TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:34

18 Kasım 2021 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Milli Eğitim Temel Kanununda ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3956) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2021)

2.- Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3957) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2021)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3958) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2021)

4.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün; Geri Dönüşüm Çalışanlarının Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3959) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2021)

5.- Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3960) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2021)

Rapor

1.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 159’uncu Maddesi ile 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 18, 20 ve 27’nci Maddeleri Uyarınca Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği Aday Seçimine Dair Raporu (5/8) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 18.11.2021) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ısınma giderlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/54084) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

2.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, 2020 ve 2021 yıllarında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının envanterine kayıtlı araçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/54085) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/54086) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sözleşmeli personelin özlük hakları bakımından kadrolu personel ile eşit seviyeye getirilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/54087) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

5.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'ye sınavsız ve özel hukuka tabi personel alımı yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/54088) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

6.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 31 Ekim 2021 tarihinde Glasgow'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına Cumhurbaşkanlığınca yapılan katılıma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/54089) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

7.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, özelleştirilen gayrimenkullere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/54090) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

8.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, bazı sosyal medya platformları aracılığıyla kara para aklandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54091) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

9.- Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gerçekleşen cinsel istismar vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54092) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

10.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan adliye personelinin ulaşım sorununa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54093) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

11.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, cezaevinde bulunan hasta bir mahkumun sağlık durumu göz önüne alınarak infazının ertelenmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54094) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

12.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı ile yatak kapasitesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54095) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Destek Programı kapsamında verilen desteklere ve Programdan yararlanan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54096) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kalkınma ajanslarının uluslararası kaynak kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54097) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ASDEP uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54098) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

16.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Keşan ilçesinde inşa edilen TOKİ konutlarının akıbetine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54099) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

17.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gerçekleşen cinsel istismar vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54100) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, ülke genelinde engelli bireylere hizmet veren bakım merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54101) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2020 ve 2021 yıllarında teknoloji bağımlılığı gerekçesiyle aile danışma merkezlerinde tedavi altına alınan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54102) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

20.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, bazı ilaçların SGK'nın geri ödeme listesinden çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54103) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

21.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, pandemi döneminde yatırılmayan sosyal sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması önerisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54104) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

22.-  Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı ilaçları geri ödeme kapsamından çıkartmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54105) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

23.-  Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun, gazi maaşlarındaki farklılığın kaldırılması önerisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54106) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

24.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Midyat ilçesindeki bazı köylerin altyapı sorununa ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54107) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2021)

25.-  Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Merkez ilçesine bağlı Kayı köyüne kanalizasyon sistemi kurulması talebine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54108) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2021)

26.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yararlandığı fon miktarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54109) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2021)

27.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 2010-2021 yılları arasında Konya, Karaman ve Aksaray illerine yapılan yatırımlarla ilgili verilere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54110) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

28.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Azar ve Beyoğlu derelerinin ıslah edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54111) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

29.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi'ndeki yağmur suyu isale hattı ihtiyacına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54112) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

30.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılması planlanan yeni mezarlık alanlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54113) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

31.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan asfaltlama çalışması sonrası yağmur suyu altyapısının yenilenmesi talebine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54114) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

32.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir mahallede altyapı çalışması yapılması talebine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54115) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

33.-  Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük'te 2017 yılında inşasına başlanan Tapu Kadastro İl Müdürlüğü binasının akıbetine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54116) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

34.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nde yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin çevresel etkilerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54117) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan bir mahallede yaşayan vatandaşların tapularını almakta yaşadıkları sorunlara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54118) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'da planlanan ve yapımı devam eden kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54119) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

37.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı iki farklı mahalle muhtarlıklarının aynı yerde hizmet vermesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54120) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

38.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Hatay'ın Samandağı ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağının denetimine ve çevresel etkilerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54121) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

39.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın'daki JES tesislerinin denetlenmesine ve çevrede yaşanan çökmelere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54122) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

40.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 31 Ekim 2021 tarihinde Glasgow'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına Bakanlıkça yapılan katılıma ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54123) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin merkez ilçesinde bulunan Narlıgöl'ün sınır ihtilafına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54124) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

42.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, çevre mühendisi atamalarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54125) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

43.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 31 Ekim 2021 tarihinde Glasgow'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına Bakanlıkça yapılan katılıma ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54126) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

