BIM Normal Deneme 2 10 2007-02-20T08:16:00Z 2007-03-01T07:57:00Z 2007-03-01T07:57:00Z 1 248 1415 TBMM 11 3 1660 10.6817 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 90

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Şubat 2007 Cuma  

 

 

Teklif

 

            1.-  Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Konya Milletvekili Mehmet Kılıç’ın; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/957) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 22.2.2007)

 

 

Raporlar

 

         1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt’un; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/942) (S. Sayısı: 1345) (Dağıtma tarihi: 23.2.2007) (GÜNDEME)

         2.- Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin’in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1266, 2/926, 2/933, 2/934) (S. Sayısı: 1346) (Dağıtma tarihi: 23.2.2007) (GÜNDEME)

         3.- Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1274) (S. Sayısı: 1347) (Dağıtma tarihi: 23.2.2007) (GÜNDEME)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, valilerin makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19622)