TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No:11

15 Ekim 2021 Cuma

 

Cumhurbaşkanı Teklifi

1.- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

Milletvekili Teklifleri

1.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun; 10 Ekim Ankara Barış, Emek ve Demokrasi Mitingindeki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/3875) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

2.- Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile 50 Milletvekilinin; Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3876) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

3.- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3877) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

4.- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3878) (Çevre ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

5.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3879) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

6.- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3880) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

7.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3881) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2021)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma sorunlarının çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52390) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, cemevlerine yasal ibadethane statüsü verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52391) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

3.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Cumhurbaşkanlığının bakım onarım ve üretim malzemeleri harcamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/52392) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

4.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Kapalı Cezaevinde görev yapan bir gardiyanla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52393) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

5.- Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, cezaevleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52394) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

6.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin üzerindeki adli kontrolün kaldırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52395) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

7.- Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52396) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

8.- Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52397) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

9.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığın yapmış olduğu evde bakım ile yardım ve destek ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52398) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

10.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, engelli kadınların çeşitli alanlarda bilgilendirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52399) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

11.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Türkiye geneli ve İzmir'de Bakanlık bünyesinde bulunan çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları ve çocuk esirgeme kurumları ile buralara yerleştirilen çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52400) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

12.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52401) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

13.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'de 2020 ve 2021 yıllarında iş kazası geçiren ve meslek hastalığına yakalanan kişiler ile iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52402) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

14.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, itfaiye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52403) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

15.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, emekli olmayı hak eden bir kişinin ikramiyesinin ödenmediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52404) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

16.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir firma bünyesinde çalışan işçilerin işverenleri tarafından kötü muameleye ve çeşitli hak ihlallerine maruz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52405) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

17.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, son 18 yılda Kod-29 ile işten çıkarılanlara dair istatistiki verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52406) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

18.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep'te çalışan kişilere dair verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52407) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

19.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52408) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

20.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının Gaziantep iline ayırdığı ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52409) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

21.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Assos Antik Limanında yürütülen kaya ıslahı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52410) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

22.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bazı mahallelerde yürütülen kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52411) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

23.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay'ın Bakanlığa dair 2020 Yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52412) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

24.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay'ın Bakanlığa dair 2020 Yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52413) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

25.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay'ın Bakanlığa dair 2020 Yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52414) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

26.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay'ın Bakanlığa dair 2020 Yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52415) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

27.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52416) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

28.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak Maden Mühendisleri Odası olarak kullanılan tarihi binanın yıkılacağı veya dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52417) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

29.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan Mesa Dağıtım Merkezinin bir vakıf tarafından deplase edilmesi işlemine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52418) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

30.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay'ın Bakanlığa dair 2020 Yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52419) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

31.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Bakanlığa ait binaların yenileme işlemlerine ve tahsil edilemeyen kira gelirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52420) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

32.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay'ın Bakanlığa dair 2020 Yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52421) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

33.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay'ın Bakanlığa dair 2020 Yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52422) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

34.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay'ın Bakanlığa dair 2020 Yılı Denetim Raporunda yer verdiği bazı tespitlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52423) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

35.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'ın Edremit ilçesi Süphan Mahallesinde yapılan ve atıl durumda olan adliye lojmanlarının değerlendirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52424) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

36.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52425) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

37.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan Bakanlığın ön ödeme işlemlerine yönelik tespitine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52426) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

38.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Yunanistan'ın vatandaşlıktan çıkardığı Batı Trakyalı Türklerin haklarının iade edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52427) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

39.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda yer alan Bakanlığın uluslararası kuruluşlara yaptığı bazı katkı, taahhüt ve ödemelere yönelik tespitine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52428) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

40.-  Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, DEDAŞ tarafından yapılan elektrik kesintileri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52429) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

41.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52430) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

42.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Türkiye'nin son beş yılda yıllar bazında tükettiği elektrik miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52431) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

43.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2020 ve 2021 yıllarında ithal kömür ile çalışan enerji santralleri ve 2003-2021 döneminde ithal kömür ile üretilen enerji miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52432) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