44.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Samsun OSB DGKÇ Santralinin gerçeğe aykırı üretim bilgisi verdiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54127) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

45.-  Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesinden bu yana sağlanan enerji tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54128) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

46.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir mahalleye grafit ocağı açılması için ruhsat verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54129) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

47.-  Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Merkez ilçesine bağlı Deregümü köyüne doğalgaz altyapısı getirilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54130) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

48.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 31 Ekim 2021 tarihinde Glasgow'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına Bakanlıkça yapılan katılıma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54131) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

49.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, elektrik ve doğalgaz borçlarını ödeyemeyen abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54132) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gençlik Projeleri Destek Programına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54133) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

51.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, öğrencilerin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54134) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

52.-  Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan futbol stadyumunun yenilenmesi önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54135) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

53.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, suç geliri temin eden ve para aklayan yayıncılar hakkında yürütülen işlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54136) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

54.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, bazı sosyal medya platformları aracılığıyla kara para aklandığı iddialarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54137) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

55.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, gerçek kişilerin bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54138) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

56.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılının Ocak ayı ile 2021 yılının Kasım ayı arasında vergi affı ya da vergi indiriminden yararlanan ve kamudan ihale alan şirketlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54139) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

57.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2021 yılları arasında pazarlık yöntemi kullanılarak yapılan ihalelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54140) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

58.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İİBF mezunlarının sorunlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54141) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

59.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, gelir vergisi stopajı ve prim borçlarının ihracatçılara yansıtılmasının önlenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54142) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

60.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, ihracatçıların mağduriyetine yol açtığı iddia edilen uygulamalar hakkında gerekli değişikliklerin yapılması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54143) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

61.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 2018-2021 yılları arasında yabancı uyruklulardan doğan çocuk sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54144) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

62.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Keşan Atatürk Stadı'nın ihale sürecine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54145) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

63.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, ülkemizin vatandaşlık verdiği mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54146) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

64.-  Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, uyuşturucu maddelerin üretimi, dağıtımı ve tüketiminin engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54147) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

65.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yenilenmesi talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54148) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

66.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2020 yılında yakalanan uyuşturucu satıcısı sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54149) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

67.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, ülkemizde yaşayan ve ikamet izni alan, kaçak durumda olan ve vatandaşlık verilen Suriye uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54150) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl'ün Merkez ilçesine bağlı bir köyde görevlendirmek üzere yapılan güvenlik korucusu alımına dair bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54151) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

69.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bakanlar ve bakan yardımcıları için görev yapan koruma polisi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54152) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

70.-  Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun, muhtarlara ek ödeme yapılması önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54153) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

71.-  Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi'nin giriş ücretine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54154) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

72.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, bir televizyon dizisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54155) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

73.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, öğretmenlerden bilgisayar ve tablet gibi ders araçları alırken vergi alınmaması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54156) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

74.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, okullarda uygulanan Covid-19 tedbirlerine ve karantinaya alınan okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54157) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

75.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, halk eğitim merkezlerindeki usta öğreticilerin kadro ve özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54158) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

76.-  Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın, okullarda ilk yardım eğitimi almış öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54159) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

77.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İİBF mezunlarına kariyer mesleklere girişte yaş şartı aranmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54160) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

78.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde okullarda Covid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54161) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

79.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 5 yaşındaki çocukların zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54162) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

80.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, ülke genelinde ve Aydın'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54163) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

81.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'ne bağlı Hamidiye ve Kızılağaç mahallelerindeki öğrencilerin taşımalı eğitim sisteminden yararlanamamasına ve çeşitli sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54164) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

82.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 31 Ekim 2021 tarihinde Glasgow'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına Bakanlıkça yapılan katılıma ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54165) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

83.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Türk Silahlı Kuvvetleri için görev yapan Afgan tercümanların Türkiye'ye getirilmelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54166) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

84.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 27.Yasama Dönemi'nde bedelli askerlik başvurusu yapan milletvekillerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54167) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

85.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli Devlet Hastanesinin hijyen koşullarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54168) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

86.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'deki Covid-19 aşılama oranlarına ve hastaneye yatan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54169) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

87.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2002-2021 yılları arasında verem tanısı konan hastalara ve hastalığın teşhisinde kullanılan bir solüsyona ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54170) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

88.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, grip aşısı olmak isteyen ve riskli grupta bulunan kişilerin aşıya erişebilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54171) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

