TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:26

8 Kasım 2021 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un; Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3927) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2021)

2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3928) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2021)

 

Yazılı Soru Önergesi

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TBMM Yerleşkesi içinde yaşayan hayvanlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53758) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2021)