BIM Normal Deneme 2 52 2007-03-07T12:20:00Z 2007-03-08T16:12:00Z 2007-03-08T16:12:00Z 1 346 1975 TBMM 16 4 2317 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 98

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 7 Mart 2007 Çarşamba  

 

Tasarılar

 

            1. Batman İli Hasankeyf İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/1316)  (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2007)

            2.- Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun Tasarısı (1/1317) (Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2007)

            3.- Kamu İdare, Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1318) (İçişleri ; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2007)

 

 

Teklifler

 

            1. İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz’un; Kuru Sıkı Tabir Edilen Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Teklifi (2/964) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2007)

            2. İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 41 Milletvekilinin; 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/965) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2007)

            3. Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 42 Milletvekilinin; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/966) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 2.3.2007)

            4. Isparta Milletvekili Mehmet Sait Armağan’ın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/967) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2007)

            5. Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan’ın; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/968) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığı geliş tarihi: 5.3.2007)

            6.- Muğla Milletvekili Hasan Özyer’in; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/969) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2007)