Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 32 YASAMA YILI : 2

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

131 inci Birleşim

6 . 8 . 1997 Çarşamba


İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, sınır ticareti kapsamında ülkemize sokulan motorine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldırım'ın cevabı

2. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, çalışanların sorunları ve 55 inci Hükümetten beklentilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Nami Çağan'ın cevabı

3. - Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Amerika Birleşik Devletlerindeki Ermenilerin, San Francisco Şehrinde birErmeni soykırımı anıtı inşa etmeyi planladıklarına ve Türkiye'nin, bazı komşu ülkelerce Ortodoks çemberine alınması çabalarına ilişkin gündemdışı konuşması

V. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, gıda katkı maddelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/465)

2. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Uluabat Gölü ve çevresini kirleten faktörlere karşı alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/467)

3. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Antalya bölgesindeki muz üreticilerine uygun bir fiyatla elektrik verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468)

4. - Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in, kanunların Anayasaya uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)

5. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı beldelerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)

6. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Sol Sahil Sulama Kanalının yenilenme projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)

7. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Malkoçlar Gümrük Kapısının yeniden hizmete açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/473)

8. - ErzincanMilletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan-Merkez- Sütpınar Köyünün sulama kanalı ihtiyacına ilişin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/474)

9. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin üreticisinin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/475)

10. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, tartı toleransları yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/476)

11. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, tartı toleransları yönetmeliğinin ne zaman çıkarılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/477)

12. - Zonguldak Milletvekili HasanGemici'nin, SEKA Yönetim Kuruluna ve Genel Müdürlüğüne atama yapılmamasının nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)

13. - Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi alanı içinde yer alan arazilerin kamulaştırma bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/479)

14. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Bingöl-Yedisu İlçesi Sağlık Ocağının sağlık merkezine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)

15. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan- Kemah'a bağlı Kerer Köyünün sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/483)

16. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, SSK İnegöl Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/486)

17. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, taksi şoförlerine yönelik saldırılara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487)

18. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının kullanımında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488)

19. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basın kuruluşlarına yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/489)

20. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Şili seyahatine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/490)

21. - Çanakkale Milletvekili AhmetKüçük'ün, nüfus planlamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492)

22. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin grup şebekesi ve otomatik telefon ihtiyaçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)

23. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı köylerin yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/495)

24. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/496)

25. - İçel Milletvekili Halil Cin'in, Tarsus Kültür Merkezi binasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/498)

26. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Emlak Bankası tarafından bir yerel TV'ye reklam verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)

27. - İzmirMilletvekili Metin Öney'in, liman hizmetleri konteyner tarifesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/504)

28. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hatay-Topraktutan Köyünün yerleşim sahasının değiştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/506)

29. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hatay-Yayladağ'a bağlı bazı köylerin telefon santrallerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/507)

30. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, besicilerin sorunlarına ve ayçiçeğine fon uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/509)

31. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretten vergi alınmamasına yönelik projeye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/510)

32. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/512)

33. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, imam-hatip kökenli hâkim-savcılara ve Mehmet Ağar ile Sedat Bucak hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/513)

34. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin ürün bedellerine ilişin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/515)

35. - İstanbulMilletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)

36. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Erzurum Jandarma Bölge Komutanının açıklamalarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/518)

37. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Kırklareli'ne doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/520)

38. - Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin'in, Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/521)

39. - Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin'in, Ankara-Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin temizlik-bakım ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)

40. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin başka bir il'e taşınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/524)

41. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Meteoroloji İstasyonunun personel ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/525)

42. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, bucak yollarının bakım ve onarımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526)

43. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, sanatçıların ödediği vergilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/527)

44. - İçel Milletvekili Halil Cin'in, Trablus Büyükelçiliğinden gönderilen kriptoların içeriğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/528)

45. - İçel Milletvekili HalilCin'in, T.C. Trablus Büyükelçiliğinden gönderilen kriptoların içeriğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve BaşbakandYardımcısından sözlü soru önergesi (6/529)

46. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye genelinde ve Ankara'daki öğrenci sayısının okullara göre dağılımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/530)

47. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/531)

48. - Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Petlas'ın Kombassan'a devrine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/532)

49. - Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Zonguldak İlinde tekel bayilik ihalesi sırasında meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/533)

50. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, uygulama imkânı kalmayan kanunlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/534)

51. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunda yapılacak değişikliklere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/535)

52. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, bazı yerleşim yerlerinin Kırklareli Barajı suyundan yararlandırılması ile Balaban ve Çağlayık Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/536)

53. - İstanbulMilletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, Barolar Birliğine ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/537)

54. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, cezaevlerindeki ibadet yerlerine ve hükümlü ve tutukluların eşleri ile görüşmelerine imkân sağlanmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/538)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, TPAO'nun Kazakistan'da zarara uğrayıp uğramadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/3146)

2. - Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu'nun, Halk Bankasına kredi borcu olan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H. Hüsamettin Özkan'ın yazılı cevabı (7/3166)

3. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Tekel dağıtım bayiliklerinin, bakkal ve bayiler odalarına öncelikle verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın yazılı cevabı (7/3198)

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215)(S. Sayısı : 23)

2. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/576, 2/137) (S. Sayısı :303)

3. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217)(S. Sayısı : 132)

4. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S.Sayısı : 164)

5. - 625 Sayılı Özel ÖğretimKurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı : 168)

6. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi GenelBaşkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbulMilletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbulMilletvekili BülentEcevit, Cumhuriyet Halk Partisi GenelBaşkanı Antalya Milletvekili DenizBaykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine DairKanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 232)

7. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 332)

8. - Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 335)

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM GenelKurulu saat 15.00'te açıldı.

Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur'un, Trabzon İlinin sosyo ekonomik sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına Devlet Bakanı Eyüp Aşık,

Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, hububat alımları ve tarım politikalarına ilişkin gündemdışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar,

Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Sekiz Yıllık Kesintisiz TemelEğitim Kanunu Tasarısının sosyal ve siyasal boyutlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına da Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay,

Cevap verdiler.

Değişen oranlar nedeniyle :

Küthaya Milletvekili Metin Perli'nin, Anayasa Komisyonu,

Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, İçişleri Komisyonu,

Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Dışişleri Komisyonu,

ElazığMilletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Millî Eğitim Komisyonu,

Ordu Milletvekili Mustafa HasanÖz'ün, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu,

Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan GelenDiğer İşler” kısmının 152 nci sırasında yer alan Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5.6.1997 tarihli 4266 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin bu kısmın 9 uncu sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu,

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 144 üncü sırasında yer alan 347 sıra sayılı Tarihî Türk Ocağı Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine DairKanun Teklifinin, bu kısmın 10 uncu sırasına alınmasına ilişkin DYP Grup,

Önerileri kabul edildi.

TBMM'nin 6.8.1997 Çarşamba günü tatile girmesine ilişkin RP Grup önerisinin ise, yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmediği açıklandı.

Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Gaziler Günü (2/389),

Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Erciş İlçesinin İl Olması (2/121),

Hakkında kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 37 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildikleri açıklandı.

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen üyeliğe Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik seçildi.

Bakanlar Kurulu toplantısı dolayısıyla Genel Kurulda herhangi bir bakanın bulunmaması nedeniyle ve grupların da mutabakatıyla,

6 Ağustos 1997 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.09'da son verildi.

Kamer Genç

Başkanvekili

Zeki Ergezen Mehmet Korkmaz

Bitlis Kütahya

Kâtip Üye Kâtip Üye

II. - GELEN KÂĞITLAR

6 . 8 . 1997 ÇARŞAMBA

Tasarı

1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DairKanun Tasarısı (1/635) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1997)

Rapor

1. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek GeçiciMadde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/619) (S.Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 6.8.1997) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara İlinde bulunan üniversitelerin önkayıtla öğrenci alan bölümlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1997)

2. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde-Yeşilburç ve Çiftlik yollarının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1997)

3. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İlinde mazotla tarımsal sulama yapan çiftçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/610) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1997)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın, Kuşadası ve çevresinde işlenen bazı cinayetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3234) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1997)

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, imam hatip liselerine ilişkin Millî EğitimBakanından yazılı soru önergesi (7/3235) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1997)

3. - ErzincanMilletvekili Naci Terzi'nin, RP ile ilgili bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3236) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1997)

4. - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, bazı bakanlıklarda namaz kılan personelin fişlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3237) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1997)

5. - TrabzonMilletvekili Yusuf Bahadır'ın, Trabzon'un Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3238) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1997)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

6 Ağustos 1997 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ(Kahramanmaraş), Ali GÜNAYDIN(Konya)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 131 inci Birleşimini açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; yoklama esnasında Genel Kurul salonunda bulunan sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur.

Grup başkanvekilleri, ne kadar süre ara verelim?

NİHAT MATKAP (Hatay) - Saat 16.00'da olsun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, saat 15.45'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.23


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.45

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER: Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Ali GÜNAYDIN (Konya)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 131 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Birinci Oturumda yaptığımız yoklamada toplantı yetersayısına ulaşılamadığı için, birleşime 20 dakika ara vermiştik; şimdi, yeniden yoklama yapacağız.

Yoklama sırasında Genel Kurul salonunda bulunan sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Sayın Başkanım, kâğıt gönderenleri bir yoklasaydınız; acaba, buradalar mı, değiller mi?..

BAŞKAN - Efendim, kâğıt gönderenleri de yokladık... Zaten, salonda çoğunluğun olduğu da gözle görülüyor; merak etmeyin.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Gözlerle olmuyor bu iş!..

BAŞKAN - Sizin taraftayken öyle demiyordunuz, değil mi? (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Hayır efendim, aynı şeyi onlar söylüyordu.

BAŞKAN - Neyse...

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, sınır ticareti kapsamında ülkemize sokulan motorine ilişkin gündemdışı konuşması ve DevletBakanı Mehmet Salih Yıldırım'ın cevabı

BAŞKAN - İlk gündemdışı söz, sınır ticareti kapsamında ülkemize sokulan motorin hakkında söz isteyen Konya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz'e verilmiştir.

Buyurun Sayın Büyükcengiz. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sınır ticareti kapsamında ülkemize sokulan ve kamuoyunda “kaçak mazot” diye anılan motorinin olumsuz etkileri konusunda gündemdışı söz aldım; bu vesileyle, Sayın Başkanı ve siz değerli üyeleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, 1990'lı yılların başında, kamyon ve TIR'ların depolarında yurda sokularak, bu uygulama ülkemizde ilk kez başlatıldı. Herhangi bir vergi alınmaksızın akaryakıt istasyonlarında tüketicilere satılan bu motorin miktarının o tarihlerde yılda 1,2 milyon ton düzeyine ulaşması üzerine tehlikeyi gören o günün Hükümeti, 1993 yılında bu uygulamadan vazgeçti. Ne var ki, 26.11.1996 tarih ve 2254 sayılı Başbakanlık genelgesiyle, doğu ve güneydoğu illerimizde açık olan sınır kapılarımızdan, römorklu araçlarda 8, römorksuz araçlarda 4 ton akaryakıt getirilmesine ve sınır illerimizde satılmasına yeniden izin verildi.

1997 yılında, yük ve yolcu taşıtları üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış göstermesine ve taşımacılıkta gözle görülür bir canlılığa rağmen, kayıtlı tüketim, geçen yılın aynı dönemine göre büyük ölçüde düşmüştür; bu da, sınır kapılarından giren motorin miktarının küçümsenmeyecek boyutlarda olduğunu göstermektedir. Yapılan hesaplamalara göre, sadece Habur Sınır Kapısından giren motorin, yılda 3 milyon tona ulaşmaktadır ki, bu rakam, ülkemiz toplam motorin tüketiminin yüzde 26'sına eşittir. Bu yolla girişi yapılan 3 milyon ton mazottan devletimizin uğradığı vergi kaybı, yılda 1 milyar 530 milyon dolardır. Ayrıca, 3 milyon ton mazot, hiçbir kayda tabi olmadan satıldığı için, çok büyük miktarlarda da gelir vergisi kaybı oluşmaktadır.

Doğu ve güneydoğuda yaşayan halkımızın ve nakliyecilerimizin yararlanması amacıyla başlatılan bu uygulama, amacından tamamen uzaklaşmıştır. Motorin giriş ve satışı, yüzlerce TIR'dan oluşmuş filoları bulunan sekiz on kişinin tekeline geçmiştir. Bu kişiler, TIR filolarıyla yurdun dört bir bucağında motorin dağıtım ve pazarlaması yapmaktadırlar.

İşin daha da vahim olan tarafı, yerli üretim motorinle arasında büyük oranda fiyat farkı olan bu motorinler, bazı kötü niyetli ve kapkaççı istasyon sahipleri tarafından, yerli üretim mazotla karıştırılarak tüketiciye satılmakta ve astronomik rakamlara varan haksız ve vergisiz kazançlar elde edilmektedir. Bu arada, dürüst ve namuslu istasyon sahipleri, bu haksız rekabet sonucu, mağduriyete uğratılmaktadırlar.

Sayın milletvekilleri, standartlara göre, ülkemiz rafinerilerinde üretilen motorinin kükürt oranı maksimum binde 7 olmalıdır. Halbuki, Irak motorininin kükürt oranı binde 9,5'tir. Kükürt oranındaki bu yükseklik, çevre kirliliğine büyük ölçüde olumsuz etki yaptığı gibi, bu motorini kullanan araçların motorlarında da sebep olacağı korozyon nedeniyle büyük ölçüde hasarlara yol açmaktadır. Ayrıca, yine, standartlara göre, minimum 50 olması gereken elektrik iletkenliği, Irak motorininde 18'dir; bu da, bir kaza anında, araçların yanmasına ve can kaybına daha çabuk neden olmaktadır.

