TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:27

9 Kasım 2021 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Toplu Konut Kanunu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3929) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

2.- Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in; Göç Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/3930) (İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

3.- Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve Zafer Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ 'ın; Gelir Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3931) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2021)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme)

 

1.- “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’’ Hükümlerinden Kaynaklanan Taahhütlerimizi Yerine Getirmek, Ateşkesin Gözlenmesi, İhlallerin Önlenmesi, Bölgede Barış ve İstikrarın Sağlanması Amacıyla, Türkiye’nin Yüksek Menfaatlerini Etkili Şekilde Korumak ve Kollamak Üzere, Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin Görevlerinin İfası Yönünde Hareket Etmek Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkan Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin 17.11.2020 Tarihli ve 1272 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Verilen İzin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 17.11.2021 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2021)

 

Rapor

1.- Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 37 Milletvekilinin İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3911) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi: 09.11.2021) (GÜNDEME)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, savunma alanında danışmanlık hizmeti veren bir şirkete ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/53840) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2021)

2.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2017-2021 yılları arasında yaptığı ihalelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/53841) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

3.- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, bir kişiye şartları taşımasına rağmen profesörlük kadrosu verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/53842) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

4.- Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesinin vakıflara tahsis ettiği ve kiraladığı mülklere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/53843) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

5.- İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53844) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2021)

6.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53845) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2021)

7.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, engelli bir mahkumun sevk edildiği cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53846) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

8.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Cezaevinde mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53847) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

9.- Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, cezaevlerinde uygulanan disiplin cezalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53848) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

10.-  Van Milletvekili Tayip Temel'in, Van F Tipi Kapalı Cezaevinde mahkumlara kötü muamele uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53849) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

11.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53850) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

12.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tekirdağ 1 Nolu Cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53851) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

13.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinde bulunan iki kişinin mektup göndermelerinin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53852) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

14.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, idare ve gözlem kurullarının mahkumlar hakkında verdiği raporlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53853) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

15.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Eskişehir H Tipi Cezaevinde hak ihlalleri yaşandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53854) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

16.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümözlünün Yargıtay aşamasındaki dosyasının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53855) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

17.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 5 Nolu Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53856) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

18.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümözlünün Yargıtay aşamasındaki dosyasının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53857) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

19.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53858) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53859) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

21.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde bazı mahkumların kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53860) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

22.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Bandırma 1 ve 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen çeşitli sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53861) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

23.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53862) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

24.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'de haciz işlemi uygulanan araç sayısı ile yediemin garaj sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53863) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

25.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Sincan L3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun bulunduğu koğuşun değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53864) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

26.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, cezaevlerinde bulunan hasta hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53865) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

27.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilen bir hükümlünün iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53866) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

28.-  Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun yazısının yayınevine gönderilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53867) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

29.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53868) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

30.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2005 yılından bu yana yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının engelliler için erişilebilir kılınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53869) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

31.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da bir çocuk işçiye uygulanan şiddet olayına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53870) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

32.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, bir bakım evinde kalan engelli bir kadının cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53871) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

33.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Engelli Sağlık Kurulu veritabanında kaydı olmayıp engelli aylığı ve evde bakım ödemesi alan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53872) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

34.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin emekli maaşına haciz uygulanmasının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53873) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

35.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53874) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

36.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Kars'taki işsizlik oranı ile yürütülen istihdam politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53875) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

37.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, tarım işçilerine ödenen ücretlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53876) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

38.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkların eşitlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53877) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

39.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin prim günleri dolunca zorunlu emekliliğe sevk edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53878) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

40.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, sokak atıkları toplayıcılığı alanında çalışanlar hakkında düzenleme yapılması önerisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53879) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

41.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, yaşlıların ekonomik ve sosyal alanda desteklenmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53880) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

42.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, glikoz ölçüm sensörlerinin SGK tarafından ödeme kapsamına alınması talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53881) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

43.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Hazine'ye ait taşınmazların TOKİ'ye devredildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53882) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2021)

