tbmm tbmmkararsablonu tbmm 2 0 1601-01-01T00:00:00Z 2004-11-02T08:48:00Z 2004-11-02T08:48:00Z 1 44 254 Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 1 311 9.2812 21

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEÇİMLERİNİN

YENİLENMESİNE DAİR

 

 

 

 

 

Karar No

590

 

Karar Tarihi :

30.7.1998

 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimlerin, mahalli idareler genel seçimleri ile birlikte 18 Nisan 1999 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.7.1998 tarihli 131 inci Birleşiminde (11) ret oyuna karşı (486) kabul oyuyla karar verilmiştir.