44.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak Maden Mühendisleri Odası olarak kullanılan tarihi binanın yıkılacağı veya dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52433) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

45.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, doğalgaz tedariki ve kullanımıyla ilgili bazı verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52434) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

46.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan Mesa Dağıtım Merkezinin bir vakıf tarafından deplase edilmesi işlemine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52435) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, doğalgaza gelen zamların faturalarda gösterilmediği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52436) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

48.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan kullanıma elverişli olmayan binaların yurt olarak kullanıldığına yönelik tespitine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52437) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

49.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52438) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

50.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere yapılan beslenme ve barınma yardımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52439) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

51.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan kullanıma elverişli olmayan binaların yurt olarak kullanıldığına yönelik tespitine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52440) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

52.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan bir öğrencinin devlete olan aylık maliyetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52441) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

53.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan kullanıma elverişli olmayan binaların yurt olarak kullanıldığına yönelik tespitine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52442) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

54.-  Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, ülkemizin Tokyo Olimpiyatlarında yer aldığı branşlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52443) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

55.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'da dolmuşlardan alınan KDV oranlarının düşürülmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52444) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

56.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52445) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

57.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, bir siyasi partinin adına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52446) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

58.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara'da yaşayan bir aileye verilen sosyal yardımın kesilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52447) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

59.-  Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Diyarbakır'da bulunan bir yeraltı çarşısının düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52448) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

60.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Diyarbakır'da bulunan bir yeraltı çarşısının düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52449) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

61.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, 28 Eylül 2021 tarihinde Batman'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52450) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

62.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'da bulunan bir yeraltı çarşısının düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52451) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

63.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Artvin'de görev yapan bir kaymakamın bir öğretmene yönelik sözlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52452) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

64.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'da bulunan bir yeraltı çarşısının düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52453) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

65.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52454) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

66.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2016-2021 yılları arasında ülke genelinde kaybolan çocukların akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52455) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

67.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2016-2021 yılları arasında Gaziantep'te kaybolan çocukların akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52456) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

68.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Erciş ilçesinde yer alan Çeşmesuyu sokağının içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52457) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

69.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Assos Antik Limanında yürütülen kaya ıslahı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52458) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

70.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep'te bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi'nin yakınına sulama göleti yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52459) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

71.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52460) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kitabın basım ve tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52461) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

73.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasından bu yana işletmelerden tahsil edilen turizm payına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52462) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

74.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Artvin'de görev yapan bir kaymakamın bir öğretmene yönelik sözlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52463) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

75.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Artvin'de görev yapan bir kaymakamın bir öğretmene yönelik sözlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52464) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

76.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğrenci azlığı nedeniyle kapanan bir okulun açılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52465) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

77.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52466) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

78.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Kürt dili ve edebiyatı mezunu sayısına ve bunların atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52467) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

79.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, öğrenciler arasında artış gösteren Covid-19 vakalarına ve okullarda alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52468) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

80.-  Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Covid-19 salgınına karşı sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasına ve karantinaya alınan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52469) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

81.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52470) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

82.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi başhekiminin istifasıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52471) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

83.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'daki çocuk kalp-damar cerrahı eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52472) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

84.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, sağlık çalışanları ile ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52473) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

85.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, SMA hastalığının tedavisi için Bakanlıkça yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52474) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

86.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan Tekirdağ Şehir Hastanesinin kullanım bedeli ödemesine yönelik tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52475) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

87.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilere grip aşılarında öncelik sağlanması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52476) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

88.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52477) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

89.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun işlemlerine yönelik tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52478) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

90.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan Mesa Dağıtım Merkezinin bir vakıf tarafından deplase edilmesi işlemine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52479) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

91.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, ülke genelinde 14 Ocak 2021 ile 30 Eylül 2021 ve 30 Haziran 2021 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında iki doz Çin menşeli koronavirüs aşısı uygulanan kişi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52480) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

92.-  Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Covid-19 salgınına karşı sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasına ve karantinaya alınan öğrencilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52481) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

93.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, bir doktorun ihraç edilmesine ve 2021 Temmuz sonrası hakkında soruşturma açılan doktorlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52482) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

