BIM Normal Deneme 2 15 2007-03-01T12:54:00Z 2007-03-07T14:54:00Z 2007-03-07T14:54:00Z 1 210 1203 TBMM 10 2 1411 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 94

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Mart 2007 Perşembe

 

Tasarı

 

 

            1.- Çeltik Ekimi Kanunu Tasarısı (1/1314) (Avrupa Birliği Uyum; Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2007)

 

 

Raporlar

 

 

1.- 17.1.2007 Tarihli ve 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1301) (S. Sayısı: 1352)  (Dağıtma tarihi:1.3.2007) (GÜNDEME)

2.- Uşak Milletvekili Alim Tunç ve 6 Milletvekilinin; Yerel Yönetim Kuruluşlarına Bağlı Hastanelerde Döner Sermaye Kurulması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Mehmet S. Tekelioğlu ve 11 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun; Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/834, 2/803, 2/950) (S. Sayısı: 1353)  (Dağıtma tarihi:1.3.2007) (GÜNDEME)

3.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve Mustafa Dündar’ın; Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/945) (S. Sayısı: 1354)  (Dağıtma tarihi:1.3.2007) (GÜNDEME)