TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:15

21 Ekim 2021 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın; Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3889) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2021)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3890) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2021)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3891) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2021)

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3892) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2021)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3893) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2021)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Staj Seferberliği Projesi kapsamında çalışan öğrencilerin ücretlerini alamadıkları yönündeki iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52671) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

2.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Erasmus programından yararlanan öğrencilere sağlanan hibe miktarının düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52672) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Damar köyünün tüzel kişiliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52673) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

4.- Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, bir madencilik firmasının Türkiye Taşkömürü Kurumu ile imzaladığı anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52674) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Kemalpaşa ilçesine adliye sarayı açılması talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52675) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

6.- Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan araçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52676) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

7.- İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, e-nabız ve ÖSYM'nin sitelerine yapılan siber saldırı sonucu kimlik bilgilerinin çalındığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52677) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

8.- Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Denizli T Tipi Cezaevinde bulunan hasta bir tutuklunun iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

9.- Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, İzmir Şakran T Tipi ve Kadın Kapalı Cezaevleri ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52679) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

10.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2015-2021 yılları arasında meslekten çıkarılan hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52680) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

11.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52681) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

12.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesine noter açılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52682) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

13.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 14 Haziran 2018'de gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52683) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

14.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2009 yılından itibaren rüşvet suçundan yargılanan kişilerle ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52684) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

15.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2021 yıllarında erişim engeli getirilen haberlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

16.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından düzenli olarak sosyal yardım yapılan hane sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52687) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

18.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, yoksulluk ve açlık sınırının altında gelire sahip olan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52688) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

19.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Sağlık Bakanlığı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Veri Tabanına dair yaptığı tespitlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52689) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

20.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Sağlık Bakanlığı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Veri Tabanına dair yaptığı tespitlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52690) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

21.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Bakanlıkça motokuryelerin çalışma koşullarının düzenlenmesi istemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52691) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

22.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52692) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

23.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52693) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

24.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, yoksulluk ve açlık sınırının altında gelire sahip olan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52694) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

25.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, bazı kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesine yönelik çalışmaların akıbetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52695) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

26.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52696) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020 yılında İLKSAN'dan doğum yardımı ve sosyal yardım alan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52697) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

28.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, koronavirüse yakalanan veya yakın temaslı sayılan kamu personeli verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52698) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

29.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından satışı yapılan bir taşınmazın değerlemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52699) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

30.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bartın'ın Kozcağız beldesinde yapılan ana yola ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52700) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

31.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Samurlu Mahallesi'nde 2B vasıflı arazilerde gerçekleştirilen kadastro çalışmalarında yanlışlık olduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52701) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

32.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yer alan 2B arazileriyle ilgili kadastro çalışmalarının tamamlanamamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52702) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

33.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'ndeki kıyı şeridinin kullanımıyla ilgili sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52703) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

34.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Şehitkemal Mahallesi'nde yer alan 2B arazileriyle ilgili kadastro çalışmalarının tamamlanamamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52704) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

35.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Milli Emlak Otomasyon Projesi uygulamasındaki eksikliklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52705) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

36.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonuna zipline tesisi kurulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52706) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

37.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52707) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

38.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın ilinin hava kalitesi ölçüm sonuçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52708) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

39.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de yer alan Necatibey Ortaokulunun yıkılmaması için alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52709) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

40.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, vatandaşların TOKİ'ye olan borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52710) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

41.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 2002-2021 yılları arasında İller Bankasının yerel yönetimlere aktardığı ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52711) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

42.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Sorgun Belediyesi tarafından yapılan emsal artışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52712) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

43.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52713) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine arazi kayıtlarında yer alan farklılıklara ve sorunların çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52714) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

45.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2021 yılları arasında geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52715) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

46.-  Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, konut kira artışlarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52716) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

47.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarından olumsuz etkilenen kişilere yapılan yardımlara ve binaların yeniden yapımı için ortaya çıkan maliyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52717) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

48.-  Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Sayıştayın 2020 yılı Denetim Raporunda yer alan bir tespite ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52718) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

49.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52719) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

50.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52720) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

51.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2021 yılları arasında Erasmus programı ile yurtdışına giden öğrencilere verilen hibe desteklerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52721) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

52.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2002'den günümüze kadar yabancı ülkelere yardım amaçlı gönderilen yangın söndürme uçaklarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52722) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

53.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, yeni tip ehliyetlerin İtalya'da tanınmamasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52723) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

54.-  Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, kömür fiyatlarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52724) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

55.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'ndeki aydınlatma direği eksikliğinin giderilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52725) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

56.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi ile Manisa karayolu arasındaki güzergahın aydınlatılması talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52726) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

