TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

5

GELEN KAĞITLAR

No: 1

1 Ekim 2021 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın; 31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3749) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

2.- Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün; Eskişehir İlinin Adının Gazieskişehir Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/3750) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

3.- Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün; Eskişehir İli İnönü İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/3751) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Avukatlık Kanununda ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3752) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

5.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3753) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

6.- Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3754) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

7.- İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun; Katma Değer Vergi Kanunu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3755) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

8.- İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3756) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

9.- Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın; 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3757) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

10.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3758) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3759) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

12.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın; 74. Ferman Olarak Bilinen ve Şengal'de Ezidi Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Katliamların TBMM'de Soykırım Olarak Tanınması Kanun Teklifi (2/3760) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

13.-  İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Yanan Orman Arazilerinde Tarım ve Hayvancılık Yahut Herhangi Bir Ticari Faaliyet Yapılamayacağına ve Bu Arazilerin İmara Açılamayacağına Dair Kanun Teklifi (2/3761) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

14.-  İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Orman Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3762) (Adalet; İçişleri ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

15.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3763) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

16.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ve 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3764) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3765) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

18.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun; 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3766) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

19.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın; Işid'in Irak ve Suriye'de Asuri/Süryani, Ermeni, Ezidi, Türkmen, Şabak, Sabii, Kakai, Kürt, Arap, Şii ve Sünni Topluluklara Karşı Yaptığı Katliamların Soykırım Olarak Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3767) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

20.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3768) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

21.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3769) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

22.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın; 2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3770) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

23.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3771) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

24.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3772) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

25.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3773) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

26.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3774) (İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

27.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3775) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

28.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun; 15/05/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3776) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

29.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in; Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3777) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

30.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; Yabancı Kaynaklardan Fonlanan Bazı Faaliyetler Hakkında Kanun Teklifi (2/3778) (Adalet; Dijital Mecralar; İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

31.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın; 15/05/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3779) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

32.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3780) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

33.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın; Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3781) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

34.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3782) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

35.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3783) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

36.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda ve 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3784) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

37.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve 2 Milletvekilinin; 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3785) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

38.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 3 Milletvekilinin; Çay Kanunu Teklifi (2/3786) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

39.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un; Kahramanmaraş İlinde Narlı Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/3787) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

40.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un; Kahramanmaraş İlinde Düzbağ Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/3788) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

41.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un; Kahramanmaraş İlinde Ilıca Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/3789) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

42.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3790) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

43.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3791) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

44.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3792) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

45.-  İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3793) (Adalet; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

46.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3794) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

47.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın; 08/09/1956 Tarihli ve 9402 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3795) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3796) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

49.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3797) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

50.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un; Milli Eğitim Temel Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3798) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

51.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3799) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

52.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un; Eğitimde Fırsat Eşitliğine Dair Kanun Teklifi (2/3800) (Anayasa; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

53.-  Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3801) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

54.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un; Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3802) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

55.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3803) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

56.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3804) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

57.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3805) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Biyolog Meslek Kanunu Teklifi (2/3806) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

59.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3807) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2021)

60.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3808) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

61.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3809) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

62.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3810) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

63.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3811) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

64.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın; Türkiye Hıfzıssıhha Ulusal Mikrobiyoloji Enstitisü Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/3812) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

65.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in; Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığının Kurulması ile Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/3813) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

66.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; 6381 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3814) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2021)

67.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3815) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2021)

68.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın; Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3816) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2021)

69.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3817) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2021)

70.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3818) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2021)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3819) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2021)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3820) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2021)

73.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3821) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2021)

74.-  İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3822) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2021)

75.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın; 25/10/1984 tarihli 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3823) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2021)

76.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3824) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2021)

77.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3825) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2021)

78.-  İYİ Parti Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3826) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2021)

79.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3827) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2021)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3828) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2021)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3829) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2021)

82.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3830) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2021)

83.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3831) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2021)

84.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3832) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2021)

85.-  Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve 3 Milletvekilinin; Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3833) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2021)

86.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3834) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2021)

87.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın; Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3835) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2021)

88.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3836) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

89.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3837) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3838) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

91.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3839) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

92.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3840) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

93.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3841) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

94.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3842) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

95.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3843) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

96.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3844) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

97.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3845) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

98.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3846) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

99.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın; İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3847) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

100.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3848) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

101.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3849) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

102.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3850) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

103.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3851) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021)

104.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3852) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2021)

105.-   Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/3853) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

106.-   Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 49 Milletvekilinin; Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3854) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2021)

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yasama Dokunulmazlığı)

1.- İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1691) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

2.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1692) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

3.- Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1693) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

4.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1694) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2021)

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Milletlerarası Andlaşma)

1.- Birleşmiş Milletler İklim Değişiklik Çerçeve Sözleşmesinin 21’inci Taraflar Konferansında Kabul Edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Adına 22 Nisan 2016 Tarihinde İmzalanan Paris Anlaşmasının Beyan ile Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2021) (Gelen evrak numarası: 884506)

Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi

1.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine İlişkin Genel Uygunluk Bildirimi ile 2020 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, 194 Adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporu, 2020 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve 2020 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1690) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2021)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-               Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2018-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumuna faizsiz borç talebiyle yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48507) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

2.-               Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Türk Hava Kurumunda 2019 yılından bu yana yapılan işten çıkarmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48508) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

3.-               Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, bazı kişilerin güvenlik gerekçe gösterilerek ülkemize girişlerine izin verilmemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48509) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

4.-               Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Türkiye Diyanet Vakfının gelir ve harcamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48510) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

5.-               İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, son 3 yılda kamu bankaları aracılığıyla memzuç sıfırlama yöntemi ile yapılandırılan kredilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48511) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

6.-               Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ile Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesindeki bazı taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48512) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

7.-               Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, 78 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle istihdam edilmesi planlanan eğitim müfettiş ve müfettiş yardımcılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48513) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

8.-               İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, bir otel hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48514) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

9.-               Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2020 yılından bu yana yapılan icra takipleri ve sebeplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48515) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

10.-           Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki intihar vakalarına ve açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48516) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

11.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir suç örgütü liderinin rüşvet iddiası üzerine yürütülen bir soruşturma olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48517) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

12.-           Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir şirket hakkında yürütülen işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48518) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

13.-           Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Aliağa Şakran Cezaevinde bulunan bazı mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48519) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

14.-           Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, ağır hasta bir mahkumun tahliye talebinin reddedilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48520) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

15.-           Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Kayseri Bünyan T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48521) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

16.-           Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Düzce T Tipi Cezaevinde mahkumlara açlık grevini bırakmaları yönünde baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48522) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

17.-           Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkuma ilaçlarının verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48523) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

18.-           Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Ceyhan Kapalı Cezaevinden Kürkçüler Kapalı Cezaevine sevk edilen bazı mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48524) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

19.-           Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, İzmir T Tipi Kapalı Cezaevinde hak ihlalleri yaşandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48525) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

20.-           Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Şakran Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48526) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

21.-           Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Şakran T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan ağır hasta bir mahkumun tahliye edilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48527) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

22.-           Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, ağır hasta bir mahkumun sağlık durumuna ve infazının ertelenmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48528) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

23.-           Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, RTÜK tarafından son 10 yılda ceza verilen televizyon kanalları ve gazetelere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48529) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

24.-           İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48530) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

25.-           Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir firmaya dair çeşitli iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48531) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

26.-           Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, kayıt dışı çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48532) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

27.-           Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Tuz Gölü Havzasının rehabilite edilmesi önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48533) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

28.-           Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in Mut ilçesinde yapılacak gölet projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48534) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

29.-           Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki esnaf ve vatandaşların sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48535) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

30.-           Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Batman'da petrol ve türevleri kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48536) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

31.-           Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'ın Diyarbakır Caddesi'ne yakın bir petrol borusunda meydana gelen sızıntıya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48537) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

32.-           Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman Belediyesi tarafından içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesine yönelik altyapı çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48538) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

33.-           Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl Kültür Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48539) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

34.-           Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'ın Saray ilçesine bağlı Keçikayası köyünün altyapı ve ulaşım ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48540) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

35.-           Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, 2000-2021 yılları arasında yanan orman alanlarından imara açılanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48541) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

36.-           Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van Gölündeki kirliliğe ve önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48542) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

37.-           İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Erzincan ve Sivas'ta faaliyet gösteren bir madencilik şirketine kapasite artışı izni verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48543) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

38.-           Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin ve ilçelerinin elektrik altyapısının güçlendirilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48544) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

39.-           Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin'in İnsu Köyünde yapılması planlanan taş ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48545) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

40.-           İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Reşadiye-Yozgat enerji nakil hattının güzergahına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48546) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

41.-           İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Erzincan ve Sivas'ta faaliyet gösteren bir madencilik şirketine kapasite artışı izni verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48547) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

42.-           Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan bazı öğrencilerin burs ve kredilerinin kesilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48548) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

43.-           Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, bisikletli ölümlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48549) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

44.-           İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Kredi ve Yurtlar Kurumunun İstanbul'daki yurtlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48550) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

45.-           Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, alkol ve tütün ürünlerinden elde edilen vergi gelirlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48551) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

46.-           Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Türkiye İstatistik Kurumunun istihdam alanındaki çalışmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48552) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

47.-           Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, özelleştirilen kamu bankalarında yönetmen yardımcısı olarak görev yapanların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48553) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

48.-           Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2013 yılından bu yana yıllara göre kayıp silah envanterine yönelik verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48554) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

49.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen bir kişiye silah ruhsatı verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48555) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

50.-           İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, ülkemize kaçak giren Afgan göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48556) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

51.-           Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Türk vatandaşlığından çıkarılan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48557) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

52.-           Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Arap Alevilerinin kutsal bayramı olan Gadir Hum Bayramının resmi tatil sayılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48558) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

53.-           İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48559) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

54.-           Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir şirket hakkında yürütülen işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48560) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

55.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, bir kişinin uğradığı bıçaklı saldırının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48561) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

56.-           Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Telafide Ben de Varım programına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48562) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

57.-           İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, İstanbul'da bulunan özel yurtlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48563) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

58.-           Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, 78 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle istihdam edilmesi planlanan eğitim müfettiş ve müfettiş yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48564) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

59.-           İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, satışa çıkarılan özel eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48565) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

60.-           Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakanlıkta görevli bir daire başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48566) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

61.-           Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, kanun değişikliği sonrasında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesinde çalışan personelin durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48567) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

62.-           İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Çin menşeili Covid-19 aşısının bir serisinin kullanımının durdurulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48568) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

63.-           İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, covid-19 tedavisinde kullanılan bir ilacın kullanım tarihinin geçmesine karşın Bakanlıkça hastalara verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48569) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

64.-           Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK ödeme kapsamına alınması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48570) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

65.-           Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere son kullanma tarihi geçmiş bir ilacın hastalara verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48571) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

66.-           Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48572) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

67.-           Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ankara'da yer alan Akyurt Fuar Alanının son durumuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48573) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

68.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, endüstriyel bal üretimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48574) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

69.-           Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48575) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

70.-           Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Tuz Gölü'ndeki sulama sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48576) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

71.-           Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, tarım sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48577) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

72.-           Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, çiftçi ve üreticilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48578) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

73.-           Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Milleyha Kuş Cenneti'nin sulak alan olarak ilan edilmesi talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48579) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

74.-           Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir şirket hakkında yürütülen işlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48580) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2021)

75.-           Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın-Denizli Otoyol Projesinin çevreye etkilerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48581) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

76.-           Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, PTT'nin evrak tarama işine yönelik ihalesinde kamu zararı oluştuğu iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48582) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

77.-           Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, inşaat mühendislerinin istihdamının artırılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48583) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

78.-           Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin'de bulunan Tarsus ve Çeşmeli kavşakları arasındaki yolun onarılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48584) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

79.-           Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, TBMM'de bulunan araçlara ve tahsis edildikleri makamlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48585) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

80.-           Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Dışişleri Komisyonunun yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48586) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

81.-           İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Türkiye-İran sınırında kaçakçılığın ve yasa dışı göçün önlenmesi için inşa edilen duvara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48587) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

82.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde askerlik çağına gelmiş mülteci ve göçmenlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48588) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

83.-           İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, iki üniversitenin tıp fakültesi mezuniyet törenlerinde okutulacak Hipokrat yemini metinlerinde bazı ifadelerin çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48589) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

84.-           Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman Belediyesi tarafından yapılan harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48590) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

85.-           Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, ülkemizde yaşanan orman yangınlarına ve yangın söndürme uçaklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48591) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

86.-           Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 2003'ten önergenin yanıtlandığı tarihe kadar 15 yaşından küçük çocuk intiharlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48592) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

87.-           Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir faili meçhul cinayet hakkında yürütülen adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48593) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

88.-           Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevinde kalan hasta bir hükümlünün tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48594) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

89.-           Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir kişinin iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48595) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

90.-           Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Kayseri Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun diğer mahkumlar tarafından tehdit edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48596) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

91.-           Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, sara hastası bir mahkumun ailesine yakın bir cezaevine sevk edilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

92.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, illere göre devletten yardım alan kişi sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48598) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

93.-           İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, vergi indirim raporu kapsamında emekli olan engelli vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48599) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

94.-           Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, tarım alanında çalışan kadınların sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48600) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

95.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, illere göre iş kazalarında hayatını kaybedenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48601) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

96.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, genç ve kadın işsiz verileri ile sigortasız çalışan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48602) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

97.-           Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına ve ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48603) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

98.-           Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, 2020'de Elazığ'da yaşanan depremde evleri zarar gören depremzedeler için inşa edilecek yeni konutların akıbetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48604) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

99.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da yaşanan su sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48605) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

100.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48606) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

101.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48607) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

102.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 27 Temmuz 2021 itibarıyla Türkiye'deki kiralık ve satılık konut sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48608) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

103.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Salda Gölü'nü koruma projesi kapsamında yapılan malzeme alımı ihalesine ve çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48609) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

104.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, geri dönüşüm fabrikalarında çıkan yangınlara ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48610) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

105.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Rize'de gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48611) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

106.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, bazı çay fabrikalarının bacalarına filtre takmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48612) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

107.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan bazı köylerin yol, içme suyu, toplu taşıma gibi bazı sorunlarının çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48613) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

108.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin bazı köylerindeki elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48614) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

109.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bitlis'te elektrik fiyatlarının diğer yerlere göre daha yüksek olduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48615) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

110.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, KYK borçlarının ödenmesinde çalışma şartı aranması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48616) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

111.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kredi borcu olan kişi sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48617) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

112.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin'in Artuklu ilçesinde bir karakol komutanının el koyulan kaçak sigaraları sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48618) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

113.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, HDP İzmir İl Örgütü binasına yapılan saldırının failine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48619) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

114.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, İran üzerinden ülkemize giren Afgan göçmenlere ve bunlara yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48620) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

115.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, bir kaymakamın mal varlığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48621) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

116.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, bisikletli kazaların önlenmesi için yapılan çalışmalara ve yaşamını yitiren kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48622) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

117.-       Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, ülkemizde bulunan Suriyelilerin karıştığı adli vaka sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48623) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

118.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir'de yaşanan içme suyu sıkıntısı ile kamu hizmetlerine ayrılan bütçeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48624) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

119.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Bergama ilçesinde dağıtılan bir bildiriye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48625) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

120.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48626) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

121.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019-2021 yılları arasında 18-24 yaş arasındaki gençlerin mutluluk oranına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48627) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

122.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizde 2017-2021 yılları arasında yaşanan kadın şiddetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48628) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

123.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yer alan bir arazinin Mesudiye Belediyesi tarafından satıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48629) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

124.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Mesudiye ilçesinin Güzle mahallesinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48630) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

125.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Jandarma Asayiş Vakfı ve Polis Bakım ve Yardım Sandığı gibi vakıf veya dernekler üzerinden yapılan alımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48631) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

126.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişi sayıları ile Türkiye'ye göç eden Afganlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48632) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

127.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir polis memurunun intiharına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48633) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

128.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 12 Temmuz 2021 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde kaçırılan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48634) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

129.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Rize'de uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48635) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

130.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48636) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

131.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ayran Mahallesinin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48637) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

132.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki basınçlı şebeke sistemi eksikliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48638) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

133.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ayran Mahallesinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48639) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

134.-       Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Güneydoğu illerinde su sıkıntısına neden olan elektrik kesintilerine ve Batman'da bir çocuğun sulama kanalına düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48640) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

135.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Siirt İl Halk Kütüphanesi Yapımı Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48641) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

136.-       Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, yurt dışından ülkeye giriş yapan kişilerde aşı şartı aranması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48642) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

137.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Jandarma Asayiş Vakfı ile Polis Bakım ve Yardım Sandığının mal ve hizmet alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48643) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

138.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de yer alan okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48644) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

139.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de depreme dayanıklılık ve güçlendirme çalışması yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48645) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

140.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Üniversitesi Köseköy Meslek Yüksek Okulunun taşınma durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48646) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

141.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Çeşme ilçesindeki 30 Ekim 2020 tarihli depremden zarar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48647) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

142.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2021 yılı için hukuk alanında yapılan Yurtdışı Diploma Denklik Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48648) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

143.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ve 30 Ekim 2020 tarihli depremden zarar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48649) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

144.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan ve 30 Ekim 2020 tarihli depremden zarar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48650) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

145.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mültecilerin askerlik yapmalarına yönelik bir düzenleme olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48651) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

146.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, HDP İzmir İl Örgütü binasına yapılan saldırının failine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48652) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2021)

147.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, bazı devlet hastanelerinin kantinlerinin sözleşmelerin yenilenmemesi sebebiyle kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48653) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

148.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihale ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48654) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

149.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Siirt Devlet Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48655) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

150.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Ağrı Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Bina Projesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48656) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

151.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinden mezun olan ve okul ücretlerini ödeyememesi nedeniyle diplomalarını alamayan kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48657) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

152.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, bazı hastanelerde son kullanma tarihi geçen ilaç kullanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48658) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

153.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Mart 2020 itibarıyla Covid-19 nedeniyle ölen kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48659) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

154.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, ülkemizde aşılanan ve aşı olduğu halde yaşamını yitiren kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48660) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

155.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, HPV aşısının ücretsiz yapılması ile 2019-2021 yılları arasında rahim ağzı kanseri vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48661) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

156.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2017-2021 yılları arasında illere göre meslek hastalığı tanısı konulan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48662) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

157.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının güncellenmesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48663) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

158.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, illere göre sanayici ve girişimci sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48664) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

159.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, bir şirketle ilgili çeşitli bilgilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48665) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

160.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Nijer ve Sudan ile yapılan tarım arazileriyle ilgili anlaşmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48666) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

161.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Gümüşhane Kelkit Sütveren Barajı ve Sulama Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48667) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

162.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Gümüşhane Bahçecik İçme Suyu Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48668) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

163.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Ağrı Patnos İçme Suyu Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48669) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

164.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Hakkari Yüksekova Sulama Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48670) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

165.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Zap-Hakkari Barajı ve HES Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48671) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