Sayın milletvekilleri, baştan beri anlatmaya çalıştığım olumsuzlukların, Hükümet tarafından yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulması zorunlu hale gelmiştir. Bu yanlış uygulamaya son verilmelidir diye düşünüyorum. Her şeye rağmen, sınır ticareti, bölgenin önemi ve nakliyecilerimize iş imkânı yaratmak isteniyorsa ki, istenebilir, bu uygulama o nedenle devam ettirilecekse, bu duruma yeni bir statü kazandırılmalıdır. Şöyle ki, bu motorinler, sınırda ulusal petrol kuruluşlarımızın birisi vasıtasıyla kontrol edilmeli; gerekirse, depolanarak kalitesi konusunda kuşkular giderilmeli; kayda alınarak, belli oranlarda vergilendirilmelidir; yurt içinde korsan satıcılar yerine, belli kurallar çerçevesinde istasyonlar tarafından tüketiciye sunulmalıdır. Böylelikle, hem güvenliğimize hem ulusal ekonomimize hem akaryakıt üreten kurumlarımız ve istasyon sahiplerimize hem bunun ticaretini yapan doğu ve güneydoğudaki nakliyecilerimize hem de tüketicilerimize olan olumsuz etkileri düzene girmiş olacaktır.

Yeni Hükümetin, soruna el atarak çözüme kavuşturacağı umut ve inancıyla, Yüce Meclise saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Büyükcengiz.

Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Salih Yıldırım; buyurun.

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIRIM (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sınır ticareti kapsamında ülkemize sokulan motorinler hakkında Yüce Meclisi aydınlatan Konya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz'in gündemdışı konuşmasına yanıt vermek üzere huzurunuzdayım; Yüce Heyleti saygıyla selamlıyorum.

Sınır ticareti kapsamında, başlangıçta, tüm sınır illerinde yapılması düşünülen, 1977-1978 yıllarında başlanılan; ancak, geniş kapsamlı olarak 1986 yılında başlanılan sınır ticareti, özellikle, 1990 yılında Kuveyt'in Iraklılar tarafından işgalinden sonra, Irak'a konulan ambargo sonucu, özellikle sınır illerimizde, Şırnak başta olmak üzere, çok büyük ölçüde ekonomik ve sosyal sıkıntıların olduğu hepinizin bilgisi dahilindedir.

1992 yılında, kanun hükmünde bir kararname çıkarılarak ve de 1615 Sayılı Gümrük Kanununa dayanılarak, sınırdan içeri giren, yurda giren kamyonların mutat depolarındaki mazot ve akaryakıtlar Gümrük Vergisinden muaf tutuldu, Akaryakıt Tüketim Vergisi, KDV alınmadı. Bu, o zaman çok büyük sıkıntılara maruz kalmış yöre halkı için bir cankurtaran simidiydi. Nitekim, bugün de böyledir. Ancak, şunu belirtmem gerekiyor: Sayın Büyükcengiz'in belirttiği gibi, çok iyi niyetle başlatılan bu uğraş, zaman içerisinde istismara müsait bir konu haline geldi. 1996 yılı içerisinde, Habur Gümrük Kapısından yurda giren, çıkan araç sayısı 620 bindir. Resmî kayıtlara göre, 1996 yılı içerisinde, Habur'dan getirilen mazot miktarı 656 bin tondur. Sayın Büyükcengiz'in tespit ettiği 3 milyon tonluk rakamın biraz abartılı bir rakam olduğunu düşünüyorum; ama, resmî kayıtları bize ulaştırırlarsa, bunların incelenmesine olanak sağlayabiliriz.

Buradaki amaç, yöre insanının ekonomik sorununa katkı sağlamak, geçimini sağlamasını temin etmektir. Yoksa, amaç, belirli kişilere, özellikle tröstleşmeye yönelik, istismara yönelik kişilere büyük çıkar sağlamak değil.

Bizim de aldığımız duyumlar, römorklu araçlardan TIR oluşturmuş kişilerin, filo oluşturmuş kişilerin bu işi büyük ticaret amacıyla yaptığına dairdir. Bu konu incelenmektedir; detaylarını, zamanı geldiğinde, Yüce Meclise arz edeceğiz.

Sayın Büyükcengiz'in bu vesileyle verdiği bilgilere teşekkür ediyor; alınacak sonuçları da kendilerine yazılı olarak ileteceğimi belirtiyor ve saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır.

2. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, çalışanların sorunları ve 55 inci Hükümetten beklentilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı Nami Çağan'ın cevabı

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, çalışanların sorunları ve 55 inci Hükümetin beklentileriyle ilgili olarak, Kocaeli Milletvekili Sayın Bekir Yurdagül'e verilmiştir.

Buyurun Sayın Yurdagül. (DSP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır Sayın Yurdagül.

BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışanların 55 inci Hükümetten beklentilerini dile getirmek üzere, gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.

Sayın milletvekilleri, 55 inci Hükümetin kuruluşunda, rejim ve devletin bunalımdan kurtulmasında, demokrasi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi çok olumlu bir sınav vermiştir. Bu Hükümetin kurulmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi üstüne düşen görevi yaparken, başta çalışanlar olmak üzere, kamuoyunun çok büyük bir bölümünün desteğini almıştır. Dolayısıyla da, çalışanların 55 inci Hükümetten beklentileri vardır. Çalışanların yeni Hükümetimizden beklentilerine, zamanın darlığını da göz önüne alarak, kısaca değinmek istiyorum.

Yıllardır ülkemizin en önemli sorunu olan ve engellendiği için tüm toplum kesimlerinin büyük bedel ödediği ve ödemeyi sürdürdüğü demokratikleşmenin en önemli boyutunu, çalışma yaşamında demokratikleşme oluşturmaktadır. Yine, yıllardır, kamu çalışanları, grevli, toplusözleşmeli sendikal haklara kavuşamamıştır; çünkü, son yıllarda işbaşına gelen hükümetler, kamu çalışanlarının sendikal haklarını çağdaş ve demokratik bir hak olarak görmekten çok, bir maliyet ve yönetim sorunu olarak görmektedirler; yani, bu hak tanınırsa, kamu yönetimi zorlaşacak, ücretleri baskı altına alma politikaları kolay olamayacaktır! Oysa, soruna bu boyutuyla bakmak, demokratik bir bakış açısı olamaz. Sorun, 2 milyona yakın insanın hakkı sorunudur ve sahiplerine, geciktirilmeksizin, mutlaka teslim edilmelidir.

Sayın milletvekilleri, çalışanların Hükümetten beklentilerinden biri de zorunlu tasarrufun kaldırılmasıdır. Fonda biriken yaklaşık 800 trilyon anapara ve nema, çalışanların istemi doğrultusunda, üç ay içerisinde hak sahiplerine geri ödenmeli, işverenlerin yüzde 3'lük katkı payı da çalışanların ücret ve maaşlarına eklenmelidir.

Değerli arkadaşlar, Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü toplantılarında benimsenen 190'a yakın sözleşmenin ancak 35'ini kabul etmiştir. Çok az sayıda ILO sözleşmesini kabul eden Türkiye, ne yazık ki, kendi imzasına dahi sahip çıkamamaktadır. ILO sözleşmelerine imza atan ülkemiz, bu imzalarından dolayı yerine getirmeye taahhüt ettiği yasaları bir an önce çıkarmak zorundadır. Tarım ve orman işçileri İş Yasası kapsamına alınmalı, onaylanmış ILO sözleşmeleri iş mevzuatımıza yansıtılmalı ve ihlal edilmemelidir. 158 sayılı Sözleşme imzalanmış; ama, iş güvencesi hâlâ yoktur. Çalışanlar, bunların bir an önce hayata geçirilmesini beklemektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refahyol İktidarı döneminde uygulamaya başlanılan ve ilk bakışta, ücretlerin enflasyon karşısında erimesini engelleyecek bir sistem gibi görünen eşelmobil sistemi, ücret belirlenmesine yönelik teknik bir konu değil, emekle sermaye arasında bölüşüm mücadelesinin bir parçasıdır. Eşelmobil, toplu iş sözleşmelerini hukukî olarak ortadan kaldırmamakla beraber, fiilî olarak ortadan kaldırmakta, uygulamada sendikaların etkisini ve işlevini sınırlamaktadır.

Kısaca, eşelmobil sistemi, sendikaları sistem dışına iten, toplusözleşme haklarını ücret artışlarıyla sınırlandırmayı amaçlayan, orta ve uzun dönemde sendikal örgütlenmeyi kısıtlayan, sendikasızlaştırmaya yol açan bir sistemdir. Derhal uygulamadan kaldırılmalı ve 55 inci Hükümetimiz 1997 başında bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin birinci yıl ikinci altı ay zammı için sendikalarımızla masaya oturmalıdır.

Sayın milletvekilleri, kuruluşundan beri işlevsel bir varlık gösteremeyen Ekonomik ve Sosyal Konsey, 55 inci Hükümetin işbaşına gelmesiyle tekrar gündeme gelmiştir. Son kez 28.7.1997 tarihli Başbakanlık genelgesiyle yürürlüğe giren Ekonomik ve Sosyal Konseyde Türk-İş, DİSK, Hak-İş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TİSK, TESK ve Ziraat Odaları Birliğinin yer alması benimsenmiştir. Toplumun -bence de- önde gelen bu etkili ve güçlü sivil toplum örgütlerinin Konseyde yer alması son derece olumludur; ancak, toplumun diğer örgütlü kesimlerinin bu Konseyde yer almamasını ise bir eksiklik olarak görmekteyim. Kamu çalışanları, meslek odaları, emekliler, özürlüler gibi milyonlarca üyesi bulunan sivil toplum örgütleri temsilcilerinin Ekonomik ve Sosyal Konseyde yer almamasının eksikliğinin, umarım, 55 inci Hükümet de farkına varacak ve bunu telafi edecektir. Ekonomik ve Sosyal Konseyin, oluşumunu ve işlevini her gelen iktidarın anlayış ve keyfine bırakmamak için, yasalaşmasında büyük yararlar vardır. Çalışanlar, 55 inci Hükümetten, bu Konseyin kalıcı olması için yasal düzenlemeleri bir an önce yapmasını beklemektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanuna istinaden konut edindirme yardımı adı altında yapılan kesintiler, Konut Edindirme Fonu hesaplarında toplanmıştır; bu da, Mayıs 1996 itibariyle kaldırılmıştır. Bu Fonda anapara ve nemaların toplamı ne kadardır? Bu Fon nasıl değerlendirilmektedir?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Yurdagül, süreniz bitti; lütfen, toparlar mısınız...

Buyurun.

BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Tüm bunlar bilinmemektedir. İlgili Bakanlık, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmelidir. Geçmiş hükümetlerin unutulduğunu zannettiği bu Fon, gerçek sahiplerine iade edilmelidir.

Sayın milletvekilleri, çalışanlar, 55 inci Hükümetimizden, asgarî ücretten vergi alınmamasını, grev yasaklarının kaldırılmasını, işsizlik sigortasının kurumlaştırılmasını, aile yardımının sosyal güvenlik kapsamına alınmasını, kaçak sigortasız işçiliğin önlenmesini, sendikasızlaştırma uygulamalarına son verilmesini, SSK'nın özerkleştirilerek gerçek sahipleri tarafında yönetilmesini talep etmektedirler. Bu istemlerin gerçekleşmeyerek sorun olarak kalması, milyonlarca insanın daha iyi yaşama ve çalışma koşullarına ulaşmasını engellemektedir. Tüm çalışanların ve örgütlerinin ortak dileği ve beklentisi, bu sorunlar için, Hükümetin ve Parlamentonun gerekli duyarlılığı göstererek çözümlemesi doğrultusunda kararlı adımlar atmasıdır.

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar )

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yurdagül.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Bakan; cevap vereceksiniz...

Gümdemdışı konuşmaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan cevap vereceklerdir; buyurun.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kocaeli Milletvekili Sayın Bekir Yurdagül'ün, çalışanların, 55 inci Hükümetten beklentileri konulu gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. Sayın Yurdagül'ün değindiği konulara, kısa başlıklar halinde ve kısa cevaplar vermeye çalışacağım.

Sayın Yurdagül önce, kamu görevlileri sendikaları yasa tasarısının bir an önce Meclisten geçirilmesi gerektiğini belirtti; buna, Hükümet olarak yürekten katılıyoruz. Bu yasa tasarısı, belli bir uzlaşmaya dayanarak Başbakanlığa sunulmuştu; biz, acaba bazı iyileştirmeler yapabilir miyiz düşüncesiyle, bunu, Bakanlığımıza geri çektik ve üzerinde çalışmaya başladık. Belki, toplu görüşme konusunda tasarının içini biraz daha doldurabiliriz diye düşünmekteyiz.

İkinci konu; iş güvencesiyle ilgili yasa çıkarılması gerektiğini Sayın Yurdagül belirtti. Eğer, iş güvencesi tek başına bir yasa taslağı olarak ele alınırsa, bu, kolayca geçmiyor; bu, Doğru Yol Partisi-Sosyal Demokrat Halkçı Parti Hükümeti döneminde denendi. İş güvencesi, kıdem tazminatıyla birlikte ve diğer yasa çalışmalarıyla birlikte bir paket olarak olarak ele alınırsa, toplumsal tarafların karşılıklı ödünleriyle belli bir noktaya gelebilir ve ancak, o zaman yasalaşma şansı bulabilir diye düşünüyoruz. Bu konuda, bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyacımız vardır; ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde de bir uzlaşmaya ihtiyacımız vardır. Hükümetimiz, konuya, çok gerçekçi gözlüklerle bakmak durumundadır ve bu gerçekçilik içinde de, olabilirleri gerçekleştirmeye çalışacağız.

Üçüncü konu, Zorunlu Tasarruf Fonu kesintilerinin kaldırılması, Fonun, nemalarıyla birlikte hak sahiplerine ödenmesi konusu. Bu konuda, konuyla ilgili diğer bakanlıklar tarafından değişik seçenekler üzerinde çalışılıyor. Çalışmalar henüz bir sonuca varmış değil; ama, bir an önce bu konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz.

Ekonomik ve Sosyal Konsey, gerçekten genelgeyle oluşturuldu; ama, bir süre sonra yasaya dönüştürülmek üzere genelgeyle oluşturuldu. Sayın Yurdagül'ün, dar kapsamlı tutulduğu eleştirisine katılıyorum ve Ekonomik ve Sosyal Konseyin kapsamının genişletileceğine, özellikle, kamu görevlileri sendikaları yasasının çıkarılmasıyla birlikte -bunlar eşzamanlı olabilir veya kamu görevlileri sendikasıyla ilgili yasa daha önce çıkabilir- kamu görevlilerinin de ve diğer bazı toplumsal kesimlerin de, Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsilinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece, Ekonomik ve Sosyal Konsey, bir uzlaşma ve danışma organı olarak, etkili biçimde faaliyete geçebilecektir.

