TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:12

18 Ekim 2021 Pazartesi

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Milletlerarası Andlaşma)

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021) (Gelen evrak numarası: 897638)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme)

 

1.- Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terör Örgütlerinden Ülkemize Bundan Sonra da Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Milli Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak, Türkiye’nin Güney Kara Sınırlarına Mücavir Bölgelerde Yaşanan ve Hiçbir Meşruiyeti Olmayan Tek Taraflı Bölücü Girişimler ve Bunlarla İlgili Olabilecek Gelişmeler İstikametinde Türkiye’nin Menfaatlerini Etkili Bir Şekilde Korumak ve Kollamak, Gelişmelerin Seyrine Göre İleride Telafisi Güç Bir Durumla Karşılaşmamak İçin Süratli ve Dinamik Bir Politika İzlenmesine Yardımcı Olmak Üzere Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Aynı Amaçlara Matuf Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilebilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkan Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin 02.10.2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Verilen ve Son Olarak 07.10.2020 Tarihli ve 1266 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile 30.10.2021 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 30.10.2021 Tarihinden İtibaren İki Yıl Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

2.- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin UNIFIL’in Görev Süresinin Uzatılması Yönündeki 2591 (2021) Sayılı Kararı Çerçevesinde, Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının; 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında; Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde UNIFIL'e, 31.10.2021 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasanın 92'nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1705) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2021)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

TBMM Başkanlığı

1.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Dışişleri Komisyonunun yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48586) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

2.- Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Türk Hava Kurumunda 2019 yılından bu yana yapılan işten çıkarmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48508)

3.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, bazı kişilerin güvenlik gerekçe gösterilerek ülkemize girişlerine izin verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48509)

4.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Türkiye Diyanet Vakfının gelir ve harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48510)

5.- İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, son 3 yılda kamu bankaları aracılığıyla memzuç sıfırlama yöntemi ile yapılandırılan kredilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48511)

6.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ile Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesindeki bazı taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48512)

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, bir otel hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48514)

8.- İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Türkiye-İran sınırında kaçakçılığın ve yasa dışı göçün önlenmesi için inşa edilen duvara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48587)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde askerlik çağına gelmiş mülteci ve göçmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48588)

10.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, iki üniversitenin tıp fakültesi mezuniyet törenlerinde okutulacak Hipokrat yemini metinlerinde bazı ifadelerin çıkarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48589)

11.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman Belediyesi tarafından yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48590)

12.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, ülkemizde yaşanan orman yangınlarına ve yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48591)

13.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48696)

14.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48697)

15.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48698)

16.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48699)

17.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48700)

18.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48701)

19.-  Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48702)

20.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48703)

21.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48704)

22.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48705)

23.-  Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48706)

24.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48707)

25.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48708)

26.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48709)

27.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48710)

28.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48711)

29.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48712)

30.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48713)

31.-  Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48714)

32.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48715)

33.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48716)

34.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48717)

35.-  Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48718)

36.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48719)

37.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48720)

38.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48721)

39.-  İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48722)

40.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48723)

41.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48724)

42.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48725)

43.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen yangınlar sırasında sokaklarda kimlik kontrolü yapıldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48726)

44.-  İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48727)

45.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48728)

46.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48729)

47.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48730)

48.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48731)

49.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48732)

50.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Suriye'de kaçırıldığı iddia edilen 2 kadının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48830)

51.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48831)

52.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, kamuda çift maaş alan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48832)

53.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Nusaybin Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48833)

54.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Diyanet İşleri Başkanlığının personelin tatil yapması amacıyla bir otelle anlaştığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48893)

55.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, bazı gazetecilerin sosyal medya üzerinden tehdit edildikleri iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48894)

56.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, RTÜK tarafından medya kuruluşlarına gönderilen bir yazıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/48895)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk Hava Kurumunun 2012-2021 yılları arasında topladığı kurban derisi miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48897)

58.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Türk Hava Kurumuna ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49031)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yanan Kemerköy Termik Santraline ilişkin yazılı soru önergesi (7/49032)

60.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Muğla'nın Milas ilçesindeki yangından etkilenen termik santralin çevreye etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49033)

61.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Cumhurbaşkanı'nın NATO zirvesinde ABD Başkanı ile yaptığı görüşmeye ve görüşmede Afganistan konusu ile ilgili anlaşmaya varıldığı iddia edilen konulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49034)

62.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Dokuz Eylül Üniversitesinin 2016 yılından bu yana öğrenci kontenjanlarına ve yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanların artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49035)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen ormanlarında kömür ocağı işletme izni verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49136)

64.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Fiyat İstikrarı Komitesinin görevlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49137)

65.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Somali'ye yapılan hibe desteği ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49138)

66.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da bir özel harekat polisi hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49139)

67.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kadına yönelik şiddete dair çeşitli istatiksel verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49140)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2021 yılları arasında Bağ-Kur primi desteğinden yararlanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49192)

69.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Türkiye'de bulunan Afgan sığınmacılara dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49300)

70.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, bir kişinin iki ayrı yerde üst düzey yönetici olarak atanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49301)

71.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının Hacı Bektaş Dergahında düzenlediği bir etkinliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/49302)

72.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, son 10 yılda Türkiye ve Eskişehir'e gelen Afgan ve Suriyelilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49303)

73.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2018 yılında TBMM'de düzenlenen Cumhurbaşkanı ant içme törenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49389)

74.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49390)

75.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2016-2021 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığından başka kamu kurumlarına geçiş yapan devlet memurlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49391)

76.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir depremi nedeniyle hasar gören binaların dönüşümü için talep ettiği kredinin onaylanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49392)

77.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, ülkemizdeki terör örgütü üyelerine dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49394)

78.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, bir holdingin Ziraat Bankasından kullandığı krediye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49395)

79.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'de çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49396)

80.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, bir kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle TRT'deki görevinden ihraç edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49397)

81.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı hakkında hazırladığı denetim raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/49398)

82.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, bir şirket tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık olayına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49399)

83.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesindeki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49400)

84.-  Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, orman yangınlarına müdahale yöntemine ve yangın mağdurlarına destek verilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49401)

85.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Kalecik ilçesinde yer alan Ermeni mezarlığının tahrip edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49402)

86.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Türkiye Diyanet Vakfının giderlerine ve mali denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49403)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yabancıların edindiği mülklere ve tarımsal yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49514)

88.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2018 Sayıştay Raporunda yer alan Cumhurbaşkanlığına ait mali tablolara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49516)

89.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında görevli personel sayısına ve dışarıdan alınan mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49517)

90.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen uçaklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49518)

91.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan seyahatlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49519)

92.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, sığınmacılar için ülkemize yapılan para yardımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49521)

93.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, bilişim güvenliği alanında kamu kurumlarına hizmet veren bir şirkete ilişkin yazılı soru önergesi (7/49522)

94.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Kilis'te bulunan bir caminin isminin değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49643)

95.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan harcamalara ve Sayıştay denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49644)

96.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Türkiye ile Somali arasındaki ticari ilişkilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49645)

97.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, azınlık vakıflarının yönetim kurulu seçimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49646)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Merkez Bankasının faiz kararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49647)

99.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49648)

100.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49649)

101.-        Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, vekil imam ve fahri Kuran kursu öğreticilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49650)

102.-        Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Somali'ye yapılan hibe desteğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49651)

103.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 2018 yılında hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49774)

104.-        Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, kamu kurumlarına ait bazı kampların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49775)

105.-        İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasına ve üniversitelerde görev yapacak rektörlerin belirlenme usullerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49776)

106.-        Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, bir Taliban mensubunun Türkiye'de bir üniversiteden kabul aldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49777)

107.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kamu çalışanının sosyal medya paylaşımları nedeniyle ihraç edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49778)

108.-        Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, bir derneğin insan hakları ihlallerine dair raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/49779)

109.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da yangın ve sel felaketi mağdurları için zorunlu bağış toplandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49780)

110.-        İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49781)

111.-        Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Kürtçe dilinin kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49782)

112.-        İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, orman yangınları nedeniyle mağdur olan kişilerin zararlarının tazminine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49783)

113.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, bir din adamının kayıp olan mezar yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49784)

114.-        Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesindeki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49826)

115.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, geri kazanım tesislerinde elde edilen sıvı ürünlerin akaryakıtlara karıştırıldığı iddiasına ve yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49827)

116.-        Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, orman yangınları, sel ve heyelan felaketinden etkilenen bölgelerin zararlarının karşılanması amacıyla yapılaşmaya açılması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50010)

117.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50013)

118.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50014)

119.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50015)

120.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002 yılından bu yana siyasi parti üyeliği tespit edilen devlet memurlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50017)

121.-        Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, TEİAŞ tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50415)

122.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bir siyasi parti binasına yapılan saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/50416)

123.-        İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, bir kişinin doktora tezinin reddedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50417)

124.-        İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, cemevlerinin elektrik giderlerinin muafiyet kapsamına alınması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50418)

125.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Konya'nın Meram ilçesinde bir aileye yönelik yapılan saldırının soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50419)

126.-        Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 2016'dan bu yana yapılan yardım kampanyalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50420)

127.-        İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, Ziraat Bankası ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50421)

128.-        İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, Ziraat Bankası ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50529)

129.-        Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, kamu çalışanları ile imzalanan toplu sözleşmeye ve Bakan tarafından kullanılan bir ifadeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50531)

130.-        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Milli Eğitim Bakanının ant içmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50532)

131.-        Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Süryanilere yönelik hak ihlallerinin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50534)

132.-        Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, bakanların AFAD'a yaptığı bağışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/50535)

133.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Muş ve Bursa'da Kuran kurslarında meydana gelen olayların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50536)

134.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50537)

135.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50761)

136.-        Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yapılan araştırma görevlisi sınavına yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50762)

137.-        Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Almanya'da faaliyet gösteren Ziraat Bankası şubesine kesilen cezaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/50763)

138.-        İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir ve İstanbul'da silahlı grupların insanları tehdit ettiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50764)

139.-        İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İzmir'deki bir vakfın üyelerinin bazı mahalle sakinlerini tehdit ettiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50765)

140.-        İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, İsrail menşeli bir firmanın geliştirdiği casus yazılıma ilişkin yazılı soru önergesi (7/50766)

141.-        Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Türkiye'de bulunan mülteci, sığınmacı, göçmen ve düzensiz göçmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50767)

142.-        Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ermenistan ile diplomatik ilişkilerin normalleşmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51039)

143.-        Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, kira bedellerindeki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51040)

144.-        Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kaybolan bazı kişiler hakkındaki soruşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51041)

145.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 2 Temmuz 2021 tarihinde TMSF tarafından tasfiye edilen şirketlerden alacaklı olan kişilerin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51042)

146.-        Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51131)

147.-        İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Türk vatandaşlığını kazanma şartlarına ve bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51132)

148.-        İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dış kredi başvurusunun onayına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51133)

Adalet Bakanlığı

149.-        Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2020 yılından bu yana yapılan icra takipleri ve sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48515)

150.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki intihar vakalarına ve açılan soruşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48516)

151.-        Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir suç örgütü liderinin rüşvet iddiası üzerine yürütülen bir soruşturma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48517)

152.-        Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir şirket hakkında yürütülen işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48518)

153.-        Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Aliağa Şakran Cezaevinde bulunan bazı mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48519)

154.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, ağır hasta bir mahkumun tahliye talebinin reddedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48520)

155.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Kayseri Bünyan T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48521)

156.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Düzce T Tipi Cezaevinde mahkumlara açlık grevini bırakmaları yönünde baskı yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48522)

157.-        Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkuma ilaçlarının verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48523)

158.-        Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Ceyhan Kapalı Cezaevinden Kürkçüler Kapalı Cezaevine sevk edilen bazı mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48524)

159.-        Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, İzmir T Tipi Kapalı Cezaevinde hak ihlalleri yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48525)

160.-        Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Şakran Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48526)

161.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Şakran T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan ağır hasta bir mahkumun tahliye edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48527)

162.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, ağır hasta bir mahkumun sağlık durumuna ve infazının ertelenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48528)

163.-        Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 2003'ten önergenin yanıtlandığı tarihe kadar 15 yaşından küçük çocuk intiharlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48592)

164.-        Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir faili meçhul cinayet hakkında yürütülen adli işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48593)

165.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevinde kalan hasta bir hükümlünün tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48594)

166.-        Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir kişinin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48595)

167.-        Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Kayseri Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun diğer mahkumlar tarafından tehdit edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48596)

168.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, sara hastası bir mahkumun ailesine yakın bir cezaevine sevk edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48597)

169.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde oturanlara ait elektrik faturalarının cami avlusuna bırakılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48733)

170.-        Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, İzmir 3 Nolu T Tipi Cezaevindeki bir mahkumun koşullu salıverilme talebinin ret sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48734)

171.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, cezaevlerinde bulunan hasta mahkumların tahliye edilmesi taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48735)

172.-        Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklular için kullanılan ilaçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48736)

173.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde bulunan hasta bir mahkumun tahliye edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48737)

174.-        Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianameye ilişkin yazılı soru önergesi (7/48834)

175.-        Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Covid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48835)

176.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/48836)

177.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/48837)

178.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48838)

179.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48839)

180.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48840)

181.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48841)

182.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48842)

183.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48843)

184.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48844)

185.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48845)

186.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48846)

187.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48847)

188.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48848)

189.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48849)

190.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve açık ceza infaz kurumuna geçiş talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48850)

191.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/48851)

192.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48852)

193.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/48853)

194.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48854)

195.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48900)

196.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48901)

197.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/48902)

198.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48903)

199.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48904)

200.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya Elmalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48905)

201.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Akçakale-Ceylanpınar arasındaki bölgede göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarından haklarında soruşturma açılan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48906)

202.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, son 5 yılda Şanlıurfa'nın Suriye sınırında alkol ve sigara kaçakçılığı suçlarından haklarında soruşturma ve kovuşturma başlatılan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48907)

203.-        Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, son 10 yılda meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan kişi sayısına ve verilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49036)

204.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Ankara'da cinsel saldırıya uğrayan bir kadının intiharına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49037)

205.-        İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, yaşanan orman yangınları ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49038)

206.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Hatay İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/49039)

207.-        Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, son 10 yılda mahkemelerde kaybolan dava dosyalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49040)

208.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2021 yılları arasında yapılan adli kontrol işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49041)

209.-        Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir Ezidi çocuğun IŞİD tarafından kaçırılması ile ilgili yürütülen yargılama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49141)

210.-        Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, bir Ezidi çocuğun IŞİD tarafından kaçırılması ile ilgili yürütülen yargılama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49142)

211.-        Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49143)

212.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Ereğli Cezaevinde mahkumların kötü muameleye maruz kaldığı ve taleplerinin yerine getirilmediği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49144)

213.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Aksaray Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49145)

214.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49146)

215.-        Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kadına karşı cinsel şiddet ve saldırı suçları ile ilgili yürütülen yargılama süreçlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49147)

216.-        Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, bazı cezaevlerinde bulunan hasta mahkumların tahliye edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49148)

217.-        İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kadına yönelik şiddete dair çeşitli istatiksel verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49149)

218.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49193)

219.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun yeni doğan bebeği olmasına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49194)

220.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/49195)

221.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49196)

222.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49197)

223.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun diş tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49198)

224.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49199)

225.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49200)

226.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elmalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/49201)

227.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda suların akmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49202)

228.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan iki mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49203)

229.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49204)

230.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun cinsel kimliğinden dolayı tehdit edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49205)

231.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49206)

232.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015-2021 yılları arasında Türkiye'de geçici sığınmacı, göçmen ve mülteci statüsündeki kişilerden suça karışanların sayısına ve işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49207)

233.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumunun atık ve kanalizasyon sularının bölgedeki Yayla Deresi'ne aktığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49208)

234.-        Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Sincan Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49304)

235.-        Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Sincan Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49305)

236.-        Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Kayseri Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49306)

237.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49307)

238.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, cezaevlerinde alınan Covid-19 tedbirlerine ve yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49308)

239.-        Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, bazı cezaevlerinde bulunan hasta mahkumların tahliye edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49309)

