Dönem: 24

                                                                                                                              Yasama Yılı:  1

                                                                                                                                               No: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Temmuz 2011

 

Tezkere

 

            1.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2011 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekatına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2011)