TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

25

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 1

01 Ekim 2015 Perşembe

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, TİKA'nın faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  sözlü soru önergesi (6/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

2.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Akçaabat Açık Ceza İnfaz Kurumunun koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

3.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bir eve yapılan baskında ele geçirilen malzemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

4.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, tarih öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/97) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

5.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir parselin ihalede belirtilen süre bitmesine rağmen geri alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/98) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/636) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/637) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/638) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Danıştay’ın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yargıtay’ın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Anayasa Mahkemesinin 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlığın bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/643) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

11.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/646) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

14.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/647) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

15.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/648) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

16.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Danıştay’ın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/649) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

17.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yargıtay’ın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/650) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

18.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Anayasa Mahkemesinin 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/651) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/652) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

20.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/653) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında yurt dışında görevlendirilen personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/655) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/656) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

24.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/657) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

25.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

26.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/659) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

27.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/660) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

28.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/661) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

29.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

30.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

31.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

33.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/666) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

34.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/667) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

36.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

37.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/670) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/671) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/672) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında yurt dışında görevlendirilen personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/673) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/674) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

42.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

43.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/676) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

45.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/679) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

47.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/680) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

48.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/681) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

49.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/682) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

50.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/683) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

51.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/684) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

52.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/685) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

53.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Adalet Akademisinin 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/686) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

54.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/687) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/688) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

56.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/689) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

57.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/690) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/691) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

59.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/692) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/693) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

61.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/694) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

62.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/695) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/696) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/697) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/698) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/699) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/700) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/701) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

70.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

71.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/704) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/705) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

73.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/706) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

74.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/707) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/708) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

77.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

78.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

80.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

81.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

89.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

90.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Akreditasyon Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

91.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

93.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

94.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

95.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

96.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

98.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

99.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

107.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Akreditasyon Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

108.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

109.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

110.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Bilimler Akademisinin 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

111.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

112.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Patent Enstitüsünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

113.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Standartları Enstitüsünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

114.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

115.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

117.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

118.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

119.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

120.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

121.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/755) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

123.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

124.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/757) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/758) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/759) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/760) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

132.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Bilimler Akademisinin 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/765) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

133.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

134.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Standartları Enstitüsünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

135.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

136.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

138.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

139.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

140.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

141.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

142.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

143.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

145.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

146.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/780) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/781) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/782) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/783) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/785) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/786) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

154.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Personel Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/787) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

155.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/788) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

156.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/789) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

157.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/790) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/791) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

159.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/792) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

160.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/793) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

161.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/794) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

162.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/795) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

163.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/796) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

164.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/797) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

166.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

167.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

175.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

176.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

177.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

179.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

180.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

181.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

183.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

184.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

192.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

194.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

195.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

197.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

198.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

207.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

208.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

209.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

210.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

211.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

213.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

214.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

222.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

224.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/857) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

225.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/858) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

226.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/859) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

227.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/860) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

229.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

230.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/865) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

234.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

239.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

240.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

241.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

242.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

243.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

245.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

246.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

254.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

256.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

257.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

259.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

260.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

268.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Jandarma Genel Komutanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/901) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

269.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/902) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

270.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/903) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

271.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/904) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

272.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sahil Güvenlik Komutanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

273.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/906) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

275.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

276.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

277.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

278.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/911) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/912) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

280.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/913) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

281.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/914) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/915) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

289.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

290.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Jandarma Genel Komutanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

291.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

292.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/925) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

293.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/926) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

294.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sahil Güvenlik Komutanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

295.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/928) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

296.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/929) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

297.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/930) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

298.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

299.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/932) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

300.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/933) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/934) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

302.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/935) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

303.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 yılı bütçe hedeflerinin tutturulamadığı iddiasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/936) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

304.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/937) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/938) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

306.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/939) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

307.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/940) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/941) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/942) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/944) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/947) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

315.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/948) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

316.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/949) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

318.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

319.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/952) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

320.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/953) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

321.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/954) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/955) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

323.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

324.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/957) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/958) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/959) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/960) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/961) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/963) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/964) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

332.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/965) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

333.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

334.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/967) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

335.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

336.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

337.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

338.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

339.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

340.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

342.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

343.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

344.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 yılı bütçe hedeflerinin tutturulamadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

345.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

346.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/979) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

347.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

348.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

349.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

350.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

352.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

353.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

354.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

355.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

356.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

357.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gelir İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

358.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

359.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

360.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kamu İhale Kurulunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

361.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gelir İdaresi Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

362.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

363.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

364.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

365.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 yılı bütçe hedeflerinin tutturulamadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

366.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirilen medya, reklam ve tanıtım harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

367.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

368.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

369.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

370.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1003) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

371.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1004) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

372.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

373.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

374.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1007) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

375.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

376.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1009) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

377.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

378.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

379.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

380.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1013) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

381.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerin 2015 yılı bütçelerinden yapılacak harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

382.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

383.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yükseköğretim Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

384.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

385.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerin 2014 yılı bütçelerinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

386.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

387.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yükseköğretim Kurulunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

388.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

389.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

390.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

391.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

392.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

393.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

394.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

395.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

396.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

397.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

398.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

399.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

400.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

401.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

402.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

403.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

404.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

405.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

406.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

407.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1040) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

408.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1041) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

409.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

410.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

411.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1044) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

412.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

413.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

414.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1047) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

415.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1048) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

416.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1049) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

417.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1050) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

418.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

419.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1052) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

420.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

421.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Su Enstitüsünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

422.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

423.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1056) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

424.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orman Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1057) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

425.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1058) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

426.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Su Enstitüsünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

427.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

428.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

429.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orman Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

430.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

431.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

432.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

433.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

434.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

435.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 yılı bütçe hedeflerinin tutturulamadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

436.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

437.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirilen medya, reklam ve tanıtım harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

438.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

439.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

440.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

441.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

442.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

443.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

444.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

445.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

446.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

447.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

448.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

449.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

450.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

451.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

452.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

453.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1086) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

454.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1087) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

455.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1088) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

456.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1089) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

457.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1090) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

458.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1091) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

459.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1092) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

460.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1093) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

461.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1094) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

462.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1095) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

463.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1096) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

464.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bütçesinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1097) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

465.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1098) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

466.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1099) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

467.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirilen medya, reklam ve tanıtım harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1100) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

468.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 yılı bütçe hedeflerinin tutturulamadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1101) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

469.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir iline yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1102) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

470.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binası inşaatı ve tadilatı projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1103) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

471.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

472.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1105) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

473.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirilen medya, reklam ve tanıtım harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

474.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1107) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

475.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

476.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

477.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eski bakanlara tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

478.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

479.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

480.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

481.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ikram giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

482.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

483.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

484.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

485.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

486.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

487.-   Batman Milletvekili Ali Atalan'ın, milletvekili makam odalarındaki televizyonlarda izlenebilen kanallara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

488.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Sayıştay tarafından TBMM Başkanlığına sunulan denetim raporlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

489.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ve soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

490.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında kırsal kesimin eğitim, altyapı ve sağlık sorunları ile çözümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

491.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2015 yılları arasında Türkiye genelinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

492.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 7 Haziran 2015 tarihinden beri ataması yapılan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

493.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, DEAŞ (IŞİD) saldırılarını önlemek ve militanlarının Türkiye'ye girişine engel olmak üzere alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

494.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da yapılması planlanan organize sanayi bölgesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

495.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki uygulamalar ve sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

496.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi hakkındaki yargı kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

497.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Çözüm Süreci hakkında yapılan açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

498.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

499.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, kamu kurumlarında sosyolog istihdamı ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

500.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, ÖSYM tarafından 2010-2015 yılları arasında iptal edilen soru sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

501.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir milletvekilinin havaalanında Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan için ayrılan özel odada görüşme yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

502.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir mahallede Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

503.-   Hakkâri Milletvekili Selma Irmak'ın, Habur Sınır Kapısı’nda bekletilen cenazelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

504.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, IŞİD ile petrol ticareti yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

505.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, IŞİD'e katılanlarla ilgili verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

506.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Yassıada'da yapılması planlanan projenin ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

507.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki soru hataları ve iptallerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

508.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kurbağalıdere Islah Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

509.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, muhtarların çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

510.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

511.-   Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, iki basın mensubunun polisler tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

512.-   Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Hakkâri’deki askeri operasyonların hayvancılığı engellediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

513.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye plakalı araçlara cezai işlem yapılamadığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

514.-   Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın'ın, IŞİD terör örgütü üyelerinin Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı bir köyde görüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

515.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye plakalı araçların gişelerden kaçak geçiş yaptığı iddiasına ve 2014-2015 yılları arasında Suriye plakalı araçlar tarafından yapılan trafik ihlallerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

516.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3. Köprü ile Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'ne ve 2002-2015 yılları arasında bazı projeler nedeniyle yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

517.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerine ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

518.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın ve çocuklara karşı suçların cezaları ile ilgili bir yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

519.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, yaşlı ve engelli vatandaşlara yapılan yardımlarla ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğe ve etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

520.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Bakanlıklarda 7 Haziran seçimlerinden itibaren gerçekleştirilen memur alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

521.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, akaryakıt ve akaryakıt ürünlerinden tahsil edilen vergilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

522.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, KPSS'de yaşanan soru iptallerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

523.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kamu kurumlarına personel alımı için yapılan özel sınav ve mülakatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

524.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, artan terör olayları nedeniyle izin kullanımları durdurulan asker ve polislere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

525.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

526.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kütahya'da bir caminin Vali tarafından kapatıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

527.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kayıp çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

528.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Başbakanlık tarafından yapılan harcamaların geçen yıllara oranla arttığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

529.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, bir partiye oy veren seçmenlerin fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

530.-   Niğde Milletvekili Vedat Bayram'ın, Ankara-Niğde otoyolu yapım çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

531.-   Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, kömür madenlerindeki patlama önleyici sistemlerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

532.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Zara ilçesindeki on sekiz köyün içme suyunda yüksek oranda arsenik bulunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

533.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

534.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, yurt dışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanan vatandaşlara yapılacağı ifade edilen ödemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

535.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Başbakanlık için tasarlanan yeni logoya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

536.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Adıyaman'da bazı kişilerin Alevilerin yoğun olarak yaşadığı köyleri tespit etmeye çalıştığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

537.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun uygulanmasına dair bir yönetmeliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

538.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, karkas et ithalatına ve kırmızı et fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

539.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'un Fatih ilçesinde İran İslam Cumhuriyeti İlköğretim Okulu için verilen ruhsatın iptaline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

540.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı internet sitelerine TİB tarafından erişim yasağı getirildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

541.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Geçici Hükümet bakanları tarafından yapılan idari ve mali işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

542.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

543.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Ulus bölgesi ve civarı için alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

544.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2011-2015 yılları arasında üniversite hastanelerine ayrılan kaynağa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

545.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, son beş yıl içerisinde Antalya'nın ilçelerinde Hazineye ait olup satılan ya da kiralanan taşınmaz miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