166.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kuyucuk Gölü'nün kurumasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48672) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

167.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, biyokütle enerji santrallerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48673) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

168.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, karbon emisyonu sertifikasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48674) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

169.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de ORKÖY kredi ve hibe desteğinden yararlananlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48675) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

170.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen sulama yatırımları ile tarımsal desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48676) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

171.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Gördes Barajının kaçak onarım işlemine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48677) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

172.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Eber Gölü'nün kurumaması için alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48678) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

173.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bitlis ve Siirt'te hayvancılık yapan göçerlere verilen cezalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48679) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

174.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Rize'de meydana gelen heyelanlara yönelik alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48680) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

175.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Rize'de yapılması planlanan taş ocağı projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48681) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

176.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, ülkemizde yaşanan orman yangınlarına ve yangın söndürme uçaklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48682) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

177.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 27 Temmuz 2021 itibarıyla Türk menşeili ürün sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48683) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

178.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de toplamda satılan beyaz eşya sayısı ile satış tutarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48684) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

179.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, TCDD bünyesinde işçi statüsünde çalışan makinistlerin haklarının iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48685) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

180.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Ankara-Niğde otoyolu araç geçişlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48686) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

181.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Akhisar-Gördes karayolu inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48687) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

182.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Iğdır-Doğubayazıt Bölünmüş Yol Projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48688) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

183.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Ağrı Taşılıçay-Diyadin Ayrımı Bölünmüş Yol Projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48689) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

184.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Bölünmüş Yol Projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48690) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

185.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Ağrı Taşlıçay Bölünmüş Yol Projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48691) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

186.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde işçi statüsünde çalışan makinistlerin mesai saatlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48692) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

187.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, makinist işçilerin kadroya alınmasına ve çalışma şartlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48693) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

188.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan Porsuma Köprüsündeki isim değişikliğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48694) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

189.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Ferit Melen Havaalanına yapılan uçak seferlerinin artırılması ve bilet fiyatlarının düşürülmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48695) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

190.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48696) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

191.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48697) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

192.-       Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48698) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

193.-       Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48699) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

194.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48700) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

195.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48701) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

196.-       Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48702) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

197.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48703) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

198.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48704) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

199.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48705) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

200.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48706) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

201.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48707) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

202.-       Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48708) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

203.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48709) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

204.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48710) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

205.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48711) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

206.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48712) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

207.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48713) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

208.-       Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48714) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

209.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48715) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

210.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48716) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

211.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48717) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

212.-       Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48718) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

213.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48719) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

214.-       Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48720) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

215.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48721) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

216.-       İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48722) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

217.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48723) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

218.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48724) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

219.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48725) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

220.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen yangınlar sırasında sokaklarda kimlik kontrolü yapıldığına dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48726) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

221.-       İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48727) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

222.-       Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48728) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

223.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48729) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

224.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48730) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

225.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48731) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

226.-       Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48732) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

227.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde oturanlara ait elektrik faturalarının cami avlusuna bırakılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48733) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

228.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, İzmir 3 Nolu T Tipi Cezaevindeki bir mahkumun koşullu salıverilme talebinin ret sebeplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48734) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

229.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, cezaevlerinde bulunan hasta mahkumların tahliye edilmesi taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48735) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

230.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklular için kullanılan ilaçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48736) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

231.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde bulunan hasta bir mahkumun tahliye edilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48737) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

232.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Miyelodisplastik Sendrom hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların ithaline dair çeşitli iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48738) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

233.-       Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Çankırı'da son beş yılda Hazineye ait arazilerden satılan ve kiralananlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48739) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

234.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin'in yüksek kesimlerinde bulunan evlere su verilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48740) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

235.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, plastik atık ithal eden geri dönüşüm tesislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48741) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

236.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bulunan bir kasabadaki tapu kadastro işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48742) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

237.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde oturanlara ait elektrik faturalarının cami avlusuna bırakılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48743) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

238.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, ülkemizdeki elektrik enerjisi üretimine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48744) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

239.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, 2 Ağustos 2021 tarihinde birçok ilde meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48745) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

240.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Bakanlığa bağlı yüzme havuzlarına ve yüzme eğitmenlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48746) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

241.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, son 10 yılda mal edinme yoluyla vatandaşlık kazananlar ile geçici koruma ve mülteci statüsündeki kişilere ayrılan bütçeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48747) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

242.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, pandemiden olumsuz etkilenen imalat sektörüne verilen krediye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48748) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

243.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, İran ve Irak sınırından izinsiz olarak Türkiye'ye giren kişilere ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48749) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

244.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48750) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

245.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48751) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

246.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de iller bazında uyuşturucu kullanan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48752) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

247.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48753) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

248.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48754) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

249.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48755) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

250.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48756) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

251.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48757) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

252.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48758) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

253.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48759) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

254.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48760) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

255.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48761) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

256.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48762) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

257.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48763) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

258.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48764) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

259.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48765) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

260.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48766) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

261.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48767) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

262.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48768) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

263.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48769) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

264.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48770) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

265.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48771) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

266.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48772) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

267.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48773) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

268.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48774) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

269.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48775) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

270.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48776) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

271.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Van ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48777) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

272.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48778) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

273.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eski dönemlerde görev yapmış bakanlara tahsis edilen makam araçları ile koruma polislerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48779) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

274.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalova ilindeki bireysel silahlanma verilerine ve son beş yılda ateşli silahlarla işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48780) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

275.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, 31 Temmuz 2021'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Kalecik Köyünde yaşanan sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48781) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

276.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, ülkemizdeki göçmen, mülteci ya da misafir kabul edilen kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48782) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

277.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganlara ve ülkemizde bulunan Suriyelilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48783) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

278.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, hizmet pasaportu kullanarak yurt dışına gidip geri dönmeyen kişiler ve ilgili belediyelere dair yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48784) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

279.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, son 10 yılda vatandaşlığa alınan ve vatandaşlıktan çıkarılan kişiler ile ikamet izni verilen kişilere dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48785) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

280.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, denizlerde oluşan rip akıntısı sebebiyle hayatını kaybedenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48786) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

281.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, son beş yıldaki ruhsatsız ve kaçak silah envanterine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48787) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

282.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, ABD'nin vatandaşlıktan çıkarılmalarını istediği kişileri içeren bir listeyi ülkemize verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48788) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

283.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Antalya'daki Alacasu Koyunun günübirlik kullanım alanı olarak bir firmaya kiralandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48789) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

284.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir kütüphanenin kapatılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48790) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

285.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki kadın okur yazar oranı ile bu oranın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48791) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

286.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, geçici koruma altında bulunan yabancılara yönelik eğitim çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48792) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

287.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Urla ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48793) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

288.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48794) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

289.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48795) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

290.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Karabağlar ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48796) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

291.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Karaburun ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48797) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

292.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48798) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

293.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48799) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

294.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Narlıdere ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48800) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

295.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48801) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

296.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48802) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

297.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan okullardan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde zarar görenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48803) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

298.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, ek hizmet puanı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48804) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

299.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, 1 Temmuz 2021'den itibaren istifa eden sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48805) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

300.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48806) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

301.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 112 ekiplerince hastaların acil durumlarda götürülecekleri hastane seçimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48807) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

302.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Van'ın Çaldıran ilçesinde inşa edilen yeni Devlet Hastanesinin açılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48808) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

303.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, koronavirüs tedavisinde kullanılan ve vatandaşlara dağıtılan bir ilacın son kullanım tarihinin geçtiği yönündeki iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48809) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

304.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, boğulma vakalarına dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48810) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

305.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, 2021 yılının Mayıs ayından bu yana yapılan Covid-19 aşılarına dair verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48811) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

306.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ülkemizdeki orman yangınlarına müdahale etmek için kullanılan yangın söndürme uçaklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48812) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2021)

307.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesinde gerçekleştirilen ağaç kesimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48813) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

308.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Zeytinlik Köyü'ndeki bazı bölgelerde yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48814) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

309.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde çiftçilerin yaşadıkları su sıkıntısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48815) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

310.-       Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Çankırı'daki Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Tımarlı HES Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48816) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

311.-       Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48817) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

312.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, orman işçilerinin statülerinin iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48818) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

313.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Van'ın Çaldıran ilçesinde yapılan Abdalağa Göletinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48819) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

314.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, orman işçilerine dair bazı verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48820) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

315.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türk Hava Kurumu ile orman yangınlarına dair yapılan sözleşmenin yenilenmemesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48821) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

316.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2021 yılı itibarıyla ülkemizde yangınlara müdahale edecek araçların sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48822) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

317.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ülkemizde orman yangınlarında görev alan işçilere dair bazı verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48823) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

318.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48824) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

319.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana'da ve Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye ve maddi kayıpların karşılanmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48825) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

320.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, ÇAYKUR'un zarar etmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48826) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

321.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Çilli Sınır Kapısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48827) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

322.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsünün yapımında kullanılan bir malzemeyle ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48828) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

323.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Van'ın Çaldıran ilçe merkezindeki internet altyapısı eksikliğinin giderilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48829) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

324.-       Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Suriye'de kaçırıldığı iddia edilen 2 kadının akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48830) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

325.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ırkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48831) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

326.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, kamuda çift maaş alan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48832) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

327.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Nusaybin Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48833) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

328.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianameye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48834) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2021)

329.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Covid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48835) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

330.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48836) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

331.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48837) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

332.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48838) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

333.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48839) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

334.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48840) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

335.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48841) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

336.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48842) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

337.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48843) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

338.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48844) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

339.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48845) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

340.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48846) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

341.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48847) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

342.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48848) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

343.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48849) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

344.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve açık ceza infaz kurumuna geçiş talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48850) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

345.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48851) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

346.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48852) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

347.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48853) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

348.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48854) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

349.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, 2014 yılında IŞİD tarafından Ezidilere yönelik yapılan saldırılara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48855) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

350.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, İstanbul'da bulunan bir fabrikadan Kod-29 ile çıkarılan bir kişiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48856) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

351.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nde bulunan Kumrular Köyü'nde faaliyet gösteren biyogaz ve gübre entegre tesisine dair çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48857) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

352.-       Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun'da bulunan bir meranın çöp alanı olarak kullanılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48858) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

353.-       Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı bazı mahallelerde Hazine arazisindeki ormanlık alana zarar verildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48859) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

354.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının termik santrale ulaşması durumunda alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48860) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

355.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, varlık barışı düzenlemelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48861) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2021)

356.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, bir suç örgütü liderinin iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48862) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2021)

357.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'da ve Türkiye genelinde kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48863) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

358.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir ankette Türkiye'nin en sinirli ülkeler arasında yer almasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48864) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

359.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2021 yılları itibarıyla gerçekleşen ırkçı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48865) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

360.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Şanlıurfa'daki bir siyasi parti teşkilatının bina kirası ve personel maaşlarının belediyeler tarafından karşılandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48866) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

361.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, 2021 yılında gerçekleşecek polis memurluğu sınavına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48867) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

362.-       Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2011-2021 yılları arasında ülkemizdeki göçmen, mülteci ve geçici koruma statüsünde olan kişilere dair bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48868) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

363.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, orman yangın üssü olarak ayrılan bazı alanların turizm amaçlı kullanıma açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48869) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

364.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, aile hekimliği uygulaması ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48870) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2021)

365.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışan sağlık görevlilerinin yaşadıkları bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48871) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

366.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Antalya'da bazı Covid-19 hastalarına son kullanma tarihi geçmiş ilaç verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48872) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

367.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, son on yılda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48873) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

368.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak ve Cizre hastanelerindeki kadın doğum uzmanı eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48874) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

369.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, aşılama çalışmalarına ve bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48875) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

370.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, son on yılda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48876) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

371.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, ülkemizdeki yangın söndürme uçaklarına dair çeşitli iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48877) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

372.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 27 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ülke genelindeki yangınlara ve Türk Hava Kurumunun yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48878) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

373.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, ülkemizin yangın söndürme uçaklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48879) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

374.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bakanlığın envanterinde bulunan yangın söndürme uçaklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48880) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

375.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ili ve ilçelerinde 2002-2021 yılları arasında yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48881) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

376.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 2002-2021 yılları arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48882) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

377.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Orman Genel Müdürlüğünün İHA kiraladığı şirketler ile yaptığı anlaşmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48883) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

378.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Şanlıurfa'da çiftçiler için tarımsal sulama hizmeti sunulmasına ve GAP Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48884) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

379.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, son 10 yılda çıkan yangınlarda zarar gören orman arazilerine, ağaçlandırma çalışmalarına ve yangınlara karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48885) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

380.-       Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın, Bakanlık envanterinde bulunan yangın söndürme uçaklarına, orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ve Türk Hava Kurumunun uçak ihalesine katılamamasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48886) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

381.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülke genelinde başlayan orman yangınlarına ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48887) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

382.-       Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülke genelinde başlayan orman yangınlarına ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48888) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

383.-       Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı bazı mahallelerde Hazine arazisindeki ormanlık alana zarar verildiği iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48889) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

384.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülke genelinde başlayan orman yangınlara ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48890) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

385.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Bakanlığın Türk Hava Kurumunun uçaklarını kiralamamasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48891) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

386.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Çöğürler Tren İstasyonu'na Miralay Mehmet Nazım Bey'in isminin verilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48892) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

387.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Diyanet İşleri Başkanlığının personelin tatil yapması amacıyla bir otelle anlaştığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48893) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2021)

388.-       Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, bazı gazetecilerin sosyal medya üzerinden tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48894) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

389.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, RTÜK tarafından medya kuruluşlarına gönderilen bir yazıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48895) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

390.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarının nedenlerine, yangınlara müdahaleye ve yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48896) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

391.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk Hava Kurumunun 2012-2021 yılları arasında topladığı kurban derisi miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48897) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

392.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yürürlükte olan mevzuata ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48898) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

393.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Milli Piyango oyunlarını düzenlenmesinden sorumlu şirketin bazı faaliyetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/48899) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

394.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48900) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

395.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48901) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

396.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48902) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

397.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48903) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

398.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48904) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

399.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya Elmalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48905) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

400.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Akçakale-Ceylanpınar arasındaki bölgede göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarından haklarında soruşturma açılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48906) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

401.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, son 5 yılda Şanlıurfa'nın Suriye sınırında alkol ve sigara kaçakçılığı suçlarından haklarında soruşturma ve kovuşturma başlatılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48907) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

402.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, kadın cinayetlerine karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48908) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

403.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 2021 yılı itibarıyla ülkemizde çalışma izni bulunan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48909) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

404.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Millet Bahçelerinin yapımına dair verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48910) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

405.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde kadastro çalışması yapılması yönündeki faaliyetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48911) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

406.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Kahta Çayında yaşanan balık ölümlerinin nedenlerinin araştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48912) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

407.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bazı köylerde yaşanan afet neticesinde yapılan afet evlerinin tapusunu alamayan vatandaşlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48913) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

408.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinin yerine yapılması planlanan yeni hastane ve halk sağlığı merkezi için bölgedeki ağaçların kesildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48914) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

409.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'deki hava kirliliğine dair bazı verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48915) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

410.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin açtırdığı su sondaj kuyularına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48916) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

411.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, ülkemizde çıkan orman yangınlarına ve yangınlar ile mücadelede kullanılan uçaklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48917) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

412.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Pınarbaşı Belediyesine tahsis edilen bazı içme suyu kaynaklarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından MASKİ'ye tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48918) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

413.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan yardım teklifleri ile Türkiye tarafından bulunulan yardım taleplerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48919) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2021)

414.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, orman yangınlarına müdahale kapsamındaki yardım taleplerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48920) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

415.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2002'den günümüze kadar yabancı ülkelere yardım amaçlı gönderilen yangın söndürme uçaklarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

416.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde yaşayan vatandaşların elektrik enerjisinden faydalanması için yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48922) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

417.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köye doğalgaz bağlanması talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48923) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

418.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın bazı bölgelerinde yaşanan içme suyu ve elektrik sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48924) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

419.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, devlet envanterine kayıtlı olan ve olmayan ateşli silahlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48925) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2021)

420.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, organize suç örgütü lideri olarak bilinen bir kişinin bazı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48926) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2021)

421.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Kadıköy'de bulunan bir kiliseye yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48927) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2021)

422.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 16 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde bazı evlere yapılan polis baskınları ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48928) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2021)

423.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Konya'nın Meram ilçesindeki bir ailenin uğradığı saldırıya dair çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48929) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2021)

424.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, 30 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48930) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

425.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, İstanbul'da bulunan bir fabrikadan Kod-29 ile çıkarılan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48931) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

426.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan orman yangınlarına dair sabotaj iddialarına ve ırkçılığa karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48932) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

427.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Bakanlığın envanterinde bulunan yangın söndürme araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48933) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

428.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Türkiye Afet Müdahale Planının güncellenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48934) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

429.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, son 5 yılda Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki bölgede işlenen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48935) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

430.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, olası bir depreme karşı yapılan hazırlık çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48936) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

431.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kurban derisi toplama izni verilen ve izinsiz kurban derisi toplayan dernek, vakıf ve kurumlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48937) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

432.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizdeki TOMA'lara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48938) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

433.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, son 5 yılda Şanlıurfa'nın Akçakale-Ceylanpınar bölgesinde işlenen göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48939) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

434.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da işlenen alkol veya sigara kaçakçılığı suçlarına dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48940) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

435.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'un Alucra ilçesinde içme suyundan kaynaklı yaşandığı iddia edilen bazı sağlık problemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48941) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

436.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Gaziantep'te bir polis memurunun intihar etmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48942) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

437.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, son 2 yıl içinde Kocaeli'de yaşanan trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48943) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

438.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Türk Hava Kurumuna ait yangın söndürme uçaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48944) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

439.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, son 5 yılda İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı ile ülke genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48945) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

440.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki mevsimlik işçilere yönelik yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48946) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

441.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı depolarında bulunan MI17 genel maksat helikopterlerinin orman yangınları ile mücadelede kullanılmamasının gerekçelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48947) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

442.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Basın İlan Kurumu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2016 yılından bu yana verdiği cezalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48948) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

443.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Yukarı Nasırlı köyünde bir lise yapılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48949) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

444.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'a bağlı bir beldedeki öğrenci sayılarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48950) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

445.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, ülkemizin Afganistan'da asker bulundurmasına ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48951) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2021)

446.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Ege ve Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarına Bakanlığın müdahalesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48952) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

447.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, ülkemizde yaşanan orman yangınları ile mücadele sırasında TSK'dan personel ve ekipman desteği istenmediği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48953) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

448.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TSK envanterinde bulunan genel maksat helikopterlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48954) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

449.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, anestezi teknikeri istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48955) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

450.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinin yerine yapılması planlanan yeni hastane ve halk sağlığı merkezi için bölgedeki ağaçların kesildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48956) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

451.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki termik santrale ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48957) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

