Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


NÜKLEER DENEMELERİN KAPSAMLI YASAKLANMASI

ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


 
 
Kanun No. 4462   
Kabul Tarihi : 3.11.1999 

 

MADDE 1.- Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansında müzakere edilip sonuçlandırılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 24 Eylül 1996 tarihinde New York'da imzalanan "Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.