240.-        Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir mahkumun tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49310)

241.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye'de IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişi ve gruplar hakkında yürütülen adli ve hukuki işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49404)

242.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2013-2020 yılları arasında IŞİD'e yönelik yapılan yargılamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49405)

243.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2011-2021 yıllarında gizlilik kararı alınan soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49406)

244.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 20 Mart 2021 tarihinden bu yana kadınlara şiddet uyguladıkları gerekçesiyle haklarında uzaklaştırma kararı alınan erkeklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49407)

245.-        Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Türkiye'de bulunan Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu kişiler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49408)

246.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, ülkemizdeki terör örgütü üyelerine dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49409)

247.-        Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, 4 Eylül 1993'te işlenen bir cinayete ilişkin yazılı soru önergesi (7/49410)

248.-        Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, bir üniversite rektörünün sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49411)

249.-        Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da bulunan cezaevleriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49412)

250.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hasta mahkumun tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49413)

251.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 5402 sayılı Kanun kapsamında salıverilen hükümlülere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49523)

252.-        Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, FETÖ/PDY soruşturmalarındaki firari sanıklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49524)

253.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde hak ihlalleri yaşandığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49525)

254.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 30 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da hayatını kaybeden bir kadının ölümü hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/49526)

255.-        Van Milletvekili Tayip Temel'in, Tokat T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49527)

256.-        Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, İzmir'de gerçekleşen depremde zarara uğrayan Bakanlık personeline yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49528)

257.-        Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, 2018 yılında Tunceli'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49652)

258.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49653)

259.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ereğli A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49654)

260.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49655)

261.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49656)

262.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Akşehir T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49657)

263.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ilgın A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49658)

264.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Alanya L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49659)

265.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49660)

266.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Anamur T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49661)

267.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Anamur T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49662)

268.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Gülnar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49663)

269.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Silifke M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49664)

270.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49665)

271.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Erdemli K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49666)

272.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Mersin E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49667)

273.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49668)

274.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49669)

275.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49670)

276.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Tarsus Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49671)

277.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49672)

278.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49673)

279.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49674)

280.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Karaman M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49675)

281.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49676)

282.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ereğli (Konya) T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49677)

283.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ereğli (Konya) T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49678)

284.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49679)

285.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49680)

286.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Konya Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49681)

287.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Kızılcahamam Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49682)

288.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49683)

289.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49684)

290.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Elmadağ Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49685)

291.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49686)

292.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49687)

293.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49688)

294.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49689)

295.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49690)

296.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan 2 Nolu L Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49691)

297.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49692)

298.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49693)

299.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49694)

300.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Şabanözü K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49695)

301.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ovacık T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49696)

302.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Eskipazar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49697)

303.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Karabük T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49698)

304.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49699)

305.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Bartın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49700)

306.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49701)

307.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49702)

308.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Araç Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49703)

309.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Daday K1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49704)

310.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Kastamonu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49705)

311.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49706)

312.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Tosya A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49707)

313.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Durağan Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49708)

314.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sinop E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49709)

315.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49710)

316.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Boyabat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49711)

317.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49712)

318.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Çorum L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49713)

319.-        Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Sincan Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49714)

320.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hasta mahkumun tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49715)

321.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49716)

322.-        Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49717)

323.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkumun kaldığı cezaevinde kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49718)

324.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkumun ailesinin ikametgahının bulunduğu yere yakın bir cezaevine nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49719)

325.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49720)

326.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49721)

327.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye Toprakkale 2 Nolu T Tipi Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49722)

328.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yapan bir mahkeme başkanı hakkındaki iddialara yönelik yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49723)

329.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat Cezaevinde mahkumların denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49724)

330.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat Çamlıbel Cezaevinde mahkumların denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49725)

331.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 24 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Malazgirt Zaferi kutlamaları sırasında askeri bir görevlinin aracıyla bir çocuğa çarptığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49726)

332.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Tarsus T Tipi 2 ve 3 Nolu Cezaevleri ile Tarsus Kadın Cezaevinde çeşitli hak ihlallerin yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49727)

333.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 2018 yılında hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49785)

334.-        İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Sincan Cezaevinde bazı mahkumlara kötü muamele uygulandığı yönündeki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49786)

335.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bir kadına yönelik cinsel saldırının faillerinin serbest bırakılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49787)

336.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49788)

337.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49789)

338.-        Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Elazığ Cezaevinde Kürtçe şarkı söyleyen hükümlülere disiplin soruşturması başlatıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49790)

339.-        Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Türkiye genelindeki ve Giresun'daki kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49791)

340.-        İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne hakim ve savcılar için katılımın zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49792)

341.-        Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Tokat T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49793)

342.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutuklu yargılanan bir kişinin eğitim gördüğü fakülteden yönetmeliğe aykırı şekilde çıkarıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49794)

343.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49795)

344.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir doktor ihmali nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49796)

345.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Espiye L Tipi Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ve cezaevi ile ilgili bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49797)

346.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49798)

347.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49828)

348.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalova ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49829)

349.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49830)

350.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Van ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49831)

351.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49832)

352.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49833)

353.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49834)

354.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49835)

355.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49836)

356.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49837)

357.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49838)

358.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49839)

359.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49840)

360.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49841)

361.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49842)

362.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49843)

363.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49844)

364.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49845)

365.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49846)

366.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49847)

367.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49848)

368.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49849)

369.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49850)

370.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49851)

371.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49852)

372.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49853)

373.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49854)

374.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49855)

375.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49856)

376.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kapalı görüş sürelerinin azaltıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49857)

377.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolvadin Cezaevinde bulunan bir kişinin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49858)

378.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Espiye Ceza İnfaz Kurumunda Covid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49859)

379.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, kendisinden haber alınamayan bir kişinin bulunması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49860)

380.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında terör örgütü üyeliği ile ilgili açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50018)

381.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50019)

382.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son beş yılda suça karışan Afgan sayısına ve yıllara göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50020)

383.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 11 yılda suça karışan Suriyeli sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50021)

384.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Merkez ilçesinde 2020 yılından bu yana yapılan uyuşturucu operasyonlarına ve hakkında adli işlem yapılan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50022)

385.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50023)

386.-        Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, ceza infaz kurumları için ayrılan bütçeye ve cezaevlerinde bulunan kişilerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50024)

387.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aliağa Cezaevinde bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50422)

388.-        Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Tokat, Batman ve Ödemiş Cezaevlerinde kalan bazı hasta tutukluların sağlık durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50423)

389.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50424)

390.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50425)

391.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar T Tipi 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50426)

392.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50427)

393.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun hastanede muayene sırasında yaşadığını iddia ettiği bazı hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50428)

394.-        Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50429)

395.-        Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, suçu önleme politikalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50430)

396.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun infaz memurları tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50431)

397.-        Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Malatya Akçadağ T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50432)

398.-        Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, 2021 yılında cezaevlerinde üniversite giriş sınavına başvuran mahkum sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50433)

399.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50434)

400.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50435)

401.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50436)

402.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50437)

403.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Covid-19 nedeniyle açık görüşlerin kısıtlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50438)

404.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, 2016 yılından bu yana bazı suçlardan yargılanan kişilere dair istatistiki verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50439)

405.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 22 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen suikast ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50538)

406.-        Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, 22 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen suikast ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50539)

407.-        İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Meriç Nehrinde hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50540)

408.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Meriç Nehrinde hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50541)

409.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50542)

410.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50543)

411.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun yargılama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50544)

412.-        Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, eski bir bakanın bazı açıklamaları için soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50545)

413.-        Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, adliye binası ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50546)

414.-        Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, IŞİD terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen bir operasyonda kurtarılan Ezidi bir kız çocuğunun akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50547)

415.-        İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, bir avukatın haciz işlemi sırasında saldırıya uğradığı olayla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50548)

416.-        Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50549)

417.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Kocaeli Kandıra Cezaevinde tutuklu olan bir siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50550)

418.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Bursa'da bir Kuran kursunda yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/50551)

419.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 3 Temmuz 2021'de Muş'un Merkez ilçesinde bir çocuğun ölümüyle ilgili olaya dair soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/50552)

420.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50553)

421.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, bazı devlet yurtlarında kalan kadınların bir suç şebekesi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50768)

422.-        Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50769)

423.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50770)

424.-        Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, 14 Haziran 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan silahlı çatışma hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/50771)

425.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50772)

426.-        Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, 4 Eylül 1993'te işlenen bir cinayete ilişkin yazılı soru önergesi (7/50773)

427.-        Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, farklı cezaevlerinde bulunan iki kardeşin ailesinin bulunduğu Hakkari'ye veya yakın bir ile nakledilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50774)

428.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, boşanmak istediği eşi tarafından şiddete uğrayan ve kaçırılan bir kadının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50775)

429.-        Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilen bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50776)

430.-        İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve Adli Yıl Açılış Töreni için yapılan davete ilişkin yazılı soru önergesi (7/51043)

431.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ın İdil ilçesinde bir zırhlı aracın sebep olduğu ölümlü kazanın soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51044)

432.-        Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, adli tıp kurumunun cezaevlerinde bulunan hasta mahkumlar için verdiği raporlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51045)

433.-        Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 2015 yılında Cizre'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında hayatını kaybeden bir çocukla ilgili yürütülen soruşturma sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51046)

434.-        Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, uyuşturucu ve fuhuş çeteleri ile mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/51047)

435.-        İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, bir gösteriye müdahale sırasında bir polis amirinin sarf ettiği iddia edilen sözlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51048)

436.-        Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, iyi halli olmadıkları gerekçesiyle tahliye edilmeyen hükümlülere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51049)

437.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Brezilya'da bir uçakta uyuşturucu ele geçirilmesine ve konuyla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51050)

438.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, 10 Eylül 2013 tarihinde bir eylem sırasında hayatını kaybeden bir kişinin ölüm sebebinin soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51051)

439.-        Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, bir haber ajansına erişim engeli getirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51052)

440.-        Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, cezaevlerindeki mahkumların sağlık durumlarına dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51053)

441.-        Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, bir partiye üyelikle ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51054)

442.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, cezaevinde bulunan bir siyasetçinin sağlık durumu sebebiyle infazının ertelenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51055)

443.-        Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, zırhlı araçların karıştığı ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51134)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

444.-        Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, 2014 yılında IŞİD tarafından Ezidilere yönelik yapılan saldırılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48855)

445.-        Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, cinsel şiddet ve saldırıya maruz kalan kadınlara yönelik oluşturulan destekleme mekanizmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49150)

446.-        İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kadına yönelik şiddete dair çeşitli istatiksel verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49151)

447.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, kadın cinayetlerine karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49415)

448.-        Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, bazı devlet yurtlarında kalan kadınların bir suç şebekesi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49728)

449.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49729)

450.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49799)

451.-        İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Van'da görev yapan bir çocuk gelişimcinin haksız yere cezalandırıldığı ve görev yerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49890)

452.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ev kadınlarının kredi kullanımına dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50025)

453.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50026)

454.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50028)

455.-        Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da uyuşturucu kullanımının önlenmesi için yürütülen faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50029)

456.-        Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50441)

457.-        Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, bir kişinin haksız olarak görev yerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50554)

458.-        Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, DAEŞ tarafından kaçırılarak Türkiye'ye getirilen ve istismara uğrayan Ezidi bir kız çocuğunun güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50555)

459.-        Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50557)

460.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, bazı devlet yurtlarında kalan kadınların bir suç şebekesi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50777)

461.-        İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50778)

462.-        Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, şiddete maruz kalan ve intihar süsü verilerek öldürülen kadınlarla ilgili verilere ve KADES'te anadilde hizmet sunulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51056)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

463.-        Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir firmaya dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48531)

464.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, kayıt dışı çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48532)

465.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, vergi indirim raporu kapsamında emekli olan engelli vatandaşlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48599)

466.-        Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, tarım alanında çalışan kadınların sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48600)

467.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, illere göre iş kazalarında hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48601)

468.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, genç ve kadın işsiz verileri ile sigortasız çalışan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48602)

469.-        Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Miyelodisplastik Sendrom hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların ithaline dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48738)

470.-        İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, İstanbul'da bulunan bir fabrikadan Kod-29 ile çıkarılan bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/48856)

471.-        Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 2021 yılı itibarıyla ülkemizde çalışma izni bulunan yabancı uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48909)

472.-        Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, bir zincir markette çalışan bir kişinin istifaya zorlandığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49043)

473.-        İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Covid-19 nedeniyle işten çıkarılan vatandaşlara dair istatistiki verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49152)

474.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, OHAL döneminde kamu görevinden ihraç edilen kişilerin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/49153)

475.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bağ-Kur primlerinin üstlenilmesine yönelik destekten faydalanan ve faydalanmayan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49209)

476.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, güvenlik ve koruma personeli istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49210)

477.-        İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de bir sendikanın toplu sözleşme görüşmelerine katılmasının engellendiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49311)

478.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Türkiye'de çeşitli sektörlerde çalışan sığınmacı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49312)

479.-        Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, numaralı gözlükler için SGK tarafından sağlanan devlet katkı payının arttırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49313)

480.-        İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bazı zincir market çalışanlarına yönelik yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49314)

481.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, SGK bünyesinde yapılması planlanan zorunlu yer değişikliğinin ertelenmesi kararına ve çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49417)

482.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, zorunlu yer değiştirme kapsamında olmayan SGK personeli için yer değişikliği sürecinin başlatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49418)

483.-        İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, pandemi döneminde uzaktan çalışan kamu çalışanlarına yönelik desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49419)

484.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜİK'in işsizlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49420)

485.-        Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, makinist işçilerinin çalışma sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49421)

486.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Kocaeli'de bulunan bir fabrikada çalışan işçilerin haksız bir biçimde işten atıldıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49422)

487.-        İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, kamu çalışanları ile imzalanan toplu sözleşmeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49423)

488.-        Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Kocaeli'de bulunan bir fabrikada çalışan işçilerin haksız bir biçimde işten atıldıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49424)

489.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron firma çalışanlarına kadro verilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49425)

490.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, zincir marketlerde çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49426)

491.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49529)

492.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerinin denetimi ile bu kişilerin meslek edinimine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49530)

493.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020 ile 2021 yılının ilk 8 ayında konulan meslek hastalığı tanılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49531)

494.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49532)

495.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020'den günümüze kadar meydan gelen iş kazaları ile iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49533)

496.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de bulunan bir fabrikada çalışan işçilerin haksız bir biçimde işten atıldıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49534)

497.-        Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, memur maaşlarına ve yapılması planlanan zam oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49730)

498.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bazı zincir marketlerde çalışanlara yönelik hak ihlallerinin mevcut olduğu iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49731)

499.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik şirketine yönelik işten çıkarma ve mobbing iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49732)

500.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin çalıştığı şirket tarafından kayıt dışı şekilde yurt dışında çalıştırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49733)

501.-        Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, memur ve memur emeklilerine yönelik yapılan zam oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49734)

502.-        Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Van Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görev yapan bir kişinin görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49801)

503.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, kamu çalışanları ile imzalanan toplu sözleşmeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49802)

504.-        Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Covid-19'a karşı risk grubunda yer alan emeklilikte yaşa takılan kişilerle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49891)

505.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan bazı SGK Merkez Müdürlükleriyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49892)

506.-        İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, son 5 yılda hamilelik ve doğum gibi sebeplerle işten çıkarılan ya da ücretsiz izine ayrılan işçilerle ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49893)

507.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50030)

508.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002 yılından bu yana iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen Afgan sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50031)

509.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50032)

510.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, vergi mükellefi olan Afgan iş insanı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50033)

511.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana vergi mükellefi olan Suriyeli sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50034)

512.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda kamuda istihdam edilen Afgan sayısı ile özel sektörde istihdam edilen Suriyeli sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50035)

513.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana kamu ile özel sektörde istihdam edilen ve çalışma izni alarak çalışan Suriyeli sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50036)

514.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan Suriyeli sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50037)

515.-        Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, bir kişinin haksız olarak görev yerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50559)

516.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50560)

517.-        İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Manisa'da bir fabrikada çalışan işçilerin sendikaya üye olmaları sebebiyle işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50779)