44.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53883) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

45.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Kars ilinin Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyünün ulaşım, su ve altyapı sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53884) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

46.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan ormanın adının değiştirilmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53885) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

47.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Meriç Nehri kıyısında kurulan bir kum işletmesinin çevreye olan etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53886) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

48.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşanan yol ve su sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53887) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

49.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, Düzce ilinde hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53888) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

50.-  Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy köyüne TOKİ projesi yapılması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53889) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

51.-  Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı Bayat köyüne kanalizasyon sistemi yapılması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53890) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

52.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, balık çiftliklerinin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53891) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

53.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Sungurlu Barajı projesinin akıbetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53892) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

54.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak şehir merkezindeki şebeke suyunun kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53893) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

55.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kutludüğün Mahallesi'nde taş ocaklarının yürüttüğü taş kırma faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53894) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

56.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53895) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

57.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Erasmus kapsamında yurtdışına giden öğrencilerin burslarının ödenmediği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53896) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

58.-  Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Irak'taki bir konut projesinde taşeron olarak yer alan bir kişinin hakedişini alamamasına ve pasaportuna el konulmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53897) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

59.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Sayıştay'ın bazı elektrik dağıtım şirketlerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmediklerine dair yaptığı tespite ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53898) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

60.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Sayıştay'ın 2020 yılı Denetim Raporunda sektör altyapı giderlerine katkı payı uygulaması kapsamında yapmış olduğu tespitlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53899) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

61.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53900) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

62.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Ankara, İstanbul ve Kütahya illerinde kartlı doğalgaz sayacı kullanan abone sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53901) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

63.-  Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy köyünün doğalgaz altyapı sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53902) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

64.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin barınma, beslenme ve ulaşım sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53903) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

65.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53904) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

66.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, 2021-2022 öğretim yılındaki yurt verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53905) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

67.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, bazı şirketlerin vergi cenneti olarak anılan ülkelere para transferlerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53906) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

68.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'de 2002-2021 yılları arasında kullanılan banka kredilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53907) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

69.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubunun 21 Ekim 2021 tarihli ülkemize yönelik kararına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53908) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

70.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'daki bir binanın bir derneğin kullanımına verildiği iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53909) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

71.-  Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, 2017-2021 yılları arasında Muğla'da gerçekleşen trafik kazalarına dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53910) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

72.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53911) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

73.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin çeşitli bölgelerine monte edilen spor aletleri, oyun parkları ve oturma gruplarının maliyetine ve bu iş için yapılan ihaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53912) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

74.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da bir çocuk işçiye uygulanan şiddet olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53913) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

75.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Kırşehir Belediyesi tarafından bir vakfa yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53914) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

76.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, 2018-2021 yılları arasında yaşanan aile içi şiddet ve boşanma vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53915) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

77.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kağıt toplayıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53916) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

78.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, müzelerde kayıp ve sahtesi ile değiştiği tespit edilen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53917) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

79.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53918) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

80.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yıkılan İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesinin yerine yeni kütüphanenin ne zaman inşa edileceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53919) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

81.-  Konya Milletvekili Esin Kara'nın, bazı illerde sözde soykırım iddialarına karşı çeşitli faaliyetlerin düzenleneceği ortak bir alan inşa edilmesi önerisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53920) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

82.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, RTÜK tarafından bazı yayınlara müdahale edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53921) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

83.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, RTÜK tarafından kaldırılması için başvuruda bulunulan internet üzerinden yayın yapan radyo kanallarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53922) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

84.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığın merkez teşkilatına yapılan bürokrat atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53923) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

85.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin barınma, beslenme ve ulaşım sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53924) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

86.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53925) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

87.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53926) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

88.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Kars'ta bulunan öğretmen ve öğrenci sayısı ile bu kişilere sağlanan imkanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53927) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

89.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, altyapı yetersizliği nedeniyle internet üzerinden yapılan derslere katılmakta güçlük çeken öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53928) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

