BIM Normal kankar17 2 4 2005-05-12T07:45:00Z 2007-09-04T14:26:00Z 2007-09-04T14:26:00Z 1 124 710 TBMM 5 1 833 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  1

                                                                                                                                No: 6

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Eylül 2007 Salı   

 

Genel Görüşme Önergesi

 

            1.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/8/2007)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.-    İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/8/2007)