518.-        Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, ILO tarafından yayımlanan Sosyal Güvenlik Raporunda Türkiye ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50780)

519.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, medikal ürün satışı yapan bir firmaya dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51057)

520.-        Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın, son beş yılda muvazaalı boşanma gerekçesiyle SGK tarafından aylıkları kesilen kişilere dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51058)

521.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, çeşitli ilaçların SGK'nın geri ödeme kapsamından çıkarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51059)

522.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, İstanbul'da atık toplama depolarına düzenlenen denetimlere ve kesilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51060)

523.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 2003-2021 yılları arasında SGK'nın uğradığı zarara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51135)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

524.-        Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Tuz Gölü Havzasının rehabilite edilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48533)

525.-        Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki esnaf ve vatandaşların sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48535)

526.-        Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl Kültür Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48539)

527.-        Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'ın Saray ilçesine bağlı Keçikayası köyünün altyapı ve ulaşım ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48540)

528.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48606)

529.-        İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Rize'de gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48611)

530.-        Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nde bulunan Kumrular Köyü'nde faaliyet gösteren biyogaz ve gübre entegre tesisine dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48857)

531.-        Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun'da bulunan bir meranın çöp alanı olarak kullanılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48858)

532.-        Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Millet Bahçelerinin yapımına dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48910)

533.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Kahta Çayında yaşanan balık ölümlerinin nedenlerinin araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48912)

534.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'deki hava kirliliğine dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48915)

535.-        Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin açtırdığı su sondaj kuyularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48916)

536.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Pınarbaşı Belediyesine tahsis edilen bazı içme suyu kaynaklarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından MASKİ'ye tahsis edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48918)

537.-        İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir'de bulunan ve kanalizasyona bağlı olmayan foseptik çukurlarına dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49044)

538.-        İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Küçük Menderes Havza Yönetim Planındaki görevlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49045)

539.-        İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Binasının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49046)

540.-        İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir'deki yağmur su kanalları ile kanalizasyon kanallarının ayrılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49047)

541.-        İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, sıfır atık kampanyasının kaynakta ayrıştırma kapsamında genişletilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49049)

542.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta bulunan Fevkani Köprüsünün akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49058)

543.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'taki kamusal alan darlığı ve otopark alanı sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/49059)

544.-        İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, son on yılda orman vasfını yitiren ve imara açılan alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49062)

545.-        Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, 2021 yılında Muğla ve Antalya'da satılan tarım arazilerine ve orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49063)

546.-        İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir'in Urla ilçesinde kurulması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin çevreye etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49064)

547.-        Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun'da bazı mahallelerin atık ve kanalizasyon sularının Engiz Çayına karıştığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49065)

548.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta bulunan bir sahile hafriyat toprağı dökülmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49066)

549.-        İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet tarafından yapılan bir yerinde incelemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49154)

550.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'a bağlı Kokaksu mevkiinde yapılan yol yapım çalışmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49158)

551.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta yapımı devam eden Sahil Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/49159)

552.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, İzmir depremzedeleri için yapılacak yeni konutların ödeme koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49160)

553.-        Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'taki bazı mahallelerin bozuk olan yollarının düzeltilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49211)

554.-        Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesinin yürüttüğü konut projesinin hak sahiplerine teslimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49213)

555.-        Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan katlı otopark inşaatı hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49214)

556.-        İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin sebeplerine ve alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49317)

557.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yapılması planlanan Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49319)

558.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Merkez ilçesinde bulunan Ankara Köprüsü'nün bakım ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49320)

559.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2021 yılları arasında imara açılan dere yataklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49321)

560.-        Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, Karadeniz'de doğal afetlere karşı alınan önlemlere ve TOKİ tarafından yapılan konutların teslim edilme tarihine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49322)

561.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, dere yataklarındaki yapılaşmaların tespitine ve alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49428)

562.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sıfır Atık Projesi kapsamında Bakanlık tarafından protokol imzalanan kurum, kuruluş, dernek ve vakıflara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49430)

563.-        Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası yıkılan ve hasar gören bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49431)

564.-        Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, üzerinde ipotek bulunan ve haczedilen konut, iş yeri, arsa ve arazilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49432)

565.-        İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, taşkın riski altındaki yerleşim birimlerine ve sel felaketlerine karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49436)

566.-        Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 28 Temmuz 2021 tarihli Manavgat yangını sonrasında yeni yapılacak evlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49538)

567.-        Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Bakanlığın Okluk Koyuna dair yaptığı çevre düzeni plan değişikliğine ve çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49735)

568.-        Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ta bir konut projesinin tamamlanmasına rağmen konutların hak sahiplerine teslim edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49803)

569.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Balıklıgöl'ün çevre temizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49894)

570.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49895)

571.-        Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen mevkiinde maden işletme izni verilen bir alanla ilgili çevresel etki değerlendirmesi yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49896)

572.-        Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen mevkiinde bulunan maden işletmesine tahsis edilen ormanlık alanlara ve bölgedeki hava kirliliği ölçümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49897)

573.-        İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Bayburt'ta bulunan Baksı Müzesine ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49898)

574.-        Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya ve Muğla'da çıkan yangınlarda malvarlıkları zarar gören kişilere gönderilen bazı belgelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49899)

575.-        Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Fiskaya bölgesinde planlanan kentsel dönüşüme ilişkin yazılı soru önergesi (7/49900)

576.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50114)

577.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50115)

578.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzincan ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50116)

579.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ağrı ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50117)

580.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzurum ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50139)

581.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Hakkari ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50140)

582.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kilis ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50141)

583.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gümüşhane ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50142)

584.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Karabük ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50143)

585.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Mardin ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50144)

586.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Isparta ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50145)

587.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Muş ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50146)

588.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Iğdır ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50147)

589.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Rize ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50148)

590.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Batman ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50149)

591.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Siirt ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50150)

592.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bayburt ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50151)

593.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Şırnak ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50152)

594.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50153)

595.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50154)

596.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yalova ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50155)

597.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bingöl ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50156)

598.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50157)

599.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çankırı ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50158)

600.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Diyarbakır ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50160)

601.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Düzce ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50162)

602.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ardahan ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50166)

603.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksaray ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50167)

604.-        Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Tatvan Çevreyolu Projesinde yapılan toplulaştırma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50442)

605.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan iki mahalle arası yolun asfaltlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50458)

606.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan bir firmanın çevreye zararlı bir malzemeyi izinsiz ürettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50461)

607.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2012 yılından bu yana Bakanlık tarafından özel proje alanı ilan edilen arazilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50465)

608.-        Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan kanalizasyon ve dere ıslahı çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50561)

609.-        Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, taşınmaz satışı ile Türk vatandaşlığı verilen kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50562)

610.-        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yoğun tır ve kamyon trafiğinin sebep olduğu sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/50564)

611.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan bir köyün taşınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50584)

612.-        Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'de bulunan Bulanık Deresindeki kirliliğin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50590)

613.-        Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50611)

614.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, petrol sızıntısının Samandağ sahilini etkilememesi için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50652)

615.-        Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de inşa edilen bazı TOKİ konutlarının zeminine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50653)

616.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50654)

617.-        İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, İstanbul'da bulunan Tahtakale Mahallesinin imar sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/50781)

618.-        Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı riskli alan ilan edilen bir mahalleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50782)

619.-        Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Bakanlığın belediyelere verdiği şartlı nakdi yardımlar ile hibe ve tahsis ettiği araçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50859)

620.-        İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Eğirdir gölü ve havzasını koruma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50876)

621.-        Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ'daki deprem sonrasında ağır hasarlı bazı binaların yıkımlarının usulsüz gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50881)

622.-        Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın çeşitli mahallelerinin sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/50932)

623.-        Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ankara'da yer alan Akyurt Fuar Alanının son durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50933)

624.-        Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, daha önce ruhsatı iptal edilen Halıdere Taşocağının faaliyet durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50934)

625.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Tunceli'nin Malazgirt ilçesi ve bağlı köylerinde 24 Ocak 2020 tarihli Elazığ depremi sonrası hasar gören konutların yeniden yapımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50935)

626.-        Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Bodrum Cennet Koyu'nda bir holdinge ait özel mülkle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50936)

627.-        İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, atık toplayıcılarının sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51061)

628.-        İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir'in Karaburun yarımadasında bulunan rüzgar enerjisi santrallerinin çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51062)

629.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, kira bedellerindeki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51063)

630.-        Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Burdur'da bulunan bir çimento fabrikasının çevreye ve insan sağlığına verdiği zarara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51136)

631.-        Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, inşaat sektöründe görülen yüksek girdi maliyetleri ve kredi faizlerinin düşürülmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51137)

Dışişleri Bakanlığı

632.-        Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait adaların silahlandırıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49440)

633.-        Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Afganistanlı sığınmacılara yönelik alınması planlanan koruma tedbirlerine ve yapılacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49901)

634.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50170)

635.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda dil eğitimi amacıyla yurt dışına çıkan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50172)

636.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Afganistan'da yaşanan gelişmelere dair izlenecek tutuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/50174)

637.-        Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, bazı THY personelinin yabancı bir ülkeye iltica ettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50655)

638.-        Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50656)

639.-        İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması yönünde girişimde bulunan ülkelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50937)

640.-        Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Irak'ın Kut şehrine cezaevi inşaatında çalışmak üzere giden işçilerin bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50938)

641.-        Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, bir kişinin Rusya'daki şüpheli ölümünün araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50939)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

642.-        İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, ülkemizdeki elektrik enerjisi üretimine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48744)

643.-        İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, 2 Ağustos 2021 tarihinde birçok ilde meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48745)

644.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köye doğalgaz bağlanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48923)

645.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49219)

646.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49220)

647.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49221)

648.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49222)

649.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49223)

650.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49224)

651.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49225)

652.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49226)

653.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49227)

654.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49228)

655.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49229)

656.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49230)

657.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49231)

658.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49232)

659.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49233)

660.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49234)

661.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49235)

662.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49236)

663.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49237)

664.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49238)

665.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49239)

666.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49240)

667.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49241)

668.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49242)

669.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49243)

670.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan bir mahalle sakinlerine bir ayda iki elektrik faturası kesildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49244)

671.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir mahallede yaşanan elektrik sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49326)

672.-        Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, TEİAŞ tarafından yapılan güvenlik kamerası sistemi ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49441)

673.-        Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin'deki çiftçilerin borçları nedeniyle DEDAŞ tarafından elektriklerinin kesilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49442)

674.-        Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'deki sokak ışıklandırmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49443)

675.-        İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan indirimin faturalara yansıtılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49542)

676.-        Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, küresel iklim kriziyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49738)

677.-        İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, elektrik fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49739)

678.-        Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, HES'ler aracılığıyla yapılan elektrik üretimine ve bazı illerin elektrik tüketimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49740)

679.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi bir sokakta yapılan kazıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/49902)

680.-        Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik fatura bedellerinde yaşanan artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49904)

681.-        İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, kalıcı yaz saati uygulamasının sonuçlarına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49905)

682.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49906)

683.-        Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari ve ilçelerine doğalgaz getirilmesine yönelik çalışmaların akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49907)

684.-        Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, elektriğe yapılan zamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49908)

685.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmasına ve ülke genelindeki doğalgaz tüketimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50175)

686.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50176)

687.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kılıç Köyünde yaşanan elektrik kesintisi sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/50177)

688.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman il genelinde şehir merkezinde kalan yüksek gerilim hatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50178)

689.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50179)

690.-        Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, elektrik faturalarına yansıyan kalemlere ve bu kalemlerde yapılan fiyat güncellemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50495)

691.-        İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, elektrik faturalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50496)

692.-        Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, elektrik fatura bedellerinde gerçekleşen artışlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50497)

693.-        Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de kurulacak bir rüzgar santralinin Kyzikos Antik Kentine zarar vereceği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50658)

694.-        Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, elektrik fiyatlarına yapılan artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/50659)

695.-        Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, elektrik fiyatlarına yapılan zamma ilişkin yazılı soru önergesi (7/50660)

696.-        Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, enerji sektöründe kamu özel iş birliği ile yapılan projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50661)

697.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, rüzgar enerjisine dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50662)

698.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Karacaören köyünün elektrik ve internete erişimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50663)

699.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50664)

700.-        Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan Gövez Yaylasına elektrik hattı çekilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50940)

701.-        Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan doğal gaz çevrim santralinin satış ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50942)

702.-        İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Eti Maden bünyesinde üretilen etidot-67 ürününün kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51064)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

703.-        Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan bazı öğrencilerin burs ve kredilerinin kesilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48548)

704.-        Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, bisikletli ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48549)

705.-        İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Kredi ve Yurtlar Kurumunun İstanbul'daki yurtlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48550)

706.-        Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, KYK borçlarının ödenmesinde çalışma şartı aranması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48616)

707.-        İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Bakanlığa bağlı yüzme havuzlarına ve yüzme eğitmenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48746)

708.-        Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, pandemi döneminde işlerini kaybeden kişilerin öğrenim kredisi borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49741)

709.-        Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, pandemi döneminde amatör futbol kulüplerine destek verilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49742)

710.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50180)

711.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50181)

712.-        Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, yurtların kapasitelerine ve öğrencilerin barınma sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/50665)

713.-        Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50666)

714.-        Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/50667)

715.-        Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, vergi muafiyeti tanınan dernek ve vakıflara ait yurtlarda kalan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50668)

716.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50669)

717.-        Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51065)

718.-        İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'de bulunan gençlik merkezlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51066)

719.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, öğrenim kredisi borçlarını ödeyemeyen öğrencilere ve kredi borç faizlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51138)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

720.-        Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, alkol ve tütün ürünlerinden elde edilen vergi gelirlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48551)

721.-        Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, özelleştirilen kamu bankalarında yönetmen yardımcısı olarak görev yapanların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48553)

722.-        İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, son 10 yılda mal edinme yoluyla vatandaşlık kazananlar ile geçici koruma ve mülteci statüsündeki kişilere ayrılan bütçeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/48747)

723.-        Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, pandemiden olumsuz etkilenen imalat sektörüne verilen krediye ilişkin yazılı soru önergesi (7/48748)

724.-        Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Fiyat İstikrarı Komitesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49070)

725.-        Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, 7326 sayılı Kanun'dan yararlanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49246)

726.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, TÜİK'in hazırladığı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerinin 2020 yılı için açıklanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49328)

727.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, yoksulluk oranındaki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49329)

728.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir depremi nedeniyle hasar gören binaların dönüşümü için talep ettiği kredinin onaylanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49444)

729.-        Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, tıbbi malzeme tedarikçilerinin ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49445)

730.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Danıştay kararı uyarınca çiftçilere yapılan destek ödemelerinden kesilen stopajın iadesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49563)

731.-        Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, KİT'ler ve kamu bankalarının 2019-2021 yıllarındaki reklam ve sponsorluk harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49564)

732.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Merkez Bankasının faiz kararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49744)

733.-        Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Ankara-Niğde Otoyolundaki geçiş ihlalinden doğan alacaklara ve bazı şirketlere ait icra dosyalarının verildiği avukata dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49804)

734.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, son 10 yılda kamu kurumlarından dernek ve vakıflara yapılan bağışlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49909)

735.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Almanya'da bulunan Ziraat Bankası şubelerine yönelik denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50182)

736.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Ziraat Bank International'dan sahte teminat mektubu ile kredi çekildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50183)

737.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Fiyat İstikrarı Komitesi çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50184)

738.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50186)

739.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis'in merkez ilçesinde Nurullah Eren Caddesi'nde bulunan Halbank Şubesi'nin yenilenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50187)

740.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis'in Merkez ilçesi Nurullah Eren Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası şubesinin yenilenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50189)

741.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50191)

742.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana vergi mükellefi olan Suriyeli iş insanı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50193)

743.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, vergi mükellefi olan Afgan iş insanı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50194)

744.-        Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Halkbank şubesi açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50498)

745.-        Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, TÜİK'in 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50499)

746.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Türkiye genelinde 15 yaş üzerinde olup iş gücüne dahil olmayan erkek sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50500)

