TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

25

1

GELEN KAĞITLAR

No: 5’e Ek

29 Temmuz 2015 Çarşamba (Olağanüstü)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'un Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasının engellendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

2.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Deriner Barajı'nın elektrik üretimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

3.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan kolluk kuvveti personelinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

4.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Merkezde tam teşekküllü bir hastane yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

5.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'da istihdam oranının artırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

6.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'a 2002 yılından itibaren yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

7.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon nüfusundaki azalışın önlenmesine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/55) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

8.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karakaya içme suyunun kalitesinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/56) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

9.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Yomra-Özdil kara yolunun iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

10.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, dolgu alanına yapılan Akyazı stadının altyapı çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

11.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşa çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/59) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

12.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, çimento fabrikalarının lastik yakma iznine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/60) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

13.-  İzmir Milletvekili Nesrin Ulema'nın, Türkiye genelindeki okul ve derslik sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/61) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

14.-  İzmir Milletvekili Nesrin Ulema'nın, Türkiye genelindeki spor salonu, öğrenci pansiyonu ve kütüphane sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

15.-  İzmir Milletvekili Nesrin Ulema'nın, Eğitimde FATİH Projesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

16.-  İzmir Milletvekili Nesrin Ulema'nın, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

17.-  Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'ın, yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/65) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

18.-  Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'ın, madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/66) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

19.-  Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'ın, son on üç yılda şehit yakınları ile gazilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

20.-  Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'ın, evlat edinme verilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer'in, çocuklara yönelik hizmetlere ayrılan bütçe payına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/69) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer'in, koruyucu aile verileri ile engellilere yönelik hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer'in, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarından faydalanan kişi sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer'in, koruma ve bakım altında bulunan çocukların eğitim ve spor alanlarındaki başarı durumlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

25.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, lojistik merkez projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

26.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, Türkiye genelindeki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

27.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, devam eden otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

28.-  Elazığ Milletvekili Serpil Bulut'un, yüksek hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

29.-  Elazığ Milletvekili Serpil Bulut'un, Filyos ve Çandarlı Limanı Projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

30.-  Elazığ Milletvekili Serpil Bulut'un, denizcilik sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

31.-  Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'ın, gıda güvenliğine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

32.-  Isparta Milletvekili Recep Özel'in, tarımsal üretimde maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

33.-  Isparta Milletvekili Recep Özel'in, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımının önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

34.-  Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

35.-  Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un, doğal afetlerden zarar gören üreticilerin zararının tazminine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

36.-  İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın, son on yılda gıda denetiminde görevlendirilen gıda mühendisi, veteriner ve ziraat mühendisi sayılarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

37.-  İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın, iyi tarım uygulamaları konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

38.-  İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın, yıllar itibarıyla hayvancılığa verilen destek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/86) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

39.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Limanı'nın geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/87) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

40.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Suruç'ta yaşanan patlamanın incelenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/88) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

41.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, ormanların zararlı böceklerden korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/89) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

42.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Artvin Cerattepe'de yapılması planlanan maden işletmesine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/90) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

43.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Artvin Cerattepe'de yapılacak olan atık barajına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/91) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

44.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesindeki maden işletmelerine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

45.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Ordu-Giresun Havaalanı'na gümrük müdürlüğü kurulmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 25. Yasama Dönemi milletvekilliği genel seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifa eden personele ilişkin TBMM Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, soru önergelerine ve cevaplandırılmalarına ilişkin TBMM Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Suruç'ta gerçekleşen patlamanın araştırılmasına ve sosyal medyada konu ile ilgili olumsuz içerikli paylaşımların önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, Suruç'ta yaşanan saldırının araştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

6.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Suruç'taki patlama öncesinde güvenlik zafiyeti yaşandığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Biyogüvenlik Kurulunun GDO'lu ürünlerin ithalatına izin veren kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/308) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Yeni Akit gazetesinin faaliyet gösterdiği binanın imar durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/309) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

9.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, sürücü sertifikalarını sürücü belgesi ile değiştirmemiş hak sahiplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

10.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir Narlıdere'deki bir mahallede IŞİD üyelerinin bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/311) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

11.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Kilis'te IŞİD ile yaşanan çatışmanın nedenlerinin araştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/312) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fatih Ormanı'na yapılması planlanan projeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, Jamanak gazetesinin arşivlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/315) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kara yollarının güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/316) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarların ihalesi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, basın özgürlüğü ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/318) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