94.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52483) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

95.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, arazi yolları yapımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52484) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

96.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in Gülnar ilçesindeki 2/B arazilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52485) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

97.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, çiftçilerin sulama birliklerine olan borçlarının yapılandırılması istemine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52486) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

98.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılması planlanan Karacaoğlan Göletine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52487) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

99.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, ülke genelinde yürütülen kalıntı izleme çalışmaları ile pestisit tespit edilen ürünlere yapılan işlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52488) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

100.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankasına olan borçlarına ve çiftçilere verilen desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52489) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

101.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'un paketlenmemiş dökme kuru çay satışlarıyla ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52490) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

102.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da yaşanan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52491) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

103.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52492) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

104.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile mücadele etmek için yaptığı çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52493) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

105.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da maden sahalarında verilen izinlerin dışında kullanım olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52494) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

106.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'daki orman yangınlarına müdahale eden helikopter sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52495) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

107.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Rusya'nın ülkemizden ihraç edilen bazı tarım ürünlerinin ülkeye girişine izin vermemesine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52496) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

108.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52497) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

109.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan atık ithalatı ücretlerine yönelik tespitine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52498) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

110.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, İstanbul Havalimanı'nın işleticisi olan firma ile ilgili 2020 yılı Sayıştay Raporunda yer alan bazı bulgulara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52499) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

111.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara dair bazı verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52500) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

112.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, baz istasyonu sayısına ve baz istasyonu kurulma kriterlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52501) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

113.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Karayolları Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarındaki kiralık araç sayılarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52502) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2021)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 20 Milletvekilinin, LGBTİ+ bireylere yönelik medyada kullanılan ayrımcı dil ve nefret söylemi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4856) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

2.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 20 Milletvekilinin, FETÖ Borsası iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4857) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2021)

3.- Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 20 Milletvekilinin, Muğla'da yaşanan orman yangınlarının nedenlerinin araştırılarak benzer olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4858) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

4.- Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve 20 Milletvekilinin, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek payın adil dağıtılabilmesi için yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4859) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

5.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 19 Milletvekilinin, son dönemde metil alkol bazlı alkol nedeniyle artış gösteren ölümlerin nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4860) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

6.- İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve 20 Milletvekilinin, başta yerel basın olmak üzere Türk basınında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4861) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

7.- Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık ve 19 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinin cinsiyete duyarlı hazırlanması ve uygulanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4862) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2021)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'deki sığınmacılar ile yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim durumlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4863) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Niğde'nin tarıma ilişkin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4864) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, yem fiyatlarındaki artışın nedenleri ve besicilere verilen desteklerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4865) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, yurt dışında hukuk eğitimi alarak Türkiye'de diplomalarının denklikleri tanınmayan kişilerin mağduriyetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4866) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'de organik tarımla uğraşan çiftçi sayısındaki düşüşün ve tarım ilacı kullanımındaki artışın nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 Milletvekilinin, Artvin'in Borçka ilçesinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4868) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 28 Milletvekilinin, Emniyet Teşkilatında görevli personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4869) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 30 Milletvekilinin, Artvin ili ve ilçelerindeki hastanelerin yeterli personel ve tıbbi donanıma sahip olup olmadıklarının araştırılarak diğer illere yapılan sevklerden kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4870) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 28 Milletvekilinin, son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerindeki artışın nedenlerinin araştırılarak benzer felaketlerin önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4871) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

17.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 22 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4872) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

18.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 22 Milletvekilinin, gıda enflasyonunun ve hayat pahalılığının önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4873) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

19.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 21 Milletvekilinin, kantincilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4874) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

20.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 27 Milletvekilinin, Zafer Havalimanı'nın yolcu garantisinin ve yer seçiminin hangi kriterlere göre belirlendiğinin araştırılarak oluşan kamu zararının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4875) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

21.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 23 Milletvekilinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından usulsüz ödeme yapılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

22.-  Muğla Milletvekili Burak Erbay ve 20 Milletvekilinin, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Akköprü Barajı'nın özelleştirilmesinin ülkeye ve bölgeye etkilerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4877) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