747.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Almanya'da bulunan Ziraat Bankasının yönetim kurulu üyelerine ve görev sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50501)

748.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, bir firmaya sağlanan proje bazlı devlet desteğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50502)

749.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, kamu ve özel bankalardan kredi kullanan kişilere yapılan hayat sigortalarından alınan ücretlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50671)

750.-        İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Almanya'da bulunan Ziraat Bankası ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50672)

751.-        Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, turistik bölgelerde konutlarını kiraya veren mükelleflerin ödediği KDV oranının düşürülmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50943)

752.-        Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51139)

753.-        Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ziraat Bankasının Almanya'da faaliyet gösteren bir iştirakiyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51140)

İçişleri Bakanlığı

754.-        Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2013 yılından bu yana yıllara göre kayıp silah envanterine yönelik verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48554)

755.-        Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen bir kişiye silah ruhsatı verildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48555)

756.-        İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, ülkemize kaçak giren Afgan göçmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48556)

757.-        Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Türk vatandaşlığından çıkarılan bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/48557)

758.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Arap Alevilerinin kutsal bayramı olan Gadir Hum Bayramının resmi tatil sayılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48558)

759.-        İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48559)

760.-        Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir şirket hakkında yürütülen işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48560)

761.-        Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin'in Artuklu ilçesinde bir karakol komutanının el koyulan kaçak sigaraları sattığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48618)

762.-        İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, HDP İzmir İl Örgütü binasına yapılan saldırının failine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48619)

763.-        Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, İran üzerinden ülkemize giren Afgan göçmenlere ve bunlara yönelik alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48620)

764.-        Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, bir kaymakamın mal varlığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48621)

765.-        Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, bisikletli kazaların önlenmesi için yapılan çalışmalara ve yaşamını yitiren kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48622)

766.-        Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, ülkemizde bulunan Suriyelilerin karıştığı adli vaka sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48623)

767.-        Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir'de yaşanan içme suyu sıkıntısı ile kamu hizmetlerine ayrılan bütçeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/48624)

768.-        Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48626)

769.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizde 2017-2021 yılları arasında yaşanan kadın şiddetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48628)

770.-        Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yer alan bir arazinin Mesudiye Belediyesi tarafından satıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48629)

771.-        Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Mesudiye ilçesinin Güzle mahallesinin su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/48630)

772.-        Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Jandarma Asayiş Vakfı ve Polis Bakım ve Yardım Sandığı gibi vakıf veya dernekler üzerinden yapılan alımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48631)

773.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişi sayıları ile Türkiye'ye göç eden Afganlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48632)

774.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir polis memurunun intiharına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48633)

775.-        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 12 Temmuz 2021 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde kaçırılan bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/48634)

776.-        İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Rize'de uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48635)

777.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin kanalizasyon sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/48636)

778.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ayran Mahallesinin yol sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/48637)

779.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki basınçlı şebeke sistemi eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48638)

780.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ayran Mahallesinin su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/48639)

781.-        Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Güneydoğu illerinde su sıkıntısına neden olan elektrik kesintilerine ve Batman'da bir çocuğun sulama kanalına düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/48640)

782.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, İran ve Irak sınırından izinsiz olarak Türkiye'ye giren kişilere ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48749)

783.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48750)

784.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48751)

785.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de iller bazında uyuşturucu kullanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48752)

786.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48753)

787.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48754)

788.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48755)

789.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48756)

790.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48757)

791.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48758)

792.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48759)

793.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48760)

794.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48761)

795.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48763)

796.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48764)

797.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48765)

798.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48766)

799.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48767)

800.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48768)

801.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48769)

802.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48770)

803.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48771)

804.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48772)

805.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48774)

806.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48775)

807.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48776)

808.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Van ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48777)

809.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48778)

810.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eski dönemlerde görev yapmış bakanlara tahsis edilen makam araçları ile koruma polislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48779)

811.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalova ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48780)

812.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, 31 Temmuz 2021'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Kalecik Köyünde yaşanan sel felaketine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48781)

813.-        İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, ülkemizdeki göçmen, mülteci ya da misafir kabul edilen kişilere dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48782)

814.-        Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganlara ve ülkemizde bulunan Suriyelilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48783)

815.-        İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, denizlerde oluşan rip akıntısı sebebiyle hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48786)

816.-        Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, son beş yıldaki ruhsatsız ve kaçak silah envanterine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48787)

817.-        Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, bir suç örgütü liderinin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48862)

818.-        Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'da ve Türkiye genelinde kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48863)

819.-        Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Şanlıurfa'daki bir siyasi parti teşkilatının bina kirası ve personel maaşlarının belediyeler tarafından karşılandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48866)

820.-        Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2011-2021 yılları arasında ülkemizdeki göçmen, mülteci ve geçici koruma statüsünde olan kişilere dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48868)

821.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, devlet envanterine kayıtlı olan ve olmayan ateşli silahlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48925)

822.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, organize suç örgütü lideri olarak bilinen bir kişinin bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48926)

823.-        Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Kadıköy'de bulunan bir kiliseye yapılan saldırıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/48927)

824.-        Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 16 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde bazı evlere yapılan polis baskınları ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48928)

825.-        Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Konya'nın Meram ilçesindeki bir ailenin uğradığı saldırıya dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48929)

826.-        Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, 30 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/48930)

827.-        İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, İstanbul'da bulunan bir fabrikadan Kod-29 ile çıkarılan bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/48931)

828.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan orman yangınlarına dair sabotaj iddialarına ve ırkçılığa karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48932)

829.-        İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Bakanlığın envanterinde bulunan yangın söndürme araçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48933)

830.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Türkiye Afet Müdahale Planının güncellenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48934)

831.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, son 5 yılda Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki bölgede işlenen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48935)

832.-        Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, olası bir depreme karşı yapılan hazırlık çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48936)

833.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kurban derisi toplama izni verilen ve izinsiz kurban derisi toplayan dernek, vakıf ve kurumlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48937)

834.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizdeki TOMA'lara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48938)

835.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, son 5 yılda Şanlıurfa'nın Akçakale-Ceylanpınar bölgesinde işlenen göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48939)

836.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da işlenen alkol veya sigara kaçakçılığı suçlarına dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48940)

837.-        Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'un Alucra ilçesinde içme suyundan kaynaklı yaşandığı iddia edilen bazı sağlık problemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48941)

838.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Gaziantep'te bir polis memurunun intihar etmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48942)

839.-        Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, son 2 yıl içinde Kocaeli'de yaşanan trafik kazalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48943)

840.-        İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, son 5 yılda İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı ile ülke genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48945)

841.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki mevsimlik işçilere yönelik yapılan saldırıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/48946)

842.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı depolarında bulunan MI17 genel maksat helikopterlerinin orman yangınları ile mücadelede kullanılmamasının gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48947)

843.-        Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, orman yangınlarında Jandarmanın görev almamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49072)

844.-        Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yapan iki trafik polisinin açığa alınması ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49073)

845.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin turizm merkezi haline getirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49076)

846.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin turizm merkezi haline getirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49077)

847.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan gölette yaşanan boğulmaların önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49078)

848.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, itfaiyecilerin statülerinin ve haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49079)

849.-        Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, trafik kazalarını önlemek adına alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49080)

850.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında görevli olan bir askerin intiharına dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49082)

851.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2010-2021 yıllarında ikna yolu ile teslim olan PKK mensuplarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49083)

852.-        İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Suriye uyruklu bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49163)

853.-        İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde basın mensuplarına yönelik yaşanan bir olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/49164)

854.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'dan Çorum'a giden mevsimlik tarım işçilerinin saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49165)

855.-        Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, çeşitli mezarların tahrip edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49166)

856.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan orman yangınlarına ve ırkçılığa karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49167)

857.-        Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapan Afganlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49168)

858.-        Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınırda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/49169)

859.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı il ve ilçelerinde yaşanan içme suyu ve yol sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49170)

860.-        İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan bir arama sonucunda silah ve uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen vatandaşa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49171)

861.-        İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, ülkemize göç eden Afgan uyruklu kişilere ve sınır güvenliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49172)

862.-        Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, bazı deniz araçlarının denetimine ve kullanım kısıtlamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49174)

863.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da bulunan Uğurlu Sanayi Sitesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49175)

864.-        İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, bir emniyet mensubu hakkındaki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49176)

865.-        Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde yaşandığı iddia edilen yol kesme ve kimlik kontrol faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49177)

866.-        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapan Afganlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49178)

867.-        Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, düzensiz göçe karşı yürütülen politikalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49263)

868.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bulunan güvenlik korucularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49264)

869.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, son 10 yılda gerçekleşen otobüs kazalarına dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49265)

870.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Türkiye'ye giriş yapan Afgan ve diğer göçmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49266)

871.-        İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, doğal afetlere karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49267)

872.-        Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, son 1 yılda Kocaeli'de tespit edilen kaçak göçmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49268)

873.-        Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/49269)

874.-        Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk vatandaşlığı kazanmış Suriyeli kişilere ve Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Suriyeli sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49330)

875.-        Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Kafkasör Geleneksel Boğa Güreşlerinin yapılmasına izin verilmemesi kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49331)

876.-        Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, ülkemize giren Afganlara dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49332)

877.-        Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, ülkemizde bulunan Afgan kişilere dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49333)

878.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla Türkiye'de bulunan Afgan uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49334)

879.-        Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 10 Ağustos 2021 tarihinde çıkan bir kavgaya kolluk kuvvetlerinin müdahale etmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49335)

880.-        Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen yangınlar sırasında sokaklarda kimlik kontrolü yapıldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49336)

881.-        Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49337)

882.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, ülkemize giriş yapan sığınmacılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49338)

883.-        İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan göçmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49339)

884.-        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Suriye uyruklu sığınmacılara ve Türk vatandaşlığı verilen Suriyelilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49342)

885.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kadının kaybolmasına dair yapılan soruşturmanın akıbetine ve bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49446)

886.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, toplum refahı ödeneğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49447)

887.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2015 yılından bu yana IŞİD iltisaklı olduğu tespit edilen derneklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49448)

888.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, savunma alanında danışmanlık hizmeti veren bir şirketten hizmet alınıp alınmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49449)

889.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir vakfın İzmir il temsilcisine dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49450)

890.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Mardin'de görev yapan bir polis memurunun ölümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/49451)

891.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2010 yılından günümüze kadar ülkemize giriş yapan ve vatandaşlık verilen Afganistan uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49452)

892.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2010 yılından günümüze kadar ülkemize giriş yapan ve vatandaşlık verilen Suriye uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49453)

893.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2021 yılında ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu kişilere dair aylık verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49454)

894.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, mikro kredi işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49455)

895.-        Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 1 Temmuz 2021-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında işlenen kadın cinayeti, şüpheli ölüm ve şiddet içerikli ihbar sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49456)

896.-        İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, 28. Dönem POMEM ilanında polis adayları için aranan ölçütlere ve yaş sınırına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49457)

897.-        Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, trafik kazalarının önlenmesine ve yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49458)

898.-        Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, ülkemizde bulunan Afgan ve Suriyeli sığınmacı, mülteci ve göçmen verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49459)

899.-        İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, trafik kazalarının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49460)

900.-        Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Mamak Belediyesinin gerçekleştirdiği bir ihaleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49461)

901.-        Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Türkiye'de geçici koruma altında bulunanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49462)

902.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, ülkemizdeki terör örgütü üyelerine dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49463)

903.-        Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin şehir merkezinin trafik sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49464)

904.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Kızılay'a ait şirketlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49465)

905.-        Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'deki sokak ışıklandırmalarına dair ihale sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49466)

906.-        Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Kalecik ilçesinde bulunan Ermeni mezarlığının tahrip edildiğine dair bazı görüntülere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49467)

907.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kurucahöyük Mahallesi'nde susuzluktan dolayı yaşanan hayvan ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49468)

908.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, sınırlara yapılan beton duvarlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49566)

909.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 2018-2021 yılları arasında ateşli silahlar nedeniyle hayatını kaybeden kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49567)

910.-        Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'daki orman yangınlarını söndürme faaliyetlerine katılan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/49568)

911.-        Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, son 10 yılda gerçekleşen polis intiharlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49569)

912.-        Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'da yaşayan sığınmacılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49570)

913.-        Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2011-2021 yılları arasında ülkemize giren sığınmacılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49571)

914.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015 ile 2021 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'den gayrimenkul, arazi ve şirket satın alan ve vatandaşlık kazanan yabancı uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49572)

915.-        İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, vatandaşlık verilen yabancı uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49573)

916.-        Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, ülkemize metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin girişinin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49574)

917.-        Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/49745)

918.-        İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, bazı sosyal medya paylaşımları ile ilgili yürütülen soruşturmalara dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49746)

919.-        Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, küresel iklim kriziyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49747)

920.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da uyuşturucu kullanımının önlenmesi için yürütülen faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49748)

921.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hakkari'de bir kargo şirketinde çalışan bir kişinin polisler tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49750)

922.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir vatandaşın polis memuru tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49751)

923.-        Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, DİSKİ tarafından kaçak su kullanıldığı iddiasıyla Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kesilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49752)

924.-        Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49753)

925.-        Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49754)

926.-        İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 10 Ağustos 2021 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerçekleşen bir olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/49805)

927.-        Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49806)

928.-        Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, bir Taliban mensubunun Türkiye'de bir üniversiteden kabul aldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49807)

929.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan göçmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49808)

930.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, son 10 yıldaki bireysel silahlanma verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49809)

931.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırılmak istendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49810)

932.-        İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49811)

933.-        Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Valiliğince izin verilmeyen bir toplantıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/49812)

934.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tahliye edilen bir kişinin hakkındaki tedbir kararının kaldırılmaması nedeniyle pasaport alamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49813)

935.-        Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir parti görevlisinin kendini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49814)

936.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, bazı göçmenlerin denize atıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49910)

937.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49911)

938.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde görevli güvenlik korucularının sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49912)

939.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ili genelinde 2012 yılı içinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49913)

940.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana üniversitelerden kabul alan yabancı uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49914)

941.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2011 yılından önerge tarihine kadar asayiş olaylarına karışan yabancı, göçmen ve sığınmacı verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49915)

942.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49916)

943.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49917)

944.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49918)

945.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49919)

946.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49920)

947.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49921)

948.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49922)

949.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49923)

950.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49924)

951.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49925)

952.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49926)

953.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49927)

954.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49928)

955.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49929)

956.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49930)

957.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49931)

958.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49932)

959.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49933)

960.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49934)

961.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49935)

962.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49936)

963.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49937)

964.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49938)

965.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalova ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49939)

966.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Van ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49940)

967.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49941)

968.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49942)

969.-        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49943)

970.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son beş yılda Kızılay'a yapılan kurban bağışlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49944)

971.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan alışveriş kartların bir kısmının kaybolduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49945)

972.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2021 yılında Kızılay'a yapılan kurban bağışlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49946)

973.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2021 yılında Kızılay'a yapılan kurban bağışlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49947)

974.-        Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Manavgat'ta orman yangınından zarar gören vatandaşlara AFAD tarafından talep ve taahhütname belgesi imzalatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49948)

975.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49949)

976.-        İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2017-2021 yılları arasında yıl ve il bazında gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49950)

977.-        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye genelinde illere göre bulunan Suriyeli göçmen sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49951)

978.-        Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49952)

979.-        Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 2002-2021 yılları arasında gerçekleşen faili meçhul cinayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49953)

980.-        Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Birecik-Halfeti yol güzergahında heyelana karşı önlem alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49954)

981.-        Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Birecik-Kelaynak yol güzergahında heyelana karşı önlem alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49955)

982.-        Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı kapalı pazarı esnafının borçlarının silinmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49956)

983.-        Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman'da son 3 ayda elektrik faturalarına gelen zamma ilişkin yazılı soru önergesi (7/49957)

984.-        İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden bir kişinin yakını ile kolluk kuvvetleri arasında yaşanan diyaloğa ilişkin yazılı soru önergesi (7/50196)

985.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, mahalle bekçilerinin ücretleri ile mesai saatlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50197)

