TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:16

22 Ekim 2021 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın; Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/3894) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

2.- Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3895) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

                                                                                                         

Genel Görüşme Önergesi

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, eğitim sisteminde karşılaşılan sorunlar ve muhtemel çözüm önerileri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2021)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 19 Milletvekilinin, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yaşanan terör saldırısına ilişkin bazı iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4906) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

2.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve 26 Milletvekilinin, bazı kişilerin Türkiye Gençli Vakfı'nın referans listeleri aracılığıyla devlet kadrolarına yerleştirildikleri iddiasının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4907) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

3.- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 Milletvekilinin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde yaşanan silahlı çatışma olayı ve devamındaki sürecin tüm yönleriyle incelenerek sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4908) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

4.- Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 23 Milletvekilinin, son dönemde artan düzensiz göçmen sayısındaki artışın başta Adana olmak üzere tüm şehirler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4909) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

5.- Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 22 Milletvekilinin, yerel basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4910) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

6.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve 22 Milletvekilinin, çıkan orman yangınlarının nedenlerinin araştırılarak yangınların öncesinde ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4911) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Türkiye Gençlik Vakfı üzerinden kamu kurumlarına çok sayıda kişinin yerleştirildiği iddiasının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4912) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

8.- Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve 23 Milletvekilinin, Isparta Şehir Hastanesi'nin yapımı ihalesi sürecine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4913) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

9.-      Muğla Milletvekili Burak Erbay ve 22 Milletvekilinin, Muğla'daki limon üretiminde karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4914) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

10.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve 22 Milletvekilinin, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarının nedenlerinin araştırılarak varsa ihmallerin ve sorumluların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4915) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

11.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 19 Milletvekilinin, ticari amaçla yük taşımacılığı yapan kamyoncu ve nakliyeci esnafın yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4916) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

12.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve 20 Milletvekilinin, büyüme rakamlarının vatanaşın alım gücüne ve istihdam üzerine etkilerinin ve TÜİK tarafından açıklanan istatistikler hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4917) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

13.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretle çalışanların sorunlarının araştırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4918) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

14.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz ve 19 Milletvekilinin, 14 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen Kadri Bağdu cinayetini hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4919) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

15.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 20 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4920) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

16.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 19 Milletvekilinin, şehir hastaneleri hakkında Sayıştay Denetim Raporlarında yer alan hususların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4921) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

17.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 Milletvekilinin, yer altı ver yer üstü suların durumunun tespit edilerek iklim krizine uygun su politikalarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4922) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

18.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 23 Milletvekilinin, su ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4923) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

19.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 23 Milletvekilinin, tüm tarafların haklarını gözeten bir sözleşmeli tarım modelinin geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4924) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

20.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ve 19 Milletvekilinin, din veya inanç temelli nefret suçlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4925) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

21.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 23 Milletvekilinin, domates üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4926) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

22.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, iktidara yakın isimlerin kurduğu iddia edilen bazı vakıflar hakkındaki kamu kaynakları kullandıklarına ve Devlet yönetiminde kadrolaştıklarına ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4927) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2021)

23.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, kamu görevlilerinin tarafsızlığının ve kamu yararını gözetmelerinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4928) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2021)

24.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4929) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2021)

25.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Türkiye Gençlik Vakfı hakkındaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4930) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2021)

26.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni ve 19 Milletvekilinin, kentsel dönüşüm kapsamında kontrolsüz olarak yıkılan binalarda ortaya çıkan asbestin neden olduğu halk sağlığı ve çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4931) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2021)

27.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, jeotermal enerji üretiminde kullanılan yöntemlerin ve mevcut jeotermal enerji santrallerinin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4932) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2021)

28.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 22 Milletvekilinin, sağlık çalışanlarının kamu hastanelerinden istifa etmelerinin nedenlerinin ve hastanelerdeki diğer sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4933) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2021)

29.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, SADAT ve benzeri kuruluşlar hakkındaki iddiaların ve bunların mali kaynaklarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4934) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

30.-  Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve 19 Milletvekilinin, mobilya sektöründe yaşanan sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4935) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'de yatılı ve gündüzlü hizmet veren engelli bakım merkezlerinin sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4936) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 Milletvekilinin, cevizin ülkemizde kaliteli ve verimli şekilde üretilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4937) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

33.-  İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve 19 Milletvekilinin, sağlık sektöründe yaşanan şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4938) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

34.-  İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve 19 Milletvekilinin, tarım topraklarında kirlenme nedeniyle oluşan sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4939) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

35.-  İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve 19 Milletvekilinin, koronavirüs salgını boyunca hekimlerin ve sağlık personelinin yaşadığı sorunların tespit edilerek bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4940) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

36.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 19 Milletvekilinin, artan döviz kuru ve yapılan zamların işçi, memur, emekli ve asgari ücretliler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4941) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

37.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 19 Milletvekilinin, Çankırı'da yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4942) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)

38.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar ve 19 Milletvekilinin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapımına başlanan TOKİ konutlarından kaynaklanan mağduriyetlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4943) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2021)