90.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, illerin eğitimdeki başarı sıralamasında Batman'ın son sıralarda yer almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53929) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

91.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim sorunlarının çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53930) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

92.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019-2021 yılları arasında eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler ile eğitimde fırsat eşitsizliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53931) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

93.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, 2020 yılına ait KPSS puanlarının geçerlilik süresinin uzatılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53932) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

94.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Bilecik ilinde taşımalı eğitim yapılan okullarla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53933) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

95.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Kütahya ilinde taşımalı eğitim yapılan okullarla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53934) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

96.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Batman ilinde taşımalı eğitim yapılan okullarla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53935) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

97.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Siirt ilinde taşımalı eğitim yapılan okullarla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53936) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

98.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir ilinde taşımalı eğitim yapılan okullarla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53937) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

99.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Kütahya'nın eğitimde başarı sıralamasındaki yerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53938) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

100.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Bilecik'in eğitimde başarı sıralamasındaki yerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53939) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

101.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Bakanlığın yaptığı çeşitli ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53940) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

102.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çok sayıda okul için yapılan bakım, onarım ve tadilat işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53941) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

103.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53942) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

104.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye'de askeri eğitim alan Afgan askerlerinin Afganistan'dan ülkemize getirilmesi talebine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53943) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

105.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kamu görevinden ihraç edilen bir hekime ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53944) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2021)

106.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakanlığa bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yeni uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53945) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

107.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, nöbet çıkışı trafik kazasında hayatını kaybeden bir hekime ve hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53946) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

108.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan bir ihalenin iptaline dair verilen mahkeme kararına uyulmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53947) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

109.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Ankara Şehir Hastanesindeki görevinden istifa eden sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53948) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

110.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, çocuklarda görülen Covid-19 vakalarına ve hızlı tanı testlerinin okullarda kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53949) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

111.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53950) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

112.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Kars'taki doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53951) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

113.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Ankara Şehir Hastanesinde istifa eden sağlık çalışanlarına ve bir klinikteki nöbet sistemine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53952) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

114.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, asistan hekimlerin çalışma şartlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53953) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

115.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, THK'nın bir havacılık şirketi ile sözleşme yenilememesinden kaynaklı bazı şehirlere helikopter ambulans hizmeti verilememesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53954) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

116.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Muğla ili ve ilçelerindeki devlet hastanelerindeki tabip ve uzman eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53955) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

117.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, asistan hekimlerin çalışma şartlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53956) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

118.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, bazı ilaçların Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına alınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53957) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

119.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak şehir merkezindeki şebeke suyunun kirliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53958) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

120.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Bakanlık bünyesinde görev yapan personelin cinsiyet dağılımına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53959) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

121.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53960) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

122.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53961) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

123.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Kars ilinin Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlar ile ilçede yapılan tarım ve hayvancılığa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53962) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

124.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesinde son 5 yılda gerçekleştirilen ağaç kesimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53963) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

125.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşanan su taşkınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53964) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

126.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki ormanlık alanda yürütülen gençleştirme çalışmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53965) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

127.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Tatarlı Mahallesi'nde yapılan ağaç kesimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53966) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

128.-   Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, iklim değişikliğinin fındık üretimi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve fındık piyasasında tekel oluşumunun önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53967) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

129.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, artan gübre fiyatlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53968) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

130.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Melen Barajı projesinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53969) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

131.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Milas Toprak Mahsülleri Ofisinin bazı arazilerinin kiralanacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53970) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

132.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Narlıdere, Güzelyurt ve Diştaş köylerine yapılacak gölete ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53971) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

133.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki sürekli işçi kadrolarının boş olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53972) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

134.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat'ta meydana gelen orman yangını sonrası yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53973) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

135.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından önerge tarihine kadar Şırnak'ta yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53974) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2021)

136.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Kars ilinin Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyünün ulaşım, su ve altyapı sorunlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53975) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

137.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2021 yılları arasında Kars ilinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53976) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

