BIM Normal kankar81 2 14 2006-10-13T07:15:00Z 2006-10-16T08:11:00Z 2006-10-16T08:11:00Z 1 559 3192 TBMM 26 7 3744 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                No: 9

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 12 Ekim 2006 Perşembe  

 

Teklifler

 

            1.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/871) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2006)

            2.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un; 8 Mayıs’ın Cezayir Soykırımını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesi ve Ankara’da Bir Soykırım Anıtı Dikilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/872) (Dışişleri ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:10.10.2006)

            3.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 7 Milletvekilinin; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/873) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2006)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Konya Milletvekili Atilla KART ve 32 Milletvekilinin, Konya Ovası Projesindeki durum ile Akşehir ve Beyşehir Göllerindeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

            2.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN ve 28 Milletvekilinin, pamuk sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

 

           

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Özel Kalem Müdürlüğü telefonlarından kandil kutlama mesajları gönderildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13784)

2.-   İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Uşak Arkeoloji Müzesinin güvenliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13894)

3.-    Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, halk kütüphanelerinin mali sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13895)

4.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, özelleştirilen Türk Telekom’un adındaki “Türk” kelimesinin kullanımının engellenip engellenmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14501)

5.-   İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, kötü muamele ile suçlanan emniyet görevlileri hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaların acele işlerden sayılmamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/14519)

6.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde yapılan bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/14520)

7.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/14521)

8.-   Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi eski Başkanına ve bazı bürokratlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14547)

9.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türk Telekom personelinin maaşlarının yatırılması karşılığı bankalardan sağlanan avantajlarla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14557)

10.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Devlet Demiryolları ile ilgili düzenleme çalışmalarına ve bazı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14558)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Eskişehir-Osmaneli-Bursa-Bandırma Demiryolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14559)

12.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14568)