452.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak Cizre Devlet Hastanesindeki klima sisteminin bozulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48958) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

453.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşımına ve Cizre Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48959) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

454.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak Cizre Devlet Hastanesindeki poliklinik ve doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48960) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

455.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48961) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

456.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suriye'den ülkemize tedavi amacıyla getirilen kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48962) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

457.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2010-2021 yılları arasında SMA tanısı konulan çocuk sayısına ve hastalığın tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48963) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

458.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda ve takviye edici gıdaların tanıtım ve reklamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yaptığı denetime ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48964) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

459.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, aşı olmayan kişi sayısı ile aşı karşıtlığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48965) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

460.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 4 Ağustos 2021 itibarıyla ülkemizde sürekli sağlık hizmeti almak zorunda olan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48966) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

461.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yangın Söndürme Uçağı Dönüşüm Projesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48967) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

462.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Sanayi Bölgesine sağlanan desteklere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48968) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

463.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde yürütülen teknolojik dönüşüm proje ve faaliyetlerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48969) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

464.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülke genelinde başlayan orman yangınlarına ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48970) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2021)

465.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, yangınlara karşı alınacak önlemlere ve bazı maden işletmelerinin ruhsatlarının iptal edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48971) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2021)

466.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türk Hava Kurumunun ve Orman Genel Müdürlüğünün sahip olduğu yangın söndürme uçaklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48972) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

467.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48973) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

468.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48974) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

469.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden Çetintepe Barajına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48975) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

470.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48976) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

471.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erkenek İçme Suyu Hattının akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48977) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

472.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde 2B arazilerinin tapu sorununa ve hayvancılık sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48978) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

473.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'a bağlı Küçükören köyündeki vatandaşlara sağlanan çeşitli desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48979) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

474.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48980) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

475.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48981) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

476.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden Çetintepe Barajı nedeniyle bir köyde yapılan kamulaştırma işlemine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48982) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

477.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48983) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

478.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48984) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

479.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48985) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

480.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bazı köylerde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48986) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

481.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizdeki ormanlık alanların yanmaması için Bakanlıkça alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48987) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

482.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde yaşanan içme suyu sorununa ve fıstık fiyatlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48988) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

483.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizde son on yılda çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48989) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

484.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Kahta Çayında yaşanan balık ölümlerinin nedenlerinin araştırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48990) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

485.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizde üretilen çam balına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48991) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

486.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48992) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

487.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarını önleme ve söndürme çalışmalarına ve bu alanda çalışan personele ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48993) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

488.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Orman Genel Müdürlüğünün aldığı ödenekler ve bu ödeneklerin kullanımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48994) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

489.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman vasfını kaybetmiş Hazine arazilerinden yapılaşmaya açılan yerlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48995) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

490.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde ormanlık alanlardan geçen karayolları ile ilgili önlemler alınarak orman yangınlarının engellenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48996) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

491.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48997) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

492.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında çıkarılan yönetmeliklerin uygulamalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48998) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

493.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48999) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

494.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin yaptığı ağaçlandırma çalışmalarının neden olduğu olumsuzluklara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49000) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

495.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarının önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla yapılan araştırmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49001) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

496.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılık için açılan ve aktif halde bulunan damızlık gebe düve, koç, teke ve manda üretim merkezlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49002) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

497.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman alanlarında kurulan madencilik, enerji, turizm vb. alanlardaki tesislerin denetimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49003) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

498.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, odun üretimi için kesilen ağaçların artışının orman ekosistemine etkilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49004) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

499.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kurban Bayramında kesilen hayvanlara ve toplanan kurban derisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49005) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

500.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, orman yangınlarına müdahale kapsamında TOMA talep edilip edilmediğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49006) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

501.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, filoksera zararlısının üzüm bağları üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49007) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

502.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemize ithali izin verilen GDO'lu gıdalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49008) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

503.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilinde ÇKS kaydı yaptıran üretici sayısına ve kayıt yaptırılan fındık üretim alanlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49009) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

504.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ülkemizde yaşanabilecek orman yangınlarını önlemek için yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49010) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

505.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2002-2021 yılları arasında yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla hava aracı gönderilen ülkelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49011) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

506.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Güneşli Köyünde bulunan bir mera alanı ile ilgili çıkan uyuşmazlık nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49012) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

507.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 2019-2021 yılları arasında yapılan yangın söndürme uçağı ihalelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49013) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

508.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 2019-2021 yılları arasında yapılan yangın söndürme uçağı ihalelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49014) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

509.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yangın ve sel felaketlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49015) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

510.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, YARDOP kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49016) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

511.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2021 yılındaki orman yangınlarına dair çeşitli veriler ile bu yangınlara müdahaleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49017) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

512.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Pınarbaşı Belediyesine tahsis edilen bazı içme suyu kaynaklarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından MASKİ'ye tahsis edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49018) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

513.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, orman yangınları ile mücadelede kullanılan yangın söndürme uçak ve helikopterlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49019) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

514.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, organik çay üretimine ve bazı iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49020) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

515.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Çakmak Barajı yapımının akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49021) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

516.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Bakanlığın bilişim sistemlerinin siber saldırıya uğradığı yönündeki iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49022) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

517.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, uluslararası bir firmanın çok dilli hazırladığı bir tanıtım panosunda Kürtçe dilinin kullanılmamasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49023) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2021)

518.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki KOBİ'lere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49024) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

519.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, esnafın borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49025) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

520.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49026) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

521.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Türk Hava Kurumuna ait uçakların denetimine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49027) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

522.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49028) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

523.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki demiryolu ve otoyol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49029) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

524.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2021 yılları arasında Zafer Havalimanı için verilen yolcu garanti sayısı ile Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Niğde-Ankara yolundan geçen araç sayılarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49030) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

525.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Türk Hava Kurumuna ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49031) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

526.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yanan Kemerköy Termik Santraline ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49032) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

527.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Muğla'nın Milas ilçesindeki yangından etkilenen termik santralin çevreye etkilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49033) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

528.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Cumhurbaşkanı'nın NATO zirvesinde ABD Başkanı ile yaptığı görüşmeye ve görüşmede Afganistan konusu ile ilgili anlaşmaya varıldığı iddia edilen konulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49034) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

529.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Dokuz Eylül Üniversitesinin 2016 yılından bu yana öğrenci kontenjanlarına ve yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanların artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49035) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

530.-       Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, son 10 yılda meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan kişi sayısına ve verilen cezalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49036) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

531.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Ankara'da cinsel saldırıya uğrayan bir kadının intiharına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49037) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

532.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, yaşanan orman yangınları ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49038) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

533.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Hatay İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49039) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

534.-       Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, son 10 yılda mahkemelerde kaybolan dava dosyalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49040) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

535.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2021 yılları arasında yapılan adli kontrol işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49041) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

536.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Ankara'da cinsel saldırıya uğrayan bir kadının intiharına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49042) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

537.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, bir zincir markette çalışan bir kişinin istifaya zorlandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49043) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

538.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir'de bulunan ve kanalizasyona bağlı olmayan foseptik çukurlarına dair çeşitli verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49044) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

539.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Küçük Menderes Havza Yönetim Planındaki görevlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49045) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

540.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Binasının depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49046) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

541.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir'deki yağmur su kanalları ile kanalizasyon kanallarının ayrılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49047) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

542.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, terör eylemlerinin karbon salınımına etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49048) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

543.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, sıfır atık kampanyasının kaynakta ayrıştırma kapsamında genişletilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49049) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

544.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, çöplerden yayılan kokunun önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49050) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

545.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, yol çevresindeki yeşil alanların sulanma yöntemine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49051) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

546.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, sel ve su taşkınlarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49052) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

547.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, yağmur suyu toplama sistemlerinin kanalizasyondan ayrılmasına ve kanalizasyona bağlı olmayan foseptiklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49053) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

548.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın Türkiye'nin denizlerine etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49054) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

549.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kemerköy Termik Santralinde olası bir yangına karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49055) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

550.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Türk Hava Kurumuna ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49056) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

551.-       İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, Türkiye genelinde belediyelerden alınan toplam çevre katkı payı bedeline dair çeşitli verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49057) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

552.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta bulunan Fevkani Köprüsünün akıbetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49058) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

553.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'taki kamusal alan darlığı ve otopark alanı sorunlarının çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49059) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

554.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin'in yüksek kesimlerinde bulunan evlere su verilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49060) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

555.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, ülkemizde çıkan orman yangınlarının Kemerköy Termik Santraline ulaşmasına ve bu durumun olası sonuçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49061) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

556.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, son on yılda orman vasfını yitiren ve imara açılan alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49062) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

557.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, 2021 yılında Muğla ve Antalya'da satılan tarım arazilerine ve orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49063) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

558.-       İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir'in Urla ilçesinde kurulması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49064) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

559.-       Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun'da bazı mahallelerin atık ve kanalizasyon sularının Engiz Çayına karıştığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49065) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

560.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta bulunan bir sahile hafriyat toprağı dökülmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49066) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

561.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, sıcaklık artışının enerji nakil hatlarına olan etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49067) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

562.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kemerköy Termik Santralinde olası bir yangına karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49068) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

563.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, orman yangınlarına müdahale etmek için Bakanlıkça satın alınan ya da kiralanan araçlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49069) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

564.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Fiyat İstikrarı Komitesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49070) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

565.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen bölgelerdeki çiftçilerin borçlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49071) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

566.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, orman yangınlarında Jandarmanın görev almamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49072) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

567.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yapan iki trafik polisinin açığa alınması ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49073) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

568.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta yapılmakta olan Sahil Projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49074) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

569.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta bulunan Fevkani Köprüsüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49075) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

570.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin turizm merkezi haline getirilmesi önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49076) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

571.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin turizm merkezi haline getirilmesi önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49077) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

572.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan gölette yaşanan boğulmaların önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49078) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

573.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, itfaiyecilerin statülerinin ve haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49079) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

574.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, trafik kazalarını önlemek adına alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49080) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

575.-       Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, sonradan Türk vatandaşlığı kazanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49081) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

576.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında görevli olan bir askerin intiharına dair çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49082) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

577.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2010-2021 yıllarında ikna yolu ile teslim olan PKK mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49083) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

578.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, iklim değişikliğinin turizm sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49084) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

579.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, müzelerden çalınan ya da kaybolan tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49085) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

580.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Antalya ve Muğla illerinde kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezi olarak belirlenen alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49086) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

581.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Dokuz Eylül Üniversitesinde yabancı öğrencilere ayrılan kontenjana ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49087) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

582.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Dokuz Eylül Üniversitesinin 2016 yılından bu yana öğrenci kontenjanlarına ve yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanların artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49088) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

583.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin orman yangınlarına müdahale araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49089) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

584.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir amiral hakkında yapılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49090) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

585.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının insan sağlığı üzerine etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49091) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

586.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kemerköy Termik Santraline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49092) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

587.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde bulunan Atatürk Devlet Hastanesinin inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49093) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

588.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak iline medikal onkoloji uzmanı ataması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49094) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

589.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl ilinde Covid-19 hastalığına dair bazı verilere ve alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49095) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

590.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Şişli Etfal Hastanesinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49096) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

591.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020 ve 2021 yılının ilk 7 aylık sürecinde kaçak alkol kullanımı nedeniyle tedavi edilen ve vefat eden kişi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49097) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

592.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2020 yıllarında uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49098) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

593.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında bulunan anjiyo ünitesinin çalışmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49099) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

594.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, pandemi süresince Covid-19 testi yaptıran kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49100) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

595.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan 07.02.2018 tarihli Protokol'e göre yapılacak sağlık personeli görevlendirmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49101) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

596.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2015-2021 yılları arasında yıllar ve iller bazında AMATEM ve ÇEMATEM'e yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49102) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

597.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Türk Hava Kurumunun yangın söndürme uçaklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49103) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

598.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49104) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

599.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, ülkemizde orman yangınlarını söndürmek için kullanılan uçaklara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49105) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

600.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, ülkemizde çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49106) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

601.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ülkemiz üzerindeki etkisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49107) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

602.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan iklim değişikliğine karşı bazı alanlarda alınan tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49108) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

603.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Küçük Menderes Havza Yönetim Planı kapsamındaki görevlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49109) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

604.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, ülkemizin yağış rejiminin değişmesine ve yaşanan kuraklığa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49110) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

605.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında satın alınan ve kiralanan araçlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49111) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

606.-       İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, Orman Genel Müdürlüğüne dair çeşitli iddialara ve orman yangınlarının önlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49112) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

607.-       Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, orman yangınlarının ardından yapılan soğutma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49113) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

608.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Bakanlığa ait internet sitesinin siber saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49114) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

609.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Türk Hava Kurumuna ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49115) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

610.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49116) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

611.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, orman yangınlarını gözetlemek amacıyla kurulan gözetleme kulelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49117) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

612.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, yüksek gerilim hatlarının yol açtığı orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49118) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

613.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, orman yangınlarının önlenmesine ve yangınların sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49119) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

614.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, orman yangınlarının sebeplerine ve yangınları önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49120) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

615.-       Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Sivas'ta büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpeleme ve aşılamalarında yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49121) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

616.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa ait veritabanına siber saldırı gerçekleştirildiği yönündeki iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49122) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

617.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Sayıştayın Orman Genel Müdürlüğüne dair yayımladığı Rapor'a ve ulusal orman envanterine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49123) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

618.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı spor kulübünde oynayan bazı sporcuların ücretlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49124) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

619.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Katar ile imzalanan Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı kapsamında yürütülen projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49125) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

620.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, ülkemizdeki çam balı üretimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49126) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

621.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Antalya ve Muğla illerinde yaşanan orman yangınlarından zarar gören alanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49127) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

622.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen bölgelerdeki çiftçilerin borçlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49128) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

623.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, MDF üreticilerine dair bazı iddialara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49129) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

624.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilinde yaşanan GSM ve internet altyapı sorunlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49130) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

625.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, meydana gelen sellerin karayolları ve demiryolları üzerindeki etkilerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49131) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

626.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'a yapılacak olan Sahil Projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49132) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

627.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta bulunan Fevkani Köprüsüne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49133) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

628.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bazı mahalleler ile İMES Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yol yapım projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49134) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

629.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, eski Akhisar Tren Garı binasının akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49135) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

630.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen ormanlarında kömür ocağı işletme izni verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49136) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

631.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Fiyat İstikrarı Komitesinin görevlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49137) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

632.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Somali'ye yapılan hibe desteği ile ilgili bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49138) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

633.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da bir özel harekat polisi hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49139) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2021)

634.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kadına yönelik şiddete dair çeşitli istatiksel verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49140) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2021)

635.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir Ezidi çocuğun IŞİD tarafından kaçırılması ile ilgili yürütülen yargılama sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49141) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

636.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, bir Ezidi çocuğun IŞİD tarafından kaçırılması ile ilgili yürütülen yargılama sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49142) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

637.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49143) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

638.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Ereğli Cezaevinde mahkumların kötü muameleye maruz kaldığı ve taleplerinin yerine getirilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49144) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

639.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Aksaray Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49145) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

640.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49146) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

641.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kadına karşı cinsel şiddet ve saldırı suçları ile ilgili yürütülen yargılama süreçlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49147) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2021)

642.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, bazı cezaevlerinde bulunan hasta mahkumların tahliye edilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49148) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2021)

643.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kadına yönelik şiddete dair çeşitli istatiksel verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49149) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2021)

644.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, cinsel şiddet ve saldırıya maruz kalan kadınlara yönelik oluşturulan destekleme mekanizmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49150) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2021)

645.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kadına yönelik şiddete dair çeşitli istatiksel verilere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49151) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2021)

646.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Covid-19 nedeniyle işten çıkarılan vatandaşlara dair istatistiki verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49152) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

647.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, OHAL döneminde kamu görevinden ihraç edilen kişilerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49153) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

648.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet tarafından yapılan bir yerinde incelemeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49154) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

649.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bingöl'ün Adaklı ilçesinin bazı köylerinde yaşayanlara ait evlerin ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkılacağına yönelik iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49155) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

650.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, inşası devam eden Zonguldak Tapu Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49156) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

651.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Nilüfer Çayı'nın kirlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49157) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

652.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'a bağlı Kokaksu mevkiinde yapılan yol yapım çalışmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49158) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

653.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta yapımı devam eden Sahil Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49159) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

654.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, İzmir depremzedeleri için yapılacak yeni konutların ödeme koşullarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49160) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

655.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, ülkemizde çıkan orman yangınlarını söndürmek için kullanılan uçaklara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49161) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

656.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülkemizde başlayan yangınlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49162) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

657.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Suriye uyruklu bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49163) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

658.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde basın mensuplarına yönelik yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49164) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

659.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'dan Çorum'a giden mevsimlik tarım işçilerinin saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49165) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

660.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, çeşitli mezarların tahrip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49166) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

661.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan orman yangınlarına ve ırkçılığa karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49167) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

662.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapan Afganlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49168) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

663.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınırda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49169) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

664.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı il ve ilçelerinde yaşanan içme suyu ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49170) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

665.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan bir arama sonucunda silah ve uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49171) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

666.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, ülkemize göç eden Afgan uyruklu kişilere ve sınır güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49172) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

667.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Türkiye'ye göç eden yabancı uyruklu kişilere vatandaşlık verilmesine dair istatistiki verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49173) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

668.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, bazı deniz araçlarının denetimine ve kullanım kısıtlamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49174) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

669.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da bulunan Uğurlu Sanayi Sitesinin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49175) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

670.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, bir emniyet mensubu hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49176) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

671.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde yaşandığı iddia edilen yol kesme ve kimlik kontrol faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49177) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

672.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapan Afganlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49178) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

673.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, bir üniversitenin kişiye özel doçent kadrosu ilanı açtığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49179) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

674.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'daki bir okulun bahçesindeki halı sahada oynayan bir çocuğun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49180) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

675.-       Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilebilmesi amacıyla alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49181) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2021)

676.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Covid-19 ve influenza salgınlarına dair önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49182) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

677.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Kolestrol Ester Depo hastalığı olan iki kardeşin tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49183) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

678.-       Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Temmuz ayından bu yana görülen koronavirüs vakalarına ve aşılanma oranlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49184) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2021)

679.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet tarafından yapılan bir yerinde incelemeye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49185) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

680.-       Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Bakanlığa ait veri tabanına siber saldırı gerçekleştirildiği yönündeki iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49186) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

681.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan 9 Ağustos 2021 tarihli siber saldırıya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49187) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

682.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Tanay Tabiat Parkına yaptırıldığı iddia edilen piste ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49188) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

683.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangınlar sebebiyle mağduriyet yaşayan çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49189) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

684.-       Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, son 5 yılda sahte içki ürettiği tespit edilen işletmelere ve ele geçirilen kaçak alkol miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49190) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

685.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin'de yanan ormanlık alanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49191) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2021)