18.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Orman ve Su İşleri Bakanı'nın İzmir için açıkladığı projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

19.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Yunanistan tarafından işgal edildiği iddia edilen Türk adalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının IŞİD benzeri terör örgütlerine karşı toplumu bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/321) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

21.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/322) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

22.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, sansür uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/323) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bazı belediyelerde IŞİD militanlarının çalıştırıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/324) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 7 Haziran 2015 tarihinden sonra yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/325) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yassıada'da bulunan tarihi eserlerin tahrip edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanatçıların Haziran ayı teşvik ikramiyelerinin ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/327) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

27.-  Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, IŞİD ile petrol ticareti yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

28.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, IŞİD ile petrol alışverişi yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

29.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Arena Stadı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/330) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, YSK'nın yaptırdığı kağıt ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/332) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orman ve Su İşleri Bakanlığına yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/333) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

33.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Suriye'de IŞİD terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonlara ve süreçte TBMM'nin rolüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

34.-  Şanlıurfa Milletvekili Leyla Güven'in, bazı işkence iddialarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

35.-  Van Milletvekili Selami Özyaşar'ın, Van'da 1943 yılında 32 vatandaşın öldürüldüğü olaya ve alana ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

36.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticilerine yönelik tehdit iddialarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

37.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Katar'ın bir vatandaşı ile ilgili Türkiye'ye yaptığı iddia edilen bildirime ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerindeki mahkumların yaşam koşullarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

40.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

41.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra kamu kurumlarına yapılan üst düzey bürokrat atamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'da Tarihi Yarımada'ya dair idari yargı tarafından yürütmesi durdurulan imar planına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

43.-  Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, Van'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

44.-  İstanbul Milletvekili Turgut Öker'in, Almanya'da bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

45.-  Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, Van'da Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan eser ve hizmetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

46.-  Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Akdeniz Üniversitesinde bazı akademisyenlerin keyfi uygulamalara maruz kaldıklarına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/347) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

47.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2015 yılları arasındaki kayıp çocuk vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir sülfürik asit fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

49.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

50.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, MİT Müsteşarı'nın görevinin sorumluluğunu yerine getirmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/351) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

51.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, öğretmen atamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

52.-  Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, anız yakımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

53.-  Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

54.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıpların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

55.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'da yol kenarlarındaki otoparkların ücretsiz olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılı Mayıs ve Temmuz ayları arasında gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

57.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan çöp depolama alanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/358) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

58.-  Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın'ın, IŞİD terör örgütünün İstanbul ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

59.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, kredi kartı borcundan dolayı yaşanan mağduriyetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

60.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cemevlerine yasal statü verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

61.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, cemevlerinin resmi olarak ibadethane sayılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/362) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

62.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, son üç yılda IŞİD ve El Kaide üyesi olan kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/363) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

63.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, öğretmen atamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

64.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Suruç'ta yaşanan patlama öncesi yapılan istihbarat çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, devlet yurtlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/366) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMSF yönetimindeki bir TV platformunun Katar merkezli bir medya grubuna satılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/367) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/368) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

68.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

69.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT'de yayınlanan bir yarışma programına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

70.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde TRT'de yayınlanan siyasi parti reklamı ve haberlerinin dağılımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

71.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, TRT Türk kanalında yayınlanan bir belgesele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

72.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, azınlık vakıflarının seçme ve seçilme haklarını düzenleyen yönetmeliğin iptaline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

73.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bankaların tüketici hakem heyeti kararlarını uygulamadığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

74.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir batık banka nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

75.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, devlet desteklerine ve izleme-denetleme faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

76.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, balıkçılık sektöründe faaliyet gösterenlerin sorunlarına ve sektöre yönelik desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

77.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki çiftçilerin sorunlarına ve borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

78.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kamu bankalarının sorunlu kredilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

80.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, hasta tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/381) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

81.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

82.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bir soruşturma dosyasının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

83.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

84.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ege Üniversitesinde bir öğrencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

85.-  Kayseri Milletvekili Ali Kilci'nin, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen KCK operasyonlarına katılan polislerin bilgilerinin açığa vurulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

86.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, yargı bağımsızlığına ve çocuk yargılamalarında kolluk güçlerinin hazır bulundurulması uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Sincan T Tipi Kapalı Cezaevindeki koşulların yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