138.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, bir GSM operatörü tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkokmaz Mahallesi'nde baz istasyonu kurulmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53977) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

139.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, İstanbul'daki taksi sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53978) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

140.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Konya'nın Akören ilçesindeki bazı yolların tamamlanma tarihine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53979) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

141.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy köyünün yol ve ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53980) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

142.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı Pembeli köyünün yol ve ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53981) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

143.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı Bayat köyünün yol ve ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53982) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

144.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı Kapıcak köyünün yol ve ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53983) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

145.-   Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Şanlıurfa'da yapımı devam eden kuzeybatı çevre yolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53984) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

146.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Antalya Havalimanı kapasite artırımı ihalesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53985) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de görev yapan korucuların çeşitli suçlara karıştıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52935)

2.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52936)

3.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Türkiye'nin S-400, F-35, F-16 savunma sistemleri alımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52938)

4.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, son 20 yılda Afganistan'daki Türk askeri ve sivil kurumlarında çalışan Afganlardan Türkiye'ye iltica etmek isteyenlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52939)

5.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, OHAL Komisyonu ile ilgili bir iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/52940)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 22 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası Artvin'in Arhavi ilçesine yapılan yardım ve desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53057)

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'da meydana gelen iş kazalarına ve iş güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53058)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bilgi teknolojileri uzmanlığının kariyer uzmanlık olarak ihdas edilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53059)

Adalet Bakanlığı

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Ağustos 2019 tarihinde kaybolduğu iddia edilen bir kişi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/52941)

10.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan mahkumların kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52942)

11.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümözlü olan bir kişinin yargılama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52943)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan psikolojik rahatsızlığı olan bir mahkuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/52944)

13.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52945)

14.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun müddetnamesinin uzatıldığı yönündeki iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/52946)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, avukatlık stajını yapan kişilerin maaş ve ücretlerinde çeşitli iyileştirmelere gidilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53060)

16.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, ceza infaz kurumlarında bulunan engelli tutuklu ve hükümlülere sağlanan şartlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53061)

17.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53062)

18.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53063)

19.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53064)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hilvan T Tipi Kapalı Cezaevindeki bazı mahkumların infaz memurları tarafından kötü muameleye uğradıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53065)

21.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinden yapılan sevklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53066)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

22.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Sayıştay'ın engelli sağlık kurulu raporu olmayan kişilere engelli ödemesi yapıldığına dair tespitine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52949)

23.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş ilinin Varto ilçesinde yaşanan kadına yönelik şiddet, taciz, istismar ve cinayet vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53069)

24.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş ilinin Korkut ilçesinde yaşanan kadına yönelik şiddet, taciz, istismar ve cinayet vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53070)

25.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'da uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53071)

26.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş ilinin Bulanık ilçesinde yaşanan kadına yönelik şiddet, taciz, istismar ve cinayet vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53072)

27.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş ilinin Hasköy ilçesinde yaşanan kadına yönelik şiddet, taciz, istismar ve cinayet vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53073)

28.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş ilinin Malazgirt ilçesinde yaşanan kadına yönelik şiddet, taciz, istismar ve cinayet vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53074)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

29.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, katı atık toplayıcılarının sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/52950)

30.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, çalışma hayatına dair bazı talep ve önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52951)

31.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de bir işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/52952)

32.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, SGK kayıtları kapsamında emeklilikte yaşa takılanların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53075)

33.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53076)

34.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, pandemi süresince İzmir'de işsizlik sigortasına başvuran kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53077)

35.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, bir işyerinde yaşanan iş kazasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53078)

36.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53079)

37.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir fabrikada işçilerin sendikal haklarını kullandıkları gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53080)

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

38.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, İstanbul Başakşehir Belediyesi tarafından Bahçeşehir semtinde yapılan katı atık dönüştürme tesisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52953)

39.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Hasankeyf'teki konut projesi kapsamında inşa edilen evlere dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52954)

40.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bazı binaların dere ıslahı yapılacağı gerekçesiyle yıkılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52955)