Sayın Yurdagül'ün dile getirdiği bir diğer konu, eşelmobil ücret sisteminin sona erdirilmesi konusu. Tabiî, bu konuda, Bakanlığımız ya da Hükümet, taraf olmamıştır; toplusözleşmelerle bu hata yapılmıştır. Sendikacılığın ve toplupazarlık sisteminin özüne aykırı buluyoruz bu konuyu; yani, eşelmobil sisteminin toplusözleşmelere girmesini, sendikacılık sisteminin özüne, toplupazarlık sisteminin özüne aykırı buluyoruz ve bundan sonra imzalanacak olan toplusözleşmelerde buna yer verilmemesi gerektiği kanısındayız.

İşsizlik sigortasına gelince: İşsizlik sigortası, sosyal güvenlik reformunun bir parçası olabilir, diğer temel değişiklikler çerçevesinde ele alınabilir. Aynı, iş güvencesiyle ilgili yasal düzenlemede olduğu gibi, işsizlik sigortasının da tek başına ele alınacak bir konu olmadığını, geniş bir paket içerisinde ele alınırsa ancak yasalaşabileceğini ve kapsamının çok iyi belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da kısa zamanda adım atacağız.

ILO sözleşmelerinin onaylanmasıyla ilgili olarak da, şu anda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 29 ve 138 sayılı ILO Sözleşmeleri bulunuyor. Bu sözleşmeler, yeni yasama döneminde Genel Kurulda ele alınacaktır. 159 sayılı ILO Sözleşmesinin onayıyla ilgili yasa tasarısı da Başbakanlığa sevk edilmiştir. Bu tasarı da, yeni yasama yılında ele alınarak onaylanacaktır. Daha önce geçirilmiş bulunan ILO sözleşmelerinin uyum çalışmaları da aynı şekilde sürdürülmektedir.

Sayın Yurdagül, çok sık değinilen ve artık âdeta sloganlaşmış olan, “asgarî ücretten vergi alınmasın” önerisini dile getirdi. Ben, kişisel olarak, bu öneriye katılmıyorum; çünkü, asgarî ücretten vergi alınmazsa, çok pratik olarak, asgarî ücret düşük saptanır; yani, asgarî ücretin vergi dışı kalması, çalışanların, işçilerin refah seviyesinin yükseltilmesi için tek başına yeterli bir önlem değildir; çünkü, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, bilindiği gibi, 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 işçi temsilcisinden oluşmaktadır. Hükümet ve işveren tarafının ücretin düşük saptanmasında yararı vardır. O bakımdan, tek başına asgarî ücretin vergi dışı bırakılması, işçilerimizin refah düzeyinin sağlanması bakımından yeterli bir tedbir değildir.

Ayrıca, asgarî ücret tümüyle vergi dışı bırakılırsa, Türk çalışma hayatında şu ana kadar rastlanmayan başka bir hastalık ortaya çıkabilir; işyerlerinde naylon işçi çalıştırılabilir; işverenler, çalıştırmadıkları kişileri çalıştırıyor gibi gösterebilirler. Böylece, hem Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarında kayıplar ortaya çıkabilir hem de vergidışı bırakılan asgarî ücret ölçüsünde vergi kayıpları ortaya çıkabilir. O nedenle, bu sloganı daha dikkatli kullanmamız gerektiğini düşünmekteyim.

Konut Edindirme Fonunun tasfiyesiyle ilgili olarak, Sayın Yurdagül bazı sorular yöneltti. Aslında, bu konunun sahibi Toplu Konut İdaresidir. Benim bildiğim kadarıyla, 1995 sonunda 28,5 trilyon lira para birikmişti. Bu, 10 yıl vadeli borca dönüşmüş durumdadır. Bu konuda Toplu Konut İdaresinden daha ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Avrupa Sosyal Şartının kabul edilmesi konusunda da çalışmalara başladık. Bununla ilgili yasa tasarısını oluşturmaya çalışıyoruz. Avrupa Sosyal Şartının toplam 38 maddesi vardır. Bunun 19 maddesi; yani, yarısı, yükümlülüklerle ilgilidir. Bu 19 maddeden de 13 tanesi tarafımızdan kabul görmektedir. Üzerinde durulan 5-6 madde var. Bu konular üzerinde Bakanlık içi çalışma devam ediyor. Özellikle 5 inci ve 6 ncı maddeler, tartışmaya hayli açık; polislere ve askerlere sendikal hak tanınması konusunu içeriyor. Bunlar, Türkiye'de, özellikle, duyarlılıkla üzerinde durmamız gereken bir konudur. Pek çok ülke, bu maddelere çekince koymuştur. 6 ncı maddede de, toplusözleşme hakkının tüm çalışanlara teşmil edilmesi ve grev hakkının da, tüm çalışanlar, polisler ve askerler tarafından kullanılması gibi konular var. Bu konular, duyarlı bir dönemden geçen Türkiye'de, özellikle tartışılmalıdır; fakat, kısa zamanda, biz de, çekincelerimizle birlikte, konuyu Meclis gündemine getireceğiz.

Kayıtdışı ekonominin kayıt içine alınması yönünde çalışmalarımız, Maliye Bakanlığıyla ortak olarak kısa bir süre sonra başlayacaktır. Kayıtdışı ekonomi, kayıtdışı üretim demektir; kayıtdışı üretim de kayıtdışı istihdam demektir. Milyonlarca insan, kayıtdışı ekonomi nedeniyle sosyal güvenlik kapsamı dışında kalmaktadır. Bu konu, Türkiye'nin, belki de en önemli konusudur; pek çok sorunun çözümü, bu konunun çözümüne bağlıdır.

Sosyal Sigortalar Kurumunun özerkleştirilmesiyle ilgili olarak da, Sayın Yurdagül'ün temennilerine aynen katılıyorum ve çok kısa bir süre sonra, bu konuda gerçekçi adımlar atacağımızı buradan ifade etmekle yetiniyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır.

3. - Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Amerika Birleşik Devletlerindeki Ermenilerin, San Francisco Şehrinde birErmeni soykırımı anıtı inşa etmeyi planladıklarına ve Türkiye'nin, bazı komşu ülkelerce Ortodoks çemberine alınması çabalarına ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü konuşma, Amerika Birleşik Devletlerinin San Francisco Şehrindeki Davidson Cros'un, Ermeni Millî Komitesini satın alıp, bir Ermeni soykırımı anıtı inşa etmeyi planladığı konusunda gündemdışı söz isteyen Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse'ye verilmiştir.

Buyurun Sayın Köse.

Süreniz 5 dakikadır.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde siyasî istikrarsızlık başgösterdiği anda, vatandaşlarımız arasında huzursuzluk başgösterdiği anda, özellikle son aylarda yaşamış olduğumuz bir belirsizlik ortamında, dışarıdaki düşmanlar, milletimizin, ülkemizin, bayrağımızın ve toprağımızın dışarıdaki düşmanları boş durmamakta, görevleri ne ise, o istikamette faaliyetlerini yürütmektedirler.

Şu anda elimize geçen belgeler istikametinde, Amerika Birleşik Devletlerinin San Francisco şehrindeki Ermenilerin 26 bin dolara bir arsayı aldıkları ve bu arsa üzerinde bir anıt yapacakları iddiası ortaya çıkmıştır. Tabiî, devletimizi yönetenler, siyasîler, özellikle Hükümet, muhakkak surette bu olayı takip etmektedir ve böyle bir anıtın yapılmaması konusunda Türk Hükümetinin müessir bir sonuca ulaşması, muhakkak surette beklenmektedir.

Tamamen kendilerinin yapmış oldukları katliamlara rağmen, sanki milletimiz, ecdadımız bu katliamı yapmış gibi, bugün, tarihî gerçekleri çarpıtmak suretiyle, olayları değiştirerek, böyle bir anıtın yapılması konusundaki Ermeni faaliyetini kınıyoruz ve böyle bir anıtın yapılmaması konusunda da Hükümetimizi şu anda uyarıyoruz.

Değerli milletvekilleri, bir taraftan, Ermeniler, bu tarihî gerçekleri saptırırken, bir taraftan, yine, dinî inançlar istikametinde ülkemizin etrafında bir çember oluşturmaktadırlar. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Ermenistan ve Rusya, Türkiye'yi bir Ortodoks çemberine almaktadır . Onunla da bitmemekte olaylar; diğer taraftan, Fener Patriği, Ermenistan'ı ziyaret etmek suretiyle, yeni bir işbirliği içerisinde, yeni organizasyonlar yapmaktadırlar ve bir taraftan da, yine, millî sınırlarımız içerisinde Heybeliada'daki ruhban okulunun açılması konusunda faaliyetlerine devam etmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geçmişte olduğu gibi, bugün de, yine, kendi devletimizin düşmanı, milletimizin düşmanı olan bu faaliyetlere fırsat vermemelidir ve gelecekte, öyle bir anıtın yapılması konusunda özellikle birilerine cüret verilmesi fırsatını, muhakkak surette yok etmelidirler.

Değerli milletvekilleri, asrın başında ecdadımızı katleden, yalnız Erzurum'da 10 bin kişiyi katleden bu zalimlerin kuzu postuna bürünerek yaptıkları bu şekildeki hareketlerini normal karşılamak mümkün değildir.

1970'li, 1980'li yıllarda, yine, Dışişleri mensubu elçilerimizi, konsoloslarımızı, bu ASALA militanları şehit etmiştir. Bunların, daha sonra da -1980'li yıllardan sonra- PKK denilen ve bugün, hâlâ, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde vatandaşımıza sıkıntı veren, güvenlik kuvvetlerimizin başarılı çalışmalarına rağmen sonuçlanmamış olan terör örgütüyle işbirliği yapmak suretiyle, ülkemizde, hem can almaya devam ettiğine ve hem de ekonomik yönden ne kadar büyük bir tahribat yaptığına şahit olmaktayız.

ASALA ve Ermeni unsuru, bir taraftan PKK'yla işbirliği yaparken, diğer taraftan da, gerek Amerika Birleşik Devletlerinde gerek diğer Avrupa devletlerinde, kendi siyasî emelleri doğrultusunda bu faaliyetlerini yürütmektedirler.

Tabiî, bizi teyit eden yine bir başka konu, Türk Demokrasi Vakfının elinde de, bu mesele üzerinde belgeler olduğu ve az önce de Değerli Başkanın ifade ettiği gibi, bu konu üzerinde büyük bir çalışmanın olduğudur; hatta, Konsolosumuzun bu konuda bir yorum yaptığı da ifade edilmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Köse, süreniz bitti; toparlar mısınız efendim.

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım.

Dışişleri Bakanımızın, milletvekillerine yazmış olduğu yazılarla kurduğu medenî işbirliği ve ilişkiler çerçevesinde, dışarıda, ülkemize ve milletimize, düşman unsurların yapmış olduğu faaliyetleri, hem bu kürsülerde konuşarak hem başka zeminlerde konuşarak hem de yazarak dile getireceğimizi ifade ediyor; böyle bir tarihî yanılgı içerisinde, gerçekleri çarpıtarak, Türk Milletini rencide edecek bu olayın önlenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini Hükümetten istiyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Köse.

Gündemdışı konuşmaya cevap konusunda Hükümetten bir istek gelmediğine göre, gündemdışı konuşmalar bitmiştir.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

Bilindiği üzere, daha önceden alınan karar gereğince, 1 saat süreyi sözlü sorulara ayırıyoruz.

V. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, gıda katkı maddelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/465)

BAŞKAN - 1 inci sırada, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, gıda katkı maddelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan Genel Kurul salonunda var mı? Yok.

Bu soru, daha önce iki birleşim cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrasına göre yazılı soru haline dönüştürülerek gündemden çıkarılmıştır efendim.

2. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Uluabat Gölü ve çevresini kirleten faktörlere karşı alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/467)

BAŞKAN - 2 nci sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Uluabat Gölü ve çevresini kirleten faktörlere karşı alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Bu soru önergesi de daha önce iki birleşim cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrasına göre yazılı soru haline dönüştürülerek gündemden çıkarılmıştır.

3. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Antalya bölgesindeki muz üreticilerine uygun bir fiyatla elektrik verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468)

BAŞKAN - 3 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Antalya bölgesindeki muz üreticilerine uygun bir fiyatla elektrik verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanınından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Bu soru önergesi de daha önce iki birleşim cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrasına göre yazılı soru haline dönüştürülerek gündemden çıkarılmıştır.

4. - Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in, kanunalrın Anayasaya uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)

BAŞKAN - 4 üncü sırada, Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in, kanunların Anayasaya uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Bu soru önergesi de daha önce iki birleşim cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrasına göre yazılı soru haline dönüştürülerek sözlü soru gündeminden çıkarılmıştır.

5. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı beldelerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)

BAŞKAN - 5 inci sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı beldelerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Bu soru önergesi de daha önce iki birleşim cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soru haline dönüştürülerek sözlü soru gündeminden çıkarılmıştır.

6. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Sol Sahil Sulama Kanalının yenilenme projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)

BAŞKAN - 6 ncı sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Sol Sahil Sulama Kanalının yenilenme projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Bu sözlü soru da daha önce iki birleşim cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soru haline dönüştürülerek sözlü soru gündeminden çıkarılmıştır.

7. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Malkoçlar Gümrük Kapısının yeniden hizmete açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/473)

BAŞKAN - 7 nci sırada, Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Malkoçlar Gümrük Kapısının yeniden hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Başbakan veya ilgili Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Bu sözlü soru da daha önce iki birleşim cevaplandırılmadığından, sözlü soru gündeminden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

Ancak, soru sahibinin söz isteği vardır; buyurun Sayın Necdet Tekin.

Süreniz 5 dakikadır efendim.

