TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 2

13 Temmuz 2011 Çarşamba

 

Teklif

 

            1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun; 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2011)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir gazetede yayınlanan röportajdaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/07/2011)