TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

25

1

GELEN KAĞITLAR

No: 4

14 Temmuz 2015 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan'ın, 1992-2002 ve 2003-2015 yılları arasında öğretmenlerin gelirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

2.- Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'in, özel eğitim alanında yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

3.- Rize Milletvekili Hasan Karal'ın, 1992-2002 ve 2003-2015 yılları arasında bütçeden Bakanlığa ayrılan paya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

4.- Rize Milletvekili Hasan Karal'ın, öğretmen sayıları ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

5.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın, metro ve banliyö projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

6.- İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli'nin, yurt içi yük ve yolcu taşımacılığında demir yolunun payının artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un, Milli Uçak Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

8.- Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun, haberleşme sektöründe yapılan sosyal sorumluluk projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız'ın, siber güvenlikle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, havayolu sektöründeki gelişmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

11.-  Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın, amatör denizcilik faaliyetlerinin desteklenmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

12.-  Yalova Milletvekili Fikri Demirel'in, milli haberleşme uydusu ile ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

13.-  Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu'nun, Marmaray'ın İstanbul trafiğine yaptığı katkıya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

14.-  Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, İstanbul Boğazı Köprülerindeki trafik yoğunluğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın, 2023 yılı otoyol hedeflerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'nin, kara yollarında meydana gelebilecek tahribatların önlenmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

17.-  Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın, 2003-2015 yılları arasında İzmir ilinde yapılan yol ve asfalt çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

18.-  Karabük Milletvekili Osman Kahveci'nin, hemzemin geçitlerin kazalara sebep olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

19.-  Kayseri Milletvekili Kemal Tekden'in, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Afşın Yazıcıoğlu'nun, organik tarım alanında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

21.-  Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz'ın, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün, zirai ilaç kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

23.-  Kırklareli Milletvekili Hamdi Irmak'ın, koruma ve bakım altında bulunan çocuk sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

24.-  Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nun, son 13 yılda yoksul vatandaş oranındaki değişime ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

25.-  Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın, boşanma süreci danışmanlığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

26.-  Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan'ın, aile ve sosyal araştırmalar alanındaki çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

27.-  Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik'in, sosyal hizmet merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

28.-  Çorum Milletvekili Cahit Bağcı'nın, çocuk hakları alanında politika düzeyindeki gelişmelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

29.-  Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin, son bir yılda vatansız sığınmacılara yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

30.-  Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in, Aile Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in, kadınlara yönelik hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

32.-  Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı'nın, yurt dışında yaşayan ailelerin çocuklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

33.-  Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı'nın, Bakanlık tarafından desteklenen projelere ve bu projelere aktarılan kaynağa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

34.-  Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan'ın, huzurevleri ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

35.-  Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, sosyal destek sağlanan çocuk sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

36.-  Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'in, koruyucu ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

37.-  Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in, bitkisel ve hayvansal ürün ihracatındaki gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

38.-  Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın, sosyal içerme politikaları kapsamında Roman vatandaşlara yönelik faaliyetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

39.-  Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, Bakanlığın afet ve acil durumlarla ilgili çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

40.-  Bursa Milletvekili İsmet Su'nun, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı'na ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/40) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2015)

41.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Beşikdüzü-İskenderli-Tonya Yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

42.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, MİT Müsteşarlığına yeni hizmet binası yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

43.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Atasu Barajı havzasının korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

44.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

45.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'da tespit edilen kanser vakalarına ve erken teşhis çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

46.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'a 2015 yılı yatırım programında tahsis edilen kamu yatırımına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/46) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

47.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, ülkemize kaçak çay girişinin önlenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

48.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Yeşil Yol Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetecinin Parlamento Muhabiri kartının haksız bir şekilde elinden alındığı iddiasına ilişkin TBMM Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kamudaki taşıt kiralama harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, mevsimlik geçici tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

4.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polis Meslek Yüksekokulu mezunu olup göreve atanamayan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir üniversitede dilekçe verdiği için hakkında soruşturma açılan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bir gazeteye açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

8.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

9.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, internet ve telefon yoluyla yapılan dolandırıcılıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

10.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşımlarında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

11.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesinin Bozdağlar bölgesinde kurulması planlanan altın madenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

