TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:25

5 Kasım 2021 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.- Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin; Erzurum Tarihî Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/3922) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

2.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3923) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

3.- Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in; Katma Değer Vergisi Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3924) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

4.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3925) (İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

5.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3926) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2021)

 

Genel Görüşme Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 19 Milletvekilinin, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan vatandaşların sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, demiryolu sektöründe yaşanan aksaklıkların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4993) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

2.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, yumurta üreticilerinin sorunlarının tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4994) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2021)

3.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, mera alanlarının korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4995) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

4.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektöründe yaşanan sorunların tespit edilmesi ve yerli tarım girdilerinin çoğaltılmasına yönelik önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4996) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

5.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, YKS ve TYT'ye giren öğrencilerin başarısızlığının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4997) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

6.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, çocuk işçiliği sorununun ortadan kaldırılması ve çocukların eğitim hayatına dönebilmeleri için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4998) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

7.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının yaygınlaşmasının engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4999) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

8.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında sivil vatandaşlara dağıtıldığı iddia edilen envanter dışı ve kayıp silahların akıbetinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5000) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

9.-      Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, öğrencilerin barınma ve yurt sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5001) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

10.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, üzüm ve şarap üretimimizin ülke ekonomisine katkılarının artırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5002) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2021)

11.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 19 Milletvekilinin, asistan hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5003) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2021)

12.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerindeki bazı mahallelerdeki köylülerin yaşadıkları arazi sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5004) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2021)

13.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 19 Milletvekilinin, çocuk işçiliği sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5005) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

14.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık ve 19 Milletvekilinin, Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında yapılan uygulamaların incelenerek olası hak ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5006) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2021)

15.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve 19 Milletvekilinin, çocuk cezaevlerinin kapatılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5007) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

16.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 23 Milletvekilinin, imar barışı uygulamalarından kaynaklanan sorunların araştırılarak oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5008) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

17.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 29 Milletvekilinin, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5009) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

18.-  Muğla Milletvekili Burak Erbay ve 26 Milletvekilinin, sürekli hale getirilen yaz saati uygulamasının etki ve sonuçlarının araştırılarak yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5010) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

19.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni ve 19 Milletvekilinin, Hatay'ın Samandağ ilçesi Çöğürlü mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağının çevreye ve insan sağlığına olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5011) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

20.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 Milletvekilinin, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunların araştırılarak çözüm önerilerinin tespit edilebilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5012) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

21.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve 20 Milletvekilinin, Karadeniz Bölgesi'nde sayısı giderek artan heyelanların nedenlerinin araştırılarak çözüm yolları geliştirilebilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5013) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2021)

22.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, milletvekillerine yönelik bazı uygulamaların hukuk sistemi ve demokrasi üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5014) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

23.-  Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 19 Milletvekilinin, Vekil imam ve fahri Kuran kursu öğreticilerinin kadro, özlük ve atama sorunlarının tespit edilerek bu sorunlara çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5015) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

24.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve 20 Milletvekilinin, iklim değişikliğinin tarımsal ürünler üzerindeki etkilerinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5016) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

25.-  Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve 25 Milletvekilinin, Çanakkale deniz ulaşımında bazı hatlarda yaşanan sorunların tespit edilerek bu konuda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5017) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

26.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve 19 Milletvekilinin, kişisel verilerin toplanması, korunması ve paylaşılmasına ilişkin tereddütlerin ve mevzuattaki eksikliklerin giderilebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5018) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

27.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, başta Tarsus'ta olmak üzere güvencesiz çalışma alanlarında kadınların ve çocukların uyuşturucu ve fuhuşa zorlandıkları iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5019) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2021)

 

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Staj Seferberliği Projesi kapsamında çalışan öğrencilerin ücretlerini alamadıkları yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52671)

2.-      Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan araçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52676)

3.-      İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, e-nabız ve ÖSYM'nin sitelerine yapılan siber saldırı sonucu kimlik bilgilerinin çalındığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52677)

Adalet Bakanlığı

4.-      Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Denizli T Tipi Cezaevinde bulunan hasta bir tutuklunun iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52678)