88.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

89.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, Ardahan'ın Göle ilçesinde bir kişinin öldüğü olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/390) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

90.-  Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet davalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/391) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

91.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Kars'ta yapılan bir açıklamaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

92.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, sulh ceza mahkemeleri hakimleri hakkında HSYK'ya yapılan şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

93.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

94.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, IŞİD ile bağlantılı soruşturma ve davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

95.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65'inci maddesi kapsamında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

96.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

97.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'de kaçırılan bir kız çocuğuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/398) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

98.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kamu kurumlarında mimarinin engelliler için erişilebilir olarak düzenlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/399) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

99.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yakıt tasarruf cihazlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/400) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

100.-   Kayseri Milletvekili Ali Kilci'nin, sanayi sektöründeki istihdama ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/401) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından itibaren tespit edilen sağlığa zararlı ürünlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

102.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından itibaren yapılan gıda ihracına ve iadelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/403) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

103.-   Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca'nın, Kocaeli'de bulunan bir fabrikadaki işçilerin haksız yere işten atıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/404) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK'nın 2002-2015 yılları arasındaki bütçe açıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/405) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

105.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın denetim elemanlarınca gerçekleştirilen denetim çalışmalarına ve bu amaçla görev yapan personelin sorunlarının çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/406) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

106.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda yabancılara verilen çalışma izinlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/407) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

107.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, yaş şartından emekli olamayanların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

108.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 2014 yılı toplu sözleşmesi ile memurlar için belirlenen zam oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

109.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşların ihale ve sözleşme kapsamı iş dışındaki işlerde çalıştırılmalarından kaynaklanan sorunlarına ve kamuda engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

110.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşların istihdamına ve engelli vatandaşlara yönelik desteklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/411) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

111.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, meslek hastalıkları ile ilgili çalışmalara ve THY çalışanlarının sağlık taramalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

112.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Genel Sağlık Sigortası uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

113.-   İstanbul Milletvekili Emine Beyza Üstün'ün, servis/trafik kazalarında hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

114.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciası sonrasında mağdur edilen işçilerin tazminatlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

115.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Karadeniz Üzerinden Geçen Açık Deniz Boru Hattı Projesi'nin çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

116.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, çay fabrikalarının çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

117.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir ve çevresinde kurulan rüzgar türbinlerine ve çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/418) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

118.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir ve çevresinde yaşanan deniz kirliliğine ve balık çiftliklerinin neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/419) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

119.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan Gölcük Yaylası'nın çevre sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

120.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir altın arama şirketine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

121.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Göller Bölgesi'nde kuruyan sulak alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

122.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Karaburun Yarımadası'na dair ÇED kararlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

123.-   Zonguldak Milletvekili Zeki Çakan'ın, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen bir heyelana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

124.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde taş ocağı açılmasına ve tarım alanlarına etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

125.-   İstanbul Milletvekili Emine Beyza Üstün'ün, Kurbağalıdere'nin kirliliğine ve ıslah çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

126.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki içme sularının sağlıksız olduğu yönündeki iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

127.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulması planlanan bir kil ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

128.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de yapılması planlanan bir enerji santraline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/429) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

129.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı bir köyde kurulacak taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

130.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Güllük Limanı Genişletme Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/431) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

131.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Güllük Limanı Genişletme Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

132.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

133.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Cerattepe Bakır Madeni Projesi'ne dair mahkeme kararına ve idarenin tutumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/434) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

134.-   İstanbul Milletvekili Emine Beyza Üstün'ün, bazı projeler için verilen ÇED olumlu kararları ile ÇED gerekli değildir kararlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/435) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

135.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Karadeniz yaylalarını birbirine bağlamak üzere yapılması planlanan Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/436) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

136.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Yunanistan'ın ülkemize ait 16 ada ve kayalığı işgal ettiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/437) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

137.-   Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bir vakfa ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

138.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ihracatçı birliklerine üye olan firmaların ödedikleri aidat ve diğer ücretlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

139.-   Kayseri Milletvekili Ali Kilci'nin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan terör olaylarının ülke ekonomisine olan olumsuz etkisine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/440) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

140.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, ülkemize kaynağı belirsiz para girişleri olduğu iddiasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

141.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir ve çevresinde kurulan rüzgar türbinlerine ve çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/442) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

142.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Karaburun Yarımadası için verilen RES lisanslarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/443) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