89.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2021 yılları arasında verem tanısı konan hastalara ve hastalığın teşhisinde kullanılan bir solüsyona ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54172) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

90.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, diş hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54173) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

91.-  İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican'ın, diyaliz teknikerlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54174) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

92.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli'deki ambulans ve hasta nakil aracı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54175) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

93.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana istifa eden sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54176) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

94.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Bulanık ve Malazgirt Devlet Hastanelerinin kadın doğum doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54177) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

95.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Bulanık ve Malazgirt Devlet Hastanelerinin kadın doğum doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54178) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

96.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, Trabzon'a yönelik yatırım teşvikinin artırılmasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54179) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kalkınma ajanslarının uluslararası kaynak kullanımına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54180) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOP kapsamındaki sulama projelerine ve bu projelerden yararlanan çiftçi sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54181) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOP bölgesinde oluşan obruk alanlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54182) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOP Gönül Havzası Projesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54183) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOP Okuyor Projesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54184) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

102.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 31 Ekim 2021 tarihinde Glasgow'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına Bakanlıkça yapılan katılıma ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54185) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

103.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, TMO Milas şubesinin kapatılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54186) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

104.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, tarım ve hayvancılıkta üreticilerin koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54187) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

105.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Orta Mahallesi'ndeki bir derenin içinden geçen kanalizasyon borularının kapatılması talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54188) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2021)

106.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir mahallede yaşanan kadastro sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54189) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

107.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, son 10 yılda Mersin'de yapımı tamamlanan veya devam eden sulama ve baraj projelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54190) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

108.-   Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun, peynir ve zeytin ürünlerindeki tuz oranının denetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54191) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

109.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, çiftçilerin elektriğe ulaşımında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54192) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

110.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 31 Ekim 2021 tarihinde Glasgow'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına Bakanlıkça yapılan katılıma ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54193) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

111.-   Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun, İnegöl ilçesinde tarımsal üretimde yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54194) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

112.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Sinop'ta meydana gelen selde kaybolan bir kişiye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54195) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

113.-   İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun, veteriner sağlık teknisyenlerinin atamalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54196) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

114.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kira artışlarına ve boş yapı stokuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54197) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

115.-   Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun, İnegöl ilçesindeki mobilya üreticilerinin sorunlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54198) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

116.-   Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, ayda dört defadan fazla yurt dışına çıkan ihracatçılara yönelik cezai düzenlemeye ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54199) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

117.-   Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, ihracatçıların mağduriyetine yol açtığı iddia edilen uygulamalar hakkında gerekli değişikliklerin yapılması önerisine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54200) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

118.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 31 Ekim 2021 tarihinde Glasgow'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına Bakanlıkça yapılan katılıma ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54201) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

119.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Covid-19 pandemisi süresince Diyarbakır'da esnafa yapılan desteğe ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54202) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

120.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Sayıştay'ın 2020 yılı Denetim Raporlarında ihracatçı birlikleri müşterek hesabından kullanılan paranın Bakanlığın mali tablolarında gösterilmediğine dair tespite ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54203) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

121.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Sayıştay'ın 2020 yılı Denetim Raporlarında serbest bölgelerde tahsisli kullanılan Hazine mülkiyetindeki taşınmazların muhasebe kayıtlarında gösterilmediğine dair tespite ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54204) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

122.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Sayıştay'ın 2020 yılı Denetim Raporlarında gümrük kapılarından elde edilen kantar ücreti veya diğer gelirlere dair tespite ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54205) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

123.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ödemiş-Bayındır karayolunda meydana gelen trafik kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54206) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

124.-   Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir mahallede mobil ağ erişiminde yaşanan zorlukların giderilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54207) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

125.-   İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş'ın, Ataköy-İkitelli Metro Hattının akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54208) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

126.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki görevlerinden ayrılıp çeşitli kamu kurumlarında göreve başlayan kişilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54209) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

127.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, PTT'ye son beş yılda yapılan üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54210) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

128.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 31 Ekim 2021 tarihinde Glasgow'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına Bakanlıkça yapılan katılıma ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54211) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

129.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Havalimanı işletmesine yönelik ihale sürecine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54212) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

130.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren bir şirkete dair çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/54214) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2021)

131.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, 2003 yılından bu yana zırhlı araçların sebep olduğu kazalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/54215) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

