TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:13

19 Ekim 2021 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3882) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/3883) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2021)

3.- Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un; 14/6/1973 Tarihli ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3884) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

4.- Konya Milletvekili Esin Kara'nın; Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Teklifi (2/3885) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

5.- Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın; 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3886) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

6.- Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in; Bünyan Açık Hava Müzesi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3887) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

 

Rapor

1.- Antalya Milletvekili Atay Uslu ve 76 Milletvekilinin Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3863) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 283) (Dağıtma tarihi: 19.10.2021) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun haberleşme ve görüş haklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52505) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Bitlis'teki bir camide yer alan Kürtçe tabelanın kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52506) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, geri dönüşüm işçilerine yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52507) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

4.- Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'ın Çatak ilçesinde iki kişinin gözaltında işkenceye uğradığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52508) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun haberleşme ve görüş haklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52509) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

6.- Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, hasta mahkumlara dair Adli Tıp Kurumunca verilen raporlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52510) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2021)

7.- Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, bazı hükümlüler hakkında koşullu salıverme hükümlerinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52511) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

8.- İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, alkollü bir sürücünün çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52512) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

9.- Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde kötü muameleye maruz kalındığı ve hak ihlallerinin yaşandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52513) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

10.-  Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, tutuklu bir kişinin kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52514) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

11.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan mahkumların çeşitli sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52515) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2021)

12.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Sayıştayın 2020 yılı denetim raporunda yer alan engelli sağlık kurulu raporu bulunmayan kişilere engelli aylığı ödemeleri yapıldığına dair tespite ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52516) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

13.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52517) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

14.-  İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş'ın, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52518) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

15.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari ilindeki işsizlik ve istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52519) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

16.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, SGK bünyesinde yürütülen soruşturmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52520) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

17.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'daki bir tekstil fabrikasında çalışan bazı işçilerin işten çıkartılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52521) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

18.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52522) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

19.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, ülkemizde hayvan haklarının korunması için yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52523) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

20.-  Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde işten çıkarılan işçilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52524) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

21.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir'de bulunan Tahtalı Baraj Gölü Havzasında kanalizasyon sistemi olmayan yerleşim yerlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52525) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

22.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, itfaiyeciliğin ayrı bir meslek sınıfı kapsamına alınması ve ekonomik sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52526) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

23.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde hazineye ait bazı arazilerin üzerindeki izinsiz yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52527) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

24.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, derin deşarj uygulamasıyla Ergene Nehri'nden atık suların Marmara Denizi'ne aktarılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52528) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2021)

25.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, atık kağıt toplayıcılarının sorunlarının çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52529) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2021)

26.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Türkiye'de yaşayan ve son bir ay içerisinde kaybolan Filistinlilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52530) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

27.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Elektrik Enerjisi Fonu tutarlarını ödemeyen, eksik ya da geç ödeyen firmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52531) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

28.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Sayıştay'ın 2020 yılı Denetim raporunda yer alan elektrik enerjisi fonuna dair tespite ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52532) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

29.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Kalabak Mahallesi Sulama Göleti için gerekli olan enerjinin güneşten sağlanması önerisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52533) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

30.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran Mahallesi'ndeki elektrik hatlarının yer altına alınması talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52534) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

31.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'ne doğalgaz getirilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52535) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

32.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Samurlu Mahallesi'ne doğalgaz getirilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52536) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

33.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nin bölgedeki taş ocağı faaliyetlerinden etkilenmemesi için alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52537) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

34.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma sorunlarının çözümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52538) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

35.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, yurtların kapasitelerine ve öğrencilerin barınma sorununun çözümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52539) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

36.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, yurt kapasitelerine ve öğrencilerin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52540) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

37.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, yurt kapasitelerine ve öğrencilerin barınma sorununun çözümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52541) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

38.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesinde bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir binanın öğrenci yurdu olarak kullanılması önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52542) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

39.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana'da dolmuşlara uygulanan KDV oranının düşürülmesi talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52543) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

40.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün izleme Sistemi hizmet alım ihalesinin verildiği firmaya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52544) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

41.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, 2002-2021 yılları arasında bankalar tarafından tahakkuk ve tahsil edilen kredi miktarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52545) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

42.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bazı kişilerin dul, yetim, yaşlılık ve engelli aylıklarının kesilmesine ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52546) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

43.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, cemevlerine yasal ibadethane statüsü verilmesi önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52547) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

44.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yer alan ve kamuya ait olan bir binanın bir cemiyetin kullanımına verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

45.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan çeşitli köylerdeki yol, su ve iletişim sorunlarının çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52549) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Artvin'de görev yapan bir kaymakamın bir öğretmene yönelik sözlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52550) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

47.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, 28 Eylül 2021 tarihinde Batman'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52551) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

48.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Türkiye'de yaşayan ve son bir ay içerisinde kaybolan Filistinlilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52552) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

49.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran Mahallesi'ne elektronik denetleme sistemi kurulması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52553) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

50.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mor Yuhanna Kilisesi'nin satışa çıkarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52554) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

51.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Kuşadası Kongre Merkezi'nin tekrar hizmete açılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52555) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

52.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, destek verilecek özel tiyatrolar için belirlenen kriterlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52556) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

53.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'nde bulunan tarihi su sarnıçlarının restore edilmesi önerisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52557) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

54.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde kütüphane yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52558) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

55.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Kürtçe öğretmeni kontenjanına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52559) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

56.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ana dilde eğitim hizmeti talebine ve Kürtçe öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52560) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2021)

57.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün rehberlik ve psikolojik danışma kurullarınca belirlenen özel hedeflerin değiştirilmesini talep ettiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52561) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

58.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın Adnan Menderes Üniversitesindeki personel ve tıbbi ekipman eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52562) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

59.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Covid-19 salgınına karşı sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasına ve karantinaya alınan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52563) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

60.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir'deki okullarda Covid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52564) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

61.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52565) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

62.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, motorlu taşıt sürücü kursları ile Sağlık Bakanlığı arasında MEBBİS entegrasyonu sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52566) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

63.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde yaşayan öğrencilerin taşımalı eğitim hizmetinden yararlanma talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52567) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

64.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, üniversite öğrencilerine de formasyon eğitimi verilmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52568) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

65.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, pandemi döneminde Mardin'deki okullarda yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52569) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2021)