143.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Tire ilçesine bağlı bir mahalledeki kömür madenine ve çevrede oluşturduğu tahribata ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/444) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

144.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde taş ocağı açılmasına ve tarım alanlarına etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

145.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine ve alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

146.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp-kaçak hedeflerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

147.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya, Isparta ve Burdur illerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

148.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de yapılması planlanan bir enerji santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

149.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'un Terme ilçesinde yapılması planlanan termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/450) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

150.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in stadyum ihtiyacına ve İzmir'de spor alanında yapılacak yatırım ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

151.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, yükseköğretim öğrencilerinin barınma sorununun çözümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

152.-   İzmir Milletvekili Aslan Savaşan'ın, İzmir Alsancak Stadyumu'nun inşasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/453) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'daki spor salonlarına ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kurumsal yapısının değiştirileceği iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

155.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, gıda mühendisi atamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

156.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Göller Bölgesi'nde kuruyan sulak alanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

157.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Karaburun Yarımadası'ndaki RES yatırımlarının zeytincilik ve keçi yetiştiriciliğine etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

158.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, balıkçılık sektöründe faaliyet gösterenlerin sorunlarına ve sektöre yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

159.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki çiftçilerin sorunlarına ve borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

160.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kayısı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

161.-   Manisa Milletvekili Zeynel Balkız'ın, Manisa'da don ve dolu felaketleri nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

162.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı bir köyde yaşanan hayvan ve insan ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

163.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, GDO'lu ürün ithalatına ve GDO'lu ürünlerin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

164.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, alışveriş merkezlerinde bazı ürünlerin satışı için yerli üreticilerden kayıt dışı bedeller talep edildiği iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

165.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Suriye'den Türkiye'ye giren araç sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

166.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, Girmeli Sınır Kapısı'na ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

167.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bir şahısla bağlantılı şirketler hakkında düzenlendiği iddia edilen inceleme raporuna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

168.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Suruç'ta meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

169.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, IŞİD terör örgütünün Adıyaman'daki faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

170.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Emniyet Teşkilatında güvenlik zafiyeti yaşandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

171.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suruç'ta yaşanan patlama öncesinde alınan istihbarat verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

172.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suruç'ta yaşanan patlama öncesinde güvenlik zafiyeti yaşandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

173.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

174.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı kamu kurumlarına yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

175.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, güvenlik operasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

176.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kobani'de yaralanan PYD'lilerin Şanlıurfa'daki bazı hastanelerde tedavi edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

177.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, 2011 yılından itibaren İzmir'de KÖYDES kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

178.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD terör örgütüne Türkiye'den katılımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/479) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

179.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir topluluğun Doğu Karadeniz Bölgesi'nde İslam devleti kurma amacı taşıdığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

180.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlük Adası yapılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

181.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Beşiktaş Kaymakamlığının bir mülk üzerinde yapılan işleme men kararı vermesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

182.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'in Hizan ilçesindeki bir köyde yüzü maskeli üç kişinin köylüleri tehdit ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/483) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

183.-   Batman Milletvekili Ali Atalan'ın, Batman'da bir yürüyüşe yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/484) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

184.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Metropoliten Alan ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı Projesi'ne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/485) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

185.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ege Üniversitesinde bir öğrencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

186.-   Kayseri Milletvekili Ali Kilci'nin, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen KCK operasyonlarına katılan polislerin bilgilerinin açığa vurulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

187.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2015 yılında polis meslek yüksekokullarından mezun olan ancak ataması yapılmayan polis memuru adaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

188.-   Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı'nın, çözüm süreci ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

189.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin emanet ve davet usulleri ile aldıkları iş ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

190.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara ili özelinde raylı sistem hizmetlerindeki yetersizliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

191.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Uludere'de yaşanan asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

192.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Kas Hastalıkları Derneğine verilen desteklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

193.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, cadde ve sokakların ücretli otopark olarak kullanılmamasına dair Danıştay kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

194.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, polis meslek yüksekokullarından mezun olan ancak ataması yapılmayan polis memuru adaylarının mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

195.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın bir mahallesinde meydana gelen yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

196.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir dernek başkanına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

197.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Suriye'den Türkiye'ye giren araç sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

198.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesince bazı mahallelere hizmet verilmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

199.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Madımak Anıt Mezarı'na yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

200.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, Ardahan'ın Göle ilçesinde bir kişinin öldüğü olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

