzerindeki dikkatlerini bir noktada teksif etmesini istiyorum. Aldığım bir nota göre, 1977 yılı Kültür Bakanı Avni Akyol'un Mecliste olduğu ifade ediliyor; ben "20 nci Dönem Kültür Bakanları" dedim. Dolayısıyla, daha önceki bakanlara bir işaretim yok.

Bizim kültür politikamız, iki temel esasa dayanır. Birincisi milliyetçiliğimiz, ikincisi Batıcılık iddiamız. Gerek Batıcılık, gerek milliyetçilik değerlerimiz; kültür politikamıza temel teşkil eden iki önemli kavramdır. Batıcılık hedeflerimiz ve milliyetçiliğimiz, Cumhuriyetimizle birlikte ortaya çıkmış ve benimsenmiş değerler değildir. 19 uncu Yüzyılın başlangıcında, 1830'lardan itibaren milliyetçiliğimiz, 1838'den bu yana da Batıcılık hedeflerimiz, Cumhuriyetimize gelinceye kadar imparatorluk içerisinde duyarlılıkla benimsenmiş, dikkatle takip edilmiş ve yerine getirilmesi, birbiriyle uzlaşır hükümlere dönüştürülmesi konusunda dikkatle ele alınıp, değerlendirilmiş unsurlarımızdır.

Cumhuriyetimiz, yani Cumhuriyet entellektüellerimiz, Osmanlı aydınlarından devraldığı bu kültür değerlerini benimseyerek, Cumhuriyetin inkılapçı anlayışı içerisinde birlikte hareket etmek, doğruyu bulmak, doğru etrafında bütünleşmek ve o bütünleştiği temel karekteristikleri uygulamaya geçirerek, en mükemmel sonuçları elde etme yönünde başarılı olmuşlardır.

Değerli arkadaşlar, son onbeş seneyi şöyle bir tetkik ettim. 1983'ten 1991'e kadar geçen dönem içerisinde, Kültür Bakanlıkları, milliyetçi, muhafazakâr felsefeyi benimsemiş ve o disiplinde hizmet arz etmeyi takabbül etmiş bir siyasî kadro tarafından yönetildi. 1991'den 1997'ye kadar da demokratik sol felsefede ve hizmet disiplininde olan partiler tarafından yönetildi.

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Hayır, sosyal demokratlarla demokratik solu ayıralım efendim.

YILMAZ KARAKOYUNLU (Devamla) – Peki, kendi aranızdaki tasnif farkını bir tarafa bırakıyorum; benim anladığım manada söyledim.

Dikkat edilen husus şudur: Bu iki grup, milliyetçi ve Batıcı olan, Batılılaşma hedefinde olan ilkelerin uzlaşmış karakterlerine göre, yönetimde hiçbir ihtilaf yaratmamışlardır. Dolayısıyla, 1983'ten 1997'ye kadar geçen yaklaşık onbeş yıllık dönem içerisinde, kültür politikalarında, temel değerleri zedeleyen veya birbiriyle çatışan, bu çatışmaya göre kültür ihtilafları yaratarak hedefleri değiştiren bir uygulamaya rastlanılmıyor; ama, bugün cumhuriyetimizin elde etmiş olduğu ve Osmanlıdan devraldığı temel ilkelere göre, yeni bir kültür politikası oluşturarak 21 inci Yüzyıla gidiş, o günün şartlarından çok farklı noktadadır.

Dolayısıyla da, üzerinde durulması gereken bir iki ilkeye işaret etmek istiyorum. Devletin kültürle ilgisi, maalesef, bürokratik yapıdadır ve cumhuriyetimiz, kültür politikasını, devletin içerisindeki yönetim esaslarına dönüştürürken, Osmanlının gösterdiği hoşgörüden, yaklaşım değerinden daha bürokratik bir yapıya sokmuştur . Bu bürokratik yapıyı da, kendi inkılap anlayışının, devrim anlayışının gereğinde, hukukî, ekonomik, sosyal ve ahlakî boyutları içerdiği gibi, bilim ve teknolojiyi de öngören yapıya dönüştürmüştür. Bugün, bununla 21 inci Yüzyıla gitme şansımız var mıdır? Hayır, bununla 21 inci Yüzyıla gitme şansımız kalmamıştır.

Değerli arkadaşlar, millî kültürümüze sahip çıkmak, onu yüceltmek ve bu etkilenmenin sağlanması için bütün imkânları seferber etmek, kültür faaliyetlerine devletin yüksek destek vermesiyle mümkün olabilir; ancak, kültür varlığımızı, totaliter bir planlama anlayışı içerisinde düzenlememiz de mümkün değildir. “Türkiye'nin Türk kültür değerleri” denildiği zaman, yaklaşık bin yıldan beri, inanç sistematiğimizin kutsal değerleri ve onun yücelikleriyle terbiye edilmiş ve millî kültür anlayışımızı ifade ediyoruz. İslamiyetin vermiş olduğu olgunluk değerleriyle üstünleştirilmiş anlayışta muhafaza eden; fakat, onunla yetinmeyen, 21 inci Yüzyıldaki dünya kültür değerleriyle özdeş noktaya getirilebilecek yenilikleri ve genişlemeleri de dikkate alan üslubu tartışıyoruz. Bunu, kısa bir ifade olarak veriyorum: Türk kültürünü, evrensel kültürün, yararlanan ve yararlanılan öğesi haline getirmek zorundayız.

Değerli arkadaşlarım, kültür üretimine katılmayı, temel bir insan hakkı olarak görmek zorundayız; çünkü, geleceğimize ilişkin değerlerimizi varlığımızı ve evrenselliğimizi bütünleştirebilecek unsurları, ancak, dürüst, doğru, gerçekçi ve özgür düşünce ürünü olarak ortaya koyabiliriz; bunu da, çağdaşlık politikası anlayışı içerisinde uygulayabiliriz.

Şimdi, 21 inci Yüzyılda, 20 nci Yüzyılın sonuna kadar kültür politikamızda, milliyetçiliğimizin ve Batılılaşma hedeflerimizin derpiş ettiği temel ilkeler içerisinde, onların bütünleşmesinden, uzlaşmasından ortaya çıkmış ürünleri geliştirerek yeni yüzyıla taşımalıyız. Batılılaşma yerine, çağdaşlaşma kavramını getirmek zorundayız; çünkü, bu kavram, aynı uygarlık düzeyinde, aynı değerleri paylaşmak esasına dayanır. Çağdaş kültür politikası, içinde bulunduğu bilim ve teknolojiyi de ve çağdaş insan yetiştirme hedefini de içerir. Dolayısıyla, çağdaş insan kavramı, demokrasiyle hümanizmanın mükemmelini yaratan yaklaşımın unsurudur. Buna, bilimsel düşünme ve düşünce üretmeyi de ilave ederseniz, yeni bir demokranizma, yani, demokrasi ve hümanizma kavramını yaratırsınız.

Değerli arkadaşlarım, vaktimiz çok az; dolayısıyla, size bir örnek vererek, yeni yüzyıla gidişimizin gerekleri hakkında bazı görüşler arz etmek istiyorum:

Yaklaşık üçyüzelli yıl kadar önce musikimizin abide şahsiyeti, büyük bestekâr, dev adam Itrî, Bayram Tekbiri ve Salâtı Umumiyeyi bestelediği zaman, kendi dergâhının bitişiğindeki küçük kilisede pazar sabahları dua ayinine çıkan 10 - 12 yaşındaki çocukları gıptayla hatta kıskançlıkla seyrediyordu; çünkü, o, 10 - 12 yaşındaki çocuklar, her pazar sabahı ellerine verilen notaya bakmak suretiyle dua ayinlerini okuyabilmekteydiler. Itrî ise, mensup olduğu dergâhın meşk silsilesinde elde ettiklerini, kendinden sonrakilere bırakmak ihtiyacında idi. Kiliseye gitti, papazı ziyaret etti ve nota öğrenmek istediğini söyledi. O sırada, Itrî'nin nota öğrenmek isteğini öğrenenler "gavur icadına el atıyor" diye şikâyet ettiler ve Itrî nota öğrenemedi. Dolayısıyla üç binin üzerindeki bestesinden, bugün, elimizde sadece 38 tanesi var.

Bunu, şunun için anlatıyorum. Eğer, çağdaş kültür politikasının içerisinde, herhangi bir şekilde, Batının teknolojik değerlerinin ve bilgilerinin, kendi kültür değerlerimizi daha gelişmiş bir noktaya götürülmesine katkıda bulunabileceği ihtimali var iken, bu tip istifadelerden uzak kalıp, sadece "kendi millî kültürüme sahip çıkmakla, dünya üzerindeki bütün iddialarımı ispat edebilirim" tesellisiyle ortaya çıkarsak, bir sonuca ulaşmamız mümkün olmaz. Dolayısıyla, dünya üzerindeki gelişmiş bütün imkânlardan istifade eden; ancak, kendi öz kültür değerlerini koruyan, bu değerlerin gelişmesi için diğer tekniklerden yararlanılmak gerekiyorsa, onlara büyük bir arzu ile yönelen, benimseyen, özümseyen ve değerlendiren noktaya gelmek mecburiyetindeyiz.

İkinci nokta; kültürümüzün, mutlak surette, bilimsel düşünce esasına dayandırılmasıdır.

Zamanı tasarruf etmek, aynı zamanda, zamana da tasarruf etmek ihtiyacıyla özet bir cümlede ifade etmek istiyorum. Türk millî kültürünü, eğer düşünmeyi öğretmeye yönelik noktaya getiremezsek, herhangi bir şekilde bundan istifade edebilecek nesilleri üretmemiz mümkün olmaz. Bir talih tesadüfü olarak ifade ediyorum. Şu anda, Kültür Bakanlığıyla, Eğitim Bakanlığı yan yanadır. Sayın Kültür Bakanımız burada, Sayın Eğitim Bakanımız burada. Eğer Eğitim Bakanlığında -dışarıda söylenen dedikodular doğruysa- felsefe eğitimi bu ülkede kaldırılacaksa, Türkiye'de düşünmeyi öğretmeye yönelik herhangi bir eğitim sistematiği içerisinde kültür üretmenin mümkün olmadığını bilmek zorundayız. (Alkışlar)

Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şekilde, felsefeye direnmek suretiyle, kültür üretemezsiniz, bilim üretemezsiniz, hukuk üretemezsiniz, edebiyat üretemezsiniz, sanat üretemezsiniz. Eğer 21 inci Yüzyılın bu temel değerlerine sahip olmak gereği var ise, bu meselenin mutlak surette aydınlığa kavuşturulması lazım.

Bir tek şey istirham etmek üzere söylüyorum. Başka arkadaşlarımın zamanını da almak niyetinde değilim. Kültür Bakanımız burada. Önümüzdeki sene cumhuriyetimizin 75 inci yıldönümüdür. Bir marş yaptırması lazım.

1999 senesi, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun 700 üncü yıldönümüdür. Bununla ilgili olarak, dünya üzerinde, bu büyük devletin kuruluşunun 700 yıllık geçmişini, bütün değerleriyle, inanç sistematiğinden düşünce üretimine, bilimselliğinden sanat eserlerine kadar, tümünü takdim edecek bir politikanın, mutlaka buraya getirilip tartışılması gerekir.

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Karakoyunlu.

Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Burdur Milletvekili Sayın Yusuf Ekinci. (ANAP sıralarından "Anavatan Partisi Grubu adına..." sesleri)

Pardon, Anavatan Partisi Grubu adına... Kusura bakmayın; gruplar biraz birbirine karışmış da..

Buyurun.

Süreniz 15 dakika.

ANAP GRUBU ADINA YUSUF EKİNCİ (Burdur) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşülmekte olduğu bu Oturumda, eğitimin çeşitli kademelerinde hizmet vermiş, öğretmen olmanın gururunu ve onurunu yaşamış ve bunu öğrencileriyle paylaşma erdemine ulaşmış bir kişi olarak, büyük mutluluk duyuyorum.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, millî ve manevî değerlerimize bağlı, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan, Türk toplumunu çağdaş uygarlığın seçkin bir ortağı haline getirmeyi tek amaç edinen fertler olarak yetiştirme çabasını, büyük bir özveriyle sürdüren bütün eğitimcileri, bütün öğretmenleri, bütün öğrencileri, bizi televizyonları başında izleyen bütün vatandaşlarımızı, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ebediyete intikal etmiş eğitim ordusu mensuplarına, Allah'tan rahmet diliyorum.

Yeni bir çağa girmek üzereyiz. Akıllara durgunluk veren teknolojik gelişmeler, benzeri görülmemiş ekonomik imkânlar, şaşırtıcı siyasal reformlar ve kültürel bir yeniden doğuş dönemini yaşıyoruz. Yerleşik dengelerin altüst olduğu, alışılmış değer yargılarının yetersiz kaldığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanımızı geleceğe hazırlamak için tek çıkar yol, eğitimdir. Eğitim, bilgi, beceri, düşünce, yetenek ve duyguları geliştirme çabalarının ve davranışları istenilen yönde güçlendirme çabalarının bütünüdür. İnsanoğlunun doğuştan getirdiği yetenekleri, uygun şartlar içinde geliştirecek bir eğitim, hem kişinin kendi geleceğini hem de toplumun geleceğini teminat altına alır.

Cumhuriyetin 55 inci Hükümeti, 53 üncü ve 54 üncü Hükümetlerin de protokol ve programlarında yer alan, 8 yıllık zorunlu ilköğretimi yasalaştırmış ve uygulamaya koymuştur. Bu uygulamanın takibi ve ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi ve düzeltilmesinin sorumluluğu Millî Eğitim Bakanlığındadır. Bakanlığın, bu sorumluluğun idraki içerisinde gerekli çalışmaları yaptığına inanıyoruz. Yapmalıdır da; çünkü, hâlâ, bu konuda bazı belirsizlikler devam etmektedir. Anadolu liselerine, fen liselerine, meslek liselerine nasıl öğrenci alınacağı açıklanmamış, 9 uncu sınıftan önceki hazırlık sınıflarının müfredat programlarıyla, okutulacak dersler belirlenmemiştir. Kısa sürede bu aksaklıkların giderileceğine inanıyorum. Ayrıca, zaman içerisinde, zorunlu eğitimin 8 yılla sınırlı kalmayıp, ortaöğretimi de tamamen kapsamına almasından yanayız.

Bakanlığımızın, ilk defa bu öğretim yılında uygulamaya koyduğu ders kitapları seçimi, tamamen öğretmene güvensizlik esasına dayanmaktadır ve ciddî kargaşalara sebep olmuştur. Liberal ekonomi ve serbest piyasa anlayışına aykırı olan bu uygulama, sektörde çok ciddî ekonomik sıkıntılara da sebep olmuştur.

Anavatan Partisi olarak, öğretmen yetiştiren kurumların yeniden düzenlenmesi ve yükseköğretimin, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa uygun olarak, Millî Eğitim Bakanlığının inisiyatifi altında yürütülmesinden yanayız. Millî Eğitim Bakanlığı ile YÖK'ün ciddî bir planlamayla, iyi öğretmen yetiştirme çalışmalarını yeni bir değerlendirmeye tabi tutmasının zarurî olduğuna inanıyoruz. Öğretmen personel kanun tasarısının Meclise sevki ve kanunlaştırılmasından yanayız. Sendikal hakların verilmesinin ve öğretmen meslek odaları kanun teklifinin bir an önce kanunlaştırılmasının çok yararlı olacağına inanıyoruz.

Öğretmenlik mesleğinin bir ihtisas mesleği olduğu noktasından hareketle, öğretmen yetiştiren kurumlar dışından öğretmen olarak atananların acele ve ciddî bir eğitimden geçirilmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Temeli 16 Ekim 1990'da atılan, 1999'da bitirileceği öngörülen Millî Eğitim Akademisinin bir an önce, mümkünse 1998'de faaliyete geçirilmesi gerektiğinin zaruretine inanıyoruz.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan 20 projenin, daha sıkı ve ciddî takibiyle, denetiminin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Bir takvim dahilinde her ile bir üniversite kurulması ve vakıf üniversitelerinin teşvik edilmesi, ayrıca, Anayasada gerekli değişiklik yapılmak suretiyle, özel üniversitelerin de açılması gerektiğine inanıyoruz.

Millî Eğitim Temel Kanununun 18 inci maddesi, millî eğitim sistemimizin, okulöncesi eğitimden başlamak üzere, yükseköğretim dahil, bütün öğretim kurumlarını kapsadığını ifade etmektedir. Uygulamada, bu çerçevenin dışına çıkıldığı izleniminin verilmesini bile doğru bulmuyoruz “yanlıştır” diyoruz. Tevhit-i Tedrisat (öğretim birliği) Kanununa sahip çıkanların, bu yanlışlığa düşmemeleri gerektiğini ifade ediyorum.

Bugün, üniversitelerimizin sayısı –vakıf üniversiteleriyle birlikte– 69'a ulaşmıştır; bu, memnuniyet verici bir gelişme olmakla beraber, yeterli değildir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 1991 yılında, Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakan, Sayın Avni Akyol'un Millî Eğitim Bakanı olduğu dönemde hazırlanan master plan -ki, bu plan, YÖK'le birlikte hazırlanmıştır- gözden geçirilerek, yeniden uygulamaya konulmalıdır.

Artık, her ile bir üniversite kurulması, bir slogan olmaktan çıkarılmalıdır; başta, Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitesi olmak üzere, önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda açılması planlanan üniversitelerin teklifleri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Yüce Meclisin huzuruna getirilmelidir.

Ayrıca, YÖK, devlet üniversitelerine öğretim elemanı yetiştirme konusunda da daha ciddî çalışmalar yapmalıdır.

Eğitim sistemimizin, öğrenmeye, araştırmaya, işe ve mesleğe hazırlamaya; çocuğun, gencin yeteneğini ortaya çıkarmaya; insanın özünü, ruhunu, şuurunu geliştirmeye ve güçlendirmeye; çocukta, kişilik ve karakter geliştirmeye; insanın, kendi kendisi olabilmesine imkân vermeye; düşünmeyi geliştirmeye ve özendirmeye; akla ve mantığa; başarıyı ölçmeye yönelik ve yeteneğe göre seçen, değerlendiren, yönlendiren, öğrenci merkezli hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şüphesiz ki, bir ülkenin geleceği, çocuklarına ve gençlerine verilen eğitimle doğru orantılıdır. Toplumların kalkınmasında temel faktör, eğitimdir. Günümüzde, ülkelerin kalkınmışlığı, nitelikli insangücü potansiyeliyle ölçülmektedir. İnsanı yetiştirme ve nitelikli yapma görevi de, Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Eğitimde sorunu olmayan hiçbir ülke yoktur, sorunsuz bir eğitim de düşünülemez. İnsanoğlunun eğitim ihtiyaçları sürekli değişmektedir. Değişen ve gelişen eğitim ihtiyaçları karşısında, ülkeler, eğitim sistemlerini yenilemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin dinamiklerini geliştirmek için büyük gayret sarf etmektedirler.

1998 malî yılı bütçe tasarısında, Millî Eğitim Bakanlığına 1 katrilyon 243 trilyon 108 milyar liranın tahsisi öngörülmüştür. Tasarı bu şekliyle kanunlaştığında, 1997 malî yılına göre yüzde 142 bir artış sağlanmaktadır. Bu oran, mevcut bütçe kaynakları içinde azımsanmayacak bir orandır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, konsolide bütçeden yatırımlara ayrılan payın yüzde 32'si Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiştir. Elbette ki, bu bütçe yeterli değildir; ama, eğitim problemlerini çözme kararlılığı göstermesi bakımından önemli bir tavırdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerinin, günümüzün eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Merkez teşkilatı birimlerinin, plan, program ve denetim; taşra teşkilatının da, icra fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmelidir.

İnsan ve maddî kaynaklardan en verimli biçimde yararlanılması, atıl kapasite meydana getirilmemesi ve dolayısıyla israfın önlenmesi amacıyla, görevleri birbiriyle yakın birimler birleştirilerek, hizmet bütünlüğü sağlanmalıdır.

Merkez teşkilatı birimleri, sorunlara çözüm önerileri üretecek nitelikli uzman personelle takviye edilmeli, yönetici kadrolar azaltılmalıdır.

55 inci Hükümetin, okulöncesi eğitim kurumlarını geliştirerek yaygınlaştırmayı, daha çok çocuğumuzun bu eğitim kapsamına alınmasını sağlamayı; olağanüstü hal bölgesi kapsamında ve mücavir illerde bulunan zorunlu ilköğretim çağındaki çocukların eğitim öğretim imkânına kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışmaları sonuçlandırmayı; kalkınmada öncelikli yörelerde, eğitimin her kademesinde okullaşma oranlarını ülke ortalaması seviyesine çıkarmayı; kadın ve kızların eğitimini özel bir proje çerçevesinde ele alıp geliştirmeyi; ilk ve ortaöğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin nitelik ve nicelik açısından geliştirilip, yükseltilmesi için gerekli önlemleri almayı; öğrencilere, meslek seçiminde yardımcı olacak ve onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirecek meslekî danışmanlık ve meslekî enformasyon sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması çalışmalarına öncelik vermeyi; bilgisayar destekli eğitimi ülke çapında yaygınlaştırmayı ve bütün öğrencilerin bilgisayar kullanımını öğrenmeleri için gerekli imkân ve ortamı sağlamayı; -625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasasına göre açılan özel okullardaki öğrencilerin, ortaöğretimdeki toplam öğrencilere oranı yüzde 1,4 kadardır; gelişmiş ülkelerde ise, bu oran, yüzde 60-70'lere kadar ulaşmaktadır- ülkemizde, bu oranı yükseltmek için teşviklerle özel öğretim kurumlarını desteklemeyi; ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğine gitmeyi, fizikî alanları ve kaynakları akılcı ve ekonomik bir şekilde verimli kullanmayı; -ülkemizde, son yıllarda, özürlülerin eğitimi konusuna toplumun bazı kesimlerince büyük bir duyarlılıkla yaklaşıldığını ve çeşitli çalışmalar yapıldığını biliyoruz- özel eğitime ihtiyaç duyanlar için, devletin her kademesinde, gerekli önlemleri almayı, hiçbir çocuk ve yetişkini bu eğitimden yoksun bırakmamayı; toplumda, başarılı, çalışkan, ancak, maddî bakımdan desteğe muhtaç öğrenciler için bütün imkânları seferber edip, bu hizmetleri sayı ve miktar bakımından artırmayı; ders programlarını çağdaş anlayışla güncelleştirmeyi, ders kitaplarını gereksiz bilgilerden arındırmayı; yolu olmayan, kışı sert geçen ve okulsuz yerleşim birimlerindeki öğrencilere öğrenim imkânı sağlamak üzere, yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarının yapımına hız ve yaygınlık kazandırmayı; sınıf mevcutlarının, eğitimin her kademesinde 30'a indirilmesi gayretlerini, okulların çağdaş araç ve gereçlerle donatılması çalışmalarını hızlandırmayı; öğretmen kaynağının zenginleştirilmesi, öğretmenlerin, hizmet öncesi ve hizmet içinde yetiştirilmelerine imkân sağlama gayretlerini, öğretmen evlerinin yapımına ağırlık verilmesi ve en önemlisi, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmaları öncelikler arasına almış olmasını olumlu ve faydalı görüyoruz. Netice olarak; millî eğitimimiz açısından, geleceğimiz açısından önemli gördüğümüz birkaç maddeyi daha sıralayarak sözlerimi bitirmek istiyorum.

Eğitim konusunun, partilerüstü bir konu olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. İyi öğretmen yetiştirmek mecburiyetindeyiz; çünkü, bugün, her zamankinden daha fazla iyi yetişmiş öğretmene ihtiyacımız vardır. Öğretmenler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirmekle görevlendirdiğimiz insanlardır. Okulöncesinden yükseköğretimin sonuna kadar, müfredat programlarımızı aklın, ilmin ve millî menfaatlarımızın gereğine uygun olarak yeniden tanzim etmemiz gerekiyor; çünkü, müfredat programlarımız, büyük ölçüde çağın gerisinde kalmış durumdadır. Onun için, bugün, hızlı bir şekilde ve devamlılık arz eden tarzda bu programların yenilenmesi gerektiğine inanıyorum.

Yine, 55 inci Hükümetin öğretmenler için yapabileceği en büyük hizmetlerden biride, millî eğitim personel kanununun, öğretmen personel kanununun Yüce Meclisin huzuruna getirilmesi ve tam bir mutabakatla bu kanunun çıkarılması olmalıdır.

Eğitimi, günlük politikanın, sendikaların, eğitim dışı kuruluşların menfî etkisinden korumalı ve öğretmenlerimize, eğitim çalışmalarımıza güvenmeliyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Ekinci, süreniz bitti. 1 dakika süre veriyorum, daha fazla veremem efendim.

YUSUF EKİNCİ (Devamla) – Tamamlayacağım Sayın Başkan.

Türkiye'nin en önemli meselesi eğitimdir. Öğretim ve diploma bakımından sıkıntı çekmiyoruz, o tamamdır; ancak, eğitilmiş insana, iyi yetişmiş insana toplumun her kesiminde, cemiyetin her tarafında ihtiyaç duyulmaktadır. Onun için, bizim, her şeyden önce, iyi yetişmiş, iyi yetiştirilmiş insana ihtiyacımız vardır. Bu da okulöncesinden yükseköğretime kadar Millî Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda ve görevleri arasındadır.

Birlik ve beraberlik içerisinde, Yüce Meclisteki bütün siyasî partilerin mutabakatıyla, yarına hazırlayacağımız gençlerimizin yetiştirilmesinde bir ortak yol bulmamız mümkündür. Zaten, Anayasa ve Millî Eğitim Temel Kanunu, bu konuda bizim rehberimizdir. Bu tarzda yetiştireceğimiz çocuklar, bizim için gelecekte büyük bir teminat olacaktır.

Bu duygularla, bütçenin, Bakanlığımıza, milletimize, eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler; olumlu oy vereceğimizi belirtir; Yüce Meclisi ve dinleyenleri saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ekinci.

Söz sırası, Refah Partisinde.

İlk konuşmayı yapmak üzere, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar)

Sayın Doğan, sizin Grubunuzun da üç sözcüsü var ve süreniz 30 dakika; 10'ar dakika mı konuşacaksınız?

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) – 10 dakika konuşacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN – Peki, buyurun.

RP GRUBU ADINA AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi ve bizi ekranları başında izleyen büyük milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, kültür, hayat tarzıdır; kültür, yaşama biçimidir. Hemen hemen bütün kültür bilimcileri, bunu, böyle tarif eder. Millî kültür, milletlerin binlerce yıldan süzüp getirdiği temel doğrulardır; yani, bir milletin millî kültürü dediğimiz zaman, akla gelen, onun temel doğrularıdır, onun vazgeçilmez gerçekleridir. Tarihte kendisine tepeden kültür dayatılıp da ayakta kalabilen tek bir millet yoktur; ama, Türk Milleti ayaktadır. Türk Milletine bir kültür dayatıldığını ikiyüz yıldır biliyoruz. Türk Milleti ayaktadır; çünkü, Türk Milleti, tarihinde, hemen her konudaki direnişin örneğini vermiş büyük bir millettir. Ayaktadır; ama, kafası da epeyce karışıktır.

Bu ülkede övünülebilecek bir kurum var; Kültür Bakanlığı. Bu, başka birçok ülkede yok; ama, nedense, bu ülkenin kültür politikaları, daha çok, gelen bakanların kendi anlayışlarına bırakılıyor; yani, bu ülkede çok ciddî bir kültür politikası yok; sıkıntı bu.

Şimdi, yeni Kültür Bakanımızın göreve başladığında, mesela, Bakanlık personelinden bir brifing almadığını duydum. Tahkik ettim; doğru. Halbuki, artık günümüzde brifing almak moda. Hâkimler, savcılar gidiyor, Genelkurmayımızdan brifing alıyor!.. Çok güzel şey. Mesela, Başbakan gidiyor, pijamalı basın patronundan brifing alıyor!..

Doğrusu, Kültür Bakanının kendi personolinden brifing almamasını çok yadırgadım. Peki, brifing almamış da ne yapmış; 900 personeli oradan oraya savurmuş. Bu, yanlış bir şey. Siz, kışta kıyamette, devletin Kültür Bakanlığının 900 personelini oradan oraya savurursanız, yanlış olur. Bir genel müdür yardımcısını Malazgirt İlçesine ikinci sınıf müdür verirseniz, yanlış olur.

Peki, ölçü ne? Eski Kültür Bakanına sorarsan, bu ülkede çok yanlış şeyler oluyor. İki bakana "örgüt bakanı" diyor. Örgüt deyince, bu ülkede çok yanlış şeyler akla geliyor. Örgüt deyince, kimsenin alkına, öyle Kanarya Sevenler Derneği falan gelmiyor.

Şimdi, doğrusu, ben, bu "örgüt bakanı" lafını çok ağır buluyorum. Sayın Bakana böyle bir ithamda bulunmuyorum; ama, her iki Sayın Bakana da bir şey düşüyor; örgüt bakanı olmadıklarını da bir şekilde ispatlamak zorundalar. Eğer, eski Kültür Bakanı da bir partinin genel başkan yardımcısı olarak, onlara "örgüt bakanı" diyorsa, adama sorarlar, sen ne yapıyorsun?.. Sen, onlara "örgüt bakanı" dediğin an, sana birtakım sorumluluklar düşer. Sen, konu mankeni değilsin ki; sen, bir partinin genel başkan yardımcısısın.

Peki, bu "örgüt bakanı" lafı nereden çıkıyor? İlginç bir şey. Bakın, bir gazete kupürü var elimde; diyor ki "eski terörist, kültür il müdürü oldu." Bu adam -ismini açıklamıyorum- 141 inci maddeden beş yıl ceza almış, cezası onanmış, yatmış; il kültür müdürü yapılıyor.

Bakın, bu devletin nasıl yönetildiği hakkında size bir şey okuyorum; Kırşehir DSP il örgütünün aldığı bir karar bu; Kırşehir DSP İl Başkanının imzası var, Merkez İlçe Başkanının imzası var, bütün yönetim kurulu üyelerinin imzası var : "Kırşehir DSP il ve ilçe örgütü olarak, İl Kültür Müdürlüğüne Hüseyin Bayındır'ın atanması yönünde talebimiz vardı. Hüseyin Bayındır'ın İl Kültür Müdürlüğüne atanması isteğimizi, il ve ilçe örgütü olarak önemle yineliyoruz." Bu adam atanmıştır, il kültür müdürüdür. Şimdi, buradan ne çıkıyor; bu devleti Kırşehir DSP il örgütü mü yönetiyor yoksa?!.

Bakın, bir başkası... Karar no:14... Karar numarası da var. Bingöl il örgütü... Hemen başından okuyayım: "23.9.1997 tarihinde DSP parti binasında İl Başkanı Bayram Aydın'ın başkanlığında toplanan il yönetim kurulu üyeleri, Bingöl Kültür Müdürü Mehmet Bazenci'nin görevden alınması hususunda yukarıda belirtilen tarih ve sayılı kararı almıştır" diyor, falanı da buraya atayın diyor.

Yahu, bu devlet aşiret mi kardeşim, bu devlet aşiret mi?!. (RP sıralarından alkışlar) Ne zamandan beri devletin bakanlıklarını partilerin il teşkilatları yönetiyor?!.

ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) – Siz de yaptınız...

AVNİ DOĞAN (Devamla) – Ciddî olalım beyler, ciddî olalım...

Bir diğeri, Gümüşhane Merkez İlçe Başkanı ve İl Başkanının. Diyor ki : “Bilal Kırımlı (İl Kültür Müdürü, İlimize Tekirdağ'dan atanmıştır; falan parti yanlısıdır -o falan partilileri en iyisi aya gönderelim biz- atanması istenen kişi, Nurettin Keleş; halen Gümüşhane İl Özel İdare Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak çalışıyor.” Bu adam oraya atanmış ve şu an İl Kültür Müdürüdür. Ben, Gümüşhane'ye gittim; bunu Gümüşhane'den almadım.

Köy Hizmetleri Müdürü dedi ki:" Benim şoförüm bir partinin il başkanıydı, aşçım da bir başka partinin il başkanıydı. Beni, şoförüm görevden aldı, sonra iktidar değişti, aşçım göreve iade etti." Siz, bu ülkeyi, aşçılara ve şoförlere idare ettirirseniz; müdürleri, aşçıların emrine verirseniz, bu ülkede çok güzel şeyler olmaz.

NİHAT MATKAP (Hatay) – Biraz da kültür politikalarınızdan söz edin!

BAŞKAN – Müdahale etmeyin arkadaşlar.

AVNİ DOĞAN (Devamla) – Bakın, neyle uğraşın... Bakın, size bir şey söylüyorum; neyle uğraşın: Kızılay'a inin, Kızılay'da her 10 dükkândan 9'unun adı Türkçe değil; İngilizce, Fransızca. Siz, neyle uğraşıyorsunuz; siz, ibadetin Türkçeleştirilmesiyle uğraşıyorsunuz. Eğer cesursanız, eğer yiğitseniz, şu, sahibine 16 trilyon peşkeş çektiğiniz televizyonun adını bir Türkçeleştirin. İşte, kültür politikası budur. (RP sıralarından alkışlar)

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Yalan söylüyorsun!

NİHAT MATKAP (Hatay) – Biraz da kültürden bahset!

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Kültürden bahset!

BAŞKAN – Efendim, rica ediyorum...

AVNİ DOĞAN (Devamla) – Değerli milletvekilleri; kültür politikasını belirlemekte asıl olan, halkı dinlemektir, milleti dinlemektir. Gerçi, bizim gazino solcuları, her zaman, milleti dinlemek yerine Vivaldi'yi dinlemeyi tercih etmişlerdir; ama, eğer, milleti dinlerseniz, millet, sizin önünüze, çok aklı başında, çok değerli bir kültür politikası koyar. Halk önemlidir. Halk ne diyor; halk, benim kültürümü koruyun diyor, benim kültürümü geliştirin diyor; halk, demokrasi diyor. (DSP sıralarından gürültüler) Siz, bunlardan anlamazsınız. Halktan bahsediyorum; siz halktan ne anlarsınız! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Doğan, rica ediyorum, Genel Kurula hitap edin efendim.

A. TURAN BİLGE (Konya) – Demokrasi demesini öğren; "demokraasi" değil.

AVNİ DOĞAN (Devamla) – Değerli kardeşlerim, benim anlattıklarım, -şu, sizin, sürekli konuştuğunuz "çağdaş olmak" var ya- işte, çağdaş olmanın gereğidir; ama, çağdaş olmanın gereğini anlatırsam hoşunuza gitmez. Siz, ancak, yandaş olmanın, yoldaş olmanın ne demek olduğunu anlarsınız.

NECATİ ALBAY (Eskişehir) – SSK'daki sınavı biz yaptık; bütün 65 milyon izledi! Ona da cevap verin.

AVNİ DOĞAN (Devamla) – Değerli kardeşlerim, milletin kafası karışık dedim. (DSP sıralarından "siz karıştırıyorsunuz" sesleri) Çünkü, bu ülkede, ikide bir, bir azınlık, onu bunu cumhuriyet düşmanı, demokrasi düşmanı ilan edip tu kaka ediyor.

Mesela, benim okuduğum yıllarda, Deniz Gezmiş asıldı, onun arkadaşları orada burada kurşunlandı. Suçları neydi; suçları, cumhuriyet düşmanı olmaktı. Keşke onları asmasaydık, keşke onları idam etmeseydik. Ne olurdu idam etmeseydik; Deniz Gezmiş, mesela, şimdi Anavatan Partisiyle, Demokratik Sol Partiyle bir araya gelir, irticaya karşı cumhuriyeti korurdu.

Bu ülkenin kafasını fazla karıştırmayın. Sık sık, onu bunu cumhuriyet düşmanı ilan ederseniz, bu silah, bir gün gelir size döner. İşte, benim, bütün bu anlatıklarım halkın istekleridir.

TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) – Bütün bunlar, senin anlattıklarından kaynaklanıyor.

BAŞKAN – Sayın Doğan, süreniz bitti efendim.

AVNİ DOĞAN (Devamla) – Sayın Başkanım, hiç süre vermiyor musunuz?

BAŞKAN – Hayır, vermeyeceğim.

AVNİ DOĞAN (Devamla) – Peki.

Değerli kardeşlerim, tabiî, Anavatan Partisi sözcüsüne Sayın Başkanın 1 dakika eksüre verdiğini gördünüz.

BAŞKAN – Hayır, hayır, sonunda 1 dakika vereceğim.

AVNİ DOĞAN (Devamla) – Bunu benden esirgediği için, kendisine teşekkür ediyor(!) hadiseyi, milletin vicdanına havale ediyorum.

Sağ olun, var olun. (RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Doğan, şöyle : Sizin grubunuzun 30 dakikası var, üç kişi konuşuyorsunuz; sonunda 1-2 dakika verebirim; ama_

AVNİ DOĞAN (Devamla) – Başında verin Sayın Başkanım!

BAŞKAN – Neyse; buyurun.

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Sayın Başkanım, bir hususu düzeltmek istiyorum.

BAŞKAN – Evet, buyurun.

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Bakınız, bütün Refah Partisi sözcüleri, buraya çıkıp, medya patronlarına verilen 16 milyarlık bir ödenekten söz ediyorlar. (RP sıralarından "yalan mı?!" sesleri)

Dinleyin efendim!

BAŞKAN – Teşvikten, teşvikten_

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Oysa, söz konusu kararname, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi tarafından hazırlanmıştır; 31 Mart 1997'de de başvuru süresi sona ermiştir. Bu gerçeği gözden kaçırmamaları gerekir. Kendilerinin çıkardıkları yasalara, kararnamelere kendilerinin uymaları gerekir. (RP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Peki efendim; anlaşıldı; teşekkür ederim.

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Sayın Başkan, bu, halkı yanıltmaktır!

BAŞKAN – Bir dakika efendim.

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Siz çıkardınız kardeşim, resmî belgeler var.

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) – Onu, millet biliyor.

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Evet, biliyor!

BAŞKAN – Onu, daha sonra, basına açıklarsınız efendim.

