BIM Normal Deneme 2 9 2007-03-01T12:54:00Z 2007-03-07T14:55:00Z 2007-03-07T14:55:00Z 1 100 571 TBMM 4 1 670 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 96

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 5 Mart 2007 Pazartesi

 

Raporlar

 

            1.- Konya Milletvekili Kerim Özkul’un; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/918) (S. Sayısı: 1355) (Dağıtma tarihi: 5.3.2007) (GÜNDEME)

            2.- Karayolları Trafik  Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/1279, 2/879) (S. Sayısı: 1356) (Dağıtma tarihi: 5.3.2007) (GÜNDEME)