686.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2021 yılları arasında Bağ-Kur primi desteğinden yararlanan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49192) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

687.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49193) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

688.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun yeni doğan bebeği olmasına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49194) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

689.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49195) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

690.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49196) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

691.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49197) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

692.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun diş tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49198) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

693.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49199) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

694.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49200) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

695.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elmalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49201) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

696.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda suların akmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49202) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

697.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan iki mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49203) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

698.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49204) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

699.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun cinsel kimliğinden dolayı tehdit edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49205) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

700.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49206) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

701.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015-2021 yılları arasında Türkiye'de geçici sığınmacı, göçmen ve mülteci statüsündeki kişilerden suça karışanların sayısına ve işlenen suçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49207) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

702.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumunun atık ve kanalizasyon sularının bölgedeki Yayla Deresi'ne aktığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49208) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

703.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bağ-Kur primlerinin üstlenilmesine yönelik destekten faydalanan ve faydalanmayan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49209) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

704.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, güvenlik ve koruma personeli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49210) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

705.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'taki bazı mahallelerin bozuk olan yollarının düzeltilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49211) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

706.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yer alan Altınelma Mahallesinin su sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49212) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

707.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesinin yürüttüğü konut projesinin hak sahiplerine teslimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49213) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

708.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan katlı otopark inşaatı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49214) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

709.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Meydan İyileştirme Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49215) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

710.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, doğal afetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49216) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

711.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan taş ocağının genişletilmesi kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49217) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

712.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49218) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

713.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49219) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

714.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49220) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

715.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49221) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

716.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49222) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

717.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49223) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

718.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49224) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

719.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49225) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

720.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49226) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

721.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49227) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

722.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49228) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

723.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49229) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

724.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49230) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

725.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49231) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

726.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49232) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

727.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49233) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

728.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49234) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

729.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49235) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

730.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49236) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

731.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49237) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

732.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49238) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

733.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49239) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

734.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49240) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

735.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49241) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

736.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49242) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

737.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde elektriği olmayan köy sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49243) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

738.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan bir mahalle sakinlerine bir ayda iki elektrik faturası kesildiği yönündeki iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49244) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

739.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, faizsiz ev satın alma sistemi olarak işleyen tasarruf finansman şirketlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49245) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

740.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, 7326 sayılı Kanun'dan yararlanan kişilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49246) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

741.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İşsizlik Sigortası Fonunda toplanan miktara ve yapılan harcamalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49247) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

742.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Uganda uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49248) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

743.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Azerbaycan uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49249) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

744.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Almanya uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49250) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

745.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49251) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

746.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Suriye uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49252) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

747.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Irak uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49253) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

748.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen İran uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49254) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

749.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Kırgızistan uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49255) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

750.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Libya uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49256) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

751.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Mısır uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49257) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

752.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Nijerya uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49258) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

753.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Senegal uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49259) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

754.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Özbekistan uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49260) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

755.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Somali uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49261) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

756.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ocak 2002'den önergenin verildiği tarihe kadar Türkiye'ye gelen Türkmenistan uyruklu kişilere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49262) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

757.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, düzensiz göçe karşı yürütülen politikalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49263) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

758.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bulunan güvenlik korucularına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49264) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

759.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, son 10 yılda gerçekleşen otobüs kazalarına dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49265) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

760.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Türkiye'ye giriş yapan Afgan ve diğer göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49266) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

761.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, doğal afetlere karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49267) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

762.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, son 1 yılda Kocaeli'de tespit edilen kaçak göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49268) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

763.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'na ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49269) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

764.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, orman yangınları çıkan turistik bölgelerde faaliyet gösteren esnaf ve işletmelere verilecek desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49270) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

765.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Kilis'te bulunan bir caminin isminin değiştirildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49271) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

766.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'da turizm faaliyetlerinin arttırılmasına dair bazı önerilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49272) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

767.-       Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir'deki bir lisede çalışan bir kamu personeline dair yargı sürecinin sonucuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49273) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

768.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, yüz yüze eğitimin başlama tarihine ve okullarda alınacak tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49274) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

769.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlatılan Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim Projesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49275) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

770.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49276) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

771.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son 2 ayda aşı yaptıran ve Covid-19'a yakalanan kişilerle ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49277) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

772.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezindeki personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49278) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

773.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, şehir hastaneleri binaları için yapılan kiralama sözleşmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49279) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

774.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, HPV aşısının ücretsiz yapılmasına ve son 5 yılda rahim ağzı kanseri vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49280) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

775.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlarla mücadele ile orman alanlarının korunmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49281) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2021)

776.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, ülkemizin orman gözetleme kulelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49282) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

777.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin'in Mezitli ilçesinde bir alanın kiraya verilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49283) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

778.-       Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşanan su sorununun çözümüne ve Göktaş Kanalı Sulama Projesi'nin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49284) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

779.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, doğal afetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49285) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

780.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Bakanlığa ait veri tabanının siber saldırıya uğradığına dair iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49286) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

781.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 28 Temmuz 2021 tarihinde ülke genelinde başlayan yangınlara ve yangından etkilenenlere dair verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49287) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

782.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, TEMA Vakfı'na yapılan bağışların Bakanlığa devredilip devredilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49288) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

783.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki orman vasfını yitiren alanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49289) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

784.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Yalakdere'nin ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49290) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

785.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, dantel böceği istilasına karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49291) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

786.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'na ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49292) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

787.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tüketicilerin korunması adına yürütülen faaliyetlere ve yapılan şikayetlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49293) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

788.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Başiskele Sanayi Sitesindeki bazı sorunlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49294) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

789.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, son 10 yılda gerçekleşen otobüs kazalarına dair verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49295) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

790.-       İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, servis esnafına destek sağlanmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49296) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

791.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir-Aydın yolunda Torbalı girişinde süren kavşak çalışmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49297) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

792.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, şehirlerarası yolcu otobüslerinin denetimine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49298) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

793.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığına dair bazı önerilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49299) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

794.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Türkiye'de bulunan Afgan sığınmacılara dair verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49300) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

795.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, bir kişinin iki ayrı yerde üst düzey yönetici olarak atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49301) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

796.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının Hacı Bektaş Dergahında düzenlediği bir etkinliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49302) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

797.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, son 10 yılda Türkiye ve Eskişehir'e gelen Afgan ve Suriyelilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49303) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

798.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Sincan Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49304) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

799.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Sincan Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49305) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

800.-       Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Kayseri Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49306) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

801.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49307) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

802.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, cezaevlerinde alınan Covid-19 tedbirlerine ve yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49308) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

803.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, bazı cezaevlerinde bulunan hasta mahkumların tahliye edilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49309) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

804.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir mahkumun tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49310) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

805.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de bir sendikanın toplu sözleşme görüşmelerine katılmasının engellendiği yönündeki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49311) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

806.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Türkiye'de çeşitli sektörlerde çalışan sığınmacı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49312) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

807.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, numaralı gözlükler için SGK tarafından sağlanan devlet katkı payının arttırılması talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49313) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

808.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bazı zincir market çalışanlarına yönelik yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49314) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

809.-       Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan ve maden ocağı yapılması planlanan bir bölge hakkında verilen ÇED raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49315) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

810.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, 16 Temmuz- 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında Van'ın bazı ilçelerinde yaşanan sel felaketine ve alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49316) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

811.-       İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin sebeplerine ve alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49317) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

812.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir taş ocağı ile ilgili bazı verilere ve çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49318) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

813.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yapılması planlanan Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49319) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

814.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Merkez ilçesinde bulunan Ankara Köprüsü'nün bakım ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49320) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

815.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2021 yılları arasında imara açılan dere yataklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49321) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

816.-       Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, Karadeniz'de doğal afetlere karşı alınan önlemlere ve TOKİ tarafından yapılan konutların teslim edilme tarihine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49322) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

817.-       Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari'de yaşayan bir kişinin İranlı askerler tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49323) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

818.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 2011 yılından günümüze kadar ülkemize giriş yapan sığınmacılara dair verilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49324) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

819.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir mahallede yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49325) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

820.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir mahallede yaşanan elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49326) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

821.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, TÜİK'in 10 Ağustos 2021 tarihinde yayımladığı işsizlik verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49327) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

822.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, TÜİK'in hazırladığı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerinin 2020 yılı için açıklanmamasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49328) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

823.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, yoksulluk oranındaki artışa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49329) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

824.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk vatandaşlığı kazanmış Suriyeli kişilere ve Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Suriyeli sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49330) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

825.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Kafkasör Geleneksel Boğa Güreşlerinin yapılmasına izin verilmemesi kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49331) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

826.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, ülkemize giren Afganlara dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49332) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

827.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, ülkemizde bulunan Afgan kişilere dair bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49333) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

828.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla Türkiye'de bulunan Afgan uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49334) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

829.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 10 Ağustos 2021 tarihinde çıkan bir kavgaya kolluk kuvvetlerinin müdahale etmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49335) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

830.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen yangınlar sırasında sokaklarda kimlik kontrolü yapıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49336) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

831.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin bazı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49337) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

832.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, ülkemize giriş yapan sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49338) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

833.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49339) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

834.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Merkez ilçesinde bulunan Ankara Köprüsü'nün bakım ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49340) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

835.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yapılması planlanan Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49341) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

836.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Suriye uyruklu sığınmacılara ve Türk vatandaşlığı verilen Suriyelilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49342) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

837.-       Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Kilis'te bulunan bir caminin adının değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49343) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

838.-       Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, Kars Belediyesi tarafından tarihi sit alanına çöp döküldüğü yönündeki iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49344) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

839.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ın Merkez ilçesinde bulunan Ankara Köprüsü'nün bakım ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49345) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

840.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ankara ilinde bulunan Stanoz Ermeni Mezarlığı'nın korunması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49346) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

841.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, eski bakan döneminde Bakanlığın bazı ilişki ve faaliyetlerine dair çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49347) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

842.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa bağlı ve özel okullarda çalışan okul öncesi öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49348) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

843.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, uzaktan eğitim sürecinden olumsuz etkilenen öğrenciler için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49349) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

844.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, pedagojik formasyon programına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49350) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

845.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, ikili eğitim modeli ile eğitim veren okullarda Covid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49351) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

846.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, iklim değişikliği dersinin müfredata eklenmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49352) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

847.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, yeni eğitim öğretim yılı için Covid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49353) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

848.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49354) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

849.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, aile hekimlerinin yaşadığı sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49355) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

850.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Afganistan'dan düzensiz olarak gelen göçmenlerin çocuk felci yayma riski taşımasına ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49356) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

851.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, tarım planlaması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49357) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

852.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Türkşeker A.Ş. tarafından yapılan hububat alım ve satımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49358) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

853.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, ülkemizde çıkan orman yangınlarına yapılan müdahaleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49359) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

854.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, bakan danışmanı olduğu iddia edilen bazı kişilerle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49360) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

855.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, 16 Temmuz- 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında Van'ın bazı ilçelerinde yaşanan sel felaketine ve alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49361) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

856.-       İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin sebep ve sonuçlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49362) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

857.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, caretta carettaların yumurtlama yeri olan Mersin Yüzüncü Yıl Ormanı'nın kiralanmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49363) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

858.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına ve yürütülen yeniden ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49364) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

859.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 28 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla ülkemizde başlayan orman yangınlarına ve iklim krizini çözmek adına yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49365) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

860.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Türk Hava Kurumunun envanterinde bulunan CL-215 model uçaklara dair çeşitli verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49366) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

861.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'In Kozlu ilçesinde yapılması planlanan Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49367) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

862.-       Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 28 Temmuz-10 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan orman yangınlarına dair bazı verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49368) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

863.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da çıkan orman yangınlarından olumsuz etkilenen arıcılık sektörü ve çam balı üretiminin desteklenmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49369) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

864.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarına ve bu borçların yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49370) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

865.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, PTT bünyesindeki personele sağlanan yemekhane hizmetinin özel bir şirkete verilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49371) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

866.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Van Çevre Yolunun akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49372) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

867.-       Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Şebinkarahisar ve Suşehri arasındaki yolun iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49373) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

868.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49374) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

869.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49375) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

870.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49376) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

871.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49377) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

872.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49378) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

873.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49379) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

874.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49380) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

875.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49381) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

876.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49382) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

877.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49383) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

878.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49384) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

879.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde internet ve telefon şebekesi çekmeyen köy sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49385) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

880.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Kuzey Marmara Otoyolunun bazı kesimlerindeki ek maliyet artışının sebeplerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49386) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

881.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2018 yılında TBMM'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı'nın ant içme törenine davet edildiği iddia edilen bir kişiye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49387) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

882.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kağıt kullanımının önlenmesini teminen yasama evrakının elektronik ortama taşınması önerisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49388) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

883.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2018 yılında TBMM'de düzenlenen Cumhurbaşkanı ant içme törenine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49389) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

884.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49390) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

885.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2016-2021 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığından başka kamu kurumlarına geçiş yapan devlet memurlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49391) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

886.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir depremi nedeniyle hasar gören binaların dönüşümü için talep ettiği kredinin onaylanmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49392) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

887.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜİK'in işsizlik verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49393) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

888.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, ülkemizdeki terör örgütü üyelerine dair çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49394) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

889.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, bir holdingin Ziraat Bankasından kullandığı krediye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49395) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

890.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'de çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49396) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

891.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, bir kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle TRT'deki görevinden ihraç edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49397) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

892.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı hakkında hazırladığı denetim raporuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49398) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

893.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, bir şirket tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık olayına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49399) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

894.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesindeki artışa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49400) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

895.-       Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, orman yangınlarına müdahale yöntemine ve yangın mağdurlarına destek verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49401) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

896.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Kalecik ilçesinde yer alan Ermeni mezarlığının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49402) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

897.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Türkiye Diyanet Vakfının giderlerine ve mali denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49403) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

898.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye'de IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişi ve gruplar hakkında yürütülen adli ve hukuki işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49404) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

899.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2013-2020 yılları arasında IŞİD'e yönelik yapılan yargılamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49405) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

900.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2011-2021 yıllarında gizlilik kararı alınan soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49406) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

901.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 20 Mart 2021 tarihinden bu yana kadınlara şiddet uyguladıkları gerekçesiyle haklarında uzaklaştırma kararı alınan erkeklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49407) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

902.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Türkiye'de bulunan Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu kişiler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49408) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

903.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, ülkemizdeki terör örgütü üyelerine dair çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49409) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

904.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, 4 Eylül 1993'te işlenen bir cinayete ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49410) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

905.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, bir üniversite rektörünün sosyal medya paylaşımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49411) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

906.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da bulunan cezaevleriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49412) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

907.-       Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hasta mahkumun tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49413) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

908.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'da kömür dağıtımı yapılması ve doğalgaz altyapısının yaygınlaştırılması önerisine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49414) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

909.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, kadın cinayetlerine karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49415) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

910.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aile Destek Merkezleri Projesine dair bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49416) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

911.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, SGK bünyesinde yapılması planlanan zorunlu yer değişikliğinin ertelenmesi kararına ve çeşitli iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49417) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

912.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, zorunlu yer değiştirme kapsamında olmayan SGK personeli için yer değişikliği sürecinin başlatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49418) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

913.-       İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, pandemi döneminde uzaktan çalışan kamu çalışanlarına yönelik desteklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49419) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

914.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜİK'in işsizlik verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49420) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

915.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, makinist işçilerinin çalışma sürelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49421) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

916.-       Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Kocaeli'de bulunan bir fabrikada çalışan işçilerin haksız bir biçimde işten atıldıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49422) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

917.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, kamu çalışanları ile imzalanan toplu sözleşmeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49423) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

918.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Kocaeli'de bulunan bir fabrikada çalışan işçilerin haksız bir biçimde işten atıldıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49424) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

919.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron firma çalışanlarına kadro verilmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49425) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

920.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, zincir marketlerde çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49426) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

921.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ve iklim krizine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49427) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

922.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, dere yataklarındaki yapılaşmaların tespitine ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49428) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

923.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağının tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49429) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

924.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sıfır Atık Projesi kapsamında Bakanlık tarafından protokol imzalanan kurum, kuruluş, dernek ve vakıflara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49430) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

925.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası yıkılan ve hasar gören bina sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49431) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

926.-       Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, üzerinde ipotek bulunan ve haczedilen konut, iş yeri, arsa ve arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49432) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

927.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan çöplük alanının temizlenmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49433) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

928.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ücretli poşet uygulamasının sonuçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49434) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

929.-       Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Eymir Gölünde oluşan kirliliğin temizlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49435) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

930.-       İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, taşkın riski altındaki yerleşim birimlerine ve sel felaketlerine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49436) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

931.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, orman yangınları sonrasında heyelan riski oluşan bölgelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49437) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

932.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Zorava Çayında yapılması planlanan HES projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49438) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

933.-       İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, düzensiz göçe karşı yürütülen politikalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49439) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

934.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait adaların silahlandırıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49440) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

935.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, TEİAŞ tarafından yapılan güvenlik kamerası sistemi ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49441) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

936.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin'deki çiftçilerin borçları nedeniyle DEDAŞ tarafından elektriklerinin kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49442) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

937.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'deki sokak ışıklandırmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49443) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

938.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir depremi nedeniyle hasar gören binaların dönüşümü için talep ettiği kredinin onaylanmamasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49444) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

939.-       Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, tıbbi malzeme tedarikçilerinin ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49445) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

940.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kadının kaybolmasına dair yapılan soruşturmanın akıbetine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49446) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

941.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, toplum refahı ödeneğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49447) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

942.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2015 yılından bu yana IŞİD iltisaklı olduğu tespit edilen derneklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49448) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

943.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, savunma alanında danışmanlık hizmeti veren bir şirketten hizmet alınıp alınmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49449) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

944.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir vakfın İzmir il temsilcisine dair bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49450) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

945.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Mardin'de görev yapan bir polis memurunun ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49451) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

946.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2010 yılından günümüze kadar ülkemize giriş yapan ve vatandaşlık verilen Afganistan uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49452) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

947.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2010 yılından günümüze kadar ülkemize giriş yapan ve vatandaşlık verilen Suriye uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49453) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

948.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2021 yılında ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu kişilere dair aylık verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49454) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

949.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, mikro kredi işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49455) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

950.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 1 Temmuz 2021-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında işlenen kadın cinayeti, şüpheli ölüm ve şiddet içerikli ihbar sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49456) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

951.-       İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, 28. Dönem POMEM ilanında polis adayları için aranan ölçütlere ve yaş sınırına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49457) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

952.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, trafik kazalarının önlenmesine ve yapılan denetimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49458) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

953.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, ülkemizde bulunan Afgan ve Suriyeli sığınmacı, mülteci ve göçmen verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49459) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

954.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, trafik kazalarının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49460) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

955.-       Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Mamak Belediyesinin gerçekleştirdiği bir ihaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49461) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

956.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Türkiye'de geçici koruma altında bulunanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49462) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