Şimdi, Refah Partisi Grubu adına, ikinci konuşmayı yapmak üzere, Erzincan Milletvekili Sayın Naci Terzi; buyurun. (RP sıralarından alkışlar)

RP GRUBU ADINA NACİ TERZİ (Erzincan) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refah Partisi Grubu adına, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, zannediyorum ki, bilgi çağını yaşadığımız konusunda, hiçbirimizin en ufak bir kuşkusu yok. Mademki bilgi çağını yaşıyoruz, öyleyse, hiçbir millet için, eğitimden daha önemli, eğitimden daha hayatî bir mesele düşünülemez; çünkü, bilgiden daha büyük bir güç, bilgiden daha büyük bir silah, bilgiden daha büyük bir zenginlik yok. Şuna emin olabilirsiniz ki, bilgiye gereken önemi vermeyen, bilgi yoksunu hiçbir ulus, önümüzdeki yüzyıl içerisinde, zengin, gelişmiş, güçlü bir ülke olarak varlığını devam ettiremeyecektir; bugün, her ne kadar zengin, her ne kadar güçlü ve her ne kadar gelişmiş olursa olsun.

Değerli milletvekillerim, bu kadar önemli bir silaha ve zenginlik kaynağına ulaşmak, elbette kolay değil. Bir defa, bu iş, çok ciddî ve çok masraflı bir iş. Ne yazık ki, Türkiye olarak, bu konunun tam bilincinde olduğumuz söylenemez. Ben, bu meseleye, yükseköğrenim kurumları açısından yaklaşacağım; çünkü, en önemli bilgi üretme fabrikaları, üniversitelerimizdir.

Bakınız, YÖK Başkanımız, Plan ve Bütçe Komisyonunda, haklı olarak, öğrenci başına yapılan harcamalarda görülen gerilemelerden yakınıyor. Maalesef, bu rakam, 2 700 dolardan, 1 500 doların altına gerilemiş durumdadır. 1997 yılında, Millî Eğitim yatırımları 65 trilyon lira iken, YÖK yatırımları 63 trilyon liraydı. Bu başabaş durum, ne yazık ki, bu yıl gözükmüyor. YÖK yatırımları 91 trilyon, Millî Eğitim yatırımları ise tam 328 trilyon. Makas, YÖK yatırımları aleyhine açılmıştır. Neden açılmıştır; reform adı altında, kesintisiz 8 yıllık eğitime geçilmiştir ve maalesef, bunun faturası da YÖK'e çıkarılmıştır. Yükseköğrenim kurumlarının ihmal edildiği hiçbir adım, reform olarak nitelendirilemez. Yükseköğrenim kurumları aleyhine hiçbir reform hareketi ise, asla başarıya ulaşamaz.

Yükseköğrenim kurumlarına gereken önemin verilmemesi, elbette büyük bir eksikliktir; ancak, üniversitelerimize yalnızca imkân veya imkânsızlıklar açısından yaklaşmak da, kanaatimce, konuyu dar bir perspektiften değerlendirmenin başka bir yoludur.

Üniversitelerimizi gerekli teknik altyapı ve teçhizatla donatmak gerekli olmasına gereklidir; ancak, bundan önce, kafaların konforunun, önem arz ettiği konusunda bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bakınız, üniversitelerimizin sayısı 69'a ulaşmıştır; fakat, tabela asmak, üniversite kurmak demek değildir. Elbette, bu sayının daha da artmasını istiyoruz. Bu arada hemen belirteyim, altyapısıyla, öğretim ve öğrencisiyle her şeyi hazır olan Erzincan Üniversitesiyle ilgili tasarının da Meclisten geçmesini bekliyoruz. Zannediyorum ki, bütün illerimiz de aynı hakka sahiptirler. Ancak, bu sayı 100 olsa, hatta 100'ü aşsa, ne olur ki; üniversitelerimiz gerekli özerkliğine kavuşmadıktan, özgür bilim yuvalarına dönüşmedikten sonra... Burada altını bir kez daha çizmek istiyorum; kafa konforu, her tür konfordan daha önemlidir ve maalesef, bizde olmayan -hadi, biraz yumuşatarak ifade edelim- bizde eksikliği hissedilen de budur.

Değerli arkadaşlarım, bu yargıya varmamızın elbette birtakım delilleri yok değildir. Örneğin, 2000'li yılların eşiğinde, YÖK kılıcı, rektörlerimizin, dekanlarımızın başının üzerinde sallanmaktadır. Kırıkkale Üniversitesinin Değerli Rektörü Beşir Atalay, Harran Üniversitesinin Değerli Rektörü Servet Armağan, tamamen sudan bahanelerle, hayalî suçlamalarla görevlerinden alınabilmektedir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Seyyit Mehmet Şen'in de, maalesef, aynı akıbete uğradığını belirtmek isterim.

Şimdi, buradan, yetkililere sormak istiyorum; söyler misiniz lütfen; 12 Eylül askerî ihtilalinden ve ihtilal yöneticilerinden ne farkınız var sizin? Ben, buradan, samimiyetle şunu istiyorum: YÖK kılıcı, Demokles'in kılıcı gibi, rektörlerimizin başının üzerinde, lütfen, sallandırılmasın.

Değerli arkadaşlarım, yalnız bilim adamlarımız sıkıntıda değildir. Onlar rahatsız da, öğrenciler çok mu rahat? Merak ediyorum, başörtüsü yasağı kadar anlamsız bir şey olabilir mi? Maalesef, Türkiye, bu sunî meseleyi, bir türlü, aşamadı, yıllardır. Başörtüsünü yasaklamakla, üniversitelerimizin bilim seviyesini mi yükseltmiş oluyorsunuz; başörtüsünü yasaklamakla, Türkiye'yi çağdaş bir ülke mi yapmış oluyorsunuz?.. Doğrusu, başörtüsü yasağıyla, ne üniversitelerin bilim seviyesini yükseltmek mümkün ne de Türkiye'yi daha çağdaş yapmak mümkün. Hatta, tam tersini söylemek lazım, özgürlüğün olmadığı yerde bilim olabilir mi; özgürlüğün olmadığı yerde demokrasiden, çağdaşlıktan söz edilebilir mi; hayır, bunların hiçbirisinden söz edilemez. Dünya, bilgi çağını yaşarken, bizim üniversitelerimiz, ne yazık ki, bu tür anlamsızlıklarla dolup taşıyor.

Şimdi, soruyorum: Üniversite sayısını 100'e çıkarmışsınız, ne olacak; üniversiteleri her türlü konforla donatmışsınız, ne olacak; neyi halletmiş olacaksınız Allah aşkına?..

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; şu kadarını da söylemek istiyorum. Bu tür anlamsızlıklar yalnızca üniversitelerimizi huzursuz etmekle kalmıyor. Bakınız, bu huzursuzluk, her geçen gün dalga dalga bütün topluma yayılıyor. Ne kadar pahalı olduğunun farkında değil misiniz?..

Bu durumda, din bilgisi ve ahlak dersi müfredatından ve ders kitaplarından Peygamberimizin veda hutbesi çıkarılıyorsa, üniversitelerimizde başörtüsü yasaklanıyorsa, rektörlerimiz sudan bahanelerle suçlamalara maruz kalıyor ve bu nedenle görevlerinden alınıyorsa; dahası, yurt dışında görevlendirilen doktora talebeleri bu tür kuru iddialarla geri çağırılıyorsa, elbette, Millî Eğitim Bakanlığımızın millî olup olmadığı tartışılmalıdır.

Bu kafayı değiştirin, değiştirin bu kafayı artık; zira, bu kafa, kafa değil!

Demirperde ülkeleri bile, artık, aşırı merkezî yapıyı hızla terk ediyor, dünya, ademi merkeziyetçi yapıya doğru yol alıyorken, üniversitelerimiz neden daha özerk, neden daha özgürlükçü bilim yuvaları olamıyor? Neden YÖK'ün elinde yetki yığılması var? Neden YÖK kılıcı sallandırılıyor? Bunun bir izahı var mı, bunun bir izahını yapabilen var mı?

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlamadan önce, yurt dışındaki birçok üniversitede okuyan öğrencilerimizin, yıllar sonra yurda döndüklerinde, ideolojik yaklaşımların bir sonucu olarak denklik alamamalarını da büyük bir haksızlık, büyük bir israf olarak görüyorum. Bağnazlığın her türlüsü kötüdür ve yanlıştır. Bırakın bu bağnazlığı. Yurt dışında okuyan öğrencinin sınavını yaparsınız, yetersizse, yetersiz belgesi verirsiniz; eğer yeterliyse, yeterli belgesi verirsiniz. Hepsi ikişer yabancı dile sahip, dünyayı tanıyan bu yavrularımıza karşı, YÖK'ün, en kısa zamanda, bu tip uygulamalardan ve bu tip haksızlıklardan vazgeçmesini diliyoruz.

Üniversitelerimizi, bu bağnazlıklardan, bu anlaşmazlıklardan arındırmadıkça, deyim yerindeyse, yarı açık cezaevi olmaktan kurtarmadıkça, bilgi çağını yakalayamayacağımız gibi, gelişmiş ülkeler klasmanından da küme düşmeye devam edeceğiz.

Benim gönlüm, Türkiye'nin, 2000'li yıllara -bu manzaralar dolayısıyla- bu kafa yapısıyla girmesine elvermiyor.

1998 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçemizin, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını dilerken; YÖK'ün, daha çağdaş, daha özgürlükçü, insan haklarına saygılı olması ve üniversitelerimizin bilim yuvaları haline getirilmesini arzu ediyor, hepinizi saygıyla selamıyorum. (RP, DYP ve DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Terzi.

Yalnız, siz, konuşmanızın bir yerinde dediniz ki, YÖK ile 12 Eylül yöneticilerinin ne farkı var... 12 Eylül yöneticilerinin işlemlerine karşı yargı yolu kapalıydı, YÖK'ün her türlü işlemine karşı yargı yolu açık.

Teşekkür ederim.

NACİ TERZİ (Erzincan) – Onların yargı yolu da kapalı Sayın Başkan...

(RP sıralarından "Türkiye'de eğer yargı varsa" sesi)

BAŞKAN – Var herhalde yani; artık, onu da diyemezsiniz.

Efendim, Refah Partisi Grubu adına son konuşmayı yapmak üzere, Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Lafçı. (RP sıralarından alkışlar)

Daha 10 dakikanız var; buyurun Sayın Lafçı.

RP GRUBU ADINA CEMALETTİN LAFÇI (Amasya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1998 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi ifade etmek üzere söz almış bulunmaktayım; hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, eğitim, her toplumda, toplumsal ve siyasal hedeflerin özeti gibidir. İnsanın varoluşunun ve eyleminin, incelmiş ve gelişmiş vazgeçilmez şartıdır. Gözlerimizi kendi toplumumuzun tarihî sahnelerine çevirdiğimiz zaman, ilave bir unsura dikkati vermemiz gerekir. Çoğu toplumda, bir gelecek inşaı kaygısından, toplumu geliştirme projelerinden ilham alan eğitim aktivitesi, bizde, doğrudan doğruya, bir var olma, yok olma mücadelesinin en hayatî unsuru olarak anlam kazanmıştır. İnsanı, toplumu ve devleti ayakta tutmak, yaşatmak için, eğitim, temel mücadele alanıdır. Bu yüzden, bizim eğitim tarihimize, bu kritik mücadele alanı perspektifinden bakmak doğru olacaktır. Bu mücadelenin adı da modernleşmektir.

İnsan toplulukları, yaradılışı gereği birbirinden farklıdır. İlave olarak, dil, etnik menşe, din, kıymet hükümleri, bilgi birikimi, teknoloji üretim tarzı, tüketim alışkanlıkları ve hayata bakış açısıyla toplumların farklı özellikler sergilemesi, yerküremizin temel karakteristiklerinden biridir. Eğitim, bizatihi, bu farklılıkları besleyen, derinleştiren ve kimi zaman tesviye eden, tabiatıyla, bu farklılıkları etkileyebilme gücüne sahip bir süreç olarak dikkat çekmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğitim uygulamaları açısından, ülkemize şöyle bir baktığımızda, yukarıdan ifade etmiş olduğumuz farklılıklara bir tahammülsüzlük görmekteyiz. Çeşitli alanlarda eğitim yapan kurumlara ve kuruluşlara eğitim amacıyla çocuğunu gönderen insanlara saygı gösterilmediğini, üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Bunun altında yatan, insanları, kendisi gibi düşünmeye, kendisi gibi yaşamaya icbar etme düşüncesinin olduğu aşikârdır. 55 inci Hükümet yetkililerince, reform diye, zorla dayatmayla, emirle, 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamaları da, işte, böyle bir düşüncenin mahsulü olarak önümüze çıkmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, yıllardır tahakküm eden antidemokratik güçler, Meclis iradesi üzerine koydukları ipotekle, halka rağmen, baskıcı ve bilimi dışlayan metotlarla, 1940'lı yılların zihniyetiyle, sadece demokrasi dışı yönetimlerle idare edilen ülkeler model alınarak, 55 inci Hükümete, kendi istedikleri eğitim sistemini dikte ettirmişlerdir. Ülkemizde, bugün, gerek Meclis içerisinde ve gerek Meclis dışında antidemokratik bir zemin oluşturulmuş; zaten yeterince oluşmayan demokrasi zemini, biraz daha kaydırılmıştır. Antidemokratik zemin oluşumuna Meclis içerisindeki bazı siyasî partiler de alkış tutmuşlar, başlangıçta perde arkasında görülen bazı güçler de, bütün boyutlarıyla sahneye çıkmışlar.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; antidemokratik zeminin en büyük aktörlerinden birisi de, birkısım medya ve onun, demokrasi dışı güçlerin emrindeki kalemşorları olmuştur. Yıllardır, halkın sırtından, devlet kasasından palazlanmış olan büyük sermaye gruplarının tesis ettiği ve yıllarca bu milletin ruh kökünü kazımaya çalışan, bin yıllık medeniyete küfretmeyi şiar edinen, halkın gerçek değerleriyle hiçbir zaman barışık olmayan, olamayan güç odakları da sahnede başrol oynamışlardır.

Şu anda, eğitim sistemimizi, reform yaptık diyerek perişan eden 55 inci Hükümet, işte, bu antidemokratik cephenin oluşturduğu bir hükümettir. Özgürlük vaat edemez, kendisi özgür değildir; insan hakları vaat edemez; çünkü, insan haklarını gasp eden haksız kazanç mihraklarının gayretiyle kurulmuştur; demokrasi hiç vaat edemez; çünkü, halka rağmen kurulmuştur; eğitimden bahsedemez; çünkü, şu anda uygulanmaya çalışılan eğitim sistemi, dünya ve ülke gerçekleriyle örtüşmeyen tek tip insan yetiştirmeye yönelik zemine oturtulmuştur. Perde arkasındaki güçler, bu Hükümetin kuruluşunu, imam-hatip, Kur'an kursu, başörtüsü ve İslamî sermaye eksenine yerleştirmişlerdir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu eksen, millet iradesini yansıtmamaktadır. Bu iradeyle işbaşına gelen Hükümet, resmî ideolojinin bir aracı olarak eğitime, hiçbir bilimsel gerekçeye dayanmaksızın yaklaşmakta ve halkın tercihlerini siyasal tercihe dönüştürme tarzında olması gereken fonksiyonunu yerine getirememektedir. Bu yaklaşım, totaliter rejimlerde benimsenen bir yaklaşımdır. Demokratik ideallerle donanımlı siyasî oluşumların yaklaşımı olamaz. Nitekim, 55 inci Hükümetin programı görüşülürken, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın, fakir ve inançlı halkımızın emekleriyle yapılan ve yaşatılan bazı okullarımızı kastederek "bu okulları, cumhuriyetin okulları yapacağız" derken, verdiği mesaj, totaliter bir anlayışa teslim olduğunun bir itirafıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir sistem ki, kendi vatandaşlarının yarısından çoğuyla kavgalı, insanları çeşitli kategorilere ayırıp, çeşitli düşmanlık tanımları yaparsa, kendi vatandaşlarının önemli bir bölümünden sürekli kuşkulanırsa, çeşitli afakî cezalar, yasaklar üretirse, insanların inançlarını dahi yönlendirmeye kalkarak, tek tip insan üretmek amacıyla dini bile devlet dini haline getirmeye çalışırsa, böyle bir devlet, böyle bir sistem, dünyada yalnız kalmaya ve bırakılmaya mahkûm olmuş demektir. Avrupa zirvesi ve İslam Ülkeleri Birliği toplantısının sonuçları da, bu düşüncemizi teyit etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada Hükümete sormak istiyorum: İzah etmeye çalıştığım ve güç odaklarının, halka rağmen, dayatması sonucu, ortaya koyduğunuz eğitim sistemiyle ne yapmak istiyorsunuz? Siz, nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Oluşturduğunuz, giderek de şekillendirdiğiniz bu sisteme ne ad verdiğinizi açıklar mısınız?

Kaldı ki, ülkenin, geleceğimizin teminatı kuşakların yetiştirilmesi, çağımızda en önemli konulardandır. Bütün ülkeler, çağdaş şartların ve teknolojinin gereği olarak, en sofistike eğitim metotları üzerinde çalışma yapmaktadır. Yeni eğitim sistemlerinin tamamı, en özgür ortamlarda insan yetişmesi ve gelişmesini sağlamayı hedeflemektedir. Yeni kuşakların önüne sınırlar koymak değil, ufkunu açıcı özgür şartlar aranmaktadır. Ülkemizde eğitimin altyapısı ve kalitesizliği, sefalet denebilecek durumdadır. Taşımacılık yaparak bir çözüm geliştirileceğini zannedenler aldanıyorlar. Taşımacılık yaparak, eğitimin kalitesini yükseltemezsiniz; taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini sizler de biliyorsunuz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğitimimizin diğer bir olgusu da öğretmenlerimizdir. Yıllar geçti, çok şeyler söylendi, vaat edildi; ama, eğitim ordusunun kaderi değişmedi. Hayat pahalılığı karşısında devletin verdiği maaşla geçinemeyen öğretmenler, her dönem evlerine sıcak çorba sokma telaşına düştü. Görev yeri kırsal kesimde olanlar tarımla, sahilde olanlar turizmle, büyük şehirlerde ise hamallıkla, simitçilikle, garsonlukla, şoförlükle geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Kaderleri hiç değişmedi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Lafçı, süreniz bitti; yalnız, size de eksüre veriyorum; lütfen toparlar mısınız.

CEMALETTİN LAFÇI (Devamla) – Bağlıyorum Sayın Başkan.

Otoban gişelerinde, evime bir ekmek fazla götürürüm umuduyla, ikinci iş olarak bilet satma işine bile istekli oldu.

Yapılan araştırmalarda, öğretmenlerimizin yüzde 75'inin farenjit, bronşit ve kalp rahatsızlığı gibi meslek hastalıklarına yakalandığı belirtiliyor. Bu durumda, öğretmenlerimizin maddî durumlarının, mutlaka iyileştirilmesi gerektiğine herkesin inanması gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, kalkınmanın mihenk taşlarından birisi olan ve dünyada hak ettiğimiz yeri alabilmenin yolunun, kaliteli eğitim almış, özgürce düşünebilen, olup biten olayları objektif olarak gören, yüce milletimizin maddi ve manevî değerlerine saygılı bir toplum yapısından geçtiğinin bilincinde olmamız gerektiğine yürekten inanıyoruz.

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Lafçı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına birinci konuşmayı yapmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Tanla; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Tanla, sizin Grubunuzun da 30 dakikası var; 15'er dakika mı paylaşacaksınız?

BÜLENT H. TANLA (İstanbul) – Evet Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun.

CHP GRUBU ADINA BÜLENT H. TANLA (İstanbul) – Teşekkürler.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.

Sözlerime, öncelikle, bir gerçeği vurgulayarak başlamak istiyorum. Kültür politikamız “dışlamayı dışlamak” anlayışı üzerine kurulmalıdır. Bu anlayış, zaman ve yer olarak, bütün tarihi, bütün coğrafyayı kapsar; Hititler de, Orta Asya da, Bizans da, Osmanlı da bizimdir. Bu anlayış, Türkiye'nin, dünyada, laik ve demokratik düzene sahip tek İslam ülkesi olması sayesinde var olmuştur, bu sayede var olmaktadır. Bu örneği kültür düzeyinde de yaşatmak, bizlerin görevidir.

Çağdaş cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün bu konudaki tavrı çok net ve açıktır. Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk'ün, Anadolu'da yaşamış antik Hitit uygarlığının adını o dönemde Etibank'a vermiş olması da, bunun en güzel örneğidir.

Osmanlı İmparatorluğunun altıyüz yıldır yapmadığı kültür ayırımcılığını, modern Türkiye, yeni çağa yaklaştığımız şu günlerde, kesinlikle yapmamalıdır. Kültürde ayırımcılık yapmak, bizlere yakışmaz. Kültür politikamızı "dışlamayı dışlamak" anlayışı üzerine sürdürmemiz gerekmektedir.

Kültür Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının, sadece binde 3,1 olduğunu, bir kere daha altını çizerek konuşmama devam etmek istiyorum. 1992 yılında bu oran binde 7,5'ten, devamlı olarak düşüş göstererek 1996 yılında 3,6 oranına düşmüştür. Bu oran, UNESCO'nun da öngördüğü yüzde 1'ler seviyesine çıkarılmalıdır. Bizde sürekli bir düşüş gösteren Kültür Bakanlığı bütçesine, Fransa'da, Hollanda'da, İngiltere'de, Rusya'da genel bütçe içerisinden ayrılan pay bizimkinin 3 katıdır; İsveç'in, Polonya'nın, Finlandiya'nın ayırdığı payların oran olarak yarısına bile yaklaşamıyoruz. Üstelik, bu oranlar, yalnızca merkezî bütçeden ayrılan payları ifade etmektedir. Bu ülkelerde, aynı zamanda, yerel yönetimlerden ve ulusal piyangodan kültüre önemli oranda katkı söz konusudur.

Kültürü, sadece sanat yaşamımızla ilgili bir alan olarak düşünmememiz gerekir. Kültür, içinde nefes aldığımız ikinci evrenimizdir. Siyasetten ekonomimize, bilimden eğitime, toplum yaşamından aile ilişkilerine kadar yaşamın her alanı kültür temeli üzerinde yükselir. Kısacası, kültür, bir boş zaman uğraşı değil, bizi biz yapan değerlerin tümüdür. Dolayısıyla, Kültür Bakanlığıyla ilgili sorunları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak son derece önemsediğimizi vurgulamak istiyorum.

Bu çerçevede, Partimize ayrılan süreyi, eleştirilerden çok, gözlemlerimiz ile yapıcı ve yol gösterici önerilere ayırarak kullanmak istiyoruz.

Kültür, yaşamımıza büyük katkısı olacağını düşündüğüm iki öneriyi dikkatlerinize sunuyorum: Birincisi, kitapta Katma Değer Vergisi oranı yeniden yüzde 1'lere düşürülmelidir. Kitap fiyatlarının biraz da olsa düşürülebilmesi, daha geniş kitlelerin kitapla buluşabilmelerine imkân sağlayabilmek için, bilgiçağı diye adlandırdığımız bu dönemde, Katma Değer Vergisinin, geçmiş yıllardaki seviyesine, yani, yüzde 1'e indirilmesi gerekmektedir. İkinci önerimiz ise, her türlü telif hakları tümüyle vergiden bağışık kılınmalıdır.

Gencay Gürün ve Ercan Karakaş arkadaşlarımızın Başkanlığınıza sunduğu, özel ve tüzelkişilerce kültür yatırımlarına yönelik tüm harcamalara da vergi bağışıklığı getirilmesini, sponsorluk yoluyla desteklenecek kültür ve sanat harcamalarının vergiden düşürülmesini öngören teklifini bütünüyle destekliyoruz. Bu çerçevede belirtmek istediğim bir diğer önemli tespit, Telif Hakları Yasasıyla ilgili tüzüğün hâlâ çıkarılamamış olması, çoğulcu bir örgütlenme ve hak aramayı, 4010 sayılı Yasanın uygulamasını engellemektedir. Ayrıca, 5846 sayılı Yasadaki aksaklıkların süratle giderilerek gerekli düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son zamanlarda çok ümit verici bir gelişme gösteren Türk sineması, inanılmaz ve beklenmedik bir darbeyle karşı karşıyadır. Türk sinema sektörü, yıllar süren bir mücadele sonucu kazanmış olduğu Türk filmlerini rüsumsuz gösterme hakkını yeni vergi yasasıyla kaybetmek üzeredir. Yabancı filmlerden alınan yüzde 25 oranındaki gösteri vergisi yüzde 10'a düşürülmekte; yerli filmlerde sıfır olan vergi yüzde 10'a çıkarılarak sinemamız korumasız bırakılmaktadır. Bu uygulamanın, hangi akılcı gerekçelerden kaynaklandığını açık biçimde bilmek istiyoruz. Türk sinemasına emek veren, yapımcı, yönetmen, oyuncu, senarist, teknik eleman, set işçisi ve eleştirmenlerin gösterdiği bu duyarlılığa Cumhuriyet Halk Partisi olarak katıldığımızı ve tümüyle desteklediğimizi de belirtmek istiyoruz.

Bakınız, uygar ülkelerde yerel yönetimlerin kültür ve sanata önemli destekler sağladığını bilmekteyiz. Bizde ise, mevcut yasalara göre, kültürel etkinliklerle ilgili bilet fiyatlarından yüzde 10 Belediye Eğlence Vergisi, müze ve ören yerleri gelirlerinden yüzde 40 pay alınarak tam tersi bir uygulama yapılmaktadır. Bu paraların hiç alınmaması gerekmektedir; ama, ille de alınacaksa, bu paralara ihtiyaç varsa, bu paraların, yerel yönetimlerce, yine, doğrudan kültür yaşamına destek sağlayacak yatırım ve etkinliklerde kullanılmasını öngören düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Burada, yaşamsal önem taşıyan çok önemli başka bir konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hatırlanacağı gibi, koruma kurulları, 53 üncü ve 54 üncü Hükümetler döneminde, kasıtlı uygulamalarla, bilimsel niteliğinden uzaklaştırılarak, ciddî koruma çabalarına sekte vurulmuş, Mimarlar Odasıyla, zorunlu ve organik ilişkiler kurulamamıştır. Yapılması gereken, tarafsız ve bilimsel kimlikleri ağır basan üyelerden oluşturulacak koruma kurullarının, hızlı çalışacak bir niteliğe kavuşturulması ve koruma alanlarına giren her türlü projenin, Mimarlar Odasının meslekî denetiminden geçmesi uygulamasına yeniden dönülmesidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; edebî ve bilimsel nitelikteki yapıtlarımıza destek sağlanarak, bunların yabancı dillere çevrilmesi ve ünlü yayınevlerince yurt dışında yayımlanmalarının sağlanmasında, artık, geç kalınmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, daha önceden yapıldığını bildiğimiz ortak yayın projelerine süratle işlerlik kazandırılmalıdır.

Devlet Tiyatroları, cumhuriyet kültürünün oluşmasında, önemli katkılar yapmış bir kuruluşumuzdur. Konuşmamı hazırlarken, bu kuruluşun, yönetim anlayışından, yeni sahne açılışı gibi bazı uygulamalarının göstermelik ve kalıcı olmayan niteliğinden, rahatsızlıkların, teftiş kurulunca gereğince ele alınamayışına; küçük tiyatro onarımına esas anlayışın aksaklığından, tarihî bir tiyatro binasının duvarlarına bir tavuk lokantasının ışıklı reklamlarının asılmasına kadar, bir dizi yakınmayla karşılaştım; gereğinin yapılacağını umut ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlıkta, Refahyol döneminde bile görülmeyen bir yönetim boşluğu yaşanmaktadır. Devlet Opera ve Balesi, 2 Ekimde perdelerini açacağını halka duyurmasına karşın, belki de tarihinde ilk kez, perdelerini, ancak, 18 Ekimde açabilmiştir. Sanatsever halkımıza karşı yapılan bu saygısızlığı, hayret ve esefle karşılıyoruz.

Öte yandan, Kültür Bakanlığının teşkilat yasa tasarısının, hâlâ, Bakanlar Kurulu gündeminde olmayışını anlamak, gerçekten zordur. Bu olgu, Bakanlığın genel personel politikasını da yansıtması açısından, ilginç bir göstergedir.

Yurtdışı kadrolara atama yapılmaması, müze, kütüphane ve ören yerlerinde, sayısal nitelik açısından personel kadro çalışması yapılmaması, daha önce kurulan çeşitli kültür sanat birimlerine kadro sağlanamaması, izlenen, bu eksik, hatalı ve yanlı personel politikasının doğal bir sonucudur.

Eski eser alımı için, Bakanlığın bütçesinde yeterli fon bulunmadığı, yurt dışına kaçırıldığı saptanan eski eserlerin yurda getirilmesi çalışmalarının aksadığı, müzeler ve ören yerlerdeki onarımların durduğu, Pamukkale Projesi kapsamındaki kamulaştırma işlemlerinin henüz sonuçlanmadığı gibi birkaç gözlemi, Bakanlık uygulamaları kapsamında, yeterli değerlendirme ve icraata gidilmesi umuduyla, ayrıca, dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Bir başka önemli konu da, Türk müzik sektörünün kanayan yarası, korsan kasetçilik sorunudur. Besteci, yorumcu, müzisyen, söz yazarı ve yapımcıların, göznuruyla, emek harcayarak yarattığı bu eserler, birtakım firmalar tarafından, korsan kasetler olarak piyasaya sürülmektedir. Bunun sonucu, hem müzik sektörünün gelişmesi aksamakta hem sanatçıların hakları gasp edilmekte hem de Maliye, on milyonlarca dolarla ifade edilebilecek vergi kayıplarına uğramaktadır. Bunun çözümü, Türkiye'de kaset üreten fabrikaların, boş kasetleri, korsan firmalara satmalarının denetim altına alınabilmesine bağlıdır. Bu konudaki önerimiz, kaset üreten fabrikaların, boş kaset satışlarında, meslek örgütleriyle ilişki içinde olmalarıdır.

Bütün uygar ülkeler, yeni bir çağa girme sürecinde olduğumuz bu yıllarda, 2000 yılı için, yoğun proje hazırlıkları içindedirler. Kültür Bakanlığımızın da, zengin kültür değerlerimizi kapsayan, dünya çapında yankı yapacak boyutlarda bir projeyle yeni çağa hazırlandığını düşünmek istiyorum. Bu hazırlıkları, Türkiye gibi, bizler de duymak, bilmek, heyecanlanmak ve coşmak istiyoruz.

Kültür Bakanlığının, cumhuriyet gelenek ve kurumları içindeki seçkin yerini, bundan sonra da koruyacağına olan inancımı belirtir, Bakanlığa çalışmalarında başarılar dilerim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı burada tamamlarken, Kültür Bakanlığı ve 1998 yılı bütçesinin ülkemize hayırlı olması dileklerimle, Yüce Meclisi ve sizleri saygılarımla selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tanla.

Cumhuriyet Halk Partisi adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, CHP olarak, eğitimi, en temel insan haklarından sayıyoruz. Bu nedenle, devletin başta gelen görevlerinden birisinin de, herkese, yeterli, kaliteli ve parasız eğitim hizmeti sunmak olduğunu söylüyoruz. Eğitimin herkese açık olmasını, maddî olanaksızlık nedeniyle kimsenin eğitim hakkından yoksun bırakılmamasını savunuyoruz.

Eğitimde fırsat eşitliği, bizim için vazgeçilmez bir ilkedir. Zorunlu eğitim süresinin 8 yıla çıkarılmış olmasını, aynı zamanda, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yapılan çok önemli bir katkı olarak görüyoruz. Çünkü, geçmişte, çocuklarını, gücü yetmediği için ortaokula gönderemeyen milyonlarca aile, şimdi, bu olanağa kavuşmuş bulunuyor. Böylece, geçmişte, ortaokula geçişte büyük oranda elenen kız öğrenciler de, 8 yıllık eğitim şansını elde etmiş oluyor.

Şimdi, kanımızca, hepimize düşen görev, 8 yılın, her yerde, zamanında ve tam olarak uygulanmasını takip etmektir; gecikmeler ve yanlışlar konusunda ilgilileri uyarmaktır. Temel eğitimin yanı sıra, eğitimin diğer kademelerinde de köklü değişiklikler, artık, zorunlu olmuştur; aksi takdirde, çağdaş uygarlığa ulaşmak mümkün olmayacaktır. O nedenle, Hükümetin, bu bağlamda yapması gereken şey, hızla, okul öncesi eğitimi, orta ve yükseköğretimi, yaygın eğitimi, meslek eğitimini ve engellilerin eğitimini bir bütün olarak içeren reform taslağı hazırlamak ve bunu tartışmaya sunmak olmalıdır. Böyle bir reforma ilişkin görüşlerimize geçmeden önce, bugünlerde yüzbinlerce aileyi ilgilendiren iki önemli güncel konuya değinmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bu konulardan birisi, üniversite giriş sınavlarıyla ilgili kararlardır. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde YÖK ve ÖSYM, üniversite giriş sınavlarına, sınırlama ve farklı katsayı uygulamasını getirdi. Bu kararlar, öğrenci ve velilerin haklı tepkisine neden oldu. Anayasamız "hiç kimsenin öğretim hakkı engellenemez ve hiçbir kişiye, zümreye eğitimde öncelik tanınamaz" derken; ÖSYM'nin, üniversite giriş sınavlarına sınırlama getirmesini ve katsayı hesabıyla eski mezunları mağdur etmesini anlamak mümkün değildir. Anlaşılan, YÖK ve ÖSYM, üniversite önündeki yığılmadan, yanlış eğitim sistemini değil de, okumak, öğrenim yapmak isteyen öğrencileri sorumlu tutmaktadır. Böyle bir mantık kabul edilemez. Nitekim, giriş sınavlarına getirilmek istenen sınırlama Danıştaydan dönmüştür. Eski mezunların kazanma şansını büyük oranda azaltan katsayı kararı ise şu anda Yargıtay aşamasında bulunmaktadır.

Değerli milletvekilleri, 1 puanın bile son derece önemli olduğu ve 1 puanla, ortalama 10 bin kişinin durumunun değiştiği üniversite giriş sınavlarında, eski mezunları, yarışa, 25-30 puan eksikle başlatmak, ne adalet ne de eşitlik anlayışıyla bağdaştırılamaz. O nedenle, YÖK ve ÖSYM'nin, temyizin sonucunu beklemeden bu kararı geri alması yerinde olacaktır. Yüzbinlerce genç ve onların aileleri, bu kararı sabırsızlıkla beklemektedir.

Değerli milletvekilleri, yine, yüzbinlerce insanı, onbinlerce aileyi ilgilendiren diğer bir konu da, 9 uncu sınıfta, başarısız öğrenciler için yapılan ortalama yükseltme sınavıdır. Bu olay şöyle gelişiyor: Millî Eğitim Bakanlığı, eylül ayında bir genelge yayımlayarak, 9 uncu sınıfta başarısız olan öğrenciler için yeni bir ortalama yükseltme sınavı hakkı tanıyor. Bunun üzerine, 9 uncu sınıfta başarısız olan öğrenciler, iki yıllık öğrenciler de dahil, seçtikleri üç dersten bu sınava giriyorlar, sınavı kazananlar, okullarına kayıtlarını yaptırıyorlar, alan seçimini yapıyorlar ve okullarına devam ediyorlar; ama, daha sonra Bakanlıkça, ikinci bir genelge yayımlanarak, 60 sayılı Genelgenin yanlış anlaşıldığı, 9 uncu sınıfta iki yıl okuyanların, adı geçen sınava katılma haklarının olmadığı belirtiliyor. Bazı veliler, bu genelgeye karşı, yargıdan yürütmeyi durdurma kararı alıyorlar; ancak, bu yargı kararına rağmen, 10 uncu sınıfa geçen öğrencilerin, bir iki ay sonra okulla ilişkileri kesiliyor. Yani, Bakanlık, hem yanlışta hem de yargı kararlarını uygulamama konusunda ısrarcı oluyor; bazı yargı kararlarını ise temyiz ediyor.

Değerli milletvekilleri, şu anda 25 bin kadar öğrenci sokağa itilmiş ve ne yapacağını bilemez durumda. Aileler de büyük bir tedirginlik içinde, Sayın Bakanın, bu kargaşaya ve gençlerin mağduriyetine son vermesini bekliyorlar; aynı şeyi bizler de bekliyoruz.

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere, kısaca, yapılması gereken eğitim reformuna ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ve önerilerini sunmak istiyorum: Herşeyden önce, eğitim sistemimizin, günün koşullarına uygun olarak, yaşam boyu eğitim ilkesine göre yeniden düzenlenmesi gerekir. Okul öncesi eğitim, zorunlu temel eğitimin ilk ve belirleyici basamağı olarak ele alınmalı, kültürel ve toplumsal açıdan olanakları kısıtlı yörelerden başlanarak, tüm ülkede yaygın hale getirilmelidir.

İlköğretimde ise, bir yandan altyapı 8 yıla uygun hale getirilirken, diğer yandan ders programlarının hızla bilimsel, laik ve demokratik içeriğe kavuşturulması için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.

Sınıfların 30 kişiye indirilmesi yönündeki çalışmalar, sözde kalmamalı, bir takvime bağlı olarak yürütülmeli ve en geç 2000 yılında tamamlanmalıdır.

Ortaöğretimde farklı isimlerdeki tüm liseler, çok amaçlı liseler olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Bir çatı altında toplanacak bu okullar, aynı zamanda eğitim sistemimizi dağınıklıktan, verimsizlikten kurtaracak, ortaöğretim kurumları arasındaki ayrıcalıkları da ortadan kaldıracaktır. Millî Eğitim Bakanlığının aşırı merkeziyetçi ve müdahaleci yapısına son verilmeli ve okul öncesi eğitim, temel eğitim ile ortaöğretim, yerel yönetimlere bırakılmalıdır; eğitimin yönetimi, her kademede demokratikleştirilmelidir.

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, en sorunlu, en yetersiz eğitim alanlarından birisi de meslek eğitimidir. Bugüne kadar 5 yıllık zorunlu ilköğretimi bitiren; ama, çeşitli nedenlerle ortaokula devam etmeyen ya da edemeyen milyonlarca çocuğa meslek öğretecek bir sistem kurulup işletilememiştir. 1986 yılında çıkarılan, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile bu boşluk doldurulmak istendiyse de, proje başarılı olamamıştır. Nitekim, bugün, bu yasaya göre yürütülen çıraklık programına katılan öğrenci sayısı 250 bin kadardır. Oysa, okul dışında, meslek öğrenme olanağından yararlanması gereken genç sayısı 4 milyon civarındadır. Eğer, tedbir alınmazsa, 8 yıllık zorunlu temel eğitimden sonra da durum değişmeyecektir; çocuklar, bu kez, 12 yerine, 14-15 yaşlarında, mesleksiz olarak iş yaşamına başlamak zorunda kalacaklardır. Böyle bir uygulama, çocuk haklarını çiğnemek ve çocukları sömürmek anlamına gelmektedir. Türkiye, artık, çocuk işçi çalıştırmak ayıbından kurtulmalı, herkese, her gence meslek sahibi olma olanağı sağlamalıdır.