12.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verilen bir yemeğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

14.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Körfezi'nde ormanlık alana otel yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, genel seçimlerde görev almış olan okul müdürleriyle seçim öncesi toplantı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tanıtımı yapılan yerli uçaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da katıldığı bir açılış törenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Şırnak'ta yaşanan bazı olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Emine Beyza Üstün'ün, LGBTİ'lere yönelik nefret söylemlerine ve saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, LGBTİ bireylere karşı işlenen nefret suçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansının MİT Müsteşarı'nı dinlediği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

23.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

24.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Türkiye'nin IŞİD ile mücadele amacıyla kurulan küresel koalisyonla ilişkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

25.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/140) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

26.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, işgüder hükümetin yetkisini aşacak bazı uygulamalar gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

27.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, ülkedeki yabancı turistlere yönelik saldırı eylemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de bulunan yabancı bankalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında hastanelerin psikiyatri servislerinde tedavi gören kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2015 yılları arasında vatandaşların bankalardan kullandığı bireysel kredi toplamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bankaların yasal takibinde olanların sayısındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında işlenen kadın cinayetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu hizmetleri için kiralanan araç ve binalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2015 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarınca mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de antidepresan kullanımının arttığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

36.-  Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın'ın, Yeşil kod adlı şahıs ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

37.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, öğretmenlere yönelik rotasyon uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

38.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, üniversite giriş sınavından kısa süre önce hukuk lisans programı puan türünün değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye giren Suriye plakalı araçlarla ilgili farklı kurumlar tarafından tutulan kayıtların örtüşmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ödemiş'e bağlı bir bölgede gerçekleştirilen yol çalışmasının bölge sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir otobüs şoförü ile bir sivil polis arasında yaşanan tartışmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sığınmacı kamplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

43.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Elazığ'da bulunan cami ve din görevlisi sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

44.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da bulunan cami ve din görevlisi sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

45.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'nın Soma ilçesindeki esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

46.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, seçim sürecinde Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

47.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Osmaniye 2 No'lu T Tipi Cezaevindeki iki mahkuma keyfi ceza verildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

48.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Osmaniye 2 No'lu T Tipi Cezaevindeki bazı hükümlülerin zorunlu sevkine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

49.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevinde uygulandığı iddia edilen yasaklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından yüksek yargı mensuplarına takım elbise diktirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

51.-  Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca'nın, IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan bir tıp fakültesi öğrencisinin tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

52.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanı'nın af yetkisinin kullanılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

53.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, başkasına ait indirimli metro kartı kullanan kişilere yapılan hukuki işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

54.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere kötü davranıldığına yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

55.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan bir gazeteciye kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

56.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Kürkçüler Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

57.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

58.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, son on yılda taahhüdü ihlal suçundan hakkında dava açılan vatandaşlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

59.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevine gidişlerde yaşanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

60.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Amasya Cezaevinde hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

61.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'deki kadın konukevi sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

62.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

63.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, son on yılda engelli ve yaşlılara sağlanan evde bakım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

64.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, son on yılda Hatay'da ailelere ve bireylere sağlanan sosyo-ekonomik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

65.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, son on yılda ülkemizde ailelere ve bireylere sağlanan sosyo-ekonomik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

66.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, son on yılda Hatay'da engelli ve yaşlılara sağlanan evde bakım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

67.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Güzeloba ilçesindeki Fethi Bayçın Huzurevine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/182) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

68.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, göçmen kadınların yaşadıkları sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/183) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

69.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

70.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, engellilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması ile ilgili sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/185) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

71.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir fabrikada işçilerin sendikal örgütlenme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2015)

72.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Manisa'da meydana gelen trafik kazasında on beş tarım işçisinin ölümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2015)

73.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

74.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, SGK denetmenlerinin özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri iddia edilen bir olaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

75.-  Bursa Milletvekili Asiye Kolçak'ın, Bursa'daki mevsimlik gezici tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

76.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, emekli aylıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

77.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Kadıköy'deki bir plaja ücretli turnikeler konulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

78.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan hazine arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki devlet hastanesinin bulunduğu araziye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