5.-      Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, İzmir Şakran T Tipi ve Kadın Kapalı Cezaevleri ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52679)

6.-      Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2015-2021 yılları arasında meslekten çıkarılan hakim ve savcılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52680)

7.-      Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52681)

8.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesine noter açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52682)

9.-      Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 14 Haziran 2018'de gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/52683)

10.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2009 yılından itibaren rüşvet suçundan yargılanan kişilerle ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52684)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2021 yıllarında erişim engeli getirilen haberlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52685)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

12.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Sağlık Bakanlığı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Veri Tabanına dair yaptığı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52689)

13.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Sağlık Bakanlığı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Veri Tabanına dair yaptığı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52690)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

14.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Bakanlıkça motokuryelerin çalışma koşullarının düzenlenmesi istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52691)

15.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52692)

16.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52693)

17.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, yoksulluk ve açlık sınırının altında gelire sahip olan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52694)

18.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, bazı kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesine yönelik çalışmaların akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52695)

19.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52696)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020 yılında İLKSAN'dan doğum yardımı ve sosyal yardım alan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52697)

21.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, koronavirüse yakalanan veya yakın temaslı sayılan kamu personeli verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52698)

22.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından satışı yapılan bir taşınmazın değerlemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52699)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

23.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'ndeki kıyı şeridinin kullanımıyla ilgili sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52703)

24.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Şehitkemal Mahallesi'nde yer alan 2B arazileriyle ilgili kadastro çalışmalarının tamamlanamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52704)

25.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Milli Emlak Otomasyon Projesi uygulamasındaki eksikliklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52705)

26.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonuna zipline tesisi kurulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52706)

27.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52707)

28.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın ilinin hava kalitesi ölçüm sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52708)

29.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, vatandaşların TOKİ'ye olan borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52710)

30.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 2002-2021 yılları arasında İller Bankasının yerel yönetimlere aktardığı ödenek miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52711)

31.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Sorgun Belediyesi tarafından yapılan emsal artışlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52712)

32.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52713)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine arazi kayıtlarında yer alan farklılıklara ve sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/52714)

34.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2021 yılları arasında geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52715)

35.-  Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, konut kira artışlarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52716)

36.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarından olumsuz etkilenen kişilere yapılan yardımlara ve binaların yeniden yapımı için ortaya çıkan maliyete ilişkin yazılı soru önergesi (7/52717)

37.-  Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Sayıştayın 2020 yılı Denetim Raporunda yer alan bir tespite ilişkin yazılı soru önergesi (7/52718)

Dışişleri Bakanlığı

38.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, yeni tip ehliyetlerin İtalya'da tanınmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52723)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

39.-  Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, kömür fiyatlarındaki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52724)

40.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'ndeki aydınlatma direği eksikliğinin giderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52725)

41.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi ile Manisa karayolu arasındaki güzergahın aydınlatılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52726)

42.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıkızılca Mahallesi'nin doğal gaz hizmetinden faydalanamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52727)

43.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52728)

44.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Samurlu Mahallesinde yer alan ahşap elektrik direklerinin yenilenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52729)

45.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52730)

46.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52731)

47.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ve borcunu ödeyemeyen abonelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52732)

48.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, bir madencilik firmasının Türkiye Taşkömürü Kurumu ile imzaladığı anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52733)

49.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Beratlı Köyünde faaliyet gösteren taş ocağının yarattığı çevre sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52734)

50.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Beratlı Köyünün altyapı sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52735)

51.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, elektrik faturalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52736)

52.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, EPDK'nın bir toplantısına ait tutanakların kamuoyuyla paylaşılması ile dördüncü dönem elektrik tarifesinin yayımlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52737)

53.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52738)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

54.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde bir gençlik merkezi açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52739)

55.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, KYK yurtlarına dair istatistiki verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52740)

56.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta öğrenci yurdu önünde bulunan üst geçidin bakım ve onarımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52741)

57.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52742)

58.-  Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, KYK yurtlarına dair istatistiki verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52743)

59.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52744)

60.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Merkez ilçesinde yer alan bazı yaya kaldırımlarının bir kısmının çökmesine ve oluşturduğu tehlikeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/52745)