546.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kömür madenlerinde patlayıcı önleyici sistemlerin uluslararası standartlara uygun hale getirilme süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

547.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, şifreli bir TV kanalında yayınlanan bir futbol müsabakası için ekstra ücret istendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

548.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir adli olaydaki sanık yakınının Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

549.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son dönemde yaşanan boğulma vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

550.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, muharip gazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

551.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 12 Eylül darbesinden sonra şehit olan asker ve polislere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

552.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sultangazi Pirsultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Başkanı'na yönelik silahlı saldırıya ve Alevi vatandaşlara yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

553.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Alevi dernekleri yöneticilerine yönelik silahlı saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

554.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alevi vatandaşlara ve Alevi dernekleri yöneticilerine yönelik silahlı saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

555.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, karayollarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

556.-   Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın'ın, üç Alevi sivil toplum örgütü yöneticisinin uğradığı silahlı saldırıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

557.-   Şanlıurfa Milletvekili Leyla Güven'in, Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda bekletilen cenazelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

558.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Türkiye'den sınır dışı edilen altı YPG'liye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

559.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, su kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

560.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'deki deprem riskine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

561.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Almanya'da bir kişinin ajanlık faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

562.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Başbakanlık ve bağlı birimlerde kozmik evrakların imha edildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

563.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bir yönetmelik değişikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

564.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Alevi vatandaşlara ve Alevi dernekleri yöneticilerine yönelik silahlı saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

565.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, çeşitli örgütlere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan kişilere ve gözaltında darp iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

566.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncalarının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

567.-   Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, iç güvenlik harcamalarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

568.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dağıtıldığı iddia edilen bir duyuruya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

569.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Alevi vatandaşlara yönelik saldırı ve tehditlerin önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

570.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Ankara-Samsun hızlı tren hattı projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

571.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, turizmdeki kayıpların telafisine ve önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

572.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Arena Stadı inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

573.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, YARSAV Başkanı'nın Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü görevinden alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

574.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize Adliyesi'nde görev yapacak zabıt kâtipleri için açılan sınava ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

575.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı ekonomik verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

576.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'ta bulunan tarihi Pervane Medresesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

577.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bir gazeteye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

578.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan gölet alanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

579.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'deki su kesintileri ile Edremit Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

580.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, deprem riskine karşı etkili bir afet yönetimi oluşturmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

581.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, muhtarlar için ihbar hattı kurulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

582.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

583.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Büyük Piyale Paşa Camiinin önündeki bostanda tarihi kalıntılar olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

584.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Halk Ekmek ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

585.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, et fiyatlarının yükselmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

586.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Açıköğretim Fakültesi mezunlarına Suni Tohumlama Sertifikası alabilme hakkı tanınması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

587.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklara ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

588.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin maaşlarının ödenmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

589.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, ülkemizdeki tarım teknolojilerine ve çiftçilerin maliyet kalemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

590.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü'nün durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

591.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da imara açıldığı iddia edilen bir alana ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

592.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Avcılar'da sokak müzisyenlerine yönelik saldırıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

593.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, bir özelleştirme ile ilgili yargı kararlarının yerine getirilmediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

594.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, hayvanlara yönelik şiddete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

595.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Turizm Master Planı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

596.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

597.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'de olası bir depreme yönelik gerçekleştirilen hazırlık ve çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

598.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Aydın'da jeotermal enerji santrallerinin termal suyunu doğaya saldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

599.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının ek ödenek talep ettiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

600.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, oy pusulası ve zarf kâğıtlarının Slovenya'da üretilecek olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

601.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kadıköy'de bulunan Kurbağalıdere'nin ıslah çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

602.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, yabancı ülkelerin Türkiye'de bulunan füzelerini geri çekmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

603.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, gezici tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

604.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, İstanbul'da bulunan deprem sonrası toplanma alanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

605.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ekonomik istikrarın sağlanması ve krizin önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

606.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, dondan zarar gören kayısı üreticilerinin zararının karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

607.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kurbağalıdere'nin ıslah çalışmaları esnasında dereden çıkan balçığın Marmara Denizi'ne döküldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

608.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Siirt'te şehit olan askerlerin cenazesinde basın mensuplarına akreditasyon uygulanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

609.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

610.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, terör olaylarını protesto etmek için dünya liderlerinin katılacağı bir yürüyüş düzenlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

611.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Silivrikapı Kale Surlarının durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

612.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bölge adliye mahkemeleri için kiralama yoluyla yapılan bina tahsislerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

613.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir köşkün restorasyonunda Boğaziçi Kanunu'na aykırı şekilde ağaç kesimi yapıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1246) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

614.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Suriyeli sığınmacılara dağıtılan geçici plakalara ve gurbetçi vatandaşların da bu uygulamadan yararlandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

615.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Mersin'in Mezitli ilçesi Davultepe mevkiinde bulunan ve caretta caretta cinsi kaplumbağaların üreme bölgesi olan kumsalların korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

616.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da 21 Ağustos 2015 tarihinde sağanak yağmur sonrası yaşanan sele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

617.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1250) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

618.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, şehit cenazelerinde yaşanan protesto olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

619.-   Niğde Milletvekili Vedat Bayram'ın, seçim güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1252) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

620.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İran Parlamentosu tarafından hazırlandığı basına yansıyan bir rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

621.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki İmrahor Viyadüğü ayağındaki boşalmaya karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

622.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan bir soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

623.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, ÖYP atamalarına alan sınavı uygulaması getirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

624.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SEÇSİS ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

625.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SEÇSİS'in güvenilirliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1258) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

626.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, lüks araçlara yönelik operasyonlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

627.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, maganda kurşunu olarak tabir edilen nedenle meydana gelen ölüm ve yaralanmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

628.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, karşılıksız çeklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

629.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yanına Cumhurbaşkanlığı Konutu yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

630.-   Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın'ın, geçici askeri güvenlik bölgesi uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

631.-   Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

632.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Bağcılar'da borcu nedeniyle elektriği kesilen bir camiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

633.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bulunan Ocaklı Ada Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

634.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, MİT personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

635.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, İncirlik Hava Üssü'nün yabancı ülke kuvvetleri tarafından kullanımı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1268) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

636.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, bir yarbay hakkında şehit kardeşinin cenazesinde yaşananlar nedeniyle soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

637.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, TRT Kurumu Geçici Danışma Kurulları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

638.-   Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Antalya'daki taş ocaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

639.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, çözüm sürecine ve terör olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

640.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ iline yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

641.-   Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un,  bazı belediyelerin teröre destek verdiği iddialarına ve terörle mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

642.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, siyasi görüşleri nedeniyle bir tiyatrocunun İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

643.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, siyasi görüşleri nedeniyle bir tiyatrocunun İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından işine son verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

644.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cemevlerindeki şehit cenazelerine devlet erkânının katılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

645.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Mogan Gölü'ndeki kirlenmeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

646.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, farklı din ve mezhepten olan şehitlerin cenaze törenlerine devlet yetkililerinin katılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

647.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Şile Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

648.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Ankara Balgat'taki Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen Avrupa menşeli dondurulmuş et ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

649.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Kara Havacılık Eğitim Merkezi arasında tünel inşa edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

650.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1283) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

651.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın ulaşım, otopark ve trafik sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

652.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bazı açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

653.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, koruma sayısı ile korumaların maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1286) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

654.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanı'na tahsis edilen koruma sayısı ile korumaların maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

655.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bakanlara tahsis edilen koruma sayısı ile korumaların maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

656.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, milletvekillerine ve siyasi parti genel başkan yardımcılarına tahsis edilen koruma sayısı ile korumaların maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

657.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cizre'de beş vatandaşın ölümüne yol açan olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

658.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkâri Yüksekova'da güvenlik güçlerinin bazı uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

659.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin yıkılarak yerine AVM yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

660.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yeni konutlar için getirilen KDV oranlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

661.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Haziran 2015 tarihinden itibaren yapılan atamalara ve görevden almalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

662.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, askeri ve mülki erkânın askerlerin cemevlerindeki cenaze törenine katılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1295) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

663.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kamu kurum ve kuruluşlarında naklen ve açıktan atamaların durdurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

664.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, yazarkasa pos cihazı kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1297) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

665.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Tekfur Sarayı'nın restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1298) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

666.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Eski Başkanı'nın öldürülmesine ve JİTEM ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1299) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

667.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne ve Köşk'e yakın alanlarla ilgili tasarruflara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

668.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir araca ateş açılmasına ve bir vatandaşın ölümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

669.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2015 yılları arasında çocukların hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1302) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

670.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kozmetik ve tıbbi cihaz ürünlerinin denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1303) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

671.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ayıplı ikinci el araç satışlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1304) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

672.-   Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Antalya L Tipi Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere şiddet uygulandığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

673.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında medya organlarında yer alan bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1306) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

674.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1307) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

675.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, bir TRT yöneticisinin ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yaptığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1308) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

676.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, TRT Çok Sesli Korosu sınavına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1309) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

677.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Anadolu Ajansının haberlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle bazı medya kuruluşlarına dava açmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

678.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Sarı Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

679.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir kurumun başkan yardımcısına bir devlet bankası tarafından özel araç ve şoför tahsis edildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

680.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, ceza infaz kurumlarında aileleriyle birlikte yaşamak zorunda kalan çocukların koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

681.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, İzmir Buca F Tipi Cezaevinde koşulların yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

682.-   İstanbul Milletvekili Sezai Temelli'nin, çocuk ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

683.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'deki L Tipi Kapalı Cezaevinin haddinden fazla mahkûmu muhafaza etmesinden ötürü oluşan sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

684.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı HSYK üyelerinin sosyal medya paylaşımlarına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

685.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van M Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

686.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir Açık Cezaevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1319) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

687.-   Siirt Milletvekili Hatice Seviptekin'in, cezaevine konulan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1320) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

688.-   Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, Erzincan'da cezaevinde bulunan bir hükümlü için yapılan ölüm izni talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

689.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, bazı tutuklu ve hükümlülerle görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1322) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

690.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine dair çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

691.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

692.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 21 yıldır cezaevinde bulunan ve yeniden yargılanmasına başlanan bir kişinin tutuksuz yargılanma talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

693.-   Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca'nın, hasta bir mahkûmun tahliye edilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

694.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Amasya Cezaevinde mahkûmlara kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

695.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İzmir Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundaki uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

696.-   Diyarbakır Milletvekili Edib Berk'in, Diyarbakır'da bir siyasi partinin tutuklu bulunan üyelerinin il dışındaki cezaevlerine nakledilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

697.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, denetimli serbestlik kurumundan yararlanan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

698.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, engelli tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

699.-   Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın'ın, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

700.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Eskişehir'de bir cezaevinde mahkûmların yemekten zehirlendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

701.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da görülmekte olan bir davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir yere naklinin istenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

702.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, bir avukatın müvekkilleri ile görüşmek amacıyla cezaevine girişte keyfi uygulamalara maruz kaldığı yönündeki iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