41.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, katı atık toplayıcılarının sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/52956)

42.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi'nde ihaleye çıkarılan bir araziye ilişkin yazılı soru önergesi (7/52957)

43.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52958)

44.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın su arıtma tesisleriyle ilgili yürüttüğü projelere dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52959)

45.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, millet bahçelerinin yapım aşamasında ekolojik dengenin korunması ve projelerin kamuya tanıtılması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52960)

46.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Türkiye genelindeki millet bahçesi projelerine dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52961)

47.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinden Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsüne giden otobüslerin arttırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52962)

48.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı bir mahallenin sosyal tesis ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52963)

49.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur ilinde depreme hazırlık konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53081)

50.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, artan kira fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53082)

51.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kars'ın Susuz ilçesinde yer alan ve baraj yapımı nedeniyle taşınan Çamçavuş köyünün ulaşım sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53083)

52.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Körfezi'nde müsilajın önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53084)

53.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53085)

54.-  İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik yayımlanması sonrasında gerçekleşen değer artış vergisi tahakkukuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53086)

55.-  Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, ülkemizin yararlandığı iklim finansmanı türlerine ve Paris Anlaşması'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/53087)

56.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53088)

57.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, balıkçıların atık su belgesi alımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53089)

58.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Başakşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan katı atık dönüşüm tesisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53090)

59.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Sayıştay'ın 2020 yılı Denetim Raporunda ÇED Raporu alım sürecine dair yaptığı bazı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53091)

60.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, plastik poşetlerin satılmaya başlanmasından itibaren poşet kullanımında görülen azalmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/53092)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

61.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2019-2021 yılları arasında Türkiye genelinde elektrik dağıtım bölgelerine göre faturalara yansıyan fon, harç, vergiler ve zorunlu ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52965)

62.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Topçam Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53095)

63.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla aktif halde bulunan ve proje aşamasında ya da yapımı süren kömürlü termik santral sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53096)

64.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, elektrik abonelerinden tahsil edilen güvence bedellerine ve aboneliği sonlandırılan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53097)

65.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, doğalgaz ithalatının ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53098)

66.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2019-2021 yılları arasında Türkiye genelindeki elektrik abonelerine dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53099)

67.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, doğalgaz abonelerinden tahsil edilen güvence bedellerine ve aboneliği sonlandırılan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53100)

68.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir ilinde sayacı kontrol edilen elektrik abonesi sayısına ve bu kontroller sonucu elde edilen gelir miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53101)

69.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde sayacı kontrol edilen elektrik abonesi sayısına ve bu kontroller sonucu elde edilen gelir miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53102)

70.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2019-2021 yılları arasında doğalgaz ithal edilen ülkelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53103)

71.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde ve İzmir ilinde elektrik faturalarının ödenmemesi sebebiyle gerçekleştirilen kesme-bağlama işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53104)

72.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2019-2021 yılları arasında elektrik ithalatı ve ihracatı yapılan ülkelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53105)

73.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2019-2021 yılları arasında İzmir ilindeki elektrik abonelerine dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53106)

74.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, doğalgaz üretimindeki azalışın sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53107)

75.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde 2020 ve 2021 yıllarında yeni bağlantı yapılan abone sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53108)

76.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2020-2021 yılları arasında düzenlenen elektrik faturalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53109)

77.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, gerçekleştirilen doğalgaz ithalatına dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53110)

78.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir'de 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen ödeme bildirimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53111)

79.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2020-2021 yılları arasında elektrik abonelerine bırakılan ödeme bildirimi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53112)

80.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, doğalgaz faturalarına yapılan itirazlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53113)

81.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2019-2021 yılları arasında Türkiye genelinde ve İzmir ilinde gerçekleştirilen elektrik sayacı sökme işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53114)

82.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, dağıtım şirketlerinde görevli personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53115)

83.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2019-2021 yılları arasında Türkiye genelinde ve İzmir ilinde doğalgaz faturalarının ödenmemesi sebebiyle gerçekleştirilen kesme-bağlama işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53116)