61.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yalova ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52746)

62.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52747)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

63.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2016-2021 yılları arasında kredi kartı kullanan kişilere dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52748)

64.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52749)

65.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52750)

66.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 2006 yılından bu yana vergi cenneti olarak anılan ülkelerde yapılan işlemler sebebiyle kaybolan vergi gelirine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52751)

67.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, bazı holdinglerden tahakkuk ve tahsil edilen vergi miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52752)

68.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda kullanılan kredi kartı sayısı ve kredi kartı borcu verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52753)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenlerin gelir vergisi matrah tutarının ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52754)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, defterdarlık uzmanlarının kadro değişikliğine yönelik karara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52755)

İçişleri Bakanlığı

71.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran Mahallesi'nde yer alan Ceza İnfaz Kurumunun olduğu bölgede mahalle bekçilerinin görevlendirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52756)

72.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık vakalarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52757)

73.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52758)

74.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Sakarya köyünün yol ve su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52759)

75.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar köyünün yol ve örülü duvar sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52760)

76.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tepedüzü köyünün yol sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52761)

77.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bazı köylerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52762)

78.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Yolağazı köyünün yol ve örülü duvar sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52763)

79.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ovacık köyünün yol ve örülü duvar ve su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52764)

80.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kaşıkçı köyünün yol ve sulama suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52765)

81.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyünün yol ve su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52766)

82.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52767)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52768)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52769)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52770)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52771)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52772)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52773)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52774)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52775)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52776)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52777)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52778)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52779)

95.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, oturum iznini uzatma harçlarının ülke vatandaşlıklarına göre farklılık göstermesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52780)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52781)

97.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesinde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52782)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52783)

99.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Damar köyünün tüzel kişiliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52784)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52785)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52786)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52787)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52788)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52789)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52790)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52791)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52792)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52793)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52794)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52795)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52796)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52797)

113.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Menemen Belediye Meclisinin aldığı bir karara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52798)

114.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Gümüşhane köyünün ve çevre köylerin yol sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/52799)

115.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Gökçe köyünün yol ve su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52800)

116.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Aşağı Irmaklar köyünün yol ve su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52801)

117.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyünün yol ve aydınlatma sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52802)

118.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bazı köylerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52803)

119.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bazı köylerde yaşanan sulama suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52804)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

120.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52805)

121.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52806)

122.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan tarım arazilerinin turizm amaçlı kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52807)

Milli Eğitim Bakanlığı

123.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Bakanlığın yaptığı bazı ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52808)

124.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan Özcan Katrancı İlköğretim Okulunun karşısında yer alan boş alanın çocuk parkı olarak düzenlenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52809)

125.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı İsmet İnönü Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet İlköğretim Okulunun binasının yenilenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52810)

126.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, fen liseleri ve devlet paralı yatılı öğrenci yurt ücretlerindeki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52811)

127.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının depereme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52812)

128.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta öğrenci yurdu önünde bulunan üst geçidin bakım ve onarımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52813)

129.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, depreme dayanıklılık raporuna göre yıkılıp yeniden yapılacak okul binalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52814)

130.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52815)

131.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, engelli öğretmen atamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52816)

132.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52817)

133.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere ayrılan ve bir sivil toplum kuruluşuna ait olan binaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/52818)

134.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 2002-2021 yılları arasında eğitim kurumlarında meydana gelen kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52819)

135.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 6.5.2010 tarihinden sonra atanan kadrolu öğretmenlere yönelik zorunlu hizmet muafiyetinin getirilmesi istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52820)

136.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'da görev yapan öğretmenlerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52821)

137.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de yaşanan depremde hasar gören okullarda eğitim gören öğrencilerin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52822)

138.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de yer alan Necatibey Ortaokulunun yıkılmaması için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52823)

139.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Covid-19 vakaları sebebiyle yüz yüze eğitimde ortaya çıkan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52824)