703.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, hasta bir mahkûmla ilgili Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

704.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Kandıra Cezaevindeki bir mahkûmun bazı şikâyetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

705.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

706.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, cezaevlerindeki doluluk nedeniyle yapılan nakillere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

707.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli'deki adliye birleştirme çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

708.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, milletvekillerinin cezaevlerini ziyaret için yaptıkları başvurulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

709.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde yaşanan nakil uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

710.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

711.-   Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş'in, kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında mağdurların kolluk güçleri ve adli makamlar ile ilgili yaşadıkları sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

712.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, engellilerin erişebilirliklerinin sağlanması konusunda belediyelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

713.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, muharip gazilere tanınan haklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

714.-   İstanbul Milletvekili Emine Beyza Üstün'ün, devlet koruması altındaki çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

715.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet eşitliği kapsamında atılan adımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

716.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, engelli ve engelli yakınlarına verilen sosyal yardımlarla ilgili uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

717.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

718.-   Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, evde bakım ücreti, engelli aylığı ve yaşlı aylığı alanlara yönelik incelemelerin seçim sonrasına ertelendiğine dair iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

719.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, muhtaçlık aylığı hak sahipliği için aranan gelir kriterine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

720.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şırnak'ta yaşayan kanser hastası bir vatandaşa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

721.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmesi gereken çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

722.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, sosyal yardım bütçesi ve yardım kriterlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

723.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

724.-   Bursa Milletvekili Tevfik Topçu'nun, KOSGEB'de yapılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

725.-   Bursa Milletvekili Tevfik Topçu'nun, KOSGEB üst düzey bürokratlarının eğlenceli toplantılara katıldıkları iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

726.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tuzla'da bir fabrikada yaşanan kimyasal sızıntıya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

727.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, maden ocaklarının güvenliği ile ilgili gerçekleştirilen bir düzenlemeye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

728.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bir yönetmelik değişikliğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

729.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Hacettepe Teknokent Konukevine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

730.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

731.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, özelleştirilen linyit işletmelerinde çalışan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

732.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli maaşları ve tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi için anlaştığı banka seçimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

733.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, SGK'nın emekli aylığı ödemelerinde bir özel banka ile protokol yaptığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

734.-   Van Milletvekili Selami Özyaşar'ın, iş cinayetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

735.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

736.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, emekli aylıklarının ödenmesi konusunda bir özel banka ile imzalandığı iddia edilen protokole ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

737.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Soma'da yaşanan maden kazası sonrası işten çıkarılan işçilerin tazminatlarının ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

738.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, yol ve viyadük yapımında yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

739.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, bir viyadük inşaatında iskelenin yıkılması sonucu gerçekleşen kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

740.-   Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

741.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, işçi ölümlerine ve iş kazalarını önlemek için alınan tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

742.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İzmir-Çanakkale otoyolu Koyundere mevkiinde dört işçinin hayatını kaybettiği viyadük inşaatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

743.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, maden kazalarına ve madenlerle ilgili yapılan bir düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

744.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, kapatılan maden ocaklarına ve maden ocakları güvenliği ile ilgili gerçekleştirilen bir düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

745.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, tehlikeli madde depolayan ve/veya üreten tesislerle ilgili düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

746.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bir yönetmelik değişikliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

747.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir çevre yolu inşasında meydana gelen ve dört çalışanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

748.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

749.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, kamudaki engelli istihdamının yetersizliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

750.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, hakkında disiplin işlemi yapılan kamu çalışanlarının sendikal dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

751.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir metro inşaatında meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

752.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

753.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, nitrik asit üretimi yapan bir fabrikada yaşanan iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

754.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriyeli sığınmacılar nedeniyle yaşanan istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

755.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, kamu kurumlarında engelliler için tahsis edilen kadrolara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

756.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

757.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda yabancılara verilen çalışma izinlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

758.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

759.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bafa Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

760.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Halıdere bölgesinde bulunan taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

761.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bir projeye dair vermiş olduğu karara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

762.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'in bir mahallesinin önünden geçen çevre yoluna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

763.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, tehlikeli madde depolayan ve/veya üreten tesislerle ilgili düzenlemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

764.-   Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş'in, Akkuyu NGS Projesi ile ilgili ÇED sürecine ve Santralin yakınından geçen bir fay hattına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

765.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Efemçukuru Altın Madeni ile ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

766.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir çevre yolu inşasında meydana gelen ve dört çalışanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

767.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

768.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir bölgede açılması planlanan mıcır ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

769.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, HES inşaatlarının çevreye vereceği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

770.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ÇED olumlu raporu verilen şirketlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

771.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı bazı köylerde siyanürle altın aranması için ÇED raporu verilip verilmediğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

772.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, İstanbul'da bulunan deprem sonrası toplanma alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

773.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, 1999 yılında gerçekleşen Kocaeli Depremi sonrası orta hasarlı binaların güçlendirilme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

774.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

775.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin arazisinin alışveriş merkezi yapılmak üzere satıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

776.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Şirinevler üst geçidinin onarımı veya yeniden inşasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

777.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde yapılan tapu kadastro işlemleri nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

778.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'daki çevre sorunlarına ve yeşil alanların tahribatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

779.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, boğulma nedeniyle meydana gelen ölümlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

780.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da mikro klima özelliği olan bir bölgeye belediyelerin çöp döktüğü iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

781.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

782.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'da olası sel ve su baskınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

783.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'daki riskli alanlarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

784.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

785.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, insan ticareti ve insan kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik alınan tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

786.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Türkiye'den iadesi istenen yabancı uyruklu IŞİD üyelerine ve çeşitli iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

787.-   Diyarbakır Milletvekili Edib Berk'in, Eğit Donat Projesi'ne ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

788.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Irak'ın Erbil şehrindeki bir hapishanede bulunan bir Türk vatandaşına ve yapılan işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

789.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

790.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Kıymetli Eşya Lojistiği ve Borsa Kasa Hizmetine İlişkin Genelgeye ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

791.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

792.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'da yapılması planlanan termik santral projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

793.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

794.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyden geçirilmesi planlanan yüksek gerilim hattından kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

795.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, jeotermal santrallerin açılması için gerekli olan ÇED raporu zorunluluğunun kaldırıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

796.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın bir mahallesindeki bir trafonun onarımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1429) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

797.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da sulama birliğine borcu olan çiftçilerin destekleme primlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

798.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Mardin'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1431) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

799.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Halıdere bölgesinde bulunan taş ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

800.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1433) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

801.-   Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş'in, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesi hakkında hazırlanan bir rapora ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1434) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

802.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Tire İlçesi'ne bağlı Akçaşehir Mahallesinde kömür madeni yüzünden yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1435) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

803.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bir yönetmelik değişikliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1436) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

804.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapılan kazılara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1437) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

805.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1438) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

806.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, elektrik abonelerinden tahsil edilen teknik kayıp ve kaçak kayıp bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1439) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

807.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de faaliyet gösteren taş ve maden ocağı sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1440) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

808.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi’ndeki HES'lerin hangi nehirler üzerine kurulacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

809.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde maden arama ve işletme ruhsatı verilen şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

810.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, 5177 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce ve sonra ruhsat verilen taş ocağı sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1443) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

811.-   Batman Milletvekili Ali Atalan'ın, Batman'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

812.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, 2002 yılından 2015 yılına kadar verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1445) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

813.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, elektrik kayıp kaçak bedelinin tüketiciden tahsiline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1446) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

814.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Gülyalı'daki maden ocaklarına ve yeni maden ocağı açılması çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

815.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünün gerçekleştirdiği bir ihaleye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1448) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

816.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan güvenlik personelinin maaşlarıyla ilgili yaşadığı sorunlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

817.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in spor kulüplerinin statlarının kapatılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

818.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Çorlu Kapalı Spor Salonunun fiziki yeterliliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1451) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

819.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, örgün eğitim veren yükseköğrenim kurumlarına kayıt olan yeni öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1452) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

820.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'de yapılmakta olan stadyum inşaatına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1453) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

821.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ iline stadyum yapılması konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1454) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

822.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1455) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

823.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Ağrı'daki şeker fabrikasının kapatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1456) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

824.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, domates üreticilerinin firmaların alım politikalarından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

825.-   Manisa Milletvekili Zeynel Balkız'ın, domates üreticilerinin ürünlerini satın alan firmalar tarafından uğratıldıkları zarara ve söz konusu piyasada yaşanan düzenleme ihlallerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

826.-   Manisa Milletvekili Zeynel Balkız'ın, okullarda kuru üzüm dağıtımı uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

827.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tarım alanlarında görülen fare istilasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1460) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

828.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hayvancılık sektörü yem üretimi miktarının yetersizliği ve maliyetlerin yüksekliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1461) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

829.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana ilindeki tarımsal üreticilerin IPARD hibe ve destek programlarından yararlandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1462) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

830.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Batman'da anız yakma sonucu meydana gelen yangınlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1463) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

831.-   Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Üretici Birlikleri Kanunu ile ilgili bazı hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

832.-   Batman Milletvekili Ali Atalan'ın, dane mısırda 2015 yılında çiftçiye ödenecek toplam prime ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1465) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

833.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, kırmızı et fiyatındaki artışa ve besicilere yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1466) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

834.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, veteriner hekim kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

835.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, doğu illerinde yaşanan orman yangınlarına yeterli müdahalede bulunulmadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

836.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'deki organik tarım çiftçilerinin destekleme ödemeleriyle ilgili yaşadığı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

837.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, sözleşmeli tarım uygulamalarında işletmelere karşı çiftçilerin haklarının korunmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

838.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımından geçinen ailelerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

839.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'deki mısır üreticileri için 2014 yılı teşvik primleri tutarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

840.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, mülga 1757 sayılı Kanun’a göre kamulaştırılan ancak kamulaştırma bedelleri maliklerine ödenmeyen arazilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

841.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa ve ilçelerinin afet bölgesi ilan edilmesine ve çiftçilerin zararının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

842.-   Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, sığırlarda görülen çiçek hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

843.-   Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, 2003 yılından bu yana ithal edilen tarım ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

844.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne giriş yapılamamasından kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

845.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, tarım işçileri arasındaki kayıt dışılık oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

846.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nde TMO'nun buğday alım merkezlerinin sayısının azalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

847.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 2002-2014 yılları arasında küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısına ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

848.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, kırmızı et piyasası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

849.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, mısır taban fiyatının açıklanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

850.-   Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen'in, mısır alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

851.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, su ürünleri mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

852.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'teki yoğun kar yağışının yol açtığı zararın tazminine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

853.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca desteklenen illere ve verilen destek miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

854.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, İstanbul Halk Ekmek A.Ş. tarafından üretilen ekmekler ile ilgili iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

855.-   Bursa Milletvekili Asiye Kolçak'ın, sözleşmeli tarımsal üretimde üreticinin korunmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

856.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

857.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, domates üreticilerinin ürünlerinin satışında yaşadıkları sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1490) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