66.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Marmara Üniversitesinin derslik yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52570) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2021)

67.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, bir doktorun ihraç edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52571) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

68.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, acil tıp teknisyenlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52572) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

69.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki üst düzey bürokratlardan aşı olmayanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52573) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

70.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Konya'da tarımsal araştırma enstitüsüne ait arazilerin yapılaşmaya açılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52574) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2021)

71.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, yer altı sularının çekilmesine ve alınan tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52575) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

72.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, tarım ürünlerindeki pestisit kalıntıları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısına ve Bakanlıkça ürünlerin denetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52576) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

73.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İncirlik Ovası Kunduz İçme Suyu Barajı Projesi için ayrılan arazinin tarıma kazandırılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52577) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

74.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kapukaya Mahallesi'nde sulama göleti yapılması talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52578) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

75.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi'nde bulunan göletin onarılması ve bölgeye ikinci bir gölet yapılması talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52579) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

76.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki tarımsal sulama göleti ihtiyacına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52580) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

77.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nde bulunan bir arazinin statüsüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52581) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

78.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Çaltıkoru Mahallesi'nin tarımsal sulama göleti ihtiyacına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52582) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

79.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'ne orman yangını yolu yapılması talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52583) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

80.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, PTT'nin alt işvereni olan bir şirketin işçilerin sendikal haklarını engellediği iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52584) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

81.-  İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş'ın, İETT otobüslerinin bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52585) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

82.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesinde bir mahallenin internet altyapısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52586) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2021)

83.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı İncirlipınar Mahallesi'nden geçen otoyola çevre düzenlemesi yapılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52587) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

84.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Plaj Kavşağı mevkiine altgeçit yapılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52588) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

85.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İzmir-İstanbul otoyolunun yapım maliyetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52589) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-           Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, TCDD Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/51405)

2.-           Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51406)

3.-           İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul'da miting düzenlemek isteyen bir gruba izin verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51407)

4.-           İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, bazı kamu bankaları ve iletişim firmalarının icra dosyalarının takibi ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51408)

5.-           Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, TCDD Genel Müdürlüğü görevine atanan bir kişi hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51409)

6.-           Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, üniversite öğrencilerinin barınmada yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ile yurt ve konut fiyatlarında düzenleme yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51410)

7.-           Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ile yurt ve ev fiyatlarına yönelik düzenleme önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51411)

8.-           İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT bünyesinde spor yorumcusu olarak görev yapan bir kişinin maaşına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51412)

9.-           Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, 2022-2024 Orta Vadeli Program'da 2023 yılına dair açıklanan hedeflere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51566)

10.-       İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının ne zaman açılacağına ve TCDD Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/51567)

11.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, kamu kurumlarında tarikat mensubu olduğu tespit edilen kişiler bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51568)

12.-       Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bir kadına yönelik cinsel saldırının faili hakkında istenilen tutuklama talebinin reddedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51569)

13.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kamu kurumunda memurluk hakkı kazanan bir kişinin göreve başlatılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51570)

14.-       Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyündeki imam eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51571)

15.-       Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyündeki imam eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51572)

16.-       Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyünün imam eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51573)

17.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, üniversitelerin ve KYK yurtların kapasitelerine ve yüz yüze eğitim kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51575)

18.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, THK bünyesindeki uçakların bakım giderlerine ve THK'nın gelirlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51576)

19.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Özel Hastaneler Tüzüğü ve Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51577)

20.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 2002 yılından bu yana açılan öğrenci yurdu sayısına ve bu yurtlarda kalan öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51745)

21.-       Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kozluçay köyüne imam atanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51746)

22.-       Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyüne imam atanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51747)

23.-       Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Özgüney köyüne imam atanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51748)

24.-       Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyüne imam atanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51749)

Adalet Bakanlığı

25.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, sahte mahkeme kararları ile mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/51187)

26.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51188)

27.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Antalya E Tipi Kapalı ve Açık cezaevlerinde ziyaretçi arama odalarına kamera yerleştirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51189)

28.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Midyat Kapalı Cezaevinde bulunan bir kişinin sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51190)

29.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir kişinin hakkındaki davayla ilgili savunmasının alınmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51191)

30.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, ağır hasta olan mahkumların tahliye edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51192)

31.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun tahliye edilmediği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51193)

32.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir mahkumun ailesinin ihmal iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51194)

33.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan bir kişinin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51195)

34.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumunda su kesintileri yaşandığına ve yemeklere yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51196)

35.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51197)

36.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar G Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51198)

37.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir duruşma sırasında avukatların salondan çıkarıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51413)

38.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51414)

39.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde baskı ve kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51415)

40.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51416)

41.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep Yavuzeli Ceza İnfaz Kurumunda 16 aylık bir çocuğun annesiyle beraber hücrede kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51417)

42.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevindeki bir kişinin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51418)

43.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Bolvadin Cezaevinde bulunan bir kişinin çeşitli sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51419)

44.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51420)

45.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51421)

46.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün vergi borcuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51422)

47.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 5 Nolu Ceza İnfaz Kurumundaki bir kişinin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51423)

48.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, son 6 yılda Hakimler ve Savcılar Kurulunun verdiği meslekten çıkarma kararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51424)

49.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan ve avukat giderlerini karşılayamayacak durumda olan bir mahkumun adli yardım talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51425)

50.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51426)

51.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkumun nakil talebi ile Gebze Kapalı Cezaevindeki koşulların anneler ve çocuklar için iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51427)

52.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir kişinin çeşitli sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51428)

53.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Maraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan ve infaz süresini tamamlayan bir kişinin tahliye edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51429)

54.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinin fiziksel koşullarının yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51430)

55.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karabük Kapalı Cezaevinde mahkumların avukatları ile görüşmelerinde sıkıntı yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51431)

56.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 6 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevindeki hijyen sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51432)

57.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kalan bazı hükümlülerin hastaneye geliş gidiş sırasında yaşadıkları iddia edilen sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51433)

58.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara kahvaltı verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51434)

59.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümözlünün yargılanma sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51435)

60.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da üç kişinin yaşamını yitirdiği bir olaya dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51579)

61.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, hasta bir mahkumun yargılanma sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51580)

62.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adıyaman'da kolluk kuvvetleri tarafından ifadeleri alınan şüphelilerin avukatlarının değiştirilmesinin istendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51581)

