TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:19

27 Ekim 2021 Çarşamba

 

Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi

1.- 7183 Sayılı Kanun Uyarınca; Bağımsız Denetçi Raporu Esas Alınarak Düzenlenen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Yılı Sayıştay Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1707) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Kom.) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2021)