858.-   İstanbul Milletvekili Emine Beyza Üstün'ün, Türkiye'deki hububat üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

859.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, ayçiçek üretimine ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

860.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

861.-   İstanbul Milletvekili Turgut Öker'in, gümrük kapılarında yaşanan sıkıntılara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

862.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

863.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

864.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı bazı köylerin yol ve ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

865.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın İmranlı ilçesinde devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

866.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Zara ilçesinde devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

867.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

868.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, terör suçlarının faillerinin yakalanması için getirilen ihbar teşvik uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

869.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Hafik ilçesinde devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

870.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Kangal ilçesinde devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

871.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, belde belediyelerinin kapatılması ile ilgili sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

872.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da 30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerinde aday olan ve seçilemeyen kamu görevlilerinin görevlerine dönemedikleri iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

873.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi'nde yaşanan içme suyu ve yol yapımı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

874.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Kurbağalıdere'nin ıslah çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

875.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, bir IŞİD mensubunun Türkiye'de tedavi edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

876.-   İstanbul Milletvekili Turgut Öker'in, Gazi Cemevi'nde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

877.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Suruç'ta yaşanan patlama sonrası IŞİD'e karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

878.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir vatandaşın polisler tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

879.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, toplumsal olaylarda kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonucu ortaya çıkan yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

880.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesinin Avlağıçayırı Köyü’ndeki ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

881.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'ta Suriyeli sığınmacılar için kurulan çadırkentin arazisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

882.-   Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde kurulan arama noktalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

883.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, IŞİD'e katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

884.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, IŞİD'e yönelik operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

885.-   İstanbul Milletvekili Turgut Öker'in, Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı bir köyde IŞİD üyelerince keşif yapıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

886.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'daki cadde, sokak ve bulvarların açık otopark olarak işletilmesi uygulamasına ve Ankara Ulus'ta yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

887.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Akşehir ilçesinde yürütülen yol yapım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

888.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı bir köyün sulama hattı ile ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

889.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, son yıllarda artan telefon dolandırıcılığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

890.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, terör örgütleri tarafından kapatıldığı iddia edilen yollara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

891.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Kadıköy'deki bir plaja ücretli turnikeler konulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

892.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Ankara'daki yol kenarı otoparkların ücretsiz kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

893.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir aracın resmi bir görevinin bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

894.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev yapan sivil memurların angaryaya ve mobbinge maruz kaldıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

895.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de 14 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

896.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, başpolis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

897.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Emniyet Teşkilatının bilgisayar korsanlığı hizmeti veren bir şirket ile yaptığı iddia edilen anlaşmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

898.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, polislere zorunlu psikolojik destek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

899.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'taki bazı yerleşim yerlerinin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

900.-   Tunceli Milletvekili Edibe Şahin'in, Tunceli'de ilan edilen özel güvenlik bölgelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

901.-   Kars Milletvekili Şafak Özanli'nin, bazı yerleşim yerlerinin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

902.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Gazi Mahallesi’nde bir vatandaşın yaralanması olayına ve faili tespit edilemeyen adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

903.-   Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın'ın, Erzincan'da kaybolan yirmi Afgan uyruklu çocuğa ve ülkemizdeki kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

904.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Alevi vatandaşlara ve sivil toplum örgütü yöneticilerine yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

905.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilere ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

906.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bazı yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

907.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Alevi sivil toplum kuruluşu yöneticilerine yönelik silahlı saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

908.-   Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş'in, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir anma törenine yönelik jandarma müdahalesi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

909.-   Şanlıurfa Milletvekili Leyla Güven'in, Alevi dernekleri yöneticilerine yönelik silahlı saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

910.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Alevi dernekleri yöneticilerine yönelik silahlı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

911.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bazı yerleşim yerlerinin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

912.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bazı yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

913.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir mahallede Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

914.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, Alevi kurum ve vatandaşlara yönelik saldırı ve tehditlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

915.-   Bursa Milletvekili Asiye Kolçak'ın, Alevi vatandaşlara yönelik saldırı ve tehditler ile bunlara karşılık alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

916.-   Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, İçişleri Bakanlığının YÖK'e göndermiş olduğu bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

917.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, yaylacıların Ağrı ve Tendürek dağlarının geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

918.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Giresun'da mevsimlik işçilere yönelik bir saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

919.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Alevi vatandaşlara ve Alevi dernekleri yöneticilerine yönelik silahlı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

920.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının personel ile ilgili tasarrufları hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

921.-   Kars Milletvekili Şafak Özanli'nin, Alevi vatandaşlara ve Alevi dernekleri yöneticilerine yönelik silahlı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

922.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Alevi vatandaşlara ve Alevi dernekleri yöneticilerine yönelik silahlı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

923.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak'ta yaşanan hayvan hakları ihlali iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

924.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015 Milletvekili Seçimleri sürecinde Halkların Demokratik Partisine yönelik saldırılara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

925.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin iki basın mensubunu darp ettiği olayın soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1558) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

926.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planı çerçevesinde planlanan yol ağlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1559) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

927.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir polis merkezine yapılan terör saldırılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1560) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

928.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Alevi vatandaşlara yönelik ayrımcılık, tehdit ve saldırılara karşı yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1561) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

929.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

930.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, bazı TMMOB yöneticilerinin koruma isteminin reddedilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

931.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, Kamp Armen'in korunmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

932.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Alevi vatandaşların uğradığı saldırı ve tehditlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

933.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, kamuda kadın istihdamına ve bu çerçevede komiser yardımcılığı için çıkılan bir sınav ilanına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

934.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, hız sınırını aşan bir kişiye ceza yazan polislerin görev yerlerinin değiştiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

935.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Türkiye üzerinden yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

936.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul'un olası bir depreme karşı hazırlığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

937.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Heybeliada'daki faytoncuların sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

938.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'dan IŞİD'e katılımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

939.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki personelin izinlerinin iptal edilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

940.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, askerlik görevini yaparken şehit olan bürokrat, milletvekili ve bakan çocuklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

941.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir gözaltıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

942.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Fatih'te bulunan tarihi nitelikteki bir konağa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

943.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ÇED'in gerekli olmadığına dair karar alan valiliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1576) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

944.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Suriye uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1577) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

945.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılması talep edilen bir üst geçide ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1578) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

946.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

947.-   Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş'in, Muş'un Varto ilçesinde öldürülen PKK'lı bir kadının bedeninin teşhir edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1580) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

948.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, İstanbul'da Fatih Polis Merkezine yönelik terör saldırılarında ihmal olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1581) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

949.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, yaşanan terör olaylarına geç müdahale edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1582) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

950.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, nüfus müdürlükleri arşivinde bulunan Osmanlıca belgelerin Ankara'da bir merkezde toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1583) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

951.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi'nde bulunan Fatih Polis Merkezine yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1584) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

952.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Batman Belediye Başkanı’nın açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1585) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

953.-   Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen'in, Konya'da yapılan trafik kontrollerinde araçlara kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1586) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

954.-   Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen'in, terör örgütü tarafından kaçırılan gümrük muhafaza memurlarının durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1587) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

955.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşları arasındaki olası çatışmaların önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1588) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

956.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, milletvekillerinin çocuklarının askerlik durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1589) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

957.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da uyuşturucu madde bağımlılığında meydana gelen artışa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1590) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

958.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, DAİŞ terör örgütüne katılan bir şahsın beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1591) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

959.-   Kars Milletvekili Şafak Özanli'nin, Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan özel güvenlikli bölge uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1592) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

960.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, 20 Temmuz 2015 tarihinden sonra alınan sokağa çıkma yasağı ve özel güvenlik bölgesi kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1593) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

961.-   Batman Milletvekili Ali Atalan'ın, Batman Sason ilçesindeki bir Ermeni mezarlığına yönelik saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1594) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

962.-   Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, kolluk kuvvetlerine ait bazı araçların plakasız olarak kullanıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1595) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

963.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Mobeselere dayalı olarak kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1596) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

964.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa İli Karaköprü Belediyesinde yapılan işçi alım mülakatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1597) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

965.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kurbağalıdere'nin ıslah çalışmaları esnasında Kartal sahiline zarar verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1598) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

966.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Fethi Paşa Korusu'nda yapılan park düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1599) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

967.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Balkan göçmenlerinin oturma ve çalışma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1600) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

968.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı kadrolarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1601) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

969.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan geçici barınma merkezini ziyaret talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1602) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

970.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, PKK terör örgütünün kamera sistemi kurduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1603) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

971.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Şile ilçesinde balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşların yaşadıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1604) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

972.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır Lice Devlet Hastanesinde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1605) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

973.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, 6-7 Eylül 1955 tarihinde meydana gelen gayrimüslimlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1606) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

974.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Suruç'ta meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1607) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

975.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, yol kesme ve araç kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1608) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

976.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Büyük İstanbul Otogarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1609) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

977.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1610) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

978.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Yassıada'nın imar planlarına aykırı olarak yapılaşmaya açıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1611) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

979.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, turizm sektöründeki sorunların çözümüne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1612) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

980.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, 2014 yılında kütüphane sayısındaki azalmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1613) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

981.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Sultanahmet'te bir otopark inşaatı sırasında tarihi kalıntılara zarar verildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1614) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

982.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da turizm ile ilgili verilere ve Ankara'da turizmin gelişmemesinin nedenlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1615) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

983.-   Gümüşhane Milletvekili Mustafa Canlı'nın, Doğu Karadeniz Kültür ve Turizm Buluşması etkinliğine Gümüşhane'den yetkili çağırılmadığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1616) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

984.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, iç ve dış politika ile artan terör olaylarının turizme etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1617) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

985.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Bakanlık bünyesinde bulunan TUDAV'ın personelinin işine son verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1618) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

986.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1619) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

987.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesinde turizm potansiyelinin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1620) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

988.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Alpullu Şeker Fabrikasının özelleştirme sürecine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1621) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

989.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, kamuda görev yapan mühendislerin özlük haklarında iyileştirme yapılması talebine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1622) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

990.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan kişilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

991.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1624) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

992.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, kamu personeline verilen ödül ve ikramiyelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1625) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

993.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Türkiye'nin kırılgan ekonomiler arasında gösterilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1626) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

994.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abone verilerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1627) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

995.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1628) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

996.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki TEDAŞ'ın Çubuk ilçesine taşınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1629) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

997.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un bazı ilçeleri özelinde ecrimisil bedellerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1630) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

998.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, ecrimisil bedeli ödeyen vatandaşlara Hazine arazilerinin satışının sonuçlandırılamamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1631) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