132.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığının Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/54216) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

133.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Silivri 5 Nolu Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54217) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

134.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir polis kontrol noktasında meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54218) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2021)

135.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, HDP İzmir İl Örgütü binasına yapılan saldırının failine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54219) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2021)

136.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan bir mahkumun kitaplarına el konulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54220) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

137.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevindeki mahpuslara yönelik aramalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54221) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

138.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2015-2021 yılları arasında kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan cezaevi personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54222) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

139.-   Van Milletvekili Tayip Temel'in, Eskişehir H Tipi Cezaevinde bulunan hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54223) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

140.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, cezai ehliyeti bulunmayan bir kişinin tedavi sürecine dair bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54224) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

141.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, gözaltı işlemleri sırasında el konulan elektronik cihazlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54225) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

142.-   Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bazı mahkumların kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54226) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

143.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bazı mahkumların kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54227) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

144.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54228) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu avukatlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54229) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

146.-   Van Milletvekili Tayip Temel'in, Silivri Cezaevi kampüsü içindeki hastane önünde saldırıya uğrayan bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54230) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

147.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, AİHM'e yapılan başvurulara ve bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54231) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2021 yılları arasında yıllara göre hakkında terör örgütü üyeliği sebebiyle soruşturma açılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54232) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2021 yılları arasında hakkında soruşturma açılan hakimlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54233) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2021 yılları arasında Türkiye aleyhine verilen AİHM kararlarına ve hükmedilen tazminat tutarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54234) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

151.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54235) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

152.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Batman T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun infazının ertelenmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54236) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

153.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54237) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

154.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, 2019-2021 yılları arasında psikiyatri merkezlerine başvuran hasta sayısına ve antidepresan ilaç kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54238) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

155.-   Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, son beş yılda 65 yaş aylığı kesilen kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54239) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

156.-   Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, son beş yılda engelli maaşı kesilen kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54240) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

157.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, toplu görüşme ikramiyesi verilmesi şartının olumsuz etkilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54241) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

158.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların makam ve hizmet amaçlı araç alım ve kiralama sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54242) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

159.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Fırat Nehrinden bırakılan suyun azaltıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54243) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2021)

160.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54244) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

161.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, DEDAŞ'ın yetkili olduğu bölgedeki üreticilerin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54245) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

162.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54246) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

163.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54247) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

164.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, bir televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54248) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

165.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, iki kişinin basın açıklaması sırasında gözaltına alınmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54249) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

166.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen bir kişiye limanlara giriş kartı verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54250) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

167.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Suriye uyruklu bazı kişilerin sınır dışı edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54251) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

168.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, 2003 yılından bu yana zırhlı araçların neden olduğu kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54252) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

169.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54253) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

170.-   Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, 2021 yılındaki iletişim yoluyla dolandırıcılık vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54254) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

171.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'nun Korgan ilçesinde görevli kaymakamın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54255) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

172.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Sinop'ta meydana gelen selde kaybolan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54256) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

173.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Korgan ilçesi kaymakamının görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54257) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

174.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54258) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

175.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası ülke genelinde bazı vakıflara devredilen yurtlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54259) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

176.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Antalya'da bazı vakıflara devredilen yurtlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54260) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

177.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54261) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

178.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Kuleli Askeri Lisesi'ne yapılacak bir ziyarete izin verilmediği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54262) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

179.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Hasankeyf'te yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54263) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

180.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Sayıştay'ın 2020 yılı Denetim Raporunda Çankırı Karatekin Üniversitesine dair yaptığı tespitlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54264) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

181.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Afgan uyruklu bir kişinin sınavsız olarak tıp fakültesine yerleştirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54265) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

182.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54266) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

183.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ücretsiz dağıtılan bazı ders kitaplarının teslim edilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54267) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

184.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin ulaşım sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54268) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

185.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, bir savunma şirketi kurucusunun harp okullarının mülakatlarına katıldığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54269) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

186.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren bir şirket ile bağlantılı kişilerin harp okullarının mülakatlarına katıldığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54270) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

187.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54271) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2021 yılları arasında askeri araç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden asker sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54272) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

189.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Tunceli'de ağır yaralanan bir askerin hastane ihmali nedeniyle şehit olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54273) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

190.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, bütçe ve döner sermaye kaynaklarının kullanımına ve sağlık çalışanlarına yapılan ödemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54274) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, lösemi ilaçlarına erişimde yaşanan sıkıntıya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54275) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