63.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir mahkumun infaz erteleme talebinin reddedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51582)

64.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin yargılama süresinin uzunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51583)

65.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutuklu eşlerden birinin denetimli serbestlikten faydalandırılması ile Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde hak ihlallerinin yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51584)

66.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Batman Kapalı Cezaevinde kalan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51585)

67.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51586)

68.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyon Bolvadin Cezaevinde bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51587)

69.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51588)

70.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli Kocabaş D tipi Cezaevinde kalan bir kişinin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51589)

71.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir hükümlünün dilekçelerine cevap verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51590)

72.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutuklu anne ve babalardan birinin denetimli serbestlikten faydalandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51591)

73.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51592)

74.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 5 Nolu Kapalı Cezaevinde kalan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51593)

75.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamuda çalışan ve cinsel yönelimi sebebiyle ayrımcılığa maruz kalan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51594)

76.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Bandırma Cezaevinde bulunan mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51595)

77.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır Kayapınar Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51596)

78.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Edirne Kapalı Cezaevi ve Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan eşlerin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51597)

79.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 3 Nolu Kapalı Cezaevinde kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51598)

80.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir kişinin denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51599)

81.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51600)

82.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hasta bir mahkumun ilaçlarına erişemediği ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51601)

83.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51602)

84.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de tutuklanan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51603)

85.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 2 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir mahkumun revire çıkarılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51604)

86.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51750)

87.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hasta bir mahkum ile Covid-19 pozitif bir mahkumun aynı koğuşta kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51751)

88.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2002-2021 yılları arasında öğrenim ve katkı kredisini ödeyemediği için hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51752)

89.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Rize L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilen iki mahkuma çıplak arama yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51753)

90.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Kozan Adliye binasının fizikî şartlarının iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51754)

91.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Kozan Adliye binasının fizikî şartlarının iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51755)

92.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir hükümlünün sağlık hizmetlerine erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51756)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

93.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51199)

94.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Bakanlığın müdahil olduğu bir davanın duruşmasına Bakanlık avukatlarının katılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51605)

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

95.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK'ya kayıt olmadan önce anne olan kadınların doğum borçlanması yapabilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51200)

96.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gün ve prim sayısını doldurmakla birlikte yaş sebebiyle emekli olamayıp işsiz kalan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51201)

97.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51202)

98.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2020 ve 2021 yıllarında meydana gelen iş kazası sayısına ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51203)

99.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 2021 yılından bu yana hayatını kaybeden işçilere ve işçi güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51204)

100.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ülkemizde ve Kocaeli'de yaşamını yitiren işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51205)

101.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, TÜİK tarafından belirtilen istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51206)

102.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir mahkumun tedavisinde kullanılan bir ilacın temin edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51436)

103.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana ilindeki saya işçilerinin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51437)

104.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana ilindeki saya işçilerinin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51438)

105.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Çamlıdere ilçesinde yapılan işe alımlarla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51606)

106.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, çeşitli sektörlerde çalışan yabancı uyruklu kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51607)

107.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, bir fabrikanın işçilerin sendikal haklarını kullanmasını engellediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51608)

108.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, malulen emekli olan bir kişinin engelli maaşının kesilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51609)

109.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, işten ayrılan bir kişinin kıdem tazminatını alamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51610)

110.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, meslek hastalıklarına ve silikoz hastalarına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51611)

111.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Gebze'de bulunan bir fabrikanın işçilerin grev, toplu iş sözleşmesi gibi anayasal haklarını kullanmalarına engel olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51612)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

112.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, biyogaz enerji üreten tesislerin sebep olduğu atıkların çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51207)

113.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, gemi söküm tesislerindeki asbest denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51208)

114.-   İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde yaşanan imar sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51209)

115.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'da bulunan Bademağacı Mahallesinde bulunan çimento fabrikasının insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51210)

116.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2019-2021 yılları arasında poşet satışından elde edilen kaynak miktarına ve bu kaynağın kullanım alanına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51211)

117.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2018-2021 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucunda kirlilik saptanan yeraltı su kaynaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51212)

118.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51213)

119.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Adana ve Hatay kıyılarında görülen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51214)

120.-   İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, Karadeniz'in müsilaj sorunundan etkilenmemesi için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51215)

121.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, Narlıdere balıkçı barınağı içerisinde yer alan tersanenin çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51216)

122.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çimento fiyatlarındaki artışın olası etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51217)

123.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de bulunan bir taş ocağının çevreye verdiği zarara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51218)

124.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de bulunan Cedit Mahallesi'nde planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51219)

125.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de bir kuryenin açık bulunan rögar kapağına takılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51220)

126.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de bulunan Körfez ve Derince ilçelerinin arasından geçen derenin ıslahı için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51221)

127.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli ilinde kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51439)

128.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çimento fiyatlarındaki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51440)

129.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'nde bulunan Yazlık Yeni Mahallesinde devam eden taş ocağı çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51441)

130.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Mersin'in Toroslar ilçesinde yerleşim yerlerinde bulunan ve kaçak olduğu iddia edilen plastik geri dönüşüm tesisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51442)

131.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Kayacık Mahallesi'nde görülen su kirliliğinin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51443)

132.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, çevre izni almakla yükümlü kılınan jeotermal enerji tesislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51444)

133.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, artan kira fiyatlarına ve öğrencilerin barınma sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/51445)

134.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'da yer alan Koçköprü Barajında meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51446)

135.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen kişilerin özel firmalar kapsamında proje ve uygulama denetçisi olamadıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51613)

136.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur Köyünde imar sahası açılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51614)

137.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinin konut eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51615)

138.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünde yeni imar sahaları açılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51616)

139.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Sarıkaya Köyünde yeni imar sahaları açılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51617)

140.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur Köyüne kanalizasyon sistemi yapılması istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51618)

141.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ve bağlı köylerindeki içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51619)

142.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyüne kanalizasyon sistemi yapılması istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51620)

143.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Bitlis Deresi Üstü Islah Projesi kapsamında bölgede bulunan bazı dükkanlar hakkında yıkım kararı verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51621)

144.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla ilinde çeşitli koruma statülerine sahip alanlara dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51622)

145.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, ülkemizde son 10 yılda orman niteliğini yitiren ve imara açılan alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51623)