999.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 3 Kasım 2002'den itibaren ÖSYM'nin yaptığı sınavlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1632) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1000.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'daki eğitim kurumlarına müdür atamak amacıyla gerçekleştirilen mülakat sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1633) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1001.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Türkiye genelindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1634) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1002.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Danıştay kararlarının Bakanlık tarafından uygulanmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1635) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1003.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, bilişim teknolojileri aday öğretmenlerine bu yıl için verilecek kadro sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1636) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1004.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, fen bilimleri öğretmenlerine bu yıl için ayrılan kadro sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1637) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1005.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, öğretmen atamalarının yetersizliğine ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1638) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1006.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, bilişim teknolojisi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1639) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1007.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sosyal bilgiler öğretmenliği branşındaki atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1640) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1008.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, taşımalı eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1641) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1009.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ÖSYM sınav sorularının çalınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1642) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1010.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, mevcut ÖSYM Başkanı'nın görev yaptığı sürede sorun yaşanan sınavlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1643) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1011.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Eski ÖSYM Başkanı'nın görev yaptığı 2010-2015 yılları arasında sınavlarda yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1644) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1012.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, eski bir ÖSYM Başkanı'nın görev yaptığı 2004-2010 yılları arasında sınavlarda yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1645) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1013.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, eski bir ÖSYM Başkanı'nın görev yaptığı 2003-2004 yılları arasındaki sınavlarda yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1646) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1014.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, eski bir ÖSYM Başkanı'nın görev yaptığı 2002-2003 yılları arasındaki sınavlarda yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1647) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1015.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ÖSYM'nin 2002-2015 yılları arasında yaptığı sınavların sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1648) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1016.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki soru hatalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1649) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1017.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ÖSYM tarafından yapılan sınavların sorularının hazırlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1650) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1018.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, ÖSYM'nin son beş yıl içinde yaptığı sınavlarda yaşanan yanlışlık ve sızdırmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1651) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1019.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, YÖK'ün Suriyeli sığınmacılarla ilgili bilimsel araştırmaları yasakladığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1652) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1020.-   Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1653) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1021.-   Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan'ın, dershane çalışanlarının istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1654) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1022.-   Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan'ın, sanat eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1655) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1023.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, eğitim ve öğretim desteği verilen okullardaki burslu öğrenciler için destek verilmeyeceğine dair düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1656) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1024.-   Diyarbakır Milletvekili Edib Berk'in, gençlerin eğitimine yönelik çalışmalara ve müfredatın denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1657) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

1025.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kadıköy'de bulunan bir ortaokulun bilim sanat merkezine dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1658) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

1026.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler ile teknik öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1659) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

1027.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 2015-2016 eğitim öğretim yılında yapılacak özel okul desteğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1660) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

1028.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda yaşanan soru ve hesaplama hatalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1661) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

1029.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'daki okulların fiziki yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1662) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1030.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, madde bağımlısı öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1663) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

1031.-   Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş'in, Mersin'in Mezitli ilçesinde bir ortaokulda görevli bazı öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1664) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

1032.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1665) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1033.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, eğitim kurumlarının elektrik ve su giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1666) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1034.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, Suriyeli çocukların eğitime erişimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1667) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1035.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Almanca öğretmeni atamaları için ayrılan kontenjana ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1668) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

1036.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, okul yöneticisi atamalarında sözlü sınav uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1669) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

1037.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, adalet meslek yüksekokulu mezunları için hukuk fakültelerinde ayrılan kontenjana ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1670) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

1038.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1671) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

1039.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, bir İlçe Milli Eğitim Müdürünün siyasi bir toplantıya katıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1672) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

1040.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1673) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

1041.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1674) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

1042.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ Hayrabolu'da bir memurun bir siyasi partinin toplantılarına katıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1675) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

1043.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, öğretmen açığına ve atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1676) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

1044.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, TEOG sınavına ve Bakanlık tarafından belirlenen okul kontenjanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1677) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

1045.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bir imam hatip lisesinde resmi törenlerde Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1678) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

1046.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Kazlıçeşme Abay Ortaokulunun imam hatip okuluna dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1679) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

1047.-   Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, okul müdürleri ile ilgili düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1680) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

1048.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ Eğitim Kampüsü ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1681) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

1049.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Mardin Kalesi'nin turizme açılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1682) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1050.-   Batman Milletvekili Ali Atalan'ın, yerleşim yerleri üzerinden alçak uçuş yapan askeri hava araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1683) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

1051.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Ege Denizi'ndeki tarafsız 16 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1684) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1052.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TSK bünyesindeki sivil memurlara askerlerle birlikte içtima yaptırıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1685) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

1053.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hakkında çeşitli iddialar bulunan bir TSK personelinin terfi ettirilmesine ve Diyarbakır'a Jandarma Komutanı olarak atanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1686) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

1054.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, hava harekâtlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1687) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

1055.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, askerlik hizmetine ve bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1688) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

1056.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, soru önergelerine ve önergelerin cevaplandırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1689) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

1057.-   Niğde Milletvekili Vedat Bayram'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde görev yapmakta iken yaralanan bir askerin tedavisine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1690) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

1058.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde yapılması planlanan baraja ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1691) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1059.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan ve Kurbağalıdere olarak anılan derenin ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1692) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1060.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı bir mahallenin içme suyu sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1693) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1061.-   Tunceli Milletvekili Edibe Şahin'in, Tunceli'deki orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1062.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Yıldız Dağlık Kütlesi'nde faaliyet gösteren taş ocaklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1695) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

1063.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan HES projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1696) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

1064.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, yapılması planlanan Sungurlu Barajı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1697) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1065.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 1000 Günde 1000 Gölet GÖL-SU Projesinin Manisa ilindeki uygulanma durumuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1698) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

1066.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Aydın'da tarım arazilerinin su altında kalmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1699) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1067.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Boğaçay Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1700) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1068.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde yapılması planlanan çöp toplama merkezine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1701) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1069.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Melet Havzası'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1702) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1070.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Haziran 2015'ten itibaren meydana gelen orman yangınlarına ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1703) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

1071.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Küçük Menderes Havzasında çiftçilerin yaşadıkları sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1072.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, EUROCONTROL gelirlerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğüne eksik pay ayrıldığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1705) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1073.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi'nde faaliyette olan HES'lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1706) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

1074.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis-Siirt il sınırında meydana gelen orman yangınına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1707) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1075.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da faaliyet gösteren HES'lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1708) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1076.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

1077.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Artvin'in Hopa ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1710) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

1078.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Doğanözü Gölet İnşaatı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1711) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1079.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki havuzlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1712) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1080.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Kastamonu'da Devrez Çayı'nın ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1713) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

1081.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da inşa edilecek Koçali Barajı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1714) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

1082.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'da meydana gelen orman yangınına ve yangın söndürme uçakları ile helikopterlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1715) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

1083.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Ergene Nehri'nin temizlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1716) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

1084.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Çakmak Barajı Projesi'nin tamamlanmamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1717) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

1085.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Simav 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı yapımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1086.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, ambalajlı içme sularının denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1087.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları kapsamında yapılan bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1088.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan kanser vakalarının mermer ocaklarıyla ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1089.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, yapılması planlanan Bursa Şehir Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1090.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da yapılması planlanan bir hastaneye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1091.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, bir IŞİD mensubunun Türkiye'de tedavi edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1092.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Sağlık Bilimleri Üniversitesi atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1093.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakanlığa bağlı hastanelerde çalışan taşeron işçilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1094.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 663 sayılı KHK ile kadroları iptal edilen personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

1095.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, IŞİD üyelerinin tedavi amacıyla Türkiye'ye geldiklerine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

1096.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ta yaşanan uzman doktor ve sağlık personeli sıkıntısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

1097.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Suriyeli sığınmacıların gelmesiyle birlikte son yıllarda çocuk hastalıklarının arttığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

1098.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1099.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Devlet Hastanesinde yaşanan kazalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1732) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1100.-   Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1101.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, mevsimlik tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1102.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1735) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1103.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, devlet ve üniversite hastanelerinde çalışan hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1736) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1104.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'in Erdek, Gönen ve Bandırma ilçelerinde görülen ishal vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1737) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1105.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin taşınacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1738) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1106.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, tıbbi cihaz satışı yapan firmalarla ilgili bir yasal düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1739) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

1107.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Suriyeli sığınmacılara yönelik sağlık ve aşı politikasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1740) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

1108.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'ta çocuk acil servisi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1741) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1109.-   Gümüşhane Milletvekili Mustafa Canlı'nın, Gümüşhane'deki hastanelerde görev yapan uzman doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1742) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1110.-   Sivas Milletvekili Celal Dağgez'in, Sivas Numune Hastanesi ile ilgili bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1743) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1111.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, terör örgütü mensuplarının tedavi edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1744) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1112.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, personelin sağlık kontrollerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1745) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1113.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ta yapımı devam eden yeni bölge hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1746) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1114.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kemik iliği bankalarına dair verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1747) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1115.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, İstanbul Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1748) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1116.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriyeli sığınmacılara yönelik sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1749) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1117.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da uyuşturucu madde bağımlılığına ve tedavi yöntemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1750) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1118.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, sağlık lisans ve ön lisans mezunları için ayrılan kadrolara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1751) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

1119.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, e-Nabız Projesi konulu genelgeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1752) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

1120.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Hepatit C ilaçlarının temininde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1753) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

1121.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanelerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1754) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

1122.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır Lice Devlet Hastanesinde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1755) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1123.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, yapımı tamamlanan Batman Beşiri Devlet Hastanesinin hizmete girmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1756) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1124.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Muş'ta uyuşturucu madde bağımlılığındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1757) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

1125.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Muş'ta uyuşturucu madde bağımlılığındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1758) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

1126.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak Devlet Hastanesinde yapılan iş bırakma eylemi sonrası çalışanlara soruşturma açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1759) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

1127.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de sağlık alanında yaşanan sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1760) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

1128.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya arasındaki yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1761) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1129.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Keçiören-Tandoğan metro inşaatı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1762) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2015)

1130.-   Tokat Milletvekili Abdurrahman Başkan'ın, Tokat, Amasya ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı bölünmüş yol çalışmalarının durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1763) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2015)

1131.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya-Akşehir güzergâhına Raybüs seferleri konulması ile ilgili projeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1764) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1132.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Çanakkale'de Edincik ve Gönen kavşaklarındaki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1765) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1133.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu için Bursa'nın Nilüfer ve Karacabey ilçeleri civarındaki köylülere kamulaştırma bedeli ödenmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1766) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1134.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir balıkçı barınağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1767) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1135.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, seferden kaldırılan tren hatlarına ve TCDD'nin faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1768) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1136.-   Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Selahaddin Eyyubi Havaalanı'na ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1769) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1137.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1770) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1138.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir çevre yolu inşasında meydana gelen bir kazaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1771) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

1139.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planı çerçevesinde planlanan yol ağlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1772) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

1140.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş-Göksun yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1773) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1141.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, uçak seferlerinde yaşanan iptal ve rötarlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1774) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

1142.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa-Keles-Orhaneli Yolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1775) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

1143.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, ticari araçlar ile yolcu ve yük taşımak için çalışma izni veren yetki belgelerinin sınıflandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1776) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1144.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, kamulaştırma süreci tamamlanmadan Poyrazköy-Paşaköy arası bağlantı yolu viyadüğü inşaatına başlandığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/1777) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1145.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Demirci-Yarbasan-Selendi yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1778) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1146.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara-Sivas hızlı tren hattı inşa çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1779) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