957.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, ülkemizdeki terör örgütü üyelerine dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49463) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

958.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin şehir merkezinin trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49464) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

959.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Kızılay'a ait şirketlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49465) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

960.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'deki sokak ışıklandırmalarına dair ihale sürecine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49466) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

961.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Kalecik ilçesinde bulunan Ermeni mezarlığının tahrip edildiğine dair bazı görüntülere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49467) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

962.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kurucahöyük Mahallesi'nde susuzluktan dolayı yaşanan hayvan ölümlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49468) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

963.-       Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, RTÜK'ün bazı kanalların başvurularını sonuçlandırmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49469) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

964.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Kalecik ilçesinde bulunan Ermeni mezarlığının tahrip edildiğine dair bazı görüntülere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49470) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

965.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Ankara ilinde bulunan Stanoz Ermeni Mezarlığı'nın korunması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49471) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

966.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Dakyanus Antik Kentinde yapımı devam eden üs bölgesi ve duvar inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49472) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

967.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'da Bakanlık tarafından tescil edilen ören yerlerine ve bu bölgelerde devam eden kazı faaliyetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49473) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

968.-       Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, Tekirdağ'da bulunan Şehitler Abidesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49474) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

969.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye Maarif Vakfı'nda görevli olarak çalışan kişilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49475) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

970.-       İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere doğrudan bir maddi destek verilip verilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49476) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

971.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, okullarla ilgili çeşitli veriler ile öğretmen ve öğrencilerin aşılanma oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49477) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

972.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fen ve sosyal bilimler liselerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49478) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

973.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında görev yapacak öğretmen ve eğitim alacak öğrencilere dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49479) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

974.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, savunma alanında danışmanlık hizmeti veren bir şirketten hizmet alınıp alınmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49480) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

975.-       Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, şehir hastanelerinde çalışmak üzere taşeron olarak fizyoterapist alımı yapılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49481) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

976.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2011-2021 yılları arasında meydana gelen intihar vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49482) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

977.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Afgan göçmenlere karşı alınan Covid-19 önlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49483) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

978.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nde bulunan alzheimer bakım evlerine ve alzheimer hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49484) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

979.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Antalya'daki Covid-19 vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49485) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

980.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin'deki bir sivil toplum örgütünün eylemlerine ve koronavirüs vaka sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49486) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

981.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sistemik lupus eritematozus hastalığı ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49487) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

982.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Rus menşeili Covid-19 aşılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49488) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

983.-       Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Sivas Zara Devlet Hastanesinin bölge hastanesi yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49489) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

984.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Diyarbakır'daki Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49490) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

985.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir şirket tarafından geliştirilen casus yazılım üzerinden Türkiye'de takip edilen kişilerin olup olmadığının araştırılmasına ve çeşitli iddialara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49491) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

986.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketine dair çeşitli iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49492) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

987.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Konya'nın Akören ilçesinde bulunan May Barajı'nda yaşanan balık ölümlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49493) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

988.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2002-2021 yıllarında kiralanan yangın söndürme uçakları ile helikopterlere dair verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49494) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

989.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağının tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49495) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

990.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Yay Gölü'nün kurumasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49496) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

991.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'deki arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49497) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

992.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49498) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

993.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, ülkemizde çıkan orman yangınlarından etkilenen yapı ve canlılara dair çeşitli verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49499) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

994.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2021 yılları arasında sahte peynir üretimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49500) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

995.-       Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir'de yaşanan kuraklığa ve TARSİM'in verilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49501) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

996.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, av sezonunda yapılan denetimlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49502) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

997.-       Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari'deki ormanlık alanlara ve bölgede yaşanan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49503) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

998.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49504) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

999.-       Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49505) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1000.-   İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, sel ve taşkınların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49506) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1001.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da çıkan orman yangınlarında mağduriyet yaşayan zeytin üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49507) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1002.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de 2019-2021 yılları arasında kapanan ve yeni açılan iş yeri ile şirket sayılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49508) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

1003.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Afgan mültecilerin kaçak yollarla İran'dan Türkiye'ye getirildiği iddiasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49509) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

1004.-   Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, TÜRKSAT kablo hizmetlerinin Karadeniz illerinde bulunmamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49510) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

1005.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Ankara-Niğde otoyolunun işletme süresi ile günlük araç geçiş sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49511) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1006.-   Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Gülnar-Silifke karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49512) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1007.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TBMM'nin resmî internet sitesinde milletvekillerine dair bilgilerin yer aldığı sayfaya milletvekillerinin çeşitli sosyal medya hesaplarına erişim için bağlantı eklenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49513) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

1008.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yabancıların edindiği mülklere ve tarımsal yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49514) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1009.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutlar ile bu konutların depreme dayanıklılığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49515) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1010.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2018 Sayıştay Raporunda yer alan Cumhurbaşkanlığına ait mali tablolara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49516) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1011.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında görevli personel sayısına ve dışarıdan alınan mal ve hizmetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49517) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1012.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen uçaklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49518) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1013.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan seyahatlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49519) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1014.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Cumhurbaşkanı danışmanlarının görev ve maaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49520) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1015.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, sığınmacılar için ülkemize yapılan para yardımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49521) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1016.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, bilişim güvenliği alanında kamu kurumlarına hizmet veren bir şirkete ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49522) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1017.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 5402 sayılı Kanun kapsamında salıverilen hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49523) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1018.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, FETÖ/PDY soruşturmalarındaki firari sanıklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49524) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1019.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde hak ihlalleri yaşandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49525) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1020.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 30 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da hayatını kaybeden bir kadının ölümü hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49526) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1021.-   Van Milletvekili Tayip Temel'in, Tokat T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49527) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1022.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, İzmir'de gerçekleşen depremde zarara uğrayan Bakanlık personeline yapılan yardımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49528) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1023.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılması talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49529) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1024.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerinin denetimi ile bu kişilerin meslek edinimine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49530) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1025.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020 ile 2021 yılının ilk 8 ayında konulan meslek hastalığı tanılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49531) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1026.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49532) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1027.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020'den günümüze kadar meydan gelen iş kazaları ile iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49533) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1028.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de bulunan bir fabrikada çalışan işçilerin haksız bir biçimde işten atıldıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49534) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1029.-   Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri ilinde iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49535) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1030.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yabancıların edindiği mülklere ve tarımsal yatırımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49536) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1031.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutlar ile bu konutların depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49537) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1032.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 28 Temmuz 2021 tarihli Manavgat yangını sonrasında yeni yapılacak evlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49538) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1033.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara Çayırhan Termik Santrali'nin denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49539) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1034.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49540) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1035.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Fotovoltaik Enerjiyle Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49541) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1036.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan indirimin faturalara yansıtılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49542) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1037.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49543) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1038.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49544) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1039.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49545) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1040.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Gölköy ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49546) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1041.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49547) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1042.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49548) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1043.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun İkizce ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49549) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1044.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49550) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1045.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Kabataş ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49551) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1046.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Korgan ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49552) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1047.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Kumru ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49553) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1048.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49554) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1049.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49555) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1050.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Ulubey ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49556) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1051.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Ünye ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49557) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1052.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Akkuş ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49558) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1053.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49559) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1054.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Çamaş ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49560) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1055.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Aybastı ilçesindeki ruhsatlı maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49561) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1056.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, üzerine beton dökülen kuyulardan petrol üretilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49562) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1057.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Danıştay kararı uyarınca çiftçilere yapılan destek ödemelerinden kesilen stopajın iadesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49563) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1058.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, KİT'ler ve kamu bankalarının 2019-2021 yıllarındaki reklam ve sponsorluk harcamalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49564) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1059.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan Türk Telekom'a ait sosyal tesislerde yapılan tadilat çalışmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49565) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1060.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, sınırlara yapılan beton duvarlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49566) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1061.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 2018-2021 yılları arasında ateşli silahlar nedeniyle hayatını kaybeden kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49567) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1062.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'daki orman yangınlarını söndürme faaliyetlerine katılan Bakanlık personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49568) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1063.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, son 10 yılda gerçekleşen polis intiharlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49569) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1064.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'da yaşayan sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49570) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1065.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2011-2021 yılları arasında ülkemize giren sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49571) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1066.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015 ile 2021 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'den gayrimenkul, arazi ve şirket satın alan ve vatandaşlık kazanan yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49572) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1067.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, vatandaşlık verilen yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49573) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1068.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, ülkemize metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin girişinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49574) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1069.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay'da yer alan tarihi Affan Mahallesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49575) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1070.-   Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, yeni eğitim öğretim yılı için Covid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49576) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1071.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son 5 yılda üniversitelerden kabul alan Afganistan uyruklu öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49577) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1072.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, MERNİS'e kayıtlı olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin lise eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49578) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1073.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 6 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılan görevden almalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49579) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1074.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'daki orman yangınlarını söndürme faaliyetlerine katılan askeri personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49580) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1075.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Altay Ana Muharebe Tankı Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49581) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1076.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Muş Devlet Hastanesi Projesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49582) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1077.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Rize Şehir Hastanesi Projesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49583) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1078.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020 ve 2021 yılı meslek hastalığı verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49584) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1079.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bingöl Devlet Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49585) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1080.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Rus menşeili koronavirüs aşısının temininde yaşanan gecikmeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49586) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1081.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, koronavirüs aşılarının ücretlerine ve aracı firmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49587) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1082.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Rize Küçük Sanayi Sitesi Dönüşümü Projesi'ne ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49588) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1083.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49589) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1084.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49590) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1085.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49591) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1086.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49592) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1087.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49593) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1088.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49594) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1089.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49595) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1090.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49596) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1091.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49597) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1092.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49598) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1093.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49599) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1094.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49600) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1095.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49601) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1096.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49602) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1097.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49603) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1098.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49604) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1099.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49605) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49606) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49607) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49608) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49609) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49610) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49611) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49612) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49613) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova ilinde tarımsal sulama sistemi olmayan köy sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49614) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2021 yılları arasında toprak erozyonuna uğrayan alanlara ve toprak kirliliği artış miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49615) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1110.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Bakanlığın siber saldırıya uğradığı ve çiftçilere buzağı desteği ve çiğ süt primlerinin bu nedenle ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49616) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1111.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, yangınla mücadelede kullanılan hava araçlarının kiralanma bedellerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49617) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım sektörüne yatırım yapan yabancı yatırımcılara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49618) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sulama amaçlı kullanılan kuyular ile ölçüm sistemi takılan kuyulara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49619) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de uygulanan badem eylem planına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49620) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de tespit edilen bitki sayısı ile koruma prosedürü uygulanan bitki sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49621) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kurban bayramında satılan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayılarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49622) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1117.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49623) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1118.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, 2021 yılında yanan orman alanlarının kullanımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49624) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1119.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, 2021 yılında çıkan orman yangınlarına ve yangınlarla mücadele için alınması gereken önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49625) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1120.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bingöl Genç Sulama Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49626) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1121.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Erzurum Narman 1. Merhale Sulama Projesi'ne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49627) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1122.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Erzurum Pasinler Söylemez Barajı ve Sulaması Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49628) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1123.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 28 Temmuz 2021 tarihli Manavgat yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı ve helikopterlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49629) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1124.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2011-2021 yılları arasında Antalya'da çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49630) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1125.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bakanlığın bilişim sistemlerine yapılan siber saldırıya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49631) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1126.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49632) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1127.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'de yaban hayvanlarının avlanmasının yasaklanması ve yaban hayvanlarının koruma altına alınması talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49633) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1128.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarife kontenjanında yer almasına rağmen ithal edilmeyen bazı ürünlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49634) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1129.-   Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri Yahyalı-Mansurlu-Kozan yolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49635) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1130.-   Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49636) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1131.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılması planlanan yat limanı projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49637) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1132.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bitlis-Tatvan Ayrımı-Ahlat Bölünmüş Yol Projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49638) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1133.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Mardin-Kızıltepe Çevreyolu (Kuzey) Projesi'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49639) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1134.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Mardin-Ceylanpınar-Kızıltepe Bölünmüş Yol Projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49640) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1135.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Erzurum Ayrımı-İspir Bölünmüş Yol Projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49641) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1136.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bitlis-Tatvan Lojistik Merkezi Projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49642) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1137.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Kilis'te bulunan bir caminin isminin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49643) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2021)

1138.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan harcamalara ve Sayıştay denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49644) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

1139.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Türkiye ile Somali arasındaki ticari ilişkilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49645) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

1140.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, azınlık vakıflarının yönetim kurulu seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49646) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

1141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Merkez Bankasının faiz kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49647) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

1142.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49648) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1143.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49649) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1144.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, vekil imam ve fahri Kuran kursu öğreticilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49650) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1145.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Somali'ye yapılan hibe desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49651) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1146.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, 2018 yılında Tunceli'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49652) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

1147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49653) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ereğli A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49654) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49655) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49656) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Akşehir T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49657) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ilgın A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49658) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Alanya L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49659) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49660) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Anamur T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49661) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Anamur T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49662) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Gülnar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49663) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Silifke M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49664) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49665) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Erdemli K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49666) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Mersin E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49667) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49668) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49669) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49670) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Tarsus Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49671) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49672) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49673) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49674) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Karaman M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49675) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49676) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ereğli (Konya) T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49677) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ereğli (Konya) T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49678) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49679) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49680) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Konya Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49681) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Kızılcahamam Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49682) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49683) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49684) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Elmadağ Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49685) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49686) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49687) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49688) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49689) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49690) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan 2 Nolu L Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49691) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49692) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49693) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49694) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Şabanözü K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49695) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Ovacık T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49696) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Eskipazar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49697) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Karabük T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49698) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49699) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Bartın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49700) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49701) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49702) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Araç Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49703) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Daday K1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49704) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Kastamonu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49705) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49706) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Tosya A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49707) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Durağan Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49708) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sinop E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49709) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49710) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Boyabat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49711) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49712) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Çorum L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49713) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1208.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Sincan Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49714) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1209.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hasta mahkumun tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49715) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1210.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49716) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1211.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49717) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1212.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkumun kaldığı cezaevinde kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49718) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1213.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkumun ailesinin ikametgahının bulunduğu yere yakın bir cezaevine nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49719) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1214.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49720) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1215.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49721) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1216.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye Toprakkale 2 Nolu T Tipi Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49722) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1217.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yapan bir mahkeme başkanı hakkındaki iddialara yönelik yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49723) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1218.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat Cezaevinde mahkumların denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49724) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1219.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat Çamlıbel Cezaevinde mahkumların denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49725) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1220.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 24 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Malazgirt Zaferi kutlamaları sırasında askeri bir görevlinin aracıyla bir çocuğa çarptığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49726) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1221.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Tarsus T Tipi 2 ve 3 Nolu Cezaevleri ile Tarsus Kadın Cezaevinde çeşitli hak ihlallerin yaşandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49727) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1222.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, bazı devlet yurtlarında kalan kadınların bir suç şebekesi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49728) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2021)

1223.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49729) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1224.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, memur maaşlarına ve yapılması planlanan zam oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49730) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

1225.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bazı zincir marketlerde çalışanlara yönelik hak ihlallerinin mevcut olduğu iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49731) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1226.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik şirketine yönelik işten çıkarma ve mobbing iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49732) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1227.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin çalıştığı şirket tarafından kayıt dışı şekilde yurt dışında çalıştırıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49733) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1228.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, memur ve memur emeklilerine yönelik yapılan zam oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49734) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1229.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Bakanlığın Okluk Koyuna dair yaptığı çevre düzeni plan değişikliğine ve çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49735) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

1230.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, küresel iklim kriziyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49736) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1231.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, kuraklık ve su kıtlığının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49737) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1232.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, küresel iklim kriziyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49738) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1233.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49739) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1234.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, HES'ler aracılığıyla yapılan elektrik üretimine ve bazı illerin elektrik tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49740) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1235.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, pandemi döneminde işlerini kaybeden kişilerin öğrenim kredisi borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49741) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1236.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, pandemi döneminde amatör futbol kulüplerine destek verilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49742) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1237.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi Bülteni'ne ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49743) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1238.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Merkez Bankasının faiz kararlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49744) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

1239.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49745) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

1240.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, bazı sosyal medya paylaşımları ile ilgili yürütülen soruşturmalara dair çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49746) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

1241.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, küresel iklim kriziyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49747) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1242.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da uyuşturucu kullanımının önlenmesi için yürütülen faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49748) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, bir siyasi partiye kuruluş bildirimi yapmasına rağmen alındı belgesi verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49749) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1244.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hakkari'de bir kargo şirketinde çalışan bir kişinin polisler tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49750) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1245.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir vatandaşın polis memuru tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49751) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1246.-   Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, DİSKİ tarafından kaçak su kullanıldığı iddiasıyla Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49752) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1247.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49753) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1248.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49754) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1249.-   Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, RTÜK tarafından bir televizyon platformuna katılım için gerekli olan yayın lisansının bazı kanallara verilmediği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49755) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2021)

1250.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 2019 yılında görevinden uzaklaştırılan bir kişiye dair bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49756) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2021)

1251.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna yönelik bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49757) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

1252.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün prefabrik binada hizmet vermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49758) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1253.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, küresel iklim kriziyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49759) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1254.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Ankara'nın Birlik Mahallesi'nde inşaatı devam eden Eşref Bitlis Ortaokulu'nun ne zaman açılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49760) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1255.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, ülkemizdeki yabancı uyrukluların Covid-19 aşısına erişimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49761) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1256.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, HPV aşısının ulusal aşı programına dahil edilmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49762) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1257.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da aşılamanın artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49763) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1258.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketlerinin sebeplerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49764) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1259.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, IPARD kırsal kalkınma programı kapsamında hibe verilen kişilere dair bazı iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49765) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2021)

1260.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49766) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1261.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına özel bir firma tarafından müdahale edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49767) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1262.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, küresel iklim kriziyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49768) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1263.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şemdinli'de çıkan yangına ve ülke genelindeki yangınlara müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49769) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1264.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Haziran 2018'den itibaren DEDAŞ tarafından yapılan elektrik kesintilerine ve bunların üretime ve sosyal hayata yönelik etkilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49770) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1265.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, küresel iklim kriziyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49771) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanun teklifleri ile yazılı soru ve Meclis araştırması önergelerinin elektronik ortama taşınması önerisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49772) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1267.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Paris Anlaşması'nın gündeme alınmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49773) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1268.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 2018 yılında hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49774) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

1269.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, kamu kurumlarına ait bazı kampların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49775) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

1270.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasına ve üniversitelerde görev yapacak rektörlerin belirlenme usullerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49776) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1271.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, bir Taliban mensubunun Türkiye'de bir üniversiteden kabul aldığı yönündeki iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49777) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1272.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kamu çalışanının sosyal medya paylaşımları nedeniyle ihraç edildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49778) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1273.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, bir derneğin insan hakları ihlallerine dair raporuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49779) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1274.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da yangın ve sel felaketi mağdurları için zorunlu bağış toplandığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49780) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1275.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49781) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1276.-   Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Kürtçe dilinin kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49782) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1277.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, orman yangınları nedeniyle mağdur olan kişilerin zararlarının tazminine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49783) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1278.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, bir din adamının kayıp olan mezar yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49784) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1279.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 2018 yılında hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49785) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2021)