146.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir tekstil üretim tesisinde başlatılan üretimin durdurulması ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51624)

147.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Keşan ilçesindeki TOKİ konutlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51757)

Dışişleri Bakanlığı

148.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51222)

149.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kuzey Irak'ta inşaat işi yapan bir vatandaşın alacağını alamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51447)

150.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, meslek liselerinin Erasmus programına katılımında yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51448)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

151.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Türkiye'nin 2019-2021 yılları arsındaki doğal gaz ithalatı ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51223)

152.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, elektrik fiyatlarındaki artışa ve faturalarda yer alan gider kalemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51224)

153.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51225)

154.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51226)

155.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51227)

156.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51228)

157.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51229)

158.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51230)

159.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51231)

160.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51232)

161.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51233)

162.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51234)

163.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51235)

164.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51236)

165.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51237)

166.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51238)

167.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51239)

168.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51240)

169.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51241)

170.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51242)

171.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, elektrik dağıtımının özelleştirildiği tarihten itibaren yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51243)

172.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51244)

173.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51245)

174.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51246)

175.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51247)

176.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik dağıtım bölgesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar yıllar itibarıyla enerji dağıtım hattı uzunluğu ile trafo tesisi sayısı ve işletme giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51248)

177.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, 2010-2021 yılları arasında hane ve iş yerlerinde kullanılan elektriğin birim fiyatında yapılan fiyat artışlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51249)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005-2021 yılları arasında kurulan maden şirketlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51449)

179.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Akkuyu Nükleer Santralinde çalışan işçilerde görülen Covid-19 vakalarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51450)

180.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, YEKDEM teşvik destek miktarları ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin işletme ve yatırım maliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51451)

181.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, EPDK'nın 2016-2021 yılları arasındaki akaryakıt sektörüne yönelik verdiği cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51452)

182.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 2020 yılında Denizli'de borcu nedeniyle elektriği kesilen kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51453)

183.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, çevre izni almakla yükümlü kılınan jeotermal enerji tesislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51454)

184.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'da bulunan Körkün Çayının kurumasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51455)

185.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51456)

186.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51457)

187.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51458)

188.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51459)

189.-   Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in, bazı illerde elektrik sayaçlarının direklere taşınmasına ve faturalara hizmet bedeli eklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51460)

190.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine doğal gaz altyapısı getirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51625)

191.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağı Dinek Köyündeki bazı elektrik direklerinin yenilenmesi istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51626)

192.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, DEDAŞ'ın Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'deki uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51627)

193.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Bakanlığın sıfır emisyon hedefine ve Paris İklim Anlaşması'na yönelik çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51758)

194.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak Limanı'nın kapatılacağı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51759)

195.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51760)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

196.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, devlet ve özel yurtların kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51250)

197.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51251)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2021 yılları arasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuran, başvurusu kabul ve reddedilen öğrencilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51252)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KYK borcunu ödeyemeyen öğrenciler hakkında başlatılan icra takiplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51253)

200.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, üniversite öğrencilerinin barınmada yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ile yurt ve konut fiyatlarında düzenleme yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51461)

201.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait iletişim numaralarına ulaşmada yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51462)

202.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, 20 Eylül 2021 tarihi itibarıyla KYK'ya bağlı yurt sayıları ile başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51463)

203.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, yurt kapasitelerine ve öğrencilerin barınma sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51464)

204.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, öğrenci yurtlarının sayı ve kapasitelerinin artırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51465)

205.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman ilindeki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51466)

206.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Arak köyünün halı saha ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51628)

207.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünün halı saha ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51629)

208.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, yurt kapasitelerine ve öğrencilerin barınma sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51630)

209.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, KYK yurtlarının kapasitelerine ve 2021-2022 eğitim yılı için yurtlara yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51631)

210.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2002 yılından bu yana yapılan ve yapılması devam eden yurt sayıları ile karşılanan yurt başvurularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51632)

211.-   Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Sivas'ın Gemerek, Koyulhisar ve İmranlı ilçelerinde KYK yurtları yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51633)

212.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 2021-2022 eğitim öğretim yılında verilecek burslara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51634)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğrenci yurtlarının kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51635)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 21 Eylül 2021 tarihi itibarıyla ülke geneli ile İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir illerinde barınma sorunu yaşayan öğrencilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51636)

215.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, öğrencilerin barınma sorununa ve yurt kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51637)

216.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, öğrencilerin barınma sorunlarının çözümüne ve Bakanlığa bağlı yurt sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51638)

217.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurtların sayısının ve kapasitelerinin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51639)

218.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, öğrenci yurtlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51761)

219.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, yurt kapasitelerinin artırılmasına ve öğrencilerin barınma sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51762)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

220.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, sigara ve alkollü içki bandrol basım işinin özel bir firmaya devredilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51254)

221.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51255)

222.-   Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, intibak şartlarını sağlayamayan konut finansman şirketlerinin tasfiye kararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51256)

223.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51257)

224.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TMSF'ye devredilen konut finansman şirketlerindeki birikimlerin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51258)

225.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'da halkın kullandığı kredilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51467)

226.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2016 yılından itibaren illerin merkezi yönetim bütçesinde yaptıkları katkı miktarlarına ve bütçeden bu illere yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51468)

227.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkumdan talep edilen yemek bedeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/51469)

228.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevindeki bir mahkum adına çıkan vergi borcuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51470)

229.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, taksicilere ÖTV muafiyeti verilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51471)

230.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kiralık bir ev ilanında yer alan açıklamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/51472)

231.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, TÜİK tarafından 2020 yılı için ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinin yayınlanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51473)

232.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, vergi cenneti ülkelerin listesinin yayımlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51640)

İçişleri Bakanlığı

233.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 8 Eylül 2021 tarihinde Ankara'da bir polis memurunun bir vatandaşa şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51259)

234.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ilinde 3 Eylül 2021 tarihinde zırhlı araç çarpması nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/51260)

235.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51261)

236.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51262)

237.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2002-2021 yılları arasında meydana gelen intihar vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51263)

238.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ili Dörtdivan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51264)

239.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili Tutak ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51265)

240.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51266)

241.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili Hamur ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51267)

242.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili Patnos ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51268)

243.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili Tahir beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51269)

244.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili Taşlıçay ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51270)

245.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ili Gökçedere beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51271)

246.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Gülpınar beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51272)