140.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir okulun fiziki yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52825)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hizmetli, memur, teknisyen gibi çalışanların görev tanımlarının yeniden yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52826)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı olarak çalışan ve genel idari ve teknik hizmetler sınıfında görev yapan kişilerin görevde yükselmeleri için yapılan sınav sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52827)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, giyim yardımının genel idari ve teknik hizmetler sınıfında görev yapan kişilerin tamamına verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52828)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilköğretim müfettişlerinin özlük ve mali haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52829)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüz yüze eğitim sürecinde karantinaya alınan sınıf sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52830)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında birleştirilmiş sınıf olan okul sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52831)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan müfettişlerin genel idare hizmetleri sınıfına alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52832)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52833)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenler arasındaki farklı kademe ilerlemesi uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52834)

150.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Haziran 2018 ve Ekim 2021 tarihleri arasında Bakanlığın dernek ve vakıflarla yaptığı protokollere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52835)

151.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, ülkemizde ve Hatay'daki okullarda bulunan hizmetli sayısına ve bu sayının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52836)

Sağlık Bakanlığı

152.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, okullarda yapılan PCR testlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52837)

153.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İzmir Şehir Hastanesi'nde bazı bölümlerden randevu alınamadığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52838)

154.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinin yenilenmesi ve buraya aile hekimi atanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52839)

155.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinin yenilenmesi ve 24 saat hizmete açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52840)

156.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, sağlık personeli atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52841)

157.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, bazı ilaçların SGK geri ödeme listesinden çıkarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52842)

158.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52843)

159.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, grip aşısı uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52844)

160.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52845)

161.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 1 Temmuz 2021 tarihinden bu yana istifa eden sağlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52846)

162.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de koroner anjiyografi ünitesi kurulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52847)

163.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen hatalı aşılamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/52848)

164.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Kemalpaşa ilçesine hastane yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52849)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ambulans şoförlerinin çeşitli haklardan yararlandırılması istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52850)

166.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Karadeniz Bölgesine bir onkoloji hastanesi açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52851)

167.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, son 3 yılda Artvin'deki hastanelerden diğer illerdeki hastanelere sevk edilen hasta sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52852)

168.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ve ilçelerinin hastane, sağlık çalışanı ve sağlık ekipmanı ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52853)

169.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, sağlık çalışanlarına salgınla mücadele kapsamında prim verilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52854)

170.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ambulans sürücülerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52855)

171.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, paramedik uzmanı istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52856)

172.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52857)

173.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Şahinbey Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakil Merkezinin kapanma nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52858)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

174.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52859)

175.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52860)

Tarım ve Orman Bakanlığı

176.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, balıkçıların desteklenmelerine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52861)

177.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Tuz Gölü ve çevresinin korunması için alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52862)

178.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarından dolayı araçları haczedilen çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52863)

179.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Azmak Deresinin ıslah edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52864)

180.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi'nde yer alan derelerin ıslah edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52865)

181.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde bulunan içme suyu boru hatlarının yenilenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52866)

182.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yer alan evlerin kadastro sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52867)

183.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'nde yer alan sulama göleti inşaatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52868)

184.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan İlya Çayının temizlenmesi ve çevresindeki ağaçlık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52869)

185.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Samurlu Mahallesi'nde yer alan derelerin ıslah edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52870)

186.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Şehitkemal Mahallesi'nde yer alan Arapdere Deresinin ıslah edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52871)

187.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'de yer alan Yiğitler Barajı şantiyesi ile Yiğitler Mahallesi arasındaki toprak yolun asfaltlanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52872)

188.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır ilindeki çiftçilerin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52873)

189.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı inşaatının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52874)

190.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52875)

191.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da yaşanan orman yangınlarının yol açtığı zararlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52876)

192.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Süloğlu Barajının sulamada kullanılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52877)

193.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çavuşköy'de yapılan taşkın koruma ve dere ıslahı çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52878)

194.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Mahmutköy Barajı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52879)

195.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Hasırcıarnavut Göletinin sulama sistemlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52880)

196.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de bulunan Tatarlar Köyüne yapılması öngörülen göletin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52881)

197.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52882)

198.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin çeltik için belirlediği fiyata ilişkin yazılı soru önergesi (7/52883)