57.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıkızılca Mahallesi'nin doğal gaz hizmetinden faydalanamamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52727) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

58.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52728) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

59.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Samurlu Mahallesinde yer alan ahşap elektrik direklerinin yenilenmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52729) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

60.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52730) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

61.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52731) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

62.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ve borcunu ödeyemeyen abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52732) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

63.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, bir madencilik firmasının Türkiye Taşkömürü Kurumu ile imzaladığı anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52733) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

64.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Beratlı Köyünde faaliyet gösteren taş ocağının yarattığı çevre sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52734) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

65.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Beratlı Köyünün altyapı sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52735) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

66.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52736) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

67.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, EPDK'nın bir toplantısına ait tutanakların kamuoyuyla paylaşılması ile dördüncü dönem elektrik tarifesinin yayımlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52737) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

68.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52738) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

69.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde bir gençlik merkezi açılması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52739) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

70.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, KYK yurtlarına dair istatistiki verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52740) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

71.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta öğrenci yurdu önünde bulunan üst geçidin bakım ve onarımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52741) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

72.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52742) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

73.-  Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, KYK yurtlarına dair istatistiki verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52743) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

74.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52744) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

75.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Merkez ilçesinde yer alan bazı yaya kaldırımlarının bir kısmının çökmesine ve oluşturduğu tehlikeye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52745) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

76.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yalova ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52746) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

77.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van ilinde yurda dönüştürülen bina sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52747) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

78.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2016-2021 yılları arasında kredi kartı kullanan kişilere dair verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52748) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

79.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52749) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

80.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52750) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

81.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 2006 yılından bu yana vergi cenneti olarak anılan ülkelerde yapılan işlemler sebebiyle kaybolan vergi gelirine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52751) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

82.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, bazı holdinglerden tahakkuk ve tahsil edilen vergi miktarlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52752) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

83.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda kullanılan kredi kartı sayısı ve kredi kartı borcu verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52753) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenlerin gelir vergisi matrah tutarının ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52754) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, defterdarlık uzmanlarının kadro değişikliğine yönelik karara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52755) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

86.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran Mahallesi'nde yer alan Ceza İnfaz Kurumunun olduğu bölgede mahalle bekçilerinin görevlendirilmesi önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52756) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

87.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık vakalarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52757) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

88.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52758) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

89.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Sakarya köyünün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52759) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

90.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar köyünün yol ve örülü duvar sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52760) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

91.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tepedüzü köyünün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52761) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

92.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bazı köylerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52762) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

93.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Yolağazı köyünün yol ve örülü duvar sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52763) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

94.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ovacık köyünün yol ve örülü duvar ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52764) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

95.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kaşıkçı köyünün yol ve sulama suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52765) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

96.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyünün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52766) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

97.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52767) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52768) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52769) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52770) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52771) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52772) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52773) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52774) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52775) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52776) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52777) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52778) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52779) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

110.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, oturum iznini uzatma harçlarının ülke vatandaşlıklarına göre farklılık göstermesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52780) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52781) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

112.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesinde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52782) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52783) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

114.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Damar köyünün tüzel kişiliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52784) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52785) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52786) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52787) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52788) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52789) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52790) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52791) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52792) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52793) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52794) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52795) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52796) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2015-2021 yılları arasında kolluk güçleri tarafından işlendiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52797) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

128.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Menemen Belediye Meclisinin aldığı bir karara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52798) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

129.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Gümüşhane köyünün ve çevre köylerin yol sorunlarının çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52799) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

130.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Gökçe köyünün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52800) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

131.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Aşağı Irmaklar köyünün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52801) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

132.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyünün yol ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52802) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

133.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bazı köylerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52803) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

134.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bazı köylerde yaşanan sulama suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52804) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

135.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52805) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

136.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52806) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

137.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan tarım arazilerinin turizm amaçlı kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52807) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

138.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Bakanlığın yaptığı bazı ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52808) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

139.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan Özcan Katrancı İlköğretim Okulunun karşısında yer alan boş alanın çocuk parkı olarak düzenlenmesi önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52809) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

140.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı İsmet İnönü Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet İlköğretim Okulunun binasının yenilenmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52810) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

141.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, fen liseleri ve devlet paralı yatılı öğrenci yurt ücretlerindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52811) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

142.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının depereme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52812) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

143.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta öğrenci yurdu önünde bulunan üst geçidin bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52813) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

144.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, depreme dayanıklılık raporuna göre yıkılıp yeniden yapılacak okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52814) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

145.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52815) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

146.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, engelli öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52816) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

147.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52817) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

148.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere ayrılan ve bir sivil toplum kuruluşuna ait olan binaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52818) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