84.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53117)

85.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kömür fiyatlarındaki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53118)

86.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53119)

87.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2019-2021 yılları arasında Türkiye genelindeki doğalgaz abonelerine dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53120)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

88.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ağrı ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52966)

89.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Şırnak ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52967)

90.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Siirt ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52968)

91.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Rize ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52969)

92.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Muş ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52970)

93.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Karabük ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52971)

94.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kilis ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52972)

95.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Mardin ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52973)

96.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Isparta ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52974)

97.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gümüşhane ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52975)

98.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Hakkari ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52976)

99.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Iğdır ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52977)

100.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bayburt ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52978)

101.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bingöl ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52979)

102.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52980)

103.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çankırı ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52981)

104.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Diyarbakır ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52982)

105.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Düzce ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52983)

106.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzincan ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52984)

107.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzurum ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52985)

108.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Batman ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52986)

109.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksaray ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52987)

110.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ardahan ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52988)

111.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan öğrencilerden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne yurt başvurusunda bulunanlara ve bu yurtların kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52989)

112.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53121)

113.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53122)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

114.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla Kredi Garanti Fonu kredisine başvuran işletme ve kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52990)

115.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla İzmir ilinde Kredi Garanti Fonu kredisine başvuran işletme ve kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52991)

116.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 11 Mart 2020-16 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmir'de Kredi Garanti Fonu kredisine başvuran işletmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52992)

117.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 11 Mart 2020-16 Haziran 2021 tarihleri arasında Kredi Garanti Fonu kredisine başvuran işletmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52993)

118.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Topçam Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53123)

119.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, ülkemizin yararlandığı iklim finansmanı türlerine ve Paris Anlaşması'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/53124)

İçişleri Bakanlığı

120.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, İstanbul Başakşehir Belediyesi tarafından Bahçeşehir semtinde yapılan katı atık dönüştürme tesisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52994)

121.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, bazı cenazelerin defin işlemleri ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52995)

122.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, katı atık toplayıcılarının sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/52996)

123.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/52997)

124.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Ocak 2015 ile Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52998)

125.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de ele geçirilen metamfetamine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52999)

126.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Aliağa Belediyesi çalışanlarına yönelik mobbing ve işten çıkarma iddialarının soruşturulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53000)

127.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Almanya'da uyuşturucu çetesi lideri Afgan asıllı bir kişinin Türkiye'de ikamet ettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53001)

128.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, emniyet teşkilatı çalışanlarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53002)

129.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Batı Karadeniz Bölgesinde sel felaketinin yaşanmaması için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53126)

130.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Kale köyünün yol, örülü duvar ve sulama suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53127)

131.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'den bazı yaylalara giden yolların bakım ve onarımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53128)

132.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünün yol ve örülü duvar sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53129)

133.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Örücüler köyünün yol ve örülü duvar sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53130)

134.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Güneşli köyünün yol ve altyapı sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53131)

135.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Pınarlı köyünün yol ve altyapı sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53132)

136.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Ziyaret köyünün yol sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53133)

137.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Sebzeli köyünün yol sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53134)

138.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53135)

139.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yoldere köyünün yol sorununa ve köyün çocuk parkı eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53136)

140.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünün yol sorununa ve elektrik direklerinin yenilenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53137)

141.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çamlı köyünün yol sorununa ve elektrik direklerinin yenilenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53138)

142.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Koyuncular köyünün yol sorununa ve çocuk parkı yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53139)

143.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle yapılan maddi desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53140)

144.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesinde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren iki işletmenin zarar etmesine ve ilçeye verilen KÖYDES bütçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53141)

145.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 22 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası Artvin'in Arhavi ilçesine yapılan yardım ve desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53142)

146.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çimenli köyündeki yolların onarımına ve köye çocuk parkı yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53143)

147.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Mısırlı köyünün yol sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53144)

148.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle yapılan maddi desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53145)

