TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:28

10 Kasım 2021 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın; Türk Medeni Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3932) (İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2021)

2.- Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın; Belediye Kanunu ve İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3933) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2021)

3.- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3934) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2021)

4.- İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3935) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2021)

5.- Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; Gaziler İle Şehit Yakınlarının Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3936) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2021)

6.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; Özel Tüketim Vergisi Kanunu İle Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3937) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2021)

7.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3938) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2021)

8.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3939) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2021)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3940) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2021)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamuda Çalışan Avukatlarının Özlük Haklarının İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/3941) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2021)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kamu Denetçiliği Kurumuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53838) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

2.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in, 27. Yasama Dönemi’nde Başkanlığa sunulan kanun teklifleri ile yazılı soru ve Meclis araştırması önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53839) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)