Bizde de, birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, zorunlu eğitim, “zorunlu yasal eğitim” ve “zorunlu meslek eğitimi” olarak ikiye ayrılmalıdır. Meslek eğitimini, dual sistem denilen ikili sistemle, tüm ülkeyi kapsayacak ve 14-18 yaş grubundaki gençlerin tümünün yararlanacağı bir biçimde yeniden yapılandırmalıyız. 8 yıllık temel eğitimden sonra yapılacak böyle bir düzenleme, ülkemizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması yönünde büyük bir adım olacaktır.

Sayın milletvekilleri, şimdi de, kısaca, üniversitelerimize ve üniversite öğrencilerinin sorunlarına değinmek istiyorum. Üniversiteler, çağdaş ve üretken toplumların en önemli kurumlarındandır. Ülkeleri yönetecek kadroların yetiştiği, bilgi ve bilimin üretildiği yerler üniversitelerdir. Üniversitelerimizin bu işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için, özgür, demokratik, özerk bir yapıda olmaları gerekir; 12 Eylülle ortadan kaldırılan bu yapı, tekrar oluşturulmalı ve YÖK'ün, üniversitelere yaptığı müdahalelere son verilmelidir. Bu konuda anayasa değişikliği geciktiği için, şimdi yapılacak olan şey, bir yasal düzenlemeyle YÖK, üniversitelerarası eşgüdüm kurumu haline getirilmelidir; görevi, bununla sınırlı olarak yasada belirtilmelidir.

Değerli milletvekilleri, ayrıca, nitelikli öğretim elemanlarının ve genç mezunların, üniversitelerde kalmalarını istiyorsak; öğretim üyelerinin gelir düzeylerini yükseltmemiz gerekir. Öğretim Elemanları Derneğinin bugünkü talebi, sadece, satın alma gücünün, hiç değilse Ocak 1997 düzeyine getirilmesi yönündedir. Bu, gerçekten, mütevazı bir istektir; ama, yüzde 30'luk zammın, bu beklentiyi karşılamayacağı da ortadadır. Bu nedenle, Hükümetten, öğretim üyelerinin bu haklı taleplerini ciddîye almasını ve gereğini bekliyoruz.

Sayın milletvekilleri, bugün, üniversite öğrencileri de son derece huzursuz durumdadırlar. Bu huzursuzluğun en önemli nedenlerinden birisi de, öğrencilerin, yöneticiler ve YÖK tarafından âdeta yok sayılması ve dışlanmasıdır. Üniversitelerimizin aslî unsuru olan öğrenciler, günümüzde, kendileriyle ilgili somut güncel sorunları dile getirme, çözümüne katkı sağlama olanaklarından yoksundurlar. Artık, öğrencilerin, tüm üniversitelerimizde yönetimlere katılmasının kanallarını açmalı, imkânlarını yaratmalıyız. Öğrencilerimizin, YÖK'e, harçlara, paralı eğitime, yetersiz eğitim koşullarına karşı görüşlerini dile getirdikleri her demokratik toplantı ve gösteride, polisler tarafından kıyasıya coplanmaları, acımasızca yumruklanmaları, vicdan sahibi herkesi tedirgin etmekte ve endişeye sevk etmektedir.

Ayrıca, taleplerini duyurmak isteyen gençlere, hiçbir demokratik ülkede rastlanmayacak biçimde çok ağır hapis cezaları verilmesi; gençleri, karamsarlığa itmekte, onları, özünde hukukun üstünlüğüne ve hoşgörüye dayalı demokratik sistemden soğutmaktadır. Hükümeti ve Sayın İçişleri Bakanını, konuya ciddî olarak eğilmeye ve çağdışı meydan dayağı görüntülerinin bir daha yaşanmaması için gerekli köklü tedbirleri almaya çağırıyoruz.

Sayın milletvekilleri, nitelikli öğretmen olmadan, nitelikli eğitim öğretim olmaz. Cumhuriyetin ilk yıllarında, son derece saygın bir meslek olan öğretmenlik mesleği, bugün, kendi alanlarında iş bulamayan üniversite mezunlarının zorunlu olarak yöneldikleri bir meslek haline getirildi. Öğretmenler, yalnızca Öğretmenler Gününde hatırlanır oldu; eli öpülesi öğretmen edebiyatıyla bugünlere getirildi. Bu sorunlar ciddî biçimde ele alınmadı; öğretmen yetiştiren kurumlar yazboz tahtasına çevrildi; YÖK ise, zamanında yeterli sayıda eğitim fakültesi açmayı beceremedi ve öğretmen açığının büyümesine neden oldu.

Her askerî darbeden sonra, öğretmenlerin meslek ve dayanışma örgütleri yasaklandı, yöneticilerine olmadık zulüm yapıldı, mallarına el konuldu ve bu mallar, bugüne kadar, maalesef, iade edilmedi. Baskılara boyun eğmeyen öğretmenler, 12 Eylül sonrasında da, uluslararası sözleşmelerde ve Anayasada güvence altına alınmış olan sendikal haklarını kullanarak örgütlendiler; tüm zorluklara rağmen, bunu başardılar. Ancak, değerli milletvekilleri, bu süreçte görev yapan Millî Eğitim Bakanları, öğretmenlerin oluşturduğu sendikalara kolaylık sağlayacak yerde, öğretmenleri, sendikal etkinliklerinden dolayı çeşitli cezalara çarptırdılar, eş durumunu dahi dikkate almadan, oradan oraya sürdüler.

Kurulduğundan bugüne kadar, Eğitim-Sen üyesi 70 bin öğretmen soruşturmadan geçirilmiş ve çeşitli cezalara çarptırılmıştır; bu, gerçekten korkunç bir rakamdır. Cezalandırılanlar arasında, derste demokrasi konusunu işleyen, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesini dağıtan, yakalarına, demokratik eğitim için kokart takan öğretmenler de bulunmaktadır. Verilen cezalara karşı açılan iptal davaları mahkemelerce haklı bulunmasına rağmen, bu kararların gereği de yapılmamıştır.

Değerli milletvekilleri, artık, eğitim ortamının, sağlıklı, barışçıl ve verimli bir hale getirilmesi zorunludur. O nedenle, Sayın Bakandan, haksız olarak verilen tüm cezaların iptal edilmesi ve sicillerden silinmesi için gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bu talep, yüzbinlerce öğretmenin ortak talebidir.

Öğretmenlik mesleğinin, bu gelir düzeyiyle, özenilen bir meslek olması mümkün değildir. Artık, öğretmenler, ikinci bir iş yapma zorunluluğundan kurtarılmalıdır. Tatmin edici ücret ve tazminat artırımına yönelik düzenlemelere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, her türlü katkıyı severek vereceğimizi, buradan, bir kez daha tekrar ediyoruz.

Sayın milletvekilleri, ülkemizin güneydoğusunda on yılı aşkın bir süredir devam eden şiddet olayları ve savaş ortamı, bölgedeki eğitim ve öğretimi büyük ölçüde aksatmıştır. Bölgede, köy boşaltmalardan dolayı 2 076 okul kapatılmış bulunuyor ve açık olan okulların çoğunda da, öğretmen olmadığından, maalesef, eğitim yapılamıyor. Bu durum, eğitimde var olan bölgelerarası dengesizliği daha da artırıyor ve gençlerin geleceğini karartıyor. Hükümet, bu sorunu çözmek için harekete geçmeli, halkın ve borsanın katkılarıyla oluşan kaynağı en verimli ve hızlı biçimde kullanarak, güneydoğuda eğitimin altyapısını tamamlamalıdır. Öğretmen açığını kapatmak için, öğretmenlerin can güvenliğinin ciddiye alınmasının yanı sıra, özel hizmet tazminatlarının yükseltilmesi, öğretmenlere kirasız olarak lojman veya ev sağlanması konusunda da somut adımlar atılmalıdır; ama, Hükümetten asıl beklentimiz, bu soruna, ülke bütünlüğü içerisinde, barışçı ve demokratik bir çözüm bulması ve köye dönüş projesini yaşama geçirmesidir.

Sayın milletvekilleri, son olarak da, kısaca, yurt dışındaki yurttaşlarımızın eğitim sorunlarına değinmek istiyorum. Yurt dışında, bugün, 3 milyonun üzerinde yurttaşımız yaşıyor ve bunların çoğunluğu değilse bile önemli bir kısmı, eğitim çağında olan yurttaşlarımız. Oradaki gençlerimizin karşı karşıya olduğu güçlüklerin kaynağında da, yıllardır ihmal edilmiş olan eğitim sorunları yatmaktadır. Gerek Türkçenin gerekse Almancanın öğretilmesi konusundaki yetersizlikler -örneğin, ilk yıllarda çocukların anaokullarına gönderilmemesi- çocukların, okullarda başarısız olmasına neden olmuştur. Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı, yurt dışındaki gençlerimizin eğitim sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelidir, öğretmen açığını hızla kapatmalıdır, onların Türkçe öğrenmesine sürekli olarak destek vermeli, kültürel kimliğin gelişmesine katkı sağlamalıdır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, eğitimcilere, ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyor, Genel Kurula saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Karakaş.

Doğru Yol Partisi Grubu adına ilk konuşmayı yapmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Namık Kemal Zeybek'i kürsüye davet ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

Sayın Zeybek, 30 dakikalık süreyi eşit mi bölüşeceksiniz?

NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) – Evet.

BAŞKAN – Peki efendim, ben 15 inci dakikada sizi uyarırım.

Buyurun.

DYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı bütçelerinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Kültür Bakanlığının yeniden kurulduğu bu son döneminde, kurucu Bakan olarak görev yapan bir kişi olarak, Kültür Bakanlığının başında, bugün, millî bilinç sahibi ve Türk dünyasına ilgi gösteren bir Sayın Bakanın olmasından mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum; Sayın Bakana, ekibine ve Bakanlığa başarılar diliyorum.

Sayın Bakan başarılı olacaktır, buna inanıyorum; ancak, ülkemizde moda haline gelen, memurların tayin, terfi ve nakilleri üzerinden siyaset yapma alışkanlığı ile kendisine baskı yapacak olan parti örgütünün, milletvekillerinin ve Grubunun baskısından kendisini koruyabilirse, çok daha başarılı hizmet yapacağına inanıyorum ve bu yolda da başarılar diliyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü, biraz değiştirerek, çok çok söylüyoruz. "Cumhuriyetimizin temeli kültürdür" demiş Atatürk. Atatürk, 10 uncu Yıl Nutkunda, aynen şöyle söylüyor: "Cumhuriyetimizin temeli, yüksek Türk kültürü ve Türk kahramanlığıdır." Yani, bunu, kültür diye basitleştirmenin anlamı yok. Atatürk "...yüksek Türk kültürü ve Türk kahramanlığıdır" diyor.

Peki, yüksek Türk kültürü ile Türk kahramanlığı arasında nasıl bir ilişki var ki, her sözünü gergef işler gibi, mücevher işler gibi söyleyen Atatürk, neden bu iki kavramı yan yana koyuyor?

Bu konuda kendi sözlerine başvurmak istiyorum ve diliyorum ki, Atatürk'ün bu sözleri, hele bugünlerde toplumumuzun bütün katmanlarına, bütün yöneticilere, Hükümete, etkili, yetkili ve kendisini yetkili sayan herkese bir ders olmalı. Diyor ki Atatürk: " Biz, ferdî kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız, size, Bomba Sırtı Vakıasını anlatmakla -yani, Çanaklale'de, Bomba Sırtı Vakıası- yetineceğim.

Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metre. Yani, ölüm, muhakkak... muhakkak... Birinci siperdekiler hiç kurtulmamacasına kâmilen düşüyorlar. İkincidekiler onların yerine gidiyorlar. Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor. En ufak bir fütura (korkuya) kapılmıyor... Okuma bilenler, ellerinde Kur'an-ı Kerim, Cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler, kelimei şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olunuz ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur."

Yukarıdaki sözler, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'indir ve "Mustafa Kemal'le Mülâkat" adlı kitaptan alınmıştır; kitabın yazarı Ruşen Eşref'tir.

Türk askerini başkalarından üstün kılan, damarlarındaki asil kan ve yüreğindeki o asil kanın rengini veren imandır. Büyük kumandan, büyük kurmay, savaş sanatının büyük ustası, düşünce ve devlet adamı, dehasını başarılarıyla ispat etmiş Büyük Atatürk diyor ki : “Çanakkale Savaşını kazandıran bu yüksek ruhtur.” Yani, yüksek Türk kahramanlığının temelinde, işte bu iman vardır; bu imanla yüksek Türk kahramanlığı ortaya çıkmıştır.

Peki, bunun konumuzla ne ilgisi var; doğrudan ilgisi var. Bizim, millî kültürle ilgili bütün görevlilerimizin, Kültür Bakanlığının, Millî Eğitim Bakanlığının, YÖK'ün ve ilgili herkesin üç temel kavramda meselesi vardır diye düşünüyorum. Üç önemli konu var:

Birinci olarak, biz, hâlâ, kültürümüzle barışmayan, kendimizle kavga eden bir topluluğuz; dilimizle barışık değiliz, dinimizle barışık değiliz, kültürümüzle barışık değiliz; kendi kendimizle savaşıp duruyoruz. Dilimizle barışık olsaydık, hiç, bu mübarek, bu kutlu, bu güzel Türkçe'yi, bindörtyüz yıl önce edebî kudretini ortaya koymuş olan bu Türkçe'yi bırakır da, okullarımızda daha üçyüz yıl önce edebî dil haline gelmiş bir dili tercih eder miydik?! Biz, Türkçemizle barışmış olsak, dilimizle barışmış olsak, büyük şehirlerimizin sokaklarında, acaba Türkiye'de miyiz, başka bir yerde miyiz kuşkusuna kapılacak tabelalarla karşılaşır mıydık?! Dolayısıyla, kültürle ilgili her kurumun, Kültür Bakanlığı da dahil olmak üzere, birinci planda çözmesi gereken iş, Türkçe'ye olan sevginin yerleşmesi ve Türkçe'nin, kudretinin bilinerek, her kurumda tercih edilir hale getirilmesidir.

Biz, dinimizle de barışık değiliz ne yazık ki. Ben, bugün, Türkiye'de olan biten işlerde, din konusunda, iki aşırı ucun birbiriyle mücadele ederken Türkiye'yi soktukları sıkıntıyı görüyorum. Türkiye'de din düşmanları vardır; Türkiye'de İslam düşmanları vardır etkili ve yetkili yerlerde. Bunlar, insanların inanmasını ve insanların inançlarının gereğini yapmasını istemiyorlar; bunun için gayret ediyorlar, bunun için kurumlar, topluluklar kuruyorlar. Amaç belli. Bir yanda da, dinimizi siyasallaştırıp pazara sürenler var. İşte, bu iki aşırı uç arasında, Türkiye, sıkıştırılmak isteniliyor. Türkiye'nin temel meselelerinden birisi budur. Halbuki, bizim güzel insanımız, mübarek insanımız, o ortada duran büyük kitlemiz, ister dindar olsun ister dinsiz olsun, ister dinini en yoğun biçimlerde yaşasın isterse dine lakayt olsun, birbirine saygı duyan insanlardır, birbirini seven insanlardır. Dolayısıyla, gelmemiz gereken nokta bu noktadır, buluşmamız gereken nokta bu noktadır ve biz, dinimizle barışmalıyız. Bizim toplumumuzun, Anadolu insanının, Türk insanının ortaya koyduğu en güzel İslam anlayışında buluşmak, bizim için doğru yoldur; o da, Ahmed Yesevî'nin, Yunun Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin işaret ettiği yoldur.

Dinimizle barışmalıyız, kültürümüzle barışmalıyız, musikimizle barışmalıyız, tarihimizle barışmalıyız. Dünyada tarihine sövüp duran bizden başka bir topluluk yok. Dünyada bizden başka hiç kimse, padişahlarının resimlerine yumurta atan gençler üretmiyor; yok böyle bir şey. 1989'da Danimarka'ya gittiğim zaman, çeşitli abideleri, kültür eserlerini gezdirdi Kültür Bakanı. Bir meydanda, meydanın ortasında bir heykel vardı, heybetle duruyordu. Bakana dedim ki : Bu kim? "Bu, bizim padişahımız, kralımız" dedi. Niye heykelini yaptınız dedim "bu, çok savaşırdı, her savaşını da kaybederdi" dedi. Ben gülmeye başladım gayri ihtiyarî. "Neden gülüyorsunuz, o bizim tarihimizdir" dedi. Tarihimize bu bilinçle bakmalıyız.

Kültürümüze, kucaklayıcı, kavrayıcı ve kapsayıcı bir şekilde bakarken, kültürümüzü oluşturan insanlara da, asla siyasî ve ideolojik ayırımla yaklaşmamalıyız. Eğer solcularımız, sağcılarımızın, sağcı şairlerimizin, yazarlarımızın, kültür adamlarımızın eserlerini dışlarsa, sağcılarımız da tersini yaparsa, ortada kim kalır?! Halbuki, sağıyla soluyla bütün bu kültürümüzü üreten, bize zenginlik kazandıran insanların hepsi bizimdir, hepsini kavramalıyız, ancak o takdirde kültürümüzün zenginliklerine ulaşabiliriz. Birinci meselemiz, kendimizle barışmalıyız; dilimizle, dinimizle ve tarihimizle, medeniyetimizle, kültürümüzle.

İkinci olarak, yaratıcı irade bizim milletimizin önüne büyük bir imkân getirdi koydu; Türk dünyası kavramı. Bunu çokça söylüyoruz; ama, ne yazık ki, gereğini yapmıyoruz. Bütün bakanlıklar, bütün birimler, Türkiye'de bütün gönüllü kuruluşlar Türk dünyasına yönelmeli. Tabiî ki, burada, görev, en başta, Kültür Bakanlığınındır. Kültür planında Türk dünyasıyla buluşmanın, bağdaşmanın, oradaki kültür varlıklarını, bizim olan, bizim dilimizde üretilmiş olan kültür varlıklarını alıp, kültürümüzü yukarılara kaldırmanın yollarını bulmalı ve bu büyük kudreti bir halihazır güç haline getirmeliyiz.

Üçüncü olarak, bizim kültür adamlarımızın, kültür yetkililerimizin ve görevlilerimizin yapması gereken bir konu, üçüncü mesele, üçüncü problem, çözmemiz gereken üçüncü temel kavram, dünya yeniden oluşurken, oluşan bu yeni dünyada biz neredeyiz, biz ne yapacağız, bunun neresinde yer alacağız, bunun kararını vermek ve bu karar doğrultusunda da gereğini yapmak olmalıdır.

Yeni dünya düzeni, globalleşme demek, her türlü teknik imkânlara sahip olan, haberleşme araçlarında güçlü olan bir büyük ülkenin kültürünün ülkemizi istilasına yol açmak değildir. Aksine, yeni dünya düzenine bizim vereceğimiz çok şeyler vardır. Bütün yüreğimle inanarak söylüyorum. Dünyanın birçok yerinde, Avrupa'nın birçok ülkesinde, UNESCO toplantılarında, Avrupa Konseyi toplantılarında, Avustralya'da, Amerika'da diplomatlara, herkese şu gerçeği söyledim: Bizim kültürümüze sizin ihtiyacınız vardır. Onun için, biz, kendi kültürümüzü; yani, Ahmet Yesevî'yi, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi, Hacı Bayram Veli'yi, onların takip ettiği ruhu, onları takip edenlerin oluşturdukları güzellikleri dünyaya ulaştırmalıyız ve Yunus Emre'nin sözlerini UNESCO'ya yazmıştık, Ahmet Yesevî'nin sözlerini de bütün dünyaya yazdırmalıyız. Böylece, hem kendimizi tanıtmalı ve hem de insanlığa olan borcumuzu ödemeliyiz.

Sekizyüz yıl önce "Sünnet imiş, kâfir olsa verme azar, könglü katı hak azardın, Hüda bizar" diyordu Ahmet Yesevî. Yani, sünnet imiş, kâfir de olsa insanı incitme; çünkü, Allah, insanı inciten katı kalplileri sevmez. Şu anlayış, bütün insanlığın borçlu olduğu anlayış. Biz, bu anlayışı, bütün dünyaya yaymalıyız ve Kültür Bakanlığımızın da, Millî Eğitim Bakanlığımızın da, bütün bakanlıklarımızın da temel görevlerinden birisi bu olmalıdır.

Diyorum ki, işte, gelecek yüzyıl bilgi çağı olacaksa, biz, kültürümüzün bu özdeğerlerini dünyaya yaydığımız zaman, gelecek yüzyıl, insanlık için de, bilgi, sevgi ve hoşgörü yılı olur.

Yeniden, Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Zeybek.

Doğru Yol Partisi Grubu adına son konuşmayı yapmak üzere, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Sağlam. (DYP sıralarından alkışlar)

Buyurun efendim.

DYP GRUBU ADINA MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, görüşlerimi dile getirmek üzere huzurunuzdayım; hepinizi, Grubumuz ve şahsım adına, saygıyla selamlıyorum.

Eğitimin ne olduğu konusu, her zaman, bütün dünya ülkelerinin tartışma konusu halinde kalmış ve eğitim, bütün medenî toplumlarda, her zaman, en güncel konu olarak toplum gündemini işgal etmiştir. Bu da doğaldır; çünkü, bugün, artık, dünyada, zenginlik, bilgideki zenginlik olarak sayılmakta. Her türlü araç gereci, malzemeyi, binayı paranız varsa satın alabilecek durumda olmanıza rağmen, en büyük zenginlik olan yetişmiş insanı, her zaman, istediğiniz şekilde ve istediğiniz zamanda bulamama gibi bir durumla karşı karşıyasınız. Öyleyse, dünyada en büyük zenginlik, yetişmiş insangücü olmaktadır. İşte, eğitim, yetişmiş insangücü kazandıran süreçtir.

Bugün, dünyada "en genç nüfusa yatırım yapın" eğitimin en son sloganlarından biridir. İkinci slogan "öğrenen toplum, öğrenen birey" sloganıdır. Şimdi, bu "öğrenen kurumlar" sloganına dönüşüyor. Büyük ölçüde, öyle toplumlar var ki, herkes, yaş söz konusu olmaksızın, ne biliyorsa, bir başkasına öğretmek üzere çaba harcıyor, bilmediğini de öğrenmek üzere çaba harcıyor. Onun için, yaşam boyu eğitimden söz ediliyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiyemizde, bu çağdaş anlayıştan mutlaka nasibini almak durumunda. Otoriter eğitimden demokratik eğitime, kuramsal, teorik eğitimden uygulamalı eğitime, geleneksel okul anlayışından çağdaş okul anlayışına, tek amaçlı okuldan çok amaçlı okula ve klasik yöntemlerden eğitim teknolojisine geçme mecburiyetimiz var. Bilgiye ulaşmanın yollarını gençlerimize öğretmek zorundayız. Türkiye için bunun daha da önemli olmasının sebebi, hepinizin bildiği gibi, nüfusumuzun çok genç oluşu. Genç nüfus, eğer çağın bilgi ve becerisiyle donatılırsa, ülke in bir kazanç; ama, çağdaş eğitimi almadığı zaman da, bir işsizler grubu halinde, ülke için bir problem, bir sorun olmaktadır.

Bugün, Türkiye Cumhuriyetinin 12-45 yaş arasındaki nüfusu; aşağı yukarı yüzde 96 itibariyle erkeklerde okuryazardır, yüzde 84 itibariyle de kadınlarımızda okuryazardır; ama, nüfusun tümünü ele aldığınız zaman, erkeklerde yüzde 88,8, kadınlarımızda ise ancak yüzde 72 okuryazarlık oranı bulunmaktadır. Tabiî, okuryazar olmak da, tek başına kâfi değildir. Takdir edersiniz ki, çağın gerekleri, çağın bilgi ve becerisiyle donatılmış nüfus, asıl istenen nüfustur.

Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığımızın son yıllarda, aşağı yukarı, en fazla, bütçeden, konsolide bütçeden -Millî Savunmadan sonra- ödenek alan bir bakanlık olduğunu düşünürseniz, toplum olarak eğitime değer verme konusunda gerçekten doğru yolda olduğumuz gözlemlenebilir; ama, 1998 bütçesine baktığımız zaman, Millî Eğitim Bakanlığı yatırımları yüzde 420 artış gösteriyor. Bu, takdire şayan bir imkân. Son Zorunlu Eğitim Kanunuyla getirilen imkânlarla, millî eğitimimiz, belki, ilk defa, daha da görülmemiş ölçüde malî imkâna kavuşuyor; ama, millî eğitim yatırımlarını biraz daha detayda incelediğiniz zaman, 328,8 trilyon lira olan toplam yatırım ödeneğinin 288 trilyon lirasının ilköğretime ayrıldığını görüyorsunuz. Geriye 40 trilyon lira kalıyor; ama, millî eğitimin, kırk türlü başka işi var. 288 trilyon lira zorunlu eğitime, ilköğretime ayrılmış, geriye kalana da 40 trilyon lira ayrılmış.

Daha da acımasız ve acıklı olanı, ortaöğretimdeki durum. Bütün eğitimciler, biliyorlar ki, son yıllarda, bütün şûralar, bütün Millî Eğitim Bakanları, bütün eğitimciler, bütün üniversiteler, herkes, Türkiye'de, ortaöğretimin meslekî ve teknik eğitime yönlendirilmesini konuşuyor, düşünüyor, tavsiye ediyor.

1998 bütçesinde ortaöğretimle ilgili yatırımlar ne durumda diye bakıyorsunuz; geçen yıl 25,6 trilyon lira yatırım ödeneği ayrılmış, bu yıl -yani, 1998 bütçesinde- bu miktar, 17,8 trilyon liraya düşüyor. Daha da acıklısı teknik öğretimde; geçen yıl 6 trilyon lira, bu sene 3,9 trilyon lira ayrılmış. Genel ortaöğretimde de, geçen yıl ayrılan 8,2 trilyon liraya karşılık, bu yıl, 6,1 trilyon lira ayrılmış. Yükseköğretimde de aynı şeyi görüyorsunuz; 1997'de 55 trilyon lira ayrılmış, 1998'de 92 trilyon lira ayrılmış. Yüzde 67'lik bir artış var gibi gözüküyor; ama -daha geçen gün, buradan, Maliye Bakanımız, toptan eşya fiyatlarındaki artışı yüzde 95,8 olarak gösterdiğine göre- geriye gidiş var, yatırımlarda düşüş var.

Meslekî ve teknik eğitime ağırlık vereceksiniz "meslekî ve teknik eğitime ağırlık veriyoruz" diyeceksiniz; bunların yatırımlarını olağanüstü ölçüde düşüreceksiniz! Daha da kötüsü, daha da inanılmazı, meslekî ve teknik eğitime ayırdığınız bügünkü bütçenin... Önümüzdeki iki üç yıl içerisinde, zorunlu eğitimin daha fazla öğrenci okutacağını düşünürseniz, 8 yıla çıktığını da düşünürseniz, buradan mezun olanların, üç yıl sonra, daha büyük bir grup halinde ortaöğretim müesseselerini zorlayacağını da düşünürseniz, şimdiden, ortaöğretimde -gerek genel eğitimde, akademik liselerde gerekse meslekî ve teknik ortaöğretimde- çok daha büyük yatırımlara bugünden başlamak zorundasınız; çünkü, iki sene sonra, bu çocuklar, bu yeni, 8 yılık zorunlu eğitim mezunları kapınıza dayanır. Halbuki, bunun hiçbir hazırlığını bu bütçede göremiyoruz.

Değerli milletvekilleri, bir eğitim sürecini -aşağı yukarı, okulöncesi eğitim, ilköğretim ya da zorunlu eğitim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yaygın eğitim diye- aşamalarda incelemek, genellikle âdettendir. Şimdi, o açıdan bakalım: Okulöncesi eğitim, en genç nüfusa yatırım demiştim; oysaki, bütçenin üvey evladı durumunda. Biz, bir yıl içerisinde, okulöncesi eğitimi, aşağı yukarı, yüzde 6,7'den, yüzde 9'a çıkarabildik. Neyle; ilave bir bütçe vesaireyle değil; sadece, bütün 5 yıllık okullarda, beş sınıflı okullarda bir anasınıfının, 12 yıllık ilköğretim okullarında en az iki anasınıfının açılmasını isteyerek. Buna, eğitimcilerimiz uydular ve yüzde 9'a çıkabildi okulöncesi eğitim.

Değerli milletvekilleri, okulöncesi eğitim, çalışan insanların çocuklarını bıraktıkları bir kreş havasından kurtarılmalı ve çocuğun gelişiminin yüzde 70'ini tamamladığı, insan ilişkilerinin yüzde 70'ini oluşturduğu bir eğitim aşaması olarak, mutlaka, ciddî bir biçimde, eğitim sistemimizdeki yerini almalıdır. Bu bütçede, buna dair bir kalem, buna dair -en azından- bir şahlanış, bir seferberlik görmüyorum.

İlköğretime gelince: Bildiğiniz gibi, 8 yıllık eğitim çok tartışıldı bu ülkede ve sürekli olarak, 8 yıllık eğitim, zorunlu eğitim, çeşitli şekilde, politik tartışmaların sebebi oldu. Eğitim literatüründe görülmemiş kavramlar işittik: Kesintisiz eğitim... Böyle bir şey yok dünyada. Literatürde, devamlı eğitim var (continuous education) ama, kesintisiz eğitim diye literatürde bir şey yok; icatlar ettik. Onbeş Millî Eğitim Şûrası toplandı ve bunların hepsinde bu zorunlu eğitim tartışıldı. 1973'ten beri var; ama, zorunlu eğitim olarak var. "Kesintisiz zorunlu eğitim" lafı, 15 inci Şûrayla gelmiştir.

MUSTAFA İLİMEN (Edirne) – Daha iyi anlaşılsın diye.

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Daha iyi anlaşılması için söylüyorum. Kesintisiz eğitim olmaz, kesintisiz eğitim olmaz. Daha iyi anlaşılması için bir kere daha söylüyorum. Eğitimi bir yerde kesersiniz, bir başka aşama başlar; ne kadar uzatırsanız uzatın, başlar.

Biz, bir çalışma hazırladık. Türkiye'nin en büyük gazetesi de, o zaman, manşet attı: "Çirkin politika. Mehmet Sağlam, hazırladığına da karşı çıktı." Hayır, biz bunu böyle hazırlamadık ki karşı çıkalım. (RP sıralarından alkışlar)

HASAN GÜLAY (Manisa) – Doğru söylüyor.

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Doğru söylemiyor.

Bizim hazırladığımız şudur: Zorunlu eğitim, bütün medenî ülkelerde ve Avrupa'da -üyesi olmaya başvurduğumuz Avrupa'da- olduğu gibi, 11 yıla da çıksın 2000 yılında. Hazırlığımızda bu da vardı; ama, doğrudan doğruya, yönlendirmenin -çocuğun ilgi ve istidadına göre- bir aşamada başlatılması, bütün medenî ülkelerde olan bir olay. Bunu, bir anda, demagojik ve politik bir olay haline getirip "kesintisiz olursa Türkiye kurturulur, kesintisiz olmazsa Türkiye batar..." Bu hale getirmenin bir anlamı yok. Hani eğitim millîydi, hani bunu politik maksatlara alet etmeyecektik! Şimdi, öyleyse, doğrudan doğruya, bir ülkede, kendi imkânları ölçüsünde... Yani, 75 yıllık cumhuriyet, bir okul sistemi oluşturmuş. Bu okul sistemini altüst etmeksizin, 8 yıllık zorunlu eğitimi getirirsiniz. Bu okul sistemi içerisinde problem saydığınız okullar mı var -açık söylüyorum- imam-hatip okullarının orta kısmını mı kapatmak istiyorsunuz? Burada okuyanların tamamı 283 bin öğrencidir; bunlar, Millî Eğitim Bakanlığının, cumhuriyetin okullarıdır. Oturursunuz, bir problem varsa, çözersiniz. Neden, yetmişbeş yılda gelmiş olan bütün ortaokullarınızı kapatarak, yeni bir kargaşa yaratasınız?! Niye, millet ile devleti karşı karşıya getireceksiniz; eğitimciyle devleti karşı karşıya getireceksiniz?! (RP sıralarından alkışlar) Bunlarda uzlaşılması mümkündür; yeter ki, millî olarak, millî eğitimi, politik mülahazaların dışına çıkaralım.

Bunun için, arkadaşlarımızla, çeşitli değişiklik önergeleri hazırladık; iltifat edilmedi. Bakanlığın daha evvelki bürokrasisi, üniversiteler vesairece hazırlanan, zorunlu eğitimin uygulanmasıyla ilgili 32 trilyonluk bir kaynakla, bu yıl başlaması mümkün oluyordu bu kapatma olayına gitmezseniz. Şimdi, yeni kanunumuzla, yılda 1,5 katrilyona ulaşan, ayda aşağı yukarı 14-15 trilyona yakın bir katkı getirdik; ama, bu bir dolaylı vergi. İnşallah rasyonel değerlendirilir diye düşünüyorum; çünkü, gerçekten, bugüne kadarki uygulamaya bakarsanız, halkın verdiklerinden repolar var, turşu kurulmak üzere paralar var; ama, ihale edilmiş okulların paraları bir an önce gönderilmelidir. Yatılı ilköğretim bölge okulları Doğu Anadolu için olanlar öncelikle- süratle tamamlanmalıdır. Bunların asıl maksadı, bu paraların asıl maksadı, doğrudan doğruya budur.

Şimdi, üniversite önündeki yığılmaları engellemek için, büyük ölçüde meslekî ve tekniköğretime ağırlık vermek zorundayız. Bugün, öğrencilerin halen yüzde 55’i akademik liselerdedir; geri kalan ancak yüzde 44 civarındaki kısmı meslekî ve teknik eğitimdedir. Bu rakamı, biz, tersine çevirmeye uğraşıyoruz. Bütün medenî ülkelerde, ortaöğretimin üçte ikisi meslekî ve teknik ağırlıktadır, ancak üçte biri akademik liselerdedir. Üniversite önündeki yığılmaları da önlemek ve doğrudan doğruya ortaöğretimi bu baskıdan kurtarabilmek için, meslekî teknik eğitimin mutlaka bir şekle sokulması, buradan mezun olanlardan başarılı olanların meslek yüksekokullarına sınavsız alınması, orada başarılı olanların da doğrudan doğruya üniversitelerin üçüncü sınıflarına kendi alanlarında dikey geçişi için bir çalışmamız olmuştu.

Şimdi, büyük ölçüde bunları uygulayabilmeniz için, yerleşmiş sisteme dokunmamanız lazım; yani, meslekî teknikokulları, ortaöğretimde daha da genişleterek kurmanız lazım. Değerli Karakaş da belirttiler, çok amaçlı liseler, çok amaçlı ortaöğretim kurumları, bir an önce, geleceğin de uygulamalı okulu olarak ortaya konulmalı ve ortaöğretimdeki kargaşa bu şekilde önlenmelidir. Bunlar arasında, özellikle, okuldışı kalmış çocuklarımız için başlatılan çıraklık eğitimi neden... Çıraklık eğitimi, bugün, gerçekten yararlı bir sistem olarak yürürlükte; daha da genişletilmesi lazım. Arkadaşımız da belirledi; yani, rakamını daha çok genişleteceğinize, ancak 14-15 yaşından sonra eline tornavida verme gibi bir uygulamaya gidiyorsunuz demektir; bir faydası olmayacak!

Dördüncü sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi... Herkes biliyor ki, daha Anadolu liselerindeki yabancı dil sorununu çözebilmiş değiliz. Dördüncü sınıftan itibaren okutacağımız yabancı dil eğitimi kanunun amir hükmü; ama, uygulamada bir şey gözükmüyor...

HASAN GÜLAY (Manisa) – İnsaf! Beş ay oldu...

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Bu Mecliste kanun çıkarılırken yapılan konuşmalarda, 30 kişiye indirilecek sınıflar vaat edildi; ama, ortada, 60 kişilik sınıflar 80 kişiye çıktı. Hiçbir yere gitmenize lüzum yok; Ankara'nın varoşlarına uğrayın, meydandadır...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Sağlam, süreniz bitti; eksüre veriyorum, tamamlayın...

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Bir an önce, bunun da üzerinde durulması lazım.

"Öğretmen tayinlerinde rekor 1997 yılında" denilmiş. Böyle bir şey yok. 1996'da biz, 59 bin öğretmen atadık; 25 bin civarında öğretmen emekli oldu; kalan 34 bindir. Sayın Bakan bütçe konuşmasında bütün yılları vermiş; nedense, 1996'yı atlıyor!.. 1996 da, bir yıl; Türkiye takviminden mi çıkardılar 1996'yı?! 1996'da atanan 59 bin öğretmene karşılık, 25 bin, siz deyin 35 bin civarında öğretmen emekli olsa, yine 24 bin fazla var. "1997'de 21 bin fazlayla rekor kırdık" diyor. 1996, Türkiye takviminde hâlâ duruyor!.. Atanan öğretmenleri de hepiniz biliyorsunuz.

Şimdi, atamalar konusunda çok dikkatli olmamız lazım. 1 500'e yakın eğitim yöneticisi, bugüne kadar yer değiştirmiş. Koalisyonun büyük ortağının genel başkanı bile "örgüt bakanı mı bunlar" diyor Kültür ve Eğitim Bakanlarına... Ben söylemiyorum, Agâh Oktay Güner söylüyor bunu.

Şimdi, öğretmelerin bilgisayarla atanmalarında, daha ilk defa, atanmalarında, Türk Eğitim- Sen Genel Başkanı suç duyurusunda bulunuyor Sayın Bakan için. 59 bin öğretmeni biz de atadık; burada, elimizde var. Bizim yaptığımız bütün atamalara müfettiş gönderenler, Türk Eğitim-Sen'in kendileri hakkındaki suç duyurusuna da cevap vermelidir!

Bir de, kartel basınında "tek imzalı atama" diye bir şey çıktı. İsteyen bürokrat arada paraf etmiyorsa, bunlar kanunsuz oldu; öyle mi?! Bürokratlar paraf ettiği zaman kanunî, etmediği zaman parafsız... Tek imzayla tayin olmaz. Burada, bakanlık yapan arkadaşlarımız var. En azından, özlük işleri genel müdürlüğünden, personel genel müdürlüğünden Bakanlığa gelir, atama yapılır; ama, şu veya bu ikinci bir bürokratın parafı olmuş olmamış, bu, tek imzalı atama anlamına gelmez.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Bakan, eksüre de bitti; lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. Rica ediyorum...

