Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6214

 

Kabul Tarihi: 17/3/2011      

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu maddesinin kenar başlığı “B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde oylanır.

 

 

 

 

İKİNCİ GÖRÜŞMENİN

GİZLİ OYLAMA SONUÇLARI

 

MADDE 1:

Oylamaya katılan üye

:

388

 

Kabul                  

:

383

 

Ret                  

:

2

 

Çekimser                

:

3

 

Boş                     

:

-

 

Geçersiz                  

:

-

                                                                                              

MADDE 2:

Oylamaya katılan üye

:

382

 

Kabul                  

:

376

 

Ret                  

:

3

 

Çekimser                

:

2

 

Boş                     

:

-

 

Geçersiz                  

:

1

                             

TÜMÜ:

Oylamaya katılan üye

:

377

 

Kabul                  

:

373

 

Ret                  

:

2

 

Çekimser                

:

2

 

Boş                     

:

-

 

Geçersiz                  

:

-