80.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir caminin yıkımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

81.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılması planlanan Buhar ve Enerji Üretim Tesisi Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

82.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'ya bağlı bir mahalledeki kentsel dönüşüm çalışmalarından kaynaklanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

83.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin karşılaştığı olumsuzluklar konusunda Bakanlığın yaptığı girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

84.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Tayland'da yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadığı güvenlik sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan olaylarla ilgili olarak alınan hukuki ve siyasi tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

86.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 2003-2015 yılları arasında dövize endeksli kredi kullanan kişilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/201) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki çiftçilerin elektrik borcu olmadığı halde desteklerinin bloke edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/202) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

88.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'ta bulunan termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

89.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/204) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

90.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'de yapılması planlanan termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/205) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

91.-  Mardin Milletvekili Enise Güneyli'nin, Mardin ve Şanlıurfa illerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

92.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2014 yılında çıkarılan ham petrol ve doğal gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

93.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da 2012 yılında yapımına başlanan Kapalı Yüzme Havuzu Projesi'ne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

94.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, göçmen gençlerin sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

95.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, e-bilet uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

96.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

97.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, buğday üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

98.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'da meydana gelen doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

99.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, leptospiroz ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

100.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptığı hububat alımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

101.-   Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, gıdalardaki pestisit kalıntısını belirlemeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

102.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, yabancıların tarım arazisi edinimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

103.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, hububat alımında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygulanan randevu sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

104.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'nın Soma ilçesindeki esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

105.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya-Yeşilyurt arasındaki yolun peyzaj ve aydınlatma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2015)

106.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Edirne'nin Keşan ilçesinde Romanların yaşadığı bir bölgede gerçekleştirilen operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2015)

107.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Kadıköy Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının bitirilememesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

108.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır'daki HDP mitinginde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

109.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, seçim sürecinde Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

110.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olup göreve atanmayan öğrencilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2015)

111.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Bursa Vali Yardımcılığına yapılan bir atamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2015)

112.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, IŞİD'e katılmak için Gaziantep'in Karkamış ilçesinden Suriye'ye geçmek isteyenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

113.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan taziye evlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

114.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve onarımı yapılan mezarlık sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

115.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mülteci kamplarındaki özel işletmelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

116.-   İzmir Milletvekili Murat Koç'un, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

117.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik Türkiye genelinde ve Manisa ili özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

118.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Genç İslami Müdafaa adlı bir grubun Ankara ve İstanbul'da astığı pankartlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/233) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

119.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da bir dernek başkanının öldürülmesiyle başlayan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/234) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

120.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, göçmen kaçakçılığı sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/235) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

121.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, İzmit-Kandıra yolunun güvenliğinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/236) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

122.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, Mardin'in Midyat ilçesinde kaybolan bir çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/237) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

123.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir vakfa tahsis edilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/238) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

124.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan bir yolun genişletilerek asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

125.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalara ve Belediye Başkanı hakkındaki soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/240) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

126.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üsküdar Belediyesinin medikal hizmet alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

127.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üsküdar Belediye Çarşısı'nda yer alan dükkanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

128.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üsküdar Belediyesinin personel alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

129.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üsküdar Belediyesinin havalandırma sistemlerini yapan şirkete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

130.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üsküdar Belediyesinin iftar sonrası dağıttığı dondurmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

131.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hazineye ait bir arazinin Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesine devredildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

132.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir vatandaşın polis tarafından mağdur edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

133.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Madımak anısına Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda yapılan Anıta gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

134.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bir vatandaşın eylemde kaybolduğu ve sonrasında cesedinin bulunduğu iddialarının araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/249) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

135.-   İstanbul Milletvekili Turgut Öker'in, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 2 Temmuz Kültür Şehitleri Anıtı'nın tahrip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/250) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

136.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te IŞİD terör örgütüne ait hücreler bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/251) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

137.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, turizmde yaşanan daralmaya ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

138.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli ilinde bulunan mavi bayraklı plajların halk sağlığını tehdit ettiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/253) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

139.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Bornova ilçesindeki bazı taşınmazlara ve Bornova Kültür Merkezi Projesi'ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/254) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