201.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Samistal ve Kavrun yaylarındaki eylemlere yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

202.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, son beş yılda LGBTİ bireylerin uğradıkları saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

203.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, trafik kazalarının önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

204.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da bulunan yangın söndürme araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında verilen silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

206.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere dağıttığı tablet bilgisayarların çoğunun bozuk olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

207.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'de yaşanan sel felaketleri ve alınması gereken tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

208.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

209.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Suruç saldırısında canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

210.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırılara ve bunlara karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

211.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerine ve IŞİD'e katılımlara karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

212.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının açık otopark uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

213.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Seyrantepe'de CHP ve MHP İl Başkanlıklarının bulunduğu bir caddede yasa dışı dinleme yapan araçların bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

214.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2015 yılları arasında gerçekleştirilen toplumsal gösterilerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/515) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

215.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, canlı bomba olmasından şüphelenilen bazı kişilerin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

216.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

217.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Karadeniz Bölgesi'nde yürütülen Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

218.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Oltu Kalesi ve Ani Harabeleri'nin bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

219.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, seyahat acentalarına yönelik desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

220.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yassıada için turizm yatırım belgesi verildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

221.-   Kayseri Milletvekili Ali Kilci'nin, önceki yıllara kıyasla 2014-2015 yıllarında tatilini iptal eden turistlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

222.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, Çinli turistlere yönelik tepkiler sonrası turizmde yaşanan iptallere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

223.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan eski dekanlık binasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

224.-   Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından valiliklerden istenen bir bilgiye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

225.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu kurumlarındaki engelli kadrolarına ve engelli vatandaşların istihdamına yönelik teşviklere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

226.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki çiftçilerin sorunlarına ve borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

227.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, alışveriş merkezlerinde bazı ürünlerin satışı için yerli üreticilerden kayıt dışı bedeller talep edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

228.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, balıkçılık sektöründe faaliyet gösterenlerin borçlarına ve sektöre yönelik desteklere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

229.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, devlet desteklerine ve izleme-denetleme faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

230.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, mahkeme kararına rağmen saymanlık müdür yardımcısı atamalarının bekletildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

231.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sivil savunma uzmanlarının çalışma koşullarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

232.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir elektrik dağıtım şirketinde iş akitleri feshedilen çalışanların ihbar tazminatlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

233.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ilçe gruplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

234.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, sürücü sertifikalarının sürücü belgelerine dönüştürülmesinde yaşanan aksaklıklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

235.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

236.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

237.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yıllarındaki Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı sonuçlarına ve yerleştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

239.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir vakfın Bakanlığa bağlı ilkokul ve ortaokullarda düzenlenmesi talebinde bulunduğu kampanyaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

240.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Ulaşım Ana Planı kapsamında Gazi Üniversitesinin üstlendiği role ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

241.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Ulaşım Ana Planı kapsamında Gazi Üniversitesi tarafından üstlenilen role ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

242.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şube müdürlerinin atamalarının iptaline yönelik yargı kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

243.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli öğrenci ve vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

244.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı vatandaşların Azerbaycan'dan para karşılığı sahte diploma aldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

245.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran Üniversitesi Rektörlüğünün verdiği iddia edilen iftar yemeğine ve maliyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

246.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Damar İzi Kimlik Doğrulama Sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

247.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Bakanlığın yayımladığı bir yönetmeliğin Danıştay tarafından iptaline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

248.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, engelli öğrencilerin eğitim-öğretimde karşılaştıkları sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

249.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, trafik kazası geçirerek felç kalan bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

250.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, teknik öğretmenlerin halk eğitim merkezlerinde istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

251.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, teknik öğretmenlerin atama sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

252.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, özel eğitim kurumlarının öğretmen ve öğreticilerin sözleşmelerini haksız olarak feshettiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

253.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

254.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Proje Okulu olarak belirlenen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

255.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, dershanelerin kapatılmasına yönelik yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucu oluşan duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

256.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, zorunlu din dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

257.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, öğretmenlere yönelik zorunlu rotasyon uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bedelli askerliğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

260.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlara ve komutanların tecrübelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

261.-   Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın'ın, Suriyeli muhalif gruplara yönelik Eğit-Donat programına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

262.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Gebze ve Darıca'da bulunan askeri kışlaların Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredileceği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

263.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'daki orman yangınına yeterli müdahalede bulunulmadığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