247.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Güzelyurt ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51273)

248.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Helvadere beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51274)

249.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Ihlara beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51275)

250.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Ortaköy ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51276)

251.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Sağlık beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51277)

252.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Sarıyahşi ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51278)

253.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili Yücebağ beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51279)

254.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Selime beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51280)

255.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Sultanhanı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51281)

256.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili Sason ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51282)

257.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Taşpınar beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51283)

258.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili Balpınar beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51284)

259.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51285)

260.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Topakkaya beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51286)

261.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51287)

262.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili Bekirhan Beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51288)

263.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Yeşilova beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51289)

264.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili Gercüş ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51290)

265.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Ağaçören ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51291)

266.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51292)

267.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili Hasankeyf ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51293)

268.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili Diyadin ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51294)

269.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51295)

270.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili İkiköprü beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51296)

271.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ili Aydıntepe ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51297)

272.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili Kozluk ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51298)

273.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ili Arpalı beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51299)

274.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51300)

275.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ili Demirözü ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51301)

276.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ili Gerede ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51302)

277.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ili Çıldır ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51303)

278.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ili Göynük ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51304)

279.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ili Köprülü beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51305)

280.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ili Karacasu beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51306)

281.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ili Posof ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51307)

282.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli ilinde kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51308)

283.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Bağlıkaya Beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51309)

284.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Demirci beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51310)

285.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ili Mudurnu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51311)

286.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Eskil ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51312)

287.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ili Seben ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51313)

288.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ili Taşkesti beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51314)

289.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Eşmekaya beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51315)

290.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ili Yeniçağa ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51316)

291.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Gülağaç ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51317)

292.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili Adilcevaz ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51318)

293.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili Ahlat ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51319)

294.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Genç ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51320)

295.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Ilıcalar beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51321)

296.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Karlıova ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51322)

297.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili Aydınlar Beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51323)

298.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Kiğı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51324)

299.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Sancak beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51325)

300.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51326)

301.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Solhan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51327)

302.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili Günkırı beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51328)

303.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Yedisu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51329)

304.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Yaylakent Beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51330)

305.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili Güroymak ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51331)

306.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Çardaklı beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51332)

307.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Çerkeş ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51333)

308.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili Kavakbaşı Beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51334)

309.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Eldivan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51335)

310.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili Mutki ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51336)

311.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Ilgaz ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51337)

312.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili Ovakışla Beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51338)

313.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Kızılırmak ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51339)

314.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili Tatvan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51340)

315.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Korgun ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51341)

316.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili Yolalan beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51342)

317.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Kurşunlu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51343)

318.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Orta ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51344)

319.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Adaklı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51345)

320.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Şabanözü ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51346)

321.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Arakonak Beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51347)

322.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Yapraklı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51348)

323.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51349)

324.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Bayramören ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51350)

325.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Atkaracalar ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51351)

326.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Saçak beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51352)

327.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51353)

328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 13 Eylül 2021 tarihi itibarıyla işkence ve kötü muameleye uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunan kişilere dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51354)

329.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra Belediyesine yönelik bir iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/51355)

330.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını yaralayan bir kişinin soruşturmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51356)

331.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli'deki bazı belediye başkanları ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51474)

332.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana'da gözaltına alınan bir kişinin kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51475)

333.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde baskı ve kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51476)

334.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Sur Belediyesinin yaptığı ağaç kesimleri sırasında yaşamını yitiren hayvanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51477)

335.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bazı kişilerin kaçırıldıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51478)

336.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kaçırıldığı iddia edilen bir kişi ile ilgili yürütülen arama çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51479)

337.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Gölyaka ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51480)

338.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Gümüşova ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51481)

339.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Kaynaşlı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51482)

340.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Yığılca ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51483)

341.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51484)

342.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Bismil ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51485)

343.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Çadırkaya ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51486)

344.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Çermik ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51487)

345.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Çağlayan beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51488)

346.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Çınar ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51489)

347.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Çayırlı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51490)

348.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Dicle ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51491)

349.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51492)

350.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Eğil ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51493)

351.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51494)

352.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Ergani ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51495)

353.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili İliç ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51496)

354.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Hani ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51497)

355.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Hazro ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51498)

356.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Kargın ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51499)

357.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Kayapınar ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51500)

358.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Kemah ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51501)

359.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Kocaköy ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51502)

360.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Kemaliye ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51503)

361.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Kulp ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51504)

362.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Mercan beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51505)

363.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51506)

364.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Otlukbeli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51507)

365.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Silvan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51508)

366.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Refahiye ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51509)

367.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Sur ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51510)

368.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Tercan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51511)

369.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51512)

370.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Üzümlü ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51513)

371.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Akçakoca ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51514)

372.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Beyköy beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51515)

373.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Boğaziçi beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51516)

374.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Cumayeri ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51517)

375.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Çilimli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51518)

376.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51519)

377.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Burulaş'a bağlı deniz otobüsleri ve otoparklardan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının ücretsiz yararlanamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51520)

378.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, OSB'ler tarafından AFAD'a aktarılmak üzere OSBÜK'e yapılan bağışlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51521)

379.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, polis intiharlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51522)

380.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2021 yılının ilk sekiz ayında Türkiye genelinde ve Edirne ilinde kesilen trafik cezası tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51523)

381.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmit Belediyesinde bir işçinin haksız olarak işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51524)

382.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sahte engelli raporu veren kişiler hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/51525)

383.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kişinin Adana Emniyet Müdürlüğünde kötü muamele gördüğü iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51641)

384.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde bazı cemaat ve tarikatların örgütlendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51642)

385.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adıyaman'da kolluk kuvvetleri tarafından ifadeleri alınan şüphelilerin avukatlarının değiştirilmesinin istendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51643)

386.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana'da gözaltına alınan bir kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51644)

387.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Şiran ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51645)

388.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Torul ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51646)

389.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Ünlüpınar beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51647)

390.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Yeşilbük beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51648)

391.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Aşkale ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51649)

392.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Aziziye ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51650)

393.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Çat ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51651)

394.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51652)

395.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Hınıs ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51653)

396.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Horasan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51654)

397.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili İspir ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51655)

398.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Karaçoban ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51656)

399.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Karayazı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51657)

400.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Köprüköy ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51658)

401.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Narman ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51659)

402.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Oltu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51660)

