BIM Normal kankar17 2 2 2005-05-12T07:45:00Z 2007-09-03T12:17:00Z 2007-09-03T12:17:00Z 1 1038 5921 TBMM 49 13 6946 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  1

                                                                                                                                No: 5

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Eylül 2007 Pazartesi   

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Gökçeler Barajı yapımının 2008 yılı programına alınıp alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

2.-   Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Antalya-Alara Çayından kullanılan içme suyuna ve Alaca Çayının çevresindeki arıtma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

3.-   Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Akseki-Cevizli-Beyşehir yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

4.-   Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, Türk Tarih Kurumu Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

5.-   Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, bir televizyon programında yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

6.-   Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, çiftçilere yapılan “kuraklık yardımı”na ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

7.-   Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Akseki-İbradı arasındaki yol genişletme ve yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Balıkesir Milletvekili Ergün AYDOĞAN’ın, bir milletvekili ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/8/2007)

2.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir diziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

3.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki engellilere yönelik ücret düzenlemesinin seyahat firmalarınca uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

4.-   Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE’nin, Türk Tarih Kurumu Başkanının açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

5.-   İstanbul Milletvekili Ufuk URAS’ın, Türk Tarih Kurumu Başkanının açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

6.-   Manisa Milletvekili Şahin MENGܒnün, Türk Tarih Kurumu Başkanının açıklamalarına ve kurumun yapısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

7.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir davadaki hazine alacağına ve kanun yollarına başvurulup başvurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

8.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Türk Tarih Kurumu Başkanınca yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

9.-   İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, bir Iraklı temsilcinin Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili yazdığı makaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

10.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu ÖZBOLAT’ın, Türk Tarih Kurumu Başkanının açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

11.-     İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, seçilecek yeni Cumhurbaşkanına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

12.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, TOKİ tarafından Afyonkarahisar’da yapılacak bir hastanenin inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/40) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

13.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, belediyelerce yapılan sosyal amaçlı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/8/2007)

14.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Adana’da su kaynaklarının rasyonel kullanımına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

15.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, Giresun İlinin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

16.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Adana Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

17.-     Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Antalya-Gazipaşa Devlet Hastanesinin bahçesine atılan tıbbi atıklara ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

18.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, fındık destekleme fiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/46) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

19.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, kuru incir üretimindeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

20.-     Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK’in, Trakya illerinin kuraklık yardımı kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

21.-     Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Tekirdağ’da kuraklıktan etkilenen tarımsal ürünlere ve zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

22.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, Ordu-Tire-Giresun Havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

23.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Gaziantep Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

24.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati YAZICI)  yazılı soru önergesi (7/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

25.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Filistin’den getirilen bazı vatandaşların yol ve konaklama giderlerinin tahsili için borçlandırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

26.-     Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK’in, Kırklareli-Kofçaz-Yukarıkanara Köyündeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/8/2007)

27.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/55) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)

28.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Ankara Kız Lisesinin bahçesinin kullanımı ile ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/56) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/8/2007)