1147.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir mahallenin afet riskli alan ilan edilmesine ve ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1780) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

1148.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1781) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1149.-   Batman Milletvekili Ali Atalan'ın, kamu kurumlarına alınan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1782) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1150.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Göcek'te yer alan tünellere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1783) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

1151.-   Batman Milletvekili Ali Atalan'ın, Batman'da internet erişiminde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1784) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2015)

1152.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1785) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

1153.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir il sınırları içerisinde bulunan Seyitgazi-Kırka-Gökbahçe yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1786) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

1154.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yapılan yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1787) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2015)

1155.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki Türk Telekom şubesinin Elmadağ ilçesine taşınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1788) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2015)

1156.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ ilini de kapsayan yüksek hızlı tren çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1789) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

1157.-   Çanakkale Milletvekili İbrahim Kürşat Tuna'nın, Çanakkale-Gökçeada arasındaki deniz ulaşımında ulaşımı sağlayan şirket kaynaklı yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1790) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

1158.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM Yerleşkesine alınmayan bazı yayınlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1791) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1159.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, sınır ötesi operasyonlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1792) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2015)

1160.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, TSK tarafından Kuzey Irak'ın Kandil bölgesine düzenlenen bir hava saldırısı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1793) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1161.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, TSK tarafından Kuzey Irak'ın Kandil bölgesine düzenlenen bir hava saldırısı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1794) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1162.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, TSK tarafından Kuzey Irak'ın Kandil bölgesine düzenlenen bir hava saldırısı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1795) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1163.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin bir köyüne hava saldırısında bulunulduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1796) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

1164.-   Van Milletvekili Selami Özyaşar'ın, polis ve askere vur emri verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1797) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1165.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'te bir hastaneye polis baskını yapıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1798) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

1166.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, İstanbul Bağcılar'da Caferi Cemaatine ait üç caminin aydınlatma giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1799) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1167.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1800) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1168.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1801) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1169.-   Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1802) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1170.-   İstanbul Milletvekili Turgut Öker'in, Protestan Kiliseler Derneğine yönelik tehditlerin soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1803) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'ye yapılan sanatçı alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1804) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ege Denizi'nde yaşanan sığınmacı ölümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1805) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un bazı semtlerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1806) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1807) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1808) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1176.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, İskenderun Limanı'ndan hareket eden Bolivya bandıralı bir yük gemisinde Yunanistan tarafından aramada çok miktarda silah bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1809) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1177.-   Giresun Milletvekili Orhan Erzurum'un, SEKA Aksu Kağıt Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1810) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1178.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, kamu kurumlarındaki Elazığlı bürokratların görevden alındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1811) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1179.-   Kırıkkale Milletvekili Seyit Ahmet Göçer'in, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1812) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1180.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, terör örgütü ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1813) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1181.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1814) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerindeki geçersiz oylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1815) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emekli aylıklarının dolar kuru karşısında eridiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1816) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında MASAK'a yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1817) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Google'a yapılan içerik kaldırma taleplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1818) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1186.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1819) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1187.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, şeker pancarı alımında uygulanan polarizasyon sistemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1820) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1188.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, protestolu senet, karşılıksız çek ve icra dosyası verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1821) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1189.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bir haber sitesine erişimin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1822) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1190.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir bakan hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1823) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1191.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, bazı bakan korumalarının uçaklara silahla bindikleri iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1824) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1192.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir mahallede bulunan gecekonduların yıkımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1825) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1193.-   Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş'in, Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1826) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1194.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1827) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1195.-   İzmir Milletvekili Aslan Savaşan'ın, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1828) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1196.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1829) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1197.-   Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1830) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Twitter'a erişimin engellendiği iddiasına ve sosyal medyadan içerik kaldırma uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1831) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2015)

1199.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, çözüm sürecinin akıbetine ve son dönemlerde yaşanan bazı olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1832) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2015)

1200.-   Van Milletvekili Selami Özyaşar'ın, HDP binalarına yapılan saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1833) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2015)

1201.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, HDP binalarına yapılan saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1834) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2015)

1202.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Borçka Hidroelektrik Santralinde hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1835) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1203.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Muratlı Hidroelektrik Santralinde hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1836) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1204.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulduğu iddia edilen bir birime ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1837) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1205.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Dağlıca ve Iğdır'da gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1838) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cizre'de ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1839) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1207.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Hazine tarafından verilen borç üstlenim taahhütlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1840) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1208.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, TMSF tarafından el konulan bankalar ile bankalarla birlikte devralınan zarara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1841) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1209.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, maden ocaklarındaki patlamayı önleyici sistemler ile ilgili bir düzenlemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1842) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1210.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ÖSYM'nin yapmaya yetkili olduğu sınavlardan sadece bazılarının yapılabilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1843) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1211.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Cizre'de ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1844) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1212.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Cizre'de ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1845) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1213.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, Cizre başta olmak üzere çeşitli yerlerde çocukların çatışma ortamında yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1846) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1214.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bir siyasi partinin binalarına yapılan saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1847) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1215.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bir denetim elemanı tarafından hazırlanan rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1848) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın İlan Kurumunun bir gazeteye verdiği cezaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1849) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on üç yılda aşıların yan etkileri sebebiyle hayatını kaybeden bebek ve çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1850) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özre bağlı devamsızlıktan başarısız sayılan öğrencilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1219.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Devlet Personel Başkanlığının atamasını yaptığı emniyet mensuplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1852) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1220.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Osmanlı Ocakları isimli sivil toplum kuruluşu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1853) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1221.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, basın kuruluşlarına yapılan saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1854) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1222.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir gazetecinin başka bir gazeteciye yönelik bazı ifadelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1855) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1223.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Cizre'de uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1856) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1224.-   Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Rize'de bir iş yerine yapılan saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1225.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, HDP'li belediyelere aktarılan kaynaklara ve terör eylemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1226.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çözüm süreci sırasında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1227.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, terör örgütünün finans kaynaklarıyla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1860) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1228.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, terörle mücadele amacıyla çıkarılan bir yönetmeliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1229.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, şehitler için Tunceli'de tören düzenlenmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1230.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, geçici askeri güvenlik bölgelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1231.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ iline serbest bölge kurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1232.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1233.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ ilinin fuar ve kongre merkezi ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1234.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çözüm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1235.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ iline teknik üniversite kurulacağı yönündeki bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1236.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1237.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Cumhurbaşkanı'nın çözüm sürecine yönelik açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1238.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, askeri operasyonları valiliklerin iznine bağlayan Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1239.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Iğdır'da polislere yönelik bir terör saldırısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1872) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1240.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, seçim güvenliğine için alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1873) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cizre'de sokağa çıkma yasağı sırasında bazı sivil vatandaşların öldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1874) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1875) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarının eğitime etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1876) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan su kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1877) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ulaşıma kapanan yollar ile iletişim sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1879) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sağlık hizmeti alanında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1880) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1248.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bir kaymakamın bir partiye oy verilmesi yönünde telkinde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1881) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1249.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Türkiye'nin PYD ve YPG'ye saldırmama konusunda ABD'ye güvence verdiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1882) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1250.-   İzmir Milletvekili Aslan Savaşan'ın, öğrencilere kuru üzüm dağıtılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1883) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1251.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1252.-   Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş'in, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1253.-   Adana Milletvekili Rıdvan Turan'ın, HDP Eskişehir il binasına yapılan saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1254.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Kürtçe Kuran-ı Kerim meallerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1255.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'na ve Elazığ iline yönelik destekleme faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1888) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1256.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'da bir şehit polisin adının verildiği alt geçidin isminde "şehit" ibaresinin bulunmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1889) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1257.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, ön lisans mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1890) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1258.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir partinin kongresinin TRT'de canlı yayınlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1891) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1259.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir gazetenin internet sayfasına erişimin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1892) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1260.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Küçük Çamlıca Korusu'na inşaat yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1893) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1261.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, polisin bazı vatandaşlara şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1894) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1262.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1895) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1263.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Genelkurmay Elektronik Sistemleri Komutanlığının MİT'e bağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1896) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1264.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, toplumsal olaylarda yaşamını yitiren çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1897) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1265.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, eski bir cumhurbaşkanı ve başbakanın isimlerinin önemli kamu yapılarına verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1898) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin yaptığı bir sınava yönelik çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1899) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1267.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, sokağa çıkma yasağı ve güvenlikli bölge kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1900) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1268.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, hayvancılıkla uğraşanların kredi borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1901) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetenin internet sayfasına erişimin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1902) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1270.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, örtülü ödeneğin kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1903) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1271.-   Kırşehir Milletvekili Cemil Yıldırım Türk'ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine atanan öğretmenlerin güvenlik sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1904) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1272.-   Kırşehir Milletvekili Cemil Yıldırım Türk'ün, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonlarından yararlanan illere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1905) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1273.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, AŞTİ'nin başka bir yere taşınacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1906) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1274.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bazı basın kuruluşları hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, haklarında soruşturma açılan gazetecilere ve medya kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1276.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1277.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1278.-   İstanbul Milletvekili Turgut Öker'in, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından verilen desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1279.-   Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1912) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1280.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kamu kurum ve kuruluşları personelinin sosyal medya hesaplarının incelendiği iddiasına ve Ziraat Bankasındaki işten çıkarmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1281.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Anadolu Ajansı tarafından Sözcü Gazetesi'nin aboneliğinin sonlandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1282.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da yaşayan kadınların iş gücüne katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin yıkılarak yerine AVM yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı öğrencilerin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sokağa çıkma yasağı nedeniyle yurt başvurularını yapamamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında yapılan özelleştirmelere ve satılan kamu gayrimenkullerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1918) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetecinin basın kartı talebinin reddedilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı seçmenlerin isimlerinin seçmen kütüklerinden silindiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1920) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1288.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, cemevleri ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1921) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki yerleşim yerlerini terk eden vatandaşların oy kullanabilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1922) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SEÇSİS'in güvenilirliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1923) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1291.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, sulama amaçlı elektrik kullanımına ve çiftçilerin borçlarının yapılandırılması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1924) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1292.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kalitesiz ve sağlık açısından tehlikeli kırtasiye ve okul malzemelerinin satışının engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1925) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1293.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, FATİH Projesi kapsamında yapılan çalışmalara ve Proje ile ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1926) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aspendos Antik Tiyatrosunun restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1927) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişilere ve sahte paralar ile ilgili verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1928) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, parti liderlerinin yapacakları ziyaretler ve gezilerde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1929) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, düğün ve maç gibi etkinliklerde havaya ateş açılması sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1930) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uygulanan mal varlığı dondurma işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1931) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kanser tedavisi amacıyla alımı yapılan bazı cihazlara ve Türkiye'deki kanser vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1932) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığına ek ödenek ayrılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1933) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1301.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bayram tatillerinde trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1934) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1302.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 24 Eylül 2015 tarihinde hac ibadeti esnasında meydana gelen izdiham sonrası yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1935) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1303.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Tivibu tarafından bazı televizyon kanallarının yayınlarına son verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1936) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1304.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Uludere'de 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava harekatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1937) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1305.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'nın Hadim ilçesindeki Aladağ bölgesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen zararın giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1938) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1306.-   Kayseri Milletvekili Ali Kilci'nin, bazı seçim bölgelerindeki sandıkların taşınması uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1939) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1307.-   Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, 22 Eylül 2015 tarihinde Bodrum'da gerçekleşen sel felaketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1940) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ekonomik verilere ve hedeflere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1941) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1309.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Gazi Üniversitesi Rektörü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1942) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, seçim güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1943) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1311.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, basın üzerinde baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1944) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1312.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1945) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazeteci Ahmet Hakan'a saldırı olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1946) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1314.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Bodrum'daki sel felaketi nedeniyle esnafın yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1947) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütünün Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddiasına ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1948) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1316.-   Adana Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Suriye sınır kapılarında bekletilen cenazelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1949) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1317.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TRT için yapılan personel alım sınavları hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/1950) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1318.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/1951) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1319.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir kamu kurumunun mülakat sınavında yöneltilen sorulara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/1952) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1320.-   Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın'ın, basın yayın kuruluşlarına verilen cezalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/1953) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1321.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Anadolu Ajansı ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/1954) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1322.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere verilen cezalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/1955) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1323.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, sarı basın kartı ile ilgili bir düzenlemeye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/1956) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1324.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş) yazılı soru önergesi (7/1957) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1325.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş) yazılı soru önergesi (7/1958) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1326.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'da kullanılan kredi kartı sayısı ve takip edilen borç miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1959) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1327.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir kamu bankasının zarara uğratıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1960) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1328.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, banka kredilerine dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1961) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