1280.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Sincan Cezaevinde bazı mahkumlara kötü muamele uygulandığı yönündeki bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49786) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2021)

1281.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bir kadına yönelik cinsel saldırının faillerinin serbest bırakılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49787) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

1282.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49788) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2021)

1283.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49789) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

1284.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Elazığ Cezaevinde Kürtçe şarkı söyleyen hükümlülere disiplin soruşturması başlatıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49790) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2021)

1285.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Türkiye genelindeki ve Giresun'daki kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49791) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1286.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne hakim ve savcılar için katılımın zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49792) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1287.-   Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Tokat T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49793) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1288.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutuklu yargılanan bir kişinin eğitim gördüğü fakülteden yönetmeliğe aykırı şekilde çıkarıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49794) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1289.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49795) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1290.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir doktor ihmali nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49796) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1291.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Espiye L Tipi Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ve cezaevi ile ilgili bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49797) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1292.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49798) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1293.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49799) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1294.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın emekli ikramiyesinin verilmediği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49800) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1295.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Van Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görev yapan bir kişinin görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49801) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1296.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, kamu çalışanları ile imzalanan toplu sözleşmeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49802) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1297.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ta bir konut projesinin tamamlanmasına rağmen konutların hak sahiplerine teslim edilmediği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49803) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1298.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Ankara-Niğde Otoyolundaki geçiş ihlalinden doğan alacaklara ve bazı şirketlere ait icra dosyalarının verildiği avukata dair çeşitli iddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49804) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2021)

1299.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 10 Ağustos 2021 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerçekleşen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49805) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2021)

1300.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49806) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1301.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, bir Taliban mensubunun Türkiye'de bir üniversiteden kabul aldığı yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49807) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1302.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49808) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1303.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, son 10 yıldaki bireysel silahlanma verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49809) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1304.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırılmak istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49810) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1305.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49811) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1306.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Valiliğince izin verilmeyen bir toplantıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49812) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1307.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tahliye edilen bir kişinin hakkındaki tedbir kararının kaldırılmaması nedeniyle pasaport alamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49813) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1308.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir parti görevlisinin kendini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49814) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1309.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Van'ın Tuşba ilçesinde eski Ermeni yerleşimi ve mezarlığı bulunan arazilerin inşaata açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49815) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1310.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutuklu yargılanan bir kişinin eğitim gördüğü fakülteden yönetmeliğe aykırı şekilde çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49816) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1311.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir öğretmene hakkında kovuşturma ve soruşturma olmamasına rağmen çalışma izni verilmediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49817) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1312.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Turkovac aşısının üretimini üstlenen firmaya dair bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49818) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1313.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bakanlık tarafından son kullanma tarihi güncellenen ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49819) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1314.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, bazı illerde aşılamanın artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49820) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2021)

1315.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'da bir hastaneye gelen hamile bir kadının doğuma alınmaması sebebiyle hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49821) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1316.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlığın yaptığı araç alım ihalelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49822) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1317.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Bakanlık envanterinde yer alan yangınla mücadele kapsamındaki araç, uçak ve helikopterlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49823) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1318.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, barınaklarda bulunan ve tehlike arz eden hayvanların sahiplendirilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49824) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1319.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini ve Yapım İşi ihalesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49825) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

1320.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesindeki artışa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49826) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, geri kazanım tesislerinde elde edilen sıvı ürünlerin akaryakıtlara karıştırıldığı iddiasına ve yapılan denetimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/49827) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1322.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49828) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1323.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalova ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49829) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1324.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49830) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1325.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Van ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49831) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1326.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49832) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1327.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49833) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1328.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49834) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1329.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49835) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1330.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49836) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1331.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49837) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1332.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49838) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1333.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49839) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1334.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49840) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1335.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49841) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1336.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49842) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1337.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49843) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1338.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49844) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1339.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49845) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1340.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49846) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1341.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49847) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1342.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49848) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1343.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49849) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1344.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49850) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1345.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49851) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1346.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49852) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1347.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49853) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1348.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49854) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1349.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49855) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1350.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilinde adli yargıya taşınan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49856) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1351.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kapalı görüş sürelerinin azaltıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49857) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1352.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolvadin Cezaevinde bulunan bir kişinin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49858) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1353.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Espiye Ceza İnfaz Kurumunda Covid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49859) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1354.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, kendisinden haber alınamayan bir kişinin bulunması için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49860) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1355.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49861) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1356.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49862) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1357.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49863) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1358.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49864) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1359.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49865) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1360.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49866) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1361.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49867) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1362.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49868) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1363.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49869) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1364.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49870) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1365.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49871) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1366.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49872) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1367.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49873) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1368.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49874) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1369.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49875) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1370.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49876) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1371.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Van ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49877) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1372.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49878) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1373.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49879) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1374.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49880) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1375.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49881) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1376.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalova ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49882) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1377.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49883) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1378.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49884) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1379.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49885) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1380.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49886) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1381.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49887) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1382.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49888) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1383.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ilinde sığınma evine başvuran kadın sayısı ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49889) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1384.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Van'da görev yapan bir çocuk gelişimcinin haksız yere cezalandırıldığı ve görev yerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49890) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1385.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Covid-19'a karşı risk grubunda yer alan emeklilikte yaşa takılan kişilerle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49891) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1386.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan bazı SGK Merkez Müdürlükleriyle ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49892) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1387.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, son 5 yılda hamilelik ve doğum gibi sebeplerle işten çıkarılan ya da ücretsiz izine ayrılan işçilerle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49893) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1388.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Balıklıgöl'ün çevre temizliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49894) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1389.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan su sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49895) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1390.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen mevkiinde maden işletme izni verilen bir alanla ilgili çevresel etki değerlendirmesi yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49896) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1391.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen mevkiinde bulunan maden işletmesine tahsis edilen ormanlık alanlara ve bölgedeki hava kirliliği ölçümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49897) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1392.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Bayburt'ta bulunan Baksı Müzesine ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49898) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1393.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya ve Muğla'da çıkan yangınlarda malvarlıkları zarar gören kişilere gönderilen bazı belgelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49899) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1394.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Fiskaya bölgesinde planlanan kentsel dönüşüme ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49900) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1395.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Afganistanlı sığınmacılara yönelik alınması planlanan koruma tedbirlerine ve yapılacak projelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49901) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1396.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi bir sokakta yapılan kazıya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49902) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1397.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen mevkiinde bir termik santrale yakıt sağlamak amacıyla ruhsatlandırılan alanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49903) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1398.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik fatura bedellerinde yaşanan artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49904) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1399.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, kalıcı yaz saati uygulamasının sonuçlarına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49905) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1400.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49906) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1401.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari ve ilçelerine doğalgaz getirilmesine yönelik çalışmaların akıbetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49907) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1402.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, elektriğe yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49908) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1403.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, son 10 yılda kamu kurumlarından dernek ve vakıflara yapılan bağışlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49909) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1404.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, bazı göçmenlerin denize atıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49910) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1405.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49911) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1406.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde görevli güvenlik korucularının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49912) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1407.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ili genelinde 2012 yılı içinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49913) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1408.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana üniversitelerden kabul alan yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49914) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1409.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2011 yılından önerge tarihine kadar asayiş olaylarına karışan yabancı, göçmen ve sığınmacı verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49915) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1410.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49916) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1411.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49917) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1412.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49918) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1413.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49919) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1414.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49920) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1415.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49921) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1416.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49922) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1417.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49923) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1418.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49924) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1419.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49925) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1420.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49926) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1421.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49927) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1422.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49928) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1423.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49929) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1424.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49930) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1425.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49931) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1426.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49932) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1427.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49933) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1428.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49934) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1429.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49935) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1430.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49936) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1431.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kilis ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49937) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1432.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49938) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1433.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalova ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49939) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1434.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Van ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49940) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1435.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49941) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1436.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49942) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1437.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ilinde kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49943) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1438.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son beş yılda Kızılay'a yapılan kurban bağışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49944) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1439.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan alışveriş kartların bir kısmının kaybolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49945) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1440.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2021 yılında Kızılay'a yapılan kurban bağışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49946) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1441.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2021 yılında Kızılay'a yapılan kurban bağışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49947) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1442.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Manavgat'ta orman yangınından zarar gören vatandaşlara AFAD tarafından talep ve taahhütname belgesi imzalatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49948) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1443.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49949) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1444.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2017-2021 yılları arasında yıl ve il bazında gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49950) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1445.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye genelinde illere göre bulunan Suriyeli göçmen sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49951) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1446.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49952) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1447.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 2002-2021 yılları arasında gerçekleşen faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49953) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1448.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Birecik-Halfeti yol güzergahında heyelana karşı önlem alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49954) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1449.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Birecik-Kelaynak yol güzergahında heyelana karşı önlem alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49955) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1450.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı kapalı pazarı esnafının borçlarının silinmesi talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49956) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1451.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman'da son 3 ayda elektrik faturalarına gelen zamma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49957) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1452.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Kop Şehitler Anıtı'nın bakım ve korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49958) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1453.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de yer alan Tarihi Saraylı Evlerinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49959) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1454.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, kültür sanat mekanlarının pandemi önlemleri çerçevesinde çalışma kapasitelerinin artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49960) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1455.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Antalya'da bir otelin kumsala koyduğu yürüme bandı nedeniyle caretta caretta yavrularının ölmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49961) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1456.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde idari izinli sayılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49962) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1457.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya ve ilçelerinde yer alan okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazırlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49963) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1458.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, son on yılda Bakanlığın protokol yaptığı vakıf ve derneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49964) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1459.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılması planlanan bir okulun ihale sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49965) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1460.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, rehber öğretmenler için hazırlanan bir kitapla ilgili olarak yürütülen soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49966) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1461.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Bursa'da yıkılan ve boşaltılan okullar yerine ne zaman yeni okullar inşa edileceğine ve Suriyeliler için yapılması planlanan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49967) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1462.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, yüz yüze eğitimin başlaması kapsamında okullarda hijyenin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49968) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1463.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, özel öğretim kurumlarında çalışan kadınların ayrımcılığa uğramamasına yönelik alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49969) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1464.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş'ta eğitim kurumlarında koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49970) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1465.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Türk Hava Kurumu bünyesinde bulunan yangın söndürme uçaklarının bakım ve kontrolü için Kurum tarafından yapılan başvurulara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49971) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1466.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 26 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla TSK'da askerlik yapan Suriye uyruklu kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49972) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1467.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ilinde bulunan kamu hastanelerindeki MR cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49973) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1468.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, pandemi tedbirleri kapsamında bazı ülkelerden gelen turistlere yönelik uygulanacak karantina için belirlenen otellere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49974) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1469.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakan Yardımcısının eşinin kurduğu bir firmayla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49975) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1470.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ege Üniversitesi Hastanesinin acil servisinde hayati önemi haiz bazı ilaçların bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49976) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1471.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir devlet hastanesinin acil servisiyle ilgili şikayete ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49977) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1472.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Antep, Siirt, ve Urfa fıstıklarının 2002-2021 yılları arasındaki üretim miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49978) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1473.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 30 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49979) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1474.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49980) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1475.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 28 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49981) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1476.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 11 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49982) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1477.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 10 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49983) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1478.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 9 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49984) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1479.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 8 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49985) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1480.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 7 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49986) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1481.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 6 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49987) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1482.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 5 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49988) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1483.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 4 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49989) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1484.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 3 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49990) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1485.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49991) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1486.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 1 Ağustos 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49992) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1487.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 31 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49993) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1488.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik üretimi yapan çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49994) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1489.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları ile mücadeleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49995) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1490.-   Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kayseri'nin Talas ilçesinde yer alan Yamaçlı Deresinin taşması sonucu oluşan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49996) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1491.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çıkan yangına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49997) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1492.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, ihraç edilecek limonlarda yapılan pestisit analizine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49998) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1493.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapımı devam eden ikinci pistin ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49999) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1494.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Osman Gazi Köprüsünden geçen araç sayısı ile araç garantileri nedeniyle ödenen tutara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50000) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1495.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolundan geçen araç sayısı ile araç garantileri nedeniyle ödenen tutara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50001) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1496.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avrasya Tünelinden geçen araç sayısı ile araç garantileri nedeniyle ödenen tutara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50002) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1497.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçen araç sayısı ile araç garantileri nedeniyle ödenen tutara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50003) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1498.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Bayburt'ta bulunan Baksı Müzesine ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50004) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1499.-   İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, Türk Telekom'un icra takip dosyaları sebebiyle zarara uğradığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50005) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1500.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, bir PTT Başmüdürünün sosyal medya paylaşımı hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50006) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1501.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015-2021 yılları arasında PTT'de yapılan işe alımlara ve çalışanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50007) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1502.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Birecik-Halfeti yol güzergahında heyelana karşı önlem alınmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50008) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1503.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, TCDD'nin sözleşmeli avukat alımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50009) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1504.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, orman yangınları, sel ve heyelan felaketinden etkilenen bölgelerin zararlarının karşılanması amacıyla yapılaşmaya açılması kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50010) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