140.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yer alan kaya mezarlarının zarar gördüğü iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/255) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

141.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, iki kilisenin şahıs mülkiyetine geçerek internet üzerinden satışa çıkarıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/256) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

142.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, dernek ve vakıflara yapılan kiralama ve satışlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/257) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2015)

143.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, içme suyuna uygulanan KDV oranına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/258) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

144.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/259) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

145.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bazı vakıf ve cemiyetlere yapılan arazi tahsislerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/260) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

146.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Bornova ilçesindeki bazı taşınmazlara ve Bornova Kültür Merkezi Projesi'ne ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/261) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

147.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, akaryakıt üzerinden alınan vergilere ve vergi istisnası uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/262) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

148.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, liselerde sosyal medya araçlarının kullanımı ile ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/263) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2015)

149.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki bir anadolu lisesinin imam hatip lisesine dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/264) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

150.-   Manisa Milletvekili Zeynel Balkız'ın, görevden alınan müdür ve müdür yardımcılarının görevlerine iadesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/265) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

151.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim hizmetlerinden yararlanma noktasında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/266) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

152.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Mardin Artuklu Üniversitesinde yabancı uyruklu öğretim üyelerinin işine son verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

153.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki öğrencilerin genel sınavlardaki başarı düzeyine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/268) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

154.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı okul müdürleri ve müdür yardımcılarının görevlerine iadelerine dair yargı kararlarının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/269) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

155.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, dershanelerin kapatılması nedeniyle işsiz kalacak olan öğretmenlerin istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/270) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

156.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, aynı eğitim kurumunda 15 yıl görev yapan öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/271) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

157.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, bazı okulların imam hatip okullarına dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/272) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

158.-   Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

159.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, şüpheli asker ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta meydana gelen bazı asayiş olaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

161.-   Manisa Milletvekili Zeynel Balkız'ın, Gördes Barajı'nda olduğu iddia edilen imalat hatasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/276) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

162.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, DSİ'nin üstlendiği bir sulama projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/277) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

163.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ Şehir Hastanesinin yapımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/278) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

164.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma noktasında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

165.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yıkımı beklenen terk edilmiş binalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/280) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

166.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde personele verilen yemeklerin Ramazan ayında azaltıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

167.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur Devlet Hastanesinin deprem riski açısından güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/282) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

168.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, leptospiroz ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

169.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, LÖSEV tarafından Ankara'da yapılan bir hastaneye ruhsat verilme sürecine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/284) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

170.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 2010-2015 yılları arasında Bursa'da salgın hastalıklar nedeniyle hastanelere başvuran kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/285) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

171.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli ilinde bulunan mavi bayraklı plajların halk sağlığını tehdit ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

173.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

174.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, tıbbi sekreter istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

175.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı personeline yönelik mobbing iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/290) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

176.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Suruç Devlet Hastanesinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

177.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ta yeterli sayıda kadın doğum uzmanı istihdam edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2015)

178.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Derince Limanı'na ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

179.-   Gümüşhane Milletvekili Mustafa Canlı'nın, Gümüşhane'nin bazı köylerinde telekomünikasyon hizmeti verilememesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

180.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım kaynaklı sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

181.-   Siirt Milletvekili Hatice Seviptekin'in, Batman-Siirt Karayolunda gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/296) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)

182.-   Manisa Milletvekili Zeynel Balkız'ın, Akhisar-Gölmarmara-Salihli Yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2015)

183.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa-Bilecik Hızlı Demiryolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/298) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

184.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, son yıllarda TCDD'de uygulanan personel politikası ile söz konusu politikanın ulaşım güvenliğine etkisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

185.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ-Muratlı yolunda meydana gelen trafik kazalarına ve yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2015)

186.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla ili Milas ilçesinde bulunan bir kavşağın güvenli hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2015)

 

Meclis Araştırması ve Genel Görüşme Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve 49 Milletvekilinin, lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylerin maruz kaldığı ayrımcılığın, şiddetin ve ötekileştirmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2015)

2.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ve 20 Milletvekilinin, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2015)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, barınma, sağlık ve güvenlik ile ilgili sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2015)