149.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de 22 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53146)

150.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yeşilce köyünün yol sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53147)

151.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyünün yol sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53148)

152.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Küplüce köyünün yol ve ulaşım sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53149)

153.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meşeli köyünün yol ve su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53150)

154.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Atanoğlu köyünün yol sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53151)

155.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyündeki yolların onarılmasına ve köyde bulunan köprünün yapımının tamamlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53152)

156.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyünün yol ve köprülerinin yenilenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53153)

157.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bazı köy yollarının onarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53154)

158.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, otopark hesabında toplanan paranın toplanma amacına yönelik kullanılıp kullanılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53155)

159.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 3 Kasım 2002 tarihinden günümüze Artvin İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53156)

160.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çağlayan köyünün yol ve ulaşım sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53157)

161.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53158)

162.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, okul servislerine yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53159)

163.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53160)

164.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir belediyeye ait bir aracın özel işlerde kullanıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53161)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

165.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Covid-19 pandemisi nedeniyle kongre turizminde alınması gereken önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53003)

166.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir arazinin kamulaştırma kapsamına alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53162)

167.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53163)

168.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53164)

Milli Eğitim Bakanlığı

169.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 4 Ekim 2021 tarihi itibarıyla İzmir'deki okullarda yapılan PCR testlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53004)

170.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, öğrenci affı çıkarılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53005)

171.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'de barınma sorunu yaşayan öğrencilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53006)

172.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin özlük ve mali haklarındaki farklılıkların giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53165)

173.-   Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, 2020 yılında alınan KPSS puanlarının geçerliliğinin iki yıl süreyle uzatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53166)

174.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, okullarda karantinaya alınan öğrencilere ve yüz yüze eğitim döneminde alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53167)

175.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bir müdür yardımcısının görevden alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53168)

176.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2011-2021 yılları arasında yıllar bazında kaydını donduran üniversite öğrencilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53169)

177.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Bergama ilçesinde pandemi sebebiyle kapanan okullara ve taşımalı eğitimi kullanan öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53170)

178.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Kiraz ilçesinde pandemi sebebiyle kapanan okullara ve taşımalı eğitimi kullanan öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53171)

179.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53172)

180.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53173)

181.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Muğla'da deprem raporu sebebiyle hakkında güçlendirme ya da yıkılma kararı verilen okullara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53174)

182.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, MEB bursu ile yurt dışında eğitim alan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53175)

Milli Savunma Bakanlığı

183.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53176)

Sağlık Bakanlığı

184.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, İstanbul'da Covid-19 hastalarının MHRS üzerinden randevu alabildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53007)

185.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Şehir Hastanesinin yapımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53008)

186.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki devlet hastanelerinde yer alan tıbbi cihaz sayısına ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53009)

187.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki aşılama oranlarına ve hastalarda rastlanan varyantlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53010)

188.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, acil servis hekimlerinin Covid-19'a karşı korunmasına yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53011)

189.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, yapımı devam eden İzmir Şehir Hastanesinin inşaat sürecine dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53012)

190.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, acil servis hekimlerinin çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53013)

191.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hekimlerin haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53014)

192.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesindeki devlet hastanesinin eksiklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53177)

193.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki diyaliz ünitesi eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53178)

194.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli Devlet Hastanesindeki anjiyo ünitesi eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53179)

195.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, son on yılda yurt dışına giden hekim sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53180)

196.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Hakkari'de yaşayan bir çocuğun hastalığının tedavisi için Bakanlıkça yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53181)

197.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı bazı mahallelere ebe görevlendirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53182)

198.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bakanlık tarafından yayımlanan bir genelgede yer alan gece vardiyasında çalışan işçilere ve vardiya sistemine yönelik düzenlemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53183)

199.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53184)

200.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, kola takılan şeker ölçüm cihazlarının SGK tarafından karşılanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53185)

201.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53186)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

202.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, KOSGEB kredi desteğinden faydalanan işletmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53015)