1329.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir kurumun başkan yardımcısına bir devlet bankası tarafından özel araç ve şoför tahsis edildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1962) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

1330.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, çeşitli ekonomik verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1963) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1331.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşlardaki personele yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1964) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1332.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerinden seçimlerde harcanmak üzere ek ödenek ayrıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1965) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1333.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1966) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1334.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa eden personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1967) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1335.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sermaye Piyasası Kurulunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1968) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1336.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1969) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1337.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hazine Müsteşarlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1970) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1338.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1971) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1339.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sermaye Piyasası Kurulunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1972) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1340.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1973) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1341.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hazine Müsteşarlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1974) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1342.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bankaların kullandırdığı kredilerin sektörel dağılımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1975) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1343.-   Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş'in, Silivri L Tipi Cezaevinde hak ihlalleri yapıldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1976) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1344.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Osmaniye Cezaevi başta olmak üzere cezaevlerindeki hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1977) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2015)

1345.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, 9 Ekim 2014 tarihinde Gaziantep'te çıkan olaylar esnasında felç kalan işitme ve konuşma engelli bir gencin soruşturma dosyasında tek şüpheli olarak gösterilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1978) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1346.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Amasya Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1979) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1347.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Hrant Dink davası ile ilgili basında yer alan bir habere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1980) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1348.-   Bursa Milletvekili Asiye Kolçak'ın, milletvekillerinin cezaevi ziyaret taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1981) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1349.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki adliyenin taşınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1982) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1350.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, cezaevlerinde uygulanan iaşe bedellerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1983) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1351.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Erzurum'da görülen bir davada hakimin tutumu ve beyanlarına dair çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1984) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1352.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Sincan Cezaevinde kalan bazı mahkumlarla görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1985) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1353.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Harput Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde başlatılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1986) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1354.-   Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına sağlanan toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının kullanımında yaşanan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1987) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1355.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'ta sosyal yardımları kesilen vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1356.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Alpullu Şeker Fabrikasının faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1989) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1357.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Hrant Dink davası ile ilgili basında yer alan bir habere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1990) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1358.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi yapım çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1991) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1359.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Soma'da işten çıkarılan maden işçilerinin tazminatlarının ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1992) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2015)

1360.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, bir maden işletmesinde işçilerin maaşlarının yasal sınırın altında ödendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1993) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1361.-   Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, iş kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1994) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1362.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'da okul yapılması planlanan bir araziye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1995) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1363.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, 2015 yılı Ağustos ayında gerçekleşen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1996) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1364.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinin istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1997) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1365.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, kamu kurumlarında İş Kanunu kapsamında çalışan üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına atanmaları talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1998) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1366.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada sendikal haklarını kullanmak isteyen işçilerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1999) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2015)

1367.-   Erzurum Milletvekili Seher Akçınar Bayar'ın, Erzurum'da bazı belediyelere İŞKUR tarafından kontenjan verilmediğine dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2000) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1368.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da bulunan Şap Enstitüsü arazisine bakanlık binası yapılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2001) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1369.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki bir taş ocağının ÇED raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2002) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1370.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2003) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1371.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Gediz Nehri ve Demirköprü Barajı'ndaki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2004) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1372.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'daki riskli alan ve yapılar ile kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2005) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1373.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, egzoz emisyon ölçümlerine yönelik denetimlere ve bazı otomobil şirketlerinin emisyon ölçümlerinde hile yaptığının ortaya çıkmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2006) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1374.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Ege Denizi'ndeki bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2007) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1375.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2008) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1376.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İncirlik Hava Üssü'nün kullanımı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2009) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1377.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, çeşitli ekonomik verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2010) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1378.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, gümrük vergileri ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2011) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1379.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, dolar kurundaki artışın sonuçlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2012) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1380.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, ihracat hedeflerine ve ihracatta yaşanan düşüşlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2013) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1381.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye bağlı bazı arıza müdahale şefliklerinin kapatılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2014) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1382.-   Kayseri Milletvekili Ali Kilci'nin, petrol fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2015) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1383.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'nın Köprübaşı ilçesindeki yüksek radyasyona ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2016) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1384.-   Zonguldak Milletvekili Zeki Çakan'ın, kömür madeni işletmeleri ile ilgili bir yasal düzenlemeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2017) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

1385.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 2015-2016 öğretim yılında KYK yurtlarına başvuruda bulunan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2018) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1386.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'da Su Sporları Eğitim Merkezi yapılacağı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2019) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1387.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Sporcu Fabrikaları adlı projeye ve Elazığ'daki uygulanma durumuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2020) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1388.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'da yapılması planlanan Atletizm Pisti projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2021) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1389.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'da yapılması planlanan Doğukent Spor Salonu projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2022) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1390.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Hacettepe Üniversitesinde inşa edilen bir öğrenci konukevinin faaliyete açılmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2023) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1391.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, yüksek fruktozlu mısır şurubu üretimine ve kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2024) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1392.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Ağrı'daki şeker fabrikasının kapanmasına ve şeker pancarı üreticilerinin azalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2025) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1393.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine hipodrom yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2026) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1394.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışının neden olduğu zararın giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2027) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1395.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, bir bürokratın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2028) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1396.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'da yapılması planlanan Engelliler Çiftliği projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2029) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1397.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerin borçlarının ertelenmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2030) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1398.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, çiftçilerin çeşitli sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2031) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1399.-   Gümüşhane Milletvekili Mustafa Canlı'nın, kuşburnu tarımının teşvik edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2032) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1400.-   Kayseri Milletvekili Ali Kilci'nin, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonlarından yararlanan illere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2033) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1401.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Kapıköy ve Esendere Sınır Kapılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2034) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1402.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, PKK ile mücadele için özel bir birlik oluşturulduğuna dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2035) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

1403.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, 9 Ekim 2014 tarihinde Gaziantep'te çıkan olaylar esnasında felç kalan işitme ve konuşma engelli bir gencin soruşturma dosyasında tek şüpheli olarak gösterilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2036) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1404.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, kadına yönelik şiddete ve Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının şikayeti ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2037) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1405.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da bir basın açıklamasına katılan kamu görevlilerine soruşturma açılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2038) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2015)

1406.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2039) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1407.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2040) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1408.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2041) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1409.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2042) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1410.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da bulunan Seydişehir Süleymaniye karayolunun bakım ve onarımının yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2043) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1411.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Yunak ilçesinde yaşanan bir iş kazasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2044) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1412.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Van'ın Kapıköy ve Üzümlü gümrük kapılarında görevli memurların kaçırılması olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2045) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1413.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılmak üzere mezarlıklar kurulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2046) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1414.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2047) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1415.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ile Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2048) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1416.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2049) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1417.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas Merkeze bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2050) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1418.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da bazı mahallelerde yaşanan su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2051) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1419.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Hürriyet Gazetesinin İstanbul Bağcılar'daki binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2052) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1420.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2053) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1421.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2054) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1422.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Tuzla'daki Ermeni Yetimhanesi'ne yapılan saldırının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2055) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1423.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polislere yönelik saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2056) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2015)

1424.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya ilindeki seçmen sayısı ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2057) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2015)

1425.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Osmanlı Ocakları Derneği ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2058) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2015)

1426.-   Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine yolcu taşıyan otobüslere yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2059) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2015)

1427.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, teröre lanet adı altında gerçekleştirilen bazı gösterilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2060) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2015)

1428.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1429.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2062) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1430.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2063) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1431.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı köylere yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1432.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bazı köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirilmesinin ASKİ tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2065) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1433.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bir siyasi partinin il ve ilçe örgütlerine yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2066) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1434.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2067) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1435.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilen il ve ilçelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2068) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1436.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı bir mahallenin alt yapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2069) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1437.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Muğla'da bir vatandaşın ırkçı saldırılara maruz kaldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2070) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1438.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, teröre yardım ve destek iddiasıyla haklarında inceleme ve soruşturma başlatılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2071) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1439.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından PKK terör örgütünün faaliyetleri hakkında 2009 yılından itibaren hazırlanan raporlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2072) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1440.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çözüm sürecinde valiliklere gelen askeri operasyon izin taleplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2073) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1441.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Iğdır'da polisler için zırhlı servis aracı talebinin reddedildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2074) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1442.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Iğdır'da polislere düzenlenen bir terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2075) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1443.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Cizre'de uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2076) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1444.-   Samsun Milletvekili Hüseyin Edis'in, Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2077) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1445.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde öldürülen bir çocuğa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2078) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1446.-   Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, HDP binalarına yapılan saldırılarda bir derneğin rolü olduğuna dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2079) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1447.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, iki çocuğun gözaltına alınmasıyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2080) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1448.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, şehit ve gaziler ile ilgili bir internet sitesinin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2081) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1449.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ Hükümet Konağı Binası inşa çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2082) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1450.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da toplu taşımda Ankarakart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2083) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1451.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara'da refüj çalışmaları sırasında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2084) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1452.-   Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Iğdır'da polislere yönelik bir terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2085) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1453.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, sokağa çıkma yasağı kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2086) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1454.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kolluk güçlerinin sivil halka şiddet uyguladığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2087) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1455.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına yeterli sayıda mermi verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2088) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1456.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2089) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1457.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, mülki idare amirlerinin siyasi ayrımcılık yaptıkları yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2090) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1458.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Kırşehir'de bir parti binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2091) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1459.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, bazı parti binalarına yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2092) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1460.-   Tunceli Milletvekili Edibe Şahin'in, Tunceli'de bazı yolların ulaşıma kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2093) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1461.-   Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, Van'da gözaltına alınan çocuklarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2094) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1462.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Şırnak'ın Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2095) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1463.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, HDP binaları ile Kürt kökenli esnaf ve işçilere yönelik saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2096) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1464.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanı'nın paylaştığı bir mesaja ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2097) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1465.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2098) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1466.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, Erzurum'un Tekman ilçesinde gözaltına alınan bazı kişilerin işkenceye uğradığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2099) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1467.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, HDP binalarına yönelik saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2100) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1468.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, HDP binalarına yönelik saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2101) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1469.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, HDP binalarına yönelik saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2102) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1470.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da gerçekleştirilen bazı operasyon ve gözaltılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2103) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2015)