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – 1 dakika daha rica etsem...

BAŞKAN – Peki, 1 dakika daha veriyorum.

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Kaçıncı eksüre Sayın Başkan!..

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Şimdi, yükseköğretimle ilgili çok önemli olay şu: Her şeyden evvel, YÖK -arkadaşımız da belirledi, Karakaş da belirledi- yeni bir yapılanmaya mutlaka gitmelidir. YÖK, bugünkü 69 üniversiteyi götüremiyor, cendere sıkışıyor, rektörler televizyonlarda ağlıyor -görülmemiş şeyler bunlar- rektörler görevden alınıyor. Geçmişte istifa oldu; ama, ben, 2547 sayılı Kanuna göre seçim prosedürü de olan rektörün, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevden alınacağına dair kanunda bir madde olduğuna inanmıyorum. Danıştay da iki defa reddetti, tekrar aldılar. Göreceğiz, yargı organı ne diyecek.

Şimdi, doğrudan doğruya yeterli ödenek artışı var mı; yok dedim. YÖK Dokümantasyon Merkezi, üniversitelerin bütçeleriyle kurulmuştu; TÜBİTAK'a devredilmiştir. Gerekçe, YÖK'ün parası yokmuş... Halbuki, TÜBİTAK'ın parasını da devlet veriyor. Böyle şey olmaz.

Millî komiteler kaldırılmıştır. Bir taraftan, araştırma görevlisi araştırma yapsın diye, üniversiteler bar bar bağırıyor; diğer taraftan, kurulan millî komiteleri feshediyor YÖK Başkanı; 15 kişilik yeni bir komite kuruyor, bunun 13'ünü de kendisi atıyor; sonra da diyor ki "üniversitelere yetki veriyoruz."

Dışarı gönderilen çocuklar... Yine YÖK Başkanı daha onbeş gün önce Komisyondaki bütçe konuşmasında diyor ki "en büyük sorunumuz, öğretim üyesi yetiştirmektir." Diğer taraftan, 1993'te, 1994'te, 1995'te 1 000'ler, 800'ler civarında, dışarı, öğretim üyesi yetiştirmek için adam gönderilirken, 1996'da ilk defa bu düşüyor; kaçlara; 200'lere kadar düşüyor; YÖK'ün gönderdiği itibariyle söylüyorum...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Bakan, tamam efendim; süreniz bitti.

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Bu, devam etmelidir; Türk üniversitelerinin geleceğidir diye düşünüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sağlam.

Evet, söz sırası, Demokratik Sol Parti Grubunda.

İlk konuşmayı yapmak üzere, Kocaeli Milletvekili Sayın Halik Çalık; buyurun efendim.

Sayın Çalık, Grubunuzun üç konuşmacısı var; sizin süreniz 10 dakika. İktidar partilerine fazla süre vermiyorum; onun için sürenize riayet edin.

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Refah Partisine haksızlık yaptınız Sayın Başkan; adaletinizle bağdaşmıyor.

BAŞKAN – DYP sözcüsüne 3 dakika fazla verdim; ama, o muhalefet sözcüsü. Siz İktidarsınız; iktidar konuşmaz, iş yapar. (RP sıralarından alkışlar)

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Refah, iktidar partisi mi!..

BAŞKAN – Buyurun Sayın Çalık.

DSP GRUBU ADINA HALİL ÇALIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1998 yılı Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Yalnız, sözlerime başlamadan önce, Sayın Sağlam'ın konuşmalarına bir iki cevap vermek ihtiyacını hissettim eğitimci olduğum için.

Değerli milletvekilleri, adama sorarlar: 1991-1996 arasında bu ülkede Millî Eğitim Bakanlığı kimdeydi, hangi partideydi; bunu adama sorarlar! Bu sınıfların 30 kişiye, 70 kişiye, 80 kişiye indirilmesi için ne yaptınız; adama sorarlar! Bu sene Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi yüzde 146 artırıldı, geçen sene kaç artırıldı; adama sorarlar ve derler ki, bu, ilköğretime ayrılmış, ortaöğretime ayrılmış, diğer kesime ayrılmış; ama, bu, Kültür Bakanlığı bütçesinde veya bir başka yerde harcanmayacak; bunun hepsi, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi içerisinde harcanacaktır; adama sorarlar!

Değerli arkadaşlarım, onun için, biz eğitimciler, doğru ve direkt konuşmak zorundayız; gerçekleri, olduğu gibi saptırmadan anlatmak zorundayız; eğitimciye yakışan budur, eğitimciye yaraşan budur. (DSP sıralarından alkışlar)

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Saptırılan bir şey varsa, söyle adam gibi oradan o zaman!

BAŞKAN – Efendim, müdahale etmeyelim, rica ediyorum.

HALİL ÇALIK (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, ben, eğitimciler için söylüyorum, eğitimcilerin taşıması gereken vasfı söylüyorum; hiç kimseye sataşma gibi bir haddim yoktur.

Değerli arkadaşlarım, Kültür Bakanlığı, kültür değerlerini yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek, kültür kavramlarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu konularla ilgili hizmetleri yerine getirmekle görevlidir. Ulusal kültür ve sanatın gelişmesinin yanı sıra, evrensel değerlere ve ürünlere ulaşmak da temel görevlerindendir. Bu amaçla, geçmişteki ve günümüzdeki çağdaş sanat akımlarını izleyerek, ülkemizde, sanat etkinliklerinin en geniş halk kitlelerine yayılması ve güzel sanatlarımızın yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması için gerekli çalışmaların yapılması zorunluluğu vardır.

Böylesine önemli görev ve sorumlulukları olan bir bakanlık, ne yazık ki, bu görev ve sorumluluklarını, bir önceki hükümet döneminde ihmal etmiştir. Bir önceki Hükümetin ulusumuzu karamsar bir havaya sokan, sanatın ve sanatçının horlandığı kültürel ortamın ardından, 55 inci Hükümetin, laik, demokratik, cumhuriyete bağlı, Atatürkçü, sanatsever kültürel iklimine geçilmiş, tüm hükümet çalışmalarında ulusumuzun tümüne yönelik uzlaşmacı, hoşgörülü bir tutum izlenilmeye başlanılmıştır.

54 üncü Hükümet döneminde, Kültür Bakanlığında, rutin işler dışında önemli hiçbir etkinliğin yapılmadığı görülmektedir; sadece, ideolojik kadrolaşmayla uğraşan bir bakanlık olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Değerli milletvekilleri, deneyimli politikacı Sayın Kültür Bakanının bakan olarak göreve başlamasıyla birlikte, 1997 Temmuz ayından itibaren, Bakanlıkta olumlu çalışmalara tekrar başlanılmış, altı ay gibi kısa bir sürede, hem de bakanlık bütçesinin büyük bir bölümü harcanmışken, önemli adımlar da atılmıştır. Bakanlığın asıl büyük başarısını 1998 yılında bekliyoruz. Bakanlık, 1997 yılında önemli etkinliklere imza atmıştır. Bu olumlu çalışmaların 1998 yılında da süreceği görülmektedir.

Bakanlığın ilk icraatları arasında, 1997 yılında baskısı yapılmayan Atatürk takviminin ivedilikle -1997-1998 yılları takvimi- basılarak, kültür ve eğitim kurumlarımıza, askerî birliklerimize dağıtılmasını memnuniyetle karşılamış bulunuyoruz. 1998 yılı Atatürk takvimleri de büyük ilgi görmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin 75 inci yıldönümü nedeniyle hazırlandığını öğrendiğimiz Atatürk albümü dolayısıyla Bakanlığı kutluyoruz.

Bu yılki Atatürk'ü anma etkinliklerine özel bir önem verilmiştir. Özellikle, kültür ve sanat treni olayı büyük ilgi çekmiştir. Bakanlığın, 1998 yılında cumhuriyetimizin kuruluşunun 75 inci yıldönümü kutlamaları, Yüce Atatürk'ün ölümünün 60 ıncı yıldönümü anma etkinlikleri ve 1999 yılında da, Osmanlı Devletinin 700 üncü kuruluş yıldönümü kutlama hazırlıkları dolayısıyla yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmaları takdirle izlemekteyiz.

55 inci Hükümetin Kültür Bakanlığı, sanata gereken önemi vermiş, sanatçının kırılan onurunu onarmasını bilmiştir. Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanatçılar, sanatlarını daha hür ve olanaklı bir ortamda yerine getirmeye başlamışlardır. Devlet Tiyatrolarımızın Sıvas, Konya, Van ve Erzurum İllerinde sürekli tiyatro hizmeti götürmeye başlaması bu dönemde gerçekleşmiştir ve özel tiyatrolara yapılan yardımın Sayın Bakanın özel girişimleriyle iki katına çıkarılmasını takdirle karşılıyoruz. Opera ve balenin, Türk müziği topluluklarının ülke düzeyine yaygınlaşmasından kıvanç duyuyoruz.

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımızın, kamuoyunda takdir toplayan ve Grubumuzca da desteklenen etkinlikleri arasında; kitaptan verginin kaldırılmasını, kültür yatırımlarında vergi muafiyeti girişimini, Türk büyüklerini anma etkinliklerine özel önem verilmesini, yurtdışı kültür fuarı, festival ve şenliklere etkili katılımı, Macaristan'daki Gülbaba Türbesinin restorasyonu ve yurt dışındaki bakımsız Türk şehitliklerinin onarımı girişimlerini sayabiliriz.

Yurt içinde Atatürk anıtı bulunmayan ilçelere anıt yaptırılması, Türk büyükleriyle ilgili anıt ve büstlerin yaygınlaştırılması, yeni şehitliklerimizin yaptırılması, eskilerinin bakım ve onarım çalışmalarını da destekliyoruz.

Bakanlığın, yurtdışına kaçırılmış Türk eserlerinin yurdumuza iadesi, eski eser kaçakçılığının önlenmesi, sivil mimarî eserlerin korunması yönündeki çalışmalarında, 1998 yılında daha olumlu sonuçlar alınacağını umuyoruz.

Kütüphanelerin yurda yaygınlaştırılması, okuma alışkanlıklarının sürekli kılınması, kütüphanelerdeki teknik donanımın iyileştirilmesi, Millî Kütüphane ve büyük kütüphanelerimizde bilgisayar destekli okuyucu hizmetlerine geçilmesi yönündeki çalışmaları da destekliyoruz. Kütüphanelerimizde, kütüphanecilik bölümü mezunlarının çoğaltılmasını temenni ediyoruz.

Müzeciliğimizdeki gelişme, müzelerimizin önemli ödüller alması ve ziyaretçi sayısındaki artışlardan anlaşılmaktadır. Yabancı ve yerli kazılarla giderek zenginleşen koleksiyonların satın alma yoluyla desteklenmesiyle, müzeciliğe ivme kazandırılacağına inanıyoruz.

Değerli arkadaşlarım, çok zengin halk kültürümüzün, yurtiçi ve yurtdışı araştırmalarla tespit edilmesi, yayımlarla tanıtılması; folklor, açıkhava müzesi, Türk çalgıları müzesi, uygulamalı Türk mutfağı araştırma merkezi gibi, önemli projelere başlanılması, elsanatlarımızın yaygınlaştırılması ve buna gereken önemin verilmesi, dönersermaye işletmeciliği aracılığıyla elsanatları üreticilerinin desteklenmesi çalışmalarını da destekliyoruz.

Kültür Bakanlığı, atamalarla ilgili bazı haksız eleştirilere maruz kalmaktadır. Değerli arkadaşlar, yapılan atamalarla, sizlerin de takdir edeceği gibi, bundan önceki dönemlerde, çok büyük tahribata uğratılan bakanlık kadrolarına, bugün, mahkeme kararları uygulanarak atamalar yapılmıştır ve yapılan tüm atamalar, liyakat ve hak ediş mantığı içinde yapılmaktadır.

Değerli arkadaşlarım, biraz önce konuşan değerli konuşmacılar, Demokratik Sol Parti Grubunun ve milletvekillerinin, sayın bakanlara baskı yaptığını dile getirdiler. O sayın konuşmacılar şunu iyi bilsinler ki; hiçbir Demokratik Sol Parti örgütü, Demokratik Sol Partiye mensup hiçbir milletvekili, hiçbir bakanımıza baskı yapmamıştır, yapmayacaktır; çünkü, bizlerde, Demokratik Sol Partinin o zihniyetini taşıyan insanlarda, yasa ve yönetmelikler dışı hareket yapılması ve beklenilmesi mümkün değildir. Onun için, bu yanlış söylemlerden vazgeçelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, 1998 yılı bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor; yüce ulusumuzu ve siz saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çalık.

Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma süremizin, gerek DSP Grubu sözcülerinin gerekse şahsı adına lehte konuşma yapacak milletvekilinin konuşma süresinin sonuna kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Aydın Milletvekili Sayın Sema Pişkinsüt'ü davet ediyorum; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

DSP GRUBU ADINA SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubumun görüşlerini bildirmek üzere söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, çağdaş toplumlar, uygarlıklarının dayanağını eğitim olarak görmektedirler. Toplumların yaşam standartlarının ölçülmesinde, eğitim göstergeleri, en önemli veri kaynaklarıdır. Eğer bu göstergeler olumluysa, iyi; olumlu değilse, o ülkelere de itibar edilmez. Bu durumu, Kurtuluş Savaşı sürecinde gören Atatürk, bir taraftan savaşın en kritik döneminde düşmanla mücadele ederken, diğer taraftan 1921 yılında Birinci Maarif Kongresini toplayarak eğitim sorunlarına yönelmiş ve esas hedefi göstermiş idi; bu hedef, eğitimdi. O gün, Atatürk "En mühim, en esaslı nokta, eğitim meselesidir. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder" diyordu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yüzde 20'lere varan okullaşma hızı, izlenen yanlış politikalar yüzünden, bugün yüzde 4'lerin altına inmiştir. Yine, meslek erbabı, yani nitelikli insangücü yetiştirme politikaları terk edilerek, ağırlıklı olarak, okuryazar diplomalı vasıfsız eleman yetiştirilmiştir.

Değerli milletvekilleri, ilk eğitim, hepimizin bildiği gibi, aile içinde başlar; bu dönem, okulöncesi eğitimle desteklenir. Okulöncesi eğitim çok önemlidir; kişilik ve zekâ gelişiminin en hızlı olduğu bu dönem, aileyle birlikte çok özenle desteklenmesi gereken bir dönemdir. Ailelere, çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi ve çocuk gelişimine ilişkin rehberlik hizmetlerinin verilmesi gereklidir. Böylece, ailenin çocuğunu tanıması ve 6 yaş grubunu ilköğretime hazırlaması daha hızlı olur. Çocuk ise, bu dönemde mutlak özgüvenini kazanmalıdır. Temel alışkanlıkların hemen tümünün kazanıldığı okulöncesi eğitim dönemine ait okullaşma oranımız yüzde 8 civarındadır; çağdaş toplumlarda bu oran yüzde 80'ler civarındadır.

Ayrıca, bu konudaki mevcut okullarımızın çoğu, eğitim kurumlarından çok, ehil olmayan ellerde, bakım ve oyalama merkezleri gibi çalışmaktadır. O döneme yönelik 14 üncü Millî Eğitim Şûrasında alınan kararlar vakit kaybedilmeden uygulanmalı ve köklü çözümler üretilmelidir. Bu konuda Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlıkları başta olmak üzere, ilgili tüm bakanlıklar ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde özel bir telafi projesi uygulamalıdır; çünkü, haklara karşı saygı, barış ve uzlaşma anlayışı, adalet duygusu, aileiçi ve her türlü şiddete tepki, doğa ve vatan sevgisi, karşı cinse eşitlik duygusu, özürlülere saygı ve sevgi duygusu, vatan sevgisi, bağımsızlık ruhu, kısaca, insan hakları ve demokrasi bilinci, çocukluk döneminden başlanarak kazanılır. Bu nedenle çocukluk, çok kıymetli ve ülke için de çok önemli bir dönemdir. Özgür düşünebilme, araştırma, irdeleme, karşılaştırma, kendinden bir şeyler katabilme alışkanlıkları, beyin yetilerinin en hızlı geliştiği bu dönemde oluşur; ama, maalesef, çocuğun anlaması mümkün olmayan, ancak şuuraltını dolduran, kısaca çocuğu robotlaştıran kasıtlı ve yanlış öğretiler de, çocuğa en kolay bu dönemde aşılanır.

İşte, 55 inci Hükümetin, Millî Eğitim Bakanımızın ve Parlamentomuzun, büyük mücadelerle, 8 yıllık zorunlu temel laik kesintisiz eğitime geçişi sağlaması, bu olumsuzlukları engellemede ulusal eğitimimize kazandırdıkları en önemli katkıdır. Bu başarısından dolayı, Parlamentomuzu ve tüm emeği geçenleri kutluyoruz. Gerçekçi, aklını kullanan, güdülmeyen çağdaş insanı yetiştirme gereksinimi, 8 yıllık kesintisiz eğitimi zorunlu kılmıştır. Yoksa, antidemokratik zeminle bu işin hiç alakası yoktur. Kişi hakları dışında, toplumların özgür yaşamları da, insan haklarının içerisindedir. Geleceği, özgür, etkin, katılımcı bireylerden oluşan bir toplumla şekillendirebilmek, ancak, demokrasiyi araç olarak gören zihniyete ve cihat çağrıları yapan zihniyete, bu tarzdaki bir eğitimle karşılık vermekle mümkündür.

Değerli milletvekilleri, 6-14 yaş, çocuğun, çocukluğunu yaşadığı dönemdir. Dünyanın hiçbir yerinde ilköğretimde meslek eğitimi verilmez; ancak, dönemin son yıllarında, çocuk, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilir. 8 yıl, bir bütündür ve 8 yıl, programıyla, uygulamasıyla bir bütündür. Bu döneme yönelik programlar, çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimine ve çevresine uyumuna hazırlık olarak sevgi ve hoşgörü ortamı içinde verilir. Çocukta gelişmekte olan beyni ve bedensel sağlığı korumak zorundayız.

Beyin nasıl korunur; ezbere dayalı bilgilerle anlamasından ve irdelemesinden uzak bir şekilde beyin doldurulursa, beyin korunamaz. Dizleri ve dilleri kırılsın diye eğitim verilemez. İmam hatip ortaokullarında ve Kur'an kurslarında olduğu gibi...

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) – Asla!..

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) – ...dini özünden anlamayan, militan, robotlaşmış, dindar değil, yobazlığa aday çocuklar yetişir. (RP sıralarından gürültüler)

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Ne alakası var?!

MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) – Ezbere konuşuyorsun...

BAŞKAN – Neyse, müdahale etmeyelim efendim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) – Olayları fark ettikleri sürece, Allah'ı ve dini reddederler; ancak, olayları fark etmedikleri sürece de kullanılırlar.

MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) – Kaç defa imam hatibe gittin?!

BAŞKAN – Müdahale etmeyelim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) – Ama, pozitif ilim anlayışında, aktif uygulamalı eğitimde, yaşamı ve amaçları anlayarak, her yerde Allah sevgisini hissetmeyi öğrenenler, kendi dillerinden Kur'an-ı Kerim'i Türkçe olarak anlayanlar, kuşku ve bilim kurallarına göre eğitilenler, çoğu kez Müslümanlığı da gerçek boyutlarıyla yorumlarlar.

14 yaşına kadar meslek seçimi yapılmadığında, bedensel sağlık da korunur; çünkü, iş sakatlıkları olmaz, ayrıca, kendilerini ve çevreyi tanıdıkları için meslek seçimleri de daha kalıcı ve daha isabetli olur.

Sayın milletvekilleri, yine, ilköğretimde okullaşma oranının düşüklüğü, hiçbir önlem almadan ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli altyapı sağlanmadan güvenlik nedeniyle boşaltılan köylerimizden göçen öğrenim çağındaki yüzbinin üzerinde çocuk ve uygulanan çarpık eğitim politikalarından kaynaklanmıştır.

Son günlerde ilköğretimde yaşanan okullaşma oranı düşüklüğünü giderici önlemlerin hızla alınması, kamuoyunu rahatlatmıştır. Genel bütçeye dahil yatırım ödeneklerinden eğitim yatırımlarına ayrılan ve yüzde 18'lerden yüzde 40'lara çıkarılan oran, güneydoğu ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 28 bin öğretmenin atanması, öğretmenlere verilen tazminatın eskiye oranla 2,5 kat artırılması, Güneydoğu Anadolu'daki kız yatılı bölge okullarının 1'den 9'a çıkarılması ve daha da olumlusu, kimilerine göre uygulanamaz denilen 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin başarıyla uygulanması ve bu yıl 6 ncı sınıfa kaydedilen öğrencilerde yüzde 20 oranında artış sağlanmış olması, eğitimde yığılmış tüm sorunlara karşın, Bakanlığın kısa sürede gösterdiği büyük başarıdır.

İlköğretim sonrası eğitim kurumlarımızın da görevi, genci, eğilimi doğrultusunda bir meslek sahibi yapmak ve yöneltmektir. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerdeki meslekî ve teknikokulların yüzdesine yaklaşmamız gerekir. Halkın, çocuğunu bir mesleğe ulaştıracak ve evine ekmek götürmesini sağlayacak okullara ihtiyacı vardır. Tüm meslek liseleri ve genel liselerde, kontenjanlar, ülkenin gereksinimlerine uygun olarak yeniden gözden geçirilmelidir. Merkezî köylerde çok amaçlı liselerin yaygınlaştırılmasıyla, bu köyler, çekim merkezi, ileride de bölgenin gelişme merkezi olarak, köy-kentler geliştirilebilmelidir.

Yine, yoğun göç alan kentlerimizin eğitim sorunları da çığ gibi büyümüştür. Çoğunlukla gecekonduda yaşayan bu çocuklarımızın kente uyumlarını sağlamaya ve eğitim sorunlarını çözmeye yönelik, bugüne kadar ciddî adımlar atılamamıştır. En kısa süre içerisinde, 1940'lı yıllarda eğitim sorunlarını, dünya eğitim tarihine geçen köy enstitüleriyle nasıl çözdüysek, yine aynı şekilde, ekonomik durumları bozulmuş, köyden kente gelmiş olan bu çocukların tez elden meslek sahibi olması için, gerekli işlemlerin ve kurumların kurulması gerekir.

Değerli milletvekilleri, her toplumda yüzde 10 oranında özürlü vardır. Çocuklarımıza acıma duygusuyla değil, onların kendi kendilerine yeter hale gelebilmeleri ve topluma kazandırılabilmeleri için her türlü yaklaşımın, eğitimin, çağdaş tekniklerin uygulanması gerekir.

Yine, sınıfta kalma kaldırılmalı; başarısızlık, çocuğun değil, idarenin, öğretmenin ve sistemin olarak yorumlanmalıdır. Bugünkü sınav sistemi mutlaka değiştirilmeli, en azından, eleyici bir sınav modeli yerine, bilgiyi, yeteneği, ilgiyi saptayan ve çocuğu bu verilerin ışığında yönlendiren bir değerlendirme ve rehberlik modelinin benimsenmesi gereklidir.

Eğitim alanındaki en önemli sorunlardan biri de, öğretmen yetiştirmedir. Öğretmeni kötü yetiştirirsek, biz, bir nesli öldürürüz, yok ederiz, yozlaştırırız. Bu bağlamda, öğretmen yetiştirme sorunlarını çözerken, zorunlu olarak atadığımız ve farklı kaynaklardan gelen gençlerimizin öğretmenliğe uyumu için, meslekiçi eğitim programları da ivedilikle devreye sokulmalıdır.

Yine, son derece önemli bir konu olan, pansiyon ve yurtlarda barınan öğrencilerimizin siyasî ve idarî baskı altında oldukları, özellikle, vakıf yurtlarında tarikatların egemenlik savaşı sürdürüldüğü, değerli basınımız tarafından sürekli işlenmektedir. Bu yurtlara, ücretsiz öğrenciler alınarak, değişik görüşlerin militanı olarak yetiştirildikleri konusunda yaygın söylentiler mevcuttur. Bu anlamda, tüm yurtlar Kredi ve Yurtlar Kurumuna verilmeli, hayır amaçlı yurt açmak isteyen vatandaşlar da, bu Kuruma bağış yapmalıdır.

BAŞKAN – Sayın Pişkinsüt, sürenizi geçtiniz efendim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan, izninizle.

Yaygın eğitimi, her yerde, her yaşta, her zaman sürekli eğitim düşüncesiyle yaygınlaştırmamız ve daha önceki yönetme anlayışına karşılık eğitim konusunda alınacak tüm kararlarda ve atılacak adımlarda, veli, öğretmen, öğrenci, bilim ve meslek örgütlerinin katılımını sağlayarak, ortak aklın başarısından yararlanmamız gerekir.

Sayın Bakanın "zorunlu eğitimde devlet yatırımlarının sürekli artacağı" mesajını vermiş olması, eğitim sorunlarına, devletin, sıcak bakışı yönünden önemlidir. Yine, hepimizin bildiği gibi, çok kültürlülüğü, barışı, uzlaşmayı, sevgiyi, demokrasi ve insan haklarını savunan, bilimi ve çağdaş ülkesini severek yaklaşan tüm insanları bu seferberliğe davet ediyoruz.

Tümünüzü, 1998 yılı Millî Eğitim bütçesinin hayırlı olması düşüncesiyle saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Pişkinsüt.

DSP adına son konuşmayı yapmak üzere, Bolu Milletvekili Sayın Mustafa Karslıoğlu; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar)

DSP GRUBU ADINA MUSTAFA KARSLIOĞLU (Bolu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1998 malî yılı Yüksek Öğretim Kurumu ve üniversiteler bütçesi üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce, Demokratik Sol Parti Grubu ve şahsım adına Yüce Meclisin değerli üyelerini ve ekranları başında bizleri izleyen yurttaşlarımı saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, üniversitelerimizin en başta gelen görevlerinden biri de, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Anayasanın 2 nci maddesinde yerini bulan, cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, toplumsal uzlaşma ve ulusal birliği her şeyin üzerinde tutan, özgür, yaratıcı, bilgi çağının olanaklarıyla ve teknolojiyle donatılmış bir gençlik yetiştirmektir.

Anayasanın 2 nci maddesi üzerinde kısaca durmak istiyorum. Çağımız, katılımcı, özgürlükçü, çoğulcu demokrasi çağıdır. Katılımcı, özgürlükçü, çoğulcu demokrasinin sağlıklı bir platforma oturması da, uzlaşan, hoşgören, uzlaşı kültürünü içine sindirmiş insanlar yetiştirmekle olur.

Ayrıca, toplumsal uzlaşma ve ulusal birlik; yani, vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğümüz, Anayasamızın 2 nci maddesini çok iyi korumamızla olur. Ne der, Anayasamızın 2 nci maddesi -hepimizin bildiği gibi- Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Buna sıkı sıkıya bağlı olduğumuz zaman, ülkemizdeki birçok sorun kendiliğinden ortadan kalkmış olur.

Ülkemizin gündeminde yer alan en önemli konulardan birisi, kuşkusuz, tüm dünyada olduğu gibi, eğitimdir. Bilindiği gibi, nitelikli eğitim, ülkelerin kalkınmasını, sanayileşmesini ve demokratikleşmesini güvence altına alan bir eğitim sistemidir ve bu, dünyadaki tüm eğitim yetkililerinin tartışmasız kabul ettiği bir gerçektir.

Ulu Önder Atatürk'ün, ulusal bir hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmemiz için, her şeyden önce, eğitimde başarılı olmak zorundayız. İşte, bu nedenle, 8 yıllık zorunlu ilköğretim, 55 inci Cumhuriyet Hükümetinin ilk ve en önemli icraatı olarak hayata geçirilmiştir. Ayrıca, kesintisiz 8 yıllık zorunlu ilköğretim, cumhuriyet döneminin en büyük reformlarından biridir.

8 yıllık zorunlu öğretimin son sınıflarında, 6 ncı ve 7 nci sınıflarda öğrencilerimizin, rehberlik hizmetiyle bilgi, beceri ve yetenekleri tespit edilip, bilgi ve yeteneklerine göre bir meslek okuluna girerek meslek sahibi olmaları sağlanacaktır; böylece, eğitimde fırsat eşitliği dengelenmiş olacaktır. Bilinçli olarak yükseköğretime yönlendirilerek, üniversiteye girişte yığılmaları önlemek, ülkemizin eğitimde çağı yakalaması ve gelişmiş ülkeler arasındaki hak ettiği yeri alması sağlanacaktır; yani, 8 yıllık zorunlu ilköğretim, çağdaş üniversitenin altyapısını oluşturmuş olacaktır; bu, böyle bilinsin. (DSP sıralarından alkışlar)

Ben, burada, Sayın Mehmet Sağlam Bey’e bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Sene 1963 veya 1964; Dünya Bankası -o zaman televizyon yoktu- radyo haberlerinde şöyle sesleniyordu; diyordu ki: "O kadar çok lise yaptınız ki, sizin, ara insana, kalifiye insana ihtiyacınız var; yani, sanat okullarına, meslek okullarına ihtiyacınız var. Alın size 30 milyon dolar -yanılmıyorsam hatıralarımda; çünkü, ben, o zaman, üniversite talebesiydim- meslek okullarına ve sanat okullarına önem verin." Yani, buradaki sıkıntı, sadece bu İktidarın değil, geçmiş iktidarlarımızın, -en azından- fazla duyarlı olmamasıyla ortaya çıkmıştır; onu hatırlatmak istiyorum. Bilmiyorum, sizin belleklerinizde de, Dünya Bankasının bu konuda bizi yönlendirmeye çalışması, zannediyorum, vardır; yani, bu meslek okullarının geçmişi büyük bir konu.

Ama, 8 yıllık eğitimde, artık, kişilerimiz, bilerek meslek seçecek, yeteneklerine göre meslek seçecek ve çok programlı, çok amaçlı liselerin yaşama geçmesi de, böylelikle kolaylaşmış olacak. Zaman zaman, hekim olan bile "niçin doktor oldun" deyince, işte "ailem öyle istedi" demeyecek "8 yılda, yeteneklerim öne çıktı ve ben hekim oldum" diyecek; yani, buna, artık, hekimlik mesleğinde bile zaman zaman rastlıyoruz.

Bilindiği üzere, millî eğitimimizin en önemli aşamalarından birisi de üniversitelerimizdir. Bugün, yükseköğretim, dünya ülkelerinde, eğitim, bilim ve teknoloji düzeyi, başta ekonomik, sosyal, kültürel, yönetsel ve demokratik boyutlar olmak üzere gelişmişliğin temel ölçütü haline gelmiştir. Eğitimin her aşamasında olduğu gibi, yükseköğretimdeki hedefimiz, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, kendi millî değerlerini davranış haline getirmiş, kendisiyle barışık, toplumun temel değerlerini özümsemiş, toplumla barışık, çağdaş uygarlık değerlerini kavramış, sorumluluk sahibi, karar verebilen, geçmişini ve bugününü doğru yorumlayan ve geleceğini planlayabilen, insanlarla sağlıklı bir iletişim kurabilen, sevgi, saygı ve hoşgörü sahibi, teknoloji alan, kullanan, üreten ve pazarlayan kişiler yetiştirmektir; yani, üniversitelerimizin en başta gelen temel görevi, işlevi, ülkeye -yukarıda özelliklerini saydığımız- iyi insanlar, iyi gençler yetiştirmektir.

Üniversiteler, bilim yapma ve bilim yaymanın yanında, ülkenin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceri sahibi insangücünü yetiştirme ve buna ilaveten, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin öncülüğünü yapma görevini unutmadan, kamu kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanma, sanayiciyle işbirliği yapma, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında topluma karşı görevini yerine getirme bilincinde olmalıdır; yani, özellikle, üniversitelerin kurulacağı yerler seçilirken -ben, deneyimlerimden şunu gördüm ki- o yörenin özellikleri dikkate alınarak üniversiteler kurulmalı, fakülteler ona göre yerleştirilmeli ve o potansiyel, o yöre ve ulus yararına harekete geçirilmelidir. Örneğin, tarımın, ziraatın ve hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde, ziraat fakültelerine, veteriner fakültelerine daha fazla önem verilmelidir.

Üniversitelerimizde bir olay daha vardır: Akademik çalışma imkânlarıyla donatılmadan, öğretim elemanı bakımından zenginleştirilmeden üniversitelerin sayısının artırılmasının ve her ilde bir üniversite açılmasının çözüm olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır.

Burada, bir konuya daha kısaca değineceğim: Bazı üniversitelerimiz, başlangıçta bölge üniversitesi olarak kurulmuştur. Örneğin, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük, Bartın ve Zonguldak İllerini içine alan bir bölge üniversitesi olarak kurulmuş; fakat, bugün, artık, ikibaşlı bir görünüm haline gelmiştir. Ben, diyorum ki, Bartın Üniversitesinin bağımsız bir üniversite olarak kurulması, Bartın İlimizin sosyoekonomik yönden gelişmesini sağlayacaktır.

Aynı konum Bolu'da da vardır: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi geniş bir alana kurulmuştur. Özellikle, metropol ki, son nüfus tespitinde de görülmüştür...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Karslıoğlu, sizin de süreniz doldu; lütfen, toparlar mısınız efendim.

MUSTAFA KARSLIOĞLU (Devamla) – Peki, çok teşekkür ederim.

BAŞKAN – Ama, 2 dakika eksüre veririm; daha fazla vermem...

Buyurun.

MUSTAFA KARSLIOĞLU (Devamla) – Bugün, Düzce ve İstanbul arasında 12 milyon insan yaşamaktadır. Düzce, coğrafî yapısı, fakültelerin seçildiği alan itibariyle, gerçekten, ileride bir üniversite kenti olmaya adaydır. Düzce'de Düzce'de bağımsız bir üniversitenin kurulması, hem yöre yararına hem ülke yararına olacaktır. Bu yönde, zannediyorum, Sayın YÖK Başkanımız, Millî Eğitim Bakanımız, eğitim camiamız üzerine düşeni yapacaktır. Hatta, diyorum ki, Düzce'deki fakültelerin üniversite haline dönüştürülmesi, o kampusun kısa zamanda donatılması... Gerekirse, uluslararası kredi bile alınabilir. O kadar güzel bir konumdadır.

Bilmiyorum, daha anlatacaklarım çok; ama, Sayın Başkanım "zamanınız doldu" diyor.

Kısaca, bugün gelinen noktayı da küçümsemeyelim; çünkü, ben, 1963-1964 yılında üniversiteye girdiğim zaman bir elin parmağı kadar sayılabilecek üniversitemiz vardı. Bugün, 53'ü devlet üniversitesi, 16'sı vakıf üniversitesi olmak üzere 69 üniversitemiz vardır. Bu gelinen nokta da Türk Ulusu için onur ve kıvanç bir verici bir boyuttur; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Ayrıca, burada, vakıf üniversitelerine de bir örnek olarak, Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesini göstermek istiyorum ve bunu, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülürken, Demokratik Sol Parti Kastamonu Milletvekili Sayın Hadi Dilekçi çok güzel dile getirmiştir; kendisine de buradan teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ayrıca, bu üniversiteyi kurup, devlete, yükseköğretime bağışlayan İzzet Baysal Beyefendiye de buradan saygılarımı, minnetlerimi sunuyorum. (Alkışlar)

Sözümü bağlamak istiyorum. 1998 yılı bütçesinin, başta, değerli öğretim üyelerimize, sevgili öğrencilerimize ve ulusumuza hayırlı uğurlu olmasını diler, hepinizi bir daha saygıyla selamlarım. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Karslıoğlu.

Sayın milletvekilleri, böylece, 11 inci turdaki bütçeler üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiş ve bu bütçelerle ilgili olarak soru sorma işlemi de sona ermiştir.

Şimdi, şahsı adına, bütçenin lehinde Kırıkkale Milletvekili Sayın Mikail Korkmaz; buyurun.

Sayın Korkmaz, bütçenin lehinde konuşacaksınız; onu da, özellikle hatırlatmak istiyorum.

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, bu Yüce Meclisin bu şerefli kürsüsünden, bir gruba, bir haksızlığın yapıldığını söylemek istiyorum. Sayın DSP sözcüsü bayan, imam-hatip lisesi mezunlarını terörist olarak ilan etmiştir... (DSP sıralarından "hayır, hayır" sesleri; gürültüler)

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Yok öyle bir şey.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) –Biz, teröristtik; ama, kahraman Türk ordusunun emrinde PKK'ya karşı teröristtik.

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) – Yalan söylüyorsun.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Bizim, sicilimizde ne devlet düşmanlığı vardır...

BAŞKAN – Öyle bir şey söylenmedi efendim... Öyle bir şey söylenmedi.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – ...ne bayrak düşmanlığı vardır.

BAŞKAN – Hayır, hayır...

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) – Böyle şey söylemedik.

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, şimdi, bakın, söylenmeyenleri buraya getirip de istismar etmeyin. İmam hatip öğrencileri de bu memleketin çocuklarıdır...

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Evet.

BAŞKAN – Kimsenin onları terörist ilan etmeye hakkı yoktur; ama, siz de, maksadınıza böyle geliyor diye, çıkıp da burada istismar etmeyin. Rica ediyorum...

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Efendim, var; kayıtlarda var...

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan...

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) – Geri alsın efendim sözünü!

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) – Sözünü geri alsın!

BAŞKAN – Efendim, tamam ben düzelttim efendim.

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, izin verirseniz, çok önemli bir konu: Güvenlik güçlerini "terörist" olarak tanımlamıştır. Kendi terörist olabilir; güvenlik güçleri terörist değildir. Bu lafın altından kalkamaz!

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Hayır efendim, biz, Türk ordusunun emrinde PKK'ya karşı mücadele veririz; siz veremezsiniz!.. (DSP sıralarından gürültüler)

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Terörist olduğunu kendisi söylemiştir.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) – Sözünü geri alsın!

BAŞKAN – Şimdi, Sayın Korkmaz, lütfen, konuşulanları iyi anlayın ve değiştirmeyin. Rica ediyorum...

Konuşmanıza devam edin efendim.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin bütçeleri üzerinde söz almış bulunuyorum.

Kalkınmanın, sanayileşmenin, demokratikleşmenin, bugününü ve yarınını güvence altına almanın, nitelikli bir eğitimle sağlanabileceği, artık, bütün dünya tarafından kabul edilmiştir; yani, eğitim, artık, bir okuma yazma işi değildir.

Bilgi toplumu insanı profiline bakıldığında, çağın teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilen, sürekli olarak kendini yenileyebilen, ileri teknolojilerle tanışan, bilgisayarı kullanabilen, en az bir yabancı dili yazılı olarak iletişim yeteneğine sahip olan bir insan olması gerektiği kabul edilmektedir. Bu yüzden, eğitimin önemi daha da artmaktadır.