NECDET TEKİN (Kırklareli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuşmamı Meclis kayıtlarına geçmesi için yapıyorum.

Daha önce, defaatla, Sayın eski Başbakana, Sayın Dışişleri Bakanına ve ilgili diğer bakanlara, Kırklareli İli Malkoçlar Sınır Kapısının açılması için yapmış olduğum bütün girişimlere rağmen, bu konuda, ne yazık ki, doyurucu bilgi alamadım; onun için, bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım.

Sayın milletvekilleri, Kırklareli'nde halen çalışmakta olan tek bir sınır kapısı vardır; bu kapı da Kırklareli-Dereköy Sınır Kapısıdır; ancak, doğa koşulları, dağ ve yol yapısı bakımından Dereköy Sınır Kapımızın gelişmesi maalesef mümkün olamamaktadır. Halbuki, Osmanlı'dan beri Kofçaz İlçesi Malkoçlar Sınır Kapısı vardır. 1924, 1930, 1940 ve 1945'te, bu kapı, fiilî olarak Bulgaristan'la aramızda işleyen bir sınır kapısıdır ve üçüncü sınıf sınır kapısı olarak uzun yıllar mal ve hizmet geçişlerine hizmet etmiştir; ancak, Bulgaristan'ın komünizme geçmesiyle bu kapı kapanmış, memurları Edirne'ye nakledilmiştir. Bu kapı, 1988'de devrin hükümeti tarafından açılmış, sadece doğalgaz gümrüklemesi bu kapıdan yapılmış ve memurları tekrar Edirne'ye alınmıştır.

Sayın milletvekilleri, defaatla yapılan görüşme ve resmî yazışmalarda, Bulgar Hükümeti, bu kapının açılmasını her zaman istemektedir. Her ne kadar, Bulgar Hükümeti bunu istese de, Türk Hükümeti, her ne hikmetse, yıllardır, bu kapıya karşı çekimser kalmaktadır. Bu kapı, doğa olarak, ulaşılması en kolay ve en imkânlı bir kapıdır. Bu kapı, mutlaka, Bulgaristan'la Kırklareli arasında, yani ülkemiz arasında açılmalıdır. Batı'ya açılan en iyi ve en verimli kapılarımızdan biri olacaktır.

O nedenle, Kırklareli halkının bu kapının açılmasını istediğini buradan belirtir; hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tekin.

8. - ErzincanMilletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan- Merkez-Sütpınar Köyünün sulama kanalı ihtiyacına ilişin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/474)

BAŞKAN - 8 inci sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan-Merkez-Sütpınar Köyünün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

9. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin üreticisinin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/475)

BAŞKAN - 9 uncu sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin üreticisinin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

10. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, tartı toleransları yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/476)

BAŞKAN -10 uncu sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, tartı toleransları yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

11. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, tartı toleransları yönetmeliğinin ne zaman çıkarılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/477)

BAŞKAN -11 inci sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, tartı toleransları yönetmeliğinin ne zaman çıkarılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

12. - Zonguldak Milletvekili HasanGemici'nin, SEKA Yönetim Kuruluna ve Genel Müdürlüğüne atama yapılmamasının nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)

BAŞKAN -12 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin, SEKA Yönetim Kuruluna ve Genel Müdürlüğüne atama yapılmamasının nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

13. - Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi alanı içinde yer alan arazilerin kamulaştırma bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/479)

BAŞKAN -13 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi alanı içinde yer alan arazilerin kamulaştırma bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

14. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Bingöl- Yedisu İlçesi Sağlık Ocağının sağlık merkezine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)

BAŞKAN -14 üncü sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Bingöl-Yedisu İlçesi Sağlık Ocağının, sağlık merkezine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

15. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan- Kemah'a bağlı Kerer Köyünün sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/483)

BAŞKAN - 15 inci sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan-Kemah'a bağlı Kerer Köyünün sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

16. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, SSK İnegöl Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/486)

BAŞKAN - 16 ncı sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, SSK İnegöl Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?..Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

17. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, taksi şoförlerine yönelik saldırılara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487)

BAŞKAN - 17 nci sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, taksi şoförlerine yönelik saldırılara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Başbakan veya ilgili Sayın Bakan ?..Genel Kurul salonunda olmadığından; soru ertelenmiştir.

18. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının kullanımında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488)

BAŞKAN - 18 inci sırada, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının kullanımında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?..Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

Aslında, Genel Kurul salonunda hiç bakan da yok...

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Bakanlarımız var...

BAŞKAN - Evet, iki bakanımız var; ama, onlar soruyu cevaplandırmaya... Bilmiyorum... (RP sıralarından gürültüler)

Refah Partililer belki saymıyorlar; ama, hanımlar bakandan sayılıyor... Ben iki hanımefendiyi görmedim...

ÖMER NAİMİ BARIM (Elazığ) - Kim saymıyor?.. Biz de sayıyoruz...

BAŞKAN - Sayıyor musunuz... Önümüzdeki dönem, inşallah, hanımları artık listelerinizde göstereceksiniz...

ÖMER NAİMİ BARIM (Elazığ) - İnşallah.

BAŞKAN - İyi; peki.

ÖMER NAİMİ BARIM (Elazığ) - Nazlı Ilıcak başta...

BAŞKAN - Göstermezsiniz ya, neyse, biz yine inanalım.

19. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basın kuruluşlarına yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/489)

BAŞKAN - 19 uncu sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basın kuruluşlarına yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

20. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Şili seyahatine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/490)

BAŞKAN - 20 nci sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Şili seyahatine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

21. - Çanakkale Milletvekili AhmetKüçük'ün, nüfus planlamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492)

BAŞKAN - 21 inci sırada, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, nüfus planlamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

22. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin grup şebekesi ve otomatik telefon ihtiyaçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)

BAŞKAN - 22 nci sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin grup şebekesi ve otomatik telefon ihtiyaçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

23. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı köylerin yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/495)

BAŞKAN - 23 üncü sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı köylerin yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

24. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/496)

BAŞKAN - 24 üncü sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

25. - İçel Milletvekili Halil Cin'in, Tarsus Kültür Merkezi binasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/498)

BAŞKAN - 25 inci sırada, İçel Milletvekili Halil Cin'in, Tarsus Kültür Merkezi binasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

26. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Emlak Bankası tarafından bir yerel TV'ye reklam verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)

BAŞKAN - 26 ncı sırada, Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Emlak Bankası tarafından bir yerel TV'ye reklam verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

27. - İzmirMilletvekili Metin Öney'in, liman hizmetleri konteyner tarifesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/504)

BAŞKAN - 27 nci sırada, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, liman hizmetleri konteyner tarifesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

28. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hatay-Topraktutan Köyünün yerleşim sahasının değiştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/506)

BAŞKAN - 28 inci sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hatay-Topraktutan Köyünün yerleşim sahasının değiştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

29. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hatay-Yayladağ'a bağlı bazı köylerin telefon santrallerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/507)

BAŞKAN - 29 uncu sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hatay-Yayladağ'a bağlı bazı köylerin telefon santrallarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

30. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, besicilerin sorunlarına ve ayçiçeğine fon uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/509)

BAŞKAN - 30 uncu sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, besicilerin sorunlarına ve ayçiçeğine fon uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

31. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretten vergi alınmamasına yönelik projeye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/510)

BAŞKAN - 31 inci sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretten vergi alınmamasına yönelik projeye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

32. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/512)

BAŞKAN - 32 nci sırada, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok

Soru ertelenmiştir.

33. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, imam-hatip kökenli hâkim-savcılara ve Mehmet Ağar ile Sedat Bucak hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/513)

BAŞKAN - 33 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, imam-hatip kökenli hâkim-savcılara ve Mehmet Ağar ile Sedat Bucak hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda bulunmaktadır.

Soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. 09.04.1997

Ahmet Güryüz Ketenci

İstanbul

1. “Refah demek Kur'an nizamını hâkim kılmak demektir” diyen Sayın Erbakan hakkında harekete geçmeyen savcılar arasında imam-hatip kökenli savcı var mıdır? Varsa sayıları kaçtır?

2. İmam-hatip okulu mezunlarına savcılık, yargıçlık yolu hangi tarihte açıldı? İmam-hatip kökenli hâkim ve savcı sayısı ayrı ayrı ne kadardır?

3. Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'la ilgili fezleke;

a. Hangi tarihte Bakanlığınıza gelmiştir? Kaç gün Bakanlıkta kalmıştır?

b. Fezlekenin bir süre Adalet Bakanlığında, uzunca bir süre Başbakanlıkta bekletilmesinin arkasında, fezlekenin siyasal koz olarak kullanılma hesapları yatmıyor mu?

c. İçtüzüğün amir hükmüne rağmen, fezlekenin gerek tarafınızdan ve gerekse Başbakanlıkça bekletilmesi, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşır mı?

d. Fezlekenin geciktirilmeden Meclis Başkanlığına gönderilmesi konusunda, bir hukukçu olarak, Sayın Başbakanı uyarmayı düşünüyor musunuz?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

Süreniz 5 dakika efendim.

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ketenci'nin sualine bilgim dahilinde cevap vereceğim; çünkü, bir kısmı şahsa taalluk eden ve benim şahsen cevaplayamayacağım hususlar; bu itibarla, genel bilgilerim çerçevesinde cevap vermeye gayret edeceğim.

Son yapılan hâkim, savcı imtihanlarında imtihanı kazananların sayısı 890 civarında ve bunların -birkaç rakam eksik veya fazla olabilir- 275 veya 280'i imam-hatip lisesi mezunu, diğerleri normal lise mezunu. Bu arada, 350 kişinin yazılı kâğıtlarının puanları yükseltilmiş; yani, önce, bunlar kazanamadı diye ilan edilmiş; sonra, itirazlar üzerine incelenmiş ve 350 kişiye tekrar sözlü imkânı tanınmış. Bunlar üzerinde birçok itiraz vardı; bunları inceledim. Bu 350 kişiden, sonra, kazanan birkısım hâkim var; yani, sözlüyü de kazanan var; bu kazananların içinde imam-hatip kökenli 11kişi.

İmam-hatip kökenliler uzun zamandan beri hâkim ve savcı olmaktadırlar ve Bakanlığımızda, dün de, bugün de bir ayırım yapılması söz konusu değildir. Ancak, genel çerçeve içerisinde verebileceğim bilgiler bunlardan ibarettir.

Arz ederim.

BAŞKAN - Sayın Bakan teşekkür ederim.

Sayın Ketenci, tamam mı, cevaplandırıldı mı sorularınız?

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Yani, cevaplardan tabiî ki tatmin olmadım; çünkü, sorduğum sorular Sayın Bakanın dönemiyle ilgili değil. O nedenle, pek tatmin olmamakla beraber, Sayın Bakana teşekkür ederim.

BAŞKAN - Zaten, Sayın Bakan da “bilgim dahilinde” dedi.

Peki efendim, teşekkür ederim.

Soru cevaplandırılmıştır.

34. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin ürün bedellerine ilişin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/515)

BAŞKAN - 34 üncü sırada, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin ürün bedellerine ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

35. - İstanbulMilletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)

BAŞKAN - 35 inci sırada, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin, Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

36. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Erzurum Jandarma Bölge Komutanının açıklamalarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/518)

BAŞKAN - 36 ncı sırada, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Erzurum Jandarma Bölge Komutanının açıklamalarına ilişkin, Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

37. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Kırklareli'ne doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/520)

BAŞKAN - 37 nci sırada, Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Kırklareli'ne doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

38. - Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin'in, Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/521)

BAŞKAN - 38 inci sırada, Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin'in, Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin, Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

39. - Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin'in, Ankara-Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin temizlik-bakım ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)

BAŞKAN - 39 uncu sırada, Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin'in, Ankara-Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin temizlik-bakım ihalesine ilişkin, Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

40. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin başka bir ile taşınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/524)

BAŞKAN - 40 ıncı sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin başka bir ile taşınacağı iddiasına ilişkin, Adalet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mustafa Kul

Erzincan

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması ile birlikte 3. Ordu Karargâhının bulunduğu ve Doğu Anadolu Bölgesinin merkezinde bulunan Erzincan ve bölgedeki diğer illere de hizmet vermek amacıyla Erzincan'da Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuştur. Doğu Karadenizden Orta Anadolu'ya, Erzincan'ın doğusundan, kuzeyinden, güneyinden birçok ile hitap eden Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başka bir ile taşınacağı yolunda bazı çalışmaların olduğu duyumlarını almaktayız.

1. Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başka bir yere taşınması konusunda herhangi bir çalışma yapılıyor mu?

2. Eğer böyle bir çalışma var ise, bunun gerekçesi nedir?

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun efendim.

Süreniz 5 dakikadır Sayın Bakan.

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzincan Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kul'un suali şudur: “Erzincan'daki Devlet Güvenlik Mahkemesi taşınacak mı?” Bu Devlet Güvenlik Mahkemesi taşınmıştır. Devlet güvenlik mahkemelerinin bir iki tanesinin yerleri değiştirilmiş, yeni devlet güvenlik mahkemeleri kurulmuştur. Bu, civar vilayetlerdeki iş durumuna göre, merkezî yerler neresiyse, o esasa göre yapılmış ve Erzincan'daki Devlet Güvenlik Mahkemesinin suç oranları itibariyle daha uzak kaldığı ve bu itibarla Erzurum'un daha merkez olduğu düşüncesiyle, devlet güvenlik mahkemesi Erzurum'a taşınmıştır. Aslında, bu kabil mahkemelerin ve cezaevlerinin -ümit ediyoruz ki- birçoğu tasfiye edilecektir ve talep edilen şeyler değildir.

Arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

41. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Meteoroloji İstasyonunun personel ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/525)

BAŞKAN - 41 inci sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Meteoroloji İstasyonunun personel ihtiyacına ilişkin, Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

42. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, bucak yollarının bakım ve onarımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526)

BAŞKAN - 42 nci sırada, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, bucak yollarının bakım ve onarımına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

43. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, sanatçıların ödediği vergilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/527)

BAŞKAN - 43 üncü sırada, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, sanatçıların ödediği vergilere ilişkin, Maliye Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

44. - İçel Milletvekili Halil Cin'in, Trablus Büyükelçiliğinden gönderilen kriptoların içeriğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/528)

BAŞKAN - 44 üncü sırada, İçel Milletvekili Halil Cin'in, Trablus Büyükelçiliğinden gönderilen kriptoların içeriğine ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

45. - İçel Milletvekili HalilCin'in, T.C. Trablus Büyükelçiliğinden gönderilen kriptoların içeriğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve BaşbakanYardımcısından sözlü soru önergesi (6/529)

BAŞKAN - 45 inci sırada, İçel Milletvekili Halil Cin'in, Türkiye Cumhuriyeti Trablus Büyükelçiliğinden gönderilen kriptoların içeriğine ilişkin, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

46. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye genelinde ve Ankara'daki öğrenci sayısının okullara göre dağılımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/530)

BAŞKAN - 46 ncı sırada, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye genelinde ve Ankara'daki öğrenci sayısının okullara göre dağılımına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

47. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/531)

BAŞKAN - 47 nci sırada, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin yollarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

48. - Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Petlas'ın Kombassan'a devrine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/532)

BAŞKAN - 48 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Petlas'ın Kombassan'a devrine ilişkin, Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

49. - Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Zonguldak İlinde tekel bayilik ihalesi sırasında meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/533)

BAŞKAN - 49 uncu sırada, Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Zonguldak İlinde Tekel bayilik ihalesi sırasında meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

50. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, uygulama imkânı kalmayan kanunlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/534)

BAŞKAN - 50 nci sırada, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, uygulama imkânı kalmayan kanunlara ilişkin, Adalet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Saygılarımla.

Metin Öney

İzmir

Soru 1. Türkiye'de ekonomik enflasyon gibi bir de kanunlar enflasyonu yaşanmaktadır. Değil sade bir vatandaşın, bir hukukçunun bile takip edemeyeceği kadar çok kanun vardır. Uygulama alanı kalmayan, hükümsüz duruma düşmüş kanunların ayıklanıp ilga edilmesi için çalışma yapıyor musunuz? Eğer, bu konuda çalışma başlatılmışsa hangi aşamadadır?

Soru 2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan bu yana 14 binin üzerinde kanun çıkarılmıştır. Dağınık halde bulunan yasal mevzuatın, uygulama alanı kalmayanlar yürürlükten kaldırılarak birleştirilmesi, derlenip toparlanarak toplum hizmetine tekrar sunulması düşünülüyor mu?

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun efendim.

Sayın Bakan, süreniz 5 dakika.

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekili Sayın Metin Öney'in suali şu: Kanunlarımız çoktur, teferruatlıdır, bunları hukukçuların bile takip etmesi mümkün değildir -doğrudur- bir kodifikasyon yapmayı, hükümden kalkmış olanları ayıklamayı, diğerlerini belirli esaslara göre tanzim etmeyi düşünüyor musunuz?

Bu hususta, yıl olarak tam hatırlamıyorum; ancak, 1980'li yıllarda -1986, 1987 olabilir- şu anda Danıştay üyesi olan Muammer Oytan'ın, Genel Müdür olarak özel surette atandığı bir birimde, Başbakanlıkta, bu çalışmalar uzun yıllar yapıldı ve o çalışmalarda bu esaslar güdüldü. Halen geçerli olmayan, geçerliliğini yitirmiş olan kanunlar ayıklandı, diğer kanunlar da belirli bir esasa göre tanzim edildi; ama, anlaşılıyor ki, uzun emeklerle yapılan ve bütün resmî müesseselere dağıtılan bu kanunlar, yine de, işin zorlukla takibini önleyemediler, bu ihtiyacı arzu edilen ölçüde karşılayamadılar; ama, böyle bir çalışmanın bitmiş olduğunu ve neticelerinin de yayınlanmış olduğunu Yüce Meclisin bilgilerine arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

51. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in,Türk Ceza Kanunu ve Medenî Kanunda yapılacak değişikliklere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/535)

BAŞKAN - 51 sırada, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Türk Ceza Kanunu ve Medenî Kanunda yapılacak değişikliklere ilişkin, Adalet Bakanından sorusu vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Saygılarımla.

Metin Öney

İzmir

Türk Kanunu Medenîsine kaynaklık eden İsviçre Medenî Kanununda çağa uygun değişiklikler çoktan yapıldığı halde, biz, hâlâ 1926'daki biçimiyle yetiniyoruz. Türk Ceza Kanununa kaynaklık eden İtalyan Ceza Kanunu uzun süre önce yürürlükten kaldırıldığı halde, bizde 45 defa değişikliğe uğrayarak bütün düzeni bozulmuş, suçlarla cezalar arasındaki adalet dengesi bozulmuştur.

Soru 1. Temel yasalarımızdan olan Türk Ceza Kanunu ve Türk Kanunu Medenîsinde düzenlemeler yapmak üzere kurulmuş bulunan komisyonların çalışmaları ne zaman sonuçlanacak?

Soru 2. Bahsi geçen kanunlarda, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeleri ne zaman Meclise getireceksiniz?

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun efendim.

Süreniz 5 dakikadır.

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekili Metin Öney, Türk Ceza Kanunu ve Türk Medenî Kanunundaki değişiklik çalışmalarının ne zaman biteceğini ve bunları Yüce Meclisin huzuruna ne zaman getirebileceğimizi soruyor.

Kendisinin de belirttiği gibi, bu iş için, komisyonlar uzun yıllardan beri çalışmaktadırlar. Ben, Bakan olduğum bu kısa dönem içerisinde takip ettim, komisyon başkanlarıyla irtibat sağladım, bize, yakın tarihte verebilecekleri hususunda ümit verdiler. Ben de ümit ediyorum ki, Parlamentonun önümüzdeki çalışma yılı içerisinde bu kanunları Yüce Parlamentonun huzuruna getirme şansına sahip oluruz. Ancak, İçtüzüğümüzde, geçen yıl yapılan bir değişiklikle, böyle ana kanunların özel bir gündemle görüşülmesi hükmü vardır. Bu özel gündemin nasıl yapılacağı, Parlamentonun huzuruna kanun geldikten sonra mı yapılacağı, yoksa daha önceden mi yapılacağı hususunda bir açıklık yoktur. Biz, bu noktada bir çalışma yapıyoruz, bu hususu da, Yüce Parlamentonun Başkanlığıyla görüşmek suretiyle bir karara bağlayabilirsek, önümüzdeki yıl bu kanunları görüşmek ve Parlamentoda kanunlaştırmak şansına sahip olacağız.

Arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

52. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, bazı yerleşim yerlerinin Kırklareli Barajı suyundan yararlandırılması ile Balaban ve Çağlayık Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözü soru önergesi (6/536)

BAŞKAN - 52 nci sırada, Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, bazı yerleşim yerlerinin Kırklareli Barajı suyundan yararlandırılması ile Balaban ve Çağlayık Barajı projelerine ilişkin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Ertelenmiştir.

53. - İstanbulMilletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, Barolar Birliğine ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/537)

BAŞKAN - 53 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin Barolar Birliğine ilişkin, Adalet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.

Ahmet Güryüz Ketenci

İstanbul

3 Ekim 1996 tarihli Türkiye Gazetesinde yayınlanan bir özel açıklamanızda, “Barolar Birliğine nispî temsil sisteminin getirilmesi için kanunî düzenlemeye gideceğinizi ve 6 ay için Baro seçimlerinin yenileneceği hükmünü getireceğinizi” belirttiniz.

1. Aradan sekiz ay gibi bir süre geçtiği halde, bugüne değin, bu doğrultuda bir çalışma başlattınız mı?

2. Başlattıysanız, çalışma hangi aşamadadır?

3. Barolara yönelik bu tavrınız, adlî yıl açılışında Barolar Birliği Başkanının size yönelik eleştirisinden yahut açılışta size söz verilmemiş olmasından mı kaynaklanmaktadır?

4. “Baroları, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bir siyasî görüş ele geçirdi” yolunda beyanınız oldu. Baroların bağımsız bir meslek kuruluşu olduğu tarafınızdan bilinmesine rağmen, bu yoldaki beyanınız, barolara karşı olan husumetinizi yansıtmaz mı?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

Sayın Bakan, süreniz 5 dakikadır.

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekillleri; Sayın Ketenci'nin barolarla ilgili sualine cevap vermek üzere huzurunuzdayım.

Baro seçimleri ve Barolar Birliği seçimlerinin, Anayasamızda son yapılan değişiklik gereği, temsilde adalet ilkesine uygun bir seçim icabı, nispî temsille yapılması yolunda Adalet Bakanlığında bir çalışma yapılmış ve bir tasarı taslağı hazırlanmıştır. Ancak, biz, bakan olduktan sonra, barolarla yaptığımız temasta, görüşlerini bize süratle bildireceklerini ifade ettiler. Ben de, kendilerine bu adlî tatilden istifade, bu çalışmaları yapmak istediğimi, bana süratle görüşlerini bildirmelerini istedim.

Şu anda, kamuoyunda, bu nispî temsille ilgili, baroların ve hukuk çevrelerinin görüşlerini net olarak tespit etmiş değilim; çünkü, bu kabil çalışmaların, sonra Yüce Parlamentoya geleceği ve bu meslek kuruluşlarının bu husustaki görüşlerinin bu çalışmalara büyük katkısı olacağı inancıyla, kamuoyunda buna nasıl bakıldığını, ne şekilde bakıldığını öğrenmek istediğim gibi, avukatlık müessesesi ve şirket avukatlığının ne şekilde olacağı hususunda da bir çalışma yapıyoruz.

Bu itibarla, Avukatlık Kanunuyla ilgili tasarıyı sevk ettiğimizde, bu mesele de gündeme gelecektir. Bu kanun da bir ana kanundur ve bu mevzuda da, ben, bu fırsattan istifade, işle kendini alakalı gören her parlamenterimizin bize fikir sunması hususunda bunu bir fırsat sayıyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edebilir miyim; Sayın Ketenci yerinden bir şey söyleyecek.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım; Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bir siyasî görüşün, Türkiye'de baroları, meslek örgütlerini ele geçirdiği yolunda geçtiğimiz dönemdeki Sayın Bakanın bir beyanı var; siz de aynı kanıda mısınız, aynı yargıda mısınız, onu öğrenmek istiyorum. Kusura bakmayın, bu soruma cevap vermediniz.

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Şimdi, bu, Sayın Bakanın şahsına taalluk eden bir husus olduğu için cevap vermedim; ama, benim tavrımı öğrenmek istiyorsanız -ki, çok yakın biliyorsunuz- ben, normal günlük münasebetlerimde, insanların siyasî tavırlarını hiç ölçmek niyetinde değilim. O hususta da ne olduğunu pek bilemiyorum; inşallah, ileride de bilmek durumunda kalmam.

Arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

54. - İstanbulMilletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, cezaevlerindeki ibadet yerlerine ve hükümlü ve tutukluların eşleri ile görüşmelerine imkân sağlanmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı MahmutOltan Sungurlu'nun cevabı (6/538)

BAŞKAN - 54 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, cezaevlerindeki ibadet yerlerine ve hükümlü ve tutukluların eşleri ile görüşmelerine imkân sağlanmasına ilişkin, Adalet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.

Ahmet Güryüz Ketenci

İstanbul

10 Temmuz 1996 günü yaptığınız basın toplantısında “cezaevlerindeki ibadet yerlerinin, mescitlerin daha yeterli hale getirileceğini, hükümlü ve tutukluların eşleriyle özel görüşmeler yapması konusunda çalışmalar yapılacağını” ifade ettiniz.

1. Geçen süre içerisinde, kaç cezaevinde yeni ibadet yeri açtınız?

2. Cezaevlerindeki mevcut ibadet yerlerinden hangilerini yeterli hale getirdiniz?

3. Hükümlü ve tutukluların eşleriyle özel görüşmeler yapabilmeleri konusunda bir çalışma yapılmış mıdır?

4. Çalışma yapılmış ise hangi düzeydedir?

5. Yapılmamış ise nedeni nedir?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

Süreniz 5 dakikadır efendim.

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ketenci'nin, cezaevleriyle ilgili 2 tane suali var. Tabiî çok ana meseleler.

Birisi, cezaevlerinde ibadet yerleriyle ilgili. Cezaevlerimizin birçoğunda fevkalade güzel ibadet yerleri vardır. Bayrampaşa Cezaevinde, bir mescidin ötesinde, cami diyebileceğimiz ölçülerde bir ibadet yeri vardır. Ancak, maalesef, bunları her zaman kullanma şansına sahip değiliz; çünkü, -cezaevlerimizdeki son gelişmelerde- içerideki hükümlü ve tutukluları toplu olarak bir yere getirdiğimizde, aralarındaki birçok hesaplaşmayı önleyememekteyiz. Bu itibarla, maalesef, ibadet noktasında, hükümlü ve tutukluların arzularını bazen yerine getirememe ihtimalimiz vardır; ama, şu anda, cezaevlerimizde ibadet yerlerinin durumu nasıldır derseniz, çok sağlıklı bir bilgi veremeyeceğimi de ifade etmek isterim.

İkinci husus, çok daha münakaşası yapılan bir husus, cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların eşleriyle görüşmeleri; çünkü, biliyorsunuz, cezanın şahsîliği prensibine göre, cezayı alan şahıs mı cezalandırılıyor, yoksa, onun aile fertleri mi cezalandırılıyor... Maalesef, dünyadaki hangi cezalandırma sistemini alırsanız alınız, cezalanan şahsın yakınları da dolaylı olarak cezalandırılmaktadırlar. Yani, siz, para cezası da verseniz, fakirleşmekte olan bir şahsın yakınları da bundan zarar görür; ölüm cezasında aynıdır, hapis cezasında aynıdır ve bütün cezalarda, yakınların bu cezadan etkilenmemesi mümkün değildir; ama, cezaların şahsîliği prensibinde, bunun ölçülerini asgarîye indirip, yakınlarının ve aile efradının bu cezalandırmadan asgarî zarar görebileceği sistemi ve çareleri bulmak lazımdır.

Cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların eşleriyle görüşmesi hususu, hükümlü ve tutukludan ziyade ailesine karşı verilen bir imkân olarak değerlendirilmekte; bu, dünyada çok az ülkede sağlanan bir imkândır. Türkiye'de bunlar söylenmektedir; ancak, kamuoyunun henüz kabul ettiği bir mesele değildir. Ben, hadiselere bakınca, yalnız kendi fikriyatımla değil, o ülkenin, çoğulcu yapısı itibariyle, olaya nasıl yaklaştığına bakarım. Türkiye'de henüz -eğer benim anladığım manada eşlerle görüşme kastediliyorsa- cezaevlerinde öyle bir görüşme imkânını sağlamayı düşünmüyoruz; ama, aileleriyle başbaşa kalmaları açısından söyleniyorsa, elbette ki, insanî bir meseledir, neler yapabiliriz diye değerlendirmek durumundayız.

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim.

Sayın Ketenci, bir şey söyleyecek misiniz?

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, benim müteakip soru önergelerim var. Şimdi, Sayın Bakan, açıklamasında, sağlıklı bir cevap veremeyeceğini ifade etti. Özellikle cezaevlerindeki mescitlerle ilişkili, ibadet yerleriyle ilişkili olarak.

Şimdi, benim isteğim şu: Burada Meclisin zamanını almayalım. Benim yetmişe yakın soru önergem var; Sayın Bakan talimat versin, yazılı cevap versinler bana. Yani, burada bu işi uzatmanın, karşılıklı tartışmanın bir anlamı yok. Önemli olan, geçtiğimiz süreçlerde, dönemlerde, beyanatları, açıklamaları, tasarrufları her zaman tartışma konusu olmuş bir Bakanın dönemine ait bazı tespitler yapmaktı. Şimdi, o dönem bitti, yeni bir dönem başlıyor. Sayın Bakan, bunları bilebilir, takip etmiş olabilir, olmayabilir. Ben, diyorum ki, önümüzdeki dönemde, Sayın Bakan talimat versin -Meclisi işgal etmenin bir anlamı yok- sorularıma yazılı cevap versinler.

BAŞKAN - O, Sayın Bakanın tercihine bağlı bir şey değil. Siz, sözlü soru istemişsiniz; eğer, yazılı soru isteseydiniz, yazılı cevap verirdi. Sözlü soru istediğinize göre, sözlü soru gündeme girer. Eğer, burada, üç birleşimde Sayın Bakan sözlü sorularınızı cevaplamazsa, o zaman, sözlü soru, yazılı soru haline dönüşür Sayın Ketenci.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Bakan cevap vermezse doğal olarak yazılı soruya dönüşür.

BAŞKAN - Efendim, doğal olarak değil. Burada, sizin isteğiniz neyse o olur. Yazılı soru haline dönüşür; ondan sonra, yazılı sorularınıza cevap verir.

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Başkan, ben, arkadaşa yazılı cevap veririm. Önümüzdeki celselerde, o da, zaten, suallerini geri alır; bu mesele çözülür zannediyorum.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Hayır; ben sorularımı geri almam.

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Hayır, geri almanız açısından söylemiyorum; burayı işgal etmemek için yazılı cevap veririm.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Yazılı soruya dönüşsün ve bana yazılı cevap verilsin.

BAŞKAN - O zaman, Sayın Bakan yazılı cevap verirse, siz de sözlü sorularınızı geri çekersiniz.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Mesele yok.

BAŞKAN - Mesele yok. Peki...

Sözlü sorulara ayırdığımız süre de doldu. Zaten, Sayın Ketenci'nin epey sorusu var. Sayın Bakan, o zaman, kendilerine yazılı cevap verirse, siz de Başkanlığa müracaat ederek sözlü sorularınızı geri çektiğinizi bildirirsiniz.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Benim amacım Sayın Bakanı yormak değil.

BAŞKAN - Efendim, yormak yormamak... Soruyu sormuşsunuz bir defa...

Sayın milletvekilleri, sorular için ayrılan 1 saatlik zamanımız dolmuştur.

Şimdi, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağız.

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215)(S. Sayısı : 23)

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

2. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/576, 2/137) (S. Sayısı :303) (1)

BAŞKAN - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.

Geçen birleşimde tasarının 1 ile 12 nci maddeleri görüşülüp kabul edilmişti.

Şimdi 13 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 13. - 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlığa bağlı kuruluşlar

Madde 26. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve Adli Tıp Kurumu Bakanlığa bağlı kuruluşlardır.”

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz söz istemişlerdir.

Sayın Oğuz?.. Yok.

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.

MUHAMMET POLAT (Aydın) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Biraz çalışsaydık iyi olurdu, karar yetersayısını erken istediniz.

Karar yetersayısını arayacağız.

Madde üzerinde önerge yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Karar yetersayısı yoktur.

Birleşime 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.31

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati : 17.41

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Ali GÜNAYDIN (Konya)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 131 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/576, 2/137) (S. Sayısı :303) (Devam)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz.

Hükümet ve Komisyon yerinde.

Malumunuz olduğu üzere, 13 üncü madde üzerinde yapılan müzakere bitmiş; maddenin oylanması sırasında karar yetersayısının aranması istenmişti.

Şimdi, yeniden maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul edenler...

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Karar yetersayısının aranmasını isteyen yok Sayın Başkan.

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... (CHP sıralarından “adaletli” sesi)

Efendim, adaletli... Burada arkadaşlarımız sayıyorlar. Kimdir?.. Adalet mefhumu... Herhalde, siz bizim adaletsizliğimizde adaleti görüyorsunuz. Olur mu canım!

KORKUT ÖZAL (İstanbul) - Adaletinize tam inanıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim, karar yetersayısı yok, yine ara vereceğim.

Kaç dakika ara verelim arkadaşlar?

KORKUT ÖZAL (İstanbul) - Yarım saat...

BAŞKAN - Yarım saat olmaz efendim.

Saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati : 17.45

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati : 18.03

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Ali GÜNAYDIN (Konya)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 131 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/576, 2/137) (S. Sayısı :303) (Devam)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz.

Hükümet ve Komisyon yerinde.

Bilindiği üzere, 13 üncü madde üzerindeki müzakereler sona ermiş, oylama sırasında karar yetersayısının aranması istenilmişti ve yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime iki defa ara vermiştik.

Şimdi, maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir.

14 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 14. - 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36. - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimiyle görevlendirilmek üzere Genel Müdürlükte kontrolörler istihdam edilebilir. Bunlar hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak yarışma ve yeterlik sınavı sonucunda mesleğe stajyer kontrolör olarak alınırlar ve en az üç yıl çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak koşuluyla kontrolör olarak atanırlar. Bu yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya haklı bir nedene dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörler Bakanlık onayı ile Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında başka bir göreve de atanabilirler.

Kontrolörler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarında görevli olup atamaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılmış olanları denetleyemezler.

Kontrolörlerin hal ve hareketlerinde kontrolörlükle bağdaşmayan durumları, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlerle, olumsuz sicil alanlar kazanılmış hak aylık dereceleri ile bulundukları kadro derecelerine eşit Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatındaki diğer bir kadroya atanabilirler.

Kontrolörlerin, mesleğe giriş ve yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.”

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Değişiklik önergesi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

15 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 15. - 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3. - Hazinece adalet hizmetleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri için tahsis edilen bina ve arsaların tahsis amaçlarına uygun olarak kullanılma niteliklerini kaybetmeleri veya yeni cezaevi yapımı nedeniyle kullanımlarından vazgeçilmesi halinde; bunların satışına, Maliye Bakanı yetkilidir. Satış bedelleri, adalet hizmet binaları ile cezaevleri binalarının yapımı ve onarımlarında kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesine Maliye Bakanlığınca özel ödenek olarak kaydedilir. Önceki yılda kullanılmayan ödenek cari yıl bütçesine devredilir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Değişiklik önergesi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

16 ncı maddeyi okutuyorum:

MADDE 16. - 27.5.1988 tarihli ve 3454 sayılı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (b) bendlerinde yer alan “% 50” oranları “% 25” olarak değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Değişiklik önergesi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

17 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 17. - Kanunlarda geçen “mütedavil sermayeli iş gören cezaevleri ile ıslahevleri” ve “ceza ve ıslahevleri atölyeleri” ibareleri “işyurtları kurumu ve işyurtları” olarak değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Değişiklik önergesi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

18 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 18. - 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasında geçen “25 liradan” ibaresi “birmilyon liradan” olarak; 3 üncü maddesinin birinci cümlesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yukarıdaki maddeler gereğince alınacak harçlar ve yiyecek bedelleri makbuz karşılığı tahsil olunur.”

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Değişiklik önergesi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

19 uncu maddeyi okutuyorum:

MADDE 19. - 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9. - İcra ve iflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri, nihayet ertesi işgünü çalışma saati sonuna kadar Adalet Bakanlığınca uygun görülen bankalardaki hesaplarına yatırmaya, banka bulunmayan yerlerde icra veya mahkeme kasalarında muhafazaya, kasa bulunmayan yerlerde ise mal sandıklarına bırakmaya mecburdurlar.”

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Değişiklik önergesi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

20 nci maddeyi okutuyorum:

Kadro cetvelleri

MADDE 20. - Ekli (1) sayılı listedeki yazılı kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Değişiklik önergesi yok.

Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiştir.

21 inci maddeyi okutuyorum:

Kaldırılan hükümler

MADDE 21. - 1721 sayılı Hapihsane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri; 4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun; 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Değişiklik önergesi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 1. - 14.6.1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 13.1.1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince kurulmuş bulunan işyurtlarının aynî ve nakdî bütün mal varlığı ile alacak ve borçları Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir Komisyon marifetiyle değerlendirilerek bulunacak tutar İşyurtları Kurumu sermayesine mahsup edilerek bu Kanunla kurulan İşyurtları Kurumuna devredilmiş sayılır.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Değişiklik önergesi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin ve ceza infaz kurumları ile tutukevleri ve işyurtlarına ait her türlü idari düzenlemenin uygulanmasına devam olunur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

22 nci maddeyi okutuyorum:

Yürürlük

Madde 22.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

23 üncü maddeyi okutuyorum:

Yürütme

Madde 23.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok.

Şahsı adına söz isteyen Bekir Sobacı var mı efendim? Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edilmiştir.

Ülkemize ve Adalet Bakanlığı mensuplarına hayırlı uğurlu olsun.

Sayın milletvekilleri, gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz.

3. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı : 132)

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

4. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S.Sayısı : 164)

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

5. - 625 Sayılı Özel ÖğretimKurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı : 168)

BAŞKAN - 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

6. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi GenelBaşkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbulMilletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbulMilletvekili BülentEcevit, Cumhuriyet Halk Partisi GenelBaşkanı Antalya Milletvekili DenizBaykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine DairKanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 232)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

7. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 332)

BAŞKAN - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

8. - Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 335) (1)

BAŞKAN - Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlıyoruz.

Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz alan sayın milletvekillerimizin isimlerini okuyorum: CHP Grubu adına Sayın Oya Araslı, DYP Grubu adına Sayın Fevzi Arıcı, ANAP Grubu adına Sayın Metin Öney, DSP Grubu adına Sayın Zerrin Yeniceli.

Şahısları adına da, Sayın Ahmet Güryüz Ketenci söz istemişlerdir.

HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Başkan, Refah Partisi adına kimse konuşmuyor mu?

BAŞKAN - CHP Grubu adına, Sayın Oya Araslı; buyurun efendim. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar)

Süreniz 20 dakikadır.

CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 335 sıra sayılı, Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini yansıtmak üzere söz almış bulunuyorum ve sizleri, kendim ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum.

Gelişmemiş toplumlarda ve tarihin ilk çağlarında, şiddetin, insan ilişkilerinde ve toplum düzeninde belirleyici bir rol oynayan ve her vesileyle başvurulan bir araç olduğu bir gerçektir. Ancak, toplumların gelişmesi ve bireyin kişiliğine, kişilik haklarına saygı kavramlarının önem kazanmasıyla birlikte, şiddetin, toplumsal ilişkilerdeki belirleyici rolünü kaybettiğini, hatta, kınanan bir araç haline geldiğini biliyoruz. Ne var ki, bütün bu gelişmeler, toplumlarda şiddet uygulamalarına son verebilmiş değil. Şiddetin, özellikle aile içinde, değişik ölçülerde de olsa, hâlâ bütün toplumlarda varlığını sürdürebildiğini üzüntüyle izlemekteyiz. Aile içi şiddetin kurbanları ise, genellikle, kadınlar ve çocuklar. Kadınlar şiddete maruz kaldıklarında, bu durumu açıklamayı gururlarına yediremedikleri için ve kimi zaman da, dövüldükleri bir evlilik düzeni dışına çıkmaya ekonomik ve sosyal koşulları imkân vermediğinden, suskunluğu yeğlemektedirler. Çocuklar ise, aile büyüklerinin kendilerine uyguladığı şiddeti, yaşlarının küçüklüğü ve gelenekler nedeniyle, kendileri için bir kader olarak kabullenmektedirler. Sessizce ve çaresizlikten katlanılan bu şiddet uygulamalarının kadının kişiliğinde ve henüz kişiliği oluşurken çocuklarda yaptığı yıkıntı, gerçekten dehşet vericidir. Şiddet uygulamalarının, çocuklarda, ayrıca, şiddetin olağan olduğuna ilişkin fikirlerin yerleşmesine yol açarak, onları, ileride, şiddet uygulayıcıları haline dönüştürmek gibi bir sonuç verebildiği de yadsınamaz. Bütün bu yanlarıyla aile içi şiddet, zararları yalnız toplumsal düzende değil, birey bakımından da tehlikeli sonuçlar yaratan bir durumdur.

Birey ve toplum açısından tehlikeler yaratan aile içi şiddet uygulamalarının önlenmesi, bugün, artık uluslararası düzeyde önem kazanmış bir amaç haline gelmiştir. Bu doğrultuda, pek çok ülkede, yasa düzeyinde düzenlemeler yapılmıştır; bu tür düzenlemeler yapan ülkeler arasında, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Almanya, Yeni Zelanda, İngiltere, İrlanda ve Norveç'in adlarını sayabiliriz. Konu, Türkiye açısından da özel bir önem taşımaktadır; çünkü, Türk toplumunda, geleneksel büyük aile tipi, hâlâ, toplumun bazı kesimlerinde varlığını sürdürmekte ve bu aile türünde gelenekler, aile reisine, hâlâ, aile bireyleri üzerinde şiddet uygulamasına varacak geniş haklar tanımaktadır.