192.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54276) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

193.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, röntgen ve laboratuvar çalışanlarından nöbet ücretlerinin iadesinin istendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54277) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

194.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, 2020 yılı Sayıştay Raporu'nda şehir hastanelerindeki ticari alanların doğalgaz faturalarıyla ilgili bir tespite ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54278) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

195.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Cizre Devlet Hastanesinde faaliyete geçmesi öngörülen AMATEM'in akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54279) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

196.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanların yetkili sendikaya üye olmaya zorlandıkları yönündeki iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54280) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

197.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54281) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hane ve kişi başına düşen otomobil sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54282) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

199.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Kaz Dağları'nda altın arama faaliyeti yapan bir firmanın ruhsatının iptal edilmesine ve arama yapılan alanın rehabilitasyonuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54283) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

200.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54284) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

201.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54285) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2021 yılları arasında ülke genelinde erozyona uğrayan tarım arazilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54286) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

203.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54287) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

204.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, PTT'nin tebligat dağıtımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54288) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

205.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54289) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-           İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, bir vakıfla ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53647)

2.-           Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Sayıştay'ın 2020 yılı Denetim Raporunda Diyanet İşleri Başkanlığına dair yaptığı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53648)

3.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunan evcil hayvan türlerine ve bakımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53649)

4.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19.10.2021 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı araçların yakıt giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53650)

5.-           İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ülkemizde gelir eşitsizliğinin ve mutlak yoksulluğun azaltılması için yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53651)

6.-           İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılan yazılım programlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53653)

7.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkiye genelinde ön adı Barış veya Savaş olan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53654)

Adalet Bakanlığı

8.-           İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Şanlıurfa 1 ve 2 Nolu T Tipi Cezaevleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53655)

9.-           Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53656)

10.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, ağır hasta mahkumların tedavilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53657)

11.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Kepsut L Tipi ve Burhaniye T Tipi Kadın Cezaeviyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53658)

12.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53659)

13.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin eşiyle Silivri Cezaevinde açık görüş yapamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53660)

14.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Yüksek Güvenlikli 1 ve 2 Nolu cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53661)

15.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yozgat 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun telefonla konuşma hakkının kısıtlandığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53662)

16.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, cezaevlerine ziyaret amacıyla gelen kişiler hakkında GBT sorgulamasının yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53663)

17.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53664)

18.-       Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53665)

19.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53666)

20.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53667)

21.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53668)

22.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53669)

23.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53670)

24.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53671)

25.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, sağlık gerekçesiyle infazlarının ertelenmesi talep eden mahkumlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53672)

26.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53673)

27.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53674)

28.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53675)

29.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53676)

30.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53677)

31.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53678)

32.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53679)

33.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53680)

34.-       Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53681)

35.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53682)

36.-       İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53683)

37.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53684)

38.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53685)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

39.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Sağlık Bakanlığı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Veri Tabanına dair yaptığı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53686)

40.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53687)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

41.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2021 yılları arasında iş hayatına yeni atılan 18-29 yaş arası gençlere verilen BAĞ-KUR prim desteğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53688)

42.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53689)

43.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir şirket tarafından dolandırıldıklarını iddia edilen kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53690)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

44.-       Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, son 5 yılda Milli Emlak Genel Müdürlüğünce büyükşehir belediyelerine yapılan tahsis ve devirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53691)

45.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'da yapı kayıt belgesi almak üzere başvuranlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53692)

46.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53693)

47.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2017'den bu yana Adıyaman'da yaşanan depremler sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53694)

48.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketi sonrasında Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde yapılması planlanan sanayi sitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53695)

49.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketi sonrasında Kastamonu'nun bazı ilçelerine verilen hibe desteğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53696)

50.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketi sonrasında inşa edilmesi planlanan konutlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53697)

51.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, yurt dışı çıkış harçlarından TOKİ'ye aktarılan tutara ve TOKİ'nin projelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53698)

52.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi'ndeki şuyulandırma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53699)

53.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hizmet veren bir otobüs hattının yolcu sayısının fazlalığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53700)

54.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan koku sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53701)

55.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'ye bağlı Nenehatun ve Sırasöğütler mahalleleri arasında yer alan derenin ıslah edilmesi istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53702)