403.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Olur ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51661)

404.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Palandöken ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51662)

405.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Pasinler ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51663)

406.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Pazaryolu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51664)

407.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Şenkaya ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51665)

408.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Tekman ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51666)

409.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Tortum ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51667)

410.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Uzundere ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51668)

411.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ili Yakutiye ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51669)

412.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, günümüz itibarıyla Türkiye'de silah ruhsatı almış vatandaşlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51670)

413.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Arzularkabaköy beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51671)

414.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Deredolu beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51672)

415.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Gümüşgöze beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51673)

416.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51674)

417.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Kelkit ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51675)

418.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Köse ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51676)

419.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Kürtün ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51677)

420.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Öbektaş beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51678)

421.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Özkürtün beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51679)

422.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Söğütlü beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51680)

423.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'ın Erciş ilçesinde yer alan bir sokağın su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51681)

424.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cinsel yönelimi nedeniyle kamu kurumlarında ayrımcılığa uğrayan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51682)

425.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Covid-19 pozitif bir kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51683)

426.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin'den Akçakoca'ya giden işçilerin ırkçı saldırıya maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51684)

427.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir tekstil üretim tesisinde başlatılan üretimin durdurulması ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51685)

428.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51763)

429.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ili Karakoyunlu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51764)

430.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ili Elbeyli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51765)

431.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ili Melekli beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51766)

432.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ili Büyükçiftlik beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51767)

433.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Büyükkabaca beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51768)

434.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51769)

435.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ili Çukurca ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51770)

436.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ili Musabeyli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51771)

437.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Çarıksaraylar beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51772)

438.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ili Durankaya beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51773)

439.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Çiçekpınar beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51774)

440.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ili Esendere beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51775)

441.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ili Polateli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51776)

442.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51777)

443.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Eğirdir ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51778)

444.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ili Şemdinli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51779)

445.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ili Akyaka ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51780)

446.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Gelendost ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51781)

447.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51782)

448.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Güneykent beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51783)

449.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ili Arpaçay ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51784)

450.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili Yeşilli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51785)

451.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51786)

452.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili Savur ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51787)

453.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ili Dağpınar ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51788)

454.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili Ömerli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51789)

455.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Keçiborlu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51790)

456.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ili Digor ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51791)

457.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili Nusaybin ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51792)

458.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Kuleönü beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51793)

459.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ili Kağızman ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51794)

460.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili Midyat ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51795)

461.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51796)

462.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Sarıidris beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51797)

463.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili Mazıdağ ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51798)

464.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ili Sarıkamış ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51799)

465.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Savköy beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51800)

466.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51801)

467.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ili Selim ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51802)

468.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51803)

469.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Senir beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51804)

470.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili Derik ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51805)

471.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ili Eflani ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51806)

472.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Senirkent ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51807)

473.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili Dargeçit ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51808)

474.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ili Eskipazar ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51809)

475.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Sütçüler ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51810)

476.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ili Artuklu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51811)

477.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51812)

478.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Yoncalı beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51813)

479.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Şarkikaraağaç ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51814)

480.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Yaygın beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51815)

481.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ili Ovacık ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51816)

482.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Yalvaç ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51817)

483.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ili Yenice ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51818)

484.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Yenişarbademli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51819)

485.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Varto ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51820)

486.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ili Yortan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51821)

487.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ili Aralık ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51822)

488.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili İyidere ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51823)

489.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Aksu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51824)

490.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ili Halfeli beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51825)

491.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Kalkandere ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51826)

492.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Atabey ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51827)

493.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ili Hoşhaber beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51828)

494.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Kendirli beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51829)

495.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Madenli beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51830)

496.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Muradiye beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51831)

497.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Bulanık ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51832)

498.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Uzgörür beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51833)

499.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Pazar ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51834)

500.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Altınova beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51835)

501.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Sungu beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51836)

502.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51837)

503.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51838)

504.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Ardeşen ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51839)

505.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Salarha beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51840)

506.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Malazgirt ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51841)

507.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Tunca beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51842)

508.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Büyükköy beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51843)

509.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Korkut ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51844)

510.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ili Tillo ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51845)

511.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ili Şirvan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51846)

512.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Konukbekler beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51847)

513.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51848)

514.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ilinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51849)

515.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Hasköy ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51850)

516.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Çayeli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51851)

517.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ili Pervari ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51852)

518.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Erentepe beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51853)

519.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ili Kurtalan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51854)

520.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ili Kayabağlar beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51855)

521.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Elmakaya beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51856)

522.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Derepazarı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51857)

523.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ili Düzkışla beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51858)

524.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Güneysu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51859)

525.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ili Gökçebağ beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51860)

526.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili Hemşin ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51861)

527.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir Kozaklı-Kanlıca/Karasenir yol yapımındaki kusur ve eksikliklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51862)

528.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ili Eruh ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51863)

529.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ili İkizdere ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51864)

530.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ili Beğendik beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51865)

531.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ili Baykan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51866)

532.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ili Atabağı beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51867)

533.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51868)

534.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Büyükşehir Belediyesinin satışa çıkardığı taşınmazlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51869)

535.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak İl Özel İdaresi tır otoparkına yapılan giriş ve çıkış miktarı ile otopark hakkındaki bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51870)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

536.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili bazı bulgulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51357)

537.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51358)

538.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51359)

539.-   İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, AE2 denizaltısının çıkarılarak Çanakkale ya da Gelibolu'da sergilenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51360)

540.-   İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yeni amblemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51526)

541.-   Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir arsanın ihale yoluyla satışa çıkarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51527)

542.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de tescil edilmiş ören yerlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51528)

543.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, yayınevlerinin yaşadığı sıkıntılara ve bunların giderilmesine yönelik verilecek desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51529)

544.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Abdallık kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51686)

545.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, yerel ve bölgesel yayıncılık yapan kuruluşlardan talep edilen çeşitli yayıncılık bedelleri ve enerji giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51687)

546.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, karavan turizminin yaygınlaşması için Bakanlıkça yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51871)

Milli Eğitim Bakanlığı

547.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, pandemi nedeniyle alınan tedbirlere ve karantina altına alınan sınıflara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51361)

548.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, 2019-2021 yılları arasında yapılan LGS sonuçlarına göre Türkiye geneli ve Manisa'da sağlık ve diğer gerekçelerle taban puandan daha düşük puanla liselere yerleştirilen öğrencilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51362)