Geleneksel aile tipinden, ana, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileye geçmiş toplum kesimlerindeyse, ekonomik koşulların yetersizliği, kent yaşamının getirdiği sıkıntılar, kültür çatışmalarının ortaya çıkardığı sosyal ve kavramsal karmaşalar, bireyleri birtakım psikolojik rahatsızlıklara ve toplumsal gerginliklere itebilmektedir. Bu koşulların sonucunda, genellikle şiddet uygulamalarının kendisini göstermeye başladığı ise bilinen bir gerçektir.

Bu toplumsal sorunun çözümünün öncelikle devleti ilgilendirdiği yadsınamaz; çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci maddesi, ailenin, toplumun temeli olduğunu bildirmekte ve devlete, ailenin huzur ve refahı ile ananın ve çocukların korunması için gerekli önlemleri almak ve gerekli örgütlenmeyi yapmak görevini vermektedir. Tartıştığımız bu yasa tasarısı, devletin, Anayasanın 41 inci maddesiyle kendisine verilen görevleri yerine getirmesine yardımcı olacak ve aynı zamanda, tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, aile içi şiddet uygulamalarının belli ölçülerde de olsa önlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak, bu yasa tasarısını desteklediğimizi açıklamak istiyorum.

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, kuşkusuz, binlerce kadın ve çocuğun ıstırabı, bir ölçüde de olsa dindirilecektir. Belli sınırlar diyorum; çünkü, kesin çözümün, insanlara kazandırılacak “insan haklarına ve insanın kişiliğine saygı” kavramları etrafında geliştirilmiş bir düşünce sistemine bağlı olduğu açık bir gerçek. Ne var ki, kazanımı, özellikle eğitim sistemimizde yapılacak köklü değişikliklerle mümkün olabilecek böyle bir düşünce düzeyine ulaşıncaya kadar, bu tür yasalarla başarabildiğimiz ölçüde şiddet olaylarını önlemek durumundayız; buna mecburuz.

Bu yasa tasarısına olumlu yaklaştığımızı ifade ederken, bir küçük hususa dikkatinizi çekmek istiyorum: Bu tasarı Adalet Komisyonunda görüşülürken bir değişikliğe uğramış ve tasarının 3 üncü maddesinde, kusurlu eşe, alınacak tedbirlere ilişkin karar hakkında asliye hukuk mahkemesine itiraz imkânı getirilmiştir. Böyle bir itiraz imkânının, kusurlu eşle aile bireyleri arasında yeni bir gerginliğe yol açabileceğini ve bir kere daha şiddet uygulamasına gerekçe oluşturabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle, tasarıyla ilgili bu düzenlemenin dikkatle bir kere daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Dileriz ki, bu tasarıyı, bütün kadın milletvekilleri olarak imzaladığımız ve evlilikteki kanunî mal rejimini daha adil esaslara oturtan yasa önerimize Hükümetten gelecek destek izler. Böyle bir desteğin, aile içi şiddetin önlenmesi açısından da büyük yararı olacağına inanıyoruz; çünkü, bu tasarıda benimsenen sistemin, çok kere, aile içindeki gerginliklerin kökeninde ekonomik sorunlardan çıkan tartışmalara büyük ölçüde son vereceğini biliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışmasını yaptığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesine başlanması çeşitli nedenlerle engellenmiş bu tasarının, kadınlarımız ve çocuklarımızın ıstırabını dindireceğini umut ederek saygılar sunuyorum ve tasarıya, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi bir kere daha Yüce Meclisin bilgilerine sunmak istiyorum.

Saygılarımla. (CHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı.

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Fevzi Arıcı, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)

Sayın Arıcı, süreniz 20 dakika.

DYP GRUBU ADINA Y.FEVZİ ARICI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında konuşmak üzere söz almış bulunuyorum ve teyiden ve peşinen de şunu arz etmek isterim ki, Doğru Yol Partisinin görüşü bu konuda müspettir.

Anayasanın 41 inci maddesinde belirtildiği üzere, toplumun temelini aile oluşturmaktadır. Toplumun en küçük birimi sayılan ailenin, toplumların sosyal yapısında ve karakterinin belirlenmesinde ne büyük görevi olduğunu söylemeye gerek yoktur.

Geleneklerimizde, aile içindeki bütünlüğün, asırlar evveline dayanan Türk toplumundaki aile yapısına ve aile anlayışına, hoşgörünün, sevginin, saygının temel oluşturduğunu biliyoruz.

Türk toplumunda kadının yeri, daima, erkeğinin yanı başında olmuştur. Savaşta ve barışta, evde, tarlada ve işte, kadın, daima ailesine katkı sağlamış ve bunu büyük bir fedakârlıkla yapmıştır. Analarımız, eşlerimiz vefakârdır, cefakârdır, hak ettiği saygıyı da mutlaka görmelidir.

Değerli milletvekilleri, aile bütünlüğü içinde şiddete maruz kalan sadece kadınlar değildir. Bu kanun tasarısı, çocuklar da dahil olmak üzere, tüm aileyi korumaya alacaktır. Ne yazık ki, bazı çocuklar, eğitimden yoksun bırakılıp, çocukluklarını yaşayamadan, son derece olumsuz şartlar altında çalıştırılmak zorunda bırakılmaktadır.; dayağı olağan karşılayan bir çevrenin bu yanlış görüşü ve anlayışı içerisinde büyümektedir. Bu şartlarda yetişen çocukların, gelecekte eşlerine ve kendi çocuklarına saygılı olması, iyi bir aile kurması ve toplum hayatına olumlu katkıda bulunması asla beklenemez.

Günümüzde yaşam şartlarının zorluğu, karşılaşılan imkânsızlıklar, eğitimsizlik veya yanlış alışkanlıklar, aile içerisindeki şiddeti haklı gösteremez. Kanunlaşmasının şart olduğunu düşündüğüm bu tasarıyla, sebep ne olursa olsun, aile içinde kadına, çocuklara ve hatta bazen erkeğe karşı uygulanacak haksız ve aşağılayıcı şiddetin mutlaka cezalandırılması temin edilmiş olacaktır.

Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı, geniş kapsamlı olup, maddeler içerisinde, eş ve çocuklara karşı şiddete yönelik davranışlar, boşanma durumunda eşlerin ve çocukların oturmakta olduğu ev veya işyerlerinin güvenceye alınması, eşin eşyalarına zarar verilmemesi, ayrılma durumunda silah, alkol ve uyuşturucu maddelerle eve gelinmemesi gibi aile bireylerinin mağduriyetini önlemek için konulan yasaklar da vardır ve elzemdir.

Büyük Atatürk, 1934 yılında, birçok çağdaş ülkeden çok önce, kadının siyasal haklarını kabul etmiş, yasalaştırarak, bunu, İstiklal Savaşında cepheye mermi taşıyan, düşmana karşı vatanını savunmak için savaşan kahraman ve fedakâr Türk kadınına armağan etmiştir. Bugün artık, tüm dünyada kadın, erkek birlikte çalışmaktadır. Ekonomik, toplumsal gelişmenin ve kalkınmanın, tek bir cinsin toplumsal hayata katılmasıyla sağlanamayacağını Yüce Önder Atatürk bundan yaklaşık 70 yıl önce de dile getirmiştir.

Kadınların da tüm haklardan, toplumsal, kültürel, sosyal ve ekonomik kaynaklardan eşit bir biçimde yararlanmasını sağlamak, bunu sağlayacak yasaları çıkarmak hepimizin görevidir.

Bu temel haklardan biri de, yaşama hakkıdır; ancak, yaygın olarak yaşandığını bildiğimiz aile içi şiddet, kadınlarımızın, bu temel haklardan yararlanmasını kısıtlamaktadır. Oysa, ailenin ve çocukların mutluluğu ve sağlığı için, aile içi şiddeti önleyecek tedbirler almak ve şiddetsiz, sevgi ve saygıya dayalı aile içi iletişiminin sağlanmasını teşvik etmek üzere gerekli önlemleri almak hepimizin de görevidir.

İşte, Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı, bu doğrultuda hazırlanmış bir tasarıdır. Yüce Meclisin bütün değerli üyelerinin bu tasarının onaylanması konusunda sorumluluklarını yerine getireceğine inanıyorum.

Bu tasarının Genel Kurulda kabulünü, yalnızca uluslararası taahhütlerin ve yasal mevzuattaki boşluğun doldurulması anlamında değil, birçok alanda, erkeğe göre daha güç durumda olan kadınlarımıza karşı insanlık görevi olarak değerlendiriyorum.

Hepinizin bildiği gibi, kadınlarımız ve çocuklar, yuvalarında duygusal, sözel, ekonomik ve en kötüsü fiziksel şiddete uğradıklarında, aldıkları terbiye ve geleneksel davranış biçimi gereği, yasal mercilere şikâyette bulunamıyorlar. Bu şiddete ve bu eziyete, yıllarca katlanmışlar ve katlanıyorlar. Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı, şiddete uğrayan aile fertlerini koruyan ve şiddeti uygulayan eşe engel olmak amacıyla polisin olaya müdahalesini sağlayan bir yasal düzenlemedir. Bu kanun tasarısı, şiddet uygulamalarına son vermek amacıyla, kusurlu eşe, sulh hukuk mahkemesi hâkimi tarafından uyarılarda bulunulmasını sağlayan bir tasarıdır. En fazla altı aylık bir süre için hâkim tarafından kusurlu eşe ihtar olunacak bu uyarılar, eşlere aile içindeki şiddete başvurmadan da iletişim kurabileceklerini öğrenme fırsatı da sağlayacaktır. Hâkim tarafından gerekli görüldüğü takdirde bir süre için evden uzaklaştırılan kusurlu eş, hatalarını düşünme imkânı da bulacaktır. Görüldüğü gibi, bu tasarı, koruma niteliğinde tedbirler ve uyarılar ihtiva etmektedir. Ancak, kusurlu eş, hâkim tarafından tespit edilen süre zarfında, hâkimin uyarılarına uymaz, kanunun üstünlüğüne karşı gelirse, o zaman, 3 ay ile 6 ay arası hapis cezasına çarptırılır.

Aile, korunması gereken bir kurumdur. Toplumlardaki bozulmanın ve çöküşün nedenlerinin başında, aile bütünlüğünün bozulması ve aile yapısındaki çözülmeler gelmektedir.

İslam dininin doğuş sebeplerinden birisi de, İslam öncesinde, cahiliyet döneminde yaşanan toplumsal ahlak, ahlak çöküşü ve kadının uğradığı hakaret, tecavüz ve zulümlerdir. Müslümanlıkta şiddet yoktur; adalet duygusu ailede başlar, bu adalet anlayışı eş ve çocuklar için aynı derecede geçerlidir. Peygamberimiz bir hadislerinde “sizin en hayırlınız, ailesine hayırlı olandır; kadınlarına ve kızlarına karşı en iyi olanınız, en hayırlınızdır” diye buyurmuşlardır.

İleri, çağdaş ülkelerin pek çoğunda ve ülkemizde, kadınların ve çocukların, hatta bazı anaların dahi şiddete maruz kaldıklarını biliyoruz. Ailenin korunmasıyla ilgili bu tasarının, toplumda yanlışlara ve şiddete karşı önce vicdanlarda oluşması gereken koruyuculuğun ve anlayışın, önleyici ve caydırıcı kurallar çerçevesinde yasalaşmasıdır. İnancımızda, geleneklerimizde, değer yargılarımızda yücelttiğimiz kadını ve aileyi, çıkaracağımız bu yasayla koruyacağımıza inanıyorum. Bu tasarının kabul edilmesi halinde, toplumumuzun önemli bir kısmının beklentilerine de cevap vermiş olacaktır.

Sayın milletvekilleri, bu tasarıya -Grubum ve kendi adıma arz ediyorum- kabul oyu vereceğimizi belirtir; tasarının, Genel Kurulda kabul görececeği umuduyla, hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arıcı.

ANAP Grubu adına, Sayın Metin Öney; buyurun.

Süreniz 20 dakika.

ANAP GRUBU ADINA METİN ÖNEY (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında görüşlerimizi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi ifade etmek istiyorum; çünkü, “aile Türk toplumunun temelidir” diyen Anayasa hükmüyle birlikte, bir konuyu da Yüce Meclisin bilgisine arz etmek istiyorum. Uzun yıllar avukatlık yapmış bir arkadaşınız olarak, adliye koridorlarında, genelde mahkemelerdeki duruşma listelerini tetkik eder, en çok hangi davaların görülmekte olduğunu merak ederdim. İzmir'de ben avukatlık yaparken -üçüncü büyük ilde bir tespitimi burada ifade etmek istiyorum- ortalama 15 asliye hukuk mahkemesinin her birinde 40 dava görülür; ama, yarıya yakınının boşanma davası olduğunu da üzülerek tespit etmiş bulunuyorum. Bu da gösteriyor ki, genelde bu davalar imtizaçsızlık, yani, geçimsizlik gibi geniş bir kavrama dayanmaktadır, bu da meslekten gelen arkadaşlarımız tarafından bilinmektedir. Bütün bunları bir arada düşündüğünüzde, aile yapısında meydana gelen birtakım gerilemelerin, işte, bu kanun tasarısıyla önemli ölçüde giderilebileceğini düşünüyoruz. Gerçekten de, aile içerisinde şiddete maruz kalınması halinde, Türk Ceza Kanunu hükümleri dışında herhangi bir yaptırım mümkün gözükmemekteydi; işte, bu kanun, böylesine önemli bir boşluğu da doldurmuş olacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı altı önemli değişiklik ihtiva ediyor; yani, altı konuyu gündeme getiriyor.

Bunlardan biri, çekirdek aile yerine geniş aile kavramına yer veriyor ve eğer, ebeveynlerde aynı rahatsızlığa maruz kalırsa, onlar da bu konuda mahkemeden tedbir isteme haklarına sahip olacaklardır.

