TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 3

15 Temmuz 2011 Cuma

 

Raporlar

 

            1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun; 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S. Sayısı: 1) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ) (Dağıtma tarihi: 15.07.2011)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Kağıthane ve Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/07/2011)

 

Gelen Kağıt 3'e Ek