986.-        İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Konak ilçesinde bir vakfın üyelerinin vatandaşı tehdit ettiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50198)

987.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, mahalle bekçilerine sağlanan ekonomik ve sosyal haklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50199)

988.-        İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, mahalle bekçilerine dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50200)

989.-        Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015-2021 yılları arasında bazı terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50201)

990.-        İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Konak ilçesinde bir vakfın üyelerinin vatandaşı tehdit ettiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50202)

991.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Karabük ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50203)

992.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Isparta ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50204)

993.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Iğdır ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50205)

994.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Hakkari ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50206)

995.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gümüşhane ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50207)

996.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzurum ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50208)

997.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Merkez ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50209)

998.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Şırnak ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50210)

999.-        Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Siirt ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50211)

1000.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Rize ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50212)

1001.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Muş ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50213)

1002.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Mardin ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50214)

1003.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kilis ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50215)

1004.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Türkiye'ye yasal ve yasadışı yollarla giriş yapan Afganlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50216)

1005.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Van sınırından yasal ve yasadışı yollarla giriş yapan Afgan sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50217)

1006.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Hakkari sınırından yasal ve yasadışı yollarla giriş yapan Afgan sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50218)

1007.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Ağrı sınırından yasal ve yasadışı yollarla giriş yapan Afgan sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50219)

1008.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011'den beri geçici koruma altında olan ve Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50220)

1009.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Türk vatandaşlığı alan Afgan sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50221)

1010.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Şırnak sınırından yasal ve yasadışı yollarla giriş yapan Afgan sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50222)

1011.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yıl içinde yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50223)

1012.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünden son beş yılda göç edenlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50224)

1013.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002 yılından bu yana siyasi parti üyeliği tespit edilen devlet memurlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50225)

1014.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50226)

1015.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50227)

1016.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzincan ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50228)

1017.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Düzce ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50229)

1018.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Diyarbakır ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50230)

1019.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çankırı ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50231)

1020.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50232)

1021.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bingöl ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50233)

1022.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bayburt ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50234)

1023.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Batman ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50235)

1024.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksaray ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50236)

1025.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ağrı ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50237)

1026.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50238)

1027.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50239)

1028.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50240)

1029.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50241)

1030.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50242)

1031.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50243)

1032.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50244)

1033.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Tut ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50245)

1034.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ardahan ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50246)

1035.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50247)

1036.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yalova ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50248)

1037.-    Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da uyuşturucu kullanımının önlenmesi için yürütülen faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50249)

1038.-    Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Covid-19 hastası bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50250)

1039.-    İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, bir kaymakam hakkındaki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50503)

1040.-    Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, 2018-2021 yılları arasında Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50504)

1041.-    Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, sürücü belgeleri geçici ve daimi olarak alınan sürücülere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50505)

1042.-    Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı bazı mahallelerde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/50506)

1043.-    İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'in Konak ilçesinde bir vakfın üyelerinin vatandaşı tehdit ettiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50507)

1044.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir belediye başkanının mültecilere dair söylem ve uygulamaları için soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50508)

1045.-    Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Kürtçe dilinin kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50509)

1046.-    Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, bir parti görevlisinin kendini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50674)

1047.-    Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, bir parti görevlisinin kendini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50675)

1048.-    İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir parti görevlisinin kendini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50676)

1049.-    Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Adana'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50677)

1050.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan Meriç nehrinden kaçak yollarla geçmeye çalışırken kolluk güçleri tarafından yakalanan göçmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50678)

1051.-    Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, bir parti yetkilisinin, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılmasına ve darp edilmesine yönelik soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/50679)

1052.-    Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Antalya'nın Kızılağaç Mahallesi'ndeki hanelere gelen yüksek su faturalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50680)

1053.-    Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da suya yapılan zamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50681)

1054.-    Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Şehir Hastanesi yapım ihalesinin şartlarına aykırı malzeme kullanıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50682)

1055.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2021 Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf/sözleşmeli subay ve astsubay temininde şehit ve gazi yakınlarına ayrılan kontenjanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50683)

1056.-    Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, radikal terör örgütü militanlarından ülkemize girenlerin tespitine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50684)

1057.-    İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Türk vatandaşlığına geçen yabancılarla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50685)

1058.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Uganda yönetimine muhalif yabancı uyruklu bir kişinin Uganda Büyükelçiliğinde tutulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50686)

1059.-    İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir siyasi partinin kuruluş talebinin kabul edilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50687)

1060.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50688)

1061.-    Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50944)

1062.-    Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50945)

1063.-    Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50946)

1064.-    Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50947)

1065.-    Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, boşanmak istediği eşi tarafından şiddete uğrayan ve kaçırılan bir kadının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50948)

1066.-    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50949)

1067.-    Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Türk vatandaşlığını kazanmada gerekli olan mevduat ve gayrimenkul şartında yapılan değişikliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/50950)

1068.-    Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman'da uyuşturucu satışıyla ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50951)

1069.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50952)

1070.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50953)

1071.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50954)

1072.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50955)

1073.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50956)

1074.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50957)

1075.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50958)

1076.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50959)

1077.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50960)

1078.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50961)

1079.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50962)

1080.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50963)

1081.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50964)

1082.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50965)

1083.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50966)

1084.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50967)

1085.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50968)

1086.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50969)

1087.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50970)

1088.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50971)

1089.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50972)

1090.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50973)

1091.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50974)

1092.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50975)

1093.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50976)

1094.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50977)

1095.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50978)

1096.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50979)

1097.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3 Eylül 2021 tarihinde zırhlı araç çarpması nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ve zırhlı araçların karıştığı ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51067)

1098.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 3 Eylül 2021 tarihinde zırhlı araç çarpması nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ve zırhlı araçların karıştığı ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51068)

1099.-    İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, alkollü bir sürücünün çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği olaya ve konuyla ilgili devam eden yargılama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51069)

1100.-    Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, bir il emniyet müdür yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51070)

1101.-    Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yer alan Ovacık Köyünde gözaltına alınan bazı kişilerin kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51071)

1102.-    İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51072)

1103.-    Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Belediye ile pazar esnafı arasında yaşandığı iddia edilen bazı sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51073)

1104.-    Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'daki bir gösteriye kolluk kuvvetlerince yapılan müdahaleyle ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51074)

1105.-    Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51075)

1106.-    Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'daki kum ve çakıl ocaklarının denetimi ile 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan afet sonucu çöken menfez hakkında sorumluluğu bulunanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51076)

1107.-    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Brezilya'da bir uçakta uyuşturucu ele geçirilmesine ve konuyla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51077)

1108.-    İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51078)

1109.-    Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, 2010-2021 yılları arasında Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolunda gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51079)

1110.-    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Karaman'ın Merkez ilçesine bağlı bir köy muhtarına dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51080)

1111.-    Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, zırhlı araçların karıştığı ölümlü kazaların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51141)

1112.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51142)

1113.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51143)

1114.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51144)

1115.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51145)

1116.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51146)

1117.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51147)

1118.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51148)

1119.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51149)

1120.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51150)

1121.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51151)

1122.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51152)

1123.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51153)

1124.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51154)

1125.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51155)

1126.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51156)

1127.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51157)

1128.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51158)

1129.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51159)

1130.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, pasaport alan öğrenci verileri ile cep telefonu kullanan genç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51160)

1131.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51161)

1132.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51162)

1133.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51163)

1134.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51164)

1135.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51165)

1136.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51166)

1137.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51167)

1138.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde yolu ve suyu olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51168)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1139.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Siirt İl Halk Kütüphanesi Yapımı Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48641)

1140.-    Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, yurt dışından ülkeye giriş yapan kişilerde aşı şartı aranması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48642)

1141.-    Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Jandarma Asayiş Vakfı ile Polis Bakım ve Yardım Sandığının mal ve hizmet alımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48643)

1142.-    Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Antalya'daki Alacasu Koyunun günübirlik kullanım alanı olarak bir firmaya kiralandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48789)

1143.-    Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir kütüphanenin kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48790)

1144.-    İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, orman yangın üssü olarak ayrılan bazı alanların turizm amaçlı kullanıma açılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48869)

1145.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Basın İlan Kurumu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2016 yılından bu yana verdiği cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48948)

1146.-    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, iklim değişikliğinin turizm sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49084)

1147.-    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, müzelerden çalınan ya da kaybolan tarihi eserlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49085)

1148.-    Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Antalya ve Muğla illerinde kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezi olarak belirlenen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49086)

1149.-    Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, orman yangınları çıkan turistik bölgelerde faaliyet gösteren esnaf ve işletmelere verilecek desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49270)

1150.-    Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Kilis'te bulunan bir caminin isminin değiştirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49271)

1151.-    Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'da turizm faaliyetlerinin arttırılmasına dair bazı önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49272)

1152.-    Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Kilis'te bulunan bir caminin adının değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49343)

1153.-    Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, Kars Belediyesi tarafından tarihi sit alanına çöp döküldüğü yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49344)

1154.-    Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Merkez ilçesinde bulunan Ankara Köprüsü'nün bakım ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49345)

1155.-    Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ankara ilinde bulunan Stanoz Ermeni Mezarlığı'nın korunması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49346)

1156.-    Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, RTÜK'ün bazı kanalların başvurularını sonuçlandırmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49469)

1157.-    Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Kalecik ilçesinde bulunan Ermeni mezarlığının tahrip edildiğine dair bazı görüntülere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49470)

1158.-    Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Ankara ilinde bulunan Stanoz Ermeni Mezarlığı'nın korunması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49471)

1159.-    Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Dakyanus Antik Kentinde yapımı devam eden üs bölgesi ve duvar inşaatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49472)

1160.-    Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'da Bakanlık tarafından tescil edilen ören yerlerine ve bu bölgelerde devam eden kazı faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49473)

1161.-    Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, Tekirdağ'da bulunan Şehitler Abidesinin restorasyonuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/49474)

1162.-    Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay'da yer alan tarihi Affan Mahallesinin restorasyonuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/49575)

1163.-    Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, RTÜK tarafından bir televizyon platformuna katılım için gerekli olan yayın lisansının bazı kanallara verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49755)

1164.-    Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Van'ın Tuşba ilçesinde eski Ermeni yerleşimi ve mezarlığı bulunan arazilerin inşaata açılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49815)

1165.-    İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Kop Şehitler Anıtı'nın bakım ve korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49958)

1166.-    Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de yer alan Tarihi Saraylı Evlerinin restorasyonuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/49959)

1167.-    İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, kültür sanat mekanlarının pandemi önlemleri çerçevesinde çalışma kapasitelerinin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49960)

1168.-    Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Antalya'da bir otelin kumsala koyduğu yürüme bandı nedeniyle caretta caretta yavrularının ölmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49961)

1169.-    İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Bozcaada Kalesi'nin fiziki şartları gerekçesiyle iptal edilen tiyatro oyunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50251)

1170.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50252)

1171.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50253)

1172.-    İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Ermeni mezarlığının tahrip edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50510)

1173.-    İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Türkiye genelinde hizmet veren cemevlerine dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50511)

1174.-    Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2021 yılında ülkemize gelen turist sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50689)

1175.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50690)

1176.-    İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Antalya'da bir otelin kumsala koyduğu yürüme bandı nedeniyle caretta caretta yavrularının ölmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50980)

1177.-    İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın külliye olarak isimlendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50981)

1178.-    Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50982)

1179.-    İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Bakanlığın açtığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ve kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olarak atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50983)

1180.-    Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bir tiyatro oyunu için salon temin edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51081)

1181.-    Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Malatya'da bulunan tarihi kilisenin Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi olarak restore edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51169)

1182.-    Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Bakanlıkça sanata ve sanatçıya verilen desteklere ve yasaklanan kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51170)

Milli Eğitim Bakanlığı

1183.-    Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Üniversitesi Köseköy Meslek Yüksek Okulunun taşınma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/48646)

1184.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2021 yılı için hukuk alanında yapılan Yurtdışı Diploma Denklik Sınavına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48648)

1185.-    İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Dokuz Eylül Üniversitesinde yabancı öğrencilere ayrılan kontenjana ilişkin yazılı soru önergesi (7/49087)

1186.-    İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Dokuz Eylül Üniversitesinin 2016 yılından bu yana öğrenci kontenjanlarına ve yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanların artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49088)

1187.-    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son 5 yılda üniversitelerden kabul alan Afganistan uyruklu öğrencilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49577)

1188.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutuklu yargılanan bir kişinin eğitim gördüğü fakülteden yönetmeliğe aykırı şekilde çıkarıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49816)

1189.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Suriye uyruklu öğrenci verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50260)

1190.-    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, YKS'ye katılan öğrenci sayısına ve üniversitelerin kontenjanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50512)

1191.-    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, orta ve yüksek öğretime sınavsız geçişlere yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50702)

1192.-    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, bir Taliban mensubunun Türkiye'de bir üniversiteden kabul aldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50984)

1193.-    Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Bakanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50985)

1194.-    Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, okullar arası eşitsizliğin giderilmesi ve veliler tarafından ödenen kayıt paralarının kaldırılması önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50986)

1195.-    Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlık bünyesindeki alanların engelli bireylerin erişimine uygunluğuna ve bu kişilerin eğitimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50987)

1196.-    Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da bulunan sürücü sınav alanlarındaki güvenlik tedbirlerinin artırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50988)

1197.-    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir ilkokuldaki inşaat alanının öğrenciler açısından oluşturduğu tehlikelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50989)

1198.-    Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, yatılı eğitim veren liselerde pandemi önlemleri ve hijyen koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50990)

1199.-    Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyon'daki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesinin bulunduğu bölgeye üst geçit yapılması istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50991)

1200.-    Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli'de bazı okullarda yürütülen tadilat ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50992)

1201.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesindeki taşeron, sözleşmeli ve kadrolu çalışanlara dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50993)

1202.-    İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 23 Mart 2020 tarihinden önerge tarihine kadar Bakanlık tarafından dağıtılan tabletlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50994)

1203.-    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da depreme karşı riskli durumda olan okullardaki öğrencilerin başka okullara nakledilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50995)

1204.-    İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, İstanbul'un Avcılar ilçesinde prefabrik yapıda faaliyet gösteren bir okula ve pandemi döneminde okullarda alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50996)

1205.-    İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, İstanbul ve ülke genelindeki okulların fiziki koşulları ile öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50997)

1206.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, LGS puanı yetmediği halde bir Anadolu lisesine yerleştirildiği iddia edilen bir öğrenciye ilişkin yazılı soru önergesi (7/50998)

1207.-    Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, yüz yüze eğitim kapsamında alınacak tedbirlere yönelik bazı önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50999)

1208.-    Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Türk Alman Üniversitesinde yaşandığı iddia edilen kayıt sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51093)

Milli Savunma Bakanlığı

1209.-    Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakanlıkta görevli bir daire başkanı hakkındaki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48566)

1210.-    Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, ülkemizin Afganistan'da asker bulundurmasına ve çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48951)

1211.-    İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Ege ve Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarına Bakanlığın müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48952)

1212.-    Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, ülkemizde yaşanan orman yangınları ile mücadele sırasında TSK'dan personel ve ekipman desteği istenmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48953)

1213.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TSK envanterinde bulunan genel maksat helikopterlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48954)

1214.-    Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin orman yangınlarına müdahale araçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49089)

1215.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir amiral hakkında yapılan soruşturmanın akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49090)

1216.-    Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'daki orman yangınlarını söndürme faaliyetlerine katılan askeri personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/49580)

1217.-    Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Altay Ana Muharebe Tankı Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49581)

1218.-    Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Türk Hava Kurumu bünyesinde bulunan yangın söndürme uçaklarının bakım ve kontrolü için Kurum tarafından yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49971)

1219.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 26 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla TSK'da askerlik yapan Suriye uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49972)

1220.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50288)

1221.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50289)

1222.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Meriç Nehrinde hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50517)

1223.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı kontenjanlarının azlığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50704)

1224.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50705)

1225.-    Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51000)

1226.-    Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51098)

Sağlık Bakanlığı

1227.-    İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Çin menşeili Covid-19 aşısının bir serisinin kullanımının durdurulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48568)

