BIM Normal kankar17 2 2 2005-05-12T07:45:00Z 2007-09-10T08:30:00Z 2007-09-10T08:30:00Z 1 710 4049 TBMM 33 9 4750 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  1

                                                                                                                                No: 7

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Eylül 2007 Çarşamba   

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, terörle mücadelede zarara uğrayan vatandaşların başvurularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/8/2007)

2.-   Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, Pülümür Dağı-Mutu arası anayolun asfaltlanması ve Pertek Köprüsünün yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/8/2007)

3.-   Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, Tunceli-Pülümür’de meydana gelen depremlerde zarar gören binalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/8/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, Türk Tarih Kurumu Başkanının yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/8/2007)

2.-   Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, Ilısu Barajı Projesine ve Hasankeyf’in korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/8/2007)

3.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin MERT’in, Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/8/2007)

4.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, tekstil ürünleri ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/8/2007)

5.-   Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ’ın, küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/8/2007)

6.-   Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, TOKİ tarafından TBMM çalışanları için yapılan konut projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/8/2007)

7.-   Van Milletvekili Özdal ÜÇER’in, Van’da sel ve su baskınlarından meydana gelen zararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/8/2007)

8.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu ÖZBOLAT’ın, Adatepe Barajının yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/8/2007)

9.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu ÖZBOLAT’ın, Kahramanmaraş’taki Çetintepe Barajı yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/65) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/8/2007)

10.-     Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, 22 Temmuz Genel Seçimlerinin sonuçları hakkındaki iddialara ve SEÇSİS projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/66) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/8/2007)

11.-     Manisa Milletvekili Mustafa ENÖZ’ün, Manisa Gördes Barajının yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

12.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Söke Ovasında yaşanan kuraklığa, Ege Bölgesinin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ve pamuk üreticilerine hasat desteği verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/8/2007)

13.-     Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, terörle mücadele nedeniyle doğan zararların ödenmesi için kurulan fona ve AİHM’ne yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/69) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/8/2007)

14.-     Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY’ın, Kırıkkale Cumhuriyet meydanında bulunan ve yenilenmek üzere sökülen Atatürk heykeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/8/2007)

15.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, selden zarar gören Göle-Koyunlu yolunun onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/8/2007)

16.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, köy ve mahalle muhtarlarının bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/8/2007)

17.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/8/2007)

18.-     Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, ücretsiz ders kitabı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/8/2007)

19.-     Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, AİHM yargıçlarının seçimine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/8/2007)

20.-     Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU’nun, ziraat mühendisleri ile veteriner hekimlerin maaşları arasındaki farklılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/8/2007)

21.-     İzmir Milletvekili Selçuk AYHAN’ın, Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı alanlarda çıkan orman yangınlarına ve görevden alınan personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/8/2007)