BIM Normal Deneme 2 129 2007-03-06T12:16:00Z 2007-03-08T13:10:00Z 2007-03-08T13:10:00Z 1 260 1482 TBMM 12 3 1739 10.6817 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 97

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 6 Mart 2007 Salı  

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

            1.- 15.2.2007 Tarihli ve 5581 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1315) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2007)

 

Tezkereler

 

1.-   Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1213) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2007)

            2. Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1214) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAÇ ve 41 Milletvekilinin, bölünmüş yol çalışmalarında kalite düzeyinin araştırılarak standardın sağlanması ve maliyet artışlarının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

            2.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT ve 43 Milletvekilinin, eczacılık mesleğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)