Bilindiği üzere, bizim eğitim sistemimizin birçok sorunları vardır. Bu sorunlar, önce, bu sene uygulanmaya başlanılan 8 yıllık eğitim programının yetersizliği, eğitim ve öğretimdeki bilgi kalitesizliği, öğretmenlerin özlük hakları ve üniversitelerimizin durumudur. Bunlardan en önemlisi, eğitimdeki bilgi kalitesizliğidir. Bunun ortadan kaldırılması için, müfredat programlarının, millî kültürümüze, benliğimize uygun olarak güncel hale getirilmesi, ders kitaplarının buna göre hazırlanması, eğitimin, yaz boz tahtası halinden kurtarılması gerekmektedir. Anadolu ve fen liselerine tanınan bir çok imkânların, diğer liselerimize de tanınması gerekir. Ortaöğretimdeki kalitesizliği, bugün, YÖK bile kabul etmiştir ki, bu sene mezun olanlara, öbürlerinden daha çok hak vermektedir. Onun için, devlet okulları, artık, diploma veren bir kurum haline gelmiştir; bunun da üzerinde durulması gerekir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir problemimiz de, bütün olumsuz şartlara rağmen, bu sene uygulamaya geçilen 8 yıllık eğitimle ilgili aksamalardır. Bu aksamaları, kâğıt üzerinde programlamak kolay; fakat, taşımalı eğitimdeki sıkıntılar; her gün, tehlikelere rağmen, minik minik çocukların, dağ tepe aşarak ulaştıkları okullar; öğretmensiz, camı kırık, sıvası dökük, kapısı bacası olmayan okullar, ahırlardan çevirilmiş sınıflar 8 yıllık eğitimin aynaları olarak, Türkiye gerçeğini yansıtmaktadır.

İmam hatip liselerinin orta kısımlarını kapatacağız diyerek, tüm anadolu ve meslek liselerinin orta kısımlarını da kapatarak, tek tip adam yetiştirmek için uygulamaya konulan ve öğrencilere seçme hakkı verilmeyen 8 yıllık eğitim, küçük ve orta sanayi dallarının orta eleman ihtiyacını kısıtlamıştır. Bu, belki, şimdi belli olmaz; ama, ileriki yıllarda, bunun acısını çekeceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; neden lehinde söz aldım, önce, size, onu da izah edeyim. Bu Hükümet, yani, 55 inci Sayın Yılmaz Hükümeti, yıllarca kangren olmuş öğretmen açığını halletmiş, sınıflardaki öğrenci sayılarını 30'ar kişiye indirmiş, öğretmenleri, bu Hükümetin var ettiği hayalî imkânlarla moral bulmuş ve dünyanın en büyük eğitim reformu yapılarak, 8 yıllık kesintisiz eğitimle, Anadolu insanının çocukları, gazete ve dergilerin ulaşamadığı yerlerde eğitime mahkûm edilerek, taşımalı eğitimle, çamurlu yollarda, lastikleri patlayan dolmuşların tamirlerindeki uygulamayla, çıraklık eğitimine de büyük bir katkı sağlamıştır(!)

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) – Size mi mahkûm ettirelim?!..

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Onun için, tenkit ederken, bu Hükümetin, okullar kapatarak, eğitime nasıl bir hizmet yaptığını da anlatmamak, haksızlık olur inancındayım (!)

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) – İnancını kendine sakla.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Yaptıkları hizmeti gözler önüne serip, doğruları bulmaya çalışacağız.

Yine, bu bütçenin lehinde söz alırken, Türk millî eğitiminde büyük reformlar yapma iddiasıyla işe başlayan Hükümetin "aynı tas aynı hamam" metoduyla, mehter yürüyüşünün iki ileri bir geri adımlarıyla, emir komuta zinciri içindeki dayatmacı anlayışıyla gününü gün etmekte olduğunu da hazin hazin seyretmekteyiz.

YAŞAR OKUYAN (Yalova) – Lehte!..

AHMET NEİDİM (Sakarya) – Mehteran birliğiyle (!)

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Eğitim adına toplanan paraların repoya gittiğini de görüyoruz.

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) – Atma... Atma...

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Reform, bir atılım, köklü bir değişimdir. Reform yapmak için, yapılan işleri, kendi mantıksal ve sayısal değerleri içinde incelemek gerekli; uzmanların görüşlerine başvurmak gerekli. Bilimsel verilerden uzak, dayatmacı kışla metodunun acımasız yöntemleriyle eğitimin sorunlarını çözmeye kalkarsanız, gönüllere giremezsiniz ve 65 milyon nüfusun yiğit delikanlılarını her gün sokağa dökerek, eğitim dışı yamuk fikirlerin zebunu olmaktan kurtaramazsınız; fakir Anadolu insanının vergileriyle yapılan fakülte binalarının donanımlarının harabeye çevrilmesini önleyemezsiniz.

Bin yıllık Anadolu coğrafyasındaki Türk-İslam kültürünü, çağın teknolojik verilerinin şahdamarına oturtmazsanız, Türk gençliğinin birbirine kurşun sıkmasına engel olamazsınız. Gelin, önce bu tespiti iyi yapalım; bizi tarih boyunca bir arada tutacak kültür mozaiği, bize göre nasıl olmalıdır, ekseninde birleşelim. Bu halledilmedikçe "on yılda, onbeş milyon genç yarattık her yaştan" söylevleri havada kalacak, binlerce vatan evladı, gençliğinin ufkunu yakalayamadan, aynı coğrafyanın insanları olarak, kör kurşunu birbirlerinin kafasına sıkacaktır. Gelin, bunun sebeplerini araştıralım; ama, bu memlekette yanlış yapılıyor. Asıl, ortaöğretim ve üniversite sorunları çığ gibi büyürken, hiçbir anarşik olaya katılmamış, sicillerinde devlet düşmanı olmayan okulların kapılarına kilit vurdunuz. Sizin, yani Hükümetinizin ve destekçinizin çıkardığı kanunlarla, birkaç gün sonra kapanacak olan imam hatip liselerinin, kapatılmasıyla, Türk eğitim sisteminin çağ atlayacağı masalını, her gün, sahibinin sesi medya vasıtasıyla tekrarlayıp durdunuz. Halbuki, bu okulların kapatılmasına yol açan kanun çıkmadan önce, bu okul mezunlarının, neye sevdalı olduklarına dikkat etmediniz. Anadolu bozkırında, bu devletin kuruluşundaki birleştirici kültürün, bu okul mezunlarının gayretleriyle vatana hizmette alçı görevi yaptığını düşünmediniz. İmam hatip lisesi mezunları, bu aziz devlete büyük hizmet yaparken, vatan, bayrak aşkının sevdalıları olduklarını, aklınıza, bir kere olsun getirmediniz. Verilen emri yerine getirdiniz. Sembolleşen Osmanlı çınarının yerine kurulan cumhuriyetle, şahikalarda medeniyetlere harç görevi yapan Anadolu kültürünün temsilcileri olduklarına bakmadınız; sonra da, bu kürsüye çıkarak, eğitim adına, maskaralığa varan beyanlarla imam hatip liselerinin kapatılmayacağını söylediniz.

HASAN GÜLAY (Manisa) – Doğru!..

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – ANAP'lılara sesleniyorum: Gönül, kırıldığı yere küser; ateş, düştüğü yeri yakar! İmam hatip lisesi mezunu olduğum için feryat ediyorum. Yıllarca, imam hatip lisesi mezunlarını listelerinde aday gösteren ANAP'a sesleniyorum: Maalesef, sizlerin oylarıyla birkaç gün sonra kapanacaktır; şu andaki öğrenciler eski öğrencilerdir.

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – Açık...

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Tarih, yargısını yapacak ve "imam hatip liselerini Anavatan Partisi kapattı" diye yazacaktır.

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – Kapatılmıyor.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Çocuklarınıza, eğitim adına bırakacağınız en büyük hediye bu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de bu böyledir.

Hükümetten düştükten sonra, kafanızı, iki elinizin arasına alıp çok düşüneceksiniz; ama, iş işten geçmiş olacak.

CHP, DSP ve malum marjinaller, bu okulların kapanmasıyla, tarihî görevlerini yapmanın sevinciyle göbek atarken; siz ANAP'lılar, imam hatip liselerinin kapanmasının ezikliği ve mahcubiyeti içinde, için için, pişmanlığın mahcubiyetini yaşayacaksınız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) – İmam-hatipler kapanmıyor; iyice öğren de gel.

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, süreniz bitti efendim; zaten, bütçenin de lehinde konuşmadınız.

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – Takıyye yaptı.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Bitiriyorum efendim.

BAŞKAN – Son cümlenizi söyleyin Sayın Korkmaz.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Tamam.

BAŞKAN – Ama, bizi aldattınız; imam hatip okulu mezunusunuz hem de bizi aldatıyorsunuz!.. Nasıl olacak bu iş!..

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Yaşadığınız ömrünüz boyunca, imam hatip liselerine ihanetin belgesini Meclis tutanaklarından çıkarmayı düşünseniz de, böyle bir geleneğin olmadığını, yüzlerinize çarpılarak, göreceksiniz. İmam hatip liselerini ANAP kapatmıştır...

YAŞAR OKUYAN (Yalova) – Yalan söylüyorsun!.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Tarihin şaşmaz yargısı, hükmünü icra edecek. Sizleri, vicdanınızla baş başa bırakırken, geriye dönüp baktığınızda, hoş bir sadanın yerinde, kapattığınız okullarından dolayı, masum Anadolu insanının bedduasındaki gözyaşlarını göreceksiniz...

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – İslamiyette yalan yok!..

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Sizleri tebrik ediyorum, bir neslin önünü keserek, Kuvay-ı Milliye ruhunun 20 nci Yüzyıla taşınmasına darbe vurdunuz. Gün ola harman ola, bizler koşu bittikten sonra da koşmasını bilen atletler gibiyiz, gün gelecek yeniden koşacağız...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Korkmaz...

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Gerçeklerden, tarihî yanılgıyı anlayacak, milletten özür dileyeceksiniz...

BAŞKAN – Bitti efendim... Sayın Korkmaz, süreniz bitti; teşekkür ederim.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sağ olun.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Güney.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Sayın Başkan, sayın hatip, konuşmasında imam hatip liselerinin Anavatan Partisi tarafından kapatıldığını ifade ettiler; bu, yanlış beyandır; bir. (RP sıralarından gürültüler)

Anavatan Partisi, hiçbir zaman, hiçbir okulun kapatılmasını ne istemiştir ne de böyle bir uygulamaya katılmıştır. Bu konuşan hatip, okuduğunu veya gördüğünü, herhalde, çok iyi anlayamamış; ama, kendi kafasındaki bir senaryoyu buraya getirmeye çalıştı. Burada zabıtlara geçmesi açısından ısrarla ifade ediyorum Değerli Başkanım: Burada, çıkıp da hem bütçenin lehinde konuşacağım deyip hem de Anavatan Partisini karşısına alıp, efendim, bu, kapatmıştır diye ucuz bir demagoji yapmasını kendisine hiç yakıştıramadım ve külliyen de yanlıştır ifadeleri...

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) – Takıyye yapıyor.

HASAN GÜLAY (Manisa) – Huyu... Huyu...

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Onu biz biliyoruz, kendiniz...

BAŞKAN – Tamam efendim, teşekkür ediyorum.

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) – Kayıt yapılmamıştır bu sene.

IV. – SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1. – Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt’ün, Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

BAŞKAN – Sayın Pişkinsüt, gönderdiği bir pusulada sayın hatibin, kendisinin imam hatiplilere "terörist" dediği şeklinde bir cümle sarf ettiğini belirterek, sataşma var gerekçesiyle söz istiyor.

Efendim, buyurun; bu, bir sataşma gerçekten. (DSP sıralarından alkışlar)

Efendim, yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, kısa bir açıklama yaparsanız memnun olurum.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) – Sayın Başkan, değerli üyeler; konuşmamızda, dikkat edilirse, son derece sağduyuyu geliştirecek şekilde, bu vatanın bizim, bu çocukların bizim olduğu inancıyla konuşmaya gayret ettik. Hiçbir şekilde, "imam-hatipliler teröristtir" anlayışının -altını çizerek söylüyorum- geçerliliği olamaz.

ABDULLAH ARSLAN (Tokat) – Militan dediniz, militan!..

BAŞKAN – Bir dakika efendim... Bir dakika...

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) – İzin verirseniz lütfen, açıklayacağım...

Biraz önce söylenen, benim, gerek çocukluk döneminden başlamak üzere; yani, okulöncesi dönemden başlamak üzere gerekse de 6-14 yaş arasındaki ilköğretim dönemindeki çocukların beyin yapılarının, beyin yetilerinin gelişme basamaklarına ve bedensel gelişme basamaklarına ait yaptığım açıklamalardı ve orada, çok açık bir biçimde -ki, son derece önemlidir- çağdaş ülkeler, artık beyinlerin nasıl doldurulacağını, kimlerin, nereye, ne için yetiştireceğini ve beyni açmanın, aklın ve de IQ'nun yüksekliğini saptamanın hangi yollar olduğunu çok iyi ortaya koyuyorlar.

Bizse, ne yapıyoruz: Bu çocuklar, gerçeği, yaşamı, dünyanın içerisindeki çevresini fark etmeden, tamamen ezberle doldurulacak şekilde, Türkçe anlamını bile anlamadan, şuur altlarına etki edecek şekilde doldurulduğunda... (RP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Bir dakika efendim... Bir dakika...

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) – ...bir zihniyetin militanı olurlar; bu, Türkiye Cumhuriyetinin karşısında demek değildir, her konunun bir militanı çıkabilir. Biraz önce, sayın hatibin, DSP ve CHP'nin adından bahsederken "malum marjinaller" şeklinde kastetmek istediği anlayış da, bunun şuur altı nüksetmesidir.

İzin verirseniz Sayın Başkan... Şimdi, sizlere, dinin, çocuklara değil, aslında, gerçek anlamıyla erginlere hitap ettiğini bilmemiz gerektiğini söylüyorum. (RP sıralarından gürültüler)

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) – Senden mi öğreneceğiz!..

BAŞKAN – Bir dakika efendim...

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) – Eğer, biz, yapmak istiyorsak, çocukların anne ve babalarını taklit ederek, ilköğretim döneminden itibaren, genel ahlak kurallarını, Allah sevgisini, güzelliklerini yüreklerine verebilmek için, önce anne ve babaları, Türkçe Kur'an-ı Kerim'i anlama, dinin özünü yüreklerine sindirme yönünden eğitmemiz lazım. Yoksa, beyni, dizleri ve dilleri kıracak şekilde doldurmakla eğitim verilemez; eğer, verilirse, çocuk dindar değil; o zaman çocuk, yobazlık için aday olur.

ABDULLAH ARSLAN (Tokat) – Sayın Başkan, konunun dışına çıkıyor.

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) – Söylediğim de budur, aynı şeyleri bir kez daha tekrar ediyorum, suiistimal edilmemesi gerekir. Çünkü, her zaman için "grup adına konuşma değildir, şahıs adına konuşmadır" diye reddeden Refah Partisinin, toplumda yaygın olan bir söylemi var. Her konuda ortaya dökülen bu söylemde, geçen gün de aynı şekilde tekrarlandığı üzere... (RP sıralarından gürültüler)

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Bir dakika efendim, bir dakika...

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) – ...bahsedilen "hak'kı hâkim kılmak için herkes cihada hazırlansın" deniliyor. (RP sıralarından gürültüler)

ABDULLAH ARSLAN (Tokat) – Sayın Başkan, konunun dışına çıkıyor.

BAŞKAN – Efendim, dediğini anlamıyorum ki, efendim bir dakika...

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) – Cihat nedir, düşman nedir; bunu tartmamız lazım. İşte militanlık burada ortaya çıkmaktadır. Militandan kastettiğimiz de budur. (RP sıralarından gürültüler)

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Efendim, şimdi arkadaşlar, bakın...

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Bir dakika, bir dakika efendim; sizi dinleyeceğim.

Şimdi, sayın hatip burada konuşurken, sizin on arkadaşınız oradan bağırıyor. Ben burada konuşulanları duymuyorum, rica ediyorum efendim, rica ediyorum...

Yani, bakın...

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Bir dakika efendim, size söz vereceğim.

Şimdi arkadaşlar, burada bizim, bu Meclisi sağlıklı yönetebilmemiz için, herkesin, kürsüde yapılan konuşmayı sükunetle anlayabilecek bir tavır içerisine girmesi lazım ve biz de konuşulanları anlayalım. Şimdi, siz oradan on kişi bağırırsanız, hatip de buradan bağırırsa ben ne anlayacağım.

YAŞAR OKUYAN (Yalova) – Sayın Başkan anlamadı ki...

BAŞKAN – Bir dakika efendim...

Buyurun efendim.

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) – Sayın Başkan, siz, Sayın Pişkünsüt'e sataşmadan dolayı söz verdiniz...

BAŞKAN – Evet.

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) – ...benim kanaatimce sataşma da yoktu.

BAŞKAN – “İmam hatiplilere terörist dedi” denildi.

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) – Ben söylemeyeyim o zaman; siz söyleyin ben dinleyeyim... Şimdi söz bende.

"Militan" dedi, bizim arkadaşımız da ona cevap verdi. Sataşma vardı, yoktu; o, sizin takdiriniz, takdirinizi kullandınız; ama, Sayın Pişkinsüt'ün biraz önce söylediği sözler, sataşmaya cevabın da dışında, o çerçevenin de dışında, Refah Partisine sataşma içeren sözlerdi. Söylediği sözleri kendisine iade ediyorum. İmam hatiplerin orta kısmının kapandığını da, bugün artık Türkiye değil, bütün dünya biliyor.

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – Lise diyor orada; takıyye yapmayın.

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) – Orta kısmının kapandığını herkes biliyor. Gerçeği yalanlarla örtmek mümkün değildir.

BAŞKAN – Peki efendim, teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışmamız bitmiştir.

Saat 14.10'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 13.30

 

 

 

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.10

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Haluk Yıldız (Kastamonu)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. – 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/669; 1/670; 1/633, 3/1046; 1/634; 3/1047) (S. Sayıları : 390, 391, 401, 402) (Devam)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam)

1. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

2. – Kültür Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

I) Yüksek ÖğretimKurulu (YÖK) (Devam)

a) Yüksek ÖğretimKurulu 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) YüksekÖğretim Kurulu 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

II) Üniversiteler (Devam)

1. – Ankara Üniversitesi (Devam)

a) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Ankara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Devam)

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

3. – Hacettepe Üniversitesi (Devam)

a) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Hacettepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

4. – Gazi Üniversitesi (Devam)

a) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

5. – İstanbul Üniversitesi (Devam)

a) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) İstanbul Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

6. – İstanbulTeknik Üniversitesi (Devam)

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

7. – Boğaziçi Üniversitesi (Devam)

a) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Boğaziçi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

8. – Marmara Üniversitesi (Devam)

a) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Marmara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

10. – Mimar Sinan Üniversitesi (Devam)

a) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) MimarSinan Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

11. – Ege Üniversitesi (Devam)

a) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Ege Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi (Devam)

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) DokuzEylül Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

13. – Trakya Üniversitesi (Devam)

a) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Trakya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

14. – Uludağ Üniversitesi (Devam)

a) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Uludağ Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

15. – Anadolu Üniversitesi (Devam)

a) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Anadolu Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

16. – Selçuk Üniversitesi (Devam)

a) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Selçuk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

17. – Akdeniz Üniversitesi (Devam)

a) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Akdeniz Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

18. – Erciyes Üniversitesi (Devam)

a) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Erciyes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

19. – Cumhuriyet Üniversitesi (Devam)

a) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

20. – Çukurova Üniversitesi (Devam)

a) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Çukurova Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

21. – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devam)

a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

22. – KaradenizTeknik Üniversitesi (Devam)

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

23. – Atatürk Üniversitesi (Devam)

a) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Atatürk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

24. – İnönü Üniversitesi (Devam)

a) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) İnönü Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

25. – Fırat Üniversitesi (Devam)

a) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Fırat Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

26. – Dicle Üniversitesi (Devam)

a) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Dicle Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devam)

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

28. – Gaziantep Üniversitesi (Devam)

a) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Gaziantep Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devam)

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devam)

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

31. – Harran Üniversitesi (Devam)

a) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Harran Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi (Devam)

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

33. – AdnanMenderes Üniversitesi (Devam)

a) AdnanMenderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Devam)

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

35. – Mersin Üniversitesi (Devam)

a) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Mersin Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

36. – Pamukkale Üniversitesi (Devam)

a) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Pamukkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

37. – Balıkesir Üniversitesi (Devam)

a) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Balıkesir Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

38. – Kocaeli Üniversitesi (Devam)

a) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Kocaeli Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

39. – Sakarya Üniversitesi (Devam)

a) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Sakarya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

40. – CelalBayar Üniversitesi (Devam)

a) CelalBayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) CelalBayar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devam)

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Abantİzzet Baysal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi (Devam)

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devam)

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

44. – Kafkas Üniversitesi (Devam)

a) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Kafkas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Devam)

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

46. – Niğde Üniversitesi (Devam)

a) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Niğde Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

47. – Dumlupınar Üniversitesi (Devam)

a) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Dumlupınar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

48. – GaziOsmanpaşa Üniversitesi (Devam)

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

49. – Muğla Üniversitesi (Devam)

a) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Muğla Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

50. – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam)

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

51. – Kırıkkale Üniversitesi (Devam)

a) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Kırıkkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

52. – Osman Gazi Üniversitesi (Devam)

a) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Osman Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

53. – Galatasaray Üniversitesi (Devam)

a) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Galatasaray Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, onbirinci tur bütçe görüşmeleri üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.

Şimdi, söz sırası, Hükümette.

Evvela, Sayın Kültür Bakanımız konuşacak.

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) – Sayın Başkan, birkaç dakika bekleyelim mi?

BAŞKAN – Sayın Bakanım haklısınız; ama, nasıl olsa, vatandaşlar dinliyor; siz merak etmeyin.

Hükümet adına, Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay.

Sayın Bakan, biliyorsunuz, Hükümet adına söz alan iki bakan için ayrılan süre 30 dakikadır.

Buyurun efendim.

KÜLTÜR BAKANI MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY (İçel)– Sayın Başkan, mümkünse, 15 dakika olmadan haber verebilirseniz...

BAŞKAN – Peki, olur efendim; buyurun.

KÜLTÜR BAKANI MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY (İçel) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alarak, değerli görüşleriyle bizi aydınlatan tüm milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum.

Kültür Bakanlığı bütçesiyle ilgili yapılan konuşmalarda, elbette, bazı eleştirel noktalar da ortaya çıktı. Bunlar üzerinde kısa da olsa, yanıt vermek gereğini duyuyorum. Özellikle, personel atamalarıyla ilgili olarak bazı eleştirilerin yapıldığını ve bunların bazılarının da, bana göre, haksız olduğunu, burada vurgulamak istiyorum.

Şimdi, bugüne kadar, bu konularda, bireysel açıdan eleştiri getirmiş olanlara yanıt vermedim, herhangi bir polemik olmasın diye; ama, özellikle "örgüt bakanlığı" gibi kavramların da sık sık tekrarlanması, ister istemez bu konunun aydınlatılması gereğini de ortaya koymaktadır. Ben, şu anda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin üyesiyim, aynı zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyim ve aynı zamanda, Demokratik Sol Parti üyesiyim. Bu üyeliklerin dışında herhangi bir örgüt üyeliğini kasteden kimse, çıkıp, bunu açıkça ve neyi kastediyorsa, onu sorması veya onu anlatması gerekir diye düşünüyorum ve değerli grup sözcüleri de, dikkat ederseniz, kendileri bir şey söylemek yerine, atıfta bulunarak, bu konularda bize bazı eleştiriler getirdiler. Ben, bu sözün anlamının, bana değil, bu sözü söyleyenlere sorulması gerektiğini kendilerine buradan ifade etmek istiyorum.

Sayın Avni Doğan, eski bir teröristin Samsun Kültür Müdürü yapıldığı konusunda bir eleştiri getirdi. Samsun Kültür Müdürlüğü şu anda boştur. Terörist diye ilan ettiği veya ifade ettiği kişi, Bakanlığın kadrolarında Koro Müdürü olarak, bir kamu görevlisi olarak görevini sürdürmektedir, boş olan Kültür Müdürlüğüne geçici bir süre için vekâleten getirilmiştir. Kaldı ki, insanların mahkûmiyetleri veya suçlanmaları, daha sonra yasalar açısından eğer, bunların kamu görevlerine girmeleri imkânını sağlıyorsa -ki, ben Bakan olduğum zaman da, Sayın Kahraman zamanında da, bu kişi, hem de Koro Müdürü olarak görevini sürdürmekteymiş- bunları suçlamak yerine, yasaların uygulandığı konusunda bir anlayışta uzlaşmak gerekir diye düşünüyorum. Şu anda bazı belediye başkanları mahkûm oluyorlar, hüküm giyiyorlar, onların belediye başkanlığı devam ediyor. Şimdi, biz, bu kişileri toplum dışına mı iteceğiz? Belki üç sene sonra yeniden kamu görevine girme imkânları doğacaktır, belki, milletvekili olarak bu sıralara geleceklerdir. Yani, insanları mahkûm ederken veya suçlarken daha dikkatli olmamız gerektiğini burada vurgulamak istiyorum.

Sayın Doğan, brifing konusunu biraz alaycı bir üslupla, yani, Sayın Başbakanın bazı yerlerden brifing almasının yadırganacağı şeklinde bir ifadede bulunurken, benim brifing almamamı da, bir bakıma, eleştiriyor; ama, anlattığı konularla ilgili olarak -eğer brifing konusuna girecek olursak- Sayın Doğan, benden kısa bir brifing veya açıklama ihtiyacı içinde olsaydı, bazı bilgileri kendisine daha doğru olarak verme imkânını bulabileceğimizi ifade ediyorum. Benim, Bakanlıktan brifing alıp almamam, bu bir yönetim anlayışıdır; yönetimin şu ya da bu şekilde yapılma yöntemleri vardır, Bakanlık altı aya yakın bir süredir benim Bakanlığım altında yürütülmektedir. Bunun şeklî açıdan şu ya da bu şekilde olması, bu görevin aksatıldığı anlamına gelmemektedir.

Sayın Doğan'ın belirttiği, Gümüşhane'deki, İl Kültür Müdürlüğüyle ilgili konu, kendisine yanlış intikal ettirilmiştir ve şu anda Gümüşhane'de Kültür Müdürlüğü boştur.

İkinci olarak; Bingöl İl Kültür Müdürü 7 Şubat 1986'dan beri görev yapmaktadır ve değiştirilmemiştir, görevinde durmaktadır. Kırşehir İl Kültür Müdürü, görevindeki başarısızlığı nedeniyle görevden alınmış; öyle, karda kışta başka yerlere sürülme gibi bir duruma da itilmeden, kendisi, kadro derecesine uyacak şekilde, en yakın il olarak, Nevşehir İl Kültür Müdür Yardımcılığına verilmiştir. Bu arkadaşların bazıları da, elbette, yargıya gitmişlerdir, Danıştaya gitmişlerdir; ama, şu ana kadar yargıdan, bunlarla ilgili olarak, bizim yaptığımız işlemin aleyhinde bir karar çıkmamıştır.

Atamalarla ilgili gerçeğe ulaşabilmek için, bugünü değerlendirebilmek için, geçmişin de bilinmesi ve anlatılması gerekir kanısındayım. Şimdi, elimde bir tablo var. Ben kendimi bu tablo içinde bulmaktan gerçekten üzüntü duyduğumu ifade ediyorum. Böyle bir tabloda, kendi adımın da kıyaslanmış olmasını üzüntüyle karşılıyorum; ama, yapmamız gereken, geçmişin hatalarını düzeltmek, yanlışlarını düzeltmek. Bazı onarım çalışmaları yapabilmek için, maalesef, benim adım da bu tablo içinde yer almıştır. Bunu üzülerek ifade ediyorum.

Şimdi, size, atamalarla ilgili bilgi sunuyorum: Sayın Âgah Oktay Güner; kendisi 3 ay 21 gün görev yapmış ve bu süre içerisinde 86 dörtlü kararname imzalamış ve atama yapmış. 3 ay 21 günde yaptığı toplam atama sayısı 734.

Kendimi kıyaslayarak söylüyorum; benim, şu anda yaptığım görev süresi 5 ay 21 gün; yani, Sayın Güner'den 2 ay daha fazla. 64 dörtlü kararname yapmışım...

LATİF ÖZTEK (Samsun) – Geri kalmışsınız!

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) – Evet, geri kalmışız; bu kıyaslama içinde olduğumu üzülerek söylüyorum.

...ve yaptığımız toplam atama 936. Bunlar arasında 38 mahkeme kararının uygulanması var. Gene, birçoğu, geçmişte yapılan atamaların kendi istek ve rızalarıyla düzeltilmesi anlayışı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Sayın İsmail Kahraman; toplam olarak 1 yıl 2 gün görevde kalmış; 59 dörtlü kararname imzalanmış ve toplam atama 1 888.

Değerli milletvekilleri, eğer, sizden önce yapılan bazı hatalar, bazı yanlış uygulamalar varsa ve siz, onu düzeltmek anlayışı içinde bazı tasarruflarda bulunuyorsanız, bu, sonuç itibariyle bir atama niteliği taşımaktadır; ama, şu anda benim dönemimle ilgili size belirttiğim bu sayının, Bakanlığımız devam ederse, bundan sonraki süreçte azaltılarak veya minimum noktaya indirilerek devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bu ilk beş ay, hem eski yaraların sarılması hem de bazı taleplerin yerine getirilmesi açısından yürütülmüş bir çalışmadır; bunu, burada vurgulamak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, aslında, Kültür Bakanlığıyla ilgili değerlendirmeleri yaparken, bu şeklî unsurların yanı sıra, herhalde şunların da söylenmesi veya sorulması gerekirdi: Acaba, bu Bakanlık, Parlamentoyla bir iletişim içinde midir, Parlamentoya ters düşen uygulamalar içinde midir; kamuoyuyla, kültür ve sanat kurumlarıyla bir çatışma içinde midir; böyle bir yönetim anlayışı mı sergilenmektedir, yoksa uzlaşmacı, herkesle belli çerçeveler içerisinde diyaloga açık bir yapı mı vardır; bence, bunların sorgulanması gerekirdi ve daha da önemlisi, bu geçen süre içerisinde, Bakanlıkta herhangi bir yolsuzluk, herhangi bir usulsüzlük yapılmış mıdır; bunların da irdelenmesi gerekirdi. Yani, şunu açıkça ifade ediyorum; yapılan yanlışlar -elbette yanlışlar da yapıyoruz- bize iletildiği zaman, mümkün olduğu kadar, bunların düzeltilmesi konusunda çok ciddî olarak ve hiçbir önyargı içinde olmadan bazı kararlar aldığımız da bir gerçektir. Hangi kanattan gelirse gelsin, bunlara kapalı olmadığımızı da, buradaki değerli milletvekilleri, bugüne kadarki uygulamalardan herhalde olumlu olarak değerlendireceklerdir.

Değerli sözcüler, özellikle önümüzdeki yılın, 1998 yılının, cumhuriyetin 75 inci kuruluş yıldönümü, 1999 yılının da, Osmanlı Devletinin 700 üncü kuruluş yıldönümü olduğu ifade ederek, bu konularda olumlu çalışmalar yapılmasını beklediklerini ifade etmişlerdir. Biz, gerçekten, bu iki yıldönümünü de, Kültür Bakanlığı olarak, çok olumlu bir biçimde ve birbirleriyle çatışan değerler değil, birbirleriyle uzlaşan ve birbirinin devamı olan dönemler olarak, bir kültür birlikteliğini sağlayacak anlayışla değerlendireceğiz, kamuoyuna sunacağız ve bu çatışma ortamından, bir uzlaşma noktasına kültürel değerlerimizi taşımak için gerekli gayreti göstereceğiz.

Özellikle, göreve geldikten sonra, Kültür Bakanlığının dış ilişkilerinde, çok somut adımlar atmak gereğini duyduk. Bunlar arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle çok kapsamlı bir kültür anlaşması imzaladık; Bulgaristan'la da, ilk defa olarak, bir kültür işbirliği anlaşması imzalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle bir yıl devam edecek sürekli bir kültür alışverişi ve Bulgaristan'la da -oradaki soydaşlarımızı da dikkate alarak- yine, çok etkili bir çalışma içinde olacağımızı vurgulamak istiyorum.

Özellikle, Türk Cumhuriyetleriyle çok yakın işbirliği içindeyiz ve 10 Kasım törenlerinde, Türk Cumhuriyetlerinden tüm Kültür Bakanlarını davet ederek, bu törenlerde -Büyük Atatürk'ün ölümünün 59 uncu yıldönümü törenlerinde- bizlerle birlikte bulunmalarını sağladık ve Kazakistan'daki toplantıda, Türkiye, dönem koordinatörü seçilmiştir. Önümüzdeki mart ayında, çok kapsamlı bir toplantıyı yeniden düzenleyeceğiz. Bu çerçevede, Bosna-Hersek'le, Makedonya'yla, Hırvatistan'la ve Mısır'la önümüzdeki günlerde, yakın, kültürel işbirliğini geliştireceğimizi belirtmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, eğer, zaman zaman eksikliklerimiz veya hatalarımız olursa -bu bireysel olabilir, uygulamalardan ortaya çıkabilir- her zaman uyarılarınıza açık olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Hükümet adına, ikinci konuşmayı yapmak üzere Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay. (DSP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Bakan.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Millî Eğitim Bakanlığının 1998 bütçesi üzerindeki görüşlerimi açıklamak üzere ve Hükümete geldiğimizden bu yana yaptığımız uygulamalar konusunda sizlere bilgi sunmak amacıyla şöyle bir hazırlık yapmıştım; ancak, bu hazırlığı sizlere sunma imkânını bulamıyorum. Sebebi, bugün, bu kürsüde bazı hususlar gündeme geldi ki, onlara değinmeden geçmek, açıkçası konuşanlara karşı haksızlık olacaktı.

Sözlerime, önce, eski Millî Eğitim Bakanımız Sayın Sağlam'ın, bütçeyle ilgili yaptığı değerlendirmelere ilişkin hususlara değinerek başlamak istiyorum.

Sayın Sağlam “288 trilyon liralık ilköğretim yatırımına karşılık diğer alanlarda 40 trilyonluk yatırım yapıldığını ve böylece diğer bölümlerdeki gelişmenin aslında geriye doğru gittiğini” ifade ettiler. Sayın Sağlam'ı bu yargıya vardıran husus, tahmin ediyorum, sadece genel bütçeye ait rakamları alması, buna karşılık ek kaynak ve özelleştirmeden gelmesi olası kaynaklarla yapılacak yatırımları gözardı etmesidir. O nedenle, zabıtlara yanlış geçmemesi ve kamuoyunun da yanlış bilgilenmemesi için, evvela bunu düzelterek sözlerime başlıyorum.

Okulöncesi eğitim için ayrılan kaynaklardaki artış yüzde 66'dır; ancak, ilköğretim için yapılan artışlar, yüzde 1 486'dır. Bu, yeni yapılacak okulların bünyesine okulöncesi sınıfları da konulacağı için, öbür bölümde ifade edilmeyen boyutta da, yeni inşa edilecek okullarımızda, okulöncesi de bu yatırımların içerisine gireceği için, yüzde 66'nın çok ötesinde okulöncesi yatırımı ve okullaşma da sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan, genel ortaöğretimdeki artış, bu bahsettiğim kaynaklarla birlikte yüzde 132 boyutunda. Meslekî teknik eğitimde -ki, haklıdırlar; 8 yıllık eğitimin mezunları, giderek daha fazla üniversite önünde yığılmasın diye, meslekî ve teknik eğitime ağırlık vermek durumundayız. Bu bağlamda da- 1998 yılı yatırım ödenekleri, yüzde 172 artış kaydediyor, özelleştirme kaynağından gelecek, kaynaktan gelecek miktarlar nazarı itibara alındığı için. O nedenle, bu bilgileri, altını çizerek vurgulamak istiyorum.

8 yıllık eğitim konusunda üzerinde diğer durmak istediğim bir konu da, benim çoktan bittiğine ve kamuoyunun gündeminden düştüğüne inandığım ve sürmekte olan yerleşmiş sistemin, yeniden, bu kürsüde, burada tartışmaya açılmış olmasıdır ve yine, üzülerek belirtmek isterim ki, Bayan Çiller de, geçen gün, bu kürsüden, aynı şeye değinmişlerdi.

Değerli arkadaşlarım, bu tartışmaya, artık, burada, son noktayı koymak istiyorum. 15 inci Millî Eğitim Şûrasında, toplumun her kesiminden akademisyen, öğretmen, millî eğitim yöneticisi -aklınıza kim geliyorsa- tüm kesimlerin katılmasıyla bu tartışma yapılmıştır. Varılan sonuç, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde, 29 Temmuz 1996 tarihinde yayımlanmıştır. Oradan aynen okuyorum: "Yakın bir gelecekte, 5-6 yaş (okulöncesi eğitim) ilköğretimin bünyesine alınmalı, ilköğretim -lütfen burayı dikkatle dinleyin- kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitim olarak uygulanmalı, 8 yıl sonunda tek tip diploma verilmeli, 9 uncu sınıf liseye ya da meslek eğitimine yönlendirme yılı olmalı; böylece ilköğretimde zorunlu 2+8+1 sistemi oluşturulmalıdır.

Çocukluğun tam yaşandığı, çocukların kendilerini, ailelerin çocuklarını tanıdığı bu dönemde bulunanlar çırak yapılmamalıdır. Uzun vadede, zorunlu eğitim, 18 yaşını kapsayacak şekilde düzenlenmelidir." Bu karar, 53 üncü Hükümet zamanında alınmıştır; dönemin Millî Eğitim Bakanı Sayın Turhan Tayan imzasıyla da yayımlanmıştır.

Sayın Turhan Tayan'ı, bu kararı yayımlamasından ve 15 inci Millî Eğitim Şûrasındaki çalışmalarından dolayı kutluyorum. Ayrıca, Sayın Tayan'ı, bir başka şey için daha kutluyorum; Şûrasını yaptığı, altına imzasını koyduğu belge için, 8 yıllık eğitimle ilgili yasa buradan geçerken, doğrultu tutarlığı içinde gelmiş ve burada müspet oy vermiştir. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) Düzgün siyaset, inandığına sonuna kadar sahip çıkmak, Sayın Tayan'ın davranışında sergilenmiştir. Sizinle iftihar ediyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) – Kendisi için doğru olabilir; ama, bizim için yanlıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – Şimdi geliyorum...