23.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 19 Milletvekilinin, Alevilerin maruz kaldıkları nefret söylemleri ve nefret suçlarına karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4878) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

24.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4879) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

25.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık ve 19 Milletvekilinin, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yaşanan terör saldırısına ilişkin ihmal iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4880) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

26.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve 19 Milletvekilinin, son yıllarda cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4881) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2021)

27.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, başta girdi maliyetlerindeki artış olmak üzere çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4882) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2021)

28.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 19 Milletvekilinin, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yaşanan terör saldırısına ilişkin ihmal iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4883) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2021)

29.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve 19 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4884) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2021)

30.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve 19 Milletvekilinin, üniversite mezunlarının işsizlik problemini çözmek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4885) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2021)

31.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 23 Milletvekilinin, taşımalı eğitimden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4886) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, asgari ücretle çalışanların durumlarının araştırılarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4887) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

33.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 19 Milletvekilinin, atık kâğıt emekçilerinin sorunlarının araştırılarak çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4888) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, gübre ve tohumda yaşanan fiyat artışlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4889) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

35.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve 23 Milletvekilinin, motorlu kuryelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4890) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, su sorununun nedenlerinin araştırılarak mevcut politikaların gözden geçirilmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4891) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

37.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve 23 Milletvekilinin, Pandora Belgeleri'nde adı geçen Türkiye'den 220 kişiye ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4892) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

38.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 20 Milletvekilinin, Pandora Belgeleri'nde ismi geçen 220 kişi ve şirketin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4893) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

39.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, basın mensuplarının yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle araştırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi adına gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4894) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

40.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bilgi işlem personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4895) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

41.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 25 Milletvekilinin, yerli otomobil için yapılan çalışmaların kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve bazı iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4896) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

42.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz ve 19 Milletvekilinin, İzmir Şakran 3 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4897) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

43.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz ve 19 Milletvekilinin, Kırıkkale ve Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4898) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

44.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 19 Milletvekilinin, kişisel verilen korunması konusunda yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4899) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2021)

45.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, iyi hal tespitine ilişkin getirilen yeni uygulamanın neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4900) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2021)

46.-  Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4901) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2021)

47.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 19 Milletvekilinin, başta sabah kuşağı programları olmak üzere medyada kadına yönelik şiddeti yeniden üreten ve teşvik eden bir dil kullanılmasından kaynaklanan sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4902) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2021)

48.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, Türk Hava Kurumuna ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4903) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2021)

49.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 19 Milletvekilinin, Türkiye Gençlik Vakfı hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4904) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2021)

50.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni ve 19 Milletvekilinin, İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4905) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2021)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

TBMM Başkanlığı

1.- Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy’un, Dışişleri Komisyonunun yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48250) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2021)

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

2.- İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, üniversite öğrencisi bir kadının sosyal medya üzerinden tehdit edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48251)

3.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Muğla Marmaris'te devam eden Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu inşaatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48252)

4.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, kamu bankalarının gazete ve televizyon kanallarına verdiği reklamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48253)

5.- Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48254)

6.- Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, 15 Temmuz 2016 tarihinde sivillere kayıt dışı silah dağıtıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48392)

7.- İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, kamu ve vakıf üniversitelerinde intihal sebebiyle yapılan şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48396)

8.- Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bazı kamu tesislerinin özelleştirilmesi kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48397)

Adalet Bakanlığı

9.- İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, üniversite öğrencisi bir kadının sosyal medya üzerinden tehdit edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48258)

10.-                İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, SGK'ya sözleşmeli olarak hukuk hizmeti veren avukatlara baro üyeliği için baskı yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48259)

11.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ve hasta bir mahkumun cezasının ertelenmesi talebinin reddedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48260)

12.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, SGK bünyesinde görev yapan avukatlara baro değişikliği yapmaları yönünde baskı uygulandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48261)

13.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir vatandaşın güvenlik görevlilerince açılan ateş sonucu yaralandığı iddiasının soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48262)

14.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, cezaevlerindeki mahkumların nakil taleplerinin karşılanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48263)