1228.-    İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, covid-19 tedavisinde kullanılan bir ilacın kullanım tarihinin geçmesine karşın Bakanlıkça hastalara verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48569)

1229.-    Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK ödeme kapsamına alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48570)

1230.-    Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere son kullanma tarihi geçmiş bir ilacın hastalara verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48571)

1231.-    İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, HDP İzmir İl Örgütü binasına yapılan saldırının failine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48652)

1232.-    İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, bazı devlet hastanelerinin kantinlerinin sözleşmelerin yenilenmemesi sebebiyle kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48653)

1233.-    Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihale ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48654)

1234.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Siirt Devlet Hastanesi Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48655)

1235.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Ağrı Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Bina Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48656)

1236.-    Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinden mezun olan ve okul ücretlerini ödeyememesi nedeniyle diplomalarını alamayan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48657)

1237.-    Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, bazı hastanelerde son kullanma tarihi geçen ilaç kullanıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48658)

1238.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Mart 2020 itibarıyla Covid-19 nedeniyle ölen kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48659)

1239.-    Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, ülkemizde aşılanan ve aşı olduğu halde yaşamını yitiren kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48660)

1240.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, HPV aşısının ücretsiz yapılması ile 2019-2021 yılları arasında rahim ağzı kanseri vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48661)

1241.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2017-2021 yılları arasında illere göre meslek hastalığı tanısı konulan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48662)

1242.-    Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, 1 Temmuz 2021'den itibaren istifa eden sağlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48805)

1243.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48806)

1244.-    Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 112 ekiplerince hastaların acil durumlarda götürülecekleri hastane seçimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48807)

1245.-    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Van'ın Çaldıran ilçesinde inşa edilen yeni Devlet Hastanesinin açılacağı tarihe ilişkin yazılı soru önergesi (7/48808)

1246.-    İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, koronavirüs tedavisinde kullanılan ve vatandaşlara dağıtılan bir ilacın son kullanım tarihinin geçtiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48809)

1247.-    İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, boğulma vakalarına dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48810)

1248.-    Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, 2021 yılının Mayıs ayından bu yana yapılan Covid-19 aşılarına dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48811)

1249.-    Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, aile hekimliği uygulaması ile ilgili bazı sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48870)

1250.-    Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışan sağlık görevlilerinin yaşadıkları bazı sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48871)

1251.-    Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Antalya'da bazı Covid-19 hastalarına son kullanma tarihi geçmiş ilaç verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48872)

1252.-    Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, son on yılda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddet olaylarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48873)

1253.-    Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak ve Cizre hastanelerindeki kadın doğum uzmanı eksikliklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48874)

1254.-    Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, aşılama çalışmalarına ve bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48875)

1255.-    Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, son on yılda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddet olaylarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48876)

1256.-    Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, anestezi teknikeri istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48955)

1257.-    İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinin yerine yapılması planlanan yeni hastane ve halk sağlığı merkezi için bölgedeki ağaçların kesildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48956)

1258.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki termik santrale ve insan sağlığına etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48957)

1259.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak Cizre Devlet Hastanesindeki klima sisteminin bozulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48958)

1260.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşımına ve Cizre Devlet Hastanesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48959)

1261.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak Cizre Devlet Hastanesindeki poliklinik ve doktor sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48960)

1262.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehir hastanelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48961)

1263.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suriye'den ülkemize tedavi amacıyla getirilen kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48962)

1264.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2010-2021 yılları arasında SMA tanısı konulan çocuk sayısına ve hastalığın tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48963)

1265.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda ve takviye edici gıdaların tanıtım ve reklamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yaptığı denetime ilişkin yazılı soru önergesi (7/48964)

1266.-    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, aşı olmayan kişi sayısı ile aşı karşıtlığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48965)

1267.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 4 Ağustos 2021 itibarıyla ülkemizde sürekli sağlık hizmeti almak zorunda olan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48966)

1268.-    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının insan sağlığı üzerine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49091)

1269.-    Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kemerköy Termik Santraline ilişkin yazılı soru önergesi (7/49092)

1270.-    Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde bulunan Atatürk Devlet Hastanesinin inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49093)

1271.-    Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak iline medikal onkoloji uzmanı ataması yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49094)

1272.-    Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl ilinde Covid-19 hastalığına dair bazı verilere ve alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49095)

1273.-    İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Şişli Etfal Hastanesinin taşınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49096)

1274.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020 ve 2021 yılının ilk 7 aylık sürecinde kaçak alkol kullanımı nedeniyle tedavi edilen ve vefat eden kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49097)

1275.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2020 yıllarında uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49098)

1276.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında bulunan anjiyo ünitesinin çalışmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49099)

1277.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, pandemi süresince Covid-19 testi yaptıran kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49100)

1278.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan 07.02.2018 tarihli Protokol'e göre yapılacak sağlık personeli görevlendirmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49101)

1279.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2015-2021 yılları arasında yıllar ve iller bazında AMATEM ve ÇEMATEM'e yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49102)

1280.-    Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Covid-19 ve influenza salgınlarına dair önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49182)

1281.-    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Kolestrol Ester Depo hastalığı olan iki kardeşin tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49183)

1282.-    Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Temmuz ayından bu yana görülen koronavirüs vakalarına ve aşılanma oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49184)

1283.-    Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki doktor eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49276)

1284.-    Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son 2 ayda aşı yaptıran ve Covid-19'a yakalanan kişilerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49277)

1285.-    Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezindeki personel ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49278)

1286.-    Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, şehir hastaneleri binaları için yapılan kiralama sözleşmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49279)

1287.-    Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, HPV aşısının ücretsiz yapılmasına ve son 5 yılda rahim ağzı kanseri vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49280)

1288.-    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/49354)

1289.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, aile hekimlerinin yaşadığı sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/49355)

1290.-    Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Afganistan'dan düzensiz olarak gelen göçmenlerin çocuk felci yayma riski taşımasına ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49356)

1291.-    Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, şehir hastanelerinde çalışmak üzere taşeron olarak fizyoterapist alımı yapılacağı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49481)

1292.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2011-2021 yılları arasında meydana gelen intihar vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49482)

1293.-    Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Afgan göçmenlere karşı alınan Covid-19 önlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49483)

1294.-    Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nde bulunan alzheimer bakım evlerine ve alzheimer hastalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49484)

1295.-    Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Antalya'daki Covid-19 vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49485)

1296.-    Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin'deki bir sivil toplum örgütünün eylemlerine ve koronavirüs vaka sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49486)

1297.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sistemik lupus eritematozus hastalığı ile mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49487)

1298.-    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Rus menşeili Covid-19 aşılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49488)

1299.-    Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Sivas Zara Devlet Hastanesinin bölge hastanesi yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49489)

1300.-    Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Diyarbakır'daki Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49490)

1301.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Muş Devlet Hastanesi Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/49582)

1302.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Rize Şehir Hastanesi Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/49583)

1303.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020 ve 2021 yılı meslek hastalığı verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49584)

1304.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bingöl Devlet Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49585)

1305.-    Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Rus menşeili koronavirüs aşısının temininde yaşanan gecikmeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49586)

1306.-    Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, koronavirüs aşılarının ücretlerine ve aracı firmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49587)

1307.-    Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, ülkemizdeki yabancı uyrukluların Covid-19 aşısına erişimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49761)

1308.-    Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, HPV aşısının ulusal aşı programına dahil edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49762)

1309.-    Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da aşılamanın artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49763)

1310.-    Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Turkovac aşısının üretimini üstlenen firmaya dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49818)

1311.-    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bakanlık tarafından son kullanma tarihi güncellenen ilaçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49819)

1312.-    Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, bazı illerde aşılamanın artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49820)

1313.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'da bir hastaneye gelen hamile bir kadının doğuma alınmaması sebebiyle hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49821)

1314.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ilinde bulunan kamu hastanelerindeki MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49973)

1315.-    Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, pandemi tedbirleri kapsamında bazı ülkelerden gelen turistlere yönelik uygulanacak karantina için belirlenen otellere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49974)

1316.-    Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakan Yardımcısının eşinin kurduğu bir firmayla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49975)

1317.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ege Üniversitesi Hastanesinin acil servisinde hayati önemi haiz bazı ilaçların bulunmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49976)

1318.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir devlet hastanesinin acil servisiyle ilgili şikayete ilişkin yazılı soru önergesi (7/49977)

1319.-    Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa Şehir Hastanesi önünde bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/50290)

1320.-    Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacak olan Covid-19 hastaları için alınan önlemlere ve sağlanan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50291)

1321.-    İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, biyomedikal mühendisi ve teknikeri atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50292)

1322.-    Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, şiddete uğrayan sağlıkçılar ile Balıkesir'deki doktor eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50293)

1323.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50294)

1324.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gerger Devlet Hastanesine kadın doğum uzmanı ataması yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50295)

1325.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'da bulunan kamu hastanelerinin endokrinoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50296)

1326.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50297)

1327.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50518)

1328.-    Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Covid-19 aşı ve filyasyon çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50519)

1329.-    İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/50706)

1330.-    Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'daki sağlık personeli ve altyapı eksikliklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50707)

1331.-    Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'da bulunan hastanelerin kapasitesi ve halkın sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşadığı sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50708)

1332.-    Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Siverek Devlet Hastanesindeki doktor eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50709)

1333.-    Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Şehir Hastanesi yapım ihalesinin şartlarına aykırı malzeme kullanıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50710)

1334.-    Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, 2022 yılı itibarıyla kamu özel iş birliği modeliyle yapılan şehir hastanelerinden sözleşmeleri yenileneceklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50711)

1335.-    Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, sağlık sektöründe kamu-özel işbirliği ile yapılan projelerin son durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50712)

1336.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerli PCR testinin kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50713)

1337.-    Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, kistik fibrozis hastası sayısına ve tedavi kapsamındaki ilaçların SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50714)

1338.-    Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, Bilkent Şehir Hastanesinde muayene ve tedavi süreçlerinde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50715)

1339.-    İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde yaşanan sorunlara ve çözüme yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50716)

1340.-    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, çeşitli branşlar için MHRS'den randevu alınamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50717)

1341.-    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2011-2021 yılları arasında göçmen kadın ve çocukların doğum sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50718)

1342.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50719)

1343.-    Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51001)

1344.-    İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, ithal edilen ilaç ve medikal ürünlerin fiyatlarıyla ilgili Sayıştay'ın 2017 yılı raporunda yer alan bazı bulgulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51002)

1345.-    Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Rus menşeili Covid-19 aşısının kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51003)

1346.-    Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, sınıflardaki öğrenci sayısının fazlalığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51099)

1347.-    Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Konya'nın Hüyük ilçesinde yer alan devlet hastanesindeki doktor ve tomografi cihazı eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51100)

1348.-    Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, SMA hastası sayısına ve tedavide kullanılan ilaçların karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51101)

1349.-    Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, bakanlıklardaki ve kamu kurumlarındaki bürokratların aşı reddi oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51173)

1350.-    Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren emekli olan ve istifa eden sağlık çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51174)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

1351.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, illere göre sanayici ve girişimci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48664)

1352.-    Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, bir şirketle ilgili çeşitli bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48665)

1353.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yangın Söndürme Uçağı Dönüşüm Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48967)

1354.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Sanayi Bölgesine sağlanan desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48968)

1355.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde yürütülen teknolojik dönüşüm proje ve faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48969)

1356.-    Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlığın yaptığı araç alım ihalelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49822)

1357.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50298)

1358.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50299)

1359.-    Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan su baskınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50300)

Tarım ve Orman Bakanlığı

1360.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, endüstriyel bal üretimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48574)

1361.-    Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48575)

1362.-    Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Tuz Gölü'ndeki sulama sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/48576)

1363.-    Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, tarım sektörünün sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48577)

1364.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, çiftçi ve üreticilerin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48578)

1365.-    Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Milleyha Kuş Cenneti'nin sulak alan olarak ilan edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48579)

1366.-    Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Nijer ve Sudan ile yapılan tarım arazileriyle ilgili anlaşmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48666)

1367.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Gümüşhane Kelkit Sütveren Barajı ve Sulama Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48667)

1368.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Gümüşhane Bahçecik İçme Suyu Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48668)

1369.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Ağrı Patnos İçme Suyu Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48669)

1370.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Hakkari Yüksekova Sulama Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48670)

1371.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Zap-Hakkari Barajı ve HES Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48671)

1372.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kuyucuk Gölü'nün kurumasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48672)

1373.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, biyokütle enerji santrallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48673)

1374.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, karbon emisyonu sertifikasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48674)

1375.-    İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de ORKÖY kredi ve hibe desteğinden yararlananlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48675)

1376.-    İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen sulama yatırımları ile tarımsal desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48676)

1377.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Gördes Barajının kaçak onarım işlemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48677)

1378.-    Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Eber Gölü'nün kurumaması için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48678)

1379.-    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bitlis ve Siirt'te hayvancılık yapan göçerlere verilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48679)

1380.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Rize'de meydana gelen heyelanlara yönelik alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48680)

1381.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Rize'de yapılması planlanan taş ocağı projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48681)

1382.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, ülkemizde yaşanan orman yangınlarına ve yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48682)

1383.-    Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ülkemizdeki orman yangınlarına müdahale etmek için kullanılan yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48812)

1384.-    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesinde gerçekleştirilen ağaç kesimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48813)

1385.-    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Zeytinlik Köyü'ndeki bazı bölgelerde yapılan ağaç kesimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48814)

1386.-    Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde çiftçilerin yaşadıkları su sıkıntısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48815)

1387.-    Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Çankırı'daki Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Tımarlı HES Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48816)

1388.-    Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48817)

1389.-    Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, orman işçilerinin statülerinin iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48818)

1390.-    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Van'ın Çaldıran ilçesinde yapılan Abdalağa Göletinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48819)

1391.-    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, orman işçilerine dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48820)

1392.-    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türk Hava Kurumu ile orman yangınlarına dair yapılan sözleşmenin yenilenmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48821)

1393.-    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2021 yılı itibarıyla ülkemizde yangınlara müdahale edecek araçların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48822)

1394.-    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ülkemizde orman yangınlarında görev alan işçilere dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48823)

1395.-    Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48824)

1396.-    Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana'da ve Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye ve maddi kayıpların karşılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48825)

1397.-    Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, ÇAYKUR'un zarar etmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48826)

1398.-    Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, ülkemizdeki yangın söndürme uçaklarına dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48877)

1399.-    Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 27 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ülke genelindeki yangınlara ve Türk Hava Kurumunun yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48878)

1400.-    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, ülkemizin yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48879)

1401.-    Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bakanlığın envanterinde bulunan yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48880)

1402.-    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ili ve ilçelerinde 2002-2021 yılları arasında yapılan ağaç kesimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48881)

1403.-    Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 2002-2021 yılları arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48882)

1404.-    Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Orman Genel Müdürlüğünün İHA kiraladığı şirketler ile yaptığı anlaşmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48883)

1405.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Şanlıurfa'da çiftçiler için tarımsal sulama hizmeti sunulmasına ve GAP Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48884)

1406.-    Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, son 10 yılda çıkan yangınlarda zarar gören orman arazilerine, ağaçlandırma çalışmalarına ve yangınlara karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48885)

1407.-    Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın, Bakanlık envanterinde bulunan yangın söndürme uçaklarına, orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ve Türk Hava Kurumunun uçak ihalesine katılamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48886)

1408.-    Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülke genelinde başlayan orman yangınlarına ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48887)

1409.-    Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülke genelinde başlayan orman yangınlarına ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48888)

1410.-    Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı bazı mahallelerde Hazine arazisindeki ormanlık alana zarar verildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48889)

1411.-    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülke genelinde başlayan orman yangınlara ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48890)

1412.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Bakanlığın Türk Hava Kurumunun uçaklarını kiralamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48891)

1413.-    Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülke genelinde başlayan orman yangınlarına ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48970)

1414.-    Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, yangınlara karşı alınacak önlemlere ve bazı maden işletmelerinin ruhsatlarının iptal edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48971)

1415.-    Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türk Hava Kurumunun ve Orman Genel Müdürlüğünün sahip olduğu yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48972)

1416.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48973)

1417.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48974)

1418.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden Çetintepe Barajına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48975)