ASLAN POLAT (Erzurum) – Sayın Bakanım, biz de Sayın Başbakandan Çay-TV'de yaptığı konuşmaya sahip çıkmasını beklerdik efendim. (RP sıralarından alkışlar)

MİLLi EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – Efendim, sizlerle paylaşmak istediğim diğer belge, yine, 23 Nisan 1997' nin gazeteleri: Bayan Çiller, eğitim reformunu açıkladı "ya olacak ya olacak" ve buradaki ifade "şimdi, 8 yıllık kesintisiz eğitimin, imam–hatip okullarının orta kısımlarının kapatılması şeklinde alınmaması; sadece bu yanlış olur" tarzında açıklamaları var.

Diğer açıklamalar da burada; bizzat arkadaşlarımızın ifadesiyle yer vermek istiyorum:

"Bakanlar Kurulu onaylarsa, uygulamaya eylül ayında başlayabiliriz. 8 yıllık eğitimde yalnız imam-hatipler değil, ortaokullar ve diğer okullardaki orta kısımlar da kalmayacaktır." Sayın Mehmet Sağlam; yayımlandığı gazete 11 Mart 1997 tarihli Hürriyet, birinci sayfa.

Yine, aynı şekilde "imam-hatipler, zaten meslek liseleri statüsündedir. Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla ortaokul diye bir şey kalmayacak. 8 yıllık eğitimde tek diploma verilmesi esastır. 8 yıllık zorunlu eğitim altyapısını tamamlayacağız, müfredat hazırlanmıştır, en kısa zamanda altyapı da tamamlanacaktır." Yine, Sayın eski Bakanımızın sözleri. Bunlara ait birçok örnek bu kitapta yayımlanmıştır. Yayımlayan, Pegem Özel Eğitim ve Hizmetleri Limited Şirketi ve işin ilginç tarafı, başlangıç tarafında da, sunuşu hazırlayan şunu ifade etmiş: "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür." Belki bazılarının hafızası nisyan ile maluldür; ama, Türk toplumunun hafızası, o kadar nisyan ile malul değildir. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

23 Nisan 1997, Bayan Tansu Çiller'in Millî Eğitim Bakanı ve genel müdürlerle birlikte yaptığı açıklamada, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin 1998 yılından itibaren uygulanacağı bildiriliyor. Bu haber Günaydın Gazetesinin 9 uncu sayfasında. Arkasından, yine aynı gün "8 yıllık kesintisiz eğitimi, Millî Güvenlik Kurulunda hep birlikte imzaladık. Burada, bir sıkıntımız yok; öyle olsaydı, Erbakan imzalamazdı." Milliyet, 19 uncu sayfa; Türkiye Gazetesi, 11 inci sayfa. Yine, aynı şekilde "temel eğitim 8 yıl, kesintisiz, aralıksız olacaktır. Bu yıl başlarsak -ki, hedefimiz budur- 30 trilyonluk harcamayla bu mümkün olacaktır." Bayan Çiller, Sabah Gazetesi ve Akit Gazetesi. Diğer örneklerle vaktinizi işgal etmek istemiyorum.

Şimdi, bu konuda, tartışmaya, artık Türkiye'de son vermemiz gerekiyor. 1997-2000 icra planı...

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) – Sayın Bakan, bir usul mü getiriyorsun "Bayan Çiller" diye. Biz de "bay" diyelim o zaman sizin Başbakanlara.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – Tabiatıyla efendim. Türkiyemizde, sıfatların kullanılmasında belirli şeyler vardır.

Belge, Millî Eğitim Bakanlığının yayımı: "Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 15 inci Millî Eğitim Şûrası kararlarına uygun olarak, 1997-1998 öğrenim yılında zorunlu eğitim uygulamasına geçilecektir." Arkasından bir başka sayfa:

"Meslek eğitimi sistemi, en az 8 yıllık ilköğretime dayandırılacaktır. Örgün meslekî ve teknik eğitime, hazırlık ve yönlendirme sınıfından sonra girilecektir." Biraz evvel okuduğum, 2 + 8 + 1'den sonra; yani, hiçbir zaman, 8 yıllık eğitimin içerisinde, meslekî eğitimin olmayacağı... Bu da, icra planıdır, uygulama planıdır ve benden evvelki Sayın Bakanımızın imzasını taşımaktadır.

Aynı şekilde, Eğitim Reformu başlığını taşıyan bu rapor, Millî Güvenlik Kuruluna sunulan, Millî Eğitim Bakanlığının raporudur. Rapordaki ifadeleri okuyorum: "1997 - 1998 öğretim yılından itibaren, program bütünlüğü ve sürekliliği olan 8 yıllık kesintisiz, zorunlu ilköğretim uygulamasına geçilecektir. Bu öğrenimi tamamlayanlara, ilköğretim diploması verilecektir. İlköğretimin, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumları bünyesinde yapan öğrenciler, 8 yıllık zorunlu eğitimi, bu okullarda tamamlayacaklardır -bizim, uygulamaya getirdiğimiz husustur- ancak, 1997 - 1998 ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmayacaktır." Bunu ben sunmadım arkadaşlar, benim Bakanlığım zamanındaki Millî Eğitim Bakanlığı da hazırlamadı. Onun için, eğer bir çalışma bizim zamanımızda yapılıyorsa, itirazımız varsa o tarihte söyleyelim; yoksa, o tarihte, bunların altına imzayı attıktan sonra, bunlara karşı çıkmayalım. (DSP sıralarından alkışlar)

Böylece, zannediyorum, hafızamızdaki nisyanları silmek suretiyle, 8 yıllık eğitimin, 1971'de başlayan bir sürecin, adım adım uygulanarak -4306 sayılı Yasayı çıkarmak suretiyle- Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir eseri olarak toplumumuza kazandırıldığını, hepimiz, içimize sindirelim ve gereksiz tartışmaları, anlamsız bir biçimde, kamuoyu önünde sürdürmeyelim.

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) – Emir mi, Sayın Bakan?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – Estağfurullah...

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı bir kararı, çıkardığı bir yasayı konuşuyorum ve 1971'den beri başlayan, yirmialtı yıl süren bir süreci anlatıyorum. Burada, sadece bir dönemin değil, beş dönemin milletvekillerinin ve Meclis kompozisyonlarının ürünü vardır.

LATİF ÖZTEK (Samsun) – Refah hariç.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – Siz de Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir parçasısınız; yaptığınız muhalefetle, yaptığınız değerli eleştirilerle.

LATİF ÖZTEK (Samsun) – Muhalif olduğumuzu söyleyin ama.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – O nedenle, ben, sizleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinden soyutlamıyorum; siz, bu bütünün parçasısınız; yaptığınız eleştiriler de, bu yasaların çıkmasında katkısını yapmıştır.

LATİF ÖZTEK (Samsun) – Bir virgülünü bile değiştirmediniz Sayın Bakan.

BAŞKAN – Efendim, müdahale etmeyelim... Rica ediyorum...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – Diğer taraftan, 8 yıllık eğitim için toplanan kaynakların repoda değerlendirilmesi konusuna geliyorum.

Bu bağlamda, çıkarılan Yasa, yatırımlara kullanılmamış olan kaynakların, harcanıncaya değin nemalandırılmasını, Millî Eğitim Bakanına görev olarak vermiştir. Şu ana kadar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesindeki ödenekler, yatırım ödenekleri 20 trilyon lira civarındayken, bu, 70 trilyon boyutunda, bu yıl harcanmıştır ve o harcamalar devam ederken, başlanmış inşaatlar sürdürülmüş ve hızlı ödemelerle, bu yıl, 12 bin dersliğin üstünde derslik teslim alınmıştır. Geçmiş yıllarda bunların ortalaması, 6 ilâ 8 bin arasındaydı. Dolayısıyla, ödenekler bu hızlılıkta kullanılmıştır ve bu Yasa çerçevesinde toplanan kaynakları, şu günlerde, 9 trilyona varan boyutu, yani, 4306 sayılı Yasayla toplanan ve özel hesapta biriken paraları, bir yandan inşaat ödemelerinde, bir yandan da taşımalı sistemin harcamalarının finansmanı için kullanmaya başladık.

Dördüncü sınıfta yabancı dil uygulamasına başlanılmıştır; fakat, bu başlamayı yaparken de, aldığımız kararda şunların altını çizdik: Hangi okulumuzda yabancı dil öğretmeni sayısı müsaitse, bu yıl, o okullarda yabancı dil dersi verilecek; öğretmenin uygun olmadığı yerde, bu saatler, diğer derslerin kullanımına harcanacaktır. O nedenle, uygulamaya, öğretmenimizin olduğu yerde bir an evvel başlanılmış ve bu yılda da emekler heder edilmemiştir.

Aslında, Sayın Sağlam, burada, benim konuşmalarımda, 1996'daki öğretmen atamaları konusunda bilgi vermediğimi söylediler. Hay hay, vereyim; Sayın Sağlam'ın döneminde atanan öğretmenlerin toplam sayısı 37 264'tür; göreve başlayan öğretmen sayısı 30 351'dir; sistemden, emeklilik veya diğer nedenlerle ayrılan öğretmen sayısı 32 568'dir; dolayısıyla, öğretmen sayımızda 2 200 civarında azalma vardır. Bakanlıktan edindiğim bilgileri söylüyorum size.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – O zaman, bürokratlarınız, aynı bilgileri bana 59 bin diye veriyordu; bir yanlışlık var.

BAŞKAN – Süreniz bitti Sayın Bakan; size, ek bir süre veriyorum.

Buyurun efendim.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – Son olarak üzerinde durmak istediğim husus şudur: Benim, hiçbir zaman tartışmaya açmadığım ve açmak istemediğim bir konunun Sayın Bakan tarafından burada dile getirilmiş olması çerçevesinde açıklama zorunluluğunu hissettim. Evet, Millî Eğitim Bakanlığında tek imzayla yapılan atamalar vardır; öyle, 8-10 tane de değildir; 2 200 öğretmen ataması, sıradışı olarak tek imzayla yapılmıştır. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Siyasetimiz, icraatlara yönelik olmalı. Ben, bunları altı aydır gündeme getirmiyorum. Yalnız, Sayın Bakanımız burada açıklamalarda bulununca, kamuoyundan bir bilgiyi gizler duruma giremezdim ve ayrıca, burada açılmadığı için diğer konulara da girmedim. (DSP sıralarından alkışlar, RP sıralarından “teşekkür sunmadınız” sesleri)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

IV. – SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2. – Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam’ın, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, müsaade ederseniz, sataşmadan dolayı söz istiyorum. (DSP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Bir dakika efendim... Bir dakika...

Hangi konuda sataşmadan dolayı söz istiyorsunuz?

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Bazı konularda açıklama yapmam gerektiğini takdir edersiniz Sayın Başkanım. İsmen...

BAŞKAN – Konuyu söylerseniz... Sizin isminizi zikretti de, beyanatlarınızı mı yanlış söyledi? (DSP sıralarından gürültüler)

Bir dakika efendim...

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Birincisi, kesintisiz 8 yıllık eğitimle ilgili dokümanlardan ve imzamdan bahsettiler. Onunla ilgili açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Peki efendim, o zaman konuya mahsus olmak üzere... (DSP sıralarından "ne müsaadesi" sesleri)

Efendim rica ediyorum; yani, kendisinin de beyanaatlarını söyledi. O kadar rahatsız olmayın efendim... Bir dakika... (DSP sıralarından “olur mu” sesleri)

Yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, buyurun.

EMİN KARAA (Kütahya) – Grup adına konuştu zaten, o zaman, tekrar Bakana da söz verirsiniz.

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk önce, bu zorunlu eğitimle ilgili konuda, bütün açıklamalarımıza rağmen, Genel Başkanımız Sayın Prof. Tansu Çiller, bendeniz ve Doğru Yol Partisi, sürekli, yanlış ithamlarla karşı karşıya bırakılmışızdır. Bunu, huzurunuzda açıklamak istiyorum.

Birincisi şu...

EMİN KARAA (Kütahya) – 76'yı da anlat...

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Doğru Yol Partisi, zorunlu eğitime, hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. (DSP sıralarından "Doğru[!]" sesleri) Evet efendim, zorunlu eğitim için, biz, Doğru Yol Partisinin iktidarı döneminde, bir hazırlık çalışması yaptık.

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) – Ortağınızla beraber.

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Sayın Bakanın okuduğu "dokümanlar" dediği olaylar aynı şekilde, hazırlıkla ilgili çalışmalardır. Şimdi, basına verilen bilgiler de bunun için başından itibaren yanlıştır. Takdir buyurursunuz ki, bizim bir tasarımız olsaydı, 54 üncü Hükümette, ortağımızla beraber, Refah Partisiyle beraber Doğru Yol Partisinin zorunlu eğitimle ilgili bir taslağı veya tasarısı olurdu.

Değerli milletvekilleri, bu olmadı.

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Bir dakika efendim.

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Daha bir şey demedim ki...

BAŞKAN – Sayın Bostancıoğlu, bir dakika... Rica ederim.

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Bakanlıkta yapılan çalışmaları, burada, imzamızla diye doküman gibi göstermek... Bakanlık yapmış arkadaşlarımız bilir, bunlar doküman çalışmalarıdır; ama...

HASAN GÜLAY (Manisa) – İmza var.

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – ...bizim imzamızla, Başbakanlığa, zorunlu eğitimle ilgili bir tasarı taslağı gitmedi efendim, bunu burada açıklamak istiyorum. (DSP sıralarından gürültüler)

Lütfen dinleyin...

Bu olmadı.

HİKMET AYDIN (Çanakkale) – Olmaması daha da kötü.

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – İkincisi, 2+1 sistemi, 8 yıllık eğitim, 32 trilyon lira. Sayın Bakan benim söylediğimi doğruladılar. Biz, sistemin içerisinde ortaokullar da yerinde kalacağı için, 32 trilyonluk bir parayla bu yıl, 8 yıllık zorunlu eğitimimize geçebileceğimizi, evet, yazılı bildirdik. Bu doğrudur.

Şimdi, atamalara gelince; 59 bin öğretmenin atandığını... Nereden bu bilgileri alıyorlar, bilmiyorum. Sayın Turhan Tayan zamanında 16 bini, sonra da 34 bini benim zamanımda olmak üzere, 1996 yılında 59 bin öğretmen atanmıştır. Bu rakamları kim veriyor, bilmiyorum...

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) – Uzaydan geldi, uzaydan!

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Şimdi, bu, bu kadar önemli değil de, Sayın Bakanın bütçe konuşmasına lütfen -önünüzde var- bakınız; 1993'ü veriyor, 1994'ü veriyor, 1995'i veriyor, 1996'yı takvimden siliyor, 1997'yi veriyor...

HASAN GÜLAY (Manisa) – Kim veriyor?!..

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Ben, bunu söyledim efendim. Bunda celallenecek bir şey yok.

Şimdi, diyorum ki, 1996 yılında 34 bin üniversite mezunu başvurdu; bunlar atandı; 16 bin de daha evvel var; atananların tümü 59 bindir.

Burada, şimdi, tek imzaya gelince; sayın milletvekilleri, 16 bin, 12 bin öğretmen kura çekiyor, atanıyor. Önümüze bir bilgi işlem listesi getiriyorlar; siz üstüne imza atıyorsunuz. Bunun tek imzası olur mu?!. Bakanlık yapan arkadaşlarımız bilir...

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) – Onlar hariç... Onlar hariç...

MEHMET SAĞLAM (Devamla) – Personel Genel Müdürlüğü size bir liste hazırlayıp onaya getirmeden imza atabilir misiniz?!. Lütfen gülünç olmayalım.

Saygılar sunuyorum; teşekkür ederim.

EMİN KARAA (Kütahya) – 76'yı anlatın, 76'yı...

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri... Efendim rica ediyorum...

EMİN KARAA (Kütahya) – 76 ncı maddeyi anlatın...Binlerce, binlerce...

BAŞKAN – Bakın Sayın DSP'liler, siz iktidar partisisiniz, biraz tahammüllü olun canım...

EMİN KARAA (Kütahya) – Olur mu canım!. Şimdiki uygulamada 76 ncı madde tatbik edilmiyor.

BAŞKAN – Olur mu... Siz diyorsunuz ki, bizi hiç kimse tenkit etmesin... Rica ediyorum...

EMİN KARAA (Kütahya) – Binlerce 76 uygulamasının izahını yapsın.

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – Millî Güvenlik Kuruluna sevk edilen çalışma da mı taslaktı acaba?

BAŞKAN – Arkadaşlar, rica ediyorum...

III. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. – 1998 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/669; 1/670; 1/633, 3/1046; 1/634; 3/1047) (S. Sayıları : 390, 391, 401, 402) (Devam)

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam)

1. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

2. – Kültür Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

I) Yüksek ÖğretimKurulu (YÖK) (Devam)

a) Yüksek ÖğretimKurulu 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) YüksekÖğretim Kurulu 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

II) Üniversiteler (Devam)

1. – Ankara Üniversitesi (Devam)

a) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Ankara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Devam)

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

3. – Hacettepe Üniversitesi (Devam)

a) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Hacettepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

4. – Gazi Üniversitesi (Devam)

a) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

5. – İstanbul Üniversitesi (Devam)

a) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) İstanbul Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

6. – İstanbulTeknik Üniversitesi (Devam)

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

7. – Boğaziçi Üniversitesi (Devam)

a) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Boğaziçi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

8. – Marmara Üniversitesi (Devam)

a) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Marmara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

10. – Mimar Sinan Üniversitesi (Devam)

a) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) MimarSinan Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

11. – Ege Üniversitesi (Devam)

a) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Ege Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi (Devam)

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) DokuzEylül Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

13. – Trakya Üniversitesi (Devam)

a) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Trakya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

14. – Uludağ Üniversitesi (Devam)

a) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Uludağ Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

15. – Anadolu Üniversitesi (Devam)

a) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Anadolu Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

16. – Selçuk Üniversitesi (Devam)

a) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Selçuk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

17. – Akdeniz Üniversitesi (Devam)

a) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Akdeniz Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

18. – Erciyes Üniversitesi (Devam)

a) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Erciyes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

19. – Cumhuriyet Üniversitesi (Devam)

a) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

20. – Çukurova Üniversitesi (Devam)

a) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Çukurova Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

21. – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devam)

a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

22. – KaradenizTeknik Üniversitesi (Devam)

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

23. – Atatürk Üniversitesi (Devam)

a) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Atatürk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

24. – İnönü Üniversitesi (Devam)

a) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) İnönü Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

25. – Fırat Üniversitesi (Devam)

a) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Fırat Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

26. – Dicle Üniversitesi (Devam)

a) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Dicle Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devam)

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

28. – Gaziantep Üniversitesi (Devam)

a) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Gaziantep Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devam)

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devam)

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

31. – Harran Üniversitesi (Devam)

a) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Harran Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi (Devam)

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

33. – AdnanMenderes Üniversitesi (Devam)

a) AdnanMenderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Devam)

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

35. – Mersin Üniversitesi (Devam)

a) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Mersin Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

36. – Pamukkale Üniversitesi (Devam)

a) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Pamukkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

37. – Balıkesir Üniversitesi (Devam)

a) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Balıkesir Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

38. – Kocaeli Üniversitesi (Devam)

a) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Kocaeli Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

39. – Sakarya Üniversitesi (Devam)

a) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Sakarya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

40. – CelalBayar Üniversitesi (Devam)

a) CelalBayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) CelalBayar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devam)

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Abantİzzet Baysal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi (Devam)

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devam)

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

44. – Kafkas Üniversitesi (Devam)

a) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Kafkas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Devam)

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

46. – Niğde Üniversitesi (Devam)

a) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Niğde Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

47. – Dumlupınar Üniversitesi (Devam)

a) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Dumlupınar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

48. – GaziOsmanpaşa Üniversitesi (Devam)

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

49. – Muğla Üniversitesi (Devam)

a) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Muğla Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

50. – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam)

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

51. – Kırıkkale Üniversitesi (Devam)

a) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Kırıkkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

52. – Osman Gazi Üniversitesi (Devam)

a) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Osman Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

53. – Galatasaray Üniversitesi (Devam)

a) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi (Devam)

b) Galatasaray Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam)

 

BAŞKAN – Efendim, şimdi, bütçe aleyhinde şahsı adına Tokat Milletvekili Sayın Abdullah Arslan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar)

Süreniz 10 dakika.

ABDULLAH ARSLAN (Tokat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde, aleyhte konuşma yapmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum; hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Önce, konuşmama, kültürün ne olduğunu tarif eden bazı açıklamalarla başlamak istiyorum.

HASAN GÜLAY (Manisa) – Yalnız, doğru olsun...

ABDULLUH ARSLAN (Devamla) – Kültür, beden ve ruhla ilgili kabiliyetleri geliştirmektir.

Kültür, bir konuda kazanılan sistemli bilgidir.

Kültür, bilgi sahibi olan ve düşünen insanın hüküm verme kabiliyetini geliştirmektir.

Kültür, bir milletin aynasıdır. Nasıl bir insan aynaya baktığı zaman kendisinin ne olduğunu orada görürse, bir milletin de kültürü o vazifeyi görmektedir.

MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Adana) – Aynen öyle(!)

ABDULLUH ARSLAN (Devamla) – Kültür, şahsiyettir, kimliktir; duyuş, düşünüş, davranış tarzıdır, bir toplumun, bir ferdin.

MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Adana) – Aynen öyle(!)

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) – Öyle değilse, kürsüden söylemelisin... Biraz utanmalısın..

ABDULLUH ARSLAN (Devamla) – Evet, tekrar ediyorum: Kültür, bir şahsiyettir, bir kimliktir; toplumun, ferdin, düşünüş, duyuş ve davranış tarzlarının bütünüdür.

Kültür, bir milleti millet yapan değerlerin bütünüdür.

Kültür, bir milletin, çağlar içinden süzülüp gelen öz değerlerinin tamamıdır.

Kültür, Cevdet Paşa'nın tarifiyle tarzı hayattır (yaşama tarzıdır).

Kültür, bir milletin, millî vücuduna kan veren damarlarıdır ve benliğini yaşatan bir ruhtur. Nasıl ruhsuz insan ölmeye mahkûmsa, kültüründen mahrum yaşayan bir millet de, ölmeye, emperyalist güçlerin sömürgesi altında sömürülmeye mahkûmdur. (RP sıralarından alkışlar)

Kültür, son olarak, teknik, iktisadî, içtimaî, siyasî ve fikrî formasyon ihtiva eden kendini bilme hareketidir. Onun için denilmiştir ki "sen seni bil sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni." Şahsiyet sahibi olmak, kimlik sahibi olmak ve dünyada yer edinmek ancak böyle mümkündür.

Bugün, fertler ve milletler için kültür edinmek her zamankinden daha çok hayatî bir zarurettir. Zira, güçlü milletler, biz güçlüyüz diye, maddî gücümüz var diye, kendi kültürlerini, sömürdükleri ülkelere empoze etmekte ve bu hususta dayatmaktadırlar. O halde, biz, hem maddeten güçlü olmaya hem de kültür bakımından güçlü olmaya mecburuz ve mahkûmuz.

Netice itibariyle, şunu söylemek istiyorum bu hususta: Zorbalıklarla karışmakta olan, dayatıcı olan bir kültür, hukukîlikten ziyade, millî kültürümüze yaşama hakkı tanımamaktadır. Emperyalist kültürler, millî kültürleri yaşatmamak için bütün tedbirlerini almışlar ve almaktadırlar.

Sayın milletvekilleri, varlık sebebimiz olan millî kültürümüzü meydana getiren unsurlara da birer cümleyle temas etmek istiyorum. Kültürün ana unsuru, kâinatı izah tarzımızdır; yani, inancımızdır. İnanca dayanmayan, kâinata izah tarzı getirmeyen bir kültür, kültür değildir, kültürsüzlüğün tam kendisidir. Bu kâinat niçin yaratılmıştır, bu âlemlerin yaratılmasının sırrı nedir, biz neyin nesiyiz; bu dünyada yaşayışımızın asıl gayesi nedir, nereye gideceğiz, niçin gideceğiz; bunun cevabını, elbette kültürümüzün ana esası olan inancımızda bulmaktayız.

Kültür, dilimizden meydana gelir. Kültürün bir unusuru da dildir. Dilimizi de korumamız lazım. Yanlız, burada, DSP Grubu namına konuşan bir sözcüye cevap vermek istiyorum: Bazı dinî konuşmalardan rahatsız olanlar -iki senedir bunu görüyorum- bu kürsüye çıkıp, din hakkında fetva vermekten çekinmiyorlar ve böylece, cahilliklerini de ortaya koyuyarlar. Efendim, sanki, şimdiye kadar Kur'an-ı Kerimin'in Türkçe izahı yapılmamış gibi; ne kadar cahilce konuşuyorlar.

BAŞKAN – Siz başkalarına sataşmayın efendim, rica ediyorum...

ABDULLAH ARSLAN (Devamla) – Beğenmediğiniz Osmanlı kültüründe, Osmanlı zamanında, Kur'an-ı Kerim'in, Tükçe izahları, Türkçe tefsirleri yapılmıştır, mealleri yayımlanmıştır. Şayet, bu sözcü, bunu söylerken “ibadet Türkçe yapılsın” iddiasında bulunuyorsa, o zaman, bunun fetvasını vermek böylelerine düşmez...

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Ne demek böylelerine!..

ABDULLAH ARSLAN (Devamla) – ... bu memlekette Din İşleri Yüksek Kurulu vardır, fetvasını vermiştir ve böyle olacaktır demiştir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Evet, kültürümüzün diğer ana esasları da, tarihimizdir, geleneklerimizdir, sanatımızdır, estetiğimizdir, musikimizdir, mimarîmizdir, müşterek yaşama arzumuzdur, gelecekle ilgili tavırlarımızdır.

İnsanlık tarihi göstermiştir ki aziz milletvekilleri, milletler, ancak, ortak bir idealle hayatta durabilirler; ortak idealleri olması lazım. Böylesine önemli bir ideal birliğinin kurulması ise, kültürel kimliğimizi korumakla, kültürel kimliğimizi yaşatmakla mümkündür. Bu görev de, esasen, Kültür Bakanlığımıza verilmiştir. Bakınız, Kültür Bakanlığının görevi, 354 sayılı ve değişik 468 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince, millî kültürümüzü araştırmak, geliştirmek ve yaymaktır deniliyor. Üzüldüm, bir milletvekili ve bir Müslüman Türk olarak üzüldüm, buraya çıkıp, DSP Grubu sözcüsü bir konuşma yapıyor, millî kelimesini kullanmayor; sadece, kültür diye tarif ediyor. Bakanlığın görevine kültürle başlıyor; halbuki, rastgele kültür değil, millî kültürümüzü yaşatmaktır Kültür Bakanlığının görevi, millî kültürümüzü_ (RP sıralarından alkışlar)

Bugün, milletler arasında ağırlık olarak kültür savaşı yaşanmaktadır. Siyasî, askerî, iktisadî emperyalizmden ziyade, bugün, kültür emperyalizmi daha tehlikeli hal almıştır; çünkü, bu emperyalizmle beyinler satın alınmaktadır, beyinler işgal edilmektedir; toprak istilasından ziyade, beyin istilası yapılmaktadır.

HASAN GÜLAY (Manisa) – Bu doğru.

ABDULLAH ARSLAN (Devamla) – O halde, kültür emperyalizmi nedir? Kültür emperyalizmini şöyle bir tarif edelim: Kültür emperyalizmi, bir milletin kendi kültürünü, sömürdüğü ülkeye aktarması ve bu hususta dayatmasıdır. Kim dayatıcılık yapıyorsa, içte veya dışta, bu, emperyalist zihniyetin tam kendisidir. Bu zihniyete dur demeli ve millî kültürümüzü yaşatmak için hep beraber seferber olmalıyız. (RP sıralarından alkışlar)

Muhterem milletvekilleri, milletlerin üç türlü kültürü vardır: Maddî kültür, estetik kültür ve manevî kültür; teknolojisi maddî kültürü ifade eder; düşüncesi, edebiyatı ve sanatı estetik kültürü ifade eder ve töresel davranışları, inançları da manevî kültürü oluşturur. Maddî, estetik ve manevî kültürün yekûnu birden bir milletin kültürünü oluşturur. Kim sadece maddî kültürü savunur, kim sadece estetik kültürü savunur ve kim sadece manevî kültürü savunursa bu noksandır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Efendim, süreniz bitti. Rica ediyorum, cümlenizi tamamlayın.

ABDULLAH ARSLAN (Devamla) – Muhterem milletvekilleri, maalesef, biz, sözümüzü tamamlayamadık; ama, hemen toparlıyorum.

Korkmamak lazım Osmanlı kültüründen, millî kültürden; Yunus'u yetiştiren kültürdür o kültür.

EMİN KARAA (Kütahya) – Kim korkuyor?

ABDULLAH ARSLAN (Devamla) – ...Mevlana'yı yetiştiren kültürdür; Hacı Bektaş Veli'yi, Hacı Bayram Veli'yi yetiştiren kültürdür o kültür. (RP sıralarından alkışlar) Binaenaleyh, bu kültür, bugün de lazımdır, yarın da lazım olacaktır.

Bir suali de, daha doğrusu, bir hususu da Kültür Bakanına sormak istiyorum: Osmanlı kültürünün yayılması için...

İBRAHİM YAVUZ BİLDİK (Adana) – Kendisine, sorularını yazılı sor.

ABDULLAH ARSLAN (Devamla) – Kendisine soruyorum; buradan da sorabilirim.

...Osmanlı kültürünün yaşaması, Osmanlıca yazılan 184 bin eserin anlaşılması için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamam, teşekkür ederim Sayın Arslan. Size, 1 dakika eksüre vermiştim; bitti efendim. Teşekkür ederim.

ABDULLAH ARSLAN (Devamla) – ...kurslar açılmıştır. Niçin bu kursları kapatmaya lüzum görmüştür? Neden kapatmıştır?

BAŞKAN – Efendim, isterseniz, size gündemdışı söz veririm; kültürü anlatırsınız.

ABDULLAH ARSLAN (Devamla) – Saygılarımla. (RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Efendim, buyurun.

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – Efendim, eğer, müsaade ederseniz, bir yanlışı düzeltmek istiyorum, tutanakların düzeltmesi için.

BAŞKAN – Hangi konuda?

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – Biraz önce, sayın hatip, DSP Sözcüsünün "millî kültürü" söylemediği "millî" kelimesini, kavramını kullanmadığı şeklinde bizi suçladı. Zabıtları incelediğiniz de siz de göreceksiniz. Eğer, müsaade ederseniz, zabıtlara geçmesi için, bunu, buradan, aynen tekrar edeceğim.

BAŞKAN – Oradan da söyleyebilirsiniz; fark etmez.

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – "Ulusal kültür ve sanatının geliştirilmesinin yanı sıra, evrensel değerlere ve ürünlere ulaşmak da temel görevlerindendir" diye orada söz ediyorum. Biz, hiçbir zaman "millî" kelimesinden yüksünmeyiz; biz, hiçbir zaman, bundan korkmayız. Biz, hiçbir zaman, yanlış olan şeyi, doğru diye; doğruyu, yanlış olarak, milleti yanıltmak için kullanmayız. (RP sıralarından gürültüler)

Saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Tamam, teşekkür ederim; sağ olun.

Efendim, hepimiz, bu toplumun, bu milletin fertleriyiz. Hiç kimse, kendi millî kültüründen rahatsız olmaz. Onun için...

ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) – Sayın Başkan, yine kullanmamış, itiraf ediyor; kullanmadığını kendisi itiraf ediyor...

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ertugay.

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Efendim, müsaade ederseniz, dün, Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında, Sayın Bakanın yanlış anlamasıyla ilgili, tutanaklara geçmiş bir husus üzerinde, İçtüzüğün 58 inci maddesine göre, söz almak istiyorum. Tutanaklar elime yeni geçti. Çok objektif, maddî olarak, bu yanlışlık tutanaklarda açıkça görülüyor. Müsaade ederseniz, bunu düzeltmek istiyorum.

BAŞKAN – Aslında, geçen tutanak hakkındaki o düzeltmeyi, hemen Birleşimin başında isteyebilirdiniz; ama, çok önemsiyorsanız, yerinizden bir açıklama yapın efendim. (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler)

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Tutanaklar yeni elime geçti; ancak alabildim.

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) – Sayın Başkan, böyle bir usul yok...

TURHAN GÜVEN (İçel) – Var... Var...

BAŞKAN – Var efendim... Bir dakika...

Sayın Ertugay, müsaade verdim size. Buyurun.

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Dün, Sayın Bakan, gruplar adına konuşmalar tamamlandıktan sonra, Hükümet adına konuşurken, aynen tutanaklardan ifade ediyorum; "DYP sözcüsü Sayın Zeki Ertugay Hocam, burada '1993'ten sonra kurulan Doğru Yol Partisi Hükümetleri, tarımı dışladılar' dedi. DYP Hükümeti, bildiğim kadarıyla, 1991'de kuruldu. Siz, 1991'i neden dışladınız?" vesaire diye gidiyor... Benim, asla böyle bir ifadem ve beyanım olmadı. Tutanaklarda aynen şöyledir: "1993'ten sonra kurulan Doğru Yol Partisi Hükümetleri zamanında, yüzde 20 faizli ve 2 yılı ödemesiz, 7 yıl vadeli kredilerin uygulandığı bir gerçektir. Bunları, Doğru Yol Partisi Hükümetleri, teröre oluk gibi paraların aktığı, 5 Nisan kararlarının ve o reçetenin uygulandığı dönemde yürüttüler" diye ifade ettim.

BAŞKAN – Peki efendim, anlaşıldı...

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Şimdi, müsaade ederseniz, bir cümleyle şunu söylemek istiyorum: Eğer, Sayın Bakan, benim konuşmamla ilgili olarak, bütün rakamları ve konuşmanın bütün muhteviyatını bu şekilde yorumladı, bu şekilde algıladıysa, vay benim yetiştirdiğim talebelerin haline değil, vay Türkiye'nin, Türk tarımının haline!

HASAN GÜLAY (Manisa) – Ayıp oluyor, Sayın Bakan yok burada...

BAŞKAN – Efendim, hocalar da, doğru dürüst talebe yetiştirsinler o zaman! (Gülüşmeler)

Onbirinci turda yer alan bütçeler üzerindeki müzakereler bitmiştir.

Sıra, soru sorma işlemine gelmiştir. Soru soran arkadaşların isimlerini sırayla okuyorum:

Kastamonu Milletvekili Sayın Haluk Yıldız, Afyon Milletvekili Sayın Osman Hazer (3 soru), Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay, Bolu Milletvekili Sayın Feti Görür, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç, Ordu Milletvekili Müjdat Koç, Konya Milletvekili Hüseyin Arı (iki sorusu var) Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan (İki sorusu var), Yozgat Milletvekili İsmail Durak Ünlü, Adana Milletvekili Sıtkı Cengil, Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan (iki sorusu var), Adana Milletvekili Yakup Budak, Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu, Adana Milletvekili Yakup Budak, Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan, Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım, Kars Milletvekili Zeki Karabayır, Tokat Milletvekili Abdullah Arslan, Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım, Tokat Milletvekili Abdullah Arslan, Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur, Niğde Milletvekili Salih Katırcıoğlu, Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın (İki sorusu var), Tokat Milletvekili Hanefi Çelik, Konya Milletvekili Hüseyin Öz, Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın, Muş Milletvekili Sebahattin Yıldız, Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş, Sıvas Milletvekili Tahsin Irmak, Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım (üç sorusu var), Ağrı Milletvekili Ziyaettin Tokar, Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Hatay Milletvekili Atilâ Sav (iki sorusu var), Elazığı Milletvekili Ömer Naimi Barım, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar.

Soru ve cevap süresi 20 dakikadır.

Divan Üyesinin, soruları oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Birinci sırada, Sayın Haluk Yıldız'ın sorusu vardır.

Sayın Haluk Yıldız?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sorularımın Millî Eğitim ve Kültür Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim.

Haluk Yıldız

Kastamonu

1. Kastamonu Orman Fakültesi 1997 yılında eğitime açılacaktı. Bu nedenle ilköğretim okulu olarak inşaatı tamamlanan bina tahsis edilmiş, valilik ve halkın desteğiyle tefrişi yapılmış, YÖK tarafından 20 öğrencilik kontenjan ayrılmış ve dekan ataması dahi yapılmıştı. Ancak, son anda, 1997 yılında eğitime açılmaktan vazgeçildi. Bu nedenle 1998 yılında da aynı durumla karşılaşacak mıyız?

2. Kastamonu'da üniversite kurulmasına ilişkin kanun teklifimiz komisyonlarda bekliyor. Altyapısı hazır olan Kastamonu'da ve benzer illerde üniversite açılmasıyla ilgili bir programınız var mı; varsa, bu programda Kastamonu hangi durumda?

3. Millî Eğitim Bakanlığında, Hükümet ortağınız yöneticilerini dahi isyan ettirecek, "örgüt Bakanlığı" dedirtecek kadar bürokrat kıyımı yapıldığı ve yapılmaya da devam edildiği bilinmekte; bundan Kastamonu da nasibini almaktadır. Suç içleyen varsa görevden alınsın; ancak, canla, başla, her türlü zor şartlara rağmen eğitime katkıda bulunanların, hiçbir kanunî gerekçe gösterilmeden görevden alınmalarının sebebi, kendi düşüncelerinize göre kadrolaşmaya gitmek mi; yoksa, bilmediğimiz başka bir nedeni var mı; açıklar mısınız?

4. Kastamonu Taşköprü'de bulunan Zımbıllı (Pompeipolis) yeraltı şehrinin kazı çalışmalarına başlatılması için Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine verilen paydan 5 milyar TL ödenek konmuştu. Yıl sonu gelmiş, hiçbir çalışma olmadığından bu para da kullanılmamıştır. Anılan yer için 1998 yılında ne gibi bir çalışma düşünüyorsunuz; bilgi verir misiniz?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Teşekkürler Sayın Başkan.

1 inci soruyla ilgili olarak; 1997 yılında ek yerleştirme çalışmaları zamanında tamamlanamadığı için böyle bir durumla karşılaşılmıştır; aynı durum, 1998 yılında yer almayacaktır.

2 nci sorunun yanıtını yazılı olarak vereceğiz.

Üçüncü soruyla ilgili olarak; Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürünün görevden alınmasının nedeni, benden önceki dönemde görevden alınan müdürün, mahkeme kararıyla görevine iade edilmesi nedeniyle, mahkeme kararının uygulanmasının doğal sonucu olarak, arkadaşımız, eski görevine dönmüş ve yerine atanan arkadaşımız da, görevinden ayrılmak durumunda kalmıştır.