199.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, kuraklık desteğinden yararlanan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üretici sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52884)

200.-   Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki arazi toplulaştırma ve sulama işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52885)

201.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, suni tohumlama kursuna katılmak isteyen açık öğretim fakültesi mezunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52886)

202.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de 2021 yılında yaşanan kuraklık sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52887)

203.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, fındık bahçelerinin yenilenmesi ve gençleştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52888)

204.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 2015-2021 yılları arasında Doğu Karadeniz Bölgesinde lisanslı depo kurmak için yapılan müracaatlarra ilişkin yazılı soru önergesi (7/52889)

205.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 2020 yılında Giresun'da fındıkta dekar başına verilen alan bazlı destek miktarı ile çeşitli destek önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52890)

206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet ormanı niteliği olan yerlerde inşa edilen tesislerin yangın olasılığına karşı aldıkları önlemlere ve bu tesislerin denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52891)

207.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda meydana gelen orman yangınları sebebiyle yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52892)

208.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinin Karatepe mevkiinde yapılması planlanan tarıma dayalı organize hayvancılık ihtisas bölgesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52893)

209.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarihi geçen ve üretim izni kaldırılan tarım ilaçlarına yönelik yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52894)

210.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, fındık üretiminde alınması gereken tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52895)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal kuraklığın zeytin rekoltesine etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52896)

212.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, ülkemizin toplam orman alanına ve orman alanlarının parçalanmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52897)

213.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, fındık üretiminde kalite bazlı destekleme modeline geçilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52898)

214.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çeşitli işlemleri ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52899)

215.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan bir taşınmazın kıymet takdir komisyonlarınca belirlenen kamulaştırma bedeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/52900)

216.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesinde çekirge istilasından zarar gören köylere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52901)

217.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2021 yılları arasındaki gübre üretimi ile gübre fiyatlarında beklenen artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/52902)

218.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, 2003 yılından önerge tarihine kadar geçen sürede kiraya verilen orman arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52903)

219.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, 2020 yılı Sayıştay Raporunda yer alan sertifikalı tohum üretim desteği verilmesi sürecine dair bazı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/52904)

Ticaret Bakanlığı

220.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52905)

221.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52906)

222.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 2002-2021 yılları arasında vergi muafiyeti tanınan firmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/52907)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

223.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Aşağışakran Mahallesi'ndeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52908)

224.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'ndeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52909)

225.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Şehitkemal Mahallesi Cami Yanı Mevkindeki menfezin genişletilmesi ile trapez kanal yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52910)

226.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesindeki bazı mahallelerin Bakırçay Havzasına ulaşımını sağlayan karayolunun tamamlanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52911)

227.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kapukaya Mahallesi'ndeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52912)

228.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'ndeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52913)

229.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Manisa - Menemen karayolu üzerindeki Menemen bağlantı yolunun tamamlanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52914)

230.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'ndeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52915)

231.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesindeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52916)

232.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesindeki bazı mahallelerin Bakırçay Havzasına ulaşımını sağlayan karayolunun tamamlanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52917)

233.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Beşpınar Mahallesi ile Spil Dağı Milli Parkı arasındaki yolun genişletilmesi ve onarılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52918)

234.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıkızılca Mahallesi'nde PTT'ye ait bir ATM kurulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52919)

235.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52920)

236.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ne PTT şubesi açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52921)

237.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi ile Manisa Karayolu arasındaki kavşağın kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52922)

238.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52923)

239.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52924)

240.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52925)

241.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesindeki bazı yerlerde GSM operatörlerinin hizmet vermemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52926)

242.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Trabzon Havalimanı'nda devam eden pist onarımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52927)

243.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Alaplı Köprüsünün bakım ve onarımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52928)

244.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Eski Zonguldak Köprüsünün bakım ve onarımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52929)

245.-   Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, Kırıkkale-Ankara arasında hizmet veren Kırıkkale Ekspresinin yeniden seferlere başlaması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52930)

246.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 12'nci Ulaştırma Şurası'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/52931)

247.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesi girişindeki karayolunun yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/52932)

248.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki bazı taşınmazların ihalesinin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/52933)