1471.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, basında çıkan bir habere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2104) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2015)

1472.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, bir gazetecinin koruma talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2105) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1473.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yaptırılan bir ankete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2106) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1474.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, İstanbul'da özel harekat ekipleri tarafından yapılan ve bir kişinin öldüğü operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2107) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2015)

1475.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, üç vatandaşın gözaltında işkenceye uğradığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2108) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2015)

1476.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2109) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2015)

1477.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Hakkari Yüksekova'daki bir gözaltı işlemine ilişkin. İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2110) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2015)

1478.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul'da iki SGDF üyesinin evinin polis tarafından basılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2111) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

1479.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, farklı inanç ve kimliklere sahip kişilere yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2112) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2015)

1480.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş yerlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2113) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

1481.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Silopi'de yaşanan bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2114) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2015)

1482.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 12 Ağustos 2015 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2115) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

1483.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Nusaybin Devlet Hastanesi önünde basın mensuplarının güvenlik güçlerince darp edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2116) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

1484.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, 7 ve 10 Ağustos 2015 tarihlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşanan olayların soruşturulmasına ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2117) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

1485.-   Van Milletvekili Selami Özyaşar'ın, Van'ın İpekyolu ilçesinde bir eve yapılan operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1486.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, Muş'ta yaşanan bir çatışmada öldürülen PKK'lıların cenazelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1487.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, Mardin ve Ağrı'da PKK'lı olduğu açıklanan ancak sivil oldukları iddia edilen kişilerin ölümlerinin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2120) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

1488.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı bir köye yapılan bir baskına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2121) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

1489.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, emniyet mensuplarının sivillere yönelik tutumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2122) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

1490.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da bazı bölgelerin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2123) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2015)

1491.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Mardin'de bir kişinin ölümü ile sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2124) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1492.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Muş Varto'da meydana gelen çatışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2125) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2015)

1493.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, polislerin bir vatandaşa ateş açtığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2126) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1494.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, polislerin bir sivile ateş ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2127) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1495.-   Kars Milletvekili Şafak Özanli'nin, Muş Varto'da öldürülen bir teröristin resimlerinin çekilip yayınlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2128) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1496.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, bir kişinin devriye gezen polisler tarafından vurulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2129) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1497.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Diyarbakır Silvan'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2130) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1498.-   Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, Muş'un Varto ilçesinde çıkan bir çatışmada ele geçirilen bir kadının işkence ile öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2131) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1499.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Muş Varto'da öldürülen bir teröristin ölüm nedeniyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2132) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1500.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2133) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2015)

1501.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, açıklamaları dolayısıyla bir yarbay hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2134) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1502.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ta ilan edilen askeri güvenlikli bölgelerin tarım alanlarına etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2135) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1503.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde insan hakları ihlalleri yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2136) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1504.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, bir siyasi partinin İstanbul Bağcılar ilçe binasına gerçekleştirilen saldırı ile polisin bina içindekilere yönelik eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2137) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1505.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, kalkınma ajansları tarafından destek verilen proje ve faaliyetlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2138) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1506.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'de bulunan Frig Vadisi ve Yazılıkaya Anıtı'na yönelik bakım, onarım ve tanıtım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2139) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1507.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, bir müzeden tarihi eserlerin çalındığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2140) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1508.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin son durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2141) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1509.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da bulunan bir tarihi konağın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2142) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2015)

1510.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, çeşitli ekonomik verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2143) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1511.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Suriyeli sığınmacıların kurduğu şirketlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2144) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1512.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, geçici bütçeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2145) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1513.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Bakanlık personeline fazla çalışma ücreti ödenmesi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2146) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1514.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015 yılı bütçesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2147) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1515.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, dershanelerin özel okula dönüşme sürecinde uygulanan teşvik sistemine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2148) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1516.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2149) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1517.-   İstanbul Milletvekili Sezai Temelli'nin, güvenlik harcamalarındaki artışa ve örtülü ödeneğin kullanımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2150) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1518.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Bakanlık tarafından ödül ve ikramiye adı altında yapılan ödemelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2151) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1519.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin atanma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2152) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1520.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin atanma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2153) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1521.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, ilköğretimin ilk dört yılında zorunlu olan bitişik eğik yazı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2154) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1522.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'da okul yapılması planlanan bir araziye ve okul projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2155) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1523.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'da akıllı tahta uygulamasına geçilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2156) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1524.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, öğretmen ihtiyacına ve öğretmenlerin atanma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2157) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1525.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, proje okulu olarak belirlenen okullara yapılan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2158) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2015)

1526.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, okullara kayıt ve nakil işlemlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2159) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1527.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, TEOG sınavı için alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2160) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1528.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, bazı öğretmenlerin istekleri dışında il emrine atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2161) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2015)

1529.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki bir köy okulunun çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2162) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1530.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, terör olayları sebebiyle öğretmenlerin güvenlik sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2163) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1531.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı okullarda not girişlerinin yapılmaması nedeniyle öğrencilerin sınıfta kaldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2164) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1532.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, dershanelerin özel okula dönüşme sürecinde uygulanan teşvik sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2165) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1533.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, milli eğitimle ilgili çeşitli sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2166) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1534.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, görevde yükselme sınavlarına yönelik çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2167) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1535.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki okulların güvenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2168) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1536.-   Adana Milletvekili Rıdvan Turan'ın, 2015-2016 eğitim öğretim yılında okula başlayamayan çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2169) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2015)

1537.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, FATİH Projesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2170) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1538.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Suriyeli sığınmacı çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2171) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1539.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, 2015-2016 eğitim öğretim yılı başlangıcında taşımalı eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2172) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1540.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, proje okulu uygulamasına ve yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2173) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1541.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, aday öğretmenlik sürecine dair çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2174) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1542.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Arap kökenli vatandaşlar için anadilde eğitim çalışmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2175) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1543.-   Batman Milletvekili Ali Atalan'ın, devlet adamı ve bürokratların çocuklarının zorunlu askerlik görevini yerine getirip getirmediklerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2176) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2015)

1544.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen askeri operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2177) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2015)

1545.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, uzman erbaşların özlük haklarında iyileştirme yapılması ihtiyacına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2178) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1546.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki mayına dayanıklı zırhlı araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2179) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1547.-   Kırıkkale Milletvekili Seyit Ahmet Göçer'in, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2180) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1548.-   Samsun Milletvekili Hüseyin Edis'in, bedelli askerlik uygulamasından yararlanan 25. Dönem milletvekillerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2181) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1549.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2182) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1550.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çözüm süreci sırasında valiliklere gönderilen askeri operasyon izin taleplerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2183) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1551.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, doğu illerinde yaşanan orman yangınlarına yeterli müdahalede bulunulmadığı iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2184) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2015)

1552.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan bir orman yangınına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2185) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

1553.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Devrez Çayı'nın ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2186) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1554.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2187) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2015)

1555.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'daki DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünün şehir merkezi dışına taşınacağı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2188) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1556.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı bir köyün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2189) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1557.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Gediz Nehri ve Demirköprü Barajı'ndaki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2190) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1558.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, orman hastalıkları ve zararlıları ile mücadeleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2191) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1559.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'taki sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2192) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2015)

1560.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2193) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2015)

1561.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki özel harekat timlerine dair çeşitli iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2194) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2015)

1562.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak Devlet Hastanesinde yaşanan iş bırakma eylemi sonrasında açılan soruşturmaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2195) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1563.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana Hekimevi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2196) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1564.-   Adana Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Adana Hekimevi'nin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2197) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1565.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, kanser tedavisinde kullanılmak üzere satın alınan cihazlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2198) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1566.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hastane randevu hattındaki görüşmelerin ücretlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2199) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1567.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'taki hastanelerin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2200) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1568.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde internet erişiminde yaşanan aksamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2201) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2015)

1569.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, İstanbul'daki havalimanlarında yaşanan rötarlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2202) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2015)

1570.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Türkiye'den yola çıkan bir geminin IŞİD ile bağlantılı olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2203) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1571.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir kavşakta yaşanan ölümlü kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2204) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1572.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların denetimine ve bir firmanın kaza istatistiklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2205) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1573.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, karayolları taşıma yetki belgelerinin adi ortaklıklara verilmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2206) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1574.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ-Tunceli Karayolu üzerinde yapılması planlanan Pertek Köprüsü'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2207) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1575.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, bölünmüş yollarda bulunan dönel kavşaklara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2208) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1576.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir kavşakta meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2209) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1577.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, internet erişimi olmayan köylere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2210) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2015)

1578.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ şehir merkezinden geçen demir yolu hattının şehir dışına çıkarılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2211) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1579.-   Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer'in, Elazığ'daki Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün şehir merkezi dışına taşınacağı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2212) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2015)

1580.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın bir ilçesindeki alt yapı sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2213) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2015)

1581.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2214) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1582.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya-Kayacık Lojistik Merkezi Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2215) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2015)

1583.-   Aksaray Milletvekili Turan Yaldır'ın, Aksaray ilini de kapsayan YHT hattı projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2216) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1584.-   Aksaray Milletvekili Turan Yaldır'ın, Aksaray iline yapılması planlanan havalimanı projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2217) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2015)

1585.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Dicle Haber Ajansı'nın da aralarında bulunduğu bazı internet sitelerine erişim yasağı getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2218) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1586.-   Aksaray Milletvekili Turan Yaldır'ın, Aksaray-Ortaköy kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2219) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1587.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Cumhuriyet Gazetesi internet sitesine erişimin Türk Telekom A.Ş. tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2220) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2015)

1588.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Ankara-İstanbul YHT seferlerinin tamamının Gebze'deki durakta durması talebine ve Gebze-Pendik banliyö hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2221) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)

1589.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'daki iki banliyö tren hattının Marmaray'a entegrasyonu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2222) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2015)