1505.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin yetkilerine ve çalışmalarının ne zaman başlayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50011) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1506.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği kararlar ile kurumda görev yapan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50012) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1507.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50013) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1508.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50014) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1509.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50015) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1510.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Cumhurbaşkanlığı makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50016) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1511.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002 yılından bu yana siyasi parti üyeliği tespit edilen devlet memurlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50017) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1512.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında terör örgütü üyeliği ile ilgili açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50018) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1513.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50019) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1514.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son beş yılda suça karışan Afgan sayısına ve yıllara göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50020) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1515.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 11 yılda suça karışan Suriyeli sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50021) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1516.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Merkez ilçesinde 2020 yılından bu yana yapılan uyuşturucu operasyonlarına ve hakkında adli işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50022) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1517.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50023) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1518.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, ceza infaz kurumları için ayrılan bütçeye ve cezaevlerinde bulunan kişilerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50024) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1519.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ev kadınlarının kredi kullanımına dair verilere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50025) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1520.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50026) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1521.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana Türkiye'de doğan Suriye uyruklu bebek sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50027) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1522.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50028) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1523.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da uyuşturucu kullanımının önlenmesi için yürütülen faaliyetlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50029) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1524.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50030) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1525.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002 yılından bu yana iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen Afgan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50031) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1526.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50032) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1527.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, vergi mükellefi olan Afgan iş insanı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50033) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1528.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana vergi mükellefi olan Suriyeli sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50034) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1529.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda kamuda istihdam edilen Afgan sayısı ile özel sektörde istihdam edilen Suriyeli sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50035) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1530.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana kamu ile özel sektörde istihdam edilen ve çalışma izni alarak çalışan Suriyeli sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50036) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1531.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan Suriyeli sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50037) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1532.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yeniçağa Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50038) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1533.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Seben Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50039) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1534.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mudurnu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50040) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1535.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Göynük Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50041) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1536.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gerede Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50042) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1537.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Dörtdivan Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50043) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1538.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ili Taşkesti Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50044) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1539.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu ili Karacasu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50045) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1540.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Aydınlar Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50046) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1541.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tatvan Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50047) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1542.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mutki Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50048) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1543.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Güroymak Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50049) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1544.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ahlat Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50050) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1545.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adilcevaz Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50051) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1546.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50052) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1547.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Sancak Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50053) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1548.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Ilıcalar Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50054) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1549.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Arakonak Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50055) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1550.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Yolalan Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50056) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1551.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Ovakışla Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50057) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1552.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Kavakbaşı Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50058) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1553.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl ili Günkırı Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50059) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1554.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yedisu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50060) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1555.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Solhan Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50061) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1556.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kiğı Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50062) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1557.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karlıova Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50063) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1558.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Genç Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50064) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1559.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50065) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1560.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adaklı Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50066) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1561.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili Bekirhan Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50067) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1562.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50068) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1563.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50069) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1564.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ili Gökçedere Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50070) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1565.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt ili Arpalı Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50071) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1566.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aydıntepe Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50072) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1567.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Demirözü Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50073) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1568.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gercüş Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50074) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1569.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili Yücebağ Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50075) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1570.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sason Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50076) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1571.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili İkiköprü Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50077) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1572.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman ili Balpınar Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50078) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1573.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili Tahir Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50079) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1574.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50080) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1575.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Taşlıçay Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50081) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1576.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili Yayladüzü Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50082) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1577.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Gülpınar Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50083) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1578.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Doğubayazıt Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50084) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1579.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyadin Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50085) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1580.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hamur Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50086) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1581.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Patnos Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50087) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1582.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tutak Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50088) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1583.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kozluk Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50089) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1584.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Yenikent Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50090) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1585.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Yeşilova Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50091) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1586.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Selime Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50092) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1587.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Ihlara Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50093) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1588.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Demirci Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50094) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1589.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sultanhanı Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50095) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1590.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ortaköy Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50096) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1591.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Güzelyurt Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50097) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1592.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Eşmekaya Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50098) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1593.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Bağlıkaya Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50099) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1594.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Helvadere Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50100) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1595.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Sağlık Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50101) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1596.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Taşpınar Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50102) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1597.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray ili Topakkaya Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50103) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1598.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eskil Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50104) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1599.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gülağaç Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50105) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1600.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sarıyahşi Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50106) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1601.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hasankeyf Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50107) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1602.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Posof Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50108) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1603.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ardahan ili Köprülü Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50109) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1604.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Göle Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50110) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1605.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çıldır Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50111) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1606.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50112) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1607.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağaçören Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50113) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1608.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50114) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1609.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50115) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1610.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzincan ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50116) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1611.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ağrı ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50117) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1612.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana Suriye uyruklu kişilere yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50118) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1613.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksaray ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50119) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1614.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Batman ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50120) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1615.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bayburt ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50121) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1616.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bingöl ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50122) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1617.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50123) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1618.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çankırı ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50124) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1619.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Diyarbakır ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50125) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1620.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kilis ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50126) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1621.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Isparta ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50127) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1622.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50128) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1623.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Düzce ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50129) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1624.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Hakkari ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50130) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1625.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Iğdır ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50131) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1626.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Mardin ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50132) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1627.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Muş ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50133) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1628.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Siirt ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50134) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1629.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Şırnak ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50135) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1630.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50136) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1631.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ardahan ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50137) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1632.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Karabük ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50138) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1633.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzurum ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50139) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1634.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Hakkari ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50140) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1635.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kilis ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50141) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1636.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gümüşhane ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50142) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1637.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Karabük ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50143) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1638.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Mardin ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50144) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1639.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Isparta ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50145) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1640.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Muş ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50146) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1641.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Iğdır ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50147) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1642.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Rize ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50148) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1643.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Batman ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50149) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1644.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Siirt ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50150) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1645.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bayburt ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50151) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1646.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Şırnak ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50152) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1647.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50153) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1648.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50154) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1649.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yalova ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50155) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1650.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bingöl ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50156) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1651.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50157) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1652.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çankırı ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50158) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1653.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzincan ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50159) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1654.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Diyarbakır ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50160) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1655.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzurum ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50161) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1656.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Düzce ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50162) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1657.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gümüşhane ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50163) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1658.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ağrı ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50164) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1659.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yalova ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50165) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1660.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ardahan ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50166) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1661.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksaray ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50167) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1662.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Türkiye genelinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50168) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1663.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, bazı terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50169) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1664.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50170) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1665.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2013-2021 yılları arasında AB İklim Fonundan alınan desteklere ve yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50171) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1666.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda dil eğitimi amacıyla yurt dışına çıkan kişi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50172) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1667.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50173) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1668.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Afganistan'da yaşanan gelişmelere dair izlenecek tutuma ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50174) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1669.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmasına ve ülke genelindeki doğalgaz tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50175) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1670.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50176) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1671.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kılıç Köyünde yaşanan elektrik kesintisi sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50177) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1672.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman il genelinde şehir merkezinde kalan yüksek gerilim hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50178) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1673.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50179) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1674.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50180) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1675.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50181) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1676.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Almanya'da bulunan Ziraat Bankası şubelerine yönelik denetimlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50182) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1677.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Ziraat Bank International'dan sahte teminat mektubu ile kredi çekildiği iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50183) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1678.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Fiyat İstikrarı Komitesi çalışmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50184) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1679.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kredi kullanan ev hanımlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50185) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1680.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50186) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1681.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis'in merkez ilçesinde Nurullah Eren Caddesi'nde bulunan Halbank Şubesi'nin yenilenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50187) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1682.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis'in merkez ilçesinde Nurullah Eren Caddesi'nde bulunan PTT şubesinin yenileme çalışmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50188) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1683.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis'in Merkez ilçesi Nurullah Eren Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası şubesinin yenilenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50189) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1684.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002 yılından bu yana iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan Afgan sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50190) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1685.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50191) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1686.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana ruhsatlı olarak iş yeri ve fabrika açan Suriyeli iş insanı sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50192) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1687.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011 yılından bu yana vergi mükellefi olan Suriyeli iş insanı sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50193) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1688.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, vergi mükellefi olan Afgan iş insanı sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50194) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1689.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2013-2021 yılları arasında AB İklim Fonundan alınan desteklere ve yapılan çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50195) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1690.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden bir kişinin yakını ile kolluk kuvvetleri arasında yaşanan diyaloğa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50196) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1691.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, mahalle bekçilerinin ücretleri ile mesai saatlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50197) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1692.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Konak ilçesinde bir vakfın üyelerinin vatandaşı tehdit ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50198) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1693.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, mahalle bekçilerine sağlanan ekonomik ve sosyal haklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50199) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1694.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, mahalle bekçilerine dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50200) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1695.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015-2021 yılları arasında bazı terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50201) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1696.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Konak ilçesinde bir vakfın üyelerinin vatandaşı tehdit ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50202) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1697.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Karabük ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50203) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1698.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Isparta ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50204) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1699.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Iğdır ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50205) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1700.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Hakkari ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50206) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1701.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gümüşhane ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50207) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1702.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzurum ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50208) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1703.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Merkez ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50209) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1704.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Şırnak ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50210) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1705.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Siirt ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50211) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1706.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Rize ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50212) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1707.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Muş ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50213) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1708.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Mardin ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50214) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1709.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kilis ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50215) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1710.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Türkiye'ye yasal ve yasadışı yollarla giriş yapan Afganlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50216) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1711.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Van sınırından yasal ve yasadışı yollarla giriş yapan Afgan sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50217) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1712.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Hakkari sınırından yasal ve yasadışı yollarla giriş yapan Afgan sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50218) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1713.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Ağrı sınırından yasal ve yasadışı yollarla giriş yapan Afgan sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50219) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1714.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2011'den beri geçici koruma altında olan ve Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50220) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1715.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Türk vatandaşlığı alan Afgan sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50221) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1716.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yılda Şırnak sınırından yasal ve yasadışı yollarla giriş yapan Afgan sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50222) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1717.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, son 5 yıl içinde yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50223) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1718.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünden son beş yılda göç edenlerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50224) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1719.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002 yılından bu yana siyasi parti üyeliği tespit edilen devlet memurlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50225) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1720.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50226) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1721.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50227) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1722.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzincan ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50228) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1723.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Düzce ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50229) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1724.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Diyarbakır ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50230) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1725.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çankırı ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50231) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1726.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50232) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1727.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bingöl ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50233) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1728.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bayburt ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50234) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1729.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Batman ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50235) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1730.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksaray ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50236) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1731.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ağrı ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50237) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1732.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50238) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1733.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50239) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1734.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50240) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1735.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50241) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1736.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50242) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1737.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50243) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1738.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50244) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1739.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Tut ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50245) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1740.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ardahan ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50246) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1741.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50247) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1742.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yalova ilinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50248) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1743.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da uyuşturucu kullanımının önlenmesi için yürütülen faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50249) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1744.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Covid-19 hastası bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50250) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1745.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Bozcaada Kalesi'nin fiziki şartları gerekçesiyle iptal edilen tiyatro oyunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50251) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1746.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50252) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1747.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50253) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1748.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ders saatlerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50254) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1749.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilkokullarda velilerden toplanan aidatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50255) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1750.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, yüz yüze eğitim döneminde Covid-19'a karşı alınacak tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50256) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1751.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50257) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1752.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığa kayıtlı dil eğitimi veren firmalara ve yurt dışına öğrenci gönderenlerin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50258) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1753.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50259) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1754.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Suriye uyruklu öğrenci verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50260) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1755.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Karabük ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50261) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1756.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yalova ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50262) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1757.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzurum ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50263) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1758.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gümüşhane ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50264) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1759.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Hakkari ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50265) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1760.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Iğdır ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50266) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1761.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Isparta ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50267) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1762.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kilis ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50268) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1763.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Mardin ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50269) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1764.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çankırı ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50270) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1765.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Diyarbakır ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50271) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1766.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Düzce ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50272) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1767.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzincan ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50273) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1768.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ağrı ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50274) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1769.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksaray ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50275) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1770.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Batman ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50276) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1771.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bayburt ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50277) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1772.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bingöl ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50278) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1773.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50279) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1774.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Muş ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50280) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1775.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Siirt ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50281) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1776.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Şırnak ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50282) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1777.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50283) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1778.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ardahan ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50284) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1779.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Türkiye genelinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50285) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1780.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50286) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1781.-   Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına dair bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50287) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1782.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50288) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1783.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50289) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1784.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa Şehir Hastanesi önünde bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50290) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1785.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacak olan Covid-19 hastaları için alınan önlemlere ve sağlanan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50291) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1786.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, biyomedikal mühendisi ve teknikeri atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50292) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1787.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, şiddete uğrayan sağlıkçılar ile Balıkesir'deki doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50293) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1788.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50294) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1789.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gerger Devlet Hastanesine kadın doğum uzmanı ataması yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50295) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1790.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'da bulunan kamu hastanelerinin endokrinoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50296) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1791.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50297) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1792.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50298) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1793.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50299) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1794.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan su baskınlarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50300) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1795.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ağaç kesimi ve satış ihalelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50301) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1796.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, modern sulama sistemine geçilen tarım arazilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50302) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1797.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sulama kooperatiflerinin sayısı ile atıl kalan tesislere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50303) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1798.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Silvan Barajı Projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50304) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1799.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, çiftçilere verilmesi planlanan kuraklık desteklerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50305) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1800.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, TMO tarafından 2020-2021 sezonunda üreticiden alınan kuru üzüm miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50306) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1801.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gömükan Barajı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50307) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1802.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Samsat Pompaj Sulaması 1. Kısım Pompa İstasyonu İkmali 2. Kısım Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50308) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1803.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Koçali Sulaması ve Yaklaşım Kanalı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50309) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1804.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Koçali Barajı Ana İletim Hattı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50310) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1805.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Koçali Barajı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50311) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1806.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gömükan Barajı Yeni Yerleşim Yeri Yapımı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50312) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1807.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gömükan Barajı Sulama Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50313) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1808.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Besni-Kızılin Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50314) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1809.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Besni-Keysun Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50315) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1810.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bebek 1 Pompaj Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50316) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1811.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Balkar Göleti ve Sulaması İkmali Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50317) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1812.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Gölet Sulamaları Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50318) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1813.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Merkez Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göleti Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50319) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1814.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çetintepe Barajı İkmali Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50320) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1815.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çetintepe Barajı Göl Alanında Kalan Savran Köprüsü Yapımı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50321) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1816.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Çelikhan Sulama Şebekesi Tamamlaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50322) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1817.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksu Regülatörü ve Besni-Keysun-Kızılin Ana İletim Hattı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50323) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1818.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Sincik Arıkonak Göleti Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50324) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1819.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Recep İçme Suyu İsale Hattı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50325) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1820.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Merkez Pınaryayla Göleti ve Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50326) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1821.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Merkez Hasankendi Köyü Kuru Dere Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50327) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1822.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Merkez Eğriçay Deresi Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50328) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1823.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50329) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1824.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50330) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1825.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman İl Merkezi Kuşaklama Kanalı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50331) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1826.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Gölbaşı Çınarlıgöl Göleti ve Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50332) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1827.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Gerger Taraksu Mahallesi Kuru Dere Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50333) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1828.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Gerger ilçesi Kuşaklama Kanalı Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50334) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1829.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Çelikhan Yeşiltepe Göleti ve Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50335) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1830.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Çelikhan Sulama Şebekesi Tamamlaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50336) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1831.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çelik Göleti ve Sulaması İkmali Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50337) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1832.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Göletleri ve Yüs Sulaması Projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50338) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1833.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yürütülen arazi toplulaştırması çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50339) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1834.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Merkez ilçesi Koçali mevkiinde yürütülen arazi toplulaştırması çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50340) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1835.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yürütülen arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50341) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1836.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Çamgazi Köyünde yürütülen arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50342) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1837.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50343) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1838.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, GAP Adıyaman 1. kısım arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50344) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1839.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50345) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1840.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kılıç köyünde yapılması planlanan bir sulama kanalı projesi olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50346) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1841.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Çifthisar Sulama Göletinden yararlanan köy ve mezralara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50347) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1842.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akdoğan köyünün içme suyu sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50348) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1843.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Rize ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50349) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1844.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Hakkari ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50350) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1845.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Iğdır ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50351) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1846.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van'ın Başkale ilçesinin içme suyu sorununun çözümüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50352) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1847.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Tecirli köyündeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50353) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1848.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarıkarakuyu köyündeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50354) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1849.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarınasırlı köyündeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50355) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1850.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik köyündeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50356) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1851.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2013-2021 yılları arasında AB İklim Fonu'ndan alınan desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50357) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1852.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı köyündeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50358) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1853.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Muş ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50359) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1854.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Siirt ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50360) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1855.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çankırı ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50361) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1856.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Diyarbakır ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50362) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1857.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Düzce ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50363) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1858.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzurum ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50364) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1859.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gümüşhane ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50365) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1860.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Erzincan ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50366) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1861.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bazı köylerdeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50367) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1862.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Şırnak ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50368) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1863.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Van ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50369) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1864.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Yalova ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50370) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1865.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50371) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1866.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ardahan ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50372) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1867.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Ağrı ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50373) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1868.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Aksaray ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50374) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1869.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Batman ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50375) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1870.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bayburt ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50376) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1871.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bingöl ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50377) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1872.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bitlis ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50378) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1873.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Isparta ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50379) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1874.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Karabük ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50380) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1875.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kilis ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50381) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1876.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Mardin ilinde iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50382) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1877.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bazı köylerdeki 2b arazilerinin köylüye satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50383) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1878.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50384) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1879.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, son 10 yılda çiftçilerin bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı krediler ile çiftçilere verilen desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50385) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1880.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, gümrük ve gümrük muhafaza personeli için yapılan kıyafet alımına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50386) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1881.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, deniz yoluyla ithal edilen LNG miktarına ve yapılan ödemelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50387) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1882.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50388) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1883.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50389) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1884.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya Yolu Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50390) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1885.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kahta-Narince Ayrımı- Damlacık Ayrımı İl Yolu Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50391) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1886.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gölbaşı-Adıyaman Ayrımı-Besni Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50392) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1887.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Narince-Gerger Arası Yapım İşi Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50393) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1888.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Narince-9. Bölge Hududu Yolu Ayrımı Akıncılar İl Yolu Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50394) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1889.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yol Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50395) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1890.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kahta-Narince-Siverek Yol Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50396) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1891.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Malatya-Gölbaşı-5. Bölge Hudut Yolu Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50397) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1892.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman İli Tarihi Vijne ve Ağcık Köprüsü Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50398) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1893.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2021 yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında bakım çalışmaları olarak belirtilen projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50399) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1894.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2021 yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında diğer işler olarak belirtilen projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50400) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1895.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Gaziantep-Yavuzeli Araban-Besni Ayrımı Yolu Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50401) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1896.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık makamı bünyesinde çalışan danışmanlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50402) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1897.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünün yol ihtiyacına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50403) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1898.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Aşağı Azaplı-Bağlarbaşı-Yeşilova-Çağlayancerit Grup yolunun genişletilmesine yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50404) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1899.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir köyde aydınlatma yetersizliği nedeniyle yaşanan trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50405) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1900.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kahta çevre yolu yapım işinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50406) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1901.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çelikhan-Malatya karayolunda yaşanan kazaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50407) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1902.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kılıç köyündeki altyapı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50408) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1903.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı köylerde yaşanan GSM ve internet altyapısı sorununun çözümüne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50409) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1904.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinin Kahta ilçesine bağlı Büyükbağ köyünde yaşanan altyapı sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50410) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1905.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinin Kahta ilçesine bağlı bir köye baz istasyonu kurulması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50411) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1906.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Göksu Köprüsü Yapım Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50412) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1907.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlık ve bağlı kurumların bünyesinde kullanılan araç sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50413) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1908.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Zafer Havalimanına verilen garanti yolcu sayısından doğan zarara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50414) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1909.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, TEİAŞ tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50415) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1910.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bir siyasi parti binasına yapılan saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50416) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1911.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, bir kişinin doktora tezinin reddedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50417) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1912.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, cemevlerinin elektrik giderlerinin muafiyet kapsamına alınması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50418) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1913.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Konya'nın Meram ilçesinde bir aileye yönelik yapılan saldırının soruşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50419) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

1914.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 2016'dan bu yana yapılan yardım kampanyalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50420) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1915.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, Ziraat Bankası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50421) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1916.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aliağa Cezaevinde bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50422) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1917.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Tokat, Batman ve Ödemiş Cezaevlerinde kalan bazı hasta tutukluların sağlık durumlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50423) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1918.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50424) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1919.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50425) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1920.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar T Tipi 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50426) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1921.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50427) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1922.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun hastanede muayene sırasında yaşadığını iddia ettiği bazı hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50428) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1923.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına dair bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50429) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1924.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, suçu önleme politikalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50430) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1925.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun infaz memurları tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50431) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

1926.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Malatya Akçadağ T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50432) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

1927.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, 2021 yılında cezaevlerinde üniversite giriş sınavına başvuran mahkum sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50433) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1928.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50434) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1929.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50435) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1930.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50436) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1931.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50437) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1932.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Covid-19 nedeniyle açık görüşlerin kısıtlanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50438) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1933.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, 2016 yılından bu yana bazı suçlardan yargılanan kişilere dair istatistiki verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50439) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1934.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir şirket çalışanlarının sendikalaşma sonrası mobbinge uğradığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50440) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1935.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50441) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1936.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Tatvan Çevreyolu Projesinde yapılan toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50442) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

1937.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yakutiye Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50443) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1938.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Pasinler Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50444) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1939.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Palandöken Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50445) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1940.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Pazaryolu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50446) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1941.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Olur Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50447) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1942.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Köprüköy Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50448) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1943.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karayazı Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50449) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1944.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Narman Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50450) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1945.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Oltu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50451) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1946.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Horasan Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50452) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1947.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aziziye Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50453) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1948.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hınıs Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50454) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1949.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çat Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50455) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1950.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İspir Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50456) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1951.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50457) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1952.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan iki mahalle arası yolun asfaltlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50458) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1953.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, İstanbul'daki kiralık konutlara dair verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50459) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1954.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Ankara'daki kiralık konutlara dair verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50460) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1955.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan bir firmanın çevreye zararlı bir malzemeyi izinsiz ürettiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50461) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1956.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Merkez ilçesine bağlı bir köye yapılması planlanan taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50462) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1957.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50463) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1958.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İliç Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50464) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1959.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2012 yılından bu yana Bakanlık tarafından özel proje alanı ilan edilen arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50465) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1960.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kemah Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50466) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1961.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üzümlü Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50467) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1962.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tercan Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50468) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1963.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Otlukbeli Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50469) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1964.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Refahiye Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50470) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1965.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kemaliye Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50471) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1966.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çayırlı Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50472) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1967.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Beyköy Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50473) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1968.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Çağlayan Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50474) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1969.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Boğaziçi Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50475) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1970.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Kargın Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50476) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1971.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yığılca Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50477) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1972.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kaynaşlı Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50478) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1973.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Çadırkaya Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50479) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1974.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşova Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50480) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1975.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan ili Mercan Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50481) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1976.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzincan Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50482) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1977.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Uzundere Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50483) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1978.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şenkaya Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50484) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1979.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karaçoban Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50485) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1980.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aşkale Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50486) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1981.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tortum Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50487) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1982.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gölyaka Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50488) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1983.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tekman Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50489) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1984.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumayeri Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50490) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1985.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Akçakoca Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50491) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1986.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çilimli Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50492) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1987.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yapılması planlanan siyanürle altın arama faaliyetinin çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50493) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1988.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50494) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1989.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, elektrik faturalarına yansıyan kalemlere ve bu kalemlerde yapılan fiyat güncellemelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50495) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1990.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50496) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1991.-   Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, elektrik fatura bedellerinde gerçekleşen artışlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50497) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1992.-   Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Halkbank şubesi açılması talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50498) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

1993.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, TÜİK'in 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklamamasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50499) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1994.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Türkiye genelinde 15 yaş üzerinde olup iş gücüne dahil olmayan erkek sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50500) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1995.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Almanya'da bulunan Ziraat Bankasının yönetim kurulu üyelerine ve görev sürelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50501) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1996.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, bir firmaya sağlanan proje bazlı devlet desteğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50502) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

1997.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, bir kaymakam hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50503) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

1998.-   Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, 2018-2021 yılları arasında Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50504) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