549.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilindeki okul ve öğrencilere dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51363)

550.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51364)

551.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2021-2022 eğitim öğretim yılında İzmir'de hizmet veren okul sayısı ile eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51365)

552.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de bulunan 100. yıl Atatürk İlkokulu'nun yemekhane ve kantin eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51366)

553.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmit'te bulunan bir okul inşaatının belirlenen sürede tamamlanamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51367)

554.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli'de Bakanlık yetkilisi bazı kişilerin işlediği iddia edilen zimmet suçuna yönelik soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/51530)

555.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ın İdil ilçesindeki bir okulda görevli öğretmene yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51531)

556.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir okulun merdiven basamaklarına yazılan bazı ifadelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51532)

557.-   Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, okullara gönderilen ödeneğe ve okul yönetimlerinin velilerden bazı zorunlu ihtiyaçları talep ettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51533)

558.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman'ın Sason ilçesindeki birçok okulda meydana gelen zehirlenme vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51534)

559.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Batman'ın Sason ilçesindeki birçok okulda meydana gelen zehirlenme vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51535)

560.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, doçentlik başvurularına ücret şartı getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51536)

561.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunların telafi edilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51537)

562.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51538)

563.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunları ile yurt ve ev fiyatlarının düzenlenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51539)

564.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, vaka ve temas sebebiyle yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51688)

565.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, ülkemizdeki profesör ve doçentlerin sayısı ile rektörlerden bilimsel yayını bulunmayanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51689)

566.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir okulda görev yapan öğretmenin saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51690)

567.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep ilindeki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51691)

568.-   Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerde öğrenim görecek öğrenci sayısına ve bunların barınma sorunlarının giderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51692)

Milli Savunma Bakanlığı

569.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51368)

570.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51369)

571.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Yüksek Askeri Şura kararı ile kendi isteği dışında emekli edilen albaylara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51693)

Sağlık Bakanlığı

572.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına Covid-19 salgını nedeniyle yapılması öngörülen ek ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51370)

573.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51371)

574.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020 ve 2021 yıllarında grip ve zatürre tedavisi gören kişi sayısı ile grip ve zatürre aşı stoklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51372)

575.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, merkezi hekim randevu sisteminde belirlenen hasta randevu sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51373)

576.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat Şehir Hastanesinde istifa eden doktor ve sağlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/51374)

577.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın Türkiye'de ve yurt dışında bulunan şahıs veya şirketlere olan borçlarına ve alacaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51375)

578.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51376)

579.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi için sağlık kurumlarına yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51377)

580.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir'de hizmet veren sağlık kuruluşlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51378)

581.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TÜSEB tarafından projelere verilen desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51379)

582.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, medikal sektöründe faaliyet gösteren esnafın kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51380)

583.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bir doktorun görevinden alınmasına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51540)

584.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 4198 sayılı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/51541)

585.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51542)

586.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bazı hekimlerin güvenlik soruşturması nedeniyle atanmadığı ve dilekçelerine cevap verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51543)

587.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ataması iptal edilen bir uzman hekimin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51544)

588.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Sosyal Güvenlik Kurumunun geri ödeme listesinden bazı ilaçların çıkarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51545)

589.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir mahkumun tedavisinde kullanılan bir ilacın temin edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51546)

590.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin personel eksikliğine ve yatak sayısının artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51547)

591.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ ilinde onkoloji hastanesi açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51548)

592.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 4D kapsamında çalışan işçilerin tayin haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51549)

593.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bir doktorun görevinden alınmasına dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51694)

594.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bir doktorun görevinden alınmasına dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51695)

595.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bazı devlet hastanelerinin alım yaptıkları firmalara ücretlerini ödemedikleri iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51696)

596.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, aşılama oranlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51697)

597.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyünün ebe ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51698)

598.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yeniköy köyünün ebe ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51699)

599.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Arak Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51700)

600.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünün ebe ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51701)

601.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yer alan Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesinin tomografi ve mr cihazı ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51702)

602.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yer alan Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesinin bazı branşlarının uzman doktor eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51703)

603.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği kapsamında aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarında kayıp meydana geldiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51704)

604.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, sağlık ocaklarında bebek ve çocuklara sehven Covid-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51874)

605.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Özbayat köyünün ebe ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51875)

606.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünün ebe ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51876)

607.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünün ebe ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51877)

608.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye genelinde ve Van'da metabolizma hastalığı bulunan kişiler ile çocuk metabolizma hastalıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51878)

609.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, bir çocuğun tarım zehri kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve pestisit kullanımının denetlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51879)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

610.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye'nin plastik üretim miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51382)

611.-   İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, Türkiye'nin Antarktika'ya yönelik çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51383)

612.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı kurumların verdiği teşviklerdeki onay mekanizmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51550)

613.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, OSB'ler tarafından AFAD'a aktarılmak üzere OSBÜK'e yapılan bağışlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51551)

Tarım ve Orman Bakanlığı

614.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, çiftçilere verilecek kuraklık desteklerinin hangi kriterlere göre verildiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51384)

615.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'da bulunan Alucra Göletinin rehabilitasyon çalışmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51385)

616.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, şeker pancarı alım fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51386)

617.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, 2021 yılı için şekerpancarı fiyatlarının ne zaman belirleneceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51387)

618.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Bakanlık tarafından orman yangınları ile mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51388)

619.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, ülkemizde bulunan yeraltı su rezervlerine ve su seviyelerindeki düşüş miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51389)

620.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2021 yılında meydana gelen orman yangınlarına dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51390)

621.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Arsuz Gönen Barajı inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51391)

622.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51392)

623.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'da yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören bal üreticilerinin desteklenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51393)

624.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, nargile kafelerden TAPDK belgesi ücreti istenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51394)

625.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Bakanlığın ormancılık politikalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51552)

626.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, ormancılık politikalarına ve orman yangınlarının sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51553)

627.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yer fıstığı üreticilerinin desteklenmesi ve yer fıstığının ürün bazlı prim desteği kapsamına alınması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51554)

628.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'de bulunan Karacehennem Ormanları hakkında kesim kararı alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51555)

629.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, tarım arazileri ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51556)

630.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Sazlımalkoç Köyüne köprü yapılması istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51557)

