TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:8

12 Ekim 2021 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3866) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

2.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3867) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

3.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3868) (Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

4.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3869) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

5.- Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3870) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

6.- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın; İtfaiyecilerin Özlük Haklarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3871) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

7.- İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun; Cemevlerine İbadethane Statüsü Kazandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3872) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yasama Dokunulmazlığı)

1.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1699) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2021)

2.- Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1700) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2021)

3.- İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1701) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2021)

4.- Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1702) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2021)