TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:14

20 Ekim 2021 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifi

1.- İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un; Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3888) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2021)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, TBMM'de bulunan kiralık makam ve hizmet araçlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52503) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2021)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TBMM kütüphanesinde bulunan kitaplara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52504) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2021)

3.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye karşıtı terör örgütlerini desteklediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52590) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2021)

4.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Cumhurbaşkanı'nın eşi tarafından yazılan bir kitabın basım ve tanıtımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52591) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2021)

5.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Cumhurbaşkanı'nın seyahatlerine eşlik eden araç konvoyuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52592) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2021)

6.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanının eşinin öğretim üyeliği görevine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52593) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2021)

7.- Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Çatak ilçesinde iki kişinin gözaltı sırasında kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52594) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

8.- Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Kürtçe dilinin kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52595) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

9.- Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, 20 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştirdiği bir yurt dışı ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52596) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen ihalelere dair bazı tespitlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52597) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

11.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Cumhurbaşkanlığının bağlı ve ilgili kuruluşlarında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52598) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstatistik Konseyi Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52599) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

13.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Alevi-Bektaşi inancının korunmasına ve cemevlerinin ibadethane olarak tanınması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52600) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

14.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, 3 Ekim 1993 tarihinde yaşanan bir olayın kovuşturmasında verilen tutuklama kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52601) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2021)

15.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, KHK ile ihraç edilen kişilere ve OHAL Komisyonuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52602) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

16.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak'ta 2015 yılında ölen bir kişinin hatırasına hakaret nedeniyle kolluk görevlileri hakkında yapılan yargılamaların akıbetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52603) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

17.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale Cezaevinde bulunan bazı tutukluların güvenlik gerekçesiyle başka cezaevlerine nakledilmelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52604) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

18.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52605) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

19.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52606) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

20.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, sahte ya da şüpheli sağlık raporları ile engelli aylığı ödemeleri yapılmasının denetlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52607) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

21.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52608) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

22.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Tekirdağ'da bulunan bir fabrikanın sendikal faaliyette bulunan işçileri işten çıkardığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52609) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

23.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Kırtasiye Esnafı Destek Programından yararlanacak illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52610) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

24.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52611) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

25.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52612) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

26.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Elazığ'a yapılacak konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52613) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

27.-  Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Engiz Mahallesi'nde ihale edilen taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52614) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

28.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'deki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52615) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

29.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de kanalizasyon şebekesine kaçak olarak döküm yapıldığı tespitine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52616) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

30.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kurulması planlanan çöp tesisinin çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52617) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

31.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı bir köyün fiziksel altyapı eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52618) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

32.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Sayıştay'ın ÇED Yönetmeliğinin uygulanmasına dair 2020 yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52619) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

33.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Sayıştay'ın Bakanlığa dair 2020 Yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52620) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

34.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52621) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

35.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52622) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, bazı şehirlerdeki sayaçların elektrik direklerine taşınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52623) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

37.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Elazığ'ın Maden ilçesine doğalgaz getirilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52624) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

38.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ilinde kömür fiyatlarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52625) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

39.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Sayıştay'ın Bakanlığa dair 2020 Yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52626) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

40.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52627) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

41.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, son 5 yılda Eskişehir'de ve Türkiye genelinde KYK yurtlarından çıkarılan ve bursları kesilen öğrenci verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52628) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

42.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, KYK yurtlarının kapasitelerinin artırılmasına ve özel yurtların denetimine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52629) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan kullanıma elverişli olmayan binaların yurt olarak kullanıldığına yönelik tespitine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52630) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

44.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52631) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

45.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, vergi cenneti olarak bilinen ülkelere para kaçıranların araştırılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52632) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

46.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52633) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

47.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Keçiören Belediyesi'ne ait bir araçta uyuşturucu madde bulunmasına yönelik soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52634) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

48.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de eylem yapan öğrencilere polislerce müdahale edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52635) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

49.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, bazı şehirlerdeki sayaçların elektrik direklerine taşınmasını protesto edenlere yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52636) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

50.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Çatak ilçesinde iki kişinin gözaltı sırasında kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52637) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

51.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de görev yapan bir kaymakamın bir öğretmene yönelik sözlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52638) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

52.-  Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan işçilerin zorla emekli ettirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52639) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Batman'da kolluk kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu bir kişinin yaralandığı olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52640) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

54.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ülkemizin göçmen politikasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52641) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

55.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52642) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

56.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Cumhurbaşkanı'nın eşi tarafından yazılan bir kitabın basım ve tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52643) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2021)

57.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Erzurum Devlet Tiyatrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52644) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

58.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Allahuekber Şehitliği'nin korunmasına ve restorasyonuna yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52645) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

59.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52646) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

60.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yer alan ve kamuya ait olan bir binanın bir cemiyetin kullanımına verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52647) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

61.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, anadilde eğitim talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52648) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

62.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, özel öğretim kursu ve kişisel gelişim kursu ayrımının kaldırılması önerisi ile okul şartlarının iyileştirilmesi ve öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52649) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

63.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Erzurum'daki öğrencilerin LGS'ye giriş ve başarı verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52650) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

64.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52651) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

65.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Erzurum'da bulunan 55'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün kapasitesine ve bu kapasitenin kullanımına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52652) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

66.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52653) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

67.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Erzurum'da özel hastane işletme ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52654) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

68.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, hava kirliliğinden kaynaklanan rahatsızlıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52655) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

69.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Covid-19 vakalarına ve aşılama oranlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52656) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

70.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52657) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

71.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52658) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

72.-  Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, TMO'nun çeltikte elli randıman seviyesinin altında alım gerçekleştirmesi talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52659) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

73.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Konya-Karaman bölgesinin su kuyusu haritasına ve obruk oluşumunun engellenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52660) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

74.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mavi Tünel Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52661) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

75.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk yaylasındaki ağaç kesimleriyle ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52662) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

76.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52663) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

77.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52664) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

78.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, ülkemizde araç muayene işlemlerini yürüten firmaya ve sunduğu hizmete ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52665) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

79.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Liman Köprülü Kavşağı ve Güney Çevre Yolu Giresun Geçişi Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52666) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

80.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 5G teknolojisine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52667) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

81.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir'de yapılması planlanan karayollarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52668) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

82.-  Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun'un Asarcık ilçesi Aydın Mahallesi'nin yol sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52669) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

83.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın görev alanında bulunan kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52670) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)