TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No: 5

7 Ekim 2021 Perşembe

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM'de görev yapan mütercim ve tercümanlar ile yabancı dillere çevrilen dokümanlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51403) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2021)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, iade edilen bir soru önergesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51404) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2021)