Bakanlığım döneminde yapılan atamalara ilişkin olarak da bu vesileyle bazı bilgiler vermek isterim.

Yaptığım işlemler çerçevesinde, 32 kişi, benden önce ve benim zamanımda yapılan soruşturmalar nedeniyle görevinden alınmış, 10 kişi, valilik teklifiyle; 63 kişi, yargı kararıyla; 14 kişi, kendi isteğiyle; 11 kişi, sicili nedeniyle; 111 kişi de verimli olmadıkları nedenle görevden alınmışlardır. Görüldüğü üzere, atamalar, tamamen objektif kriterlere yönelik olarak yapılmaktadır ve hepinizin de bildiği üzere, 76 ncı madde çerçevesinde herhangi bir atama da yapmamaktayım.

BAŞKAN – Soru, kısmen cevaplandırıldı; kısmen de yazılı cevap vereceksiniz...

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) – Sayın Başkan, Bakanlığımla ilgili soruya cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

(Pompeipolis) Zımbıllı Tepesiyle ilgili olarak, 1 milyar lira, daha sonra 300 milyon lira ve 600 milyon lira olmak üzere ödenekler gönderilmiştir. Ancak, kazıyı yapacak olan Doçent Doktor Seyhan Doruk, 14.10.1997 tarihli başvurusuyla, kazının, 1998 yılında yapılması açısından bize bir yazı göndermiştir. Kazı, 1998 yılında yaptırılacak ve bu işlem devam ettirilecektir.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

2 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Osman Hazer'in, sorusu vardır?..

Sayın Hazer, burada mı?.. Burada.

Sorusunu okutuyorum:

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 22.12.1997

Osman Hazer

Afyon

Soru 1. Afyon İlimizdeki branş öğretmenlerinin yetersizliğini ne zaman gidereceksiniz?

Soru 2. İngilizce dersleri için bütün ilköğretimlerde İngilizce öğrenimi yapılacaktı, neden hâlâ yapılmıyor?

Soru 3. İlköğretim sınıflarının yetersizliği had safhada ne zaman gidereceksiniz?

Soru 4. “Eğitime katkı payı” adı altında topladığınız paraları nasıl değerlendiriyorsunuz ve nerelere harcıyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın Bakan, zaten yazılı istenmiş, yazılı cevap verin efendim.

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, Sayın Bakan cevap vermek istiyor.

BAŞKAN – Efendim, yazılı istenmiş...

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) – Ama, Sayın Bakan adına karar veremezsiniz ki!..

BAŞKAN – Efendim, aslında, yazılı cevap istenen sorulara burada cevap vermemesi lazım arkadaşımızın. Yazılı cevap istemiş, öteki arkadaşların zamanını almayalım.

3 üncü sırada, yine, Osman Hazer'in sorusu var; okutuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sorularımı Kültür Bakanı Sayın M. İstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 22.12.1997

Osman Hazer

Afyon

İlimiz, halihazırda faal olarak bulunan 54 kütüphaneyle, İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunmaktadır. Fakat, birçok kütüphanelerimizde görevleri, belediyelerimizden geçici görevlendirilen elemanlar yürütmektedir. İl Müdürlüğümüzün birinci derecede eleman ihtiyacı bulunmaktadır.

1. İl Müdürlüğümüz, Bakanlığınızdan 6 adet müdür, 1 adet müdür yardımcısı, 1 adet kütüphaneci, 45 adet memur, 4 adet bekçi, 44 adet hizmetli kadrosu talep etmiştir. Talep edilen bu kadrolar ne zaman temin edilecek?

2. İlimiz merkezinde 8 bin konutluk uydukent projesi gerçekleştirilmektedir. Burada Afyon Kültür Merkezi İnşaatı başlamıştır. Bu proje için 1998 yılı yatırım programından ne kadar ödenek ayrılmıştır, projenin ne zaman tamamlanması düşünülmektedir?

BAŞKAN – Evet, bu da yazılı istenmiş.

4 üncü sırada, yine, Osman Hazer'in bir sorusu var; buyurun efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sorularımın, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 22.12.1997

Osman Hazer

Afyon

1. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünün iki yıllıktan, dört yıllığa çıkarılması hususunda bir çalışmanız var mıdır?

2. Şu anda YÖK'ün vermiş olduğu eğitim programını yeterli görüyor musunuz?

3. YÖK'e bağlı üniversitelerde okuyan türbanlı öğrencilerin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için ne gibi girişimleriniz bulunmaktadır?

BAŞKAN – Bu sorunun da yazılı olarak cevaplandırılması istenmiştir.

5 inci sırada, Sayın Ersönmez Yarbay?.. Burada.

Sorusunu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına.

Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle, Millî Eğitim Bakanından sorulmasını arz ederim.

Ersönmez Yarbay

Ankara

1. Gazi Üniversitesi Meslekî Yaygın Eğitim Fakültesi öğrencileri, meslekî teknik eğitim düzeyinde öğrenim gördükleri halde, diplomaları bu düzeyde verilmemektedir. Bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?

2. Türkiye genelinde kuaförlük öğretmenliği branşında öğretmen açığı ne kadardır? 1998-1999 öğretim yılında bu branştan öğretmen alınacak mıdır?

BAŞKAN – Sayın Bakan...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Birinci sorunun yanıtını şu şekilde veriyorum: Bugün, üniversite sistemimizde, örgün öğrenim olsun, yaygın öğrenim olsun, hangi nitelikte eğitim veriliyorsa, o nitelikteki diploma verilmektedir; dolayısıyla, nitelik ve diploma arasında bir farklılığın olması söz konusu değildir.

Türkiye genelinde kuaförlük öğretmeni branşındaki öğretmen ihtiyacı, her yıl açılacak sınıfların ortaya çıkaracağı talebe bağlı olarak belirlenmekte ve ona göre de, her yıl alınan öğretmen alımlarında, bu değerlendirilerek, gerekli kontenjan tanınmaktadır.

Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Soru cevaplandırılmıştır.

6 ncı sırada, Sayın Feti Görür?.. Burada.

Sorusunu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla, Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Feti Görür

Bolu

Sorular:

1. Bolu İlinde ve ilçelerinde toplam olarak öğretmen açığı ne kadardır?

2. Temel eğitimin 4 üncü ve 5 inci sınıflarına ingilizce dersi koymanıza rağmen, Bolu'nun en gelişmiş ilçesi olan Düzce'deki ilköğretim okullarında, sadece, 1 adet kadrolu İngilizce öğretmeni bulunmaktadır. Bu çocuklar İngilizceyi nasıl öğrenecekler? İngilizce öğretmen açığını, ne zaman, kaç yılda kapatmayı planlıyorsunuz?

3. Bolu İline, ilköğretimde taşınmalı okuyan çocuklara öğle yemekleri parasının gitmediği söyleniyor; yemek paralarını ne zaman göndermeyi düşünüyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun efendim.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Teşekkürler Sayın Başkan.

İzninizle, önce, 3 üncü soruyu yanıtlayarak başlayacağım, daha sonra, ilk iki soruyu da birlikte yanıtlayacağım.

3 üncü soru çerçevesinde, bugüne değin 138 209 öğrenciye öğle yemeği verilebilmesi için 2,3 trilyon liralık harcama yapılmıştır. Ödemelerde, son bir iki hafta sıkışıklık olan yerler vardır; o da, bugünlerde tamamlanarak, hiç kimseye, ödenecek hiçbir borcumuz kalmamaktadır. Yalnız, bugüne kadar, 2,3 trilyon lira, bu bağlamda harcanmıştır. Bu harcamalar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılmaktadır.

Bolu İlinin de, diğer iller gibi, belirli boyutlarda öğretmen açığı vardır; çünkü, öğretmen açığı tanımımız, bizim anlayışımızda 30 kişilik sınıflardır. Esasen, bu anlayışla, 1997 yılı çerçevesinde 27 bin öğretmene kura çektirilmiştir 55 inci Hükümet kurulduktan sonra. Onun dışında, 1 930 öğretmen için de, vekil öğretmenlik kadrosu tanınmıştır. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, 15 bin öğretmen, yeniden kura çekimine tabi tutulacak ve onun ötesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk etmiş olduğumuz 158 155 kadronun onaylanması halinde de, süratle öğretmen alımları hızlandırılacaktır.

İngilizce eğitiminin 4 üncü ve 5 inci sınıflarda başlaması uygulamasına bu yıl geçilmiştir. Bu uygulamaya geçerken de, aldığımız karar, yabancı dil öğretmenlerinin yeterli sayıda olduğu okullarda derhal bu uygulama başlayacak ve böylece, atıl öğretmen kapasitesi yaratmaktan kurtulacaktık; artı, yeterli öğretmenin olmadığı yerlerde de saatlerin diğer derslerde kullanılması düşünülmüştü ve uygulama bu şekildedir.

İngilizce ve diğer yabancı dillerin öğrenilmesi için, bilgisayar destekli eğitim çerçevesinde, şu anda, Bakanlığımız, çeşitli üniversitelerle, yabancı dil öğreniminin, öğretmenlerin yanında, bilgisayar destekli olarak verilebilmesi için, yazılım programları üzerinde çalışmalar başlatmıştır. Aynı şekilde, audio-vision teknolojiyi kullanacak hazırlıklara da girişilmiştir. Dolayısıyla, 2000 yılına geldiğimizde, 190 bin öğretmenimizi aldığımızda, bilgisayarlaşmayı bütün okullarımıza yaydığımızda, hem bilgisayar teknolojisi hem audio-vision teknoloji hem de öğretmenlerimizin katkısıyla, yabancı dil dahil, diğer tüm derslerimizdeki öğretmen sorunu ortadan kalktığı gibi, 30'ar kişilik sınıflarda uygar eğitim verebilir noktaya geleceğiz.

Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Bakanım, aslında, bu taşımalı eğitimde, güneydoğudaki uygulama çok hatalı. Mesela, benim ilimde hiçbir köy okulu açık değil; ancak, siz taşımalı eğitim parasını vermek için "güvenlik sağlansın" diyorsunuz. Şimdi, burada güvenlik sağlamak mümkün değil; yani, böyle taşımalı sistemle köylerden öğrenci toplayıp okula getirmek için...

İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir) – Sayın Başkan, söz iste de öyle konuş.

BAŞKAN – Bir dakika efendim, önemli bir mesele de onun için konuşuyorum, bu, güneydoğunun temel sorunudur...

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) – Sonra özel olarak konuşursunuz, burası özel sohbet yeri değil.

BAŞKAN – Bir dakika efendim, sözü geçtiği için arz etmeliyim.

Köylerden getirilecek çocukları özel okul minibüsleriyle değil de, köylerden gelen dolmuşlarla, diğer yolcular arasında gidip gelseler -çünkü okumak için köylerden şehre gidip gelen öğrenciler belli, bunların okula devam ettikleri süre de belli- ve siz de bu dolmuşlara para vermek suretiyle güneydoğuda da bu taşımalı eğitimi sağlayamaz mısınız?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Sayın Başkanım, bu sorunuza şöyle yanıt vereyim...

SÜHA TANIK (İzmir) – Yazılı cevap verin.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Yazılı vermeyeceğim, sözlü cevap vermek durumundayım, Sayın Başkan dile getirdiler.

Efendim, güneydoğuda, güvenlik nedeniyle taşımalı sistem uygulanmamaktadır. Güneydoğunun sorununu çözmek için, yoğun bir şekilde, yatılı ilköğretim bölge okulları inşa edilmektedir. Bugüne değin inşa edilmiş okulların yüzde 65'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da inşa edilmiştir. 55 inci Hükümetin Programında da, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının yaptıracakları hariç olmak kaydıyla, 250 yatılı ilköğretim okulu programımız vardır; bunun da yine yüzde 60-65'i bu bölgede yapılacaktır. Dolayısıyla, güvenlik koşullarının hâkim olduğu yerde, taşımalı sistem uygulayarak -öğrencilerimizin veya öğretmenlerimizin canını tehlikeye atmak istemiyoruz- güvenli bir biçimde, sağlam bir şekilde yapılmış okullarda bu eğitimi verme politikamız var.

Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Neyse efendim; ben, bu konuda, ayrıca sizinle konuşmayı düşünüyorum.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Hayhay.

BAŞKAN – 7 nci sırada, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın sorusu var.

Sayın Aykaç?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay'a tevcihini arz ederim.

Mehmet Aykaç

Çorum

Soru:

Ülkemizde 200 binden fazla öğretmen açığı olduğu bir zamanda, ilahiyat fakültesi mezunları, pedagojik eğitim aldıkları ve yıllarca öğretmen olarak atandıkları halde, 55 inci Anasol-D Hükümetinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, ilk defa, öğretmen olarak tayin edilmemişlerdir.

1. Bunun sebebi nedir?

2. Burada bir ideolojik amaç güdülmüş müdür?

3. Türkiye'den lise mezunu olarak muhtelif ülkelere gidip, oradan üniversite mezunu olarak ülkemize dönen gençlerimiz, bir yıl öncesine kadar YÖK'ten denklik belgesi alabildikleri halde, son aylarda YÖK'ün tutumu tamamen değişmiş ve denklik belgesi vermemektedir. Halbuki, daha önce, aynı yabancı ülkelerin aynı fakültelerinden mezun olan Türk gençlerine denklik belgesi verilmişti.

Şimdi verilmemesinin sebebi nedir? Bu gençlerin kazanılmış hakları ne olacak?

4. Çorum'da bulunan ve Dekanı tayin edilmiş olan Gazi Üniversitesine bağlı Çorum İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine 1998 Şubat ayında öğrenci alınacak mı?

5. Sosyal, kültürel, ekonomik altyapısı tamamen hazır olan ve emsalleri arasında mağdur bırakılan Çorum İlimize Çorum Üniversitesini açmayı düşünüyor musunuz?

Şayet, bu Çorum Üniversitesi döneminizde açılırsa, tüm Çorum Halkı size minnettar kalacaktır.

Saygılarımla.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Ülkemizde öğretmen açığının karşılanmasında elde mevcut kadrolara göre hareket ediyoruz. Bu çerçevede, en acil ihtiyaç neyse, o alınmıştır ve maalesef, öğretmen ihtiyacının yaptığı aşırı baskı sonucunda, geçmiş yıllarda, öğretmenlerin, branşları dışında çalıştırıldıklarını da biliyoruz.

Bu çerçevede, ilahiyat fakültesi mezunları, aslında, din kültürü ve ahlak derslerine gireceklerken, öğretmen açığı nedeniyle, yaygın bir biçimde, sınıf öğretmenliklerinde de kullanılmışlardır; dolayısıyla, sınıf öğretmenlerimizin sayısındaki artışa paralel olarak, yaygın bir şekilde, diğer branşlarda olduğu gibi, ilahiyat fakültesi mezunları da, pedagojik formasyonları ve bilgileri çerçevesinde, branşa dönmek istemektedirler. Burada herhangi bir ayırımcılık güdülmemektedir.

Esasen, bünyemizde, ihtiyacımızı karşılayacak boyutta öğretmen vardır; ancak, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 190 bin öğretmen atamamız çerçevesinde, 158 bin kadroyu Türkiye Büyük Millet Meclisi onayladığı takdirde, elbette ki, 30 kişilik sınıflara ulaşma boyutunda, ilave ihtiyacımız boyutunda da ilahiyat fakültesi mezunlarını, din kültürü ve ahlak derslerini vermek üzere, Millî Eğitimin bünyesine almaya devam edeceğiz.

Diğer sorunuzun içerisinde, yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin denklik meselesi konusunu da şu şekilde açıklamak isterim: Yurt dışında birçok ülkenin üniversitelerinin denkliği YÖK tarafından kabul edilirken, aynı ülkelerin birçok üniversitesinin de, uluslararası standartlara uymadığı için, diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de denkliği kabul edilmemektedir. Bu bağlamda, YÖK'ün, denkliğini kabul etmediği üniversiteler arasında, Amerikan, Fransız, İngiliz, İtalyan, aklınıza ne geliyorsa, her ülkenin, uluslararası standardı tutmayan üniversitelerinin hepsi dahildir.

O nedenle, buradaki yaklaşım da, üniversite denkliğinin, Türkiye üniversitelerinin kalitesi ile dışarıdaki üniversitelerin kalitesi arasındaki dengeyi sağlıklı korumaktır. Böyle bir yola gitmediğimiz takdirde, Türkiye'de çok daha nitelikli yetişen öğrencilerimize karşı, daha düşük düzeyde eğitim almış kişilere denklik vermek suretiyle, rekabet ortamını ve adil bir rekabet ortamını da ortadan kaldırmış oluruz.

Çorum'da bulunan fakülteye şubat ayında öğrenci alınamayacağını siz de takdir edersiniz. Çünkü, öğrencilerin üniversiteye alınmaları yılda bir defa yapılmakta ve üniversitelere öğrenci alımı için açılan imtihanlar sonucunda olmaktadır. Çorum'da ayrı bir üniversitenin açılması konusu, tabiatıyla, Türkiye genelindeki üniversite ihtiyacının değerlendirilmesi bağlamında YÖK tarafından değerlendirilecek ve ülkemizin koşullarına göre en doğru karara ulaşılacaktır.

Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Böylece, soru sorma işlemi bitmiş, sorular cevaplandırılmıştır.

Sayın milletvekilleri, 11 inci turdaki bütçeler üzerinde yapılan müzakereler bitmiştir.

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini ve bölümleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

Kültür Bakanlığı 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI

1. – Kültür Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 135 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Kültür Sanat Hizmetleri 41 942 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 224 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 47 301 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kültür Bakanlığı 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

2. – Kültür Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Kültür Bakanlığı 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Kültür Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 15 308 422 527 000

– Toplam Harcama : 13 797 768 843 000

– İptal Edilen Ödenek : 1 701 009 105 000

– Ödenek Dışı Harcama : 190 355 421 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 1 670 000 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kültür Bakanlığı 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığı 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Millî Eğitim Bakanlığı 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

1. – Millî Eğitim Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 113 773 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Okul Öncesi ve İlköğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi

ve Geliştirilmesi 501 067 124 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

112 Genel, Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin Gerçekleştirilmesi

ve Geliştirilmesi 282 966 211 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

113 Çıraklık ve Yaygın Eğitim 27 596 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

114 Yükseköğretim, Yurtdışı Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler 14 373 165 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

115 Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik 1 110 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

888 4306 Sayılı Kanun Gereğince Elde Edilen Gelirlerle Yürü-

tülen İlköğretim Hizmetleri 290 050 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 5 071 200 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 7 100 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 1 243 108 000 000 000

 

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

 

2. – Millî Eğitim Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Millî Eğitim Bakanlığı 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 317 754 976 780 000

– Toplam Harcama : 308 668 705 662 000

– İptal Edilen Ödenek : 9 875 016 409 000

– Ödenek Dışı Harcama : 2 332 651 646 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 1 543 906 355 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Yüksek Öğretim Kurulu 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

I. – YÜKSEK ÖĞRETİMKURULU (YÖK)

a) Yüksek ÖğretimKurulu 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

111 Yüksek Öğretim Kurulu 7 910 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 028 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 938 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1 990 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 8 936 010 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 938 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) YüksekÖğretim Kurulu 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Yüksek Öğretim Kurulu 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Yüksek Öğretim Kurulu 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 3 706 170 662 000

– Toplam Harcama : 3 410 544 942 000

– İptal Edilen Ödenek : 295 625 720 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 23 571 602 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 7 992 000 000 000

– Tahsilat : 773 306 705 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Yüksek Öğretim Kurulunun 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Ankara Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

II. – ÜNİVERSİTELER

1. – Ankara Üniversitesi

a) Ankara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 7 641 742 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 15 128 158 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 22 770 900 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 64 989 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 22 705 910 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 22 770 900 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Ankara Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Ankara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Ankara Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Ankara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 7 811 468 735 000

– Toplam Harcama : 7 529 596 159 000

– İptal Edilen Ödenek : 268 855 510 000

– Ödenek Dışı Harcama : 7 467 192 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 20 484 258 000

– Akreditif, taahhüt, art. ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 4 206 105 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 5 204 900 000 000

– Tahsilat : 7 367 990 703 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Ankara Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Ankara Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

2. – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 478 260 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 5 570 940 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 049 200 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 115 979 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 11 933 220 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 049 200 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 4 266 890 744 000

– Toplam Harcama : 4 096 416 327 000

– İptal Edilen Ödenek : 169 404 963 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 1 069 454 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 89 458 219 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 2 681 800 000 000

– Tahsilat : 3 821 691 979 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Hacettepe Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

3. – Hacettepe Üniversitesi

a) Hacettepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 232 243 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 11 650 757 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Giderleri 53 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 21 936 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 101 499 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 21 833 001 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 21 936 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Hacettepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Hacettepe Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Hacettepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 7 403 219 356 000

– Toplam Harcama : 7 032 207 174 000

– İptal Edilen Ödenek : 365 457 311 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 5 554 871 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 17 221 948 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 5 040 000 000 000

– Tahsilat : 6 942 247 682 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Hacettepe Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Gazi Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

4. – Gazi Üniversitesi

a) Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 637 300 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 10 015 200 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Giderleri 47 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 15 699 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 10 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 79 989 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 15 619 501 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 15 699 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gazi Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Gazi Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 5 681 130 047 000

– Toplam Harcama : 5 339 048 753 000

– İptal Edilen Ödenek : 318 046 760 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 24 034 534 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 78 541 058 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 3 538 200 000 000

– Tahsilat : 5 467 989 804 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gazi Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Gazi Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

İstanbul Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

5. – İstanbul Üniversitesi

a) İstanbul Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 405 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 23 406 900 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 31 813 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 2 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 81 996 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 31 731 702 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 31 813 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İstanbul Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) İstanbul Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – İstanbul Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

İstanbul Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 10 602 321 254 000

– Toplam Harcama : 10 390 617 296 000

– İptal Edilen Ödenek : 139 345 373 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 72 358 585 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 7 063 900 000 000

– Tahsilat : 10 308 035 359 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İstanbul Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, İstanbul Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

 

6. – İstanbul Teknik Üniversitesi

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 226 973 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 6 227 027 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 11 454 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 

(B) cetvelini okutuyoru

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 40 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 59 959 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 11 394 001 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 11 454 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 3 858 956 461 000

– Toplam Harcama : 3 725 212 801 000

– İptal Edilen Ödenek : 133 650 487 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 93 173 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 2 648 400 000 000

– Tahsilat : 3 528 868 031 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, İstanbul Teknik Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Boğaziçi Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

7. – Boğaziçi Üniversitesi

a) Boğaziçi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 392 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 331 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 260 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 5 984 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 39 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 5 944 501 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 5 984 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Boğaziçi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Boğaziçi Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Boğaziçi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 2 232 722 453 000

– Toplam Harcama : 2 146 310 501 000

– İptal Edilen Ödenek : 86 411 952 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 438 200 000 000

– Tahsilat : 2 031 791 096 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Boğziçi Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Marmara Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

 

8. – Marmara Üniversitesi

a) Marmara Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 906 655 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 7 975 995 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 2 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 884 650 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 3 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 49 996 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 10 834 651 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 10 884 650 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Marmara Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Marmara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Marmara Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Marmara Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 3 909 870 464 000

– Toplam Harcama : 3 778 465 983 000

– İptal Edilen Ödenek : 71 390 603 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 60 013 878 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 2 530 200 000 000

– Tahsilat : 3 672 484 720 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Marmara Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Marmara Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

9. – Yıldız Teknik Üniversitesi

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 070 549 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 431 751 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 4 502 300 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 3 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 44 995 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 4 457 302 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 4 502 300 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

 

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Yıldız Teknik Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Yıldız Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 526 649 964 000

– Toplam Harcama : 1 450 212 011 000

– İptal Edilen Ödenek : 53 609 877 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 22 828 076 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 960 000 000 000

– Tahsilat : 1 484 369 663 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Yıldız Teknik Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Mimar Sinan Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

10. – Mimar Sinan Üniversitesi

a) Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 425 325 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 577 450 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 002 775 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 

 

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 20 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 2 981 776 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 002 775 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mimar Sinan Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Mimar Sinan Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Mimar Sinan Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 013 471 684 000

– Toplam Harcama : 951 360 403 000

– İptal Edilen Ödenek : 66 779 279 000

– Ödenek Dışı Harcama : 5 292 175 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 624 177 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 696 000 000 000

– Tahsilat : 836 604 551 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mimar Sinan Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Mimar Sinan Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Ege Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

11. – Ege Üniversitesi

a) Ege Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 278 730 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 11 414 270 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 100 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 793 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 200 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 58 750 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 16 733 050 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 793 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Ege Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Ege Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Ege Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Ege Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 5 530 828 294 000

– Toplam Harcama : 5 226 294 078 000

– İptal Edilen Ödenek : 301 872 457 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 2 661 759 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 3 810 000 000 000

– Tahsilat : 5 170 937 657 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Ege Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Ege Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

12. – Dokuz Eylül Üniversitesi

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 617 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 7 939 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 101 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 657 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 59 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 12 597 501 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 657 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Dokuz Eylül Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Dokuz Eylül Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 4 381 681 979 000

– Toplam Harcama : 3 988 970 783 000

– İptal Edilen Ödenek : 350 428 718 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 42 282 478 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 2 781 700 000 000

– Tahsilat : 4 140 069 309 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Dokuz Eylül Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Trakya Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

13. – Trakya Üniversitesi

a) Trakya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 165 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 126 450 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 50 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 341 450 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 35 298 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 6 306 151 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 341 450 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Trakya Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Trakya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Trakya Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Trakya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 2 126 861 078 000

– Toplam Harcama : 1 910 667 826 000

– İptal Edilen Ödenek : 203 033 111 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 13 160 141 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 40 573 530 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 377 100 000 000

– Tahsilat : 1 809 697 086 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Trakya Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Trakya Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Uludağ Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

14. – Uludağ Üniversitesi

a) Uludağ Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 086 100 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 5 236 900 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 9 323 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 29 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 9 293 001 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 9 323 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Uludağ Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Uludağ Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Uludağ Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Uludağ Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 3 499 221 524 000

– Toplam Harcama : 3 334 468 051 000

– İptal Edilen Ödenek : 127 447 004 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 37 306 469 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 54 681 935 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 2 139 800 000 000

– Tahsilat : 3 412 812 523 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Uludağ Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Uludağ Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Anadolu Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

15. – Anadolu Üniversitesi

a) Anadolu Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 804 750 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 4 479 150 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Giderleri 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 284 900 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 10 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 112 982 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 8 171 908 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 284 900 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Anadolu Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Anadolu Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Anadolu Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Anadolu Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 4 539 271 841 000

– Toplam Harcama : 3 937 689 481 000

– İptal Edilen Ödenek : 131 085 142 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 470 497 218 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 6 631 803 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 935 000 000 000

– Tahsilat : 3 878 450 152 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Anadolu Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Anadolu Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Selçuk Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

16. – Selçuk Üniversitesi

a) Selçuk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 933 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 5 572 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 9 505 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 425 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 56 573 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 9 448 502 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 9 505 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Selçuk Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Selçuk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Selçuk Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Selçuk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 3 487 124 731 000

– Toplam Harcama : 3 298 347 954 000

– İptal Edilen Ödenek : 181 823 976 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 6 952 801 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 87 973 134 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 2 240 400 000 000

– Tahsilat : 3 225 388 997 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Selçuk Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Selçuk Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Akdeniz Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

17. – Akdeniz Üniversitesi

a) Akdeniz Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 342 150 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 990 350 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 101 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 433 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 44 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 6 388 501 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 433 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Akdeniz Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Akdeniz Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Akdeniz Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Akdeniz Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 2 362 563 701 000

– Toplam Harcama : 2 283 774 570 000

– İptal Edilen Ödenek : 74 694 156 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 4 094 975 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 479 500 000 000

– Tahsilat : 2 348 367 341 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Akdeniz Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Akdeniz Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Erciyes Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

18. – Erciyes Üniversitesi

a) Erciyes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 117 220 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 737 780 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 300 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 155 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 580 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 69 340 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 7 085 080 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 155 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Erciyes Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Erciyes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Erciyes Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Erciyes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 2 460 669 651 000

– Toplam Harcama : 2 269 478 560 000

– İptal Edilen Ödenek : 163 097 875 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 28 093 216 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 567 600 000 000

– Tahsilat : 2 295 489 347 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Erciyes Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Erciyes Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Cumhuriyet Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

19. – Cumhuriyet Üniversitesi

a) Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 997 400 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 951 600 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 5 950 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 2 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 49 996 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 5 900 002 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 5 950 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Cumhuriyet Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Cumhuriyet Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Cumhuriyet Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 2 094 131 895 000

– Toplam Harcama : 1 991 583 273 000

– İptal Edilen Ödenek : 80 860 494 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 21 688 128 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 347 660 000 000

– Tahsilat : 1 962 296 596 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Çukurova Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

20. – Çukurova Üniversitesi

a) Çukurova Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 117 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 6 440 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 101 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 658 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 5 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 51 895 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 12 606 600 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 12 658 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Çukurova Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Çukurova Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Çukurova Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Çukurova Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 3 821 887 581 000

– Toplam Harcama : 3 656 707 806 000

– İptal Edilen Ödenek : 143 976 751 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 21 203 024 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 2 681 200 000 000

– Tahsilat : 3 626 101 439 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Çukurova Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Çukurova Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

19 Mayıs Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

21. – 19 Mayıs Üniversitesi

a) 19 Mayıs Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 546 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 4 029 900 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 200 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 776 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 39 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 7 736 701 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 776 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

19 Mayıs Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) 19 Mayıs Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – 19 Mayıs Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

19 Mayıs Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 2 725 080 435 000

– Toplam Harcama : 2 531 256 097 000

– İptal Edilen Ödenek : 166 392 972 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 27 431 366 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 89 834 408 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 669 400 000 000

– Tahsilat : 2 627 559 859 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

19 Mayıs Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 19 Mayıs Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

22. – Karadeniz Teknik Üniversitesi

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 969 120 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 4 844 680 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 813 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 101 698 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 8 712 101 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 8 813 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Karadeniz Teknik Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 3 053 995 665 000

– Toplam Harcama : 2 952 012 916 000

– İptal Edilen Ödenek : 76 500 445 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 25 482 304 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 1 864 581 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 2 042 800 000 000

– Tahsilat : 2 951 229 855 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Atatürk Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

23. – Atatürk Üniversitesi

a) Atatürk Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 950 624 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 9 215 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 165 624 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 3 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 89 996 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 16 075 625 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 16 165 624 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Atatürk Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Atatürk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Atatürk Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Atatürk Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 4 536 744 287 000

– Toplam Harcama : 4 245 275 666 000

– İptal Edilen Ödenek : 252 646 698 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 38 821 923 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 50 426 545 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 3 285 500 000 000

– Tahsilat : 4 208 738 646 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Atatürk Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Atatürk Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

İnönü Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

24. – İnönü Üniversitesi

a) İnönü Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 406 750 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 483 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 2 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 5 892 450 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 23 994 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 5 868 455 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 5 892 450 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İnönü Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) İnönü Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – İnönü Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

İnönü Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 3 193 855 890 000

– Toplam Harcama : 3 110 326 533 000

– İptal Edilen Ödenek : 72 024 500 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 11 504 857 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 1 225 931 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 517 000 000 000

– Tahsilat : 2 939 425 443 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İnönü Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, İnönü Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Fırat Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

25. – Fırat Üniversitesi

a) Fırat Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 680 600 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 442 400 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 100 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 223 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 89 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 7 133 001 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 223 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Fırat Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Fırat Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Fırat Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Fırat Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 2 313 318 417 000

– Toplam Harcama : 2 271 154 481 000

– İptal Edilen Ödenek : 25 462 193 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 16 701 743 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 620 200 000 000

– Tahsilat : 2 316 201 860 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Fırat Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Fırat Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Dicle Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

26. – Dicle Üniversitesi

a) Dicle Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 865 870 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 978 830 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 844 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 41 450 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 7 802 750 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 7 844 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dicle Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Dicle Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Dicle Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Dicle Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 2 760 933 173 000

– Toplam Harcama : 2 577 107 504 000

– İptal Edilen Ödenek : 173 823 995 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 10 001 674 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 982 600 000 000

– Tahsilat : 2 524 194 899 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dicle Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Dicle Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

27. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 258 300 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 257 200 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 100 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 615 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 34 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 6 580 501 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 615 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 2 140 398 282 000

– Toplam Harcama : 2 052 842 246 000

– İptal Edilen Ödenek : 80 146 030 000

– Ödenek Dışı Harcama : 516 135 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 7 926 141 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 503 300 000 000

– Tahsilat : 2 049 528 519 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Gaziantep Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

28. – Gaziantep Üniversitesi

a) Gaziantep Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 011 400 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 077 450 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 151 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 4 239 850 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 150 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 54 840 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 4 184 860 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 4 239 850 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gaziantep Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Gaziantep Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Gaziantep Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Gaziantep Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 385 602 724 000

– Toplam Harcama : 1 228 117 847 000

– İptal Edilen Ödenek : 157 484 877 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 39 334 666 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 980 800 000 000

– Tahsilat : 1 183 539 561 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gaziantep Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Gaziantep Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

29. – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 101 300 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 57 200 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 120 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 278 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 30 498 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 2 248 001 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 278 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 590 350 000 000

– Toplam Harcama : 586 584 424 000

– İptal Edilen Ödenek : 3 765 576 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 358 600 000 000

– Tahsilat : 609 051 104 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

30. – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 850 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 297 300 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 147 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 31 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 2 115 801 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 147 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 686 171 970 000

– Toplam Harcama : 569 320 839 000

– İptal Edilen Ödenek : 118 698 340 000

– Ödenek Dışı Harcama : 2 096 965 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 249 756 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 61 067 664 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 394 500 000 000

– Tahsilat : 620 088 728 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Harran Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

31. – Harran Üniversitesi

a) Harran Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 599 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 440 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 4 041 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 6 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 14 488 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 4 027 006 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 4 041 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Harran Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Harran Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Harran Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Harran Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 152 297 708 000

– Toplam Harcama : 1 077 796 098 000

– İptal Edilen Ödenek : 70 100 550 000

– Ödenek Dışı Harcama : 119 641 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 4 520 701 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 43 476 000 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 775 200 000 000

– Tahsilat : 1 086 179 718 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Harran Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Harran Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

32. – Süleyman Demirel Üniversitesi

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 769 740 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 598 760 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 11 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 5 379 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 20 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 19 975 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 5 359 505 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 5 379 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Süleyman Demirel Üniversitesi 1996 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Süleyman Demirel Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 707 386 160 000

– Toplam Harcama : 1 633 621 420 000

– İptal Edilen Ödenek : 43 154 672 000

– Ödenek Dışı Harcama : 2 960 124 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 33 570 192 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 056 400 000 000

– Tahsilat : 1 600 610 896 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Süleyman Demirel Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Adnan Menderes Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

33. – Adnan Menderes Üniversitesi

a) Adnan Menderes Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 728 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 174 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 904 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 19 997 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 2 884 502 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 904 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Adnan Menderes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Adnan Menderes Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Adnan Menderes Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 903 244 138 000

– Toplam Harcama : 855 358 942 000

– İptal Edilen Ödenek : 47 885 196 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 630 700 000 000

– Tahsilat : 826 734 022 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Adnan Menderes Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

34. – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 285 200 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 219 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 505 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 10 997 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 494 702 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 505 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 987 694 654 000

– Toplam Harcama : 933 462 617 000

– İptal Edilen Ödenek : 55 161 848 000

– Ödenek Dışı Harcama : 929 811 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 716 500 000 000

– Tahsilat : 922 702 008 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Mersin Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

35. – Mersin Üniversitesi

a) Mersin Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 273 279 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 193 371 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 467 650 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 20 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 446 651 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 467 650 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mersin Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Mersin Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Mersin Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Mersin Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 084 132 395 000

– Toplam Harcama : 1 058 112 218 000

– İptal Edilen Ödenek : 26 020 177 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 591 200 000 000

– Tahsilat : 1 064 249 680 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mersin Üniversitesi 1996 malî yılı kesin hesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Mersin Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Pamukkale Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

36. – Pamukkale Üniversitesi

a) Pamukkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 323 950 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 519 550 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 2 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 845 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 18 197 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 827 302 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 845 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Pamukkale Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Pamukkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Pamukkale Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Pamukkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 167 553 983 000

– Toplam Harcama : 1 062 605 325 000

– İptal Edilen Ödenek : 57 576 826 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 47 371 832 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 726 000 000 000

– Tahsilat : 1 053 522 465 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Pamukkale Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Pamukkale Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Balıkesir Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

 

37. – Balıkesir Üniversitesi

a) Balıkesir Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 680 450 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 289 150 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 969 600 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 50 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 20 949 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 2 948 601 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 969 600 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Balıkesir Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Balıkesir Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Balıkesir Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Balıkesir Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 949 154 842 000

– Toplam Harcama : 901 456 184 000

– İptal Edilen Ödenek : 27 864 440 000

– Ödenek Dışı Harcama : 80 125 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 19 914 343 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 572 700 000 000

– Tahsilat : 912 342 848 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Balıkesir Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Balıkesir Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Kocaeli Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

38. – Kocaeli Üniversitesi

a) Kocaeli Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 377 950 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 2 400 550 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 4 779 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 3 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 27 996 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 4 751 501 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 4 779 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Kocaeli Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Kocaeli Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Kocaeli Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 544 883 572 000

– Toplam Harcama : 1 465 602 595 000

– İptal Edilen Ödenek : 59 514 185 000

– Ödenek Dışı Harcama : 909 721 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 20 676 513 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 813 200 000 000

– Tahsilat : 1 474 259 567 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Kocaeli Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Sakarya Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

39. – Sakarya Üniversitesi

a) Sakarya Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 434 270 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 436 730 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 871 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 10 797 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 860 202 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 871 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sakarya Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

 

b) Sakarya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Sakarya Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Sakarya Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 198 711 174 000

– Toplam Harcama : 1 156 521 132 000

– İptal edilen Ödenek : 29 609 408 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 12 580 634 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 748 000 000 000

– Tahsilat : 1 159 707 316 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sakarya Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Sakarya Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Celal Bayar Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

40. – Celal Bayar Üniversitesi

a) Celal Bayar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 327 850 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 817 150 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 4 145 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 

 

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 10 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 24 980 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 4 120 010 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 4 145 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Celal Bayar Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Celâl Bayar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Celâl Bayar Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Celâl Bayar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 262 605 548 000

– Toplam Harcama : 1 227 153 816 000

– İptal Edilen Ödenek : 23 414 822 000

– Ödenek Dışı Harcama : 868 363 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 12 905 273 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 808 900 000 000

– Tahsilat : 1 114 569 685 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Celâl Bayar Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Celâl Bayar Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

41. – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 777 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 710 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 488 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 18 497 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 469 502 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 488 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 142 218 910 000

– Toplam Harcama : 1 027 812 066 000

– İptal Edilen Ödenek : 111 454 572 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 2 952 272 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 708 600 000 000

– Tahsilat : 1 111 621 325 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

42. – Mustafa Kemal Üniversitesi

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 004 696 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 968 304 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 973 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 64 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 2 908 001 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 973 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mustafa Kemal Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