203.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kuran OSB'lere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53016)

204.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık ile Dünya Bankası arasında imzalanan kredi anlaşmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53017)

205.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, yapımı tamamlanan organize sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53018)

206.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bilgi teknolojileri uzmanlığının kariyer uzmanlık olarak ihdas edilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53187)

207.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, OSBÜK tarafından açılan hesaba İzmir'deki OSB'ler tarafından yatırılan bağışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53188)

208.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, ülkemizin yararlandığı iklim finansmanı türlerine ve Paris Anlaşması'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/53189)

209.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53190)

210.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Ege Denizi'nin temizliğine yönelik TÜBİTAK tarafından projelere verilen desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53194)

Tarım ve Orman Bakanlığı

211.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, tarım destekleri ödemelerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53019)

212.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Su Şurasında açılışlarının gerçekleştirildiği duyurulan tesislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53020)

213.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, tarım arazilerinde kapalı sistem sulama yönteminin kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53195)

214.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, gal arısına karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53196)

215.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Batı Karadeniz Bölgesinde sel felaketinin yaşanmaması için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53197)

216.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53198)

217.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yaş çay alım fiyatlarına ve çay üreticilerinin desteklenmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53199)

218.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, fındık bahçelerinin mülkiyeti ve kullanımına dair sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53200)

219.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53201)

220.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de son on yılda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ağaç kesimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53202)

221.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, çiftçilerin sorunlarının çözümü ve desteklenmeleri için Bakanlıkça yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53203)

222.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin sulama sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53204)

223.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bingöl Karacehennnem ormanındaki ağaçların kesildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53205)

224.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53206)

225.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Tarım Kredi Marketlerine, çiftçilerin borçlarının yapılandırılması ve tanzim satış noktalarının yeniden kurulması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53207)

226.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kızıl geyiklerin av turizmi kapsamında öldürülmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53208)

227.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Muğla'da bulunan Sarıçay nehrinin makinalı temizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53209)

228.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53210)

229.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Çukobirlik'in borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53211)

Ticaret Bakanlığı

230.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Bakanlığa dair yaptığı bazı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53021)

231.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 10 Temmuz 2018 tarihinden bu yana ülkemizdeki serbest bölgelerin sayısına ve çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53022)

232.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Bakanlığa dair yaptığı bazı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53023)

233.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Bakanlığa dair yaptığı bazı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53024)

234.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53212)

235.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/53213)

236.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2020 yılının Mart ayından bu yana Bakanlıktan kredi desteği alan ve e-ticaret sisteminde yer alan işletme sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53214)

237.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2020 yılının Mart ayından bu yana Bakanlıktan kredi desteği alan kooperatif sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53215)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

238.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın 2022 yılında deniz dibi ve liman temizliği için yürüttüğü çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53025)

239.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, TCDD bünyesindeki bazı usulsüzlük iddialarına ve bu iddiaların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53026)

240.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş ilindeki köy yollarının yapımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53027)

241.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesine PTT şubesi açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53028)

242.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı süren metro inşaatının çevre mahallelerde yarattığı rahatsızlığa ilişkin yazılı soru önergesi (7/53029)

243.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Mesudiye ilçesi Yeşilce-Çambaşı arasındaki yolun güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53216)

244.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Sukavuşumu mevkiindeki tünelin kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53217)

245.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de trafik kazalarının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/53218)

246.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeriyle ilgili gerçekleştirilen çalışmalar esnasında yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/53219)

247.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Şavşat karayolunda meydana gelen kazalara ve yolun iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/53220)

248.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Sayıştayın 2020 yılı Denetim Raporunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun personel alımına dair yaptığı tespite ilişkin yazılı soru önergesi (7/53221)

249.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Çevre Yolu Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda Karşıyaka'da tarihi eserlere rastlanması sebebiyle güzergah değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53222)

250.-   Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bağlantı yolu üzerinde bulunan Umurbey girişindeki viyadük çalışmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/53225)