56.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi'ndeki okul alanının şuyulandırma işlemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53703)

57.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Fatih Caddesinin yeniden düzenlenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53704)

58.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde deprem sonrası yıkılan konutların yeniden inşasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53705)

59.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir liman inşaatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53706)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

60.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53707)

61.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53708)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

62.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53709)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

63.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, akaryakıt istasyonlarından alınan teminat tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53710)

64.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53711)

65.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, yurt dışına çıkışlarda ödenen harçlara ve TOKİ'ye aktarılan tutara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53712)

66.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, asgari ücret, faturalar ve gıda ürünlerindeki vergilerin kaldırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53713)

İçişleri Bakanlığı

67.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53714)

68.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'da sosyal tesis ve konukevi olarak faaliyet gösteren bir binanın boşaltılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53715)

69.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, ülkemizin INTERPOL'e yaptığı başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53716)

70.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2016-2017 yıllarında Emniyet Teşkilatında özel harekatçı olarak göreve başlayanların 2020 yılında çevik kuvvet kadrolarına atanmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53717)

71.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, İstanbul Havalimanındaki transit bölgede bulunan yabancı uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53718)

72.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkiye genelinde ön adı Barış veya Savaş olan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53719)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

73.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53720)

Milli Eğitim Bakanlığı

74.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Bakanlık bünyesinde görev yapan kişilerden cinsel taciz eylemlerinde bulunanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53721)

75.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir il milli eğitim müdürünün yemek ödeneklerinin kullanımıyla ilgili ilçe müdürlerine baskı yaptığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53722)

76.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53723)

77.-       İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, Anadolu teknik ve meslek liselerindeki maske ve dezenfektan üretimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53724)

78.-       Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, Hatay'da ve ülke genelinde fay hattı üzerinde ya da fay hattına yakın olduğu tespit edilen okullara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53725)

79.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporundaki AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynaklarla ilgili tespite ilişkin yazılı soru önergesi (7/53726)

80.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53727)

81.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi'ne ortaokul yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53728)

82.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Çayırova Mahallesi'ne ilkokul yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53729)

83.-       Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bir mülakata dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53730)

84.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, eğitim sistemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53731)

85.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerdeki okul ve derslik ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53732)

86.-       Van Milletvekili Tayip Temel'in, çocuklara yönelik eğitim politikalarına ve bu politikalara ayrılan bütçelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53733)

Sağlık Bakanlığı

87.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, yetersiz beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan çocuk hastalıklarına ve son 19 ayda hastanelere başvuran çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53734)

88.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, pandeminin başından itibaren istifa eden hekim sayısına ve hasta muayene sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53735)

89.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ülke genelinde ağız ve diş sağlığı merkezlerinin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53736)

90.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53737)

91.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KOAH hastalarının grip aşısında öncelikli gruba alınması önerisine ve grip aşısı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53738)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

92.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53739)

Tarım ve Orman Bakanlığı

93.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Karaman'da kurulan bir biyokütle enerji santrali için Mersin'in Mut ve Erdemli ilçelerinde ağaç kesimi yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53740)

94.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, ülkemizdeki badem üretimine dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53741)

95.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53742)

96.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, şeker fabrikalarının şeker satışını durdurmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53743)

97.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, kestanelerde görülen bir hastalığın giderilmesi için Bakanlıkça verilen ilaca ve kestane üreticilerinin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53744)

98.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, küresel iklim değişikliğine yönelik yürütülen tarım politikasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53745)

99.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'de çiftçilere verilen desteklere ve olası iklim krizine karşı yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53746)

Ticaret Bakanlığı

100.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Bakanlığın Kırklareli'ne yaptığı yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53747)

101.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, TMSF'nin satışına karar verdiği bir şirkete ilişkin yazılı soru önergesi (7/53748)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

102.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, PTT A.Ş.'ye dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53749)

103.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, TCDD'nin zarar etmesine ve TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53750)

104.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, siber saldırıların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile son 5 yılda siber saldırıya uğrayan kamu kurumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53752)

105.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, Kazakistan ile yaşanan transit geçiş belgesi sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53753)

106.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nin fiber internet altyapısı gereksinimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53754)

107.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'da yapımı devam eden ve planlanan yol, alt ve üst geçit çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53756)

108.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Akse sapağında yürütülen metro çalışmaları nedeniyle bölgedeki esnafın mağdur olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53757)