1419.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48976)

1420.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erkenek İçme Suyu Hattının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48977)

1421.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde 2B arazilerinin tapu sorununa ve hayvancılık sektörünün desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48978)

1422.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'a bağlı Küçükören köyündeki vatandaşlara sağlanan çeşitli desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48979)

1423.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/48980)

1424.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/48981)

1425.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden Çetintepe Barajı nedeniyle bir köyde yapılan kamulaştırma işlemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48982)

1426.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48983)

1427.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48984)

1428.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48985)

1429.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bazı köylerde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/48986)

1430.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizdeki ormanlık alanların yanmaması için Bakanlıkça alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48987)

1431.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde yaşanan içme suyu sorununa ve fıstık fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48988)

1432.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizde son on yılda çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48989)

1433.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Kahta Çayında yaşanan balık ölümlerinin nedenlerinin araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48990)

1434.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizde üretilen çam balına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48991)

1435.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48992)

1436.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarını önleme ve söndürme çalışmalarına ve bu alanda çalışan personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/48993)

1437.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Orman Genel Müdürlüğünün aldığı ödenekler ve bu ödeneklerin kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48994)

1438.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman vasfını kaybetmiş Hazine arazilerinden yapılaşmaya açılan yerlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48995)

1439.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde ormanlık alanlardan geçen karayolları ile ilgili önlemler alınarak orman yangınlarının engellenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48996)

1440.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48997)

1441.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında çıkarılan yönetmeliklerin uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48998)

1442.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48999)

1443.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin yaptığı ağaçlandırma çalışmalarının neden olduğu olumsuzluklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49000)

1444.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarının önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla yapılan araştırmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49001)

1445.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılık için açılan ve aktif halde bulunan damızlık gebe düve, koç, teke ve manda üretim merkezlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49002)

1446.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman alanlarında kurulan madencilik, enerji, turizm vb. alanlardaki tesislerin denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49003)

1447.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, odun üretimi için kesilen ağaçların artışının orman ekosistemine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49004)

1448.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kurban Bayramında kesilen hayvanlara ve toplanan kurban derisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49005)

1449.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, orman yangınlarına müdahale kapsamında TOMA talep edilip edilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49006)

1450.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, filoksera zararlısının üzüm bağları üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49007)

1451.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemize ithali izin verilen GDO'lu gıdalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49008)

1452.-    Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilinde ÇKS kaydı yaptıran üretici sayısına ve kayıt yaptırılan fındık üretim alanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49009)

1453.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ülkemizde yaşanabilecek orman yangınlarını önlemek için yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49010)

1454.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2002-2021 yılları arasında yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla hava aracı gönderilen ülkelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49011)

1455.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Güneşli Köyünde bulunan bir mera alanı ile ilgili çıkan uyuşmazlık nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49012)

1456.-    Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 2019-2021 yılları arasında yapılan yangın söndürme uçağı ihalelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49013)

1457.-    Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 2019-2021 yılları arasında yapılan yangın söndürme uçağı ihalelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49014)

1458.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yangın ve sel felaketlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49015)

1459.-    Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, YARDOP kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49016)

1460.-    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2021 yılındaki orman yangınlarına dair çeşitli veriler ile bu yangınlara müdahaleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49017)

1461.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Pınarbaşı Belediyesine tahsis edilen bazı içme suyu kaynaklarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından MASKİ'ye tahsis edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49018)

1462.-    Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, orman yangınları ile mücadelede kullanılan yangın söndürme uçak ve helikopterlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49019)

1463.-    İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, organik çay üretimine ve bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49020)

1464.-    Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Çakmak Barajı yapımının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49021)

1465.-    Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Bakanlığın bilişim sistemlerinin siber saldırıya uğradığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49022)

1466.-    Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Türk Hava Kurumunun yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49103)

1467.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49104)

1468.-    İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, ülkemizde orman yangınlarını söndürmek için kullanılan uçaklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49105)

1469.-    İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, ülkemizde çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49106)

1470.-    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ülkemiz üzerindeki etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49107)

1471.-    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan iklim değişikliğine karşı bazı alanlarda alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49108)

1472.-    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Küçük Menderes Havza Yönetim Planı kapsamındaki görevlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49109)

1473.-    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, ülkemizin yağış rejiminin değişmesine ve yaşanan kuraklığa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49110)

1474.-    İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında satın alınan ve kiralanan araçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49111)

1475.-    İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, Orman Genel Müdürlüğüne dair çeşitli iddialara ve orman yangınlarının önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49112)

1476.-    Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, orman yangınlarının ardından yapılan soğutma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49113)

1477.-    Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Bakanlığa ait internet sitesinin siber saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49114)

1478.-    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Türk Hava Kurumuna ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49115)

1479.-    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49116)

1480.-    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, orman yangınlarını gözetlemek amacıyla kurulan gözetleme kulelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49117)

1481.-    İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, yüksek gerilim hatlarının yol açtığı orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49118)

1482.-    İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, orman yangınlarının önlenmesine ve yangınların sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49119)

1483.-    İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, orman yangınlarının sebeplerine ve yangınları önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49120)

1484.-    Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Sivas'ta büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpeleme ve aşılamalarında yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49121)

1485.-    Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa ait veritabanına siber saldırı gerçekleştirildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49122)

1486.-    Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Sayıştayın Orman Genel Müdürlüğüne dair yayımladığı Rapor'a ve ulusal orman envanterine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49123)

1487.-    Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı spor kulübünde oynayan bazı sporcuların ücretlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49124)

1488.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Katar ile imzalanan Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı kapsamında yürütülen projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49125)

1489.-    Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, ülkemizdeki çam balı üretimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49126)

1490.-    Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Antalya ve Muğla illerinde yaşanan orman yangınlarından zarar gören alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49127)

1491.-    Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen bölgelerdeki çiftçilerin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49128)

1492.-    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet tarafından yapılan bir yerinde incelemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49185)

1493.-    Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Bakanlığa ait veri tabanına siber saldırı gerçekleştirildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49186)

1494.-    Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan 9 Ağustos 2021 tarihli siber saldırıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/49187)

1495.-    Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Tanay Tabiat Parkına yaptırıldığı iddia edilen piste ilişkin yazılı soru önergesi (7/49188)

1496.-    Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangınlar sebebiyle mağduriyet yaşayan çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49189)

1497.-    Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, son 5 yılda sahte içki ürettiği tespit edilen işletmelere ve ele geçirilen kaçak alkol miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49190)

1498.-    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin'de yanan ormanlık alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49191)

1499.-    Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlarla mücadele ile orman alanlarının korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49281)

1500.-    Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, ülkemizin orman gözetleme kulelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49282)

1501.-    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin'in Mezitli ilçesinde bir alanın kiraya verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49283)

1502.-    Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşanan su sorununun çözümüne ve Göktaş Kanalı Sulama Projesi'nin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49284)

1503.-    İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, doğal afetlere karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49285)

1504.-    İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Bakanlığa ait veri tabanının siber saldırıya uğradığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49286)

1505.-    İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülke genelinde başlayan yangınlara ve yangından etkilenenlere dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49287)

1506.-    İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, TEMA Vakfı'na yapılan bağışların Bakanlığa devredilip devredilmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49288)

1507.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki orman vasfını yitiren alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49289)

1508.-    Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Yalakdere'nin ıslah çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49290)

1509.-    Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, dantel böceği istilasına karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49291)

1510.-    Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/49292)

1511.-    İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, tarım planlaması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49357)

1512.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Türkşeker A.Ş. tarafından yapılan hububat alım ve satımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49358)

1513.-    Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, ülkemizde çıkan orman yangınlarına yapılan müdahaleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49359)

1514.-    İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, bakan danışmanı olduğu iddia edilen bazı kişilerle ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49360)

1515.-    Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, 16 Temmuz- 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında Van'ın bazı ilçelerinde yaşanan sel felaketine ve alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49361)

1516.-    İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin sebep ve sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49362)

1517.-    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, caretta carettaların yumurtlama yeri olan Mersin Yüzüncü Yıl Ormanı'nın kiralanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49363)

1518.-    Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına ve yürütülen yeniden ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49364)

1519.-    İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 28 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla ülkemizde başlayan orman yangınlarına ve iklim krizini çözmek adına yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49365)

1520.-    Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Türk Hava Kurumunun envanterinde bulunan CL-215 model uçaklara dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49366)

1521.-    Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'In Kozlu ilçesinde yapılması planlanan Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49367)

1522.-    Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 28 Temmuz-10 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan orman yangınlarına dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49368)

1523.-    Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da çıkan orman yangınlarından olumsuz etkilenen arıcılık sektörü ve çam balı üretiminin desteklenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49369)

1524.-    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarına ve bu borçların yapılandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49370)

1525.-    İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketine dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49492)

1526.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Konya'nın Akören ilçesinde bulunan May Barajı'nda yaşanan balık ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49493)

1527.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2002-2021 yıllarında kiralanan yangın söndürme uçakları ile helikopterlere dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49494)

1528.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağının tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması adına yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49495)

1529.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Yay Gölü'nün kurumasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49496)

1530.-    Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'deki arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49497)

1531.-    Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49498)

1532.-    Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, ülkemizde çıkan orman yangınlarından etkilenen yapı ve canlılara dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49499)

1533.-    Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2021 yılları arasında sahte peynir üretimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49500)

1534.-    Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir'de yaşanan kuraklığa ve TARSİM'in verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49501)

1535.-    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, av sezonunda yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49502)

1536.-    Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari'deki ormanlık alanlara ve bölgede yaşanan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49503)

1537.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49504)

1538.-    Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49505)

1539.-    İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, sel ve taşkınların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49506)

1540.-    Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da çıkan orman yangınlarında mağduriyet yaşayan zeytin üreticilerinin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49507)

1541.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49589)

1542.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49590)

1543.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49591)

1544.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49592)

1545.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49593)

1546.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49594)

1547.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49595)

1548.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49596)

1549.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49597)

1550.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49598)

1551.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49599)

1552.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49600)

1553.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49601)

1554.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49602)

1555.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49603)

1556.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49604)

1557.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49605)

1558.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49606)

1559.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49607)

1560.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49608)

1561.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49609)

1562.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49610)

1563.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49611)

1564.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49612)

1565.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49613)

1566.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49614)

1567.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2021 yılları arasında toprak erozyonuna uğrayan alanlara ve toprak kirliliği artış miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49615)

1568.-    İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Bakanlığın siber saldırıya uğradığı ve çiftçilere buzağı desteği ve çiğ süt primlerinin bu nedenle ödenmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49616)

1569.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, yangınla mücadelede kullanılan hava araçlarının kiralanma bedellerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49617)

1570.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım sektörüne yatırım yapan yabancı yatırımcılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49618)

1571.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sulama amaçlı kullanılan kuyular ile ölçüm sistemi takılan kuyulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49619)

1572.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de uygulanan badem eylem planına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49620)

1573.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de tespit edilen bitki sayısı ile koruma prosedürü uygulanan bitki sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49621)

1574.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kurban bayramında satılan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49622)

1575.-    Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49623)

1576.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, 2021 yılında yanan orman alanlarının kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49624)

1577.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, 2021 yılında çıkan orman yangınlarına ve yangınlarla mücadele için alınması gereken önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49625)

1578.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bingöl Genç Sulama Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49626)

1579.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Erzurum Narman 1. Merhale Sulama Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/49627)

1580.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Erzurum Pasinler Söylemez Barajı ve Sulaması Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49628)

1581.-    Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 28 Temmuz 2021 tarihli Manavgat yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı ve helikopterlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49629)

1582.-    Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2011-2021 yılları arasında Antalya'da çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49630)

1583.-    Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bakanlığın bilişim sistemlerine yapılan siber saldırıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/49631)

1584.-    Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49632)

1585.-    Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'de yaban hayvanlarının avlanmasının yasaklanması ve yaban hayvanlarının koruma altına alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49633)

1586.-    İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketlerinin sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49764)

1587.-    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, IPARD kırsal kalkınma programı kapsamında hibe verilen kişilere dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49765)

1588.-    Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49766)

1589.-    Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına özel bir firma tarafından müdahale edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49767)

1590.-    Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, küresel iklim kriziyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49768)

1591.-    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şemdinli'de çıkan yangına ve ülke genelindeki yangınlara müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49769)

1592.-    Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Haziran 2018'den itibaren DEDAŞ tarafından yapılan elektrik kesintilerine ve bunların üretime ve sosyal hayata yönelik etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49770)

1593.-    Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Bakanlık envanterinde yer alan yangınla mücadele kapsamındaki araç, uçak ve helikopterlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49823)

1594.-    İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, barınaklarda bulunan ve tehlike arz eden hayvanların sahiplendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49824)

1595.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Antep, Siirt, ve Urfa fıstıklarının 2002-2021 yılları arasındaki üretim miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49978)

1596.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 30 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49979)

1597.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49980)

1598.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 28 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49981)

1599.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 11 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49982)

1600.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 10 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49983)

1601.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 9 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49984)

1602.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 8 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49985)

1603.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 7 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49986)

1604.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 6 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49987)

1605.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 5 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49988)

1606.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 4 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49989)

1607.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 3 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49990)

1608.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49991)

1609.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 1 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49992)

1610.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 31 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49993)

1611.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik üretimi yapan çiftçilerin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49994)

1612.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları ile mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/49995)

1613.-    Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kayseri'nin Talas ilçesinde yer alan Yamaçlı Deresinin taşması sonucu oluşan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49996)

1614.-    Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çıkan yangına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49997)

1615.-    Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, ihraç edilecek limonlarda yapılan pestisit analizine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49998)

1616.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ağaç kesimi ve satış ihalelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50301)

1617.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, modern sulama sistemine geçilen tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50302)

1618.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sulama kooperatiflerinin sayısı ile atıl kalan tesislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50303)

1619.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Silvan Barajı Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50304)

1620.-    Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, çiftçilere verilmesi planlanan kuraklık desteklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50305)

1621.-    Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, TMO tarafından 2020-2021 sezonunda üreticiden alınan kuru üzüm miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50306)

1622.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gömükan Barajı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50307)

1623.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Samsat Pompaj Sulaması 1. Kısım Pompa İstasyonu İkmali 2. Kısım Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50308)

1624.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Koçali Sulaması ve Yaklaşım Kanalı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50309)

1625.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Koçali Barajı Ana İletim Hattı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50310)

1626.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Koçali Barajı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50311)

1627.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gömükan Barajı Yeni Yerleşim Yeri Yapımı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50312)

1628.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gömükan Barajı Sulama Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50313)

1629.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Besni-Kızılin Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50314)

1630.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Besni-Keysun Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50315)

1631.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bebek 1 Pompaj Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50316)

1632.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Balkar Göleti ve Sulaması İkmali Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50317)

1633.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Gölet Sulamaları Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50318)

1634.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Merkez Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göleti Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50319)

1635.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çetintepe Barajı İkmali Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50320)

1636.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çetintepe Barajı Göl Alanında Kalan Savran Köprüsü Yapımı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50321)

1637.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Çelikhan Sulama Şebekesi Tamamlaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50322)

1638.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksu Regülatörü ve Besni-Keysun-Kızılin Ana İletim Hattı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50323)

1639.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Sincik Arıkonak Göleti Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50324)

1640.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Recep İçme Suyu İsale Hattı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50325)

1641.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Merkez Pınaryayla Göleti ve Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50326)

1642.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Merkez Hasankendi Köyü Kuru Dere Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50327)

1643.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Merkez Eğriçay Deresi Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50328)

1644.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50329)

1645.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50330)

1646.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman İl Merkezi Kuşaklama Kanalı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50331)

1647.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Gölbaşı Çınarlıgöl Göleti ve Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50332)

1648.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Gerger Taraksu Mahallesi Kuru Dere Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50333)

1649.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Gerger ilçesi Kuşaklama Kanalı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50334)

1650.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Çelikhan Yeşiltepe Göleti ve Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50335)

1651.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Çelikhan Sulama Şebekesi Tamamlaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50336)

1652.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çelik Göleti ve Sulaması İkmali Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50337)

1653.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Göletleri ve Yüs Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50338)