264.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Diyarbakır'da çıkan orman yangınına etkili müdahale edilmediği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

265.-   Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca'nın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapılması planlanan bir baraja ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

266.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, caretta caretta cinsi kaplumbağaların korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

267.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan Gölcük Yaylası'nın çevre sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

268.-   Niğde Milletvekili Vedat Bayram'ın, Niğde'deki sulama projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

269.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

270.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

271.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

272.-   Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, Ağrı ilindeki Yazıcı Barajı'nda iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

273.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Cudi Dağı'nda çıkan orman yangını ve sonuçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

274.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Silivri ilçesinde içme suyunun çamurlu olduğu iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, orman yangınlarının önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 26 Nisan 2013 tarihinden sonra meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

277.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

278.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir yangın söndürme göletinde meydana gelen boğulma vakasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/579) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

279.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, geçici orman işçilerine zorla fazla mesai yaptırıldığı yönündeki iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/580) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

280.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan yangına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/581) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

281.-   Şanlıurfa Milletvekili Ziya Çalışkan'ın, onkoloji ilaçlarının kamu hastaneleri tarafından temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/582) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

282.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türkiye'deki ALS hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

283.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Bakanlığa bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

284.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, sağlık kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarlar ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

285.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

286.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinin deprem riski nedeniyle boşaltılan binalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

287.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'daki kamu hastanelerinin yatak kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

288.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, meslek hastalıkları ile ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/589) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

289.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, internet ve televizyon üzerinden satışı yapılan zararlı haplara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/590) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

290.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, vekil ebe veya hemşire olarak çalışan personelin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

291.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu dışı aile sağlığı elemanı olarak çalışan personelin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

292.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Siirt'te bir sendikanın üyeleri hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

293.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı bir köyde yaşanan hayvan ve insan ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

294.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya Ereğli Devlet Hastanesinin ekipman ve doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

295.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Ağrı Devlet Hastanesinde otopsi bölümü bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

296.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, 2015 yılında yaşanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

297.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, devlet üniversitesi hastanelerindeki hemşirelerin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

298.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı Devlet Hastanesinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2015)

299.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'ya yeni bir devlet hastanesi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

300.-   Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, bazı internet sitelerinin engellenmesine ve internet hızındaki düşüşlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

301.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, gemi inşa ve işletme sektörüne yönelik desteklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

302.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yapılan uçuşların artırılmasına ve ulaşım ağının genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/603) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

303.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İstanbul-İzmir Otoyolu için kullanılmak üzere İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde taş ocağı açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

304.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, 24-27 Temmuz 2015 tarihlerinde internet erişiminde sorun yaşandığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

305.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi kararına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

306.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da bir mahallenin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

307.-   Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın'ın, Erzincan'daki Çağlayan Kavşağı'nda yaşanan trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

308.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı limanların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

309.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı otoyol ve köprülerin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

310.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Güllük Marina'nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

311.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TÜRKSAT'a ait Kablo-TV'nin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

312.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Haydarpaşa Tren Garı’nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

313.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, bazı haber sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/614) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

314.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'da çökme riski taşıyan bir köprüye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/615) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

315.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, tüm dini bayramlarda otoyol ve boğaz köprülerinden geçiş ücreti alınmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/616) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

316.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun-Havza-Merzifon bölünmüş yol zemininde yaşanan problemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/617) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

317.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ-Muratlı Karayolunda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/618) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

318.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, bir seyahat firmasının karıştığı ölümlü kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2015)

319.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suruç'ta gerçekleşen patlamanın aydınlatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

320.-   Şanlıurfa Milletvekili Leyla Güven'in, IŞİD ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

321.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Türkiye'nin Küresel Barış Endeksi 2015 adlı rapordaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

322.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili dönüşüm projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

323.-   Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, bir sınır kapısında bekletilen cenazelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2015)

324.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, gözaltı operasyonlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)

325.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'in Güroymak ilçesinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2015)

326.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, usulsüz ödenen evde bakım, yaşlı ve engelli maaşlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/627) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

327.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'de yaşanan stadyum sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/628) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2015)

328.-   Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca'nın, Suruç'ta yaşanan patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/629) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2015)

329.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Suruç'ta meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2015)

330.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Hasankeyf'e ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

331.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, bir öğretmenin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2015)

332.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Türkiye'de tedavi edilemeyen hastaların durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2015)