TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE BİRLEŞİK ARAP

EMİRLİKLERİ SİLAHLI KUVVETLERİ GENEL KARARGAHI ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6992

 

    Kabul Tarihi: 9/3/2017      

 

MADDE 1- (1) 6 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.