1999.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, sürücü belgeleri geçici ve daimi olarak alınan sürücülere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50505) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2000.-   Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı bazı mahallelerde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50506) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2001.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'in Konak ilçesinde bir vakfın üyelerinin vatandaşı tehdit ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50507) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2002.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir belediye başkanının mültecilere dair söylem ve uygulamaları için soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50508) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2003.-   Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Kürtçe dilinin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50509) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2004.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Ermeni mezarlığının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50510) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2005.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Türkiye genelinde hizmet veren cemevlerine dair bazı verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50511) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2006.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, YKS'ye katılan öğrenci sayısına ve üniversitelerin kontenjanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50512) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2007.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50513) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2008.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, öğrencilere verilen ücretsiz ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50514) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2009.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'de bulunan bazı okulların sınıf mevcutlarının düşürülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50515) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2010.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da bulunan bazı okulların velilerden kayıt parası talep ettiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50516) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2011.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Meriç Nehrinde hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50517) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2012.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50518) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2013.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Covid-19 aşı ve filyasyon çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50519) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2014.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, 1000 Günde 1000 Gölet Projesi'ne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50520) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

2015.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Tatvan Çevreyolu Projesinde yapılan toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50521) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2016.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'te meydana gelen orman yangınlarına ve yapılan müdahalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50522) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2017.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Merkez ilçesine yapılması planlanan Uzgaç Göletinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50523) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2018.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Bayburt'a bağlı Çakırbağ köyünün içme suyu sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50524) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2019.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, harita mühendislerinin 5403 ve 4342 sayılı kanunlar kapsamında ilave ödeme yapılacak meslek grubuna dahil edilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50525) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2020.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı bakliyat ürünlerinin üretim ve ithalat miktarı ile TMO tarafından yapılan alımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50526) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2021.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı tarım ürünlerinin 2021 yılındaki ithalat miktarına ve ithalat yapılan ülkelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50527) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2022.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Tatvan Çevreyolu Projesinde yapılan toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50528) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2023.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, Ziraat Bankası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50529) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

2024.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bazı devlet yurtlarında kalan kadınların bir suç şebekesi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50530) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

2025.-   Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, kamu çalışanları ile imzalanan toplu sözleşmeye ve Bakan tarafından kullanılan bir ifadeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50531) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2026.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Milli Eğitim Bakanının ant içmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50532) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2027.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, PTT'nin yemek hizmeti için bir firmadan hizmet alımı yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50533) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2028.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Süryanilere yönelik hak ihlallerinin önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50534) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2029.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, bakanların AFAD'a yaptığı bağışa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50535) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2030.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Muş ve Bursa'da Kuran kurslarında meydana gelen olayların soruşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50536) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2031.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50537) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2032.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 22 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen suikast ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50538) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

2033.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, 22 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen suikast ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50539) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

2034.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Meriç Nehrinde hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50540) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

2035.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Meriç Nehrinde hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50541) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2036.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50542) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2037.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50543) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2038.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun yargılama sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50544) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2039.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, eski bir bakanın bazı açıklamaları için soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50545) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2040.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50546) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2041.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, IŞİD terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen bir operasyonda kurtarılan Ezidi bir kız çocuğunun akıbetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50547) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2042.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, bir avukatın haciz işlemi sırasında saldırıya uğradığı olayla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50548) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2043.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50549) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2044.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Kocaeli Kandıra Cezaevinde tutuklu olan bir siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50550) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2045.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Bursa'da bir Kuran kursunda yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50551) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2046.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 3 Temmuz 2021'de Muş'un Merkez ilçesinde bir çocuğun ölümüyle ilgili olaya dair soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50552) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2047.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50553) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2048.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, bir kişinin haksız olarak görev yerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50554) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2049.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, DAEŞ tarafından kaçırılarak Türkiye'ye getirilen ve istismara uğrayan Ezidi bir kız çocuğunun güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50555) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2050.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi nedenlerle sigorta primleri yatmayan işçilerin durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50556) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2051.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50557) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2052.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50558) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2053.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, bir kişinin haksız olarak görev yerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50559) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2054.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50560) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2055.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan kanalizasyon ve dere ıslahı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50561) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2056.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, taşınmaz satışı ile Türk vatandaşlığı verilen kişilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50562) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2057.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki sulama göletinde meydana gelen toplu balık ölümlerine ve çevreyi korumak için alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50563) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2058.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yoğun tır ve kamyon trafiğinin sebep olduğu sorunların çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50564) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2059.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çınar Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50565) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2060.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çermik Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50566) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2061.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bismil Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50567) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2062.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bağlar Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50568) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2063.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50569) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2064.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50570) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2065.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Torul Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50571) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2066.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şiran Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50572) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2067.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kürtün Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50573) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2068.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Köse Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50574) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2069.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Savköy Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50575) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2070.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Senir Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50576) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2071.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ili Halfeli Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50577) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2072.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ili Hoşhaber Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50578) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2073.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır ili Melekli Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50579) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2074.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Iğdır Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50580) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2075.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aralık Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50581) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2076.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karakoyunlu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50582) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2077.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50583) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2078.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan bir köyün taşınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50584) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2079.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ili Büyükçiftlik Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50585) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2080.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eskipazar Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50586) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2081.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ili Ovacık Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50587) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2082.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yenice Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50588) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2083.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50589) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2084.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'de bulunan Bulanık Deresindeki kirliliğin önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50590) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2085.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Aksu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50591) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2086.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Atabey Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50592) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2087.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eğirdir Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50593) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2088.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gelendost Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50594) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2089.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kelkit Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50595) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2090.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Ünlüpınar Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50596) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2091.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Yeşilbük Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50597) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2092.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Söğütlü Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50598) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2093.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Özkürtün Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50599) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2094.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Öbektaş Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50600) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2095.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Gümüşgöze Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50601) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2096.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Deredolu Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50602) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2097.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gümüşhane ili Arzularkabaköy Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50603) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2098.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yapraklı Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50604) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2099.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yenişarbademli Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50605) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2100.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Güneykent Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50606) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Büyükkabaca Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50607) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2102.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Çarıksaraylar Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50608) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2103.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Çiçekpınar Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50609) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2104.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Kuleönü Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50610) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2105.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50611) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2106.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Isparta ili Sarıidris Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50612) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2107.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük ili Yartan Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50613) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2108.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karabük Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50614) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2109.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eflani Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50615) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2110.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Silvan Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50616) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2111.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Lice Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50617) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2112.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kulp Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50618) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2113.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kocaköy Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50619) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2114.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kayapınar Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50620) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2115.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hazro Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50621) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2116.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hani Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50622) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2117.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ergani Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50623) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2118.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eğil Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50624) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2119.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Dicle Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50625) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2120.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eldivan Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50626) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2121.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çerkeş Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50627) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2122.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayramören Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50628) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2123.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Atkaracalar Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50629) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2124.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şabanözü Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50630) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50631) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2126.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Orta Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50632) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2127.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Çardaklı Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50633) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2128.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kurşunlu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50634) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2129.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Saçak Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50635) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2130.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Korgun Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50636) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2131.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili Yaylakent Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50637) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2132.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kızılırmak Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50638) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2133.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ilgaz Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50639) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2134.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yenişehir Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50640) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2135.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sur Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50641) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2136.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ili Durankaya Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50642) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2137.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hakkari ili Esendere Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50643) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2138.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çukurca Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50644) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2139.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şemdinli Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50645) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2140.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yüksekova Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50646) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2141.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Keçiborlu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50647) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2142.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Senirkent Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50648) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2143.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sütçüler Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50649) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2144.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şarkikaraağaç Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50650) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2145.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalvaç Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50651) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2146.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, petrol sızıntısının Samandağ sahilini etkilememesi için alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50652) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2147.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de inşa edilen bazı TOKİ konutlarının zeminine dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50653) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2148.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50654) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2149.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, bazı THY personelinin yabancı bir ülkeye iltica ettiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50655) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2021)

2150.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50656) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2151.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50657) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2152.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de kurulacak bir rüzgar santralinin Kyzikos Antik Kentine zarar vereceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50658) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

2153.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, elektrik fiyatlarına yapılan artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50659) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

2154.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, elektrik fiyatlarına yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50660) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2155.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, enerji sektöründe kamu özel iş birliği ile yapılan projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50661) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2156.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, rüzgar enerjisine dair çeşitli verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50662) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2157.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Karacaören köyünün elektrik ve internete erişimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50663) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2158.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50664) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2159.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, yurtların kapasitelerine ve öğrencilerin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50665) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2160.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, emeklilikte yaşa takılan ve kronik rahatsızlığı bulunan Bakanlık çalışanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50666) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2161.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma sorunlarının çözümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50667) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2162.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, vergi muafiyeti tanınan dernek ve vakıflara ait yurtlarda kalan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50668) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2163.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50669) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2164.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, meslekte 10 yılını doldurmuş olan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesi önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50670) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2165.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, kamu ve özel bankalardan kredi kullanan kişilere yapılan hayat sigortalarından alınan ücretlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50671) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2166.-   İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Almanya'da bulunan Ziraat Bankası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50672) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2167.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50673) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2168.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, bir parti görevlisinin kendini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50674) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

2169.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, bir parti görevlisinin kendini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50675) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

2170.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir parti görevlisinin kendini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50676) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

2171.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Adana'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50677) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2021)

2172.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan Meriç nehrinden kaçak yollarla geçmeye çalışırken kolluk güçleri tarafından yakalanan göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50678) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

2173.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, bir parti yetkilisinin, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılmasına ve darp edilmesine yönelik soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50679) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2021)

2174.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Antalya'nın Kızılağaç Mahallesi'ndeki hanelere gelen yüksek su faturalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50680) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2175.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da suya yapılan zamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50681) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2176.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Şehir Hastanesi yapım ihalesinin şartlarına aykırı malzeme kullanıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50682) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2177.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2021 Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf/sözleşmeli subay ve astsubay temininde şehit ve gazi yakınlarına ayrılan kontenjanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50683) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2178.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, radikal terör örgütü militanlarından ülkemize girenlerin tespitine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50684) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2179.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Türk vatandaşlığına geçen yabancılarla ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50685) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2180.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Uganda yönetimine muhalif yabancı uyruklu bir kişinin Uganda Büyükelçiliğinde tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50686) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2181.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir siyasi partinin kuruluş talebinin kabul edilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50687) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2182.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50688) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2183.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2021 yılında ülkemize gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50689) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2184.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50690) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2185.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan ve yıkım kararı verilen bazı liselerin öğrencilerinin başka bir okula gönderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50691) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2186.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van ilinde yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50692) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2187.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'daki bazı okullarda velilerden para toplandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50693) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2188.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, taşımalı eğitim uygulamasıyla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50694) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2189.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Bağlarbaşı Mahallesinde yıkımına başlanan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50695) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2190.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, yüz yüze eğitim kapsamında okullarda alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50696) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2191.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, pandemi nedeniyle okullarda alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50697) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2192.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, ülkemizdeki otizmli çocuklara ve bu kişilere verilecek eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50698) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2193.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak'ta eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50699) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2194.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, özel eğitim öğretmenlerinin okullara yönetici olarak atanabilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50700) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2195.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, uzaktan eğitim süreci sonrası öğrencilerin yüz yüze eğitime uyum sağlaması için alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50701) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2196.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, orta ve yüksek öğretime sınavsız geçişlere yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50702) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2197.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50703) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2198.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı kontenjanlarının azlığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50704) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2199.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50705) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2200.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50706) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2021)

2201.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'daki sağlık personeli ve altyapı eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50707) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2202.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'da bulunan hastanelerin kapasitesi ve halkın sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşadığı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50708) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2203.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Siverek Devlet Hastanesindeki doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50709) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2204.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Şehir Hastanesi yapım ihalesinin şartlarına aykırı malzeme kullanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50710) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2205.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, 2022 yılı itibarıyla kamu özel iş birliği modeliyle yapılan şehir hastanelerinden sözleşmeleri yenileneceklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50711) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2206.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, sağlık sektöründe kamu-özel işbirliği ile yapılan projelerin son durumlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50712) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2207.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerli PCR testinin kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50713) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2208.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, kistik fibrozis hastası sayısına ve tedavi kapsamındaki ilaçların SGK tarafından karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50714) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2209.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, Bilkent Şehir Hastanesinde muayene ve tedavi süreçlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50715) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2210.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde yaşanan sorunlara ve çözüme yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50716) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2211.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, çeşitli branşlar için MHRS'den randevu alınamamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50717) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2212.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2011-2021 yılları arasında göçmen kadın ve çocukların doğum sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50718) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2213.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50719) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2214.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, ülkemizdeki organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50720) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2215.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50721) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2216.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Şehir Hastanesi yapım ihalesinin şartlarına aykırı malzeme kullanıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50722) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2217.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, son on yılda meydana gelen orman yangınlarına ve yangın söndürme ekip ve ekipmanlarındaki değişime ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50723) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2218.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tehdit altındaki ağaç türlerinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50724) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2219.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla borç yapılandırmasından yararlanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50725) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2220.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Merkez ilçesinde bulunan Salkımlı köyünde ve Artvin genelinde yürütülen ağaç kesimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50726) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2221.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'de bulunan Bulanık Deresindeki kirliliğin önlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50727) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2222.-   Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, müsilaj nedeniyle mağduriyet yaşayan balıkçıların desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50728) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2223.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 1 Haziran-1 Eylül 2021 tarihleri arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50729) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2224.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2019 yılında kiralanan yangın söndürme uçaklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50730) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2225.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2020 yılında kiralanan yangın söndürme uçaklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50731) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2226.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2019 yılında kiralanan yangın söndürme helikopterlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50732) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2227.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 1 Ocak-1 Eylül 2021 tarihleri arasında kiralanan yangın söndürme helikopterlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50733) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2228.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 1 Ocak-1 Eylül 2021 tarihleri arasında kiralanan yangın söndürme uçaklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50734) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2229.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2020 yılında kiralanan yangın söndürme helikopterlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50735) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2230.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesindeki ormanlık alanlarda gerçekleştirilen ağaç kesimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50736) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda israfının önlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50737) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kuraklıkla mücadeleye ve obruk oluşumuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50738) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2233.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Konya ve Ankara'da oluşan obruklara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50739) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2234.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, tarımsal destek ve kredilerle ilgili önerilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50740) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2235.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'da akıllı tarım uygulaması yapılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50741) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2236.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Batman'da bulunan baraj ve göletlerin doluluk oranlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50742) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2237.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, çiftçilerin 2021 yılında yapılandırılan borç miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50743) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2238.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Silifke, Sorgun ve Aksıfat Barajlarının akıbetlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50744) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2239.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50745) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2240.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, yağlık ayçiçeği taban ve tavan fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50746) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2241.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sınırda karbon vergisi uygulamasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50747) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2242.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Türk Eximbank tarafından ihracatçılara verilen desteklere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50748) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2243.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50749) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2244.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'a ulaşımda artan uçak bileti fiyatlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50750) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2245.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Ankara-Niğde otoyolunun bakım ve onarım ihtiyacına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50751) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2246.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, karayolu, demiryolu ve havacılık sektörlerinde kamu-özel iş birliği ile yapılan projelere ve verilen geçiş garantilerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50752) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2247.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kızılca köyünden geçen Bor-Zengen yoluna alt geçit yapılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50753) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2248.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Türkiye-KKTC arası uçak bileti fiyatlarına ve uçak seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50754) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2249.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TCDD 3. Bölge Müdürlüğünün ihalelerine dair bazı iddialara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50755) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2250.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, İstanbul'da bazı metro istasyonlarının simgesinin değiştirilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50756) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2251.-   Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, Konya-Karaman hızlı tren hattının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50757) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2252.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Hatay-Kıbrıs arasında direkt uçuş seferlerinin başlatılması ve bilet fiyatlarının azaltılması istemine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50758) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2253.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, okul servisi araçları için aranan bazı şartların kaldırılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50759) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2254.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanma durumuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50760) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2255.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50761) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2256.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yapılan araştırma görevlisi sınavına yönelik iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50762) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2257.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Almanya'da faaliyet gösteren Ziraat Bankası şubesine kesilen cezaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50763) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2258.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir ve İstanbul'da silahlı grupların insanları tehdit ettiği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50764) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2259.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İzmir'deki bir vakfın üyelerinin bazı mahalle sakinlerini tehdit ettiği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50765) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2021)

2260.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, İsrail menşeli bir firmanın geliştirdiği casus yazılıma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50766) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2021)

2261.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Türkiye'de bulunan mülteci, sığınmacı, göçmen ve düzensiz göçmenlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/50767) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2262.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, bazı devlet yurtlarında kalan kadınların bir suç şebekesi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50768) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

2263.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle bazı mahkumlar hakkında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50769) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2021)

2264.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50770) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2265.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, 14 Haziran 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan silahlı çatışma hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50771) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2266.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, zırhlı araçların sebep olduğu ölümlü kazalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50772) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2267.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, 4 Eylül 1993'te işlenen bir cinayete ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50773) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2021)

2268.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, farklı cezaevlerinde bulunan iki kardeşin ailesinin bulunduğu Hakkari'ye veya yakın bir ile nakledilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50774) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2021)

2269.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, boşanmak istediği eşi tarafından şiddete uğrayan ve kaçırılan bir kadının akıbetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50775) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2021)

2270.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilen bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50776) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2271.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, bazı devlet yurtlarında kalan kadınların bir suç şebekesi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50777) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2021)

2272.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50778) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2021)

2273.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Manisa'da bir fabrikada çalışan işçilerin sendikaya üye olmaları sebebiyle işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50779) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2274.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, ILO tarafından yayımlanan Sosyal Güvenlik Raporunda Türkiye ile ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50780) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2275.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, İstanbul'da bulunan Tahtakale Mahallesinin imar sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50781) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2021)

2276.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı riskli alan ilan edilen bir mahalleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50782) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2021)

2277.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şile Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50783) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2278.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sultangazi Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50784) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2279.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Silivri Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50785) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2280.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sancaktepe Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50786) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2281.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Pendik Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50787) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2282.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Güngören Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50788) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2283.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Van ili Edremit Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50789) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2284.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50790) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2285.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50791) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2286.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çatak Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50792) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2287.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Uzungeçit Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50793) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2288.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Fatih Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50794) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2289.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çaldıran Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50795) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2290.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Şenoba Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50796) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2291.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başkale Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50797) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2292.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50798) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2293.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Sırtköy Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50799) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2294.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bahçesaray Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50800) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2295.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Esenler Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50801) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2296.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Kumçatı Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50802) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2297.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Van Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50803) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2298.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Kasrik Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50804) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2299.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çekmeköy Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50805) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2300.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalova ili Teşvikiye Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50806) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2301.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çatalca Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50807) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2302.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Karalar Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50808) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2303.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalova ili Kadıköy Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50809) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2304.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yalova ili Esenköy Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50810) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2305.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Hilal Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50811) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2306.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Beyoğlu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50812) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2307.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Termal Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50813) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2308.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Görümlü Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50814) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2309.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çınarcık Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50815) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2310.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Beykoz Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50816) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2311.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Fındık Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50817) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2312.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çiftlikköy Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50818) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2313.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayrampaşa Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50819) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2314.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Çalışkan Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50820) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2315.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Armutlu Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50821) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2316.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başakşehir Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50822) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2317.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Altınova Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50823) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2318.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bahçelievler Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50824) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2319.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak ili Başverimli Belde Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50825) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2320.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sultanbeyli Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50826) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)

2321.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bağcılar Belediyesi bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50827) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2021)