 

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Mustafa Kemal Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Mustafa Kemal Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 881 089 327 000

– Toplam Harcama : 830 134 842 000

– İptal Edilen Ödenek : 48 425 293 000

– Ödenek Dışı Harcama : 999 235 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 3 528 427 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 567 100 000 000

– Tahsilat : 808 665 407 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mustafa Kemal Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Mustafa Kemal Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

43. – Afyon Kocatepe Üniversitesi

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 689 760 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 332 340 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 022 100 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 34 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 2 987 101 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 022 100 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Afyon Kocatepe Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 027 252 974 000

– Toplam Harcama : 974 352 925 000

– İptal Edilen Ödenek : 33 501 781 000

– Ödenek Dışı Harcama : 701 023 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 20 099 291 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 6 191 119 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 656 600 000 000

– Tahsilat : 988 140 634 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Afyon Kocatepe Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Kafkas Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

44. – Kafkas Üniversitesi

a) Kafkas Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 765 336 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 610 164 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 375 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 2 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 36 997 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 2 338 501 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 375 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kafkas Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Kafkas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Kafkas Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Kafkas Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 630 131 777 000

– Toplam Harcama : 619 062 985 000

– İptal Edilen Ödenek : 11 068 792 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 455 300 000 000

– Tahsilat : 603 519 048 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kafkas Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Kafkas Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

45. – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 626 270 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 938 580 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 564 850 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 10 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 15 985 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 2 548 855 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 564 850 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

 

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 802 030 327 000

– Toplam Harcama : 751 541 481 000

– İptal Edilen Ödenek : 46 529 480 000

– Ödenek Dışı Harcama : 222 292 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 4 181 658 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 486 100 000 000

– Tahsilat : 768 155 395 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Niğde Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

 

46. – Niğde Üniversitesi

a) Niğde Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 904 100 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 220 300 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 124 400 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 26 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 097 401 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 124 400 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Niğde Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Niğde Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Niğde Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Niğde Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 021 078 226 000

– Toplam Harcama : 909 624 440 000

– İptal Edilen Ödenek : 76 844 706 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 34 609 080 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 571 900 000 000

– Tahsilat : 906 640 874 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Niğde Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Niğde Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Dumlupınar Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

47. – Dumlupınar Üniversitesi

a) Dumlupınar Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 797 700 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 293 300 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 091 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 2 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 17 996 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 073 002 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 091 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Dumlupınar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Dumlupınar Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Dumlupınar Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 187 201 316 000

– Toplam Harcama : 1 108 203 411 000

– İptal Edilen Ödenek : 41 631 416 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 37 366 489 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 732 500 000 000

– Tahsilat : 1 125 665 797 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dumlıpınar Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Dumlupınar Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

48. – Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

a) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 983 050 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 052 450 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 035 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 23 498 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 012 001 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 035 500 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

 

b) Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 038 145 093 000

– Toplam Harcama : 968 833 089 000

– İptal Edilen Ödenek : 54 935 372 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 14 376 632 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 706 400 000 000

– Tahsilat : 932 573 235 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Gazi Osmanpaşa Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Muğla Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

49. – Muğla Üniversitesi

a) Muğla Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 017 724 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 838 276 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 856 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 

 

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 33 996 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 2 822 003 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 2 856 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Muğla Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Muğla Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Muğla Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Muğla Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 744 329 847 000

– Toplam Harcama : 726 301 317 000

– İptal Edilen Ödenek : 12 209 244 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 5 819 286 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 517 900 000 000

– Tahsilat : 723 084 835 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Muğla Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Muğla Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

50. – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 159 650 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 149 750 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 310 400 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 34 998 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 275 401 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 310 400 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 832 901 000 000

– Toplam Harcama : 806 573 792 000

– İptal Edilen Ödenek : 24 732 174 000

– Ödenek Dışı Harcama : 7 570 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 1 602 604 000

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 609 400 000 000

– Tahsilat : 806 739 893 000

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Kırıkkale Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

51. – Kırıkkale Üniversitesi

a) Kırıkkale Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 129 200 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 981 800 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 111 000 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 34 998 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 076 001 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 3 111 000 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

 

b) Kırıkkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN- Kırıkkale Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Kırıkkale Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 026 367 734 000

– Toplam Harcama : 986 428 090 000

– İptal Edilen Ödenek : 36 072 604 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 3 867 040 000

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 677 600 000 000

– Tahsilat : 912 587 292 000

BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Kırıkkale Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Osman Gazi Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

52. – Osman Gazi Üniversitesi

a) Osman Gazi Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 700 970 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 3 347 530 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

999 Dış Proje Kredilerİ 1 000 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 049 500 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 1 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 19 998 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 6 029 501 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 6 049 500 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Osman Gazi Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Osman Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN- Osman Gazi Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Osman Gazi Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 1 858 286 107 000

– Toplam Harcama : 1 790 118 237 000

– İptal Edilen Ödenek : 64 910 646 000

– Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 3 257 224 000

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 1 288 800 000 000

– Tahsilat : 1 743 383 487 000

BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Osman Gazi Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Osman Gazi Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Galatasaray Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

53. – Galatasaray Üniversitesi

a) Galatasaray Üniversitesi 1998 Malî Yılı Bütçesi

A – CETVELİ

Program

Kodu Açıklama L i r a

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 969 150 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Özel Ödenek 411 250 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 1 380 400 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

B – CETVELİ

Gelir

Türü Açıklama L i r a

1 Vergi Gelirleri 10 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 989 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 1 376 401 000 000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TOPLAM 1 380 400 000 000

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Galatasaray Üniversitesi 1998 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

b) Galatasaray Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

BAŞKAN- Galatasaray Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

Galatasaray Üniversitesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı

A – CETVELİ

Lira

– Genel Ödenek Toplamı : 409 499 355 000

– Toplam Harcama : 322 113 389 000

– İptal Edilen Ödenek : 87 385 966 000

– Akreditif, taahhüt, art.ve dış

proje kred. saklı tut. ödenek : 46 726 076 000

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

B – CETVELİ

Lira

– Tahmin : 247 500 000 000

– Tahsilat : 313 120 448 000

BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Galatasaray Üniversitesi 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Galatasaray Üniversitesinin 1998 malî yılı bütçesi ile 1996 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Böylece, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversitelerin 1998 malî yılı bütçeleriyle 1996 malî yılı kesinhesapları kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. (Alkışlar)

Üniversitelerimize, gençlerimize barış getirmesini diliyoruz.

Üniversite gençlerimizin arasında, elbette ki, fikir ayrılığı olabilir. Kendilerine özellikle rica ediyoruz; oyuna gelmesinler, 1980'den önceki dönemde anne ve babaların çektiği üzüntüyü, ıstırabı unutmasınlar. Barış içerisinde eğitim ve öğretimlerine devam etmelerini diliyoruz.

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bütün gücümüzle onların arkasındayız, onların her türlü ihtiyacını karşılayacağız; yeter ki, onlar, barış içerisinde olsunlar, aralarındaki ihtilafları tartışarak, kavgaya dönüştürmeden halletsinler. Kendilerine başarılar diliyorum efendim. (Alkışlar)

BEKİR SOBACI (Tokat) – Sayın Başkanım, üniversitelerimizde inanç özgürlüğünü de istiyoruz.

Başkan – Efendim, üniversitelerimizde her türlü özgürlük vardır.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Maalesef...

BAŞKAN – Var, var.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Yuvarlak laflarla geçiştiremeyiz.

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, onbirinci tur görüşmeleri, bugünkü bütçe programlarını tamamladık. Şimdi, Genel Kurulun 18.12.1997 tarihli 30 uncu Birleşiminde alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının diğer maddesine geçiyoruz.

2.—İzmir Milletvekili H. Ufuk Söylemez ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/832) (S. Sayısı :379) (1)

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz.

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar.

Sayın milletvekilleri, daha önceki birleşimde, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

(1) 379 sıra sayılı Basmayazı 11.12.1997 tarihli 27 nci Birleşim tutanağına eklidir.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. – 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (e) bendinin ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

“Sözleşmeli olarak çalışan personele, bu Kanuna ekli cetvellerde unvanlar itibariyle yeralan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Müsteşarlıkların bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek tutarda aylık ücret ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Müsteşarlıklarda çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Söz konusu personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye verilir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Müsteşarın teklifi, ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir.

BAŞKAN – Efendim, bu, Hazinenin, çıkması gereken bir kanun teklifi. Orada çalışan personelin çok ciddî sıkıntıları var, maaş alamayacaklar, müstafi addedilme durumuna girecekler. Bu bakından, Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin, bu gerçeği bilerek, bu kanunun bugün çıkmasına yardımcı olmalarını diliyorum.

Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu söz istemişlerdi.

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Konuşmayacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN – İstemiyorsunuz.

Refah Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün; buyurun. (DSP sıralarından "yok, yok"sesleri; RP sıralarından alkışlar)

Var, var efendim; müdahale etmeyin, zamanımız çok.

Buyurun Sayın Özgün; süreniz 10 dakika.

RP GRUBU ADINA İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 1 inci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkanın da biraz önce ifade ettiği gibi, bu kanun teklifi üzerinde, Grubumuz olarak, olumlu düşünüyoruz; tabiî, bir an evvel kanunlaşması noktasında katkılarımız da olacaktır.

Bilindiği gibi, 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin (e) bendinde yer alan "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları, sayısı, ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca belirlenir" hükmü, Anayasa Mahkemesinin 31.12.1995 tarihli ve 1995/11 esas, 1995/63 karar sayılı kararıyla Anayasamızın 2 nci, 7 nci ve 128 inci maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesince, iptal nedeniyle doğan hukuksal boşluk kamu düzenini bozucu nitelikte görüldüğünden, Anayasanın 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince, iptal hükmüne ilişkin kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak, dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiş ve bu süre de, 9 Temmuz 1997'de sona ermiştir.

Şimdi, teklif ve gerekçesi incelendiğinde, biraz önce ifade etmeye çalıştığım bu hukukî boşluğun ortadan kaldırılması için, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığında sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücretleri, diğer ödemeleri ve bunların belirlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği anlaşılmaktadır. Yapılan düzenlemeyle bir hukukî boşluk telafi edilmiş olacaktır. Ülkemiz ekonomisi ve dış ticareti üzerinde fevkalade önemli fonksiyonları olan Hazine Müsteşarlığında ve Dış Ticaret Müsteşarlığında çalışmakta olan personelin ücretlerinde artış sağlayacak, sözleşmeli personel çalıştırma imkânı getirecek bu düzenlemeyi, biz, Grup olarak yürekten destekliyoruz.

Bu düzenlemenin yılbaşına kadar da kanunlaşması gerekiyor; aksi halde, bu kurumlarda çalışan personelin birtakım maddî sıkıntılar içerisine gireceği de açıktır. Bu bakımdan, bugün, bu teklif kanunlaşır ve bu kurumlarda çalışan personelimiz de sıkıntıya düşmez diye temenni ediyorum.

Tabiî, bu düzenlemeyle yetinilmemesi gerekir. Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığında çalışan sözleşmeli personel ve diğer personel ile başka kurumlarda aynı görevleri yürüten emsali personel arasındaki ücret dengesizliğini giderecek düzenlemelerin de gelmesi gerekir.

Hatta, daha ileri giderek söylemek gerekirse, personel sisteminde, en kısa sürede, kapsamlı bir reform çalışmasına gidilmesi gerektiğine de, bu vesileyle işaret etmek istiyorum. Personel rejiminde köklü düzenlemelerin yapılması suretiyle, kamu personeli arasındaki ücret dengesizliğinin de ortadan kaldırılması söz konusu olacaktır; ancak, bunun için, takdir edersiniz ki, kaynağa ihtiyaç vardır. Bütçesinin hemen hemen yarıya yakın kısmını faiz ödemelerine ayırmış, tüm personel harcamalarına bütçeden yüzde 23 oranında bir imkân sunmuş olan bir bütçeyle bu kadar önemli değişikliklerin yapılması da, bence, mümkün değildir. Bütün ümidini IMF'ye bağlamış bir hükümetin, böylesine köklü değişimlere gitmesi ve kaynak bulması ne kadar mümkün olur; onu da, sizlerin takdirine arz ediyorum.

Sayın milletvekilleri, belki, konumuzla direkt ilgisi yok; ama, ben, Sayın Bakana, bir hususta buradan teşekkür etmek istiyorum. Daha önce bu kürsüden zeytinyağı konusunda bir konuşma yapmış, zeytinyağı üreticilerinin sorunlarını dile getirmiş ve bu konuda, dışarıdan zeytinyağı ithalatının kesinlikle yapılmaması, aksine, dışarıya hamzeytinyağı ihracatının yapılması gerektiğini vurgulamıştım ve hatta, bununla da kalınmayıp, zeytinyağında prim sistemine geçilmesi gerektiğine bu kürsüden işaret etmiştim. Şimdi, yetkililerden duyuyoruz ki, hamzeytinyağı ihracatına 6 ay süreyle izin verileceği ifade ediliyor. Bu, tabiî, sevindirici bir gelişmedir. Benim, buradaki temennim, bununla da kalınmayıp, zeytinyağı konusunda prim sistemine de mutlaka bir an evvel geçilmesi gerekir diyorum. Sayın Bakandan, bu konuda bir adım daha atmasını rica ediyorum.

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özgün.

Efendim, madde üzerinde başka konuşma isteği yok.

Bir önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda görüşülmekte olan “Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin” 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Uğur Aksöz Ülkü Güney

ANAP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili

Adana Bayburt

Agâh Oktay Güner Ali Ilıksoy

Ankara DSP Grup Başkanvekili

Gaziantep

Selahattin Beyribey

Kars

"Madde 1. – 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (e) bendine, beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle; (e) bendinin ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere de aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

"Programcı ve çözümleyici kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir”.

“Sözleşmeli olarak çalışan pesonele, bu Kanuna ekli cetvellerde unvanlar itabariyle yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, müsteşarlıkların bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek tutarda aylık ücret ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından, müsteşarlıklarda çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Sözkonusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak hastalık ve yıllık izinler de dahil, ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan, üstün gayret ve çalışmalar sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere, müsteşarın teklifi, ilgili bakanın uygun görüşü üzerine başbakanın onayıyla haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Çoğunluğumuz bulunmadığı için, uygun görüşle takdirlerinize sunuyoruz.

BAŞKAN – Hükümet?..

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Komisyon esasta benimsiyor; ama, çoğunluğu olmadığı için katılamıyor; Hükümet katılıyor.

Önergeyi, bu haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. – 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanuna I ve II sayılı cetveller eklenmiştir.

BAŞKAN – Bu madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu söz istemişlerdi... Vazgeçtiler.

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ertan Yülek söz istemişlerdi... Vazgeçtiler..

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.

Önerge yok.

Maddeyi, bağlı cetvellerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, bağlı cetvellerle birlikte kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – 4059 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.

"EK MADDE 1.- Müsteşarlıkların merkez ve taşra teşkilatları kadrolarında (sözleşmeli personel ve yurtdışı kadrolarında çalışan personel hariç) fiilen çalıştırılan personele, bunların yararlandığı ancak Maliye Bakanlığında çalışan emsali personelin yararlanmadığı, fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm malî ve sosyal hakları mahsup edilmek şartıyla, Maliye Bakanlığı emsali personeline Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan yapılmakta olan ek ödemeler tutarını geçmemek üzere, ek ödeme yapılabilir. Ek ödemelerin yapılmasında dikkate alınacak esas, usul ve oranlar müsteşarlıkların bağlı bulunduğu bakanlar ile Maliye Bakanı tarafından müştereken belirlenir.

Sözkonusu ek ödemeler, bu madde kapsamına dahil; Hazine Müsteşarlığı personeli için 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 30 uncu maddesi ile kurulan "Denetleme Aidati Fon Hesabı"ından, Dış Ticaret Müsteşarlığı personeli için 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci maddesiyle kurulan "Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu"undan yapılır. Gerektiğinde, münhasıran bu amaçla kullanmak üzere söz konusu fonlara bütçeden Maliye Bakanlığınca ödenek aktarılabilir.

Bu maddeye göre yapılacak ödemelerde, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz."

BAŞKAN – Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu söz istemişlerdi... Vazgeçtiler.

Refah Partisi Grubu adına Sayın Sait Açba... (RP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

Süreniz 10 dakika.

RP GRUBU ADINA SAİT AÇBA (Afyon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi üzerinde görüşlerimi ifade ederken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği gibi, 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (e) bendinin üçüncü cümlesinde yer almakta olan "sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları, sayısı, ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca belirlenir" hükmü 9.10.1996 tarihinde, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

7 nci maddenin (e) bendinde iki ana husus düzenlenmekteydi. Bunlardan birincisi, sözleşmeli personelin çalıştırılmasıyla ilgili hususlar; ikincisi, kimi personele fazla çalışma ücreti ve tazminat ödenmesiyle ilgili hususlardı.

Yine, 7 nci maddenin (e) bendinde sözü edilen sözleşmeli personel; müsteşarlıklarda kadroları karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılabilecek sözleşmeli personel, müsteşarlıklar merkez teşkilatlarında bilgisayar, kütüphane, teknik, sağlık ve eğitim işlerinde çalıştırılabilecek sözleşmeli personel ve münhasıran serbest bölge müdürlüklerinde uzmanlık gerektiren işlerde çalıştırılabilecek sözleşmeli personelden ibaretti.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 1997'ye kadar herhangi bir kanunî düzenleme yapılamadığından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığındaki personel bu işten oldukça mağdur olmuştu.

Söz konusu kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda 12 Ağustos 1997'de görüşülmüş, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığındaki personel ve emsali diğer personel ile başka kuruluşlarda aynı görevi ifa eden personel arasında bir ücret dengesizliğin olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tespit edilmiş ve kamu personel rejimindeki köklü reformun zaman gerektirmesi nedeniyle geçici bir çözüm olarak, söz konusu 3 üncü madde (ek madde 1) Plan ve Bütçe Komisyonunda ilave edilmiştir.

Bu düzenlemeyle birlikte, Müsteşarlıkta çalışan personel ile Maliye Bakanlığında emsalî görevlerde çalışan personel arasındaki ücret dengesizliği ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla, nitelikli personel istihdamı açısından, Hazine rahatlıkla hareket edebileme imkânına sahip olabilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonunda vazedilen, eklenen bu maddenin kapsamının genişletilmesinde fayda mülahaza etmekteyiz. Bu genişletmenin gerekçesi olarak, kamuda çalışma barışının ve hiyerarşinin sağlanması, korunması amacıyla, Başbakanlık merkez teşkilatı, Devlet Planlama Teşkilatı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsünde çalışan görevli personelin de, aynı şekilde, bu kapsamdan yararlanmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz.

Söz konusu ek madde gereğince, eködemelerin yapılmasında alınacak esas ve usullerin ve oranların, müsteşarlıkların bağlı bulunduğu bakanlar ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesi esası getirilmiştir. Hazine Müsteşarlığı personeline Denetleme Aidatı Fonu hesabından ödeme yapılması, yine Dış Ticaret Müsteşarlığı personeline de Serbet Bölgeler Tesis ve Geliştirme Fonundan ödeme yapılması kararlaştırılmış ve Maliye Bakanlığına da, söz konusu fonlara gerekli eködeneği aktarma yetkisi tanınmıştır. Tabiî, ödemelerde, yine, 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri de geçerlidir.

Söz konusu madde düzenlemesi sonucunda, Hazine Müsteşarlığında ve Dış Ticaret Müsteşarlığında çalışan kadro karşılığı sözleşmeli personel ile, Maliye Bakanlığındaki emsali personel arasındaki dengesizlik ortadan kalkmaktadır. Şayet bu madde eklenmemiş olsaydı, 1998 başından itibaren, Hazine Müsteşarlığında ve Dış Ticaret Müsteşarlığında çalışan personel, diğer emsalî personelden yaklaşık yüzde 40 daha düşük bir ücret alacaktı.

Ek madde, bir bakıma geçici bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Asıl çözüm, köklü bir personel reformundan geçmektedir. Gerek personel reformu gerekse diğer reformlar açısından baktığımızda, maalesef, 55 inci Hükümetin köklü reformlar yapabilecek bir zeminde oturmadığını açıkça söylememiz mümkündür. Yani, 55 inci Hükümet, gerçekten, millet iradesini temsil etmediğinden, Meclis iradesinin by-pass edildiği bir dönemde işbaşına gelmiş olduğundan, bir taraftan da CHP'nin çizmiş olduğu inisiyatif alanında, bir cendere içinde hareket ettiğinden, esnek bir yapıya sahip olmadığından, bu Hükümetin köklü reformları gerçekleştirmesi imkânı hemen hemen yoktur.

HASAN GÜLAY (Manisa) – Hayal görüyorsun, hayal...

SAİT AÇBA (Devamla) – Reform, siyasî iradeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla, 55 inci Hükümetin siyasî iradesi yoktur. Bir tarafta paranın iradesi vardır ortada, bir tarafta da medya patronlarının -maalesef- iradesi vardır ortada. Reform, parayı gerektirmektedir. Peşkeş politikası oldukça yaygın olduğundan, maalesef, Hazine, medya patronlarının ve banka holdinglerinin ipoteği altında bulunduğundan, böyle ciddî reformların, parasal zemini olan reformların gerçekleştirilmesi imkânı da yoktur. Tabiî bütün gözler IMF'dedir, bütün ümitler IMF'dedir. Avrupa'ya endeksli olan ümit kaynağımız, esnek ve becerikli dış politikamız(!) sayesinde, çok kısa süre içinde, hızlı bir şekilde, Amerika ve İsrail eksenine yerleşmiş bulunmaktadır.

Amerika ve İsrail eksenine diyorum; en büyük delili, Sayın Başbakanın, daha taze döndüğü Amerika seyahatinde, Amerika'nın dışpolitikasına hâkim olan Yahudilerin ödülünü almış olması, Menorah isimli kutsal şamdanı almış olmasıdır.

BAŞKAN – Sayın Açba, biraz maddeye bağlı konuşursanız memnun olurum... Hazineyle ilgili bu teklifi çıkaralım da ondan sonra size bu konuda gündemdışı söz veririm .

SAİT AÇBA (Devamla) – Toparlıyorum Sayın Başkan.

Neyin karşılığında almış olmasıdır; 8 Yıllık Temel Eğitim Kanunu karşılığındadır, Irak'a uygulanan yaptırımlara destek karşılığındadır, İsrail'le ilişkileri askerî, stratejik ve ekonomik alanlarda daha güçlendirmeyi hedeflemesi karşılığındadır. Ödül, maalesef, dünya Musevîlerine destek ödülüdür; Ortadoğu’nun kalbine hançer gibi saplanmış olan, terör devleti niteliğinde olan İsrail'le hemhal olmanın ödülüdür; bir bakıma, sadakat ödülüdür.

Amerika Birleşik Devletleri-İsrail eksenine öyle bir dişi politika izlenmektedir ki, bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanının katılmış olduğu Tahran zirvesi devam ederken, diğer taraftan Türkiye'de İsrail Savunma Bakanı aynı günlerde boy göstermektedir!..

Amerika'da, Sayın Başbakan, Musevî din adamlarına "sizler, bizim gönül elçilerimizsiniz" derken, Türkiye'de Batı Çalışma Grubu tarafından yakın takibe alınan, fişlenen din adamlarını acaba hatırladı mı?! Kendi din adamlarınızı fişleteceksiniz, camileri denetim altına alacaksınız, ondan sonra da Musevî din adamlarını gönül elçileri ilan edeceksiniz!.. (RP sıralarından alkışlar) Sayın Başbakan, Amerika Birleşik Devletlerindeyken, Sayın Çelebi'ye ruhban okuluyla ilgili olarak yönlendirilen bir soruya, Sayın Çelebi, Batı Trakya'daki Türklerin imamlarının, Yunanistan Hükümeti tarafından atanmaktan vazgeçildiği bir ortamda, ruhban okulu...

BAŞKAN – Sayın Açba, bakın, hem komisyon üyesisiniz hem de bunların maddeyle ilgisi yok; yani, İsrail'e terörist devlet diyorsunuz da... (RP sıralarından gürültüler)

Bir dakika efendim...

A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) – Hocanın imzasından bahsetsin.

BAŞKAN – Yani, siz, bir parti olarak, İsrail'le anlaşma yaptığınız zaman... Sizin Partiniz bir terörist devletle anlaşma yapar mı canım; yani, bu yakışır mı?!. Hem, siz iktidardayken, İsrail'le müşterek tatbikat yaptınız, anlaşma yaptınız. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) Yani, rica ediyorum... Sayın Açba, rica ediyorum... Bakın, konuya bağlı konuşursanız memnun olurum.

SAİT AÇBA (Devamla) – Sayın Başkan, ben, reformlarından bahsediyorum...

BAŞKAN – Bu konuyla ilgisi yok.

SAİT AÇBA (Devamla) – ...dolayısıyla, reformların yapılamayacağına dair zemin hakkında çok yönlü değerlendirme yapma zorunluluğu var; onun için, ben bu konuları değerlendiriyorum...

BAŞKAN – Ama, konuyla ilgisi yok yani.

SAİT AÇBA (Devamla) – Gerçekten bir reform yapılacaksa, işin parasal boyutu var. Parasal boyutuna bakacak olursanız, tamamıyla dış destekli kredilere yönelik bir ümit var ortada; bunların gelmediği bir ortamda bu reformlar yapılamadığına göre, dolayısıyla, dışpolitikayla ilgili boyutlarının da değerlendirilmesi yerindedir.

BAŞKAN – Maddeyle ilgisi yok. Rica ediyorum...

SAİT AÇBA (Devamla) – Peki; ben, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı personeline ilişkin bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Açba.

Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.

İki önerge vardır; geliş sırasına göre okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan “Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunun Bazı Maddelerininde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin” 3 üncü maddesi ile 4059 sayılı Kanuna eklenen ek madde 1'in birinci cümlesinde yer alan "müsteşarlıkların merkez ve taşra teşkilatları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü" ibaresinin eklenmesini ve aynı cümledeki "sözleşmeli personel ve..." ibaresinin "merkez teşkilatlarındaki sözleşmeli personel ve..." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Abdullah Akarsu Tevfik Diker

Manisa Manisa

A. Turan Bilge İbrahim Yavuz Bildik

Konya Adana

Mustafa Güven Karahan Mustafa Yıldız

Balıkesir Erzincan

Orhan Veli Yıldırım

Tunceli

BAŞKAN – İkinci önergeyi okutacağım; bu ikinci önergeyi, aykırı olduğu için, aynı zamanda işleme koyacağım efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurul gündeminde bulunan 379 sıra sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "personeline Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan yapılmakta olan ek" ibaresinin "personeline ödenen ve bundan sonra ödenecek olan Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan ve diğer fonlar ile bu Müsteşarlıkların personelinin yararlanamadığı diğer her türlü" şeklinde değiştirilerek, aynı maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

“Bu maddede öngörülen ödemeler, Başbakanlık merkez teşkilatı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlıklarında görevli personele de, adı geçen kuruluşların bütçelerine Maliye Bakanlığı tarafından bu amaçla aktarılan ödenekten, Başbakanlıkça belirlenecek miktar, esas ve usullere göre yapılır.”

Osman Hazer Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Afyon Bursa

İsmail Özgün Ekrem Erdem

Balıkesir İstanbul

Muhammet Polat

Aydın

BAŞKAN – Şimdi, efendim, bu önergeyle, başka teşkilatlarda çalışan kişilerin de aynı statüye alınması isteniliyor, değil mi; -Devlet Personel Dairesi, Özelleştirme İdaresi, İstatistik Enstitüsü-ama, bunun, bu kanunla ilgisi yok. Yani, bu önergeyi işleme koyabilmemiz için, bunun, aynı zamanda Komisyon... Fıkrayı koyamayız. Bunlar ayrı idareler; Devlet Personel Dairesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstatistik Enstitüsü; bunlar, ayrı teşkilat kanunları olan kurumlar. Bunları Hazinenin içerisine alarak, bunlara ücret ödemesi artırılamaz; onun için, önergeyi işleme koymuyorum efendim.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan “Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin” 3 üncü maddesiyle 4059 sayılı Kanuna eklenen ek madde 1’in birinci cümlesinde yer alan "müsteşarlıkların merkez ve taşra teşkilatları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü" ibaresinin eklenmesini ve aynı cümledeki "sözleşmeli personel ve..." ibaresinin "merkez teşkilatlarındaki sözleşmeli personel ve..." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu ve arkadaşları

BAŞKAN – Bu önerge de, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüyle ilgili; bunlar ayrı birer teşkilat. Hazine içinde mi bunlar?..

REFİK ARAS (İstanbul) – Hazineye bağlı.

BAŞKAN – Hazineye bağlı ise işleme koyabilirim. Ben teşkilatın şemasını bilmediğin için.

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Efendim, çoğunluğumuzun olduğunu kesin saptayamadığım için, uygun görüşle Yüce Meclisin takdirine sunarım.

BAŞKAN – Hükümet?..

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükümet katılıyor, Komisyon takdire bırakıyor.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4.- 4059 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan 30.11.1997 tarihi, 31.12.1999 olarak değiştirilmiştir.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyle ilgili önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda görüşülmekte olan “Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin” 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Abdullah Akarsu Tevfik Diker

Manisa Manisa

İbrahim Yavuz Bildik Mustafa Güven Karahan

Adana Balıkesir

A.Turan Bilge Orhan Veli Yıldırım

Konya Tunceli

Mustafa Yıldız

Erzincan

“Madde 4- 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan "30.11.1997" tarihi "31.12.1998" tarihi olarak değiştirilmiştir.”

BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Efendim, uygun görüşle takdirlerinize sunarız.

BAŞKAN – Hükümet?..

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükümet katılıyor, Komisyon uygun görüşle Genel Kurulun takdirine sunuyor.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi okutuyorum:

Madde 5: 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının A bendindeki "yüzde 120'si" ibaresi "yüzde 200'ünü" şeklinde değiştirilmiştir.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?..

OSMAN HAZER (Afyon) – Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum.

BAŞKAN – Peki Sayın Hazer.

Buyurun.

Süreniz 10 dakika.

RP GRUBU ADINA OSMAN HAZER (Afyon) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifinin 5 inci maddesiyle Vergi Usul Kanununun Gelirler Vergisi Geliştirme Fonuyla ilgili ek 13 üncü maddesindeki oran değişikliği üzerine, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği gibi, Gelir İdaresini Geliştirme Fonu, vergi kanunlarının uygulanması, Gelir İdaresinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve Maliye Bakanlığı personelinin daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bizler de müşahede etmekteyiz ki, Maliye Bakanlığı, bu fon uygulamasının yardımıyla önemli gelişmeler göstermiştir. Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan, Maliye Bakanlığı, personeline ek ödeme yapmaktadır. Bugün itibariyle, söz konusu eködemenin oranı, en yüksek devlet memuru aylığının -42 512 500 liranın- yüzde 120'sidir. Bu rakam, azamî orandır. Bugün için yüzde 120 oranı, 51 milyon 15 bin lirayı ifade etmektedir. Bu oranın yüzde 200'e yükselmesi halinde, bu rakam 85 milyon 25 bin liraya yükselecektir. Buna göre, bu oranda, yüzde 66 seviyesinde artış yapılmaktadır.

Biz inanıyoruz ki, Maliye Bakanlığı da, mum gibi dibine ışık vermez misali, kendi personeline imkân sağlama açısından çok rijit, katı davranan bir kuruluştur; bugüne kadar da bu tür imkânları suiistimal ettiğine rastlanmamıştır. Yıllardan beri Maliye Bakanlığının bir birimi olan Hazinenin, 1983 yılında Maliyeden ayrılması, kamu hizmetlerinde bilinen aksamalara yol açtığı gibi, Hazine Müsteşarlığı personelinin önemli bir bölümünün, kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulamasıyla, emsali kurumlardan daha fazla maaş almasını da beraberinde getirmiştir. Maliye Bakanlığı personeline, Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan eködeme yapıldığı halde, Maliye ve Hazine arasında önemli derecede maaş farkı bulunmaktadır. Aynı nitelikte ve benzer görevleri üstlenen kurumlar arasında önemli derecede maaş farkı olması, adalet ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Görüşülmekte olan maddenin kabulüyle, Maliye-Hazine arasındaki maaş farkı asgarî seviyeye indirilebilecektir. Bunu, bizler de uygun görüyoruz.

Diğer taraftan, devletimizde yetişmiş insangücünün en çok sayıda olduğu kurumlarımızın başında Maliye Bakanlığı gelmektedir. Özellikle son yıllarda, maaşların düşüklüğü nedeniyle, bu nitelikli personelin, istemeyerek de olsa devlet hizmetini bırakıp özel sektöre geçtikleri hepimizin malumudur. Bunun bu şekilde devam etmesinin, sadece Maliye Bakanlığı açısından değil, devletimiz açısından da çok büyük önemi bulunmaktadır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddenin kabul edilmesiyle, bu olumsuz durum bir ölçüde azaltılabilecektir. Hükümetin muhtelif açıklamalarından, vergi reformu yapma hususunda niyetinin bulunduğunu bilmekteyiz. Yapılan reformların sadece kurallarda kalmaması, bunları uygulayacak personelin belirli nitelikte olması gerektiği gibi, devletin söz konusu personeline önem vermesi gerektiği de izahtan varestedir.

Sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Bu madde, daha önce kabul edilmiş maddelerle bir paralellik sağlamaktadır; ancak, bu kanun teklifinin Hükümet tasarısı olarak gelmesi daha uygun olurdu. Bununla birlikte, hayırlı olabilecek işlerin yöntem farklılığı bizim açımızdan önemli de değildir. Bu nedenle, bu maddeye olumlu bakmaktayız.

Bu düşüncelerle, kanun teklifinin bir an önce kanunlaştırılmasını ve hayırlara vesile olmasını diler; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Hazer.

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.

Önerge yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yeni bir madde ilavesiyle ilgili önerge var; onu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 379 sıra sayılı kanun teklifine aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

M. Bedri İncetahtacı Zeki Karabayır

Gaziantep Kars

Ersönmez Yarbay Feti Görür

Ankara Bolu

Abdullah Gencer

Konya

MADDE 6. — 4059 sayılı Kanunun gecici 4 üncü maddesine "genel müdür yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ana hizmet birimlerinde daire başkanı ve şube müdürü" ibareleri eklenmiştir.

BAŞKAN – Sayın Komisyon, bu, sizin, Komisyonda müzakere ettiğiniz konu değil; yalnız, aynı kanunla ilgili.

Komisyon, salt çoğunluğuyla bu önergeye katılırsa, o zaman bu önergeyi işleme koyarım; yoksa, koymam. İçtüzüğümüzün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrası bunu gerektiriyor.

Komisyonun salt çoğunluğu yok herhalde; yani, şu anda Genel Kurulda yok. Sayın Başkan, çoğunluğunuz var mı?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Sayın Başkan, yoktur.

Ayrıca, işbu önerge, kariyer ilişkileriyle de yeterli bağdaşık olmadığı için, kabul etmiyoruz; katılmıyoruz.

BAŞKAN – Zaten, bu önergeyi işleme koyabilmemiz için, Genel Kurulda, Komisyonun salt çoğunluğunun olması lazım; 21 kişinin olması lazım.

Onun için, bu önergeyi işleme koymuyorum.

6 ncı maddeyi okutuyorum:

Yürürlük

MADDE 6.- Bu Kanun hükümleri 30 Haziran 1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Önerge yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

7 nci maddeyi okutuyorum:

Yürütme

MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Önerge yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, daha önceden bugün yapılmasını kararlaştırdığımız işlerin tümü bitmiştir.

Bu itibarla, programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 23 Aralık 1997 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 18.00

 

V.—SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.—İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş’ın, Hitit dili ve uygarlığı konusundaki çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay’ın yazılı cevabı (7/3966)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Kültür Bakanı tarafından cevaplandırılması için gereğini saygılarımla dilerim.

Prof. Dr. Ziya Aktaş

İstanbul

Soru :

İngiltere’de doksanlı yılların başında yayınlanan bir kitapta yer verilen bir sav, bazı günlük gazetelerimizdeki 19.5.1997 tarihli bir habere göre ABD’nin Şikago Üniversitesi tarafından sürdürülmekte olan bir araştırma tarafından da doğrulanmış ve “Hitit dilinin İngilizce ve tüm Avrupa dillerinin atası olduğu ileri sürülmüştür.”

1. Hititlerden başlayarak tüm Anadolu uygarlıklarının mirasına inanıyor musunuz?

2. Hitit dili ve uygarlığı konusunda Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

 

T. C.

Kültür Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 22.12.1997

Sayı :B.16.0.APK.0.12.00.01.940-580

Konu :Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :a) TBMM Başkanlığının 24 Haziran 1997 gün, Kan. Kar. Müd. A.01.0.GNS.0.10.00.02.

6/578-7392/19839 sayılı yazısı,

b) TBMM Başkanlığının 11 Aralık 1997 gün, Kan. Kar. Müd. A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/3966-

7392/19839 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Ziya Aktaş’a ait (6/578) “Hitit dili ve uygarlığı konusundaki çalışamalara ilişkin” ilgi (a) yazı eki sözlü soru önergesi ilgi (b) yazıyla yazılı soru önergesine çevrilmiş olup, söz konusu önergenin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ederim.

M. İstemihan Talay

Kültür Bakanı

Cevap 1. Anadolu’da uygarlık tarihi Hititlerden çok önce başlamış kesintisiz günümüze kadar gelmiştir. Dünyanın hiç bir bölgesinde bu ölçüde çok ve sürekli kültür yoğunluğuna tesadüf edilemez. Bu uygarlıklardan günümüze halen taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları zengin bir miras oluşturmaktadır. Bin yıldan günümüze Anadolu’da yaşayan Türkler bu mirasın sahibidir.

20. yüzyılın başında Arkeoloji bilim alanının gündemine gelen ve büyük yankılar uyandıran Hitit Uygarlığı konusuna Atatürk 1930’lu yılların başında büyük ilgi göstermiş, yurt dışına bu konuda öğrenim görmek üzere öğrenci göndermiştir. Sayın Ord. Prof. Sedat Alp bunlardan birisidir ve bugün Hitit dili üzerinde dünyanın önde gelen bilim adamlarındandır.

Cevap 2. Hitit Dili ve Uygarlığı akademik bir konu olup, daha çok üniversitelerin çalışmalarını ilgilendiren bir konudur.

Bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi dünyanın en zengin Hitit Arşivine sahiptir. Bu arşiv Türk ve yabancı bilim adamlarının araştırmalarına açık bulunmaktadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesinde konu ile ilgili 3 uzman mevcut olup, çalışmalar devam etmektedir.

 

 

BİRLEŞİM 34’ÜN SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.