TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:9

13 Ekim 2021 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3873) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

2.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3874) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)