149.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 2002-2021 yılları arasında eğitim kurumlarında meydana gelen kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52819) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

150.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 6.5.2010 tarihinden sonra atanan kadrolu öğretmenlere yönelik zorunlu hizmet muafiyetinin getirilmesi istemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52820) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

151.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'da görev yapan öğretmenlerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52821) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

152.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de yaşanan depremde hasar gören okullarda eğitim gören öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52822) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

153.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de yer alan Necatibey Ortaokulunun yıkılmaması için alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52823) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

154.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Covid-19 vakaları sebebiyle yüz yüze eğitimde ortaya çıkan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52824) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

155.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir okulun fiziki yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52825) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

156.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hizmetli, memur, teknisyen gibi çalışanların görev tanımlarının yeniden yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52826) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

157.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı olarak çalışan ve genel idari ve teknik hizmetler sınıfında görev yapan kişilerin görevde yükselmeleri için yapılan sınav sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52827) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

158.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, giyim yardımının genel idari ve teknik hizmetler sınıfında görev yapan kişilerin tamamına verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52828) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

159.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilköğretim müfettişlerinin özlük ve mali haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52829) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüz yüze eğitim sürecinde karantinaya alınan sınıf sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52830) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında birleştirilmiş sınıf olan okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52831) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan müfettişlerin genel idare hizmetleri sınıfına alınması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52832) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52833) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenler arasındaki farklı kademe ilerlemesi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52834) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

165.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Haziran 2018 ve Ekim 2021 tarihleri arasında Bakanlığın dernek ve vakıflarla yaptığı protokollere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52835) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

166.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, ülkemizde ve Hatay'daki okullarda bulunan hizmetli sayısına ve bu sayının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52836) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

167.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, okullarda yapılan PCR testlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52837) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

168.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İzmir Şehir Hastanesi'nde bazı bölümlerden randevu alınamadığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52838) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

169.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinin yenilenmesi ve buraya aile hekimi atanması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52839) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

170.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinin yenilenmesi ve 24 saat hizmete açılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52840) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

171.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, sağlık personeli atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52841) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

172.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, bazı ilaçların SGK geri ödeme listesinden çıkarılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52842) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

173.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52843) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

174.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, grip aşısı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52844) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

175.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52845) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

176.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 1 Temmuz 2021 tarihinden bu yana istifa eden sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52846) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

177.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de koroner anjiyografi ünitesi kurulması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52847) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

178.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen hatalı aşılamaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52848) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

179.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Kemalpaşa ilçesine hastane yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52849) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ambulans şoförlerinin çeşitli haklardan yararlandırılması istemine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52850) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

181.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Karadeniz Bölgesine bir onkoloji hastanesi açılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52851) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

182.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, son 3 yılda Artvin'deki hastanelerden diğer illerdeki hastanelere sevk edilen hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52852) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

183.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ve ilçelerinin hastane, sağlık çalışanı ve sağlık ekipmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52853) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

184.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, sağlık çalışanlarına salgınla mücadele kapsamında prim verilmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52854) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

185.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ambulans sürücülerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52855) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

186.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, paramedik uzmanı istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52856) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

187.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatının akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52857) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

188.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Şahinbey Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakil Merkezinin kapanma nedenine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52858) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

189.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52859) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

190.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52860) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

191.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, balıkçıların desteklenmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52861) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

192.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Tuz Gölü ve çevresinin korunması için alınan tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52862) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

193.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarından dolayı araçları haczedilen çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52863) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

194.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Azmak Deresinin ıslah edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52864) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

195.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi'nde yer alan derelerin ıslah edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52865) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

196.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde bulunan içme suyu boru hatlarının yenilenmesi talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52866) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

197.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yer alan evlerin kadastro sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

198.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'nde yer alan sulama göleti inşaatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52868) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

199.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan İlya Çayının temizlenmesi ve çevresindeki ağaçlık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52869) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

200.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Samurlu Mahallesi'nde yer alan derelerin ıslah edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52870) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

201.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Şehitkemal Mahallesi'nde yer alan Arapdere Deresinin ıslah edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52871) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

202.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'de yer alan Yiğitler Barajı şantiyesi ile Yiğitler Mahallesi arasındaki toprak yolun asfaltlanması talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52872) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

203.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır ilindeki çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52873) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

204.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı inşaatının akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52874) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

205.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52875) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

206.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da yaşanan orman yangınlarının yol açtığı zararlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

207.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Süloğlu Barajının sulamada kullanılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52877) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

208.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çavuşköy'de yapılan taşkın koruma ve dere ıslahı çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52878) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