1654.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yürütülen arazi toplulaştırması çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50339)

1655.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Merkez ilçesi Koçali mevkiinde yürütülen arazi toplulaştırması çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50340)

1656.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yürütülen arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50341)

1657.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Çamgazi Köyünde yürütülen arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50342)

1658.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50343)

1659.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, GAP Adıyaman 1. kısım arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50344)

1660.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50345)

1661.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kılıç köyünde yapılması planlanan bir sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50346)

1662.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Çifthisar Sulama Göletinden yararlanan köy ve mezralara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50347)

1663.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akdoğan köyünün içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/50348)

1664.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Rize ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50349)

1665.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Hakkari ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50350)

1666.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Iğdır ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50351)

1667.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van'ın Başkale ilçesinin içme suyu sorununun çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/50352)

1668.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Tecirli köyündeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50353)

1669.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarıkarakuyu köyündeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50354)

1670.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarınasırlı köyündeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50355)

1671.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik köyündeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50356)

1672.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2013-2021 yılları arasında AB İklim Fonu'ndan alınan desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50357)

1673.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı köyündeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50358)

1674.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Muş ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50359)

1675.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Siirt ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50360)

1676.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çankırı ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50361)

1677.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Diyarbakır ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50362)

1678.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Düzce ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50363)

1679.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzurum ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50364)

1680.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gümüşhane ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50365)

1681.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzincan ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50366)

1682.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bazı köylerdeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50367)

1683.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Şırnak ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50368)

1684.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50369)

1685.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yalova ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50370)

1686.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50371)

1687.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ardahan ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50372)

1688.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ağrı ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50373)

1689.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksaray ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50374)

1690.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Batman ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50375)

1691.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bayburt ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50376)

1692.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bingöl ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50377)

1693.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50378)

1694.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Isparta ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50379)

1695.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Karabük ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50380)

1696.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kilis ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50381)

1697.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Mardin ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50382)

1698.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bazı köylerdeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50383)

1699.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50384)

1700.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, son 10 yılda çiftçilerin bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı krediler ile çiftçilere verilen desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50385)

1701.-    İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, 1000 Günde 1000 Gölet Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/50520)

1702.-    Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Tatvan Çevreyolu Projesinde yapılan toplulaştırma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50521)

1703.-    Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'te meydana gelen orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50522)

1704.-    Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Merkez ilçesine yapılması planlanan Uzgaç Göletinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50523)

1705.-    İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Bayburt'a bağlı Çakırbağ köyünün içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/50524)

1706.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, harita mühendislerinin 5403 ve 4342 sayılı kanunlar kapsamında ilave ödeme yapılacak meslek grubuna dahil edilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50525)

1707.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı bakliyat ürünlerinin üretim ve ithalat miktarı ile TMO tarafından yapılan alımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50526)

1708.-    Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Şehir Hastanesi yapım ihalesinin şartlarına aykırı malzeme kullanıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50722)

1709.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, son on yılda meydana gelen orman yangınlarına ve yangın söndürme ekip ve ekipmanlarındaki değişime ilişkin yazılı soru önergesi (7/50723)

1710.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tehdit altındaki ağaç türlerinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50724)

1711.-    Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla borç yapılandırmasından yararlanan çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50725)

1712.-    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Merkez ilçesinde bulunan Salkımlı köyünde ve Artvin genelinde yürütülen ağaç kesimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50726)

1713.-    Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'de bulunan Bulanık Deresindeki kirliliğin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50727)

1714.-    Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, müsilaj nedeniyle mağduriyet yaşayan balıkçıların desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50728)

1715.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 1 Haziran-1 Eylül 2021 tarihleri arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50729)

1716.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2019 yılında kiralanan yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50730)

1717.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2020 yılında kiralanan yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50731)

1718.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2019 yılında kiralanan yangın söndürme helikopterlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50732)

1719.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 1 Ocak-1 Eylül 2021 tarihleri arasında kiralanan yangın söndürme helikopterlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50733)

1720.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 1 Ocak-1 Eylül 2021 tarihleri arasında kiralanan yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50734)

1721.-    Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2020 yılında kiralanan yangın söndürme helikopterlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50735)

1722.-    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesindeki ormanlık alanlarda gerçekleştirilen ağaç kesimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50736)

1723.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda israfının önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50737)

1724.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kuraklıkla mücadeleye ve obruk oluşumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50738)

1725.-    Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Konya ve Ankara'da oluşan obruklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50739)

1726.-    Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, tarımsal destek ve kredilerle ilgili önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50740)

1727.-    Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'da akıllı tarım uygulaması yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50741)

1728.-    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Batman'da bulunan baraj ve göletlerin doluluk oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50742)

1729.-    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, çiftçilerin 2021 yılında yapılandırılan borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50743)

1730.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Silifke, Sorgun ve Aksıfat Barajlarının akıbetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50744)

1731.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50745)

1732.-    Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51004)

1733.-    Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Orman Genel Müdürlüğü bünyesine alınan makam araçlarına ve orman yangınları ile mücadeledeki sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51005)

1734.-    Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar ili Çay ilçesine bağlı Karacaören'in kapalı devre sulama sistemi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51006)

1735.-    Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünün ormancılık desteklerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51007)

1736.-    Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'da bulunan bazı köylerin su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51008)

1737.-    Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'nın Polatlı ilçesinde oluşan obruklara ve su kıtlığı sonucunda yaşanabilecek kuraklık sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51009)

1738.-    İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Eğirdir Gölü ve havzasını koruma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51010)

1739.-    Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, DSİ 22. Bölge Müdürlüğünün raporu doğrultusunda Bakanlıkça sel afetine karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51011)

1740.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in Tarsus ilçesi genelinde yaban domuzu sayısının artışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51012)

1741.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan su ve elektrik sorununun çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/51013)

1742.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'de yapılan Pamuklu Barajı Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51014)

1743.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, ÇKS'ye kayıtlı üreticilere sağlanan bazı desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51015)

1744.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2021 yılının Ocak ayından itibaren çiğ süt prim desteklerinin ödenmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51016)

1745.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, tarımsal üretici desteklerine ve yem bitkileri üretiminin desteklenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51017)

1746.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, tütün ve çay üreticilerine yönelik uygulanacak teşviklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51018)

1747.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, gıda kayıp ve israfını önlemeye yönelik yürütülen projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51019)

1748.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, çobanlık, tarım işletmeciliği ve veterinerlik mesleklerinin desteklenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51020)

1749.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, tarım meslek okullarının yeniden açılması ve mevsimlik tarım ve hayvancılık işçilerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesi önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51021)

1750.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51022)

1751.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Türkiye Çiftçi ve Tarım Envanterinin oluşturulması önerisine ve meraların ıslahına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51023)

1752.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ulusal Orman Envanteri çalışmasının yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51024)

1753.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, bazı alanlarda ürün çeşitliliğinin ve ihracatın artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51025)

1754.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Su Kanunu çalışmalarının tamamlanma zamanına ve vahşi sulamanın engellenmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51026)

1755.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, ekilmeyen alanların üretime kazandırılması ve lisanslı depoculuğun teşvik edilmesi önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51027)

1756.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, çeşitli bitkilerin üretiminde üreticinin desteklenmesine yönelik politikalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51028)

1757.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, tarımsal üretim alanındaki bazı vergi ve ödemelerin azaltılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51029)

1758.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, GDO'suz Türk pamuğunun tanıtılmasına yönelik çalışmalara ve pamuk destekleme priminin artırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51030)

1759.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, tarım sektöründe faaliyet gösteren bazı kurumların etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51031)

1760.-    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Antalya'da bulunan Ermenek hayvan barınağı ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51032)

1761.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankasına olan borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51102)

1762.-    Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Siirt ilinde yaşanan su sorununa ve bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51103)

1763.-    İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, vahşi sulama yönteminin azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51104)

1764.-    Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Konya'nın Akören ilçesinde bulunan tarım arazilerinin sulanabilmesi için Balıklı Ova'dan su getirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51105)

1765.-    Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Konya'nın Kulu ilçesinde yer alan Kozanlı Mahallesindeki kanalizasyon atıklarının arıtılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51106)

1766.-    Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Konya'da bulunan Akören Göleti'ni besleyen su kanalının onarılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51107)

1767.-    Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, orman yangınları ile mücadeleye yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51108)

1768.-    Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına yapılan müdahalede kullanılan araçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51109)

1769.-    Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, süt prim desteği ödemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51110)

1770.-    Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde bulunan makam odalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51111)

1771.-    Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Muğla'da yaşanan orman yangınlarına ve yangınlarda zarar gören konutlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51112)

1772.-    Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, orman yangınlarına karşı Bakanlık tarafından izlenecek politikalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51113)

1773.-    Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Akdeniz Bölgesinde orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin yeterliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51114)

1774.-    Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, 2021 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Muğla'da yanan ormanlık alanlarının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51115)

1775.-    Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Akdeniz Bölgesinde orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51116)

1776.-    Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, 2020 yılı ikinci dönem buzağı destekleme ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin yazılı soru önergesi (7/51117)

1777.-    Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, ülkemizde çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51118)

1778.-    Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, çiğ süt fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51119)

1779.-    Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Patnos Baraj Gölünde yaşanan balık ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51120)

1780.-    Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Kızıltepe Belediyesi tarafından yol yapımı ve doğal gaz çalışmaları nedeniyle yapılan ağaç sökümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/51121)

1781.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2021 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51175)

1782.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanın görev tarihi itibarıyla çıkan orman yangınlarına ve alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51176)

1783.-    Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Burdur'da bulunan bir çimento fabrikasının çevreye ve insan sağlığına verdiği zarara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51177)

1784.-    Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Sivas'ta yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilenen tarım alanları için TARSİM'in verdiği raporlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51178)

Ticaret Bakanlığı

1785.-    Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir şirket hakkında yürütülen işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48580)

1786.-    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Çilli Sınır Kapısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48827)

1787.-    Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, uluslararası bir firmanın çok dilli hazırladığı bir tanıtım panosunda Kürtçe dilinin kullanılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49023)

1788.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki KOBİ'lere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49024)

1789.-    Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, esnafın borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49025)

1790.-    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, MDF üreticilerine dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49129)

1791.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tüketicilerin korunması adına yürütülen faaliyetlere ve yapılan şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49293)

1792.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de 2019-2021 yılları arasında kapanan ve yeni açılan iş yeri ile şirket sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49508)

1793.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Afgan mültecilerin kaçak yollarla İran'dan Türkiye'ye getirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49509)

1794.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarife kontenjanında yer almasına rağmen ithal edilmeyen bazı ürünlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/49634)

1795.-    İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, gümrük ve gümrük muhafaza personeli için yapılan kıyafet alımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50386)

1796.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50388)

1797.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50389)

1798.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı tarım ürünlerinin 2021 yılındaki ithalat miktarına ve ithalat yapılan ülkelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50527)

1799.-    Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, yağlık ayçiçeği taban ve tavan fiyatlarının belirlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50746)

1800.-    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sınırda karbon vergisi uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50747)

1801.-    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Türk Eximbank tarafından ihracatçılara verilen desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50748)

1802.-    Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/50749)

1803.-    Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bazı hububat ve bakliyat ürünlerinden alınan gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51033)

1804.-    Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, Kars Akyaka Doğukapı sınır kapısı ile Iğdır Alican sınır kapısının açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51034)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

1805.-    Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, inşaat mühendislerinin istihdamının artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48583)

1806.-    Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Çöğürler Tren İstasyonu'na Miralay Mehmet Nazım Bey'in isminin verilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48892)

1807.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/49026)

1808.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49374)

1809.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49375)

1810.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49376)

1811.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49377)

1812.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49378)

1813.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49379)

1814.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49380)

1815.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49381)

1816.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49382)

1817.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49383)

1818.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49384)

1819.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49385)

1820.-    Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Gülnar-Silifke karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49512)

1821.-    Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri Yahyalı-Mansurlu-Kozan yolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/49635)

1822.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bitlis-Tatvan Ayrımı-Ahlat Bölünmüş Yol Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49638)

1823.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Mardin-Kızıltepe Çevreyolu (Kuzey) Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/49639)

1824.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Mardin-Ceylanpınar-Kızıltepe Bölünmüş Yol Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49640)

1825.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Erzurum Ayrımı-İspir Bölünmüş Yol Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49641)

1826.-    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bitlis-Tatvan Lojistik Merkezi Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49642)

1827.-    Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, küresel iklim kriziyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/49771)

1828.-    İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini ve Yapım İşi ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/49825)

1829.-    İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, Türk Telekom'un icra takip dosyaları sebebiyle zarara uğradığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50005)

1830.-    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015-2021 yılları arasında PTT'de yapılan işe alımlara ve çalışanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50007)

1831.-    İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, TCDD'nin sözleşmeli avukat alımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50009)

1832.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya Yolu Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50390)

1833.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kahta-Narince Ayrımı- Damlacık Ayrımı İl Yolu Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50391)

1834.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gölbaşı-Adıyaman Ayrımı-Besni Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50392)

1835.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Narince-Gerger Arası Yapım İşi Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50393)

1836.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Narince-9. Bölge Hududu Yolu Ayrımı Akıncılar İl Yolu Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50394)

1837.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yol Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50395)

1838.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kahta-Narince-Siverek Yol Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50396)

1839.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Malatya-Gölbaşı-5. Bölge Hudut Yolu Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50397)

1840.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman İli Tarihi Vijne ve Ağcık Köprüsü Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50398)

1841.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2021 yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında bakım çalışmaları olarak belirtilen projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50399)

1842.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2021 yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında diğer işler olarak belirtilen projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/50400)

1843.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gaziantep-Yavuzeli Araban-Besni Ayrımı Yolu Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50401)

1844.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünün yol ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50403)

1845.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Aşağı Azaplı-Bağlarbaşı-Yeşilova-Çağlayancerit Grup yolunun genişletilmesine yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50404)

1846.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde aydınlatma yetersizliği nedeniyle yaşanan trafik kazalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50405)

1847.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kahta çevre yolu yapım işinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50406)

1848.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çelikhan-Malatya karayolunda yaşanan kazaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/50407)

1849.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kılıç köyündeki altyapı çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50408)

1850.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı köylerde yaşanan GSM ve internet altyapısı sorununun çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/50409)

1851.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinin Kahta ilçesine bağlı Büyükbağ köyünde yaşanan altyapı sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/50410)

1852.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinin Kahta ilçesine bağlı bir köye baz istasyonu kurulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50411)

1853.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Göksu Köprüsü Yapım Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50412)

1854.-    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50413)

1855.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kızılca köyünden geçen Bor-Zengen yoluna alt geçit yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50753)

1856.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, İstanbul'da bazı metro istasyonlarının simgesinin değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50756)

1857.-    Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, Konya-Karaman hızlı tren hattının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/50757)

1858.-    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, okul servisi araçları için aranan bazı şartların kaldırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/50759)

1859.-    Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Pertek'te köprü inşa edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51035)

1860.-    Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk ve Serban beldelerinde bulunan köprünün anayola bağlanması ile belde girişlerine alt geçit yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51036)

1861.-    Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 22 Ağustos 2020 yılında Tirebolu-Doğankent karayolunda menfez sebebiyle meydana gelen kazaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/51038)

1862.-    Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Telekom International üst düzey yöneticisi bir kişi hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51122)

1863.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51123)

1864.-    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Brezilya'da bir uçakta uyuşturucu ele geçirilmesine ve konuyla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51124)

1865.-    Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'deki trafik sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/51127)

1866.-    Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolundaki çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51128)

1867.-    Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki İnönü Bulvarının yaya geçişleri için güvenli hale getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/51129)

1868.-    Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, geçmiş dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan metrobüslerle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51130)

1869.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, internet aboneliklerinden alınan vergilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/51179)

1870.-    İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, BTK'nın abone desen yapısı kurul kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/51180)

1871.-    İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, YHT hatlarında alınan güvenlik önlemlerine ve yaşanan kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/51182)

1872.-    Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Güvenpark'ta devam eden metro inşaatına ve inşaatta oluşan göçüğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/51184)