15.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Cezaevi İdare Gözlem Kurulları tarafından hazırlanan raporlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48264)

16.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, ağır hasta bir mahkumun tahliye talebinin reddedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48265)

17.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Adıyaman'da kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48266)

18.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Antalya L ve S Tipi kapalı cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48267)

19.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadının kolluk kuvvetleri tarafından kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48268)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Adalet Sarayında yaşanan intihar girişimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48269)

21.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, polis intiharlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48270)

22.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48271)

23.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde bazı hasta mahkumların hastaneye sevk edilmediği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48272)

24.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, pandemi döneminde cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen bazı hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48273)

25.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48274)

26.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Diyarbakır D Tipi ve Bandırma 1 ve 2 Nolu T Tipi kapalı cezaevlerinde mahkumların kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48275)

27.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, çeşitli cezaevlerinde bulunan ve ağır hasta olan mahkumların tahliye edilmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48276)

28.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Boğaziçi Üniversitesinde yapılan eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerin soruşturmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48398)

29.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48399)

30.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bazı kadın mahkumların gardiyanlar tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48400)

31.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Mardin Adalet Binası Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48401)

32.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2016-2020 yıllarında etkin pişmanlıktan yararlanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48402)

33.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2010-2021 yılları arasında ikna yoluyla teslim olan PKK terör örgütü mensuplarından kaçının etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48403)

34.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, cezaevlerinde kanser hastası olan ve yaşamını yitiren tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48404)

35.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ihraç edilen yargı mensuplarına ve yerlerine atanan avukat kökenli hakim ve savcı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48405)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

36.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48277)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

37.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, SGK'ya sözleşmeli olarak hukuk hizmeti veren avukatlara baro üyeliği için baskı yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48279)

38.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, SGK bünyesinde görev yapan avukatlara baro değişikliği yapmaları yönünde baskı uygulandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48280)

39.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Covid-19 sebebiyle raporlu olan devlet memuru ve işçilerin maaş ve ücretlerinden kesinti yapılmaması adına heyet raporu verilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48281)

40.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48282)

41.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın geri ödeme listesine alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48283)

42.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, işten çıkarma yasağının kaldırılmasının ardından işten çıkarılanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48284)

43.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir havayolu firmasının sendikalı oldukları gerekçesiyle çalışanlarını işten çıkardığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48285)

44.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, engellilerin kamuya atanmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48286)

45.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, emeklilerin ekonomik durumlarının düzeltilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48287)

46.-  İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, pandemi döneminde vatandaşlara verilen destekler ve yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48406)

47.-  Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, muhtarların özlük haklarına dair bazı sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48407)

48.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, bir bakan yardımcısının başka kurum ve kuruluşlarda üstlendiği görevlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48408)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

49.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle evleri tahliye edilen kişilerin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/48288)

50.-  Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Şırnak'ta bazı kişilerin Bakanlık ve TOKİ ortaklığıyla yapılan evleri teslim alamadıkları yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48289)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığının Marmaris Okluk Koyunda inşa edilen binasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48293)

52.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48295)

53.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Ege Denizi ve İzmir Körfezine deniz salyasının yayılmaması için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48297)

54.-  İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için Dünya Bankasından aldığı krediye ilişkin yazılı soru önergesi (7/48303)

55.-  Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin, Hatay'ın bazı ilçelerinde yaşanan içme suyu sıkıntısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48410)

56.-  Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin, Hatay Büyükşehir Belediyesinin araç kiralama harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48411)

57.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Aliağa ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48418)

58.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Balçova ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48419)

59.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Bayındır ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48420)

60.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Bergama ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48421)

61.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Bornova ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48422)

62.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Çiğli ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48423)

63.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Dikili ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48424)

64.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Foça ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48425)

65.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Karabağlar ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48426)

66.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Karşıyaka ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48427)

67.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Kemalpaşa ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48428)

68.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Kiraz ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48429)

69.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Menderes ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48430)

70.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Seferihisar ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48431)

71.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'da bulunan plaj, koy ve tesislerin işletme hakkına sahip olan turizm şirketinin faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48432)