209.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Mahmutköy Barajı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52879) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

210.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Hasırcıarnavut Göletinin sulama sistemlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52880) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

211.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de bulunan Tatarlar Köyüne yapılması öngörülen göletin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52881) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

212.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52882) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

213.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin çeltik için belirlediği fiyata ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52883) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

214.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, kuraklık desteğinden yararlanan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üretici sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52884) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

215.-   Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki arazi toplulaştırma ve sulama işlemlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52885) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

216.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, suni tohumlama kursuna katılmak isteyen açık öğretim fakültesi mezunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52886) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

217.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de 2021 yılında yaşanan kuraklık sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52887) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

218.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, fındık bahçelerinin yenilenmesi ve gençleştirilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52888) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

219.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 2015-2021 yılları arasında Doğu Karadeniz Bölgesinde lisanslı depo kurmak için yapılan müracaatlarra ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52889) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

220.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 2020 yılında Giresun'da fındıkta dekar başına verilen alan bazlı destek miktarı ile çeşitli destek önerilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52890) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet ormanı niteliği olan yerlerde inşa edilen tesislerin yangın olasılığına karşı aldıkları önlemlere ve bu tesislerin denetimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52891) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

222.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda meydana gelen orman yangınları sebebiyle yargılanan kişi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52892) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

223.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinin Karatepe mevkiinde yapılması planlanan tarıma dayalı organize hayvancılık ihtisas bölgesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52893) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

224.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarihi geçen ve üretim izni kaldırılan tarım ilaçlarına yönelik yapılan denetimlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52894) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

225.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, fındık üretiminde alınması gereken tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52895) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

226.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal kuraklığın zeytin rekoltesine etkisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52896) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

227.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, ülkemizin toplam orman alanına ve orman alanlarının parçalanmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52897) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

228.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, fındık üretiminde kalite bazlı destekleme modeline geçilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52898) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

229.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çeşitli işlemleri ile ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52899) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

230.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan bir taşınmazın kıymet takdir komisyonlarınca belirlenen kamulaştırma bedeline ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52900) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

231.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesinde çekirge istilasından zarar gören köylere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52901) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

232.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2021 yılları arasındaki gübre üretimi ile gübre fiyatlarında beklenen artışa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52902) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

233.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, 2003 yılından önerge tarihine kadar geçen sürede kiraya verilen orman arazilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52903) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

234.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, 2020 yılı Sayıştay Raporunda yer alan sertifikalı tohum üretim desteği verilmesi sürecine dair bazı tespitlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52904) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

235.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52905) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

236.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52906) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

237.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 2002-2021 yılları arasında vergi muafiyeti tanınan firmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52907) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

238.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Aşağışakran Mahallesi'ndeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52908) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

239.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'ndeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52909) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

240.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Şehitkemal Mahallesi Cami Yanı Mevkindeki menfezin genişletilmesi ile trapez kanal yapılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52910) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

241.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesindeki bazı mahallelerin Bakırçay Havzasına ulaşımını sağlayan karayolunun tamamlanmamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52911) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

242.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kapukaya Mahallesi'ndeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52912) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

243.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'ndeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52913) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

244.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Manisa - Menemen karayolu üzerindeki Menemen bağlantı yolunun tamamlanmamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52914) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

245.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'ndeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52915) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

246.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesindeki internet altyapısı eksikliklerinin ve teknik sorunların giderilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52916) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

247.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesindeki bazı mahallelerin Bakırçay Havzasına ulaşımını sağlayan karayolunun tamamlanmamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52917) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

248.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Beşpınar Mahallesi ile Spil Dağı Milli Parkı arasındaki yolun genişletilmesi ve onarılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52918) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

249.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıkızılca Mahallesi'nde PTT'ye ait bir ATM kurulması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

250.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52920) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

251.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ne PTT şubesi açılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52921) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

252.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi ile Manisa Karayolu arasındaki kavşağın kapatılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52922) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

253.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52923) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

254.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Aydın'da Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52924) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

255.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son 5 yılda Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52925) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

256.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesindeki bazı yerlerde GSM operatörlerinin hizmet vermemesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52926) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

257.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Trabzon Havalimanı'nda devam eden pist onarımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52927) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

258.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Alaplı Köprüsünün bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52928) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

259.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Eski Zonguldak Köprüsünün bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52929) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

260.-   Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, Kırıkkale-Ankara arasında hizmet veren Kırıkkale Ekspresinin yeniden seferlere başlaması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52930) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

261.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 12'nci Ulaştırma Şurası'na ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52931) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

262.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesi girişindeki karayolunun yapılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52932) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

263.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki bazı taşınmazların ihalesinin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52933) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)