TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:36

22 Kasım 2021 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın; Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3963) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2021)

2.- Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3964) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2021)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Kamuda Çalışan Avukatların Özlük Haklarının İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/3965) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2021)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Tarım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3966) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2021)

5.- Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin; Belediye Gelirleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3967) (İçişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2021)

6.- Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin; Belediye Gelirleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3968) (İçişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2021)

7.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3969) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2021)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3970) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2021)

9.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; 14/1/2015 Tarihli ve 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3971) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2021)

10.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve 5 Milletvekilinin; 657 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3972) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2021)