İkinci husus, ferdin veya cumhuriyet başsavcısının başvurusu üzerine, sulh hukuk mahkemesi gerekli tedbirleri alabilecektir.

Üçüncü husus, sulh hukuk mahkemesi, tasarının 1 inci maddesinde derpiş edilen tedbirleri alabilecek ve bunları uygulatabilecektir.

Dördüncü husus, asliye hukuk mahkemesine üç gün içerisinde itiraz edebilme konusudur. Her ne kadar, biz, komisyonda bu konuya muhalefet şerhi vermediysek de, aslında bir hukukçu olarak da ifade etmek istiyorum, bu itirazı -diğer arkadaşlarımın da görüşlerine katılarak- yersiz bulmaktayız. Burada, bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılırsa, hayırlı olur diye düşünüyoruz. Ancak, burada en önemli husus, itiraza rağmen, herhangi bir tehiri icranın, yani, tedbirlerin geciktirilmesi gibi bir hususun söz konusu olmamasıdır, sulh hukuk mahkemesinin aldığı tedbirler, itiraza rağmen, uygulanabilecektir; tasarıda, bunu, itirazın yaratacağı noksanlığı giderici bir tedbir olarak düşünüyoruz.

Derpiş edilen bir başka konuda, zabıta marifetiyle alınan tedbirlerin izlenebilmesidir ki, bu da önemli bir husustur.

Son olarak, eğer bütün bunlara rağmen aykırı hareket devam ederse, üç aydan altı aya kadar tecziye etmek mümkün olacaktır.

Türk toplumunun çok önem verdiği aile yapısının sağlıklı olması cemiyetin, cemiyetin sağlıklı olması da devletimizin sağlıklı işlemesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Bu itibarla, kanun tasarısının -ifade ettiğim gibi- önemli bir boşluğu dolduracağına, aile yapımızda zaman zaman gözüken ve hepimizi çok üzen maddî ve manevî şiddetin ortadan kalkması hususunda önemli katkıları olacağını düşünüyor, Anavatan Partisi olarak tasarıya olumlu oy vereceğimizi beyan ediyor; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öney.

Sayın miletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman kalmıştır; kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 7 Ağustos 1997 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 18.42


V. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, TPAO'nun Kazakistan'da zarara uğrayıp uğramadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanı M. Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/3146)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı İstanbul

1. TPAO Kazakistan'da 400 milyon $'ı aşkın kayba uğramış mıdır?

2. Kazakistan'da öngörülen üretim neydi? Ne olmuştur?

3. Bu kayba yol açan nedenleri araştırıyor musunuz?

4. 400 milyon $'lık bir yatırım kararı kimler tarafından alınıp onaylanmıştır?

5. Kayıp sözkonusuysa, sorumlular hakkında bir soruşturma, kovuşturma düşünür müsünüz?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 5.8.1997 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanılğı Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-1202-12075

Konu : Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 16.7.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7818 sayılı yazısı.

İstanbulMilletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın SayınBakanımıza tevcih ettiği 7/3146 Esas No.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın

Yazılı Soru Önergesi (7/3146-7717)

Soru 1. TPAO Kazakistan'da 400 milyon $'ı aşkın kayba uğramış mıdır?

Cevap 1. TPAO Genel Müdürlüğünün Kazakistan'da yapmakta olduğu yatırımlarla ilgili olarak herhangi bir kayıp sözkonusu değildir. TPAO GenelMüdürlüğü, 1993 yılından itibaren yurtdışına açılarak ülkemizin en büyük gereksinimlerinden biri olan hidrokarbon eksiğini, bu açıdan zengin ve konum olarak da yakın ülkelerdeki düşük riskli projelere girerek karşılama yoluna gitmektedir. Bu kapsamda yurtdışındaki yatırımlarımızın ana kalemini, HazarDenizi ve civarında hidrokarbon potansiyelinin büyük bölümünün yer aldığı Kazakistan'daki projeler oluşturmaktadır.

TPAO GenelMüdürlüğünün bugüne kadar Kazakistan'da yaptığı toplam yatırım, Haziran-1997 sonu itibari ile 228,5 milyon dolar olup, bu miktarla 101 kuyuda faaliyette bulunulmuş,
182 378 m sondaj, 7 098 km 2D ve 1 180 km2 3D sismik etüt ile kuyu tamamlama, boru hatları ve yüzey tesisleri yapılmıştır. Bahsedilen bu yapılan işlerin bugünkü değeri ise (şayet bu işler bugün yapılsa idi) yaklaşık harcanan miktarın iki katıdır. Ayrıca bu toplam yatırım tutarının yaklaşık 20 milyon doları, projede gelecek yıllarda da kullanılacak yüzey tesisleri, boru hatları, stok malzeme ve muhtelif teknik ekipman için harcanmıştır. Sözkonusu yatırımların 25 milyon dolarlık kesimi de Kazak ortağımızın yatırım payıdır.

Bugün Kazakistan'da yürütülen faaliyetler sonucu toplam üretilebilir ispatlanmış 250 milyon varil rezerve sahip 14 petrol ve gaz sahası saptanmıştır. Onbir yıllık (4+4+3) bir arama dönemine sahip bu projenin ilk dört yıllık periyodu henüz bitmiştir. Bu ilk arama döneminde yukarıda belirtilen sahalara, geriye kalan 7 yıllık arama döneminde yeni sahaların ilave olması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısı ile soruda belirtilen kayıp sözkonusu olmayıp, TPAO'nun Kazakistan'a yaptığı yatırımların bir karşılığı vardır, ancak bunların geri dönüşü henüz başlamamıştır. Kazakistan projelerinde halen arama safhasında yatırım süreci içinde olunduğu ve dünya genelinde petrol arama ve üretim projelerinde yatırımın geriye dönüşünün üretim başladıktan sonra ancak 6-8 yıllık bir zaman sonunda gerçekleşebileceği gözönüne alınırsa, şimdiden Kazakistan projeleri için bir kâr veya zarardan söz etmek yanlış olur.

Soru 2. Kazakistan'da öngörülen üretim neydi? Ne olmuştur?

Cevap 2. TPAO GenelMüdürlüğü Kazakistan projelerine başlarken (iki ülke devlet başkanlarının imzaladığı protokol sonucu) toplam alanı yaklaşık 26 500 km2 olan 7 ruhsat için çeşitli arama senaryoları üretilmiştir. Sınırlı bilgilerle hazırlanan bu senaryolarda doğal olarak zaman içinde değişimler olmuştur. Başlangıçta sözkonusu tüm ruhsat alanlarında bulunulması muhtemel olan bütün rezervler gözönüne alınarak bir üretim tahmini yapılmış, daha sonra ise sadece bulunan rezervler için bu tahmin yenilenmiştir. Daha henüz birinci arama periyodunun sonunda olmamıza rağmen, 1996 yılı sonu itibariyle test üretimlerinden 6,3 milyon dolarlık gelir sağlanmıştır. Keşfi yapılan sahalardan ilk aşamada 3 sahanın sürekli üretime konulması için gerekli boru hatları, yüzey tesisi inşaası ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 1997 yılı sonundan itibaren başlangıç olarak günde yaklaşık 7 500 varil sürekli petrol üretimi yapılabileceği tahmin edilmektedir.

Soru 3. Bu kayba yol açan nedenleri araştırıyor musunuz?

Cevap 3. Herhangi bir kayıp sözkonusu olmadığı için konuya ilişkin neden araştırılmamaktadır. Ancak konuyla ilgili olarak son günlerde ilgili veya ilgisiz kişilerden kaynaklı basının ve dolayısı ile kamunun yanlış bilgilendirilmesine yol açan haberlerden dolayı, konu bir komisyonca araştırılmaktadır. Bu bağlamda, 11 Temmuz 1997 tarihinde TPAO GenelMüdürlüğünce basın toplantısı yapılmış, ilgili basın mensupları davet edilerek yöneltilen sorulara cevap verilmiştir.

Soru 4. 400 milyon $'lık bir yatırım kararı kimler tarafından alınıp onaylanmıştır?

Cevap 4. Sözkonusu yatırıma iki ülke devlet başkanlarının imzaladığı bir protokolle başlanmış olup, bugüne kadar harcanan miktar 228.5 milyon dolardır. Yatırım, TPAO'nun ilgili birimleri ve yönetiminin önerileri doğrultusunda Bakanlığımca onaylanarak, hükümetin bilgisi dahilinde yürütülmüştür.

Cevap 5. Kayıp sözkonusuysa, sorumlular hakkında bir soruşturma, kovuşturma düşünür müsünüz?

Cevap 5. Yukarıda da sözkonusu edildiği gibi bir kaybın mevcut olmadığı düşünülmektedir. Ancak 3 üncü maddede sözü edilen komisyon çalışmalarının sonucuna göre gerekli görüldüğü takdirde işlem yapılacaktır.

2. - Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu'nun, Halk Bankasına kredi borcu olan milletvekillerine ilişkin sorusu ve DevletBakanı H. Hüsamettin Özkan'ın yazılı cevabı (7/3166)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıda yazılı sorumun DevletBakanı SayınHüsamettin Özkan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Gökhan Çapoğlu Ankara 17.7.1997

Soru : HalkBankasına kişisel ve/veya şirket olarak kredi borcu olan milletvekilleri kimlerdir? Bu borçların miktarı, faizi ve vade dökümü nedir?

T.C. DevletBakanlığı 5.8.1997 Sayı : B.02.0.004/137

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığı

GenelSekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına

İlgi : 22.7.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3166- 7826/20828 sayılı yazıları.

İlgi yazılarında belirtilen Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır;

Bankanın, 1 milyonu aşkın ticarî sanayi ve kooperatif kredileri müşterilerine Bankalar Yasası mevzuatı ile Bankanın mevzuatı doğrultusunda açılan kredilerden firmaların ticarî hüviyetleri dikkate alınmaktadır.

Kredileri kullanan gerçek ya da tüzelkişilik şeklindeki işletmelerin sahip ve ortakları hakkında verilecek bilgiler 3182 sayılı Bankalar Yasasının 83 üncü maddesinde yer alan hüküm gereğince “Banka ve Müşteri Sırrı” niteliğinde olup, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklama yapılamamaktadır.

Bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

H.Hüsamettin Özkan DevletBakanı

3. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Tekel il dağıtım bayiliklerinin, bakkal ve bayiler odalarına öncelikle verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve DevletBakanı Eyüp Aşık'ın yazılı cevabı (7/3198)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun DevletBakanı Sayın Nafiz Kurt tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 6.3.1997

Cafer Tufan Yazıcıoğlu Bartın

Soru : Tekel'in büyük şehirler dışındaki il dağıtım bayiliklerinin bakkal ve bayiler odalarına veya onların kurdukları ortaklıklara öncelikle verilmesi mümkün müdür?

T.C. DevletBakanlığı 5.8.1997 Sayı : B.02.0.018-04-01/0288

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : 31.7.1997 tarih ve 7/3198-5707/16101 sayılı yazınız.

Bartın Milletvekili Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ilgide kayıtlı yazılı soru önergesi cevabı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Eyüp Aşık DevletBakanı

Bartın Milletvekili Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun
7/3198-5707-16101 No.lu yazılı Soru Önergesi Cevabıdır.

Soru 1. Tekel'in büyük şehirler dışındaki il dağıtım bayiliklerinin bakkal ve bayiler odalarına veya onların kurdukları ortaklıklara öncelikle verilmesi mümkün müdür?

Cevap 1. Bakanlığım ilgili kuruluşu Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve ithal edilen mamulatın Tekel bayilerine ve dolayısıyla tüketiciye arzı, yurt genelinde her il merkezinde bulunan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlükleri ve bunlara bağlı idare müdürlüğü ile memurlukları vasıtasıyla yapılmaktayken, 1994 yılından itibaren satış sistemini modern ve çağdaş hale getirerek rakip firmalarla da rekabet edebilecek seviyeye çıkartılmasını teminen “Toptan Satıcılık” sistemi ihdas edilmiştir. Bu uygulama ile mamulatın Tekel bayisinin ayağına götürülmesi sağlanmak suretiyle pasif pazarlama sisteminden aktif pazarlama sistemine geçilmiştir.

Bu şekilde, 810 ilçe ve beldede Tekel mamulatının pazarlanmasının toptan satıcılar eliyle yapılması sağlanmış ve sistemin başarılı sonuçları görülmesi nedeniyle, 10 Eylül 1996 tarihli, 22753 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tütün, Tütün Mamülleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan Satışı Hakkında Yönetmelik”le il merkezlerinde de 1997 yılı itibariyle toptan satıcılık uygulamasına başlanılmıştır.

Ancak daha önce Büyükşehir Belediyesi bulunan il merkezlerinde ilk etapta “Sabit Toptan Satıcılık” uygulaması öngörülmüş ve Tekel bayilerince oluşturulan kooperatif ve şirketler için, diğer firmalardan talep edilen birçok şart aranmaksızın toptan satış yetkisi verilmesi temin edilmiştir.

İl merkezleri için toptan satıcılık yetkisi verilmesinde, ihale yönteminin uygulanmasında sakıncalar görülmesi nedeniyle, il merkezleri için yapılmış olan ihaleler reddedilmiş ve ihale yapılmamış yerler için ise ihalelerin iptali cihetine gidilerek, Bakkallar ve Bayiler Odaları veya Federasyonu ile Esnaf ve Sanatkârlar odalarına “Toptan Satıcılık” yetkisinin öncelikle verilmesini teminen gerekli yönetmelik değişikliği yapılmış ve 10 Haziran 1997 tarihli, 23015 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, tüm il merkezlerinde, Bakkal ve Bayiler Odaları veya Federasyonu, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları veya Birliği ile Tekel perakende satıcılarının ortaklaşa kurdukları kooperatif ve şirketlere, sabit toptan satıcılık yanında, bulundukları il ve ilçeler için ihale yapılmaksızın gezici toptan satıcılık yetkisi verilmesi mümkün hale gelmiştir.

Arz ederim.

BİRLEŞİM 131'İN SONU
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.