631.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, Narlıdere balıkçı barınağı içinde yer alan tersanenin çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51558)

632.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Dışişleri Bakanı'nın tarım sektöründeki yüksek girdi maliyetleri konusunda yaptığı bir açıklamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/51705)

633.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığın siber saldırıya uğradığı ve süt üreticilerine verilen buzağı desteği ve çiğ süt primlerinin bu nedenle ödenmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51706)

634.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde yaşanan dere taşkını sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51707)

635.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyünde kapalı devre sulama sistemine geçiş için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51708)

636.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde kapalı devre sulama sistemine geçiş için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51709)

637.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yeniköy köyünde kapalı devre sulama sistemine geçiş için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51710)

638.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Arak köyünde kapalı devre sulama sistemine geçiş için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51711)

639.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçe merkezinde kapalı devre sulama sistemine geçiş için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51712)

640.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde yaşanan dere taşkını sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51713)

641.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünde kapalı devre sulama sistemine geçiş için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51714)

642.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarı Dinek Köyünde kapalı devre sulama sistemi yokluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51715)

643.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Sarıkaya köyündeki mera alanlarının belirlenmesi ve sulama kanalı açılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51716)

644.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağı Dinek köyünde yapılması planlanan baraj projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51717)

645.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarı Dinek Köyüne meyve alım yeri yapılması istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51718)

646.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yeniköy köyünde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51719)

647.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarı Dinek köyünde yaşanan dere taşkını sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51720)

648.-   Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, çiftçilerin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51721)

649.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar beldesinin tarımsal sulama sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51722)

650.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Arak Köyündeki su sorununun çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/51723)

651.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt Köyündeki hazine arazisinin ağaçlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51724)

652.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51725)

653.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, serbest çalışan tarım danışmanlarına tevkifat kesintisi geri ödemesi yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51726)

654.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da yer alan ve çeşitli koruma statülerine sahip olan ormanlık alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51727)

655.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, THK bünyesindeki uçakların bakımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51728)

656.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tuz Gölünde yaşanan kuraklığa ve alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51729)

657.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51730)

658.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, ülkemizde son 10 yılda orman niteliğini yitiren ve imara açılan alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51731)

659.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, DEDAŞ'ın Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'deki uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51732)

660.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, tarımsal üretimdeki sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51733)

661.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yapılması planlanan gölet projelerinin son durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/51880)

662.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Aslancık Barajı ve Hidroelektrik Santralinin oluşturduğu tehlikeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/51881)

663.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 7 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan sel ve heyelan felaketi nedeniyle oluşan zararın giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51882)

664.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Özgüney köyünde meyve ve sebze hali yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51883)

665.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Eğirler köyünde meyve-sebze hali yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51884)

666.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Dedeçam köyünün kapalı devre sulama sistemi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51885)

667.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Tokmacık köyünün içme suyu sorununun giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51886)

668.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Özbayat köyünün kapalı devre sulama sistemi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51887)

669.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünün içme suyu sorununun giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51888)

670.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kozluçay köyünün içme suyu sorununun giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51889)

671.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Özgüney köyünün içme suyu sorununun giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51890)

672.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki sulama göletinin genişletilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51891)

673.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde bulunan sulama göletinin altyapısının onarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51892)

674.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Tokmacık köyünün sulama suyunun yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51893)

675.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Yağcılar köyünün sulama suyunun yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51894)

676.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü köyünün sulama suyunun yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51895)

677.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde meyve-sebze hali yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51896)

678.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, tarımsal üretimde kullanılan pestisitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51897)

Ticaret Bakanlığı

679.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 27. Dönem milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergeleri ve bilgi edinme taleplerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51395)

680.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen bağımsız kitabevleri ile sahafların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51559)

681.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, çeşitli yıllarda ülkemizin enerji ve enerji ürünleri ithalat ve ihracatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51734)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

682.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tarifeli uçuş trafiğine kapatılan Atatürk Havalimanı üzerinden iniş ve kalkış yapan hava araçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51396)

683.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınlarından zarar görenlere gönderilen internet ve telefon faturalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51397)

684.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, metro istasyonu ve duraklarında kullanılan simgenin değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51398)

685.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Hatay'ın otoyol bağlantısının Belen ilçesinden Antakya ve Cilvegöz sınır kapısına uzatılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51400)

686.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, karayollarında KHK'lı olarak çalışanların özlük haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51401)

687.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl-Genç-Diyarbakır karayolundaki yol yapım çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51402)

688.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 8 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşanan tren kazasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51560)

689.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, 65 yaş üzeri kişilerin ticari araç şoförlüğü yapmasına izin verilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51561)

690.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, TCDD Genel Müdürlüğü görevine atanan bir kişi hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51562)

691.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, HGS ve OGS cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51563)

692.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, şehirlerarası ulaşımda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına uygulanan indirimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51564)

693.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Emiryakup Köyüne baz istasyonu kurulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51565)

694.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının ne zaman açılacağına ve TCDD Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/51735)

695.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Arak Köyünün yol sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51736)

696.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yeniköy köyünün ulaşım sorununun giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51737)

697.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Gedikli köyüne bağlı Mada adasına ulaşım sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51738)

698.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Sarıkaya Köyüne yaylaya ulaşım amacıyla yol yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51739)

699.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarı Dinek köyünün ulaşım sorununun giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51740)

700.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinin ulaşım sorununun giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51741)

701.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, ülkemizde araç muayene işini yürüten firmaya ve bu iş için alınan ücretlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51742)

702.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, PTT bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51744)

703.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'dan KKTC'ye aktarmasız uçuş düzenlenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51898)

704.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tır ve kamyonlar için alternatif bir yol çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51899)

705.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak Limanı'nın kapatılacağı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51900)

706.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Özbayat köyünün yol ve ulaşım sorunlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51901)

707.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Dedeçam köyünün yol ve ulaşım sorunlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51902)

708.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kozluçay köyünün yol ve ulaşım sorunlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51903)

709.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünün yol sorununun çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/51904)

710.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünün yol ve ulaşım sorunlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51905)

711.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Özgüney köyünün yol ve ulaşım sorunlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51906)

712.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünün yol ve ulaşım sorunlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51907)

713.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyünün yol ve ulaşım sorunlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51908)

714.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünün yol ve ulaşım sorunlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51909)