72.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Tuz Gölü'nde ölen flamingo yavrularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48433)

73.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Fener Gölü'nün doğal sit alanı statüsüne alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48434)

74.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankapark'ın akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48435)

75.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, son beş yılda Antalya'da yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48436)

76.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, son beş yılda yabancılara satılan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48437)

Dışişleri Bakanlığı

77.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48308)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

78.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bazı okulların bahçesine yüksek gerilim hattı trafoları kurulduğuna dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48311)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen abonelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48313)

80.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, elektrik fiyatlarına yapılan zamma ilişkin yazılı soru önergesi (7/48440)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

81.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48316)

İçişleri Bakanlığı

82.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde meydana gelen intihar vakasına ve Merkeze yönelik şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48318)

83.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinden çalındığı iddia edilen kumlarla ilgili tutanak tutan muhafaza memurunun görevden alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48319)

84.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesinde yaşanan içme suyu ve elektrik sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48320)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Adıyaman'da kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48321)

86.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kandıra Belediyesi tarafından görevlendirilerek yurtdışına gönderilen bir derneğin üyelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48322)

87.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, polis intiharlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48323)

88.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polis intiharlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48324)

89.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, ülke genelinde 2010 yılından bu yana jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalanan tarihi eserlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48328)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra kayıt dışı silahların kaybolduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48330)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, jamer uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48332)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'ye kaçak yollarla girip yakalanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48333)

93.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, polis intiharlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48334)

94.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48335)

95.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan vatandaşlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48336)

96.-  İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın, Türkiye'ye girişi yasaklanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48337)

97.-  Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in, Aydın Büyükşehir Belediyesinin katı atık depolama ve bertaraf tesisi ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48338)

98.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesindeki kumların çalındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48444)

99.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, belediye başkanı özel kalem müdürü olarak görev yapan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48445)

100.-            Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Afganistan'dan ülkemize gelen mültecilere yönelik alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48447)

101.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Siirt'te görevli bir askerin intiharına ve kolluk kuvvetlerinde görülen intihar vakalarındaki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/48448)

102.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Bakanlığın faaliyet raporlarındaki kayıp silahlara dair yayımlanan verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48449)

103.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankapark'ın akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48452)

104.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2016 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları ile ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48454)

105.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, ülkemizdeki sığınmacılara dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48455)

106.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, son 10 yılda ele geçirilen sahte ve alkollü kaçak içki ile kaçak sigara ve tütün mamulü miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48456)

107.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, son 5 yılda ülke sınırlarına kaçak yollarla giriş yapan mültecilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48457)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

108.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak'ta bulunan Tios Antik Kentinin üçüncü derece sit alanına dönüştürülmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48339)

109.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'da bulunan tarihi kilise ve manastır binalarının korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48340)

110.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından yurt içi ve yurt dışı için hazırlanan kamu spotu ve tanıtım filmlerine yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48341)

111.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansına üye olan ve Bakanlık tarafından verilen desteklerden yararlanan İzmir'deki işletme sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48342)

112.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48343)

113.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İngiltere ve Rusya'dan gelen turistlerin pandemi nedeniyle ülkeye gelememesinden kaynaklanan zarara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48344)

114.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Ağaşenlik Köyünde bulunan tarihi türbenin bakım, onarım ve restorasyonuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/48345)

115.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul'da bulunan bir ilkokulun restorasyonuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/48346)

116.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki jeotermal suların sağlık turizmi amacıyla kullanılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48461)

117.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ülkemizdeki jeotermal suların sağlık turizmi amacıyla kullanılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48462)

118.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki karavan ve çadır tesislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48463)

119.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ülke genelindeki lüks karavan ve çadır tesislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48464)

120.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48465)

121.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ülkemizde bulunan kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48466)

122.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına kayıtlı işletmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48467)

123.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ülke genelinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına kayıtlı işletmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48468)

124.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son 3 yılda Ege Denizi'nde Türk karasularına giren yabancı bayraklı ticari yatlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48469)

125.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Mardin Kızıltepe İlçe Halk Kütüphanesi Yapımı Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48470)

