BIM Normal Deneme 2 10 2007-03-07T12:20:00Z 2007-03-12T09:31:00Z 2007-03-12T09:31:00Z 1 145 828 TBMM 6 1 972 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 99

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Mart 2007 Perşembe  

 

 

Teklif

 

            1.- Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza Yazıcıoğlu ve 7 Milletvekilinin; Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/970) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2007)

 

Raporlar

 

            1.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1295) (S. Sayısı: 1357) (Dağıtma tarihi: 8.3.2007) (GÜNDEME)

            2.- Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım ve 12 Milletvekilinin; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve İskan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/938)  (S. Sayısı: 1358) (Dağıtma tarihi: 8.3.2007) (GÜNDEME)