BIM Normal Deneme 2 57 2007-02-28T09:27:00Z 2007-03-01T15:47:00Z 2007-03-01T15:47:00Z 1 2794 15929 TBMM 132 37 18686 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 92

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Şubat 2007 Salı

 

Tasarılar

 

 

1- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı (1/1311) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2007)

            2.- Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanunu Tasarısı (1/1312) (Avrupa Birliği Uyum, Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2007)

            3.- Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Harekatlarına Katılımı İçin Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çerçeve Teşkil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1313) (Avrupa Birliği Uyum, Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.2007)

 

Teklifler

 

            1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in; 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun İlgili Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/959) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2007)

            2.- Antalya Milletvekili Burhan Kılıç’ın; 6831 Sayılı Orman Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/960) (Tarım, Orman ve Köyişleri, Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2007)

            3.- Mersin Milletvekilleri Hüseyin Güler ve Hüseyin Özcan’ın; Mersin İlinde Mezitli Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/961) (İçişleri, Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2007)

            4.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un; 26 Şubat 1992’de Ermenilerin Azerbaycan’ın Hocalı Kentinde Yaptıkları Katliamın “Soykırım” Olarak Tanınması, 26 Şubat’ın “Hocalı Soykırımını Anma Günü” Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/962) (Dışişleri ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2007)

 

           

 

Sözlü  Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Başbakanın Rize’de yaptığı konuşmanın öğretmen ataması toplantısında naklen dinletilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2528) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2007)

2.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize’deki sağlık uygulamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

3.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-İbradı’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2530) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

4.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya Akdağ Kayak Merkezi projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2531) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, yurt dışı seyahatlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/20827) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

2.-   Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Şanlıurfa’da yaşanan kamyon kazasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20828) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

3.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, elektrik özelleştirmeleriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20829) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

4.-   İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, yerel yönetimlerin merkezi kamu personeli seçme sınavı kapsamından çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20830) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

5.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Irak’ta düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20831) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

6.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize’de yaptığı konuşmanın öğretmen ataması toplantısında naklen dinletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20832) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2007)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, görme engelli bir sanatçının otomobille hız ve rekor denemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20833) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2007)

8.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20834) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2007)

9.-   Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, bazı kamu görevlerine alımdaki yaş sınırına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20835) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

10.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana hafif raylı sistem projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20836) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

11.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, organ nakli konusunda alınması gereken bazı önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20837) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

12.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, sürücü kurslarının kayıt işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20838) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

13.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Zimbabwe Devlet Başkanının ülkemize davet edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20839) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

14.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20840) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

15.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Gökçeada ve Bozcaada’nın bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20841) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

16.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, bankaların kredi kartlarıyla ilgili bazı uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20842) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

17.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Ulusal Deprem Konseyinin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20843) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

18.-     İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20844) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

19.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, açıkta süt satışının yasaklanmasına ve sütçüler için yapılacak düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20845) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

20.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Turusgaz’ın vergi borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20846) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

21.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, tasarruf tedbirleriyle ilgili bir genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20847) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

22.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, tarım sektörüyle ilgili bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20848) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

23.-     Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ’ın, AB fonlarının kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20849) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

24.-     Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ’ın, çeşitli fonlardan Nevşehir’deki projelere verilen desteğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20850) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

25.-     Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Ordu çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20851) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

26.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, köprü ve otoyollardaki paralı geçiş uygulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20852) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Ankara Karayolundaki Yenice Köprülü Kavşağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20853) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

28.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Bolu Dağı geçişindeki tesislere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20854) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

29.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, iklim değişiklikleri ve kuraklıkla ilgili tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20855) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2007)

30.-     Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, küresel ısınmaya yönelik tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20856) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

31.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Muğla-Fethiye’de düşünülen deniz dolgusuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20857) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

32.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, maden işletme ruhsatı izinlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20858) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

33.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB sürecindeki bazı belgelerde yer alan Kıbrıs’la ilgili ifadeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20859) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

34.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Rusya’yla ilgili bazı gelişmelerin ülkemize etkilerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20860) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

35.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, devredilen Etibank’ın yönetim kurulu üyelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20861) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

36.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin uyguladığı ana para ve faiz indirimlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20862) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

37.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kral TV’nin tanıtım kampanya harcamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20863) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

38.-     Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, İmar Bankasından iç borçlanma senedi alanlara ödeme yapılması çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20864) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

39.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, Türk işaret dili sistemi oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20865) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

40.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, şiddete maruz kalan bir çocuğun korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20866) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

41.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, şiddet mağduru çocukların korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20867) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

42.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Ankara’daki doğalgaz hizmetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20868) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

43.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Giresun’a doğalgaz verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20869) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

44.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Çekerek Süreyya Bey Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20870) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

45.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT’un, TÜPRAŞ’ın Sapanca Gölü’nden su kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20871) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

46.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20872) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

47.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT’un, Türk Petrol Kanunu düzenlemeleriyle ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20873) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

48.-     Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, Rize’de yapılması düşünülen santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20874) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

49.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca’daki kanalizasyon çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20875) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

50.-     Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE’nin, MOBESE sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20876) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

51.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, ANFA Altınpark A.Ş. Genel Müdürünün fuar alanında yaptığı düğünün finansmanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20877) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

52.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Başbakanın sürücü ehliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20878) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

53.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kırklareli Valisinin bir kitabı halk kütüphanesine aldırmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20879) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

54.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, töre ve namus cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20880) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

55.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta Belediyesince işten çıkarılan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20881) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

56.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, şiddet mağduru bir çocuğun tekrar ailesine teslimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20882) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

57.-     Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, Mersin’de faaliyet gösteren bazı derneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20883) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

58.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, toptancı hallerinin satışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20884) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

59.-     Bursa Mustafa ÖZYURT’un, doğalgaz faturalarının ödenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20885) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

60.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, MOBESE sisteminin yaygınlaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20886) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

61.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, doğal sit alanlarının belirlenme kriterlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20887) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

62.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya turizminde kriz yaşandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20888) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

63.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya Akdağ Kayak Merkezi projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20889) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

64.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya’daki tarihi Av Köşkünün restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20890) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

65.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, tarihi yapıları yenileştirme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20891) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

66.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, hakkında müfettiş raporu olan bir personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20892) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

67.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarının içeriğindeki bazı değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20893) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, usta öğreticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20894) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

69.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-Fındıklı Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20895) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

70.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize Devlet Hastanesinde ultrason çekimi için uzun süre sonrasına randevu verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20896) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

71.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Çek Cumhuriyeti’nden geri gönderilen kuru incirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20897) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

72.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Tarım Kredi Kooperatiflerinin icraya verdiği üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20898) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2007)

73.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Kastamonu bağlantılı demiryolu hatlarının programa alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2007)

74.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Abana ve İnebolu Limanları ile İnebolu sahil şeridinin dalgalardan korunmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20900) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2007)

75.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’nın İbradı İlçesindeki bir telefon santrali arızasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20901) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

76.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, akaryakıt kaçakçılığı konusundaki bir soruşturmaya ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/20902) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

77.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, yurt dışına gönderilen dini yayınlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/20903) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

78.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Kamu Personeli Seçme Sınavında öngörülen yaş sınırına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20904) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)

79.-     Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, KOBİ’lerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20905) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

80.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Akseki elektrik dağıtım şebekesinin güçlendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20906) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007)

81.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bir zanlının serbest bırakılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20907) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

82.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, hava taşıma işleriyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20908) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

83.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, bazı ülkelerin silahlanmasının oluşturduğu tehdite ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20909) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

84.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu Fay Hattına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı raporundaki tespit ve önlemler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)