126.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı halk kütüphaneleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48471)

127.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Van Kültür Merkezi Yapımı Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48472)

128.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Mardin İl Halk Kütüphanesi Yapımı Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48473)

Milli Eğitim Bakanlığı

129.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Boğaziçi protestolarına katıldıkları gerekçesiyle ceza alan öğrencilerin cezalarının kaldırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48354)

Sağlık Bakanlığı

130.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, grip aşısının teminine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48357)

131.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, askerî hastanelerin tekrar açılması için yapılan çalışmalara ve Sağlık Bakanlığına devredilen personelin mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48358)

132.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye genelinde Çocuk İzlem Merkezi sayılarına ve 2016-2020 yıllarında yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48359)

133.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Covid-19 sebebiyle raporlu olan devlet memuru ve işçilerin maaş ve ücretlerinden kesinti yapılmaması adına heyet raporu verilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48360)

134.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından Covid-19 için hazırlanan kamu spotlarına yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48361)

135.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, SMA hastası verilerine ve hastalık taramalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48362)

136.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, kistik fibrozis hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçların SGK kapsamına alınması ile tam donanımlı tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması yönünde çalışmalar olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48363)

137.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Özel Hastaneler Tüzüğü ve Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48364)

138.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, düzensiz yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afgan göçmenler için alınan Covid-19 önlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48365)

139.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, kurban bayramı sonrasında Suriye'den ülkeye girişlerde alınacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48366)

140.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de koroner anjiyografi ünitesi kurulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48367)

141.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, üniversitelerine olan borçlarından dolayı diplomalarını alamayan tıp ve diş hekimliği bölümü mezunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48368)

142.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde düzenlenen ihtar ceza puanı verilecek hallere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48369)

143.-   Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın, aşı reddi sebebiyle Covid-19 aşısı olmayanlarla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48478)

144.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, diş protez teknisyenlerinin istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48479)

145.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda çalışan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48480)

146.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Mardin Devlet Hastanesi Ek Bina Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48481)

147.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Van Tuşba Devlet Hastanesi Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48482)

148.-   Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanelerindeki doktor eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48483)

149.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2016 yılından beri uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle hayatını kaybeden ve madde tedavisi gören kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48484)

150.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, koronavirüse karşı yapılan 3. doz aşılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48485)

151.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Çin menşeili Covid-19 aşısının bir serisinin kullanımının durdurulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48486)

Tarım ve Orman Bakanlığı

152.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/48371)

153.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde JES projesi yapılacak alandaki zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48372)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2021 yılları arasında mazota ve gübreye yapılan zamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48373)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman mühendisi istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48374)

156.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48375)

157.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de deniz hıyarının avlanmasının ve deniz salyasının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/48376)

158.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, tarımdan uzaklaşan çiftçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48377)

159.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'da maden şirketlerine tahsis edilen alanlarla ilgili Bakanlık görüşüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/48378)

160.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, dere ıslahı ve taşkın önleme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48379)

161.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın bazı tarım ve orman alanlarının golf tesisleri tarafından kullanıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48380)

162.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, ata tohumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48381)

163.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, kurban kesimine yönelik kontrol ve denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48382)

164.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar Köyünde sulama kanalının vatandaşlar için tehlike arz etmesi nedeniyle önlem alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48383)

165.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Erciş ve Başkale ilçelerinde 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan sel felaketine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48384)

166.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Tuz Gölü'ne su akışının kesilmesi nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48385)

167.-   Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in, Aydın'da yaşanan su kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48386)

168.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48487)

169.-   Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, Kırıkkale'de yaşanan su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/48488)

170.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Tuz gölünde yaşanan flamingo ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48489)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiğ süt fiyatlarının artırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48490)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ziraat Bankasının kuraklık nedeniyle çiftçilerin borçlarını ertelemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48491)

173.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, ülkemizdeki sulak alanların korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48492)

174.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, kuraklık nedeniyle tarımda yaşanan ürün kaybına ve tarım arazilerinde kullanılan su miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/48493)

175.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, sarmalık tütün üretimi yapan tesislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/48494)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

176.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, özel jetlerin yolcu denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/48506)